Wrn/E,'vTuNu7. 77EL/J i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wrn/E,'vTuNu7. 77EL/J i"

Transkriptio

1 77EL/J i Wrn/E,'vTuNu7

2 TietaitOS

3 Sillan kustannusarvio Tielaitos TI EHALLI NTO Helsinki 1999

4 ISBN TIEL Edita Oy Helsinki 1999 Julkaisua saatavana: Tielaitos, siltayksikkö telefax J MP Pa,notuOle Tielaitos TIEHALLINTO Siltayksikkä PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Tielaitos MUU OHJAUS 99/20/Hsi/98 TIE HALL INTO /95/20/TI EL/3 Vastaanottaja Jakelun mukaan SÄÄDÖSPERUSTA TL 117 KOHDISTUVUUS Tielaitos KORVAA Sillan kustannusarvio, TIEL VOIMASSA toistaiseksi ASIASANAT sillansuunnittelu, kustannusarviot, sillanrakennus, määrälaskenta SILLAN KUSTANNUSARVIO Sillan kustannusarvion laatimista koskeva julkaisu on uusittu ja lähetetään käytettäväksi alkaen siltojen kustannusten arvioinneissa ja kustannusvertailuissa. Julkaisu sisältää kustannusarvion laatimisohjeen lisäksi nykyhetken kustannustasoon päivitetyn luettelon Sillanrakennustöiden yksikköhinnoista ja esimerkin kustannusarviosta. Yksikköhinnat ovat keskinkertaisia olosuhteita edustavia koko maan keskimääräisiä hintoja. Niitä on tarvittaessa korjattava työkohteessa esiintyvien olosuhteiden perusteella. Apulaisjohtaja Siltayksikkö Dipiomi-insinööri (juhani Vähäaho J:/ L-' Matti Kuusivaara LISÄTIETOJA JAKELU/MYYNTI Matti Kuusivaara Tielaitos, kirjasto Tielaitos, Siltayksikkö Puhelin Puh Telefax

6 JAKELU Aulis Nironen (kirje) Jukka Isotalo (kirje) Tiepiirit Hti, Hte Hsi:n tekninen henkilökunta Tuotantoalueet Tuotannon sillansuunnittelijat Kirjasto 2 kpl TIEL:n ulkopuolinen jakelu / luettelo LIITE Sillan kustannusarvio, TIEL

7 Sillan kustarinusarvio 5 Alkusanat Sillan kustannusarvio julkaisu on tarkoitettu ohjeeksi siltasuunnitelmaan tai sillan rakennussuunnitelmaan liitettävän kustannusarvion laatimista varten. Julkaisu on päivitetty edelhsen kerran vuonna Yksikköhintaluettelossa, joka sisältyy julkaisuun, ilmoitetut yksikköhinnat ovat aikaisemmasta ohjeesta poiketen arvonlisäverottomia hintoja. Kaikki yksikköhinnat ovat työn suoritushintoja ilman pääurakoitsijan yhteiskustannuksia. Ne eivät myöskään sisällä rakennuttamiskustannuksia. Yksikköhinnat on ilmoitettu vastaten Maanrakennuskustannusindeksin osaindeksin Sillanrakennustyöt pistelukua 104,0. Helsingissä maaliskuussa 1999 Siltayksi kkö

8 Sillan kustannusarvio SISÄLTÖ 1 SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN Yleistä Kustannusarvion sisältö Kustannusarvion laatiminen Kustannusten laatu ja määrät Yksikköhinnat Yhteiskustannukset ja indeksimuunnos Tietyöt siltapaikalla Arvonlisävero Siirtyminen markasta euroon 10 2 SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikköhintaluettelon sisältö Luettelon lähdeaineisto Yksikköhintaluettelo 11 LIITE KUSTANNUSARVIO

9 Sillan kustannusarvio 7 SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN 1 SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN 1.1 Yleistä Sillansuunnittelussa kustannusten arviointia tehdään jokaisessa suunnittelun vaiheessa. Arviointia voidaan tehdä tarkkuudeltaan erilaisilla menetelmillä. Tässä julkaisussa on esitetty arviointimenetelmä, joka perustuu suoritemäärien hinnoitteluun. Menetelmä edellyttää, että suunnittelun tarkkuus on sellainen, että ainakin alustavat aine- ja työmenekit voidaan arvioida ja hinnoitella. Tätä ohjetta käytetään silta- vaihtoehtojen vertailuun ja suunnitelmiin liittyvien kustannusarvioiden laadintaan. 1.2 Kustannusarvion sisältä Sillan kustannusarviossa esitetään sillan rakenneosien aine- ja työmäärät Tielaitoksessa käytössä olevan tienpidon tehtävä- ja suoriteryhmittelyn mukaisessa järjestyksessä, suoritetta vastaavat yksikköhinnat ja näistä saadut kustannukset. Kustannukset summataan suoriteryhmittelyn lo-litteroittain ja edelleen sillan rakennuskustannuksiksi. Lisäämällä työmaan yhteiskustannusten osuus saadaan sillan kustannukset ilman rakennuttamiskustannuksia. Sillanrakennushankkeessa on usein myös tienrakennustöihin ryhmiteltyjä rakenteita ja töitä. Näiden kustannukset lasketaan suoritemääristä yksikköhintojen avulla ja summataan tietyöt siltapaikalla - kustannuksiksi. Lisäämällä työmaan yhteiskustannusten osuus saadaan tietöiden kustannukset ilman rakennuttamiskustannuksia. Kustannusarvio tehdään yleensä aluksi käytettävän yksikköhintaluettelon kustannustasoon ja muunnetaan arvion lopussa suunnitelman valmistumisajankohtaa vastaavaan kustannustasoon. Sillan kustannusarvion loppusumma saadaan laskemalla yhteen sillanrakennustöiden ja siltapaikalla tehtävien tietöiden verottomat kustannukset. Arvonlisäveron osuus ilmenee kustannusarvion loppuun tehdystä erittelystä.

10 E3 Sillan kustannusarvio SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN 1.3 Kustannusarvion laatiminen Kustannusarvion kansilehdelle sijoitetaan seuraavat hankkeen tiedot: - tiepiiri - suunnitelman numero - sillan nimi ja sijaintikunta - tieosa ja hankkeen nimi - siltatyyppi - jännemitat tai vapaa-aukko - hyödyllinen leveys - vinous - kokonaispituus ja kannen pituus - suunnittelukuorma. Laatijan nimi ja laadintapäivä merkitään kansilehden alaosaan. Nimi varmennetaan nimikirjoituksella Kustannusten laatu ja määrät Kustannusten laatua määriteltäessä noudatetaan soveltuvin osin Tie- laitoksen tehtävä- ja suoriteryhmittelyn alalitteratarkkuutta tai tarvittaessa vielä tarkempaa jaotusta. Kustannusarvioon merkitään kaikki kustannuserät. Pieniä (alle 1000 mk) eriä ei ole kuitenkaan tarpeellista merkitä erikseen. Määrät merkitään kustannusarvioon teoreettisina ja ne saadaan ohjeen "Sillan määräluettelo", TIEL mukaan laaditusta määrä- luettelosta yhdistämällä samaan litteraan kuuluvat eri rakenneosien massa määrät Yksikkähinnat Aikaisemmasta julkaisusta poiketen tämän julkaisun yksikköhinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Yksikköhinnat, joiden normaali ainehukka on otettu huomioon, on esitetty kohdassa 2.3 olevassa luettelossa. Siinä on esitetty yleensä keskinkertaisia olosuhteita vastaavat yksikköhinnat, jotka edustavat koko maan keskiarvoja. Eräistä litteroista on esitetty erikseen helppoja ja vaikeita olosuhteita edustavat yksikköhinnat. Työkohteen olosuhteiden perusteella arvioidaan yksikköhintojen korjaustarvetta keskimääräisiin hintoihin nähden.

11 Sillan kustannusarvio 9 SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN Heippoja olosuhteita vastaavia yksikköhintoja suositellaan harkinnan mukaan käytettäväksi useampia siltoja sisältävien hankkeiden risteyssilloissa ja alikulkukäytävissä. Vaikeita olosuhteita voi esiintyä mm. yksittäisissä vesistösilloissa. Myös terässilloissa valmistuksen vaikeus ja asentamisolosuhteet vaikuttavat selvästi yksikköhintaan. Olosuhteilla tarkoitetaan tekijöitä, joilla on vaikutusta yksikköhintaan, kuten työkohteen koko ja sijainti, maapohjan laatu, talvityö, vesivaikeudet ja erityiset mittatarkkuus- tai ainevaatimukset. Koska olosuhteilla on huomattava merkitys, ne on otettava huomioon kustanriusten arvioinneissa. Kustannusarvion laadinnassa käytetään apuna viimeksi julkaistua yksikköhintaluetteloa. Käytetyn luettelon indeksi sekä kustannusarvion laatimisajankohdan indeksi merkitään kustannusarvion loppuun Yhteiskustannukset ja indeksimuunnos Työmaan yhteiskustannukset merkitään sillan rakennuskustannuksien jälkeen. Poiketen aikaisemmasta julkaisusta mitkään litterat eivät sisällä yhteiskustannuksia, vaan ne on lisättävä rakennuskustannuksiin laskelman lopussa. Yhteiskustannusprosentti on yksiifäisissä siltakohteissa % rakennuskustannu ksista. Etelä-Suomen tiehankkeissa, joihin sisältyy useampia siltoja, voidaan harkinnan mukaan yhteiskustannusten osuutena käyttää %:a rakennuskustannuksista. Yhteiskustannuksiin sisältyy mm. pääurakoitsijan työnjohto, työmaarakennukset, mittaukset ja myös urakoitsijan kate. Rakennuttamiskustannukset eivät sisälly työmaan yhteiskustann u ksi i n. Yksikköhintaluettelon kustannustasoa vastaavat sillan kustannukset muunnetaan kustannusarvion laatimisajankohdan kustannustasoon lisäämällä sitä koskeva korotus. Kustannusarvion loppusumma pyöristetään kolmen tai neljän merkitsevän numeron tarkkuuteen. Pienissä töissä pyöristys tehdään lähimpään 1000 markkaan Tietyöt siltapaikalla Sillanrakennushankkeeseen liittyvistä tienrakennustöiden suoriteryhmittelyyn kuuluvista rakenteista, kuten esim. keilat, verhoukset ja maatukien taustojen täytöt, tehdään erikseen kustannusarvio käyttäen vastaavaa tien raken nustöiden suoriteryh mittelyä ja yksikköhintoja.

12 10 Sillan kustannusarvio SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN Tämä kustannusarvio voidaan tehdä joko erilliselle lomakkeelle tai sillan kustannusarvion jälkeen samalle lomakkeelle. Myös tässä kustannusarviossa merkitään erikseen rakennuskustannukset, yhteiskustannukset, kustannustason muutoksesta aiheutuva korotus ja pyöristys kuten edellä sillan kustannusten yhteydessä on esitetty Arvon lisävero Arvonlisäveroa koskeva erittely tehdään erikseen sekä sillan että tietyöt siltapaikalla -kustannuksille ja myöskin näiden töiden yhteenlasketuille kustannuksille. Veron osuutena pidetään 22 % verottomista rakennuskustannuksista Siirtyminen markasta euroon Vuoden 2001 lopussa valtion kirjanpito muutetaan markoista euroihin. Kustannusarvio-ohje uusitaan heti valuuttamuutoksen tapanduttua. Siirtymävaiheessa sillan kustannukset voidaan laskea markoissa ja muuttaa summat euroiksi. 2 SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA 2.1 Yksikköhintaluettelon sisältö Luettelo sillanrakennustöiden arvonlisäverottomista yksikköhinnoista on esitetty ryhmiteltynä sillanrakentamisen suoriteryhmittelyn mukaisesti. Poiketen aikaisemmasta julkaisusta mitkään litterat eivät sisällä yhteiskustannuksia. Yksikköhinnat vastaavat Maarakennuskustannusindeksin osaindeksin Sillanrakennustyöt pistelukua 104,0. Luettelon keskinkertaisia olosuhteita vastaavat yksikköhinnat vastaavat maan keskiarvoja. Normaali ainehukka ja keskimääräiset kuljetuskustannukset on otettu huomioon yksikköhinnassa. Työkohteissa saattaa esiintyä siinä määrin keskimääräisestä tasosta poikkeavia olosuhteita, että yksikköhintoja on tarpeen selvittää myös tapauskohtaisesti.

13 Sillan kustannusarvio 11 SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA 2.2 Luettelon lähdeaineisto Luettelo on laadittu seuraavien tietojen perusteella: - toteutu neet siltahankkeiden kustannukset - urakkatarjoukset - hinnastot - kustannustiedot, jofta on saatu liikkeiltä, tehtailta, työmailta ja urakoitsijoilta 2.3 Yksikköhintaluettelo Litterakohtainen yksikköhintaluettelo on seuraavalla sivulla.

14 12 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkohinnat (ALV U %) mk/yksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia 7100 SILLAN RAKENTAMINEN 7110 SILTOJEN PERUSKUOPPIEN KAIVUT JA LOUHINNAT 7111 Kaivu ilman tuentaa m3ktr Kaivu tukiseinien sisällä - kuiva työ m3ktr vedenalainen työ m3ktr Kaivu sukeltajatyönä m3ktr Hinnat erikseen selvitettävä. Mittayksiköllä tarkoitetaan pinnan tasauksessa poistettavia massamääriä 7114 Louhinta + (kallion puhdistus) - pintalouhinta H < 1.0 m m H = louhintasyvyys - pintalouhinta H < 1.0 m m uraseinien sisällä - louhinta H > 1.0 m m3ktr louhinta H >1.0 m m3ktr uraseinien sisällä 7115 Louhinta sukeltajatyönä m3ktr Työaikainen kaivannon tuenta m Uoma- ja väylätyöt m3ktr Hinnat erikseen selvitettävä 7120 MAARAKENTEET JA TÄYTTÖ- TYÖT 7121 Maapatotyöt m3rtr Maapohjan vahvistustyöt - Alusbetoni m Tiivistyspaalutus - - puupaalut, latva ø m3rtr 110 Paaluvälit 0,8 m - - teräsbetonipaalut 250x250 m3rtr 130 Paaluvälit 1,0 m - Injektointi m3rtr Hinnat erikseen selvitettävä 7123 Perustusten alustäytöt m3rtr Perustamistason yläpuoliset täytöt m3rtr Routaeristys m3 800 Sisältää materiaalin hinnan ja pohjan tasauksen 7126 Eroosiosuojaus SYL 2 kohdan mukaan -rakennea m2 35 -rakenneb m2 55

15 13 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkohinnat (ALV 0 %) mklyksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia 7130 SILTOJEN PAALUTUKSET 7131 Puupaalut m Hinnat erikseen selvitettävä 7132 Teräsbetonipaalut Sisältää tavanomaiset paalutustelineet - lyöntipaalut 250x250 m 140 Paalujen hinnat koskevat siltapaaluja paalutusluokassa II. - kalliokärki 250x250 kpl 290 Paalutusluokassa IB yksikköhinta on n. 25 % suurempi. - jäykkäjatkos 250x250 kpl lyöntipaalut 300x300 m kalliokärki 300x300 kpl jäykkäjatkos 300x300 kpl lyöntipaalut 350x350 m jäykkäjatkos 350x350 kpl kalliokärki 350x350 kpl Teräspaatut Sisältää myös jatkoshitsaukset, betonitäytön, raudoituksen ja - teräsputkipaalut tavanomaiset paalutustelineet m kalliokärki kpl m kalliokärki kpl m kalliokärki kpl m kalliokärki kpl x-paalut 180x24 m 500 Tuotteen saatavuus varmistettava - x-paalut 200x30 m Kaivinpaalut Sisältää tavanomaiset paalutustelineet - kaivinpaalut 0900 m teräsvaipan lisähinta m 450 d=3 mm (d=vaipan ainevahvuus) - kaivinpaalut m teräsvaipan lisähinta m 600 d=3 mm - kaivinpaalut m teräsvaipan Iisähinta m 750 d=3 mm - kaivinpaalun kallioankkurointi paalu Hinnat erikseen selvitettävä - kaluston siirto Siirtokustannus kohteen etäisyyden perusteella: helpot olosuhteet < 100 km keskinkertaiset olosuhteet= km vaikeat olosuhteet >300 km

16 14 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTOIDEN YKSIKKÖHINTOJA Ykstkkohinnat (ALV 0 u/o ) mk/yksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia 7135 Muut suurpaalut Frankipaalut ø 500 m kaluston siirto Katso huomautuksia litteran 7134 kohdalla 7137 Paalutustelineet m2 Hinnat erikseen selvitettävä, jos poikkeavat tavanomaisista paalutustelineistä 7140 PERUSTUKSET 7141 Teline-ja muottityöt m Vaikeissa olosuhteissa yksikköhintaan vaikuttaa apusiltojen tarve 7142 Raudoitustyöt - betoniteräs A500HW kg Jännittämistyöt kg Hinnat erikseen selvitettävä 7144 Betonointityöt - Massan hankinta Hankintaan sisältyy hinta tehtaalla+lähtöhinta+ajokustan- - - betoni K20 m nus. Helpot olosuhteet=ajomatka 0-20 km: hinta tehtaat- - - betoni K25 m la+lähtöhinta+ajokustannus Keskinkertaiset olosuhteet= - - betoni K30 m ajomatka km: hinta tehtaalla+lähtöhinta+ajokustan- - - betoni K35 m nus. Vaikeat olosuhteet=ajomatka >70km: hinta tehtaal- - - betoni K40 m la+lähtöhinta+ajokustannus - Betonointi m Vedenalainen betonointityö m Hintaan sisältyy betoriimassa ja betonointi 7145 Elementtityöt m3 Voidaan käyttää litteran 7175 yksikköhintaa 7146 Teräsrakennetyöt kg Hinnat erikseen selvitettävä 7147 Puurakennetyöt m3 Hinnat erikseen selvitettävä 7150 MAATUET ( PAATYTUET) 7151 Teline-ja muottityöt m Vaikeissa olosuhteissa yksikköhintaan vaikuttaa apusiltojen tarve - muottikangas m2 60 Kangasta käytetään kaksi kertaa 7152 Raudoitustyöt - betoniteräs A500HW kg Jännittämistyöt kg Hinnat erikseen selvitettävä 7154 Betonointityöt - Massan hankinta Katso huomautuksia litteran 7144 kohdalla - - betoni K25 m betoni K30 m

17 15 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkohinnat (ALV 0 %) mkiyksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia - - betoni K35 m betoni K40 m Lisäaineet Mittayksiköllä tarkoitetaan betonimäärää - - pakkasenkestävyys P20 m3 70 Hinta sisältää huokostimen - - pakkasenkestävyys P30 m3 100 Hinta sisältää huokostimen, notkistimen ja sementin lisätarpeen - - pakkasenkestävyys P50 m3 140 Katso edellinen huomautus - - pakkasenkestävyys P70 m3 180 Katso edellinen huomautus - - hidastin (8h) m Betonointi m Ilman lämpösuojausta Vedenalainen betonointityö m Hintaan sisältyy betonimassa ja betonointi 7155 Elementtityöt m3 Voidaan käyttää litteran 7175 yksikköhintaa 7156 Teräsrakennetyöt kg Hinnat erikseen selvitettävä 7157 Puurakennetyöt m3 Hinnat erikseen selvitettävä 7158 Veden- ja kosteudeneristystyöt - kosteuseristys m kertainen kumibitumisively 7159 Pintojen verhoustyöt - haponkestävä teräs m2 500 d = 2.5 mm - betonipintojen impregnoiriti m2 35 Sisältää hiekkapuhalluksen - klinkkeripinnoite m sementtipinnoite m polymeeripinnoite m kiviverhous m Verhouksen paksuus ratkaisee olosuhdeluokan ( mm) 7160 VÄLTUET 7161 Teline-ja muottityöt m Vaikeissa olosuhteissa yksikköhintaan vaikuttaa apusiltojen tarve - muottikangas m2 60 Kangasta käytetään kaksi kertaa 7162 Raudoitustyöt - betoniteräs A500HW kg 6 - epoksi- ja sinkkipinnoitettu kg 9 betoniteräs 7163 Jännittämistyöt kg Hinnat erikseen selvitettävä 7164 Betonointityöt m3 Katso litteran 7154 kohdalta 7165 Elementtityöt m3 Voidaan käyttää litteran 7175 yksikköhintaa

18 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkornnnat (ALV U %) mklyksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia 7166 Teräsrakennetyöt kg Hinnat erikseen selvitettävä 7167 Puurakennetyöt m3 Hinnat erikseen selvitettävä 7168 Veden- ja kosteudeneristystyöt - kosteuseristys m kertainen kumibitumisively 7169 Pintojen verhoustyöt Katso litteran 7159 kohdalta 7170 PAALLYSRAKENTEET 7171 Teline-ja muottityöt - Telineiden pystytys ja purkaminen - - maasilta m vesistösilta Va <20 m m vesistösilta Va = m m vesistösilta Va > 33 m m Muottien pystytys ja purkaminen Mittayksiköllä tarkoitetaan muottien pinta-alaa - - paikalla valetut betonisillat m betonikantiset teräspalkkisillat m2 280 Hinta sisältää kannen tehneet - -jännitetty elementtisilta 1, Jbel m jännitetty elementtisilta IV, JbelV m2 250 Hinta sisältää kannen tehneet - Kehäsillan teline- ja muottityöt - -jalat ja siipimuurit m kehälaatta tai -palkki m Muottikangas m2 60 Kangasta käytetään kaksi kertaa - Kevennysputket m2 125 Mittayksiköhlä tarkoitetaan kevennysputken vaipan alaa 7172 Raudoitustyöt - betoniteräs A500HW kg Jännittämistyöt ja köysirakenteet -jännittämistyöt kg 15 - köysirakenteet - - määrä > kg kg määrä < kg kg 80 Väliarvot interpohoidaan 7174 Betonointityöt - Massan hankinta Katso huomautuksia litteran 7144 kohdalta - - betoni K30 m betoni K35 m betoni K40 m betoni K45 m Lisäaineet Mittayksiköllä tarkoitetaan betonimäärää

19 17 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkoliinnat (ALV 0 'Yo) mk/yksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Huomautuksia Helpot Keskin- Vaikeat kert. - pakkasenkestavyys P20 m3 70 Hinta sisaltaa huokostimen - - pakkasenkestävyys P30 m3 100 Hinta sisältää huokostimen, notkistimen ja sementin lisätarpeen - - pakkasenkestävyys P50 m3 140 Katso edellinen huomautus - - pakkasenkestävyys P70 m3 180 Katso edellinen huomautus - - hidastin (8h) m Betonointi m Ilman lämpösuojausta 7175 Elementtityöt Litteran yksikköhinnat eivät sisällä yhteiskustannuksia - teräsbetonielementtien hankinta m jännitettyjen elementtien hankinta - - Jbel, JbelVja JbeV m JbeIII m elementtien asennus- ym. työt m Teräsrakerinetyöt Kokonaisyksikköhinta sisältää teräsrakenteet ja tavallisen te- - yksiaukkoiset palkkisillat kg 9 räksen pintakäsiteltynä sekä asennuksen. Litteran yksikköhinnat eivät sisällä yhteiskustan- -jatkuvat palkkisillat kg nuksia - aallotetut teräsputket kg aallotetut teräsputket kg epoksisuojattuna 7177 Puurakennetyöt - pyöreän ja sahatun puutavaran hankinta - - pyöreä puutavara m sahattu puutavara m liimattujen rakenteiden m Hinta sisältää asennuksen, mutta hankinta ei yhteiskustannuksia - puurakennetyöt m Pintojen verhoustyöt Katso litteran 7159 kohdalta 7180 KANNEN PINTARAKENTEET 7181 Eristys - sääsuoja eristämistä varten m2 50 Sääsuojan vuokra-aika 1 kk Mittayksiköllä tarkoitetaan eristettävän pinnan alaa - maanvastaisten pintojen kosteus- m2 25 eristys - eristysalustan hiekkapuhallus m2 20

20 18 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkohinnat (ALV 0 u/o ) mk/yksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia - epoksihartsitiivistys m kertainen - kumibitumikermieristys - - yksinkertainen m kaksinkertainen m kaksinkertainen, aluskermi m2 90 Sisältää myös paineentasausputket paineentatasauskermiä - polyuretaanieristys m2 195 Reunapalkin pinnoituksesta lisähinta 80 mk/m2 - kumibitumimastiksieristys m2 100 Sisältää paineentasausverkon, 55 kg/m2 suojakerroksen ja paineentasausputket - reunapalkin sisäpinnan tiivistyssivelyt (2-kertainen) - - kumibitumiva m epoksitervaha m Suojakerros - Ab 6/50 m suojabetoni 5 cm m2 90 Sisältää teräskuitujen hinnan - kuitukangas + 20 mm:n hiekka- m2 35 kerros 7183 Asfalttibetonipäällyste Päällysteen hinta muodostuu - AB 12/70 m2 25 siihen kuuluvien kerrosten yhteenlasketusta hinnasta. Kus- - AB 20/1 20 m2 33 tannusarvioon merkitään pää!- lystetyypin kokonaishinta - SMA 20/100 m kumibitumiasfalttibetonipäällyste --KBAB12/70 m KBAB 20/120 m valuasfalttipäällyste --VAl2/70 m VA16/80 m kumibitumivaluasfalttipäällyste --KBVA16/80 m karkeutuskerros m Betonipäällyste - d = 11 Omm m2 110 Ei sisällä kuitujen hintaa - d = 7Omm m2 120 Sisältää teräskuitujen hinnan 7185 MUU PAALLYSTE - täyte kevytsorabetonista m täyte murskeesta m3 100

21 Sillan kustannusarvio 19 SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkohinnat (ALV 0 %) mk/yksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia 7190 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET 7191 Liikuntalaitteet - laakerit - - teräslaakerit kpl Yksikköhintana voidaan käyttää kumipesälaakereiden likimääräistä hintaa, mikäli ei tehdä tarkempaa selvitystä - - kumipesälaakerit kpl Hintatietoja sivulla kumilevylaakerit korkeus = < 60 mm dm korkeus > 60 mm dm nivelet - - kehäsillan jalan nivel m 80 - liikuntasaumalaitteet asennettuina - - patentoidut saumalaitteet liikuntavara 30 mm m liikuntavara 60 mm, 80 mm m kuminen ja 100 mm liikuntavara > 100 mm m kuminen - - kumisetsaumanauhat m kumibitumipohjaiset saumaus- m 25 massat - elastiset saumausmassat m 65 Tarkoittaa polyuretaani ja silikonipohjaisia saumausmassoja alusnauhoineen ja esisivelyineen - massaliikuntasauma, liikunta- m 1300 Esim. Thorma-Joint vara <30 mm - tyyppi. R15/DC 7D mukainen sau- m 2300 malaite, liikuntavara 60 mm - siirtymälaatat m Vedenjohtolaitteet - pintavesiputket kpl 1000 h = mm - - syöksytorvi m 500 Haponkestavä teräsputki - tippuputket kpl kanavointi m Suojalaitteet - teräskaiteet (kuumasinkittyinä) Sisältää kiinnityksen valuna tai kuumasinkityillä ruuveilla - - harva kaide m kg/m (sisältää johteen) - - tiheä kaide m kg/m (sisältää johteen) - - sälekaide m kg/m (sisältää johteen) - - jalankulkusillan sälekaide m kg/m

22 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkohtnnat (ALV 0 %) mk/yksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia - - matala kaide m kg/m - - vinot päät (4 m) kpl 2000 Yläjohteen päätesauva ja tiejohteen jäykistepalkki - - kaiteen kiinnitys haponkestävillä kpl 150 ruuveilla (lisähinta/pylväs) - - suojaverkko matala suojaverkko m korkea suojaverkko m kosketussuojaseinämä m reunatuet - - betonielementit m Muut varusteetja laitteet - koneistotja ohjaamot kpl Hinnat erikseen selvitettävä - PEH-muoviputket di = 400 m 400 di = sisähalkaisija panostiloina - panosputki e 100 m panoskiinnikkeet kpl 50 - kontaktitapit kpl 30 - pylväiden kiinnityslaitteet - - pylväät ø < 159 kpl pylväät ø = kpl pylväat ø > 240 kpl ulokejalusta kpl sähköistyksen putkitukset - - putket ø < 110 (muovi) m putket 0 => 110 (muovi) m putket ø = < 50 (metalli) m 40 TIETYÖT SILTAPAIKALLA 1212 Vanhan sillan purku Hinnat erikseen selvitettävä 4110 Tie-, rata-, yms. penkereet m3rtr 50 - kevytsorakevennys penkereeseen m Betonilaatta- ja betonikiviverhoukset - betonilaattaverhous m betonikiviverhous m Kivilaattaverhous m Kenttäkivi-, nupukivi- ja noppakiviverhoukset - kenttäkiviverhous m nupu- ja noppakiviverhous m2 450

23 21 Sillan kustannusarvio SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA Yksikkohinnat (ALV 0 mk/yksikkö Littera Työ Yksikkö Olosuhteet Helpot Keskin- Vaikeat kert. Huomautuksia 5460 Moiskotti-, murske- ja soraverhoukset - moiskottiverhous m sepeliverhous m Kiviheitokeverhoukset - kiviheitoke m järjestetty kiviheitoke m Nurmiverhoukset m Siirtonurmetja turvemuuraukset 5720 Kourut - turveverhous m sadevesikouru (luiskassa) m sadevesikaivo ja putki luiskassa kpl Puupaalut m Teräsbetonipaalut SBK:n normaalipaalu -250x250 m x300 m Paaluhatut m Paalulaatta m Yksikkö muuttunut 7630 Työnaikaiset liikennejärjestelyt Hinta erikseen selvitettävä Maarakennuskustannusindeksi / Sillanrakennustyöt = 104,0 Kumipesälaakereiden ohjeellisia hintoja paikalleen asennettuna Tukireaktio Kiinteä mk/kpl Liikkuva mk/kpl 2,0 MN ,0 MN ,0 MN ,0 MN ,0 MN ,0 MN

24 Sillan kustannusarvio LIITE Tielaitos Turun tiepiiri KUSTANNUSARVIO Suunnitelman numero RINTALAN RISTEYSSILTA, MASKU Mt 189 rakentaminen välille Sinkkivuori-Masku Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta (jbju p) Jm (2,50) + 21, , ,50 + (1,50) m HI 10,50 m Vinous 29,1 gon Kokonaispituus 71,80 m Kannen pituus 67,00 m Suunnittelukuorma Lkl, Ek 1/TIEL 91 Laati: Suoma Vaara Tarkasti: Kalle Kataja

25 Sillan kustannusarvio Rintalan risteyssilta LIITE Littera Kustannusten laatu Määrä Yksikkö Yksikkö- Kustannus Yhteensä hinta mk mk mk 7100 SILLAN RAKENTAMINEN 7110 SILTOJEN PERUSKUOPPIEN KAIVUT JA LOUHINNAT 7111 Kaivu ilman tuentaa 2505 m3ktr Louhinta + ( kallion puhdistus - louhinta H = 1,0 m 190 m3ktr MAARAKENTEET JA TÄYTTÖ- TYÖT 7124 Perustamistason yläpuolisettäytöt 1391 m3rtr SILTOJEN PAALUTUKSET 7134 Kaivinpaalut - kaivinpaalut ,6 m kaluston siirto PERUSTUKSET 7141 Teline-ja muottityöt 94 m Raudoitustyöt - betoniteräs A500HW 6837 kg Betonointityöt -betonik25 26 m betoni K30 6,6 m Vedenalainen betonointityö 36 m MAATUET ( PMTYTUET) 7151 Teline-ja muottityöt 21,9 m Raudoitustyöt - betoniteräsa500hw 386 kg Siirto

26 Sillan kustannusarvio Rintalan risteyssilta LIITE Littera Kustannusten laatu Määrä Yksikkö Yksikkö- Kustannw' Yhteensä hinta mk mk mk 7154 Betonointityöt Siirto betoni K35, P30 4,9 m VÄLITUET 7161 Teline-ja muottityöt 94,9 m Raudoitustyöt betoniteräs A500HW 3160 kg Betonointityöt - betoni K35, P30 26,1 m PÄÄLLYSRAKENTEET 7171 Teline-ja muottityöt - Telineiden pystytys ja purkaminen - - maasilta 757 m Muottien pystytys ja purkaminen - - paikalla valetut betonisillat 1180 m Raudoitustyöt betoniteräs A500HW kg 5, Jännittämistyöt ja köysirakenteet -jännittämistyöt kg Betonointityöt -betonik35,p m betoni K35, P30 25 m betonik35,p50 34 m KANNEN PINTARAKENTEET 7181 Enstys - maanvastaisten pintojen kosteus- 88 m eristys - eristysalustan hiekkapuhallus 697 m Siirto

27 Sillan kustannusarvio Rintalan risteyssilta LIITE Littera Kustannusten laatu Määrä Yksikkö Yksikkö- Kustannu Yhteensä hinta mk mk mk - kumibitumikermieristys Siirto kaksinkertainen 697 m Asfalftibetonipäällyste 697 m (AB 12/70 ja AB 20/120) 7190 SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET 7191 Liikuntalaitteet - laakerit - - kumipesälaakerit 4 kpl (liikkuva 3.0 MN) - - kumipesälaakerit 4 kpl (kiinteä 4.5 MN) -siirtymälaatat 29 m Vedenjohtolaitteet - piritavesiputket 3 kpl tippuputket 28 kpl kanavointi 51 m Suojalaitteet - teräskaiteet (kuumasinkittyinä) - - korkea, harva kaide 140 m vinot päät (4m) 4 kpl Muut varusteetja laitteet - panoskiinnikkeet 8 kpl pylväiden kiinnityslaitteet - - pylväät ø = kpl sähköistyksen putkitukset - - putket (muovi) 144 m Rakennuskustannukset (i104,0) Työmaan yhteiskustannukset 25 % Sillan kustannukset (i=1 04,0) mk Kustannusten noususta aiheutuva muutos [(105,0-104,0) / 104,0] * Pyöristys -434 Sillan kustannukset (i=1 05,0)

28 Sillan kustannusarvio Rintalan risteyssilta LIITE Littera Kustannusten laatu Määrä Yksikkö Yksikköhinta mk Kustannu mk Yhteensä mk TIETYÖT SILTAPAIKALLA 4110 Tie-, rata-, yms. penkereet 200 m3rtr Betonilaatta- ja betonikiviverhoukset - betonikiviverhous 120 m Moiskotti-, murske- ja soraverhoukset - sepeliverhous 126 m Nurmiverhoukset 90 m Kourut - sadevesikouru (luiskassa) 11 m Rakennuskustannukset (i104,0) Työmaan yhteiskustannukset 25 % Tietyötsiltapaikalla (1=104,0) mk Kustannusten noususta aiheutuva muutos [(1 05,0-104,0) / 104,0] * Pyöristys 275 Tietyöt siltapaikalla (1= 105,0) Sillan kokonaiskustannus (1=104,0) mk Yhteenveto ja arvonlisäveroa koskeva erittely: 1. Sillan kustannukset - ilman arvonhisäveroa mk - arvonlisävero mk 2. Tietyöt siltapaikalla - ilman arvonlisäveroa mk - arvonlisävero mk 3. Sillan ja siltapaikan tietöiden kustannukset - ilman arvonlisäveroa mk - arvonlisävero mk Kustannukset eivät sisällä rakennuttamiskustannuksia (Kustannusarvion laatimisajankohdan indeksi = 105,0)

29

lie!aito s Kirjasto Doknro: Nidenro: 3 3 2

lie!aito s Kirjasto Doknro: Nidenro: 3 3 2 7 lie!aito s Kirjasto Doknro: Nidenro: 3 3 2 Tielaitos MUU OHJAUS 97/20/Hsi-1 08 5.6.1997 736/95/20 Jakelun mukaan Säädösperusta TL 117 Kohderyhmä TIEL Voimassa TOISTAISEKSI Asiasanat SILLANSUUNNITTELU,

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Matti Piispanen Siltatekninen tuki

Kehittämispäällikkö Matti Piispanen Siltatekninen tuki Suunnitteluvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2002 ISBN 951-726-865-3 TIEH 2100012-02 Edita Prima Oy Helsinki 2001 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto, julkaisumyynti telefaksi 0204 22 2652 e-mail julkaisumyynti@tiehallinto.fi

Lisätiedot

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi)

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (5) KaS (Kaakkois-Suomi) S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2.50)+18.00+(2.50) Hyödyllinen

Lisätiedot

Sillan kustannusarvion laatiminen

Sillan kustannusarvion laatiminen Sillan kustannusarvion laatiminen * Tielaitos Tiehallitus Sillansuunnittelu Helsinki 1990 TIEL 722039 v, JVH/yTUNcj k T7 [I 0 nco: /' 37 N-: /o7fr fl 1 LIM IW ']ÄHtJ IW 1 N 1 MI I(EN n TTELAITOS TIEHALLITUS

Lisätiedot

SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖH INTOJA

SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖH INTOJA SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖH INTOJA TIEJA VESIRAKENNUSHALLITUS HELSINKI 1978 SILLANSUUNNITTELUTOIMISTO TVH 722040 TIE JA VESIRAKENNUSHALLITT,JS OHJE Sillansuunnittelutoimisto 28.2.1978 SILLANRAKENNUSTjIDEN

Lisätiedot

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

SILLANRAKENNUKSEN SUUNNITTELUOHJE N:O 7

SILLANRAKENNUKSEN SUUNNITTELUOHJE N:O 7 SILLANRAKENNUKSEN SUUNNITTELUOHJE N:O 7 SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA TIE-JA VESRAKENNUSHALLITUS S 1 LTAOSASTO TVH 2.040 HELSINKI 975 2O''33 - - JI TIE- JA VESIRA.KENNIJSHALLITUS SiltaosaBto SILLANRÄKENNUKSEN

Lisätiedot

SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA

SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS SILLANSUUNNITTEL.UTOIMISTO TVH 722040 HELSINKI 1983 TIE- JA VESIFAKENNUSHALLITUS Sillansuunnittelutoimisto H&sinki 5.9.1983 Nro Sss-2 146/C.2.3»1.

Lisätiedot

SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN

SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS SILLANSUUNNITTELUTO 1 MISTO TVH 722039 HELSINKI 1983 It, - TIE- JA VESIAAKENNUSHALLITUS Sillansuunnittelutoimisto Helsinki 5.9.1983 Nro Sss-2)46/C.2.3»l.

Lisätiedot

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (6) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys

Lisätiedot

Kustannusarvio koostuu seuraavista alla esitetyistä osista. Kustannusarviot sisältävät yhteiskustannuksia

Kustannusarvio koostuu seuraavista alla esitetyistä osista. Kustannusarviot sisältävät yhteiskustannuksia RANNIKKO KILPAILUEHDOTUS KORSHOLMANPUISTIKON SILLAN SUUNNITTELUKILPAILUUN 2 Kustannusarvio Kustannusarvio koostuu seuraavista alla esitetyistä osista. Kustannusarviot sisältävät yhteiskustannuksia 25 %.

Lisätiedot

Venda Korsholmanpuistikko/Vaasa Suunnitelman numero. Sillan kustannusarvio

Venda Korsholmanpuistikko/Vaasa Suunnitelman numero. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Venda Korsholmanpuistikko/Vaasa Suunnitelman numero Teräksinen kaarisilta, betonikantinen (Tkrb) Jännemitta (m) 55 Hyödyllinen leveys (m) 24 Vapaa-aukko (m) 54 Vinous (gon) Kokonaispituus (m)

Lisätiedot

SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA

SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖHINTOJA TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS SILLANSUUNN ITTELUTOIMISTO TVH 722040 HELSINKI 986 1'.,. ). - /c!) 1-? TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITLJS Helsinki 17.10.1986 Nr0SSS-266/C. 2.3.3

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan kustannusarvio

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo Sivu 1 (7) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA VIHDIN KUNTA Hy-Kr 106+799, Nissolan aks, siltasuunnitelma 1/ 16 Nissolan tasoristeysten

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Sivu 1 (6) Järvenpään kaupunki (Uudenmaan ELY) S1 Haarajoen patosilta Haarajoen patosillan uusiminen/järvenpää Suunnitelman numero S1 Jännitetty betoninen ulokepalkkisilta (jbup) Jännemitta (m) (4,0) +25,0+

Lisätiedot

Sillan kustannusarvio

Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-951-803-393-4 TIEH 2100012-v-07 (Suunnitteluvaiheen

Lisätiedot

Sillan määräluettelo. Tielaitos. Sillansuunnittelu. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Siltayksikkö

Sillan määräluettelo. Tielaitos. Sillansuunnittelu. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Siltayksikkö Tielaitos Sillan määräluettelo Sillansuunnittelu Helsinki 1999 TIEHALLINTO Siltayksikkö Sillan määräluettelo Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1999 ISBN 951-727-512-3 TIEL 2172038-99 Edita Oy Helsinki 1999

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Sillan kustannusarvio

Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Kansikuva: Vihantasalmen silta Mäntyharjussa / Heikki Heiniö Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat)

Lisätiedot

SILLANRAKENNUKSEN SUUNNITTELUOHJE NO 6

SILLANRAKENNUKSEN SUUNNITTELUOHJE NO 6 SILLANRAKENNUKSEN SUUNNITTELUOHJE NO 6 OHJE SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMISTA VARTEN TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITUS SI LTAOSASTO TVH 2039 HELSINKI 974 / 7 / y, / TIi- JA VESIRAPSENNUSHALSITUS Siitaosasto

Lisätiedot

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta 1. Yleispiirustus v. 1992, kaksipyloninen riippusilta 2. Yleispiirustus v. 1992, kolmipyloninen riippusilta 3. Luonnospiirustus,

Lisätiedot

Liite 2, Haverön linjauksen siltavaihtoehdot; Airiston silta ja Maltholmin silta

Liite 2, Haverön linjauksen siltavaihtoehdot; Airiston silta ja Maltholmin silta Liite 2, Haverön linjauksen siltavaihtoehdot; Airiston silta ja Maltholmin silta 1. Airiston silta, yleispiirustus, alikulkukorkeus 45 m 2. Airiston silta, sivukuvat, alikulkukorkeudet 35, 40 ja 50 m 3.

Lisätiedot

OHJE SILLAN SUUN N ITTELU PA LK KlO LASKE L- MAA VARTEN

OHJE SILLAN SUUN N ITTELU PA LK KlO LASKE L- MAA VARTEN (. OHJE SILLAN SUUN N ITTELU PA LK KlO LASKE L- MAA VARTEN TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS HELSINKI 1978 SLLANSUUNNITTELUTOIMISTO TVH 722042 ni L TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS OHJE Si11ansuunriitte1UtOimJStO

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO. Koko laskelma. Urheilutien silta, Kauhajoki. Vahanen Suunittelupalvelut Oy. Hankkeen sijainti: Muu Etelä-Pohjanmaa

YKSIKKÖHINTALUETTELO. Koko laskelma. Urheilutien silta, Kauhajoki. Vahanen Suunittelupalvelut Oy. Hankkeen sijainti: Muu Etelä-Pohjanmaa YKSIKKÖHINTALUETTELO Projekti: Urheilutien silta, Kauhajoki Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Silta SUPA224

Lisätiedot

SILLANRAKENNUKSEN SUUNNITTELUOHJE N:O 9

SILLANRAKENNUKSEN SUUNNITTELUOHJE N:O 9 SILLANRAKENNUKSEN SUUNNITTELUOHJE N:O 9 OHJE SILLAN SUUNNITTELUPALKKIOLASKEL - MAA VARTEN TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS SILTAOSASTO TVH 2.042 HELSINKI 1975 2 1 - ; Ij \ -! TIE JA VESIRAKENNUSHALLITUS Siltaosasto

Lisätiedot

SILLAN SUUNNITTELUPALKKIOLASKELMAN LAATIMINEN

SILLAN SUUNNITTELUPALKKIOLASKELMAN LAATIMINEN SILLAN SUUNNITTELUPALKKIOLASKELMAN LAATIMINEN TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS SIL LAN SUUN NITTE LUTOIMISTO TVH 722042 HELSINKI 1981 /i7 0 3 4 TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITIJS Sillansuunnittelutoimisto HeIsInki9

Lisätiedot

OHJE SILLAN MASSALUETTELON LAATIMISTA VARTEN

OHJE SILLAN MASSALUETTELON LAATIMISTA VARTEN 1 / OHJE SILLAN MASSALUETTELON LAATIMISTA VARTEN TIE-JA VESIRAKENNUSHALLITUS HELSINKI 1978 SILLANSUUNNITTELUTOIMISTO TVH 722038 ' I/.1 I! ( 11 cz, 81 026 1 TIE- JA VESIRAKENNIJSHALLITUS OHJE Sillansuunnittelutoimisto

Lisätiedot

OULUNSALON KUNTA VARJAKAN SILTA TOTEUTETTAVUUSSELVITYS

OULUNSALON KUNTA VARJAKAN SILTA TOTEUTETTAVUUSSELVITYS OULUNSALON KUNTA VARJAKAN SILTA TOTEUTETTAVUUSSELVITYS 27.4.2011 1 Varjakan silta Toteutettavuusselvitys 1. Taustaa 1.1 Yleistä 1.2 Toimeksianto 2. Siltapaikan olosuhteet 2.1 Sillan sijainti 2.2 Sillan

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA

KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Maaseutu- ja tielautakunta 25.8.2016 Liite 1 61 KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Hieppeen yksityistie Mikkeli Kilpisalmen silta 2 ASIAKIRJALUETTELO Sivut 1. Nykytilanne 3-4 2. Rakennussuunnitelmaselostus

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

1(6) Siltatekniikka

1(6) Siltatekniikka 1(6) SILLAN LAATURAPORTTI A. YLEISET VAATIMUKSET 1. Yleistä Urakoitsijan velvollisuus on osoittaa tilaajalle tekemänsä sillan rakennus- ja korjaustyön kelpoisuus. Sitä varten urakoitsija laatii jokaisesta

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Si LLAN MASSIA LUETTELON '. 1' -r 1

Si LLAN MASSIA LUETTELON '. 1' -r 1 Si LLAN MASSIA LUETTELON '. 1' -r 1 L. r- t TIE- VESIRAKENNUSH4LLju SILLANSUUNN1TTELUTOI MISTO TVH 722038 HELS1N1 1.. TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS eiki 17. 1 (J 1 9B6 NroSss-266/C.2.3. 3 Vite Tie- ja vesirakennuspiirit

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 11.12.2016 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien

Lisätiedot

42001.3.3 Resurssit 1.3.3 42001.3.3.1 Henkilöstö 1.3.3.1 42001.3.3.2 Alihankkijat 1.3.3.2 42001.3.3.3 Työkoneet ja laitteet 1.3.3.3 42001.3.3.

42001.3.3 Resurssit 1.3.3 42001.3.3.1 Henkilöstö 1.3.3.1 42001.3.3.2 Alihankkijat 1.3.3.2 42001.3.3.3 Työkoneet ja laitteet 1.3.3.3 42001.3.3. Vertailutaulukko InfraRYL - SYL 3.6.2008 InfraRYL:n mukainen numerojärjestys Jos SYL/SYL-R sarakkeessa ei ole numeroa, otsikko on vain InfraRYLissä. Kaikki käsitteet ja termit on siirretty InfraRYLin termihakemistoon.

Lisätiedot

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Laskelma: Vilkkalan klv RS Työnumero: 8240889 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luo: Mika Kaukoranta Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaa: Pietari Kousa Päivämäärä:

Lisätiedot

Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä V6 0, Kaiteiden purku mtr , Purettava vt6 osuus

Tunniste Rakennusosa Yks. Määrä Yks. hinta Yhteensä V6 0, Kaiteiden purku mtr , Purettava vt6 osuus KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois- Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Työnumero Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Lutakon-satama 0... 15.5 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Tukimuurilaituri Hs ~NW -nav -0,5 L(m) määrä / jm yks. määrä yks Mv-penkereen kaivu elementtien kohdalla. Arvio 15.5 28 m3 434 m3 Elementtien muotti noin 15.5

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X188095.007 10.12.2016 JANAKKALAN VESI Pahamyllyntien viemärisaneeraus 2 Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

1 Siltaselostus Imatrankosken yks, Imatra. Imatrankosken yks, Imatra SUUNNITELMASELOSTUS. WSP Finland Oy

1 Siltaselostus Imatrankosken yks, Imatra. Imatrankosken yks, Imatra SUUNNITELMASELOSTUS. WSP Finland Oy 1 18964 SUUNNITELMASELOSTUS WSP Finland Oy Laatinut: Simo Rautajärvi 24.10.2016 Anu Tran-Haverinen/Geo 24.10.2016 Tarkastanut: Kari Pere 24.10.2016 2 1.1 Siltapaikka Siltapaikka sijaitsee Imatran kaupungissa

Lisätiedot

YKSIKKÖKUSTANNUKSET 8.6.2004

YKSIKKÖKUSTANNUKSET 8.6.2004 Nro: 452 Sivu1(8) VEIKKOLAN KATUVERKKOSELVITYS Yksikköhintoina käytetään Espoon kaupungin kunnallisteknisten töiden yksikköhintaluetteloa 2002. Hintaryhmittely B. Keskinkertaiset olosuhteet, suoritemäärät

Lisätiedot

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km )

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km ) KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Vt 6 Taavetin eteläinen etl Taavetin eteläinen etl Työnumero: Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Simo Saros Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

Varikonkadun silta rautatien yli

Varikonkadun silta rautatien yli Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

SILLAN MASSALUETTELON LAATIMINEN

SILLAN MASSALUETTELON LAATIMINEN SILLAN MASSALUETTELON LAATIMINEN TIE JA VESIRAKENNIJSHALLITUS SILLANSUUNNITTELUTOIMISTO TVH 722038 HELSINKI 1983 Öd C' ()) UQ'4, TIE JA VESIAAKENNUSHALLITUS Sillansuunnittelutoimisto Helsinki 5.9.1983

Lisätiedot

Sillan määräluettelo

Sillan määräluettelo Sillan määräluettelo Sillan määräluettelo Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Kansikuva: Merimaskun silta / Jari Nikki Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat) ISBN 978-951-803-892-7

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (1) Tulostettu: 12.4.2016 Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Rakennussuunnitelmaselostus Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m)

Lisätiedot

Vt7 Parantaminen moottoritieksi Haminan kohdalla Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta

Vt7 Parantaminen moottoritieksi Haminan kohdalla Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta Tillinmäen alikulkusilta Hl 8,645 m Kokonaispituus 60,0 m 22,5 + 26,5 m > 5,2 m 1 230 000 (i=145,2) Siltapaikalla Juurikorpi - Hamina

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan laatuvaatimukset

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (8) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara - Kauklahti Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta

Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara - Kauklahti Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta Ratsukadun alikulkusilta Hl 29,15 30,04 m Kokonaispituus 49,9 m 1,5 + 15,0 + 17,0 + 1,5 m 1,5 + 18,0 + 20,9 + 1,5 m Vinous 4 gon Vapaa

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO. Suodatus: V6

MÄÄRÄLUETTELO. Suodatus: V6 MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois-Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Rakennusosalaskelma, päivitetty Työnumero: Hankkeen tyyppi:

Lisätiedot

1432 Salaojakaivo 560 T 560/500 umpikansi 40 tn kpl , Betoniputkirumpu 500 mm mtr , Yhteyden Vaunutieltä alitse

1432 Salaojakaivo 560 T 560/500 umpikansi 40 tn kpl , Betoniputkirumpu 500 mm mtr , Yhteyden Vaunutieltä alitse KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Akaan raakapuuterminaalin ratasuunnitelma

Lisätiedot

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl)

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) 1 (5) Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) Mallisuunnitelma Jm 2,50 + 30.00 + 2,50 m Hl 7,5 M Tiehallinto Helsinki 2005 2 (5) ALKUSANAT Tiehallinto on teettänyt päällysrakenteen

Lisätiedot

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5.

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5. KUUNSILTA ESPOO SUUNNITELMASELOSTUS 7031-400 29.04.2016 Jatkuva kaukalopalkkisilta Jännemitat (m) Hyödyllinen leveys (m) Kokonaispituus (m) 13,10+13,50+12,80+13,20 +12,00+15,80+21,50+5,50m=107,40m 3,50

Lisätiedot

SI Ylä-Levintien alikulkukäytävä

SI Ylä-Levintien alikulkukäytävä S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA SI Ylä-Levintien alikulkukäytävä Siltatyöselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2014 P23714 SILLAN RAKENTAMINEN 0. RAKENNUSKOHDE 0.1 RAKENNUSKOHTEEN

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Sillan laatuvaatimukset

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (7) Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Sillan laatuvaatimukset Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m) 4.5 Vapaa-aukko (m) 6.845

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Suunnitteluohje 1(8) KAPUNKIYMPÄRISTÖ Tyyppipuusiltasarja SUUNNITTELUOHJE

HELSINGIN KAUPUNKI Suunnitteluohje 1(8) KAPUNKIYMPÄRISTÖ Tyyppipuusiltasarja SUUNNITTELUOHJE HELSINGIN KAUPUNKI Suunnitteluohje 1(8) Tyyppipuusiltasarja SUUNNITTELUOHJE HELSINGIN KAUPUNKI Suunnitteluohje 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUOHJE... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Käyttökohteet... 4

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA

MT 252 PARANTAMINEN HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA M1 1131 3U Putkijohdon purku, muoviputket mtr 33 1131 5K Betonikaivojen purku kpl 5 1131 7K Betonikaivojen puhdistus kpl 1 1135 1U Liikenteenohjauslaitteiden purku kpl 10 1135 3U Tieliikenteen portaalin

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Pohjarakentamisen kustannustietoja

Pohjarakentamisen kustannustietoja Pohjarakentamisen kustannustietoja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19/2002 Tiehallinto Helsinki 2002 ISSN 1457-991X TIEH 4000330 Oy Edita Ab Helsinki 2002 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto, julkaisumyynti

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN

KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 20601196 Talma Söderkulla VJ KUSTANNUSARVIO LINJAVÄLEITTÄIN 23.03.2018 / FIMKIT LIITE 2 Linjausvaihtoehdot on esitetty liitteenä 1 olevalla kartalla 101, MUUTOS A.

Lisätiedot

Työmaan yleisesittely, siltatekniikan päivät Vt14 Laitaatsalmen kohta

Työmaan yleisesittely, siltatekniikan päivät Vt14 Laitaatsalmen kohta Työmaan yleisesittely, siltatekniikan päivät Perustiedot projektista Pohjimmiltaan vesiväylähanke. Syväväylä siirtyy Kyrönsalmesta helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen. Jatkoa Destian urakoimalle rinnakkaisväylähankkeelle

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot

Resurssit Henkilöstö Alihankkijat Työkoneet ja laitteet

Resurssit Henkilöstö Alihankkijat Työkoneet ja laitteet Vertailutaulukko SYL - InfraRYL 3.6.2008 SYL:n mukainen numerojärjestys Jos SYL/SYL-R sarakkeessa ei ole numeroa, otsikko on vain InfraRYLissä. Kaikki käsitteet ja termit on siirretty InfraRYLin termihakemistoon.

Lisätiedot

järjestelmät. Betonikaivojen purku ( kuljetus < 5 km ) kpl 1 104, Kaivo (laatu määrittelemättä)

järjestelmät. Betonikaivojen purku ( kuljetus < 5 km ) kpl 1 104, Kaivo (laatu määrittelemättä) KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Pöytyä > Laurilantie kt Laskelma: Laurilantie kt/vaihe 1 Työnumero: 20601549 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas:

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1

Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi. Katusuunnitelma RAKENNUSTAPASELOSTUS. Liite 1 Liite 1 Kittilän kunta Tekninen osasto Järvirovantien parantaminen ja pysäköintialueen rakentaminen, Kittilä / Levi Katusuunnitelma 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET 3 1000.01 Mittaustyöt

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO. Koko laskelma

MÄÄRÄLUETTELO. Koko laskelma MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 12 Konsulttien työkansiot > Sito Oy > 03 Kaakkois-Suomen ELY-keskus > Vt 6 Hevossuo-Nappa > Tiesuunnittelu > Laskelma: Rakennusosalaskelma, päivitetty Työnumero: Hankkeen tyyppi:

Lisätiedot

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta Pennasentien alikulkukäytävä Pennasentien alikulkukäytävä Hl 18,0 + 15,75 m Kokonaispituus 14,15 m Vinous 0 gon > 3,782 m 124 300 (i=136,3) Siltapaikka sijaitsee Oulun kaupungin Kaakkurissa Vt4:n paalulla

Lisätiedot

VT14 LAITAATSALMEN KOHTA TYÖMAAN YLEISESITTELY. Betonipäivät Jari Lievonen, Destia

VT14 LAITAATSALMEN KOHTA TYÖMAAN YLEISESITTELY. Betonipäivät Jari Lievonen, Destia VT14 LAITAATSALMEN KOHTA TYÖMAAN YLEISESITTELY Betonipäivät 1.11.2018 Jari Lievonen, Destia PERUSTIEDOT HANKKEESTA Pohjimmiltaan vesiväylähanke. Syväväylä siirtyy Kyrönsalmesta helpommin navigoitavaan

Lisätiedot

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (10) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810 Teräksinen holvisilta Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 12,75 Vapaa-aukko (m) 4,6 Vinous

Lisätiedot

KYRÖN TORIN PARANTAMINEN

KYRÖN TORIN PARANTAMINEN PÖYTYÄN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: KYRÖN TORIN PARANTAMINEN Rakentaminen kokonaisurakkana 29.4.2019 Työ nro: 18013 KYRÖN TORIN PARANTAMINEN 2(6) Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan

Lisätiedot

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouksen tekijän tulee antaa kaikki yksikköhinnat ilman arvonlisäveroa (alv.%) Kaikkiin alla mainittuihin

Lisätiedot

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189. Rakennussuunnitelmaselostus

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (8) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

Lapinlahden kunta Kunnanrannan katujen peruskorjaus

Lapinlahden kunta Kunnanrannan katujen peruskorjaus 1(6) Liite urakkatarjoukseen Lapinlahden kunta Kunnanrannan katujen peruskorjaus YKSIKKÖHINTALUETTTELO 101005338-005 2(6) MAKSU JA MITTAUSPERUSTEET Kaikki massa- ja ainemäärät, jotka liittyvät mittayksiköinä

Lisätiedot

TURUN RAITIOTIE, yleissuunnitelma LIITE3 1.12.2014

TURUN RAITIOTIE, yleissuunnitelma LIITE3 1.12.2014 TURUN RAITIOTIE, yleissuunnitelma LIITE3 1.12.2014 SISÄLTÖ Raitiotien rakentamisen kustannusarvio Runosmäen raitiotiereitin kustannusarvio Varissuon raitiotiereitin kustannusarvio Skanssin raitiotiereitin

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE. Urakoitsija. Osoite. Käsittelijä.

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE. Urakoitsija. Osoite. Käsittelijä. NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Yksikköhintaluettelo P14142 21.5.2012 Urakoitsija Osoite Käsittelijä Puhelin Telefaksi

Lisätiedot

Liimapuinen palkkisilta (Plp) 1.7.2009

Liimapuinen palkkisilta (Plp) 1.7.2009 Liimapuinen palkkisilta (Plp) 1.7.2009 Liimapuinen palkkisilta (Plp) 1.7.2009 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat) ISBN 978-952-221-208-5

Lisätiedot

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm:

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm: HINNOITEL Hanke: Urakoitsija: Pvm: Rakennusurakk Yksikköhintoja k hankinta, laadun pitää sisältyä ka suoritusvelvollis suoritus, jota ei tulee antaa lisä- KATUTYÖT Littera 1000 0 1100 1131 10 1131 11 1132

Lisätiedot

Yleiskartta hankkeesta

Yleiskartta hankkeesta Yleiskartta hankkeesta 1 Yleistietoja Urakkasopimuksen arvo noin 22 000 000 Valtatien 5 parantamisen kaksiajorataiseksi valtatieksi n. 4 km Nykyisten eritasoliittymien parantamisia 3 kpl Uusia siltoja

Lisätiedot

Teräsbetonikantinen liittopalkkisilta II

Teräsbetonikantinen liittopalkkisilta II Teräsbetonikantinen liittopalkkisilta II Tielaitos Tiehallitus Helsinki 1992 3. muutettu ja täydennetty painos ISBN 951-47-6637-7 TIEL 2162070-92 PAINATUSKESKUS OY, HELSINKI 1993 Julkaisua myy Tiehallitus,

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Raportti 1 Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Kuukausiraportti nro 4/2018 Tarkastelujakso: 1.4.2018-30.4.2018 Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy Hyväksynyt: Liikennevirasto Liikennevirasto PL 33, 00521

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: 457_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma Työnumero: 457 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting

Lisätiedot

Raasakan kalatien silta Teräsbetoninen rengaskehäsilta (Brk) Sijaintikoodit Suunnittelutoimisto

Raasakan kalatien silta Teräsbetoninen rengaskehäsilta (Brk) Sijaintikoodit Suunnittelutoimisto Sivu 1 (7) O(Oulu) Raasakan kalatien silta Raasakan voimalaitospadon kalatie, Virkkulantie nro 8511/Ii Suunnitelman numero R15/20295 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen rengaskehäsilta (Brk) Jännemitta

Lisätiedot