OULUNSALON KUNTA VARJAKAN SILTA TOTEUTETTAVUUSSELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OULUNSALON KUNTA VARJAKAN SILTA TOTEUTETTAVUUSSELVITYS"

Transkriptio

1 OULUNSALON KUNTA VARJAKAN SILTA TOTEUTETTAVUUSSELVITYS

2 1 Varjakan silta Toteutettavuusselvitys 1. Taustaa 1.1 Yleistä 1.2 Toimeksianto 2. Siltapaikan olosuhteet 2.1 Sillan sijainti 2.2 Sillan perustamisolosuhteet ja perustaminen 3. Sillalle asettavat vaatimukset 3.1 Liikenne sillalla 3.2 Vesiliikenne 3.3 Sillan sopeutuminen ympäristöön 4. Mahdolliset siltaratkaisut 4.1 Siltojen rakennusmateriaali 4.2 Moniaukkoiset palkkisillat 4.3 Vinoköysisillat 4.4 Avattava silta 4.5 Ehdotus vaiheittain toteuttamisesta 5. Siltojen kustannukset 6. Yhteenveto

3 2 1. Taustaa 1.1 Yleistä Varjakan alueesta Varjakan alue sijaitsee Oulunsalon kunnassa Kempeleenlahden rannalla. Ajomatka Oulun keskustaan on 15 km ja lentokentälle on matkaa 8 km. Alue koostuu Varjakan ja Pyydyskarin saariparista, Varjakan mantereen puoleista alueesta ja Akion saaresta. Alueella on kulttuurihistoriallisesti ehjän kokonaisuuden muodostava, valtakunnallisesti arvokas saarisahayhdyskunta. Alue sijaitsee arvokkaiden Liminganlahden lintuvesien ääressä. Varjakassa on toimiva pienvenesatama, josta Oulun keskustaan on vesiteitse matkaa noin 6 kilometriä. Varjakan saaren sahayhdyskunnan rakennukset ja alue on mahdollista korjata niiden arvon mukaiseen käyttöön, mikäli tietoisuus alueesta ja sen ainutlaatuinen historia kyetään hyödyntämään sen arvon edellyttämällä tavalla. Oulunsalon kunta on yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Liiton ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa toteuttamassa hanketta Varjakka - kestävä seudullinen matkailukeskus 2020 koordinaatiohanke (EAKR). Oulunsalon kunnan eräänä tavoitteena on, että Varjakasta kehittyy elämyspalvelukeskus, joka perustuu historiaan, kulttuuriin, luontoon ja mereen. Tällöin jo vuonna 2015 Varjakka on Oulun seudun tärkein lähimatkailukohde, jossa on peruskorjattu historiallinen sahaympäristö, uudisrakennuksia, merellisyyttä ja ainutlaatuinen luonto. Ja vuonna 2025 Varjakka on kansallinen kohde, jossa yhdistyvät työ, oppiminen, virkistäytyminen ja matkailu. Arkkitehtuuri, taide ja kulttuuri näkyvät alueella. Varjakan satama on Perämeren johtava merikeskus. Varjakka on tärkeä osa Suomen kattavinta seudullista ulkoilu- ja retkeilyreittien verkostoa. Vuonna 2035 Varjakka on kansainvälinen kohde ja pohjoisen Suomen ylpeydenaihe, joka on kuuluisa erityisestä paikan hengestään (Varjakan alueen masterplan 2020, Oulunsalon kunta). Kuva 1. Varjakan saareen ei ole kiinteää siltayhteyttä. 1.2 Toimeksianto Oulunsalon kunta tilaajana ja WSP Finland Oy konsulttina on laatinut alustavan toteutettavuusselvityksen Varjakan sillasta keväällä Toimeksiannon tavoitteena on antaa realistinen käsitys erilaisten siltojen toteuttamisesta kohteeseen sekä niiden kustannuksista.

4 3 Konsultin tehtävän oli myös tehdä ehdotus mahdollisesti sopivasta sillasta ottaen huomioon taloudelliset realiteetit. Tutustuminen siltapaikkaan tapahtui maastokäynnillä saareen. Kuva 2. Varjakan saaren arvokasta rakennuskantaa Sillan toteutusmahdollisuudesta tehtiin henkilökohtainen kysely sähköisenä eri intressiryhmille. Kysymyksiä oli kolme: Voidaanko Varjakan saareen rakentaa kiinteä siltayhteys? Mitä vaatimuksia sillalle asettaisit? Sanelevatko mielestäsi sillan kustannukset sen toteutuksen Kyselyn tavoitteena oli saada vapaamuotoinen käsitys erilaisista näkemyksistä ajatellen mahdollista sillan toteuttamista. Pääosin siltayhteyteen suhtauduttiin myönteisesti, tosin kielteisiä kantoja oli myös. Poikkeuksetta sillasta haluttiin kaunista. Kuva 3. Näkymä siltalinjaa pitkin Varjakan saarelta mantereelle Työn yhteydessä siltasuunnittelija osallistui kahteen erilliseen kokoukseen, joissa osapuolet saivat informaatiota silloista yleensä sekä kaavailluista ajatuksista mahdollisen sillan osalta. Tämän raportin sisältö ei määrittele toteutettavaa siltaa, mutta antaa näkemyksen, joka tukee mahdollista seuraavaa suunnitteluvaihetta.

5 4 2. Siltapaikan olosuhteet 2.1 Sillan sijainti Varjakan venesataman kehittämistyö on meneillään. Kehitystyö tukeutuu osittain jo rakennettuun ympäristöön. Venepaikkojen suojana ovat rakennetut aallonmurtajat. Läntinen Hailuodon puoleinen aallonmurtaja on pituudeltaan noin 110 m. Aallonmurtajan päästä on kapulalossiyhteys Varjakan saareen. Lossin laiturirakennelma on aallonmurtajan päässä. Luonteva sillan maatuen paikka on aallonmurtajan nokalla, siten että sen vierellä voidaan niin haluttaessa säilyttää nykyinen kapulalossin laituri. Aallonmurtajaa joudutaan leventämään ja korottamaan sekä parantamaan sen rakenteita tierakenteeksi sopivaksi. Levennettävän penkereen yhteyteen, sen itäpuolelle voidaan luontevasti sijoittaa myös venepaikkoja. Varjakan saaren puolella on suositeltavaa viedä sillan maatuki rantaviivan tuntumaan. Sillan pituudeksi maatukien laakerilinjoilta mitaten voidaan arvioida 168 m. Maatukien siipimuurit jatkavat siltapituutta niin, että sillan luonteva kokonaispituus on 175 m. Kuva 4. Siltalinja aallonmurtajan päästä Varjakan saarelle 2.2 Sillan perustamisolosuhteet ja perustaminen Siltapaikalla ei ole tehty siltaa varten erillisiä pohjatutkimuksia. Voidaan olettaa, että maalajit ovat ylemmiltä kerrostumilta hienorakeisia silttisiä hiesu ja hiekkakerrostumia ennen kantavia moreenikerrostumia. Sillan kaikki perustukset tulee perustaa paaluille. Paalutyyppeinä tulevat kysymykseen lyötävät teräsbetoniset siltapaalut tai lyötävät teräksiset putkipaalut, jotka betonoidaan täyteen.

6 5 Kuva 5. Alueellista maaperätietoutta Kuva 6. Meren pohja suurin syvyys siltapaikalla on tasolla noin -5,0 Varjakan saaren etelärannalla on maaperässä sahaustoiminnan tuloksena syntynyt kuorellinen sahausjäte, jota läjittämällä on saaren aluetta kasvatettu. Tämän kerrostuman tarkkaa sijaintia siltalinjalla ei ole selvitetty. Teräsputkipaalut tunkeutuvat kerrostuman läpi. Mikäli kerrostuma ulottuu maatuen kohdalle ja tulevan tien kohdalle tulee se poistaa ja tehdä massanvaihto. Mikäli käytetään teräsbetonisia lyöntipaaluja, tarvitaan paalujen yläpäähän peruslaatta. Sen luontevin sijainti on pohjan tasolla siten, että laatan yläpinta on luonnollisen pohja tasolla. Persuslaatan valu toteutetaan vedenalaisena valuna. Teräsputkipaalujen käyttö sallii paalujen ja pilariosan rakentamisen ilman erillistä peruslaattaa mikäli pilarin alapään paksuutta kasvatetaan niin, että paalujen jäykkä kiinnitys tulee mahdolliseksi.

7 6 Perustusten mitoituksen kannalta jäänpaine tulee olemaan tärkeä mitoikseen vaikuttava kuormitus. Jääkuorman suuruus voitaneen arvioida voimassaolevien kuormitusmääräysten mukaan. Jääkuomien suuruus on kuitenkin hyvin hallittavissa betonirakenteisilla perustuksilla. 3. Sillalle asettavat vaatimukset 3.1 Liikenne sillalla Siltaratkaisun kannalta on oleellista määritellä siltaa käyttävä liikennetarve. Varjakan saaren tapauksessa tarve määräytyy saaren kehittämisen suunnitelmista. Saaren kehittämisen osalta on tuotu esille ratkaisutasoltaan kolme erilaista mallia: Vaihtoehto A, kevyt budjettiylitys Vaihtoehto B, kiinteä perusylitys Silta on halvin mahdollinen, jonka kuormitus on kevyenliikenteen sillan kuormitus. Mahdollista on myös, että silta palvelee vain kesäaikana, ja se puretaan talveksi. Myös ponttonisilta tulisi kyseeseen vaihtoehtona. Silta on pysyvä silta, joka kantaa myös huolto- ja kunnossapitoliikenteen tarpeet sekä rajoitetusti myös rakennusaikaiset tarpeet ympärivuotisesti Vaihtoehto C, kruununjalokiviylitys Silta täyttää sekä ajoneuvoliikenteen, että kevyenliikenteen tarpeet saareen Yllä oleva luokittelu on hankeen aikana johtanut seuraaviin johtopäätöksiin: o Mikäli saarta kehitetään esitettyjen visioiden valossa edellyttää se ympärivuotista siltayhteyttä. o Siltapaikan jääolosuhteet sanelevat sillan kestävyydelle selkeät vaatimukset o Itse sillan päällysrakenteen kestävyyden tulee jo turvallisuusmääräysmielessä täyttää tietyt minimiehdot. o Sillan liikennekuorman minimiarvona suositellaan Liikenneviraston Eurokoodin sovellutusohjeen mukaista kevyen liikenteen siltojen kuormaan (2,5 5,0 kn/m2) ja erillistä huoltoajoneuvokuormaa (80 kn + 20 kn ). o Varsin pienellä kustannuslisällä voidaan kuormitusta lisätä täyttämään Eurokoodin sovellutusohjeen yksityistien telikuorman 2x240 kn.

8 7 3.2 Vesiliikenne Siltapaikka sijaitsee aivan Varjakan venesataman tuntumassa sivuten sataman aallonmurtajaa. Salmen pohjan syvyys siltapaikalla on noin 5,0 m keskivedestä. Veden syvyys madaltuu itään päin aina 1, 5 metriin, estäen salmen kautta tapahtuvan läpimenoliikenteen. Kehitettävän sataman suunnitteluratkaisuilla voidaan tarvittaessa vaikuttaa sillan ali kulkevien veneiden kokoon. Tässä toteutettavuusselvityksessä on päädytty käyttämään Hailuodon liikenne yhteyden tarveselvityksessä Riutunkarin siltaan esitettyä alikulkukorkeutta 5,0 m mitattuna keskiveden tasosta -0,25 m. Yliveden korkeuden aikana hetkellisesti alikulkukorkeus rajoittuu noin kolmeen metriin. Varjakan salmen käyttöä purjeveneilyyn on myös esitetty. Mikäli salmi ruopataan purjeveneilyn kannalta sellaiseksi että läpikulku on mahdollista, nousee virkistyskäytön arvo merkittävästi. Nykyisessä käyttötilanteessa voitaneen purjeveneiden pääsy salmeen katkaista sillalla tuottamalla vain satunnaista haittaa veneilylle. Siltaratkaisuissa on esitetty avausmahdollisuus kääntösiltaratkaisuna. 3.3 Sillan sopeutuminen ympäristöön Sillan korkeusasema on ratkaisevassa asemassa arvioitaessa sillan sopeutumista maisemaan. Etäisyys aallonmurtajan nokasta saareen on suhteellisen lyhyt ja on loogista mieltää, että silta olisi mahdollinen ja käytännöllinen yhteys saareen. Edellä esitetty alikulkukorkeus on maisemaa ajatellen vielä mahdollinen. Alikulkukorkeuden kasvattaminen on ulkonäön kannalta haitallista. Päällysrakenteen hoikkuus lähellä veden pintaa sijaitsevalle rakenteelle on tärkeä näkökohta. Laakeassa maisemassa tiegeometrian kaarevuuden tulee olla sopusoinnussa ympäristön kanssa. Kyseisellä siltapaikalla tien pystytaitteen pyöristyssäteen miniarvona ei tulisi pyrkiä alle 1500m:n säteeseen. Suositeltava pyöristyssäde lienee noin m. Sillan rakennekorkeuden määrittelee valittavan jännevälin pituus sekä rakennusmateriaali yhdessä rakennesysteemin kanssa. Tehdyissä kyselyissä mahdollisena siltaratkaisuna on esitetty myös yläpuolelta kannatettavia siltatyyppejä. Valtaosin toiveena on matala silta ilman liiallisia rakenteellisia korostuksia. Siltapaikka edellyttää ulkonäöllisesti kaunista siltaa. Siltapaikka ja sen ympäristö jopa vaatii sitä.

9 8 4. Mahdolliset siltaratkaisut 4.1 Siltojen rakennusmateriaali Siltapaikan luonnosolosuhteet edellyttävät betonin käyttöä alusrakenteiden materiaalina. Matalin korkeusasema kannelle saadaan lyhytjänteisellä betonisella laattasillalla tai köysillä ripustetulla rakenteella esim. vinoköysisillalla. Kustannustaloudellinen optimijännevälialue siltapaikalla on m. Betoniset päällysrakenteet toteutetaan silloin jännitettyinä rakenteina. Tällöin päästään hoikimpaan rakennekorkeuteen. Kuva 7. Iirislahden silta, Espoo, esimerkki matalakorkeuksisesta jännitetystä betonisillasta Teräspalkkiratkaisu liittorakenteisella betonisella kansilaatalla on maassamme usein ollut kilpailukykyinen ratkaisu. Ratkaisun rakennekorkeus johtaa yleensä hiukan korkeampaan rakenteeseen kuin jännitetyllä betonirakenteella.

10 9 Kuva 8. Pikisaaren silta Oulussa on liittorakenteinen silta Teräksen käyttö yläpuolelta kannatetuissa rakenteissa on perusteltua. Lyhytjänteisessä sillassa on mahdollista käyttää teräsrakenteisia yksinkertaisia pylonirakenteita. Liittorakenne päällysrakenteena on ollut myös taloudellinen. Kuva 9. Ylistön silta, Jyväskylä, esimerkki vinoköysisillasta Puun käyttöä sillassa pidetään toivottuna. Mikäli kantavana rakenteena käytetään puuta kasvaa rakennekorkeuden tarve ja jännevälin maksimi jää optimin alarajalle. Puu kantavana materiaalina tuo mukanaan yläpuoliset kannatukset ristikkorakenteilla tms.

11 10 Usein puuta on käytetty sillan ajoradan päällysteenä ja kaiteina. Puurakenteisten kaiteiden käytöllä saadaan sillasta käsin kosketeltava ja puuta ilmentävä kokonaisuus. Puunkäyttö verhoiluna on myös tavallista. Kuva 10. Penttilänrannan silta, Joensuu, tuore esimerkki puun käytöstä 4.2 Moniaukkoiset palkkisillat Selvityksen yhteydessä laadittiin alustavia luonnoksia palkkisilloiksi. Siltojen liikennekuorman tasona on käytetty kevyen liikenteen sillan kuormitusta ottaen huomioon myös huoltoajoneuvon kuormitus. Tulee huomata, että marginaalisella kustannuslisällä (2..3 %) saadaan silta kantamaan myös Eurokoodin sovellutusohjeen mukainen, valtionapua saavien yksityisteiden siltojen telikuorma ( 2x 240 kn ). Siltojen hyödyllisenä leveytenä on käytetty 4,5 m:n leveyttä. Sillan kantava rakenne on jännitetty betoninen laattapalkki. Kaiteet ovat puurakenteiset. Puukaiteita käyttämällä palkin sivupinnat voidaan verhoilla esteettisesti. Sillassa on varauduttu myöhempään levitysmahdollisuuteen kevyelle liikenteelle. Päällysrakenteen kuormituskapasiteettia voidaan kasvattaa tarvittaessa ulkopuolisilla, palkkien väliin sijoitettavilla jänneteräksillä. Vaihtoehtoisten siltojen jännemittojen summa on 168 m. Kuusiaukkoisen palkkisillan jännemitat ovat m.

12 11 Kuva aukkoinen palkkisilta Viisiaukkoinen silta on luonnostelu sekä tasakorkeana että viisteellisenä siltana. Tasakorkean sillan jännemitat ovat m. Kuva aukkoinen palkkisilta tasakorkea Viisteellisen sillan jännemitat ovat m. Kuva aukkoinen palkkisilta- viisteellinen 4.3 Vinoköysisillat Vertailukustannusten selvittämiseksi laadittiin kaksi luonnosta vinoköysisiltoina. Vaihtoehtoina olivat kaksipyloninen ja yksipylonin silta. Päällysrakenteen leveys on 4,5 m. Sillan pylonit ovat teräsrakenteiset ja päällysrakenne on liittorakenne. Kaksipylonisen sillan jännevälit ovat m. Yksipylonisen sillan jännevälit ovat m.

13 12 Kuva 14. Kaksipyloninen vinoköysisilta Kuva 15. Yksipyloninen vinoköysisilta 4.4 Avattava silta Avattava silta on alustavasti luonnosteltu kääntösiltana. Sillan avattavuus ei vaikuta tällöin oleellisesti sillan ulkonäköön. Avattava silta sopii siltapaikan maisemaan. Hydraulinen kääntökoneisto on sijoitettu sillan keskimmäiselle tuelle. Avausmekanismi kääntää sillan avattavaa osuutta vaakatasossa 90 astetta. Avattavan osuuden pituus on 2x24 m. Avattavan osuuden päällysrakenne on teräsrakenteinen palkkisilta teräsbetonikannella. Rakenne toimii liittorakenteena. Kansilaatta jännitetään halkeilun estämiseksi pituussunnassa. Veneiden törmäyksen estämiseksi rakennetaan veneliikenneaukkoon törmäysjohteet. Avattava silta on 8-aukkoinen. Sillan jännemitat ovat m.

14 13 Kuva 16. Avattava silta kääntösilta 4.5 Ehdotus vaiheittain toteuttamisesta Siltaluonnoksissa ratkaisu on esitetty hyötyleveydellä 4,5 m. Varjakan saaren kehittämisen alkuvaiheissa kapea silta palvelee saaren käyttöä ja sen rakentamista ympärivuotisesti. Mikäli matkailun ja virkistyskäytön kasvu on tavoiteasettelun mukaista, siltaa voidaan leventää kevyen liikenteen tarpeiden mukaan. Vaiheittain rakentaminen lisää hankeen elinkaarikustannuksia. Erikseen on syytä harkita onko tässä esitellä ajatuksella saavutettavissa tavoiteltavia hyötyjä. Luonnoksissa esitettyä siltatyyppiä voidaan myös parantaa kantavuudeltaan, kun rakenteessa varaudutaan ulkopuolisten lisäjänteiden asentamiseen. Varautumisesta ei synny lisäkustannuksia sillan rakentamisvaiheessa. Kuva 17. Sillan myöhemmän leventämisen eräs mahdollisuus 5. Siltojen kustannukset 5.1 Hankkeen kustannusvaraukset Hankkeiden kustannuksia käsitellään julkisuudessa usein pelkästään urakkahintojen mukaisesti tai suunnittelijoiden laatiman rakennuskustannusarvion mukaisesti. Kumpikaan näistä ei sisällä rakennuttajan näkökulmasta ajateltuja kustannuksia. Rakennuttajan arvioidessa hankkeen investointikustannuksia suunnitteluvaiheessa tulee kustannusten muodostumisessa ottaa huomioon lisäksi rakennuttajan omat kustannukset ennen rakentamista ja rakentamisen aikana sekä mahdolliset hankkeeseen liittyvät riskit kustannusten varautumina. Myös hankkeen vaativuustaso on arvioitava rakennuttajan toiveiden mukaisesti.

15 14 Tässä hankkeessa käytetään seuraavia kustannusten varautumia: Sillan vaativuuden lisäkustannus 15% Rakennuttajan tutkimus- ja suunnitteluttamiskustannukset sekä rakennuttamiskustannukset 12% Varaukset kustannuksen muutoksille ja riskeille 10% Rakennuskohteen vaativuuden lisä perustuu kohteen kulttuurihistorialliseen merkittävyyteen arvokkaassa maisemassa. Rakennuttajan kustannukset muodostuvat mm. pohjatutkimuksista ja ympäristötutkimuksista sekä suunnittelukustannuksista. Rakentamisessa syntyy yleensä aina urakkasopimukseen kuulumattomia lisätöitä. Viime kädessä hankkeen riskit kantaa rakennuttaja. 5.2 Siltojen kustannukset Kustannustason selvittämiseksi esitetyistä silloista laadittiin alustaviin massoihin perustuvat kustannusarviot. Palkkisiltojen kustannusarviot päätyvät sillan rakentamisen osalta kustannuksiin 1,46 M. Kustannuksiin tulee lisätä edellä kerrotut rakennuttajan kustannusvaraukset, yhteensä 32%. Arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1,93 M. Vinoköysisiltojen kustannukset päätyvät rakentamiskustannusten osalta arvioon 2,45 M. Arvioidut kokonaiskustannukset ovat 3,2 M. Avattavan sillan rakentamiskustannusten arvio on 2,74 M. Kokonaiskustannusten arvio on 3,6 M. Avattavan sillan vuosittaisia käyttökustannuksia sekä avaukseen liittyviä turvallisuusjärjestelyjä ole tässä yhteydessä arvioitu. 6.0 Yhteenveto Käytyjen neuvottelujen, saatujen palautteiden pohjalta sekä laadittujen alustavien siltaluonnosten perusteella voidaan sillan toteuttamista pitää Varjakan saaren kehittämisen kannalta realistisena ajatuksena. Sillan rakentamisen olosuhteet eivät tuota rakentamiseen ylimääräisiä vaikeuksia. Perusten rakentaminen talviaikaan voi hyödyntää jääpeitettä. Sillan vaatimustason tulee lähteä saaren kehittämisen tarpeista. Nyt esitetyt ratkaisumallit sallivat kuormitustason mikä tekee mahdolliseksi saaren huoltoliikenteen ja rakentamista palvelevan liikenteen hallitusti. Varjankan saaren silta on kohteena mielenkiintoinen. Suunnittelukohde on mielekäs myös suunnittelukilpailun järjestämiseksi. Etenkin jos halutaan kohteessa edistää puurakentamista, saattaisi arvokas kulttuuriperintö houkutella kilpailijoiksi alan huippuja. Suomen

16 15 Rakennusinsinöörien liiton kilpailusäännöt soveltuvat varsin hyvin kilpailun järjestämisen organisointiin. Tässä selvityksessä esitetyt kokonaiskustannukset sisältävät rakennettavan sillan sekä aallonmurtajan pituiselta osalta tierakentamisen kustannukset. Lisäksi on erikseen varauduttu rakennuttajan kustannuksiin. Palkkisiltojen kokonaiskustannusten suuruusluokka on 2,0 M. Vinoköysisiltojen kokonaiskustannusten suuruusluokka on 3,2 M ja avattavan kääntösillan 3,6 M. Selvityksen perusteella tekijät suosittelevat sillan toteuttamista kiinteänä palkkisiltana. Puun käyttöä sillassa pidetään toivottava elementtinä. Oulussa Esko Järvenpää WSP Finland Oy Liitteet: 6-aukkoisen palkkisillan kustannusarvio 5- aukkoisen palkkisillan kustannusarvio Yksipylonisen sillan kustannusarvio Avattavan sillan kustannusarvio

17 KUSTANNUSARVIO Kohde: VARJAKAN SILTA Kokonaishinta Vaihtoehto: 6-AUKKOINEN PALKKISILTA Jm 24+4*30+30 m Rakenteiden kustannukset yhteensä Sillan kannen pinta-ala (Jm*Hl) 765 kansi-m2 Indeksikorjaus Yhteiskustannukset Rakennuskustannusindeksi (2000=100) 148,0 Tulopenkereet Yhteiskustannusprosentti 25 % Sillan rakennuskustannus Rakennuskustannukset /kansi-m littera nimike mittayksikkö määrä /rakenneosa Yksikköhinnat Yhteensä Huom MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET PAALUPERUSTUKSET Lyöntipaalut 1321,2 Teräspaalut 1321,21 Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut Paalut ø 600 mtr 500,0 258, Kalliokärjet - kalliokärjet rakenneteräksestä kpl 28,0 626, MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT MAAKAIVANNOT Rakennus- ja siltakaivannot 1624,1 Kaivu ilman tuentaa m3ktr 1500,0 4, PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT PENKEREET Maapenkereet 1811,1 Maalle pengerretyt maapenkereet 1811,2 Veteen pengerretyt työpenkereet m 3 rtr m 3 rtr 1000,0 9, ,0 16, Mantereen puoleinen sillan päätypenger Saaren puoleinen penger meressä KAIVANTOJEN TÄYTÖT Perustusten alustäytöt m 3 rtr 100,0 11, Rakenteiden ympärystäytöt m 3 rtr 100,0 11, OPASTUS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄT Kilvet kpl 2,0 500, KANNATUSRAKENTEET Pylväät (valaistus) kpl 6,0 1000, RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT SILLAT Sillan peruslaatat 4207,1 Muotit ja telineet m 2 tr 140,0 44, ,2 Raudoitteet - teräs A500HW kg 12800,0 0, ,4 Betoni - betoni C25/30 m 3 rtr 160,0 92, * lisähinta, vedenalainen betonointi m 3 rtr 40,0 118, SILLAN TUKIRAKENTEET Maatuet (päätytuet) 4211,1 Betonirakenteet maatuissa Muotit ja telineet - muotit ja telineet m 2 tr 120,0 57, muottikangas m 2 tr 20,0 11, Raudoitteet - teräs A500HW kg 9000,0 1, Betoni - betoni C30/37 m 3 rtr 100,0 100, * lisähinta P30 m 3 rtr 80,0 19, * lisähinta P50 m 3 rtr 20,0 26, Välituet 4212,1 Betonirakenteet välituissa Muotit ja telineet - muotit ja telineet m 2 tr 120,0 57, muottikangas m 2 tr 120,0 11, Raudoitteet - teräs A500HW kg 14500,0 1, Betoni - betoni C34/45 m 3 rtr 120,0 108, * lisähinta P50 m 3 rtr 120,0 26,

18 littera nimike mittayksikkö määrä /rakenneosa Yksikköhinnat Yhteensä Huom 4213,1 Maanvastaisten betonipintojen kosteudeneristys - 2-kertainen kumibitumisively m 2 tr 100,0 5, ,5 Betonipintojen impregnointi m 2 tr 50,0 6, SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE Betonirakenteet päällysrakenteessa 4221,1 Muotit - paikalla valetut betonisillat m 2 tr 1500,0 38, ,2 Raudoitteet - teräs A500HW kg 62000,0 0, ,3 Jänneraudoitteet - jänneraudoitteet kg 15000,0 2, ,4 Betoni - betoni C35/45, kansi m 3 rtr 500,0 113, * lisähinta P50 m 3 rtr 80,0 26, SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET Eristys 4231,1 Eristysalustan hiekkapuhallus kan-m 2 765,0 3, ,2 Epoksitiivistys m 2 tr 765,0 19, ,3 Kermieristys - kumibitumikermikeristys (2 krt.) kan-m 2 800,0 14, ,7 Reunapalkin sisäpinnan kumibitumisively m 2 tr 40,0 4, ,1 Suojakerros asfalttibetonista kan-m 2 765,0 4, Sillan päällyste 4233,1 Asfalttipäällysteet 4233,11 Asfalttibetoni (AB) - AB 6/50 m 2 tr 780,0 4, Sillalla - AB 16/120 m 2 tr 780,0 6, Sillalla - AB 16/120 m 2 tr 400,0 6, Penkereellä SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET Liikuntasaumat 4241,1 Liikuntasaumalaitteet - patentoidut saumalaitteet liikuntavara mm mtr 12,0 648, ,4 Saumausmassat - elastiset saumausmassat mtr 350,0 12, Laakerit ja nivelet 4242,12 Kumipesälaakerit - kiinteä, tukireaktio kpl 2,0 1000, liikkuva, tukireaktio kpl 10,0 2000, Siirtymälaatat 4244,1 Paikalla valetut siirtymälaatat m 3 rtr 10,0 275, Suojalaitteet 4245,1 Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät 4245,12 Kaiteet - harva kaide mtr 150,0 100, Penkereellä - tiheä kaide mtr 350,0 100, Sillalla Kuivatuslaitteet 4248,1 Tippuputket kpl 120,0 19, ,21 Kannen pintavesiputket kpl 30,0 187, ,52 Pintavesien viemäröinti kaivolla ja putkella kpl 4,0 648, Muut sillan varusteet ja laitteet 4249,2 Kontaktitapit kpl 50,0 5, ,3 Pylväiden kiinnityslaitteet - pylväät ø = kpl 6,0 330, ,4 Sähköistyksen putkitukset - putket < ø 110 (muovi) mtr 1000,0 3, putket < ø 50 (metalli) mtr 200,0 7, ,5 Kaapelihyllyt mtr 170,0 30, TYÖMAAN KALUSTO TELINEET 5520,3 Sillan päällysrakenteen telineet - paikalla valetun sillan telineet vesistösilta Va = m kan-m 2 900,0 74,

19 KUSTANNUSARVIO Kohde: VARJAKAN SILTA Kokonaishinta Vaihtoehto: 5-AUKKOINEN PALKKISILTA Jm 30+3*36+30 m Rakenteiden kustannukset yhteensä Sillan kannen pinta-ala (Jm*Hl) 765 kansi-m2 Indeksikorjaus Yhteiskustannukset Rakennuskustannusindeksi (2000=100) 148,0 Tulopenkereet Yhteiskustannusprosentti 25 % Sillan rakennuskustannus Rakennuskustannukset /kansi-m littera nimike mittayksikkö määrä /rakenneosa Yksikköhinnat Yhteensä Huom MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET PAALUPERUSTUKSET Lyöntipaalut 1321,2 Teräspaalut 1321,21 Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut Paalut ø 600 mtr 450,0 258, Kalliokärjet - kalliokärjet rakenneteräksestä kpl 24,0 626, MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT MAAKAIVANNOT Rakennus- ja siltakaivannot 1624,1 Kaivu ilman tuentaa m3ktr 1500,0 4, PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT PENKEREET Maapenkereet 1811,1 Maalle pengerretyt maapenkereet 1811,2 Veteen pengerretyt työpenkereet m 3 rtr m 3 rtr 1000,0 9, ,0 16, Mantereen puoleinen sillan päätypenger Saaren puoleinen penger meressä KAIVANTOJEN TÄYTÖT Perustusten alustäytöt m 3 rtr 100,0 11, Rakenteiden ympärystäytöt m 3 rtr 100,0 11, OPASTUS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄT Kilvet kpl 2,0 500, KANNATUSRAKENTEET Pylväät (valaistus) kpl 6,0 1000, RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT SILLAT Sillan peruslaatat 4207,1 Muotit ja telineet m 2 tr 120,0 44, ,2 Raudoitteet - teräs A500HW kg 11200,0 0, ,4 Betoni - betoni C25/30 m 3 rtr 140,0 92, * lisähinta, vedenalainen betonointi m 3 rtr 40,0 118, SILLAN TUKIRAKENTEET Maatuet (päätytuet) 4211,1 Betonirakenteet maatuissa Muotit ja telineet - muotit ja telineet m 2 tr 120,0 57, muottikangas m 2 tr 20,0 11, Raudoitteet - teräs A500HW kg 9000,0 1, Betoni - betoni C30/37 m 3 rtr 100,0 100, * lisähinta P30 m 3 rtr 80,0 19, * lisähinta P50 m 3 rtr 20,0 26, Välituet 4212,1 Betonirakenteet välituissa Muotit ja telineet - muotit ja telineet m 2 tr 100,0 57, muottikangas m 2 tr 100,0 11, Raudoitteet - teräs A500HW kg 12000,0 1, Betoni - betoni C34/45 m 3 rtr 100,0 108,

20 littera nimike mittayksikkö määrä /rakenneosa Yksikköhinnat Yhteensä Huom * lisähinta P50 m 3 rtr 100,0 26, ,1 Maanvastaisten betonipintojen kosteudeneristys - 2-kertainen kumibitumisively m 2 tr 100,0 5, ,5 Betonipintojen impregnointi m 2 tr 50,0 6, SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE Betonirakenteet päällysrakenteessa 4221,1 Muotit - paikalla valetut betonisillat m 2 tr 1650,0 38, ,2 Raudoitteet - teräs A500HW kg 70000,0 0, ,3 Jänneraudoitteet - jänneraudoitteet kg 17000,0 2, ,4 Betoni - betoni C35/45, kansi m 3 rtr 580,0 113, * lisähinta P50 m 3 rtr 80,0 26, SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET Eristys 4231,1 Eristysalustan hiekkapuhallus kan-m 2 765,0 3, ,2 Epoksitiivistys m 2 tr 765,0 19, ,3 Kermieristys - kumibitumikermikeristys (2 krt.) kan-m 2 800,0 14, ,7 Reunapalkin sisäpinnan kumibitumisively m 2 tr 40,0 4, ,1 Suojakerros asfalttibetonista kan-m 2 765,0 4, Sillan päällyste 4233,1 Asfalttipäällysteet 4233,11 Asfalttibetoni (AB) - AB 6/50 m 2 tr 780,0 4, Sillalla - AB 16/120 m 2 tr 780,0 6, Sillalla - AB 16/120 m 2 tr 400,0 6, Penkereellä SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET Liikuntasaumat 4241,1 Liikuntasaumalaitteet - patentoidut saumalaitteet liikuntavara mm mtr 12,0 648, ,4 Saumausmassat - elastiset saumausmassat mtr 350,0 12, Laakerit ja nivelet 4242,12 Kumipesälaakerit - kiinteä, tukireaktio kpl 2,0 1000, liikkuva, tukireaktio kpl 10,0 2000, Siirtymälaatat 4244,1 Paikalla valetut siirtymälaatat m 3 rtr 10,0 275, Suojalaitteet 4245,1 Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät 4245,12 Kaiteet - harva kaide mtr 150,0 100, Penkereellä - tiheä kaide mtr 350,0 100, Sillalla Kuivatuslaitteet 4248,1 Tippuputket kpl 120,0 19, ,21 Kannen pintavesiputket kpl 30,0 187, ,52 Pintavesien viemäröinti kaivolla ja putkella kpl 4,0 648, Muut sillan varusteet ja laitteet 4249,2 Kontaktitapit kpl 50,0 5, ,3 Pylväiden kiinnityslaitteet - pylväät ø = kpl 6,0 330, ,4 Sähköistyksen putkitukset - putket < ø 110 (muovi) mtr 1000,0 3, putket < ø 50 (metalli) mtr 200,0 7, ,5 Kaapelihyllyt mtr 170,0 30, TYÖMAAN KALUSTO TELINEET 5520,3 Sillan päällysrakenteen telineet - paikalla valetun sillan telineet vesistösilta Va = m kan-m 2 900,0 74,

21 KUSTANNUSARVIO Kohde: VARJAKAN SILTA Kokonaishinta Vaihtoehto: 1-PYLONINEN VINOKÖYSISILTA Jm m Rakenteiden kustannukset yhteensä Sillan kannen pinta-ala (Jm*Hl) 765 kansi-m2 Indeksikorjaus Yhteiskustannukset Rakennuskustannusindeksi (2000=100) 148,0 Tulopenkereet Yhteiskustannusprosentti 25 % Sillan rakennuskustannus Rakennuskustannukset /kansi-m littera nimike mittayksikkö määrä /rakenneosa Yksikköhinnat Yhteensä Huom MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET PAALUPERUSTUKSET Lyöntipaalut 1321,2 Teräspaalut 1321,21 Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut Paalut ø 600 mtr 450,0 258, Kalliokärjet - kalliokärjet rakenneteräksestä kpl 26,0 626, MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT MAAKAIVANNOT Rakennus- ja siltakaivannot 1624,1 Kaivu ilman tuentaa m3ktr 1500,0 4, PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT PENKEREET Maapenkereet 1811,1 Maalle pengerretyt maapenkereet 1811,2 Veteen pengerretyt työpenkereet m 3 rtr m 3 rtr 1000,0 9, ,0 16, Mantereen puoleinen sillan päätypenger Saaren puoleinen penger meressä KAIVANTOJEN TÄYTÖT Perustusten alustäytöt m 3 rtr 100,0 11, Rakenteiden ympärystäytöt m 3 rtr 100,0 11, OPASTUS- JA Kilvet OHJAUSJÄRJESTELMÄT kpl 2,0 500, KANNATUSRAKENTEET Pylväät (valaistus) kpl 6,0 1000, RAKENNUSTEKNISET SILLAT RAKENNUSOSAT Sillan peruslaatat 4207,1 Muotit ja telineet m 2 tr 120,0 44, ,2 Raudoitteet - teräs A500HW kg 12000,0 0, ,4 Betoni - betoni C25/30 m 3 rtr 150,0 92, * lisähinta, vedenalainen betonointi m 3 rtr 40,0 118, SILLAN TUKIRAKENTEET Maatuet (päätytuet) 4211,1 Betonirakenteet maatuissa Muotit ja telineet - muotit ja telineet m 2 tr 120,0 57, muottikangas m 2 tr 20,0 11, Raudoitteet - teräs A500HW kg 13000,0 1, Betoni - betoni C30/37 m 3 rtr 150,0 100, * lisähinta P30 m 3 rtr 100,0 19, * lisähinta P50 m 3 rtr 50,0 26, Välituet 4212,1 Betonirakenteet välituissa Muotit ja telineet - muotit ja telineet m 2 tr 30,0 57, muottikangas m 2 tr 20,0 11, Raudoitteet - teräs A500HW kg 1500,0 1, Betoni - betoni C34/45 m 3 rtr 10,0 108, * lisähinta P50 m 3 rtr 10,0 26, ,1 Maanvastaisten betonipintojen kosteudeneristys - 2-kertainen kumibitumisively m 2 tr 100,0 5,50 550

22 littera nimike mittayksikkö määrä /rakenneosa Yksikköhinnat Yhteensä Huom 4214,5 Betonipintojen impregnointi m 2 tr 50,0 6, SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE Betonirakenteet päällysrakenteessa 4221,1 Muotit - betonikantiset teräspalkkisillat m 2 tr 250,0 52, ,2 Raudoitteet - teräs A500HW kg 50000,0 0, ,3 Jänneraudoitteet - köysirakenteiden köydet kg 20000,0 12, ,4 Betoni - betoni C35/45, kansi m 3 rtr 250,0 113, * lisähinta P50 m 3 rtr 250,0 26, Teräsrakenteet päällysrakenteessa - jatkuvat palkkisillat kg ,0 2, teräspyloni kg 60000,0 3, SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET Eristys 4231,1 Eristysalustan hiekkapuhallus kan-m 2 765,0 3, ,2 Epoksitiivistys m 2 tr 765,0 19, ,3 Kermieristys - kumibitumikermikeristys (2 krt.) kan-m 2 800,0 14, ,7 Reunapalkin sisäpinnan kumibitumisively m 2 tr 40,0 4, ,1 Suojakerros asfalttibetonista kan-m 2 765,0 4, Sillan päällyste 4233,1 Asfalttipäällysteet 4233,11 Asfalttibetoni (AB) - AB 6/50 m 2 tr 780,0 4, Sillalla - AB 16/120 m 2 tr 780,0 6, Sillalla - AB 16/120 m 2 tr 400,0 6, Penkereellä SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET Liikuntasaumat 4241,1 Liikuntasaumalaitteet - patentoidut saumalaitteet liikuntavara mm mtr 12,0 648, ,4 Saumausmassat - elastiset saumausmassat mtr 350,0 12, Laakerit ja nivelet 4242,12 Kumipesälaakerit - kiinteä, tukireaktio 4 MN kpl 2,0 1088, liikkuva, tukireaktio 4 MN kpl 4,0 2176, Siirtymälaatat 4244,1 Paikalla valetut siirtymälaatat m 3 rtr 10,0 275, Suojalaitteet 4245,1 Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät 4245,12 Kaiteet - harva kaide mtr 150,0 100, Penkereellä - tiheä kaide mtr 350,0 100, Sillalla Kuivatuslaitteet 4248,1 Tippuputket kpl 120,0 19, ,21 Kannen pintavesiputket kpl 30,0 187, ,52 Pintavesien viemäröinti kaivolla ja putkella kpl 4,0 648, Muut sillan varusteet ja laitteet 4249,2 Kontaktitapit kpl 50,0 5, ,3 Pylväiden kiinnityslaitteet - pylväät ø = kpl 6,0 330, ,4 Sähköistyksen putkitukset - putket < ø 110 (muovi) mtr 1000,0 3, putket < ø 50 (metalli) mtr 200,0 7, ,5 Kaapelihyllyt mtr 170,0 30, TYÖMAAN KALUSTO TELINEET 5520,3 Sillan telineet (paalutus) - paikalla valetun sillan telineet kan-m 2 300,0 74,

23 KUSTANNUSARVIO Kohde: VARJAKAN SILTA Kokonaishinta Vaihtoehto: AVATTAVA PALKKISILTA Jm * m Rakenteiden kustannukset yhteensä Sillan kannen pinta-ala (Jm*Hl) 765 kansi-m2 Indeksikorjaus Yhteiskustannukset Rakennuskustannusindeksi (2000=100) 148,0 Tulopenkereet Yhteiskustannusprosentti 25 % Sillan rakennuskustannus Rakennuskustannukset /kansi-m littera nimike mittayksikkö määrä /rakenneosa Yksikköhinnat Yhteensä Huom MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET PAALUPERUSTUKSET Lyöntipaalut 1321,2 Teräspaalut 1321,21 Suuriläpimittaiset teräsputkipaalut Paalut ø 600 mtr 700,0 258, Kalliokärjet - kalliokärjet rakenneteräksestä kpl 36,0 626, MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT MAAKAIVANNOT Rakennus- ja siltakaivannot 1624,1 Kaivu ilman tuentaa m3ktr 1500,0 4, PENKEREET, MAAPADOT JA TÄYTÖT PENKEREET Maapenkereet 1811,1 Maalle pengerretyt maapenkereet 1811,2 Veteen pengerretyt työpenkereet m 3 rtr m 3 rtr 1000,0 9, ,0 16, Mantereen puoleinen sillan päätypenger Saaren puoleinen penger meressä KAIVANTOJEN TÄYTÖT Perustusten alustäytöt m 3 rtr 100,0 11, Rakenteiden ympärystäytöt m 3 rtr 100,0 11, OPASTUS- JA Kilvet OHJAUSJÄRJESTELMÄT kpl 2,0 500, KANNATUSRAKENTEET Pylväät (valaistus) kpl 6,0 1000, RAKENNUSTEKNISET SILLAT Sillan peruslaatat 4207,1 Muotit ja telineet m 2 tr 180,0 44, ,2 Raudoitteet - teräs A500HW kg 16000,0 0, ,4 Betoni - betoni C25/30 m 3 rtr 200,0 92, * lisähinta, vedenalainen betonointi m 3 rtr 40,0 118, SILLAN TUKIRAKENTEET Maatuet (päätytuet) 4211,1 Betonirakenteet maatuissa Muotit ja telineet - muotit ja telineet m 2 tr 120,0 57, muottikangas m 2 tr 20,0 11, Raudoitteet - teräs A500HW kg 9000,0 1, Betoni - betoni C30/37 m 3 rtr 100,0 100, * lisähinta P30 m 3 rtr 80,0 19, * lisähinta P50 m 3 rtr 20,0 26, Välituet 4212,1 Betonirakenteet välituissa Muotit ja telineet - muotit ja telineet m 2 tr 180,0 57, muottikangas m 2 tr 100,0 11, Raudoitteet - teräs A500HW kg 14000,0 1, Betoni - betoni C34/45 m 3 rtr 150,0 108, * lisähinta P50 m 3 rtr 150,0 26, ,1 Maanvastaisten betonipintojen kosteudeneristys - 2-kertainen kumibitumisively m 2 tr 100,0 5, ,5 Betonipintojen impregnointi m 2 tr 50,0 6,50 325

24 littera nimike mittayksikkö määrä /rakenneosa Yksikköhinnat Yhteensä Huom SILLAN PÄÄLLYSRAKENNE Betonirakenteet päällysrakenteessa 4221,1 Muotit - paikalla valetut betonisillat m 2 tr 1000,0 38, ,2 Raudoitteet - teräs A500HW kg 60000,0 0, ,4 Betoni - betoni C35/45, kansi m 3 rtr 350,0 113, * lisähinta P50 m 3 rtr 350,0 26, Teräsrakenteet päällysrakenteessa - palkkisillat (ortotrooppinen kansi) kg 50000,0 3, SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET Eristys 4231,1 Eristysalustan hiekkapuhallus kan-m 2 550,0 3, ,2 Epoksitiivistys m 2 tr 550,0 19, ,3 Kermieristys - kumibitumikermikeristys (2 krt.) kan-m 2 600,0 14, ,7 Reunapalkin sisäpinnan kumibitumisively m 2 tr 40,0 4, ,1 Suojakerros asfalttibetonista kan-m 2 550,0 4, Sillan päällyste 4233,1 Asfalttipäällysteet 4233,11 Asfalttibetoni (AB) - AB 6/50 m 2 tr 780,0 4, Sillalla - AB 16/120 m 2 tr 780,0 6, Sillalla - AB 16/120 m 2 tr 400,0 6, Penkereellä SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET Liikuntasaumat 4241,1 Liikuntasaumalaitteet - patentoidut saumalaitteet liikuntavara mm mtr 12,0 648, ,4 Saumausmassat - elastiset saumausmassat mtr 350,0 12, Laakerit ja nivelet 4242,12 Kumipesälaakerit - kiinteä kpl 4,0 1000, liikkuva kpl 4,0 2000, liikkuva (kierto, kalottilaakeri) kpl 1,0 8000, AVATTAVAN SILLAN LAITTEET - ohjaus ja sähkölaitteet erä 1, , järjestelmien asennus erä 1, , sillan avauskoneisto erä 1, , puomilaitteet erä 1, , törmäysjohteet erä 1, , Siirtymälaatat 4244,1 Paikalla valetut siirtymälaatat m 3 rtr 10,0 275, Suojalaitteet 4245,1 Kaiteet, johteet ja kosketussuojaseinämät 4245,12 Kaiteet - harva kaide mtr 150,0 100, Penkereellä - tiheä kaide mtr 350,0 100, Sillalla Kuivatuslaitteet 4248,1 Tippuputket kpl 120,0 19, ,21 Kannen pintavesiputket kpl 30,0 187, ,52 Pintavesien viemäröinti kaivolla ja kpl 4,0 648, putkella Muut sillan varusteet ja laitteet 4249,2 Kontaktitapit kpl 50,0 5, ,3 Pylväiden kiinnityslaitteet - pylväät ø = kpl 6,0 330, ,4 Sähköistyksen putkitukset - putket < ø 110 (muovi) mtr 1000,0 3, putket < ø 50 (metalli) mtr 200,0 7, ,5 Kaapelihyllyt mtr 170,0 30, TYÖMAAN KALUSTO TELINEET 5520,3 Sillan telineet (paalutus) - paikalla valetun sillan telineet kan-m 2 600,0 74,

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta 1. Yleispiirustus v. 1992, kaksipyloninen riippusilta 2. Yleispiirustus v. 1992, kolmipyloninen riippusilta 3. Luonnospiirustus,

Lisätiedot

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (6) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo Sivu 1 (7) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Sivu 1 (6) Järvenpään kaupunki (Uudenmaan ELY) S1 Haarajoen patosilta Haarajoen patosillan uusiminen/järvenpää Suunnitelman numero S1 Jännitetty betoninen ulokepalkkisilta (jbup) Jännemitta (m) (4,0) +25,0+

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Liite 2, Haverön linjauksen siltavaihtoehdot; Airiston silta ja Maltholmin silta

Liite 2, Haverön linjauksen siltavaihtoehdot; Airiston silta ja Maltholmin silta Liite 2, Haverön linjauksen siltavaihtoehdot; Airiston silta ja Maltholmin silta 1. Airiston silta, yleispiirustus, alikulkukorkeus 45 m 2. Airiston silta, sivukuvat, alikulkukorkeudet 35, 40 ja 50 m 3.

Lisätiedot

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA VIHDIN KUNTA Hy-Kr 106+799, Nissolan aks, siltasuunnitelma 1/ 16 Nissolan tasoristeysten

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi)

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (5) KaS (Kaakkois-Suomi) S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2.50)+18.00+(2.50) Hyödyllinen

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Sillan kustannusarvio

Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Kansikuva: Vihantasalmen silta Mäntyharjussa / Heikki Heiniö Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat)

Lisätiedot

Sillan kustannusarvio

Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Sillan kustannusarvio Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-951-803-393-4 TIEH 2100012-v-07 (Suunnitteluvaiheen

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5.

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5. KUUNSILTA ESPOO SUUNNITELMASELOSTUS 7031-400 29.04.2016 Jatkuva kaukalopalkkisilta Jännemitat (m) Hyödyllinen leveys (m) Kokonaispituus (m) 13,10+13,50+12,80+13,20 +12,00+15,80+21,50+5,50m=107,40m 3,50

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara - Kauklahti Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta

Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara - Kauklahti Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta Ratsukadun alikulkusilta Hl 29,15 30,04 m Kokonaispituus 49,9 m 1,5 + 15,0 + 17,0 + 1,5 m 1,5 + 18,0 + 20,9 + 1,5 m Vinous 4 gon Vapaa

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Ossinlammen siltakilpailu. Ossin olohuone. Suunnitelmaselostus

Ossinlammen siltakilpailu. Ossin olohuone. Suunnitelmaselostus Ossinlammen siltakilpailu Suunnitelmaselostus 1 Ratkaisun lähtökohdat Ehdotuksen perusideana on jatkaa Ossinlammen ympäristön puistomaista teemaa ja aktivoida aluetta. Silta on yksiaukkoinen palkkisilta,

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA

KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Maaseutu- ja tielautakunta 25.8.2016 Liite 1 61 KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Hieppeen yksityistie Mikkeli Kilpisalmen silta 2 ASIAKIRJALUETTELO Sivut 1. Nykytilanne 3-4 2. Rakennussuunnitelmaselostus

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Matti Piispanen Siltatekninen tuki

Kehittämispäällikkö Matti Piispanen Siltatekninen tuki Suunnitteluvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2002 ISBN 951-726-865-3 TIEH 2100012-02 Edita Prima Oy Helsinki 2001 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto, julkaisumyynti telefaksi 0204 22 2652 e-mail julkaisumyynti@tiehallinto.fi

Lisätiedot

Sillan määräluettelo

Sillan määräluettelo Sillan määräluettelo Sillan määräluettelo Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2008 Kansikuva: Merimaskun silta / Jari Nikki Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/sillat) ISBN 978-951-803-892-7

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTATIETOJA... 3 1.1 HISTORIAA... 3 1.2 OTANIEMEN ALUEEN ARKKITEHTUURISTA... 3 1.3 SILTAPAIKAN SIJAINTI... 3 1.4 ALUEESEEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Sillan määräluettelo. Tielaitos. Sillansuunnittelu. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Siltayksikkö

Sillan määräluettelo. Tielaitos. Sillansuunnittelu. Helsinki 1999. TIEHALLINTO Siltayksikkö Tielaitos Sillan määräluettelo Sillansuunnittelu Helsinki 1999 TIEHALLINTO Siltayksikkö Sillan määräluettelo Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1999 ISBN 951-727-512-3 TIEL 2172038-99 Edita Oy Helsinki 1999

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (1) Tulostettu: 12.4.2016 Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Rakennussuunnitelmaselostus Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m)

Lisätiedot

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m Suunnitelmaselostus Ossinlammensilta, Koivikko... 3 Rakennuspaikka... 3 Suunnittelun

Lisätiedot

Versowood puusillat Puupäivä 26.11.2015

Versowood puusillat Puupäivä 26.11.2015 Versowood puusillat Puupäivä 26.11.2015 Versowood lukuina: Toimintaa 12 yksikössä; 10 kotimaassa ja 2 Baltiassa Henkilöstö 720 Liikevaihto 2013: n. 280 m, 1/2013-6/2014 456 m (18 kk), 7/2014-6/2015: 305

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN

SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS SILLANSUUNNITTELUTO 1 MISTO TVH 722039 HELSINKI 1983 It, - TIE- JA VESIAAKENNUSHALLITUS Sillansuunnittelutoimisto Helsinki 5.9.1983 Nro Sss-2)46/C.2.3»l.

Lisätiedot

1 Siltaselostus Imatrankosken yks, Imatra. Imatrankosken yks, Imatra SUUNNITELMASELOSTUS. WSP Finland Oy

1 Siltaselostus Imatrankosken yks, Imatra. Imatrankosken yks, Imatra SUUNNITELMASELOSTUS. WSP Finland Oy 1 18964 SUUNNITELMASELOSTUS WSP Finland Oy Laatinut: Simo Rautajärvi 24.10.2016 Anu Tran-Haverinen/Geo 24.10.2016 Tarkastanut: Kari Pere 24.10.2016 2 1.1 Siltapaikka Siltapaikka sijaitsee Imatran kaupungissa

Lisätiedot

SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖH INTOJA

SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖH INTOJA SILLANRAKENNUSTÖIDEN YKSIKKÖH INTOJA TIEJA VESIRAKENNUSHALLITUS HELSINKI 1978 SILLANSUUNNITTELUTOIMISTO TVH 722040 TIE JA VESIRAKENNUSHALLITT,JS OHJE Sillansuunnittelutoimisto 28.2.1978 SILLANRAKENNUSTjIDEN

Lisätiedot

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS

Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN RAKENNETTAVUUSSELVITYS INSINÖÖRITOIMISTO e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi Mäntytie 4, 00270 Helsinki p. (09) 2410006 tai 0400 465861, fax (09) 2412311 2017 TALMAN OSAYLEISKAAVA-ALUE SIPOO KERAVA- PORVOO RAUTATIEN ALITUSPAIKKOJEN

Lisätiedot

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl)

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) 1 (5) Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) Mallisuunnitelma Jm 2,50 + 30.00 + 2,50 m Hl 7,5 M Tiehallinto Helsinki 2005 2 (5) ALKUSANAT Tiehallinto on teettänyt päällysrakenteen

Lisätiedot

07/06/2012 Vesa Järvineni EXTERNAL

07/06/2012  Vesa Järvineni EXTERNAL 1 2 Ruukki Easy Bridge Terässiltapäivät 2012, Tampere Teknologiajohtaja, TkT, Vesa Järvinen 3 Luotettava ja nopea siltaratkaisu Esisuunniteltu tyyppiratkaisu Siltapaikkasovitusta vaille valmiit suunnitelmat

Lisätiedot

Teräsbetonikantinen liittopalkkisilta II

Teräsbetonikantinen liittopalkkisilta II Teräsbetonikantinen liittopalkkisilta II Tielaitos Tiehallitus Helsinki 1992 3. muutettu ja täydennetty painos ISBN 951-47-6637-7 TIEL 2162070-92 PAINATUSKESKUS OY, HELSINKI 1993 Julkaisua myy Tiehallitus,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Lutakon-satama 0... 15.5 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Tukimuurilaituri Hs ~NW -nav -0,5 L(m) määrä / jm yks. määrä yks Mv-penkereen kaivu elementtien kohdalla. Arvio 15.5 28 m3 434 m3 Elementtien muotti noin 15.5

Lisätiedot

42001.3.3 Resurssit 1.3.3 42001.3.3.1 Henkilöstö 1.3.3.1 42001.3.3.2 Alihankkijat 1.3.3.2 42001.3.3.3 Työkoneet ja laitteet 1.3.3.3 42001.3.3.

42001.3.3 Resurssit 1.3.3 42001.3.3.1 Henkilöstö 1.3.3.1 42001.3.3.2 Alihankkijat 1.3.3.2 42001.3.3.3 Työkoneet ja laitteet 1.3.3.3 42001.3.3. Vertailutaulukko InfraRYL - SYL 3.6.2008 InfraRYL:n mukainen numerojärjestys Jos SYL/SYL-R sarakkeessa ei ole numeroa, otsikko on vain InfraRYLissä. Kaikki käsitteet ja termit on siirretty InfraRYLin termihakemistoon.

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13

SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4204/13 SIUNTION KUNTA PALONUMMENMÄKI PALONUMMENKAARI K 180 T 1-6, K 179 T 4, K 181 T 1-2 Siuntio POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4204/13 UUDENMAAN MAANRAKENNUSSUUNNITTELU OY PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808

Lisätiedot

MYLLYKYLÄNTIEN SILTA Sillan yleistarkastus

MYLLYKYLÄNTIEN SILTA Sillan yleistarkastus 1 Tein Myllykyläntien yksityistien siltaan 22.9.2009 yleistarkastuksen. Tarkastuksen tilasi THK:n Pj. Johan Lindberg. Silta on tyypiltään 1-aukkoinen puukantinen puupalkkisilta, jossa on teräsbetoniset

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Karttunen Matti 3.10.2016 Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Liikennettä tuottavan maankäytön nykytilanne ja sen ohjaaminen ympäröivään liikenneverkkoon Tällä hetkellä Jylhännimen alueella

Lisätiedot

lie!aito s Kirjasto Doknro: Nidenro: 3 3 2

lie!aito s Kirjasto Doknro: Nidenro: 3 3 2 7 lie!aito s Kirjasto Doknro: Nidenro: 3 3 2 Tielaitos MUU OHJAUS 97/20/Hsi-1 08 5.6.1997 736/95/20 Jakelun mukaan Säädösperusta TL 117 Kohderyhmä TIEL Voimassa TOISTAISEKSI Asiasanat SILLANSUUNNITTELU,

Lisätiedot

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10

Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3632/10 VIHDIN KUNTA Linnanniitun eteläosan kaava-alue K 266 T 3, K 265 T 2-3, K 263 T 1-3, K 264 T 1 Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3632/10 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Matkakertomus: Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmän 40-vuotisjuhlaekskursio Jännevirran ja Laitaatsalmen siltatyömaille

Matkakertomus: Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmän 40-vuotisjuhlaekskursio Jännevirran ja Laitaatsalmen siltatyömaille Matkakertomus: Sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmän 40-vuotisjuhlaekskursio Jännevirran ja Laitaatsalmen siltatyömaille 1.9.2017 Kuopio ja Savonlinna Kuva 1: Ekskursioryhmä Jännevirran sillan keskimmäisen

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006

Raportti. Naantalin kaupunki. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus. Kanavavaihtoehdot 67050263.SU 10.1.2006 Raportti 67050263.SU 10.1.2006 Naantalin kaupunki Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Kanavavaihtoehdot 1 YLEISTÄ Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistukseen

Lisätiedot

Koulutien raittisilta. Rakennussuunnitelmaselostus. H (Häme) Ryttylän Koulutie/Hausjärvi Suunnitelman numero S1

Koulutien raittisilta. Rakennussuunnitelmaselostus. H (Häme) Ryttylän Koulutie/Hausjärvi Suunnitelman numero S1 Sivu 1 (1) Tulostettu: 3.4.2014 H (Häme) Koulutien raittisilta Ryttylän Koulutie/Hausjärvi Suunnitelman numero S1 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) 2,50+16,00+2,50

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

Puiset tyyppisillat Siltatekniikan päivät

Puiset tyyppisillat Siltatekniikan päivät Puiset tyyppisillat Siltatekniikan päivät 27.-28.1.2016 Versowood lukuina: Toimintaa 12 yksikössä; 10 kotimaassa ja 2 Baltiassa Henkilöstö 720 Liikevaihto 2013: n. 280 m, 1/2013-6/2014 456 m (18 kk), 7/2014-6/2015:

Lisätiedot

PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA. 20.01.2015 Sivu 1/7. Tilaaja: Sastamalan vesi Tampereentie 7 B 38200 Sastamala. Hanke: Nuupalan vesitorni, Sastamala

PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA. 20.01.2015 Sivu 1/7. Tilaaja: Sastamalan vesi Tampereentie 7 B 38200 Sastamala. Hanke: Nuupalan vesitorni, Sastamala 20.01.2015 Sivu 1/7 Tilaaja: Sastamalan vesi Tampereentie 7 B 38200 Sastamala Hanke: Nuupalan vesitorni, Sastamala PERUSKORJAUS HS-Tec Oy Nallekarhuntie 13, 36100 Kangasala puh. 0500-624808, faksi (Fax.nro)

Lisätiedot

Kruunusillat. Raitiotieyhteys Laajasaloon

Kruunusillat. Raitiotieyhteys Laajasaloon Kruunusillat Raitiotieyhteys Laajasaloon Kruunusillat-hanke Helsingin asukasluku 2050 WSP Helsingin asukasluvun muutos WSP Erilaisia ratkaisuja selvitetty Osa seudullista liikennejärjestelmää Osa pyöräilyn

Lisätiedot

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta Pennasentien alikulkukäytävä Pennasentien alikulkukäytävä Hl 18,0 + 15,75 m Kokonaispituus 14,15 m Vinous 0 gon > 3,782 m 124 300 (i=136,3) Siltapaikka sijaitsee Oulun kaupungin Kaakkurissa Vt4:n paalulla

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14

KERAVAN KAUPUNKI. Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 KERAVAN KAUPUNKI Huhtimontie Tontit 7-871-3,4,6 Kerava POHJATUTKIMUSLAUSUNTO TYÖ 4437/14 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Salaojituskerroksen rakeisuusalueet Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4437/14/1

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan laatuvaatimukset

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (8) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ

YLIVIESKA ALUSTAVAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ YLIVIESKA SUUNNITELMASELOSTUS YLIVIESKAN ASEMAN ALIKÄYTÄVÄ Siltasuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Lea Yläsaari Tarkastanut: 10.4.2017 Pekka Mantere Geosuunnittelu Laatinut: 10.4.2017 Arto Keski-Opas Tarkastanut:

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

Glulam. Pack. Infra. Energy. Timber. Puunhankinta-alue ja sahat:

Glulam. Pack. Infra. Energy. Timber. Puunhankinta-alue ja sahat: Roadshow 2015 Versowood, lyhyesti: Suomen suurin yksityinen mekaanisen metsäteollisuuden yritys Toimintaa 12 yksikössä; 10 kotimaassa ja 2 Baltiassa Liikevaihto 2013-6/2014 (18 kk): 456 m, 7/2014-6/2015b:

Lisätiedot

Vt7 Parantaminen moottoritieksi Haminan kohdalla Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta

Vt7 Parantaminen moottoritieksi Haminan kohdalla Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta Tillinmäen alikulkusilta Hl 8,645 m Kokonaispituus 60,0 m 22,5 + 26,5 m > 5,2 m 1 230 000 (i=145,2) Siltapaikalla Juurikorpi - Hamina

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 RAKENNUSSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarvio 1 2 MITOITUS JA LIIKENTEELLINEN

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189. Rakennussuunnitelmaselostus

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (8) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

13976 POHJOLA RAKENNUS OY SIPOON TOIVOLA ITÄINEN SUURSUONKUJA SIPOO POHJATUTKIMUS 26.11.2013 Insinööritoimisto POHJATEKNIIKKA OY Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki, Puh. (09) 477 7510, Fax (09) 4777 5111

Lisätiedot

Työmaan yleisesittely, siltatekniikan päivät Vt14 Laitaatsalmen kohta

Työmaan yleisesittely, siltatekniikan päivät Vt14 Laitaatsalmen kohta Työmaan yleisesittely, siltatekniikan päivät Perustiedot projektista Pohjimmiltaan vesiväylähanke. Syväväylä siirtyy Kyrönsalmesta helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen. Jatkoa Destian urakoimalle rinnakkaisväylähankkeelle

Lisätiedot

Sillan on tarkoitus kestää 30 vuotta. Silta on mitoitettu kestämään 400 kg/m² kuorma.

Sillan on tarkoitus kestää 30 vuotta. Silta on mitoitettu kestämään 400 kg/m² kuorma. 1. Lähtökohdat 1.1. Siltapaikka Suunnittelukohde sijaitsee TKK:n R osaston takana olevassa puistossa. Sillalla on tarkoitus mahdollistaa kulku IK:n Huvimajalta Otaniemen Ossinlammessa olevaan pieneen saareen.

Lisätiedot

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09

Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3392/09 VIHDIN KUNTA Enäranta Korttelit 262 ja 278-285 Alueellinen pohjatutkimus POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3392/09 Sisällys: Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 3392/09/1 1:2000 Leikkaus

Lisätiedot

KANKAAN ALUEELLE JOHTAVAN UUDEN TOURUJOEN KEVYENLIIKEN- TEEN SILLAN PERUSTAMISOLOSUHTEET

KANKAAN ALUEELLE JOHTAVAN UUDEN TOURUJOEN KEVYENLIIKEN- TEEN SILLAN PERUSTAMISOLOSUHTEET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Lausunto Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet 22.3.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut KANKAAN ALUEELLE JOHTAVAN UUDEN TOURUJOEN KEVYENLIIKEN- TEEN SILLAN PERUSTAMISOLOSUHTEET

Lisätiedot

Parainen-Nauvo kiinteä yhteys

Parainen-Nauvo kiinteä yhteys Parainen-Nauvo kiinteä yhteys Haverön ja lauttapaikan siltavaihtoehtojen toteutettavuusselvitys 29.10.2015 Haverön ja lauttapaikan siltavaihtoehtojen toteutettavuusselvitys TAVOITE Selvittää nykypäivän

Lisätiedot

Suomen tieverkosto ja sillat

Suomen tieverkosto ja sillat Suomen tieverkosto ja sillat Maantie on sellainen tie, joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja jonka ylläpitämisestä valtio huolehtii. Finnish Transport Agency 2 Suomen tiestö Tie-ja katuverkko yhteensä

Lisätiedot

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA

Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Liikenneyhteyden kehittämisen yleissuunnittelu ja YVA Oulun tiepiiri teettää työn, joka sisältää : vaihtoehtoisten liikenneyhteyksien määrittelyn ja ratkaisujen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), parhaan

Lisätiedot

VARJAKAN SILTA. Varjakka kestävä seudullinen matkailukeskus 2020 koordinaatiohanke (EAKR)

VARJAKAN SILTA. Varjakka kestävä seudullinen matkailukeskus 2020 koordinaatiohanke (EAKR) 1. VARJAKKA TAUSTA 1. Sijainti 2. Suunnittelualue 3. Varjakan salmen syväykset 4. Varjakan maaperä ja maisema 5. Varjakan luonto 2. VARJAKKA MASTERPLAN JA OSAYLEISKAAVA 3. AJATUKSIA JA REUNAEHTOJA 1. Silta-ajatuksia

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Elementtipaalulaatat rautateillä 27.01.2016

Elementtipaalulaatat rautateillä 27.01.2016 Elementtipaalulaatat rautateillä 27.01.2016 Siirtymärakenteen ja laattatyypin valinta Radan stabiliteetti ja painumaerojen tasaaminen Olemassa oleva/ uusi rata/kaksoisraiteet Sillan tausta/ pehmeiköt jotka

Lisätiedot

Emäkosken silta, katselmus

Emäkosken silta, katselmus 1 (6) Lausunto 31.10.2012 Emäkosken silta, katselmus 11.10.2012 1 Lähtötilanne Tämä lausunto perustuu sillalla 11.10.2012 tehtyyn katselmukseen. Katselmukseen osallistuivat Jouni Saranpää ja Markku Leppänen

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

SI Ylä-Levintien alikulkukäytävä

SI Ylä-Levintien alikulkukäytävä S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA SI Ylä-Levintien alikulkukäytävä Siltatyöselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2014 P23714 SILLAN RAKENTAMINEN 0. RAKENNUSKOHDE 0.1 RAKENNUSKOHTEEN

Lisätiedot

Sillat ja taitorakenteet

Sillat ja taitorakenteet Sillat ja taitorakenteet YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset käytännössä Minna Salonsaari WWW.AINS.FI Osa 7 Rakennustekniset rakennusosat Ohjeen käyttö Voidaan soveltaa kaikissa urakkamuodoissa ja suunnitteluvaiheissa

Lisätiedot

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12

Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 4003/12 VIHDIN KUNTA Helminharjun alue Otalampi POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 4003/12 Sisällys Pohjatutkimuslausunto Pohjatutkimusmerkinnät Pohjatutkimuskartta 4003/12/1 1:2000 Leikkaus A-A 4003/12/2 1:1000/1:100

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-4 RAKENTEIDEN KUORMAT Tuulikuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-4 RAKENTEIDEN KUORMAT Tuulikuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1991-1-4 RAKENTEIDEN KUORMAT Tuulikuormat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 1.6.2010 Kansallinen liite (LVM), 1.6.2010 1/4 Alkusanat KANSALLINEN LIITE (LVM) STANDARDIIN SFS-EN

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Sillan laatuvaatimukset

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (7) Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Sillan laatuvaatimukset Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m) 4.5 Vapaa-aukko (m) 6.845

Lisätiedot

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Laskelma: Vilkkalan klv RS Työnumero: 8240889 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luo: Mika Kaukoranta Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaa: Pietari Kousa Päivämäärä:

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Rakennussuunnitelmaselostus. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Rakennussuunnitelmaselostus. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (1) Tulostettu: 18.8.2015 Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI

POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI POHJATUTKIMUSRAPORTTI KAUPPAKESKUS PALETTI VAASANTIE 2 43700 KYYJÄRVI 18.06.2014 Sisällysluettelo: 1. Projektin kuvaus 2. Alueen kuvaus 3. Maaperän kuvaus 4. Perustaminen 5. Kuivatus 6. Routasuojaus Liitteet

Lisätiedot

sortumis- eikä vahingonvaaraa. Kaivumassoja ei saa läjittää vesistöön, ellei suunnitelmassa ole näin esitetty.

sortumis- eikä vahingonvaaraa. Kaivumassoja ei saa läjittää vesistöön, ellei suunnitelmassa ole näin esitetty. Sivu 1 (11) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m

3.a. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 2 5 6 5 7 7 1. Helposti rakennettavaa aluetta -Sr, Hk, Mr, Si 3 3.a Vaikeasti rakennettava pehmeikkö lyhyehkö paalutus 2-5m 1. Vaikeasti rakennettava pehmeikkö paaluperustus 5-12m kadut, pihat mahd. kalkkipilarointi

Lisätiedot

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km )

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km ) KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Vt 6 Taavetin eteläinen etl Taavetin eteläinen etl Työnumero: Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Simo Saros Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä Kunnossapitoyksikkö 23.8.2001 1 (7) MATHÉE-KISKOANKKURIT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mathée-kiskoankkureiden käyttö- ja asennusohjeet nro 1172/731/2001 voimassaoleviksi Suomen valtion rataverkolla

Lisätiedot

Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jm = 10,0...18,0 m

Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jm = 10,0...18,0 m Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jm = 10,0...18,0 m Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jm = 10,0...18,0 m Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2004 V-1775 Rajatien risteyssilta, Siltarekisteri

Lisätiedot

Ramboll: Tehnyt / Tark Timo Säkkinen / Ilkka Kerola

Ramboll: Tehnyt / Tark Timo Säkkinen / Ilkka Kerola 1(10) Siltojen suunnitelmaselostus Ramboll: Tehnyt / Tark. 26.6.2015 Timo Säkkinen / Ilkka Kerola Espoon kaupunki: Tark./Hyv. Ely-keskus: Tark./Hyv. 2(10) UUDET SILLAT Yleistä kaikkia uusia siltoja koskevaa

Lisätiedot

Yleiskartta hankkeesta

Yleiskartta hankkeesta Yleiskartta hankkeesta 1 Yleistietoja Urakkasopimuksen arvo noin 22 000 000 Valtatien 5 parantamisen kaksiajorataiseksi valtatieksi n. 4 km Nykyisten eritasoliittymien parantamisia 3 kpl Uusia siltoja

Lisätiedot