LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS"

Transkriptio

1 LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS Valtakatu 49 :: FIN LAPPEENRANTA :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Matkustajien profiili... 3 Profiili matkakohteittain... 4 Miten sai alun perin tietää käyttämästään lentoreitistä... 5 Lentolipun hankintapaikka... 6 Kuinka usein on käyttänyt tai uskoo käyttävänsä tätä lentoreittiä... 7 Matkan tarkoitus... 8 Tärkeimmmät syyt lentoreitin valinnalle... 9 Yksin ja seurueessa matkustavien osuus Kulkuneuvo, jolla saapui lentokentälle Menomatkalla ja paluumatkalla olevien osuus sekä samaa lentoreittiä paluumatkalla käyttävien osuus Matkan päämäärä ja matkan kesto (menomatkalla olleet matkustajat) Kulkuneuvo, jolla jatkaa matkaa lentokentältä eteenpäin kun on palannut Lappeenrantaan (menomatkalla olleet matkustajat) Paluumatkalla LPR:n seudulle ostoksia tekemään jäävien osuus sekä ostokset, jotka aiotaan hankkia (menomatkalla olleet matkustajat) Lappeenrannan seudulla matkan aikana yöpyneet Rahankäyttö Lappeenrannan seudulla (muut kuin Etelä Karjalassa asuvat) Arvio matkustajamäärästä ja matkustajien rahankäytöstä Lappeenrannan seudulla vuonna Aiemmin Lappeenrannan seudulla vierailleiden osuus ja vierailujen lkm tämän vuoden aikana Tyytyväisyys eri asioihin Lappeenrannan seudulla LIITTEET

3 1 TIIVISTELMÄ LENTOMATKUSTAJISTA SUURIN OSA ON PIETARISTA TAI ETELÄ KARJALASTA Lentomatkustajista noin puolet (48 %) on Pietarista ja neljännes (27 %) Etelä Karjalasta. Naisia on 56 % ja miehiä 44 %. LENNOT HANKITAAN NETISTÄ Vastanneista lähes kaksi kolmesta (63 %) sai alun perin tietää käyttämästään lentoreitistä Internetistä ja kolme neljännestä (78 %) hankki lentolippunsa lentoyhtiön www sivujen kautta. Internetistä muun varausjärjestelmän kautta lippunsa hankki 16 % vastanneista. Vajaa kolmannes () kuuli käyttämästään lentoreitistä ensi kertaa tuttavaltaan. LENTO VALITAAN HALVAN HINNAN VUOKSI Vastanneista yhdeksälle kymmenestä () edullinen hinta on ensisijainen tai tärkeä syy valita käyttämänsä lentoreitti. Lentokentän läheisyys on ensisijainen tai tärkeä syy puolille (53 %) vastanneista. ( syksyllä 2010) Neljä viidestä () oli vapaa ajan matkalla kun syksyllä 2010 vapaa ajan matkalla oli 69 %. Vastanneista 15 % on käyttänyt tai uskoo käyttävänsä tällä kerralla käyttämäänsä lentoreittiä vähintään 3 kertaa vuodessa. (24 % syksyllä 2010) LAPPEENRANNAN SEUDULTA OSTETAAN ELINTARVIKKEITA, VAATTEITA JA TALOUSTAVAROITA Noin puolet (45 %) vastanneista (menomatkalla olleet, ei Etelä Karjalassa asuvia) aikoo jäädä paluumatkalla Lappeenrannan seudulle tekemään ostoksia tai käyttämään paikallisia palveluita. Suosituimmat ostokset ovat elintarvikkeita, vaatteita tai taloustavaroita. Suurin osa vastanneista (83 %) uskoi viipyvänsä Lappeenrannan seudulla paluumatkalla korkeintaan vuorokauden ja vain 3 % kertoi viipyvänsä seudulla yli kaksi vuorokautta. Keskimäärin rahaa käytettiin 140 euroa / matkustaja. (121 syksyllä 2010) Heinäkuussa 2011 eteläkarjalan ulkopuolella asuvat lentomatkustajat käyttivät Lappeenrannan seudulla yhteensä noin euroa. Vuonna 2011 Lappeenrannan lentoaseman kautta ennustetaan lähtevän noin matkustajaa, joiden arvioidaan jättävän matkansa aikana Lappeenrannan seudulle lähes 5,5 miljoonaa euroa. TYYTYVÄISYYS LAPPEENRANNAN PALVELUIHIN HYVÄÄ TASOA Yleisarvosanaksi Lappeenrannalle matkakohteena annettiin 3,88 (keskiarvo; asteikko 1 5). (3,99 syksyllä 2010) Vastaajat olivat tyytyväisimpiä Lappeenrannan viihtyisyyteen (keskiarvo 4,19), asiakaspalveluun yrityksissä (4,08) ja opasteisiin kaupungissa (4,08). Lähes jokainen (98 %) vastanneista uskoo tulevansa Lappeenrannan seudulle uudestaan (76 % uskoo tulevansa vuoden sisällä). Vähiten tyytyväisiä oltiin kaupungin hintatasoon (2,61), nähtävyyksiin (3,63) sekä muihin vapaa ajan palveluihin (3,68).

4 2 JOHDANTO TUTKIMUKSEN TARKOITUS Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään millaisia ovat Lappeenrannan lentokenttää käyttävät matkustajat: Mihin ollaan matkalla ja kuinka pitkäksi aikaa, mikä on matkan tarkoitus, kauanko on viivytty Lappeenrannassa, miten paljon on käytetty rahaa ja mihin, kuinka tyytyväisiä ollaan Lappeenrannan palveluihin yms. Tutkimustuloksia käytetään apuna Lappeenrannan lentokentän ja kaupungin kehittämisessä. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimusotokseen valittiin yhteensä 16 Lappeenrannasta lähtevän kansainvälisen lentoliikenteen vuoroa, joista kustakin poimittiin henkilön satunnaisotos tutkimukseen. Tutkimus toteutettiin informoituna kyselynä lähtöselvitysalueella sekä Lentoaseman kahvilassa siten, että haastattelijat antoivat lomakkeet vastaajille täytettäväksi ja keräsivät täytetyt lomakkeet pois. Vastauksia saatiin yhteensä 456. Vastaajat edustavat satunnaisesti valittua joukkoa Lappeenrannan lentokentälle saapuneista ja sieltä lähteneistä matkustajista. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy. Tutkimuksen ovat rahoittaneet Lappeenrannan kaupunki ja Finavia. RAHANKÄYTÖN ARVIOINTI Koska haastateltavat matkustajat olivat kaikki matkalla Lappeenrannasta pois ja osa matkustajista (venäläiset ja muualla kuin Etelä Karjalassa asuvat suomalaiset) käyttää rahaa Lappeenrannan seudulla myös paluumatkallaan, pyydettiin vastaajia arvioimaan Lappeenrannan seudulla matkan aikana yhteensä käyttämänsä rahamäärä. Toisin sanoen, heitä pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon he käyttivät Lappeenrannan seudulla ennen lentonsa lähtöä ja kuinka paljon he tulisivat käyttämään rahaa palattuaan takaisin Lappeenrantaan. Näin ollen matkustajien rahankäyttö Lappeenrannan seudulla perustuu osin arvioituun tulevaan rahankäyttöön. TUTKIMUSAINEISTON EDUSTAVUUS JA OTANTAVIRHE Tuloksia on painotettu siten, että ne vastaavat heinäkuussa eri lentovuoroilla Lappeenrannan lentokentän kautta lähteneiden matkustajien todellista jakaumaa. Yhteensä heinäkuussa Lappeenrannan lentokentän kautta lähti heinäkuussa henkilöä. Prosenttilukujen virhemarginaali (95 %:n luottamusvälillä) kaikille vastaajille on enintään ±4,4 %. Rahankäyttö yhteensä / matkustaja luvun virhemarginaali on ±48 euroa.

5 3 MATKUSTAJIEN PROFIILI yli 64; 5 % 55 64; 7 % % muu ammattiasema eläkeläinen 9 % johtavassa asemassa 15 % muu ulkomaa 9 % muu Venäjä 6 % % vastanneista nainen 56 % mies 44 % % % % yrittäjä 9 % toimihenkilö 27 % ammattityöntekijä 19 % kotiäiti/ isä 5 % opiskelija 14 % Sukupuoli [n=432] Ikä [n=445] Ammattiasema [n=456] Pietari 48 % muu Suomi 11 % Etelä Karjala 27 % Asuinpaikka [n=444] Muu ammattiasema: freelancer (mainittu 4 kertaa), työtön (mainittu 3 kertaa), muusikko LIITE 1: Muut asuinmaat ja asuinpaikkakunnat

6 4 PROFIILI MATKAKOHTEITTAIN Sukupuoli Ikä mies nainen yli 64 Bryssel 27 % 31 % 2 9 % 1 % Düsseldorf 54 % 46 % 31 % 31 % 18 % 8 % Milano 41 % 59 % 25 % 34 % 25 % 15 % 1 % 1 % Riika 39 % 61 % 7 % 29 % 19 % 17 % 17 % Ammattiasema opiskelija kotiäiti / isä ammattityöntekijä toimihenkilö yrittäjä johtavassa asemassa eläkeläinen muu Bryssel 15 % 5 % 14 % 37 % 6 % 15 % 6 % 3 % Düsseldorf 18 % 4 % 23 % 23 % 17 % 4 % Milano 17 % 6 % 4 % 29 % 15 % 23 % 3 % 3 % Riika 8 % 3 % 35 % 2 6 % 4 % 2 1 % Asuinpaikka Etelä Karjala muu Suomi Pietari muu Venäjä muu ulkomaa Bryssel 9 % 19 % 53 % 5 % 15 % Düsseldorf 5 % 9 % 61 % 9 % 16 % Milano 18 % 7 % 67 % 8 % Riika 77 % 9 % 9 % 5 % Düsseldorfin lennoilla on enemmän miehiä kuin muilla lennoilla. Riikan lennoilla keski ikä on korkeampi. Lähes kaikki (98 %) Milanoon lentävät ovat alle 55 vuotiaita. Eläkeläiset suosivat Riikaa matkakohteena. Riikan lennoilla kolme neljännestä (77 %) on eteläkarjalaisia, kun muilla lennoilla suurin osa (53 % 67 %) on Pietarilaisia. Kaikki Milanoon lähteneet olivat Suomalaisia tai Venäläisiä, eli lennot Lappeenrantaan eivät ole houkutelleet italialaisia.

7 5 MITEN SAI ALUN PERIN TIETÄÄ KÄYTTÄMÄSTÄÄN LENTOREITISTÄ syksy 2010 kesä 2011 % vastanneista 63 % 63 % 29 % 9 % 8 % 0,3 % 1 % 1 % 1 % 0, Internetistä Kuulin tuttavilta Lehdestä Matkatoimistosta Muulla tavoin Näin ulkomainoksen Televisiosta Lähes kaksi kolmesta (63 %) sai alun perin tietää käyttämästään lentoreitistä Internetistä ja vajaa kolmannes () kuuli käyttämästään lentoreitistä ensi kertaa tuttavaltaan. Muulla tavoin: edelliseltä lennolta, työssä, uutisista Kysymyksessä sai valita useamman vaihtoehdon, joten prosenttilukujen summa on yli.

8 6 LENTOLIPUN HANKINTAPAIKKA 4 % 6 % 14 % 0,5 % 6 % 16 % muulla tavoin % vastanneista 77 % 78 % matkatoimistosta Internetistä muun varausjärjestelmän kautta Internetistä lentoyhtiön sivuilta syksy 2010 [n=280] kesä 2011 [n=427] Vastanneista kolme neljännestä (78 %) hankki lentolippunsa lentoyhtiön www sivujen kautta. Muulla tavoin: ystävä osti

9 7 KUINKA USEIN ON KÄYTTÄNYT TAI USKOO KÄYTTÄVÄNSÄ TÄTÄ LENTOREITTIÄ 4 % 13 % useammin % vastanneista 48 % 55 % 3 6 kertaa vuodessa 1 2 kertaa vuodessa 28 % harvemmin kuin kerran vuodessa syksy 2010 [n=302] kesä 2011 [n=448] Matkustajien, jotka ovat käyttäneet tai uskovat käyttävänsä tällä kerralla käyttämäänsä lentoreittiä vähintään kolme kertaa vuodessa, osuus on pienentynyt 15 prosenttiin viime syksyn 24 prosentista. 1 2 kertaa vuodessa käyttämäänsä lentoreittiä on käyttänyt tai uskoo käyttävänsä yli puolet (55 %) vastanneista.

10 8 MATKAN TARKOITUS syksy 2010 kesä % % vastanneista 23 % 21 % 17 % vapaa ajan matka vierailu sukulaisten tai tuttavien luona työ tai opintomatka 8 % 1 % muu matka Vapaa ajan matkalla olleiden määrä oli heinäkuussa 80 prosenttia, kun se marraskuussa 2010 oli 69 %. Työ tai opintomatkalla olleiden osuus oli heinäkuussa puolestaan selvästi alhaisempi kuin marraskuussa. Muu matka: ostosmatka (mainittu 5 kertaa), auton haku Kysymyksessä sai valita useamman vaihtoehdon, joten prosenttilukujen summa on yli.

11 9 16 % TÄRKEIMMMÄT SYYT LENTOREITIN VALINNALLE myös tärkeä syy ensisijainen (tärkein) syy 2010 % vastanneista 74 % 21 % 24 % 21 % 3 14 % 21 % 13 % 7 % 6 % 8 % 5 % 6 % 4 % edullinen hinta lentokentän mielenkiintoinen sopivat hyvät luotettava hyvät lentokoneet hyvä palvelu läheisyys kohde lentoaikataulut jatkoyhteydet lentoyhtiö lentoyhtiöillä lentoyhtiöissä Vastanneista yhdeksälle kymmenestä () edullinen hinta on ensisijainen tai tärkeä syy valita käyttämänsä lentoreitti. Lentokentän läheisyys on ensisijainen tai tärkeä syy puolille (53 %) vastanneista. Muutokset syksyyn 2010: lentokohteiden mielenkiintoisuutta pidetään tärkeämpänä, lentokentän läheisyyttä pidetään vähemmän tärkeänä ja hyvät jatkoyhteydet koetaan vähemmän tärkeiksi. Kysymyksessä sai valita useamman vaihtoehdon, joten prosenttilukujen summa on yli.

12 10 Lentomatkustajatutkimus YKSIN JA SEURUEESSA MATKUSTAVIEN OSUUS 1 % 1 % % vastanneista 37 % 28 % 54 % järjestetyllä ryhmämatkalla muussa seurassa puolison / perheen kanssa Vastanneista yli puolet (54 %) matkusti puolison / perheen kanssa. Osuus on noussut viime syksyn 40 prosentista. o Perheen / puolison kanssa matkustavien henkilöiden matkaseurueen koko (haastateltava mukaan lukien) oli keskimäärin 3,0 henkilöä ja suurin matkaseurue oli 19 henkeä ja pienin 2 henkeä. Myös muussa seurassa matkustavien osuus oli reilun neljänneksen (28 %). o Muussa seurassa matkustavien henkilöiden matkaseurueen koko (haastateltava mukaan lukien) oli keskimäärin 4,0 henkilöä ja suurin matkaseurue oli 19 henkeä ja pienin 2 henkeä % yksin Vain prosentti vastanneista oli järjestetyllä ryhmämatkalla. o Ainoa mainittu matkanjärjestäjä oli Parkinson yhdistys (mainittu 2 kertaa). syksy 2010 [n=304] kesä 2011 [n=452]

13 11 Lentomatkustajatutkimus KULKUNEUVO, JOLLA SAAPUI LENTOKENTÄLLE syksy 2010 kesä 2011 % vastanneista 48 % 53 % 27 % 2 14 % Oma auto Taksi Kaukoliikenteen linja auto 5 % 5 % 5 % 3 % 3 % 3 % 3 % 1 % 1 % Ystävän kyydillä Vuokra auto Juna Muu Paikallisliikenteen linja auto Yli puolet vastanneista (53 %) saapui lentokentälle omalla autolla. Omaa autoa käyttäneiden osuus on lisääntynyt viime syksystä. Taksilla saapui hieman alle neljännes (2). Taksia käyttäneiden osuus on vähentynyt viime syksystä. Myös kaukoliikenteen linja autoa käyttäneiden osuus on vähentynyt kun ystävän kyydillä saapuneiden osuus on lisääntynyt. Muu kulkuneuvo: kävellen (mainittu 3 kertaa), pyörällä (mainittu 2 kertaa), lentokenttäkuljetus Kysymyksessä sai valita useamman vaihtoehdon, joten prosenttilukujen summa on yli.

14 12 Lentomatkustajatutkimus MENOMATKALLA JA PALUUMATKALLA OLEVIEN OSUUS SEKÄ SAMAA LENTOREITTIÄ PALUUMATKALLA KÄYTTÄVIEN OSUUS paluumatkalla 8 % ei 19 % Menomatka: matkalla kotoa poispäin Paluumatka: matkalla takaisin kotiinpäin % vastanneista menomatkalla 9 kyllä 81 % Lähes kaikki vastanneista (9) olivat matkalla kotoa poispäin (eli olivat käytännössä Suomalaisia tai Venäläisiä). Neljä viidestä menomatkalla olleesta (81 %) aikoo käyttää samaa lentoreittiä paluumatkallaan. Syksyllä 2010 luku oli. Meno vai paluumatkalla? [n=456] Sama lentoreitti paluumatkalla [n=397 (menomatkalla olleet)]

15 13 Lentomatkustajatutkimus MATKAN PÄÄMÄÄRÄ JA MATKAN KESTO (MENOMATKALLA OLLEET MATKUSTAJAT) Milano Bryssel Riika Düsseldorf Amsterdam Pariisi Barcelona Saksa Venetsia Rooma Italia Faro Belgia Muut yhteensä MATKAN PÄÄMÄÄRÄ (ne kohteet, jotka mainittiin yli 5 kertaa) 17 % 14 % 1 3 % 3 % 3 % 34 % MATKAN KESTO Kyselyyn vastanneiden henkilöiden matkan kesto oli pisimmillään 50 yötä. Keskimääräisen matkan pituus oli 8,4 yötä (syksy 2010: 6,6 yötä). 60 prosentilla (syksy 2010: 84 %) matkan kesto oli korkeintaan viikon. % vastanneista LIITE 2: Luettelo matkan päämääristä Yksi matkustaja saattoi käydä matkan aikana useammassa paikassa. Kysymys kysyttiin vain menomatkalla olleilta henkilöiltä, joten Lappeenranta tai Suomi ei näy tuloksissa.

16 14 Lentomatkustajatutkimus KULKUNEUVO, JOLLA JATKAA MATKAA LENTOKENTÄLTÄ ETEENPÄIN KUN ON PALANNUT LAPPEENRANTAAN (MENOMATKALLA OLLEET MATKUSTAJAT) syksy 2010 kesä 2011 ) % vastanneista (ei Etelä Karjalassa asuvia 45 % 21 % 16 % 14 % oma auto taksi kaukoliikenteen linja auto 13 % 9 % vuokra auto 6 % juna 7 % 6 % 4 % 1 % 3 % paikallisliikenteen linja auto lentokone muu Hieman alle puolet (45 %) aikoi jatkaa matkaa lentokentältä omalla autolla. Oman auton, paikallisliikenteen linja auton ja lentokoneen osuudet ovat kasvaneet viime syksyyn verrattuna, kun taksin, kaukoliikenteen linja auton ja vuokra auton osuudet ovat pienentyneet. Muu kulkuneuvo: Ystävän auto (mainittu 3 kertaa), lentokenttäkuljetus. Kysymyksessä sai valita useamman vaihtoehdon, joten prosenttilukujen summa on yli.

17 15 Lentomatkustajatutkimus PALUUMATKALLA LPR:N SEUDULLE OSTOKSIA TEKEMÄÄN JÄÄVIEN OSUUS SEKÄ OSTOKSET, JOTKA AIOTAAN HANKKIA (MENOMATKALLA OLLEET MATKUSTAJAT) ) % vastanneista (ei Etelä Karjalassa asuvia OSTOKSIA TEKEMÄÄN JÄÄVIEN OSUUS ei 51 % kyllä 49 % ei 55 % kyllä 45 % syksy 2010 kesä 2011 [n=189] [n=270] TUOTTEET elintarvikkeita vaatteita/kenkiä taloustavaroita kalaa matkamuistoja / käsitöitä tax free tuotteita alkoholia teollisuustuotteita kodin tekniikkaa kello/kultasepänliikkeen tuotteita PALVELUT ravintola hotelli taksi kahvila TUOTTEET JA PALVELUT, JOITA AIOTAAN HANKKIA 9 % 9 % 4 % 4 % 1 % 1 % 1 % 5 % 3 % 1 % 1 % 36 % % vastanneista, jotka jäävät tekemään ostoksia (HUOM. kysymys oli avoin eli vastausvaihtoehtoja ei ollut annettu) Hieman alle puolet (45 %) menomatkalla olleista Etelä Karjalan ulkopuolella asuvista vastanneista aikoo jäädä paluumatkalla Lappeenrannan seudulle tekemään ostoksia tai käyttämään paikallisia palveluita. Suosituimmat ostokset ovat elintarvikkeita, vaatteita tai taloustavaroita. Suurin osa (83 %) vastanneista, jotka aikovat jäädä tekemään ostoksia paluumatkalla, uskoo viipyvänsä Lappeenrannan seudulla paluumatkalla korkeintaan vuorokauden ja 3 % kertoi viipyvänsä seudulla yli kaksi vuorokautta.

18 16 Lentomatkustajatutkimus LAPPEENRANNAN SEUDULLA MATKAN AIKANA YÖPYNEET % vastanneista (ei Etelä Karjalassa asuvia ) 1 4 % 5 % 4 % 7 % 9 % 77 % muualla kesähotelli / matkustajakoti / retkeilymaja / hostelli sukulaisten / tuttavien luona hotellissa tai motellissa en yöpynyt Lappeenrannassa YÖVYTTYJEN VUOROKAUSIEN LUKUMÄÄRÄ Lappeenrannan seudulla matkan aikana yöpyneiden henkilöiden yöpymien vuorokausien lukumäärä vaihteli yhden ja 13 yön välillä. Henkilöt, jotka yöpyivät Lappeenrannan seudulla, yöpyivät keskimäärin 2,3 yötä, eli saman verran kuin syksyllä Noin kolme neljännestä (74 %) lappeenrannan seudulla yöpyneistä yöpyi vain yhden tai kaksi yötä (syksy 2010: 78 %). Noin 4 % yöpyi yli viikon. syksy 2010 [n=209] kesä 2011 [n=299] Reilu kolme neljännestä (77 %) ei yöpynyt Lappeenrannan seudulla matkansa aikana. Lappeenrannan seudulla yöpyneiden matkustajien osuus kasvoi vuoteen 2010 verrattuna. muualla: leirintäalueella (mainittu 5 kertaa), vuokratussa mökissä tai asunnossa (mainittu 3 kertaa), lentokentällä (mainittu 2 kertaa), autossa, omalla kesämökillä.

19 17 Lentomatkustajatutkimus RAHANKÄYTTÖ LAPPEENRANNAN SEUDULLA (MUUT KUIN ETELÄ KARJALASSA ASUVAT) RAHANKÄYTTÖ RAHANKÄYTTÖ / HENKILÖ (keskimäärin) henkilöt, jotka käyttivät rahaa Lappeenrannan seudulla RAHANKÄYTTÖ YHTEENSÄ / KK rahan käyttö matkustajaa kohden (ei eteläkarjalaisia) Majoitus Ravintolat, baarit ja kahvilat Elintarvikkeet Tavaratalot Vaate ja kenkäkaupat Muut menot YHTEENSÄ HUOM. RAHANKÄYTTÖLUVUISSA EI OLE MUKANA ETELÄKARJALAISIA! Vastanneista 65 % käytti rahaa Lappeenrannan seudulla palveluiden tai tuotteiden hankintaan (syksy 2010: 56 %) Keskimäärin rahaa käytettiin 140 euroa / matkustaja (syksy 2010: 121 ). Heinäkuussa 2011 eteläkarjalan ulkopuolella asuvat lentomatkustajat käyttivät Lappeenrannan seudulla yhteensä noin euroa (syksy 2010: ).

20 18 Lentomatkustajatutkimus ARVIO MATKUSTAJAMÄÄRÄSTÄ JA MATKUSTAJIEN RAHANKÄYTÖSTÄ LAPPEENRANNAN SEUDULLA VUONNA 2011 Arvioitaessa lentomatkustajien rahankäyttöä Lappeenrannan seudulla, käytettiin seuraavia olettamuksia: Venäläisten osuus vuonna 2011 Lappeenrannan lentoasemalta lähtevistä lentomatkustajista on 54 %. (Venäläisten osuus lentomatkustajista syksyllä 2010 oli 57 % ja kesällä %. Heidän suhteellinen osuutensa oletetaan olevan syksyllä suurempi kuin kesällä). Muiden ulkomaalaisten osuus lentomatkustajista vuonna 2011 on 8 %. (Muiden ulkomaalaisten osuus oli syksyllä % ja kesällä %. Muiden ulkomaalaisten määrä on kesäaikana myös majoitustilastoissa kesäaikaan selvästi suurempi kuin talvisaikaan, näin ollen heidän osuutensa ei oleteta kasvavan loppuvuodesta 2011). Muualla kuin Etelä Karjalassa asuvien suomalaisten osuus lentomatkustajista vuonna 2011 on 11 %. (Ulkopaikkakuntalaisten osuus syksyllä 2010 oli ja kesällä 2011 heidän osuutensa oli 11 %. Heidän osuutensa koko vuoden osalta on oletettu kasvavan tietoisuuden Lappeenrannan lentoreittitarjonnasta lisääntyessä naapurimaakunnissa). Etelä Karjalassa asuvien osuus lentomatkustajista vuonna 2011 on 27 %. (Eteläkarjalaisten osuus syksyllä 2010 oli 25 % ja kesällä %). Lappeenrannan lentoasemalta lähtevien lentomatkustajien määrä elo joulukuussa 2011 tulee olemaan keskimäärin 5400 matkustajaa kuukaudessa. Matkustajien keskimääräinen rahankäyttö kansallisuuksittain on laskettu yhdistämällä marraskuun ja heinäkuun haastatteluaineistot. ENNUSTE VUODELLE 2011 Matkustajien määrä v Käytti rahaa keskimäärin / matkustaja Rahankäyttö yhteensä v Eteläkarjalaiset Muut suomalaiset Venäläiset Muut ulkomaalaiset YHTEENSÄ Etelä Karjalan ulkopuolella asuvien lentomatkustajien kokonaistulo Etelä Karjalalle (välillinen matkailutulo, palkkatulo ja verotulovaikutus huomioiden) on yhteensä noin 7,9 miljoonaa euroa. Työllisyysvaikutus on noin 24 työpaikkaa.

21 19 Lentomatkustajatutkimus olen vieraillut vuoden aikana olen vieraillut 1 5 vuotta sitten olen vieraillut yli 5 vuotta sitten en ole aiemmin vieraillut LPR seudulla AIEMMIN LAPPEENRANNAN SEUDULLA VIERAILLEIDEN OSUUS JA 63 % 14 % 4 % VIERAILUJEN LKM TÄMÄN VUODEN AIKANA 54 % 18 % 6 % 19 % 2 syksy 2010 [n=221] kesä 2011 [n=311] ) % vastanneista (ei Etelä Karjalassa asuvia useammin 5 10 kertaa 19 % 1 4 kertaa 71 % Vierailujen lkm tämän vuoden aikana [n=167] Vastanneista (ei Etelä Karjalassa asuvat) yli puolet (54 %) on vieraillut Lappeenrannan seudulla vuoden aikana. Osuus on vähemmän kuin viime vuonna. Heistä noin viidennes (19 %) on käynyt LPR seudulla tämän vuoden aikana 5 10 kertaa ja noin kymmenes () useammin kuin 10 kertaa. Viidennes vastanneista (2) ei ole aiemmin vieraillut LPR seudulla. Osuus on enemmän kuin viime vuonna. Lähes jokainen (98 %) vastanneista uskoo tulevansa Lappeenrannan seudulle uudestaan (76 % uskoo tulevansa vuoden sisällä). ) % vastanneista (vuoden aikana LPR seudulla vierailleet

22 20 Lentomatkustajatutkimus TYYTYVÄISYYS ERI ASIOIHIN LAPPEENRANNAN SEUDULLA 5 (erittäin tyytyväinen) (erittäin tyytymätön) keskiarvo (1 5) Kaupungin viihtyisyys [n=238] keskiarvo: 4,19 41 % 41 % 14 % 1 % Asiakaspalvelu yrityksissä [n=218] keskiarvo: 4,08 36 % 39 % 2 3 % 0,4 % Opasteet kaupungissa [n=245] keskiarvo: 4,08 36 % 17 % 6 % 1 % Ostosmahdollisuudet kaupungissa [n=237] keskiarvo: 4,07 36 % 39 % 21 % 3 % 1 % Kulkuyhteydet lentokentältä tai lentokentälle [n=381] keskiarvo: 3,99 41 % 21 % 6 % 3 % Matkailuneuvonta [n=217] keskiarvo: 3,98 35 % 33 % 27 % 5 % Tiedon saanti kaupungista ja palveluista [n=238] keskiarvo: 3,95 28 % 46 % 21 % 4 % 1 % Yleisarvosana Lappeenrannasta matkakohteena [n=234] keskiarvo: 3,88 25 % 45 % 26 % 3 % Majoituspalvelut kaupungissa [n=190] keskiarvo: 3,84 28 % 34 % 3 5 % 1 % Ravitsemuspalvelut kaupungissa [n=226] keskiarvo: 3,82 29 % 34 % 29 % 6 % Lentoaseman palvelut [n=402] keskiarvo: 3,81 28 % 37 % 27 % 7 % Muut vapaa ajan palvelut * [n=191] keskiarvo: 3,68 23 % 34 % 33 % 9 % 1 % Nähtävyydet [n=217] keskiarvo: 3,63 23 % 36 % 9 % Hintataso kaupungissa [n=235] keskiarvo: 3,61 18 % 41 % 29 % Etelä Karjalassa asuvat arvioivat ainoastaan kulkuyhteyksiä lentokentältä / lentokentälle sekä lentoaseman palveluita. Vastaajat olivat tyytyväisimpiä Lappeenrannan viihtyisyyteen (keskiarvo 4,19), asiakaspalveluun yrityksissä (4,08) ja opasteisiin kaupungissa (4,08). Vähiten tyytyväisiä oltiin kaupungin hintatasoon (2,61), nähtävyyksiin (3,63) sekä muihin vapaa ajan palveluihin (3,68). Vastanneista 9 % antoi arvosanan 1 tai 2 lentokentän kulkuyhteyksille (syksy 2010: 11 %). Yleisarvosanaksi Lappeenrannalle matkakohteena annettiin 3,88 (syksy 2010: 3,99). LIITE 3: Asiat, joihin ollaan oltu tyytymättömiä tällä matkalla. * Muihin vapaa ajan palveluihin kuuluvat kaikki vapaa ajan palvelut paitsi nähtävyydet.

23 LIITE 1: Muut asuinpaikat MUU ASUINMAA (ei Suomi tai Venäjä) n Hollanti 8 Saksa 8 Belgia 7 Ranska 4 Nepal 3 Italia 2 Ukraina 2 Espanja 1 Etiopia 1 Luxemburg 1 Namibia 1 Norja 1 Sveitsi 1 MUU ASUINPAIKKAKUNTA (ei E K tai Pietari) n Helsinki 7 Murmansk 6 Jyväskylä 5 Joensuu 4 Kouvola 4 Moskova 4 Viipuri 4 Oulu 3 Roosendaal 3 Savonlinna 3 Tampere 3 Ameesfoort 2 Antwerben 2 Bryssel 2 Erlangen 2 kathmandu 2 Kuopio 2 Petroskoi 2 Turku 2 Vesanta 2 Alicante 1 Archangelskij region 1 Arezzo 1 Castricum 1 Celle 1 Cent 1 Cologne 1 Den Haaj 1 Drolshagen 1 Espoo 1 Essen 1 Frankfurt 1 Heidelberg 1 Heist op den berg 1 Hildesheim 1 Hämeenlinna 1 Järvenpää 1 Kamyshin 1 Kerimäki 1 kiev 1 Kotka 1 Kuusamo 1 Leppävirta 1 Mikkeli 1 Moskova, Pietari 1 Nancy 1 Nazevath 1 nepalgunj 1 Nevingomysk 1

24 Nokia 1 Oksnes 1 perpignan 1 petrozavodsk 1 Rantasalmi 1 Rouen 1 Rovaniemi 1 Ruhvana 1 Seinäjoki 1 Sestroreck 1 Sosnovy Bor 1 Suolaho 1 surgut,saint pet 1 Torino 1 Vaasa 1 Warlincourt les Pas 1 Wecker 1 Windhoek 1 Vlaardingen 1 Volgograd 1 Ypres 1 Zürich 1 TAKAISIN

25 LIITE 2: Luettelo matkan päämääristä MATKAN PÄÄMÄÄRÄ n Milano 68 Bryssel 58 Riika 49 Düsseldorf 43 Amsterdam 11 Pariisi 10 Barcelona 9 Saksa 9 Venetsia 8 Rooma 7 Italia 7 Faro 7 Belgia 6 Ranska 5 San Remo 4 Teneriffa 4 Madrid 4 Antwerben 4 Brugge 4 Berlin 3 Wien 3 Pohjois Italia 3 Luxemburg 3 Billund 2 Istanbul 2 Jurmala 2 München 2 Yerevan 2 Zürich 2 Rimini 2 Thessaloniki 2 Toscana 2 Valensia 2 Frankfurt 2 Cologne 2 Dortmund 2 Espanja 2 Kevalaer 2 Hollanti 2 Lille 2 Praha 2 Tukholma 2 Bratislava 1 Dubrovnik 1 Gdansk 1 Göteborg 1 Lodz 1 Menron 1 Nizza 1 Slovakia 1 Tbilisi 1 Gardajärvi 1 Kanarian saaret 1 Lake Iseo 1 Lissabon 1 Malta 1 Mont Blanc 1 Nadova 1 Nice 1 Radengo Sojano 1 Rapallo 1 Sisilia 1 Verona 1

26 Albufera 1 Alghero 1 Kleve 1 kologne 1 Kroatia 1 Netherlands 1 Palma de Mallorca 1 Pisa 1 Serres 1 Sofia 1 Aahen 1 Bremen 1 Florence 1 Geneve 1 Gent 1 Helsinki 1 Kelu 1 Keski ja Etelä Eurooppa 1 Kurtzig 1 Köln 1 Mons 1 Wachtendowb 1 Welde 1 Milano 68 TAKAISIN

27 LIITE 3: Asiat, joihin ollaan tyytymättömiä bussi ei kulje Skinnarilasta kentälle, eikä kyllä juuri muuallekaan sunnuntaiaamuna Bussi keskustaan joka lennolta ja riittävästi takseja bussivuoro lentokentälle olisi hyvä bussiyhteys Ehkä enemmän istumapaikkoja lentokentälle? :) Ei rahanvaihtopistettä juna asemalla eikä lentokentällä. Huonot yhteydet juna asemalta En tiedä oliko jotain bussia. Taksi ei tosin tullut kovin kalliiksi. everything is good hotel prices are very expensive Ihan pikkasen suurempi odotusaula olisi kiva :) Jatkoyhteys Riikasta Göteborgiin vaatii nykyisin uuden check inin ja laukku ei siirry automaattisesti jatkolennolle. Tämä tuli yllätyksenä ja tulisi muuttaa. Jos on olemassa bussi lentokentälle keskustasta/matkakeskuksesta, siitä kannattaisi tiedottaa/mainostaa. Jos ei ole, kannattaisi järjestää. Olisimme tulleet julkisilla, mutta kun ei ole tietoa > oma auto Kaikki hyvin! Kaukoliikenne voisi ajaa lentokentän kautta Lentoasemalla ei ole tax free myymälää! Vain pieni vitriini, jossa muutama myytävä tuote. Odotustilassa ei myytäviä lehtiä, ei kirjoja Mistä ostaa tuliaisia? (kun emme käyneet kaupungilla) Lentoasemalla olisi hyvä olla pankkiautomaatti. Lentoaseman turvatarkastuksen jälkeiset tilat alimitoitettu Lentoaseman virkailijat väsyneitä ja eivät ole motivoituneita. Hymyä huuleen tai lomalle! Lentokenttä bussilla kaupungista Lentokenttä on liian pieni, odotusistumapaikat riittämätön > joutui seisomaan pitkään Liisankadun hidasteet liian korkeat Lisää lentokohteita ja kahviautomaatti odotusaulaan Mahtavia ihmisiä kenen kanssa juoda olutta Make all road signs in English also. Make cheap bus between SPb and Lpr airport. Make Russian web page for Ryanair. maps of LPR near harbour, ship Lappeenranta, for the orientation where is the center and linnoitus Odotustila koneeseen saisi olla isompi Olen pahoillani lentoyhtiön antamasta laskusta/kalliista hinnoista Oli ohjeistus tulle kentälle 1 h 30 min ennen lähtöä aivan liian aikaisin Olisi hyvä jos junalta pääsisi esim. bussilla kentälle parilla eurolla Opasteet kentällä pientä pränttiä, ekakertalaisella olo "hukassa". Selkeyttä ohjeistukseen, paikoituksesta ei tiedetty mitään minne sai jättää ja maksaako yms. Opasteet lentokentälle uskomattoman huonot (Mikkelin suunnasta) Opastekyltit lentokentälle tulisi olla isommat/selvemmät. Parkkipaikalta puuttuu selkeä jalankulkuyhteys asemalle Pieni aula Ryanairin pitäisi lisätä lentokohteita small airport can be comfortable, but Takseja ei ole koneen saapuessa Turistit käyttäytyvät järjettömästi ja siitä kärsii yleinen tunnelma we were in Lappeenranta during summer festival, and even can t drink a coffee in cafe, everything was closed Vähän jotain virikkeitä tänne.. Lehtiä ja muuta ostettavaa TAKAISIN

LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS

LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS LENTOMATKUSTAJATUTKIMUS Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi SISÄLLYSLUETTELO Lentomatkustajatutkimus Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Matkustajien

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 TAK Rajatutkimus

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET JOENSUU VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 153 vastaajaa (tilanne 29.1.2016, ml. engl.kielinen kysely) Koko organisaation osalta 28 vastausta Oman matkustuksen osalta 125 vastausta Kaikista

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto kesäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset vähenivät 26,1 prosenttia n seudulla Kesäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 16 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 13 000 yötä ja ulkomaalaiset 3 200 yötä (venäläiset 1 200 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto maaliskuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 33,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Maaliskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 5 500 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 4 300 yötä ja ulkomaalaiset 1 200 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET KEMI-TORNIO VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 149 vastaajaa (tilanne 25.1.2016) Koko organisaation osalta 77 vastausta Oman matkustuksen osalta 72 vastausta Kaikista vastaajista 76,5

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus

Visit Finland matkailijatutkimus 2 Visit Finland matkailijatutkimus Kesä 2016 (touko-lokakuu) Visit Finland tutkimuksia 7 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Matkat Suomeen ulkomailta... 6 Matkan kesto

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI

ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI ALUEELLISEN KYSELYN TULOKSET- KAJAANI VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 146 vastaajaa (tilanne 5.11.2015) Koko organisaation osalta 67 vastausta Oman matkustuksen osalta 78 vastausta Yritykseni/organisaationi on:

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Matkailutilasto Toukokuu 2016

Matkailutilasto Toukokuu 2016 Matkailutilasto Toukokuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015

SPOT- profiilitutkimusraportti. Naurunappula Syyskuu 2015 SPOT- profiilitutkimusraportti Naurunappula Syyskuu 2015 Yleistä tutkimuksesta Naurunappula.com- sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu 16.- 30. syyskuuta 2015 välisenä aikana. Vastauksia tutkimukseen

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

RUKA NORDIC TAPAHTUMAN AIKAANSAAMA MATKAILUKULUTUS KUUSAMOSSA A k t i v i t e e t t i m a t k a i l u 1

RUKA NORDIC TAPAHTUMAN AIKAANSAAMA MATKAILUKULUTUS KUUSAMOSSA A k t i v i t e e t t i m a t k a i l u 1 RUKA NORDIC 2016 -TAPAHTUMAN AIKAANSAAMA MATKAILUKULUTUS KUUSAMOSSA 24.1.2017 A k t i v i t e e t t i m a t k a i l u 1 Yleisökysely Ruka Nordic 2016 -tapahtuman yleisölle tehtiin haastattelututkimus,

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus 2 Visit Finland Matkailijatutkimus Talvikausi 2015 16 (marras-huhtikuu) Visit Finland tutkimuksia 5 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 4 Johdanto... 5 Matkat Suomeen

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013

Lentoasemaverkoston kehittäminen. Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Lentoasemaverkoston kehittäminen Toimitusjohtaja Kari Savolainen Lapin liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Finavia lyhyesti Finavia on palveluyritys, joka mahdollistaa sujuvan ja turvallisen lentoliikenteen

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Japani. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Japani Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 3 Japani Väkiluku BKT / asukas Ulkomaanmatkat (2015) 1 127 miljoonaa 34 300 EUR 15,8 miljoonaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007

Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007 Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Helsinkiin saapuvien ulkomaisten risteilymatkustajien rahankäyttöä, ajan viettämistä, Helsingin

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

RUOTSI. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 RUOTSI Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 RUOTSI Väkiluku 9,8 miljoonaa BKT / asukas 34 900 Joka kymmenes matka Ruotsista Matkailijat

Lisätiedot

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016

Iso-Britannia. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Iso-Britannia Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Helsinki Helsinki 2016 Loma Tuttavat Työ Muu HKI vaihto Muut kauttakulku 3 Iso-Britannia Väkiluku BKT / asukas

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Kesäkuu. Kotka venäläisyöpymisissä Lahden ja Mikkelin seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 20.8.2012 Kesäkuu Yöpymiset ulkomailta + 4 % tammi-kesäkuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (70.300) lisääntyivät tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 16.11.2012 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus 2015

Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 Visit Finland tutkimuksia 3 Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Ulkomailla asuvat matkailijat Suomessa 2015 Sisällysluettelo Yhteenveto... 6 Johdanto... 8 Matkat Suomeen...

Lisätiedot

YHDYSVALLAT. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

YHDYSVALLAT. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 YHDYSVALLAT Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 3 YHDYSVALLAT osana laajempaa matkakokonaisuutta Matkan tarkoitus Vain Väkiluku 322 miljoonaa

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

RANSKA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016

RANSKA. Visit Finland matkailijatutkimus Visit Finland tutkimuksia. Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Visit Finland matkailijatutkimus 2015 RANSKA Visit Finland tutkimuksia Finpro, Visit Finland Helsinki 2016 Loma Tuttavat Opiskelu Työ tai kongressi HKI vaihto Muu kauttakulku Muu 3 RANSKA Väkiluku 1 62,8

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

A L U E E L L I N E N L N N E. 1 8 0 5 M A T K A I L U Miksi Suomi on jäänyt jälkeen? K L U S T E R I

A L U E E L L I N E N L N N E. 1 8 0 5 M A T K A I L U Miksi Suomi on jäänyt jälkeen? K L U S T E R I A L U E E L L I N E N L E N T O L I I K E N N E 1 8 0 5 M A T K A I L U Miksi Suomi on jäänyt jälkeen? K L U S T E R I R O V N I E M I Liikenneasiantuntija Hanne Junnilainen Lapin liitto Oulu Pariisi Lontoo

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot