/DLWHRSDV ACS 600 $&6$&&$&3WDDMXXVPXXWWDMDW N: 7lPlÃRSDVÃVLVlOWll 7XUYDRKMHHW $VHQQXVRKMHHW +XROWRRKMHHW 7HNQLVHWÃWXRWHWLHGRW ACS 600 ENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "/DLWHRSDV ACS 600 $&6$&&$&3WDDMXXVPXXWWDMDW N: 7lPlÃRSDVÃVLVlOWll 7XUYDRKMHHW $VHQQXVRKMHHW +XROWRRKMHHW 7HNQLVHWÃWXRWHWLHGRW ACS 600 ENTER"

Transkriptio

1 ACT PAR FUNC DRIVE LOC REM RESET REF ACS 600 /DLWHRSDV 7lPlÃRSDVÃVLVlOWll 7XUYDRKMHHW $VHQQXVRKMHHW +XROWRRKMHHW 7HNQLVHWÃWXRWHWLHGRW $&6$&&$&3WDDMXXVPXXWWDMDW N: ACS 600 ENTER

2 ACS 600 SingleDrive Käsikirjat (Englanninkieliset alkuperäisjulkaisut) GENERAL MANUALS (appropriate hardware manuals is included in the delivery) ACS/ACC/ACP 601 Hardware Manual EN to 110 kw Safety instructions Cable selection Mechanical and electrical installation Maintenance Technical data Dimensional drawings ACS/ACC/ACP 611 Supplement EN (included in ACx 611 deliveries only) Safety instructions Installation Maintenance Fault tracing Parameters Technical data Dimensional drawings ACS/ACC/ACP 604/607 Hardware Manual EN to 630 kw Safety instructions Cable selection Mechanical and electrical installation Maintenance Technical data Dimensional drawings ACS/ACC 607/627/677 Hardware Manual EN to 3000 kw Safety instructions Cable selection Mechanical and electrical installation Drive section commissioning Maintenance Technical data Dimensional drawings Converter Module Installation in User-defined Cabinet EN (included in modules deliveries only) Safety instructions Cabinet design Wiring Installation checks Dimensional drawings ACS/ACC 624 Drive Modules Supplement EN (included in ACx 624 module deliveries only) Safety instructions Technical data Dimensional drawings SUPPLY UNIT USER S MANUALS (with 630 to 3000 kw units depending on the supply type one of these manuals is included in the delivery) Diode Supply Unit (DSU) EN DSU specific safety instructions DSU hardware and software descriptions DSU commissioning Earth fault protection options Thyristor Supply Unit (TSU) EN TSU operation basics TSU firmware description TSU program parameters TSU commissioning FIRMWARE MANUALS FOR DRIVE APPLICATION PROGRAMS (appropriate manual is included in the delivery) Standard EN Control Panel use Standard application macros with external control connection diagrams Parameters of the Standard Application Program Fault tracing Fieldbus control Note: a separate Start-up Guide is attached Motion Control EN Control Panel use Start-up Operation Parameters Fault tracing Fieldbus control Crane Drive EN 3BSE Commissioning of the Crane Drive Application Program Control Panel use Crane program description Parameters of the Crane Drive Application Program Fault tracing System EN Commissioning of the System Application Program Control Panel use Software description Parameters of the System Application Program Fault tracing Terms Application Program Template EN Commissioning of the Drive Section Control Panel use Software description Parameters Fault tracing Terms OPTION MANUALS (delivered with optional equipment) Fieldbus Adapters, I/O Extension Modules, Braking Choppers etc. Installation Programming Fault tracing Technical data

3 $&6$&&$&3WDDMXXVPXXWWDMDW N: /DLWHRSDV /DLWHRSDVNlVLWWHOHH$&6$&&MD $&3 WDDMXXVPXXWWDMLD7HNVWLVVlQLLKLQNDLNNLLQ YLLWDWDDQQLPHOOl$&[ 3AFY R04 REV B FI Versiopäivämäärä: Edellinen versio: È 1999 ABB Industry Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

4

5 Turvaohjeet Yleistä Tässä luvussa esitetään turvaohjeet, joita on noudatettava ACS/ACC/ ACP 601 -laitteen asennuksessa, käytössä ja huollossa. Ohjeiden laiminlyönti voi johtaa hengenvaaraan, fyysiseen vammaan ja taajuusmuuttajan, moottorin tai käytettävän laitteiston vaurioitumiseen. Tähän lukuun on perehdyttävä ennen laitteen käsittelyn aloittamista. Oppaassa käytetään seuraavia merkintöjä: Vaarallisen jännitteen varoitus varoittaa tilanteesta, jossa vaarallinen jännite voi aiheuttaa fyysisen vamman tai vaurioittaa laitteistoa. Symboliin liittyvässä tekstissä esitetään tapoja vaaran välttämiseksi. Yleisvaroitus varoittaa tilanteesta, jossa muu kuin sähkölaite voi aiheuttaa fyysisen vamman tai laitteiston vaurioitumisen. Symboliin liittyvässä tekstissä esitetään tapoja vaaran välttämiseksi. Staattisen jännitteen varoitus varoittaa tilanteesta, jossa staattisen varauksen purkautuminen voi vaurioittaa laitteistoa. Symboliin liittyvässä tekstissä esitetään tapoja vaaran välttämiseksi. TÄRKEÄÄ! Huomautus: Tärkeää-sana kiinnittää lukijan huomion erityisen tärkeään asiaan. Huomautus-sana ilmaisee kohtaa, jossa annetaan lisätietoja tai viitataan muihin tietolähteisiin. ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat ACx = ACS/ACC/ACP iii

6 Turvaohjeet Asennus- ja huoltoturvallisuus Nämä turvaohjeet koskevat kaikkia ACx 600 -laitteen asennus- ja huoltotoimia. Ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa fyysisen vamman tai kuoleman. VAROITUS! ACx 600 -laitteen sähköasennuksen ja huoltotoimet saa suorittaa vain valtuutettu sähköalan ammattilainen. Älä ryhdy mihinkään asennus- ja huoltotoimiin ACx 600:n ollessa kytkettynä verkkoon. Kun verkkojännite on katkaistu, anna jännitteen purkautua tasajännitevälipiirin kondensaattoreista vähintään viiden minuutin ajan, ennen kuin aloitat taajuusmuuttajan, moottorin tai moottorin kaapelin käsittelyn. Ennen työn aloittamista on varmistettava, että taajuusmuuttaja on jännitteetön mittaamalla kunkin tuloliittimen (U1, V1, W1) ja maan välinen jännite yleismittarilla (impedanssi vähintään 1MW). Kaikki eristysmittaukset on suoritettava ennen kuin ACx 600 kytketään verkkoon. Kun ACx 600 on kytkettynä verkkoon, moottorikaapelin liittimissä on vaarallisen korkea jännite moottorin toimintatilasta riippumatta. Älä käsittele moottorikaapelia millään tavoin, kun verkkojännite on kytkettynä. Jarruliittimissä (UDC+, UDC-, R+ ja R- liittimet) on vaarallinen tasajännite (yli 500 V). ACx 600 -laitteen sisällä voi olla vaarallisia ulkoisia ohjausjännitteitä myös jännitteen ollessa katkaistuna. Älä käsittele ohjauskaapeleita, kun taajuusmuuttajan tai ulkoisten ohjauspiirien jännite on kytketty. Noudata riittävää varovaisuutta, kun käsittelet laitetta. Verkkoliitännät ACx 601:n tehonsyöttöön on asennettava pääkytkin, jonka avulla taajuusmuuttajan sähkökomponentit voidaan erottaa verkosta asennus- ja huoltotoimien yhteydessä. Pääkytkin on voitava lukita auki-asentoon asennus- ja huoltotoimien ajaksi. Pääkytkimen on oltava tyypiltään EU:n direktiivien mukainen kuormakytkin (EN Class B) tai apukoskettimen avulla pääpiirin avaava ohjaus. iv ACx = ACS/ACCACP ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat

7 Turvaohjeet Mikäli ACS 600 on varustettu EMC-verkkosuotimella, sitä ei saa kytkeä käyttömaadoittamattomaan tai resistanssin kautta maadoitettuun (yli 30 W) verkkoon. Käyttömaadoittamaton verkko maadoittuu EMC-suotimen kondensaattoreiden kautta. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteen tai vaurioittaa laitetta. Tyyppikilpeen leimatusta tyyppikoodista voi varmistaa onko laitteessa EMC-suodin vai ei. Katso luku 1: Tyyppikoodiavain. EMC-suotimen voi tarvittaessa irrottaa. Yksityiskohtaiset ohjeet saat ABB Industry Oy:n Tuotemyynnistä. Moottoria ei saa ohjata pääkytkimestä, vaan ohjauspaneelin ja -painikkeilla, tai digitaalitulojen (NIOC-kortin liittimet) tai sarjaliikenneliitännän kautta (NAMC-kortin liitin). ACx 600:n tasavirtakondensaattoreiden varausjaksojen (siis verkkojännitteen kytkentöjen) enimmäismäärä on viisi jaksoa kymmenessä minuutissa. VAROITUS! Verkkojännitettä ei saa kytkeä ACx 600:n lähtöliittimiin. Jos taajuusmuuttajasyötön rinnalla tarvitaan myös moottorin suoraa verkkoliitäntää, on käytettävä mekaanisesti yhteenkytkettyjä kytkimiä tai kontaktoreita, jotka varmasti estävät moottorin yhtäaikaisen kytkennan suoraan verkkoon ja taajuusmuuttajan lähtöön. Taajuusmuuttajan lähtöliittimiin kytketty verkkojännite voi vahingoittaa laitetta pysyvästi. Laitetta ei saa käyttää nimellisjännitearvoista poikkeavalla jännitteellä, sillä ylijännitteet voivat vahingoittaa ACx 600 -taajuusmuuttajaa pysyvästi. Maasulkusuoja Hätäpysäyttimet ACx 600 on varustettu sisäisellä maasulkusuojalla, jonka tehtävänä on suojata laitetta moottorissa ja moottorikaapelissa tapahtuvissa maavuodoissa. Maasulkusuoja ei ole riittävä henkilö- tai palosuojaukseen. ACS/ACP 600:n maasulkusuoja voidaan ottaa pois käytöstä parametrilla (ACC: 30.11). ACx 600:n EMC-suodin sisältää kondensaattorit, jotka on kytketty pääpiirin ja laitteen rungon väliin. Näiden kondensaattoreiden vaikutuksesta maavuotovirrat PE-liittimen kautta verkkoon lisääntyvät, mikä voi aiheuttaa vikavirtasuojakytkinten toiminnan. Hätäpysäytin on asennettava jokaiseen ohjauspaikkaan sekä muihin ohjauspisteisiin, joissa voidaan tarvita hätäpysäytystä. ACS 600:n ohjauspaneelin -painikkeen painaminen ei aiheuta moottorin hätäpysäytystä eikä irrota käyttöä vaarallisesta jännitepotentiaalista. ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat ACx = ACS/ACC/ACP v

8 Turvaohjeet Moottoriliitännät Moottorin eristysvaatimus VAROITUS! Käyttö ei ole sallittua, jos moottorin nimellisjännite on alle puolet (ACP: 0,4 kertaa) ACx 600:n nimellistulojännitteestä tai jos moottorin nimellisvirta on alle 1/6 ACx 600:n nimellislähtövirrasta. ACx 600:n, kuten kaikkien uusinta IGBT-vaihtosuuntaajatekniikkaa käyttävien taajuusmuuttajien, lähtö koostuu lähtötaajuudesta riippumatta noin 1,35 kertaa verkkojännitteen suuruisista pulsseista, joiden nousuaika on hyvin lyhyt. Pulssien jännite voi olla moottorikaapelin ominaisuuksista riippuen lähes kaksinkertainen moottoriliittimissä. Tämä voi puolestaan aiheuttaa ylimääräisen rasituksen kohdistumista moottorin eristykseen. Lisätietoa moottorin eristyksen rakenteesta saadaan moottorin valmistajalta. Mikäli moottori ei täytä seuraavia vaatimuksia, sen käyttöikä voi lyhentyä. ACx 600 -taajuusmuuttajan vaatima moottorin eristystaso on esitetty alla. Moottorin tyyppi Verkon nimellisjännite Moottorin eristysvaatimus / ACS 600:n lisävarustus ABB M2_ moottorit, joissa on IEC-runko U N < 500 V Vakioeristys 500 V < U N ˆ 600 V Vakioeristys ja ACS du/dt-suodin tai vahvistettu eristys 600 V < U N ˆ 690 V Vahvistettu eristys ja ACS du/dtsuodin ABB M2_ moottorit, joissa on NEMA-runko Lankakäämityt moottorit 460 V < U N < 600 V Vahvistettu eristys U N ˆ 420 V Moottorin eristyksen tulee kestää Û LL = 1300 V. 420 V < U N ˆ 500 V Jos moottorin eristys kestää Û LL = 1600 V ja 0,2 ms nousuajan, du/dt-suodinta ei tarvita. Jos ACx 600:n lähdössä on du/dt-suodin, moottorin eristyksen on kestettävä Û LL = 1300 V. 500 V < U N ˆ 600 V Moottorin eristyksen on kestettävä Û LL = 1600 V. ACx 600:n lähdössä on käytettävä du/dt-suodinta 600 V < U N ˆ 690 V Moottorin eristyksen on kestettävä Û LL = 1800 V. ACx 600:n lähdössä on käytettävä du/dt-suodinta. Muotokuparikäämityt moottorit U N ˆ 690 V Jos moottorin eristys kestää Û LL = 2000 V ja 0,3 ms nousuajan, du/dt-suodinta ei tarvita. vi ACx = ACS/ACCACP ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat

9 Turvaohjeet Symboli Määritelmä U N Û LL Nousuaika t = 0,8 Û LL /(du/dt) verkon nimellisjännite pääjännitteen huippuarvo moottoriliittimissä Aika, jona pääjännite moottoriliittimissä nousee 10 %:sta 90 %:iin koko jännitealueesta. Û LL ja t riippuvat kaapelin pituudesta. Lue Û LL :n ja du/dt:n arvot alla olevista kuvaajista. Ilman suodinta Alla olevassa kuvaajassa on esitetty Û LL ja du/dt kaapelin pituuden funktiona, kun du/dt-suodinta ei käytetä. Ó // Ã8 1 du/dt / (kv/ms) Kaapelin pituus (m) du/dt-suotimella Alla olevassa kuvaajassa on esitetty Û LL ja du/dt kaapelin pituuden funktiona, kun ACx 600:n lähdössä on du/dt-suodin. Ó // Ã8 1 GXGWÃÃN9mV.DDSHOLQÃSLWXXVÃP ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat ACx = ACS/ACC/ACP vii

10 Turvaohjeet VAROITUS! ACx 600 laajentaa sähkömoottoreiden, kuljetinten ja ohjattujen laitteistojen käyttöaluetta. Kaikkien laitteiden on sovelluttava käytettäviksi näissä olosuhteissa. VAROITUS! ACS 600 sisältää useita automaattisia kuittaustoimintoja. Jos tällainen toiminto on valittuna, laite palautuu vikatilanteesta alkutilaan. Näitä toimintoja ei pidä aktivoida, jos käytettävä laite ei sovellu tällaiseen käyttöön, tai jos toiminta voi aiheuttaa vaaratilanteita. VAROITUS! Jos käynnistystavaksi on valittu ulkoinen ohjaus ja se on PÄÄLLÄ, ACS 600 (jossa on Vakiosovellusohjelmisto) käynnistyy välittömästi viankuittauksen jälkeen. Kompensointikondensaattorit Moottorikaapeleihin ei saa liittää kompensointikondensaattoreita eikä ylijännitesuojia. Näitä laitteita ei ole suunniteltu käytettäväksi taajuusmuuttajien kanssa, ja ne voivat heikentää moottorin ohjaustarkkuutta. Ne voivat vahingoittaa ACx 600:aa pysyvästi tai vahingoittua ACx 600:n nopeasti vaihtelevasta lähtöjännitteestä. Jos ACx 600 on kytketty rinnan kompensointikondensaattoreiden kanssa, on varmistettava, etteivät kondensaattorit varaudu yhtä aikaa ACx 600:n kanssa. Tällöin saattaa syntyä jännitepiikkejä, jotka voivat vahingoittaa laitteistoa. Lähtökontaktorit Jos ACx 600:n lähtöliittimen ja DTC-ohjaustilassa olevan moottorin väliin on asennettu kontaktori, ACx 600:n ulostulojännite on saatettava 0:ksi ennen kontaktorin avaamista: ACS 600 -laitteet parametrilla 21.3 (ACP: 10.4), vaihtoehto VAPAASTI. Jos on valittu vaihtoehto HIDAS- TAEN, ACS/ACP 600:n ulostulojännite on saatettava 0:ksi parametrilla 16.1 asettamalla ko. digitaalitulon jännite 0 VDC:ksi. Muutoin kontaktori vahingoittuu. Skalaariohjauksessa kontaktori voidaan avata ACS/ ACC 600:n ollessa käynnissä. Kontaktorikäämien synnyttämiltä jännitepiikeiltä on suojauduttava käyttämällä varistoreita, RC-suojia (vaihtovirta) tai diodeja (tasavirta). Suojalaitteet on asennettava mahdolisimman lähelle kontaktorikäämejä. Suojalaitteita ei saa kytkeä NIOC-kortin riviliittimiin. viii ACx = ACS/ACCACP ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat

11 Turvaohjeet Relelähdöt Maadoitusliitännät Kun ACx 600:n relelähtöjä käytetään induktiivisten kuormien (esimerkiksi releiden, kontaktoreiden ja mooottoreiden) kanssa, ne on suojattava jännitepiikeiltä varistorein, RC-suojin (AC) tai tasavirtadiodein (DC). Suojalaitteita ei saa kytkeä NIOC-kortin riviliittimiin. ACx 600 ja kaikki siihen liitetyt laitteet on maadoitettava asianmukaisella tavalla. ACx 600 ja moottori on maadoitettava asennuspaikalla, jotta turvallisuus voidaan taata kaikissa olosuhteissa ja vähentää sähkömagneettista säteilyä ja häiriöitä. Varmista, että maadoitusjohtimet ovat oikean kokoisia ja turvamääräysten mukaisia. Sähkömagneettisia häiriöitä vähennetään CE-merkityissä ja muissa asennuksissa, joissa sähkömagneettiset häiriöt on minimoitava, tekemällä kaapelinpäiden 360 suurtaajuusmaadoitus. Turvallisuusmääräysten täyttämiseksi kaapelisuojat on lisäksi liitettävä suojamaahan (PE). Pääkaapelin suojia voidaan käyttää laitteiston maadoitusjohtimina vain, kun suojajohtimet ovat riittävän kokoisia ja turvallisuusmääräysten mukaisia. ACx 600 -maadoitusliittimiä ei saa kytkeä sarjaan, mikäli useampia laitteita asennetaan vierekkäin. Vääränlainen maadoitus saattaa aiheuttaa kuoleman, fyysisen vamman tai laitteiston vioittumisen ja lisätä sähkömagneettisia häiriöitä. ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat ACx = ACS/ACC/ACP ix

12 Turvaohjeet Digitaali- tai analogiatuloihin kytketyt laitteet VAROITUS! IEC 664 edellyttää kaksinkertaista tai vahvistettua eristystä sähkölaitteiden jännitteisten osien ja niiden sekä ei-johtavien että johtavien maadoittamattomien osien välillä. Tämä vaatimus täytetään kytkemällä termistori (tai muu vastaava komponentti) ACx 600:n digitaalituloihin jollakin seuraavista tavoista: 1. Termistorin ja moottorin jännitteisten osien välissä on kaksinkertainen tai vahvistettu eristys. 2. Kaikkiin ACx 600:n digitaali- tai analogiatuloihin kytketyt piirit ovat kosketussuojattuja ja peruseristettyjä (samalla jännitetasolla kuin muuttajan pääpiiri) muista pienjännitepiireistä. 3. Käytetään ulkoista termistorireleä. Releen eristyksen on oltava samalla jännitetasolla kuin muuttajan pääpiiri. EMC Taajuusmuuttajaan saa asentaa vain ACx 600:n ohjauslaitteita (kontaktoreita tai releitä) tai ohjauskaapeleita. Huomautus: Jos moottorikaapelissa käytetään turvakytkimiä, kontaktoreita, liitäntäkoteloita tai vastaavia laitteita, ne on asennettava metallikoteloon ja sekä tulo- että lähtökaapelin suoja on maadoitettava 360 astetta tai kaapeleiden suojat on muutoin liittettävä yhteen. VAROITUS! Piirikorttien komponentit ovat erittäin herkkiä staattiselle sähkölle. Kun käsittelet laitetta, noudata tarpeellista varovaisuutta, jotta komponentit eivät vaurioituisi pysyvästi. Älä kosketa kortteja tarpeettomasti. x ACx = ACS/ACCACP ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat

13 Turvaohjeet Jäähdytys VAROITUS! Jäähdytysilmankierron ja tilan vaatimukset on täytettävä. Jäähdytykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos laite asennetaan ahtaaseen tilaan tai käyttäjän omiin sähkökaappeihin. Mekaaninen asennus TÄRKEÄÄ! ACx 601 -taajuusmuuttaja on painava eikä sitä saa nostaa kansiosista. Laite on laskettava lattialle kansi ylöspäin. Laitteen käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta, jotta vältyttäisiin vahingoilta ja loukkaantumisilta. ACx 601 -laitteen nostaminen on suositeltavaa tehdä kahden henkilön voimin. TÄRKEÄÄ! Varmista, että porauspöly ei pääse tunkeutumaan asennettavaan laitteeseen. Sähköä johtava pöly laitteen sisällä voi vaurioittaa laitteistoa tai aiheuttaa toimintahäiriön. TÄRKEÄÄ! Älä kiinnitä ACx 600 -laitetta niittaamalla tai hitsaamalla. ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat ACx = ACS/ACC/ACP xi

14 Turvaohjeet xii ACx = ACS/ACCACP ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat

15 6LVlOO\VOXHWWHOR 7XUYDRKMHHW <OHLVWlÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà LLL 7b5.(bbÄÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà LLL +XRPDXWXV ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà LLL $VHQQXVÃMDÃKXROWRWXUYDOOLVXXVÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà LY 9HUNNROLLWlQQlWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà LY 0DDVXONXVXRMDÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà Y +lwls\vl\wwlphwãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Y 0RRWWRULOLLWlQQlWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà YL 0RRWWRULQÃHULVW\VYDDWLPXVÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà YL.RPSHQVRLQWLÃNRQGHQVDDWWRULWà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃYLLL /lkw NRQWDNWRULW ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃYLLL 5HOHOlKG W ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà L[ 0DDGRLWXVOLLWlQQlWà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà L[ 'LJLWDDOLÃWDLÃDQDORJLDWXORLKLQÃN\WNHW\WÃODLWWHHWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ[ (0&à ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ[ -llkg\w\vã ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà [L 0HNDDQLQHQÃDVHQQXVà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà [L 6LVlOO\VOXHWWHOR /XNXÃñÃ-RKGDQWR <OHLVWlÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà 9DVWDDQRWWRWDUNDVWXVÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $&[Ã[W\\SSLNRRGLÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà 7LHGXVWHOXWÃMDÃKXRPDXWXNVHWà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà /XNXÃñÃ0HNDDQLQHQÃDVHQQXV $VHQQXNVHQÃYDLKHHWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $VHQQXVÃMllKG\W\VNDQDYDDQà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà /XNXÃñÃ6lKN OLLWlQQlW (ULVW\VPLWWDXNVHWà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà 9HUNNRVXODNNHHWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà 6\ WW NDDSHOLQÃVXRMDXVà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ.DDSHOHLGHQÃYDOLQWDÃMDÃPLWRLWXVÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà 7HKRNDDSHOLWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà 9DLKWRHKWRLVLDÃWHKRNDDSHOLW\\SSHMlà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà 0RRWWRULNDDSHOLQÃVXRMDÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà 2KMDXVNDDSHOLWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ.DDSHOLQÃUHLWWLÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $&6$&&$&3ÃÃODLWHRSDV [LLL

16 9HUNNRÃPRRWWRULÃMDÃRKMDXVNDDSHOHLGHQÃOLLWWlPLQHQÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà Ã.DDSHOLOLLWlQQlW ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà 3XOVVLDQWXULQÃHULVW\VÃ$&3ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà 3XOVVLDQWWXULÃN\WNHQWlÃ$&3ÃÃ1,2&3NRUWWLà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà /LVlPRGXXOLHQÃMDÃÃ'ULYH:LQGRZRKMHOPDQÃDVHQWDPLQHQÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà /XNXÃñÃ$VHQQXNVHQÃWDUNLVWXVOLVWD 7DUNLVWXVOLVWDà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà /XNXÃñÃ+XROWR -llkg\w\vhohphqwwlãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã 3XKDOOLQÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ.RQGHQVDDWWRULWà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà (OY\W\V ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà 2KMDXVSDQHHOLOLLWlQWlÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà /('LWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà /LLWHÃ$ñÃ$&6$&&$&3ÃÃODLWWHLGHQÃWHNQLVHWÃWLHGRW,(&QLPHOOLVDUYRWà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 1(0$QLPHOOLVDUYRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ /lkw YLUUDQÃOlPS WLODULLSSXYXXGHQÃODVNHPLQHQà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $.XYDDMDÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 9HUNNROLLWlQWlÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 0RRWWRULOLLWlQWlÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ +\ W\VXKGHÃMDÃMllKG\W\Và ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $.l\ww \PSlULVW ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 6XODNNHHWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ (VLPHUNNL ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $.DDSHOLHQÃOlSLYLHQQLWà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 8ONRLVHWÃRKMDXVN\WNHQQlWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 1,2&NRUWWLÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 0RGEXVYl\OlQÃSllWWlPLQHQà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 1,2&3NRUWWL ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 1,2&ÃMDÃ1,2&3NRUWWLHQÃWLHGRWà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 3XOVVLDQWXULVLJQDDOLWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $.RWHORLQWLÃWLODQWDUYHÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ -llkg\w\vlopdqãwduyhããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã $ -llkg\w\vlopdndqdyd ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 0LWDWÃMDÃSDLQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 6RYHOOXVRKMHOPDWà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 0DNURWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 0DNURNLHOL\KGLVWHOPlW ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 6XRMDXNVHWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 6WDQGDUGLWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 0DWHULDDOLWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ /DLWWHHQÃKlYLWWlPLQHQà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ &(PHUNLQWlà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ $&6$&&$&3ÃÃODLWHRSDV [LY

17 (0&GLUHNWLLYLQÃPXNDLVXXVà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $.RQHGLUHNWLLYL ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 8/&6$PHUNLQQlWà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 8/ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ ó&WLFN ÃPHUNLQWlà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ /DLWHWDNXXÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ 9DVWXXQUDMDXVÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà $ /LLWHÃ%ñÃ$&6$&&$&3ÃÃODLWWHLGHQÃPLWWDSLLUURNVHW.DDSHOLKRONNLHQÃUHLlWà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà % 5DNHQQHÃ5à ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà % 5DNHQQHÃ5Ã/DLSSDDVHQQXVÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà % 5DNHQQHÃ5Ã/DLSSDDVHQQXVÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà % 5DNHQQHÃ5à ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà % 5DNHQQHÃ5à ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà % 5DNHQQHÃ5Ã/DLSSDDVHQQXVÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà % 5DNHQQHÃ55Ã/DLSSDDVHQQXVà ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ% 5DNHQQHÃ55ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà % 5DNHQQHÃ5à ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà % $&3ÃÃRKMDXVNDDSHOLOLLWlQQlWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà % $&3ÃÃ)UDPHÃ5 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà % $&3ÃÃ)UDPHÃ5 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà % $&3ÃÃ5DNHQQHÃ5 ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà % $&3ÃÃ5DNHQQHÃ55ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà % $&6$&&$&3ÃÃODLWHRSDV [Y

18 [YL $&6$&&$&3ÃÃODLWHRSDV

19 Luku 1 Johdanto Yleistä Vastaanottotarkastus Oikosulkumoottorien nopeussäätöön tarkoitettujen kolmivaihetaajuusmuuttajien ja konvertterimoduulien ACS 600-tuoteperheeseen kuuluvat ACS 600 (useimpiin sovelluksiin) ACP 600 (paikoitus-, synkronointi- ja muihin tarkkuusohjaussovelluksiin) ACC 600 (nosturikäyttösovelluksiin) ACS 600 MultiDrive (linjakäyttösovelluksiin) Sovellusohjelmat esitellään Liitteessä A. Tähän käyttöoppaaseen tulee tutustua huolellisesti ennen ACx 601 -taajuusmuuttajan asentamista, käyttöönottoa, käyttöä tai huoltoa. Laitteen käyttäjän tulisi tuntea sähkötekniikan perusteet, tavalliset sähkötyöt ja sekä sähköpiirustukset. Kun ACS 600:ssa on vakiosovellusohjelmisto, käyttöönotto-ohje on Käyttööotto-oppaassa (FI-koodi: ). Kun ACS 600:ssa on Crane- tai MotionControl-sovellusohjelmisto, käyttöönotto-ohjeet ovat ohjelmakohtaisessa Firmware Manual -käsikirjassa (Crane-käsikirjan EN-koodi: , MotionControl-käsikirjan EN-koodi: ). Tietoa lisälaitteista on niiden käyttöoppaissa. Tietoa laitteen ohjelmoinnista on Ohjelmointioppaassa. Tarkasta heti lähetyksen saavuttua, että laite on vahingoittumaton. Varmista ennen asennusta ja käyttöönottoa taajuusmuuttajan arvokilvestä, että kyseessä on oikea malli ja versio. Jokaisessa ACx 600 -laitteessa on tunnistusta varten arvokilpi. Arvokilvessä on tyyppikoodi ja sarjanumero, joiden perusteella kukin yksittäinen laite voidaan tunnistaa.tyyppikoodi sisältää tietoja laitteen ominaisuuksista ja kokoonpanosta. Sarjanumeron ensimmäinen numero ilmoittaa valmistustehtaan. Seuravat neljä numeroa ilmoittavat laitteen valmistusvuoden ja viikon. Loput numerot täydentävät sarjanumeron niin, että kaikki laitteet saavat yksilöllisen koodin. ACS/ACC/ACP 601 -laiteopas 1-1

20 Luku 1 Johdanto ACx 6x1-tyyppikoodi $&[Ã[ÃW\\SSLNRRGLHQÃPHUNNLHQÃSllYDLKWRHKWRMHQÃPHUNLW\VÃRQÃ DQQHWWXÃDOODÃROHYDVVVDÃWDXOXNRVVDÃ.DLNLVVDÃODLWHW\\SHLVVlÃHLÃYRLGDÃYD OLWDÃNDLNNLDÃYDLKWRHKWRMDÃ/LVlWLHWRDÃYDLKWRHKGRLVWDÃRQÃ$&6ÃÃ 6LQJOH'ULYHÃ2UGHULQJÃ,QIRUPDWLRQÃRSSDDVVDÃNRRGLÃÃ VDDWDYDQDÃS\\QQ VWl Merkki Merkitys Lisätietoja nro Esimerkki: ACS B Tuotekategoria A = AC-käyttö Tuotteen tyyppi CS = Standard, CC = CraneDrive, CP = MotionControl 4 Tuoteperhe 6 = ACS Tulosilta 0 = 6-pulssitasasuuntaus 1 = verkkoonjarrutus, 2 = 12- pulssitasasuuntaus, 7 = takaisinkytketty 4Q-tyristorisilta 6 Rakenne 1 = seinälle asennettava, 4 =moduuli, 7 = Drives-MNS -kaappi Teholuokitus (kva) Liite A: Nimellisarvot 11 Verkkojännite 3 = 380/400/415 VAC 4 = 380/400/415/440/460/480/500 VAC 5 = 380/400/415/440/460/480/500 VAC 6 = 525/550/575/600/660/690 VAC Lisälaite 1, Lisälaite 2, Lisälaite 3 15 Sovellusohjelma Liite A: Sovellusohjelmat x = Kieli- ja sovellusmakrovalinnat 16 Ohjauspaneeli 0 = Ei, 1 = Ohjauspaneeli sisältyy 17 Kotelointiluokka Liite A: Kojeistot 0 = IP 00 (runko), A = IP 21, 2 = IP 22, 4 = IP 42, 6 = IP 00, lakatut kortit 7 = IP 22, lakatut kortit 8 = IP 42, lakatut kortit 9 = IP 54, lakatut kortit B = IP 21, lakatut kortit 18 Verkkoliitäntä- ja suojauslaitteet 19 Moottorin lisätuulettimen käynnistin 20 Suotimet Liitye A: CEmerkintä 0 = Sisäiset EMC-suotimet (ei 690 V:n laitteille tai laitteille, joissa on 12-pulssi tasasuuntaaja) 9 = Ei sisäisiä EMC-suotimia 21 Jarrukatkoja jakaapelointisuunta 22 Muut lisävarusteet 1-2 ACS/ACC/ACP 601 -laiteopas

21 Luku 1 Johdanto Tiedustelut ja huomautukset Lähetä ACS 601 -laitetta koskevat tiedustelut ja huomautukset ABB Industry Oy:n Tuotemyyntiin osoitteella PL 182, Helsinki. Ilmoita laitteen tyyppikoodi ja sarjanumero. ACS/ACC/ACP 601 -laiteopas 1-3

22 Luku 1 Johdanto 1-4 ACS/ACC/ACP 601 -laiteopas

23 Luku 2 Mekaaninen asennus Lisätietoja ACx 601:n sallitusta käyttöympäristöstä on liitteessä A ACS/ACC/ACP 601 -laitteiden tekniset tiedot. ACx 601 on asennettava pystysuoraan asentoon jäähdytyselementti seinään päin. Seinän on oltava mahdollisimman suora, palamatonta materiaalia ja riittävän vahva kannattamaan laitteen painon. Lattia tai taso laitteen alapuolella on oltava palamatonta materiaalia. ACx 601 on asennettava siten, että laitteen ympärille jää riittävästi tilaa ilmankierrolle ja huoltotoimille. Asennuksen vaiheet 1. Tarkista, että asennuspaikassa on riittävästi tilaa, ja että seinässä ei ole mitään, mikä estää asennuksen. Lisätietoja laitteista sekä ruuvien koosta on liitteessä B ACS/ACC/ACP 601 -laitteiden mittapiirrokset. 2. Merkitse ruuvinreikien paikat. 3. Kiinnitä ruuvit merkityille paikoille. 4. Nosta ACx 601 -taajuusmuuttaja ja aseta se seinälle ruuvien varaan. Huomautus: nosta ACx 601 -laitetta rungosta, älä kansiosista. (Rakenteessa R7 on nostorenkaat nostolaitteen käyttöä varten.) 5. Kiristä ruuvit tiukasti seinään. tai Ã5 ÃIlman virtaus Kuva 2-1 ACx 601:n asennus seinälle. ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat 2-1

24 Luku 2 Mekaaninen asennus Asennus jäähdytyskanavaan ACx 601:n kaksiosaisen rakenteen ansiosta laite voidaan asentaa seinän läpi siten, että jäähdytysosa sijaitsee ilmahormissa (rakenteet R2-R6). Laitteen ala- tai yläosan ilmaritilät eivät saa jäädä seinän tai muun rakenteen peittämiksi. Asennusvaiheessa on tärkeää varmistaa, että tulevat huoltotoimet voidaan suorittaa esteettä. Jäähdytysilmakanavassa kulkevan ilman on täytettävä käyttöympäristön ilmalle määritellyt vaatimukset. Jos ilma ei ole puhdasta, ACx laitteen kotelointiluokan on oltava IP 54. Tällöin on tarkistettava, että laitteen tehoarvot ovat IP 54 -luokan mukaiset. ACx 601 asennetaan jäähdytysilmakanavaan seuraavasti: 1. Kanavan avaamisessa tarvittavia mittatietoja on liitteessä B ACS/ACC/ACP 601 -laitteiden mittapiirrokset. 2. Avaa kanava. 3. Merkitse ruuvinreikien paikat. Poraa reiät. 4. Rakenteet R2 ja R3: avaa laitteen etupuolen alareunassa olevat ruuvit. Rakenne R2: nosta etukantta hiukan ja irrota ohjauspaneelin kaapeli kannen sisäpuolella olevasta kortista. Irrota etu- ja yläkansi. 5. Rakenteet R4-R6: irrota ohjauspaneeli. Irrota puhelinliitin. Avaa laitteen etupuolen alareunassa olevat ruuvit. Irrota etu- ja yläkansi. 6. Seuraa asennuksen vaiheita kuvassa 2-2. Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Enintään 10 mm Yläpuolen ruuvit à Poistoilma Tuloilma Kiinnityslaippa Alapuolen ruuvit Figure 2-2 ACx 601:n asennus jäähdytysilmakanavaan. 2-2 ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat

25 Luku 3 Sähköliitännät VAROITUS! Kaikki tässä luvussa kuvatut sähköasennukset ja huoltotyöt saa tehdä vain valtuutettu sähköalan ammattilainen. Ensimmäisillä sivuilla olevia Turvaohjeita on noudatettava. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. Eristysmittaukset Jokainen ACx 600 -laite on testattu tehtaalla eristyksen osalta kytkemällä pääpiirin ja rungon väliin 50 Hz:n 2500 V jännite (rms) 1 sekunnin ajaksi. Laitteelle ei siis tarvitse tehdä eristysmittausta. Asennuksessa olevien muiden osien ja laitteiden eristysmittaukset suoritetaan seuraavalla tavalla: VAROITUS! Eristysmittaukset on tehtävä ennen ACx 600:n kytkemistä verkkoon. Varmista, että laite on kytketty irti verkosta ennen eristysmittausten suorittamista. W PE M 1. Varmista, että moottorikaapeli on irrotettu ACx 600:n lähtöliittimistä U2, V2 ja W2. 2. Mittaa moottorikaapelin ja moottorin eristysvastukset jokaisen vaiheen ja suojamaan välillä mittausjännitteellä 1 kv (tasavirta). Eristysvastuksen on oltava vähintään 1 MW. Verkkosulakkeet Sulakkeiden tehtävä on suojata ACx 600:n tulosiltaa sisäisen oikosulun varalta. ACx 601:ssä ei ole verkkosulakkeita. ACx 601:n asennuksen yhteydessä on suositeltavaa kytkeä se verkkoon Liitteen A mukaisten erikoisnopeiden sulakkeiden kautta. ACx :n ja :n sekä niitä suurempien laitteiden tulosillan suojaukseen on aina käytettävä erikoisnopeita sulakkeita. Jos sulake on palanut, sitä ei saa vaihtaa tavalliseen liitteen A mukaiseen hitaaseen sulakkeeseen. On käytettävä erikoisnopeita sulakkeita. ACx 600 suojaa tulo- ja moottorikaapeleita ylikuormitukselta, kun kaapelit on mitoitettu ACX 600:n nimellisviran mukaan. Kun ACx 601:n erikoisnopeat sulakkeet asetetaan jakokeskukseen, ne suojaavat tulokaapelia oikosulun varalta. ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat 3-1

26 Luku 3 Sähköliitännät Syöttökaapelin suojaus Syöttökaapeli voidaan suojata oikosuluilta tavallisilla, hitailla sulakkeilla. (Oikosulun sattuessa nämä sulakkeet eivät suojaa ACx 600:n tulosiltaa.) Hitaiden sulakkeiden mitoituksessa on otettava huomioon paikalliset turvamääräykset, oikea verkkojännite ja ACx 600:n rms-tulovirta (katso Liite A). Kaapeleiden valinta ja mitoitus Tehokaapelit Verkko- ja moottorikaapelit on mitoitettava paikallisten määräysten mukaan: 1. Kaapelin on kestettävä ACx 600:n kuormitusvirta. 2. ACx 600:n kaapeliliittimet kuumenevat jopa 60 C:n lämpötilaan käytön aikana. Kaapeleiden on kestettävä vähintään 60 C:n lämpötila. 3 Kaapelin on täytettävä käytettävän oikosulkusuojauksen vaatimukset. 4. Kaapelin indutanssi ja impedanssi eivät saa olla niin suuret, että vikatilanteessa ilmenevä kosketusjännite ei nouse sallittua suuremmaksi (vikakohdan jännite ei saa nousta liian korkeaksi maasulun tapahtuessa). Verkkokaapelin nimellisjännitteen on oltava 690 VAC laitteella 1 kv. Pohjois-Amerikassa hyväksytään 600 VAC laitteelle myös 600 VAC -kaapeli. Moottorikaapelin nimellisjännitteen on yleisesti ottaen oltava vähintään 1 kv. ACx 601 -laitteilla, joiden runkorakenne on R5 tai suurempi tai moottoreilla, joiden teho on suurempi kuin 30 kw, on käytettävä symmetrisesti suojattua moottorikaapelia (kuva alla). Nelijohdinjärjestelmää voidaan käyttää rakennekokoon R4 asti enintään 30 kw moottoreilla, mutta on suositeltavaa käyttää suojattua symmetristä moottorikaapelia. Nelijohdinjärjestelmää voidaan käyttää verkkokaapeloinnissa, mutta on suositeltavaa käyttää suojattua symmetristä kaapelia. Suojajohtimena käytettävän suojan johtokyvyn on oltava ainakin 50 % vaihejohtimen johtokyvystä. Nelijohdinjärjestelmään verrattuna symmetrisen, suojatun kaapelin käyttö vähentää sähkömagneettista säteilyä koko käyttöjärjestelmässä sekä moottorin laakerivirtaa ja kulumista. Moottorikaapeli on pidettävä mahdollisimman lyhyenä sähkömagneettisen säteilyn ja kapasitiivisen virran välttämiseksi. 3-2 ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat

27 Luku 3 Sähköliitännät Vaihtoehtoisia tehokaapelityyppejä Alla on esitetty ne tehokaapelityypit, joita voidaan käyttää ACx 600:n kanssa. Ã6XRVLWXVà 6\PPHWULQHQÃVXRMDWWXÃNDDSHOLÃNROPLYDLKHLVHWÃMRKWLPHWà MDÃVDPDQNHVNHLQHQÃWDLÃPXXWRLQÃUDNHQWHHOWDDQà V\PPHWULQHQÃ3(ÃMRKGLQÃMDÃVXRMD 3(MRKGLQà 6XRMD MDÃVXRMD (ULOOLQHQÃ3(MRKGLQÃYDDGLWDDQÃMRVÃNDDSHOLQÃVXRMDQà MRKWRN\N\ÃRQÃà ÈÃYDLKHMRKWLPHQÃMRKWRN\Y\VWl 6XRMD 3( 3( 1HOLMRKGLQMlUMHVWHOPlà NROPLYDLKHLVHWÃMRKWLPHWÃMDà VXRMDDYDÃMRKGLQ 3( (LÃVDDÃNl\WWllÃPRRWWRULNDDSHOLQDà 6XRMD (LÃVDDÃNl\WWllÃPRRWWRULNDDSHOLQDÃMRVà YDLKHMRKWLPHQÃSRLNNLSLQWDÃRQÃVXXUHPSLÃNXLQà PP ÃPRRWWRULWÃ!ÃÃN: Moottorikaapelin suoja Säteileviä ja johtuvia radiotaajuisia häiriöitä vähennetään tehokkaasti, kun suojan johtokyky on vähintään 1/10 vaihejohtimen johtokyvystä. Eräs tapa arvoida suojan tehokkuutta on suojan induktanssi, jonka on oltava alhainen ja vain lievästi taajuusriippuva. Nämä vaatimukset täyttyvät helposti, kun käytetään kupari- tai alumiinisuojavaippaa. ACx 601:n moottorikaapelin suojavaipan vähimmäisvaatimus: samankeskeinen kuparijohdinkerros, jossa on helix-rakenteinen kuparifolio. Mitä parempi ja tiukempi suoja on, sitä matalampia ovat häiriötaso ja kuormitusvirrat. (ULVW\VNXRUL.XSDULMRKWLPHQÃVXRMD +HOL[UDNHQWHLQHQà NXSDULIROLRà 6LVlHULVW\V.DDSHOLQÃV\GlQ ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat 3-3

28 Luku 3 Sähköliitännät Ohjauskaapelit Kaikkien ohjauskaapeleiden on oltava suojattuja. Yleisesti ottaen ohjauskaapelin suoja on maadoitettava suoraan ACx 600:an. Suojan toinen pää jätetään kytkemättä tai maadoitetaan epäsuorasti kondensaattorin kautta. Kondensaattorin on kestettävä suuria taajuuksia ja jännitteitä (esimerkiksi 3,3 nf / 3000 V). Suojavaippa voidaan myös maadoittaa suoraan molemmista päistään edellyttäen, että päät ovat samassa potentiaalissa, jolloin niiden välille ei voi syntyä merkittävää jännite-eroa. Induktiivisia häiriöitä voidaan vähentää kiertämällä signaalijohdin palautusjohtimensa kanssa. Parit on pidettävä yhteenkierrettyinä mahdollisimman lähelle liitintä. Analogiasignaaleille on käytettävä parisuojattua kierrettyä johdinparikaapelia (kuva a, esimerkiksi NK Cablesin JAMAK). Sitä suositellaan käytettäväksi pulssianturin signaaleille. Käytä jokaiselle signaalille yhtä suojattua paria. Älä käytä analogiasignaaleille yhteistä paluujohdinta. Parisuojattu kaapeli on paras vaihtoehto matalajännitteisille digitaalisignaaleille, mutta myös yksinkertaisesti suojattua, kierrettyä useamman parin kaapelia voidaan käyttää (kuva b). D 3DULVXRMDWWXÃNLHUUHWW\Ã MRKGLQSDULNDDSHOLÃ E <NVLQNHUWDLVHVWLÃVXRMDWWXÃ NLHUUHWW\ÃXVHDPPDQÃSDULQÃ NDDSHOL Relekaapeli Pulssianturikaapeli (ACP 600) Analogisia ja digitaalisia signaaleja varten tulisi käyttää erillisiä, suojattuja kaapeleita. Releohjattuja signaaleja voidaan käyttää samassa kaapelissa kuin digitaalitulosignaaleja edellyttäen, että niiden jännite ei ylitä 48 V. Releohjatuille signaaleille suositellaan käytettäväksi kierrettyjä pareja. Älä koskaan kytke 24 VDC ja 115 / 230 VAC -signaaleja samaan kaapeliin. ABB on testannut ja hyväksynyt ÖLFLEX-kaapelityypin (punottu metallinen suojavaippa, LAPPKABEL, Saksa). Väh. 4 0,25 mm ,5 mm 2, vähintään yksinkertaisesti suojattu moniparikaapeli, optinen peitto > 91 %. Kaapelin maksimipituus on 150 m. ABB:n valikoimissa on sopiva kaapeli. 3-4 ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat

29 ACT PAR FUNC DRIVE ENTER LOC RESET REF REM Luku 3 Sähköliitännät Ohjauspaneelikaapeli Kaapelin reitti Kauko-ohjauksessa ohjauspaneelin ja ACx 600:n yhdistävä kaapeli ei saa ylittää 3 metriä. Ohjauspaneelin lisävarustesarjoissa käytetään ABB Industryn testaamaa ja hyväksymää kaapelityyppiä. Moottorikaapeli on asennettava kauas muiden kaapeleiden reiteistä. Useiden taajuusmuuttajien moottorikaapelit vodaan asentaa samansuuntaisesti vierekkäin. Moottorikaapeli, verkkokaapeli ja ohjauskaapeli on suositeltavaa asentaa erillisille hyllyille (vähimmäisetäisyys 500 mm). Taajuusmuuttajan lähtöjännitteen nopeista vaihteluista aiheutuvia sähkömagneettisiä häiriöitä on pyrittävä ehkäisemään välttämällä pitkiä samansuuntaisia vetoja muiden kaapeleiden kanssa. Jos ohjauskaapeli on vedettävä tehokaapelin kanssa ristiin, kaapeleiden kulman on oltava mahdollisimman lähellä 90 astetta. ACx 600:n kautta ei tulisi kulkea ylimääräisiä kaapeleita. Kaapelihyllyjen on oltava hyvin sekä toisiinsa että maadoituselektrodeihin sähköisesti kytkettyjä. Potentiaalin paikallista tasausta voidaan parantaa käyttämällä alumiinihyllyjärjestelmiä. Alla oleva kaavio kuvaa kaapelien reititystä ACS 600 9HUNNRNDDSHOLà PLQÃÃPPà Ã 2KMDXVNDDSHOLWà 0RRWWRULNDDSHOLà PLQÃÃPPà ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat 3-5

30 Luku 3 Sähköliitännät Verkko-, moottori- ja ohjauskaapeleiden liittäminen VAROITUS! Tässä luvussa kuvatut sähköasennukset ja huoltotyöt saa tehdä vain valtuutettu sähköalan ammattilainen. Ensimmäisillä sivuilla olevia Turvaohjeita on noudatettava. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran. Verkko- ja moottorikaapelit liitetään ACx 601:n riviliittimiin runkorakenteen alaosaan ja ohjauskaapelit niiden yläpuolelle NIOC-korttiin (A2). Verkko-, moottori- ja ohjauskaapeleita liitettäessä on tehtävä seuraavat toimenpiteet. Varmista, että ACx 601 on kytketty irti verkosta asennuksen ajaksi. Jos ACx 601 on jo kytketty verkkoon, odota 5 minuuttia verkkovirran katkaisemisen jälkeen Rakenteet R4 - R6: Kannen irrottaminen 1. Irrota ohjauspaneeli. 2. Irrota puhelinliitin. 3. Avaa laitteen etupuolen alareunassa olevat ruuvit ja irrota etukansi nostamalla sitä varovasti pohjasta ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat

31 Luku 3 Sähköliitännät Rakenteet R2 ja R3: Kannen irrottaminen 1. Avaa laitteen etupuolen alareunassa olevat ruuvit. 2. Nosta kannen alaosaa, jotta yletyt A6-korttiin. Irrota kaapeli X2-liittimestä. 3. Irrota kansi. 3DLQD 9HGl Rakenne R7: Kannen irrottaminen 1. Avaa kannen ruuveja. 2. Irrota kansi ruuveista nostamalla sitä hiukan ylöspäin. 3. Jätä kansi riippumaan yläosastaan. 4. Nosta kannen alaosaa, jotta yletyt A6-korttiin. Irrota kaapeli X2-liittimestä. 5. Irrota kansi. ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat 3-7

32 Luku 3 Sähköliitännät Kaapeliliitännät Suositellut maadoitus-, verkko- ja moottorikaapelin liitännät on esitetty alla. Lisätietoja liittimien sijainnista on liitteessä B ACS/ACC/ACF/ ACP 601 -laitteiden mittapiirrokset. 1,2&3 $ $&3ÃÃ2KMDXVÃMDÃSXOVVLDQWXULNDDSHOLW NDWVRÃ/LLWHÃ%, Ã Ã Maadoita verkkokaapelin toinen pää jakokeskuksessa. 2KMDXVÃ NDDSHOLW 0RRWW Radiotaajuisten (RFI) häiriöden minimointi: maadoita moottorikaapelin suojavaippa 360 astetta moottorin liitäntäkotelon läpiviennissä tai maadoita moottorikaapelin yhteenpunottu suojavaippa moottorin päässä siten että punoksen leveys > 1/5 pituus. 1) Vaihtoehto ACx 601:n ja moottorin maadoittamiselle kaapelin suojavaipan kautta. Huomautus: Jos moottorikaapelin neljäs johdin kytketään myös moottorin päässä, moottorin laakerivirta kasvaa ja laakeri kuluu nopeammin. 2) Käytetään, jos kaapelin suojavaipan johtavuus on < 50 % vaihejohtimen johtavuudesta. Rakenne R7: Kiinnitä kaapelikengät vaihejohtimiin. Eristä kaapelikenkien päät vulkanoituvalla teipillä. 3-8 ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat

33 Luku 3 Sähköliitännät Maadoitus-, verkko- ja moottorikaapeliliitännät 1. Pujota verkkokaapeli INPUT-läpiviennin ja moottorikaapeli OUTPUT-läpiviennin läpi laitteen sisälle. 2. Liitä verkkokaapelin vaihejohtimet U1-, V1- ja W1-liittimiin ja moottorikaapelin vaihejohtimet U2-, V2- ja W2-liittimiin. 3. Liitä verkkokaapelin kierretty suojavaippa maadoitusliittimeen. Tee samat toimenpiteet moottorikaapelin suojavaipalle. Liitä verkko- ja moottorikaapeleiden muut PE-johtimet (jos olemassa) maadoitusliittimeen. Liitä erillinen PE -johdin (jos käytössä) maadoitusliittimeen. Ohjauskaapelin liitännät 1. Pujota kaapeli kojekaapin sisälle SIGN-läpiviennin läpi. 2. Liitä johdin sopivaan liittimeen NIOC/NIOCP-kortissa (A2, katso Liite A ja Ohjelmointiopas) ja varmista liitos kiristämällä ruuvi. Liitä kierretty vaippa (maadoitusjohtimet) maadoituskiskoon NIOC-kortin viereen. ACP 600:n ohjaus- ja pulssianturikaapeleiden niputtamisesta ja maadoittamisesta on tietoa liitteessä B. (WXNDQQHQÃDVHQWDPLQHQÃ 5DNHQWHHWÃ5ÃÃ5 5DNHQQHÃ5 Liitä ohjauspaneelin kaapeli liittimeen X2 ja asenna etukansi. 5DNHQWHHWÃ5ÃÃ5 1. Asenna etukansi. 2. Asenna puhelinliitin. 3. Asenna ohjauspaneeli painamalla se kevyesti etukannen syvennyksessä olevaan liittimeen. ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat 3-9

34 Luku 3 Sähköliitännät Ohjauspaneelin kaukokäyttö Liitä ohjauspaneelikaapeli NAMC-11-kortin liittimeen X19 tai NAMC- 03-kortin avulla NIOC-kortin liittimeen X28 (NIOCP-kortin liittimeen X300). $&[ÃÃMRVVDÃRQÃ1$0&NRUWWLÃVHNlÃ$&[ÃÃ $&[ÃÃMRVVDÃRQÃ1$0&NRUWWL 1,2& ; 1$0&ÃMRVVDÃRQÃ1'&2 ; 0DDGRLWDÃNDDSHOLQÃ VXRMDYDLSSDÃ PDDGRLWXVUXXYLQÃ OlKHOWl 1$0& 1,2&3NRUWWL ; ; Pulssianturin eristys (ACP 600) Virran kulku pulssianturin kautta on estettävä eristämällä pulssianturi staattorista tai roottorista. Tavallisen kytkintyypin anturin kytkin on eristettävä. Onttoakselista pulssianturia käytettäessä eristys voidaan tehdä eristämällä kytkimenvarren kuulaliitokset tai eristämällä kytkinvarren tanko. Anturikaapelin suojavaippa on eristettävä anturin rungosta. Lisätietoja pulssianturikaapelin suojan toisen pään maadoituksesta on Liitteessä B. Pulssiantturi kytkentä (ACP 600, NIOCPkortti) Pulssianturi on kytketty oikein, kun se antaa positiivisen nopeuden oloarvon moottorin pyöriessa ETEEN, eli tavallisimmin myötäpäivään. Kaksoispulssianturissa kahden lähtökanavan signaalit eroavat 90 sähköastetta toisistaan. Lähtökanavat on tavallisesti erotettu merkinnöillä 1 ja 2 tai A ja B. Kun pulsianturi pyörii myötäpäivään, useimmissa pulssiantureissa lähtökanavan 1 signaali on edellä kanavaa 2. Kytke pulssianturin edellä oleva lähtökanava NIOCP-kortin tulokanavaan A ja jäljessä oleva kortin tulokanavaan B. (Huom. Siis edellä oleva tulokanava, kun pyörimissuunta on ETEEN.) Pulssianturin lähtökanava 0 kytketään NIOCP-kortin tulokanavaan Z. Lisämoduulien ja DriveWindow-ohjelman asentaminen Sijoittaminen DriveWindow PC-työkalun ja ACx 600 lisävarustemoduulien liitännät ACS 601:een on esitetty tässä osassa. Moduuli on asennettava laitteen sisään mittapiirroksissa (Liite B) esitettyyn paikkaan. Rakenteiden R2 ja R3 lisävarustemoduulit asennetaan taajuusmuuttajan ulkopuolelle. Noudata moduulin käyttöoppaan Mekaaninen asennus -kohdan ohjeita ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat

35 Luku 3 Sähköliitännät Moduulin teholähde Valokuituliitäntä Muuttajan NIOC/NIOCP-kortissa on 24 V tasavirtalähde yhdelle lisävarustemoduulille (NIOC: liitin X23, NIOCP: liitin X4). NIOC/NIOCP - kortin paikka selviää mittapiirroksista (Liite B). Lisävarustemoduulit liitetään DDCS-valokuituliitännän kautta NAMCkorttiin tai NDCO-korttiin (asennettu NIOC-kortin päälle). NAMC/ NDCO-kortin liittimet, joihin kaapelit liitetään, on lueteltu alla olevassa taulukossa. Kanava CH1 on NAMC-11-kortilla. Kanavat CH0, CH2 ja CH3 ovat NDCO-kortilla. NAMC-3-kortissa on kanavat CH0-CH3 Moduulityyppi Kanava Liittimet Kenttäväyläsovittimet CH0* V13*, V14* I/O-laajennusmoduulit CH1 V15, V16 Pulssianturimoduuli CH2* kun ACS 600:ssa on vakiosovellusohjelmisto 5.x CH1 kun ACS 600:ssa on System, Crane, Master/ Follower tai Template sovellusohjelmisto V17*, V18* V15, V16 Kaksoispulssianturimoduuli (vain ACP 600) CH2* V17*, V18* DriveWindow 1) CH3* V19*, V20* * NDCO-kortilla, kun käytetään NAMC-11-korttia. 1) DriveWindow Light kytketään NPCU (RS-232/485) -kortin kautta laitteen etukannessa olevaan ohjauspaneeliliittimeen (tai NAMC-11 kortin X19 liittimeen). Ota huomioon värikoodit asentaessasi valokuitukaapeleita. Sininen liitin liitetään siniseen vastakappaleeseen ja harmaa liitin harmaaseen vastakappaleeseen. Jos samaan kanavaan asennetaan useita moduuleita, ne kytketään renkaaksi. ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat 3-11

36 Luku 3 Sähköliitännät Liitäntäesimerkkejä.HQWWlYl\OlVRYLWLQ $&[à &+ &+ 1$0& 1'&2 1,2& 1,2& ;' 7;' 1,2&OLLWLQÃ; 1,2&3OLLWLQÃ;Ã.WVWHKROlKGHOLLWlQWlà VRYLWLQPRGXXOLQÃNl\W W RSSDDVWD,2ODDMHQQXVPRGXXOL $&[à 3XOVVLDQWXULPRGXXOLOLLWlQWlÃNXQà $&6 VVDÃRQÃ&UDQHÃYHUVLRÃ[à 6\VWHPÃ0DVWHU)ROORZHUÃWDLÃ7HPSODWHà VRYHOOXVRKMHOPLVWR &+ 1$0& 1'&2 1,2& ;' 1,2&OLLWLQÃ; 7;'.WVWHKROlKGHOLLWlQWlà VRYLWLQPRGXXOLQÃNl\W W RSSDDVWD (LÃYRLGDÃNl\WWllÃ$&3ÃVVD 3-12 ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat

37 Luku 3 Sähköliitännät Liitäntäesimerkkejä 3XOVVLDQWXULPRGXXOLOLLWlQWlÃ17$&ÃNXQ $&6ÃVVDÃRQÃYDNLRVRYHOOXVRKMHOPLVWR ACS 600* NAMC NIOC CH2 T R CH1 T R T R NDCO RXD TXD 1,2&OLLWLQÃ;.WVWHKROlKGHOLLWlQWlà VRYLWLQPRGXXOLQÃNl\W W RSSDDVWD Ã$&3ÃVVDÃNl\WHWllQÃà 17$&3SXOVVLDQWXULPRGXXOLDÃ.DWVRÃ17$&3Ã,QVWDOODWLRQÃDQGà 6WDUWXSÃ*XLGHÃRSDV DriveWindow ACx 600 CH3 T R CH1 T R R T R NAMC NDCO NIOC/ NIOCP Kannettava tietokone R T NDPC R T NISA NDPA Pöytätietokone ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat 3-13

38 Luku 3 Sähköliitännät 3-14 ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat

39 Luku 4 Asennuksen tarkistuslista Tarkistuslista ACx 600:n mekaaninen asennus ja sähköliitännät on tarkistettava ennen käyttöönottoa. On suositeltavaa käydä lista läpi yhdessä toisen henkilön kanssa. Tutustu huolellisesti tämän oppaan ensimmäisillä sivuilla oleviin Turvaohjeisiin ennen yksikön käyttöä. MEKAANINEN ASENNUS 7DUNLVWDÃHWWlÃNl\WW \PSlULVW QÃRORVXKWHHWÃRYDWÃK\YlNV\WWlYlWÃ.DWVRÃ/LLWHÃ$Ã.l\WW \PSlULVW ÃMllKG\W\VLOPDQÃWDUYHÃYDSDDQÃWLODQÃWDUYHÃÃÃà 7DUNLVWDÃHWWlÃODLWHÃRQÃDVHQQHWWXÃRLNHLQÃS\VW\VXRUDOOHÃV\WW\PlWW PlOOHÃVHLQlOOHÃ.DWVRÃ/XNXÃñÃ0HNDDQLQHQÃDVHQQXVÃÃÃÃà 7DUNLVWDÃHWWlÃMllKG\W\VLOPDÃSllVHHÃYLUWDDPDDQÃYDSDDVWL 7DUNLVWDÃPRRWWRULQÃMDÃNl\WHWWlYlQÃODLWWHHQÃVRYHOWXYXXVÃ.DWVRÃ/LLWHÃ$Ã0RRWWRULOLLWlQWl 6b+.g/,,7b11b7ÃNDWVRÃ/XNXÃñÃ6lKN OLLWlQQlW -RVÃ$&[ÃÃRQÃOLLWHWW\ÃNl\WW PDDGRLWWDPDWWRPDDQÃYHUNNRRQÃWDUNLVWDÃHWWlÃ(0&VXRWLPHQ NRQGHQVDDWWRULWÃRQÃN\WNHWW\ÃLUWLÃÃÃÃà 7DUNLVWDÃHWWlÃWDDMXXVPXXWWDMDÃRQÃPDDGRLWHWWXÃRLNHLQ 7DUNLVWDÃHWWlÃYHUNNRMlQQLWHÃYDVWDDÃWDDMXXVPXXWWDMDQÃQLPHOOLVWlÃWXORMlQQLWHWWl 7DUNLVWDÃYHUNNROLLWlQQlWÃ8Ã9ÃMDÃ: 7DUNLVWDÃHWWlÃYHUNNRVXODNNHHWÃRQÃDVHQQHWWXÃMDÃHWWlÃQHÃRYDWÃRLNHDQODLVHW 7DUNLVWDÃPRRWWRULOLLWlQQlWÃ8Ã9ÃMDÃ: 7DUNLVWDÃPRRWWRULNDDSHOLQÃUHLWWL 7DUNLVWDÃHWWlÃPRRWWRULNDDSHOLLQÃHLÃROHÃOLLWHWW\ÃNRPSHQVRLQWLNRQGHQVDDWWRUHLWD 7DUNLVWDÃHWWlÃRKMDXVOLLWlQQlWÃRQÃWHKW\ÃRLNHLQ 7DUNLVWDÃHWWlÃODLWWHHQÃVLVlOOlÃHLÃROHÃW\ NDOXMDÃWDLÃPXLWDÃYLHUDLWDÃHVLQHLWl.XQÃOlKW OLLWlQWlÃRKLWHWDDQÃWDUNLVWDÃHWWlÃ$&[ÃQÃOlKW QÃHLÃYRLGDÃN\WNHlÃYHUNNRMlQQLWHWWlà ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat 4-1

40 Luku 4 Asennuksen tarkistuslista 4-2 ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat

41 Luku 5 Huolto ACx 600 tarvitsee vain vähän huoltoa. VAROITUS! Kaikki tässä luvussa kuvatut sähköasennukset ja huoltotyöt saa tehdä vain valtuutettu sähköalan ammattilainen. Tämän käyttöoppaan ensimmäisillä sivuilla olevia Turvaohjeita on noudatettava. Jäähdytyselementti Puhallin Kondensaattorit Jäähdytyselementtiin tarttuu jäähdytysilmasta pölyä. Jos puhdistus laiminlyödään, ACx 600 -laitteessa voi alkaa esiintyä ylilämmöstä johtuvia hälytyksiä ja laukaisuja. Normaaliolosuhteissa jäähdytyselementti on tarkastettava ja puhdistettava vuosittain. Jos puhdistus tehdään samassa tilassa, jossa laitetta käytetään, pöly poistetaan pehmeällä harjalla. Paineilmaa ei pidä käyttää, ellei laitetta voida purkaa ja puhdistusta tehdä toisessa huoneessa tai ulkona. Paineilmapuhdistuksen yhteydessä on estettävä puhaltimen pyöriminen, jotta puhaltimen laakereihin ei pääsisi likaa. ACx 601 -laitteiden jäähdytyspuhaltimen teoreettinen käyttöikä on noin tuntia. Todelliseen käyttöikään vaikuttavat taajuusmuuttajan käyttö ja ympäristön lämpötila. Puhaltimen vikaantumisen merkkejä ovat aiempaa meluisammat laakerit ja jäähdytyselementin asteittainen kuumeneminen puhdistuksesta huolimatta. Jos taajuusmuuttajaa käytetään prosessin kriittisessä osassa, on hyvä vaihtaa puhallin heti, kun merkkejä alkaa esiintyä. Puhallin poistetaan irrottamalla rakenteen pohja. Vaihtopuhaltimen voi tilata ABB:ltä. Käytä vain ABB:n määrittelemiä varaosia. ACx 600 välipiirissä on useita elektrolyyttikondensaattoreita. Näiden kojeiden teoreettinen käyttöikä on noin tuntia. Käyttöikä riippuu taajuusmuuttajan kuormituksesta ja käyttöympäristön lämpötilasta. Kondensaattorin käyttöikää voidaan pidentää pudottamalla käyttöympäristön lämpötilaa. Kondensaattorin vikaantumista ei voida ennustaa. ACS/ACC/ACP 601 -taajuusmuuttajat 5-1

Laiteopas ACS 600. ACS/ACC/ACP 604/607/627 -taajuusmuuttajat 55-630 kw. Turvaohjeet Asennustiedot Huoltotiedot Tekniset tiedot

Laiteopas ACS 600. ACS/ACC/ACP 604/607/627 -taajuusmuuttajat 55-630 kw. Turvaohjeet Asennustiedot Huoltotiedot Tekniset tiedot ACS 600 Tämä opas sisältää Turvaohjeet Asennustiedot Huoltotiedot Tekniset tiedot Laiteopas ACS/ACC/ACP 604/607/627 -taajuusmuuttajat 55-630 kw ACS 600 -oppaat (alkuperäiset englanninkieliset) GENERAL

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x ACS 600 Käyttöönotto-opas Tässä oppaassa on: $&6 WDDMXXVPXXWWDMDQ Nl\WW QRWWR RKMDXVSDQHHOLQ DYXOOD (QVLPPlLQHQ Nl\QQLVW\V 3\ ULPLVVXXQQDQ WDUNLVWXV.l\QQLVW\V GLJLWDDOLWXORQ NDXWWD 1RSHXGHQ VllW RKMDXVSDQHHOLQ

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

Laiteopas. ACS 600 MultiDrive. ACA 6xx -taajuusmuuttajat 3...4300 kw

Laiteopas. ACS 600 MultiDrive. ACA 6xx -taajuusmuuttajat 3...4300 kw ACS 600 MultiDrive Laiteopas Tässä oppaassa on tietoja Turvallisuudesta Asennuksesta Vaihtosuuntaajayksikön käyttöönotosta Huollosta ACA 6xx -taajuusmuuttajat 3...4300 kw ACS 600 MultiDrive -oppaat (Ilmajäähdytteiset

Lisätiedot

ACS800. Laiteopas ACS800-02-taajuusmuuttajat (45...560 kw)

ACS800. Laiteopas ACS800-02-taajuusmuuttajat (45...560 kw) ACS800 Laiteopas ACS800-02-taajuusmuuttajat (45...560 kw) ACS800 Single Drive -oppaat LAITEOPPAAT (sopiva opas toimitetaan laitteen mukana) ACS800-01 Laiteopas 0,55...110 kw 3AFE64526502 ACS800-01/U1 Marine

Lisätiedot

ABB industrial drives. Turvaohjeet ACS880 Multidrive -kaapit ja -moduulit

ABB industrial drives. Turvaohjeet ACS880 Multidrive -kaapit ja -moduulit ABB industrial drives Turvaohjeet ACS880 Multidrive -kaapit ja -moduulit Käyttöopasluettelo Yleisoppaat Safety instructions for ACS880 multidrive cabinets and modules Electrical planning instructions for

Lisätiedot

ACS800. Laiteopas ACS800-02-taajuusmuuttajat (45...560 kw)

ACS800. Laiteopas ACS800-02-taajuusmuuttajat (45...560 kw) ACS800 Laiteopas ACS800-02-taajuusmuuttajat (45...560 kw) ACS800 Single Drive -oppaat LAITEOPPAAT (sopiva opas toimitetaan laitteen mukana) ACS800-01 Laiteopas 0,55...160 kw 3AFE64526502 ACS800-01/U1/04

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

ACSM1. Laiteopas ACSM1-04-taajuusmuuttajamoduulit (0,75...45 kw)

ACSM1. Laiteopas ACSM1-04-taajuusmuuttajamoduulit (0,75...45 kw) ACSM1 Laiteopas ACSM1-04-taajuusmuuttajamoduulit (0,75...45 kw) ACSM1-04-taajuusmuuttajamoduulit 0,75...45 kw Laiteopas 3AFE68948568 REV C FI VERSIOPÄIVÄMÄÄRÄ: 11.6.2007 2007 ABB Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA

KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA Mekaaninen rakenne Tasasuuntaaja on rakennettu seinäkoteloon. Kotelon ala- ja yläosassa on tuuletusreikiä varmistaakseen hyvän jäähdytyksen luonnollisella ilmankierrolla.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

ACS800. Laiteopas ACS800-01-taajuusmuuttajat (0,55...200 kw) ACS800-U1-taajuusmuuttajat (0,75...200 hv)

ACS800. Laiteopas ACS800-01-taajuusmuuttajat (0,55...200 kw) ACS800-U1-taajuusmuuttajat (0,75...200 hv) ACS800 Laiteopas ACS800-01-taajuusmuuttajat (0,55...200 kw) ACS800-U1-taajuusmuuttajat (0,75...200 hv) Käyttöopasluettelo Taajuusmuuttajan laiteoppaat ja ohjeet ACS800-01/U1 Drives Hardware Manual (0.55

Lisätiedot

Laiteopas ACS 600. Tämä opas sisältää Turvaohjeet Asennustiedot Vaihtosuuntaajayksikön käyttöönottotiedot Huoltotiedot Tekniset tiedot

Laiteopas ACS 600. Tämä opas sisältää Turvaohjeet Asennustiedot Vaihtosuuntaajayksikön käyttöönottotiedot Huoltotiedot Tekniset tiedot ACS 600 Laiteopas Tämä opas sisältää Turvaohjeet Asennustiedot Vaihtosuuntaajayksikön käyttöönottotiedot Huoltotiedot Tekniset tiedot ACS/ACC 607/627 -taajuusmuuttajat 630...3000 kw ACS/ACC 617 -taajuusmuuttajat

Lisätiedot

ACS800. Laiteopas ACS800-07-taajuusmuuttajat (45...560 kw)

ACS800. Laiteopas ACS800-07-taajuusmuuttajat (45...560 kw) ACS800 Laiteopas ACS800-07-taajuusmuuttajat (45...560 kw) ACS800 Single Drive -oppaat LAITEOPPAAT (sopiva opas toimitetaan laitteen mukana) ACS800-01 Laiteopas 0,55...160 kw 3AFE64526502 ACS800-01/U1/04/U4

Lisätiedot

ACS550. ACS550-02-taajuusmuuttajat (132 355 kw) ACS550-U2-taajuusmuuttajat (250 550 hp)

ACS550. ACS550-02-taajuusmuuttajat (132 355 kw) ACS550-U2-taajuusmuuttajat (250 550 hp) ACS550 Käyttöopas ACS550-02-taajuusmuuttajat (132 355 kw) ACS550-U2-taajuusmuuttajat (250 550 hp) ACS550-02/U2-taajuusmuuttajaoppaat YLEISOPPAAT ACS550-02/U2 User s Manual (132 355 kw) / (250 550 hp) 3AFE64804626

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas

VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B. Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 VIP-X1600-XFM4A/VIP-X1600-XFM4B fi Pika-asennusopas VIP X1600 XFM4 Yleisiä tietoja fi 2 1 Yleisiä tietoja Nämä ohjeet (Pika-asennusopas) liittyvät lähetinmoduuleihin VIP X1600 XFM4A ja VIP

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

ACH550. Käyttäjän opas ACH550-02-taajuusmuuttajat

ACH550. Käyttäjän opas ACH550-02-taajuusmuuttajat ACH550 Käyttäjän opas ACH550-02-taajuusmuuttajat ACH550-02- taajuusmuuttajien käyttöoppaat YLEISOPPAAT ACH550-02 User's Manual 3AFE68262674 (englanninkielinen) ACH550-UH User's Manual 3AUA0000004092 (englanninkielinen)

Lisätiedot

ABB:n komponenttitaajuusmuuttajat. Käyttäjän opas ACS150-taajuusmuuttajat (0,37 4 kw)

ABB:n komponenttitaajuusmuuttajat. Käyttäjän opas ACS150-taajuusmuuttajat (0,37 4 kw) ABB:n komponenttitaajuusmuuttajat Käyttäjän opas ACS150-taajuusmuuttajat (0,37 4 kw) 2 Käyttöopasluettelo Taajuusmuuttajan käyttöoppaat Koodi Koodi (englanninkielinen) (suomenkielinen) ACS310 User s Manual

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt Yleistä Yleistä C493 2 190 281 2 204 973 BWE-järjestelmää (Bodywork Electrical System, päällirakenteen sähköjärjestelmä) voidaan laajentaa laajennusyksiköillä, jos tarvitaan useampia tuloja ja lähtöjä

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.

3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02. 3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55-400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.99 1 Rakenne MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen.

Lisätiedot

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951 Käyttöohje Anvia TV Oy Rengastie 10 60100 Seinäjoki 020 7420 100 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa... 2 2. Liitännät ja toiminnat... 3 3. Painikkeet... 3 3. Painikkeet...

Lisätiedot

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään.

I/O-laajennuskortin. asennusohje. (CXS-sarja) F O R S M O O T H C O N T R O L. Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. V A C O N C X / C X L / C X S T A A J U U S M U U T T A J A T I/O-laajennuskortin asennusohje (CXS-sarja) Kaikki oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään. F O R S M O O T H C O N T R O

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT

Asennusohje Huonelämpötila-anturi TBLZ-1-24-2, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötila-anturi TBLZ-1-24-3, ulkoasennus IP54 GOLD/COMPACT FI.TLZ242.140328 sennusohje Huonelämpötilaanturi TLZ1242, seinäasennus IP20/ Ulkolämpötilaanturi TLZ1243, ulkoasennus IP54 GOLD/OMPT 1. Yleistä asennetaan seinälle. Se on varustettu ruuviliittimillä kaapelin

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

ACS800. Laiteopas ACS800-01-taajuusmuuttajat (0,55...200 kw)

ACS800. Laiteopas ACS800-01-taajuusmuuttajat (0,55...200 kw) ACS800 Laiteopas ACS800-01-taajuusmuuttajat (0,55...200 kw) ACS800 Single Drive -oppaat LAITEOPPAAT (sopiva opas toimitetaan laitteen mukana) ACS800-01 Laiteopas 0,55...200 kw 3AFE64526502 ACS800-01/U1/04

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

SET/TSH2 ja SET/TSHS2

SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ACS850. Laiteopas ACS850-04 Taajuusmuuttajamoduulit (200 500 kw)

ACS850. Laiteopas ACS850-04 Taajuusmuuttajamoduulit (200 500 kw) ACS850 Laiteopas ACS850-04 Taajuusmuuttajamoduulit (200 500 kw) Käyttöopasluettelo Käyttöopas Koodi (FI) VAKIO-OPPAAT ACS850-04 Laiteopas 200 500 kw 3AUA0000068276 ACS850 Standard Control Program Firmware

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Turvallisuusohje. Turvallisuusohjeet ja yleiset varoitukset. Lisätiedot asennukseen ja käyttöönottoon: J/V/A1000 Pikaopas

Turvallisuusohje. Turvallisuusohjeet ja yleiset varoitukset. Lisätiedot asennukseen ja käyttöönottoon: J/V/A1000 Pikaopas J/V/A1000 Turvallisuusohje Turvallisuusohjeet ja yleiset varoitukset Lisätiedot asennukseen ja käyttöönottoon: J/V/A1000 Pikaopas Jälleenmyynti Suomessa VEM MOTORS FINLAND OY Turvallisuusohje YASKAWA taajuusmuuttajat

Lisätiedot

ACS800. Laiteopas ACS800-07-taajuusmuuttajat (45...560 kw) ACS800-U7-taajuusmuuttajat (50 600 hv)

ACS800. Laiteopas ACS800-07-taajuusmuuttajat (45...560 kw) ACS800-U7-taajuusmuuttajat (50 600 hv) ACS800 Laiteopas ACS800-07-taajuusmuuttajat (45...560 kw) ACS800-U7-taajuusmuuttajat (50 600 hv) Käyttöopasluettelo Taajuusmuuttajan laiteoppaat ja ohjeet ACS800-07/U7 Dimensional Drawings 45 to 560 kw

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ==================================================

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5 Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== Yleistä ------------ ACS 400 on mikroprosessoripohjainen,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin EQEK, sähkö Minimi-ilmavirrat Koko Min. ilmavirta, m 3 /s 005 0,28 008 0,55 009 0,55 011 0,75 014 0,80 018 1,10 020 1,20 023 1,65 027 1,60 032 2,00

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31316158 Versio 1.3 Osa nro 30756974, 30758207 Alcoguard IMG-335486 Volvo Car Corporation Alcoguard- 31316158 - V1.3 Sivu 1 / 22 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään?

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? vacon 0 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? helppo muunnella asiakkaan tarpeiden mukaan Vacon 0 Machinery on erityisesti kone ja laitevalmistajien tarpeisiin soveltuva, erittäin kompakti

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0

Nokeval. Pikaohje. Malli 2072 Sarjaviestille RS232 / RS485. No 090417 v1.0 No 0907 v.0 Nokeval Pikaohje Malli 07 Sarjaviestille RS / RS8 Johdanto 07 on SCL sarjaliikenneprotokollalla toimiva näyttö, joka hakee mittaustuloksia toisilta sarjaliikennelaitteilta. Laitteessa on 9

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot