Palveluseteli päiväkotihoidon järjestämisessä vuonna 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluseteli päiväkotihoidon järjestämisessä vuonna 2010"

Transkriptio

1 Palveluseteli päiväkotihoidon järjestämisessä vuonna 2010 Jokinen Pia Kulmala Vesa

2 JOHDANTO...3 NYKYTILANNE...3 PALVELUSETELI OSANA PALVELUTUOTANTOA...4 PALVELUSETELITUOTTAJIEN MÄÄRÄT...5 HOIDOSSA OLEVIEN LASTEN MÄÄRÄT JA PALVELUSETELIN ARVOT...6 PALVELUSETELIN HALLINNOINTI...8 PALVELUSETELIN PROSESSIT...8 PALVELUSETELITUOTTAJAKYSELYN VASTAUSTULOKSET...11 ARVIOINTI...11 KEHITTÄMISHAASTEET

3 JOHDANTO Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) sekä siihen liittyvä sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksulain 12 :n muutos (570/2009) tulivat voimaan Peruspalvelulautakunta päätti ottaa palvelusetelin käyttöön kokeiluna lukien Turun päiväkotihoidossa. Lisäksi peruspalvelulautakunnan tekemällä päätöksellä kokeiluaikaa jatkettiin asti ja täydennettiin vuorohoidon ja sisarusalennuksen osalta. Samoin päätettiin, että ostopalvelupäivähoidossa olevien lasten siirtyminen palvelusetelin käyttöön tapahtuu porrastetusti. Lisäksi päätettiin, että yksityisissä päiväkodeissa oleville lapsille ostetaan esiopetusta kokeiluajan vastaavalla tavalla kuin ruotsinkielisessä esiopetuksessa. Kuntaliiton kunnille lähettämä yleiskirje (Yleiskirje 24/80/2009) käsitteli palvelusetelin käyttöä kunnallisten sosiaalipalveluiden järjestämisessä mm.: laissa määritellään palvelusetelin käytön toimintaperiaatteet kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja järjestettäessä lain mukaan palvelusetelin arvon tulee pääsääntöisesti olla kohtuullinen palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva palveluiden järjestämistapa kunta päättää, otetaanko palveluseteli käyttöön vai ei sekä siitä, missä palveluissa ja missä laajuudessa palveluseteliä käytetään kunta hyväksyy palveluntuottajat, joiden on täytettävä sekä lakisääteiset että kunnan asettamat hyväksymisehdot kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palveluntuottajista asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin kunnan on järjestettävä palvelu muulla tavalla kunnalla on informointivelvoite suhteessa asiakkaaseen palvelusetelin saanut asiakas tekee sopimuksen palvelusta tuottajan kanssa. Palvelusetelilain oleellisin muutos palveluseteliasiakkaalle on lainsäädännöllinen, sopimussuhde kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä, kuluttajaviranomaiset ovat toimivaltaisia reklamaatiotilanteissa. NYKYTILANNE Palvelusetelin käyttöönoton valmistelu aloitettiin lokakuussa 2009 ja ensimmäiset palvelusetelipäätökset tehtiin joulukuussa Elokuussa 2010 maksettuja palvelusetelejä oli 224 ja joulukuussa jo 379. Myönnettyjen setelien määrä on suurempi, koska osa peruu palvelusetelin. Pääasiallinen syy perumiseen on perheen muutto ulkopaikkakunnalle. Perheet ovat saaneet arvosetelit sitä mukaa, kun he ovat toimittaneet tuloselvityksensä varhaiskasvatuksen hallintoon tai ilmoittaneet suostuvansa pienimpään hoitomuodon mukaiseen palvelusetelin arvoon. Perheet ovat hakiessaan seteliä olleet pääasiassa jo yhteydessä valitsemaansa päiväkotituottajaan. Tuottaja ja palvelusetelin päättäjä ovat sopineet tämän jälkeen lasten sijoituksista ko. päiväkotiin. Palveluseteli on astunut voimaan ja lapset on sijoitettu päiväkoteihin lopullisesti vasta sitten, kun palveluntuottajat ovat toimittaneet perheen ja palveluntuottajan välisen palvelusopimuksen lapsen päivähoidosta palvelusetelin päättäjälle ja palvelusetelin arvo on määritelty. Vuonna 2010 pidettiin palvelusetelin käyttöönottoon liittyen erilaisia tiedotus ja informaatiotilaisuuksia niin asiakasperheille kuin palveluntuottajille. Perheille järjestettyjen kevään 3

4 2010 vanhempainilloissa selvitettiin pääasiassa palvelusetelikäytännön taustoja ja mahdollisuuksia. Lisäksi tilaisuuksissa kerrottiin selkeistä käytännön toimenpiteistä setelin suhteen ja muista päivähoidon vaihtoehdoista ostopalvelupäivähoidon päättyessä. Perheille oli lähetetty kirje helmikuun alussa, jossa mm. kerrottiin palvelusetelipäätösten vaikutuksista perheille. Tuottajien kanssa käytiin keväällä keskustelua palvelusetelikokeilun jatkoajasta sekä setelin arvon hinnanmuodostuksesta. Myös ostopalvelupaikoilla olevien lasten vanhemmat saivat informaatiokirjeen peruspalvelulautakunnan kokouksen jälkeen liittyen palvelusetelikokeilun jatkoaikaan ja muihin täsmennyksiin. Elokuussa 2010 tuottajille järjestettiin informaatiotilaisuus, jossa käytiin läpi palveluseteliprosessia, laskutusprosessia ja yhteistyömuotoja kunnan ja yksityisten palveluntuottajien kesken. Tilaisuudessa esiteltiin myös kunnan oman päivähoidon palvelualueet sekä niitä johtavat palvelualueiden päälliköt. Syksystä 2010 yksityisten päiväkotituottajien kanssa tehtävään yhteistyöhön on luotu toimiva malli koko kaupungin tasolla. PALVELUSETELI OSANA PALVELUTUOTANTOA Alle kouluikäisen lapsen vanhemmat voivat hankkia lapselleen hoitopaikan kunnan päiväkodista tai perhepäivähoitopaikasta. Päivähoitopaikkaa on haettava neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta tai esimerkiksi äkillisesti työllistyessä kahta viikkoa ennen hoidon tarvetta. Vaihtoehtona kunnalliselle päivähoidolle ovat Kelan maksamat lastenhoidon tuet, jota ovat kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Lisäksi Turku maksaa perheelle yksityisen hoidon tuen kuntalisää, jos lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa. Kuntalisän suuruus ja maksuperiaatteet ovat kunnan päätettävissä. Lisäksi Turussa on käytössä tässä väliraportissa esiteltävä palveluseteli. Kela hoitaa maksutta lasten hoidon tukien maksatuksen, mutta se laskuttaa kaupungilta niin lakisäteisen kuin kunnallisenkin osuuden. Hoitovapaa alle 3-vuotiaan vanhemmalle Vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta palkattomalle hoitovapaalle työsuhteen katkeamatta. Hoitovapaalla voi olla, kunnes lapsesi täyttää 3 vuotta. Oikeus perustuu työsopimuslakiin sekä virka- ja työehtosopimuksiin. Molemmat vanhemmat eivät voi olla hoitovapaalla yhtä aikaa. Adoptiovanhemmilla on samanlainen oikeus pitää hoitovapaata kuin muillakin vanhemmilla. Lasten hoidon tuet Alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta Kela maksaa kotihoidon tukea. Tukea voi saada, kun alle 3-vuotiasta lasta hoitaa jompikumpi vanhemmista tai joku muu hoitaja. Alle kouluikäisen lapsen hoidosta Kela voi maksaa yksityisen hoidon tukea. Tällöin lapsen tulee olla hoidossa yksityisellä päivähoidon tuottajalla. Jos perheessä on useampia lapsia, perhe voi valita lapsikohtaisesti kotihoidon tai yksityisen hoidon tuen lapsen iän ja hoitopaikan tai hoitajan mukaan. Perhe voi siis saada samanaikaisesti sekä kotihoidon että yksityisen hoidon tukea, kun niitä maksetaan eri lapsista. Samasta lapsesta ei makseta molempia hoitotukia samanaikaisesti. Seuraavassa taulukossa on esitetty lakisäteiset lasten hoidon tuet 4

5 Lasten kotihoidon tuki Perheessä alle 3- vuotias lapsi Yksityisen hoidon tuki Perheessä alle kouluikäinen lapsi Hoitoraha e/kk Hoitolisä e/kk Kuntalisä Maksaminen 315,54 ja sisaruksista 94,47 alle 3- vuotiaasta ja 60,70 alle kouluikäisistä sisaruksesta Enintään 168,86 perheen tulojen mukaan Turku ei maksa kuntalisää Maksetaan perheelle Hoitoraha e/kk Hoitolisä e/kk Kuntalisä Maksaminen 160,64 e/kk/lapsi Enintään 135,09 perheen tulojen mukaan Turku maksaa kuntalisää alla olevan taulukon mukaisesti Maksetaan hoidon tuottajalle Seuraavassa taulukossa on esitetty yksityisen hoidon tuen kuntalisät syksyllä 2010 hoitomuoto alle 3- vuotiaasta kokopäivähoito yli 3-vuotiaasta kokopäivähoito esiopetusikäinen Päiväkodit ja ryhmäperhepäivähoitoyksiköt Perhepäivähoitajat Työsopimussuhteiset hoitajat PALVELUSETELITUOTTAJIEN MÄÄRÄT Turussa oli yhteensä 17 turkulaista palvelusetelituottajaa 27 päiväkodissa. Osalla tuottajista on useita toimipisteitä. Näistä tuottajista kahdeksalla on kattohinnan mukaiset päivähoitopaikkahinnat, jolloin vanhempien omavastuuosuus on saman suuruinen kuin kunnallisessa päivähoidossa. Seutukunnissa on yhteensä 3 tuottajaa 4 päiväkodissa. 5

6 HOIDOSSA OLEVIEN LASTEN MÄÄRÄT JA PALVELUSETELIN ARVOT Palvelusetelin käyttäjien määrä on jatkanut vuoden 2010 aikana kasvua siten, että vuoden lopussa käyttäjiä oli jo lähes 400 lasta. Päivähoidon tietojärjestelmässä olevat palveluseteliä käyttävät lapset ko. päivänä Pvm. Yht. 0-2 v. 3-5 v. 6 v. Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Myös ruotsinkielisten lasten määrä palvelusetelin käyttäjinä on lisääntynyt. Ruotsinkielisiin on laskettu seuraavissa päiväkodeissa olevat lapset: Folkhälsan Gunghästen ja Kastanjen, Omppu/Äppelbo, Sateenkaarikoto Lyckobo sekä Villa Solaris. Ruotsinkielisten lasten määrä on kasvanut seuraavasti: ruotsinkielisissä päiväkodeissa lapsia / kk Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

7 Maksettujen palveluseteleiden arvot kuukaudessa Luokkarajat 1. Lyhyempi hoitotarve päivähoito, esiopetusta täydentävä päivähoito, 10 pv/kk, 15 pv/kk 2. Pienin palvelusetelin arvo perheen kunnallinen päivähoitomaksu suurin 254 euroa/kk tai vastaava osapäivähoidon/esiopetusta täydentävän hoidon korkein maksu 3. Keskiarvoa alempi palvelusetelin arvo perheen kunnallinen päivähoitomaksu enintään 126,99 euroa/kk tai vastaava osapäivähoidon/esiopetusta täydentävän hoidon maksu 4. Keskiarvoa ylempi palvelusetelin arvo perheen kunnallinen päivähoitomaksu enintään ,99 euroa/kk tai vastaava osapäivähoidon/esiopetusta täydentävän hoidon maksu 5. Suurin palvelusetelin arvo perheen kunnallinen päivähoitomaksu pienin 0 euroa/kk 6. Iltahoitotarve Koko kaupunki Kaikki lapset Yht. Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Kuukausittain maksetut palvelusetelit tuottajittain Tuottaja Elo Syys Loka Marras Joulu käsitellyt setelit yhteensä Tyksilä Mukulax yht Sateenkaarikoto yht Karusellimaa Raunistula Vaahteramäki Peppiina Daycare Daisy Folkhälsan yht Omppu yht Sinikello Muksulanmäki yht Karitsa Onni Hoito Käpyrinne Miska-talo Aurala Villa Solaris Metsäkeiju Kukonharja Viidakkovekarat Verkanappulat Pi Yhteensä

8 PALVELUSETELIN HALLINNOINTI Varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotosta ja kehittämisestä huolehti päivähoidon tarkastaja ja lisäksi mukana oli myös yksi päiväkodinjohtaja. Sovellusneuvoja, asiakasmaksuista vastaava sekä neljä kanslistia huolehtivat päivähoidon sovellusohjelman valmiuksista palvelusetelissä osana muuta työtään. Erityisesti tehtävät ovat painottuneet erilaisten toimintamenetelmien luomiseen, käyttöönottoon sekä arviointiin niiden tarpeellisuudesta ja muunneltavuudesta. Palvelusetelipäätösten tekeminen ja arvosetelien määrittäminen ovat myös hallinneet työtehtäviä. Kaikki keväällä tehdyt palvelusetelin arvonmääritykset oli tehtävä uudelleen elokuun 2010 alusta alkaen, koska päivähoidon maksut muuttuivat lakisääteisesti ja palvelusetelin arvo on riippuvainen kunnallista maksuperusteista. Palvelusetelin käyttöönottoon on kulunut vuonna 2010 noin euroa hallinnointi- ja kehittämiskuluja. Tähän kustannukseen on otettu huomioon palkat, tietohallinto- ja puhelinkustannukset, vuokrat. Lapsikohtaiset kustannukset kuukaudessa on n. 33 euroa, jos jakajana on joulukuussa maksetut palvelusetelit. Merkittävä osa hallinnointityötä on palvelusetelituottajien kanssa tehtävä yhteistyö. Kunnan tehtävänä on valvoa yksityistä palvelutuotantoa. Tämä merkitsee käytännössä tarkistus- ja hyväksymiskäyntejä palvelusetelituottajaksi hyväksyttäessä, mutta myös säännöllistä yhteydenpitoa tuottajiin niin puhelimitse sähköpostitse kuin säännöllisten kokousten muodossa. Myös päivähoitopaikkatilanteen seuranta vaatii merkittävästi työaikaa kunnan puolella, jotta yksityisestä tuotannosta tulisi perheille todellinen vaihtoehto. Kunnalla on jatkuvasti oltava tieto vapaista hoitopaikoista, jotta perheille voidaan jo heti ensi yhteydenotossa kertoa ajantasaista tietoa tarjolla olevista päivähoitomahdollisuuksista. PALVELUSETELIN PROSESSIT Tuottajaksi hakeminen ja hyväksyntä Palveluntarjoajan on toimitettava kaikki kelpoisuutta esittävät todistukset sisältäen päivähoitotoiminnan edellytykset täyttävät tarvittavat dokumentit ja kuvauksen päiväkodin toiminta-ajatuksesta ja toiminnan tavoitteista. Turku on perustanut hyväksymiskriteerit seuraaviin osa-alueisiin, joihin sovelletaan niille määrättyjä päiväkotitoiminnan edellytykset täyttäviä lakeja: Toimintaympäristö ja välineet Henkilöstö ja johtaminen Toiminnan sisältö Mikäli kyseessä on uusi tuottaja ja uusi toimitila, tekee kasvatus- ja opetustoimi ensimmäisen käynnin, jossa arvioidaan tilojen soveltuvuutta päivähoitotoimintaan. Tämä lisäksi lausunnot vaaditaan rakennusvalvonnalta, palo- ja pelastusviranomaisilta sekä yleiseltä terveysvalvonnalta. Jos kyseessä on toisessa kunnassa toimiva päiväkoti, valvonnasta vastaa ko. kunta, tällöin lausunto palvelusetelituottajaksi hyväksymistä varten pyydetään valvovasta kunnasta. Palveluseteliprosessi on kuvattu seuraavassa prosessikaaviossa. Palveluseteliprosessi lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeesta saada lapselleen päivähoitopaikka. Sekä kaupunki että yksityinen tuottaja voivat olla asiakkaan ensimmäisiä kontakteja, molemmat tahot antavat palveluneuvontaa. Asiakkaan tulee tehdä hakemus päivähoitopalvelujen saami- 8

9 seksi, samassa yhteydessä asiakas toimittaa tulotiedot, jotta kaupunki voi määrittää palvelusetelin arvon. Tätä edeltää päätös palvelusetelin myöntämisestä. Asiakas valitsee tuottajan ja tekee tämän kanssa palvelusopimuksen. Sopimuksesta toimitetaan tieto myös kaupungille, tämän jälkeen palvelu käynnistyy. Tuottajan ja kaupungin välinen laskutus käynnistyy. 9

10 Palveluseteliin liittyvä laskutus on kuvattu seuraavassa prosessikaaviossa. Asiakas ilmoittaa mahdollisista setelin arvoon vaikuttavista tekijöistä. Tiedot päivitetään ajan tasalle kaupungin toimesta. Tuottaja laskuttaa kaupunkia toteutuneesta palvelusta. Laskutus tarkistetaan lapsikohtaisesti ja tehdään mahdolliset korjaukset. Päivähoidon tarkastaja ja palvelujohtaja käsittelevät laskun maksamista varten, menot kirjautuvat kirjanpitoon. 10

11 PALVELUSETELITUOTTAJAKYSELYN VASTAUSTULOKSET Palvelusetelituottajille tehtiin vuoden 2010 lopulla kysely. Aluksi tuottajilta kysyttiin yleistä käsitystä palvelusetelituottajana toimimisesta. Alku setelin käyttöönotossa koettiin sekavaksi. Syksyllä tilanne on selkeytynyt. Esiopetuksen jatkuminen ostettuna palveluna pidetään tärkeänä. Hyvänä pidetään sitä, että palveluseteli on tulosidonnainen ja sisarusten lukumäärä otetaan huomioon. Näin se on todellinen vaihtoehto kaikille perheille eikä vain hyvätuloisille. Kun kattohinta pidetään jatkossa järkevänä, eli kustannusten noustessa sitä korotetaan, on palveluseteli todellinen vaihtoehto. Myös vanhempien kautta oli tullut palautetta nopeista ja toimivista palveluprosesseista. Osa tuottajista katsoi, että palveluseteli työllistää enemmän kuin ostopalvelu tai yksityisen hoidon tuki, myös hallinnointiin liittyvien kustannusten katsottiin nousseen. Palvelusetelin arvo koettiin yleisesti liian pieneksi. Selvitettäviä asioita oli mm. kunnallisen päivähoidon maksuttomat kesäkuukaudet, yksityinen tuotanto ei pysty tarjoamaan samaa etua. Erityisen tuen tarvitsijoiden huomioiminen palvelusetelin arvossa koettiin myös tärkeänä. Hakumenettelyyn ja lasten sijoitteluun toivottiin kahdessa vastauksessa vielä parempaa yhteistyötä. Kysyttäessä toiveita siitä mihin palveluntuottaja haluaisi jatkossa vaikuttaa, nostettiin esille mm. säännöllisten kokousten ylläpitäminen ja kehittäminen. Lisäksi toivottiin neuvotteluita määritettäessä palvelusetelin arvoa. Yhteistyöhalukkuutta tuotiin esille monessa vastauksessa. Kysyttäessä sitä saako tuottaja riittävästi tukea kaupungilta, todettiin yleisesti että yhteistyöhön on oltu tyytyväisiä. Tyytyväisiä oltiin mm. tiedotustilaisuuksiin, varhaiskasvatussuunnitelmayhteistyöhön. Erityisesti tuotiin esille henkilökohtainen neuvonta, jota oli saatu varhaiskasvatuksen tulosalueen henkilöstöltä. Toiveina esitettiin tiiviimpää yhteistyö kunnallisten päiväkotien kanssa. Edelleen kuitenkin kaivattiin vieläkin yhtenäisempiä käytäntöjä, koska palvelualueilla oli toimittu eri tavoin ja lisäksi toivottiin enemmän ruotsinkielistä tiedottamista. Myös sähköinen palvelusetelin myöntämis- ja laskutusprosessi esitettiin toiveena. Tuottajien kanssa on keskusteltu myös asiakaskyselystä. Tässä vaiheessa sekä tuottajat että kaupungin edustajat totesivat, että kyselyä ei vielä tehdä. Kysely tulee kuitenkin tehdä kokeilun aikana, mutta se on selkeästi suunnattava palvelusetelin myöntämiseen, hoidon aloitukseen liittyvään neuvontaan sekä laskutuskäytäntöihin. Kyselystä on selkeästi rajattava pois varhaiskasvatukseen liittyvät tekijät, koska rahoitusmuoto ei voi vaikuttaa toteutettuun varhaiskasvatukseen. ARVIOINTI Käynnistymisestä yleensä Palveluseteli on tuonut perheille uuden vaihtoehdon lasten päiväkotihoidon järjestämiseen. Perheillä on ollut aito mahdollisuus valita päiväkoti, jonne hakea lastaan. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen avulla perheet ovat kiinnostuneet vaihtoehdosta. 11

12 Yksityisille päiväkodeille palveluseteli on luonut mahdollisuuden palvelujen kehittämiseen yhä enemmän perheiden tarpeita vastaaviksi ja toiminnan laajentamiseen. Tuottajien kanssa on luotu uusia ja jatkettu jo olemassa olevia, toimiviksi todettuja yhteistyömuotoja. Palveluseteli on vakiinnuttamassa paikkaansa sekä perheiden että tuottajien keskuudessa. Turku toimii valtakunnallisena yhteistyökumppanina muiden kuntien kanssa, jotka harkitsevat palveluseteliä yhtenä päivähoidon järjestämistapana. Palvelusetelikokeilun edetessä ja mahdollisesti järjestelmän muuttuessa pysyväksi käytännöksi, tulee asiakastietojärjestelmään investoida. Nykyisessä järjestelmässä ei ole tällä hetkellä valmiuksia koko haku-, päätös-, laskutus-, ja asiakastietoprosessin hoitamiseen. Nykyinen menettely vaatii manuaalista työtä sekä erillisiä Excel-taulukoita, jotka puolestaan lisäävät hallinnon kustannuksia. Muuta huomioitavaa Kunnan valvonta, hallinnointi ja laadun arviointi on tarkentunut vuoden 2010 aikana, mutta vaatii jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Aluehallinto- ja varhaiskasvatusviranomaisten välistä yhteistyötä ja valvontarooleja tulee selkeyttää ja kehittää edelleen. Varhaiskasvatuksen hallinnon työtehtävien työnjako on tarkentunut 2010 aikana, mutta vaatii edelleen jatkuvaa arviointia sekä kehittämistä palveluohjauksen, setelin hakuprosessin, päätös- ja arvosetelin laskemisprosessien sekä laskutusprosessien suhteen. Lisäksi yhteistyötä yksityisen päiväkotitoiminnan ja kunnallisen kesken tulee lisätä. Seudullinen yhteistyö on edennyt palvelusetelituottajien kesken vuonna 2010, mutta vaatii edelleen kehittämistä. KEHITTÄMISHAASTEET Palvelusetelikokeilun aikana tulisi tarkentaa ja selvitä ainakin seuraavia asioita: - palvelusetelikäsitteiden ja prosessin sujuvuuden yksinkertaistaminen asiakasystävällisemmäksi - tuottajaksi hyväksymisen laatukriteerien luominen - palvelusetelin käytön tavoitteet ja laajentamismahdollisuudet - seutukunnallisen yhteistyön tarkentaminen tuottajien kanssa sekä valvonnan yhtenäistäminen muiden kuntien kanssa - kumppanuus eri toimijoiden kanssa (asiakas, tuottajat, virkamiehet ja päättäjät) - tiedotusvälineet ja muu tiedottaminen eri toimijoille - sosiaalisen median hyödyntäminen, esimerkiksi kyselyt, Facebook, Twitter tms. - osallisuus valtakunnallisessa palvelusetelikäytännön kehittämistyössä - onko järjestelmä päällekkäinen yksityisen hoidon tuen kanssa - sähköisen palvelusetelijärjestelmän kehittäminen esimerkiksi kuntalaisportaalin kanssa - palvelusetelin houkuttelevuus perheille ja odotukset käyttäjien lukumääristä vuoteen 2020 mennessä - erilaiset arviot ja suunnitelmat yksityisen sektorin kehityksestä yleensä 12

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys 18.11.2014

Palveluseteliselvitys 18.11.2014 1 Palveluseteliselvitys 18.11.2014 Elokuussa 2009 voimaan tullut palvelusetelilain uudistus mahdollistaa palvelusetelin käytön myös päivähoidossa. Lakiuudistuksen tavoitteena on mm. lisätä asiakkaan valinnan

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN

Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Rakastu palveluseteliin seminaari Vaasa 28.9.2011 MAHDOLLISUUKSIEN PALVELUSETELI - KATSAUS TULEVAAN Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa

Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa Varhaiskasvatusjohtokunta 37 10.12.2013 Kunnanhallitus 6 13.01.2014 Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa 204/00.02.00/2013 VARHJKT 37 10.12.2013

Lisätiedot

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen, puh

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen, puh Opetus- ja kasvatuslautakunta 105 16.12.2015 Opetus- ja kasvatuslautakunta 4 27.01.2016 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18 30.03.2016 Opetus- ja kasvatuslautakunta 31 27.04.2016 Opetus- ja kasvatuslautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

15.10.2012 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012

15.10.2012 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012 Selvitys 1 (6) 15.10.2012 Liite 2 PALVELUSETELIN SEURANTA PALVELUSETELIN KOKEILUAIKANA 1.3.2011-31.12.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 27.1.2011 ottaa käyttöön palvelusetelin vanhusten palvelujen

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Maritta Koskinen 1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluseteli Vanhusten asumispalvelut Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Valmistelutyö

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus)

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Oulussa Omassa kodissaan työskenteleviä yksityisiä perhepäivähoitajia 95 (kunnallisia hoitajia 120) Työsopimussuhteisia (yksityisen hoidon tuella palkattuja)

Lisätiedot

Kuntalisien määrät eri kunnissa /kk:

Kuntalisien määrät eri kunnissa /kk: Sosiaalilautakunta 66 22.08.2006 Sosiaalilautakunta 1 17.01.2007 Sosiaalilautakunta 79 14.11.2007 YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSAMINEN 49/03.15/2007 52/03.15/2006 144/00.25/2005 SOSLTK 66 Valmistelija

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Seudullinen sivistystoimityöryhmä Marraskuu 2014 28.11.2014 Page 1 3.Varhaiskasvatus : Palveluseteli yli kuntarajojen kokopäivähoitoon sekä avoimeen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ ALKAEN päivitetty palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6.

SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ ALKAEN päivitetty palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6. SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ 1.8.2016 ALKAEN päivitetty 13.6.17 palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6.17 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 104

Espoon kaupunki Pöytäkirja 104 18.11.2015 Sivu 1 / 1 4818/2015 02.08.00 104 Vanhusten palvelujen pitkäaikaishoidon ympärivuorokautisen hoiva-asumisen palvelusetelin käytön vakinaistaminen osaksi ympärivuorokautisten asumispalvelujen

Lisätiedot

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito

Perhe- 639 422 718 763 päivähoito YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHA 1.1.2016 ALKAEN OHJEISTUKSEN TARKISTUS Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmilla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palveluseteli Rovaniemen kaupunki Miksi palveluseteli? Vastaus kuntien kasvavaan palvelun tarpeeseen, palvelutarjonnan ja palvelujen sisällön monipuolistamiseen ja yrittäjyyden edistäminen

Lisätiedot

Liite 2 Palvelusetelin seuranta 1 (5) kokeiluaikana PALVELUSETELIN SEURANTA KOKEILUAIKANA

Liite 2 Palvelusetelin seuranta 1 (5) kokeiluaikana PALVELUSETELIN SEURANTA KOKEILUAIKANA Liite 2 Palvelusetelin seuranta 1 (5) kokeiluaikana 1.3.2011-31.12.2014 PALVELUSETELIN SEURANTA KOKEILUAIKANA 1.3.2011 31.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 27.1.2011 ottaa käyttöön palvelusetelin

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Palvelualuetyöryhmän yhteenveto ja ehdotukset Riitta Heinonen, Liisa Hynninen, Ritva Mutanen, Maisa Rantanen, Kirsi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta

Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta Sivistyslautakunta 85 29.09.2016 Varhaiskasvatuksen palveluseteli, seurantaraportti ajalta 1.8.2015-31.7.2016 SIVIS 85 Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 8.10.2014 pykälässä 88 ottaa palvelusetelin käyttöön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä Mallisopimus lastenhoidon tuen kunnallisesta lisästä Kunnan tulee kirjoittaa tämä sopimus kokonaisuudessaan, puuttuvien kohtien täydentäminen ei riitä. Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi palvelusetelilaki - taustaa Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004 Sääntely keskittyi kotipalvelun

Lisätiedot

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy PALVELU- SETELI Mikä on palveluseteli? Kunta tai kuntayhtymä ei välttämättä tuota itse kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja vaan voi toimia yhteistyössä yksityisten palveluyritysten kanssa. Palveluseteli

Lisätiedot

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lohja Forum 29.4.2010 Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain tavoitteet

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelut

Varhaiskasvatuksen palvelut Varhaiskasvatuksen palvelut Tietoa varhaiskasvatuksesta lapsiperheille Järvenpään kaupunki Kaija Pulkkinen Varhaiskasvatuksen palveluohjaus Kaija Pulkkinen, palveluohjaaja yli 30 vuotta varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys. Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki. Esitys lautakunnalle 25.1.

Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys. Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki. Esitys lautakunnalle 25.1. Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki Esitys lautakunnalle 25.1.2018 Varhaiskasvatuksen kustannusrakenne 2017 Vaka-palvelut yhteensä 33 564

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Varhaiskasvatus VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde vahvistuvat parhaiten, kun perhe viettää aikaa yhdessä. Pienelle lapselle riittävät kotona saadut

Lisätiedot

Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa

Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa Varhaiskasvatusjohtokunta 37 10.12.2013 Kunnanhallitus 6 13.01.2014 Valtuusto 13 17.02.2014 Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa 204/00.02.00/2013

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2015 1 (5) 3 Varhaiskasvatuksen yksityisen päivähoitotoiminnan käynnistämistuen vakinaistaminen Pöydälle 02.12.2015 HEL 2014-014404 T 05 01 00 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu 1.8.2010 31.12.2011

Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu 1.8.2010 31.12.2011 Rovaniemen kaupungin kuntalisä kotihoidon tukeen/kokeilu 1.8.2010 31.12.2011 Perhepalvelujohtaja: Rovaniemen kaupunki on teettänyt selvityksen kotihoidontuen kuntalisän maksamisen vaikutuksista keväällä

Lisätiedot

Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa

Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa Kustannukset kunnan itse tuottamassa ja kunnan palvelusetelillä ostamassa päivähoidossa JHL:n tilaama selvitys VERTIKAL OY Lisätiedot: tilastotoimitsija Jorma Peussa

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 2011-2012 Kyselyn koonti ja tulokset L.H. 22.2.2013 Vastaajat ja vastausprosentit Vastauksia kunnallisista yksiköistä 110 / 76,4

Lisätiedot

PALVELUSETELI-INFO Kirkkonummen varhaiskasvatuksen. Tähän tarvittaessa otsikko. palveluseteli alkaen

PALVELUSETELI-INFO Kirkkonummen varhaiskasvatuksen. Tähän tarvittaessa otsikko. palveluseteli alkaen PALVELUSETELI-INFO Kirkkonummen varhaiskasvatuksen Tähän tarvittaessa otsikko palveluseteli 1.8.2018 alkaen Mitä laki sanoo varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja palvelusetelistä? Kunta voi järjestää lasten

Lisätiedot

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen 1 (5) 24.10.2017 Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet 1.8.2018 alkaen Palveluseteli Palvelusetelillä voidaan järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita,

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82

Espoon kaupunki Pöytäkirja 82 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4269/02.08.00/2014 82 Vanhusten palvelujen pitkäaikaishoidon ympärivuorokautisen hoiva-asumisen palvelusetelin käytön vakiinnuttaminen osaksi ympärivuorokautisten asumispalvelujen

Lisätiedot

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI

MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI Perusturvalautakunta 112 03.10.2007 Perusturvalautakunta 127 21.11.2007 Kunnanhallitus 645 10.12.2007 MATTI POHJOLAN VALTUUSTOALOITE LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEKSI 649/21/211/2007 PERUST 112 Matti Pohjola

Lisätiedot

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet 18.11.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 29.2.2012 Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen MUURAMEN KUNTA 1 (5) Varhaiskasvatuspalvelut 16.8.2016 Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta LIITE 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa

Lisätiedot

H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II

H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden päiväkotihoidon palveluseteli Oulun Kauppakamarin tilaisuus 29.3.2012 Arto Lamberg, varhaiskasvatusjohtaja H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena 18.10.2016 Sivu 1 / 1 4303/2016 02.05.01 43 Espoo-lisän maksaminen lasten yksityisen hoidon tuen lakisääteisen hoitolisän korotuksena Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelma 2017-2018 Hyvinvointipalvelut 1(4) Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäiväiltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut. HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen. Puhelinnumero / faksinumero / sähköposti

Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut. HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen. Puhelinnumero / faksinumero / sähköposti HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen Jokaisesta päivähoitoyksiköstä täytetään oma hakemus Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja (Vk.jtk 10.12.2013 20 ) PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

HE 60/2016 VP JA LASTEN YKSITYISEN HOIDON TUKI

HE 60/2016 VP JA LASTEN YKSITYISEN HOIDON TUKI Annika Juurikko / sosiaali- ja terveyspalveluosasto Olli Retulainen /hallinto- ja suunnitteluosasto 24.5.2016 LAUSUNTO 1(5) HE 60/2016 VP JA LASTEN YKSITYISEN HOIDON TUKI Alla vastauksia sosiaali- ja terveysvaliokunnan

Lisätiedot

Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä

Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä Nykyiset trendit lasten kotihoidontuen käytöstä Sosiaaliturvan abc Anita Haataja 31.5.2012 Sisältö Kotihoidon tuki Tukimuodoista, käyttäjämääristä ja kustannuksista Osittainen hoitoraha Kuntalisät 2 Lakisääteistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä

Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän maksamisesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen yhteydessä Mallisopimus lastenhoidon tuen kunnallisesta lisästä 1.8.2016 alkaen Kunnan tulee kirjoittaa tämä sopimus kokonaisuudessaan, puuttuvien kohtien täydentäminen ei riitä. Sopimus lastenhoidon tuen kuntalisän

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 19.4.2016 1 (5) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lisätiedot

MIKSI PALVELUSTRATEGIA Kuntaliitto; 2007

MIKSI PALVELUSTRATEGIA Kuntaliitto; 2007 MIKSI PALVELUSTRATEGIA Kuntaliitto; 2007 Palvelustrategia vastaa kysymykseen, miten kunnat selviävät palvelujen järjestäjänä tulevaisuudessa erilaisten muutosten aiheuttamista haasteista Palvelustrategiassa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan, että

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelivalmistelu LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Varhaiskasvatuksen palvelusetelivalmistelu LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Varhaiskasvatuksen palvelusetelivalmistelu Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017-2030 asiantuntijatyöryhmän esitys, OKM:n tilaama selvitys Osallistumisasteen nostamista koskevat lyhyen

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Miksi palveluseteli? Lisää asiakkaan/hänen läheistensä valinnan mahdollisuuksia ja vahvistaa itsemääräämisoikeutta

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Hyväksymisen voimassaoloaika Merkintä tuottajarekisteriin tehdään toistaiseksi sääntökirjan mukaisesti.

Hyväksymisen voimassaoloaika Merkintä tuottajarekisteriin tehdään toistaiseksi sääntökirjan mukaisesti. Varhaiskasvatuspalvelut 19.3.2014 HAKU VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTTAJAKSI Pöytyän kunnan koulutuslautakunta on kokouksessaan 19.3.2014 19 päättänyt, että ostopalvelujärjestelmä muutetaan palvelusetelijärjestelmäksi

Lisätiedot

Yksityistä päivähoitoa ovat tarjonneet Linnalan leikkikoulu, päiväkoti Tähti ja yksityiset perhepäivähoitajat.

Yksityistä päivähoitoa ovat tarjonneet Linnalan leikkikoulu, päiväkoti Tähti ja yksityiset perhepäivähoitajat. Sivistyslautakunta 47 10.03.2015 Sivistyslautakunta 59 24.03.2015 Yksityisen päiväkotihoidon palvelusetelin käyttöönotto ja arvo 157/34/340/2015 SL 47 Selostus: Varhaiskasvatuksen tuloskorttiin on kirjattu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

SELVITYS YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTOSTA MUHOKSEN KUNNASSA

SELVITYS YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTOSTA MUHOKSEN KUNNASSA SELVITYS YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTOSTA MUHOKSEN KUNNASSA Sisällys 1 TAUSTAA PALVELUSETELISTÄ 3 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT MUHOKSELLA 4 2.1 Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut 4 2.2

Lisätiedot

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ

ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN YKSITYISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ OHJE YKSITYISEN PALVELUNTUOTTAJALLE Lapsen tulee osallistua vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan

Lisätiedot

Kuntapalveluja markkinamekanismilla. Riitta Pylvänen palvelupäällikkö

Kuntapalveluja markkinamekanismilla. Riitta Pylvänen palvelupäällikkö Kuntapalveluja markkinamekanismilla Riitta Pylvänen palvelupäällikkö 4.12.2013 Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä on riittävän suuri

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 24.8.2012

Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 24.8.2012 Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 24.8.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Henkilökohtainen budjetti projektin tavoitteet Henkilökohtaisen budjetin käyttömahdollisuudet omaishoidon tuessa

Lisätiedot

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa

Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi www.thl.fi/iva Esimerkki vaikutusten ennakkoarvioinnista päätöksenteossa (Lähde: Tampereen sosiaali- ja terveyslautakunta, pöytäkirja

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

Koulutuslautakunta 24 26.04.2013. Yksityisen hoidon tuen periaatteet 129/05.01.00/2013. Koulutuslautakunta 24

Koulutuslautakunta 24 26.04.2013. Yksityisen hoidon tuen periaatteet 129/05.01.00/2013. Koulutuslautakunta 24 Koulutuslautakunta 24 26.04.2013 Yksityisen hoidon tuen periaatteet 129/05.01.00/2013 Koulutuslautakunta 24 Koulutuslautakunta 8.2.2011 11 Kunnanhallitus 16.11.2009 360: Kunnanjohtajan ehdotuksessa taloussuunnitelmaksi

Lisätiedot

Palveluseteli yrityksen hyvinvointipalveluiden tuottamisen mahdollistajana

Palveluseteli yrityksen hyvinvointipalveluiden tuottamisen mahdollistajana Palveluseteli yrityksen hyvinvointipalveluiden tuottamisen mahdollistajana PASSARI HANKESEMINAARI Helsinki 29.11.2011 Sanna Meronen-Vilenius Kehittämispäällikkö Helsingin Yrittäjät sanna.meronen-vilenius@helsinginyrittajat.fi

Lisätiedot