Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti."

Transkriptio

1 Yleiset lainaehdot Alla on määritelty ne ehdot, joilla Ferratum Finland Oy (jäljempänä Ferratum tai luotonantaja) myöntää lainan sitä hakevalle henkilölle (jäljempänä asiakas). Lainan hakeminen ja myöntäminen Ferratum-kuluttajaluottoa voi hakea käyttämällä verkkopankkitunnuksia. Kun asiakas on kerran tunnistettu verkkopankkitunnuksilla, hän saa oman henkilökohtaisen tunnusluvun, jolla hän voi tunnistautua hakiessaan Ferratum-kuluttajaluottoa seuraavan kerran. Asiakkaan on pidettävä saamansa henkilökohtainen tunnusluku vain omana tietonaan, eikä sitä saa luovuttaa tai muuten ilmaista toiselle henkilölle. Tunnuslukua on myös säilytettävä siten, etteivät ulkopuoliset pääse siihen käsiksi. Asiakas vastaa Ferratumille tunnuslukuaan käyttäen otetuista lainoista. Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Lainan myöntämistä edeltää luottoharkinta ja Ferratum päättää yksipuolisesti lainan myöntämisestä. Ferratumilla on oikeus hylätä hakemus syytä ilmoittamatta, lukuunottamatta pakottavien säännösten mukaisia tiedottamisvelvoitteita. Ferratum käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan asiakkaan henkilö- ja yhteisöluottotietoja. Tarvittavat henkilö- ja luottotiedot hankitaan Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n rekistereistä. Ferratum varaa myös oikeuden tarkistaa asiakkaan työsuhteen tiedot ja verotiedot. Asiakas hyväksyy, että Ferratum voi tarkistaa luoton myöntämisen kannalta tarpeellisia tietoja asiakkaasta mukaan lukien hänen tietonsa kyseisistä rekistereistä. Lainasumma, -aika ja -kustannukset Lainan määrä on asiakkaan valinnan mukaisesti euroa. Laina-aika on lainasummasta ja asiakkaan valinnasta riippuen 6-15 kuukautta. Ferratum tekee lopullisen päätöksen asiakkaalle myönnettävän lainan määrästä ja laina-ajasta luottoharkinnan yhteydessä tehtävän pisteytyksen ja hakijan aikaisemman luottohistorian perusteella. Ferratum maksaa kerralla koko myönnetyn lainan määrän asiakkaan hakemuksessaan ilmoittamalle tilille. Tarkemmat tiedot löytyvät lainataulukosta. Summa Avaus maksu Maksuaika(kk) Erät Kulut Yhteensa Todellinen vuosikorko , ,80% , ,69% , ,40% , ,30% , ,60% , ,80% , ,20% , ,60% , ,40% , ,70% , ,50% , ,90% , ,00% , ,75% , ,00%

2 , ,60% , ,75% , ,60% , ,95% , ,00% , ,95% , ,80% , ,20% , ,00% , ,45% , ,75% , ,75% , ,75% , ,75% , ,75% , ,75% , ,75% , ,00% , ,75% , ,60% , ,00% , ,75% , ,05% , ,55% , ,75% , ,87% , ,75% , ,50% Lisäpalvelut a) Yhteystietojen muutos, jolloin tietojen oikeellisuus voidaan tarkistaa väestörekisterikeskuksesta- 15 EUR b) Eräpäivän muutos- 10 EUR c) Kirjallinen selvitys asiakkaan lainoista pankille, työnantajalle, viranomaiselle jne. (aiheutunut työ veloitetaan aikaveloitusperusteisesti)- 40 EUR/h d) Maksuohjelman muutos- 30 EUR Lainan takaisinmaksu ja eräpäivä Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun laina maksetaan asiakkaan tilille. Laina-aika on lainasummasta ja hakijan valinnasta riippuen 6-15 kuukautta laskettuna lainan tilille maksupäivästä tai sitä seuraavasta pankkipäivästä. Laina maksetaan takaisin kuukausittain maksettavissa erissä. Asiakkaalle lähetetään jokaisen erän osalta lasku kotiosoitteeseen tai sähköisesti asiakkaan niin pyytäessä. Laskun mukana lähetettävällä esitäytetyllä viitesiirtolomakkeella asiakas voi maksaa laskun suoraan pankkiin. Maksettaessa muulla tavoin on viitenumero sekä lasku/lainanumero merkittävä aina tiedonantoihin. Asiakkaalla on aina oikeus maksaa nopeammin jäljellä oleva velka ilman muita, kuin kuluttajansuojalain mukaisia lisäkustannuksia. Ferratumilla on kuitenkin oikeus vaatia avausmaksun maksamista asiakkaalta ja sitä ei palauteta, jos asiakas maksaa lainan ennen eräpäivää.

3 Perimismaksut, viivästyskorko ja maksuhuomautus Ferratumille on korvattava kaikki kustannukset ja palkkiot, jotka sille aiheutuvat luoton ja siihen liittyvien maksujen perinnästä. Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Mikäli Ferratumin ennen luoton erääntymistä perimä luoton korko on edellä mainittua viivästyskorkoa suurempi, on Ferratumilla kuitenkin oikeus periä viivästyskorkona luoton korkoa enintään 180 vuorokautta siitä kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Kirjallisesti lähetetyistä maksuhuomautuksista Ferratum veloittaa 5 /kpl tai laissa sallitun enimmäismäärän. Maksun laiminlyöminen Ferratum voi ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedon maksun laiminlyönnistä, jos maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää kirjallisessa maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja asiakkaalle on lähetetty vähintään 21 päivää ennen tietojen luovuttamista kirjallinen maksukehotus, jossa on muistutettu maksuhäiriötietojen ilmoittamisesta ja merkitsemisestä luottotietorekisteriin sekä maksuhäiriötietojen tallentamista koskevista edellytyksistä. Lainan poikkeuksellinen erääntyminen Ferratumilla on oikeus eräännyttää koko laina korkoineen ja kuluineen maksettavaksi, jos maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään kymmenen prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä taikka käsittää koko jäännössaatavan. Luotto erääntyy neljän viikon tai, jos asiakkaalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty asiakkaalle. Jos asiakas tämän ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa. Ferratum voi vedota edellä tarkoitettuun eräännyttämisoikeuteen myös, jos asiakkaan muu sopimusrikkomus on olennainen, kuten esimerkiksi mikäli asiakas on antanut Ferratumille harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa lainan myöntämiseen tai sen ehtoihin. Kaikissa tapauksissa viivästyneen maksun suuruudesta riippumatta Ferratumilla on oikeus eräännyttää koko laina korkoineen ja kuluineen maksettavaksi, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta. Tätä erääntymismenettelyä ei sovelleta, jos kysymys on maksun viivästymisestä ja viivästyminen johtuu asiakkaan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi jos tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi Ferratumille ilmeisen kohtuutonta. Tällaisesta sosiaalisesta suoritusesteestä on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti Ferratumille. Ilmoitukseen on liitettävä mahdolliset esteen todentavat dokumentit. Laina erääntyy maksettavaksi heti mikäli asiakas tulee maksukyvyttömäksi (asetetaan konkurssiin) tai asiakas kuolee.

4 Mikäli Ferratumilla on oikeus eräännyttää laina, mutta se ei vetoa erääntymisperusteeseen välittömästi sen havaittuaan, ei Ferratum luovu oikeudestaan vedota perusteeseen ja eräännyttää laina myöhemmin. Lainan ennenaikainen maksaminen Asiakkaalla on oikeus maksaa haluamanaan ajankohtana ylimääräisiä lyhennyksiä tai ennenaikaisesti koko laina ilman ylimääräisiä kuluja. Mikäli asiakkaan loppusuoritus ylittää tai alittaa lainan jäljellä olevan velan enintään viidellä (5) eurolla, asiakkaalla on oikeus olla maksamatta jäännösvelkaa ja Ferratumilla vastaavasti palauttamatta liikasuoritusta. Jos asiakas maksaa lainan tai sen osan ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta Ferratumin saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Ferratum saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut (avausmaksun). Peruuttamisoikeus Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta jolloin asiakas sai kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin todisteellisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot: - Asiakkaan nimi ja henkilötunnus - Ilmoitus peruuttamisesta - Paikka ja päiväys - Asiakkaan omakätinen allekirjoitus Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajan osoitteeseen: Ferratum Finland Oy Asiakaspalvelu Ratamestarinkatu 11 A HELSINKI Peruuttamisilmoitukset voi lähettää myös faksilla numeroon Peruuttamistilanteissa asiakkaan on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä sopimuksen perusteella saamansa varat luotonantajalle uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa. Asiakas on lisäksi velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena lainan koron ajalta, jonka laina on ollut asiakkaan käytössä. Asiakkaan maksettavaksi tuleva korko päivää kohden saadaan kertomalla käytössä olevan velan määrä luoton korolla ja jakamalla saatu summa luvulla 360. Muita ehtoja Lähettämällä KYLLÄ-tekstiviestin asiakas ilmoittaa hyväksyneensä lainasumman sekä lainaehdot ja hyväksyy, että laina siirretään välittömästi asiakkaan tilille. Asiakkaan on viipymättä ilmoittava nimen- ja osoitteenmuutoksista Ferratumille jäljessä mainittuun osoitteeseen. Ferratumilla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa kolmannelle.

5 Mikäli lainan pääomaa on sovittu maksettavaksi erissä, asiakkaalla on oikeus milloin tahansa lainasopimuksen kuluessa saada pyynnöstä ja maksutta lainan lyhennystaulukko. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Ferratumin kotipaikan käräjäoikeudessa. Asiakkaalla on myös oikeus saattaa luottosuhteesta johtuvat erimielisyydet Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Valvontaviranomaiset Kuluttajaluottoja valvovat Finanssivalvonta, (www.finanssivalvonta.fi), kuluttaja-asiamies ja Kuluttajavirasto (www.kuluttajavirasto.fi) sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi). Ylivoimainen este Ferratum ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Ferratumin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Ferratum ei kohtuudella voi voittaa. Ferratum on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. Tietosuoja Asiakkaan tiedot on tallennettu Ferratumin asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Ferratumilla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti. Ferratum Finland Oy Asiakaspalvelu Ratamestarinkatu 11 A HELSINKI puh fax Suomen kaupparekisteri Y-tunnus Päätoimiala: Rahoitus Näillä ehdoilla ei vähennetä asiakkaalle kuluttajasuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Ennakkotiedot Ferratum kuluttajaluotosta on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä. Helsinki

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot. 2. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Faksinumero Internet-osoite Gothia

Lisätiedot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä YkkösBonus MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007).

Keskusliiton maksujenvälityksen yleisiä ehtoja (1.4.2007). Korttitapahtumalla maksua tai varojen nostoa, jossa kortti on fyysisesti läsnä tai annetaan kortin tiedot (maksunsaaja-aloitteiset maksut) tapahtuman hyväksymiseksi. Jos korttitietoja käytetään ainoastaan

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen.

RAHATILIN TILIEHDOT. 1.4 Luotollinen tili Mikäli tiliin liittyy luotto, luoton määrästä ja sen ehdoista sovitaan erikseen. RAHATILIN TILIEHDOT Määritelmät Asiakkaalla tarkoitetaan tilinomistajaa, tilinomistajan edunvalvojaa tai edunvalvontavaltuutettua. Tilinomistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolle Pankki on velkaa tilillä

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä.

Asiakas tarkoittaa asiakassopimuksen tekevää tai tehnyttä taikka Watsonia käyttävää henkilöä, joka ei ole myyjä. WATSON-PALVELUN ERITYISEHDOT WATSON NORDIC OY 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Watson tv- ja tilausvideopalvelun (jäljempänä Watson) käyttämiseen, ja ne määrittävät

Lisätiedot

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS")

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA (YLEISSOPIMUS) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS") Kuntarahoitus Oyj ("sopijapuoli" tai "Kuntarahoitus") ja ("asiakas" tai "sopijapuoli") sopivat tällä yleissopimuksella niistä yleisistä

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Maakaasun toimitusehdot

Maakaasun toimitusehdot Maakaasun toimitusehdot Sisältö Maakaasun toimitusehdot 1.3.2006 1 Soveltamisala ja määritelmät... 3 2 Maakaasun toimitussopimuksen tekeminen ja muut tarvittavat sopimukset... 3 3 Maakaasuputkistot ja

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA

YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA YLEISET VALMISMATKAEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan sellaisiin yli kolme vuorokautta kestäviin valmismatkoihin, jotka on hankittu pääasiassa yksityiseen

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot