nro 1 syyskuu 2010 ASIAKASLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro 1 syyskuu 2010 ASIAKASLEHTI"

Transkriptio

1 nro 1 syyskuu 2010 ASIAKASLEHTI

2 PÄÄKIRJOITUS Heikki Härtsiä Tervetuloa Millogille! Millog on suomalainen, puolustusmateriaalin teolliseen kunnossapitoon erikoistunut yritys. Varsinainen toiminta alkoi vuonna 2008, mutta perinteet ulottuvat vuosikymmenien taakse. Yhtiön tausta on vahva, se on osa suomalaista puolustusteollisuutta. Vaikka yhtiö on uusi, niin vanhaa ovat vuosikymmenien osaaminen ja kokemus järjestelmien kunnossapidosta. Kunnossapidon on toteuduttava paitsi normaalioloissa myös poikkeusoloissa Puolustusvoimien kumppanina ja tukiorganisaationa. Verkostoitumalla Pohjoismaissa ja Euroopassa edistämme huoltovarmuutta ja varmistamme elinjaksopalveluiden jatkuvan kustannustehokkuuden. Vaikka teemme tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten materiaali toimittajien ja laitevalmistajien kanssa, olemme riippumattomia ja haemme aidosti parasta. Se on sekä asiakkaiden että laitevalmistajien etu. Tervetuloa Millogille! Heikki Härtsiä asiakkuusjohtaja Millog asiakaslehti 1. vuosikerta llmestymisaika syyskuu Seuraava lehti ilmestyy joulukuussa Toimituskunta Päätoimittaja Heikki Härtsiä Vastaava toimittaja Maria Takalo Taitto Suunnittelutoimisto Mera Oy Painopaikka Hämeen Kirjapaino Oy 2 Millog asiakaslehti 1/2010

3 SISÄLLYSLUETTELO 4-6 Vuosityösuunnitteluun panostettava Tehtiin parempaa kuin ajateltiinkaan 9 Kumppanuusryhmä Hankkeisiin osallistuminen hyödyttää Riihimäelle uusi varustelu- ja huoltohalli Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstötutkimus Optroniikka katsoo pitkälle tulevaisuuteen Huutokaupan historia KANNEN KUVA Sami Helenius Tervetuloa verkkosivuillemme! Millogin verkkosivustot uudistuivat niin ulkoasun, sisällön, rakenteen kuin käytettävyydenkin suhteen. Ajankohtaisten asioiden, yritysesittelyn ja yhteystietojen lisäksi sivustolta löytyy nyt entistä paremmin tietoa yhtiön palveluista ja tuotteista. Lisäksi sivuilta löytyvät mm. tuoreimmat tuote-esitteet ja kuvapankki. Myös SA-Kaupalle omat verkkosivut SA-Kauppa, kuten myös huutokauppatoiminta, ovat Millogin hallinnoimia toimintoja. Halusimme vahvistaa SA-Kaupan itsenäistä asemaa omalla visuaalisella ilmeellä. Sivustolta löytyy lisätietoa ja kuvia myytävistä tuotteista ja tuoteryhmistä sekä myymälöiden yhteystiedot ja aukioloajat. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa huutokauppojen ajankohdista ja toteutuspaikoista sekä huudettavana olevista tuotteista. 3 Millog asiakaslehti 1/2010

4 Eversti Timo Kakkola Timo Kakkolan mielestä Puolustusvoimien ja Millogin yhteistyö on kehittynyt myönteisesti. 4 Millog log asiakaslehti a asl i1 1/

5 Vuosityösuunnitteluun panostettava TEKSTI JA KUVAT Antti Kymäläinen Tärkeistä kunnossapidon kumppanuuden mittareista Kakkola nos taa muiden yläpuolelle kaksi keskeistä: kustannukset ja asiakastyytyväisyyden. Vaikka kunnossapidon kumppanuuden kehittämishaasteita edelleen löytyy aina lainsäädännön viilaamisesta materiaalin kirjanpidon yhtenäistämiseen, on toiminta kokonaisuutena lähtenyt hyvin liikkeelle, sanoo Länsi-Suomen Huoltorykmentin komentaja, eversti Timo Kakkola. Kakkolan mielestä Puolustusvoimien ja Millogin yhteistyö on kehittynyt ja syventynyt sitä mukaa, kun välttämättömiä käytännön toimintaohjeita on saatu valmiiksi. - Positiivista on ollut yhteinen yrittämisen henki, joka on näkynyt selvästi, esimerkiksi Millogin panostuksessa viime vuoden Maanvyöry-harjoitukseen. Yhtiössä katse on todella suunnattu eteenpäin, kiittelee Kakkola. Edistymisestä huolimatta paljon on vielä tehtävää. - Vuosityösuunnittelu on kumppanuuden yksi selvimmistä kehittämiskohteista. Kaikkien prosessiin osallistujien yhteistyötä on lisättävä ja erityisesti Puolustusvoimien puolella suunnitteluun on otettava vastuullisempi asenne. Tärkeänä Kakkola pitää myös kunnossapidon 1 ja 2 tasojen vastuumäärittelyn loppuunsaattamista. - Tämä tuo selvyyden siihen, mitkä työt Millog tekee ja mitkä kuuluvat Puolustusvoimille. Työ vaatii aikaa, sillä se on tehtävä järjestelmäkohtaisesti. Tavoitteena tulee olla kaiken päällekkäisyyden poistaminen, linjaa Kakkola. Haasteita löytyy myös yhteisen SAP-järjestelmän hyödyntämisestä. Kakkolan mukaan järjestelmään pitäisi saada nopeasti laitekohtaiset huoltorakenteet ja -ohjeet. Nämä poistaisivat monia epäselvyyksiä toiminnasta. 5 Millog asiakaslehti 1/2010 >

6 Eversti Timo Kakkola Millog on Puolustusvoimille elintärkeä kumppani. Vastaavasti Puolustusvoimat on yh tiön suurin ja tärkein asiakas Tärkeistä kunnossapidon kumppanuuden mittareista Kakkola nostaa muiden yläpuolelle kaksi keskeistä: kustannukset ja asiakastyytyväisyyden. - Kumppanuuteen siirtyminen on selkeästi parantanut kustannustietoisuuttamme. Kustannusluvut eivät kuitenkaan kerro toiminnan tuloksellisuudesta kuin osatotuuden, sillä tärkeämpää on se, mitä rahalla on saatu aikaan. - Toinen tärkeä mittari on asiakastyytyväisyys. Palvelu tuotetaan joukoille ja jos ne kokevat sen hyväksi, ollaan oikealla tiellä. Silloin kun tuote tai palvelu ei vastaa odotuksia, oikea reagointitapa on Kakkolan mielestä reklamointi. Reklamointi on sopimuksen mukainen menettely, joka osaltaan tuottaa kumppanille tietoa laadun ja toiminnan kehittämiseen. Reklamointi käynnistyi vähitellen ja nyt näyttää siltä, että asia on jo melko hyvin sisäistetty. - Viime vuonna Puolustusvoimien joukot tekivät Millogille 60 reklamaatiota, joista 17 tuli Länsi-Suomen Huoltorykmentin alueen joukoilta. Tänä vuonna huhtikuun alkupäiviin mennessä LSHR:n alueelta on tehty 16 reklamaatiota, laskee Kakkola. Reklamaatiot eivät hänen mielestään kerro siitä, että materiaalin kunnossapidossa oli tapahtunut notkahdus kumppanuuteen siirryttäessä. - Varustus on vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin se oli Puolustusvoimien huollossa. Toiminnan tehostumisesta merkkejä Kumppanuuden tuloksiin kohdistuu monia odotuksia ja SAP-järjestelmä on valjastettu yhdistelemään syötetyistä tiedoista erilaisia tunnuslukuja. Toiminnan tuloksellisuudesta ja lukujen kehityksestä ei Kakkolan mielestä voida yhden vuoden jälkeen vielä tehdä pitkälle meneviä päätelmiä - varsinkaan, kun puutteet vuosityösuunnittelussa ovat heijastuneet myös toteumaraportteihin. Käytettävissä olevien lukujen perusteella Kakkola uskaltaa kuitenkin varovasti liputtaa toiminnan tuloksellisuuden kehittymisen puolesta. - Millogissa tehtyjen kunnossapitotuntien määrä on kasvanut ja vastaavasti hallinnollisen työn osuus vähentynyt. Edellytykset toiminnan tehostumiselle ovat siis olemassa, summaa Kakkola. Kustannustietoisuus parantunut Kumppanuudesta etua molemmille osapuolille Millog on Puolustusvoimille elintärkeä kumppani. Vastaavasti Puolustusvoimat on yhtiön suurin ja tärkein asiakas. - Strateginen kumppanuus tuo meille molemmille osapuolille merkittäviä etuja. Puolustusvoimat saa yhtiöltä sovitut normaali- ja poikkeusolojen työsuoritteet ja materiaalituen. Millog voi puolestaan luottaa siihen, että myös taloudellisesti vaikeina aikoina kunnossapidon tilauskanta pysyy sovitun suuruisena, perustelee Kakkola kumppanuuden hyötyjä. Suurinta huoltorykmenttiä komentava Kakkola ei epäröi korostaa joukkonsa keskeistä roolia kumppanuudessa. Länsi-Suomen Huoltorykmentin ja Millogin yhteistyö on kiinteää jo pelkästään toimintojen sijainnin näkökulmasta. Maavoimien joukkojen painopiste on selkeästi Länsi-Suomen alueella, missä sijaitsevat myös Millogin ajoneuvo -, elektroniikka-, panssari- ja viestijärjestelmien kunnossapidon toimipisteet. 6 Millog asiakaslehti 1/2010

7 Aarne Nieminen ja Heikki Härtsiä Tehtiin parempaa kuin ajateltiinkaan Strateginen kumppanuus on enemmän kuin vain joidenkin toimintojen ulkoistamista kilpailuttamalla. Kumppani on tiiviisti ja pitkäjänteisesti mukana kaluston ja toimintojen kehittämisessä. Ensimmäinen vuosi osoitti kumppanuusmallin kantavan Millogin ja Puolustusvoimien strateginen kumppanuus on tuottanut hyvin positiivisia kokemuksia, Millogin toimitusjohtaja Aarne Nieminen sanoo. - Tehokkuusluvut kertovat, että asiakas on saanut enemmän työtunteja kuin sopimuksessa on, ja enemmän materiaalin kunnossapitoa kuin ennen. - Uskon, että pystymme vielä kasvattamaan tehokkuutta, ennen kaikkea prosesseja hiomalla, Nieminen toteaa. Noin puolentoista vuoden kokemus kertoo, että kumppanuuskonsepti on ehjä, Millogin asiakasjohtaja Heikki Härtsiä vahvistaa. - Pystyimme tekemään enemmän kunnossapitotyötä pienemmällä porukalla ja vähemmillä rahoilla kuin arvioitiin. Erot eivät ole valtavia, mutta noin kolme prosenttia arvioitua halvemmalla päästiin. - Reklamaatioiden määrä ei ole ollut kohtuuton ja asiakastyytyväisyys on ihan siedettävällä tasolla. Samoin voidaan arvioida sitä kriittisintä asiaa, eli toimiiko materiaalin kunnossapito myös poikkeusoloissa. Kaiken tietämyksen perusteella se toimii, Heikki Härtsiä > sanoo. Uskon, että pystymme vielä kasvattamaan tehokkuutta, ennen kaikkea prosesseja hiomalla, Nieminen toteaa Heikki Härtsiä ja Aarne Nieminen 7 Millog asiakaslehti 1/2010

8 Aarne Nieminen ja Heikki Härtsiä Merkittävä muutos Kumppani on tiiviisti ja pitkäjänteisesti mukana kaluston ja toimintojen kehittämisessä. Asiakas saa sovitut palvelut yhdeltä luukulta Puolustusvoimat ja Millog solmivat kumppanuussopimuksen kesällä Millog otti kokonaisvastuun Maavoimien materiaalin kunnossapidosta kaikissa valmiustiloissa. Vuoden 2009 alussa Puolustusvoimien yksiköt siirtyivät henkilöstöineen Millogille. Muutos oli suuri, ja sen takana on pitkä prosessi Puolustusvoimissa. - Takana on se isompi ajatus, että Puolustusvoimat haluavat integroitua voimakkaammin yhteiskuntaan. Ajatuksena on, että myös poikkeusoloissa voidaan toimia samoilla rakenteilla kuin normaalioloissa, Aarne Nieminen taustoittaa. Toinen peruste on taloudellinen. Puolustusmateriaali on kallistunut huomattavasti yleistä kustannusten nousua nopeammin. On siis pyrittävä vähempään tavaraan, mutta suurempaan tehokkuuteen. - Näistä lähtökohdista tutkittiin, miten kumppanuusmallia voitaisiin rakentaa. Vaihtoehtoina oli myös osakumppanuuksia alue kerrallaan, esimerkiksi ajoneuvoelektroniikassa tai asetekniikan jollakin lohkolla. - Lopputuloksena Puolustusvoimat päätyi siihen, että eniten tehokkuutta saadaan kokonaisuuksia irrottamalla. Suomalainen ratkaisu on esimerkiksi muihin Euroopan maihin verrattuna hyvin mittava ja paljon pitemmälle menevä. Avoimuus on avain Strateginen kumppanuus on enemmän kuin vain joidenkin toimintojen ulkoistamista kilpailuttamalla. Kumppani on tiiviisti ja pitkäjänteisesti mukana kaluston ja toimintojen kehittämisessä. Asiakas saa sovitut palvelut yhdeltä luukulta. - Kun strategiseen kumppanuuteen mennään, ei ensimmäisenä ole mielessä, kuinka kilpailutan tämän kahden vuoden päästä uudelleen. Siksi kumppanuuden pitää rakentua avoimuudelle ja yhteiselle tuloksellisuuden arvioinnille, Nieminen sanoo. Sopimuksessa on mekanismit, joilla Millogille siirtynyt toiminta voidaan palauttaa puolustusvoimille, mutta massiivinen takaisinsiirto ei voi olla ihan ensimmäinen vaihtoehto, Aarne Nieminen sanoo. - Monien hankkeiden elinkaari on kymmeniä vuosia. Se ajattelu ei ruoki lyhytaikaista suunnittelua, niin että tällaista operaatiota lähdettäisiin tekemään viiden vuoden välein jonkun muun kanssa. Eikä tällä kentällä ole kovin monia pelaajiakaan. Pitkässä liitossa - Kustannustehokkuus pitää löytää sopimuksen sisältä. Meillä on sopimuksessa aleneva hinta ensimmäisten kahdeksan vuoden ajaksi. Vuoteen 2016 mennessä hinta alenee 12 prosenttia. - Olemme sopineet yhteisiä tavoitteita, joilla säästöjä haetaan. Se ei ole yksin kumppanin toiminnan säästöä, vaan tilannetta katsotaan kokonaisuuden toiminnan kannalta, toimitusjohtaja Nieminen sanoo. - Eihän ole mitään järkeä siirtää toimintoja kumppanille, jos itselleen joutuu jättämään organisaation valvomaan, miten kumppani toimii. Täytyy löytää oikeat mittarit ja avoimuus toiminnan seuraamiseen. Kun kaluston elinkaari on vuosikymmeniä, sen toimintaakin on ajateltava pitkäjänteisesti. - On tärkeää, että olemme mukana hankkeissa alusta lähtien. Olemme mukana suunnittelemassa hankintojen elinjakson aikaista toimintaa, järjestelmien muutoksia ja modernisointeja ja myös niiden poistumista käytöstä. Kasvutilaa olemassa Millogin takana ovat tunnetut suomalaisyritykset Patria ja Insta. Osaaminen ja pysyvyys ovat sen vahvuuksia, toimitusjohtaja Aarne Nieminen näkee. Millogilla on myös kykyä ja halua laajentua. Se on varteenotettava kumppani sekä yksityisille yrityksille että Puolustusvoimien ohella muille julkisille organisaatioille. Maavoimien kunnossapitoa vastaavasta jättiulkoistuksesta ei tarvitse olla kyse, Aarne Nieminen muistuttaa. - Valtion muissa organisaatioissa voisi olla halukkuutta yhteistyöhön. Toivon että katsottaisiin, miten näitä kykyjä voitaisiin parhaiten käyttää. Sehän olisi koko yhteiskunnankin etu. - Meillä on kumppanuussopimus Maavoimien osalta, mutta on pohdittava myös, miten Puolustusvoimat voivat hyödyntää kumppanuutta laajemminkin. Meri- ja Ilmavoimien kanssa tätä osittain jo tehdäänkin, Aarne Nieminen kertoo. TEKSTI Martti Ripaoja KUVAT Sami Helenius 8 Millog asiakaslehti 1/2010

9 Mikä ihmeen kumppanuusryhmä? Millogin ja Puolustusvoimien välisen strategisen kumppanuuden tavoitteiden ja periaatteiden toteuttamista ohjaa ja valvoo kumppanuusryhmä. Kumppanuusryhmä linjaa kumppanuuden tavoitteet Puolustusvoimien strategisen ja pitkän tähtäyksen suunnitelman perusteella. Tavoitteena on luoda tuottavuutta, kustannustehokkuutta ja niiden kehittymistä tukeva kunnossapidon kustannustenhallinnan malli. Lisäksi kumppanuusryhmä ohjaa ja valvoo kustannusvertailun menettelyiden ja kohteiden määritystä sekä arvioi kunnossapidon tarkoituksenmukaisuutta ja kustannuskehityksen kohtuullisuutta sekä ohjaa kunnossapitoa. Edustavat edustajat Kumppanuusryhmän muodostavat Puolustusvoimien edustajat Pääesikunnasta, Maavoimien Esikunnasta ja Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnasta sekä Mil login puolelta toimitusjohtaja, hänen varamiehensä (ja muu riittävä edustus). Kumppanuusryhmä kokoontuu puolivuosittain. Lisäksi kumppanuusryhmä voi kokoontua kumman tahansa aloitteesta ja puheenjohtajan kutsumana. Päätöksenteossaan kumppanuusryhmän tulee olla yksimielinen. TEKSTI Maarit Rautio / mera KUVA Sami Helenius Millog Akatemia Millog tekee yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ja tarjoaa mahdollisuuden opinnäytetöihin, työelämään tutustumiseen sekä työssäoppimiseen toisen asteen ammatillista perustutkintoa suorittaville. Tänä kesänä eri puolilla Suomea työllistyi 59 nuorta. Heistä 15 tutustui toimintaamme kesätyön, 19 harjoittelun ja 25 Tutustu työelämään ja tienaa -työharjoittelukampanjan kautta. Kesätyö on monelle nuorelle tärkein keino hankkia käytännön tietoa ja kokemusta työelämästä. Nämä nuoren omat kokemukset vaikuttavat hänen tuleviin koulutus- ja uravalintoihinsa, toteaa hallintojohtaja Annamaija Mäki-Ventelä. Tuntuu hienolta, että pystyimme tarjoamaan näin monelle nuorelle harjoittelupaikan. Tämä on 9 % Millogin koko henkilöstövahvuudesta, iloitsee Mäki-Ventelä. 9 Millog asiakaslehti 1/2010

10 Heikki Härtsiä Hankkeisiin osallistuminen hyödyttää Vuosikymmenien kunnossapito varmistetaan, kun Millog on mukana jo järjestelmiä hankittaessa. Millog on jo mukana jossain roolissa kaikissa uusissa Maavoimien materiaali hankkeissa. Eikä turhaan. - Jokainen uusi hanke tietää meille työtä järjestelmän ylläpidossa vuodeksi. Jos emme ole järjestelmien rakentamisvaiheessa mukana, kykymme hoitaa niiden kunnossapitoa on huonompi. Työ tulee kalliimmaksi, jos joudutaan turvautumaan niihin ulkomaisiin yrityksiin, jotka järjestelmät ovat toimittaneet. - Se on meille melkein elämän ja kuoleman kysymys, asiakkuusjohtaja Heikki Härtsiä tiivistää. - Meidän työmme täällä on merkittävästi edullisempaa suoritetta kohti kuin esimerkiksi toimittaa ohjusjärjestelmän osia korjattavaksi Norjaan tai Amerikkaan. Myös edullisin tapa oppia asiat ja varmistaa kunnossapitoosaaminen on olla alusta asti mukana. Millog on mukana hankkeissa ideoinnista ja esityöstä alkaen, tieto- ja tarjouspyyntövaiheissa ja varsinaisessa hankinnassa. Osallistumisesta sovitaan aina tapauskohtaisesti Puolustusvoimien kanssa. - Luonnostaan olemme kunnossapidon asiantuntija. Järjestelmän hankinta vaatii määrittelyt kunnossapidon tarpeista, ja kun olemme olleet tarpeita määrittelemässä, on aika luontaista, että olemme myös arvioimassa vastauksia. - Toinen elementti on, että meillä on aika hyvä tekninen asiantuntemus monella alalla, ja voimme olla mukana määrittelemässä esimerkiksi optroniikan järjestelmien vaatimuksia. 10 Millog asiakaslehti 1/2010

11 - Nyt on toimittu vasta puolitoista vuotta, ja siihen mittakaavaan nähden on menty hyvin. Se ei tietenkään poista sitä, että yksittäisissä hankkeissa on ollut aika paljonkin linjanvetoa. Meidän kantamme ovat lähestyneet valtion näkemyksiä ja valtion kanta tullut huomattavasti lähemmäs meitä. - Materiaalintoimittajien palaute on pääsääntöisesti hyvää. He ovat tunnistaneet meidät Maavoimien Materiaalilaitoksen kumppaniksi. Uudet toimittajat joudutaan tietenkin joka kerta vakuuttamaan neutraliteettikysymyksestä. Kannattaa kansallekin TEKSTI Martti Ripaoja KUVA Sami Helenius Kumppanin osallistuminen hankkeisiin jo niiden suunnittelusta lähtien on eduksi asiakkaalle, ja sitä kautta meille kaikille. - Millogin sopimuksessa on taloudellisen hyödyn tasausmekanismi. Jos tienaamme liian hyvin, osa palautuu valtiolle, Heikki Härtsiä muistuttaa. - Olennaista on, että etsitään edullisin ja tehokkain tapa tehdä asioita, kunnossapito otetaan huomioon hankinnoissa ja varmistetaan, että siihen on tarvittava osaaminen. Millog on hankkeissa ensisijaisesti asiantuntijaroolissa, mutta eräissä hankkeissa valmistajan roolikin on olemassa, Heikki Härtsiä sanoo. - Mitä enemmän hankkeessa on kyse järjestelmien modernisoinnista, sitä oleellisempi on Millogin osuus. Me voimme tehdä teollisen linjan, joka muutoksen hoitaa, esimerkiksi kun kyse on raskaan raketinheitinjärjestelmän tai Leopard-panssarivaunujen modernisoinnista. - On kansantaloudellekin kannattavaa, kun Millog on työn tekijänä. Ehdoitta neutraali Millogin asiantuntijan rooliin materiaalihankkeissa kuuluu ilman muuta ehdoton neutraaliuden vaatimus. - Emme saa olla kilpailua vääristävässä yhteistyössä muiden kanssa. Noudatamme valtion antamia pelisääntöjä ja menettelytapoja ja sovimme hyvin tarkasti omista toimistamme, Heikki Härtsiä selittää. - Tämä on hyvin haasteellinen asia. Monesti järjestelmätoimittajat haluaisivat eksklusiivisia sopimuksia ja koota hankkeisiin omat yritysryppäänsä. - Kun me tarjoamme esimerkiksi omaa valmistuskykyämme hankkeisiin, tarjoamme kaikille kilpailijoille samantyyppistä palvelua, samalla hintarakenteella ja mallilla. Kysymysmerkkejä on matkalla tullut vastaan ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti, Heikki Härtsiä kertoo. Olennaista on, että etsitään edullisin ja tehokkain tapa tehdä asioita, kunnossapito otetaan huomioon hankinnoissa ja varmistetaan, että siihen on tarvittava osaaminen 11 Millog asiakaslehti 1/2010

12 Riihimäen uusi varustelu- ja huoltohalli otettiin käyttöön TEKSTI Maria Takalo KUVAT Sami Helenius 12 Millog asiakaslehti 1/2010

13 Tänne mahtuu kontti poikineen Millogin uusi, Riihimäen varuskunta-alueelle rakennettu, varustelu- ja huoltohalli vihittiin käyttöön Tiloissa varustetaan, huolletaan ja modifioidaan eri johtamisjärjestelmissä ja kansainvälisissä operaatioissa tarvittavia laitteita, kontteja ja ajoneuvoja. Hallin suunnittelussa on huomioitu myös tulevaisuuden muuttuvat tarpeet. Kokonaispinta-alaltaan 2500 m 2 :n hallissa voi samanaikaisesti olla jopa 10 varusteltavaa tai huollettavaa ajoneuvoa tai konttia. Asiakkaan tervehdyksen tilaisuuteen toi Länsi-Suomen Huoltorykmentin komentaja, eversti Timo Kakkola. - Uusi halli vahvistaa Millogin huolto- ja kunnossapitotuotantoa. Saamme käyttöömme ajanmukaisen ja tilaturvallisuudeltaan korkeatasoisen kokonaisuuden, jota voi hyödyntää lähes kaikkeen kunnossapitoon, sanoo Millogin kiinteistöpäällikkö Raimo Rantala. Hanke eteni varsin ripeästi: päätös rakentamisesta tehtiin kesäkuussa 2009, rakennustyöt käynnistyivät lokakuun alussa ja halli otettiin käyttöön kuusi kuukautta myöhemmin. Vihkiäispuheen piti Senaatti- Kiinteistöjen johtaja Jari Panhelainen. Vihkiäisnauhan leikkasi Jari Panhelainen Senaatti-Kiinteistöt. Vas. toimialajohtaja Veli-Pekka Kari, toimitusjohtaja Aarne Nieminen, johtaja Jari Panhelainen Senaatti-Kiinteistöt ja yksikönpäällikkö Pertti Tenhunen. Panssarisoittokuntaa johtaa musiikkimajuri Pasi-Heikki Mikkola. Soittokunta esitti mm. sisäänsoittona kappaleen Tervehdys hämäläisille, säveltänyt Niilo Saraste. Musiikkiesityksenä Punaista shampanjaa, säveltänyt Rauno Lehtinen. Juhlan päätteeksi siirryttiin buffeepöydän ääreen. 13 Millog asiakaslehti 1/2010

14 Tutkimukset ja tulokset ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Millog on sitoutunut kumppanuussopimuksessa mittaamaan asiakastyytyväisyyttään säännöllisin väliajoin. Ensimmäisen toimintavuoden lopulla oli ensimmäisen asiakastyytyväisyystutkimuksen aika. Tutkimuksen toteutti Innolink Research kirje- ja puhelinkyselynä tammi-helmikuussa Keskeiset tulokset Vastaajien keskeinen mielikuva Millogista oli, että Strateginen kumppanuus toteutuu yhden luukun periaatteella, jonka mukaisesti Puolustusvoimilla on yksi strateginen kumppani kaikissa valmiustiloissa. Vastaajista 6 % oli väitteen kanssa täysin eri mieltä. Kysely lähetettiin 330:lle Puolustusvoimien huollon ja kunnossapidon työntekijälle ja 40:lle Millogin työntekijälle. Otanta Puolustusvoimien työntekijöistä kattoi koko maan; vastaajia oli niin Sodankylästä kuin Helsingistäkin, joukko-osastoista Maavoimien Esikuntaan. Asia koettiin tärkeäksi, kyselyyn vastasi 49 %:ia sen saaneista. Yleensä kirjekyselyiden vastausprosentti on 25 %. Lisäksi myös sanallista, vapaata palautetta annettiin runsaasti. Puhelimitse haastateltiin 18:aa vastaajaa. Millogin asiantuntijaroolia ja materiaalihankkeisiin osallistumista luonnehti kolme neljästä vastaajasta seuraavasti: Millog on neutraali ja puolueeton tuottaessaan materiaalihankkeiden tukipalveluita eikä liittoudu uuden materiaalin tarjoajien tai toimittajien kanssa. Vastaajista 3 % oli väitteen kanssa täysin eri mieltä. Vastaajien mukaan kolme tärkeintä asiakastyytyväisyyden tekijää olivat luotettavuus yhteistyökumppanina, avoimuus ja rehellisyys yhteistyössä sekä lupausten pitäminen. > HENKILÖSTÖTUTKIMUS Innolink Research Oy toteutti joulukuussa 2009 Millogin henkilöstötyytyväisyystutkimuksen, jonka sisällöllisenä tavoitteena oli selvittää henkilöstön näkemyksiä Millogin toiminnasta seuraavilla osa-alueilla: asiakkuus, työntekoa tukeva organisaatio, työntekoa palveleva johtaminen, palkka ja palkitseminen, selkeät töiden järjestelyt, yhteiset pelisäännöt, vuorovaikutus, toiminnan jatkuva arviointi ja oman toiminnan arviointi. Tutkimuksen kohderyhmän muodosti Millogin henkilöstö, yhteensä 631 henkilöä. Henkilöstötutkimus toteutettiin sähköposti- ja kirjekyselynä joulukuussa Vastauksia saatiin 423 henkilöltä vastausprosentin ollessa siten 67 %. Valtaosa tyytyväisiä Millogiin työnantajana Tutkimustulokset osoittavat Millogin henkilöstön olevan varsin tyytyväisiä työnantajaansa, erittäin tyytymättömiä työnantajaansa oli vain 2 prosenttia vastanneista. Henkilöstöltä kysyttiin myös, miten työilmapiiri on muuttunut edellisvuodesta. Lähes kolmannes vastaajista kokee ilmapiirin parantuneen. Tyytyväisyydestä työpaikkaan kertoo, että useampi kuin kolme neljästä olisi valmiita suosittelemaan Millogia työpaikkana ystävilleen ja tuttavilleen. Muita havaintoja tutkimustulosten mukaan oli, että Millogilla työskentelee sitoutuneita työntekijöitä, joille yrityksen menestyminen on tärkeää, työyhteisössä ei juuri esiinny eri arvostavaa kohtelua tai työpaikkakiusaamista, vaan ilmapiiri on hyvä. Vastaajat antavat sataprosenttisen työpanoksensa ja kokevat oman ammattitaitonsa olevan ajan tasalla. Lisäksi vastaajat kokevat voivansa riittävästi osallistua työnsä kehittämiseen ja että resurssit työn suorittamiseen ovat pääsääntöisesti hyvät. Eniten kehittämisenvaraa on puolestaan palkkaan ja palkitsemiseen sekä tiedonkulkuun liittyvissä tekijöissä. Vastaajat kokevat onnistuneista työsuorituksista palkitsemi- > 14 Millog asiakaslehti 1/2010

15 Välitodistus kiitettävin arvosanoin Seuranta ja jatkotoimenpiteet Asiakastyytyväisyys oli toteutunut parhaiten Millogin palvelualttiudessa, kyvyssä vastaanottaa palautetta, halukkuudessa kuunnella asiakasta. Kehitettävää kyselyyn vastaajat näkivät olevan eniten tiedottamisessa puuttuvien tai ongelmallisten toimitusten yhteydessä, toimitustäsmällisyydessä ja palvelun laadussa. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on käyty läpi Millogin johdon, Millogin yksiköiden ja Puolustusvoimien edustajien kanssa. Jokainen Millogin yksikkö on valinnut kehittämiskohteen, jonka toimenpiteitä ja toteutumista seurataan tämän vuoden ajan. Seuraava asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan ensi vuonna. Sen tuloksista saamme tietoa siitä, miten olemme toiminnan parantamisessa onnistuneet. Millogille annettujen kokonaisarvosanojen keskiarvo on 8,0 (asteikko 4-10). Yhteensä 25 % vastaajista antoi yritykselle kiitettävän (9-10) arvosanan. TEKSTI Minna Kirijatshenko KUVA Sami Helenius Positiivista kehitystä sen ja niiden huomioimisen heikoiten onnistuneeksi toiminnan tekijäksi. Johtopäätökset Vastaajien antamat arviot ovat erittäin tärkeitä toiminnan kehittämisessä. Panostamme tutkimustuloksissa esille nousseisiin kehittämiskohteisiin ja teemme niiden perusteella tarvittavia toimenpiteitä. Kehittämiskohteet on käsitelty toimipistekohtaisissa työryhmissä, toteaa hallintojohtaja Annamaija Mäki-Ventelä. Suuret kiitokset kaikille vastanneille! INNOLINKIN LAUSUNTO TULOKSISTA Millogin henkilöstötyytyväisyys on onnistumisarvosanojen keskiarvojen perusteella paremmalla tasolla kuin Innolinkin vertailutietokannan henkilöstötutkimukset yleensä. Millogin onnistumisarvosanojen keskiarvo 5,01 ylittää selkeästi vertailutietokannan onnistumisarvosanojen keskiarvon 4,63. (Vertailutietokannassa on mukana n. 40 teollisen/tuotannollisen alan yritystä, joissa keskimäärin 300 vastausta per tutkimus, siis yhteensä n yksittäistä vastausta). TEKSTI Timo Salomaa, Maria Takalo 15 Millog asiakaslehti 1/2010

16 Millogin optroniikan osaamiskeskus laajenee Optroniikka katsoo pitkälle tulevaisuuteen Millog vahvistaa optroniikan osaamiskeskustaan entisestään. Viime vuonna toteutettu liiketoimintasiirto Patrialta sai jatkoa tämän vuoden kesäkuussa, kun Insta ja Millog sopivat Instan optroniikkatoiminnan siirrosta Millogille. Näiden myötä Millogista on kasvanut merkittävä optroniikkatuotteiden valmistaja perinteisemmän kunnossapitotoiminnan ohella. Merkittävä työllistäjä Tällä hetkellä Millogin optroniikkayksikössä työskentelee 63 henkilöä. Kasvu on ripeää, sillä Millogin toiminnan käynnistymisen jälkeen optroniikkayksikön henkilömäärä on kasvanut n. 20 henkilöllä ja myös jatkossa lisärekrytoinneille on tarvetta. Toiminnan painopiste säilyy jatkossakin kunnossapidossa ja huoltotoimenpiteissä, mutta nyt olemme vahva tekijä myös optroniikan valmistajana, toteaa elektroniikan toimi alajohtaja Veli-Pekka Kari. Tämä tarkoittaa aiempaa parempaa valmiutta optroniikan kunnossapitoon ja Puolustusvoimien uushankintojen tukemiseen. Optroniikkalaitteiden määrä ja merkittävyys kasvavat Puolustusvoimissa, mikä lisää sekä uushankintojen että kunnossapitotyön määrää. Uudet asiakkuudet ovat etu kaikille Osaamisen kasvattamisella haetaan myös uusia asiakkaita, jatkaa Veli-Pekka Kari. Toimintamme tehostuessa vapautuu resursseja, joille on kysyntää myös siviilipuolella. Haluamme hyödyntää osaamistamme muille asiakkaille ja lisäksi laajempi asiakaspohja parantaa kustannustehokkuuttamme. Parempi omavaraisuus Millogin optroniikalla on 70-vuotiset perinteet ja osaaminen optisten laitteiden suunnittelusta ja valmistuksesta. Pohjana on aiempina vuosikymmeninä Puolustusvoimissa Lievestuoreen varikolla kehitetty optisen alan korkeatasoinen osaaminen. Nyt tehtyjen liiketoimintojen siirtojen myötä ammattitaito paranee entisestään, ja niin teknologiataso kuin tietämyskin kasvavat, iloitsee yksikön päällikkö Timo Vuorenpää. Kun kehitämme ja valmistamme uudet tuotteet alusta loppuun, tunnemme ne yksityiskohtaisesti. On selvä etu myös poikkeusoloissa, kun voimme valmistaa ja huoltaa itse tuotteita ja riippumattomuutemme ulkomaisista tavarantoimittajista vähenee. Arvostan myös laajaa verkostoamme, käytämme paljon kotimaisia alihankkijoita, jatkaa Vuorenpää. Ensiesittelyssä tänä syksynä Myös siviilipuolella tapahtuu, sillä tänä syksynä lanseerataan Alihankintamessuilla uusi yhteistyökuvio, jonka tavoitteena on kohottaa optroniikka-alan kotimaista tuotekehitys- ja valmistusosaamista. Uuden liittouman nimi on Optec Factory. Yhteistyössä ovat mukana VTT ja Insinööritoimisto Peura Oy, jotka tuovat vahvaa suunnitteluosaamista, sekä oululainen Exens joka vastaa elektroniikan ja ohjelmistojen tuottamisesta. Millog vastaa tuotteiden valmistuksesta. Asiakkaita tuotteille uskotaan löytyvän ainakin kemian-, lääke- ja paperiteollisuuden yrityksistä. TEKSTI Veli-Pekka Kari, Maarit Rautio /mera KUVAT Sami Helenius 16 Millog asiakaslehti 1/2010

17 Millog toimittaa tulevaisuuden taistelijan pimeänäkölaitteen Millog on mukana Puolustusvoimien teknologiahankkeessa, jossa selvitetään tulevaisuuden taistelijan suorituskykyä parantavia teknologioita. Millog vastaa hankkeessa taistelijan pimeänäkölaitteesta, joka mahdollistaa toimintakyvyn kaikkina vuorokauden aikoina. Laite sisältää päivätähtäimen lisäksi valonvahvistimen ja lämpökameran. Pimeänäkölaitteessa on lisäksi mukana maalinpaikannusominaisuus ja siihen toiminnallisesti integroitu laseretäisyysmittari ja GPS-paikannin. Laitteen muodostama kuva ja maalinpaikannustieto on mahdollista välittää toiselle ryhmälle tai joukkueen jäsenelle. Lisäksi laitteen näyttöön on mahdollista tuoda taistelijan tarvitsemaa muuta kuvallista informaatiota. Käynnistynyt tutkimushanke on Millogille merkittävä. Uusi pimeänäkölaite hyödyntää uutta teknologiaa sekä yhdistää jo olemassa olevia teknologioita. Lisäksi se vahvistaa Millogin asemaa tulevaisuuden valonvahvistinlaitteiden tuottajana. Ensimmäiset demonstraattorit uudesta pimeänäkölaitteesta on tavoitteena toimittaa Puolustusvoimille vuoden 2013 aikana. Varsinaisen sarjatuotannon arvioidaan käynnistyvän vuosikymmenen loppupuolella. Millog toimii tutkimushankkeessa projektitoimittajana. Sen yhteistyökumppaneina toimivat mm. VTT ja Noptel Oy. Olemme mukana alihankintateollisuuden kansainvälisillä ammattimessuilla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Millogin toimitusjohtaja Aarne Nieminen allekirjoittaa tulevaisuuden taistelija hanketta koskevan tutkimussopimuksen. Muita yhteistyökumppaneita edustavat Savox Communications Oy Ab:n toimitusjohtaja Henrik Wikström, eversti Mikko Myllykangas Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnasta sekä toimitusjohtaja Pertti Huusko ja johtaja Ulf Holm Insta DefSec Oy:stä. Puolustusvoimat / Juha Vähäkoski 17 Millog asiakaslehti 1/2010

18 Huutokaupan historia Asiakkaat voimakoneiden käyttöturvallisuusja huoltokoulutuksessa ja kurkistus tulevaan nsimmäinen huutokauppa Suomen Puolustusvoimien ylijäämäkaluston poistamiseksi pidettiin heti sodan jälkeen, vuonna 1944 ja vuonna 1945 järjestettiin 17 huutokauppaa. Materiaalia myytäväksi riittää kuitenkin edelleen, sillä Puolustusvoimat uusivat jatkuvasti kalustoaan. E Entinen keskusvarikko 9:n alue, nykyinen Millogin Kalkun toimipiste on ehkäpä se kaikkein perinteisin paikka huutokaupalle. Joka vuosi, toukokuun ja lokakuun ensimmäisenä keskiviikkona (ja usein myös torstaina) sadat ihmiset tulevat Kalkkuun huutamaan itselleen romuiksi luokiteltua ja elinkaarensa puolustusvoimien palveluksessa päättänyttä kalustoa. Huutokauppalistalta löytyy lähes mitä vain moottoripyöristä kuorma-autoihin sekä erilaista korjaamo-, kuljetus ja talousalan materiaalia. Kahden - kolmen vuosittaisen huutokaupan rytmi on ollut käytössä vuodesta 1959 alkaen. Monet huutajat ovat keräilijöitä ja järjestäjille tuttuja kantiksia, osalla on jopa kymmenien vuosien kokemus huutokaupoista. Myös järjestäjät ovat kokeneita konkareita ja esimerkiksi Millogin jälkikäsittelypäällikkö, Heikki Välimäki, on ollut mukana järjestämässä huutokauppoja Kalkussa jo v. 1979, Kajaanissa 80-luvun alkupuolella, Oulussa 80-luvun lopulla ja Tervolassa 2000-luvulla. Viimeisin huutokauppa jonka yleisjärjestelyistä hän vastasi, pidettiin aiemmin mainitulla Kalkun toimipisteellä, toukokuuta Käytöstä poistettua materiaalia myydään myös erikseen harkittaessa tarjousten perusteella tai nettihuutokaupalla, kuljetus- ja käsittelykulujen pienentämiseksi. Tiedotusta pyritään näissäkin tapauksissa liittämään huutokauppojen yhteyteen mahdollisuuksien mukaan. Strategisen kumppanuussopimuksen mukaisesti Millog vastaa Puolustusvoimien sähkövoimakoneiden 2-tason kunnossapidosta. Puolustusvoimien eri joukko-osastoista osallistui 12 henkilöä vuosityösuunnitelman mukaiseen voimakoneiden 1-tason käyttö- ja huoltokoulutukseen Millogin Riihimäen toimipisteellä Koulutuksen järjestivät Millogin asiantuntijat yhteistyössä Länsi-Suomen Huoltorykmentin Järjestelmäkeskuksen kanssa. Huutokauppoja pidetään ympäri Suomea, ei kuitenkaan yhtä säännöllisesti kuin Kalkussa. Kuluvana vuonna mm. Tervolassa järjestetään huutokauppa. Lisäksi ylijäämätuotteita myydään jatkuvasti Millogin SA-Kaupoissa. Syksyn aikana SA-Kauppa myymäläketju uudistuu siten, että Lylyn SA-Kauppa suljetaan ja myymälän toiminnot liitetään Tikkakosken myymälään. Tikkakosken myymälä puolestaan muuttaa uusiin toimitiloihin Jyväskylän Seppälänkankaalle. Suuren kysynnän ansiosta myös Ouluun avataan uusi SA-Kauppa. Kurssilla opiskeltiin muun muassa voimakoneiden normiasiakirjaa, opeteltiin turvallista sähkötyötä ja sähkötöitä koskevia lakeja ja asetuksia, minkä lisäksi osallistujat pääsivät vaihtamaan erimallisten voimakoneiden suodattimia ja nesteitä sekä säätämään venttiilejä. Koulutusta annettiin myös SAPin asiakasilmoituksista, huoltorakenteista, varaosien tilaamisesta sekä tuotetietoasioista. Tarve tämänkaltaiselle koulutukselle voimakoneiden käyttäjien ja 1-tason huoltajien keskuudessa on ilmeinen, sillä kaikki halukkaat eivät mahtuneet kurssille mukaan. Kurssilaisten antama palaute oli positiivista ja vastaavia kursseja tultaneen järjestämään myös ensi vuonna. Lisätietoa huutokaupoista ja kuvia SA-Kauppojen tarjonnasta löytää internetsivuilta, TEKSTI Reetta Helenius KUVAT Reetta Helenius ja mera Markku Akolalla ja Kai Simolalla (kuvassa vasemmalla) Millogin Riihimäen toimipisteen sähkövoimaryhmästä on pitkä kokemus voimakoneiden huollosta ja käyttökoulutuksesta. Joukko-osastojen kurssilaisia kuvassa oikealla. TEKSTI Kai Makkonen ja Päivi Heikkinen KUVA Kai Makkonen 18 Millog asiakaslehti 1/ Millog asiakaslehti 1/2010

19 Huutokaupan historia Asiakkaat voimakoneiden käyttöturvallisuusja huoltokoulutuksessa ja kurkistus tulevaan nsimmäinen huutokauppa Suomen Puolustusvoimien ylijäämäkaluston poistamiseksi pidettiin heti sodan jälkeen, vuonna 1944 ja vuonna 1945 järjestettiin 17 huutokauppaa. Materiaalia myytäväksi riittää kuitenkin edelleen, sillä Puolustusvoimat uusivat jatkuvasti kalustoaan. E Entinen keskusvarikko 9:n alue, nykyinen Millogin Kalkun toimipiste on ehkäpä se kaikkein perinteisin paikka huutokaupalle. Joka vuosi, toukokuun ja lokakuun ensimmäisenä keskiviikkona (ja usein myös torstaina) sadat ihmiset tulevat Kalkkuun huutamaan itselleen romuiksi luokiteltua ja elinkaarensa puolustusvoimien palveluksessa päättänyttä kalustoa. Huutokauppalistalta löytyy lähes mitä vain moottoripyöristä kuorma-autoihin sekä erilaista korjaamo-, kuljetus ja talousalan materiaalia. Kahden - kolmen vuosittaisen huutokaupan rytmi on ollut käytössä vuodesta 1959 alkaen. Monet huutajat ovat keräilijöitä ja järjestäjille tuttuja kantiksia, osalla on jopa kymmenien vuosien kokemus huutokaupoista. Myös järjestäjät ovat kokeneita konkareita ja esimerkiksi Millogin jälkikäsittelypäällikkö, Heikki Välimäki, on ollut mukana järjestämässä huutokauppoja Kalkussa jo v. 1979, Kajaanissa 80-luvun alkupuolella, Oulussa 80-luvun lopulla ja Tervolassa 2000-luvulla. Viimeisin huutokauppa jonka yleisjärjestelyistä hän vastasi, pidettiin aiemmin mainitulla Kalkun toimipisteellä, toukokuuta Käytöstä poistettua materiaalia myydään myös erikseen harkittaessa tarjousten perusteella tai nettihuutokaupalla, kuljetus- ja käsittelykulujen pienentämiseksi. Tiedotusta pyritään näissäkin tapauksissa liittämään huutokauppojen yhteyteen mahdollisuuksien mukaan. Strategisen kumppanuussopimuksen mukaisesti Millog vastaa Puolustusvoimien sähkövoimakoneiden 2-tason kunnossapidosta. Puolustusvoimien eri joukko-osastoista osallistui 12 henkilöä vuosityösuunnitelman mukaiseen voimakoneiden 1-tason käyttö- ja huoltokoulutukseen Millogin Riihimäen toimipisteellä Koulutuksen järjestivät Millogin asiantuntijat yhteistyössä Länsi-Suomen Huoltorykmentin Järjestelmäkeskuksen kanssa. Huutokauppoja pidetään ympäri Suomea, ei kuitenkaan yhtä säännöllisesti kuin Kalkussa. Kuluvana vuonna mm. Tervolassa järjestetään huutokauppa. Lisäksi ylijäämätuotteita myydään jatkuvasti Millogin SA-Kaupoissa. Syksyn aikana SA-Kauppa myymäläketju uudistuu siten, että Lylyn SA-Kauppa suljetaan ja myymälän toiminnot liitetään Tikkakosken myymälään. Tikkakosken myymälä puolestaan muuttaa uusiin toimitiloihin Jyväskylän Seppälänkankaalle. Suuren kysynnän ansiosta myös Ouluun avataan uusi SA-Kauppa. Kurssilla opiskeltiin muun muassa voimakoneiden normiasiakirjaa, opeteltiin turvallista sähkötyötä ja sähkötöitä koskevia lakeja ja asetuksia, minkä lisäksi osallistujat pääsivät vaihtamaan erimallisten voimakoneiden suodattimia ja nesteitä sekä säätämään venttiilejä. Koulutusta annettiin myös SAPin asiakasilmoituksista, huoltorakenteista, varaosien tilaamisesta sekä tuotetietoasioista. Tarve tämänkaltaiselle koulutukselle voimakoneiden käyttäjien ja 1-tason huoltajien keskuudessa on ilmeinen, sillä kaikki halukkaat eivät mahtuneet kurssille mukaan. Kurssilaisten antama palaute oli positiivista ja vastaavia kursseja tultaneen järjestämään myös ensi vuonna. Lisätietoa huutokaupoista ja kuvia SA-Kauppojen tarjonnasta löytää internetsivuilta, TEKSTI Reetta Helenius KUVAT Reetta Helenius ja mera Markku Akolalla ja Kai Simolalla (kuvassa vasemmalla) Millogin Riihimäen toimipisteen sähkövoimaryhmästä on pitkä kokemus voimakoneiden huollosta ja käyttökoulutuksesta. Joukko-osastojen kurssilaisia kuvassa oikealla. TEKSTI Kai Makkonen ja Päivi Heikkinen KUVA Kai Makkonen 18 Millog asiakaslehti 1/ Millog asiakaslehti 1/2010

20 Puolustusvoimien strateginen kumppani Millog Oy vastaa maavoimien ajoneuvo-ja panssarikaluston, ase- ja elektroniikka järjestelmien ja -laitteiden asennuksista, modifi kaatioista ja kunnossapidosta sekä osallistuu maavoimien materiaalihankkeisiin. Millog Oy Hatanpään valtatie TAMPERE Puh

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kumppanuuden arviointi ja jatkuva kehittäminen

Kumppanuuden arviointi ja jatkuva kehittäminen Kumppanuuden arviointi ja jatkuva kehittäminen Puolustusvoimien laadunvarmistuspäivät 2016 Laatu- ja kehitysjohtaja Millog Oy 1 Aihepiirejä Millog 2016 Strateginen kumppanuus Kumppanuuden arviointi- ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kesä 2016 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn kesä-heinäkuussa 2016. Vastauksia kertyi yhteensä 37 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Yhteenveto toimialan tuloksista Pekka Harjunkoski Promenade Research Oy Fakta Isännöinti vaikuttaa 2,7 miljoonan suomalaisen elämään (asunto-osakeyhtiöt ja

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15

HYVÄÄ JA HUONOA 8 APTEEKKARI 1/15 HYVÄÄ JA HUONOA Lena Sonnerfelt asioi Kronan apteekissa Tukholman Tyresössä. Hänen mielestään apteekkipalvelut ovat muuttuneet osin paremmiksi, osin huonommiksi valtiollisen monopolin purkamisen jälkeen.

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

KUNNOSSAPIDON JA RUOKAHUOLLON STRATEGISET KUMPPANUUDET

KUNNOSSAPIDON JA RUOKAHUOLLON STRATEGISET KUMPPANUUDET KUNNOSSAPIDON JA RUOKAHUOLLON STRATEGISET KUMPPANUUDET Esittely Puolustusvaliokunnalle 5.11.2015 4.11.2015 1 Maa- ja merivoimien materiaalin kunnossapidon strateginen kumppanuus Millog Oy:n kanssa Millog-kumppanuus

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT

TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT TYÖELÄKE- KUNTOUTUKSEN SUUNTAVIIVAT 2020 Työeläkekuntoutus Työntekijän eläkelain mukaan vakuutetulla on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, jos sairaus aiheuttaa hänelle uhkan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

CxO Professional Oy 2017

CxO Professional Oy 2017 Tausta Kysely lanseerattiin 3.10.2016. Tavoitteena oli 100 vastausta. Vastausaikaa oli alun perin lokakuun 2016 loppuun, mutta sitä pidennettiin ensin marraskuun loppuun ja lopulta 13.1.2017 saakka. Vastaajille

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY

IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY IT-PÄÄTTÄJÄBAROMETRI 2016 ATEA FINLAND OY It-päättäjäbarometri 2016 Atean it-päättäjäbarometri toteutettiin kuudetta kertaa huhtikuun 2016 aikana sähköisenä kyselylomakkeena. Kyselyyn vastasi määräaikaan

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Helsinki

Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Helsinki Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Helsinki 26.11.2012 OHJELMA 10:00 Tervetuloa ja esittäytymiset 10:30 Missä mennään? Liikuntatuutoroinnin tila eri paikkakunnilla asiantuntija Hanna Laakso, Opiskelijoiden

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa:

Pyydettynä lausuntonaan esittää Kuhmon kaupunki Pohjois-Pohjanmaan liitolle edellä tarkoitetusta luonnoksesta seuraavaa: Yksikkö Kuhmossa..2006 Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A 90100 OULU Viite: Pohjois-Pohjanmaan liiton esittämä lausuntopyyntö Asia: LAUSUNTO POHJOIS-SUOMEN LOGISTIIKKASTRATEGIAN JA LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Kumppanuus puolustusvoimissa. Eduskunnan puolustusvaliokunta

Kumppanuus puolustusvoimissa. Eduskunnan puolustusvaliokunta Kumppanuus puolustusvoimissa Eduskunnan puolustusvaliokunta 5.11.2015 Kumppanoitumisen taustaa ja lähtökohta Puolustushallinnossa oli pitkään vallitsevana omavaraisuusajattelu. Tähän liittyi olennaisena

Lisätiedot

Näyttö ratkaisee? tutkimuksen keskeisiä tuloksia

Näyttö ratkaisee? tutkimuksen keskeisiä tuloksia Näyttö ratkaisee? tutkimuksen keskeisiä tuloksia Monimuotoisen ohjauksen teemapäivä Hämeenlinna 19.4.2011 Metallityöväen liitto Tutkimuspäällikkö Jorma Antila Tutkimuksen taustaa Metalliteollisuudessa

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Suomalaisen Työn Liitto teetti keväällä 2016 kunnanvaltuutettujen, kuntien hankinnoista

Lisätiedot

JVT-ja kuivauspäivät Tellervonkatu opetti ja muuttaa käytäntöjä JVT- ja kuivauspäivät 2016 Paloesimies Jarkke Lahti

JVT-ja kuivauspäivät Tellervonkatu opetti ja muuttaa käytäntöjä JVT- ja kuivauspäivät 2016 Paloesimies Jarkke Lahti JVT-ja kuivauspäivät 9-10.3.2016 Tellervonkatu opetti ja muuttaa käytäntöjä JVT- ja kuivauspäivät 2016 Paloesimies Jarkke Lahti Toimenpiteet tulipalon jälkeen Huollot keskeytettiin ensimmäisten oireiden

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KUNTOUTUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KAUNIALAN SAIRAALA OY 2016 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY V. 2016 Kysely toteutettiin ajalla 1.3 15.6.2016 Kysely jaettiin hoitohenkilöstön toimesta kaikille Toimelan

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016

Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Kysely palvelusetelipalveluiden tuottajille 2016 Polycon Oy toteutti helmikuussa 2016 palse.fi -portaalin käyttäjille kohdistetun kyselyn, jonka tarkoituksena oli selvittää palveluntuottajien kokemuksia

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI 1 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 3.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Osaamista ja välineitä monikulttuuristen työyhteisöjen kehittämiseen

Lisätiedot

Palkeet asiakastyytyväisyys

Palkeet asiakastyytyväisyys Palkeet asiakastyytyväisyys Kieku-info 30.9.2015 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen kohderyhmät Asiakasvirastojen yhteyshenkilöt ja johto

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi

TORI-verkkohaastattelun tulokset. Ohjausryhmän kokous Kari Pessi TORI-verkkohaastattelun tulokset Ohjausryhmän kokous 19.12.2012 Kari Pessi Tavoitteet TORI-verkkohaastattelu 1. Selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja palveluiden käyttäjien näkemyksiä

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus

Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Tietotekniikan Liitto ry:n IT-barometri 2013 julkistus Ulos taantumasta tietotekniikkaa hyödyntämällä 17.12.2013 TTL ry ja Tomi Dahlberg 1 Mikä on IT-barometri-tutkimus? Tietotekniikan Liitto ry:n vuosittainen

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot