Standardointijärjestelmä, standardien valmistelu, komiteatyö sekä standardien hankinta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardointijärjestelmä, standardien valmistelu, komiteatyö sekä standardien hankinta"

Transkriptio

1 Standardointijärjestelmä, standardien valmistelu, komiteatyö sekä standardien hankinta Sähköalan standardoinnin tietoisku ja -04 Juha Vesa SESKO Kehityspäällikkö

2 Sisältö Standardoinnin periaatteita Standardointitoiminnan organisointi SESKOssa Standardit, niiden valmistelu ja eurooppalaiset ilmoitusvelvollisuudet Kokouksiin osallistuminen Standardit ja lainsäädäntö Sähköalan standardoinnin tulevaisuuden haasteet Asiantuntijapalautetta Standardien hankinta Hyödylliset työkalut ja tietolähteet

3 Standardointi Standardointi on vapaaehtoista yhteistyötä, jossa kaikki asianosaiset pyrkivät sopimaan yhteisistä säännöistä toistuvien tehtävien ratkaisemiseksi. Yhteinen kieli Turvallisuus Vaihtokelpoisuus Yhteensopivuus Toistettavuus Luotettavuus Suorituskyky Ympäristön suojelu Energiatehokkuus Kaupan esteiden poistaminen Standardien avulla voidaan auttaa valistuneita ihmisiä valitsemaan turvallisia ja yhteensopivia ratkaisuja ja tuotteita. Accessories shall be so designed and constructed that in normal use their performance is reliable and without danger to the user or surroundings. safety is achieved by reducing risk to a tolerable level

4 Törmäyksiä tapahtuu - pelastetaanko maailma vai ihminen? Ympäristö- ja terveysongelmat Palonestoaineiden lisääntyminen Sähkö- ja paloturvallisuus Kynttiläliekkitesti, paloturvallisuusasiat yms. IEC AV/IT-equipment Safety requirements (EN ) Järkevä tasapaino on saavutettava eri tekijöiden (turvallisuus, taloudelliset seikat, ympäristö, jne) kesken

5 Standardointiin osallistuminen vapaaehtoista Osallistumismahdollisuus Standardoinnin yleisiä periaatteita ovat toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus, puolueettomuus, konsensusperustaisuus, tehokkuus ja johdonmukaisuus Kaikilla sidosryhmillä on yhtäläiset oikeudet osallistua standardien laadintaan Standardien laadinnassa tulee ottaa huomioon mm. kilpailu- ja tekijänoikeuslainsäädännön periaatteet Standardointitarpeen todennut yhteisö tai henkilö voi tehdä aloitteen standardin laatimisesta, muuttamisesta, korvaamisesta tai kumoamisesta Pyrittävä selvittämään, onko tekeillä olevasta aiheesta patentteja tai mallisuojaa Vuotuinen osallistumismaksu Vaikutusmahdollisuus Puheenjohtaja, sihteeri, jäsen Aktiivinen osallistuminen (SK-komiteat), seurantamahdollisuus (SR-ryhmät) Ehdotusten kommentointi NWIP-aloitteiden tekeminen Komitean sihteeristön tarjoaminen WG-/PT-/MT-ryhmän jäsen, paras tapa vaikuttaa standardiin on osallistua standardin valmisteluun työryhmässä mitä enemmän teet työtä sitä enemmän voit vaikuttaa

6 Osallistumiseen liittyvät palvelut Jäsenyys SK-komiteassa sekä sen toimialueeseen kuuluvissa seurantaryhmissä (IEC:n, CENELECin ja CENin TC:t) tai jäsenyys itsenäisissä seurantaryhmissä. Käyttöoikeus IEC:n, CENELECin ja SESKOn dokumenttipalvelimiin (IEC- ja CENELEC-ehdotukset ja muut asiakirjat). ISO- ja CEN-ehdotukset SESKOlle kuuluvien komiteoiden osalta. Komitean/seurantaryhmän toimialueen kansalliset ehdotukset ja suomenkieliset SFS-standardit Komitean tai seurantaryhmän toimialueen EN-standardit ja muut CLC-julkaisut. IEC:n seurantaryhmien yhdyshenkilöille: IEC-komitean uudet IEC-standardit. Osallistumismahdollisuus IEC- ja CENELEC-komiteoiden kokouksiin ja näiden työryhmien toimintaan. Mahdollisuus hakea matka-avustusta IEC- ja CENELEC-kokouksiin. SESKO-lehden numerot (sähköisesti). SESKOn komitea- ja henkilöluettelo vuosittain. Luettelo edellisenä vuonna vahvistetuista sähköalan SFS-standardeista. SESKOn teknisten asiantuntijoiden neuvonta

7 Standardointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO 97 TC + 77 SC = 174 ITU Eurooppa CEN > 80 TC yms. ETSI Suomi 42 SK, n. 80 SR IEC = International Electrotechnical Commission CENELEC = European Committee for Electrotechnical Standardization

8 IEC:n organisaatio & laajoja standardointilinjauksia TC 1 TC 122 ACART, ACEA, ACEC, ACEE, ACOS, ACSEC, ACTAD System Evaluation Groups ja System Committees (SEG 1 Smart cities) SEG 4 Low Voltage Direct Current Applications, Distribution and Safetyfor use in Developed and Developing Economies SEG 6 Non-traditional Distribution Networks / Microgrids SyC Smart Cities Electrotechnical aspects of Smart Cities SyC Smart energy SyC AAL Ambient Assisted Living

9 Komitea, seurantaryhmä, työryhmä, ylläpitoryhmä Yhdistyskokous Hallitus Toimisto Koordinointikomiteat jne SK 1 Terminologia IEC TC 1 SK 2 Sähkökoneet IEC TC 2 SK 3 Dokumentointi IEC TC 3, 3C, 3D CLC TC 2 IEC TC 9 Rautatiet CLC TC 9X, 9XA, 9XB, 9XC IEC TC 80 Navigation equipment IEC TC 80/WG 5 IEC TC 80/MT

10 Käsitteitä (TO 1) Suomen kansalliskomitea (Finnish National Committee) Termillä tarkoitetaan SESKO ry:tä, joka on IEC:n ja CENELECin jäsenjärjestö. Seurantaryhmä (SR) Termillä tarkoitetaan IEC:n tai CENELECin tiettyä teknillistä komiteaa tai alakomiteaa (myös projektiryhmää) vastaavaa suomalaista asiantuntijaryhmää. Seurantaryhmä koostuu yhdyshenkilöstä sekä ryhmään ilmoittautuneista jäsenistä. Standardointikomiteat (SK) SESKOn hallituksen asettama komitea, joka laatii sähköalan SFS-standardit, vastaa niiden ajantasaisuudesta ja osallistuu alan kansainväliseen työhön. Yleensä Suomen kannalta tärkeimpien kansainvälisten komiteoiden pysyviä suomalaisia vastinkomiteoita. Toimialaan kuuluu n kpl IEC- tai CENELEC-komiteoita vastaavia asiantuntijaryhmiä (seurantaryhmiä). Jäsenistö koostuu SESKOn hallituksen nimittämästä puheenjohtajasta ja sihteeristä sekä komitean työhön mukaan ilmoittautuneista jäsenistä

11 Käsitteitä (TO 1) (jatkuu) Kriteerejä standardointikomitean (SK) perustamiseksi asiakastarve suomalaisen kilpailukyvyn parantaminen pienten- ja keskisuurten yritysten etu- ja osallistumistarpeet merkittävä suomalainen osaaminen horisontaalius eli laaja käyttäjäkunta merkittävä turvallisuus-, terveys-, ympäristö-, energiatehokkuusvaikutus uusi tekninen alue kansallisesti tärkeä alue

12 Käsitteitä (TO 1) (jatkuu) Työryhmä SK-komitean tai SESKOn toimiston asettama asiantuntijajoukko esim. tietyn standardin valmisteluun Koordinointikomitea SESKOn hallituksen asettama komitea, joka seuraa eri SK-komiteoissa ja seurantaryhmissä tapahtuvaa työtä Seuraa ja osallistuu IEC:n tai CENELECin vastaavien koordinointikomiteoiden toimintaan. Pyrkii tunnistamaan vireillä olevasta standardointityöstä sellaiset kohteet, joihin Suomen tulisi panostaa. Ei laadi standardeja

13 SESKOn standardointikomiteoita SK 1 Terminologia SK 2 Sähkökoneet SK 3 Dokumentointi ja kuvatunnukset SK 8 Sähköverkkojen järjestelmävaatimukset SK 11 Suurjänniteilmajohdot SK 13 Sähköenergian mittaus SK 17 Suurjännitekytkinlaitteet SK 20 Energiakaapelit SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet SK 23A Johtotiet SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet SK 32B Pienjännitevarokkeet SK 34 Valaisimet SK 44 Koneturvallisuus, sähkötekniikka SK 45 Ydinlaitosautomaatio SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit SK 61 Kotitalouden sähkölaitteet SK 61Z Sähkökiukaat ja saunatilat SK 62 Sairaalasähkötekniikka SK 64 Pienjännitesähköasennukset Lisäksi yli 80 seurantaryhmää, joissa 1...n asiantuntijaa SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus SK 69 Sähköautot ja latausjärjestelmät SK 77 Sähkömagneettinen yhteensopivuus SK 78 Sähkötyöturvallisuus SK 79 Hälytysjärjestelmät SK 86 Kuituoptiikka SK 91 Elektroniikan valmistustekniikat SK 99 Suurjänniteasennukset SK 209 Yhteisantennilaitteet SK 101 Staattinen sähkö SK 104 Ympäristöluokitus ja -testaus SK 106 Altistuminen sähkömagneettisille kentille SK 108 Tietotekniikan ja viihde-elektroniikan laitteiden turvallisuus SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat SK 121A Pienjännitekytkinlaitteet SK 121B Jakokeskukset SK 205 Rakennusten elektroniikkajärjestelmät SK 215 Tietoliikennelaitteiden sähkötekniset seikat SK CISPR Radiohäiriöt SK CEN 169 Valaistustekniikka SK VD-neuvottelukunta Vastuuhenkilöt mainitaan SESKOn komitea- ja henkilöluettelossa ja SESKOn verkkosivulla

14 SESKOn asiantuntijat numeroina Kansallinen taso SK-komiteoita 42, seurantaryhmiä yli 80 Asiantuntijoita 470 IEC IEC-komiteoita (TC/SC) 174 Työ- ja projektiryhmiä sekä standardien ylläpitoryhmiä (WG/PT/MT) 1300 Nimettyjä suomalaisia WG/PT/MT-jäseniä kaikkiaan 192 henkilöä, 309 ryhmässä (yhteensä 465 jäsenyyttä) CENELEC CENELEC-komiteoita (TC/SC) 84 Työ-, projekti- ja standardien ylläpitoryhmiä (WG/BTTF) 290 Suomalaisia WG/BTTF-jäseniä kaikkiaan 50 henkilöä, 63 ryhmässä (yhteensä 87 jäsenyyttä) CEN ja ISO SESKOn vastuulla CEN TC 169 ja ISO 274 Valaistus Suomalaisia WG-jäseniä CENELECissä kaikkiaan 4 henkilöä, 4 työryhmässä

15 Komiteoiden näkemyserojen käsittely, yhteiskokoukset Menettelymalli kiistatapauksissa 1. SESKOn toimisto kutsuu koolle kokouksen, jossa on edustettuina asianomaisten komiteoiden edustajia ja tarvittaessa muita asiantuntijoita. Kokouksessa yritetään löytää ao. komiteoille sopiva ratkaisu 2. Asia viedään SESKOn hallitukselle, jos asialla on laaja-alaista taloudellista tai yhteiskunnallista merkitystä Teknisillä argumenteilla pärjätään yleensä ja keskustellen asiat ratkeavat!!! Komiteoiden yhteiskokoukset Komiteakokous + laajempi työpaja = toimiva ratkaisu Esim. Smart Home tulossa (SK 205, SK 13, IEC TC 100) Kertokaa meille aihe, me järjestämme

16 Erilaisia sähköalan standardeja (tiiviisti) IEC-standardit (maailmanlaajuisia) IEC, IEC/PAS, IEC/TS, CISPR, ISO/IEC Yhteensä 6100 kpl Eurooppalaisen (ja kansallisen) työn pohja. EN-standardit (eurooppalaisia) Identtisiä kaikissa CENELECin jäsenmaissa, ristiriitaisia kansallisia ei saa olla (SFS-EN, BSI-EN, SS-EN jne.) Voivat olla yhdenmukaistettuja direktiivin mukaan 85 % perustuu IEC-standardeihin (EN 6xxxx) ja (EN 550xx), loput Euroopassa valmisteltuja (EN 5xxxx) ja (EN 13xxxx) HD-harmonisointiasiakirjat (eurooppalaisia) Voidaan vahvistaa kansallisiksi standardeiksi, ristiriitaisia kansallisia ei saa olla Kaapelit, asennusstandardit SFS-standardit (suomalaisia) 95 % identtisiä EN-standardien kanssa (SFS-EN xxxxx) Puhtaasti kansallisia (sanastot, ilmajohtotarvikkeet) tai alueilta, joilla ei ole olemassa EN:iä (asennusstandardit, kotitalouspistokytkimet) (SFS xxxx)

17 IEC-, EN- ja SFS-standardien valmistelu (rinnakkaismenettely) IEC CENELEC SESKO Ehdotus uudeksi työkohteeksi (NP) Ylläpito Valmisteluvaihe Aloite tai äänestys NPehdotukseen ja kommentit ehdotukseen WG/MT/PT-ryhmien kansalliset jäsenet Lausuntokierros (CD) Lausunnot ehdotukseen viimeistään (SK/SR) Y L L Ä P I T O J A K S O Äänestyskierros (CDV) Loppuäänestys (FDIS) IEC-standardi Parallel CDVäänestys Parallel FDISäänestys BT:n ratifiointi EN-standardi UAP UAP Kansallinen lausuntokierros Äänestykset (IEC & CENELEC) Lausunnot tarvittaessa (CENELEC) Äänestykset (IEC & CENELEC) Kansallinen lausuntokierros SESKOn toimitusjohtaja SFS-EN-standardi

18 IEC-, EN- ja SFS-standardien valmistelu (aikataulu) IEC CENELEC Huomautuksia Ehdotus uudeksi työkohteeksi (NP), 3 kk Ylläpito Valmisteluvaihe Y L L Ä P I T O J A K S O Lausuntokierros (CD), 2-4 kk Äänestyskierros (CDV), 3 kk Loppuäänestys (FDIS), 1,5 kk IEC-standardi Parallel CDVäänestys Parallel FDISäänestys BT:n ratifiointi EN-standardi UAP UAP NLF-direktiivien ja asetusten vuoksi tarvitaan liitteitä ZZ. - Generic ZZ - Ecodesign ZZ - Energy Labelling ZZ - EMC ZZ - LVD ZZ - RED ZZ EN-standardin ilmestyminen viivästyy!!! SFS-EN-standardi Viive: 1 kk - n. 12 kk Viive: 2 vko

19 EN- ja SFS-standardien valmistelu (ilman rinnakkaismenettelyä) IEC-standardi CENELEC Vilamoura-ilmoitus, kansallinen aloite SESKO Mahdollisuus tehdä aloite Teknisen valiokunnan (BT) hyväksyntä Standardin valmistelu (TC tai BTTF) TC/BTTF:n kansalliset jäsenet Yhdistetty lausunto- ja äänestyskierros (UAP) (FprEN) Standardin ratifiointi (BT) Sec-Enquiry Enquiry (pren) Formal Vote (FprEN) Kommentointimahdollisuus (SK/SR) (Collaboration Tool) Kansallinen lausuntokierros Mahdolliset kommentit ja lisäksi äänestys UAP-ehdotukseen Jos Enq. 100 %, FV ei tarvita Kansallinen lausuntokierros, äänestys (YES/NO) SESKOn toimisto ottaa kantaa EN-standardi SFS-EN-standardi

20 Puhtaasti kansallisten standardien valmistelu SESKO IEC-standardi HD-asiakirja SFS-standardin uusiminen Kansallinen aloite Notifikaatio Vilamourailmoitus Standardin valmistelu SK-komiteassa Kansallinen lausuntokierros Standardin täsmentäminen SESKOn hyväksyntä Standardin julkaiseminen (SFS) SFS-standardi

21 Standardien valmisteluperiaatteet Normaali tapaus IEC-standardi EN-standardi SFS-EN-standardi Kansallinen standardi laaditaan jo maailmanlaajuisella tasolla IEC:n työryhmissä! Osallistumalla IEC:n työryhmään voidaan vaikuttaa IEC/EN/SFS-standardin sisältöön! Äänimäärät IEC: 1 ääni/maa CENELEC: Väestömäärän perusteella painotettu (IS 3 FI 7 RO 14 DE 29) Hyväksymiskriteerit IEC: 1) Osallistuvia P-jäseniä puolesta yli 67 % ja 2) Vastustavia maita enintään 25 % CENELEC: Puolesta vähintään 71 % painotetuista äänistä Suomen vaikutusmahdollisuus perustuu asiantuntemukseen, yhteistyöhön ja osallistumiseen ei äänimääriin!

22 Standardisoinnin aikajana (IEC) 0 vuotta 1,0 vuotta IEC DVB-H päätelaite 2,7 vuotta Keskimäärin 5,0 vuotta Maksimi jatkuu, jatkuu jatkuu Yksi yhteinen pistokytkinjärjestelmä IEC

23 Erilaisia standardeja (1) IEC-standardit ja muut IEC-julkaisut IEC 6xxxx (standardi) IEC 6xxxx/A1 tai IEC 6xxxx/A2 (IEC:n muutososa - yleensä vain kaksi muutososaa) IEC/PAS 6xxxx (esistandardi) IEC/TS 6xxxx (tekninen spesifikaatio) IEC/TR 6xxxx (tekninen raportti) CISPR 1x tai CISPR 2x (radiohäiriöalueen standardi) ISO/IEC 1xxxx (tietotekniikkastandardi) EN-standardit ja muut CENELEC-julkaisut EN 6xxxx (samannumeroiseen IEC-standardiin perustuva eurooppalainen standardi) EN 550xx (IEC:n radiohäiriöalueen CISPR-standardiin perustuva eurooppalainen standardi, esim. EN = CISPR 12) EN xxxxx/a1 tai EN xxxxx/a2 (IEC-standardin muutososaan perustuva eurooppalainen muutos) EN xxxxx/a11, EN xxxxx/a12, EN xxxxx/a13 jne. (IEC-pohjaiseen EN-standardiin liittyvä CENELECin muutos) EN 50xxx (CENELECin laatima eurooppalainen standardi - ei IEC-esikuvaa) EN 50xxx/A1 tai EN 50xxx/A2 (CENELECin laatiman eurooppalaisen standardin muutososa) EN 13xxxx (elektroniikan komponenttien eurooppalaiseen laadunvarmennusjärjestelmään perustuva eurooppalainen standardi) CLC/TS 5xxxx (CENELECin tekninen spesifikaatio) CLC/TR 5xxxx (CENELECin tekninen raportti) SFS-EN-standardeja

24 Erilaisia standardeja (2) HD-harmonisointiasiakirjat HD 6xxxx (saman numeroiseen IEC-standardiin perustuva eurooppalainen harmonisointiasiakirja, esim. HD ) HD xxx (CENELECin laatima harmonisointiasiakirja, esim. HD 603, HD 620, HD 626) Sähköalan SFS-standardit SFS-EN 6xxxx (saman numeroiseen IEC- ja EN-standardiin perustuva suomalainen standardi) SFS-EN 5xxxx (saman numeroiseen EN-standardiin perustuva suomalainen standardi) SFS-EN 550xx (saman numeroiseen radiohäiriöalueen EN-standardiin perustuva suomalainen standardi - esikuvana IEC:n CISPR-standardi) SFS-IEC 6xxxx (saman numeroiseen IEC- standardiin perustuva suomalainen standardi) SFS xxxx (puhtaasti kansallinen suomalainen standardi) muutososat numeroidaan esikuvastandardin mukaisesti A1, A2, A11, A12, A13 jne

25 Numerotunnus kertoo kaiken oleellisen Tunnus Alkuperä Huom. (SFS-)EN 50 xxx CENELECin ns. Home-grown-julkaisu Koko standardin teksti EN-julkaisussa. (SFS-)EN 55 0xx (SFS-)EN 55 1xx (SFS-)EN 6x xxx IEC/CISPRstandardiin perustuva EN-standardi CENELECin ns. Home-grown-julkaisu IEC-julkaisuun perustuva ENstandardi IEC/CISPR-julkaisun tunnus muotoa CISPR xx Näitä on muutama kymmenen kpl. Koko standardin teksti EN-julkaisussa. Näitä on vain muutama kappale ( ja -2) Yleensä: EN-voimaansaattamisilmoitus + IEC-standardi Poikkeukset: EN-standardi sisältää myös IEC-tekstin, jolloin IECjulkaisua ei tarvita (hyvin harvinaisia, sähkötyökalut) EN-standardi sisältää useamman kuin yhden IECjulkaisun (hyvin harvinaisia)

26 Amendmentit IEC-amendmentit Perussääntö: enintään kaksi eli A1, A2 IEC-standardin painosnumero kertoo sisältyvien amendmenttien määrän, esim. IEC Ed. 5.1 (sisältää muutososan A1) ja IEC Ed. 6.2 (sisältää A1 ja A2) Poikkeuksia lampunkannoilla ja -pidikkeillä (IEC 60061): Amendmentit A20... CENELEC-amendmentit Perussääntö: enintään kaksi A1, A2 ja nämä on julkaistu erillisinä (CENELEC ei konsolidoi) IEC-pohjaisiin EN-standardeihin liittyy yleensä sekä IEC-pohjaisia (A1, A2) että CENELECin homegrown-amendmentteja (A11, A12, A13...A19) SFS-EN-julkaisu EN-julkaisu IEC-julkaisu Huom. SFS-EN :2003 EN :2003 IEC :2002 Perusjulkaisu SFS-EN /A1:2004 EN :2003/A1:2004 IEC :2002/A1: amendment SFS-EN /A2:2006 EN :2003/A2:2006 IEC :2002/A2: amendment SFS-EN /A12:2008 EN :2003/A12: CENELEC home-grown amendment (huom. A11 ei ole jostain syystä) SFS-EN /A13:2011 EN :2003/A13: CENELEC home-grown amendment

27 Versioiden hallinnan visaisuutta (1) IEC:stä on olemassa uudempi versio kuin mitä on SFS-EN-standardina Tämä on valitettavan yleinen tapaus erityisesti turvallisuusstandardien osalta, joihin tarvitaan yhteiseurooppalaisia muutoksia esim. Direktiivien vuoksi Liitteet ZZ viivästyttävät (??) edelleen EN-standardien vahvistamista SFS-EN-julkaisu EN-julkaisu IEC-julkaisu Huom. SFS-EN :2003 EN :2003 IEC :2002 IEC :2008 SFS-EN /A1:2004 EN :2003/A1:2004 IEC :2002/A1:2004 IEC :2008/AMD1:2012 SFS-EN /A2:2006 EN :2003/A2:2006 IEC :2002/A2:2006 IEC:stä uudempi painos, joka korvaa myös A1 ja A2. CLC:n voimaansaattaminen kesken IEC:stä ilmestynyt myös jo uusi A1 SFS-EN /A12:2008 EN :2003/A12: SFS-EN /A13:2011 EN :2003/A13:

28 Versioiden hallinnan visaisuutta (2) IEC:n konsolidoidut versiot IEC laatii aktiivisesti konsolidoituja versioita, joissa yhteen julkaisuun on kirjoitettu pääosa ja amendmentit, esim. IEC Ed. 5.1 (sisältää muutososan A1) ja IEC Ed. 6.2 (sisältää muutososat A1 ja A2) CENELEC ei konsolidoi, joten OJ:n listoilla on erikseen pääjulkaisut ja amendmentit IEC:n Redline-versiot Tunnus IEC :2012 RLV Red line versioon on merkitty punaisella muutokset edelliseen painokseen verrattuna Hyvin käyttökelpoisia, mutta valitettavan harvinaisia Hiukan kalliimpia kuin perusversio SFS-EN-standardeista englanninkielinen (ja käännetty) versio Kaikista EN-standardeista julkaistaan automaattisesti englanninkielinen SFS-ENstandardit (SFS-EN xxxxx:en) Osasta tehdään lisäksi suomalainen käännös (SFS-EN xxxxx) Sama standardi SFS-EN ( ) Pienjännitekeskukset. Osa 1: Yleisvaatimukset SFS-EN :en ( ) Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules

29 EN-standardien käyttöönottopäivämäärät CENELEC tarjoaa komissiolle Konsultti tutkii ja hyväksyy Komissio julkaisee OJ:ssa ja määrää doc:n OJ Doc Dor (Doa) Dop = Dor + 12 kk Dow = dor + 36 kk Päivämäärät Dor = Date of ratification Doa = Latest date of announcement of the existence of the standard at national level Dop = Latest date by which the document has to be implemented at national level by publication of an identical national standard or by endorsement Dow = latest date by which the national standards conflicting with the document have to be withdrawn Doc = Date of cessation

30 Horisontaali-, laite- ja komponenttistandardien suhde (esimerkki) Komponentti Laite Horisontaali Yksityiskohtainen Tuoteperhe IEC Ympäristötietoinen suunnittelu (ECD), IEC RoHS-mittaukset IEC Ympäristötestit, IEC Ympäristöluokitukset, IEC Kotelointiluokat, IEC EMC IEC Kuvatunnukset, IEC Palotestit, (IEC Guide 117 Pintalämpötilat) Valaisimet Kodinkoneet IT-laitteet Lääkintälaitteet Turvallisuus IEC Turvallisuus IEC Turvallisuus IEC (IEC 62368) EMC IEC Melu IEC Tehonkulutus IEC62018 Suorituskyky IECTC59 Energ.kulutus IEC62623 Lamppusarjat IEC muuta IEC x Lamput ja pitimet IEC ja Kondensaattorit IEC Suorituskykystd. valaisimille & komp. Liesi IEC Puolijohteet IEC muuta IEC x Vastukset IEC Johtimet IEC ja ECD IEC Varokkeet IEC Ohjauslaitteet IEC Turvallisuus IEC EMC IEC ECD IEC tuotestand. IEC x Liittimet IEC 60999, 60130, jne

31 Standardin SFS-EN xxxxx rakenne A B SFS-EN 6xxxx C D E F A. Kansallinen kansilehti B. EN-voimaansaattamisilmoitus ja ENliitteet (ml. Liite ZZ) C. (Suomalainen käännös) D. IEC-teksti (tekninen sisältö) E. (EN-liitteet, ml. Liite ZZ) F. Opastavat tiedot + kansalliset liitteet SFS-EN 5xxxx A. Kansallinen kansilehti B. EN-voimaansaattamisilmoitus C. (Suomalainen käännös) D. EN-teksti E. Liitteet. ml. Liite ZZ F. Opastavat tiedot + kansalliset liitteet Liite ZZ Relationship between this EN and the requirements of Commission Reg. / Dir. Kaikkiin yhdenmukaistettuihin standardeihin (LVD, EMC, ATEX, RED...)

32 CENELEC - ilmoitukset kansallisesta työstä, Vilamoura-prosessi Standstill Standstill tarkoittaa kieltoa julkaista kansallinen standardi tai aloittaa kansallisen standardin valmistelu, kun kyseisestä aiheesta on käynnissä eurooppalaisen standardin valmistelu Kansallisesti voidaan vahvistaa jo julkaistu IEC-standardi muuttamattomana, jos aiheesta ei ole olemassa EN-standardia tai HD-asiakirjaa Vahvistamisesta on tehtävä ilmoitus CENELECin Technical Boardille (BT) ja sitouduttava korvaamaan se kyseisestä aiheesta mahdollisesti myöhemmin julkaistavalla EN-standardilla Kansallisista standardointiprojekteista tehtävät ilmoitukset Yleisperiaatteena on, että kaikesta muusta paitsi suoraan CENELECin tai CENin alaisena tehtävästä kansallisesta standardoinnista on ilmoitettava Vilamoura-ilmoitus (VILA) tai Notifikaatio (NOT)

33 Vilamoura-ilmoitus Tehdään kaikista puhtaasti kansallisista standardointiprojekteista, joilla ei ole kansainvälistä esikuvaa (= SFS xxxx) kansainväliseen esikuvaan perustuvista kansallisista projekteista, jos syntyvä kansallinen standardi ei ole identtinen esikuvansa kanssa (= SFS xxxx) puhtaasti kansallisten standardien päivittämiseen liittyvistä projekteista (= SFS xxxx) Ei tehdä kun CENELECin standardi tai muu julkaisu (HD) vahvistetaan muutoksitta kansalliseksi standardiksi (= SFS-EN xxxxx, SFS xxxx) kun IEC-julkaisu, joka ei ole standstill-tilassa vahvistetaan muutoksitta kansalliseksi standardiksi (= SFS-IEC 6xxxx, sanastot)

34 Komitean/seurantaryhmän muistilista (1) EN-standardit Lausunto-/äänestysmenettely hoidetaan IEC-/EN-standardin valmistelun yhteydessä Vahvistetaan SFS-EN-standardeiksi sellaisinaan (ja niitä voidaan kääntää) HD-asiakirjat Ristiriitaiset kansalliset standardit on kumottava, vaikka HD:tä ei julkaistaisikaan Voidaan julkaista kokonaan tai osittain esikuvaan perustuva kansallinen SFS xxxx standardi Tarvitaan kansallinen lausuntokierros Julkaistava SFS-standardi ei saa olla ristiriidassa HD-asiakirjan kanssa SFS xxxx standardin uusinta tai kokonaan uuden standardin laatiminen Tehtävä Vilamoura-ilmoitus halukkailla mailla mahdollisuus osallistua standardin valmisteluun Tarvitaan kansallinen lausuntokierros Julkaistaan SFS-standardi, joka ei saa olla ristiriidassa EN-standardin kanssa

35 Komitean/seurantaryhmän muistilista (2) IEC-standardin (josta ei tule EN-standardia) vahvistaminen SFS-standardiksi Ilmoitettava BT:lle aikeesta julkaista kansallinen standardi (NOT) Tarvitaan kansallinen lausuntokierros Julkaistaan kansallinen standardi (SFS-IEC 6xxxx) CLC/TR:n tai CLC/TS:n (IEC/TR:n tai IEC/TS:n) vahvistaminen SFS-standardiksi Poikkeustapaus!!!! Ilmoitettava BT:lle aikeesta julkaista kansallinen standardi (NOT) Tarvitaan kansallinen lausuntokierros Julkaistaan standardi (SFS xxxx) CLC/TR:n tai CLC-TS:n sekä IEC/TR:n tai IEC/TS:n kääntäminen suomeksi Onko todella tarpeen??? Käännetään Julkaistaan tunnuksella CLC/TR xxxxx:fi tai CLC/TS xxxxx:fi tai IEC/TR xxxxx:fi tai IEC/TS xxxxx:fi

36 IEC- ja CENELEC-kokouksiin osallistuminen (1) Komiteakokoukset Tieto kokouksesta (komiteadokumentit) Halukkaat voivat ilmoittaa halukkuudestaan osallistua (SESKOn vastuuhenkilölle tai SK-kokouksessa). Max 4 mahdollista suomalaista Matka-avustusta voi hakea IEC-kokous: Ilmoittautuminen Meeting registration -järjestelmän kautta. CENELEC-kokous: Registration Form täytetään ja palautetaan SESKOon Osallistuja hoitaa itse matkaan liittyvät järjestelyt Evästysten hankkiminen esim. SK-kokouksissa Osallistuminen IEC-/CENELEC-kokoukseen Suomen edustajana Komiteakokouksista on tehtävä matkaraportti ja lähetettävä SESKOn toimistoon Jos olet saanut matka-avustusta, toimi ohjeiden mukaisesti, ks. yllä SK-komitean seuraavassa kokouksessa kokouksen tulokset käsitellään matkaraportin pohjalta

37 IEC- ja CENELEC-kokouksiin osallistuminen (2) Työryhmäkokoukset Kokouksiin voivat osallistua vain työryhmään nimetyt WG-jäsenet. SESKOn toimisto nimittää aina WG-jäsenen kertaalleen WG-jäsenet voivat osallistua kokouksiin omien intressiensä mukaan Kutsut ja materiaalit tulevat suoraan WG:n convenerilta. SESKOlla ei ole tietoa WG-kokouksista eikä niiden materiaaleja Kokoukseen ilmoittautuminen suoraan convenerille tai hänen ohjeiden mukaan Matka-avustusta voi hakea myös WG-kokouksiin Kokouksissa jäsen toimii asiantuntijana Jos kokousmatkaan on myönnetty matka-avustusta, niin silloin on tehtävä matkaraportti ja palautettava SESKOon Jos ei ole matka-avustusta hakenut/saanut, ei matkaraporttia vaadita, mutta silti on suositeltavaa toimittaa raportti SESKOn toimistoon asianomaiselle vastuuhenkilölle kansalliselle asiantuntijaryhmälle jaettavaksi tai kokouksessa käsiteltäväksi

38 Sähköturvallisuuden toimijat Työ- ja elinkeinoministeriö TEM laatii säädökset Standardointijärjestöt (SESKO) tekevät ohjeita, joiden mukaan toimittuna säädökset täytetään Alan toimijat ovat mukana standardien laadinnassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo Testaus- ja sertifiointiyritykset ja tarkastajat testaavat, sertifioivat ja tarkastavat Yleensä todetaan vaatimustenmukaisuuden (standardien vaatimusten) noudattamista

39 Sähköturvallisuuden säädökset Suomessa Perussäädös on Sähköturvallisuuslaki (410/1996) Koskee sähkölaitteita, sähkölaitteistoja (asennuksia), hissejä ja sähkötöiden tekemistä Koskee sähköturvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta (Electromagnetic Compability EMC) Lisäsäädöksiä annetaan asetuksilla ja ministeriön päätöksillä Sähköturvallisuuslaki 5 Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, että: 1. niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa 2. niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häiriötä sekä 3. niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneettisesti. Jos sähkölaite tai -laitteisto ei täytä 1 momentin edellytyksiä, sitä ei saa saattaa markkinoille eikä ottaa käyttöön Standardien noudattaminen on vapaaehtoista ja järkevää

40 Sähkölaitteiden vaatimukset EU on julkaissut huhtikuussa 2014 New Legislative Framework -direktiivejä mm. pienjännitedirektiivi 2014/35/EY, EMC-direktiivi 2014/30/EY, ATEXdirektiivi 2014/34/EY Direktiivien rakennetta ja vaatimustasoa yhdenmukaistettu, tekniset vaatimukset eivät muuttuneet Yhtenäistettyjen (harmonisoitujen) standardien avulla täytetään vaatimukset. Standardit luetellaan EU:n virallisessa lehdessä Kun noudatetaan yhtenäistettyä standardia, täytetään NLF-direktiivien ja niiden perusteella tehdyn kansallisen lainsäädännön vaatimukset tuotteille vapaa liikkuvuus. Toki muitakin mahdollisuuksia on, mutta vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen on vaikeampaa Uudet direktiivit otettava käyttöön mennessä Suomessa sähköturvallisuuslainsäädännön kokonaisuudistus (kesällä 2016) sekä täydentävät asetukset VNA sähkölaitteiden turvallisuudesta (lausuntokierroksella) VNA sähkölaitteiden ja laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (lausuntokierroksella) Direktiivit, säädökset ja standardit

41 Sähköasennuksia koskevat säädökset Kansallisia säädöksiä Varsinaiset määräykset ovat kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksiä KTMp Sähköalan töistä 516/1996 lisäys 1194/1999 luku 4a Sähkötyöturvallisuus KTMp Sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä 517/1996 KTMp Sähkölaitteistojen turvallisuudesta 1193/

42 Sähkölaitteistoja koskevat säädökset Sähkölaitteistojen turvallisuutta koskeva päätös KTMp 1193/1999 (asennukset) Vastaava periaate kuin direktiiveissä Olennaiset turvallisuusvaatimukset Turvallisuusvaatimusten täyttäminen standardien avulla Virallisen standardointielimen (SFS, SESKO) vahvistamia teknisiä eritelmiä, jotka ovat julkisesti saatavissa SFS-standardit TUKES vahvistaa standardiluettelon ohjeessa S10 Mm. SFS 6000, SFS 6001, SFS-EN 50341, SFS-EN Standardeista poikkeaminen on mahdollista, mutta vaatii selvityksen turvallisuustason täyttymisestä

43 Sähköalan töitä koskevat säädökset ja standardit KTMp Sähköalan töistä 516/1996 Sähkötyötä tekevän henkilön pitää olla aina perehtynyt tai opastettu Vain vähäistä vaaraa aiheuttavia töitä voi tehdä ilman koulutusta Vaatimukset itsenäisen tekijälle Sähköurakoitsijan töistä vastaa sähkötöiden johtaja ja käyttötöistä käytön johtaja Vastuuhenkilöillä pitää olla sähköalan koulutus ja pätevyystodistus Pätevyystodistuksen saamiseen vaaditaan Tukes ohjeen S5 mukainen turvallisuustutkinto, pääosin standardien sisällöstä Turvallisuusvaatimukset täyttyvät noudattamalla standardia SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus

44 Maailma muuttuu standardointi vastaa haasteisiin Suorituskyvyn mittausmenetelmästandardien määrä ja merkitys lisääntyy sähköturvallisuudesta tinkimättä Uusiutuvien luonnonvarojen hyväksikäytön myötä standardisointityö lisääntyy uusilla aihealueilla (energiavarastot, hajautettu pientuotanto) Uudet energiatehokkaat ratkaisut ja uudet sovellukset antavat haastetta myös vanhojen teknologioiden standardisointiin, esim.: uudet valonlähteet vs. elektroniset kytkimet sähköauton hidas lataus vs. peruslataus elektroniikan lisääntyminen vs. EMC-häiriöt (2 khz 150 khz) TS:t, PAS:t ja muut esistandardit yleistyvät (uudet teknologiat) Tuotestandardien lisäksi järjestelmien yhteensopivuus korostuu (Smart Grid, Smart home, IoT, AAL, digitalisaatio, sähköinen liikenne) Yksityisyyden suojan ja tietoturvan merkitys kasvaa Standardointirakenteet ovat olemassa ja toimivat Työtä tehdään aktiivisesti eri ryhmissä ja Suomesta osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen standardointiin Standardeihin voi ja pystyy vaikuttamaan, erityisesti kansainvälisissä työryhmissä Jokainen voi valita osallistumistasonsa seuraa, valvo tai vaikuta

45 Asiantuntijapalautetta Miten komitea-, seurantaryhmä- ja työryhmätyöskentelyä pitäisi kehittää? Lisää jäseniä ryhmiin, kenelläkään ei pitäisi olla varaa jäädä pois, tiedotettava yrityksille osallistumisen hyödyistä, komiteatyöskentelyä markkinoitava ja tiedotettava, yrityskohtaisia infotilaisuuksia... Paremmin koordinoitava Suomi-tasolla, tarvitaan komiteoiden yhteiskokouksia, poikkitieteellisiä palavereita, saman alueen komiteoiden yhteispalavereja, enemmän yhteiskokouksia, komitearajat poistettava... Komitea-, työryhmä, seurantaryhmärakennetta selkeytettävä, kaikille IECkomiteoille seurantaryhmä, luulin liittyväni seurantaryhmään - jouduin työryhmään... Lisää etäkokouksia, sähköisten välineiden hyväksikäyttöä, sähköiset on-line työkalut kommentointiin, videokokoukset, puhelinkokoukset, Collaboration Toolia kehitettävä, tietojen hakeminen eri nettisivuilta yksinkertaisemmaksi

46 Asiantuntijapalautetta Millaisia standardeja käytät nykyisin työssäsi? IEC-, EN-, SFS-standardeja tietenkin ISO, IEEE, UL, NFPA, FM etc. IEEE, UL, CSA ASTM IPC, MIL, STANAG, FM, DO, JIS, FCC, IC,... ISA, ASME, PSK Mitkä uudet standardituotteet tai julkaisumuodot olisivat tervetulleita? Lukuoikeus, vilkaisumahdollisuus Valmiit symbolivalikoimat eri formaateissa Web-pohjainen standardiportaali yrityksille On-line-versiot usealle käyttäjälle, sähköiset paketit Redline-versioiden yleistyminen Mobiiliversiot, mobiiliversiot, mobiiliversiot Mahdollisuus tehdä merkintöjä standardeihin Pdf-muotoiset pelaavat oikein hyvin

47 Sähkötekniset standardit SFS:stä Kaikki standardit SFS:stä SFS-standardit ja SFS-käsikirjat SFS-EN-standardit IEC-standardit muut CENELECin ja IEC:n laatimat julkaisut Yksittäisinä standardeina tai on-linekokoelmina IEC-standardit saatavissa myös IEC:n verkkokaupasta Kannattaa huomata, että kaikista EN-standardeista julkaistaan automaattisesti englanninkielinen SFS- EN-standardit (SFS-EN xxxxx nimi englanniksi) osasta tehdään lisäksi suomalainen käännös (SFS-EN xxxxx nimi suomeksi)

48 Komitean/seurantaryhmän työkaluja Komitean dokumenttiarkisto (ehdotukset, yms.) Collaboration Tool (työryhmien dokumentit) Electropedia (IEV-sanastot) Meeting registration system New docs MyNewDocs > Setup Collaboration Tool (Komitean sisäiset dokumentit) Virallisella lausuntokierroksella olevat pren-ehdotukset sekä valmiit ENstandardit toimitetaan SESKOsta sähköpostitse, mutta ne löytyvät myös CENELECin www-sivulta (Advanced search) käyttäjätunnuksilla Collaboration Tool (Pöytäkirjat, kokousraportit yms.) Äänestykset Kansalliset lausuntopyyntöluettelot Toimintaohjeita

49 Electropedia Julkinen tietokanta Kaikki IEV-sanaston osat (IEC sarja) käsitettä määritelmineen 17 kieltä (myös suomi)

50 Avoimet äänestykset

51 Lisätietoja sähköalan standardoinnista (1) SESKOn toimintaohjeet ja muut ohjeet

52 Lisätietoja sähköalan standardoinnista (2) SFS:n ohjeet ( Eurooppalaisen standardisoinnin perustiedot (SFS-opas 9) Eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien sekä muiden julkaisujen kansallinen käsittely (SFS-opas 5) Kansallisen SFS-standardin laadinta ja rakenne (SFS-opas 4) SFS 2013: Osallistu ja vaikuta - standardisointityön opas asiantuntijalle Standardien kääntämiseen liittyviä ohjeita ja vakiomuotoisten kappaleiden käännökset

53 IEC oppaat yms

54 CENELEC säännöt, oppaat yms

55 Lisätietoja standardoinnista Standardoinnin seuraaminen Lisätietoja Standardoinnin seuraaminen ja vaikuttaminen SESKOn SK-komiteat ja seurantaryhmät

Opastusta sähköalan standardien hankintaan

Opastusta sähköalan standardien hankintaan Opastusta sähköalan standardien hankintaan Juha Vesa SESKO 5.6.2015 1 Standardointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO ITU Eurooppa CEN ETSI Suomi IEC = International Electrotechnical

Lisätiedot

Johdatus sähköalan standardointiin

Johdatus sähköalan standardointiin Johdatus sähköalan standardointiin SESKOn aurinkosähköseminaari 2016-09-20 Juha Vesa SESKO Kehityspäällikkö 20.9.2016 1 Standardointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO 97 TC

Lisätiedot

Komitean (SK) ja seurantaryhmän (SR) rooli, tarkoitus ja työskentely

Komitean (SK) ja seurantaryhmän (SR) rooli, tarkoitus ja työskentely Komitean (SK) ja seurantaryhmän (SR) rooli, tarkoitus ja työskentely Sähköteknisen standardoinnin Workshop 2014-03-25/26 Juha Vesa SESKO Kehityspäällikkö 24.3.2014 1 Sisältö Standardoinnin periaatteita

Lisätiedot

SESKOn rooli IEC:ssä ja CENELECissä

SESKOn rooli IEC:ssä ja CENELECissä SESKOn rooli IEC:ssä ja CENELECissä SESKO-IEC Workshop 2017 Juha Vesa SESKO 13.9.2017 1 Sisältö Yleistä standardoinnista Standardoinnin organisointi SESKOssa SESKO IEC:n ja CENELECin jäsenenä Standardit,

Lisätiedot

Standardointijärjestelmä

Standardointijärjestelmä Standardointijärjestelmä Sähköalan standardoinnin tietoisku 2015-09-01/02 Juha Vesa SESKO Kehityspäällikkö 1.9.2015 1 Sisältö Kesäuutisia Standardoinnin periaatteita Standardointitoiminnan organisointi

Lisätiedot

Standardointiprosessi - aloitteesta valmiiksi standardiksi

Standardointiprosessi - aloitteesta valmiiksi standardiksi Standardointiprosessi - aloitteesta valmiiksi standardiksi SESKO-IEC Workshop 2017 Juha Vesa SESKO RR 13.9.2017 1 IEC-, EN- ja SFS-standardien valmistelu (rinnakkaismenettely) IEC CENELEC SESKO Ehdotus

Lisätiedot

Miksi standardointiin osallistuminen on yrityksille tärkeää?

Miksi standardointiin osallistuminen on yrityksille tärkeää? Miksi standardointiin osallistuminen on yrityksille tärkeää? (ja miksi se on erityisen tärkeää ekosuunnittelussa?) Juha Vesa Kehityspäällikkö SESKO 26.5.2016 1 Standardointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka

Lisätiedot

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry

Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet. Tapani Nurmi SESKO ry Sähköalan standardisoinnin tausta ja perusperiaatteet Tapani Nurmi SESKO ry Mikä on standardi? standardi on toistuvaan tapaukseen tarkoitettu yhdenmukainen ratkaisu esimerkkejä: paperikoot (A4, A5), sulakkeet

Lisätiedot

Standardointijärjestelmä, standardien valmistelu, komiteatoiminta sekä standardien hankinta

Standardointijärjestelmä, standardien valmistelu, komiteatoiminta sekä standardien hankinta Standardointijärjestelmä, standardien valmistelu, komiteatoiminta sekä standardien hankinta Sähköalan standardoinnin tietoisku 2016-09-15 ja -19 Juha Vesa SESKO Kehityspäällikkö 15.9.2016 1 Sisältö Standardoinnin

Lisätiedot

Led it be ledejä koskevat tulevat standardit Valolla miellyttävään tulevaisuuteen,

Led it be ledejä koskevat tulevat standardit Valolla miellyttävään tulevaisuuteen, Led it be ledejä koskevat tulevat standardit Valolla miellyttävään tulevaisuuteen, 2.3.2017 Juha Vesa Kehityspäällikkö SESKO 2.3.2017 1 Standardointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma

Lisätiedot

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

Standardointi ja sähköturvallisuus. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Standardointi ja sähköturvallisuus. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Standardointi ja sähköturvallisuus Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Standardointi ja sähköturvallisuus Standardeista ja niiden valmistelusta Sähköturvallisuussäädöksistä Esimerkkejä standardeista Tapani

Lisätiedot

SESKON TIETOISKU 2006 Standardit tuotekehityksen apu. Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman Tekninen johtaja Tapani Nurmi

SESKON TIETOISKU 2006 Standardit tuotekehityksen apu. Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman Tekninen johtaja Tapani Nurmi SESKON TIETOISKU 2006 Standardit tuotekehityksen apu Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman Tekninen johtaja Tapani Nurmi Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa (1815) briteillä

Lisätiedot

SÄHKÖURAKOITSIJAPÄIVÄT

SÄHKÖURAKOITSIJAPÄIVÄT SÄHKÖURAKOITSIJAPÄIVÄT Vapaaehtoista ja järkevää merkeillä on väliä 17.11.2011 Turku Sinikka Hieta-Wilkman 16.11.2011 1 Standardointi - vapaaehtoista ja järkevää Mistä kaikki sai alkunsa? Miten standardointi

Lisätiedot

Standardit osana yhteiskunnan ohjausta ja osallistuminen standardointiin

Standardit osana yhteiskunnan ohjausta ja osallistuminen standardointiin Standardit osana yhteiskunnan ohjausta ja osallistuminen standardointiin Sähköteknisen standardoinnin Workshop 2014-03-25/26 Juha Vesa SESKO Kehityspäällikkö 24.3.2014 1 Sisältö Standardoinnin tarkoitus

Lisätiedot

SESKO-IEC Workshop Standardointiprosessi uudesta aloitteesta valmiiksi standardiksi

SESKO-IEC Workshop Standardointiprosessi uudesta aloitteesta valmiiksi standardiksi SESKO-IEC Workshop 25. 26. 3. 2014 Standardointiprosessi uudesta aloitteesta valmiiksi standardiksi Standardointiprosessi uudesta aloitteesta valmiiksi standardiksi Ohjeita IEC:n ja CENELECin verkkosivuilla

Lisätiedot

Standardeilla tuloksia

Standardeilla tuloksia Standardeilla tuloksia Standardointi osana tekniikan ammattilaisen ammattitaitoa 2006 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa (1815) briteillä oli standardoidut

Lisätiedot

Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki

Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa. SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Eurooppalainen standardisointi CEN/CENELEC yhteistyö hankkeissa SFS-seminaari 3.9.2014 SFS, Malminkatu 34, Helsinki Eurooppalainen standardisointi Eri julkaisuvaihtoehdot standardi vai jokin muu standardisointijulkaisu

Lisätiedot

Ohjelma Tilaisuuden avaus Susanna Vahtila, SFS Standardisointijärjestelmä; CEN, ISO ja SFS Antti Karppinen, SFS

Ohjelma Tilaisuuden avaus Susanna Vahtila, SFS Standardisointijärjestelmä; CEN, ISO ja SFS Antti Karppinen, SFS Ohjelma 13.00 Tilaisuuden avaus Susanna Vahtila, SFS 13.10 Standardisointijärjestelmä; CEN, ISO ja SFS Antti Karppinen, SFS 13.30 Miten vaikutetaan prosessit, kokoukset, kommentointi Juha Vartiainen, SFS

Lisätiedot

Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa

Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa Standardisoinnin merkitys tulevaisuudessa FINAS-päivä 26.1.2017 Katri Valli Suomen Standardisoimisliitto SFS SFS ja sen rooli standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa koordinoi kansallista standardisointia

Lisätiedot

Miten vaikutetaan menettelyt, säännöt, kokoukset, kommentointi Katri Valli, SFS

Miten vaikutetaan menettelyt, säännöt, kokoukset, kommentointi Katri Valli, SFS Miten vaikutetaan menettelyt, säännöt, kokoukset, kommentointi 23.11.2017 Katri Valli, SFS Vaikuttaminen standardisoinnissa Monta tapaa osallistua ja vaikuttaa Kommentointi ja äänestäminen (suomalainen

Lisätiedot

Apuvälineiden standardit tutuiksi 13.10.2015

Apuvälineiden standardit tutuiksi 13.10.2015 Apuvälineiden standardit tutuiksi 13.10.2015 Apuvälineiden standardisointi Standardisointipäällikkö, Pertti Isoniemi, YTL 13.10.2015 1 Yleinen Teollisuusliitto YTL Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitto

Lisätiedot

Standardointi ja sähköturvallisuus. Tapani Nurmi SESKO ry

Standardointi ja sähköturvallisuus. Tapani Nurmi SESKO ry Standardointi ja sähköturvallisuus Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Standardointi ja sähköturvallisuus Standardeista ja niiden valmistelusta Sähköturvallisuussäädöksistä Esimerkkejä standardeista Tapani

Lisätiedot

Miten vaikutetaan menettelyt, säännöt, kokoukset, kommentointi Sari Sahlberg, SFS

Miten vaikutetaan menettelyt, säännöt, kokoukset, kommentointi Sari Sahlberg, SFS Miten vaikutetaan menettelyt, säännöt, kokoukset, kommentointi 1.6.2017 Sari Sahlberg, SFS Vaikuttaminen standardisoinnissa Monta tapaa osallistua ja vaikuttaa Kommentointi ja äänestäminen (suomalainen

Lisätiedot

Delegaattivalmennus

Delegaattivalmennus Delegaattivalmennus 1.6.2017 Organisointi raamit ja valtuutukset Menettelyt ja säännöt miten Aineisto mistä työpaperit 3 oikeaa esimerkkiä 1 Standardisointijärjestelmä CEN, ISO, SFS ja toimialayhteisöt

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt 29.2.2016 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardointiseurantaryhmien toimintasäännöt Sisällys 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmän (SR) tarkoitus ja toimiala... 1 2 Seurantaryhmän tehtävät... 2 3

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit Osio 1

Teollisuusautomaation standardit Osio 1 Teollisuusautomaation standardit Osio 1 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

SFS-käsikirja 670-1. Johdanto. 1. Yleistä standardoinnista

SFS-käsikirja 670-1. Johdanto. 1. Yleistä standardoinnista SFS-käsikirja 670-1 Johdanto 1. Yleistä standardoinnista 2. Standardien rooli Tämän SFS-käsikirjan standardien alkuperäistekstit on valmisteltu Eurooppalaisissa CENELEC -järjestön standardointikomiteassa

Lisätiedot

Korvaa toimintaohjeen TO 3, 2010-12-10 OSALLISTUMINEN CENELEC-JÄRJESTÖN TOIMINTAAN. SESKOn hallituksen hyväksymä 2015-02-09.

Korvaa toimintaohjeen TO 3, 2010-12-10 OSALLISTUMINEN CENELEC-JÄRJESTÖN TOIMINTAAN. SESKOn hallituksen hyväksymä 2015-02-09. TOIMINTAOHJE TO 3 1(17) Korvaa toimintaohjeen TO 3, 2010-12-10 OSALLISTUMINEN CENELEC-JÄRJESTÖN TOIMINTAAN SESKOn hallituksen hyväksymä 2015-02-09 Sisällys 1 CENELEC-JÄRJESTÖN YLEISKUVAUS... 2 1.1 Jäsenmaat...

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-07-25 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset materiaalit S262-08 Railway applications. Rolling stock. Pantographs. Characteristics and tests. Part 1: Pantographs for main line vehicles

Lisätiedot

SFS standardisarja 2017 Pienjännitesähköasennukset

SFS standardisarja 2017 Pienjännitesähköasennukset SFS 6000 -standardisarja 2017 Pienjännitesähköasennukset 1 Sähköammattilainen tuntuuko tutulta? Valokaarivikasuoja? Luokan C ca -s1,d1,a2-kaapeli? Tyypin 2 ylijännitesuoja? Aurinkosähköpaneeliston oikosulkuvirta

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 15.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmä (SR) [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1 Kansallisen standardointiseurantaryhmän työn tarkoituksena on

Lisätiedot

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA!

ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! ISO 14001 uudistuu mikä muuttuu? 27.11.2014 TERVETULOA! Tilaisuuden tavoite Esitellä standardin ISO 14001 uudistamisen tausta tavoitteet aikataulu Esitellä uudistuksen tuomat keskeiset muutokset uusi rakenne

Lisätiedot

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry

Miten ja missä standardeja laaditaan. Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Miten ja missä standardeja laaditaan Asiantuntija Ville Saloranta METSTA, Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry Esityksen sisältö Suomen kansallinen järjestelmä ja METSTA Kuka standardit laatii?

Lisätiedot

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2010-05-31 1(5) IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja -järjestelmät S190-10 Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-11-30 1(5) CENELEC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet S380-12 Safety (RAMS). Part 1: Generic RAMS process Esikuva: pren 50126-1:2012 S381-12 Safety (RAMS). Part 2: Systems

Lisätiedot

IEC:n verkkosivut ja Collaboration Tool

IEC:n verkkosivut ja Collaboration Tool IEC:n verkkosivut ja Collaboration Tool sanna.koivu@sesko.fi 045 657 8660 1 IEC - www.iec.ch Tärkein dokumenttien jakelukanava CENELECin lausunnolla ja äänestyksessä olevat ehdotukset jaellaan sähköpostilla

Lisätiedot

Standardointi ja sähköturvallisuus. Tapani Nurmi SESKO ry

Standardointi ja sähköturvallisuus. Tapani Nurmi SESKO ry Standardointi ja sähköturvallisuus Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Standardointi ja sähköturvallisuus Standardeista ja niiden valmistelusta Sähköturvallisuussäädöksistä Esimerkkejä standardeista Tapani

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 12/08 LIITE Toimisto (7) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-12-19 1(7) SK 20 ENERGIAKAAPELIT S456-08 1: General requirements Esikuva: pren 50525-1:2008 S457-08 2-11: Cables for general applications. Flexible cables with thermoplastic PVC Esikuva: pren 50525-2-11:2008

Lisätiedot

Menettelyjen ja sääntöjen viitekehys standardien laadinnassa Eija Mäkinen, SFS

Menettelyjen ja sääntöjen viitekehys standardien laadinnassa Eija Mäkinen, SFS Menettelyjen ja sääntöjen viitekehys standardien laadinnassa 7.2.2014 Eija Mäkinen, SFS Vaikuttaminen standardisoinnissa Osallistuminen ja aktiivisuus Kommentointi ja äänestäminen (Suomen seurantaryhmä)

Lisätiedot

Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit

Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit Kokoelmat kuntoon uudet sähköasennusstandardit Sähköasennusstandardit uusiutuivat Sähköasennuksia koskevilla standardeilla on paljon käyttäjiä, jotka joutuvat perehtymään uusiin vaatimuksiin. Sen takia

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 9/08 LIITE Toimisto (8) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 9/08 LIITE Toimisto (8) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-09-30 1(8) SK 2 SÄHKÖKONEET S304-08 Rotating electrical machines. Part 22: AC generators for reciprocating internal combustion (RIC) engine driven generating sets Esikuva: FprEN 60034-22:2008, IEC

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-06-29 1(5) SK 34 VALAISIMET S202-12 Energy performance of lamp controlgear. Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps). Method of measurement to

Lisätiedot

Delegaattivalmennus

Delegaattivalmennus Delegaattivalmennus 23.11.2017 Organisointi raamit ja valtuutukset Menettelyt ja säännöt miten Aineisto mistä työpaperit 3 oikeaa esimerkkiä 1 Ohjelma 13.00 Avaus - Antti Karppinen, SFS 13.05 Standardisointijärjestelmä

Lisätiedot

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016

Sähköpätevyydet. Tapio Kallasjoki 1/2016. Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköpätevyydet Tapio Kallasjoki 1/2016 Tapio Kallasjoki 1/2016 Sähköturvallisuuden säädösperusta Sähköturvallisuuslaki 410/96 Sähköturvallisuusasetus 498/96 Ministeriön päätökset (Ktm/TEM) Valvova viranomainen

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-03-31 1(5) SK 1 TERMINOLOGIA S072-11 Laitteissa käytettävät kuvatunnukset. Terminologia Esikuva: IEC/TR 62687:2011 Lausuntoaika päättyy: 2011-05-31 IEC TC 8 Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

Standardisoinnin edut

Standardisoinnin edut Standardisoinnin edut Palvelinkeskusten resurssitehokkuus Juha Vartiainen Suomen standardisoimisliitto SFS ry 27.11.2012 standardisointi en standardization sv standardisering fr normalisation de normung

Lisätiedot

Standardointijärjestelmä EMC-standardointi. Eero Sorri 1

Standardointijärjestelmä EMC-standardointi. Eero Sorri 1 Standardointijärjestelmä EMC-standardointi Eero Sorri 1 Sähkömagneettinen ympäristö Sähkökäyttöisten laitteiden ja järjestelmien aiheuttamat ilmiöt Luonnonilmiöt Jne. ukkonen staattinen purkaus Eero Sorri

Lisätiedot

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä

Pilveä standardisoidaan monessa ryhmässä 14.10.2011 Uutiskirjeen sisältö Pilvipalveluita koskevien standardien laadinta on alkamassa mm.verkkosovellusten ja tietoturvatekniikkojen ISOn alikomiteoissa.»lue artikkeli kokonaisuudessaan Ohjelmointikieli

Lisätiedot

SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi

SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi SFS-ISO 2789:2013 Tieto ja dokumentointi Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi Julkistustilaisuus Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto Kirjastojen

Lisätiedot

SFS-OPAS 5. SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 sales@sfs.fi www.sfs.fi. 8. painos.

SFS-OPAS 5. SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 sales@sfs.fi www.sfs.fi. 8. painos. SFS-OPAS 5 EUROOPPALAISTEN JA KANSAINVÄLISTEN STANDARDIEN SEKÄ MUIDEN JULKAISUJEN KANSALLINEN KÄSITTELY National working procedure for European and International Standards and other deliverables 8. painos.

Lisätiedot

SFS-OPAS 5: painos. Syyskuu Korvaa SFS-oppaan 5:2016. SFS-opas 5:2017 on vahvistettu standardisointilautakunnassa

SFS-OPAS 5: painos. Syyskuu Korvaa SFS-oppaan 5:2016. SFS-opas 5:2017 on vahvistettu standardisointilautakunnassa SFS-OPAS 5:2017 EUROOPPALAISTEN JA KANSAINVÄLISTEN STANDARDIEN SEKÄ MUIDEN JULKAISUJEN KANSALLINEN KÄSITTELY National working procedure for European and International Standards and other deliverables 10.

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi

Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi Energiatehokkuuteen liittyvä standardisointi Ekosuunnittelu-foorum 2012-02-09 Juha Vesa Kehityspäällikkö SESKO 9.2.2012 1 Standardisointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma Eurooppa

Lisätiedot

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-07-29 1(5) SK 23 PISTO- JA RASIAKYTKIMET S233-11 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements Esikuva: EN 60309-1:1999/FprA2:2011, IEC 23H/263/CDV

Lisätiedot

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät Käyttötyöt: Käyttötyöllä tarkoitetaan sähkölaitteiston käyttötoimenpiteitä, niihin verrattavia korjaus- ja huoltotöitä sekä sähkölaitteistoon kohdistuvia tarkastustoimenpiteitä.

Lisätiedot

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6)

Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) Ohje S10-2011 1.6.2011 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt

METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt Hyväksytty 8.11.2012 Päivitetty 01.04.2014 METSTA Kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasäännöt 1. Kansallinen standardisointikomitea [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1.4.2(1, 3, 4); 2.3.2(1)] Kansallisen

Lisätiedot

Eurokoodien jatkokehitystyö - tilannekatsaus

Eurokoodien jatkokehitystyö - tilannekatsaus Eurokoodien jatkokehitystyö - tilannekatsaus Eurokoodiseminaari 2011 Lyhenteitä CEN eurooppalainen standardisoinnin keskusjärjestö TC250 CENin tekninen komitea, joka vastaa eurokoodistandardien valmistelusta

Lisätiedot

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2:

Teollisuusautomaation standardit. Osio 2: Teollisuusautomaation standardit Osio 2 Osio 1: SESKOn komitea SK 65: Teollisuusprosessien ohjaus Osio 2: Toiminnallinen turvallisuus: periaatteet Osio 3: Toiminnallinen turvallisuus: standardisarja IEC

Lisätiedot

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016

Liikennepolttonesteiden standardisointi. Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Liikennepolttonesteiden standardisointi Perustietoja liikennepolttonesteiden standardisoinnista Öljy- ja biopolttoaineala ry Tammikuu 2016 Pitkä valmisteluprosessi eri tahojen yhteistyö Standardit määrittelevät

Lisätiedot

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus

Standardisarja IEC 62443. Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Standardisarja IEC 62443 Teollisuuden tietoliikenneverkot Verkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuus Matti Sundquist, Sundcon Oy Jukka Alve, SESKO ry 1 ASAFin tietoturvaseminaari 27.1.2004 Automaatioseuran

Lisätiedot

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia

Lisätiedot

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014

Standardien hankinta. Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 Standardien hankinta Tiedottaja Jyrki Alanko, SFS 9.9.2014 SFS:n tuotteet - 1 SFS vahvistaa vuosittain runsaat 1 500 SFSstandardia Uudet SFS-standardit ovat valtaosin eurooppalaisia EN-standardeja, joista

Lisätiedot

EUROOPPALAISTEN JA KANSAINVÄLISTEN STANDARDIEN SEKÄ MUIDEN JULKAISUJEN KANSALLINEN KÄSITTELY

EUROOPPALAISTEN JA KANSAINVÄLISTEN STANDARDIEN SEKÄ MUIDEN JULKAISUJEN KANSALLINEN KÄSITTELY SFS-OPAS 5 EUROOPPALAISTEN JA KANSAINVÄLISTEN STANDARDIEN SEKÄ MUIDEN JULKAISUJEN KANSALLINEN KÄSITTELY National working procedure for European and International Standards and other deliverables 9. painos.

Lisätiedot

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus IEC 61508 Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus Risto Nevalainen, FiSMA ry FiSMA 1 Taustaa, historiaa IEC 61508 standardin

Lisätiedot

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT

SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT Tukes-ohje S10-2009 Turvatekniikan keskus 1 (4) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 YLEISTÄ Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2014-04-04 1(5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2014-04-04 1(5) SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet EN 50550:2011/FprA1 Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP) EN 62019:1999/FprAB Electrical accessories.

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Miten vaikutetaan prosessit, kokoukset, kommentointi Juha Vartiainen, SFS

Miten vaikutetaan prosessit, kokoukset, kommentointi Juha Vartiainen, SFS Miten vaikutetaan prosessit, kokoukset, kommentointi 16.12.2011 Juha Vartiainen, SFS Tarkoituksena tehdä parempia standardeja yhteisvoimin. Vaikuttaminen standardisoinnissa Osallistuminen ja aktiivisuus

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE

LAUSUNTOPYYNTÖ 3/09 LIITE 2009-03-26 1(8) CENELEC SC 9XC Kulkuneuvojen ja niiden kiinteiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset) S138-09 Railway applications. Fixed installations. D.C. surge

Lisätiedot

Pirkko Taavitsainen 1(3) PLT 2010-08-13. Jäsenyhteisöille LAUSUNTOPYYNTÖ 8/10

Pirkko Taavitsainen 1(3) PLT 2010-08-13. Jäsenyhteisöille LAUSUNTOPYYNTÖ 8/10 PLT 2010-08-13 1(3) Jäsenyhteisöille LAUSUNTOPYYNTÖ 8/10 Lähetämme tiedoksenne ja samalla kansalliselle lausuntokierrokselle liitteessä luetellut suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset.

Lisätiedot

ISO-standardien käsittelyvaiheet. Venetekniikkapäivä Juhani Pappila

ISO-standardien käsittelyvaiheet. Venetekniikkapäivä Juhani Pappila ISO-standardien käsittelyvaiheet Venetekniikkapäivä 14.4.2010 Juhani Pappila Taustaa Huvivenedirektiivi määrittää olennaiset turvallisuusvaatimukset jotka tuotteiden on täytettävä ennen kuin ne voidaan

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 3/08 LIITE Toimisto (9) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 3/08 LIITE Toimisto (9) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-03-31 1(9) IEC TC 9 Rautateiden sähkölaitteet ja -järjestelmät S102-08 Railway applications. Fire protection on railway vehicles. Part 5: Fire safety requirements for electrical equipment including

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Savupiippujen standardisointi CEN/TC Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry Savupiippujen standardisointi CEN/TC 166 11.2.2015 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry CEN/TC 166:n rakenne / työryhmät TC 166/WG 1 General requirements TC 166/WG 2 Thermal and fluid dynamic calculation

Lisätiedot

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2012-08-31 1(6) CENELEC TC 8X Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset S282-12 Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks Esikuva:

Lisätiedot

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011

Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset. Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Sähkötöiden tekeminen ja sähköpätevyystodistukset Veli-Pekka Vitikka 3.11.2011 Tästä säätely alkoi Antennityöoikeudet 1960 luvulla Sähköurakoitsijan rekisteröinti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesille

Lisätiedot

Toimisto 2011-06-30 1(9) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto 2011-06-30 1(9) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-06-30 1(9) CENELEC TC 8X Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset S185-11 Requirements for the connection of generators above 16 A per phase. Part 1: Connection to the LV distribution system

Lisätiedot

Latausstandardit. Auto- ja moottoritoimittajat 12.10.2012. Matti Rae Ensto Oy Director, New Technologies

Latausstandardit. Auto- ja moottoritoimittajat 12.10.2012. Matti Rae Ensto Oy Director, New Technologies Latausstandardit Auto- ja moottoritoimittajat 12.10.2012 Matti Rae Ensto Oy Director, New Technologies 12.10.2012 Matti Rae, Director, New Technologies 1 Sisältöä ja määritelmiä Standardit Lataustapa 3

Lisätiedot

Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit)

Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit) Standardit IEC 61508 (perustandardi) ja IEC 61511 (prosessit) DI Jouko Järvi Automation Partners Oy IEC 61508 IEC TC 65 (Industrial Process Measurement and Control), SC 65A (System Aspects) kutsui kokoon

Lisätiedot

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi

Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi Sähkötekninen standardointi Sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen standardien mukainen dokumentointi verkkosivustot : www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi Luentomateriaali teknisen dokumentoinnin IEC standardeista

Lisätiedot

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2013-12-04 1(6) SK 2 Sähkökoneet FprEN 60034-18-41 Rotating electrical machines. Part 18-41: Qualification and quality control tests for partial discharge free (Type I) electrical insulation systems

Lisätiedot

CENin tekninen komitea TC127 Rakennusten paloturvallisuus

CENin tekninen komitea TC127 Rakennusten paloturvallisuus CENin tekninen komitea TC127 Rakennusten paloturvallisuus Puutuotteiden ja puurakenteiden standardisointi shemunaari 31.10.2017 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT ry TC127:n tehtävä TC127 ei laadi

Lisätiedot

Sähköajoneuvojen latausjärjestelmien standardointi

Sähköajoneuvojen latausjärjestelmien standardointi Sähköajoneuvojen latausjärjestelmien standardointi Juha Vesa Kehityspäällikkö SESKO 3.10.2017 1 Standardointiorganisaatio Yleinen Sähkötekniikka Televiestintä Maailma ISO TC 22/SC 21 23H, 64, 69, 121B

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 9/09 LIITE (8) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

LAUSUNTOPYYNTÖ 9/09 LIITE (8) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2009-09-30 1(8) CENELEC SC 9XA Viestintä-, merkinanto- ja tietojenkäsittelyjärjestelmät S426-09 Railway applications. Communication, signalling and processing systems. Software for railway control and

Lisätiedot

Standardisointikatsaus

Standardisointikatsaus Standardisointikatsaus 30.5.2013 STANDARDISOINTITYÖHÖN VOI OSALLISTUA 2 Kansallisen komitean jäsenkunta METSTAn koneturvallisuuskomiteassa on 22 jäsentä Teollisuus: 9 asiantuntijaa kuudesta eri yrityksestä

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden standardit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteiden standardit ovat

Lisätiedot

Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6)

Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6) Ohje S10-2012 31.12.2012 1 (6) SÄHKÖLAITTEISTOJEN TURVALLISUUTTA JA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUTTA KOSKEVAT STANDARDIT 1 Yleistä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999 (muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

LAUSUNTOPYYNTÖ 10/10 LIITE. HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2010-10-29 1(5) SK 2 SÄHKÖKONEET S338-10 Rotating electrical machines. Part 18-33: Functional evaluation of insulation systems. Test procedures for form-wound windings. Multifactor evaluation

Lisätiedot

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2011-01-31 1(7) SK 3 SÄHKÖTEKNIIKAN DOKUMENTOINTI JA KUVATUNNUKSET S001-11 Preparation of instructions for use. Structuring, content and presentation. Part 1: General principles and detailed requirements

Lisätiedot

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin

Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin TkT Mikko Kuisma LUT EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic compatibility) tarkoittaa laitteen tai järjestelmän kykyä toimia sähkömagneettisessa ympäristössä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10)

Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) Ohje S5-2015 21.11.2014 1 (10) SÄHKÖ- JA HISSITURVALLISUUSTUTKINNOT 1. Johdanto 2. Ohjeen sitovuus ja voimassaolo 3. Lisätietoja Sähköturvallisuussäädökset edellyttävät, että sähkötöiden johtajalla ja

Lisätiedot

CE-merkintä tiemerkintätöissä - tilannekatsaus

CE-merkintä tiemerkintätöissä - tilannekatsaus CE-merkintä tiemerkintätöissä - tilannekatsaus Markku Oila Tiemerkintäpäivät, Tampere 12.2.2015 Yleistä CE-merkinnästä CE-merkinnän (Conformité Européenne) perimmäinen tarkoitus poistaa kaupallisia esteitä

Lisätiedot

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite

Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus

Lisätiedot

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Toimisto (6) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa Toimisto 2015-03-06 1(6) SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka FprEN 61175-1 Industrial systems, installations and equipment and industrial products, designation of signals. Part

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivä Rovaniemi. Tiemerkintöjen tuotestandardit

Tiemerkintäpäivä Rovaniemi. Tiemerkintöjen tuotestandardit Tiemerkintäpäivä 7.2.2011 Rovaniemi Tiemerkintöjen tuotestandardit - Standardien syntyprosessi - Tiemerkintöjä koskevien standardien tilanne - -merkintä - FprEN 1871:2010 tiemerkintämateriaalit ja -merkki

Lisätiedot

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere

Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö. INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Suomen Standardisoimisliitto ja oppilaitosyhteistyö INSINÖÖRIKOULUTUKSEN FOORUM 4.10.2012, Tampere Mitä on standardisointi? > Standardisointi on yhteisten ohjeiden ja toimintatapojen laatimista helpottamaan

Lisätiedot

Ohje 12/2015 16.12.2015 0 (7) Dnro 49/00.00.02/2015

Ohje 12/2015 16.12.2015 0 (7) Dnro 49/00.00.02/2015 Ohje 12/2015 16.12.2015 0 (7) Tukes-ohje 12/2015 Sähkölaitteistojen Sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta turvallisuutta ja sähkötyöturvallisuutta koskevat standardit koskevat standardit

Lisätiedot