LIMINGAN KUNNAN LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN UUDISTAMISEN 1. VAIHEKAAVAN EHDOTUKSESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIMINGAN KUNNAN LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN UUDISTAMISEN 1. VAIHEKAAVAN EHDOTUKSESTA"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAHALLITUS LIMINGAN KUNNAN LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN UUDISTAMISEN 1. VAIHEKAAVAN EHDOTUKSESTA Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt kuntien lausuntoa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamiseen liittyvästä 1. vaihekaavaehdotuksesta mennessä. Lausunnolla oleva aineisto lukuisine perusteellisine lisäselvityksineen löytyy Pohjois-Pohjanmaan liiton kotisivuilta osoitteesta: maakuntakaava/1_vaihemaakuntakaava Kaava-aineistossa on myös yhdistelmä, jollaiseksi muutettava maakuntakaava on tarkoitus vahvistuttuaan tulla, mikäli ehdotukseen ei tule muutoksia: Tämän mukaan esimerkiksi kylämerkinnät säilyvät maakuntakaavassa. Voimassa oleva maakuntakaava löytyy osoitteesta: Maakuntakaavan uudistamisen 1. vaiheessa käsitellään kaupan palvelurakenteeseen ja aluerakenteeseen, liikenneväyliin, energiatuotantoon ja -siirtoon, sekä luonnonympäristöön liittyviä maankäyttöratkaisuja. Maakuntakaavan tarkistuksessa tulee myöhemmin vielä kaksi uutta eri teemoihin paneutuvaa tarkistuskierrosta, joihin otetaan sitten aikanaan lausunnoissa kantaa. Nyt esillä olevassa maakuntakaavaehdotuksessa on esitetty vain ne merkinnät, jotka ovat uusia tai muuttuvat voimassa olevaan maakuntakaavaan nähden. Tie- ja rataverkko on kuitenkin esitetty kokonaisuutena. Kaikki muut voimassa olevan maakuntakaavan merkinnät ja määräykset, joita ei ole tässä 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa käsitelty, jäävät voimaan. Maakuntakaavaehdotuksessa Oulun seudun taajamatoimintojen alue (A) esitetään sormimaisena siten, että se muodostaa Oulun, Kempeleen ja Limingan keskeisten Limingan kunta, Kauppakatu 4, Liminka,

2 taajama-alueiden yhtenäisen nauhan. Oulun seudun yhdyskuntarakenne täydentyy nauhasta erillisillä Hailuodon, Muhoksen, Tyrnävän, Lumijoen sekä Oulun Ylikiimingin ja Yli-Iin taajamatoimintojen alueilla. Oulun seudulla kuntien keskusverkko muodostuu Oulun keskustatoimintojen alueesta (C-1) sekä vähittäiskaupan suuryksiköiden osalta enimmäismitoituksineen esitetyistä Oulun seudun nykyisten suurten kuntien kuntakeskuksista (C) :Kempele k- m2, Tyrnävä k-m2 ja Liminka k-m2. Oulussa samalla C -merkinnällä kaupan enimmäismitoituksineen on esitetty entiset kuntakeskukset Kiiminki k-m2, Haukipudas k-m2, Oulunsalo k-m2. Oulussa Kaakkuriin, Ritaharju - Linnanmaalle ja Hiukkavaaraan sijoittuville Oulun aluekeskusten keskustatoimintojen alueille (C-3) on esitetty yhteenlasketuksi kerrosalaksi k-m2. Ehdotuksessa esitetään Oulun seudun laatukäytävä voimassa olevan maakuntakaavan aluerajauksen laajuisena, kuitenkin siten, että sen eteläpää on nyt ulotettu Tupoksen Ankkurilahteen asti. Maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan Oulun seudulle erikoiskaupan suuryksikön merkinnällä (km-1) merkitykseltään seudullisen tilaa vaativan tai muun keskustatoimintojen alueelle soveltumattoman erikoiskaupan suuryksiköiden sijoittumiskohteiksi Limingan kirkonkylässä Liminganportin alue (mitoitus enintään k-m2), ja Oulussa Äimärautio ( k-m2) sekä Kiimingin Välikylä ( k-m2). Oulun seudun kaikille valtateille osoitetaan merkittävästi parannettavia tieosuuksia. Vielä toteutumattomana uutena linjauksena osoitetaan nykyisessäkin maakuntakaavassa oleva valtatie 4:n siirto Limingan ja Tyrnävän nykyisen kuntarajan tuntumaan Haurukylästä Haaransillalle. Maakuntakaavaehdotuksessa osoitetaan kaikki seudun yhtenäisen taajama-alueen sisällä olevat ja suunnitellut eritasoliittymät. Liminkaan näistä osuu kuusi. Nopean henkilöliikenteen ja raskaan tavaraliikenteen pääradaksi osoitetulle rautatielle Oulusta etelään osoitetaan parantamistarve koko matkalle. Lisäksi osoitetaan matkakeskus Ouluun sekä pääradalle liikennepaikat Kuivaniemelle, Iihin, Haukiputaalle, Kempeleeseen, Liminkaan, Ruukkiin, Vihantiin, Oulaisiin, Ylivieskaan ja Sievin asemakylään. Maakuntakaavaehdotuksessa esitetään arvokkaat geologiset muodostumat. Uusina aluevarauksina esitetään moreenimuodostumat (ge-2) sekä tuuli- ja rantakerrostumat (ge-3). Oulun seudun valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat sijaitsevat Limingan Kiviselässä Paavolantien varressa sekä Muhoksen Korteselässä. Mantereelle sijoittuvia potentiaalisia tuulivoimaloiden (tv-1) sijoituspaikkoja on lukuisia. Yksi sijaitsee valtatien 8 varrella Limingan ja Lumijoen raja-alueella. Maakuntakaavan jatkotyötä varten on koottu kuntien edustajista maakuntakaavan neuvottelukunta, joka toimii keskustelufoorumina ja ohjausryhmänä. Kunnanarkkitehti Pentti Kela toimii maakuntakaavoituksen asiantuntijaryhmässä kunnanhallituksen nimeämänä Limingan kunnan edustajana ja on ollut yhtenä tämän lausunnon valmistelijana. 2

3 LAUSUNTO Vaihemaakuntakaava on kehittynyt luonnoksesta ehdotusvaiheeseen myönteisesti kuntien lausuntojen ja maakuntakaavan neuvottelukunnan osviittojen antamaan suuntaan. Rajoituksia antavasta kaavaluonnoksesta on päästy mahdollisuuksia luovaan suuntaan, mikä on tärkeää koko maakunnan kehityksen kannalta. Emme pysty ennalta tarkkaan määrittämään tulevaa kehitystä. Siksi on tärkeää, että maakuntakaavassa varaudutaan riittävän pitkäjänteisesti mm. Oulun kaupunkiseudun elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamiseen ja että kaava antaa tilaa erilaisille kehityspoluille. Maakuntakaavan tulee vastata ketterästi suhdanneaallokkoon ja toimintaympäristön muutospaineisiin. 1. Raideliikenne Oulun seudulle maakuntakaavaehdotuksessa esitetty taajamatoimintojen (A) sormimainen rakenne vastaa Oulun seudun kuntien yhteistä näkemystä jo pitkään tapahtuneesta ja edelleen jatkuvasta kaupunkiseudun kehityksestä. Suunnittelumääräys ohjaa yksityiskohtaista suunnittelua kiinnittämällä erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen, toimivan, taloudellisen ja laadukkaan ympäristön muodostamiseen sekä pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaamiseen, mikä on hyvä asia. Seudun viidestä sormesta kolme seuraa jo nyt rautatietä, mikä tukee voimakkaasti henkilöliikenteen kehittämistä aikanaan myös rautateitse. Tämän vuoksi päärataan tulee kaksoisraiteen lisäksi lisätä henkilöliikennepaikat kaavaehdotuksessa Liminkaan, Kempeleeseen, Haukiputaalle ja Iihin jo esitettyjen lisäksi ainakin Tupokseen, Kaakkuriin, Linnanmaalle, Ritaharjuun ja Kelloon. Tämä ohjaisi ja tukisi maankäytön suunnittelua jo nyt raideliikenteeseen tukeutuvaan suuntaan. 2. Yhteyksien parantaminen lentokentälle Maakuntakaavaehdotukseen on esitetty voimassa olevassa maakuntakaavassa ja seudun yhteisessä yleiskaavassa oleva yhteystarvemerkintä Tupoksesta Oulunsalon lentokentälle. Yhteys lyhentää matka-aikaa merkittävästi lentoasemalta maakunnan eteläosien kuntiin ja palvelisi mm. ydinvoiman rakentamisen, matkailun ja lentokentän kehittämistarpeita. Tämä yhteystarvemerkintä tulee säilyttää maakuntakaavassa, ja kaavan seuraavissa vaiheissa esittää ja tarkemmin linjata uutena tieyhteytenä. Lentokentälle tarvitaan myös selvitysvaiheessa oleva rautatieyhteys Air-Rail. Limingan kunta esittää, että maakuntakaavaan lisätään tieyhteystarpeen lisäksi rautatieliikenteen yhteystarve väleille Tupos lentoasema - Oulu, jolloin sormimaisen yhdyskuntarakenteen neljänteenkin sormeen saadaan rautatien lähiliikennemahdollisuus myöhemmin. Yhdessä nykyisen rautatien kanssa tämä muodostaa kaksoisraiteen välille Liminka-Oulu, mikä taas lisää rautatien välityskykyä niin, että henkilölähiliikenne myös junalla mahdollistuu. 3

4 3. Logistiikkakeskus Tupoksen eteläpuolelle radan varteen Maakuntakaavaluonnoksessa Tupokseen merkitty logistiikkakeskuksen merkintä on ehdotusvaiheessa jätetty pois, koska maakuntakaavaehdotukseen merkitään vain maakunnallisesti merkittävät kahta tai useampaa liikennemuotoa yhdistävät tavaraliikenteen terminaalialueet, siis intermodaalikeskukset ja multimodaalikeskukset. Näitä on nyt ehdotukseen merkitty vain Oulun lentoasemalle, Oulun, Raahen ja Kalajoen satamiin sekä Ylivieskaan. Limingan kunta esittää, että Tupoksen eteläpuolelle maakuntakaavaan lisätään vanhan nelostien ja rautatien väliselle yhteisen yleiskaavan mukaiselle noin 100 hehtaarin kokoiselle kunnan jo osittain omistamalle T-alueelle logistiikka-alueen merkintä lo, samoin perustein kuin Ylivieskaan on rautatie- ja maantiekuljetukset yhdisttäväksi tavaraliikenteen terminaaliksi merkitty. Tupoksen terminaalista saadaan ruuhkattomat, erittäin lyhyet yhteydet rautatieltä valtakunnan päätieverkkoon Oulun eteläpuolelle. Tälle seudulliselle logistiikka-alueelle voidaan myös tarvittaessa siirtää esimerkiksi osia Oulun ratapihan toiminnoista, mikäli Oulu tarvitsee kaupunkirakenteessa keskeisellä paikalla olevia laajoja ratapiha-alueita muuhun käyttöön. 4. Oulun seudun laatukäytävä Oulun seudun laatukäytävä muodostettiin edellisen maakuntakaavan rinnalla tehdyssä Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa, joka vaiheessa 1 etelässä rajoittui Kempeleeseen. Tuolloin mm. Liminka ja Tyrnävä eivät kuuluneet Oulun seutukuntaan. Tämän vuoksi laatukäytävä loppui sekä yhteisessä yleiskaavassa että maakuntakaavassa Kempeleeseen. Limingan kunta esitti luonnosvaiheessa, että laatukäytävää jatketaan ainakin Ankkurilahden kautta Haaransillalle. Maakuntakaavaehdotuksessa laatukäytävämerkintä on ulotettu Tupoksen Ankkurilahteen, mikä tukee Tupoksen kehittämistä laajempanakin työpaikka- ja palvelualueena. 5. Kaupallinen palveluverkko Maakuntakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa Limingan kunta esitti, että laatukäytävään sidotun erikoiskaupan suuryksikkövyöhykkeen sijaan kehitettäisiin uusi suuryksikkörypäsketjumerkintä, joka helminauhana osoittaa valtatien 4 varresta vain ne eritasoliittymät, joihin oikeasti voidaan enää sijoittaa yli 20 hehtaarin tontin vaativia todella isoja yksiköitä. Lausunnossa esitettiin, että rypäsketjun yhteenlaskettu kerrosala olisi m2. Maakuntakaavaehdotukseen onkin Limingan lausunnossa esitetty helminauha merkitty neljäksi vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueeksi (kma), joiden enimmäismitoitukseksi ehdotuksessa on esitetty kerrosalaneliömetreinä (k-m2): - OULU: Kaakkuri-Vasaraperä ja Ritaharju-Ritaportti, Oulu: yhteenlaskettu kokonaismitoitus k-m2 - KEMPELE: Zatellliitti-Zeppelin k-m2 - LIMINKA JA KEMPELE: Tupos k-m2 Tämä yhteensä k-m2 sisältävä Oulun seudun suuryksikköhelminauhamalli tukee raideliikenteenkin kehittämistä: toiminnot keskittyvät työmatkaliikenteen päävirtojen varrelle, kuljetaan sitten junalla, paikallisliikenteellä, pyörällä tai omalla autolla. Tämä vähentää ylimääräistä asiointiliikennettä merkittävästi, kun tilaa vievissä ja muissa keskustoihin soveltumattomissa erikoiskaupoissa käynnit voidaan yhdistää 4

5 kätevästi paluumatkaan töistä kotiin. Tämä vuorostaan tasaa töistä palattaessa liikenteen ruuhkahuippuja valtatiellä 4. Keskittämällä vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueet helminauhana valtatien 4 eritasoliittymiin ja samalla työmatkaliikenteen solmukohtiin edistetään sellaisen tilaa vievän ja muun erikoiskaupan palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat mahdollisimman lyhyitä, jolloin myös liikenteen haitat ovat mahdollisimman vähäisiä. Tämä periaate jopa ylittää lain vaatimukset, joissa esitetään, että asiointimatkojen pituudet ovat kohtuullisia, ja liikenteen haitat mahdollisimman vähäisiä. Kerrosalojen jakaminen kuntakohtaisesti ei ole kaupunkiseudun kannalta strategisesti järkevää, koska tällöin kaupunkiseudun tiivistä yhdyskuntarakennetta ei voida hyödyntää elinvoiman ja alueen kilpailukyvyn kannalta optimaalisesti. Yrityksille tulisi luoda riittävästi sijoittumisvaihtoehtoja, koska kilpailua käydään akselilla Haaparanta-Oulu-Ylivieska. Nyt kaava rajaa kerrosalat Tupoksessa Limingan ja Kempeleen nykyisen rajan molemmille puolille ulottuvan helmen vain k- m2 kokoiseksi. Tämä maksimikerrosalamäärä rajaa isot valtakunnalliset ja kansainväliset suurtoimijat sijoittumaan vain Ouluun Kaakkuriin ja Ritaharjuun sekä Kempeleen Zatelliittiin. Limingan kunta on mukana kuntajakoselvityksessä yhdessä Oulun, Iin, Hailuodon, Muhoksen, Kempeleen, Tyrnävän ja Lumijoen kanssa. Perusteena on mm.limingan tiivis yhdyskuntarakenne yhdessä Kempeleen ja Oulun kanssa Ottaen huomioon väestökehitys ja julkisen talouden kestävyysvaje, on ilmeistä että kuntajakoon on tulossa muutoksia seuraavien 30 vuoden sisällä. Sen vuoksi nykyisiin kuntarajoihin sidottu kerrosalamääräjako tulee poistaa ja määritellä helminauhalle yhteinen kerrosala k-m2, kuitenkin siten että jokaisen alueen kerrosala on vähintään k-m2 yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Tämä antaa kolmen paikan sijaan useita vaihtoehtoa suuremmillekin yrityksille, jotka hakevat Oulun seudulta sijoituspaikkaa. Mikäli tämä ei onnistu, toinen vaihtoehto on esittää Kempeleen ja Limingan nykyisten kuntien kahdelle helmelle yhteinen kerrosala k-m2. Tämä antaa suuremmat mahdollisuudet sijaintivaihtoehtojen osoittamiseen työmatkaliikenteen valtasuonen varrelta. Kolmas vaihtoehto on nostaa Tupoksen nykyisen kuntarajan molemmin puolin olevan vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueen (kma) kerrosala k-m:iin, jolloin se olisi saman kokoinen Zatelliitin vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueen kanssa. Kaavan selostuksen liitekartassa 15 Tupoksen kma -aluehan on pinta-alaltaan suunnilleen saman kokoinen kuin Ritaharjun, Kaakkurin ja Zatelliitin kma -alueet. Tupoksen laajennustarpeet mahdollistettava Kempeleen Zeppelinin kaavamerkintöjen mukaisesti, tulee Tupoksen Ankkurilahteen moottoritien itäpuolelle lisätä km tai km-1 merkintä ja sille kerrosalaksi k- m2. Kerrosala tarvitaan, jotta outletin lisäksi kerrosalaa jää moottoritien itäpuolelle muillekin erikoiskaupoille. Kempeleen Zeppeliinihän on merkitty kma -alueen sisällä myös omalla km-merkinnällään. Ankkurilahden tavoittavat pohjoiseen valtakunnan kahden päävaltatien 4 ja 8 jo yhtyneet liikennevirrat. Tässä on todella ottava paikka ohikulkevaan liikenteeseen ja työmatkaliikenteeseen perustuville erikoiskaupan suuryksiköille. Alueelle on jo jalankulku- ja pyörätie- sekä joukkoliikenneyhteydet ja aluetta suunnitellaan moottoritietä hyödyntävän nopean joukkoliikenteen solmukohtana. 5

6 Liminganportti keskustan kaupan täydentäjänä Maakuntakaavaehdotukseen Liminganporttiin on merkitty erikoiskaupan suuryksikkö km-1, maksimikerrosala k-m2, joka sisältää nykyisen kaupan. Tämä merkintä sallii seudullisesti merkittävien tilaa vievien ja muun erikoiskaupan myymälöiden sijoittamisen alueelle. Tämä edesauttaa Limingan nykyisen keskustan säilymistä pienipiirteisenä ja jalankulkupainotteisena keskustana, kun paljon tilaa vaativa kauppa saadaan sijoittaa seudullisestikin merkittävinä suuryksiköinä. Kunta ei esitä muutosta kaavaehdotukseen tältä osin. Kunnan ajatus on, että keskustaan sijoitetaan kevyen, kädessä kannettavan erikoistavaran kauppa pieniin liikkeisiin, jolloin keskustan nykyinen jalankulkupainotteisuus ja pienipiirteisyys säilyvät. Autolla kuljetettava erikoistavara sijoitetaan Liminganporttiin, joka on suoraan työmatkaliikenteen solmukohdassa pääkulkuvirran varrella. Haaransilta erikoiskauppa-alueeksi valtakunnallisille ja kansainvälisille toimijoille Maakuntakaavaehdotuksessa ja maakuntakaavan selostuksessa ei ole otettu huomioon Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa jo vahvistettua laajaa Haaransillan palvelujen ja hallinnon P-aluetta. Yleiskaavaan luottaen ja sen toteuttamiseksi kunta on hankkinut jo yli 30 hehtaaria raakamaata vanhan nelostien ja moottoritien välisestä pohjoiskainalosta heti Haaransillan ruuhkattoman kiertoliittymän pohjoispuolelta. Kuntatason kehittäminen muodostuu erityisen vaikeaksi, jos kunnat eivät voi luottaa yhteisiin aikaisempiin lainvoimaisiin kaavoihin, selvityksiin ja linjauksiin. Limingan kunta edellyttää, että Haaransillan alue tulee huomioida maakuntakaavassa siten, että liikenteellisesti Oulun seudun paras alue voidaan vuosikymmenten saatossa hyödyntää. Oulun Seudun teettämässä ja seutuhallituksen hyväksymässä Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030:ssa (osa 2: esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta) Haaransillan alueesta on todettu: Liminka, Haaransilta - seudun yleiskaavassa palvelujen ja hallinnon alue (P) ja matkailupalvelujen alue (RM) - ei seudullisesti merkittäviä päivittäistavarakaupan eikä keskustahakuisen erikoiskaupan yksiköitä - soveltuu esimerkiksi logistiikka-, matkailu- ja liikennepalvelujen alueeksi sekä valtakunnallisille ja kansainvälisille tilaa vaativan kaupan toimijoille Haaransilta on yhteisessä yleiskaavassa vahvistettu tilaa vievälle erikoistavarakaupalle, kuten Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030:ssa, osa 2: esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta sivun 12 kuvasta 3 ilmenee (ote Oulun seudun yleiskaavasta, kaupan suuryksiköiden sijoittuminen). Haaransillan alueelle johtavat kävelyja pyörätiet ja sen kautta kulkee myös joukkoliikenne. Pohjois- Pohjanmaan liiton teettämässä ja ohjausryhmän hyväksymässä Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys, loppuraportti Haaransillankin alueesta on todettu kohdassa vaikutusten arviointi mm: Limingan kohdealueilla on yleis- ja asemakaavoissa varauksia uusille kaupan palveluille. Kunnan tavoitteena on sijoittaa Ankkurilahteen merkitykseltään seudullisia erikoiskaupan yksiköitä, Haaransiltaan merki- 6

7 tykseltään valtakunnallisia erikoiskaupan yksiköitä ja Liminganporttiin merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Alueiden toteutuminen kaupan alueina parantaisi Limingan kaupallista palvelutarjontaa. Palvelutarjonnan lisääntyminen ja monipuolistaminen vahvistaisi Limingan kaupallista vetovoimaa ja vähentäisi ostovoiman ulosvirtausta ja asukkaiden asiointitarvetta Oulun ja Kempeleen kaupan keskittymissä. Kaikki alueet tarjoavat liikenteellisesti hyvän ja näkyvän sijaintipaikan valtateiden varressa, mikä houkuttelee erityisesti paljon tilaa vaativan erikoiskaupan yksiköitä. Mikäli alueet toteutuvat pääosin paljon tilaa vaativan erikoiskaupan alueina, ei niiden toteutuksella ole merkittävää haitallista vaikutusta Limingan keskustan kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin." Ja: --- Limingan kaupan alueiden sijainti valtateiden varressa mahdollistaa oman väestön lisäksi myös ohikulkuliikenteen ostovoiman hyödyntämisen. Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen Liminkaan palvelisi koko Oulun seudun eteläosien asukkaita ja vähentäisi asiointitarvetta Oulun ja Kempeleen kaupan keskittymissä. --- Ja: --- Kohdealueet ovat henkilöautolla hyvin saavutettavissa. Limingan alue- ja yhdyskuntarakenne huomioon ottaen asiointimatkat ovat valtaosalle kunnan asukkaista kohtuullisia. Sijainti valtateiden varressa ja hyvät liikennejärjestelyt mahdollistavat myös ohikulkuliikenteen sujuvan asioinnin alueilla. Palvelutarjonnan lisääntyminen Limingassa vähentää asiointitarvetta Oulussa, jolloin asiointiliikenteen määrä ja sitä kautta myös liikenteen aiheuttamat päästöt vähenevät. Näistä puoltavista seikoista huolimatta palveluverkon täydennysselvitys suosittelee Haaransillalle kuntakaavoituksen keinoin ja tarkempiin selvityksiin perustuen osoitettavaksi vain merkitykseltään paikallisia ja ohikulkuliikenteen ostovoimaan perustuvia kaupallisia palveluja, mikäli alue täyttää maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavalle asetetut sisältövaatimukset. Limingan kunta esittää, että valtakunnallisille ja kansainvälisille erikoiskaupan toimijoille on syytä jo maakuntakaavan tasolla varata Oulun seudulta useampia vaihtoehtoisia pitkän ajan sijoittumisalueita. Haaransilta on ehdottomasti yksi parhaita, onhan se koko Oulun seudun viimeinen vapaa kahden valtatien liittymäalue, ja kunnan teettämän saavutettavuusvertailunkin mukaan tavoittaa eniten asukkaita. Limingan kunta esittää, että Haaransillalle merkitään Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavaan merkintä km-1 erikoiskaupan suuryksikkö. Nelostiellä Haukiputaan ja Limingan välillä ovat myös koko maakunnan suurimmat työmatkaliikennevirrat ja siis otollisimmat vyöhykkeet nimenomaan erikoiskauppaa varten työmatkaliikenteen runkoväylän ja nopean joukkoliikenteen varrella nyt ja tulevaisuudessa. Kunnan maanhankinnassa ja suunnittelussa on voitava luottaa aiempiin vahvistettuihin lainvoimaisiin kaavoihin ja seudulla jo tehtyihin selvityksiin. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että aiemmat seudulliset suunnitelmat ja yhteinen yleiskaava ovat edellä kuvatusti myös Haaransillan osalta maakuntakaavoituksen pohjana. 7

8 Kaupan palveluverkko 2030:n täydennysselvityksen aikajänne tulisi ulottaa vuoteen 2040 Maakuntakaavaehdotuksen kauppaverkon suunnittelun pohjana käytetty Pohjois- Pohjanmaan kaupan palveluverkko selvitys täydennysselvityksineen on runsaasti hyödyllistä kattavaa tilastotietoa sisältävä tietopaketti jatkosuunnittelun taustaksi. Selvityksen aikajänne vuoteen 2030, siis 17 vuotta, on kuitenkin liian lyhyt isoissa ja laajakantoisissa asioissa kuten liikenneverkko ja kaupan suuryksiköt, jotka sijoitetaan paikalleen vuodeksi. Erikoiskaupan suuryksikkövyöhyke Oulun seudulla on selvityksessä rajattu vain neljäksi ja kerrosalamäärät on vastaavasti rajattu vain vuoden kasvutarpeita ajatellen. Jos erikoiskaupan suuryksikkövyöhykkeet neljänä kma -alueena mitoitetaan ja vahvistetaan maakuntakaavassa näin ja varauksissa tyydytään nyt esitettyyn, saatetaan hyviä paikkoja tuhlata muuhun erikoiskaupan kannalta toisarvoiseen käyttöön. Esimerkiksi Haaransiltaa on täydennyselvityksessä (s. 56) esitetty vain paikallisille hankkeille kuntakaavoituksen keinoin. Tämä päätelmä on täysin virheellinen, kyse on kuitenkin liike-elämän kannalta arvokkaasta ja näkyvästä paikasta heti valtateiden liittymän vieressä. Pohjois-Pohjanmaan uusitun väestöennusteen mukaan (maakuntakaavan kaavaselostuksen liite1) ylivoimaisesti suurin väestönkasvu koko maakunnassa tulee Oulun seudulle, jonne tulee tilastokeskuksen ennusteen mukaan vv uusia asukkaita yli eli yli kaksi kertaa Raahen nykyinen asukasmäärä (n ). Voimakas väestön kasvu nelostien varressa ulottuu Iistä Liminkaan ja kaikkiin kuntiin tällä välillä. Terveestä ja nuoresta väestörakenteesta johtuen kasvu jatkuu ennusteen mukaan vuoden 2030 jälkeenkin lähes hengellä. Ydinvoimalan tulo Pyhäjoelle siirtää ja vahvistaa kehityksen ja työmatkaliikenteen painopistettä pysyvästi Oulun eteläpuoleisiin kuntiin. Tilastokeskuksen tuorein Limingan kunnan kasvuennuste 30 vuodessa, 32,1 % on edelleen suurin Oulun seudulla. Oulun seudun eteläosan muutkin kunnat kasvavat 30 vuodessa kaikki voimakkaasti, n %. Koska maakuntakaavan suunnittelua ohjaava ote ja asukasmääräennusteet ulottuvat kauemmaksi, vuoteen 2040 asti, kaupallisesta palveluverkkoselvityksestä puuttuu siten 10 vuoden kauppatarvemitoitus kokonaan. Sen vuoksi Limingan kunta esittää, että palveluverkkoselvitystä tulee täydentää kattamaan myös ajan , ja siinä yhteydessä myös käsitellä ja selvittää vaikutusarviointeineen kaikki realistiset sijoitusvaihtoehdot valtakunnallisille ja kansainvälisille suuryrityksille, mm. Ikeatyyppiselle erikoiskaupalle koko maakunnan alueella. 6. Seudullinen ampumarata Liminkaan ja Lumijoelle maakuntakaavan 2. vaiheeseen Koska nykyiset pohjavesialueilla olevat ampumaradat Oulun eteläpuoleisissa kunnissa ovat ympäristöhaittojensa vuoksi juuri nyt liipaisimella ratojen jatkolupien osalta, Limingan kunta esittää, että tulevien ampumarataratkaisujen selkiyttämiseksi merkitään maakuntakaavaan Limingan ja Lumijoen rajalle VT 8 pohjoispuolelle uusi seudullinen ampumaratakeskus (ea). Sopivin paikka on Vt 8 melualueella, pohjavesialu- 8

9 eista ja asutuksesta kaukana oleva, kuntien rajalla sijaitseva vanha hiekkakuoppa, jonka nimi peruskartassa osuvasti on valmiiksi Ruutikangas. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen sekä Limingan ja Lumijoen kuntien yhdessä teettämässä Rantakylä - Hirvasniemen harjualueen yleissuunnitelmassa, Ruutikangas valikoitui soveliaaksi paikaksi ampumaradalle sekä osoitettiin ko. tarkoitukseen jo yli 10 vuotta sitten. Vaihtoehtona suunnitelmassa on Ruutikankaan jatkeena oleva Metelinkangas, jossa myös on hiekkakuoppa. Liikenne hoituisi hyvin valtatieltä 8. Maakuntakaavaehdotukseen merkitty tuulivoimapuisto ja seudullinen ampumaratakeskus ovat hyvällä suunnittelulla yhteen sovitettavissa. LIMINGAN KUNNANHALLITUS Pekka Rajala kunnanjohtaja Katja Vuorinen hallintojohtaja LIITTEET 1. Selvitys Oulun seudun kaupallisten keskittymäkohtien saavutettavuudesta matka-aikoina 2. Yhteenveto saavutettavuusselvityksen tuloksista 3. Kartta työmatkaliikenteen valtavirroista Oulun seudulla 9

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2013-2014

KAAVOITUSKATSAUS 2013-2014 KAAVOITUSKATSAUS 2013-2014 21.5.2013 Ydinkeskusta on uusiutunut voimakkaasti viime vuosina Pystyilmakuvat: -Lentokuva Vallas Viistoilmakuvat: -Suomen Ilmakuva Oy -Pentti Kela 2 Kaavoituskatsaus on maankäyttö-

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys tavoitevuoteen 2040

Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys tavoitevuoteen 2040 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys tavoitevuoteen 2040 Loppuraportti Täydennysselvitys on päivitetty ja täydennetty Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

Asianumero 310/ /2017, liite kunnanhallituksen kokoukseen Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Asianumero 310/ /2017, liite kunnanhallituksen kokoukseen Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristöpalvelut Kaavoitus Lausunto 15.5.2017 Pohjois-Pohjanmaan liitto Sepänkatu 20 90100 OULU kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi Asianumero 310/10.02.00/2017, liite kunnanhallituksen kokoukseen 15.5.2017

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus 2. ehdotusvaiheen palaute Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe KESKUSTA / RISTISUO (101 / 003) LINNAKANGAS / LINNAKANGAS

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä 11.2.2015 Pasi Heikkilä SISÄLTÖ Seudulliset kärkihankkeet Vt4, Vt8, satama ja ratapihat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenteen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENTEEN KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Osa 1: Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta Oulun seutu, seutuhallitus 20.8.2010 Oulun

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine 2. ehdotusvaiheen palautteeseen SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.5.2015 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (9) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

OULUN SEUTU - YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN HYVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ POHJOISKALOTIN YKKÖSEKSI

OULUN SEUTU - YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN HYVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ POHJOISKALOTIN YKKÖSEKSI - YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN HYVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ POHJOISKALOTIN YKKÖSEKSI 30.3.2010 SUOMEN SUURIN VÄESTÖNKASVU Virallinen ennuste 275.000 asukasta vuoteen 2025 mennessä 295.000 asukasta vuoteen

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Kysyntä ja tarjonta kohtaavat kestävästi... OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta 24.6.2010 Hyväksytty Oulun seudun seutuhallituksessa _._.2010 Pohjakartta-aineisto

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta

Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta Maakuntahallitus 138 25.09.2017 Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta 391/05.01/2017 MHS 25.09.2017 138 Tiivistelmä Kaavaehdotusvaiheessa Karjaan läntisen taajaman

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta, 18, Kunnanhallitus, 56,

Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta, 18, Kunnanhallitus, 56, Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 18, 16.06.2015 Kunnanhallitus, 56, 22.06.2015 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta MjuDno-2015-275 Tekninen lautakunta,

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Kunnanhallitus 84 24.03.2014 Kunnanhallitus 231 31.08.2015

Kunnanhallitus 84 24.03.2014 Kunnanhallitus 231 31.08.2015 Kunnanhallitus 84 24.03.2014 Kunnanhallitus 231 31.08.2015 LAUSUNTO UUDEN OULUN YLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 101/10.02.02/2014 KHALL 84 Oulun kaupunginhallitus on 10.02.2014 päättänyt asettaa Uuden Oulun yleiskaavaluonnoksen

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

Sijoitu Kempeleeseen

Sijoitu Kempeleeseen Sijoitu Kempeleeseen Kempeleessä olet Pohjois-Suomen paalupaikalla Kempele sijaitsee keskellä 250 000 asukkaan kaupunkiseutua, kymmenen kilometrin päässä Oulusta. Lähellä on matkustajamääriltään Suomen

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018

KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018 KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018 24.3.2015 Limingan kunta 2 (23) Ydinkeskusta on uusiutunut voimakkaasti viime vuosina Pystyilmakuvat: -Lentokuva Vallas Viistoilmakuvat: -Suomen Ilmakuva Oy -Pentti Kela 2 Limingan

Lisätiedot

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030

OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Seutuhallitus 29.9.2010 B-liite asiaan 2 Dnro 5841/2010 Kysyntä ja tarjonta kohtaavat kestävästi... OULUN SEUDUN KAUPALLINEN PALVELUVERKKO 2030 Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta 24.6.2010

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVA JA LOGISTIIKKA ESLogC -tulevaisuusverstas 26.3.2010, Pekka Normo Tavaraliikenteen logistiikka vahvistetussa maakuntakaavassa 2 Kaava sisältää valtakunnallisesti ja maakunnallisesti

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen

MAL-työpaja. Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja Hannu Luotonen MAL-työpaja Maankäytön näkökulma Hannu Luotonen Tekninen johtaja 1 KOUVOLAN RAKENNEMALLI Alueiden käytön kehityskuva Ekotehokas yhdyskuntarakenne Keskusten kehittäminen Maaseudun palvelukylät Olevan infran

Lisätiedot

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja 24.2.2013 Yleiskaavoitus 2 Rakennemalli kuvaa Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksymää maankäytön kehittämisen tahtotilaa ei ole juridinen kaava 14.3.2013 Konsernipalvelut,

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? ETELÄ-KARJALAN LIITTO ALUESUUNNITTELU 2017 ARTO HÄMÄLÄINEN MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? Kaavoituksella ohjataan hyvin arkisia asioita, joita ei välttämättä edes tule ajatelleeksi. Kuten

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan tarkistetusta ehdotuksesta (Uudenmaan liitto)

Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan tarkistetusta ehdotuksesta (Uudenmaan liitto) Yhdyskuntalautakunta 96 16.08.2011 Kaupunginhallitus 173 31.08.2011 Yhdyskuntalautakunta 69 22.05.2012 Kaupunginhallitus 143 30.05.2012 Yhdyskuntalautakunta 149 04.12.2012 Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento Maakuntakaavatilanne Varsinais-Suomessa on voimassa seutukunnittain

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan maakuntakaavatilanne Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan teemat Elinkeinot ja innovaatiotoiminta Logistiikka Tuulivoima Viherrakenne

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys tavoitevuoteen 2040

Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys tavoitevuoteen 2040 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO Pohjois-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030, täydennysselvitys tavoitevuoteen 2040 Loppuraportti Oulun kaupunki FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.10.2017 P33046 Loppuraportti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus. MAL työpaja Joensuu Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus. MAL työpaja Joensuu Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus MAL työpaja Joensuu 29.09.2014 Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Maakuntakaavan 4. vaihe eteneminen MKH päätti käynnistää mk 4. vaiheen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Maakuntakaavaehdotus 2014

Maakuntakaavaehdotus 2014 Maakuntakaavaehdotus 2014 Täytä paikallisyhdistyksen huomiot maakuntakaavaehdotuksesta kommenttikenttään! Maakuntakaavaehdotuksen linjaukset: Lisätiedot: Paikallisyhdistyksen kommentit: Taajama-alueet

Lisätiedot

Kainuun liitto 19.8.2013

Kainuun liitto 19.8.2013 Kainuun liitto 19.8.2013 KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMAN LUONNOKSESTA ESITETYT LAUSUNNOT SEKÄ NIIDEN VASTINEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040

LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVA 2040 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.2.2015 P21017 LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN 1 (16) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERIAATTEET

SUUNNITTELUPERIAATTEET Uudenmaan liitto 10/2017 SUUNNITTELUPERIAATTEET Uusimaa-kaava 2050 Kaavan tärkeä raami: Tavoitteiden, suunnitteluperiaatteiden ja seutujen erityiskysymysten paketti Taustaselvitysten pohjalta Uusimaa-kaavalle

Lisätiedot

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari

Ongelmanratkaisu. Kaupan suuryksiköt. 3.12.2008 Kestävä yhdyskunta -seminaari Ongelmanratkaisu Kaupan suuryksiköt Ryhmä Oulun luonnonsuojeluyhdistys On koonnut taustamateriaalin On laatinut ongelmanratkaisun kysymykset Ryhmä Oulun seudun kunnallispoliitikkoja On laatinut vastaukset

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaavan. uudistaminen. Kaavaluonnos valmistunut. Maakuntakaavan. uudistaminen

Uudenmaan maakuntakaavan. uudistaminen. Kaavaluonnos valmistunut. Maakuntakaavan. uudistaminen Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen Kaavaluonnos valmistunut Maakuntakaavan uudistaminen Maakuntakaavan uudistamisen (Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava) luonnos on valmistunut! Maakuntakaavan uudistamisessa

Lisätiedot

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaava - tarkistaminen aloitettu 2011 Uuden Oulun yleiskaava - laatiminen

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Oulujoen etelärannan pyörätieyhteys. Suunnitelmien esittely Tapio Siikaluoma

Oulujoen etelärannan pyörätieyhteys. Suunnitelmien esittely Tapio Siikaluoma Oulujoen etelärannan pyörätieyhteys Suunnitelmien esittely 4.6.2014 Tapio Siikaluoma Pyöräilyn merkitys liikennemuotona Oulussa 1962 1989 2009 27 % 42 % 17 %9 % 16 % 28 % 48 % 6 % 19 % 21 % 54 % 5 % Kävely

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Tavoitteena kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellemaalle Aikatähtäin

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Outi Järvinen 30.1.2015. Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus, Elinkeinotalon kokoustila Tupa Viestikatu 1, Oulu

Outi Järvinen 30.1.2015. Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus, Elinkeinotalon kokoustila Tupa Viestikatu 1, Oulu Muistio 1 (6) Outi Järvinen 30.1.2015 ANKKURILAHTI HAARANSILTA LIMINGANPORTTI OSAYLEISKAAVA 2040 2. VIRANOMAISNEUVOTTELU Aika 18.11.2014 klo 13:00 15:40 Paikka Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus, Elinkeinotalon

Lisätiedot

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävän kehityksen perustana Elinvoimaiset kaupunkikeskukset Vientikuljetukset nopeasti asiakkaalle Energia- ja teollisuusrannikko Varsinais-Suomi

Lisätiedot

KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI KALLIONTIEN, ASEMATIEN, LEHTOLANTIEN JA PIRTTI- RANNANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KATUJA P28913 1.6.2016 Kaavan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys

Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys Samuli Alppi EDGE kaupunkitutkimuslaboratorio Tampereen teknillinen yliopisto 30.4.2009 Kaupunkirakenneselvitys Selvityksen tarkoituksena on tutkia kaupunkirakenteen

Lisätiedot

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Valtakunnallisen alueluokittelun (VALHEA-malli) 2 tarkentaminen raideliikenteen osalta menetelmän

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013 Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta Ote Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta,

Lisätiedot

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU. Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja

Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU. Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja Helsingin seudun Maankäyttösuunnitelma MASU Hannu Penttilä MAL-neuvottelukunnan puheenjohtaja 20.5.2014 1 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

OULUNSALON KAUPALLISTEN PALVELUI- DEN VAIHEYLEISKAAVA

OULUNSALON KAUPALLISTEN PALVELUI- DEN VAIHEYLEISKAAVA OULUNSALON KUNTA OULUNSALON KAUPALLISTEN PALVELUI- DEN VAIHEYLEISKAAVA (OIKEUSVAIKUTTEINEN) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.2.2010 (päivitetty 5.5.2010) FCG Finnish Consulting Group Oy 1. Mikä

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, maakuntahallitus LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO, maakuntahallitus LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö LAUSUNTO NRO 2, Liikenne- ja viestintäministeriö Kohta 1 Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että Päijät-Hämeen maakuntakaavassa on lukuisia asumisen laajenemisalueita, päivittäistavarakaupan suuryksiköiden,

Lisätiedot

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi KESKI-SUOMEN LIITTO Keski-Suomen kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi Loppuraportti 14.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19817 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011

MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011 MAAKUNTAVALTUUSTON SEMINAARI 6.6.2011 Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen SEMINAARIN OHJELMA 9.00 Maakuntakaavatyön tilanne, Riitta Väänänen Maakuntakaavatyön tilanne Kaupan suunnittelukysymykset

Lisätiedot

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 26.9.2011 Rakennemallivaihtoehtojen muodostamisen lähtökohdat Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa Keskustojen tiivistäminen Korkeatasoisten

Lisätiedot

Tekninen palvelukeskus Kaavoituspalvelut PL 43, KOKKOLA

Tekninen palvelukeskus Kaavoituspalvelut PL 43, KOKKOLA Tekninen palvelukeskus 24.8.2015 Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 KOKKOLA Vastaus kyselyyn kaavatiedoista Kokkolan avosairaanhoidon ja avoterveydenhuollon, suun terveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

LIMINGANPORTTI II:N KAUPALLINEN SELVITYS 2017

LIMINGANPORTTI II:N KAUPALLINEN SELVITYS 2017 LIITE 4 Vastaanottaja Limingan kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 17.8.2017 LIMINGANPORTTI II:N KAUPALLINEN SELVITYS 2017 LIMINGANPORTTI II:N KAUPALLINEN SELVITYS 2017 Tarkastus 17/08/2017 Päivämäärä

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys, 2. vaihe / viranomaisneuvottelu II

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys, 2. vaihe / viranomaisneuvottelu II Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys, 2. vaihe / viranomaisneuvottelu II Paikka Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Aika 8.6.2017 klo 15:00-16:15 Paikalla Alueidenkäyttöryhmän

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 MAAKUNTAKAAVOITUS on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. KAAVA ON KARTTA TULEVAISUUTEEN Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 LAHTI LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA Päijät-Hämeen Yrittäjät painottaa lausunnossaan elinkeinoelämän näkökulmaa, mihin maakuntakaavaehdotuksessa on kiinnitetty

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot