Kainuun liitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun liitto 19.8.2013"

Transkriptio

1 Kainuun liitto KAINUUN KAUPAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMAN LUONNOKSESTA ESITETYT LAUSUNNOT SEKÄ NIIDEN VASTINEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta pyydettiin lausuntoja osallisilta Lausuntoja pyydettiin 47 kpl, annettiin 18 kpl. Sisällys: KUNNAT... 2 Hyrynsalmen kunta... 2 Kajaanin kaupunki... 2 Kuhmon kaupunki... 2 Paltamon kunta... 2 Puolangan kunta... 2 Ristijärven kunta... 2 Sotkamon kunta... 3 Suomussalmen kunta... 3 Vaalan kunta... 3 LÄHIMAAKUNTIEN LIITOT... 3 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto... 3 Pohjois-Pohjanmaan liitto... 3 Pohjois-Savon liitto... 4 VALTION VIRANOMAISET... 4 Kainuun ELY-keskus... 4 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus... 5 Kainuun museo... 5 Kainuun rajavartiosto... 5 Kainuun Prikaati... 5 Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunta, Oulu... 5 Tornion tulli... 5 YHDISTYKSET... 5 Kainuun yrittäjät ry... 5 Postiosoite: Laskutusosoite: Sähköposti: Y-tunnus: Pankki: Internet: Kainuun liitto Kainuun liitto IBAN: Kauppakatu 1 Ostolaskut FI Kajaani PL 401 BIC: DABAFIHH Kainuu OVT-tunnus:

2 2 LAUSUNNON SISÄLTÖ KUNNAT Hyrynsalmen kunta Ei lausuntoa. Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupungin ja koko maakunnan monipuolisen ja toimivan kaupan kehittymisen kannalta on tärkeää, että maakuntakaava on ajantasainen ja mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan yleis- ja asemakaavan laatimisen ja päivityksen. Suunnittelussa huomioon otettavana selvityksenä listaan tulee lisätä Kajaanin Prisman laajennushanke, Kaupalliset ympäristövaikutukset selvitys vuodelta Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee sisällyttää myös yritysvaikutusten arviointi. Kuhmon kaupunki Paltamon kunta Puolangan kunta Ei lausuntoa. Ristijärven kunta Kainuun kaupan vaihemaakuntakaavan valmistelussa tulee sisällyttää ja ottaa huomioon myös Ristijärven kunnan alueelle valmistuneen Matkailun MasterPlaniin sisältyvät 5-tien varren kehittämisen linjaukset. Jos valmistelutyöhön perustetaan kaavoitusryhmä, siihen tulee myös Ristijärven kunnan edustus. VASTINE OAS:n tekstiä täydennetään tältä osin. Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys ja tarkentavat täydennysosat selvityksen ohjaukseen perustetaan ohjausryhmä, jota hyödynnetään

3 3 Sotkamon kunta Suomussalmen kunta Kainuun kaupan kehittymisen kannalta on tärkeää, että maakuntakaava on ajantasainen ja toimiva vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamisen osalta. Suomussalmen taajamassa vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittamista on tarkasteltu Risteen kortteleiden 1001 ja 1002, sekä Ämmänsaaren korttelin 1203 asemakaavamuutoksissa. Korttelia 1203 koskeva vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten arviointi on tarpeen lisätä suunnittelussa huomioon otettavaan aineistoon. Vaalan kunta Osallisiin ja jakelulistaan tulee lisätä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät aluejärjestön paikallisyhdistys Vaalan yrittäjät. LÄHIMAAKUNTIEN LIITOT Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Pohjanmaan liitto Maakuntakaavoituksen rooli on muuttunut lainsäädännön ja kaupan toimintaympäristön muutosten myötä. Paljon tilaa vaativan kaupan sisällyttäminen vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevaan säätelyyn ja kaupan mitoituksen osoittaminen maakuntakaavassa edellyttävät entistä yksityiskohtaisempaa kaupan verkoston selvittämistä ja nopeaa reagoimista muuttuviin tilanteisiin. Maakuntakaavan yleispiirteisyyden, joustavuuden ja pitkän aikavälin strategisen suunnittelun luonteen säilyttäminen on Pohjois-Pohjanmaan liiton mielestä tärkeää. OAS:ssa todetaan, että kaavan vaikutusalue voi ulottua Pohjois- Pohjanmaahan ja muihin naapurimaakuntiin. Pohjois-Pohjanmaan kaupan vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnin tukena ja ohjauksessa. Ryhmään kutsutaan mm. Kainuun kuntien edustajat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetaan, että vaihemaakuntakaavan suunnittelussa otetaan huomioon Suomussalmi-Ristee, Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten arviointi liittyen kortteleiden 1001 ja 1002 asemakaavamuutokseen. OAS:n tekstiä täydennetään korttelin 1203 koskevan vähittäiskaupan suuryksikön vaikutusten arvioinnin osalta. Kuntakohtaiset yrittäjäjärjestöt on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman osalliset -luettelossa. Lausuntopyyntöjen jakelulistaa tarkistetaan tältä osin.

4 4 kaupan palveluverkko käsitellään 1. vaihemaakuntakaavassa, jonka luonnos on ollut nähtävillä syyskuussa 2012, Vaihekaavan pohjana on maakunnallinen kaupan selvitys, jota on täydennetty kaavaehdotusta varten kevään 2013 aikana. Selvityksen mukaan Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan välisistä ostovoiman siirtymistä ei ole tuoretta tietoa, mutta Oulu on vetovoimainen erikoiskaupan keskus myös Kainuun asukkaille. OAS:in mukaan vaihekaavassa tarkastellaan kaupan suuryksiköiden sijoittumisen lisäksi mahdollisia muita asiaan liittyviä teemoja. Maakunnan aluerakenteen ja keskusverkon määrittely on olennainen osa kaupan palveluverkon suunnittelua. Pohjois-Pohjanmaan voimassa olevassa maakuntakaavassa on aluerakenteellisena kehittämisvyöhykkeenä osoitettu Oulujokilaakson (Oulu-Kajaani-Argangelin käytävä) alue, joka jatkuu samansisältöisenä merkintänä Kainuun maakuntakaavassa. Tämän ylimaakunnallisen vyöhykkeen merkitystä kaupan palveluverkon näkökulmasta on mahdollista tarkastella kaupan maakuntakaavassa. Pohjois-Savon liitto Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on hyvä täydentää naapurimaakuntien suunnittelualueeseen rajautuvat kunnat, koska niiden alueelle maakuntakaavalla voi olla vaikutuksia. Pohjois-Savon puolella näitä rajakuntia ovat Vieremä, Sonkajärvi ja Rautavaara. VALTION VIRANOMAISET Kainuun ELY-keskus Kohdassa 3.2. Tietopohja ja selvitykset on selvitetty vaihemaakuntakaavaa varten laadittavan palveluverkkoselvityksen sisältöä ja tavoitteita. OAS:aan on tästä palveluverkkoselvityksestä kirjattu neljä tarkastelunäkökulmaa. Koska matkailijoiden osuus on yksi merkittävä tekijä Kainuun ostovoimasta (ostovoiman määrä selvennee palveluverkkoselvityksen yhteydessä), Kainuun ELY-keskus esittää lisättäväksi myös tähän OAS:aan tarkasteltavaksi näkökulmaksi matkailu ja sen kehityssuunnan tarkastelu. Kohdassa 5.2. Osallistumismenettelyt ja tiedottamistavat on mainittu osallistumismenettelyinä mm. sidosryhmäneuvottelut. Silti kaavan Osallisten luetteloon lisätään Kainuuseen rajoittuvat kunnat. Sidosryhmäneuvotteluihin on varauduttu myös kaavaprosessissa.

5 5 laatimisen vaiheita ja alustavaa aikataulua kuvaavassa osassa ei ole huomioitu mahdollisen sidosryhmäneuvottelun sijoittumista kaavaprosessiin. Vaikka työn alla olevan palveluverkkoselvityksen yhteydessä on tarkoitus osallistaa eri sidosryhmiä Kainuun ELY-keskus esittää, että heidät osallistettaisiin kaavatyöhön myös itse kaavaprosessin yhteydessä. Tällöin osallisilla, erityisesti kaupan toimintaan liittyvillä sidosryhmillä, on mahdollisuus tutustua kaavaan ja keskustella kaavaratkaisun sisällöstä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kainuun museo Kainuun rajavartiosto Kainuun Prikaati Osallisten luetteloon pyydetään lisäämään Kainuun Prikaati. Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunta, Oulu Pohjois-Suomen sotilasläänin esikunta muistuttaa, että alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. Tornion tulli YHDISTYKSET Kainuun yrittäjät ry Niiden tarve ja aikataulu täsmentyy suunnittelutyön aikana. OAS:n tekstiä täydennetään tältä osin.

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava ESIPUHE Etelä-Savon maakuntaliiton virasto on saanut valmiiksi ensimmäisen vaihemaakuntakaavansa, tuulivoimamaakuntakaavan. Vuonna 2009 valmistunutta kokonaismaakuntakaavaa

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

1 (25) Saarijärven. keskustan. yleiskaava Luonnos ja. Vastineet. Saarijärven (27.8.2012)

1 (25) Saarijärven. keskustan. yleiskaava Luonnos ja. Vastineet. Saarijärven (27.8.2012) 1 (25) Saarijärven keskustan yleiskaava Luonnos ja valmisteluaineisto nähtävillä 20.6.- 30.9.20122 n Saarijärven kaupunginhallitus 14. 4.2014 Vastineet Mielipiteitä ja lausuntojaa ovat esittäneet seuraavat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet

Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet 27.10.2014 Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausuntojen ja muistutusten tiivistelmät sekä vastineet Käsittely: alueidenkäytön työryhmä, lausunnot 15.10.2014 maakuntahallitus 10.11.2014

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan

Päätös. Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Päätös Valtioneuvoston päätös Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemukseen saada ydinenergialain 21 :ssä tarkoitettu lupa kaivos- ja rikastustoimintaan Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2012 Hakemus Talvivaara

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa:

10.4.2015. MTK-Satakunta yhtyy pääosin Pirkanmaan metsänhoitoyhdistysten näkemyksiin ja esittää pyydettynä lausuntona seuraavaa: MTK-Satakunta Itsenäisyydenkatu 35 A 28130 Pori Pirkanmaan liitto PL 76 33201 TAMPERE pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOSTA 1/5 10.4.2015 LAUSUNTO

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu 22.5.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu 22.5.2012 MUISTIO 1(5) SUMMAN RISTEYSALUEEN KAAVATAPAAMINEN Aika ja paikka: 18.5.2012 klo 9.00 11.20 Haminan raatihuone, Kaupunginhallituksen kokoushuone Raatihuoneentori, 49400 Hamina Läsnä: Leena Gunnar Ylijohtaja,

Lisätiedot