Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 84 24.03.2014 Kunnanhallitus 231 31.08.2015"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus LAUSUNTO UUDEN OULUN YLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 101/ /2014 KHALL 84 Oulun kaupunginhallitus on päättänyt asettaa Uuden Oulun yleiskaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville Uuden Oulun yleiskaava on tullut vireille keväällä 2011 Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin päätöksillä. Yleiskaava käsittää koko kaupungin alueen ja koostuu kahdesta kaavakartasta. Kaavakartta 1 on luonteeltaan strateginen ja sen keskeinen sisältö ovat kehittämisvyöhykkeet. Kaavakartta 2 on luonteeltaan aluevarauskaava, joka käsittää keskeisen kaupunkialueen. Kaupunginhallitus pyytää Kempeleen kunnan lausuntoa yleiskaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta mennessä. Oulun kaupunginhallitukselle osoitettava lausunto tulee otsikoida Lausunto Uuden Oulun yleiskaavaluonnoksesta ja toimittaa kirjallisena Oulun kaupungin kirjaamoon. Elinkeinoasiantuntija: Yleiskaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto sisältävät laajan tietomäärän sekä tärkeitä tulevaisuutta koskevia linjauksia. Oulu on maakuntakeskus, jonka kehitys heijastuu monin tavoin koko seudulle ja myös valtakunnan tasolle. Liikenneratkaisut ja maankäyttö kuntarajan läheisyydessä vaikuttavat suoranaisesti Kempeleen omiin strategisiin linjauksiin. Kempeleessä on vireillä kolme yleiskaavahanketta, jotka rajoittuvat kaupungin rajaan. Golf-alueen, taajaman ja Linnakankaan osayleiskaavat liittyvät suoraan Oulun maankäytön suunnitteluun. Golfkenttää suunniteltiin osittain Oulunsalon puolelle Lentokentäntien varteen, joten se koskee nyt kaupungin maankäyttöä. Kaavaprosessi käynnistyi yhtäaikaa molemmissa kunnissa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä v Yleiskaavatilannekartassa sitä tarkoittava kohde I on rajattu hieman liian laajana, sillä golf-alue ei ulotu maantiehen 847 saakka. Voimaan jääviin yleiskaavoihin on merkitty Kempeleen länsirajalla

2 kohde 16 (Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaava) ja siinä kunta toivoo ratkaisua Vihikari-kadun jatkeen sijaintiin. Vihiluodon työpaikka-alueen kannalta tärkeä yhteys maantielle 8152 (Kempele Oulunsalo - Hailuoto) vähentäisi liikennettä kapealta ja mutkaiselta Vihiluodontieltä ja Vihikarin alue olisi paremmin saavutettavissa myös Oulunsalon suunnalta. Kempeleen taajaman osayleiskaavaan sisältyy uusi yhteys maantieltä 847 Ouluntulliin ja tämän kuntarajalle suunnitellun tien pohjoispuolelle on Oulun yleiskaavaluonnoksessa osoitettu työpaikka- (TP) sekä palvelujen, hallinnon ja kaupan aluetta (P-1). Tämä soveltuu hyvin Kempeleen maankäyttöön. Lisäksi Oulun yleiskaavaluonnokseesa on esitetty varaus yhteydelle Metsokankaalta valtatielle 22, mitä Kempeleen kunta pitää tarpeellisena. Em. tieyhteyksien linjausten ja liittymäratkaisujen suunnittelu vaatii yhteistyötä kuntien välillä, mitä painotetaan kaikkien raja-alueiden käsittelyssä. Metsokankaan alueen suunnittelun yhteydessä kunnat tekivät hyvää yhteistyötä mm. ylikunnallisten tieyhteyksien ja virkistysreittien linjauksissa. Kaavakartassa 2 voisi reitti Kaakkurin liikuntamaasta Linnakankaan alueelle olla merkittynä myös Kempeleen puolelle. Koko Oulun seutua koskeva liikennejärjestelmätyö on meneillään ja siinä on noussut esiin pitkän tähtäimen aluevaraus lentokentän ratayhteyttä varten. Oulun yleiskaavaluonnoksessa varaus on merkitty kulkemaan peltoalueen poikki Lentokentäntien ja uuden Lentoasemantien linjauksen eteläpuolella. Tämä ratalinjaus kulkee suunnitellun golf-alueen halki ja on siten ristiriidassa hankkeen kanssa. Kempeleen kunta esittää golf-alueen rajaamista Oulun yleiskaavaan selvitysalueena ja ratalinjauksen poistamista. Kempeleen taajaman osayleiskaavaan liittyen lentokentän ratayhteyttä on kaavailtu kuntakeskuksen eteläpuolelle lähtien Kempeleen asemalta. Perusteluna on saada radan vaikutuspiiriin mahdollisimman suuri matkustajapotentiaali. Matka-ajassa Oulun asemalta lentokentälle sillä ei olisi suurta merkitystä. Toinen puoltava seikka on kaukojunien pysähtyminen Kempeleen asemalla, mikä käynnistyy näillä näkymin vuonna Vaihto etelästä päin tulevilla junamatkustajilla lentokentälle menevään paikallisjunaan tapahtuisi Kempeleessä, jolloin heidän matka-aikansa lyhenisi. Matkaketjujen suunnittelu on käynnissä ja ensi vaiheessa yhteys Kempeleen asemalta lentokentälle on tarkoitus järjestää bussiliikenteenä.

3 Seudullisissa suunnitelmissa Lentokentäntien, maantien 847 ja moottoritien varren alueet Oulun keskustasta Oulunsaloon, Kempeleen kuntakeskukseen ja Zeppelinin kauppakeskukseen saakka on osoitettu ns. laatukäytäviksi. Oulun yleiskaavaluonnoksessa nämä strategisesti tärkeät vyöhykkeet eivät ulotu Kempeleen rajalle. Maakuntakaavaan sisältyy erityismääräyksiä koskien vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitusta laatukäytävän varrella, mikä nostaa näiden alueiden merkitystä. Kunta pitää ehdottoman tärkeänä yksimielisyyttä näiden alueiden kehittämisessä ja esittää niitä koskevien kaavamääräysten yhdenmukaistamista molemmin puolin kuntarajaa. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus antaa Oulun yleiskaavaluonnoksesta edellä ehdotetun lausunnon. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. KHALL 84 Oulun kaupunginhallitus on päättänyt asettaa Uuden Oulun yleiskaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville Uuden Oulun yleiskaava on tullut vireille keväällä 2011 Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin päätöksillä. Yleiskaava käsittää koko kaupungin alueen ja koostuu kahdesta kaavakartasta. Kaavakartta 1 on luonteeltaan strateginen ja sen keskeinen sisältö ovat kehittämisvyöhykkeet. Kaavakartta 2 on luonteeltaan aluevarauskaava, joka käsittää keskeisen kaupunkialueen. Kaupunginhallitus pyytää Kempeleen kunnan lausuntoa yleiskaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta mennessä. Oulun kaupunginhallitukselle osoitettava lausunto tulee otsikoida Lausunto Uuden Oulun yleiskaavaluonnoksesta ja toimittaa kirjallisena Oulun kaupungin kirjaamoon. Elinkeinoasiantuntija: Yleiskaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto sisältävät laajan tietomäärän sekä tärkeitä tulevaisuutta koskevia linjauksia. Oulu on maakuntakeskus, jonka kehitys heijastuu monin tavoin koko seudulle ja myös valtakunnan tasolle. Liikenneratkaisut ja maankäyttö kunta-

4 rajan läheisyydessä vaikuttavat suoranaisesti Kempeleen omiin strategisiin linjauksiin. Kempeleessä on vireillä kolme yleiskaavahanketta, jotka rajoittuvat kaupungin rajaan. Golf-alueen, taajaman ja Linnakankaan osayleiskaavat liittyvät suoraan Oulun maankäytön suunnitteluun. Golfkenttää suunniteltiin osittain Oulunsalon puolelle Lentokentäntien varteen, joten se koskee nyt kaupungin maankäyttöä. Kaavaprosessi käynnistyi yhtäaikaa molemmissa kunnissa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä v Yleiskaavatilannekartassa sitä tarkoittava kohde I on rajattu hieman liian laajana, sillä golf-alue ei ulotu maantiehen 847 saakka. Voimaan jääviin yleiskaavoihin on merkitty Kempeleen länsirajalla kohde 16 (Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaava) ja siinä kunta toivoo ratkaisua Vihikari-kadun jatkeen sijaintiin. Vihiluodon työpaikka-alueen kannalta tärkeä yhteys maantielle 8152 (Kempele Oulunsalo - Hailuoto) vähentäisi liikennettä kapealta ja mutkaiselta Vihiluodontieltä ja Vihikarin alue olisi paremmin saavutettavissa myös Oulunsalon suunnalta. Kempeleen taajaman osayleiskaavaan sisältyy uusi yhteys maantieltä 847 Ouluntulliin ja tämän kuntarajalle suunnitellun tien pohjoispuolelle on Oulun yleiskaavaluonnoksessa osoitettu työpaikka- (TP) sekä palvelujen, hallinnon ja kaupan aluetta (P-1). Tämä soveltuu hyvin Kempeleen maankäyttöön. Lisäksi Oulun yleiskaavaluonnokseesa on esitetty varaus yhteydelle Metsokankaalta valtatielle 22, mitä Kempeleen kunta pitää tarpeellisena. Em. tieyhteyksien linjausten ja liittymäratkaisujen suunnittelu vaatii yhteistyötä kuntien välillä, mitä painotetaan kaikkien raja-alueiden käsittelyssä. Metsokankaan alueen suunnittelun yhteydessä kunnat tekivät hyvää yhteistyötä mm. ylikunnallisten tieyhteyksien ja virkistysreittien linjauksissa. Kaavakartassa 2 voisi reitti Kaakkurin liikuntamaasta Linnakankaan alueelle olla merkittynä myös Kempeleen puolelle. Koko Oulun seutua koskeva liikennejärjestelmätyö on meneillään ja siinä on noussut esiin pitkän tähtäimen aluevaraus lentokentän ratayhteyttä varten. Oulun yleiskaavaluonnoksessa varaus on merkitty kulkemaan peltoalueen poikki Lentokentäntien ja uuden Lentoasemantien linjauksen eteläpuolella. Tämä ratalinjaus kulkee suunnitellun golf-alueen halki ja on siten ristiriidassa hankkeen kanssa. Kempeleen kunta esittää golf-alueen rajaamista Oulun yleis-

5 kaavaan selvitysalueena ja ratalinjauksen poistamista. Kempeleen taajaman osayleiskaavaan liittyen lentokentän ratayhteyttä on kaavailtu kuntakeskuksen eteläpuolelle lähtien Kempeleen asemalta. Perusteluna on saada radan vaikutuspiiriin mahdollisimman suuri matkustajapotentiaali. Matka-ajassa Oulun asemalta lentokentälle sillä ei olisi suurta merkitystä. Toinen puoltava seikka on kaukojunien pysähtyminen Kempeleen asemalla, mikä käynnistyy näillä näkymin vuonna Vaihto etelästä päin tulevilla junamatkustajilla lentokentälle menevään paikallisjunaan tapahtuisi Kempeleessä, jolloin heidän matka-aikansa lyhenisi. Matkaketjujen suunnittelu on käynnissä ja ensi vaiheessa yhteys Kempeleen asemalta lentokentälle on tarkoitus järjestää bussiliikenteenä. Seudullisissa suunnitelmissa Lentokentäntien, maantien 847 ja moottoritien varren alueet Oulun keskustasta Oulunsaloon, Kempeleen kuntakeskukseen ja Zeppelinin kauppakeskukseen saakka on osoitettu ns. laatukäytäviksi. Oulun yleiskaavaluonnoksessa nämä strategisesti tärkeät vyöhykkeet eivät ulotu Kempeleen rajalle. Maakuntakaavaan sisältyy erityismääräyksiä koskien vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitusta laatukäytävän varrella, mikä nostaa näiden alueiden merkitystä. Kunta pitää ehdottoman tärkeänä yksimielisyyttä näiden alueiden kehittämisessä ja esittää niitä koskevien kaavamääräysten yhdenmukaistamista molemmin puolin kuntarajaa. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus antaa Oulun yleiskaavaluonnoksesta edellä ehdotetun lausunnon. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin. KHALL 231 Oulun kaupunginhallitus on päättänyt asettaa Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksen nähtäville Nyt nähtäville ja lausunnoille toimitettu yleiskaavaehdotus on valmisteltu Luonnosvaiheesta saadun palautteen ja tarkentuneen suunnittelun pohjalta. Kaavan kolmas viranomaisneuvottelu pidettiin Yleiskaavan rakenne on säilynyt ennallaan, ts. kaavakarttoja on kaksi: toinen on koko kaupungin kattava kartta, jonka tavoitevuosi on 2050 toinen keskeiset alueet sisältävä kartta, jonka tavoitevuosi on 2030.

6 Kaavaselostuksessa on 21 liitekarttaa ja 4 liitetaulukkoa, joissa käsitellään mm. yhdyskuntarakennetta, liikennettä, ympäristöarvoja, yhdyskuntatekniikkaa, yleiskaavan tavoitteita, väestösuunnitetta sekä arvioidaan oikeusvaikutteisten yleiskaavojen ajantasaisuutta. Liiteaineistosta osa on nykytilan analyysiä, osa yleiskaavan tavoitteiden visiointia. Koko aineisto löytyy Oulun kaupungin nettisivuilta oulu/kaupunkisuunnittelu/uoyk/yleiskaavaehdotus. Tämän lausunnon liitteenä ovat yleiskaavaselostus sekä kaavakarttaotteet molemmista kartoista Oulun eteläiseltä alueelta, Kempeleen rajan tuntumasta. Kaupunginhallitus pyytää Kempeleen kunnan lausuntoa yleiskaavaehdotuksesta mennessä. Oulun kaupunginhallitukselle osoitettava lausunto tulee otsikoida Lausunto Uuden Oulun yleiskaavaehdotuksesta ja toimittaa kirjallisena Oulun kaupungin kirjaamoon. Kaavoittaja: Oulun kaupungin vastineessa Kempeleen kunnan luonnosvaiheen lausuntoon todetaan, että liikenneasiat tutkitaan Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa, joka on juuri valmistunut. Vihikari-kadun jatkeesta pidetään erillinen, yksityiskohtainen suunnittelupalaveri Oulun kaupungin kaavoituksen ja liikennepuolen kanssa lähitulevaisuudessa. Oulun keskeisen kaupunkialueen Kaupunkikehittämisvyöhyke 2:een sisältyvät vastineen mukaan aluekeskukset, niiden ja keskustan väliset alueet sekä suurten paikalliskeskusten keskeiset alueet. Aluetta ei ole vastineen mukaan tarkoituksenmukaista laajentaa Kaakkurin aluekeskusta etelämmäksi. Yleiskaavaehdotuksessa ei ole esitetty ulkoilureittejä, mutta ne on esitetty kaavaehdotuksen selostuksen liitteessä 7 (Virkistys ja matkailu). Tuohon liitekarttaan olisi hyvä lisätä Kaakkurin liikuntamaasta tulevan ulkoilureitin jatke Kempeleeseen yhteysnuolella. Myös seudullinen moottorikelkkareitti koukkaa Kempeleen puolelle olevaan moottoritien alitukseen. Reitin linjaus on esitetty Kempeleen nettisivuilta löytyvässä Linnakankaan osayleiskaavaluonnoksen kaavakartalla. Linnakankaalla on käynnissä Linnakallio Masterplan hanke, jossa nykyisen Destian louhosalueen ja sen lähiympäristön tulevia matkailu- ja virkistysmahdollisuuksia kartoitetaan. Linnakallion louhosalue on määritelty Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan 2-vaihekaavassa Virkistys- ja matkailukohteeksi ja matkailupalveluiden kehittämiskohteeksi. Tämä puoltaa alueen huomioimista myös Uuden Oulun yleiskaavan liitekartalla.

7 Käynnissä on Oulun kaupunkiseudun rakennemalli 2040 laadinta. Työn tarkoituksena on tukea seudun kuntien yhteistä maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluverkon pitkän tähtäimen suunnittelua. Rakennemallin tarkastelualue on Oulun kaupunkiseudun työssäkäyntialue. Rakennemalli toimii valtion ja kuntien välisen MALPE -aiesopimuksen osana, ja antaa suuntaviivoja kuntien kaavoitukselle ja maakuntakaavoitukselle. Sopimus on jatkoa vastaavalle aiesopimukselle Tässä rakennemallissa Lentokentäntien varsi on esitetty täydennysrakennettavaksi, mutta Uuden Oulun yleiskaavassa sama alue on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi peltoalueeksi (MA), vaikka kaavan tavoitevuosi on kauempana. Kaavaselostuksen liitteessä 1 on esitetty yleiskaavatilanne, josta näkyy myös, että Oulun ja Kempeleen yhteinen Golf-alueen osayleiskaava sijoittuu ko. alueelle. Kempeleen kunta esittääkin että tämä lännestä luonnonsuojelualueeseen (SL) ja idästä sähkölinjaan rajautuva MA- alue esitettäisiin kaavakartoilla selvitysalueena (SE). MALPE -rakennemallissa Kempeleen kuntakeskus esitetään samantasoisena aluekeskuksena kuin Kaakkuri, Hiukkavaara ja Ritaharju, jotka ovat Uuden Oulun yleiskaavan keskushierarkiassa aluekeskustasoisia keskustatoimintojen aluetta (C-1). Liitekartalla 10 on esitetty pääpyörätieverkosto, jonka yksi seudullinen pääreitti kulkee Kempeleen kautta. Tälle kartalle Kempele tulee merkitä "Aluekeskus"-merkinnällä, jotta hierarkia on sama kuin seudun rakennemallissa. Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman yhtenä tavoitteena on kehittää joukkoliikennettä raideliikenteen varaan. Kaksoisraidevaraus on jo voimassa olevissa Oulun seudun kuntien asemakaavoissa. Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan maankäytössä on varauduttava lähijunaliikenteeseen Limingan ja Iin sekä Muhoksen ja Oulun välillä. Seudullisen lähijunaliikenteen mahdollistava kaksoisraideosuus toteutettaisiin ensin Liminka- Oulu yhteysvälille. Oulun kaupungin tavoitteena on kehittää joukkoliikennettä raitioliikenteen varaan. Tätä tavoitetta tukeva kaupunkirakenteen tiivistämisvyöhyke ei sijoitu kuin osittain pääradan varteen. Liitteessä 12 (Raide-, lento- ja vesiliikenne) on kehitettävä päärata maininnalla "mahdollinen pienimuotoinen seudullinen raideliikenne". Kaavakartalla 2 on esitetty pääradan varressa asemavaraukset Kaakkuriin ja Ritaharjuun. Kaksoisraiteen tulevaa rahoitusta ajatellen voisi olla hyvä esittää tiheämpi asemaverkko jo siitäkin syystä, että

8 2-raidetta hyödyntävä seudullinen liikenne pysähtyisi todennäköisesti tiheämmin. Kehitettävän pääradan varressa on kuitenkin nykyisiä ja uusia työpaikka- ja palvelualueita, jotka tukevat seudullisen raideliikenteen kehittämistä. Kempeleen kunta on sitoutunut yleiskaavan liikenneverkon pohjana olevan Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteisiin. Tällä hetkellä yhteys Kempeleestä lentokentälle on järjestetty linja-autoyhteytenä. Käyttövesiverkosto ja pohjavesialueet on esitetty liitteessä 18 ja kaavaselostuksen kohdassa Vesihuolto (4.14.2). Käyttöveden osalta ei mainita veden toimittamisesta äkillisen tarpeen sattuessa tehtyä puitesopimusta Oulun, Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Kempeleen kanssa. Käytännössä puitesopimuksen pohjalta varavesijärjestelmänä on Kempeleen itäisen jakelupiirin yksi runkojohto yhdistetty Oulun runkovesijohtoon Linnakankaan ja Metsokankaan välillä Linnakaarron länsipuolella (teoreettinen kapasiteetti 1000 m3 / vrk) sekä Sarkkirannasta Oulunsaloon (900 m3 / vrk). Koska kanta-oulun vedenhankinta perustuu Oulujoesta otettavaan veteen ja Kempeleen kunta saa käyttövetensä pohjavedestä, verkostot eivät ole kuitenkaan jatkuvasti avoimessa yhteydessä. KUNNANJOHTAJA: Kunnanhallitus antaa Oulun yleiskaavaehdotuksesta edellä ehdotetun lausunnon. PÄÄTÖS: Päätösesitys hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II tilaa, valoa ja pohjoista voimaa Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaava - tarkistaminen aloitettu 2011 Uuden Oulun yleiskaava - laatiminen aloitettu 2011 Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava - lainvoima

Lisätiedot

Osayleiskaavan laajennus koskee Kempeleen Hakamaan (103), Alakylän (209) ja Vihiluodon (113) tilastoalueita.

Osayleiskaavan laajennus koskee Kempeleen Hakamaan (103), Alakylän (209) ja Vihiluodon (113) tilastoalueita. KEMPELEEN KUNTA OULUNSALON KUNTA GOLF-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Osayleiskaavan laajennus koskee Kempeleen Hakamaan (103), Alakylän (209) ja Vihiluodon (113) tilastoalueita. Oulunsaloon kuuluva alue rajautuu

Lisätiedot

OULUNSALON KAUPALLISTEN PALVELUI- DEN VAIHEYLEISKAAVA

OULUNSALON KAUPALLISTEN PALVELUI- DEN VAIHEYLEISKAAVA OULUNSALON KUNTA OULUNSALON KAUPALLISTEN PALVELUI- DEN VAIHEYLEISKAAVA (OIKEUSVAIKUTTEINEN) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.2.2010 (päivitetty 5.5.2010) FCG Finnish Consulting Group Oy 1. Mikä

Lisätiedot

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II tilaa, valoa ja pohjoista voimaa H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I - II Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaava - tarkistaminen aloitettu 2011 Uuden Oulun yleiskaava - laatiminen

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Yleiskaava Yleiskaavan yleisötilaisuus Vimmassa / Andrei Panschin

Yleiskaava Yleiskaavan yleisötilaisuus Vimmassa / Andrei Panschin Yleiskaava 2029 Yleiskaavan yleisötilaisuus Vimmassa 26.11.2018 / Andrei Panschin Ohjelma 17:00-19:30 Andrei Panschin: Tervetuloa Christina Hovi: Kaupungin strategiat & yleiskaava Andrei Panschin: Yleiskaava

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / VIHILUODON YRITYSALUE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / VIHILUODON YRITYSALUE 1 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / VIHILUODON YRITYSALUE VIHILUOTO / Vihiluoto (113 / 023), ALAKYLÄ / Alakylä (209 / 022), SARKKIRANTA / Sarkkiranta (102 / 008) ASIANUMERO 278/10.02.03/2017

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

Asianumero 310/ /2017, liite kunnanhallituksen kokoukseen Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Asianumero 310/ /2017, liite kunnanhallituksen kokoukseen Lausuntopyyntö Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristöpalvelut Kaavoitus Lausunto 15.5.2017 Pohjois-Pohjanmaan liitto Sepänkatu 20 90100 OULU kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi Asianumero 310/10.02.00/2017, liite kunnanhallituksen kokoukseen 15.5.2017

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut KAPULI IIe-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA-ALUE

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut KAPULI IIe-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA-ALUE 1(5) Maankäyttöpalvelut 28.4.2017 KAPULI IIe-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223e Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE ALOITE TAI HAKIJA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16-KAUPUNGINOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava Asemakaava koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan kaavoittamatonta aluetta/ kiinteistöjä 536-407-24-3, 536-407-10-31,

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE OSAYLEISKAAVASTA JA KAAVA-ALUEEN RAJAUS ALUEEN ORTOKUVA 2011 1 Kohde Hakija/ Aloite Asemakaava: Rytökallio: Pikkumuolaan kaupunginosan asemakaavatonta aluetta. Forssan kaupunki/yksityiset maanomistajat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 20.3.2002 1 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaavoitettava alue sijaitsee 22.

Lisätiedot

Aluesuunnittelun vastuualue ja maakuntakaavoituksen tilanne Uudellamaalla

Aluesuunnittelun vastuualue ja maakuntakaavoituksen tilanne Uudellamaalla Aluesuunnittelun vastuualue ja maakuntakaavoituksen tilanne Uudellamaalla Kielellisten palvelujen toimikunta Uudenmaan liitto 8.12.2017 Heli Vauhkonen Aluesuunnittelun vastuualue Tehtävät Maankäyttö, maakuntakaava,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KH 28.8.2017 Liite 34 273-AK1605 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tekninen palvelukeskus Kaavoituspalvelut PL 43, KOKKOLA

Tekninen palvelukeskus Kaavoituspalvelut PL 43, KOKKOLA Tekninen palvelukeskus 24.8.2015 Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 KOKKOLA Vastaus kyselyyn kaavatiedoista Kokkolan avosairaanhoidon ja avoterveydenhuollon, suun terveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asuntorakentamista Ojapuistoon

Asuntorakentamista Ojapuistoon Vantaa Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö 4.9.2014 Ilmoitamme kaavan vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asuntorakentamista Ojapuistoon Asemakaavamuutos nro

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA , päivitetty Kulomäentie II asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee

Lisätiedot

Asemanseudun osayleiskaava

Asemanseudun osayleiskaava INKOON KUNTA Asemanseudun osayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.12.2014 P25714 Salomaa Kristina 3.12.2014 Sisällysluettelo 1 KAAVAPROSESSI JA KÄSITTELYVAIHEET... 1 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2013 1 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTA / OLLILA ( 101 001) SENIORITALO KEMPELEEN ELOHOVI Asemakaavan muutos koskee Ollilan kortteleiden 1026 ja 1027 pohjoispuolista viheraluetta sekä korttelin 1024 itä-

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PALOASEMAN ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PALOASEMAN ALUE KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PALOASEMAN ALUE LUONNOSVAIHE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.6.2018 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Paloaseman alue OAS 8.6.2018 sivu

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli)

1 (5) YMPLTK ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) 1 (5) LIITE 6 YLÖJÄRVI YMPLTK. 12.12.2011 ASEMAKAAVA: Elovainion yritysalueen laajennus (Yhdystien pohjoispuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelun alue sijaitsee Elovainion

Lisätiedot

Hämeenkyrön strateginen yleiskaava

Hämeenkyrön strateginen yleiskaava Hämeenkyrön strateginen yleiskaava Lähtökohdat ja tavoitteet: valmisteluvaiheen raportti 10.1.2014 10.1.2014 Page 1 Koko kunnan kattava oikeusvaikutteinen suunnitelmakartta (n. 1:100000, A3) Millaista

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

KEMPELEEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / LUONNOSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLON VASTINEET

KEMPELEEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / LUONNOSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLON VASTINEET KEMPELEEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS / LUONNOSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLON VASTINEET 76/60.601/2011 KHALL 254 Kunnanhallitus päätti 3.5.2010 159, että taajaman osayleiskaavan tarkistaminen käynnistetään

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin Jämsänkosken taajamassa sijaitsevaa kaupunginosaa 205 (Virtasalmi) Koskenväylä Suunnittelualaueen

Lisätiedot

PARINPELLON ASEMAKAAVA-ALUEEN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PARINPELLON ASEMAKAAVA-ALUEEN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PARINPELLON ASEMAKAAVA-ALUEEN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonseudun (19) kunnanosa, tiloja 1:47, 2:13, 3:1 ja 3:11 koskeva asemakaava. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KALKANKANKAAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S KALKANKANKAAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RAAHEN KAUPUNKI T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S Akm 221 KALKANKANKAAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Raahen kaupungin 37. kaupunginosan korttelit 3702 ja 3713 sekä niihin liittyvät

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA IIN KUNTA ISOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sisällysluettelo 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013 Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta Ote Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta,

Lisätiedot

A k a a n p o r t i n ( S a t a m a t i e - L e n t i l ä n t i e ) a s e m a- k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

A k a a n p o r t i n ( S a t a m a t i e - L e n t i l ä n t i e ) a s e m a- k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma A k a a n p o r t i n ( S a t a m a t i e - L e n t i l ä n t i e ) a s e m a- k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 2.9.2015 Diaari nro:

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento Maakuntakaavatilanne Varsinais-Suomessa on voimassa seutukunnittain

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (7) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (7) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B ASEMAKAAVA-ALUE Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) tai sähköposti Ympäristölautakunta 39 10.05.2012 Kaupunginhallitus 128 28.05.2012 Ympäristölautakunta 89 08.11.2012 Kaupunginhallitus 275 19.11.2012 Lausunto Nummi-Pusulan koko kunnan yleiskaavaehdotuksesta 104/10.02.02/2012

Lisätiedot

Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta, 18, Kunnanhallitus, 56,

Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta, 18, Kunnanhallitus, 56, Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 18, 16.06.2015 Kunnanhallitus, 56, 22.06.2015 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta MjuDno-2015-275 Tekninen lautakunta,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

AURAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, Liite 1 Sivu 1/ 6

AURAN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, Liite 1 Sivu 1/ 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, Liite 1 Sivu 1/ 6 KAAVATILANNE KAAVATYÖTÄ OHJAAVAT ASIAKIRJAT Kaava-aluetta koskevat olemassa olevat kaavat, muut suunnitelmat ja selvitykset: 1. Valtakunnalliset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

Birgitan ja Osuuspankin asemakaavan muutos AK-350 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Birgitan ja Osuuspankin asemakaavan muutos AK-350 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Naantalin kaupunki tekniset palvelut maankäyttöosasto asemakaavoitus sivu 1/7 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Kaava-alueen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen

Lisätiedot

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HOLLOLA ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vanhatalon (07) ja Vesalan (08) kunnanosat, osia tiloista 409-6-17 ja 895-2-6. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle. Suunnittelualue Kaavoitettava

Lisätiedot

Kuvaparit Lahden suunta -työn yleiskaavaluonnoksen kaavakartan vaihtoehdoista

Kuvaparit Lahden suunta -työn yleiskaavaluonnoksen kaavakartan vaihtoehdoista Kuvaparit Lahden suunta -työn yleiskaavaluonnoksen kaavakartan vaihtoehdoista Vaihtoehtoiset kuvaparit on rajattu punaisella pistekatkoviivalla. Kuvapareja ei ole esitetty mittakaavassa. Kaikkiin kaavamääräyksiin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KORTTELIN 2023 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KORTTELIN 2023 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.10.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KORTTELIN 2023 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. SUUNNITTELUALUE KUVA 1 Suunnittelualueen sijainti osoitettu sinisellä ympyrällä.

Lisätiedot

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus 2. ehdotusvaiheen palaute Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe KESKUSTA / RISTISUO (101 / 003) LINNAKANGAS / LINNAKANGAS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTA/OLLILA (101/001) PIRILÄN KORTTELI Asemakaavan muutos koskee Ollilan korttelia 1020. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2011 Dnro 475/60/602/2011 2 Osallistumis-

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS KUUSAMON KAUPUNKI 1 Dnr:o 714/2018 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Selostus liittyy 25.10.2018 päivättyyn kaavakarttaan Rukan asemakaavan vähäisen osan kumoamisessa käsitellään Moisasensuontien ja Huttulammentien

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Nykytilan kuvaus. Pirkkalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Nykytilan kuvaus. Pirkkalan viisaan liikkumisen suunnitelma Nykytilan kuvaus Pirkkalan viisaan liikkumisen suunnitelma Palveluiden ja koulujen sijoittuminen 2 Pirkkalassa on seitsemän peruskoulua ja lukio Kaupan palvelut ovat keskittyneet Partolaan (mm. kauppakeskus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 KOSKI TL KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 18 JA 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.11.2016 Kosken Tl Kirkonseudun asemakaavan muutos / Korttelit 18 ja 19 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

LINNAKANKAAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.5.2012

LINNAKANKAAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.5.2012 LINNAKANKAAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Osayleiskaavan muutos koskee Kempeleen Linnakankaan (112) tilastoaluetta. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.5.2012 Dnro 578/60/601/2011 Kempeleen kunta Takatie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Asemakaava 842 Vatialantien jatke OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Strategisesti muutos edistää taajamien ja liikkumisverkon yhdistymistä sekä vastaa työpaikkatonttien tarpeeseen. Seudullisesti

Lisätiedot

VT 4:N MUUTOKSIIN LIITYVÄ LEIVONMÄEN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN KUMOAMINEN JA MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

VT 4:N MUUTOKSIIN LIITYVÄ LEIVONMÄEN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN KUMOAMINEN JA MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VT 4:N MUUTOKSIIN LIITYVÄ LEIVONMÄEN ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN KUMOAMINEN JA MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan kumoaminen maantiealueelta Asemakaavan laajentaminen

Lisätiedot

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE KOSKI TL KUNTA SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 Kosken Tl Sahatien alueen asemakaava / Sahatien alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

UUDENMAAN LIITTO ESITYSLISTA 3/ Maakuntahallitus Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.

UUDENMAAN LIITTO ESITYSLISTA 3/ Maakuntahallitus Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05. UUDENMAAN LIITTO ESITYSLISTA 3/2016 1 Maakuntahallitus 14.03.2016 29 Lausunto Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 14/05.01/2016 MHS Tiivistelmä Kirkkonummen kunta pyytää lausuntoa Kuntakeskus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot