HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020"

Transkriptio

1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys Vuokra-asuntokanta Kaupungin omistuksessa olevat vuokra-asunnot Vuokra-asuntojen kunto Asuntojen käyttöaste Vuokrataloyhtiön taloudellinen tilanne ja keskimääräinen vuokrataso Muut vuokra-asunnot Haapajärvellä Omistajaohjaus Erityisryhmien tarpeet ja asunnot Ikääntyneet Vammaiset Mielenterveyskuntoutujat Päihderiippuvaiset Opiskelija-asunnot Vuokra-asuntojen kysyntä ja ennuste Vuokra-asumisen tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet

3 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE Johdanto Haapajärven kaupungin vuokra-asumisen tarpeet ja tavoitteet ovat muuttuneet eri vuosikymmenillä ja luvuilla vuokra-asuntojen kysyntä oli kovinta ja silloin myös uudistuotanto oli suurta ja pyrki tyydyttämään kysyntää. Lamavuosina, luvun alussa, kaupungin omistaman tytäryhtiön, Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen, asunnoista noin 20 oli tyhjillään. Samanaikaisesti luvun alussa, vuosina , rakennettiin noin 100 asuntoa lisää (Niittyhaka, Niittyvilla, Laidunkartano, Salpalemmikki, Salpanyyrikki, Jukola) luvulle tultaessa, kunnan asukasluvun edelleen laskiessa, vuokra-asuntojen kysyntä oli selvästi muuttunut tarpeiltaan ja volyymiltaan. Asuntojen kysyntä kohdistui nyt erityisesti pieniin asuntoihin. Vuosikymmenen puolivälissä peruskorjattiin Haavantöyrä, jonka yhteydessä tehtiin asuntojen jakoa ja saatiin lisää pieniä asuntoja. Vuonna 2007 tehtiin käyttötarkoituksen muutos ja peruskorjattiin Sivakka 1-vaiheen kiinteistö josta tuli Kirsikkakoti, 16 asuntoa käsittävä kiinteistö mielenterveys- ja kehitysvammaisille asujille. Tämän Haapajärven kaupungin vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää nykyinen asuntokanta, muuttuneet tarpeet sekä luoda lähivuosien tavoitteet ja suuntalinjat vuokra-asumisen kehittämiselle. Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelmaa laatineessa työryhmässä ovat olleet Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen toimitusjohtaja Taina Ruhala, Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen terapiapalveluiden palvelujohtaja Riitta Mikkilä, kuntayhtymäjohtaja Johanna Kiiskilä sekä Haapajärven kaupungin talousja hallintojohtaja Unto Vesamäki. Lisäksi taustatietoja on saatu muiltakin viranhaltijoilta. 2. Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys Haapajärven kaupungin väkiluku on vähentynyt jo usean vuosikymmenen ajan luvun puolivälissä Haapajärvellä asui noin 8500 asukasta, vuonna 2000 kaupungin asukasluku oli 8236 ja vuoden 2012 lopussa 7644 asukasta luvun lopussa ja luvun alussa väkiluvun pienentyminen oli nopeampaa, mutta on viime vuosina ollut hitaampaa ja vuonna 2012 asukasluvun muutos oli positiivinen 35 henkilöllä. Tulevaisuudessa on odotettavissa väkiluvun lievää pienentymistä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan kaupungin asukasluku vähenisi seuraavien vajaan 30 vuoden aikana noin 650 asukkaalla. 2

4 Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan kaupungin asukasluku vähenisi seuraavan vajaan 30 vuoden aikana noin 650 asukkaalla Väkiluku yhteensä

5 Syntyvyys on Haapajärvellä ollut vielä hyvä. Vuosittain syntyy edelleen lähes 100 uutta Haapajärvistä Syntyneet ja kuolleet Syntyneet Kuolleet Pitkällä aikavälillä työpaikkojen määrä Haapajärvellä on ollut vähenevä. Suurin tekijä muutoksessa on ollut alkutuotannon rakennemuutos, jossa tilamäärä ja alkutuotannon työpaikat ovat vähentyneet, mutta tuotanto esim. maidossa ja peltoviljelyssä ovat pysyneet samana, jopa kasvaneet 1990 luvulta. Muilla toimialoilla ja erityisesti palvelusektorilla työpaikkojen määrä on ollut kasvava. Työpaikkojen määrä on vähentynyt vuodesta 1990 vuoteen 2010 yli 300:lla, mutta asukaslukuun suhteutettuna se on pysynyt samana eli 39,6 % asukasluvusta. Haapajärvi on ns. työvoimaa vastaanottava paikkakunta. Pendelöinti tilastot osoittavat sen, että Haapajärvellä käydään jatkuvasti enemmän töissä muualta, kuin mitä haapajärviset käyvät töissä paikkakunnan ulkopuolella. Haapajärven työpaikkaomavaraisuus oli vuoden 2011 lopussa 104,4 % (vuonna 1990 se oli 100,1 % ja vuonna 2010 luku oli 106,5 %). 4

6 3. Vuokra-asuntokanta 3.1 Kaupungin omistuksessa olevat vuokra-asunnot Haapajärven kaupungin merkittävin vuokranantaja, Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot, on kaupungin kokonaan omistama aravavuokrataloyhtiö, joka on perustettu Yhtiö: 314 asuntoa, joista on 16 vammais- ja mielenterveyskuntoutujille ja 30 opiskelijoille 21 vuokranmääräytymisyksikköä kerrostalot 115 as luhtitalot 62 as rivitalot 139 as runsaat 500 asukasta ,50 asm2 Asumisväljyys v ,23 m2/as Suoraan kaupungin omistuksessa olevat asunnot ovat pääosin erityisryhmille tarkoitettuja mm. Karjalahden palvelukeskus, Haapakodit ja loput yksittäisiä esim. koulujen yhteydessä olevia asuntoja. Kaupunki: 84 as palveluasunnot 48 as muut vanhusasunnot 14 as päihdeasunnot 8 as Vuokra-asuntojen määrä paikkakunnalla on yhteensä n. 800 asuntoa. 5

7 3.2 Vuokra-asuntojen kunto Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen kiinteistökanta on rakennettu pääosin luvuilla. Viimeisten 20 vuoden aikana on peruskorjattu yhteensä 6 vuokranmääräytymisyksikön, 119 kerros- ja rivitaloasuntoa (38 % vuokra-asunto kannasta). Korjatut kohteet ovat valmistuneet luvuilla ja niissä on parannettu varustetasoa ( ), muutettu käyttötarkoitusta eri käyttäjäryhmille (2008), muutettu isoja asuntoja pienasunnoiksi (2005) ja nyt on valmistumassa ensimmäiset jälkiasennettavat hissit keskustassa sijaitsevaan kerrostaloon (2014). Hissittömiä kerrostaloja on jäljellä 3 kpl. Yhtiössä tehdyn tuoreen pitkäntähtäimensuunnitelman (PTS) perusteella seuraavalla 10-vuotiskaudella raskaita peruskorjauksia ei ole tulossa, mutta rakennusten ikääntymisestä johtuvaa normaalia pienempää peruskorjaustyyppistä korjaustarvetta on n. 3 milj. euron edestä. Mikäli hissien rakentamista jatketaan, nettokustannukset hissiavustusten jälkeen ovat kolmen kiinteistön osalta n. 0,6 milj. euroa. Nämä ovat yhteensä 3,6 milj. euroa. Kiinteistöt ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa. Normaalit oikea-aikaiset korjaukset pitävät rakennukset sellaisena myös edelleen. 3.3 Asuntojen käyttöaste Haapajärvellä on 41,8 kpl arava-vuokra-asuntoa/1000 asukasta kohti. Ympäristökunnissa luku on 21 ja 36,5 välillä. Alueellista tasoa korkeampi määrä selittyy sillä, että Haapajärvellä on ollut runsaasti teollisuuden työpaikkoja ja siten vuokra-asuntotarvetta enemmän kuin naapurikunnissa. Haapajärven kaupunki päätti 1990-luvulla keskittää vuokra-asuntojen ylläpidon omistamalleen vuokrataloyhtiölle ja myi sille suoraan omistamansa asuinkiinteistökannan (aravavuokrataloja 3 kpl, 41 as. ja 9 asunnon vapaarahoitteisen rivitalon). Lisäksi luovuttiin yksittäisistä asuntoosakehuoneistoista ja omakotitaloista myymällä ne yksityisille (n. 30 asuntoa). Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot yhtiön asuntojen käyttöaste pysyi luvun alkuvuosien pientä notkahdusta huolimatta pitkälle 2000-luvulle tasaisena ja hyvänä. Tuolloin lama-aikana asuntokantaa sopeutettiin myymällä vapaarahoitteista pienkiinteistöä yksityisille (yht. 13 as) luvun puolivälin jälkeen kysyntä alkoi kuitenkin heikentymään muuttoliikkeen seurauksena ja yhtiö joutui käynnistämään sopeutustoimet muuttuneessa tilanteessa. Vuonna 2005 peruskorjattiin vajaakäytöstä kärsinyt ydinkeskustassa sijaitseva kerrostalo siten, että suuria saunattomia kaksioita ja kolmioita muunnettiin pienasunnoiksi (yht. 10 as). Vuonna 2007 myytiin perustettavalle as.oy:lle uudistuotantoa varten purkukuntoinen hyvällä paikalla sijaitseva 1960-luvun rivitalo (11 as) ja 16 asunnon kerrostalo peruskorjattiin ja muutettiin käyttötarkoitukseltaan vammais- ja mielenterveyskuntoutujille sekä päivätoimintakeskustiloiksi 6

8 (Kirsikkakoti). Käyttöaste paranikin toimenpiteiden johdosta joksikin aikaa, mutta v se alkoi jälleen heikentymään. Paikkakunnan kokonaistilannetta tällöin selvitettäessä ilmeni, että keskusta-alueella oli kpl tyhjää vuokra-asuntoa eri toimijoilla. Vuokratalot -yhtiön osuus tästä oli n %. Yhtiössä huomioitiin em. kokonaistilanne, kun kosteusvaurion saanut 10 as. kerrostalo peruskorjaamisen sijasta päätettiin purkaa v Samalla paikkakunnan vuokra-asuntojen ylitarjontaa saatiin vähennettyä. Hissien rakentaminen 3 krs kerrostaloon aloitettiin kiinteistössä asuvien asukkaiden toiveesta ja muutoinkin esteettömien asuntojen kysynnän kasvaessa vuonna Yhtiö on vähentänyt vuokra-asuntokantaansa kysynnän vähentymisen takia viimeisen 15 vuoden aikana n. 40 asunnon verran. Asuntokantaa kokonaisuudessaan kuntakonsernissa on vähennetty yhteensä n. 70 asuntoa. Tällä hetkellä käyttöastetta voidaan pitää paikkakunnan ja alueelliseenkin tilanteeseen verrattuna varsin tyydyttävänä. Ympäristökunnissa on myös asuntoja vähentäviä toimenpiteitä tehty käyttöasteen parantamiseksi. Käyttöastelukuja 2004/97% 2005/98% 2006/95% 2007/93% 2008/97 % 2009/96% 2010/95% 2011/93,6% 2012/95,1% 2013/96% Asukkaiden vaihtuvuus 2009/45% 2010/39 % 2011/31% 2012/36% 2013/28% Yhtiö on tehnyt eri skenaarioiden pohjalta suunnitelmat kiinteistökannan lisäsopeuttamisesta, mikäli paikkakunnan kysyntätilanteessa tapahtuu muutoksia. 3.4 Vuokrataloyhtiön taloudellinen tilanne ja keskimääräinen vuokrataso Taloudellinen tilanne yhtiössä on tyydyttävä. Hoito- ja pääomamenot on saatu hoidettua sekä korjauksia tehtyä. Asuintalovarauksia ei ole tehty. Pienen yhtiön mahdollisuudet kerätä alhaisen vuokratason alueilla varoja tuleviin investointeihin on haasteellista. Merkittävä osa tuloista on kulunut ja kuluu rakentamisaikaisten ja peruskorjausten lainojen korkeisiin pääomakustannuksiin ja lisäksi vajaakäyttö on aiheuttanut tulonmenetyksiä. Yhtiö on järjestellyt lainasalkkuaan ensimmäisen kerran 1990-luvun lopulla ensisijais- ja korkeakorkoisten aravalainojen konvertoinneilla ja myöhemminkin järjestelyjä on tehty tarvittaessa. Laajempiin järjestelyihin on saatu kaupungin takaus. Yhtiön lainamäärä on 7,33 milj. euroa eli 427 e/asm2. Rakennuksista luopumiset, purkamiset ja käyttötarkoituksen muutokset ovat kaikki vaatineet taloudellista panostusta. Toisaalta toimet ovat helpottaneet vajaakäytön ja ylläpidon kustannuksia, mutta vastaavasti tuoneet kertaluonteisia kustannuksia sekä lisänneet lainarasitusta ko. rakennukselle tai muille jäljelle jääville rakennuksille. Tasearvojen arvonalennukset purkutalojen osalta ovat myös aiheuttaneet kirjanpidollisia tappioita, joita on vaikea saada katettua. Tehdyt 7

9 toimenpiteet ovat kuitenkin olleet erittäin tarpeellisia. Yhtiön korjaustarpeiden rahoitus yhdessä nopeasti nousevien hoitokulujen sekä rahoituskulujen kanssa muodostavat tilanteen, jossa käyttöasteen säilyminen yli 95 %:ssa on erittäin tärkeää yhtiön talouden takia. Keskivuokra v on ollut 8,55 e/m2/kk ja vuonna 2014 se on 8,90 e/m2/kk. Vuokraan sisältyy lämpö, vesi ja kaapeli-tv, osissa kohteita myös pesutuvan käyttö ja opiskelija-asunoissa myös sauna ja sähkö. Mikäli erityisryhmien asunnot (opiskelija-asuntola ja Kirsikkakoti) jätetään huomioimatta, keskivuokra on 8,78 e/hm2/kk. Vuokrien nousu alkaen 0,30 e/m2/kk johtuu pääosin hoitomenojen kasvusta, mm. kiinteistöveron, veden, kiinteistönhoidon, korjaus-, jäte- sekä sähkökulujen sekä aravalainojen vuosimaksujen noususta. Tällä hetkellä vuokrat olisi yhtiössä tärkeätä säilyttää nykyisellä tasolla alueellisen kilpailukyvyn ja asukkaiden maksukyvyn säilyttämisen takia. 3.5 Muut vuokra-asunnot Haapajärvellä Haapajärven Vanhainkotiyhdistyksellä on omistuksessaan vuokra-asuntoja yhteensä 139 kpl (sisältää erityisryhmille tarkoitetut Olavikodin ja Männistökodin asunnot). Muilla yksityisillä on vuokra-asuntoja n. 250 kpl. Haapajärven kaupungin 100 % omistamia asunto oy muotoisia vuokrataloja fuusioitiin kolme taloa Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokrataloihin vuonna 2003 (yht. 36 asuntoa). Asumisoikeusasuntoja ei ole rakennettu. Vuokra-asuntojen määrä Haapajärvellä jakaantuu seuraavasti: vuokratalot 40 %, vanhainkotiyhdistys 20 % ja muut 40 %. 4. Omistajaohjaus Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen toimintaa ohjaa Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategia Vetovoimainen Haapajärvi sekä konserniohjeet. Kaupunginhallitus antaa tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille ohjeita päätöksentekoa varten merkittävissä asioissa mm.: - hallituksen jäsenten valinta - tilintarkastajan valinta - tytäryhtiöiden ja kaupungin vuosittaiset suunnitelmat, jotta ne eivät ole ristiriidassa keskenään - toiminnan olennainen laajentaminen tai supistaminen - yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen merkittävä muuttaminen - yhteisön toimialan kannalta poikkeuksellisen merkittävä investointi tai omaisuuden luovutus Haapajärven kaupunki ja sen tytäryhtiöt pitävät yhteisiä kokoontumisia, konsernipalavereja, joissa pohditaan kaupungin konserniin kuuluvien yhtiöiden yhteistyötä ja yhtiöiden kehittämistä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain talousarviossaan tytäryhtiöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Yhtiöiden taloutta ja toimintaa ja tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätösten avulla. Vuokratalot yhtiölle asetetut tavoitteet vuodelle 8

10 2014 ovat: - käyttöaste yli 95 % - asukkaiden vaihtuvuus alle 38 % - kiinteistöjen kunnossapitoa tehdään PTS:n mukaisesti - kiinteistönpidossa otetaan käyttöön huoltokirjat Vuokratalot yhtiö on ottanut pitkäaikaista lainaa vuosina yhteensä 3,12 milj. euroa. Lainat on käytetty pääosin lainasalkun uudelleen järjestelyihin sekä myös investointien rahoittamiseen. Kaupunki on myöntänyt vuokratalot -yhtiön ottamille pankkilainoille omavelkaisia takauksia kaikkiaan noin 3,9 milj. euroa. 5. Erityisryhmien tarpeet ja asunnot Haapajärvellä erityisryhmien asuntorakentamisessa asuntotarpeen selvittelyssä ja toiminnassa eli ns. perustyössä vastuu on Peruspalvelukuntayhtymä Selänteellä. Erityisryhmien asuntojen rakentaminen ja Ara:n avustusten hakeminen ovat kaupungin ja/tai Kiinteistö Oy Haapajärven vuokratalojen vastuulla. 5.1 Ikääntyneet Haapajärvellä ikääntyneelle väestölle suunnattuja vuokra-asuntoja on kaupungin omissa yksiköissä: Haapakodilla ja Karjalahden palvelukeskuksessa. Haapajärven Vanhainkotiyhdistyksellä niitä on Kuonalantiellä (Lepomajat) sekä Männistökadulla (Olavikoti). Lampelan Palvelukoti on yksityinen iäkkäiden ihmisten asumispalveluja tuottava yksikkö. Myös Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokrataloilla on vuokralla iäkkäitä ihmisiä. Haapakoti ja Karjalahden Palvelukeskus ovat kaupungin omistamia iäkkäiden ihmisten asumisyksiköitä joista palvelukeskuksessa on tehostettua palveluasumista. Palvelukeskuksessa on neljä osastoa: Rantala, Ritvala, Pihlaja ja Hopeahapsi. Haapakoti on palvelukoti, joka on muuttumassa vuokra-asunnoiksi. Siellä ei ole yövalvontaa mutta turvapuhelimen hälytykset menevät palvelukeskukseen, josta tarvittaessa hoitaja käy tarkistamassa tilanteen. Haapakoti ja palvelukeskus sijaitsevat molemmat Mustolanperäntiellä noin 4 km päässä Haapajärven keskustasta. Haapakodit, 14 rivitaloasuntoa (3 taloa) on rakennettu 1990 luvun alussa. Kuntokartoitus ja korjauksia on tehtävä lähivuosina. Karjalahden Palvelukeskuksessa on 48 asuntoa. Se on rakennettu 1980 luvun puolivälissä ja sitä on korjattu 1990 luvun lopulla. Suunnitteilla on uusi peruskorjaus vuosina Haapajärven vanhainkotiyhdistyksen asunnoista suurin osa sijaitsee Kuonalantiellä noin 0,5 km päässä ydinkeskustasta. Näihin asuntoihin on mahdollista saada kotihoidon palveluja yksittäisten asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan sekä erilaisia tukipalveluja mm. ateriapalvelut. Yhdistyksen omistamassa Olavikodissa asuu 15 iäkästä ihmistä. Olavikoti on lähinnä muistisairaita varten oleva tehostetun palvelun yksikkö. Olavintuvalla (sekä Olavikodilla että 9

11 Männistökodilla) on tällä hetkellä menossa peruskorjaus (kosteusvauriot) joka valmistuu kevään 2014 aikana. Haapajärven Kuusaalla, noin 25 km päässä keskustasta, sijaitsee yksityisen ylläpitämä, iäkkäille asukkaille tarkoitettu 11 paikkainen palveluasumisen yksikkö, Lampelan Palvelukoti. Asukaspaikat ovat tällä hetkellä kaikki haapajärvisten käytössä, joko palvelusetelillä tai vanhoilla ostopalvelusopimuksilla. Sinne on tarvittaessa mahdollista saada myös tehostettua palveluasumista. Lisäksi monet ikääntyneet henkilöt asuvat omistusasunnoissa tai vuokraasunnoissa keskustaajamassa sijaitsevissa kerros- ja rivitaloissa sekä omakotitaloissa. Iäkkäät asiakkaat voivat saada toimintakyky huomioiden erilaisia kotona asumista tukevia palveluja. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaisesti, itsenäisesti asuvia yli 75 vuotiaita tulisi olla %. Haapajärvellä itsenäisesti asuvia ko. ikäluokasta on 87,8 % (v.2012). Säännöllisen kotihoidon piirissä heitä on 17,4 % ja omaishoidontuen piirissä 5,8 %. Ko. ikäluokasta on tehostetun palveluasumisen piirissä Haapajärvellä 9,8 % (v.2012), kun se ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaisesti tulisi olla 5 6 %. Tehostetun palveluasumisen paikkamäärät riittävät vuoteen 2020, mikäli prosentti on 6. Haapajärven nykyisessä luvussa (9.8 %) on mukana pitkäaikaispotilaita. Haapajärvellä tarvitaan lyhytaikaisen hoidon (ns. vuorohoito) paikkamääriä lisää. Tällä hetkellä paikkoja on 9 eli 1,34 % ko. ikäluokasta, kun se suosituksen mukaan pitäisi olla 2 3 %. Vuoteen 2020 tarvittaisiin 23 hoitopaikka ja vuoteen hoitopaikkaa. Tämä toimintamuoto on ensisijainen tukimuoto kotihoitoa ajatellen. Haapajärvellä tuetaan kotona asuvia ikäihmisiä mm. seuraavasti: - seniorineuvola - ilman ajanvarausta toimiva avovastaanotto - erilaiset jumppa- ja kuntoiluryhmät - asiointipalvelut - ateriapalvelut - kylvetyspalvelut - ulkoiluystäväpalvelu - turvapuhelimet, -hälyttimet ja laitteet - siivouspalvelut (järjestöjen toimesta) - muistihoitajan vastaanotot/ kotikäynnit - omaishoidontuki - päiväkeskustoiminta 5.2 Vammaiset Vammaisten asumispalvelujen laatusuosituksen (STM 2003) mukaan kunnan tulee huomioida vammaisten ihmisten asumisessa: 10

12 - vammaisen ihmisen asumisen tarpeet mukaan kuntasuunnitelmaan - ympäristö rakennettava esteettömäksi ja toimivaksi - yhteiset palvelut kaikkien saavutettavissa - yksilöllisillä palveluilla tavoitellaan yhdenvertaisuutta Valtioneuvoston periaatepäätös v koskee kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämisen ohjelmaa v Ohjelman tavoitteena on varmistaa laitoksista ja lapsuudenkodista muuttaville kehitysvammaisille henkilöille yksilöllinen asuminen, johon kuuluu esteetön ja toimiva asunto tavallisessa asuinympäristössä sekä riittävät, yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut ja tuki. Haapajärvellä toimii Vuokratalojen omistamassa ja kaupungille edelleen vuokratussa Kirsikkakoti kiinteistössä oma kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille tuettua asumispalvelua tarjoava yksikkö, jonka hoivapalvelut tuottaa Ppky Selänne. Alle 17 vuotiaita kehitysvammaisia on 21 henkilöä. Kaikkiaan kehitysvammaisia on tällä hetkellä 85 henkilöä. Haapajärven Vanhainkotiyhdistyksen omistamassa Männistökodissa on asukkaina tällä hetkellä sekä kehitysvammaisia että vanhuksia. Männistökoti tullaan muuttamaan kuluvan vuoden aikana yksistään kehitysvammaisten tehostetuksi asumispalveluyksiköksi, jolloin siinä on 14 paikkaa + 3 tukiasuntoa kehitysvammaisille. Vanhainkotiyhdistyksellä on Kuonalantiellä kehitysvammaisten palveluasumiseen tarkoitettu ryhmäkoti jossa on 7 asukasta. Vammaispalvelulain (VPL) mukaisille asukkaille ei ole omaa asumisyksikköä. Tarvittaessa heille on ostettu paikka Validialta tai Runolasta. Muutoin he asuvat kotona. Ratkaisu asumisesta ja tuesta on aina tapauskohtainen. 5.3 Mielenterveyskuntoutujat Mielenterveyslain 5 :n mukaan mielisairautta tai muuta mielenterveyshäiriötä potevalle henkilölle on järjestettävä mahdollisuus hänen tarvitsemaansa lääkinnälliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvään tuki- ja palveluasumiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kehittämissuosituksen (STM:n julkaisuja 2007:13) mukaisesti: - Hyvin hoidetut mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut parantavat kuntoutujien elämänlaatua ja vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia. - Ensisijaisena tavoitteena on turvata asumisen pysyvyys asiakkaan omassa kodissa. Paluu omaan kotiin varmistetaan myös hoitojakson jälkeen. - Pitkäaikaisessa asumisessa asumisen laadun on vastattava yleisiä asumisen standardeja. - Riittävät ja tarkoituksenmukaiset kuntouttavat palvelut turvataan sekä omassa asunnossa että asumispalveluyksikössä. Haapajärven kaupunki on vuokrannut Vuokratalojen omistamasta Kirsikkakoti 11

13 kiinteistöstä tilat, joissa se tarjoaa tuettua asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille, yhteensä 16 asuntoa. Asuminen Kirsikkakodissa on kevyesti tuettua, hoitaja ohjaa tarvittaessa päivittäisissä askareissa ja toiminnoissa sekä vastaa asukkaiden lääkehoidosta. Hoivapalvelut Kirsikkakotiin tuottaa Ppky Selänne. Yksityisiä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tuottajia Haapajärvellä on Haapajärven Kimppakoti Oy, Palvelukoti Haapajärvi (Mikeva) sekä Palvelukoti Jaakonkartano. Haapajärven Kimppakoti sijaitsee lähes kaupungin keskustassa, kuitenkin omassa rauhallisessa ympäristössä. Koti valmistui keväällä 2004 ja siinä on 18 asukaspaikkaa, joista 10 on tehostettua asumispalvelua, 8 palvelukoti asumispalvelua ja 6 tukiasuntopaikkaa kodin ulkopuolella harjaantumisasumiseen. Haapajärven Palvelukoti (Mikeva) sijaitsee keskustan tuntumassa. Kiinteistö on vuonna 2002 remontoitu palvelukotikäyttöön. Palvelukoti on 12 paikkainen. Intervallipaikkoja on saatavilla mahdollisuuksien mukaan. Asukkaina voivat olla mm. mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset sekä lievästi kehitysvammaiset. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma yksilöllisten erityistarpeiden mukaan ja se tarkistetaan ja päivitetään 3 6 kk:n välein. Palvelukoti Jaakonkartano sijaitsee Autiorannalla, noin 10 km:n päässä Haapajärven keskustasta. Siinä on 12 mielenterveyskuntoutujalle tarkoitettua asukaspaikka ja 2 intervallipaikkaa. Jaakonkartanossa on ympärivuorokautinen hoiva ja huolenpito. 5.4 Päihderiippuvaiset Haapajärven kaupunki on rakennuttanut 2000 luvulla 8 asuntoa käsittävän pientalo kokonaisuuden päihderiippuvaisille asukkaille noin 3 km päähän keskustasta. Asunnot on vuokrattu vuokratalot yhtiölle, joka jälleen vuokraa ne tarvitseville. Rakennukset ovat hyväkuntoiset. Kiinteistössä asuminen on itsenäistä. Päihderiippuvaisia asuu myös yksityisten vuokranantajien ja vuokrataloyhtiön asunnoissa. Haapajärven kaupungilla ei ole päihderiippuvaisille henkilöille omia asumispalveluyksiköitä. Tarpeen ilmetessä paikka hankitaan ostopalveluna asiakkaan toimintakyvyn ja tarpeen mukaisesti. Erityisesti nuoria päihdeongelmaisia joilla on maksuhäiriöitä ja velkaantumista on tuettava avohuollon toimenpitein. 5.5 Opiskelija-asunnot Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot omistaa 30 asuntoa käsittävän opiskelijaasuntolan os. Koulukatu 19, joka on tarkoitettu Jedu:n II-asteen oppilaitosten opiskelijoille. Osa asunnoista on vuokrattu soluasuntoina ja osassa asunnoissa 12

14 asuu myös työssä käyviä asukkaita. Vastaavasti opiskelijoita asuu myös vuokratalo yhtiön muissa kiinteistöissä. Soluasuntona vuokrattujen asuntojen tarve on vähentynyt vuosien mittaan. 6. Vuokra-asuntojen kysyntä ja ennuste Haapajärven kaupungissa on nykyiseen asukasmäärään ja asuntokysyntään nähden tasapainossa oleva vuokra-asuntotilanne. Kunnassa on tarjolla hyvin myös yksityisten vuokranantajien asuntoja. Kysyntätilanteen heikentymiseen ja sitä seuranneen käyttöasteen laskuun on reagoitu suhteellisen nopeasti sopeuttamalla asuntokantaa kysyntää vastaavaksi. Asukkaiden vaihtuvuus asuntojen ylitarjontavaiheessa oli keskimäärin %. Vuonna 2013 vaihtuvuus oli alle 30 %. Vaihtuvuutta selittää osiltaan se, että omistusasumisen suosio on Haapajärvellä perinteisesti ollut korkea ja vuokralla asuminen koetaan väliaikaiseksi vaiheeksi elämässä. Omistusasuntojen hankintakynnys on myös alhainen, koska asuntojen hinnat ovat varsin edulliset. Paikkakunnan väestö ikääntyy ja tarve ydinkeskustan esteettömiin asuntoihin tulee lisääntymään. Vuokrataloyhtiöllä on vielä 3 kpl hissittömiä kerrostaloja ydinkeskustassa, jotka muutostöillä sekä hissirakentamisella saadaan varsin nopeasti vastaamaan näitä tarpeita luvuilla valmistuneissa rakennuksissa on paljon asunnonhakijoiden tarpeeseen nähden väärää asuntokokoa. Kysyntää olisi yksin asuville sopivista saunallisista pienasunnoista ja tarjonta taas on kooltaan perheasunnoksi sopivaa saunatonta isoa kaksiota ja kolmiota. Hakijaruokakunnista tilanteen mukaan (yht. 58 kpl) oli 1 hlön talouksia 43 kpl ja 2 hlön talouksia 5 kpl (yhteensä 82 %), ja 3-4+ talouksien osuus 10 kpl (18%). Vuokra-asunnon saaneita vuonna 2013 oli 89 kpl, joista 55 kpl 1 hlön talouksia (62 %), 14 kpl 2 hlön talouksia (21%), 20 kpl hlön talouksia (17 %). Haettavana vuonna 2013 oli 92 asuntoa, joista 19 yksiötä (20%), 48 kaksiota (52 %), 21 kolmiota ja 4 neliötä (27%). Paikkakunnan vuokra-asunto- ja omistuskiinteistökanta on ikääntymässä ja peruskorjaustarve kasvaa. Uudistuotanto vuokrataloyhtiöllä on ollut pysähdyksissä 1997 vuodesta lähtien ja yksityisellä sektorilla sen määrä on ollut pientä. Kiinteistökannan ikääntymisen myötä tulee ajan myötä käynnistymään myös korvausrakentamisinvestoinnit. Yksityisellä on omistuksessaan vuokrakäytössä olleita luvun kerrostalokiinteistöjä, joissa on ollut tyhjiä asuntoja. Näitä on nyt kunnostettu ja sen jälkeen vuokrattu tai ollaan muuntamassa asuntoosakeyhtiöksi. Vuokrataloyhtiöllä ei ole nyt kysynnän puutteen takia tyhjiä asuntoja ja asunnonhakijoita on kohtuullisesti. Tammikuussa 2014 valmistuvan hissiremontin jälkeen tulevat vuokraukseen, korjauksen ajaksi tyhjennetyt 6 asuntoa. 5 rivitaloasuntoa käsittävä Asunto oy Jukola (kaupunki omistaa 100 %) on nyt remontin takia tyhjä ja se valmistuu asteittain vuokra-asuntokäyttöön kevään 2014 kuluessa. 13

15 Lähitulevaisuudessa on jonkin verran lisäkysyntää suhteellisen pienille ja edullisille vuokra-asunnoille. Samoin ikäihmisten isompien asuntojen lisätarve tulevaisuudessa lienee suurempi, koska suuret ikäluokat ovat juuri siirtyneet tai siirtymässä eläkkeelle. Lisäksi vanhusten määrä kasvaa, koska eliniät pidentyvät kaiken aikaa. Sivukylillä asuvat vanhukset joutuvat muuttamaan keskustaan lähelle palveluja, koska eivät jaksa ylläpitää omakotitaloaan. Näissä vanhuksissa on myös pariskuntia, jotka tarvitsevat isompia asuntoja. Kun vanhukset asuvat keskustassa myös hoivapalvelut ja kuntoutus on helpompi ja taloudellisempi toteuttaa. 7. Vuokra-asumisen tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet Tällä hetkellä tarvetta tavanomaisten vuokra-asuntojen lisärakentamiselle ei kunnassa ole ellei työpaikkakehityksessä tapahdu merkittävää lisäystä. On kuitenkin varauduttava mahdolliseen väestökehityksen mukaiseen kysyntään ja toisaalta korvausrakentamiseen. Mm. saunallisten pienasuntojen kysyntään vastaamiseen tarvitaan nykyisiä asuntoja korvaavaa uudistuotantoa tulevaisuudessa. Hissien rakentamista sekä asuntojen esteettömyysmuutoksia jatketaan tarpeen mukaan ja vastataan siten ikääntyvän väestön asumisen tarpeisiin. Vuokra-asuntojen markkinointia jatketaan tulevaisuudessakin. Vuokrataloyhtiön ja kaupungin yhteistä kiinteistönhoidon kehittämishanketta jatketaan. Vuokratalot yhtiön ja muiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden yhteistyötä jatketaan, mm. palaverit, palveluiden hankinta, palkanlaskenta, lomasijaisuudet ym. Korjaustarpeet on määritelty 2013 syksyllä kuntoarvioiden perusteella laaditussa PTS:ssa. Korjausten toteutuksessa ja rahoituksessa on huomioitava, että vuokrataso pystytään pitämään alueellisesti edelleen kilpailukykyisenä. Vuokra-asuntokannan kehittäminen ja siihen käytettävät resurssit ovat riippuvaisia asuntojen kysynnästä ja riittävästä käyttöasteesta. Kysyntään vaikuttaa oleellisesti paikkakunnan yleinen työllisyystilanne ja muuttoliike. Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien tarpeisiin tarvitaan todennäköisesti uudisrakentamista. Tarve on tämän hetken arvion mukaan kaksi 5 10 asunnon rakennusta. Myös päihderiippuvaisille suuntautuvaan vuokraasuntojen rakentamiseen on varauduttava lähitulevaisuudessa 5 asunnon verran. Yleisenä kehittämistavoitteena ovat esteettömämmät, viihtyisämmät sekä hakijakunnan tarpeita vastaavat asunnot. Vuokra-asumisen tulevaisuuteen paikkakunnalla vaikuttaa myös merkittävästi tulevan kuntarakenneuudistuksen vaikutukset. 14

Paltamon kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma vuosille 2015 2020

Paltamon kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma vuosille 2015 2020 Paltamon kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma vuosille 2015 2020 Paltamon kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 2014 2020 Kunnassa vuokra-asumisen tarpeet ja tavoitteet ovat muuttuneet eri

Lisätiedot

Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 2015 2019 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Toimintaympäristö... 2 3. Vuokra-asuntokanta ja erityisryhmien asunnot... 4 4. Tavoitteet ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena

Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kehas ohjelma toiminnan ja tekojen tukena Kuopio 30.8.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Kehitysvammaisten asumisen ohjelma (Kehas ohjelma) 1. Valtioneuvoston periaatepäätös

Lisätiedot

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013

Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 1/2014 Investointiavustukset erityisryhmille 2005-2013 21.1.2014 ARA myöntämillä investointiavustuksilla lisätään asumiskustannuksiltaan

Lisätiedot

Vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma. Ilomantsin kunnassa

Vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma. Ilomantsin kunnassa Vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelma Ilomantsin kunnassa Valtionkonttori pyytää vuokrataloyhteisöjen tervehdyttämistoimista ja rahoitusratkaisuista vuokra-asuntokannan kehittämissuunnitelmaa niiltä

Lisätiedot

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Asuntojen hankinta. Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Asuntojen hankinta Vammaispalvelujen neuvottelupäivät 17.1.2013 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Asuntojen hankinnasta Näkökulmia: Kunnat asumisen järjestäjinä: asumisyksiköt,

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa

Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut nyt ja tulevaisuudessa Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, aikuisten ja työikäisten palvelut Rovaniemen kaupunki AIKUISTEN JA TYÖIKÄISTEN PALVELUALUE Tehtäväalueen

Lisätiedot

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin!

On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! 30.1.2015 Kankaanpään kehitysvammaisten ryhmäkodin harjannostajaiset Hyvä juhlaväki, On ilo tuoda valtiovallan tervehdys tähän Kankaanpään ryhmäkodin harjannostajaisiin! Tämä hanke on tärkeä monessakin

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma Sulkavan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 1. Toimintaympäristö Kunnan väestökehitys vuoteen 2040 asti on selvästi laskeva. Kunnan asukasmäärä 30.6.2015 oli 2 775. Asukasluku on vuoden alusta lukien

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2010 lopussa Suositus, 2008 Asui

Lisätiedot

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten toteutuminen Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Esa Nordling PsT,kehittämisp mispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaali-

Lisätiedot

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Asumisen palvelut mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Uudet asuinympäristöt toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen Perustietoa 51-vuotiaasta Lahden vanhusten asuntosäätiöstä (LVAS) Lahden vanhusten asuntosäätiön

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.

Kehas-ohjelman toteutustilanne. Ympäristöministeriön katsaus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto. Kehas-ohjelman toteutustilanne Ympäristöministeriön katsaus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Vammaisten ihmisten elämistä ja asumista koskevia periaatteita ja linjauksia

Lisätiedot

Investointiavustukset erityisryhmille

Investointiavustukset erityisryhmille ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 3/2011 Investointiavustukset erityisryhmille 24.2.2011 Erityisryhmien avustukset ARA myöntää avustuksia erityisryhmien asunto-olojen

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 5

Perusturvalautakunta liite nro 5 KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Äänekoski 992 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI

ASUMISPALVELUJEN KOKONAISUUDEN HALLINTA KUNNASSA, ESIMEKKINÄ JOENSUUN KAUPUNKI ASUMISPALVELUJEN OONAISUUDEN HALLINTA UNNASSA, ESIMEINÄ JOENSUUN AUPUNI untamarkkinat 9.9.2015. Asumispalvelujen vaihtoehtoja Annamari Savela kehittämispäällikkö Joensuun kaupunki sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut. 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3

Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut. 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3 Mielenterveyskuntoutuksen asumispalvelut 13.09.2012 Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 3 2(7) SISÄLLYS 1. Johdanto...... 3 2 Kunnan omat asumispalvelut........3 3. Kaupungin ostamat asumispalvelut......6

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki

Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki Kunnan asumispalvelut ja rikostaustaisten asumisen tuki VAT-verkosto 6.9.2017, Oulu Palveluesimies Katja Karppinen Oulun kaupunki, päihdeasumispalvelut Kenttätien palvelukeskus Kenttätien palvelukeskuksessa

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

TVT ASUNNOT OY EMOYHTIÖ

TVT ASUNNOT OY EMOYHTIÖ TVT ASUNNOT OY EMOYHTIÖ Toimitusjohtaja Teppo Forss YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus Yhtiö tarjoaa vastuullisena vuokranantajana asukkailleen kohtuuhintaista

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

ARA tuotanto vuonna 2007

ARA tuotanto vuonna 2007 ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Ari Laine Puh./tel +358 40 519 2054 Selvityksiä 1/2008 ARA tuotanto vuonna 2007 28.2.2008 ARA tuotanto vuonna 2007 Vuonna 2007 aloitettiin arvioiden mukaan koko

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala

KVPS:n tukiasunnot. RAY- rahoitteiset. Turku 23.4.2015 Pasi Hakala KVPS:n tukiasunnot RAY- rahoitteiset Turku 23.4.2015 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä 17.10.2012 Tuula Tiainen Rakennetun ympäristön osasto tuula.tiainen@ymparisto.fi Erityisryhmät ja asuminen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Kommenttipuheenvuoro Lapinjärvitalo Lapinjärvi 31.8.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Tavoitteet: parantaa ikääntyneiden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

VUOKRA-ASUNTOSELVITYS 2014

VUOKRA-ASUNTOSELVITYS 2014 VUOKRA-ASUNTOSELVITYS 2014 1. Muistion tausta Vuoden 2009 alussa toteutuneen kuntaliitoksen yhteydessä laadittiin vuokra-asuntoselvitys, jonka kaupunginvaltuusto käsitteli 16.11.2009 Selvityksessä käsiteltiin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

RANTASALMEN KUNNAN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016-2020

RANTASALMEN KUNNAN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016-2020 RANTASALMEN KUNNAN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016-2020 RANTASALMEN KUNNANHALLITUS 1.2.2016 / RANTASALMEN KUNNANVALTUUSTO XX.XX.2016 X 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto. 2 2. Rantasalmen väestö-

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle.

VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (8) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.1.2010 1.2. Asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi

Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki PUNKALAITUMEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOYHTIÖIDEN SELVITYS 2014 Lähtötilanne Punkalaitumen kunnassa on vuonna 2013 tehty asuntopoliittinen

Lisätiedot

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet Väestön ikääntyminen, palvelut ja tarvittavat investoinnit Kansalainen, kuntalainen, asiakas Vanhusten määrä lisääntyy räjähdysmäisesti, eräissä kunnissa yli 64 vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2015 loppuun

Lisätiedot

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA

PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA PALVELUTARPEET TUTKIMUKSEN VALOSSA Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Alustavia tuloksia Sari Valjakka 2 Selvityksen kysymykset 1. Missä ja miten neurologisesti

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 20.03.2013 Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 2 3 TVT ASUNNOT OY Turun kaupungin täysin omistama yhtiö. Konserni, joka omistaa asuntoja ja asumisen tiloja, osuuksia asuntoja omistavista yhtiöistä sekä osuuksia

Lisätiedot

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta. LAKIALOITE Laki aravalain 15 a :n ja 15 d :n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle Yleishyödyllisyyssäädöksiä on muutettava kohtuuhintaisen

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit

Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Korjausrakentamisen liiketoimintamallit Tulevaisuuden senioriasuminen Loppuseminaari "Senioreiden hyvinvointi ja asumispalvelut" 30.3.2006 Taideteollinen korkeakoulu Markku Riihimäki VTT:n osaprojekti

Lisätiedot

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 1

Kiinteistökeskus Harjuseutu Oy 1 ASUNTOHAKEMUS Hakemus on voimassa 4kk jättöpäivästä Hakijoilta tarkistetaan luottotiedot luottotietorekisteristä HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Nykyinen osoite Postinumero Toimipaikka Arvo tai ammatti Työnantaja

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen

Mestariasunnot 2 / 2013. Jarkko Kankkunen Mestariasunnot 2 / 2013 Jarkko Kankkunen Mestariasunnot konserni.... Järvenpään Mestariasunnot Oy Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat Levysepänkatu 13 kiinteistö JMA:n 65,30 %, JL Kiinteistötaito 17,15 %, Caves

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015. Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto 22 27.05.2015 Erityisryhmien asumispalvelujen kilpailuttaminen SOTETIJ 22 STLTK 19.05.2015 46 Joensuun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alue järjestää

Lisätiedot