HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2020"

Transkriptio

1 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys Vuokra-asuntokanta Kaupungin omistuksessa olevat vuokra-asunnot Vuokra-asuntojen kunto Asuntojen käyttöaste Vuokrataloyhtiön taloudellinen tilanne ja keskimääräinen vuokrataso Muut vuokra-asunnot Haapajärvellä Omistajaohjaus Erityisryhmien tarpeet ja asunnot Ikääntyneet Vammaiset Mielenterveyskuntoutujat Päihderiippuvaiset Opiskelija-asunnot Vuokra-asuntojen kysyntä ja ennuste Vuokra-asumisen tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet

3 HAAPAJÄRVEN KAUPUNGIN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOSILLE Johdanto Haapajärven kaupungin vuokra-asumisen tarpeet ja tavoitteet ovat muuttuneet eri vuosikymmenillä ja luvuilla vuokra-asuntojen kysyntä oli kovinta ja silloin myös uudistuotanto oli suurta ja pyrki tyydyttämään kysyntää. Lamavuosina, luvun alussa, kaupungin omistaman tytäryhtiön, Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen, asunnoista noin 20 oli tyhjillään. Samanaikaisesti luvun alussa, vuosina , rakennettiin noin 100 asuntoa lisää (Niittyhaka, Niittyvilla, Laidunkartano, Salpalemmikki, Salpanyyrikki, Jukola) luvulle tultaessa, kunnan asukasluvun edelleen laskiessa, vuokra-asuntojen kysyntä oli selvästi muuttunut tarpeiltaan ja volyymiltaan. Asuntojen kysyntä kohdistui nyt erityisesti pieniin asuntoihin. Vuosikymmenen puolivälissä peruskorjattiin Haavantöyrä, jonka yhteydessä tehtiin asuntojen jakoa ja saatiin lisää pieniä asuntoja. Vuonna 2007 tehtiin käyttötarkoituksen muutos ja peruskorjattiin Sivakka 1-vaiheen kiinteistö josta tuli Kirsikkakoti, 16 asuntoa käsittävä kiinteistö mielenterveys- ja kehitysvammaisille asujille. Tämän Haapajärven kaupungin vuokra-asumisen kehittämissuunnitelman tavoitteena on selvittää nykyinen asuntokanta, muuttuneet tarpeet sekä luoda lähivuosien tavoitteet ja suuntalinjat vuokra-asumisen kehittämiselle. Vuokra-asumisen kehittämissuunnitelmaa laatineessa työryhmässä ovat olleet Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen toimitusjohtaja Taina Ruhala, Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen terapiapalveluiden palvelujohtaja Riitta Mikkilä, kuntayhtymäjohtaja Johanna Kiiskilä sekä Haapajärven kaupungin talousja hallintojohtaja Unto Vesamäki. Lisäksi taustatietoja on saatu muiltakin viranhaltijoilta. 2. Haapajärven väestö- ja työpaikkakehitys Haapajärven kaupungin väkiluku on vähentynyt jo usean vuosikymmenen ajan luvun puolivälissä Haapajärvellä asui noin 8500 asukasta, vuonna 2000 kaupungin asukasluku oli 8236 ja vuoden 2012 lopussa 7644 asukasta luvun lopussa ja luvun alussa väkiluvun pienentyminen oli nopeampaa, mutta on viime vuosina ollut hitaampaa ja vuonna 2012 asukasluvun muutos oli positiivinen 35 henkilöllä. Tulevaisuudessa on odotettavissa väkiluvun lievää pienentymistä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan kaupungin asukasluku vähenisi seuraavien vajaan 30 vuoden aikana noin 650 asukkaalla. 2

4 Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan kaupungin asukasluku vähenisi seuraavan vajaan 30 vuoden aikana noin 650 asukkaalla Väkiluku yhteensä

5 Syntyvyys on Haapajärvellä ollut vielä hyvä. Vuosittain syntyy edelleen lähes 100 uutta Haapajärvistä Syntyneet ja kuolleet Syntyneet Kuolleet Pitkällä aikavälillä työpaikkojen määrä Haapajärvellä on ollut vähenevä. Suurin tekijä muutoksessa on ollut alkutuotannon rakennemuutos, jossa tilamäärä ja alkutuotannon työpaikat ovat vähentyneet, mutta tuotanto esim. maidossa ja peltoviljelyssä ovat pysyneet samana, jopa kasvaneet 1990 luvulta. Muilla toimialoilla ja erityisesti palvelusektorilla työpaikkojen määrä on ollut kasvava. Työpaikkojen määrä on vähentynyt vuodesta 1990 vuoteen 2010 yli 300:lla, mutta asukaslukuun suhteutettuna se on pysynyt samana eli 39,6 % asukasluvusta. Haapajärvi on ns. työvoimaa vastaanottava paikkakunta. Pendelöinti tilastot osoittavat sen, että Haapajärvellä käydään jatkuvasti enemmän töissä muualta, kuin mitä haapajärviset käyvät töissä paikkakunnan ulkopuolella. Haapajärven työpaikkaomavaraisuus oli vuoden 2011 lopussa 104,4 % (vuonna 1990 se oli 100,1 % ja vuonna 2010 luku oli 106,5 %). 4

6 3. Vuokra-asuntokanta 3.1 Kaupungin omistuksessa olevat vuokra-asunnot Haapajärven kaupungin merkittävin vuokranantaja, Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot, on kaupungin kokonaan omistama aravavuokrataloyhtiö, joka on perustettu Yhtiö: 314 asuntoa, joista on 16 vammais- ja mielenterveyskuntoutujille ja 30 opiskelijoille 21 vuokranmääräytymisyksikköä kerrostalot 115 as luhtitalot 62 as rivitalot 139 as runsaat 500 asukasta ,50 asm2 Asumisväljyys v ,23 m2/as Suoraan kaupungin omistuksessa olevat asunnot ovat pääosin erityisryhmille tarkoitettuja mm. Karjalahden palvelukeskus, Haapakodit ja loput yksittäisiä esim. koulujen yhteydessä olevia asuntoja. Kaupunki: 84 as palveluasunnot 48 as muut vanhusasunnot 14 as päihdeasunnot 8 as Vuokra-asuntojen määrä paikkakunnalla on yhteensä n. 800 asuntoa. 5

7 3.2 Vuokra-asuntojen kunto Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen kiinteistökanta on rakennettu pääosin luvuilla. Viimeisten 20 vuoden aikana on peruskorjattu yhteensä 6 vuokranmääräytymisyksikön, 119 kerros- ja rivitaloasuntoa (38 % vuokra-asunto kannasta). Korjatut kohteet ovat valmistuneet luvuilla ja niissä on parannettu varustetasoa ( ), muutettu käyttötarkoitusta eri käyttäjäryhmille (2008), muutettu isoja asuntoja pienasunnoiksi (2005) ja nyt on valmistumassa ensimmäiset jälkiasennettavat hissit keskustassa sijaitsevaan kerrostaloon (2014). Hissittömiä kerrostaloja on jäljellä 3 kpl. Yhtiössä tehdyn tuoreen pitkäntähtäimensuunnitelman (PTS) perusteella seuraavalla 10-vuotiskaudella raskaita peruskorjauksia ei ole tulossa, mutta rakennusten ikääntymisestä johtuvaa normaalia pienempää peruskorjaustyyppistä korjaustarvetta on n. 3 milj. euron edestä. Mikäli hissien rakentamista jatketaan, nettokustannukset hissiavustusten jälkeen ovat kolmen kiinteistön osalta n. 0,6 milj. euroa. Nämä ovat yhteensä 3,6 milj. euroa. Kiinteistöt ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa. Normaalit oikea-aikaiset korjaukset pitävät rakennukset sellaisena myös edelleen. 3.3 Asuntojen käyttöaste Haapajärvellä on 41,8 kpl arava-vuokra-asuntoa/1000 asukasta kohti. Ympäristökunnissa luku on 21 ja 36,5 välillä. Alueellista tasoa korkeampi määrä selittyy sillä, että Haapajärvellä on ollut runsaasti teollisuuden työpaikkoja ja siten vuokra-asuntotarvetta enemmän kuin naapurikunnissa. Haapajärven kaupunki päätti 1990-luvulla keskittää vuokra-asuntojen ylläpidon omistamalleen vuokrataloyhtiölle ja myi sille suoraan omistamansa asuinkiinteistökannan (aravavuokrataloja 3 kpl, 41 as. ja 9 asunnon vapaarahoitteisen rivitalon). Lisäksi luovuttiin yksittäisistä asuntoosakehuoneistoista ja omakotitaloista myymällä ne yksityisille (n. 30 asuntoa). Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot yhtiön asuntojen käyttöaste pysyi luvun alkuvuosien pientä notkahdusta huolimatta pitkälle 2000-luvulle tasaisena ja hyvänä. Tuolloin lama-aikana asuntokantaa sopeutettiin myymällä vapaarahoitteista pienkiinteistöä yksityisille (yht. 13 as) luvun puolivälin jälkeen kysyntä alkoi kuitenkin heikentymään muuttoliikkeen seurauksena ja yhtiö joutui käynnistämään sopeutustoimet muuttuneessa tilanteessa. Vuonna 2005 peruskorjattiin vajaakäytöstä kärsinyt ydinkeskustassa sijaitseva kerrostalo siten, että suuria saunattomia kaksioita ja kolmioita muunnettiin pienasunnoiksi (yht. 10 as). Vuonna 2007 myytiin perustettavalle as.oy:lle uudistuotantoa varten purkukuntoinen hyvällä paikalla sijaitseva 1960-luvun rivitalo (11 as) ja 16 asunnon kerrostalo peruskorjattiin ja muutettiin käyttötarkoitukseltaan vammais- ja mielenterveyskuntoutujille sekä päivätoimintakeskustiloiksi 6

8 (Kirsikkakoti). Käyttöaste paranikin toimenpiteiden johdosta joksikin aikaa, mutta v se alkoi jälleen heikentymään. Paikkakunnan kokonaistilannetta tällöin selvitettäessä ilmeni, että keskusta-alueella oli kpl tyhjää vuokra-asuntoa eri toimijoilla. Vuokratalot -yhtiön osuus tästä oli n %. Yhtiössä huomioitiin em. kokonaistilanne, kun kosteusvaurion saanut 10 as. kerrostalo peruskorjaamisen sijasta päätettiin purkaa v Samalla paikkakunnan vuokra-asuntojen ylitarjontaa saatiin vähennettyä. Hissien rakentaminen 3 krs kerrostaloon aloitettiin kiinteistössä asuvien asukkaiden toiveesta ja muutoinkin esteettömien asuntojen kysynnän kasvaessa vuonna Yhtiö on vähentänyt vuokra-asuntokantaansa kysynnän vähentymisen takia viimeisen 15 vuoden aikana n. 40 asunnon verran. Asuntokantaa kokonaisuudessaan kuntakonsernissa on vähennetty yhteensä n. 70 asuntoa. Tällä hetkellä käyttöastetta voidaan pitää paikkakunnan ja alueelliseenkin tilanteeseen verrattuna varsin tyydyttävänä. Ympäristökunnissa on myös asuntoja vähentäviä toimenpiteitä tehty käyttöasteen parantamiseksi. Käyttöastelukuja 2004/97% 2005/98% 2006/95% 2007/93% 2008/97 % 2009/96% 2010/95% 2011/93,6% 2012/95,1% 2013/96% Asukkaiden vaihtuvuus 2009/45% 2010/39 % 2011/31% 2012/36% 2013/28% Yhtiö on tehnyt eri skenaarioiden pohjalta suunnitelmat kiinteistökannan lisäsopeuttamisesta, mikäli paikkakunnan kysyntätilanteessa tapahtuu muutoksia. 3.4 Vuokrataloyhtiön taloudellinen tilanne ja keskimääräinen vuokrataso Taloudellinen tilanne yhtiössä on tyydyttävä. Hoito- ja pääomamenot on saatu hoidettua sekä korjauksia tehtyä. Asuintalovarauksia ei ole tehty. Pienen yhtiön mahdollisuudet kerätä alhaisen vuokratason alueilla varoja tuleviin investointeihin on haasteellista. Merkittävä osa tuloista on kulunut ja kuluu rakentamisaikaisten ja peruskorjausten lainojen korkeisiin pääomakustannuksiin ja lisäksi vajaakäyttö on aiheuttanut tulonmenetyksiä. Yhtiö on järjestellyt lainasalkkuaan ensimmäisen kerran 1990-luvun lopulla ensisijais- ja korkeakorkoisten aravalainojen konvertoinneilla ja myöhemminkin järjestelyjä on tehty tarvittaessa. Laajempiin järjestelyihin on saatu kaupungin takaus. Yhtiön lainamäärä on 7,33 milj. euroa eli 427 e/asm2. Rakennuksista luopumiset, purkamiset ja käyttötarkoituksen muutokset ovat kaikki vaatineet taloudellista panostusta. Toisaalta toimet ovat helpottaneet vajaakäytön ja ylläpidon kustannuksia, mutta vastaavasti tuoneet kertaluonteisia kustannuksia sekä lisänneet lainarasitusta ko. rakennukselle tai muille jäljelle jääville rakennuksille. Tasearvojen arvonalennukset purkutalojen osalta ovat myös aiheuttaneet kirjanpidollisia tappioita, joita on vaikea saada katettua. Tehdyt 7

9 toimenpiteet ovat kuitenkin olleet erittäin tarpeellisia. Yhtiön korjaustarpeiden rahoitus yhdessä nopeasti nousevien hoitokulujen sekä rahoituskulujen kanssa muodostavat tilanteen, jossa käyttöasteen säilyminen yli 95 %:ssa on erittäin tärkeää yhtiön talouden takia. Keskivuokra v on ollut 8,55 e/m2/kk ja vuonna 2014 se on 8,90 e/m2/kk. Vuokraan sisältyy lämpö, vesi ja kaapeli-tv, osissa kohteita myös pesutuvan käyttö ja opiskelija-asunoissa myös sauna ja sähkö. Mikäli erityisryhmien asunnot (opiskelija-asuntola ja Kirsikkakoti) jätetään huomioimatta, keskivuokra on 8,78 e/hm2/kk. Vuokrien nousu alkaen 0,30 e/m2/kk johtuu pääosin hoitomenojen kasvusta, mm. kiinteistöveron, veden, kiinteistönhoidon, korjaus-, jäte- sekä sähkökulujen sekä aravalainojen vuosimaksujen noususta. Tällä hetkellä vuokrat olisi yhtiössä tärkeätä säilyttää nykyisellä tasolla alueellisen kilpailukyvyn ja asukkaiden maksukyvyn säilyttämisen takia. 3.5 Muut vuokra-asunnot Haapajärvellä Haapajärven Vanhainkotiyhdistyksellä on omistuksessaan vuokra-asuntoja yhteensä 139 kpl (sisältää erityisryhmille tarkoitetut Olavikodin ja Männistökodin asunnot). Muilla yksityisillä on vuokra-asuntoja n. 250 kpl. Haapajärven kaupungin 100 % omistamia asunto oy muotoisia vuokrataloja fuusioitiin kolme taloa Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokrataloihin vuonna 2003 (yht. 36 asuntoa). Asumisoikeusasuntoja ei ole rakennettu. Vuokra-asuntojen määrä Haapajärvellä jakaantuu seuraavasti: vuokratalot 40 %, vanhainkotiyhdistys 20 % ja muut 40 %. 4. Omistajaohjaus Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen toimintaa ohjaa Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategia Vetovoimainen Haapajärvi sekä konserniohjeet. Kaupunginhallitus antaa tytäryhtiöiden yhtiökokousedustajille ohjeita päätöksentekoa varten merkittävissä asioissa mm.: - hallituksen jäsenten valinta - tilintarkastajan valinta - tytäryhtiöiden ja kaupungin vuosittaiset suunnitelmat, jotta ne eivät ole ristiriidassa keskenään - toiminnan olennainen laajentaminen tai supistaminen - yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen merkittävä muuttaminen - yhteisön toimialan kannalta poikkeuksellisen merkittävä investointi tai omaisuuden luovutus Haapajärven kaupunki ja sen tytäryhtiöt pitävät yhteisiä kokoontumisia, konsernipalavereja, joissa pohditaan kaupungin konserniin kuuluvien yhtiöiden yhteistyötä ja yhtiöiden kehittämistä. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain talousarviossaan tytäryhtiöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Yhtiöiden taloutta ja toimintaa ja tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätösten avulla. Vuokratalot yhtiölle asetetut tavoitteet vuodelle 8

10 2014 ovat: - käyttöaste yli 95 % - asukkaiden vaihtuvuus alle 38 % - kiinteistöjen kunnossapitoa tehdään PTS:n mukaisesti - kiinteistönpidossa otetaan käyttöön huoltokirjat Vuokratalot yhtiö on ottanut pitkäaikaista lainaa vuosina yhteensä 3,12 milj. euroa. Lainat on käytetty pääosin lainasalkun uudelleen järjestelyihin sekä myös investointien rahoittamiseen. Kaupunki on myöntänyt vuokratalot -yhtiön ottamille pankkilainoille omavelkaisia takauksia kaikkiaan noin 3,9 milj. euroa. 5. Erityisryhmien tarpeet ja asunnot Haapajärvellä erityisryhmien asuntorakentamisessa asuntotarpeen selvittelyssä ja toiminnassa eli ns. perustyössä vastuu on Peruspalvelukuntayhtymä Selänteellä. Erityisryhmien asuntojen rakentaminen ja Ara:n avustusten hakeminen ovat kaupungin ja/tai Kiinteistö Oy Haapajärven vuokratalojen vastuulla. 5.1 Ikääntyneet Haapajärvellä ikääntyneelle väestölle suunnattuja vuokra-asuntoja on kaupungin omissa yksiköissä: Haapakodilla ja Karjalahden palvelukeskuksessa. Haapajärven Vanhainkotiyhdistyksellä niitä on Kuonalantiellä (Lepomajat) sekä Männistökadulla (Olavikoti). Lampelan Palvelukoti on yksityinen iäkkäiden ihmisten asumispalveluja tuottava yksikkö. Myös Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokrataloilla on vuokralla iäkkäitä ihmisiä. Haapakoti ja Karjalahden Palvelukeskus ovat kaupungin omistamia iäkkäiden ihmisten asumisyksiköitä joista palvelukeskuksessa on tehostettua palveluasumista. Palvelukeskuksessa on neljä osastoa: Rantala, Ritvala, Pihlaja ja Hopeahapsi. Haapakoti on palvelukoti, joka on muuttumassa vuokra-asunnoiksi. Siellä ei ole yövalvontaa mutta turvapuhelimen hälytykset menevät palvelukeskukseen, josta tarvittaessa hoitaja käy tarkistamassa tilanteen. Haapakoti ja palvelukeskus sijaitsevat molemmat Mustolanperäntiellä noin 4 km päässä Haapajärven keskustasta. Haapakodit, 14 rivitaloasuntoa (3 taloa) on rakennettu 1990 luvun alussa. Kuntokartoitus ja korjauksia on tehtävä lähivuosina. Karjalahden Palvelukeskuksessa on 48 asuntoa. Se on rakennettu 1980 luvun puolivälissä ja sitä on korjattu 1990 luvun lopulla. Suunnitteilla on uusi peruskorjaus vuosina Haapajärven vanhainkotiyhdistyksen asunnoista suurin osa sijaitsee Kuonalantiellä noin 0,5 km päässä ydinkeskustasta. Näihin asuntoihin on mahdollista saada kotihoidon palveluja yksittäisten asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan sekä erilaisia tukipalveluja mm. ateriapalvelut. Yhdistyksen omistamassa Olavikodissa asuu 15 iäkästä ihmistä. Olavikoti on lähinnä muistisairaita varten oleva tehostetun palvelun yksikkö. Olavintuvalla (sekä Olavikodilla että 9

11 Männistökodilla) on tällä hetkellä menossa peruskorjaus (kosteusvauriot) joka valmistuu kevään 2014 aikana. Haapajärven Kuusaalla, noin 25 km päässä keskustasta, sijaitsee yksityisen ylläpitämä, iäkkäille asukkaille tarkoitettu 11 paikkainen palveluasumisen yksikkö, Lampelan Palvelukoti. Asukaspaikat ovat tällä hetkellä kaikki haapajärvisten käytössä, joko palvelusetelillä tai vanhoilla ostopalvelusopimuksilla. Sinne on tarvittaessa mahdollista saada myös tehostettua palveluasumista. Lisäksi monet ikääntyneet henkilöt asuvat omistusasunnoissa tai vuokraasunnoissa keskustaajamassa sijaitsevissa kerros- ja rivitaloissa sekä omakotitaloissa. Iäkkäät asiakkaat voivat saada toimintakyky huomioiden erilaisia kotona asumista tukevia palveluja. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaisesti, itsenäisesti asuvia yli 75 vuotiaita tulisi olla %. Haapajärvellä itsenäisesti asuvia ko. ikäluokasta on 87,8 % (v.2012). Säännöllisen kotihoidon piirissä heitä on 17,4 % ja omaishoidontuen piirissä 5,8 %. Ko. ikäluokasta on tehostetun palveluasumisen piirissä Haapajärvellä 9,8 % (v.2012), kun se ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaisesti tulisi olla 5 6 %. Tehostetun palveluasumisen paikkamäärät riittävät vuoteen 2020, mikäli prosentti on 6. Haapajärven nykyisessä luvussa (9.8 %) on mukana pitkäaikaispotilaita. Haapajärvellä tarvitaan lyhytaikaisen hoidon (ns. vuorohoito) paikkamääriä lisää. Tällä hetkellä paikkoja on 9 eli 1,34 % ko. ikäluokasta, kun se suosituksen mukaan pitäisi olla 2 3 %. Vuoteen 2020 tarvittaisiin 23 hoitopaikka ja vuoteen hoitopaikkaa. Tämä toimintamuoto on ensisijainen tukimuoto kotihoitoa ajatellen. Haapajärvellä tuetaan kotona asuvia ikäihmisiä mm. seuraavasti: - seniorineuvola - ilman ajanvarausta toimiva avovastaanotto - erilaiset jumppa- ja kuntoiluryhmät - asiointipalvelut - ateriapalvelut - kylvetyspalvelut - ulkoiluystäväpalvelu - turvapuhelimet, -hälyttimet ja laitteet - siivouspalvelut (järjestöjen toimesta) - muistihoitajan vastaanotot/ kotikäynnit - omaishoidontuki - päiväkeskustoiminta 5.2 Vammaiset Vammaisten asumispalvelujen laatusuosituksen (STM 2003) mukaan kunnan tulee huomioida vammaisten ihmisten asumisessa: 10

12 - vammaisen ihmisen asumisen tarpeet mukaan kuntasuunnitelmaan - ympäristö rakennettava esteettömäksi ja toimivaksi - yhteiset palvelut kaikkien saavutettavissa - yksilöllisillä palveluilla tavoitellaan yhdenvertaisuutta Valtioneuvoston periaatepäätös v koskee kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämisen ohjelmaa v Ohjelman tavoitteena on varmistaa laitoksista ja lapsuudenkodista muuttaville kehitysvammaisille henkilöille yksilöllinen asuminen, johon kuuluu esteetön ja toimiva asunto tavallisessa asuinympäristössä sekä riittävät, yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut ja tuki. Haapajärvellä toimii Vuokratalojen omistamassa ja kaupungille edelleen vuokratussa Kirsikkakoti kiinteistössä oma kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille tuettua asumispalvelua tarjoava yksikkö, jonka hoivapalvelut tuottaa Ppky Selänne. Alle 17 vuotiaita kehitysvammaisia on 21 henkilöä. Kaikkiaan kehitysvammaisia on tällä hetkellä 85 henkilöä. Haapajärven Vanhainkotiyhdistyksen omistamassa Männistökodissa on asukkaina tällä hetkellä sekä kehitysvammaisia että vanhuksia. Männistökoti tullaan muuttamaan kuluvan vuoden aikana yksistään kehitysvammaisten tehostetuksi asumispalveluyksiköksi, jolloin siinä on 14 paikkaa + 3 tukiasuntoa kehitysvammaisille. Vanhainkotiyhdistyksellä on Kuonalantiellä kehitysvammaisten palveluasumiseen tarkoitettu ryhmäkoti jossa on 7 asukasta. Vammaispalvelulain (VPL) mukaisille asukkaille ei ole omaa asumisyksikköä. Tarvittaessa heille on ostettu paikka Validialta tai Runolasta. Muutoin he asuvat kotona. Ratkaisu asumisesta ja tuesta on aina tapauskohtainen. 5.3 Mielenterveyskuntoutujat Mielenterveyslain 5 :n mukaan mielisairautta tai muuta mielenterveyshäiriötä potevalle henkilölle on järjestettävä mahdollisuus hänen tarvitsemaansa lääkinnälliseen tai sosiaaliseen kuntoutukseen liittyvään tuki- ja palveluasumiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kehittämissuosituksen (STM:n julkaisuja 2007:13) mukaisesti: - Hyvin hoidetut mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut parantavat kuntoutujien elämänlaatua ja vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia. - Ensisijaisena tavoitteena on turvata asumisen pysyvyys asiakkaan omassa kodissa. Paluu omaan kotiin varmistetaan myös hoitojakson jälkeen. - Pitkäaikaisessa asumisessa asumisen laadun on vastattava yleisiä asumisen standardeja. - Riittävät ja tarkoituksenmukaiset kuntouttavat palvelut turvataan sekä omassa asunnossa että asumispalveluyksikössä. Haapajärven kaupunki on vuokrannut Vuokratalojen omistamasta Kirsikkakoti 11

13 kiinteistöstä tilat, joissa se tarjoaa tuettua asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille, yhteensä 16 asuntoa. Asuminen Kirsikkakodissa on kevyesti tuettua, hoitaja ohjaa tarvittaessa päivittäisissä askareissa ja toiminnoissa sekä vastaa asukkaiden lääkehoidosta. Hoivapalvelut Kirsikkakotiin tuottaa Ppky Selänne. Yksityisiä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tuottajia Haapajärvellä on Haapajärven Kimppakoti Oy, Palvelukoti Haapajärvi (Mikeva) sekä Palvelukoti Jaakonkartano. Haapajärven Kimppakoti sijaitsee lähes kaupungin keskustassa, kuitenkin omassa rauhallisessa ympäristössä. Koti valmistui keväällä 2004 ja siinä on 18 asukaspaikkaa, joista 10 on tehostettua asumispalvelua, 8 palvelukoti asumispalvelua ja 6 tukiasuntopaikkaa kodin ulkopuolella harjaantumisasumiseen. Haapajärven Palvelukoti (Mikeva) sijaitsee keskustan tuntumassa. Kiinteistö on vuonna 2002 remontoitu palvelukotikäyttöön. Palvelukoti on 12 paikkainen. Intervallipaikkoja on saatavilla mahdollisuuksien mukaan. Asukkaina voivat olla mm. mielenterveysongelmaiset, päihdeongelmaiset sekä lievästi kehitysvammaiset. Jokaiselle asukkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma yksilöllisten erityistarpeiden mukaan ja se tarkistetaan ja päivitetään 3 6 kk:n välein. Palvelukoti Jaakonkartano sijaitsee Autiorannalla, noin 10 km:n päässä Haapajärven keskustasta. Siinä on 12 mielenterveyskuntoutujalle tarkoitettua asukaspaikka ja 2 intervallipaikkaa. Jaakonkartanossa on ympärivuorokautinen hoiva ja huolenpito. 5.4 Päihderiippuvaiset Haapajärven kaupunki on rakennuttanut 2000 luvulla 8 asuntoa käsittävän pientalo kokonaisuuden päihderiippuvaisille asukkaille noin 3 km päähän keskustasta. Asunnot on vuokrattu vuokratalot yhtiölle, joka jälleen vuokraa ne tarvitseville. Rakennukset ovat hyväkuntoiset. Kiinteistössä asuminen on itsenäistä. Päihderiippuvaisia asuu myös yksityisten vuokranantajien ja vuokrataloyhtiön asunnoissa. Haapajärven kaupungilla ei ole päihderiippuvaisille henkilöille omia asumispalveluyksiköitä. Tarpeen ilmetessä paikka hankitaan ostopalveluna asiakkaan toimintakyvyn ja tarpeen mukaisesti. Erityisesti nuoria päihdeongelmaisia joilla on maksuhäiriöitä ja velkaantumista on tuettava avohuollon toimenpitein. 5.5 Opiskelija-asunnot Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalot omistaa 30 asuntoa käsittävän opiskelijaasuntolan os. Koulukatu 19, joka on tarkoitettu Jedu:n II-asteen oppilaitosten opiskelijoille. Osa asunnoista on vuokrattu soluasuntoina ja osassa asunnoissa 12

14 asuu myös työssä käyviä asukkaita. Vastaavasti opiskelijoita asuu myös vuokratalo yhtiön muissa kiinteistöissä. Soluasuntona vuokrattujen asuntojen tarve on vähentynyt vuosien mittaan. 6. Vuokra-asuntojen kysyntä ja ennuste Haapajärven kaupungissa on nykyiseen asukasmäärään ja asuntokysyntään nähden tasapainossa oleva vuokra-asuntotilanne. Kunnassa on tarjolla hyvin myös yksityisten vuokranantajien asuntoja. Kysyntätilanteen heikentymiseen ja sitä seuranneen käyttöasteen laskuun on reagoitu suhteellisen nopeasti sopeuttamalla asuntokantaa kysyntää vastaavaksi. Asukkaiden vaihtuvuus asuntojen ylitarjontavaiheessa oli keskimäärin %. Vuonna 2013 vaihtuvuus oli alle 30 %. Vaihtuvuutta selittää osiltaan se, että omistusasumisen suosio on Haapajärvellä perinteisesti ollut korkea ja vuokralla asuminen koetaan väliaikaiseksi vaiheeksi elämässä. Omistusasuntojen hankintakynnys on myös alhainen, koska asuntojen hinnat ovat varsin edulliset. Paikkakunnan väestö ikääntyy ja tarve ydinkeskustan esteettömiin asuntoihin tulee lisääntymään. Vuokrataloyhtiöllä on vielä 3 kpl hissittömiä kerrostaloja ydinkeskustassa, jotka muutostöillä sekä hissirakentamisella saadaan varsin nopeasti vastaamaan näitä tarpeita luvuilla valmistuneissa rakennuksissa on paljon asunnonhakijoiden tarpeeseen nähden väärää asuntokokoa. Kysyntää olisi yksin asuville sopivista saunallisista pienasunnoista ja tarjonta taas on kooltaan perheasunnoksi sopivaa saunatonta isoa kaksiota ja kolmiota. Hakijaruokakunnista tilanteen mukaan (yht. 58 kpl) oli 1 hlön talouksia 43 kpl ja 2 hlön talouksia 5 kpl (yhteensä 82 %), ja 3-4+ talouksien osuus 10 kpl (18%). Vuokra-asunnon saaneita vuonna 2013 oli 89 kpl, joista 55 kpl 1 hlön talouksia (62 %), 14 kpl 2 hlön talouksia (21%), 20 kpl hlön talouksia (17 %). Haettavana vuonna 2013 oli 92 asuntoa, joista 19 yksiötä (20%), 48 kaksiota (52 %), 21 kolmiota ja 4 neliötä (27%). Paikkakunnan vuokra-asunto- ja omistuskiinteistökanta on ikääntymässä ja peruskorjaustarve kasvaa. Uudistuotanto vuokrataloyhtiöllä on ollut pysähdyksissä 1997 vuodesta lähtien ja yksityisellä sektorilla sen määrä on ollut pientä. Kiinteistökannan ikääntymisen myötä tulee ajan myötä käynnistymään myös korvausrakentamisinvestoinnit. Yksityisellä on omistuksessaan vuokrakäytössä olleita luvun kerrostalokiinteistöjä, joissa on ollut tyhjiä asuntoja. Näitä on nyt kunnostettu ja sen jälkeen vuokrattu tai ollaan muuntamassa asuntoosakeyhtiöksi. Vuokrataloyhtiöllä ei ole nyt kysynnän puutteen takia tyhjiä asuntoja ja asunnonhakijoita on kohtuullisesti. Tammikuussa 2014 valmistuvan hissiremontin jälkeen tulevat vuokraukseen, korjauksen ajaksi tyhjennetyt 6 asuntoa. 5 rivitaloasuntoa käsittävä Asunto oy Jukola (kaupunki omistaa 100 %) on nyt remontin takia tyhjä ja se valmistuu asteittain vuokra-asuntokäyttöön kevään 2014 kuluessa. 13

15 Lähitulevaisuudessa on jonkin verran lisäkysyntää suhteellisen pienille ja edullisille vuokra-asunnoille. Samoin ikäihmisten isompien asuntojen lisätarve tulevaisuudessa lienee suurempi, koska suuret ikäluokat ovat juuri siirtyneet tai siirtymässä eläkkeelle. Lisäksi vanhusten määrä kasvaa, koska eliniät pidentyvät kaiken aikaa. Sivukylillä asuvat vanhukset joutuvat muuttamaan keskustaan lähelle palveluja, koska eivät jaksa ylläpitää omakotitaloaan. Näissä vanhuksissa on myös pariskuntia, jotka tarvitsevat isompia asuntoja. Kun vanhukset asuvat keskustassa myös hoivapalvelut ja kuntoutus on helpompi ja taloudellisempi toteuttaa. 7. Vuokra-asumisen tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet Tällä hetkellä tarvetta tavanomaisten vuokra-asuntojen lisärakentamiselle ei kunnassa ole ellei työpaikkakehityksessä tapahdu merkittävää lisäystä. On kuitenkin varauduttava mahdolliseen väestökehityksen mukaiseen kysyntään ja toisaalta korvausrakentamiseen. Mm. saunallisten pienasuntojen kysyntään vastaamiseen tarvitaan nykyisiä asuntoja korvaavaa uudistuotantoa tulevaisuudessa. Hissien rakentamista sekä asuntojen esteettömyysmuutoksia jatketaan tarpeen mukaan ja vastataan siten ikääntyvän väestön asumisen tarpeisiin. Vuokra-asuntojen markkinointia jatketaan tulevaisuudessakin. Vuokrataloyhtiön ja kaupungin yhteistä kiinteistönhoidon kehittämishanketta jatketaan. Vuokratalot yhtiön ja muiden kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden yhteistyötä jatketaan, mm. palaverit, palveluiden hankinta, palkanlaskenta, lomasijaisuudet ym. Korjaustarpeet on määritelty 2013 syksyllä kuntoarvioiden perusteella laaditussa PTS:ssa. Korjausten toteutuksessa ja rahoituksessa on huomioitava, että vuokrataso pystytään pitämään alueellisesti edelleen kilpailukykyisenä. Vuokra-asuntokannan kehittäminen ja siihen käytettävät resurssit ovat riippuvaisia asuntojen kysynnästä ja riittävästä käyttöasteesta. Kysyntään vaikuttaa oleellisesti paikkakunnan yleinen työllisyystilanne ja muuttoliike. Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien tarpeisiin tarvitaan todennäköisesti uudisrakentamista. Tarve on tämän hetken arvion mukaan kaksi 5 10 asunnon rakennusta. Myös päihderiippuvaisille suuntautuvaan vuokraasuntojen rakentamiseen on varauduttava lähitulevaisuudessa 5 asunnon verran. Yleisenä kehittämistavoitteena ovat esteettömämmät, viihtyisämmät sekä hakijakunnan tarpeita vastaavat asunnot. Vuokra-asumisen tulevaisuuteen paikkakunnalla vaikuttaa myös merkittävästi tulevan kuntarakenneuudistuksen vaikutukset. 14

Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma Säkylän kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma 2015 2019 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Toimintaympäristö... 2 3. Vuokra-asuntokanta ja erityisryhmien asunnot... 4 4. Tavoitteet ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja Ikäkoti kuntoon! -kampanja Esteettömyys on asumisen kehittämistä Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus -seminaari, 4.11.2014, Lahti, Sibeliustalo Sari Hosionaho,FT,

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013

Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 0400 996 067 Asuntomarkkinakatsaus 1/2013 31.1.2013 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) kerää ja analysoi asuntomarkkinoita ja rakentamista koskevia tietoja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015

Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen. Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Tuet muutostöihin ja esteettömyyteen Asuntoasiantuntija Eija Kuokkanen kevät 2015 Taustaa ja tavoitteita Suomessa halutaan asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään Vuoteen 2030 mennessä tarvitaan miljoona

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia

ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia ARA - SEMINAARI Joensuun Kodit Oy:n toimenpiteet muuttuvissa markkinatilanteissa ja toimenpide-ehdotuksia Matti Martikainen 23.10.2013 www.joensuunkodit.fi 1 Kaupungin täysin omistama kiinteistöosakeyhtiö,

Lisätiedot

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010

ISSN Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh Selvitys 2/2011. ARA-tuotanto 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 4 996 67 Selvitys 2/211 ARA-tuotanto 21 2.3.211 Sisällys 1 ASUNTOMARKKINAT TOIPUIVAT NOPEASTI 3 2 YLI 12 UUTTA ARA-ASUNTOA RAKENTEILLE VUONNA 21 4

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008

SATO JA SENIORIASUMINEN. Maunulan aluefoorumi / Jaana Närö 27.10.2008 SATO JA SENIORIASUMINEN SATOn toimialat Asuntosijoitus Asuntorakennuttaminen 23 000 asuntoa (pks 70%) asuntotuotanto 400-800 as./v. (pks 60%) SATOn historia Asiakastarpeiden muutokset ja SATOn palvelulupauksen

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa

Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa KIRA-foorumin media-aamiainen 6.9.2012 Ikäihmisten asuminen nyt ja tulevaisuudessa Kirsti Pesola, tekn.lis., arkkitehti SAFA projektipäällikkö, KÄKÄTE-projekti Vanhustyön keskusliitto, Malmin kauppatie

Lisätiedot

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY

Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 20.03.2013 Timo Laaksonen TVT ASUNNOT OY 2 3 TVT ASUNNOT OY Turun kaupungin täysin omistama yhtiö. Konserni, joka omistaa asuntoja ja asumisen tiloja, osuuksia asuntoja omistavista yhtiöistä sekä osuuksia

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen

Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikäystävällinen asuinalue ja asuminen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma Turku 21.4.2016 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta. Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palveluasumisen suunnitelma Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. PALVELUASUMISEN KÄSITTEET JA VALTAKUNNAN LINJAUKSET...

Lisätiedot

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 476/10.03.02/2015 143 Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg ja hoito- ja hoivapalveluiden tulosyksikön

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla

Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 14.2.2013 Vanhojen asuntojen hintojen kasvu yhtä ripeää kuin pääkaupunkiseudulla Asunnon hintaan vaikuttaa moni tekijä, joista mainittakoon rakennuksen talotyyppi,

Lisätiedot

RANTASALMEN KUNNAN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016-2020

RANTASALMEN KUNNAN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016-2020 RANTASALMEN KUNNAN VUOKRA-ASUMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2016-2020 RANTASALMEN KUNNANHALLITUS 1.2.2016 / RANTASALMEN KUNNANVALTUUSTO XX.XX.2016 X 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto. 2 2. Rantasalmen väestö-

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Arviointimalli Ikääntyneiden asumisen tarpeen ja toteutuksen kartoitukseen Iisalmessa

Arviointimalli Ikääntyneiden asumisen tarpeen ja toteutuksen kartoitukseen Iisalmessa Arviointimalli Ikääntyneiden asumisen tarpeen ja toteutuksen kartoitukseen Iisalmessa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen 26.11.2015 Uuden toimintavan taustaa Kuntien vanhuspalvelukohteiden

Lisätiedot

Ikääntyneiden palveluasuntotarpeen ja -kannan arviointi Hakijan perustiedot (sen henkilön yhteystiedot joka koonnut arviointimallin tiedot)

Ikääntyneiden palveluasuntotarpeen ja -kannan arviointi Hakijan perustiedot (sen henkilön yhteystiedot joka koonnut arviointimallin tiedot) Ikääntyneiden palveluasuntotarpeen ja -kannan arviointi Hakijan perustiedot (sen henkilön yhteystiedot joka koonnut arviointimallin tiedot) Kunta: Lappeenranta Yhteyshenkilö: Teija Malinen Puhelin: 4 853978

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina Taulut ja kuviot 1. Uudisrakentaminen Taulu 1.1 ARA-uudistuotanto alueittain vuosina 2004-2006 2004 2005 2006 Alue Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä as.kpl as.kpl as.kpl % as.kpl as.kpl

Lisätiedot

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen

Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA. Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Leppävaaran elä ja asu seniorikeskus LEA Pitkäaikaishoidon aluepäällikkö Tiina Jekkonen Yleistä Järjestyksessä toinen elä ja asu seniorikeskus. Ensimmäinen avattu Kauklahdessa 2012 Sijainti Säterinkatu

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Perhekoon kaupunki Kotien valtakunta

Perhekoon kaupunki Kotien valtakunta Perhekoon kaupunki Kotien valtakunta Lapualta laakeaa vanhan asuntokannan kehittämistä Hallintojohtaja, ma. Toimistusjohtaja Toni Leppänen Puoli vuosituhatta historiaa Merkkipaalut Kirkkopitäjä v. 1581

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 9/27 Toni Pekka 27.11.27 Avustukset hissien rakentamiseen, korjaamiseen ja/tai liikuntaesteen poistamiseen vuosina 23-26 Hissien rakentamiseen

Lisätiedot

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI

KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN. Heidi Hautala Yksi naapureista hanke KAJAANI KEHAS-OHJELMA -LAITOKSISTA YKSILÖLLISEEN ASUMISEEN KAJAANI 23.8.2012 Heidi Hautala Yksi naapureista hanke Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 2 Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

/2006 Tauno Tuomivaara

/2006 Tauno Tuomivaara FHI:n aamiainen 10/8/2006 /2006 Tauno Tuomivaara Kommentit Susanne Jacobsonin puheenvuoroon: Elämäntapapohjaista senioriasumista VVO:n asumispalveluiden strateginen toimintamalli 1 VVO:N AVAINTIETOJA 2005

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

Lainaehtojen muuttaminen

Lainaehtojen muuttaminen Valtiokonttori Rahoitus Hakulomake 3/2016 Lainaehtojen muuttaminen Lainansaaja Isännöitsijän nimi Yritys- ja yhteisötunnus Sähköpostiosoite Kunta Lähiosoite Kohteen osoite Postitoimipaikka Valtiokonttorin

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma Joensuu Päivitys marraskuu 2016

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma Joensuu Päivitys marraskuu 2016 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma Joensuu 2017-2019 Päivitys marraskuu 2016 1 Ikääntyvien asumisen tilanne ja kehityssuunta lähivuosina Tavoite on, että 92 % ikäihmisistä asuu omassa kodissa, nyt heistä

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin?

Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Miten Kehas-ohjelma vaikutti ja miten tästä eteenpäin? Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Kuntaseminaari Eskoossa 28.10.2016 1 11/8/2016 YK-sopimus ja asuminen 9 art. Varmistetaan vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot