Käsityötieteen syventävät opinnot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsityötieteen syventävät opinnot"

Transkriptio

1 Käsityötieteen syventävät opinnot 1/9 Opintojaksojen kohdalla suluissa olevat koodit ovat käsityönopettajan koulutuksen rekisteröintikoodeja. Oppaassa ja työjärjestyksissä käytettyjä lyhenteitä: L = luento SR = suurryhmä R = pienryhmä A = arviointi K = kuulustelu P = palaute S 10 = Siltavuorenpenger 10 U 40 = Unioninkatu 40 (Metsätalo) Bul 18 = Bulevardi 18 aud = auditorio sh = seminaarihuone Käsityötieteen syventävät opinnot KSl 3.3 Täydentävä kirjallisuus 2 ov (63364) Ks. Käsityötieteen aineopintojen jakso KSc 3.3. Täydentävä kirjallisuus kuuluu käsityötiede sivuaineena opiskelevilla aineopintokokonaisuuteen ja pääaineopiskelijoilla syventävien opintojen kokonaisuuteen. Kurssin kirjallisuuteen on tullut muutoksia, katso lukuvuotta koskevat kirjallisuusmuutokset osoitteesta KSl Käsityötieteen metodologia 2 ov (63404) Kurssi järjestetään tutkintovaatimusten mukaisesti. Osa 1: Luennot 1 ov 4. opintovuosi sl. Luennot suoritetaan rinnan suunnitteluseminaarin kanssa. Vastuuopettaja: professori Leena K. Kaukinen. 38 ma klo S 10/aud 2 Kaukinen 39 ma 22.9 klo S 10/aud 2 Koskennurmi-Sivonen 40 ma 29.9 klo S 10/aud 2 Koskennurmi-Sivonen 41 ma 6.10 klo S 10/aud 2 Aikasalo 42 ma klo S 10/aud 2 Kaukinen 43 ma klo S 10/aud 2 Kaukinen Kuulustelu Viikko Päivä Aika 44 ma klo S 10/aud 2 Kaukinen Osa 2: Ryhmät 1 ov opintovuosi sl ja/tai kl. Ryhmiin osallistumisen edellytyksenä on KSl Käsityötieteen metodologia osan 1 suoritus joko aikaisemmin tai syyslukukaudella Ryhmät suositellaan suoritettavaksi rinnan tutkimusseminaarin kanssa, jolloin on mahdollisuus analysoida pro gradu - tutkielman aineistoa. Atlas/ti -ryhmissä pro gradu tutkielmaa tekevät (oma aineisto) opiskelijat ovat etusijalla. Ryhmä 1 Tekstimuotoisen aineiston käsittely Atlas/ti ohjelmalla Tutkimusseminaarivaihe, oma aineisto. Opettaja: assistentti Anna-Mari Raunio. Syyslukukaudella alkavassa ryhmässä opiskellaan tekstimuotoisen aineiston käsittelyä tietokoneavusteisesti Atlas/ti -ohjelmalla ja analysoidaan sen avulla omaa aineistoa. Aineiston tulee olla tekstimuotoista, kuten litteroitua haastatteluaineistoa, kirjoitelmia, lehtiartikkeleita tms. 45 ma klo (12.15) S 10/atk ma klo (12.15) S 10/atk ma klo (12.15) S 10/atk 122 3/

2 Käsityötieteen syventävät opinnot 2/9 Ryhmä 2 Tekstimuotoisen aineiston käsittely Atlas/ti ohjelmalla Tutkimusseminaarivaihe, oma aineisto. Opettaja: assistentti Anna-Mari Raunio. Ryhmässä opiskellaan tekstimuotoisen aineiston käsittelyä tietokoneavusteisesti Atlas/ti - ohjelmalla ja analysoidaan sen avulla omaa aineistoa. Aineiston tulee olla tekstimuotoista, kuten litteroitua haastatteluaineistoa, kirjoitelmia, lehtiartikkeleita tms. 6/ Ryhmä 3 SPSS-ryhmä Tutkimusseminaarivaihe. Opettaja: tutkija Henna Lahti. 6/ KSl a Tekstiilien tutkimusmenetelmät II 1 ov (63405) 2. opintovuosi kl. Opettaja: Riikka Räisänen. Menetelmäkurssit KSl 3.4.2a ja KSl 3.4.2b ovat toistensa kanssa vaihtoehtoiset. KSl b Esineellisen kulttuurin tutkimusmenetelmät 1 ov (63470) Merkitty opintovuoden työjärjestyksiin (vaihtoehtoinen kurssille KSl a Tekstiilien tutkimusmenetelmät II). Erillinen ilmoittautuminen Vastuuopettajat: yliassistentti Ritva Koskennurmi-Sivonen, lehtori Kirsti Salo-Mattila ja yliopistonlehtori Päivi Aikasalo. Kurssi sisältää kolme luentoa ja harjoitustehtävän, jossa dokumentoidaan ja analysoidaan esineitä opiskelijan tutkielmatyöskentelyä tukevasta näkökulmasta. Kolme luennoitsijaa pitää kukin yhden luennon eri näkökulmista, joista valitaan harjoitustehtävän aihe. Luennot Luennoitsija 49 ma klo Koskennurmi-Sivonen 50 ma 8.12 klo Aikasalo 4 tai 5/ Salo-Mattila KSl Käsityön työmenetelmätutkimus 2 ov Osa 1: Työsuojelu ja ergonomia käsityön työmenetelmätutkimuksessa 1 ov (63407) 3. opintovuosi kl. Opettaja: Marjatta Joutsenlahti. Osa 2: Työntutkimusmenetelmät 1 ov (63408) 3. opintovuosi kl. Opettaja: Marjatta Joutsenlahti.

3 Käsityötieteen syventävät opinnot 3/9 KSl Tilastollinen päättely 1 ov (63509) 3. opintovuosi sl. Opettaja: Heidi Mikkola. Yhteiset luennot kotitalousopettajan ja käsityönopettajan koulutuksien opiskelijoille. Luennot 40 ke klo S 10/aud 2 41 ke 8.10 klo S 10/aud 2 42 ke klo S 10/aud 2 43 ke klo S 10/aud 2 44 ke klo S 10/aud 2 45 ke 5.11 klo S 10/aud 2 46 ke klo S 10/aud 2 Kuulustelu 47 ke klo S 10/aud 2 Ryhmät Tila: Siltavuorenpenger 10/1. kerros, eri tiloja eri kerroilla Käsityönopettajan koulutus ryhmä 1 (3. vuosikurssi A+1/2B) Viikko päivä Aika Tila 41 ke 8.10 klo S 10/atk ke klo sh ke klo sh ke klo atk ke 5.11 klo atk ke klo atk 121 Käsityönopettajan koulutus ryhmä 2 (3. vuosikurssi C+1/2B) Viikko päivä Aika Tila 41 pe klo atk pe klo atk pe klo atk pe klo atk pe 7.11 klo atk pe klo atk 122 Jos ryhmissä on tilaa, voivat käsityönopettajan koulutuksen opiskelijat mennä myös kotitalousopettajan koulutuksen ryhmiin (ei ole sovitettu työjärjestykseen). Kotitalousopettajan koulutus ryhmä 1 Viikko päivä Aika Tila 41 ke 8.10 klo atk ke klo atk ke klo atk ke klo atk ke 5.11 klo atk ke klo atk 122

4 Käsityötieteen syventävät opinnot 4/9 Kotitalousopettajan koulutus ryhmä 2 Viikko päivä Aika Tila 41 pe klo atk pe klo atk pe klo atk pe klo atk pe 7.11 klo atk pe klo atk 121 KSl 3.5 Käsityötieteen syventävä kirjallisuus 2 ov (63415) Syventävä kirjallisuus suositellaan suoritettavaksi tutkimusseminaarivaiheessa. Kirjallisuus sovitaan erikseen tutkimusseminaariohjaajan kanssa. Lukuvuonna seminaareja ohjaavat professori Leena K. Kaukinen, lehtori Kirsti Salo-Mattila ja yliassistentti Ritva Koskennurmi-Sivonen. Suoritustapa: Tentti tai sopimuksen mukaan essee. Katso syyslukukauden 2003 tenttiajat B-oppaan kohdasta Kuulustelut. 4. Käsityötieteen syventävät projektiopinnot Projekteihin ilmoittautumisesta tiedotetaan erikseen opiskelijoiden sähköpostilistoilla. Syyslukukauden 2003 projektiryhmien ilmoittautuminen järjestetään Ilmoittautumismappi S 10, 5. kerros. Kevätlukukauden 2004 ryhmiin ilmoittautuminen järjestetään joulukuussa 2003 kevään työjärjestysten valmistuttua. KSl 4.1 Käsityötieteen syventävien projektien teoreettiset perusteet 4 ov (63416) 3. opintovuosi sl 2 ov ja kl 2 ov (tai 2. opintovuosi sl ja kl). Useita luennoitsijoita. Syyslukukauden 2003 jakson yhdyshenkilö on yliassistentti Ritva Koskennurmi-Sivonen ja kevätlukukauden 2004 lehtori Kirsti Salo-Mattila. Luentojen lisäksi opintojaksoon sisältyy ryhmäopetusta/ekskursioita. Kurssin kirjallisuuteen on tullut muutoksia, katso lukuvuotta koskevat kirjallisuusmuutokset osoitteesta Syyslukukauden 2003 osuus 2 ov 2. ja 3. opintovuoden työjärjestykset. Vastuuopettaja: yliassistentti Ritva Koskennurmi-Sivonen. Luennot Viikko Päivä Aika 37 ti klo S 10/aud 2 Koskennurmi 38 ti 16.9 klo S 10/aud 2 Koskennurmi 39 ti 23.9 klo S 10/aud 2 Koskennurmi 40 ti 30.9 klo S 10/aud 2 Ahoniemi 41 ti 7.10 klo S 10/aud 2 Ahoniemi 42 ti klo S 10/aud 2 Raunio 43 ti klo (tauko ) S 10/sh 115, Meinander 44 ti klo S 10/aud 2 Aikasalo 45 ti 4.11 klo S 10/aud 2 Naukkarinen 46 ti klo S 10/aud 2 Salo-Mattila 47 ti klo S 10/aud 2 Koskennurmi 48 ti klo S 10/aud 2 Anttila 49 ti 2.12 klo S 10/aud 2 Anttila 50 ti 9.12 klo (+ mahd ) S 10/aud 2, Elke Gaugele 50 ke klo (+ mahd ) S 10/ aud 1, Elke Gaugele Ryhmät (Koskennurmi-Sivonen) Viikko Päivä Aika 47 pe klo S 10/420 Ryhmä 1 (2 ja 3 a) 47 pe klo S 10/420 Ryhmä 2 (2 ja 3 b) 47 pe klo S 10/420 Ryhmä 3 (2 ja 3 c). Muut ryhmät/ekskursiot sovitaan aloitusluennolla.

5 Käsityötieteen syventävät opinnot 5/9 KSl 4.1 kevätlukukauden 2004 osuus (2 ov) alkaa viikolla ja 3. opintovuoden kl työjärjestys. Vastuuopettaja: lehtori Kirsti Salo-Mattila. KSl 4.2 Käsityötieteen syventävät projektit Kaavoitus ja vaatetus KSl Kaavoitus ja vaatetus I-III 3. opintovuosi sl. Opettaja: lehtori Marjatta Joutsenlahti. Vaatetus I-III kursseihin osallistumisen edellytyksenä on kaavoituskurssin ja edeltävän vaatetuskurssin (I II) suorittaminen. Kaksi ryhmää. Huom! Erillinen ilmoittautuminen. Huomaa, että KSl Vaatetus II-III:n osalta ryhmä 1 ajat menevät päällekkäin KSl Neulevaatteen valmistaminen kurssin kanssa (-> valitse ryhmä 2). Vastaavasti KSl ryhmä 2 menee osittain päällekkäin KSl Erikoislankatekniikat kurssin kanssa (-> valitse ryhmä 1). viikko päivä aika ryhmä /kurssi tila huom! 37 ma klo KSl SR/info S 10/ ti 9.9 klo KSl ryhmä to 11.9 klo KSl ryhmä ma 15.9 klo KSl SR ti 16.9 klo KSl ryhmä ke 17.9 klo KSl ryhmä ma 22.9 klo KSl SR ti 23.9 klo KSl ryhmä ke 24.9 klo KSl ryhmä ma 29.9 klo KSl SR ti 30.9 klo KSl ryhmä ke 1.10 klo KSl ryhmä ma 6.10 klo KSl SR ti 7.10 klo KSl ryhmä ke 8.10 klo KSl ryhmä ma klo KSl SR ti klo KSl ryhmä ke klo KSl ryhmä ma klo KSl SR ke klo KSl ryhmä to klo KSl ryhmä ma klo KSl SR ti klo KSl ryhmä to klo KSl ryhmä päällä KSl ti 4.11 klo KSl SR ke 5.11 klo KSl ryhmä päällä KSl to 6.11 klo KSl ryhmä päällä KSl ti klo KSl SR ke klo KSl ryhmä päällä KSl to klo KSl ryhmä päällä KSl ti klo KSl SR (sovitus) ke klo KSl ryhmä 2 (sovitus) to klo KSl ryhmä 1 (sovitus) 419

6 Käsityötieteen syventävät opinnot 6/9 48 ke klo KSl ryhmä päällä KSl to klo KSl ryhmä päällä KSl pe klo KSl SR ti 2.12 klo KSl SR ke 3.12 klo KSl ryhmä päällä KSl to 4.12 klo KSl ryhmä päällä KSl ti 9.12 klo KSl ryhmä 1 (sovitus) ke klo KSl ryhmä 2 (sovitus) 419 päällä KSl pe klo KSl SR (sovitus) ti klo KSl SR, arviointi 419 mahd. siirtyy Sisustus KSl Tekstiilit leikki-ikäisen tai koululaisen ympäristössä 1-2 ov (63424) 3. opintovuosi kl. Opettaja: Merja Saarinen. Kevään 2004 kurssi suositellaan suoritettavaksi rinnan kurssin KSl Elämyksestä tekstiiliksi: Merkitykselliset tilat - käyttäjälähtöinen sisustussuunnittelu kurssin kanssa. Kankaankudonta KSl (ent ) Kankaankudonta 1-2 ov, vaatetuskangas (63427) 3. opintovuosi kl. Opettaja: Päivi Fernström. KSl (ent ) Kankaankudonta 1-2 ov, sisustuskangas (63428) 3. opintovuosi kl. Opettaja: Päivi Fernström. Lankatekniikat KSl (ent ) Kokeileva koneneulonta 1 ov (63444) 3. opintovuosi sl. Opettaja: lehtori Marja Anttila. Yksi ryhmä. Huom! Erillinen ilmoittautuminen. viikko päivä aika SR/R tila 37 ti klo SR S 10/ to 11.9 klo R to 18.9 klo R to 25.9 klo R to 2.10 klo R to 9.10 klo R ti klo SR 530 KSl (ent ) Neulevaatteen valmistaminen 1-2 ov (63434) Kurssiin osallistuminen edellyttää Kokeileva koneneulonta kurssin suorittamista. 3. opintovuosi sl. Opettaja: lehtori Marja Anttila. Yksi ryhmä. Huom! Erillinen ilmoittautuminen. Huomaa, että ryhmä menee päällekkäin KSl Vaatetus II-III ryhmän 1 kanssa. viikko päivä aika SR/R tila Huom! 44 ti klo SR to klo R 530 päällä KSl R1 45 to 6.11 klo R 530 päällä KSl R1 46 to klo R 530 päällä KSl R1 48 to klo R 530 päällä KSl R1 49 to 4.12 klo R 530 päällä KSl R1 50 pe klo SR/Arviointi 530

7 Käsityötieteen syventävät opinnot 7/9 KSl (ent ) Erikoislankatekniikat 1-2 ov (63435) Ajoitettu sl opintovuoden työjärjestykseen. Opettaja: lehtori Marja Anttila. Yksi ryhmä. Huom! Erillinen ilmoittautuminen. Huomaa, että ryhmä menee osittain päällekkäin KSl Vaatetus II-III ryhmän 2 kanssa. viikko päivä aika SR/R tila Huom! 45 ke 5.11 klo SR 530 päällä KSl R2 45 ke 5.11 klo R 530 päällä KSl R2 46 ti klo R 530 päällä R c+1/2b OJ 3 46 ke klo R 530 päällä KSl R2 48 ke klo R 530 päällä KSl R2 49 ma 1.12 klo R 530 päällä KSl 3.4.2b L 49 ke 3.12 klo R 530 päällä KSl R2 50 ke klo R 530 päällä KSl R2 50 to klo R ke klo SR/Arviointi 530 Kirjonta KSl (ent ) Konekirjonta vaatteissa ja sisustustekstiileissä 1 ov (63436) 3. opintovuosi kl. Opettaja: Päivi Fernström. Tekstiilisuunnittelu KSl (ent ) Elämyksestä tekstiiliksi: Merkitykselliset tilat. Käyttäjälähtöinen sisustussuunnittelu 1 ov (63439) 3. opintovuosi kl. Opettaja: Pirkko Ahoniemi. Kevään 2004 kurssi suositellaan suoritettavaksi rinnan KSl Tekstiilit leikki-ikäisen tai koululaisen ympäristössä kurssin kanssa. KSl Elämyksestä tekstiiliksi 1 ov (63439) Mahdollisesti toinenkin kurssi. Toteutumisesta ilmoitetaan myöhemmin. KSl (ent ) Tekstiilisuunnittelu I, värjäys 1 ov (63440) 2. opintovuosi tai myöh. Ajoitettu sl opintovuoden työjärjestykseen. Opettaja: Pirkko Ahoniemi. Yksi ryhmä. Huom! Erillinen ilmoittautuminen. viikko päivä aika SR/R tila 45 ke 5.11 klo SR S 10/527, pe 7.11 klo R S 10/527, ke klo SR S 10/527, to klo R S 10/527, to klo R S 10/527, to klo R S 10/527, to 4.12 klo R S 10/527, to klo R S 10/527, 524 KSl (ent ) Tekstiilisuunnittelu II, kankaanpainanta 1 ov (63443) 2. opintovuosi tai myöhemmin. Ajoitetaan kl opintovuoden työjärjestykseen. Opettaja: Pirkko Ahoniemi.

8 Käsityötieteen syventävät opinnot 8/9 5. Käsityötieteen tutkielma Lukuvuonna alkavien käsityötieteen seminaariryhmien (KSl ) järjestäytyminen Opettajat: professori Leena K. Kaukinen, lehtori Kirsti Salo-Mattila ja yliassistentti Ritva Koskennurmi-Sivonen. 37 ma klo S 10/aud 2 KSl Suunnitteluseminaari 2 ov (63451) opintovuosi sl tai kl. Käsityötieteen proseminaarityön tulee olla valmis/hyväksytty suunnitteluseminaariin tultaessa. Ryhmä 1 Opettajat: lehtori Kirsti Salo-Mattila, professori Leena K. Kaukinen ja yliassistentti Ritva Koskennurmi-Sivonen. Viikko Päivä Tila Aika 37 ma S10/sh 226* klo ma 15.9 sh 226+ atk 122 klo ma 22.9 sh 226 klo ma 29.9 sh 226 klo ma 6.10 sh 226 klo ma sh 209 klo ma sh 209 klo ma sh 209 klo ma 1.12 sh 209 klo ma 8.12 sh 209 klo *) Varatilaksi varattu kaavoitusluokka 420, 4. kerros. Ryhmä 2 Opettaja: professori Leena K. Kaukinen. Ryhmä 2 aloittaa kl 2004 viikolla 3. KSl Tutkimusseminaari 2 ov (63452) 4. opintovuosi kl tai 5. opintovuosi sl tai kl. Edellytyksenä on suunnitteluseminaarin (KSl 5.1.1) suorittaminen. Ryhmä 1 Opettaja: professori Leena K. Kaukinen. Tutkimusseminaariryhmä 1 on jatkoa kevätlukukauden 2003 suunnitteluseminaarille (KSl 5.1.1). Ryhmän 1 käynnistyskerrat pidetty kesäkuussa Viikko Päivä Aika 36 ma klo S 10/527 (tuotesuun.) 48 ma 24.11* klo S 10/ ma 1.12* klo S 10/ ke 3.12 klo S 10/ ma 8.12* klo S 10/ ke klo S 10/ pe klo S 10/527 *) ma 24.11, 1.12 ja 8.12 aikataulu tarkistetaan vielä seminaarin kuluessa.

9 Käsityötieteen syventävät opinnot 9/9 Ryhmä 2 Opettajat: lehtori Kirsti Salo-Mattila, professori Leena K. Kaukinen ja yliassistentti Ritva Koskennurmi-Sivonen. Seminaari on suunnattu syyslukukauden 2003 suunnitteluseminaariin (KSl 5.1.1) osallistuville tai aiemmin suunnitteluseminaarin suorittaneille. Ryhmä 2 aloittaa kl 2004 viikolla 3 tai 4. KSl 5.1 Pro gradu -tutkielma 14 ov (63453) Kasvatustieteellisen tiedekunnan ohjeet Pro gradu tutkielma ja sen arviointi sekä Ohjeita opinnäytetyön tekijöille löytyvät osoitteesta Katso myös kypsyysnäytteeseen ilmoittautumiseen ja valmistumiseen liittyvät ohjeet tiedekunnan verkkosivuilta osoitteista ja Huomaa, että maisterin tutkinnon kypsyysnäytteeseen ei voi ilmoittautua eikä pro gradu tutkielmaa jättää tiedekuntaan arvioitavaksi ennen kuin harjoitusaine on tarkistettu ja rekisteröity. Lisäksi tarvitaan suoritusmerkinnät molemmista tutkimusseminaareista. Katso lisätietoja harjoitusaineen tarkistuksesta B-oppaan kohdasta Kieli- ja viestintäopinnot.

Käsityötieteen syventävät opinnot

Käsityötieteen syventävät opinnot 1/11 Opintojaksojen kohdalla suluissa olevat koodit ovat käsityönopettajan koulutuksen rekisteröintikoodeja. Oppaassa ja työjärjestyksissä käytettyjä lyhenteitä: L = luento SR = suurryhmä R = pienryhmä

Lisätiedot

Käsityötieteen syventävät opinnot

Käsityötieteen syventävät opinnot Käsityötieteen syventävät opinnot KSl 3.3 Täydentävä kirjallisuus 2 ov (63364) Ks. edellä KSc 3.3. KSl 3.4.1 Käsityötieteen metodologia 2 ov (63404) Kurssi järjestetään 2001-2003 tutkintovaatimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutuksen 2. - 4. opintovuoden opiskelijoiden lukuvuoden 2004-2005 aloitusinfo maanantaina 6.9.2004 klo 10.

Käsityönopettajan koulutuksen 2. - 4. opintovuoden opiskelijoiden lukuvuoden 2004-2005 aloitusinfo maanantaina 6.9.2004 klo 10. Käsityönopettajan koulutuksen 2. - 4. opintovuoden opiskelijoiden lukuvuoden 2004-2005 aloitusinfo maanantaina 6.9.2004 klo 10.00 11 Helena Laurila 6.9.2004 Käsityönopettajan koulutus Kotitalous- ja käsityötieteiden

Lisätiedot

KSl 3.5 Käsityötieteen syventävä kirjallisuus (LKK, KSM tai RKS) KSl 3.4.4/Kl 3.6.2 Tilastollinen päättely (PRa)

KSl 3.5 Käsityötieteen syventävä kirjallisuus (LKK, KSM tai RKS) KSl 3.4.4/Kl 3.6.2 Tilastollinen päättely (PRa) KOTITALOUS- JA KÄSITYÖTIETEIDEN LAITOS 18.2.2003 1/23 1. KUULUSTELUT Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen kirjallisuus-/ uusintakuulustelut kevätlukukaudelle 2003 Paikka: Siltavuorenpenger 10 Kuulustelu

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen opinnot Kasvatustieteen opinnot 1/18 Kasvatustieteen opinnot Käsityönopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2003, sl 2002 ja sl 2001 aloittaneilla opiskelijoilla (1.-3. kurssi) opetus järjestetään

Lisätiedot

Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003

Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003 Valintaesite käsityötieteen erillisiin opintoihin/sivuaineopintoihin 2003 Käsityötiede tutkii käsityönä valmistettavien tekstiilituotteiden suunnittelu- ja valmistusprosesseja. Käsityönopettajan koulutuksessa

Lisätiedot

Aloitusinfo tiistaina 31.8.2004 klo 9.00 11.00

Aloitusinfo tiistaina 31.8.2004 klo 9.00 11.00 Aloitusinfo tiistaina 31.8.2004 klo 9.00 11.00 31.8.2004 Helena Laurila Käsityönopettajan koulutus Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tervetuloa uudet opiskelijat

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Tavoite Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena käsityönopettajan koulutuksessa on antaa opiskelijalle perustiedot käsityön kentästä, materiaaleista

Lisätiedot

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen opinnot Kasvatustieteen opinnot Kotitalousopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2002 ja sl 2001 aloittaneille opiskelijoille opetus järjestetään tutkintovaatimusten 2001-2003 mukaan. Nämä tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Kotitaloustieteen opinnot

Kotitaloustieteen opinnot Kotitaloustieteen opinnot 1/8 Kotitaloustieteen opinnot Kotitaloustieteen opintokokonaisuuksien (perus-, aine- ja syventävät opinnot) vastuuhenkilö on kotitaloustieteen professori Kaija Turkki. Hän myös

Lisätiedot

Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustieteen opinnot Kasvatustieteen opinnot 1/9 Kasvatustieteen opinnot Kotitalousopettajan koulutuksessa kasvatustieteen opintonsa sl 2003, 2002 ja sl 2001 aloittaneille opiskelijoille opetus järjestetään tutkintovaatimusten

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut keväällä 2013 16.4.2013 Huom! Tarkista aikataulu vielä ennen opetuksen alkua, mahdollisten muutosten varalta Kaikkiin

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Kasvatustieteellisen tiedekunnan Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen B-opas 2002-2003

Kasvatustieteellisen tiedekunnan Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen B-opas 2002-2003 Kasvatustieteellisen tiedekunnan Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen B-opas 2002-2003 Päivitetty 30.1.2002 kevätlukukauden 2003 tietojen osalta Opinto-oppaan käyttäjälle Kasvatustieteellisen tiedekunnan

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

II OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016

II OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 8.1.2016 Luokanopettajat Muutos 5.2.2016 Muutos 22.2.2016 Muutos 15.3.2016 II OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 VIESTINTÄ JA KIELIOPINNOT KKSUOPE Asiantuntijan

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna 2019-2020 KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO (Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2018 PÄIVITETTY 1.2.2018 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka opetuksesta

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011

SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011 SOSIAALIPOLITIIKAN JA SOSIAALITYÖN OPETUSOHJELMA SYKSY 2011 Aine- ja syventävän vaiheen opintojen infotilaisuus ke 7.9. klo 12:15 PUB 5 Uusien opiskelijoiden tutustumispäivä pe 9.9., ilmoitautuminen johdantokurssilla

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Kotitalousopettajan koulutus Työjärjestys/3. Syyslukukausi 2004 31.8.2004 1.9.2004

Kotitalousopettajan koulutus Työjärjestys/3. Syyslukukausi 2004 31.8.2004 1.9.2004 36 30.8.2004 KESKI 31.8.2004 1.9.2004 2.9.2004 3.9.2004 13.45 14.15-37 6.9.2004 7.9.2004 KESKI 8.9.2004 9.9.2004 10.9.2004 Aloitusinfo/palautetilaisuus 9.00-11.00 Korvala 325 9.15-11.30 aud2 12.30 Korvela

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO Päivitys: 24. elokuuta 2015 Maantieteen koulutusohjelma Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksojen tarkat aika-, sali-

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 27.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettajat Muutos 22.10.2015 Muutos 24.11.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteen syventävät

Lisätiedot

OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA päiv

OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA päiv OULUN YLIOPISTO Kemian laitos SEURAA WEBOODIA, JOHON MUUTOKSET PÄIVITTYVÄT!! ALUSTAVA OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2012-2013 päiv. 9.10.2012 SYYSLUKUKAUSI 2012 Lukujärjestys Lyhenteitä: ao = aineenopettaja,

Lisätiedot

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 11.6.2013 klo 14-16 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Opinto-opas B Kasvatustieteen laitos

Helsingin yliopisto Opinto-opas B Kasvatustieteen laitos Aikuiskasvatustieteen koulutus Kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon opinnot Pääaine: Aikuiskasvatustiede Yhteiset opinnot Y 1. Orientoituminen yliopisto-opiskeluun Y 2. Tietotekniikan ja

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

tekstiilisuunnittelu II alkaa 25.8. Mallisto II alkaa 26.8. omat infot 13-17 Miestenvaatekaava

tekstiilisuunnittelu II alkaa 25.8. Mallisto II alkaa 26.8. omat infot 13-17 Miestenvaatekaava 1 / 9 Muodin pääaine TaK 2015-2016 / Syksy päivitetty: 18.6.2015 Muutokset aikataulussa ovat mahdollisia ja niistä tiedotetaan erikseen. Yksityiskohtaisen aikataulun ilmoittaa kurssin opettaja kurssin

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2015 2016 Anarâškielâ máttááttâs 2015 2016 Syksy 2015 / Čohčâ 2015 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

SYKSY 2018 Viikko nro 38 MA TI KE TO PE 21.9.

SYKSY 2018 Viikko nro 38 MA TI KE TO PE 21.9. ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT LUKUJÄRJESTYS 2019 Opintojaksojen tarkat aika- ja paikkatiedot löydät Korpista, jonne myös mahdolliset muutokset päivitetään. Opintojaksoille

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri SYKSYN 2011 OHJELMA I periodi 22.8. 21.10. ja II periodi 31.10. 16.12.2011 Viikolla 43 eli 24. 28.10.2011 ja 5.12.ei ole luentoja. 1 Uusien opiskelijoiden ja henkilökunnan tapaaminen

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 15.1.2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 27.1.2016 Luokanopettajat IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteen syventävät opinnot Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos Muutos 14.4.

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos Kasvatustieteiden yksikkö Muutos Luokanopettajat Muutos Muutos Muutos 14.4. TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 3.2.2016 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 25.2.2016 Luokanopettajat Muutos 4.3.2016 Muutos 14.3.2016 Muutos 14.4.2016 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2016 Kasvatustieteen

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2019 2020 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan opintosuunta, kasvatustiede, Vanhoilla tutkintovaatimuksilla opintoja jatkavat Opetusperiodit Syyslukukausi 2019 Intensiivijakso

Lisätiedot

II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015

II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 27.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 18.9.2015 Luokanopettajat Muutos 23.9.2015 II OPINTOVUOSI (LUO 2014) OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia antavat

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Ranskalainen filologia

Ranskalainen filologia Ranskalainen filologia uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuus 29.8.2007 Mikä on romaanisten kielten laitos? useamman oppiaineen muodostama yksikkö laitoksessa on neljä oppiainetta: ranskalainen filologia,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15 17.45

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2018 2019 Anarâškielâ máttááttâs 2018 2019 Syksy 2018 / Čohčâ 2018 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Kotitalousopettejan koulutus Työjärjestys/2. vsk Syyslukukausi 2004 31.8.2004 1.9.2004

Kotitalousopettejan koulutus Työjärjestys/2. vsk Syyslukukausi 2004 31.8.2004 1.9.2004 36 30.8.2004 KESKI 31.8.2004 1.9.2004 2.9.2004 3.9.2004 11.45 12.15-37 KESKI 6.9.2004 7.9.2004 8.9.2004 9.9.2004 10.9.2004 Soljanto 115 Graves Fabianink. 26 ks8 Perhekasvatus/Family Asunnon hoidon käytännöt

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2016 2017 Anarâškielâ máttááttâs 2016 2017 Syksy 2016 / Čohčâ 2016 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

SYVENTÄVÄT OPINNOT KEVÄÄLLÄ 2018 Kaikille yhteiset pakolliset opintojaksot

SYVENTÄVÄT OPINNOT KEVÄÄLLÄ 2018 Kaikille yhteiset pakolliset opintojaksot SYVENTÄVÄT OPINNOT KEVÄÄLLÄ 2018 Kaikille yhteiset pakolliset opintojaksot Opintojakso Aikataulu KL2a/AL2a/EL2a Monimuuttujamenetelmät (luento-opetus 12 h, ryhmäopetus 12 h) ma 19.2. klo 12.15-14.00 Juhani

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET OULUN YLIOPISTO Kemian laitos 19.8.2011 OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2011-2012 SYYSLUKUKAUSI 2011 Lukujärjestys Lyhenteitä: ao = aineenopettaja, dem = demonstraatio, lu = luento, r = ryhmä, s = sovellutus,

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2019 2020 Anarâškielâ máttááttâs 2019 2020 Syksy 2019 / Čohčâ 2019 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2019 2020 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan opintosuunta, kasvatuspsykologia, vanhoilla tutkintovaatimuksilla jatkavat Opetusperiodit Syyslukukausi 2019 Intensiivijakso

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi

SYKSY Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi SYKSY 2015 2 lv. Seuraa opetusaikataulua päivitysten havaitsemiseksi Muutokset on merkitty punaisella! TURUN YLIOPISTO 180615 (HOIT3107) TUTKIMUSSEMINAARI 1 4 op (opintojakso jatkuu keväällä 2016, 2 op)

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY

ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY ERITYISOPETUKSEN TEHTÄVIIN AMMATILLISIA VALMIUKSIA ANTAVAT OPINNOT, KEVÄT 2017 PÄIVITETTY 20.12.2016 Aikataulun lukuohje: Lukujärjestyksessä on ensin mainittu kellonaika, sen jälkeen opintojakso jonka

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

Lukujärjestyksen laatiminen, kursseille ilmoittautuminen KTK/KTM-opiskelijat TkK/DI-opiskelijat

Lukujärjestyksen laatiminen, kursseille ilmoittautuminen KTK/KTM-opiskelijat TkK/DI-opiskelijat Lukujärjestyksen laatiminen, kursseille ilmoittautuminen KTK/KTM-opiskelijat TkK/DI-opiskelijat 30.08.2018 Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö Amanuenssi Elina Alho Opiskelun suunnittelu käytännössä

Lisätiedot

Historiatieteiden tervetulo- ja infotilaisuus (uudet opiskelijat), ke klo Sali ilm. myöhemmin.

Historiatieteiden tervetulo- ja infotilaisuus (uudet opiskelijat), ke klo Sali ilm. myöhemmin. HISTORIAN OPPIAINEEN OPETUSOHJELMA LUKUKAUSI 2012-2013 SYYSLUKUKAUSI 2012 Historiatieteiden tervetulo- ja infotilaisuus (uudet opiskelijat), ke 5.9.2012 klo 10 12. Sali ilm. myöhemmin. HOPS-info uusille

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola.

Artikkelikansio (2 op), tentitään tiedekunnan tai I oppiaineryhmän tenttipäivänä. Tentaattori Veli-Pekka Lehtola. Saamelainen kulttuuri 20.10.2010 SYKSYN 2010 OHJELMA I periodi 23.8. 22.10. ja II periodi 1. 11. 17.12.2010 Viikolla 43 eli 25. 29.10.2010 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT I Periodi: 683371P Johdatus saamelaiseen

Lisätiedot

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015]

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Intensiiviviikot Educariumissa syksyllä 2015: vk 36 38: ma 31.8. - ti 15.9. vk 39 40: to 24.9. - to 1.10. vk

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

I vuosikurssin opetus lukuvuonna

I vuosikurssin opetus lukuvuonna I vuosikurssin opetus lukuvuonna 2017 2018 Seuraavat lähipäivät ovat pakollisia, joten varaa nuo ajankohdat kalenteriisi jo hyvissä ajoin! Lähiopetuksen luokkatilat löytyvät myös WebOodista kunkin opintojakson

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv.

SEURAA NETTILUKKARIA - MUUTOKSET NÄKYVÄT PUNAISELLA! SYKSY lv. SYKSY 2014 2 lv. Tämä on alustava lukujärjestys! Seuraa nettilukkaria päivitysten havaitsemiseksi Seuraa opintojakson oikeassa yläkulmassa olevaa päivämäärää niin tiedät, koska aikataulua on viimeksi päivitetty!

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot