Velkaantumisen monet kasvot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Velkaantumisen monet kasvot"

Transkriptio

1 Velkaantumisen monet kasvot Kuntien rahoitusriskien hallinnan seminaari Jari Vaine, erityisasiantuntija, rahoitusala

2 Rahoitusmarkkinat Rahoituksen kanavointi ylijäämäsektorilta alijäämäsektorille Kansantaloudessa investoinnit rahoitetaan säästämällä» Säästäjät ja investoijat voivat kuitenkin olla eri henkilöitä => ei tarvitse itse ensin säästää ja sitten investoida vaan voi lainata varoja muilta» Säästäminen on kulutuksesta luopumista, josta korko on korvaus» Säästäjä luottaa siihen, että saa lainaamansa rahat takaisin (synonyymi: laina = luotto) Suomessa perinteisesti» Kotitaloudet rahoitusalijäämäinen sektori (pl luvun alku), investoivat asuntoihin» Julkisyhteisöt rahoitusylijäämäinen, taantuma muutti alijäämäiseksi Informaation avulla voidaan arvioida riskiä» Informaatio maksaa. Mitä vähemmän tai huonompaa informaatiota, sitä suurempi epävarmuus.» Investoijalla on parempi informaatio hankkeesta kuin rahoittajalla => informaatio epäsymmetristä. Rahoitusmarkkinat lienevät lähimpänä täydellisen kilpailun markkinaolosuhteita Rahoitusmarkkinat eivät yksin voi tehdä kansantalouden toiminnasta tehokasta, sillä ne eivät voi taata reaaliprosessin tehokkuutta. 2

3 Rahoitusjärjestelmä ja EU:n velkakriisi? Medioissa kriisin syynä esitetään valtioiden liiallinen velkaantuminen sekä EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen loukkaukset Myös yksityinen velka on kasvanut velkakriisimaissa => aiheuttaa välillisesti julkisen velan kasvua, jos se» hidastaa talouskasvua ja siten vähentää verotuloja ja lisää sosiaalimenoja» aiheuttaa pankkikriisin (kuten Espanjassa). Ylivelkaantumiselle on nähty yhteinen syy: yhteisvaluutasta aiheutuva luotonantajien liiallinen luottamus ja luottojen liiallinen tarjonta. 3

4 EU-sääntely Vakaus- ja kasvusopimus Six Pack: Budjettikehysdirektiivi, koko julkisen talouden alijäämän ja velan seuranta Suomessa nimellinen, ei-bkt suhteutettu valtiontalouden kehys; kunnilla tasapainosääntö Two Pack: Budjettisuunnitelma komissiolle (Vakausohjelman lisäksi) EU2020 Kasvustrategia. (Kunnat: peruspalvelujen tuottavuus, taloudellinen sääntely?) Rahoituslaitosten sääntely Pääomavaatimukset, likviditeettipuskurit => jälleenrahoituskustannukset kohoamassa, kannattavuus alenemassa Marginaalit nousussa, luotonanto vähentymässä => yritysrahoitusta yhä enemmän pääomamarkkinoilta EKP:n rooli pankkijärjestelmän toimivuuden ylläpidossa korostunut Sääntely ja Euroopan kuntasektori Kriisin sääntelyä elvytys vai budjettikuri? V valtiot vielä tukivat, nyt ei elvytysvaraa Erityisesti työttömyys uhka kuntien taloudelle Erilaisia hoitokeinoja ja vaikutuksia kuntien taloustilanteet Euroopassa ovat eriytyneet 4

5 Luottoluokituksista Perinteisesti valtion lainat sijoittajalle riskitön vaihtoehto => peilattu muiden velallisten riskiä» Valtion velka myös tuottanut vähemmän (verotusoikeus, vastuullisuus ) Euroalueella ajateltiin vallitsevan taloudellinen yhtenäisyys =>riskien epätodennäköisyys. Ajattelu murtui v subprime-kriisissä => jatkunut eurokriisinä» Paljasti heikoimmat toimijat ja samalla kyseenalaisti luottoluokituksia» Kaikki sijoittajat eivät enää sijoita kaikkien euroalueen valtioiden lainoihin» Siirtymää yrityslainoihin ( yrityksen tase helpommin tulkittavissa, ei poliittista riskiä) 5

6 Luottoluokitus ja rahan hinta? Valtio Luotto- Julkinen velka Lainan CDS- Paikallishallinnon velka luokitus v lopussa korko* marginaali** mrd EUR % BKTsta % p.a., korkopistettä mrd EUR % BKTsta % julkisesta 10 vuotta 5 vuotta (p.a.) velasta Saksa AAA 2061,8 83,2 1,8 89,3 756,9 30,6 36,7 Ranska AAA 1591,2 82,3 3,1 183,8 161,1 8,3 10,1 Alankomaat AAA 369,9 62,9 2,2 99,6 48,7 8,3 13,2 Itävalta AAA 205,6 71,8 3,0 159,9 24,6 8,6 12,0 Suomi AAA 87,0 48,3 2,3 60,6 11,7 6,5 13,4 Luxemburg AAA 7,7 19,1 n.a. n.a. 1,0 2,4 12,5 Espanja AA- 641,8 61,0 5,6 400,1 153,6 14,6 23,9 Belgia AA+ 340,7 96,2 4,3 292,9 40,7 11,5 12,0 Slovenia AA- 13,7 38,8 6,0 304,2 0,6 1,8 4,6 Viro AA- 1,0 6,7 n.a. n.a. 0,5 3,8 56,5 Italia A 1842,8 118,4 6,8 520,7 129,0 8,3 7,0 Slovakia A+ 27,0 41,0 4,0 221,2 1,8 2,7 6,7 Malta A 4,3 69,0 n.a. n.a. 0,0 0,1 0,1 Portugali BBB- 161,3 93,3 11,6 1050,9 9,7 5,6 6,0 Irlanti BBB+ 148,0 94,9 8,0 729,7 5,6 3,6 3,8 Kypros BBB- 10,7 61,5 10,1 n.a. 0,3 2,0 3,2 Kreikka CC 329,4 144,9 27,8 n.a. 2,0 0,9 0,6 *) Lainakorko marraskuussa 2011 **) C DS = luottojohdannainen, jolla sijoittaja voi suojautua velallisen maksukyvyttömyydeltä Lähteet: Eurostat, IMF, S&P, Bloomberg

7 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2012

8 Velkaantumisen vertailua? Tausta: Heikko ennustettavuus, ajattelumallien murros, elvytys vai kiristäminen? Kuka arvioi velkaantumista ja mistä näkökulmasta?» Komissio EMU-velka» Sijoittajat luottamus» Pankit sääntely» Kunta veronmaksajat Mitä EU-tason vertailu kertoo velkaantumisesta?» Suhteellisesti nopeinta uusissa, velan taso suurinta vanhoissa jäsenmaissa» EKP:n lupaus ostaa kriisivaltioiden velkakirjoja => hämärtää talouden mekanismeja» Arvopohjien erilaisuus ja niiden vaikutukset» Jopa huippututkijoiden vaikea osoittaa valtion velan, talouskasvun ja julkisten menojen supistamisen yhteyksiä (Rogoff-Reinhardt) Ovatko yksityinen ja julkinen velkaantuminen sama asia?» Mistä syistä sektorit velkaantuvat? Ovatko velkaantumisen riskit samat?» TALOUDELLISUUDEN PERIAATE Onko olemassa hyvää ja huonoa velkaa?» Kriteerit: ei instrumenttilähtöistä, vaan hankelähtöistä 8

9 Kestämätön julkinen talous (Stephen J. Bailey) Menot suuremmat kuin tulot, symmetria meno/tulovirtapäätösten välillä puuttuu Mm. inflaatio, matalat reaalikorot, yksityistämistulot, taseen ulkopuolinen lainanotto piilottaneet OECD: julkinen velka/bkt ja vajeet nousussa 1980-luvulta, velkaa käyttömenoihin Käyttömenojen OECD-keskiarvo/BKT: %, nyt % Investointimenoissa OECD-keskiarvo 21%/BKT 1960-luvulta, ei nousevaa trendiä Rakenteellisten kuilujen poisto Lisätään veroja -> negatiivinen vaikutus talouskasvulle - ja veropohjalle? Leikataan menoja -> BKT laskee -> rakenteelliset kuilut esiin (PIIGS), riski valtioiden maksuhäiriöistä Ennaltaehkäisy parempi kuin jälkihoito Rajoitetaan valtion roolia ydintoiminnoissa Lainaa vain taloudellisesti tuottaviin investointeihin Muita strategisia toimenpiteitä, esimerkiksi Maksimoidaan julkisten menojen lisäarvo => julkinen talous täydentää, ei korvaa yksityistä 9

10 Suomen kuntien toiminnasta SIJOITUKSET Toimialasijoitukset: oman tai vieraan pääoman ehtoiset (antolaina-, osake- ja osuuspääoma) yhteisöihin, Jotka hoitavat kunnan tehtäviä tai Toiminta tukee tehtäviin liittyviä päämääriä (Kuntalaki: asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen kestävän kehityksen edistäminen) Sijoitettavat kassavarat: kassaylijäämä, ei sidottu maksuliikenteen ylläpitoon. Arvioidaan ensisijaisesti taloudellista tulosta ja maksuvalmiutta, ei liityntää kunnan tehtäviin Lahjoitusvarat (toimeksiantoon rinnastettavia), samat perusteet kuin kassavarojen sijoittamisessa. Kunnan toimialaan ja tehtäviin liittyvää sijoittamista ohjaavat itsehallintoa, toiminta-ajatusta ja toimialaa koskevat säännökset. Valtuuston tehtäväsäännös ohjaa taas kassavarojen sijoittamista. 10

11 Suomen kuntien toiminnasta INVESTOINNIT Julkinen sektori merkittävä investoija (esim. infra) Roolista avointa keskustelua - paikallistason investoinnit eivät auta, jos valtio säästää tai päinvastoin. Perusteltuja julkisia investointeja nyt, kun yksityisellä rahoitusmarkkinalla ongelmia? Kustannusten merkitys korostuu kunnan toimintaan yksityisen sektorin toimijoita selkeämmin Yksityisellä sektorilla lisäinvestoinnit parantavat organisaation ansaintamahdollisuutta, julkisella lisäinvestointi usein nähdään kulurakenteen kasvattamisena, joka ei lisää kunnan (vero)tuloja. Kunnan alueella tehtävät investoinnit nähdään kuitenkin kunnan sekä alueen koko talouden kannalta usein kannattavina => katsotaan antavan positiivisen impulssin markkinoiden toimintaan. Julkisen sektorin rahoitus elintärkeää toimiville markkinoille ja pitkän aikavälin investoinneille => yksityistenkin markkinoiden toimintaedellytys? EU-sääntelyssä tulisi ottaa huomioon julkinen rahoitus, ei rajoittaa erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Luottoluokitusjärjestelmän rooli tärkeä => tulisi tarkastella uusista näkökulmista Eläkerahastojen rooli aika ajoin esillä Tärkeintä tulevien eläkkeiden maksaminen Kannustimia sijoittaa paikallisesti esim. asuntotuotantoon, infraan jne? => edellyttää avointa vuoropuhelua ja luottamusta läpi julkisen sektorin tasojen 11

12 Kuntien velkaantumisesta Velkarahoitus Mahdollistaa liikkumavaraa arvioitaessa talouden tasapainoa ja pitkäaikaisia investointitarpeita Velkamäärä, velkojataho ja velkainstrumentin valinta ovat kuntien vapaasti päätettävissä Kuntaliiton rahoituskysely kevät 2012: Investointitarpeet edelleen suuret, miten tasapainotetaan lainanottoa Lainanotto vuositasolla % arvioitua korkeampi => toteutuma tätäkin suurempi! Velanhoidossa huomioitavaa Korkotaso» Lyhyen ja pitkän rahan oikea käyttö» Korko- ja marginaalimuutokset >< velkamäärä Riskien hallinta => ratkaisun tekemättä jättäminenkin on ratkaisu!» Riskienhallinta ei saa lisätä riskejä Sopimustekstit Kuntakonsernin tarpeet ja ratkaisut Vaihtoehtoja? Kunnissa kiinnostus taseen ulkopuoliseen rahoitukseen lisääntynyt rahoitustarpeiden kasvaessa Leasing, Elinkaarimallit 12

13 Miten arvioida velkaantumista? Velkamäärä? - Ei ongelma, kun verokertymän ja muiden tulojen kasvu ylittää velan määrän kasvun (Krugman). Suomessa haasteina väestörakenne ja työn tuottavuus! Työnjako valtio ja kunnat? Jonkun pitää (?) investoida, EMU-velan seuranta? Investoinnit vs. käyttömenot? Tuottaviin investointeihin Varallisuus vs. velka? Varallisuus voi olla puskuri, mutta entä sen likvidisyys? Jälleenrahoitus, sääntely, kustannukset? Velanmaksu suunnitellusti? Uusimisen ehdot? Yhden prosenttiyksikön koron nousu => milj. lisäkustannus Velka per BKT? Ei kerro kuntien velanhoitokyvystä, entä jos BKT ei kasvakaan? Velka per asukas tai kuntakohtaisesti? Ei kerro velanhoitokyvystä, ei alueellisista eroista - iso/pieni, kasvava/taantuva kunta Lainanhoitokate? Vuosikate + korkomenot / korkomenot + lainanlyhennykset => vähintään 1,3 13

14 Valvonta kunnalle velkakatto? Talouden tasapainoon voi periaatteessa vaikuttaa sääntelemällä verotusta yläraja?» Kunnat, joiden veroprosentti ylärajalla, menettäisivät taloudellista päätösvaltaa => perustuslaki? Velkakattoa helppo kiertää. Investointitarpeet ja kyky huolehtia velasta vaihtelevat ajassa» Jos veroprosenttia ei voi korottaa, rahoitustasapainon saamiseksi otettava uutta lainaa ja päinvastoin. Valtuuston vastuu seurata ja reagoida, jos rahoituksen riittävyys/vakavaraisuus vaarantuu» Koko kuntakonserni => hallinnan ja sääntelyn tarvetta syytä arvioida edelleen Valtio Peruspalveluohjelma (osa valtiontalouden kehystä, suuntaviivat neljäksi vuodeksi) ja peruspalvelubudjetti Verotulot, Verotulojen tasaus, Valtionosuudet Maastrichtin sopimuksen täytäntöönpanoa valtio seuraa koko julkisen talouden kautta Kunnat Kunnan lainasuunnittelu käytännössä jälkikäteisseurantaa Yhteinen varainhankinta: keskinäinen kuri, selkeät vastuusuhteet, toiminnan yhtenäisyys» Vastuuta rajoittavat: kunnan väestön osuus Suomen väkiluvusta ja syntyvä saamisoikeus Kriisikuntamenettely Tehokkaiden puuttumiskeinojen vuoksi velkaantumista ei ole ollut tarpeen ohjata 14

Hyvä velka, paha velka?

Hyvä velka, paha velka? Hyvä velka, paha velka? Kuntamarkkinat 11.-12.9.2013 Jari Vaine, erityisasiantuntija, rahoitusala Kuntaliitto, kuntatalous Rahoitusmarkkinat Rahoitus ylijäämäsektorilta alijäämäsektorille - kansantaloudessa

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

Kuntatalouden. makroohjauksen. kehittäminen 6/2014. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset

Kuntatalouden. makroohjauksen. kehittäminen 6/2014. Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kuntatalouden makroohjauksen kehittäminen 6/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Kuntatalouden makro-ohjauksen kehittäminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 6/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET Hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmällä on käytettävissään joukko rahapolitiikan välineitä, joilla vaikutetaan markkinakorkoihin, säädellään pankkijärjestelmän

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan

Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Valtion omistukset valtionyhtiöissä ja niiden vaikutus valtion joukkovelkakirjalainan hintaan Kansantaloustiede Maisterin tutkinnon tutkielma Joona Jaatinen 2011 Taloustieteen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman Sixten Korkman EMU ON EKSYKSISSÄ Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta YHTEENVETO Eurooppa on rahoituskaaoksen ja talousromahduksen partaalla. Ongelmien taustalla ovat erehdykset ja virheet

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa

Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa VATT Muistiot 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter Louhivuori VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT MUISTIOT 37 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus Suomessa Valtter

Lisätiedot

Tietosivu 1 MIKSI EU TARVITSEE INVESTOINTIOHJELMAN?

Tietosivu 1 MIKSI EU TARVITSEE INVESTOINTIOHJELMAN? Tietosivu 1 MIKSI EU TARVITSEE INVESTOINTIOHJELMAN? Maailmanlaajuisen talous- ja finanssikriisin puhkeamisesta lähtien EU on kärsinyt investointien alhaisesta tasosta. EU:n tasolla on tarpeen toteuttaa

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 1/2015. Jussi Ahokas & Lauri Holappa. Ankeudesta aurinkoon. Loppu investointilamalle VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 1/2015 Jussi Ahokas & Lauri Holappa Ankeudesta aurinkoon Loppu investointilamalle AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.)

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) Raportteja 30 Helsinki 2015 Raportteja 30 ISBN 978 952 209 138 3 (painettu) ISBN 978 952 209 139 0 (pdf) ISSN 1795 2832 (painettu)

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat. Rahatalouden perusasioita II

Rahoitusmarkkinat. Rahatalouden perusasioita II Rahoitusmarkkinat Rahatalouden perusasioita II Ekonomisti Jarmo Pesola (jarmo.pesola@bof.fi) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Studia Monetaria 29.11.2011 29.11.2011 Jarmo Pesola Rahoitusmarkkinat,

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.2.215 SWD(215) 45 final KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Suomen maaraportti 215, johon sisältyy perusteellinen tarkastelu makrotalouden epätasapainotilojen ehkäisemisestä

Lisätiedot

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot