Sisäisen riskiluokituksen hyödyntäminen maksukyvyttömyyden arvioinnissa. Ilpo Jokinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäisen riskiluokituksen hyödyntäminen maksukyvyttömyyden arvioinnissa. Ilpo Jokinen 30.1.2009"

Transkriptio

1 Sisäisen riskiluokituksen hyödyntäminen maksukyvyttömyyden arvioinnissa Ilpo Jokinen

2 Luottoriskien hallinnan elementit Riskinotto Riskipolitiikka - riskinottotaso - ro:n kohdistaminen Riskien arviointi - riskiluokitus Riskien hallinta - vähentäminen (vakuudet) - hinnoittelu (riskipreemio, lt-korvauksen vaikutus) Riskitason seuranta Riskiasema - vastuut - riskiluokitus - vakuusarvot Maksuhäiriöt - rästit - järjest.saamiset Riskipreemion riittävyys Jälkihoito Kehittäminen Terveyttäminen Saneeraus Perintä Konkurssiperintä 3/25/09 2

3 Luottoriskin elementit = PD (probability of default) Toiminnallinen riski 100 % c b3 riskiluokka b2 b1 a 0 tv vakuuksien arvo itv iv Vakuusriski 100 % =LGD (loss given default) Vastuut = mk Exposure Neljäs ulottuvuus: aika 3/25/09 3

4 Yritystutkimus Yritystutkimuksella arvioidaan yrityksen nykyisiä toimintoja ja taloudellista menestystä sekä tulevaisuuden näkymiä Yritystutkimus antaa pohjan yrityksen rahoittamiseen liittyvän riskin arvioinnille rahoituspäätöksille Analyysi yrityksestä summataan yritystutkimuskertomukseksi ja yrityksen riskiluokaksi Analyysin painopiste ja laajuus riippuu analysoitavan yrityksen ja rahoitettavan hankkeen koosta eli Finnveran riskistä 3/25/09 4

5 Riskiluokituksen tavoite/tehtävä Riskiluokitus on luotto- ja takausriskien arvioimisen apuväline, jolla yritystutkimuksen (ja seurantatietojen) verbaaliset/laadulliset arviot sovitetaan sovitulle asteikolle ja mitattavaan muotoon Riskiluokitus mahdollistaa rahoituspäätöksiin sisältyvän riskin mittaamisen ja riskin mukaisen hinnoittelun vastuusalkun riskiaseman ja sen kehityksen analysoinnin sekä analyyseihin perustuvien (luottotappio)ennusteiden tekemisen 3/25/09 5

6 Riskiluokituksen yhteys yritystutkimukseen Yritystutkimusraportti Arviot yrityksen johtamisesta omistus ja yhtiörakenne avainhenkilöt ja organisaatio liiketoiminnasta toimiala tuotteet, asiakkaat sisäiset prosessit taloudesta kannattavuus rahoituksen riittävyys rahoitusrakenne Tekijät riskiluokitusmalliin - osa-alueiden painoarvot - riskiluokituspisteet 3/25/09 6

7 Riskiluokitusmalli toimiville yrityksille 3/25/09 7

8 Riskiluokkien kuvaus (1) Normaalisti rahoitettavat luokat, investment grade A1 Yrityksen toiminta on ollut erittäin kannattavaa useita vuosia, ja sen arvioidaan säilyvän kannattavana ennustejakson ajan. Yrityksen vahva taloudellinen asema turvaa toiminnan jatkumisen useita vuosia. A2 Yrityksen toiminta on jatkunut kannattavana u seita vuosia, ja sen vakaa taloudellinen asema turvaa toiminnan jatkumisen ennustejakson ajan. A3 Yrityksen toiminta on kannattavaa. Toiminnan riskitekijät on tiedostettu ja hallinnassa. Lähitulevaisuuteen ei sisälly merkittäviä uhkia. B1 Yrityksen toi minta on kannattavaa, ja yritys on joko kasvu -uralla tai vakiinnuttamassa toimintaansa. Häiriötekijöiden sietokyky on alentunut tyydyttävälle tasolle. B2 Yrityksen toiminnan kannattavuus vaihtelee tai yritys on vasta saavuttamassa ka nnattavan liiketoimin tatason. Yrityksen toiminta voi myös olla alkuvaiheessa. Yritys on altis toimintaympäristössä tapahtuville muutoksille ja häiriötekijöiden sietokyky on alhainen. 3/25/09 8

9 Riskiluokkien kuvaus (2) Erityisperusteluin rahoitettavat luokat, speculative grade B3 Yrityksen taloudellinen tilanne on heikko. Yrityksen toiminta voi olla kannattamatonta tai sillä voi olla rahoitusvaikeuksia. Nämä voivat johtaa toiminnan tai rahoituksen uudel leen järjestelyihin. Yrityksen toiminta voi myös olla alkuvaiheessa. Sisäisten ja ulkoisten häiriöiden sietokyky on heikk o. C Yritys on merkittävissä toiminnallisissa tai taloudellisissa vaikeuksissa Yrityksen pelastaminen vaatii voimakkaita saneeraustoimenpiteitä. D Yritys on maksukyvytön. 3/25/09 9

10 Riskiluokkien viitteellinen vertailu Finnvera A1 A2 A3 B1 B2 B3 C Standard & Poors AA A+, A, A- BBB+, BBB BBB-, BB BB-, B+ B, B- CCC, C Vertailu perustuu keskimääräisiin yhden vuoden default- asteisiin riskiluokittain 3/25/09 10

11 Riskiluokittainen konkurssoituminen vuosina A3 B1 B2 B3 C Average Riskiluokka 12 kk ennen maksukyvyttömyystapahtumaa, vastuut yli /25/09 11

12 One-year default- rate - average of 15 year s quarterly measurements 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C Average 0,00 0,00 0,16 0,66 2,49 9,08 28,17 Std. dev. 0,00 0,00 0,23 0,47 1,47 2,94 4,50 PD Used 0,03 0,07 0,20 0,70 2,90 8,70 29,00 3/25/09 12

13 Riskiluokituksen oikeellisuuden seuranta Rästien osuus riskiluokan vastuista Järjestämättömien saamisten osuus riskiluokan vastuista Uusien rästien syntyminen riskiluokittain Konkurssien, lopettamisten ja saneerausten (=default Finnverassa) osuus riskiluokan asiakkaista tai em. vastuiden osuus riskiluokan vastuista Lorenzin käyrä ja gini-kerroin 3/25/09 13

14 Riskiluokituksen hyödyntäminen maksukyvyttömyyden arvioinnissa Riskiluokka kuvaa yrityksen keskimääräistä todennäköisyyttä joutua maksuvaikeuksiin seuraavan 12 kuukauden aikana Luokitus yksinään ei kuitenkaan pysty ennakoimaan mitkä tiettyyn riskiluokkaan kuuluvat yritykset joutuvat maksukyvyttömäksi Asiaan vaikuttaa mm. yrityksen mahdollisuudet hankkia rahoitusta, joka luonnollisesti paremmassa riskiluokassa olevalle yritykselle on helpompaa Rahoittajien toimenpiteet entisten vastuiden pelastamiseksi Riskiluokituksen avulla saatava arvio luottosalkun ns. odotetusta tappiosta (EL) antaa varsin hyvän ennusteen luottotappioiden määrästä, jos luottosalkku on tasaisesti jakautunut Mikäli luottosalkussa on hyvin erisuuruisia vastuita, odotetun tappion ennustettavuus heikkenee: jos joku suuri vastuu konkurssoituu tappiot voivat nousta herkästi odotettua tappiota suuremmaksi Laskusuhdanteessa riskiluokittainen defaulttien määrä kasvaa ja takaisinsaantiaste aste alenee keskimääräisestä, mikä myös kasvattaa tappioiden määrää yli odotetun tappion Finnverassa toteutuneet luottotappiot ovat olleet yhtä poikkeusta lukuun ottamatta odotettua tappiota pienemmät koko luvun 3/25/09 14

15 Toteutunut ja odotettu tappio Credit Losses Expected Loss Actual loss One-year normalised loss rate, based on current portfolio Expected Loss Some cyclicality, due to changes in portfolio quality (i.e. rating distribution) Greater than actual losses in most years Time (Years) Lähde: Nordea 3/25/09 15

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Aktuaariyhdistyksen kokous 13.12.2011 KEVA Pasi Laaksonen / Matti Tienari Vakuutusyhtiö vs. Pankki Vakuutusyhtiö Pankki Kiinteistöt Osakkeet

Lisätiedot

Ajankohtaista Finnverasta - Aluejohtaja j Pauli Piilma. Puutuotealan neuvottelukunta 26.1.2010

Ajankohtaista Finnverasta - Aluejohtaja j Pauli Piilma. Puutuotealan neuvottelukunta 26.1.2010 Ajankohtaista Finnverasta - Aluejohtaja j Pauli Piilma Puutuotealan neuvottelukunta 26.1.2010 Finnvera Oyj 2 Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012

Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012 Kertomusluonnoksesta annettu lausunto Viennin rahoitus (1/2015) 258/54/2012 Työ- ja elinkeinoministeriö, 27.2.2015. Valtiovarainministeriö, ei lausuntoa. 1 TEM/149/00.07.02.01/2015 27.2.2015 Lausunto VTV:n

Lisätiedot

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN 1 SISÄLLYSLUETTELO TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN Suosituksen perustana olevat periaatteet 2 Tavoite ja yhteenveto 3 Pankkivalvonnan tervettä luottoriskin arviointia ja lainojen

Lisätiedot

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET Hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmällä on käytettävissään joukko rahapolitiikan välineitä, joilla vaikutetaan markkinakorkoihin, säädellään pankkijärjestelmän

Lisätiedot

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa en 29.4.203 Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustilanne on säilynyt varsin hyvänä muihin EU-maihin verrattuna. Rahoituksen saatavuus ja sen ehdot ovat kuitenkin kiristymässä, mikä on

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA

PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA B 8 Hannu Nyqvist, Marko Iljin & Mikko Pärnänen PK-YRITYSTEN HAASTEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN ESPOON JA KIRKKONUMMEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 8 Pk-yritysten haasteet

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut aloittaville yrityksille. Matti Reijonen 19.03.2014

Finnveran rahoituspalvelut aloittaville yrityksille. Matti Reijonen 19.03.2014 Finnveran rahoituspalvelut aloittaville yrityksille Matti Reijonen 19.03.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö Lainoja ja takauksia Vientitakuita Pääomasijoituksia Puitteet toiminnalle

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara

Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien. Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun. Rantala, Katri. 2009 Leppävaara Asuntolainan takaisinmaksukyvyn riskien kartoitus Henkilöasiakkaan lainan takaisinmaksun riskit Rantala, Katri 2009 Leppävaara LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Laurea Leppävaara ASUNTOLAINAN TAKAISINMAKSUKYVYN

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

Keskusteluaiheita Discussion papers

Keskusteluaiheita Discussion papers TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B FIN-00120 Helsinki Finland ETLAELINKEINOELÄMÄN Tel. +358-9-609 900 Telefax +358-9-601 753 http://www.etla.fi Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8

Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8 Raha- ja pankkiteorian kurssi Luento 8 RT 2.4, 5.3.1, 5.3.3, 3.6 28.4.2015 28.4.2015 K.Kauko / Raha- ja pankkiteoria 31C00900 1 Mihin pankkeja tarvitaan? Tähän asti pidetty selviönä, että on olemassa pankkeja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa

Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa Pankki yrittäjän kumppanina yrityskaupassa Jussi Luoma Asiakasvastuullinen johtaja 1.4.2014 2 3 Yrityskaupan pankkirahoituksen periaatteita Finanssikriisistä huolimatta hyville yrityskauppahankkeille kyllä

Lisätiedot

Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj

Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Kim Alen 2012 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Suomalaisten pörssilistattujen perheyritysten raportointi rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta - Näkökulma kolmesta kone- ja metallituoteteollisuudessa toimivasta

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA

Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Mirva Määttä ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS ABC KAJAANIN LOUNASTUOTTEISTA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma Kevät

Lisätiedot