Vuosi Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

3 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli Kemin Energia Oy:n neljästoista toimintavuosi, Kemissä harjoitetun sähkölaitostoiminnan 101. vuosi ja kaukolämpötoiminnan 38. vuosi. Erja Aikavuoren, Mika Kuljun, Teemu Kytövuoren ja Pentti Korpelan yhteistyössä kirjoittama Sata vuotta sähköä elämään - teos julkaistiin syksyllä Kirja sai hyvän vastaanoton lukijakunnassaan. Lämmitystarveluvulla mitattuna vuosi 2013 oli 9,5 prosenttia lämpimämpi kuin edellinen vuosi ja kolmenkymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna 9,8 prosenttia lämpimämpi. Leudomman vuoden johdosta kaukolämmön myynti laski 8,6 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 150,1 gigawattituntia ja sähkönkäyttö väheni 4,4 prosenttia ollen 166,8 gigawattituntia. Vuonna 2013 asiakkaille toimitetusta kaukolämmöstä lähes 98 prosenttia tuotettiin kotimaisella turpeella ja puulla ja vain 2 prosenttia lämmöntuotannosta tapahtui öljyllä. Kotimaisten polttoaineiden tärkeä etu on huoltovarmuus, sillä niiden hankinnassa ei olla ulkomaan tuonnin varassa. Turve ja puu ovat oman maakunnan lähienergiaa, joten polttoaineiden hankintaan käytetyt varat jäävät hyödyntämään omaa maakuntaa. Kaukolämmön tuotannossa uusiutuvien hiilineutraalien polttoaineiden osuus oli 55 prosenttia. Hiilineutraalin polttoaineiden osuus lämmön tuotannossa Kemissä oli lähes kaksinkertainen verrattuna vuoden 2013 valtakunnalliseen kaukolämmön tuotannon keskiarvo-osuuteen, joka on 31 prosenttia. Kemin Energia Oy:n kaukolämmöntuotanto on jo osaltaan saavuttanut ja ylittänyt Suomen vuotta 2020 koskevan 38 prosentin uusiutuvan energian osuustavoitteen koko energiankäytöstä. Kemin Energia Oy on syksyllä 2007 mennyt osakkaaksi Pohjois-Suomen Voimaan tavoitteenaan olla mukana Fennovoiman ydinvoimahankkeessa. Syksyllä 2013 Fennovoima edellytti osakkailtaan päätökset ydinvoimalahankeen jatkorahoitukseen osallistumisesta. Kemin Energia Oy:n hallitus päätti, että yhtiö osallistuu ydinvoimalan jatkorahoituksen. Kemin kaupunginvaltuusto ei kuitenkaan omistajaohjauksessaan antanut Kemin Energia Oy:lle lupaa ydinvoimahankkeen jatkorahoitukseen, joten yhtiö joutui ilmoittamaan Fennovoimalle, ettei se ole mukana hankkeen jatkorahoituksessa. Vaikka Kemin Energia Oy ei päätöksen seurauksena voi kasvattaa sähköntuotanto-osuuttaan Fennovoimassa, seuraan hanketta suurella mielenkiinnolla ja uskon hankkeen pääsevän vaikeuksista huolimatta hienosti maaliin. Esitän lämpimät kiitokseni hyvin sujuneesta vuodesta asiakkaillemme, yhteistyökumppaneille, yhtiön hallitukselle ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle. Anne Salo-oja toimitusjohtaja 3

4 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Kemin Energia Oy:n hallitus. Takarivi vasemmalta: Rainer Järvelä, Raimo Keskikallio, Matti Kettunen, Jarmo Nousiainen Eturivi vasemmalta: Kimmo Arstio, Anne Salo-oja, Jaakko Alamommo, Kati Tervo Organisaatio ja hallinto Kemin Energia Oy on Kemin kaupunkikonsernin tytäryhtiö, jonka koko osakekannan omistaa Kemin kaupunki. Hallitus Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Kimmo Arstio, Jaakko Alamommo, Kirsti Jaakkola, Rainer Järvelä, Raimo Keskikallio, Matti Kettunen ja Sari Moisanen. Ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseneksi Kati Tervon hallituksesta eronneen Sari Moisasen tilalle. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kimmo Arstion.Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Anne Salo-oja ja sihteerinä talouspäällikkö Jarmo Nousiainen. Hallitus kokoontui kertomusvuonna kymmenen kertaa. Tarkastustoiminta Yhtiön tilintarkastajana on Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Risto Hyvönen. Laatusertifikaatti Yhtiöllä on Det Norske Veritasin (DNV) myöntämä laatujärjestelmäsertifikaatti, joka vahvistaa, että yhtiön laatujärjestelmä täyttää standardin ISO 9001:2008 vaatimukset. Yhtiön tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen. Yhtiön omien sisäisten laatuarviointien lisäksi sertifikaatin myöntäjä arvioi yhtiön toimintaa määräaikaistarkastuksilla. Energiateollisuus ry:n kaukolämpövaliokunta on myöntänyt kaukolämpötoiminnalle Reilu Kaukolämpö -laatumerkin. 4

5 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Hallitus Kimmo Arstio, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Anne Salo-oja Lämpöosasto Lämpöosaston päällikkö Jani Peurasaari Sähköosasto Sähköosaston päällikkö Petri Gyldén Hallinto- ja talousosasto Talouspäällikkö Jarmo Nousiainen Työsuojelu- ja ympäristövastaava lämmön hankinta ja myynti lämpöverkon ja lämpökeskusten suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito lämpöenergian mittaukset Työsuojelupäällikkö sähkön siirtopalvelut sähköverkon suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito sähköenergian mittaukset kartta- ja sijaintitietopalvelut katuvalaistus- ja liikennevalo- yms. asennustyöt materiaalitoimi Laatupäällikkö eli johdon edustaja talous- ja rahoitusasiat laskentatoimi laskutustoiminnat ja asiakaspalvelu henkilöstöasiat toimistopalvelut Energiatehokkuussopimus Yhtiö on liittynyt Energiateollisuuden vuosia koskevaan energiatehokkuussopimukseen. Sopimus on osa toimenpideohjelmaa, jolla Suomessa toteutetaan energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluita koskevan direktiivin toimeenpanoa. Sopimus käsittää sekä yhtiön omat energiatehokkuustoimet että toimenpiteet asiakkaille tarjottavista energiapalveluista ja energiatehokkuustoimista, joilla edistetään direktiivin edellyttämän energiasäästötavoitteen toteutumista. Asiakkailla on käytössä Pohjoista voimaa -yhtiöiden kanssa yhteinen Energiatili-palvelu, josta kemiläinen asiakas saa Kemin Energian kotisivun kautta tietoa omasta energian käytöstään ja energiansäästöstä. Pohjoista voimaa -yhtiöillä on yhteinen energianeuvoja, jonka tehtävänä on auttaa yhtiötä sen omissa energiatehokkuustoimissa ja asiakkaille suunnatussa energianeuvonnassa. Jäsenyydet ja osakkuudet Yhtiö on Energiateollisuus ry:n, Sähköenergialiitto ry:n, Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n, Lapin Kauppakamarin, Pohjois-Suomen sähkölaitosten kehittämisyhdistys ry:n, Bioenergia ry:n ja Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisö. Yhtiö on osakkaana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä, Lapin Sähkövoima Oy:ssä, Innopower Oy:ssä ja Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 55 henkilöä, joista 50 oli vakinaisessa työsuhteessa ja määräaikaisessa työsuhteessa oli 5 henkilöä. Vakinaisesta henkilökunnasta 4 henkilöä oli osa-aikaeläkkeellä. Henkilökunta koostuu 32 työntekijästä, 19 toimihenkilöstä ja 3 ylemmästä toimihenkilöstä. Henkilökunnasta on naisia 11 5

6 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY ja miehiä 44. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä vuoden lopussa oli 48,6 vuotta. Koulutuspäiviä oli vuoden aikana 213, mikä on 3,9 päivää henkilöä kohti. Sairaudesta ja työtapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli yhteensä 507 päivää, mikä on 10,3 päivää henkilöä kohti ja 4,0 prosenttia työajasta. Työtapaturmia sattui 4 kappaletta, joista kaksi oli työmatkatapaturmia. Tapaturmista aiheutui 7 poissaolopäivää. Työterveyshuollon, ODL:n ja Condia Oy:n kanssa yhteistyössä järjestetyssä Kehyshankkeessa henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua erilaisiin ohjattuihin liikuntaryhmiin. Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia on tuettu Tyky-kuntoseteleillä. Oppilaitosyhteistyö Yhtiö on tehnyt oppilaitosyhteistyötä tarjoamalla harjoittelupaikkoja Kemi-Tornion Ammattiopisto Lappian ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Vuoden aikana teetettiin ammattikorkeakoulun opiskelijoilla myös opinnäytetyötä. Oppilaitosten sähkö- ja konealan opiskelijoille annettiin koulun päättyessä stipendejä. Henkilöstöryhmien edustus Työntekijöiden pääluottamusmiehenä on toiminut Reijo Stark (JHL) ja toimihenkilöiden pääluottamusmiehenä Anne-Mari Korhonen (KTN). Työsuojelu Yhtiön työsuojelupäällikkönä on toiminut Petri Gyldén ja työsuojeluvastaavana Jani Peurasaari. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna on toiminut Jarmo Vesterling ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettuna Anne-Mari Korhonen. Työntekijöiden varavaltuutettuina ovat toimineet Tuomo Taskinen ja Tuomo Saukkonen ja toimihenkilöiden varavaltuutettuina Tarmo Malvalehto ja Virpi Kekäläinen. 6

7 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Hallinto ja talous Hallinto- ja talousosasto huolehtii yhtiön taloushallinnosta, laskutuksista, rahaliikenteestä sekä muista yhteisistä palveluista. Osaston päällikkönä toimii talouspäällikkö Jarmo Nousiainen. Hän on myös yhtiön laatupäällikkö. Liikevaihto ja tulos Kemin Energia Oy:n liikevaihdoksi muodostui 16,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 0,1 miljoonaa euroa ja 0,7 prosenttia. Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan osuus oli 0,8 miljoonaa euroa, sähköverkkoliikketoiminnan 5,4 miljoonaa euroa, kaukolämpöliiketoiminnan 9,7 miljoonaa euroa ja asennustoiminnan 0,9 miljoonaa euroa. Liikevoittoa syntyi 1,9 miljoonaa euroa eli 11,4 prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaiseriä ja tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,7 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 1,4 miljoonaa euroa. Investoinnit Investointien yhteismäärä oli 2,7 miljoonaa euroa. Investoinneista sähköverkkoliiketoiminnan osuus oli 1,6 miljoonaa euroa ja kaukolämpöliiketoiminnan 1,1 miljoonaa euroa. Jarmo Nousiainen VUOSI Liikevaihto Liikevoitto Maksuvalmius (Quick ratio) 1,5 1,3 1,3 1,4 1,4 Liikevoitto % 20,2 19,7 16,2 11,4 11,3 Sijoitetun pääoman tuotto % 7,3 7,5 6,4 4,8 4,9 Omavaraisuus % 53,4 55,4 58,7 60,2 65,0 7

8 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,35 Liiketoiminnan muut tuotot , ,69 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,18 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,74 Ulkopuoliset palvelut , , , ,19 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,34 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,81 Muut henkilösivukulut , , , ,44 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,86 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,55 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 2 905, ,77 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 399,79 Muilta , ,07 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,34 Muille , , , ,75 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,80 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,34 Tuloverot , ,31 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,15 8

9 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Rahoituslaskelma 1000 euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainasaamisten takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta (C ) Rahavarojen muutos (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

10 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Tase vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo , ,20 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,11 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,55 Rakennukset ja rakennelmat , ,24 Verkostot , ,91 Koneet ja kalusto , ,93 Keskeneräiset hankinnat , , , ,35 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,92 Keskeneräiset tuotteet 2 806, ,72 Ennakkomaksut , , ,64 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,38 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,54 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,25 Lainasaamiset , ,39 Siirtosaamiset , , , ,84 Rahat ja pankkisaamiset , ,62 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,30 10

11 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Tase vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,79 Ylikurssirahasto , ,33 Edellisten tilikausien voitto , ,98 Tilikauden voitto , , , ,25 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,57 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Liittymismaksut , , , ,32 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Saadut ennakot 638, ,00 Ostovelat , ,44 Velat saman konsernin yrityksille , ,00 Muut velat , ,78 Siirtovelat , , , ,16 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,30 11

12 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Sähköverkkoliiketoiminta Sähköosasto huolehtii sähkön siirtämisestä kantaverkosta asiakkaille, sähköverkon suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä asiakkaiden energiamittauksista ja vapaan sähkökaupan mittaustietojen käsittelystä. Osaston päällikkönä toimii Petri Gyldén. Sähkön siirto ja siirtohinnat Sähkönsiirto toiminta-alueella oli 166,8 gigawattituntia, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 4,4 prosenttia. Sähkönsiirtoasiakkaita oli vuoden lopussa Vuoden suurin yhden tunnin teho 33,3 megawattia saavutetiin joulukuun 9. päivänä. Se jäi kuitenkin 6,2 megawattia alle kolme vuotta aiemmin saavutetusta kaikista suurimmasta tunnin tehosta. Petri Gyldén Sähkön siirtohintoja ei muutettu vuoden aikana, vaikka kustannuslisäyksiä tuli kantaverkkomaksun korottumisen ja mittarointi-investointien myötä. Asiakashinnat muuttuivat kuitenkin arvonlisäveron 1 prosenttiyksikön nousun vuoksi. Kemin Energian siirtohinnat ovat noin 4,8 prosenttia edullisemmat verrattuna Energiamarkkinaviraston julkaisemaan keskiarvoiseen siirtohintaan (EMV ). Sähköverkon huolto ja käyttö Vuoden alussa sää oli sähköverkkotoiminnan kannalta haastava, sillä huurretta ja tykkylunta kertyi johtoihin. Kantaverkkoyhtiöllä oli ongelmia huurrekuormasta, jota kertyi ukkosköysiin painaen niitä yhteen vaihejohtimien kanssa. Kemissä oli tästä syystä seitsemän kantaverkon häiriötä, jotka keskeyttivät sähkön toimituksen koko kaupungin alueella. Osa keskeytyksistä oli vain muutaman sekunnin pituisia, mutta pisin kesti 16 minuuttia. Myös Kemin Energian omaan 20 kilovoltin ilmajohtoverkkoon kertyi tykkylunta, jonka seurauksena koko verkko jouduttiin käymään läpi. Työssä oli oman henkilökunnan lisäksi myös ulkopuolisia urakoitsijoita. Tehtyjen toimenpiteiden ansioista tykkylumen aiheuttamilta keskeytyksiltä omassa verkossa vältyttiin. Vuoden aikana syöttävässä 110 kilovoltin verkossa oli yhteensä 11 vikakeskeytystä. Omassa 20 kilovoltin verkossa oli 19 vikakeskeytystä ja 0,4 kilovoltinverkossa oli 27 vikakeskeytystä. Pikajällenkytkentätoiminto ei ole käytössä, koska tällä tavalla vältetään asiakkaiden sähkölaiterikot. 12

13 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Sähköverkkotoiminnan uusi Justiina-työauto. Aikajälleenkytkentöjä oli 7. Maasulunsammutusjärjestelmä selvitti 33 vikaa ilman keskeytystä. Asiakaskohtainen vikakeskeytysaika vuosienergialla painotettuna oli 0,28 tuntia ja suunniteltetujen keskeytysten vaikutus oli 0,05 tuntia. Nämä aiheuttivat asiakasta kohden keskimäärin 0,39 tunnin eli vajaan 24 minuutin keskeytyksen. Korkean 76 prosentin kaapelointiasteen ja johtokatujen raivaamisen ansiosta myrskyt eivät aiheuttaneet verkolle suuria häiriöitä. Suurin osa keskeytyksistä aiheutui eläimistä eli linnuista ja oravista. Kaapelinnäyttöjä oli vuoden aikana 617 kappaletta. Työmaakeskuksia toimitettiin 80 kertaa. Verkoston rakentaminen ja investoinnit Etäluettavien mittareiden asennukset jatkuivat ja vuoden loppuun mennessä asennettuja mittareita oli kappaletta, mikä vastaa 96 prosentin osuutta koko mittarikannasta. Vajaa 500 mittaria jäi vaihdettavaksi alkuvuonna 2014, jolloin kaikki mittarit ovat etäluennassa. Vanha sähköverkon etäkäyttö- ja valvontajärjestelmä vaihdettiin ABB:n SCADA-järjestelmään. Samalla valvomon liki 50 vuotta käytössä ollut mosaiikkitaulu korvattiin isoilla näyttötauluilla. Samassa yhteydessä uusittiin myös kytkemöiden ala-asemat. Verkkoa peruskorvattiin Vainiossa ja Ajoksessa. Uutta verkkoa rakennettiin Rovalle ja Kemintulliin. Vuosien ajan suunnitelmissa ollut 20 kilovoltin kaapeliyhteys Rivinkarilta Veitsiluodon tehdasalueen kautta Rytikariin saatiin toteutettua. Yhteys valmistuu käyttöönotettavaksi vuonna 2014 ja se parantaa Hepolan ja Rytikarin alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Muuntajat Päämuuntajien yhteisteho oli vuoden lopussa 75 megavolttiampeeria. (Syväkangas 2x25 MVA ja Karihaara 25 MVA). Jakelumuuntajien yhteisteho oli kilovolttiampeeria ja asiakkaiden omistamien muuntajien yhteisteho oli kilovolttiampeeria. 13

14 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Varautuminen myrskyihin henkilökuntaa puiden raivauskoulutuksessa. Asennustoiminta Asennustoiminta kuuluu sähköosastoon ja se tekee yhtiön ulkopuolisia sähkö- ja valaistusasennustöitä. Kemin kaupungille perusparannettiin katuvalaistusta samoilla alueilla, joissa tehtiin omaan verkkoon perusparannuksia ja verkon uudisrakennuskohteissa asennettiin katuvaistukseen 61 uutta valaisinta pylväineen. Yhtiön omien verkonrakennuskohteiden yhteydessä asennettiin myös asiakkaiden valokuitukaapeleita ja teleyhteyskaapeleita. Kaupungin katu- ja liikennevalot huollettiin ja kunnossapidettiin. Katuvalaistukseen vaihdettiin kausivaihdoissa yli 800 lamppua. Lisäksi poistettiin noin 800 elohopealamppuvalaisinta ja korvattiin ne natrium- tai monimetallilamppuja käyttäviksi valaisimiksi. Liikuntatoimen liikuntapaikkojen valaistuksia huollettiin ja Kemin Satamalle tehtiin kunnossapitosopimuksen mukaisesti valomastojen huollot Ajoksen ja Veitsiluodon satamissa sekä pienvenesatamissa sekä huollettiin linjavalot. Kaapelinnäyttö- ja vikojen paikantamispalveluita myytiin muille energia- ja teollisuuslaitoksille. EPV-Alueverkko Oy:lle tehtiin Ajoksen tuulipuistossa sopimuksen mukaisia kunnossapitotöitä ja avustettiin vikojen paikallistamisessa. 14

15 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 MUUNTAMOT 2013 Rakennelaji Energia Asiakas Yhteensä 1-pylväsmuuntamo pylväsmuuntamo Puistomuuntamo tyyppi 1 (ulkoa hoidettava) Puistomuuntamo tyyppi 1 (sisältä hoidettava) Kiinteistömuuntamo Erikoismuuntamo 1 1 Yhteensä SÄHKÖJOHDOT JA KAAPELOINTIASTE 2013 Johtojen pituus km Maakaapelointiaste % 110 kv verkko 2, kv verkko 187,8 69 0,4 kv 637,6 79 Yhteensä 827,5 76 SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN YMPÄRISTÖTASE 2013 PANOKSET VERKKOON SYÖTETTY SÄHKÖ GWh Kantaverkko 168,6 174,2 Tuulivoimalat 3,8 6,3 OMA ENERGIAN KÄYTTÖ Kulutus MWh Häviösähkö Toimitalon sähkö 285,9 285,0 Toimitalon lämmitys 169,0 187,8 MUU KULUTUS Kulutus m 3 Kuljetuspolttoaineet 15,9 14,2 Toimitalon vesi TUOTOKSET SÄHKÖN JAKELU GWh Sähkön toimitus asiakkaille 166,8 174,5 PÄÄSTÖT SF-kojeistojen kaasu (yhteensä 58,1 kg) 0 0 JÄTTEET Määrä (t) Sekajäte 8,5 7,8 Ongelmajäte 8,6 0,2 Pahvi- ja paperijäte *) 11,4 5,9 Sähkö- ja elektroniikkaromu *) 4,6 4,6 Metalliromu *) 12,5 13,5 *) kierrätykseen 15

16 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY SÄHKÖN KÄYTTÖ ASIAKASRYHMITTÄIN VUONNA 2013 Julkinen 18,8 % Teollisuus 4,6 % Yksityinen 49,4 % Palvelu 27,2 % ASIAKASRYHMÄ Energia Osuus MWh % Teollisuus ,6 % Yksityinen ,4 % Maatalous 51 0,0 % Palvelu ,2 % Julkinen ,8 % YHTEENSÄ ,0 % SÄHKÖN KÄYTTÖ KUUKAUSITTAIN VUONNA 2013 MWh Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä

17 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Tuloslaskelma Sähköverkkotoiminta LIIKEVAIHTO , ,25 Liiketoiminnan muut tuotot 8 491, ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö , ,05 Muut ostot tilikauden aikana , ,99 Ulkopuoliset palvelut Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut , ,89 Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,17 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,74 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,85 Muut henkilösivukulut , , , ,79 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot liikearvosta , ,26 sähköverkon hyödykkeistä , ,71 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,66 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,58 Muut liiketoiminnan muut kulut , , , ,94 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,69 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 135,93 Muilta 1 095, ,01 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,91 Muille , , , ,34 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,35 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos liikearvosta , ,26 sähköverkon hyödykkeistä , ,43 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,20 Tuloverot , ,80 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,75 17

18 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Tase vastaavaa Sähköverkkotoiminta PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo , ,52 Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , ,33 Muut aineettomat hyödykkeet , , , ,44 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,50 Rakennukset ja rakennelmat , ,73 Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,35 Muut aineelliset hyödykkeet , ,59 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 180, , , ,74 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 6 664, ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,66 Siirtosaamiset , ,84 Muut saamiset , , , ,55 Rahat ja pankkisaamiset , ,91 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,92 18

19 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Tase vastattavaa Sähköverkkotoiminta OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,14 Ylikurssirahasto , ,28 Edellisten tilikausien voitto(tappio) , ,53 Tilikauden voitto(tappio) , , , ,64 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,79 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Muut velat , ,92 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Liittymismaksut , , , ,72 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Muut velat saman konsernin yrityksille ,00 Muut velat , ,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Ostovelat , ,92 Siirtovelat , ,21 Muut velat , , , ,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,89 19

20 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Lämpöliiketoiminta Lämpöosasto huolehtii lämpöenergian hankinnasta ja myynnistä, lämpöverkon ja lämpökeskusten suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä lämpöenergian mittaamisesta. Lämpöosaston päällikkönä toimii Jani Peurasaari. Energiat ja hinnat Kaukolämpöä myytiin 150,1 gigawattituntia. Lämmitystarveluvulla mitaten vuosi oli 9,5 prosenttia lämpimämpi kuin edellinen vuosi ja 30 vuoden keskiarvoon nähden 9,8 prosenttia lämpimämpi. Lämpimän sään seurauksena myyty energiamäärä pieneni 8,6 prosenttia. Lämpöenergiasta 73,6 gigawattituntia / 43,3 prosenttia tuotettiin turpeella, 48,6 gigawattituntia / 28,6 prosenttia tuotettiin puulla, 3,2 gigawattituntia / 1,9 prosenttia tuotettiin öljyllä ja 44,5 gigawattituntia / 26,2 prosenttia oli ostoenergiaa Metsä Fibren Kemin tehtaalta. Kaukolämmön tuotanto oli 170,0 gigawattituntia. Lämmöntuotannon CO 2 -päästöt olivat tonnia ja ne vähenivät 20 prosenttia edellisestä vuodesta. Jani Peurasaari Kotimaisten polttoaineiden osuus lämmöntuotannosta oli 98 prosenttia ja uusiutuvien hiilineutraalien polttoaineiden osuus oli 55 prosenttia. Vuoden 2013 aikana kaukolämmön hintaan ei tehty muutoksia, mutta arvonlisäveron nousu 23 prosentista 24 prosenttiin nosti asiakashintaa. Kaukolämmön hinta oli valtakunnallisissa hintatilastoissa vuoden toisella puoliskolla 7 8 prosenttia alle erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskihinnan. Asiakkaat Kemin Energia Oy:n lämpöasiakkaina on pääosin kerros- ja rivitaloja sekä liike- ja julkisia rakennuksia. Omakotitaloja asiakkaista on vajaa 20. Asiakaskiinteistöjen keskikoko on noin kuutiometriä. Keskimääräinen ominaiskulutus toimintavuonna oli 40,8 kilowattituntia kuutiometrille. Kaukolämpöön tuli vuoden aikana 5 uutta asiakasta. Asiakkaiden yhteismäärä oli vuoden lopussa 429 ja lämmitettävä rakennustilavuus oli 3,68 miljoonaa rakennuskuutiometriä. 20

21 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Tuotantolaitokset ja tehot Vuoden 2013 aikana kaikki tarvittava perusenergia tuotettiin kiinteän polttoaineen lämpökeskuksessa lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin pienimpien kuormien aikaan energia ostettiin Metsä Fibren Kemin tehtaalta. Tämä mahdollisti KPA-kattilan vuosihuoltotöiden tekemisen pääsääntöisesti oman henkilökunnan voimin. Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen teho on 32 megawattia. Lämpökeskuksessa on myös 7,5 megawatin savukaasujen pesu- ja lämmöntalteenottolaitos sekä 12 megawattinen öljykattila. Toisen kiinteän öljylämpökeskuksen yhteisteho (Karjalahti) on 30 megawattia ja siirrettävien lämpökeskusten (Eteläntie, Takajärvi, Kivikangas) yhteisteho on 29 megawattia. Verkkoon syötetty vuorokautinen huipputeho 45,0 megawattia saavutettiin 16. tammikuuta 2013, jolloin vuorokauden keskilämpötila oli 22,4 astetta. Verkkoon syötetty yhden tunnin huipputeho 49,9 megawattia saavutettiin myös 16.tammikuuta 2013, jolloin tunnin keskilämpötila oli 22,8 astetta Verkosto Kaukolämpöverkkoa peruskorjattiin Alhonkadulla ja Karihaaran koulun pihalla. Vuoden lämpöverkon uudisrakennus 318 metriä muodostui talojohdoista. Verkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa yhteensä 55,8 kilometriä. Verkoston vesitilavuus on noin 2100 kuutiometriä. Investoinnit ja rakentaminen Vuoden 2013 aikana Eteläntien lämpökeskukselle uusittiin entisen 100 kuutiometrin pystyöljysäiliön tilalle 50 kuutiometrin makaava kaksivaippainen öljysäiliö. Vuoden aikana kaukolämpöön liittyi 5 uutta asiakasta, joita varten rakennettiin talojohdot ja mittauskeskukset. 21

22 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Kaukolämpötietoja Lämmitettävä rakennustilavuus (1000 m 3 ) Kaukolämmön myynti kuukausittain (GWh) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Verkoston pituus (km) ,6 19,0 22,0 14,4 7,8 3,4 3,2 3,5 3,6 12,9 16,5 18,5 55,8 55,9 54,2 53,3 52,9 52,4 52,1 51,7 50,0 49,0 47,2 46, Lämmitystarveluvulla korjattu myynti (GWh) Myynti vuosittain (GWh) 150,1 164,1 150,2 172,2 157,0 153,0 156,4 155,5 142,6 147,3 151,6 152, ,3 167,4 167,1 165,2 163,1 162,2 156,6 152,4 148,7 147,4 150,1 147,

23 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YMPÄRISTÖTASE 2013 PANOKSET ENERGIANTUOTANNON POLTTOAINEET Kulutus GWh Raskas polttoöljy 1,9 11,0 Kevyt polttoöljy 1,3 1,0 Turve 73,6 83,3 Puu 48,6 60,5 Lämmön osto 44,5 36,2 VEDEN KULUTUS Kulutus m 3 Kaukolämpöverkkoon Lämmöntuotantoon SÄHKÖNKULUTUS Kulutus MWh Lämmöntuotanto ja siirto 4308,2 4460,6 MUU KULUTUS Kulutus m 3, t Kuljetuspolttoaineet 5,2 8,0 Hiekka 659,2 678,1 Lipeä 208,0 193,5 TUOTOKSET ENERGIANTUOTANTO Tuotanto GWh Kaukolämmön myynti 150,1 164,1 PÄÄSTÖT ILMAAN Määrä(t) Typen oksidit NO2:na 80,7 95,6 Hiukkaset 3,6 2,0 Rikkidioksidi 5,6 19,7 Hiilidioksidi JÄTTEET/TUOTOKSET Määrä(t) Tuhka hyötykäyttöön 940,0 942,0 Tuhka kaatopaikalle 137,0 145,0 Nuohousjäte 16,0 88,0 Sekajäte 7,9 11,1 Rakennusjäte 35,6 11,6 Ongelmajäte 0,6 0,1 Pahvi- ja paperijäte 2,2* 0,4* Lauhdevesi (m 3 ) *kierrätykseen 23

24 Kemin Energia Oy PL 1100, Kemi p. (016) f. (016) Kalkkinokantie 5, Kemi

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014

TOIMINTAKERTOMUS. Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014 2014 TOIMINTAKERTOMUS Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014 Sisällysluettelo KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2014... 3 HALLINTO... 4 Omistussuhteet... 4 Yhtiökokoukset... 4 Hallitus... 4 Tarkastustoimi... 4 Osakkuudet

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 9 7 V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 7 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION PALVELUTOIMINNOT 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5-6 HENKILÖSTÖ JA SUOJELUTOIMINTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 KITEEN LÄMPÖ OY TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN (KPL 3:1.6)... 3 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ... 5 ARVIO

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS www.savonvoima.fi SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 1 VALOA ELÄMÄÄN JA ENERGIAA TOIMINTAAN. SAVON VOIMA OYJ on sähköä ja lämpöä tuottava ja markkinoiva kotimainen energiayhtiö,

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa:

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Debentuurilaina I/2015: 300 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja 4 vuodeksi

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation

Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation Targeting a paradigm shift in stroke rehabilitation NEXSTIM OYJ TASEKIRJA 31.12. SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös TASEKIRJA: NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-11 NEXSTIM

Lisätiedot

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja

s.53 s.22 s.50 s.46 s.14 s.32 s.67 Polttolaitosmies Asiakaspalvelupäällikkö Pia Sillstén Kaukolämpöasentaja Tarmo tuominen Kaukolämpöasentaja Vuosikertomus 2011 Lukuisat turkuenergialaiset varmistavat työllään joka päivä, että kaupunkilaisten arki pyörii tuttuun tapaan. Vuosikertomuksemme sivuilla pääset tutustumaan muutamaan heistä. Lue myös

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot