Vuosi Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013

2 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

3 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli Kemin Energia Oy:n neljästoista toimintavuosi, Kemissä harjoitetun sähkölaitostoiminnan 101. vuosi ja kaukolämpötoiminnan 38. vuosi. Erja Aikavuoren, Mika Kuljun, Teemu Kytövuoren ja Pentti Korpelan yhteistyössä kirjoittama Sata vuotta sähköä elämään - teos julkaistiin syksyllä Kirja sai hyvän vastaanoton lukijakunnassaan. Lämmitystarveluvulla mitattuna vuosi 2013 oli 9,5 prosenttia lämpimämpi kuin edellinen vuosi ja kolmenkymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna 9,8 prosenttia lämpimämpi. Leudomman vuoden johdosta kaukolämmön myynti laski 8,6 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 150,1 gigawattituntia ja sähkönkäyttö väheni 4,4 prosenttia ollen 166,8 gigawattituntia. Vuonna 2013 asiakkaille toimitetusta kaukolämmöstä lähes 98 prosenttia tuotettiin kotimaisella turpeella ja puulla ja vain 2 prosenttia lämmöntuotannosta tapahtui öljyllä. Kotimaisten polttoaineiden tärkeä etu on huoltovarmuus, sillä niiden hankinnassa ei olla ulkomaan tuonnin varassa. Turve ja puu ovat oman maakunnan lähienergiaa, joten polttoaineiden hankintaan käytetyt varat jäävät hyödyntämään omaa maakuntaa. Kaukolämmön tuotannossa uusiutuvien hiilineutraalien polttoaineiden osuus oli 55 prosenttia. Hiilineutraalin polttoaineiden osuus lämmön tuotannossa Kemissä oli lähes kaksinkertainen verrattuna vuoden 2013 valtakunnalliseen kaukolämmön tuotannon keskiarvo-osuuteen, joka on 31 prosenttia. Kemin Energia Oy:n kaukolämmöntuotanto on jo osaltaan saavuttanut ja ylittänyt Suomen vuotta 2020 koskevan 38 prosentin uusiutuvan energian osuustavoitteen koko energiankäytöstä. Kemin Energia Oy on syksyllä 2007 mennyt osakkaaksi Pohjois-Suomen Voimaan tavoitteenaan olla mukana Fennovoiman ydinvoimahankkeessa. Syksyllä 2013 Fennovoima edellytti osakkailtaan päätökset ydinvoimalahankeen jatkorahoitukseen osallistumisesta. Kemin Energia Oy:n hallitus päätti, että yhtiö osallistuu ydinvoimalan jatkorahoituksen. Kemin kaupunginvaltuusto ei kuitenkaan omistajaohjauksessaan antanut Kemin Energia Oy:lle lupaa ydinvoimahankkeen jatkorahoitukseen, joten yhtiö joutui ilmoittamaan Fennovoimalle, ettei se ole mukana hankkeen jatkorahoituksessa. Vaikka Kemin Energia Oy ei päätöksen seurauksena voi kasvattaa sähköntuotanto-osuuttaan Fennovoimassa, seuraan hanketta suurella mielenkiinnolla ja uskon hankkeen pääsevän vaikeuksista huolimatta hienosti maaliin. Esitän lämpimät kiitokseni hyvin sujuneesta vuodesta asiakkaillemme, yhteistyökumppaneille, yhtiön hallitukselle ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle. Anne Salo-oja toimitusjohtaja 3

4 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Kemin Energia Oy:n hallitus. Takarivi vasemmalta: Rainer Järvelä, Raimo Keskikallio, Matti Kettunen, Jarmo Nousiainen Eturivi vasemmalta: Kimmo Arstio, Anne Salo-oja, Jaakko Alamommo, Kati Tervo Organisaatio ja hallinto Kemin Energia Oy on Kemin kaupunkikonsernin tytäryhtiö, jonka koko osakekannan omistaa Kemin kaupunki. Hallitus Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Kimmo Arstio, Jaakko Alamommo, Kirsti Jaakkola, Rainer Järvelä, Raimo Keskikallio, Matti Kettunen ja Sari Moisanen. Ylimääräinen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseneksi Kati Tervon hallituksesta eronneen Sari Moisasen tilalle. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kimmo Arstion.Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Anne Salo-oja ja sihteerinä talouspäällikkö Jarmo Nousiainen. Hallitus kokoontui kertomusvuonna kymmenen kertaa. Tarkastustoiminta Yhtiön tilintarkastajana on Ernst & Young Oy päävastuullisena tarkastajana KHT Risto Hyvönen. Laatusertifikaatti Yhtiöllä on Det Norske Veritasin (DNV) myöntämä laatujärjestelmäsertifikaatti, joka vahvistaa, että yhtiön laatujärjestelmä täyttää standardin ISO 9001:2008 vaatimukset. Yhtiön tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen. Yhtiön omien sisäisten laatuarviointien lisäksi sertifikaatin myöntäjä arvioi yhtiön toimintaa määräaikaistarkastuksilla. Energiateollisuus ry:n kaukolämpövaliokunta on myöntänyt kaukolämpötoiminnalle Reilu Kaukolämpö -laatumerkin. 4

5 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Hallitus Kimmo Arstio, puheenjohtaja Toimitusjohtaja Anne Salo-oja Lämpöosasto Lämpöosaston päällikkö Jani Peurasaari Sähköosasto Sähköosaston päällikkö Petri Gyldén Hallinto- ja talousosasto Talouspäällikkö Jarmo Nousiainen Työsuojelu- ja ympäristövastaava lämmön hankinta ja myynti lämpöverkon ja lämpökeskusten suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito lämpöenergian mittaukset Työsuojelupäällikkö sähkön siirtopalvelut sähköverkon suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito sähköenergian mittaukset kartta- ja sijaintitietopalvelut katuvalaistus- ja liikennevalo- yms. asennustyöt materiaalitoimi Laatupäällikkö eli johdon edustaja talous- ja rahoitusasiat laskentatoimi laskutustoiminnat ja asiakaspalvelu henkilöstöasiat toimistopalvelut Energiatehokkuussopimus Yhtiö on liittynyt Energiateollisuuden vuosia koskevaan energiatehokkuussopimukseen. Sopimus on osa toimenpideohjelmaa, jolla Suomessa toteutetaan energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluita koskevan direktiivin toimeenpanoa. Sopimus käsittää sekä yhtiön omat energiatehokkuustoimet että toimenpiteet asiakkaille tarjottavista energiapalveluista ja energiatehokkuustoimista, joilla edistetään direktiivin edellyttämän energiasäästötavoitteen toteutumista. Asiakkailla on käytössä Pohjoista voimaa -yhtiöiden kanssa yhteinen Energiatili-palvelu, josta kemiläinen asiakas saa Kemin Energian kotisivun kautta tietoa omasta energian käytöstään ja energiansäästöstä. Pohjoista voimaa -yhtiöillä on yhteinen energianeuvoja, jonka tehtävänä on auttaa yhtiötä sen omissa energiatehokkuustoimissa ja asiakkaille suunnatussa energianeuvonnassa. Jäsenyydet ja osakkuudet Yhtiö on Energiateollisuus ry:n, Sähköenergialiitto ry:n, Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n, Lapin Kauppakamarin, Pohjois-Suomen sähkölaitosten kehittämisyhdistys ry:n, Bioenergia ry:n ja Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisö. Yhtiö on osakkaana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä, Lapin Sähkövoima Oy:ssä, Innopower Oy:ssä ja Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 55 henkilöä, joista 50 oli vakinaisessa työsuhteessa ja määräaikaisessa työsuhteessa oli 5 henkilöä. Vakinaisesta henkilökunnasta 4 henkilöä oli osa-aikaeläkkeellä. Henkilökunta koostuu 32 työntekijästä, 19 toimihenkilöstä ja 3 ylemmästä toimihenkilöstä. Henkilökunnasta on naisia 11 5

6 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY ja miehiä 44. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä vuoden lopussa oli 48,6 vuotta. Koulutuspäiviä oli vuoden aikana 213, mikä on 3,9 päivää henkilöä kohti. Sairaudesta ja työtapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli yhteensä 507 päivää, mikä on 10,3 päivää henkilöä kohti ja 4,0 prosenttia työajasta. Työtapaturmia sattui 4 kappaletta, joista kaksi oli työmatkatapaturmia. Tapaturmista aiheutui 7 poissaolopäivää. Työterveyshuollon, ODL:n ja Condia Oy:n kanssa yhteistyössä järjestetyssä Kehyshankkeessa henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua erilaisiin ohjattuihin liikuntaryhmiin. Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia on tuettu Tyky-kuntoseteleillä. Oppilaitosyhteistyö Yhtiö on tehnyt oppilaitosyhteistyötä tarjoamalla harjoittelupaikkoja Kemi-Tornion Ammattiopisto Lappian ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Vuoden aikana teetettiin ammattikorkeakoulun opiskelijoilla myös opinnäytetyötä. Oppilaitosten sähkö- ja konealan opiskelijoille annettiin koulun päättyessä stipendejä. Henkilöstöryhmien edustus Työntekijöiden pääluottamusmiehenä on toiminut Reijo Stark (JHL) ja toimihenkilöiden pääluottamusmiehenä Anne-Mari Korhonen (KTN). Työsuojelu Yhtiön työsuojelupäällikkönä on toiminut Petri Gyldén ja työsuojeluvastaavana Jani Peurasaari. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna on toiminut Jarmo Vesterling ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettuna Anne-Mari Korhonen. Työntekijöiden varavaltuutettuina ovat toimineet Tuomo Taskinen ja Tuomo Saukkonen ja toimihenkilöiden varavaltuutettuina Tarmo Malvalehto ja Virpi Kekäläinen. 6

7 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Hallinto ja talous Hallinto- ja talousosasto huolehtii yhtiön taloushallinnosta, laskutuksista, rahaliikenteestä sekä muista yhteisistä palveluista. Osaston päällikkönä toimii talouspäällikkö Jarmo Nousiainen. Hän on myös yhtiön laatupäällikkö. Liikevaihto ja tulos Kemin Energia Oy:n liikevaihdoksi muodostui 16,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 0,1 miljoonaa euroa ja 0,7 prosenttia. Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan osuus oli 0,8 miljoonaa euroa, sähköverkkoliikketoiminnan 5,4 miljoonaa euroa, kaukolämpöliiketoiminnan 9,7 miljoonaa euroa ja asennustoiminnan 0,9 miljoonaa euroa. Liikevoittoa syntyi 1,9 miljoonaa euroa eli 11,4 prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaiseriä ja tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,7 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 1,4 miljoonaa euroa. Investoinnit Investointien yhteismäärä oli 2,7 miljoonaa euroa. Investoinneista sähköverkkoliiketoiminnan osuus oli 1,6 miljoonaa euroa ja kaukolämpöliiketoiminnan 1,1 miljoonaa euroa. Jarmo Nousiainen VUOSI Liikevaihto Liikevoitto Maksuvalmius (Quick ratio) 1,5 1,3 1,3 1,4 1,4 Liikevoitto % 20,2 19,7 16,2 11,4 11,3 Sijoitetun pääoman tuotto % 7,3 7,5 6,4 4,8 4,9 Omavaraisuus % 53,4 55,4 58,7 60,2 65,0 7

8 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,35 Liiketoiminnan muut tuotot , ,69 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,18 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,74 Ulkopuoliset palvelut , , , ,19 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,34 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,81 Muut henkilösivukulut , , , ,44 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,86 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,55 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 2 905, ,77 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 399,79 Muilta , ,07 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,34 Muille , , , ,75 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,80 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,34 Tuloverot , ,31 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,15 8

9 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Rahoituslaskelma 1000 euroa LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainasaamisten takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta (C ) Rahavarojen muutos (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

10 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Tase vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo , ,20 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,11 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,55 Rakennukset ja rakennelmat , ,24 Verkostot , ,91 Koneet ja kalusto , ,93 Keskeneräiset hankinnat , , , ,35 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,36 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,92 Keskeneräiset tuotteet 2 806, ,72 Ennakkomaksut , , ,64 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,38 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,54 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,25 Lainasaamiset , ,39 Siirtosaamiset , , , ,84 Rahat ja pankkisaamiset , ,62 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,30 10

11 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Tase vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,79 Ylikurssirahasto , ,33 Edellisten tilikausien voitto , ,98 Tilikauden voitto , , , ,25 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,57 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Liittymismaksut , , , ,32 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Saadut ennakot 638, ,00 Ostovelat , ,44 Velat saman konsernin yrityksille , ,00 Muut velat , ,78 Siirtovelat , , , ,16 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,30 11

12 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Sähköverkkoliiketoiminta Sähköosasto huolehtii sähkön siirtämisestä kantaverkosta asiakkaille, sähköverkon suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä asiakkaiden energiamittauksista ja vapaan sähkökaupan mittaustietojen käsittelystä. Osaston päällikkönä toimii Petri Gyldén. Sähkön siirto ja siirtohinnat Sähkönsiirto toiminta-alueella oli 166,8 gigawattituntia, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 4,4 prosenttia. Sähkönsiirtoasiakkaita oli vuoden lopussa Vuoden suurin yhden tunnin teho 33,3 megawattia saavutetiin joulukuun 9. päivänä. Se jäi kuitenkin 6,2 megawattia alle kolme vuotta aiemmin saavutetusta kaikista suurimmasta tunnin tehosta. Petri Gyldén Sähkön siirtohintoja ei muutettu vuoden aikana, vaikka kustannuslisäyksiä tuli kantaverkkomaksun korottumisen ja mittarointi-investointien myötä. Asiakashinnat muuttuivat kuitenkin arvonlisäveron 1 prosenttiyksikön nousun vuoksi. Kemin Energian siirtohinnat ovat noin 4,8 prosenttia edullisemmat verrattuna Energiamarkkinaviraston julkaisemaan keskiarvoiseen siirtohintaan (EMV ). Sähköverkon huolto ja käyttö Vuoden alussa sää oli sähköverkkotoiminnan kannalta haastava, sillä huurretta ja tykkylunta kertyi johtoihin. Kantaverkkoyhtiöllä oli ongelmia huurrekuormasta, jota kertyi ukkosköysiin painaen niitä yhteen vaihejohtimien kanssa. Kemissä oli tästä syystä seitsemän kantaverkon häiriötä, jotka keskeyttivät sähkön toimituksen koko kaupungin alueella. Osa keskeytyksistä oli vain muutaman sekunnin pituisia, mutta pisin kesti 16 minuuttia. Myös Kemin Energian omaan 20 kilovoltin ilmajohtoverkkoon kertyi tykkylunta, jonka seurauksena koko verkko jouduttiin käymään läpi. Työssä oli oman henkilökunnan lisäksi myös ulkopuolisia urakoitsijoita. Tehtyjen toimenpiteiden ansioista tykkylumen aiheuttamilta keskeytyksiltä omassa verkossa vältyttiin. Vuoden aikana syöttävässä 110 kilovoltin verkossa oli yhteensä 11 vikakeskeytystä. Omassa 20 kilovoltin verkossa oli 19 vikakeskeytystä ja 0,4 kilovoltinverkossa oli 27 vikakeskeytystä. Pikajällenkytkentätoiminto ei ole käytössä, koska tällä tavalla vältetään asiakkaiden sähkölaiterikot. 12

13 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Sähköverkkotoiminnan uusi Justiina-työauto. Aikajälleenkytkentöjä oli 7. Maasulunsammutusjärjestelmä selvitti 33 vikaa ilman keskeytystä. Asiakaskohtainen vikakeskeytysaika vuosienergialla painotettuna oli 0,28 tuntia ja suunniteltetujen keskeytysten vaikutus oli 0,05 tuntia. Nämä aiheuttivat asiakasta kohden keskimäärin 0,39 tunnin eli vajaan 24 minuutin keskeytyksen. Korkean 76 prosentin kaapelointiasteen ja johtokatujen raivaamisen ansiosta myrskyt eivät aiheuttaneet verkolle suuria häiriöitä. Suurin osa keskeytyksistä aiheutui eläimistä eli linnuista ja oravista. Kaapelinnäyttöjä oli vuoden aikana 617 kappaletta. Työmaakeskuksia toimitettiin 80 kertaa. Verkoston rakentaminen ja investoinnit Etäluettavien mittareiden asennukset jatkuivat ja vuoden loppuun mennessä asennettuja mittareita oli kappaletta, mikä vastaa 96 prosentin osuutta koko mittarikannasta. Vajaa 500 mittaria jäi vaihdettavaksi alkuvuonna 2014, jolloin kaikki mittarit ovat etäluennassa. Vanha sähköverkon etäkäyttö- ja valvontajärjestelmä vaihdettiin ABB:n SCADA-järjestelmään. Samalla valvomon liki 50 vuotta käytössä ollut mosaiikkitaulu korvattiin isoilla näyttötauluilla. Samassa yhteydessä uusittiin myös kytkemöiden ala-asemat. Verkkoa peruskorvattiin Vainiossa ja Ajoksessa. Uutta verkkoa rakennettiin Rovalle ja Kemintulliin. Vuosien ajan suunnitelmissa ollut 20 kilovoltin kaapeliyhteys Rivinkarilta Veitsiluodon tehdasalueen kautta Rytikariin saatiin toteutettua. Yhteys valmistuu käyttöönotettavaksi vuonna 2014 ja se parantaa Hepolan ja Rytikarin alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Muuntajat Päämuuntajien yhteisteho oli vuoden lopussa 75 megavolttiampeeria. (Syväkangas 2x25 MVA ja Karihaara 25 MVA). Jakelumuuntajien yhteisteho oli kilovolttiampeeria ja asiakkaiden omistamien muuntajien yhteisteho oli kilovolttiampeeria. 13

14 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Varautuminen myrskyihin henkilökuntaa puiden raivauskoulutuksessa. Asennustoiminta Asennustoiminta kuuluu sähköosastoon ja se tekee yhtiön ulkopuolisia sähkö- ja valaistusasennustöitä. Kemin kaupungille perusparannettiin katuvalaistusta samoilla alueilla, joissa tehtiin omaan verkkoon perusparannuksia ja verkon uudisrakennuskohteissa asennettiin katuvaistukseen 61 uutta valaisinta pylväineen. Yhtiön omien verkonrakennuskohteiden yhteydessä asennettiin myös asiakkaiden valokuitukaapeleita ja teleyhteyskaapeleita. Kaupungin katu- ja liikennevalot huollettiin ja kunnossapidettiin. Katuvalaistukseen vaihdettiin kausivaihdoissa yli 800 lamppua. Lisäksi poistettiin noin 800 elohopealamppuvalaisinta ja korvattiin ne natrium- tai monimetallilamppuja käyttäviksi valaisimiksi. Liikuntatoimen liikuntapaikkojen valaistuksia huollettiin ja Kemin Satamalle tehtiin kunnossapitosopimuksen mukaisesti valomastojen huollot Ajoksen ja Veitsiluodon satamissa sekä pienvenesatamissa sekä huollettiin linjavalot. Kaapelinnäyttö- ja vikojen paikantamispalveluita myytiin muille energia- ja teollisuuslaitoksille. EPV-Alueverkko Oy:lle tehtiin Ajoksen tuulipuistossa sopimuksen mukaisia kunnossapitotöitä ja avustettiin vikojen paikallistamisessa. 14

15 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 MUUNTAMOT 2013 Rakennelaji Energia Asiakas Yhteensä 1-pylväsmuuntamo pylväsmuuntamo Puistomuuntamo tyyppi 1 (ulkoa hoidettava) Puistomuuntamo tyyppi 1 (sisältä hoidettava) Kiinteistömuuntamo Erikoismuuntamo 1 1 Yhteensä SÄHKÖJOHDOT JA KAAPELOINTIASTE 2013 Johtojen pituus km Maakaapelointiaste % 110 kv verkko 2, kv verkko 187,8 69 0,4 kv 637,6 79 Yhteensä 827,5 76 SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN YMPÄRISTÖTASE 2013 PANOKSET VERKKOON SYÖTETTY SÄHKÖ GWh Kantaverkko 168,6 174,2 Tuulivoimalat 3,8 6,3 OMA ENERGIAN KÄYTTÖ Kulutus MWh Häviösähkö Toimitalon sähkö 285,9 285,0 Toimitalon lämmitys 169,0 187,8 MUU KULUTUS Kulutus m 3 Kuljetuspolttoaineet 15,9 14,2 Toimitalon vesi TUOTOKSET SÄHKÖN JAKELU GWh Sähkön toimitus asiakkaille 166,8 174,5 PÄÄSTÖT SF-kojeistojen kaasu (yhteensä 58,1 kg) 0 0 JÄTTEET Määrä (t) Sekajäte 8,5 7,8 Ongelmajäte 8,6 0,2 Pahvi- ja paperijäte *) 11,4 5,9 Sähkö- ja elektroniikkaromu *) 4,6 4,6 Metalliromu *) 12,5 13,5 *) kierrätykseen 15

16 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY SÄHKÖN KÄYTTÖ ASIAKASRYHMITTÄIN VUONNA 2013 Julkinen 18,8 % Teollisuus 4,6 % Yksityinen 49,4 % Palvelu 27,2 % ASIAKASRYHMÄ Energia Osuus MWh % Teollisuus ,6 % Yksityinen ,4 % Maatalous 51 0,0 % Palvelu ,2 % Julkinen ,8 % YHTEENSÄ ,0 % SÄHKÖN KÄYTTÖ KUUKAUSITTAIN VUONNA 2013 MWh Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä

17 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Tuloslaskelma Sähköverkkotoiminta LIIKEVAIHTO , ,25 Liiketoiminnan muut tuotot 8 491, ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö , ,05 Muut ostot tilikauden aikana , ,99 Ulkopuoliset palvelut Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut , ,89 Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,17 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,74 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,85 Muut henkilösivukulut , , , ,79 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot liikearvosta , ,26 sähköverkon hyödykkeistä , ,71 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,66 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,58 Muut liiketoiminnan muut kulut , , , ,94 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,69 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 135,93 Muilta 1 095, ,01 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,91 Muille , , , ,34 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,35 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos liikearvosta , ,26 sähköverkon hyödykkeistä , ,43 muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,20 Tuloverot , ,80 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,75 17

18 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Tase vastaavaa Sähköverkkotoiminta PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo , ,52 Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , ,33 Muut aineettomat hyödykkeet , , , ,44 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,50 Rakennukset ja rakennelmat , ,73 Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,35 Muut aineelliset hyödykkeet , ,59 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 180, , , ,74 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 6 664, ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,66 Siirtosaamiset , ,84 Muut saamiset , , , ,55 Rahat ja pankkisaamiset , ,91 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,92 18

19 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Tase vastattavaa Sähköverkkotoiminta OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,14 Ylikurssirahasto , ,28 Edellisten tilikausien voitto(tappio) , ,53 Tilikauden voitto(tappio) , , , ,64 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,79 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Muut velat , ,92 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Liittymismaksut , , , ,72 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Muut velat saman konsernin yrityksille ,00 Muut velat , ,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Ostovelat , ,92 Siirtovelat , ,21 Muut velat , , , ,74 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,89 19

20 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Lämpöliiketoiminta Lämpöosasto huolehtii lämpöenergian hankinnasta ja myynnistä, lämpöverkon ja lämpökeskusten suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä lämpöenergian mittaamisesta. Lämpöosaston päällikkönä toimii Jani Peurasaari. Energiat ja hinnat Kaukolämpöä myytiin 150,1 gigawattituntia. Lämmitystarveluvulla mitaten vuosi oli 9,5 prosenttia lämpimämpi kuin edellinen vuosi ja 30 vuoden keskiarvoon nähden 9,8 prosenttia lämpimämpi. Lämpimän sään seurauksena myyty energiamäärä pieneni 8,6 prosenttia. Lämpöenergiasta 73,6 gigawattituntia / 43,3 prosenttia tuotettiin turpeella, 48,6 gigawattituntia / 28,6 prosenttia tuotettiin puulla, 3,2 gigawattituntia / 1,9 prosenttia tuotettiin öljyllä ja 44,5 gigawattituntia / 26,2 prosenttia oli ostoenergiaa Metsä Fibren Kemin tehtaalta. Kaukolämmön tuotanto oli 170,0 gigawattituntia. Lämmöntuotannon CO 2 -päästöt olivat tonnia ja ne vähenivät 20 prosenttia edellisestä vuodesta. Jani Peurasaari Kotimaisten polttoaineiden osuus lämmöntuotannosta oli 98 prosenttia ja uusiutuvien hiilineutraalien polttoaineiden osuus oli 55 prosenttia. Vuoden 2013 aikana kaukolämmön hintaan ei tehty muutoksia, mutta arvonlisäveron nousu 23 prosentista 24 prosenttiin nosti asiakashintaa. Kaukolämmön hinta oli valtakunnallisissa hintatilastoissa vuoden toisella puoliskolla 7 8 prosenttia alle erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskihinnan. Asiakkaat Kemin Energia Oy:n lämpöasiakkaina on pääosin kerros- ja rivitaloja sekä liike- ja julkisia rakennuksia. Omakotitaloja asiakkaista on vajaa 20. Asiakaskiinteistöjen keskikoko on noin kuutiometriä. Keskimääräinen ominaiskulutus toimintavuonna oli 40,8 kilowattituntia kuutiometrille. Kaukolämpöön tuli vuoden aikana 5 uutta asiakasta. Asiakkaiden yhteismäärä oli vuoden lopussa 429 ja lämmitettävä rakennustilavuus oli 3,68 miljoonaa rakennuskuutiometriä. 20

21 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 Tuotantolaitokset ja tehot Vuoden 2013 aikana kaikki tarvittava perusenergia tuotettiin kiinteän polttoaineen lämpökeskuksessa lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin pienimpien kuormien aikaan energia ostettiin Metsä Fibren Kemin tehtaalta. Tämä mahdollisti KPA-kattilan vuosihuoltotöiden tekemisen pääsääntöisesti oman henkilökunnan voimin. Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen teho on 32 megawattia. Lämpökeskuksessa on myös 7,5 megawatin savukaasujen pesu- ja lämmöntalteenottolaitos sekä 12 megawattinen öljykattila. Toisen kiinteän öljylämpökeskuksen yhteisteho (Karjalahti) on 30 megawattia ja siirrettävien lämpökeskusten (Eteläntie, Takajärvi, Kivikangas) yhteisteho on 29 megawattia. Verkkoon syötetty vuorokautinen huipputeho 45,0 megawattia saavutettiin 16. tammikuuta 2013, jolloin vuorokauden keskilämpötila oli 22,4 astetta. Verkkoon syötetty yhden tunnin huipputeho 49,9 megawattia saavutettiin myös 16.tammikuuta 2013, jolloin tunnin keskilämpötila oli 22,8 astetta Verkosto Kaukolämpöverkkoa peruskorjattiin Alhonkadulla ja Karihaaran koulun pihalla. Vuoden lämpöverkon uudisrakennus 318 metriä muodostui talojohdoista. Verkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa yhteensä 55,8 kilometriä. Verkoston vesitilavuus on noin 2100 kuutiometriä. Investoinnit ja rakentaminen Vuoden 2013 aikana Eteläntien lämpökeskukselle uusittiin entisen 100 kuutiometrin pystyöljysäiliön tilalle 50 kuutiometrin makaava kaksivaippainen öljysäiliö. Vuoden aikana kaukolämpöön liittyi 5 uutta asiakasta, joita varten rakennettiin talojohdot ja mittauskeskukset. 21

22 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Kaukolämpötietoja Lämmitettävä rakennustilavuus (1000 m 3 ) Kaukolämmön myynti kuukausittain (GWh) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Verkoston pituus (km) ,6 19,0 22,0 14,4 7,8 3,4 3,2 3,5 3,6 12,9 16,5 18,5 55,8 55,9 54,2 53,3 52,9 52,4 52,1 51,7 50,0 49,0 47,2 46, Lämmitystarveluvulla korjattu myynti (GWh) Myynti vuosittain (GWh) 150,1 164,1 150,2 172,2 157,0 153,0 156,4 155,5 142,6 147,3 151,6 152, ,3 167,4 167,1 165,2 163,1 162,2 156,6 152,4 148,7 147,4 150,1 147,

23 KEMIN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2013 KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YMPÄRISTÖTASE 2013 PANOKSET ENERGIANTUOTANNON POLTTOAINEET Kulutus GWh Raskas polttoöljy 1,9 11,0 Kevyt polttoöljy 1,3 1,0 Turve 73,6 83,3 Puu 48,6 60,5 Lämmön osto 44,5 36,2 VEDEN KULUTUS Kulutus m 3 Kaukolämpöverkkoon Lämmöntuotantoon SÄHKÖNKULUTUS Kulutus MWh Lämmöntuotanto ja siirto 4308,2 4460,6 MUU KULUTUS Kulutus m 3, t Kuljetuspolttoaineet 5,2 8,0 Hiekka 659,2 678,1 Lipeä 208,0 193,5 TUOTOKSET ENERGIANTUOTANTO Tuotanto GWh Kaukolämmön myynti 150,1 164,1 PÄÄSTÖT ILMAAN Määrä(t) Typen oksidit NO2:na 80,7 95,6 Hiukkaset 3,6 2,0 Rikkidioksidi 5,6 19,7 Hiilidioksidi JÄTTEET/TUOTOKSET Määrä(t) Tuhka hyötykäyttöön 940,0 942,0 Tuhka kaatopaikalle 137,0 145,0 Nuohousjäte 16,0 88,0 Sekajäte 7,9 11,1 Rakennusjäte 35,6 11,6 Ongelmajäte 0,6 0,1 Pahvi- ja paperijäte 2,2* 0,4* Lauhdevesi (m 3 ) *kierrätykseen 23

24 Kemin Energia Oy PL 1100, Kemi p. (016) f. (016) Kalkkinokantie 5, Kemi

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan. katsaus. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

Toimitusjohtajan. katsaus. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2016 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 oli Kemin Energia Oy:n seitsemästoista toimintavuosi, Kemissä harjoitetun sähkölaitostoiminnan 104. vuosi ja kaukolämpötoiminnan 41. vuosi. Vuosi

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2015

VUOSI- KERTOMUS 2015 VUOSI- KERTOMUS 2015 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 oli Kemin Energia Oy:n kuudestoista toimintavuosi, Kemissä harjoitetun sähkölaitostoiminnan 103. vuosi ja kaukolämpötoiminnan 40. vuosi. Elokuussa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 (8) 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 oli Wiitaseudun Energia Oy:n kolmas toimintavuosi sen jälkeen kun Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2 Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2 2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2012 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot