Vuosi Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto GWh Sähköasiakkaita Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva: LumiLinna 2015, Kalevala-kabinetti, seinäreliefi Kuvaaja: Timo Laapotti, Kemin Matkailu Oy 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli Kemin Energia Oy:n viidestoista toimintavuosi, Kemissä harjoitetun sähkölaitostoiminnan 102. vuosi ja kaukolämpötoiminnan 39. vuosi. Lämmitystarveluvulla mitattuna vuosi 2014 oli 3,7 prosenttia lämpimämpi kuin edellinen vuosi ja vuosien keskiarvoon verrattuna 13,1 prosenttia lämpimämpi. Leudomman vuoden johdosta kaukolämmön myynti laski 1,8 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 147,4 gigawattituntia ja sähkönkäyttö väheni 2,3 prosenttia ollen 163,0 gigawattituntia. Syksyllä 2013 uudistuneen sähkömarkkinalain edellyttämä sähköverkon vuoteen 2028 ulottuva kehittämissuunnitelma valmistui kesäkuussa. Kehittämissuunnitelmassa kuvataan ne toimenpiteet, joilla täytetään lainsäädännössä sähköverkkotoiminnalle asetetut laatuvaatimukset. Niiden mukaan jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa asemakaava-alueella yli 6 tuntia ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Kemin Energia Oy:n asiakkaista 97 prosenttia on asemakaava-alueella, joten heihin sovelletaan 6 tunnin aikarajaa. Vuoden 2014 loppuun mennessä laatuvaatimukset täyttyivät jo 98 prosentilla asiakkaista ja puuttuva 2 prosentin osuus saadaan täyttymään parin vuoden sisällä. Tästä syystä kehittämissuunnitelmaan on sisällytetty investointeja ja kunnossapitotoimia, joiden toteuttamisella sähköverkko ylläpidetään laatuvaatimusten mukaisina. Vuonna 2014 asiakkaille toimitetusta kaukolämmöstä lähes 98 prosenttia tuotettiin kotimaisella turpeella ja puulla ja vain 2 prosenttia lämmöntuotannosta tapahtui öljyllä. Kotimaisten polttoaineiden tärkeä etu on huoltovarmuus, sillä niiden hankinnassa ei olla ulkomaan tuonnin varassa. Turve ja puu ovat oman maakunnan lähienergiaa, joten polttoaineiden hankintaan käytetyt varat jäävät hyödyntämään omaa maakuntaa. Asiakkaille toimitetusta kaukolämmöstä hiilineutraalien polttoaineiden osuus oli 52 prosenttia. Kemin kaukolämmössä on jo saavutettu ja ylitetty Suomen vuotta 2020 koskeva uusiutuvan energian tavoite 38 prosenttia. Suomessa kaukolämmöstä vuonna 2014 uusiutuvalla energialla tuotettiin kolmannes. Kaukolämpötoiminnan 40-vuotisjuhlavuoden kynnyksellä yhtiö sai parhaimman mahdollisen tunnustuksen asiakkailtaan, sillä syksyllä 2014 toteutetussa valtakunnallisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä Kemin Energia Oy:llä oli Suomen tyytyväisimmät kaukolämpöasiakkaat. Esitän lämpimät kiitokseni hyvin sujuneesta vuodesta asiakkaillemme, yhteistyökumppaneille, yhtiön hallitukselle ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 3

4 Kemin Energia Oy:n hallitus. Edessä vasemmalta: Anne Salo-oja, Kimmo Arstio, Kati Tervo ja Kirsti Jaakkola. Takana vasemmalta: Jarmo Nousiainen, Raimo Keskikallio, Matti Kettunen, Rainer Järvelä ja henkilökunnan edustaja Reijo Stark. Organisaatio ja hallinto Kemin Energia Oy on Kemin kaupunkikonsernin tytäryhtiö, jonka koko osakekannan omistaa Kemin kaupunki. Hallitus Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Kimmo Arstio, Jaakko Alamommo, Kirsti Jaakkola, Rainer Järvelä, Raimo Keskikallio, Matti Kettunen ja Kati Tervo. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kimmo Arstion. Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Anne Salo-oja ja sihteerinä talouspäällikkö Jarmo Nousiainen. Hallitus kokoontui kertomusvuonna kymmenen kertaa. Tarkastustoiminta Yhtiön tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tarkastajana KHT JHTT Vivi Marttila. Laatusertifikaatti Yhtiöllä on Det Norske Veritasin (DNV) myöntämä laatujärjestelmäsertifikaatti, joka vahvistaa, että yhtiön laatujärjestelmä täyttää standardin ISO 9001:2008 vaatimukset. Yhtiön tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen. Yhtiön omien sisäisten laatuarviointien lisäksi sertifikaatin myöntäjä arvioi yhtiön toimintaa määräaikaistarkastuksilla. Energiateollisuus ry:n kaukolämpövaliokunta on myöntänyt kaukolämpötoiminnalle Reilu Kaukolämpö-laatumerkin. Energiatehokkuussopimus Yhtiö on liittynyt Energiateollisuuden vuosia koskevaan energiatehokkuussopimukseen. Sopimus on osa toimenpideohjelmaa, jolla Suomessa toteutetaan energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluita koskevan di- 4 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

5 Kemin Energia Oy HALLITUS Puheenjohtaja Kimmo Arstio TOIMITUSJOHTAJA Anne Salo-oja LÄMPÖOSASTO Kaukolämpöjohtaja Jani Peurasaari Työsuojelu- ja ympäristövastaava SÄHKÖOSASTO Verkkojohtaja Petri Gyldén Työsuojelupäällikkö HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Talousjohtaja Jarmo Nousiainen Laatupäällikkö - lämmön hankinta ja myynti - lämpöverkon ja lämpökeskusten suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito - lämpöenergian mittaukset - sähkön siirtopalvelut - sähköverkon suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito - sähköenergian mittaukset - kartta- ja sijaintitietopalvelut - katuvalaistus- ja liikennevalo- yms. asennustyöt - materiaalitoimi - talous- ja rahoitusasiat - laskentatoimi - laskutustoiminnat ja asiakaspalvelu - henkilöstöasiat - toimistopalvelut Kemin Energia Oy:n organisaatiokaavio rektiivin toimeenpanoa. Sopimus käsittää sekä yhtiön omat energiatehokkuustoimet että toimenpiteet asiakkaille tarjottavista energiapalveluista ja energiatehokkuustoimista, joilla edistetään direktiivin edellyttämän energiasäästötavoitteen toteutumista. Asiakkailla on käytössä Pohjoista voimaa -yhtiöiden kanssa yhteinen Energiatili-palvelu, josta kemiläinen asiakas saa Kemin Energian kotisivun kautta tietoa omasta energian käytöstään ja energiansäästöstä. Pohjoista voimaa yhtiöillä on yhteinen energianeuvoja, jonka tehtävänä on auttaa yhtiötä sen omissa energiatehokkuustoimissa ja asiakkaille suunnatussa energianeuvonnassa. Jäsenyydet ja osakkuudet Yhtiö on Energiateollisuus ry:n, Sähköenergialiitto ry:n, Suomen Sähköurakoitsijaliitto ry:n, Lapin Kauppakamarin, Pohjois-Suomen sähkölaitosten kehittämisyhdistys ry:n, Bioenergia ry:n ja Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisö. Yhtiö on osakkaana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä, Lapin Sähkövoima Oy:ssä, Innopower Oy:ssä ja Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 48 henkilöä, joista 46 oli vakinaisessa työsuhteessa ja määräaikaisessa työsuhteessa oli 2 henkilöä. Vakinaisesta henkilökunnasta 2 henkilöä oli osa-aikaeläkkeellä. Henkilökunta koostuu 27 työntekijästä, 17 toimihenkilöstä ja 3 ylemmästä toimihenkilöstä. Henkilökunnasta on naisia 9 ja miehiä 37. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä vuoden lopussa oli 48,1 vuotta. Koulutuspäiviä oli vuoden aikana 181, mikä on 3,8 päivää henkilöä kohti. Sairaudesta ja työtapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli yhteensä 507 päivää, mikä on 10,1 päivää henkilöä kohti ja 3,9 prosenttia työajasta. Työtapaturmia sattui 3 kappaletta. Tapaturmista aiheutui 7 poissaolopäivää. Työympäristön riskikartoitus päivitettiin, ja työterveyshuollon kanssa pidettiin riskikartoitustuloksista neuvottelu. Työterveyshuollon ja Kemin kaupungin kanssa yhteistyössä järjestetyssä Kehyshankkeessa henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua erilaisiin ohjattuihin liikuntaryhmiin. Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia on tuettu Tyky-seteleillä. Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 5

6 Oppilaitosyhteistyö Yhtiö on tehnyt oppilaitosyhteistyötä tarjoamalla harjoittelupaikkoja Kemi-Tornion ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Vuoden aikana teetettiin ammattikorkeakoulun opiskelijoilla myös opinnäytetyötä. Oppilaitosten sähkö- ja konealan opiskelijoille annettiin koulun päättyessä stipendejä. Henkilöstöryhmien edustus Työntekijöiden pääluottamusmiehenä on toiminut Reijo Stark (JHL) ja toimihenkilöiden pääluottamusmiehenä Anne-Mari Korhonen (KTN). Työsuojelu Yhtiön työsuojelupäällikkönä on toiminut Petri Gyldén ja työsuojeluvastaavana Jani Peurasaari. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna on toiminut Jarmo Vesterling ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettuna Virpi Kekäläinen. Työntekijöiden varavaltuutettuina ovat toimineet Tuomo Taskinen ja Tuomo Saukkonen ja toimihenkilöiden varavaltuutettuina Tarmo Malvalehto ja Anne-Mari Korhonen. 6 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

7 Hallinto ja talous Hallinto- ja talousosasto huolehtii yhtiön taloushallinnosta, laskutuksista, rahaliikenteestä sekä muista yhteisistä palveluista. Osaston johtajana toimii talousjohtaja Jarmo Nousiainen. Nousiainen on myös yhtiön laatupäällikkö. Liikevaihto ja tulos Kemin Energia Oy:n liikevaihdoksi muodostui 16,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 0,7 miljoonaa euroa ja 4,3 prosenttia. Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan osuus oli 0,7 miljoonaa euroa, sähköverkkoliiketoiminnan 5,1 miljoonaa euroa, kaukolämpöliiketoiminnan 9,5 miljoonaa euroa ja asennustoiminnan 0,7 miljoonaa euroa. Liikevoittoa syntyi 2,4 miljoonaa euroa eli 14,9 prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaiseriä ja tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,2 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 2,1 miljoonaa euroa. Investoinnit Jarmo Nousiainen Investointien yhteismäärä oli 2,3 miljoonaa euroa. Investoinneista sähköverkkoliiketoiminnan osuus oli 1,3 miljoonaa euroa, kaukolämpöliiketoiminnan 1,0 miljoonaa euroa. Talouden tunnuslukuja Vuosi Liikevaihto Liikevoitto Maksuvalmius (Quick ratio) 1,3 1,3 1,4 1,4 1,7 Liikevoitto % 19,7 16,2 11,4 11,3 14,9 Sijoitetun pääoman tuotto % 6,8 5,8 4,4 4,5 5,7 Omavaraisuus % 63,6 67,4 68,5 71,8 74,0 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 7

8 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,60 Liiketoiminnan muut tuotot , ,04 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,90 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,09 Ulkopuoliset palvelut , , , ,09 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,36 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,30 Muut henkilösivukulut , , , ,21 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 Liiketoiminnan muut kulut , ,58 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,85 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 2 852, ,60 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,29 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,30 Muille , , , ,29 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,56 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,54 Tuloverot , ,69 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,41 8 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

9 Rahoituslaskelma 1000 e LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin -52 Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainasaamisten takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta (C ) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 9

10 Tase: vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo ,60 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,20 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,55 Rakennukset ja rakennelmat , ,62 Verkostot , ,17 Koneet ja kalusto , ,16 Keskeneräiset hankinnat , , , ,77 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,68 Keskeneräiset tuotteet , ,05 Ennakkomaksut , , , ,73 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,60 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,59 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 9 129, ,70 Lainasaamiset , ,39 Siirtosaamiset , , , ,50 Rahat ja pankkisaamiset , ,12 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48 10 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

11 Tase: vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,79 Ylikurssirahasto , ,33 Edellisten tilikausien voitto , ,13 Tilikauden voitto , , , ,66 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,03 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Liittymismaksut , , , ,31 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Saadut ennakot ,61 638,10 Ostovelat , ,67 Velat saman konsernin yrityksille , ,36 Muut velat , ,06 Siirtovelat , , , ,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 11

12 Sähköverkkoliiketoiminta Sähkön siirtohintoja ei muutettu vuoden aikana, vaikka kustannuslisäyksiä tuli mm. kantaverkkomaksun korottumisen johdosta. Asiakashinnat muuttuivat kuitenkin sähköveron korottumisen vuoksi. Kemin Energian siirtohinnat ovat noin 3,4 prosenttia edullisemmat verrattuna Energiaviraston julkaisemaan keskiarvoiseen siirtohintaan (EMV 12/2014). Sähköverkon huolto ja käyttö Petri Gyldén Vuoden aikana sähköverkossa oli vähemmän häiriöitä kuin edellisenä vuonna. Syöttävässä 110 kilovoltin verkossa oli yhteensä 2 vikakeskeytystä. Omassa 20 kilovoltin verkossa oli 4 vikakeskeytystä ja 0,4 kilovoltinverkossa oli 15 vikakeskeytystä. Pikajälleenkytkentätoiminto ei ole käytössä, koska tällä tavalla vältetään asiakkaiden sähkölaiterikot. Aikajällenkytkentöjä oli 3. Maasulunsammutusjärjestelmä selvitti 4 vikaa ilman keskeytystä. Asiakaskohtainen vikakeskeytysaika vuosienergialla painotettuna oli 0,10 tuntia ja suunniteltujen keskeytysten vaikutus oli 0,02 tuntia. Nämä aiheuttivat asiakasta kohden keskimäärin 0,33 tunnin eli vajaan 20 minuuttin keskeytyksen. Korkean 76 prosentin kaapelointiasteen ja johtokatujen raivaamisen ansiosta myrskyt eivät aiheuttaneet verkolle suuria häiriöitä. Kaapelinnäyttöjä oli vuoden aikana 658 kappaletta. Työmaakeskuksia toimitettiin 40 kertaa. Verkoston rakentaminen ja investoinnit Sähköosasto huolehtii sähkön siirtämisestä kantaverkosta asiakkaille, sähköverkon suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä asiakkaiden energiamittauksista ja vapaan sähkökaupan mittaustietojen käsittelystä. Osaston johtajana toimii verkkojohtaja Petri Gyldén. Sähkön siirto ja siirtohinnat Sähkönsiirto toiminta-alueella oli 163,0 gigawattituntia, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 2,3 prosenttia. Sähkönsiirtoasiakkaita oli vuoden lopussa Vuoden suurin yhden tunnin teho 34,4 megawattia saavutetiin tammikuun 18. päivänä. Se jäi kuitenkin 5,1 megawattia alle neljä vuotta aiemmin saavutetusta kaikkein suurimmasta yhden tunnin tehosta. Etäluettavien mittareiden asennukset saatiin kevään aikana valmiiksi ja vuoden lopussa kaikille asiakkaille oli asennettu etäluettava sähkömittari, joten asiakkaat voivat yhtiön kotisivuilla olevan energiatilin kautta seurata omaa kulutustaan. Vuosien ajan suunnitelmissa ollut 20 kilovoltin kaapeliyhteys Rivinkarilta Veitsiluodon tehdasalueen kautta Rytikariin otettiin käyttöön. Kaapelin alkupäähän Rivinkarille rakennettiin uusi kaukokäytettävä muuntamo. Kaukokäytön avulla pystytään nopeasti muuttamaan jakorajoja, mikä lyhentää häiriötilanteessa keskeytyksen kestoa. Uusi kaapeliyhteys ja kaukokäytettävä muuntamo parantavat Hepolan ja Rytikarin alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Kauppatorin 20 kilovoltin kytkemön keskijännitekojeisto ja sitä syöttävät kaapelit uusittiin. Muuntamoita uusittiin Perttusen-, Tyynelän- ja Tuomelankaduilla. Ajokseen menevän tien varteen rakennettu pyörätie aiheutti verkostoon muutostöitä, missä yhteydessä pienjänniteilmajohtoja kaapeloitiin. 12 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

13 Haukkarissa ja Vainiolla jatkettiin pienjänniteverkon uusimista korvaamalla ilmajohdot maakaapeleilla. Muuntajat Päämuuntajien yhteisteho oli vuoden lopussa 75 megavolttiampeeria. (Syväkangas 2 x 25 MVA ja Karihaara 25 MVA). Syväkankaan toinen päämuuntaja käytettiin Infratekillä Hikiällä täydellisessä huollossa, joka jatkaa muuntajan käyttöikää. Jakelumuuntajien yhteisteho oli kilovolttiampeeria ja asiakkaiden omistamine muuntajien kilovolttiampeeria. Asennustoiminta Asennustoiminta kuuluu sähköosastoon ja se tekee yhtiön ulkopuolisia sähkö- ja valaistusasennustöitä. Kemin kaupungille perusparannettiin katuvalaistusta samoilla alueilla, joissa tehtiin omaan verkkoon perusparannuksia ja verkon uudisrakennuskohteissa asennettiin katuvalaistukseen 16 uutta valaisinta pylväineen. Yhtiön omien verkonrakennuskohteiden yhteydessä asennettiin myös asiakkaiden valokuitukaapeleita ja teleyhteyskaapeleita. Kaupungin katu- ja liikennevalot huollettiin ja kunnossapidettiin. Katuvalaistukseen vaihdettiin kausivaihdoissa yli 800 lamppua. Lisäksi poistettiin noin 600 elohopealamppuvalaisinta ja korvattiin ne natrium- tai monimetallilamppuja käyttäviksi valaisimiksi. Liikuntatoimen liikuntapaikkojen valaistuksia huollettiin ja Kemin Satamalle tehtiin kunnossapitosopimuksen mukaisesti valomastojen huollot Ajoksen ja Veitsiluodon satamissa ja pienvenesatamissa sekä huollettiin linjavalot. Kaapelinnäyttö- ja vikojen paikantamispalveluita myytiin muille energia- ja teollisuuslaitoksille. EPV-Alueverkko Oy:lle tehtiin Ajoksen tuulipuistossa sopimuksen mukaisia kunnossapitotöitä ja avustettiin vikojen paikallistamisessa. Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 13

14 MUUNTAMOT 2014 Rakennelaji Energia Asiakas Yhteensä 1-pylväsmuuntamo pylväsmuuntamo Puistomuuntamo tyyppi 1 (ulkoa hoidettava) Puistomuuntamo tyyppi 1 (sisältä hoidettava) Kiinteistömuuntamo Kaukokäytettävä muuntamo 1 1 Erikoismuuntamo 1 1 Yhteensä SÄHKÖJOHDOT JA KAAPELOINTIASTE 2014 Johtojen pituus km Maakaapelointiaste % 110 kv verkko 2, kv verkko 188,8 69 0,4 kv 637,7 80 Yhteensä 828,3 77 SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN YMPÄRISTÖTASE 2014 Panokset Verkkoon syötetty sähkö (GWh) Kantaverkko 164,0 168,6 Tuulivoimalat 4,5 3,82 Oma energian käyttö (kulutus MWh) Häviösähkö Toimitalon sähkö 246,2 285,9 Toimitalon lämmitys 177,3 169,0 Muu kulutus (kulutus m 3 ) Kuljetuspolttoaineet 16,7 15,9 Toimitalon Tuotokset Sähkön jakelu (GWh) Sähkön toimitus asiakkaille 163,0 166,7 Päästöt SF-kojeistojen kaasu (yhteensä 58,1 kg) 0 0 Jätteet (Määrä, t) Sekajäte 7,8 8,5 Ongelmajäte 0,3 8,9 Pahvi- ja paperijäte *) 10,2 11,4 Sähkö- ja elektroniikkaromu *) 2,2 4,6 Metalliromu *) 7,2 12,5 *) kierrätykseen 14 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

15 SÄHKÖN KÄYTTÖ ASIAKASRYHMITTÄIN VUONNA 2014 Julkinen 20,5 % Teollisuus 4,4 % Yksityinen 48,8% Asiakasryhmä Energia MWh Osuus % Teollisuus ,4 % Yksityinen ,8 % Maatalous 48 0,0 % Palvelu ,3 % Julkinen ,5 % Yhteensä ,0 % Palvelu 26,3 % SÄHKÖN KÄYTTÖ KUUKAUSITTAIN VUONNA 2014 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu 9157 Heinäkuu 8855 Elokuu 9576 Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä MWh Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 15

16 Tuloslaskelma, sähköverkkotoiminta LIIKEVAIHTO , ,79 Liiketoiminnan muut tuotot , ,30 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö , ,91 Muut ostot tilikauden aikana , ,56 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut , ,30 Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,31 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,07 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,74 Muut henkilösivukulut , , , ,73 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liikearvosta , ,26 Sähköverkon hyödykkeistä , ,32 Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,42 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,75 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,71 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,92 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta 1 362, ,53 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,72 Muille , , , ,31 VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,61 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Liikearvosta , ,26 Sähköverkon hyödykkeistä , ,55 Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,67 Tuloverot , ,15 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,13 16 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

17 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 17

18 Tase: vastaavaa, sähköverkkotoiminta PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo ,26 Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , ,74 Muut aineettomat hyödykkeet , , , ,79 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,50 Rakennukset ja rakennelmat , ,58 Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,52 Muut aineelliset hyödykkeet , ,66 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 384, ,16 180, ,26 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet 6 664, ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,91 Siirtosaamiset 1 898, ,95 Muut saamiset , , , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,15 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48 18 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

19 Tase: vastattavaa, sähköverkkotoiminta OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,14 Ylikurssirahasto , ,28 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,78 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,77 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,12 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Muut velat , ,36 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Liittymismaksut , , , ,15 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Muut velat saman konsernin yrityksille Muut velat , ,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Ostovelat , ,22 Siirtovelat , ,44 Muut velat , , , ,44 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 19

20 Lämpöliiketoiminta mön tuotanto oli 164,2 gigawattituntia. Lämmöntuotannon CO 2 -päästöt olivat tonnia ja ne vähenivät 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Kotimaisten polttoaineiden osuus lämmöntuotannosta oli 98 prosenttia ja hiilineutraalien polttoaineiden osuus oli 52 prosenttia. Vuoden 2014 aikana kaukolämmön hintaan ei tehty muutoksia. Kaukolämmön hinta oli valtakunnallisissa hintatilastoissa vuoden toisella puoliskolla 7-8 prosenttia alle erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskihinnan. Asiakkaat Jani Peurasaari Kemin Energia Oy:n lämpöasiakkaina on pääosin kerros- ja rivitaloja sekä liike- ja julkisia rakennuksia. Omakotitaloja asiakkaista on vajaa kaksikymmentä. Asiakaskiinteistöjen keskikoko on noin kuutiometriä. Keskimääräinen ominaiskulutus toimintavuonna oli 40,4 kilowattituntia kuutiometrille. Kaukolämpöön tuli vuoden aikana 5 uutta asiakasta. Asiakkaiden yhteismäärä oli vuoden lopussa 433 ja lämmitettävä rakennustilavuus oli 3,65 miljoonaa rakennuskuutiometriä. Tuotantolaitokset ja tehot Lämpöosasto huolehtii lämpöenergian hankinnasta ja myynnistä, lämpöverkon ja lämpökeskusten suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä lämpöenergian mittaamisesta. Lämpöosaston johtajana toimii kaukolämpöjohtaja Jani Peurasaari. Energiat ja hinnat Kaukolämpöä myytiin 147,4 gigawattituntia. Lämmitystarveluvulla mitaten vuosi oli 3,7 prosenttia lämpimämpi kuin edellinen vuosi ja kolmenkymmenen vuoden keskiarvoon nähden 13,1 prosenttia lämpimämpi. Lämpimän sään seurauksena myyty energiamäärä pieneni 1,8 prosenttia. Lämpöenergiasta 76,6 gigawattituntia / 46,6 prosenttia tuotettiin turpeella, 46,4 gigawattituntia / 28,3 prosenttia tuotettiin puulla, 2,8 gigawattituntia / 1,7 prosenttia tuotettiin öljyllä ja 38,5 gigawattituntia / 23,4 prosenttia oli ostoenergiaa Metsä Fibren Kemin tehtaalta. Kaukoläm- Vuoden 2014 aikana kaikki tarvittava perusenergia tehtiin kiinteän polttoaineen lämpökeskuksessa lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin pienimpien kuormien aikaan energia ostettiin Metsä Fibren Kemin tehtaalta. Tämä mahdollisti KPA kattilan vuosihuoltotöiden tekemisen pääsääntöisesti oman henkilökunnan voimin. Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen teho on 32 megawattia. Lämpökeskuksessa on myös 7,5 megawatin savukaasujen pesu- ja lämmöntalteenottolaitos sekä 12 megawattinen öljykattila. Toisen kiinteän öljylämpökeskuksen yhteisteho (Karjalahti) on 30 megawattia ja siirrettävien lämpökeskusten (Eteläntie, Takajärvi, Kivikangas) yhteisteho on 29 megawattia. Verkkoon syötetty vuorokautinen huipputeho 45,7 megawattia saavutettiin 18. tammikuuta 2014, jolloin vuorokauden keskilämpötila oli -22,3 astetta. Verkkoon syötetty yhden tunnin huipputeho 51,3 megawattia saavutettiin 15. tammikuuta 2014, jolloin tunnin keskilämpötila oli -21,1 astetta. Verkosto Kaukolämpöverkkoa peruskorjattiin Lukkarilankadun ja La- 20 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

21 pintien risteyksessä. Vuotokorjauksia tehtiin mm. Takajärventiellä ja Kaarlonkadulla sekä Metsä-Fibren tehdasalueella. Korjaustöiden yhteydessä kaukolämpöverkkoon on lisätty sulkuventtiilejä, jotta vauriotilanteissa keskeytykset saadaan lyhemmiksi. Verkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa yhteensä 56,8 kilometriä. Verkoston vesitilavuus on noin 2100 kuutiometriä. Investoinnit ja rakentaminen Vuoden 2014 suurimmat investoinnit kohdistuivat kiinteän polttoaineen lämpökeskukseen, jonka palamisilmapuhaltimet uusittiin kesähuollon yhteydessä. Vuoden aikana kaukolämpöön liittyi 5 uutta asiakasta, joita varten rakennettiin talojohdot ja mittauskeskukset. Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 21

22 Kaukolämpötietoja Kaukolämmön myynti kuukausittain v (GWh) Verkoston pituus (km) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu KAUKOLÄMMÖN Myynti vuosittain (GWh) Lämmitystarveluvulla korjattu myynti (GWh) ,7 16,8 16,7 13,3 8,8 4,8 2,6 3,5 6,7 14,2 16,7 19,5 147,4 150,1 164,1 150,2 172,3 157,0 153,0 156,4 155,5 142,6 147,3 151,6 152,6 150,6 137,6 144,6 149,7 141,3 142,6 138,2 143,2 141,3 164,0 162,3 164,6 164,2 162,5 160,3 159,4 162,7 158,2 154,5 153,1 155,9 153,6 153,0 153,1 148,2 147,7 141,4 143,7 143,8 142,9 143, Lämmitettävä rakennustilavuus (1000 m 3 ) ,8 55,8 55,9 54,2 53,3 52,9 52,4 52,1 51,7 50,0 49,0 47,2 46,7 46,5 45,7 45,0 44,4 44,2 42,4 42,2 42,1 42,0 41,4 40, Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

23 KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YMPÄRISTÖTASE 2014 Panokset Energiantuotannon polttoaineet, kulutus (GWh) Raskas polttoöljy 2,4 1,9 Kevyt polttoöljy 0,3 1,3 Turve ,6 Puu 46,4 48,6 Lämmön osto 38,5 44,5 Veden kulutus, kulutus (m 3 ) Kaukolämpöverkkoon Lämmöntuotantoon Sähkönkulutus, kulutus (MWh) Lämmöntuotanto ja siirto 4317,2 4308,2 Muu kulutus, kulutus (m 3, t) Kuljetuspolttoaineet 5,4 5,2 Hiekka 613,1 t 659,21 t Lipeä 213,5 t 208,0 t Tuotokset Energiantuotanto, tuotanto (GWh) Kaukolämmön myynti 147,4 150,1 Päästöt ilmaan, määrä (t) Typen oksidit NO 2 :na 81,7 80,7 Hiukkaset 3,6 3,6 Rikkidioksidi 6,5 5,6 Hiilidioksidi Jätteet / tuotokset, määrä (t) Tuhka hyötykäyttöön ,0 Tuhka kaatopaikalle ,0 Nuohousjäte 7,0 16,0 Sekajäte 9,5 7,9 Rakennusjäte 0 35,6 Ongelmajäte 0,6 0,6 Pahvi- ja paperijäte 1,4 *) 2,2 *) Lauhdevesi (m 3 ) *) Kierrätykseen Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 23

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 9 7 V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 7 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION PALVELUTOIMINNOT 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5-6 HENKILÖSTÖ JA SUOJELUTOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014

TOIMINTAKERTOMUS. Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014 2014 TOIMINTAKERTOMUS Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014 Sisällysluettelo KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2014... 3 HALLINTO... 4 Omistussuhteet... 4 Yhtiökokoukset... 4 Hallitus... 4 Tarkastustoimi... 4 Osakkuudet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 KITEEN LÄMPÖ OY TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN (KPL 3:1.6)... 3 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ... 5 ARVIO

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti 2009

Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 Yhteiskuntavastuuraportti 2009 SISÄLTÖ Konsernin toimitusjohtajalta 3 Yhteiskuntavastuun sisältö 4 Raportointiperiaatteet 5 Jyväskylän Energia -yhtiöiden profiili 6 Liiketoiminnat

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS www.savonvoima.fi SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 1 VALOA ELÄMÄÄN JA ENERGIAA TOIMINTAAN. SAVON VOIMA OYJ on sähköä ja lämpöä tuottava ja markkinoiva kotimainen energiayhtiö,

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216

Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj Uutelantie 24 B PL 29, 52700 Mäntyharju puh. (015) 34 611 fax (015) 346 1216 Exel Oyj, Kivaran tehdas Muovilaaksontie 2 82110 Heinävaara puh. (013) 73 711 fax (013) 737 1500 Precis/Kirjapaino

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä

KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä KESKI-SAVON JÄTEHUOLTO liikelaitoskuntayhtymä Y-tunnus 2367681-2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...2 Hallinto...3 Sisäisen valvonnan järjestäminen...5

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 10 Konsernin tase 11 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Altia tilinpäätös 2010

Altia tilinpäätös 2010 Altia tilinpäätös 2010 Your 1st Choice Service Company Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuoma yhtiö, jonka tuotevalikoima koostuu viineistä ja väkevistä juomista. Altia valmistaa, jakelee,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010

HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 HONKARAKENNE OYJ TILINPÄÄTÖS JA KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernin tase 9 Konsernin rahavirtalaskelma 10

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot