Vuosi Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto GWh Sähköasiakkaita Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva: LumiLinna 2015, Kalevala-kabinetti, seinäreliefi Kuvaaja: Timo Laapotti, Kemin Matkailu Oy 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli Kemin Energia Oy:n viidestoista toimintavuosi, Kemissä harjoitetun sähkölaitostoiminnan 102. vuosi ja kaukolämpötoiminnan 39. vuosi. Lämmitystarveluvulla mitattuna vuosi 2014 oli 3,7 prosenttia lämpimämpi kuin edellinen vuosi ja vuosien keskiarvoon verrattuna 13,1 prosenttia lämpimämpi. Leudomman vuoden johdosta kaukolämmön myynti laski 1,8 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 147,4 gigawattituntia ja sähkönkäyttö väheni 2,3 prosenttia ollen 163,0 gigawattituntia. Syksyllä 2013 uudistuneen sähkömarkkinalain edellyttämä sähköverkon vuoteen 2028 ulottuva kehittämissuunnitelma valmistui kesäkuussa. Kehittämissuunnitelmassa kuvataan ne toimenpiteet, joilla täytetään lainsäädännössä sähköverkkotoiminnalle asetetut laatuvaatimukset. Niiden mukaan jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa asemakaava-alueella yli 6 tuntia ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Kemin Energia Oy:n asiakkaista 97 prosenttia on asemakaava-alueella, joten heihin sovelletaan 6 tunnin aikarajaa. Vuoden 2014 loppuun mennessä laatuvaatimukset täyttyivät jo 98 prosentilla asiakkaista ja puuttuva 2 prosentin osuus saadaan täyttymään parin vuoden sisällä. Tästä syystä kehittämissuunnitelmaan on sisällytetty investointeja ja kunnossapitotoimia, joiden toteuttamisella sähköverkko ylläpidetään laatuvaatimusten mukaisina. Vuonna 2014 asiakkaille toimitetusta kaukolämmöstä lähes 98 prosenttia tuotettiin kotimaisella turpeella ja puulla ja vain 2 prosenttia lämmöntuotannosta tapahtui öljyllä. Kotimaisten polttoaineiden tärkeä etu on huoltovarmuus, sillä niiden hankinnassa ei olla ulkomaan tuonnin varassa. Turve ja puu ovat oman maakunnan lähienergiaa, joten polttoaineiden hankintaan käytetyt varat jäävät hyödyntämään omaa maakuntaa. Asiakkaille toimitetusta kaukolämmöstä hiilineutraalien polttoaineiden osuus oli 52 prosenttia. Kemin kaukolämmössä on jo saavutettu ja ylitetty Suomen vuotta 2020 koskeva uusiutuvan energian tavoite 38 prosenttia. Suomessa kaukolämmöstä vuonna 2014 uusiutuvalla energialla tuotettiin kolmannes. Kaukolämpötoiminnan 40-vuotisjuhlavuoden kynnyksellä yhtiö sai parhaimman mahdollisen tunnustuksen asiakkailtaan, sillä syksyllä 2014 toteutetussa valtakunnallisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä Kemin Energia Oy:llä oli Suomen tyytyväisimmät kaukolämpöasiakkaat. Esitän lämpimät kiitokseni hyvin sujuneesta vuodesta asiakkaillemme, yhteistyökumppaneille, yhtiön hallitukselle ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 3

4 Kemin Energia Oy:n hallitus. Edessä vasemmalta: Anne Salo-oja, Kimmo Arstio, Kati Tervo ja Kirsti Jaakkola. Takana vasemmalta: Jarmo Nousiainen, Raimo Keskikallio, Matti Kettunen, Rainer Järvelä ja henkilökunnan edustaja Reijo Stark. Organisaatio ja hallinto Kemin Energia Oy on Kemin kaupunkikonsernin tytäryhtiö, jonka koko osakekannan omistaa Kemin kaupunki. Hallitus Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Kimmo Arstio, Jaakko Alamommo, Kirsti Jaakkola, Rainer Järvelä, Raimo Keskikallio, Matti Kettunen ja Kati Tervo. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kimmo Arstion. Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Anne Salo-oja ja sihteerinä talouspäällikkö Jarmo Nousiainen. Hallitus kokoontui kertomusvuonna kymmenen kertaa. Tarkastustoiminta Yhtiön tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tarkastajana KHT JHTT Vivi Marttila. Laatusertifikaatti Yhtiöllä on Det Norske Veritasin (DNV) myöntämä laatujärjestelmäsertifikaatti, joka vahvistaa, että yhtiön laatujärjestelmä täyttää standardin ISO 9001:2008 vaatimukset. Yhtiön tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen. Yhtiön omien sisäisten laatuarviointien lisäksi sertifikaatin myöntäjä arvioi yhtiön toimintaa määräaikaistarkastuksilla. Energiateollisuus ry:n kaukolämpövaliokunta on myöntänyt kaukolämpötoiminnalle Reilu Kaukolämpö-laatumerkin. Energiatehokkuussopimus Yhtiö on liittynyt Energiateollisuuden vuosia koskevaan energiatehokkuussopimukseen. Sopimus on osa toimenpideohjelmaa, jolla Suomessa toteutetaan energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluita koskevan di- 4 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

5 Kemin Energia Oy HALLITUS Puheenjohtaja Kimmo Arstio TOIMITUSJOHTAJA Anne Salo-oja LÄMPÖOSASTO Kaukolämpöjohtaja Jani Peurasaari Työsuojelu- ja ympäristövastaava SÄHKÖOSASTO Verkkojohtaja Petri Gyldén Työsuojelupäällikkö HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Talousjohtaja Jarmo Nousiainen Laatupäällikkö - lämmön hankinta ja myynti - lämpöverkon ja lämpökeskusten suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito - lämpöenergian mittaukset - sähkön siirtopalvelut - sähköverkon suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito - sähköenergian mittaukset - kartta- ja sijaintitietopalvelut - katuvalaistus- ja liikennevalo- yms. asennustyöt - materiaalitoimi - talous- ja rahoitusasiat - laskentatoimi - laskutustoiminnat ja asiakaspalvelu - henkilöstöasiat - toimistopalvelut Kemin Energia Oy:n organisaatiokaavio rektiivin toimeenpanoa. Sopimus käsittää sekä yhtiön omat energiatehokkuustoimet että toimenpiteet asiakkaille tarjottavista energiapalveluista ja energiatehokkuustoimista, joilla edistetään direktiivin edellyttämän energiasäästötavoitteen toteutumista. Asiakkailla on käytössä Pohjoista voimaa -yhtiöiden kanssa yhteinen Energiatili-palvelu, josta kemiläinen asiakas saa Kemin Energian kotisivun kautta tietoa omasta energian käytöstään ja energiansäästöstä. Pohjoista voimaa yhtiöillä on yhteinen energianeuvoja, jonka tehtävänä on auttaa yhtiötä sen omissa energiatehokkuustoimissa ja asiakkaille suunnatussa energianeuvonnassa. Jäsenyydet ja osakkuudet Yhtiö on Energiateollisuus ry:n, Sähköenergialiitto ry:n, Suomen Sähköurakoitsijaliitto ry:n, Lapin Kauppakamarin, Pohjois-Suomen sähkölaitosten kehittämisyhdistys ry:n, Bioenergia ry:n ja Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisö. Yhtiö on osakkaana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä, Lapin Sähkövoima Oy:ssä, Innopower Oy:ssä ja Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 48 henkilöä, joista 46 oli vakinaisessa työsuhteessa ja määräaikaisessa työsuhteessa oli 2 henkilöä. Vakinaisesta henkilökunnasta 2 henkilöä oli osa-aikaeläkkeellä. Henkilökunta koostuu 27 työntekijästä, 17 toimihenkilöstä ja 3 ylemmästä toimihenkilöstä. Henkilökunnasta on naisia 9 ja miehiä 37. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä vuoden lopussa oli 48,1 vuotta. Koulutuspäiviä oli vuoden aikana 181, mikä on 3,8 päivää henkilöä kohti. Sairaudesta ja työtapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli yhteensä 507 päivää, mikä on 10,1 päivää henkilöä kohti ja 3,9 prosenttia työajasta. Työtapaturmia sattui 3 kappaletta. Tapaturmista aiheutui 7 poissaolopäivää. Työympäristön riskikartoitus päivitettiin, ja työterveyshuollon kanssa pidettiin riskikartoitustuloksista neuvottelu. Työterveyshuollon ja Kemin kaupungin kanssa yhteistyössä järjestetyssä Kehyshankkeessa henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua erilaisiin ohjattuihin liikuntaryhmiin. Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia on tuettu Tyky-seteleillä. Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 5

6 Oppilaitosyhteistyö Yhtiö on tehnyt oppilaitosyhteistyötä tarjoamalla harjoittelupaikkoja Kemi-Tornion ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Vuoden aikana teetettiin ammattikorkeakoulun opiskelijoilla myös opinnäytetyötä. Oppilaitosten sähkö- ja konealan opiskelijoille annettiin koulun päättyessä stipendejä. Henkilöstöryhmien edustus Työntekijöiden pääluottamusmiehenä on toiminut Reijo Stark (JHL) ja toimihenkilöiden pääluottamusmiehenä Anne-Mari Korhonen (KTN). Työsuojelu Yhtiön työsuojelupäällikkönä on toiminut Petri Gyldén ja työsuojeluvastaavana Jani Peurasaari. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna on toiminut Jarmo Vesterling ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettuna Virpi Kekäläinen. Työntekijöiden varavaltuutettuina ovat toimineet Tuomo Taskinen ja Tuomo Saukkonen ja toimihenkilöiden varavaltuutettuina Tarmo Malvalehto ja Anne-Mari Korhonen. 6 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

7 Hallinto ja talous Hallinto- ja talousosasto huolehtii yhtiön taloushallinnosta, laskutuksista, rahaliikenteestä sekä muista yhteisistä palveluista. Osaston johtajana toimii talousjohtaja Jarmo Nousiainen. Nousiainen on myös yhtiön laatupäällikkö. Liikevaihto ja tulos Kemin Energia Oy:n liikevaihdoksi muodostui 16,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 0,7 miljoonaa euroa ja 4,3 prosenttia. Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan osuus oli 0,7 miljoonaa euroa, sähköverkkoliiketoiminnan 5,1 miljoonaa euroa, kaukolämpöliiketoiminnan 9,5 miljoonaa euroa ja asennustoiminnan 0,7 miljoonaa euroa. Liikevoittoa syntyi 2,4 miljoonaa euroa eli 14,9 prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaiseriä ja tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,2 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 2,1 miljoonaa euroa. Investoinnit Jarmo Nousiainen Investointien yhteismäärä oli 2,3 miljoonaa euroa. Investoinneista sähköverkkoliiketoiminnan osuus oli 1,3 miljoonaa euroa, kaukolämpöliiketoiminnan 1,0 miljoonaa euroa. Talouden tunnuslukuja Vuosi Liikevaihto Liikevoitto Maksuvalmius (Quick ratio) 1,3 1,3 1,4 1,4 1,7 Liikevoitto % 19,7 16,2 11,4 11,3 14,9 Sijoitetun pääoman tuotto % 6,8 5,8 4,4 4,5 5,7 Omavaraisuus % 63,6 67,4 68,5 71,8 74,0 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 7

8 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,60 Liiketoiminnan muut tuotot , ,04 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,90 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,09 Ulkopuoliset palvelut , , , ,09 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,36 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,30 Muut henkilösivukulut , , , ,21 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 Liiketoiminnan muut kulut , ,58 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,85 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 2 852, ,60 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,29 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,30 Muille , , , ,29 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,56 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,54 Tuloverot , ,69 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,41 8 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

9 Rahoituslaskelma 1000 e LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin -52 Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainasaamisten takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta (C ) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 9

10 Tase: vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo ,60 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,20 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,55 Rakennukset ja rakennelmat , ,62 Verkostot , ,17 Koneet ja kalusto , ,16 Keskeneräiset hankinnat , , , ,77 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,68 Keskeneräiset tuotteet , ,05 Ennakkomaksut , , , ,73 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,60 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,59 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 9 129, ,70 Lainasaamiset , ,39 Siirtosaamiset , , , ,50 Rahat ja pankkisaamiset , ,12 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48 10 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

11 Tase: vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,79 Ylikurssirahasto , ,33 Edellisten tilikausien voitto , ,13 Tilikauden voitto , , , ,66 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,03 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Liittymismaksut , , , ,31 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Saadut ennakot ,61 638,10 Ostovelat , ,67 Velat saman konsernin yrityksille , ,36 Muut velat , ,06 Siirtovelat , , , ,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 11

12 Sähköverkkoliiketoiminta Sähkön siirtohintoja ei muutettu vuoden aikana, vaikka kustannuslisäyksiä tuli mm. kantaverkkomaksun korottumisen johdosta. Asiakashinnat muuttuivat kuitenkin sähköveron korottumisen vuoksi. Kemin Energian siirtohinnat ovat noin 3,4 prosenttia edullisemmat verrattuna Energiaviraston julkaisemaan keskiarvoiseen siirtohintaan (EMV 12/2014). Sähköverkon huolto ja käyttö Petri Gyldén Vuoden aikana sähköverkossa oli vähemmän häiriöitä kuin edellisenä vuonna. Syöttävässä 110 kilovoltin verkossa oli yhteensä 2 vikakeskeytystä. Omassa 20 kilovoltin verkossa oli 4 vikakeskeytystä ja 0,4 kilovoltinverkossa oli 15 vikakeskeytystä. Pikajälleenkytkentätoiminto ei ole käytössä, koska tällä tavalla vältetään asiakkaiden sähkölaiterikot. Aikajällenkytkentöjä oli 3. Maasulunsammutusjärjestelmä selvitti 4 vikaa ilman keskeytystä. Asiakaskohtainen vikakeskeytysaika vuosienergialla painotettuna oli 0,10 tuntia ja suunniteltujen keskeytysten vaikutus oli 0,02 tuntia. Nämä aiheuttivat asiakasta kohden keskimäärin 0,33 tunnin eli vajaan 20 minuuttin keskeytyksen. Korkean 76 prosentin kaapelointiasteen ja johtokatujen raivaamisen ansiosta myrskyt eivät aiheuttaneet verkolle suuria häiriöitä. Kaapelinnäyttöjä oli vuoden aikana 658 kappaletta. Työmaakeskuksia toimitettiin 40 kertaa. Verkoston rakentaminen ja investoinnit Sähköosasto huolehtii sähkön siirtämisestä kantaverkosta asiakkaille, sähköverkon suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä asiakkaiden energiamittauksista ja vapaan sähkökaupan mittaustietojen käsittelystä. Osaston johtajana toimii verkkojohtaja Petri Gyldén. Sähkön siirto ja siirtohinnat Sähkönsiirto toiminta-alueella oli 163,0 gigawattituntia, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 2,3 prosenttia. Sähkönsiirtoasiakkaita oli vuoden lopussa Vuoden suurin yhden tunnin teho 34,4 megawattia saavutetiin tammikuun 18. päivänä. Se jäi kuitenkin 5,1 megawattia alle neljä vuotta aiemmin saavutetusta kaikkein suurimmasta yhden tunnin tehosta. Etäluettavien mittareiden asennukset saatiin kevään aikana valmiiksi ja vuoden lopussa kaikille asiakkaille oli asennettu etäluettava sähkömittari, joten asiakkaat voivat yhtiön kotisivuilla olevan energiatilin kautta seurata omaa kulutustaan. Vuosien ajan suunnitelmissa ollut 20 kilovoltin kaapeliyhteys Rivinkarilta Veitsiluodon tehdasalueen kautta Rytikariin otettiin käyttöön. Kaapelin alkupäähän Rivinkarille rakennettiin uusi kaukokäytettävä muuntamo. Kaukokäytön avulla pystytään nopeasti muuttamaan jakorajoja, mikä lyhentää häiriötilanteessa keskeytyksen kestoa. Uusi kaapeliyhteys ja kaukokäytettävä muuntamo parantavat Hepolan ja Rytikarin alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Kauppatorin 20 kilovoltin kytkemön keskijännitekojeisto ja sitä syöttävät kaapelit uusittiin. Muuntamoita uusittiin Perttusen-, Tyynelän- ja Tuomelankaduilla. Ajokseen menevän tien varteen rakennettu pyörätie aiheutti verkostoon muutostöitä, missä yhteydessä pienjänniteilmajohtoja kaapeloitiin. 12 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

13 Haukkarissa ja Vainiolla jatkettiin pienjänniteverkon uusimista korvaamalla ilmajohdot maakaapeleilla. Muuntajat Päämuuntajien yhteisteho oli vuoden lopussa 75 megavolttiampeeria. (Syväkangas 2 x 25 MVA ja Karihaara 25 MVA). Syväkankaan toinen päämuuntaja käytettiin Infratekillä Hikiällä täydellisessä huollossa, joka jatkaa muuntajan käyttöikää. Jakelumuuntajien yhteisteho oli kilovolttiampeeria ja asiakkaiden omistamine muuntajien kilovolttiampeeria. Asennustoiminta Asennustoiminta kuuluu sähköosastoon ja se tekee yhtiön ulkopuolisia sähkö- ja valaistusasennustöitä. Kemin kaupungille perusparannettiin katuvalaistusta samoilla alueilla, joissa tehtiin omaan verkkoon perusparannuksia ja verkon uudisrakennuskohteissa asennettiin katuvalaistukseen 16 uutta valaisinta pylväineen. Yhtiön omien verkonrakennuskohteiden yhteydessä asennettiin myös asiakkaiden valokuitukaapeleita ja teleyhteyskaapeleita. Kaupungin katu- ja liikennevalot huollettiin ja kunnossapidettiin. Katuvalaistukseen vaihdettiin kausivaihdoissa yli 800 lamppua. Lisäksi poistettiin noin 600 elohopealamppuvalaisinta ja korvattiin ne natrium- tai monimetallilamppuja käyttäviksi valaisimiksi. Liikuntatoimen liikuntapaikkojen valaistuksia huollettiin ja Kemin Satamalle tehtiin kunnossapitosopimuksen mukaisesti valomastojen huollot Ajoksen ja Veitsiluodon satamissa ja pienvenesatamissa sekä huollettiin linjavalot. Kaapelinnäyttö- ja vikojen paikantamispalveluita myytiin muille energia- ja teollisuuslaitoksille. EPV-Alueverkko Oy:lle tehtiin Ajoksen tuulipuistossa sopimuksen mukaisia kunnossapitotöitä ja avustettiin vikojen paikallistamisessa. Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 13

14 MUUNTAMOT 2014 Rakennelaji Energia Asiakas Yhteensä 1-pylväsmuuntamo pylväsmuuntamo Puistomuuntamo tyyppi 1 (ulkoa hoidettava) Puistomuuntamo tyyppi 1 (sisältä hoidettava) Kiinteistömuuntamo Kaukokäytettävä muuntamo 1 1 Erikoismuuntamo 1 1 Yhteensä SÄHKÖJOHDOT JA KAAPELOINTIASTE 2014 Johtojen pituus km Maakaapelointiaste % 110 kv verkko 2, kv verkko 188,8 69 0,4 kv 637,7 80 Yhteensä 828,3 77 SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN YMPÄRISTÖTASE 2014 Panokset Verkkoon syötetty sähkö (GWh) Kantaverkko 164,0 168,6 Tuulivoimalat 4,5 3,82 Oma energian käyttö (kulutus MWh) Häviösähkö Toimitalon sähkö 246,2 285,9 Toimitalon lämmitys 177,3 169,0 Muu kulutus (kulutus m 3 ) Kuljetuspolttoaineet 16,7 15,9 Toimitalon Tuotokset Sähkön jakelu (GWh) Sähkön toimitus asiakkaille 163,0 166,7 Päästöt SF-kojeistojen kaasu (yhteensä 58,1 kg) 0 0 Jätteet (Määrä, t) Sekajäte 7,8 8,5 Ongelmajäte 0,3 8,9 Pahvi- ja paperijäte *) 10,2 11,4 Sähkö- ja elektroniikkaromu *) 2,2 4,6 Metalliromu *) 7,2 12,5 *) kierrätykseen 14 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

15 SÄHKÖN KÄYTTÖ ASIAKASRYHMITTÄIN VUONNA 2014 Julkinen 20,5 % Teollisuus 4,4 % Yksityinen 48,8% Asiakasryhmä Energia MWh Osuus % Teollisuus ,4 % Yksityinen ,8 % Maatalous 48 0,0 % Palvelu ,3 % Julkinen ,5 % Yhteensä ,0 % Palvelu 26,3 % SÄHKÖN KÄYTTÖ KUUKAUSITTAIN VUONNA 2014 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu 9157 Heinäkuu 8855 Elokuu 9576 Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä MWh Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 15

16 Tuloslaskelma, sähköverkkotoiminta LIIKEVAIHTO , ,79 Liiketoiminnan muut tuotot , ,30 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö , ,91 Muut ostot tilikauden aikana , ,56 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut , ,30 Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,31 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,07 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,74 Muut henkilösivukulut , , , ,73 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liikearvosta , ,26 Sähköverkon hyödykkeistä , ,32 Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,42 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,75 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,71 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,92 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta 1 362, ,53 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,72 Muille , , , ,31 VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,61 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Liikearvosta , ,26 Sähköverkon hyödykkeistä , ,55 Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,67 Tuloverot , ,15 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,13 16 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

17 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 17

18 Tase: vastaavaa, sähköverkkotoiminta PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo ,26 Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , ,74 Muut aineettomat hyödykkeet , , , ,79 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,50 Rakennukset ja rakennelmat , ,58 Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,52 Muut aineelliset hyödykkeet , ,66 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 384, ,16 180, ,26 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet 6 664, ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,91 Siirtosaamiset 1 898, ,95 Muut saamiset , , , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,15 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48 18 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

19 Tase: vastattavaa, sähköverkkotoiminta OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,14 Ylikurssirahasto , ,28 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,78 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,77 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,12 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Muut velat , ,36 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Liittymismaksut , , , ,15 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Muut velat saman konsernin yrityksille Muut velat , ,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Ostovelat , ,22 Siirtovelat , ,44 Muut velat , , , ,44 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 19

20 Lämpöliiketoiminta mön tuotanto oli 164,2 gigawattituntia. Lämmöntuotannon CO 2 -päästöt olivat tonnia ja ne vähenivät 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Kotimaisten polttoaineiden osuus lämmöntuotannosta oli 98 prosenttia ja hiilineutraalien polttoaineiden osuus oli 52 prosenttia. Vuoden 2014 aikana kaukolämmön hintaan ei tehty muutoksia. Kaukolämmön hinta oli valtakunnallisissa hintatilastoissa vuoden toisella puoliskolla 7-8 prosenttia alle erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskihinnan. Asiakkaat Jani Peurasaari Kemin Energia Oy:n lämpöasiakkaina on pääosin kerros- ja rivitaloja sekä liike- ja julkisia rakennuksia. Omakotitaloja asiakkaista on vajaa kaksikymmentä. Asiakaskiinteistöjen keskikoko on noin kuutiometriä. Keskimääräinen ominaiskulutus toimintavuonna oli 40,4 kilowattituntia kuutiometrille. Kaukolämpöön tuli vuoden aikana 5 uutta asiakasta. Asiakkaiden yhteismäärä oli vuoden lopussa 433 ja lämmitettävä rakennustilavuus oli 3,65 miljoonaa rakennuskuutiometriä. Tuotantolaitokset ja tehot Lämpöosasto huolehtii lämpöenergian hankinnasta ja myynnistä, lämpöverkon ja lämpökeskusten suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä lämpöenergian mittaamisesta. Lämpöosaston johtajana toimii kaukolämpöjohtaja Jani Peurasaari. Energiat ja hinnat Kaukolämpöä myytiin 147,4 gigawattituntia. Lämmitystarveluvulla mitaten vuosi oli 3,7 prosenttia lämpimämpi kuin edellinen vuosi ja kolmenkymmenen vuoden keskiarvoon nähden 13,1 prosenttia lämpimämpi. Lämpimän sään seurauksena myyty energiamäärä pieneni 1,8 prosenttia. Lämpöenergiasta 76,6 gigawattituntia / 46,6 prosenttia tuotettiin turpeella, 46,4 gigawattituntia / 28,3 prosenttia tuotettiin puulla, 2,8 gigawattituntia / 1,7 prosenttia tuotettiin öljyllä ja 38,5 gigawattituntia / 23,4 prosenttia oli ostoenergiaa Metsä Fibren Kemin tehtaalta. Kaukoläm- Vuoden 2014 aikana kaikki tarvittava perusenergia tehtiin kiinteän polttoaineen lämpökeskuksessa lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin pienimpien kuormien aikaan energia ostettiin Metsä Fibren Kemin tehtaalta. Tämä mahdollisti KPA kattilan vuosihuoltotöiden tekemisen pääsääntöisesti oman henkilökunnan voimin. Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen teho on 32 megawattia. Lämpökeskuksessa on myös 7,5 megawatin savukaasujen pesu- ja lämmöntalteenottolaitos sekä 12 megawattinen öljykattila. Toisen kiinteän öljylämpökeskuksen yhteisteho (Karjalahti) on 30 megawattia ja siirrettävien lämpökeskusten (Eteläntie, Takajärvi, Kivikangas) yhteisteho on 29 megawattia. Verkkoon syötetty vuorokautinen huipputeho 45,7 megawattia saavutettiin 18. tammikuuta 2014, jolloin vuorokauden keskilämpötila oli -22,3 astetta. Verkkoon syötetty yhden tunnin huipputeho 51,3 megawattia saavutettiin 15. tammikuuta 2014, jolloin tunnin keskilämpötila oli -21,1 astetta. Verkosto Kaukolämpöverkkoa peruskorjattiin Lukkarilankadun ja La- 20 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

21 pintien risteyksessä. Vuotokorjauksia tehtiin mm. Takajärventiellä ja Kaarlonkadulla sekä Metsä-Fibren tehdasalueella. Korjaustöiden yhteydessä kaukolämpöverkkoon on lisätty sulkuventtiilejä, jotta vauriotilanteissa keskeytykset saadaan lyhemmiksi. Verkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa yhteensä 56,8 kilometriä. Verkoston vesitilavuus on noin 2100 kuutiometriä. Investoinnit ja rakentaminen Vuoden 2014 suurimmat investoinnit kohdistuivat kiinteän polttoaineen lämpökeskukseen, jonka palamisilmapuhaltimet uusittiin kesähuollon yhteydessä. Vuoden aikana kaukolämpöön liittyi 5 uutta asiakasta, joita varten rakennettiin talojohdot ja mittauskeskukset. Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 21

22 Kaukolämpötietoja Kaukolämmön myynti kuukausittain v (GWh) Verkoston pituus (km) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu KAUKOLÄMMÖN Myynti vuosittain (GWh) Lämmitystarveluvulla korjattu myynti (GWh) ,7 16,8 16,7 13,3 8,8 4,8 2,6 3,5 6,7 14,2 16,7 19,5 147,4 150,1 164,1 150,2 172,3 157,0 153,0 156,4 155,5 142,6 147,3 151,6 152,6 150,6 137,6 144,6 149,7 141,3 142,6 138,2 143,2 141,3 164,0 162,3 164,6 164,2 162,5 160,3 159,4 162,7 158,2 154,5 153,1 155,9 153,6 153,0 153,1 148,2 147,7 141,4 143,7 143,8 142,9 143, Lämmitettävä rakennustilavuus (1000 m 3 ) ,8 55,8 55,9 54,2 53,3 52,9 52,4 52,1 51,7 50,0 49,0 47,2 46,7 46,5 45,7 45,0 44,4 44,2 42,4 42,2 42,1 42,0 41,4 40, Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

23 KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YMPÄRISTÖTASE 2014 Panokset Energiantuotannon polttoaineet, kulutus (GWh) Raskas polttoöljy 2,4 1,9 Kevyt polttoöljy 0,3 1,3 Turve ,6 Puu 46,4 48,6 Lämmön osto 38,5 44,5 Veden kulutus, kulutus (m 3 ) Kaukolämpöverkkoon Lämmöntuotantoon Sähkönkulutus, kulutus (MWh) Lämmöntuotanto ja siirto 4317,2 4308,2 Muu kulutus, kulutus (m 3, t) Kuljetuspolttoaineet 5,4 5,2 Hiekka 613,1 t 659,21 t Lipeä 213,5 t 208,0 t Tuotokset Energiantuotanto, tuotanto (GWh) Kaukolämmön myynti 147,4 150,1 Päästöt ilmaan, määrä (t) Typen oksidit NO 2 :na 81,7 80,7 Hiukkaset 3,6 3,6 Rikkidioksidi 6,5 5,6 Hiilidioksidi Jätteet / tuotokset, määrä (t) Tuhka hyötykäyttöön ,0 Tuhka kaatopaikalle ,0 Nuohousjäte 7,0 16,0 Sekajäte 9,5 7,9 Rakennusjäte 0 35,6 Ongelmajäte 0,6 0,6 Pahvi- ja paperijäte 1,4 *) 2,2 *) Lauhdevesi (m 3 ) *) Kierrätykseen Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 23

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2015

VUOSI- KERTOMUS 2015 VUOSI- KERTOMUS 2015 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 oli Kemin Energia Oy:n kuudestoista toimintavuosi, Kemissä harjoitetun sähkölaitostoiminnan 103. vuosi ja kaukolämpötoiminnan 40. vuosi. Elokuussa

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot