Vuosi Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto GWh Sähköasiakkaita Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva: LumiLinna 2015, Kalevala-kabinetti, seinäreliefi Kuvaaja: Timo Laapotti, Kemin Matkailu Oy 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 oli Kemin Energia Oy:n viidestoista toimintavuosi, Kemissä harjoitetun sähkölaitostoiminnan 102. vuosi ja kaukolämpötoiminnan 39. vuosi. Lämmitystarveluvulla mitattuna vuosi 2014 oli 3,7 prosenttia lämpimämpi kuin edellinen vuosi ja vuosien keskiarvoon verrattuna 13,1 prosenttia lämpimämpi. Leudomman vuoden johdosta kaukolämmön myynti laski 1,8 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 147,4 gigawattituntia ja sähkönkäyttö väheni 2,3 prosenttia ollen 163,0 gigawattituntia. Syksyllä 2013 uudistuneen sähkömarkkinalain edellyttämä sähköverkon vuoteen 2028 ulottuva kehittämissuunnitelma valmistui kesäkuussa. Kehittämissuunnitelmassa kuvataan ne toimenpiteet, joilla täytetään lainsäädännössä sähköverkkotoiminnalle asetetut laatuvaatimukset. Niiden mukaan jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa aiheuttaa asemakaava-alueella yli 6 tuntia ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Kemin Energia Oy:n asiakkaista 97 prosenttia on asemakaava-alueella, joten heihin sovelletaan 6 tunnin aikarajaa. Vuoden 2014 loppuun mennessä laatuvaatimukset täyttyivät jo 98 prosentilla asiakkaista ja puuttuva 2 prosentin osuus saadaan täyttymään parin vuoden sisällä. Tästä syystä kehittämissuunnitelmaan on sisällytetty investointeja ja kunnossapitotoimia, joiden toteuttamisella sähköverkko ylläpidetään laatuvaatimusten mukaisina. Vuonna 2014 asiakkaille toimitetusta kaukolämmöstä lähes 98 prosenttia tuotettiin kotimaisella turpeella ja puulla ja vain 2 prosenttia lämmöntuotannosta tapahtui öljyllä. Kotimaisten polttoaineiden tärkeä etu on huoltovarmuus, sillä niiden hankinnassa ei olla ulkomaan tuonnin varassa. Turve ja puu ovat oman maakunnan lähienergiaa, joten polttoaineiden hankintaan käytetyt varat jäävät hyödyntämään omaa maakuntaa. Asiakkaille toimitetusta kaukolämmöstä hiilineutraalien polttoaineiden osuus oli 52 prosenttia. Kemin kaukolämmössä on jo saavutettu ja ylitetty Suomen vuotta 2020 koskeva uusiutuvan energian tavoite 38 prosenttia. Suomessa kaukolämmöstä vuonna 2014 uusiutuvalla energialla tuotettiin kolmannes. Kaukolämpötoiminnan 40-vuotisjuhlavuoden kynnyksellä yhtiö sai parhaimman mahdollisen tunnustuksen asiakkailtaan, sillä syksyllä 2014 toteutetussa valtakunnallisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä Kemin Energia Oy:llä oli Suomen tyytyväisimmät kaukolämpöasiakkaat. Esitän lämpimät kiitokseni hyvin sujuneesta vuodesta asiakkaillemme, yhteistyökumppaneille, yhtiön hallitukselle ja ammattitaitoiselle henkilökunnalle. Anne Salo-oja Toimitusjohtaja Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 3

4 Kemin Energia Oy:n hallitus. Edessä vasemmalta: Anne Salo-oja, Kimmo Arstio, Kati Tervo ja Kirsti Jaakkola. Takana vasemmalta: Jarmo Nousiainen, Raimo Keskikallio, Matti Kettunen, Rainer Järvelä ja henkilökunnan edustaja Reijo Stark. Organisaatio ja hallinto Kemin Energia Oy on Kemin kaupunkikonsernin tytäryhtiö, jonka koko osakekannan omistaa Kemin kaupunki. Hallitus Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Kimmo Arstio, Jaakko Alamommo, Kirsti Jaakkola, Rainer Järvelä, Raimo Keskikallio, Matti Kettunen ja Kati Tervo. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Kimmo Arstion. Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Anne Salo-oja ja sihteerinä talouspäällikkö Jarmo Nousiainen. Hallitus kokoontui kertomusvuonna kymmenen kertaa. Tarkastustoiminta Yhtiön tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tarkastajana KHT JHTT Vivi Marttila. Laatusertifikaatti Yhtiöllä on Det Norske Veritasin (DNV) myöntämä laatujärjestelmäsertifikaatti, joka vahvistaa, että yhtiön laatujärjestelmä täyttää standardin ISO 9001:2008 vaatimukset. Yhtiön tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen. Yhtiön omien sisäisten laatuarviointien lisäksi sertifikaatin myöntäjä arvioi yhtiön toimintaa määräaikaistarkastuksilla. Energiateollisuus ry:n kaukolämpövaliokunta on myöntänyt kaukolämpötoiminnalle Reilu Kaukolämpö-laatumerkin. Energiatehokkuussopimus Yhtiö on liittynyt Energiateollisuuden vuosia koskevaan energiatehokkuussopimukseen. Sopimus on osa toimenpideohjelmaa, jolla Suomessa toteutetaan energian loppukäytön tehokkuutta ja energiapalveluita koskevan di- 4 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

5 Kemin Energia Oy HALLITUS Puheenjohtaja Kimmo Arstio TOIMITUSJOHTAJA Anne Salo-oja LÄMPÖOSASTO Kaukolämpöjohtaja Jani Peurasaari Työsuojelu- ja ympäristövastaava SÄHKÖOSASTO Verkkojohtaja Petri Gyldén Työsuojelupäällikkö HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Talousjohtaja Jarmo Nousiainen Laatupäällikkö - lämmön hankinta ja myynti - lämpöverkon ja lämpökeskusten suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito - lämpöenergian mittaukset - sähkön siirtopalvelut - sähköverkon suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja kunnossapito - sähköenergian mittaukset - kartta- ja sijaintitietopalvelut - katuvalaistus- ja liikennevalo- yms. asennustyöt - materiaalitoimi - talous- ja rahoitusasiat - laskentatoimi - laskutustoiminnat ja asiakaspalvelu - henkilöstöasiat - toimistopalvelut Kemin Energia Oy:n organisaatiokaavio rektiivin toimeenpanoa. Sopimus käsittää sekä yhtiön omat energiatehokkuustoimet että toimenpiteet asiakkaille tarjottavista energiapalveluista ja energiatehokkuustoimista, joilla edistetään direktiivin edellyttämän energiasäästötavoitteen toteutumista. Asiakkailla on käytössä Pohjoista voimaa -yhtiöiden kanssa yhteinen Energiatili-palvelu, josta kemiläinen asiakas saa Kemin Energian kotisivun kautta tietoa omasta energian käytöstään ja energiansäästöstä. Pohjoista voimaa yhtiöillä on yhteinen energianeuvoja, jonka tehtävänä on auttaa yhtiötä sen omissa energiatehokkuustoimissa ja asiakkaille suunnatussa energianeuvonnassa. Jäsenyydet ja osakkuudet Yhtiö on Energiateollisuus ry:n, Sähköenergialiitto ry:n, Suomen Sähköurakoitsijaliitto ry:n, Lapin Kauppakamarin, Pohjois-Suomen sähkölaitosten kehittämisyhdistys ry:n, Bioenergia ry:n ja Kuntien Eläkevakuutuksen jäsenyhteisö. Yhtiö on osakkaana Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä, Lapin Sähkövoima Oy:ssä, Innopower Oy:ssä ja Pohjois-Suomen Voima Oy:ssä. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 48 henkilöä, joista 46 oli vakinaisessa työsuhteessa ja määräaikaisessa työsuhteessa oli 2 henkilöä. Vakinaisesta henkilökunnasta 2 henkilöä oli osa-aikaeläkkeellä. Henkilökunta koostuu 27 työntekijästä, 17 toimihenkilöstä ja 3 ylemmästä toimihenkilöstä. Henkilökunnasta on naisia 9 ja miehiä 37. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä vuoden lopussa oli 48,1 vuotta. Koulutuspäiviä oli vuoden aikana 181, mikä on 3,8 päivää henkilöä kohti. Sairaudesta ja työtapaturmista aiheutuneita poissaoloja oli yhteensä 507 päivää, mikä on 10,1 päivää henkilöä kohti ja 3,9 prosenttia työajasta. Työtapaturmia sattui 3 kappaletta. Tapaturmista aiheutui 7 poissaolopäivää. Työympäristön riskikartoitus päivitettiin, ja työterveyshuollon kanssa pidettiin riskikartoitustuloksista neuvottelu. Työterveyshuollon ja Kemin kaupungin kanssa yhteistyössä järjestetyssä Kehyshankkeessa henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua erilaisiin ohjattuihin liikuntaryhmiin. Henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia on tuettu Tyky-seteleillä. Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 5

6 Oppilaitosyhteistyö Yhtiö on tehnyt oppilaitosyhteistyötä tarjoamalla harjoittelupaikkoja Kemi-Tornion ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Vuoden aikana teetettiin ammattikorkeakoulun opiskelijoilla myös opinnäytetyötä. Oppilaitosten sähkö- ja konealan opiskelijoille annettiin koulun päättyessä stipendejä. Henkilöstöryhmien edustus Työntekijöiden pääluottamusmiehenä on toiminut Reijo Stark (JHL) ja toimihenkilöiden pääluottamusmiehenä Anne-Mari Korhonen (KTN). Työsuojelu Yhtiön työsuojelupäällikkönä on toiminut Petri Gyldén ja työsuojeluvastaavana Jani Peurasaari. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutettuna on toiminut Jarmo Vesterling ja toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettuna Virpi Kekäläinen. Työntekijöiden varavaltuutettuina ovat toimineet Tuomo Taskinen ja Tuomo Saukkonen ja toimihenkilöiden varavaltuutettuina Tarmo Malvalehto ja Anne-Mari Korhonen. 6 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

7 Hallinto ja talous Hallinto- ja talousosasto huolehtii yhtiön taloushallinnosta, laskutuksista, rahaliikenteestä sekä muista yhteisistä palveluista. Osaston johtajana toimii talousjohtaja Jarmo Nousiainen. Nousiainen on myös yhtiön laatupäällikkö. Liikevaihto ja tulos Kemin Energia Oy:n liikevaihdoksi muodostui 16,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 0,7 miljoonaa euroa ja 4,3 prosenttia. Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan osuus oli 0,7 miljoonaa euroa, sähköverkkoliiketoiminnan 5,1 miljoonaa euroa, kaukolämpöliiketoiminnan 9,5 miljoonaa euroa ja asennustoiminnan 0,7 miljoonaa euroa. Liikevoittoa syntyi 2,4 miljoonaa euroa eli 14,9 prosenttia liikevaihdosta. Tulos ennen satunnaiseriä ja tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,2 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 2,1 miljoonaa euroa. Investoinnit Jarmo Nousiainen Investointien yhteismäärä oli 2,3 miljoonaa euroa. Investoinneista sähköverkkoliiketoiminnan osuus oli 1,3 miljoonaa euroa, kaukolämpöliiketoiminnan 1,0 miljoonaa euroa. Talouden tunnuslukuja Vuosi Liikevaihto Liikevoitto Maksuvalmius (Quick ratio) 1,3 1,3 1,4 1,4 1,7 Liikevoitto % 19,7 16,2 11,4 11,3 14,9 Sijoitetun pääoman tuotto % 6,8 5,8 4,4 4,5 5,7 Omavaraisuus % 63,6 67,4 68,5 71,8 74,0 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 7

8 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,60 Liiketoiminnan muut tuotot , ,04 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,90 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,09 Ulkopuoliset palvelut , , , ,09 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,36 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,30 Muut henkilösivukulut , , , ,21 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 Liiketoiminnan muut kulut , ,58 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,85 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 2 852, ,60 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta , ,29 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,30 Muille , , , ,29 VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,56 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,54 Tuloverot , ,69 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,41 8 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

9 Rahoituslaskelma 1000 e LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin -52 Investointien rahavirta (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainasaamisten takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot Rahoituksen rahavirta (C ) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 9

10 Tase: vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo ,60 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,20 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,55 Rakennukset ja rakennelmat , ,62 Verkostot , ,17 Koneet ja kalusto , ,16 Keskeneräiset hankinnat , , , ,77 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,68 Keskeneräiset tuotteet , ,05 Ennakkomaksut , , , ,73 Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset , ,60 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,59 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 9 129, ,70 Lainasaamiset , ,39 Siirtosaamiset , , , ,50 Rahat ja pankkisaamiset , ,12 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48 10 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

11 Tase: vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,79 Ylikurssirahasto , ,33 Edellisten tilikausien voitto , ,13 Tilikauden voitto , , , ,66 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,03 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Liittymismaksut , , , ,31 Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta , ,00 Saadut ennakot ,61 638,10 Ostovelat , ,67 Velat saman konsernin yrityksille , ,36 Muut velat , ,06 Siirtovelat , , , ,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 11

12 Sähköverkkoliiketoiminta Sähkön siirtohintoja ei muutettu vuoden aikana, vaikka kustannuslisäyksiä tuli mm. kantaverkkomaksun korottumisen johdosta. Asiakashinnat muuttuivat kuitenkin sähköveron korottumisen vuoksi. Kemin Energian siirtohinnat ovat noin 3,4 prosenttia edullisemmat verrattuna Energiaviraston julkaisemaan keskiarvoiseen siirtohintaan (EMV 12/2014). Sähköverkon huolto ja käyttö Petri Gyldén Vuoden aikana sähköverkossa oli vähemmän häiriöitä kuin edellisenä vuonna. Syöttävässä 110 kilovoltin verkossa oli yhteensä 2 vikakeskeytystä. Omassa 20 kilovoltin verkossa oli 4 vikakeskeytystä ja 0,4 kilovoltinverkossa oli 15 vikakeskeytystä. Pikajälleenkytkentätoiminto ei ole käytössä, koska tällä tavalla vältetään asiakkaiden sähkölaiterikot. Aikajällenkytkentöjä oli 3. Maasulunsammutusjärjestelmä selvitti 4 vikaa ilman keskeytystä. Asiakaskohtainen vikakeskeytysaika vuosienergialla painotettuna oli 0,10 tuntia ja suunniteltujen keskeytysten vaikutus oli 0,02 tuntia. Nämä aiheuttivat asiakasta kohden keskimäärin 0,33 tunnin eli vajaan 20 minuuttin keskeytyksen. Korkean 76 prosentin kaapelointiasteen ja johtokatujen raivaamisen ansiosta myrskyt eivät aiheuttaneet verkolle suuria häiriöitä. Kaapelinnäyttöjä oli vuoden aikana 658 kappaletta. Työmaakeskuksia toimitettiin 40 kertaa. Verkoston rakentaminen ja investoinnit Sähköosasto huolehtii sähkön siirtämisestä kantaverkosta asiakkaille, sähköverkon suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä asiakkaiden energiamittauksista ja vapaan sähkökaupan mittaustietojen käsittelystä. Osaston johtajana toimii verkkojohtaja Petri Gyldén. Sähkön siirto ja siirtohinnat Sähkönsiirto toiminta-alueella oli 163,0 gigawattituntia, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 2,3 prosenttia. Sähkönsiirtoasiakkaita oli vuoden lopussa Vuoden suurin yhden tunnin teho 34,4 megawattia saavutetiin tammikuun 18. päivänä. Se jäi kuitenkin 5,1 megawattia alle neljä vuotta aiemmin saavutetusta kaikkein suurimmasta yhden tunnin tehosta. Etäluettavien mittareiden asennukset saatiin kevään aikana valmiiksi ja vuoden lopussa kaikille asiakkaille oli asennettu etäluettava sähkömittari, joten asiakkaat voivat yhtiön kotisivuilla olevan energiatilin kautta seurata omaa kulutustaan. Vuosien ajan suunnitelmissa ollut 20 kilovoltin kaapeliyhteys Rivinkarilta Veitsiluodon tehdasalueen kautta Rytikariin otettiin käyttöön. Kaapelin alkupäähän Rivinkarille rakennettiin uusi kaukokäytettävä muuntamo. Kaukokäytön avulla pystytään nopeasti muuttamaan jakorajoja, mikä lyhentää häiriötilanteessa keskeytyksen kestoa. Uusi kaapeliyhteys ja kaukokäytettävä muuntamo parantavat Hepolan ja Rytikarin alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Kauppatorin 20 kilovoltin kytkemön keskijännitekojeisto ja sitä syöttävät kaapelit uusittiin. Muuntamoita uusittiin Perttusen-, Tyynelän- ja Tuomelankaduilla. Ajokseen menevän tien varteen rakennettu pyörätie aiheutti verkostoon muutostöitä, missä yhteydessä pienjänniteilmajohtoja kaapeloitiin. 12 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

13 Haukkarissa ja Vainiolla jatkettiin pienjänniteverkon uusimista korvaamalla ilmajohdot maakaapeleilla. Muuntajat Päämuuntajien yhteisteho oli vuoden lopussa 75 megavolttiampeeria. (Syväkangas 2 x 25 MVA ja Karihaara 25 MVA). Syväkankaan toinen päämuuntaja käytettiin Infratekillä Hikiällä täydellisessä huollossa, joka jatkaa muuntajan käyttöikää. Jakelumuuntajien yhteisteho oli kilovolttiampeeria ja asiakkaiden omistamine muuntajien kilovolttiampeeria. Asennustoiminta Asennustoiminta kuuluu sähköosastoon ja se tekee yhtiön ulkopuolisia sähkö- ja valaistusasennustöitä. Kemin kaupungille perusparannettiin katuvalaistusta samoilla alueilla, joissa tehtiin omaan verkkoon perusparannuksia ja verkon uudisrakennuskohteissa asennettiin katuvalaistukseen 16 uutta valaisinta pylväineen. Yhtiön omien verkonrakennuskohteiden yhteydessä asennettiin myös asiakkaiden valokuitukaapeleita ja teleyhteyskaapeleita. Kaupungin katu- ja liikennevalot huollettiin ja kunnossapidettiin. Katuvalaistukseen vaihdettiin kausivaihdoissa yli 800 lamppua. Lisäksi poistettiin noin 600 elohopealamppuvalaisinta ja korvattiin ne natrium- tai monimetallilamppuja käyttäviksi valaisimiksi. Liikuntatoimen liikuntapaikkojen valaistuksia huollettiin ja Kemin Satamalle tehtiin kunnossapitosopimuksen mukaisesti valomastojen huollot Ajoksen ja Veitsiluodon satamissa ja pienvenesatamissa sekä huollettiin linjavalot. Kaapelinnäyttö- ja vikojen paikantamispalveluita myytiin muille energia- ja teollisuuslaitoksille. EPV-Alueverkko Oy:lle tehtiin Ajoksen tuulipuistossa sopimuksen mukaisia kunnossapitotöitä ja avustettiin vikojen paikallistamisessa. Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 13

14 MUUNTAMOT 2014 Rakennelaji Energia Asiakas Yhteensä 1-pylväsmuuntamo pylväsmuuntamo Puistomuuntamo tyyppi 1 (ulkoa hoidettava) Puistomuuntamo tyyppi 1 (sisältä hoidettava) Kiinteistömuuntamo Kaukokäytettävä muuntamo 1 1 Erikoismuuntamo 1 1 Yhteensä SÄHKÖJOHDOT JA KAAPELOINTIASTE 2014 Johtojen pituus km Maakaapelointiaste % 110 kv verkko 2, kv verkko 188,8 69 0,4 kv 637,7 80 Yhteensä 828,3 77 SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN YMPÄRISTÖTASE 2014 Panokset Verkkoon syötetty sähkö (GWh) Kantaverkko 164,0 168,6 Tuulivoimalat 4,5 3,82 Oma energian käyttö (kulutus MWh) Häviösähkö Toimitalon sähkö 246,2 285,9 Toimitalon lämmitys 177,3 169,0 Muu kulutus (kulutus m 3 ) Kuljetuspolttoaineet 16,7 15,9 Toimitalon Tuotokset Sähkön jakelu (GWh) Sähkön toimitus asiakkaille 163,0 166,7 Päästöt SF-kojeistojen kaasu (yhteensä 58,1 kg) 0 0 Jätteet (Määrä, t) Sekajäte 7,8 8,5 Ongelmajäte 0,3 8,9 Pahvi- ja paperijäte *) 10,2 11,4 Sähkö- ja elektroniikkaromu *) 2,2 4,6 Metalliromu *) 7,2 12,5 *) kierrätykseen 14 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

15 SÄHKÖN KÄYTTÖ ASIAKASRYHMITTÄIN VUONNA 2014 Julkinen 20,5 % Teollisuus 4,4 % Yksityinen 48,8% Asiakasryhmä Energia MWh Osuus % Teollisuus ,4 % Yksityinen ,8 % Maatalous 48 0,0 % Palvelu ,3 % Julkinen ,5 % Yhteensä ,0 % Palvelu 26,3 % SÄHKÖN KÄYTTÖ KUUKAUSITTAIN VUONNA 2014 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu 9157 Heinäkuu 8855 Elokuu 9576 Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä MWh Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 15

16 Tuloslaskelma, sähköverkkotoiminta LIIKEVAIHTO , ,79 Liiketoiminnan muut tuotot , ,30 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö , ,91 Muut ostot tilikauden aikana , ,56 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut , ,30 Muut ulkopuoliset palvelut , , , ,31 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,07 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,74 Muut henkilösivukulut , , , ,73 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liikearvosta , ,26 Sähköverkon hyödykkeistä , ,32 Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,42 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut , ,75 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,71 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,92 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta 1 362, ,53 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,72 Muille , , , ,31 VOITTO(TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,61 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Liikearvosta , ,26 Sähköverkon hyödykkeistä , ,55 Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,67 Tuloverot , ,15 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,13 16 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

17 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 17

18 Tase: vastaavaa, sähköverkkotoiminta PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo ,26 Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , ,74 Muut aineettomat hyödykkeet , , , ,79 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,50 Rakennukset ja rakennelmat , ,58 Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , ,52 Muut aineelliset hyödykkeet , ,66 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 7 384, ,16 180, ,26 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet 6 664, ,28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,91 Siirtosaamiset 1 898, ,95 Muut saamiset , , , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,15 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,48 18 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

19 Tase: vastattavaa, sähköverkkotoiminta OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,14 Ylikurssirahasto , ,28 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,78 Tilikauden voitto (tappio) , , , ,77 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,12 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma Muut velat , ,36 Pitkäaikainen koroton vieras pääoma Liittymismaksut , , , ,15 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma Muut velat saman konsernin yrityksille Muut velat , ,00 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Ostovelat , ,22 Siirtovelat , ,44 Muut velat , , , ,44 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,48 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 19

20 Lämpöliiketoiminta mön tuotanto oli 164,2 gigawattituntia. Lämmöntuotannon CO 2 -päästöt olivat tonnia ja ne vähenivät 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Kotimaisten polttoaineiden osuus lämmöntuotannosta oli 98 prosenttia ja hiilineutraalien polttoaineiden osuus oli 52 prosenttia. Vuoden 2014 aikana kaukolämmön hintaan ei tehty muutoksia. Kaukolämmön hinta oli valtakunnallisissa hintatilastoissa vuoden toisella puoliskolla 7-8 prosenttia alle erillistuotetun kaukolämmön painotetun keskihinnan. Asiakkaat Jani Peurasaari Kemin Energia Oy:n lämpöasiakkaina on pääosin kerros- ja rivitaloja sekä liike- ja julkisia rakennuksia. Omakotitaloja asiakkaista on vajaa kaksikymmentä. Asiakaskiinteistöjen keskikoko on noin kuutiometriä. Keskimääräinen ominaiskulutus toimintavuonna oli 40,4 kilowattituntia kuutiometrille. Kaukolämpöön tuli vuoden aikana 5 uutta asiakasta. Asiakkaiden yhteismäärä oli vuoden lopussa 433 ja lämmitettävä rakennustilavuus oli 3,65 miljoonaa rakennuskuutiometriä. Tuotantolaitokset ja tehot Lämpöosasto huolehtii lämpöenergian hankinnasta ja myynnistä, lämpöverkon ja lämpökeskusten suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä lämpöenergian mittaamisesta. Lämpöosaston johtajana toimii kaukolämpöjohtaja Jani Peurasaari. Energiat ja hinnat Kaukolämpöä myytiin 147,4 gigawattituntia. Lämmitystarveluvulla mitaten vuosi oli 3,7 prosenttia lämpimämpi kuin edellinen vuosi ja kolmenkymmenen vuoden keskiarvoon nähden 13,1 prosenttia lämpimämpi. Lämpimän sään seurauksena myyty energiamäärä pieneni 1,8 prosenttia. Lämpöenergiasta 76,6 gigawattituntia / 46,6 prosenttia tuotettiin turpeella, 46,4 gigawattituntia / 28,3 prosenttia tuotettiin puulla, 2,8 gigawattituntia / 1,7 prosenttia tuotettiin öljyllä ja 38,5 gigawattituntia / 23,4 prosenttia oli ostoenergiaa Metsä Fibren Kemin tehtaalta. Kaukoläm- Vuoden 2014 aikana kaikki tarvittava perusenergia tehtiin kiinteän polttoaineen lämpökeskuksessa lukuun ottamatta kesäaikaa, jolloin pienimpien kuormien aikaan energia ostettiin Metsä Fibren Kemin tehtaalta. Tämä mahdollisti KPA kattilan vuosihuoltotöiden tekemisen pääsääntöisesti oman henkilökunnan voimin. Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen teho on 32 megawattia. Lämpökeskuksessa on myös 7,5 megawatin savukaasujen pesu- ja lämmöntalteenottolaitos sekä 12 megawattinen öljykattila. Toisen kiinteän öljylämpökeskuksen yhteisteho (Karjalahti) on 30 megawattia ja siirrettävien lämpökeskusten (Eteläntie, Takajärvi, Kivikangas) yhteisteho on 29 megawattia. Verkkoon syötetty vuorokautinen huipputeho 45,7 megawattia saavutettiin 18. tammikuuta 2014, jolloin vuorokauden keskilämpötila oli -22,3 astetta. Verkkoon syötetty yhden tunnin huipputeho 51,3 megawattia saavutettiin 15. tammikuuta 2014, jolloin tunnin keskilämpötila oli -21,1 astetta. Verkosto Kaukolämpöverkkoa peruskorjattiin Lukkarilankadun ja La- 20 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

21 pintien risteyksessä. Vuotokorjauksia tehtiin mm. Takajärventiellä ja Kaarlonkadulla sekä Metsä-Fibren tehdasalueella. Korjaustöiden yhteydessä kaukolämpöverkkoon on lisätty sulkuventtiilejä, jotta vauriotilanteissa keskeytykset saadaan lyhemmiksi. Verkoston kokonaispituus oli vuoden lopussa yhteensä 56,8 kilometriä. Verkoston vesitilavuus on noin 2100 kuutiometriä. Investoinnit ja rakentaminen Vuoden 2014 suurimmat investoinnit kohdistuivat kiinteän polttoaineen lämpökeskukseen, jonka palamisilmapuhaltimet uusittiin kesähuollon yhteydessä. Vuoden aikana kaukolämpöön liittyi 5 uutta asiakasta, joita varten rakennettiin talojohdot ja mittauskeskukset. Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 21

22 Kaukolämpötietoja Kaukolämmön myynti kuukausittain v (GWh) Verkoston pituus (km) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu KAUKOLÄMMÖN Myynti vuosittain (GWh) Lämmitystarveluvulla korjattu myynti (GWh) ,7 16,8 16,7 13,3 8,8 4,8 2,6 3,5 6,7 14,2 16,7 19,5 147,4 150,1 164,1 150,2 172,3 157,0 153,0 156,4 155,5 142,6 147,3 151,6 152,6 150,6 137,6 144,6 149,7 141,3 142,6 138,2 143,2 141,3 164,0 162,3 164,6 164,2 162,5 160,3 159,4 162,7 158,2 154,5 153,1 155,9 153,6 153,0 153,1 148,2 147,7 141,4 143,7 143,8 142,9 143, Lämmitettävä rakennustilavuus (1000 m 3 ) ,8 55,8 55,9 54,2 53,3 52,9 52,4 52,1 51,7 50,0 49,0 47,2 46,7 46,5 45,7 45,0 44,4 44,2 42,4 42,2 42,1 42,0 41,4 40, Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

23 KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YMPÄRISTÖTASE 2014 Panokset Energiantuotannon polttoaineet, kulutus (GWh) Raskas polttoöljy 2,4 1,9 Kevyt polttoöljy 0,3 1,3 Turve ,6 Puu 46,4 48,6 Lämmön osto 38,5 44,5 Veden kulutus, kulutus (m 3 ) Kaukolämpöverkkoon Lämmöntuotantoon Sähkönkulutus, kulutus (MWh) Lämmöntuotanto ja siirto 4317,2 4308,2 Muu kulutus, kulutus (m 3, t) Kuljetuspolttoaineet 5,4 5,2 Hiekka 613,1 t 659,21 t Lipeä 213,5 t 208,0 t Tuotokset Energiantuotanto, tuotanto (GWh) Kaukolämmön myynti 147,4 150,1 Päästöt ilmaan, määrä (t) Typen oksidit NO 2 :na 81,7 80,7 Hiukkaset 3,6 3,6 Rikkidioksidi 6,5 5,6 Hiilidioksidi Jätteet / tuotokset, määrä (t) Tuhka hyötykäyttöön ,0 Tuhka kaatopaikalle ,0 Nuohousjäte 7,0 16,0 Sekajäte 9,5 7,9 Rakennusjäte 0 35,6 Ongelmajäte 0,6 0,6 Pahvi- ja paperijäte 1,4 *) 2,2 *) Lauhdevesi (m 3 ) *) Kierrätykseen Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS 23

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Toimitusjohtajan. katsaus. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS

Toimitusjohtajan. katsaus. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS Vuosikertomus 2016 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 oli Kemin Energia Oy:n seitsemästoista toimintavuosi, Kemissä harjoitetun sähkölaitostoiminnan 104. vuosi ja kaukolämpötoiminnan 41. vuosi. Vuosi

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2015

VUOSI- KERTOMUS 2015 VUOSI- KERTOMUS 2015 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 oli Kemin Energia Oy:n kuudestoista toimintavuosi, Kemissä harjoitetun sähkölaitostoiminnan 103. vuosi ja kaukolämpötoiminnan 40. vuosi. Elokuussa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 (8) 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 oli Wiitaseudun Energia Oy:n kolmas toimintavuosi sen jälkeen kun Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot