jokaisessa yrityksessä voi olla 25 tuotanto-yksikkåä, - linjaa, tuotetta tai tuoteryhmää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "jokaisessa yrityksessä voi olla 25 tuotanto-yksikkåä, - linjaa, tuotetta tai tuoteryhmää"

Transkriptio

1 LiiketalousOlli pitkän kehitystyån tulos. Aiemmin nimenä on ollut Consimo, mutta nyt kaikkien ohjelmien nimien yhtenäistämiseksi se on LiiketalousOlli. tehokas tyåväline 1 10 yritykselle/maaseutuyritykselle yritykselle, jossa on 1-10 osastoa, toimipaikkaa jokaisessa yrityksessä voi olla 25 tuotanto-yksikkåä, - linjaa, tuotetta tai tuoteryhmää jokaisessa yrityksessä voi olla 1-12 ajanjaksoa (kuukausi, vuosi tai jokin muu ajanjakso) jokaisessa yrityksessä voi olla 6 henkilå- ja 1-10 yritystä Microsoft Excel Office XP-perusteinen ohjelmoitu omilla valikoilla, lomakkeilla ja muilla osilla käyttäjä tarvitsee vain peruskäyttåtaidot ExcelistÄ ohjelma soveltuu peruskäytåstä vaativiin suunnittelu- ja analysointitehtäviin ohjelman hienouksien käyttå edellyttää laskentatoimen/kirjanpidon/verotuksen tuntemista simulointimalli, jolla voidaan tehdä muutoksia jokaiselle 25 tuotteelle jokaiselle 12 kaudelle jokaiselle yritykselle erikseen tai koko yritysryhmälle kerralla ja jokaiselle vuodelle erikseen segmenttianalyysissä muutokset voidaan ajaa tietyille tuote/alueryhmille yrityksittäin vero- ja tilinpäätåssuunnittelumalli

2 verosuunnittelu yksittäiselle yritykselle ja kuudelle henkilå ja 1-14 yritysosakkaalle 12 vuodelle verosuunnittelu 10 yrityksen ja 15 osakkaan kokonaisuudelle 12 vuodelle, kussakin yrityksessä kuusi osakasta veroasteikkojen muutosmahdollisuudet suunnittelukausille yrityksen arvonmääritysmalli osake/yritysarvonmääritykset osinkoihin, kassavirtoihin, lisäarvoihin perustuen herkkyysanalyysien pohjalta saadaan nopeasti yrityksen arvo erilaisilla vaihtoehdoilla yrityksen/yritysten osa-alueiden poistamisten/lisäysten vaikutukset yrityksen arvoon hinnoittelumalli kussakin yrityksessä voidaan hinnoitella 25 tuotetta/tuote-erää/tuoteryhmää hinnoittelu perustuu perustietoluetteloon, jossa voi olla nimikettä, tyåvaiheluettelossa voi olla 30 tyåvaihetta hinnoitteluperusteena omakustannushintaperiaate hinnoittelutiedot voidaan siirtää suunnitteluosaan hinnoittelutiedoista ja suunnitelmista voidaan tulostaa yksityiskohtaisia tarvikelaskelmia vaikka suoraan ostoslistaksi tuotanto- ja varastosuunnittelumalli perustietojen ja hinnoitteluosion yhteiskäytållä tuotanto- ja varastomäärien perussuunnittelu vuosi- tai kuukausisuunnittelu kassabudjetointimalli kaikki perussuunnittelu arvonlisäverottomin hinnoin kassabudjetointiosassa annetaan alv-tiedot, joiden perusteella saadaan kassabudjetti vuosi- tai kuukausisuunnittelu

3 Konevaatimukset ohjelmisto edellyttää tehokasta konetta, nykyiset uudet koneet täyttävät vaatimuskset keskusmuisti 1 GT tai enemmän, uusissa koneissa riittää 512 prosessori P3/P4 vähintään 2,1 GHZ kellotaajuus Microsoft Excel Office XP tai uudempi Kenelle malli on tarkoitettu Mallin hinta Malli on verrattain laaja vuosien kehittelytyån tuloksena. Koska olen kehittänyt mallia koulutusohjelmien yhteydessä, se soveltuu hyvin koulutukseen kaupallisissa oppilaitoksissa ammattikorkeakouluista yliopistoihin ja maatalousoppilaitoksiin. Tilitoimistoille ja konsulttitoimistoille malli antaa mahdollisuudet erittäin vaativiin analysointeihin ja suunnittelutehtäviin. Yrityskohtaisesti malli on johdolle/talousjohdolle tyåväline eri toimintojen kehittämiseen. Malli on myås vahva tyåväline yritysostojen ja myyntien suunnitteluun osana yrityksen strategiasuunnittelua. TÄllÄ hetkellä malli on ainoastaan suomenkielinen, mutta siitä on tulossa ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Mallin hinta on 1000 euroa + alv 22 %. Mallin hinta sisältää yhden koulutuspäivän yhteisessä koulutuksessa ja 4 tunnin yrityskohtaisen sovelluskoulutuksen. YrityksissÄ, joissa on useampia toimipaikkoja, neuvotellaan erikseen, monessako yksikåssä voidaan toimia yhdellä ohjelmalisenssillä. Ohjelman päivitys on 100+alv 22 % euroa vuodessa. Malliin tutustuminen ja koulutus LisÄinfo Mallista ei ole erillistä demoversiota. Malliin tutustumisen voi toteuttaa yhteisissä esittelytilaisuuksissa, koulutustilaisuuksissa tai yrityskohtaisessa esittelyssä/koulutuksessa. Mallista on esittelyvideo kotisivulla. Paras tapa on, että tulet tutustumaan malliin toimistooni Kuusankoskelle tai tulen esittelemään mallin yrityksessäsi sovittuna aikana. LisÄinformaatiota saat soittamalla tai lähettämällä sähkåpostilla

4 Mallin yksityiskohtaisempaa esittelyä Mallin peruslogiikka Mallin perustietojen logiikka ilmenee pääpiirteittäin avautuvasta kuviosta. Tiedot kirjanpidosta Malli hakee analysointitiedot kirjanpidosta tai syåttåtietoina ja tekee suunnittelulaskelmat ja raportit Oikaistu tuloslaskelma liiketulos, rahoitustulos Oikaistu tase Tietojen syåttå taulukkoon tileittäin Suunnittelun lähtåkohtana yksittäiset muuttuvat kulut KiinteÄt kulut perus- ja yhtenäistilikartan mukaisesti Investointikohteet ja lainat 12 kauden ajalle Hinnoittelukorttien tiedot Varastohallinnan muuttujatiedot Suunnittelumallin ydin tekee suunnitelmat lyhyelle (1) ja keskipitkälle (12) ajalle Hinnoitteluosiolla voit hinnoitella 25 tuotelinjaa, tuoteryhmää tai tuotetta kaikille 10 Analysointiosassa voit tehdä erittäin tarkkoja analyysejä kaikista yrityksistä Analysointiosa tuottaa yrityksestä suuren määrän tunnuslukuja Herkkyysanalyysilla voit analysoida suunnittelukaudella tapahtuvia muutoksia hyvin monipuolisesti Analysointimallista tiedot siirtyvät suunnitteluosaan tarvittaessa automaattisesti Kassabudjetointiosassa laaditaan kassabudjetti Tulossuunnitelma Rahoituslaskelmat Hintalaskelmat Yritys- ja henkilåkohtaiset verotustiedot Investointikannattavuuslaskelmat ja kuviot Kassabudjetit Varastoraportit T1-,T2-,T4-, T7-lomakkeet Herkkyysanalyysiraportit Kassabudjetoinni n muuttujatiedot Tarvikelaskelmat ja hinnat Verosuunnittelutulosteet Herkkyysanalyysin muuttujatiedot Yritys- ja henkilåkohtaiset verotustiedot IAS (IFRS) mukaiset tuloslaskelmat ja taseet IAS- segmentointianalyysit

5 Mallin lähtåtietoja Jokaisen yrityksen/toimipaikan osalta syåtetään lähtåtietoina sekä muuttuvia että kiinteitä kuluja. Ikkunassa näkyy ylhäällä perusvalikko sekä jokaisen yrityksen/toimipaikan osalta avautuva apuvalikko. TÄmÄn valikon avulla siirrytään ao. yrityksen tärkeimpiin tietoihin. LisÄksi päävalikon apuvalikoiden kautta siirrytään tiettyihin osa-alueisiin. EdellÄ on tiedot siirretty hinnoitteluosion kortista, joka on alla olevan mukainen. Hinnoittelukortteja ohjelmassa voi olla 250, kullakin tasolla 25. Kortit voidaan siirtää mille tasolle tahansa, mutta analyysien kannalta taso1 on tehokkain, koska se mahdollistaa kaikkien tietojen listauksen ensimmäiseltä kaudelta. Jos tarkastelujakso on kuukausi, mahdollistaa listaus jokaisen kalenterivuoden materiaalien tulostamisen kuukausittain. Maataloussovelluksena tasojen 1 ja 2 käyttå antaa varsin tehokkaan välineen.

6 Tulostusvaihtoehtoja Mallista voidaan tulostaa monipuoliset raportit. Eri osista avautuvat mm. seuraavat raporttien tulostus vaihtoehdot.

7 Toinen tulostusvalikko on seuraava Herkkyysanalyysit Yhteenvetoraportti Herkkyysanalyysit ovat välineet, joilla voidaan analysoida eri vaihtoehtoja. YksittÄiseen yritykseen voidaan suorittaa analyysi muuttamalla, joko tasamuutoksena tai kausittaisena kumulatiivisena muutoksena tuotteiden hintaa, valmistus ja myyntimääriä, raaka-ainehintaa, tyån hintaa ja kiinteitä kuluja. Muutokset voidaan kohdistaa konsernimuutoksena kaikkiin kymmeneen yritykseen kerralla. Herkkyysanalyysit 2 vaihtoehdolla muutokset voidaan kohdistaa niin, että ne muuttuvat valitusta kaudesta eteenpäin vakiomuutoksena. Vaihtelemalla muutoskautta ja muutosprosenttia voidaan lisätä tai vähentää tai jopa poistaa kokonaan tietty tuote kokonaistuloksesta. Herkkyysanalyysimuutokset näkyvät kaikissa raporteissa muuttuneina tietoina, mutta yhdistelmä kuvaa hyvin kokonaistilannetta. ErillisenÄ liitteenä olevassa yhdistelmässä on esimerkki herkkyysanalyysitulosteista. Yhteenvetoraportti on tehokas tapa esittää kunkin yrityksen tai yhteensä kaikkien yritysten keskeiset tiedot. Se on suoraan liitettävissä eri rahoitushakemuksiin. Ohjelmasta voidaan tulostaa myås Yritystutkimusneuvottelukunnan lomakkeet T1,T2,T4 ja T7. Yhteenvetoraportin esimerkki on liitetiedostossa.

8 Investointikannattavuus Muita raportteja Ohjelaman investointikannattavuusraportti kertoo sekä numeroin että graafisesti suoritettavan investoinnin kannattavuuden. Seuraavassa ovat vain mainintoina eri osiot ja niistä tulostettavat raportit 1. Verosuunnittelu myås henkilåosakkaat 2. Osakekohtainen tulos 3. Osingonjako ja yritysarvomääritys 4. IFRS-raportit suomi ja englanti 5. Tulosuunnitelmat, joissa myynti- ja käyttåkatteet tuotteittain ja yhdistelmänä 6. Kassaraportit 7. Kassavirtalaskelmat 8. Laajat tunnuslukuraportit 9. Maatalouden kannattavuuskirjanpitoraportit 10. Maatalouden EU-tuet

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

25 RAPORTOINTI. 25.1 Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje

25 RAPORTOINTI. 25.1 Raporttigeneraattori. Dafo Versio 10 RAPORTOINTI. Käyttöohje 25 Dafon raportointiosajärjestelmä on työväline sekä nopeisiin AD HOC-kyselyihin, että pidemmän aikavälin tulosraportointiin. Järjestelmä jakaantuu näin ollen myös kahteen erilliseen osajärjestelmään.

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA. Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA

ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA. Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Keskus (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 00700 HELSINKI Fax. (09) 351 5532 0400 505 596,

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA Elisa Laitinen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekijä(t) Laitinen, Elisa Julkaisun laji

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

SMART Response VE. Käyttöopas

SMART Response VE. Käyttöopas SMART Response VE Käyttöopas Sisältö Johdanto... 2 SMART Notebook ja Response... 3 Käytön aloittaminen... 4 Valmistellut kysymykset... 8 Opettajan työkalut... 13 Arvosanakirja... 16 Valmiit arvioinnit...

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Sisällysluettelo Liitteet Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 3 Erityisasema 3 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys 3 Vastuullinen hankinta 3

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Suomen Valmispalvelut Oy. Pikaopas Valmiskaupan perustamiseen. www.valmiskauppa.fi / pikaopas / päivitetty 8.7.2010 Sivu 1 / 18

Suomen Valmispalvelut Oy. Pikaopas Valmiskaupan perustamiseen. www.valmiskauppa.fi / pikaopas / päivitetty 8.7.2010 Sivu 1 / 18 Pikaopas Valmiskaupan perustamiseen www.valmiskauppa.fi / pikaopas / päivitetty 8.7.2010 Sivu 1 / 18 Tervetuloa Valmiskauppiaaksi Tämä ohje kertoo miten Valmiskaupalla perustetaan verkkokaupan helposti.

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013

RESERVATION. Asiakaslähtöiset hankkeet 1. Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander. Raportti Huhtikuu 2013 RESERVATION Asiakaslähtöiset hankkeet 1 Heidi Rastas Jari-Matti Seppälä Riikka Vesander Raportti Huhtikuu 2013 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Luonnontieteiden ala 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 JÄRJESTELMÄT...

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 )

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN (Suunnitelma 2.12.2014 ) Kuntalaki vaatii, että kunta yhtiöittää sellaisen liiketoimintansa, joka toimii markkinoilla kilpailu-tilanteessa. Tällaista toimintaa Siikalatvan

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot