Kunkin yksikön irtaimistoluettelon ja irtaimiston poistot hyväksyy omaisuuden hankintaan oikeutettu viranhaltija.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "26.2.2014. Kunkin yksikön irtaimistoluettelon ja irtaimiston poistot hyväksyy omaisuuden hankintaan oikeutettu viranhaltija."

Transkriptio

1 KUOPION KAUPUNKI OHJE IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJE 1. Yleistä Irtaimistoluetteloinnin tarkoituksena on olla perustana irtaimiston säilyttämisen valvonnassa. Lisäksi luetteloinnilla edistetään irtaimiston tehokasta käyttöä sekä seurataan irtaimiston hoitoa, huoltoa, siirtoja, käytöstä poistamista ja myyntiä. Tässä ohjeessa määritellään irtaimistoluetteloon kirjaamisen perusteet, luettelosta poistamisen edellytykset ja luetteloinnin hoidon järjestäminen. 2. Irtaimiston luettelointivelvollisuus Jokaiselle palvelualueelle, liikelaitoksille ja taseyksiköille tulee nimetä irtaimistokirjanpidosta vastaava henkilö/henkilöitä, joiden tehtävänä on pitää luettelo ajan tasalla ja suorittaa vuosittainen inventaario. Hoidosta vastuullinen henkilö on velvollinen esittämään vuosittain inventoidun irtaimistoluettelon sekä raportoimaan inventoinnissa esiin tulleet asiat (hävikki, rikkoutuneet jne.). Palo- ja väestönsuojelukalustosta luetteloa ylläpitää Pohjois-Savon Pelastuslaitos ja taide- ja museoesineiden luetteloa ylläpitävät museot. Kunkin yksikön irtaimistoluettelon ja irtaimiston poistot hyväksyy omaisuuden hankintaan oikeutettu viranhaltija. 3. Luetteloitava irtain omaisuus Irtaimistoluetteloon merkitään irtain omaisuus, jonka käyttö-/kestoaika arvioidaan vähintään kolmeksi vuodeksi ja jonka veroton hankintahinta on euron välillä. 840 euron hankinta-arvon alittavat hankinnat voidaan luetteloida yksikön oman harkinnan mukaan. Merkintä irtaimistoluetteloon tehdään tositteen tai muun saantoasiakirjan perusteella. Irtaimistoksi luetaan kalusto sekä muut laitteet ja välineet. Luetteloon ei merkitä erillisen varastokirjanpidon mukaista tavaraa, kulutustavaraa ja tavanomaisia työvälineitä, tarve- ja raaka-aineita eikä puolivalmisteita. Luetteloon ei myöskään merkitä lainaksi tai vuokralle saatuja esineitä. Istekki Oy:n kautta hankittuja matkapuhelimia ja atk-laitteita ei merkitä irtaimistoluetteloon, koska Istekki Oy pitää niistä luetteloa yllä. 4. Omistusmerkinnät ja omaisuuden valvonta Irtaimisto on varustettava kaupungin omistusmerkinnällä. Merkintä on tehtävä kaikkiin sellaisiin esineisiin, joihin voidaan vaikeuksitta, esinettä pilaamatta tai kohtuuttomia kustannuksia aiheuttamatta tehdä. Käytöstä poistettua esinettä myytäessä on omistusmerkintä mitätöitävä. Omaisuuden käyttö, säilyttäminen ja valvonta tulee järjestää siten, että omaisuuden häviäminen tai tuhoutuminen voidaan välttää. 5. Irtaimistoluettelon sisältö Irtaimistoluettelossa pitää olla seuraavat tiedot: - irtaimistoryhmä, liitteessä olevan pääryhmittelyn mukaan - hyödykkeen yksilöivä nimi

2 KUOPION KAUPUNKI OHJE lukumäärä - mahdollinen kalusto-, rekisteri- tai muu sarjanumero - hankinta-aika - veroton hankintahinta - hankintapaikka (toimittaja) - sijainti, riittää yksikön sijaintipaikan tarkkuudella - muut tarpeelliset tiedot 5. Luettelointitapa Irtaimistoluettelo voidaan laatia tarkoitustaan varten suunniteltuun atk-järjestelmään, excel- tai muuna vastaavana tiedostona tai kortistona. 6. Irtaimiston inventointi, siirrot ja poistot Irtaimistoluettelot on tarkastettava inventoimalla vähintään kerran vuodessa ja tarpeen vaatiessa useammin. Luettelosta poistetaan välittömästi ne esineet, jotka on luovutettu pois, ovat hävinneet tai menettäneet käyttöarvonsa kulumisen tai muun syyn takia. Poistoista laaditaan poistoluettelo, johon merkitään poistoajankohta ja poiston syy. Poistoluettelon hyväksyy pääsääntöisesti se viranhaltija, jolla on vastaavanlaisen irtaimen omaisuuden hankintaoikeus. Jos poistettavalla irtaimistolla on vielä käyttöarvoa, omaisuuden luovutus tulee tehdä seuraavassa järjestyksessä: 1. ensisijaisesti luovutetaan kaupungin sisällä omalle organisaatiolle joko suoraan tai esim. kalustopörssin kautta. 2 mikäli käyttötarvetta ei löydy kaupungin yksiköiltä, voidaan irtaimisto realisoida henkilökunnalle kalustopörssin kautta tai realisoida muulla tavalla. Siirto toiselle yksikölle tapahtuu yleensä vastikkeetta. Vastikkeellisesti tehdyistä poistoista saadut tulot tilitetään välittömästi kaupungille. 8. Muut määräykset Irtaimistoluettelot, poistoluettelot ja muut irtaimistokirjanpitoon liittyvät asiakirjat on säilytettävä vahvistettujen arkistomääräysten mukaisesti. Tämä ohje tulee voimaan alkaen. Ohjeella kumotaan kaupunginhallituksen antama irtaimisto-ohje.

3 LIITE IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEESEEN Pääryhmä Alaryhmä Luokka 1 Kalusteet j a talouskalusto 1.1 Huone-ja ulkokalusteet ESI Esivalmistuslaitteet 1.2. Keittiö- ja pesukoneet IST Istuimet KPK Astianpesukoneet KVA Keittiövaunut KYL Muut keittiövälineet KYP Keittiö- ja paistolaitteet MHK Muut huonekalut PEK Pesukoneet POY Pöydät SAI Säilyttimet SLA Lämpö- ja kylmäsäilytyslaitteet ULK Ulkokalusteet 2 Toimistokoneet ja -laitteety, atk-laitteet 2.1 Kopiokoneet FAX Telefaxit 2.2 Telefaxit KOP Kopiokoneet 2.3 Puhelimet ja puhelinlaitteet MEL Muut erillislaitteet 2.4. Postituslaitteet POS Postituslaitteet 2.5. Työasemat (Mikrot, päätteet) PUH Puhelimet 2.6 Tulostimet RPU Radiopuhelimet 2.7 Muut erillislaitteet TAS Työasemat TUL Tulostimet 3 Kulkuneuvot 3.1 Autot ALU Alukset 3.2 Moottoripyörät ja -kelkat AUT Autot 3.3 MAS Maastokulkuneuvot ja mönkijät 3.4 Vesikulkuneuvot MKL Moottorikelkat 3.5 Muut kulkuneuvot MOV Moottoriveneet PKU Peräkärryt- ja kuljetustrailerit SOU Soutuveneet 4 Työkoneet j a laitteet 4.1 Laitoskoneet LAK Laitoskoneet 4.2 Traktorit RAK Rakennustyökoneet 4.3 Tie- ja katutyökoneet TKO Työstökoneet 4.4 Rakennustyökoneet TRA Traktorit 4.5 Työstökoneet TYK Tie- ja katutyökoneet 5 Työkalut ja huoltokalusto 5.1 Puu-, metalli- ja sähkötyökon DAK Autoklaavi 5.2 Nosto- ja siirtotyökoneet DHF Huuhtelu- ja desifiointikone 5.3 Puutarha-, metsä- ja maatalo DPK Instrumenttien pesukone 5.4 Puhtaanapitokalusto DST Sterilisaattori 5.5 Muu huoltokalusto DUÄ Ultraäänipesulaite IMU Imurit MHU Muu huoltokalusto MTS Moottorisahat NOS Nosto- ja siirtotyökalut PEK Pesukoneet PMM Puutarha-, metsä- ja maatalou skalusto PMS Puu-, metalli- ja sähkötyökalut SIK Siivouskoneet SIV Siivousvälineet VHK Välinehuoltokalusto 6 Hoito- ja tutkimuskalusto 6.1 Tutkimusvälineet ja -laitteet ALC Alcometri 6.2 Hammashoitokoneet j a -laittebuc Bucky-pöytä 6.3 Laboratoriolaitteet DEF Defibrillatori 6.4 Radiologiset laitteet DIT Diatermialaite 6.5 Hoito- ja tutkimuskalusto DOP Sikiön sydänäänten kuuntelulaite 6.6 Harjoitusvälineet ja -laitteet EKH Ekg-laite 6.7 Fysiatriset l aitteet END Endoskopialaitteisto

4 FER Polkupyöräergometri FHP Harjoituspenkki FJM Juoksumatto FJP Jalkarässi FLH Pintalämpöhoitolaite FLÄ Syvälämpöhoitolaite FMI Vartalon voimamitta FMU Muut harjoitusvälineet ja -laittee t FSE Seisomateline FSK Sähkökipuhoitolaite FSÄ Sähköärsytyslaite FVE Venytyslaite GAT Gastroskooppi GEN Generaattori HHI Implanttiasetusporakone HHK Hammashoitokoneyksikkö HHL Leikkausveitsi (sähkökirurginen) HHM Muut hammashoitokoneet HHP Hammaskivenpoistolaite HHV Valokovettaja HIL Hilakotelo HOL Hoitolaitteet HOP Hoito- ja tutkimuspöydät HOT Hoito- ja tutkimustuolit HÖY Höyryhengityslaite ILO Ilokaasulaitteisto IML Sähköimu KAP Kallopöytä KIP Kipsisaha KRY Kryolaite KUV Kuvanvahvistin LAD Laadunvalvontalaite (rtg-laitteid en) LAM Mittauslaitteet LEK Levykuvantamisjärjestelmä MAM Mammografialaite MHO Muut hoitovälineet MIK Mikroskooppi MIL Mi ttausvälineet ja -laitteet MUH Muu hoitokalusto NIM Filmin nimikoimislaite NIV Nivelten rasituslaitteisto NSI Potilaan nosto- ja siirtokalusto NÄP Näkötestiprojektori NÄT Näkökentän tutkimuslaite PAN Panoraamakuvauslaite PUR Painepuristushoitolaite PYT Pyörätuolit RAP Tutkimusapuvälineet REK Rektoskooppi RGK Röntgenkuvan käsittelylaitteisto RGP Röntgenputki RGR Röntgenputken kannatusteline RGT Röntgenkuvantulostin RKE Kehityslaitteet j a -välineet RTU Tutkimuslaitteet SAN Sanelutyöasema SDS Sädesuojaseinä SIL Silmäpohjakamera SIP Silmänpainemittari TAI Taivutusteline THX Thoraxteline

5 UÄT Ultraäänitutkimuslaite VAA Valotusautomaatin mittakammio VAL Valontaittomittari VUO Vuoteet YTT Yleistutkimusteline 7 Palo- ja väestönsuojelukalusto 7.1 Paloautot KSM Käsisammuttimet 7.2 Moottorikäyttöiset laitteet MPK Muu pelastuskalusto 7.3 PIK Paineilmakompressorit 7.4 Sammutuskalusto PLK Paloletkut 7.5 Pelastus- ja raivauskalusto SAG Sähkögeneraattori 7.6 Öljyntorjuntakalusto SLK Siirtolavakontit ÖKL Öljynkeräyslaitteet 8 Taide- ja museoesineet 8.1 Taideteokset j a kokoelmat KUD Kudonnaiset 8.2 Museoesineistö ja kokoelmat MAA Seinämaalaukset MUS Museoesineistö TAU Taulut 9 Muu kalusto, muut koneet j a laitteet 9.1 Optiset kojeet j a laitteet CDS CD-soittimet 9.2 Radiolaitteet JOU Jousisoittimet 9.3 Hälytys- ja vartiointivälineet KAS Käsityökalusto 9.4 Paino- ja sitomokalusto LII Liikunta- ja urheilukalusto 9.5 Opetus- ja havaintovälineet LYO Lyömäsoittimet 9.6 Liikunta- ja urheilukalusto MUU Muut harrastusvälineet 9.7 Soittimet NAP Navigointi- ja paikannuslaitteet 9.8 Käsityökalusto OPE Opetus- ja havaintovälineet 9.9 Muut harrastusvälineet OPT Optiset kojeet j a laitteet 9.10 Muut tekniset l aitteet PAI Paino- ja sitomokalusto PIA Pianot PUM Puhallinsoittimet RAD Radiolaitteet ja nauhurit TVT Televisiot VAR Hälytys- ja vartiointivälineet VID Videot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 2

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 2 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 2 PYSYVIEN VASTAAVIEN LASKENTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.12.2012) 1 OHJEIDEN TARKOITUS 1 Pysyvien vastaavien laskentaohjeiden tarkoituksena on

Lisätiedot

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011

MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Sivu 1 / 6 MITÄ JOKAISEN YRITTÄJÄN TULISI TIETÄÄ KIRJANPIDOSTA? 1.12.2011 Tilitoimisto on yrittäjän arvokkaimpia yhteistyökumppaneita. Aktiivinen ja ennakoiva yhteistyö tilitoimiston ja yrittäjän välillä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Tiedonhallinnan toimintaohje Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Yleistä 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus Tiedonhallinnan toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata

Lisätiedot

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN

VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN VAKUUTUSKUNTOUTUS VKK R.Y. TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄN 1(49) Tämän ohjeen on hyväksynyt Liikennevakuutuskeskus 12/2011. 1 TOIMINTAKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1.1. Toimintakykyyn liittyvän kuntoutuksen yleinen

Lisätiedot

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä.

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä. PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄ 1(19) HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa marraskuun 16. päivänä 2004 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa syyskuun 21. päivänä

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1. Tätä ohjetta on noudatettava kaikkien Sastamalan kaupungin ja sen liikelaitosten ja taseyksikköjen perimien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä.

Lisätiedot

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen

Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Alaikäisen lapsen omaisuuden hoitaminen Vanhemman tehtävät lapsensa edunvalvojana Mitä edunvalvonta tarkoittaa ja kuka on lapsen edunvalvoja? Kuka valvoo edunvalvojan toimintaa? Miten lapsen omaisuutta

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutuksen kokonaisuus muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET

HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET 1 HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET Tekninen lautakunta 16.12.2014 126 Sisältö Yleistä... 2 Ajoneuvojen pysäköinti ja nopeusrajoitukset

Lisätiedot

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841 Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan «poliisin» lain nojalla «säilyttämien»

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä

FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ. 1 Yleistä FINANSSI RY:N TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 Yleistä Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa, yhdistyksen säännöissä ja muissa ohjesäännöissä ja työjärjestyksissä on sanottu, noudatetaan Finanssi ry:n taloudenhoidossa tämän

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA KIRKONKYLÄN KOULUN NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/03 8 ja 9 ) ja asetukseen pelastustoimesta

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot