Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus"

Transkriptio

1 Yritys talouden näkökulmasta Jussi Mankki Syfo Oy 1 Kirjanpitovelvollisuus Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Kirjanpito pitää erillään yrityksen rahat, tulot ja menot yrittäjän omista rahoista, tuloista ja menoista sekä samalla muiden yritysten rahoista, tuloista ja menoista. 2 1

2 Oppimisen perusrakenne Ulkoinen laskenta Suunnitelma Toteutus Seuranta Korjaavat toimenpiteet Palautteen analysointi Sisäinen laskenta 3 Sisäinen ja ulkoinen laskenta Sisäinen laskenta Tavoite: ohjaus Näkökulma: tulevaisuus Menetelmä: vapaa, yrityksen omasta logiikasta lähtevä Kattavuus: ohjaamisen ja suunnittelun (+palautteen) kannalta olennaiset osat Tarkkuus : sinne päin Ulkoinen laskenta Tavoite. Seuranta, valvonta, viralliset tarkoitukset Näkökulma: jo tapahtunut Menetelmä: lakisääteinen, ulkoa määräytyvä Kattavuus: kaikki kirjanpitolain, verotuksen ja palkkahallinnan vaatimukset Tarkkuus: ehdottoman oikein 4 2

3 Sisäinen ja ulkoinen laskenta - esimerkkejä Sisäinen laskenta Budjetointi, ennustaminen Hinnoittelu Kustannuslaskenta Projektiseuranta Kannattavuuslaskenta Asiakasseuranta Kustannuspaikkaseuranta Yrittäjän fokus Ulkoinen laskenta Kirjanpito Laskutus, reskontrat Palkkahallinto ALV-laskenta Verolaskenta Eläkevakuutuslaskenta Ulkopuolisen tarkkailijan fokus 5 Totuuksia Raha ei lisäänny laskemalla Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta sisäisessä laskennassa Tarkkuuden puute on paha virhe ulkoisessa laskennassa Autoa ei ajeta peruutuspeilistä, yritystä ei ohjata kirjanpidon kautta Oppiminen toteutuu vain jos kykenee arvioimaan, missä suunnitelma meni pieleen on siis oltava riittävän hyvä suunnitelma ja sitä vastaava seuranta Kirjanpito on yksinkertaista jos osaa periaatteet eikä hässäköi suurin osa kirjanpidon ongelmista johtuu itse aiheutetuista virheistä 6 3

4 Ulkoisen laskennan peruskäsitteitä Tuloslaskelma ja tase Investointi ja kulu Poisto Kassavirta Tili ja kustannuspaikka Arvonlisävero Jaksotus kirjanpidon perustietoa esim osoitteesta Kahdenkertainen kirjanpito Kahdenkertaisen kirjanpidon perusidea on seurata kahta taloudellista asiaa: Mihin rahaa on käytetty? Mistä raha on saatu? Esimerkki: Rahan käyttö: Ostettu elokuvalippu 10 Rahan lähde: Oma Kukkaro 10 Rahoitustapahtumissa rahan lähteitä ovat pääoman hankinta ja suoritteiden myynti. Rahan käyttöä on kolmenlaista: tuotannontekijöiden hankinta (työ, raaka-aineet, koneet), pääoman palautukset ja voitonjako. 8 4

5 Tuloslaskelman perusrakenne liikevaihto Yrityksen myyntituotot - tavaraostot Myytyihin tuotteisiin käytetyt materiaalit ja tarvikkeet - muuttuvat palkat Myynnin määrästä riippuvat palkkakustannukset (yleensä työntekijöiden palkat) - sivukulut Muuttuvia palkkoja vastaavat henkilösivukulut - muut muuttuvat kulut Muut muuttuvat kulut, esim. työntekijöiden matkakustannukset = myyntikate/bruttokate Myyntikate (katetuotto) saadaan vähentämällä yrityksen myyntitulosta (liikevaihdosta) muuttuvat kustannukset. - kiinteät pakat Johdon, hallinnon, markkinoinnin, tuotekehityksen ja muiden kiinteiden toimintojen palkkakulut - sivukuut Vastaavat sivukulut - muut kiinteät kulut Muut kiinteät kulut: myynti ja markkinointi, hallinto, tuotekehitys, vuokrat = käyttökate/liiketulos Käyttökate on yrityksen taloudellinen tunnusluku, joka kuvaa liikevaihdosta muuttuvien ja kiinteiden kustannusten jäljeltä jäävää osuutta. Luku siis kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä (myyntikatteen ja kiinteiden kustannusten erotuksen). Tunnusluvun arvoa voi verrata esim. saman toimialan yritysten kesken. - poistot Pitkävaikutteisten menojen tilikaudelle kohdistuva jaksotettu kulu - rahoituserät Saadut ja maksetut rahoituskustannukset = tulos ennen veroja tulos ennen veroja - verot Yritysvero (Osakeyhtiöillä 26 % tuloksesta) = tilikauden voitto (tappio) nettotulos 9 Taseen perusrakenne Vastaavaa (varat) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Saamiset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastattavaa (oma pääoma ja vieras pääoma) Oma pääoma Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Rahastoerät Edellisien tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Pakolliset varaukset Vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Siirtovelat 10 5

6 Oma pääoma ja vieras pääoma Oma pääoma Osakepääoma tai oman pääoman ehtoinen rahasto Ei makseta takaisin Omalle pääomalle maksetaan osinkoa, jolla ei ole kattoa Oman pääoman voi menettää konkurssissa (yrittäjän riski) Ei tulosta, ei osinkoa Vieras pääoma Yleisimmin pankkilaina tai laina joltain muulta rahoituslaitokselta Lainat on tarkoitus maksaa takaisin Lainasta maksetaan etukäteen sovittua korkoa Useimmiten lainalle on oltava vakuus Lainojen takaisinmaksu ensisijaista Tulos tai sen puute ei suoraan vaikuta takaisinmaksuun, rahat 11 voivat toki loppua Konkurssi Yritys on konkurssissa, kun puolet omasta pääomasta on käytetty Sen jälkeen yritys joko julistetaan konkurssiin ja lopettaa toimintansa tai jatkaa toimintaansa hallituksen jäsenten henkilökohtaisella vastuulla Pienellä omalla pääomalla tämä tilanne saadaan aikaan hyvin helposti ja huomaamatta 12 6

7 Kulu ja investointi Kulu Rahaa lähtee kassasta Liiketoiminnasta johtuva meno, jolla ei ole pitkäaikaista vaikutusta Palkka, tuotteen raaka-aine, toistuva meno, vuokra, pieni hankinta Ei vaikuta taseeseen Kirjataan suoraan tulokseen vähentäväksi tekijäksi Investointi eli aktiiva Rahaa lähtee kassasta Pitkäaikaisia ja pysyviä tuottovaikutuksia aiheuttava meno, merkittävän kokoinen Kone, laite, ohjelmisto, rakennus, toinen yritys, aineeton oikeus, merkittävä hankinta Kirjataan taseeseen omaisuudeksi Vaikuttaa tulokseen poistomekanismin kautta 13 Poisto Pitkävaikutteisen menon tilikaudelle kohdistuva osuus lasketaan poistona Poisto on prosenttiosuus menon taseessa olevasta jäännösarvosta tai tasapoisto jonkun ajan kuluessa Jäännösarvo = alkuperäinen arvo aikaisemmin tehdyt poistot Hankinta on kulu, jos 1) todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään 3 vuotta; tai 2) hankintameno on enintään 850 euroa (pienhankinta). Yleisesti enintään 25 % menojäännöksestä, tasapoisto esim neljän vuoden aikana myös mahdollinen Rakennukset 4 7 % 14 7

8 Kassavirta Yrityksen rahavirran ennuste Sisältää kaikki maksut kassasta ja kassaan riippumatta siitä, ovatko ne tulosvai tase-eriä Tuloslaskelman näkökulmasta kannattava yritys voi ajautua kassakriisiin ja jopa likviditeettikonkurssiin missä tilanteessa? 15 Kirjausperusteet Suoriteperuste Maksu tai saatava kirjataan sille päivälle/tilikaudelle, jolloin se asiallisesti tapahtui, riippumatta maksuhetkestä meno tulon kohdalle periaate Syntyy osto- ja myyntireskontra Kirjanpitolain vaatima peruste tilinpäätöshetkellä Maksuperuste Maksu tai saatava viedään kirjanpitoon sillä hetkellä, kun se näkyy firman tilillä Saatavien valvonta ei voi tapahtua kirjanpidon kautta Kirjanpito ei anna luotettavaa kuvaa yrityksen taloustilanteesta kun käytetään maksuperustetta 16 8

9 Jaksotukset ja varaukset Menoja ja tuloja voidaan jaksottaa kirjanpitoon ns. muistiotositteilla Yleisin varaus ovat lomapalkat Jaksotettavia asioita: pitkien projektien laskutus ja vastaavat palkat Jaksotus ja varaukset purkautuvat, kun todellinen tapahtuma tapahtuu esimerkiksi lomapalkat maksetaan taseesta 17 Tilit ja kustannuspaikat tilit kustannuspaikat myymälä1 myymälä2pesula siivous yhteensä liikevaihto tavaraostot muuttuvat palkat sivukulut muut muuttuvat kulut = myyntikate/bruttokate kiinteät pakat sivukuut muut kiinteät kulut = käyttökate/liiketulos poistot rahoituserät = tulos ennen veroja verot = tilikauden voitto (tappio)

10 Arvonlisävero Arvonlisävero (ALV) on tuotteen tai palveluksen arvonlisää verottava vero, joka lisätään tuotteen myyntihintaan. ALV on kulutusvero, jonka kuluttaja maksaa ja jonka yritykset keräävät Yritys maksaa 22% verottomasta liikevaihdostaan ALV:a, joko suoraan verottajalle tai ostamiensa verollisten palvelujen sisältämänä verona Yritys laskee kirjanpitonsa ja kustannuslaskelmansa verottomin hinnoin Kirjanpidossa ALV pyörii omana tilinään 19 Erilaisia alv-kantoja Yleinen alv 22 % Elintarvikkeet 12 % Lääkkeet, kirjat, henkilökuljetus, kulttuuritilaisuudet, majoitus 8 % Terveys- ja vammaispalvelut verottomia Sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut verottomia Verotettavan tulon alaraja 8500 / vuosi Verosta saa huojennusta noin euron vuosiliikevaihtoon asti Yhdistykset ovat verovapaita mikäli toimintaa ei katso elinkeinotoiminnaksi (verottajalla tulkintaoikeus) 20 10

11 Sisäinen laskenta - tavoitteet Jatkuvasti ajan tasalla Perustuu tosielämän tapahtumiin, ei eurojen arvailemiseen Yksinkertainen, olennaiseen keskittyvä Tukee päätöksentekoa mitä täytyy tietää jotta voi tehdä taloudellisesti perusteltuja päätöksiä? Turha tarkkuus on taitamattomuutta 21 Sisäinen laskenta - tarkkuus Sisäisen laskennan tarkkuus on suhteessa päätöksentekoon sellaisia asioita, joiden perusteella ei tehdä mitään päätöksiä, ei kannata ryhtyä etukäteen laskemaan turhaa vaivaa! Mikä vakaampi prosessi, sitä tarkempi laskenta. Suunnittelun ei kannata olla prosessin satunnaisvaihtelua tarkempi

12 Budjetti Budjetti on toimintasuunnitelman euromääräinen kuvaus Yrityksen budjetissa muuttuvia ovat sekä tulot että menot Varma erotettava epävarmasta Päivitettävä jatkuvasti ja seurattava toteutumista 23 Sisäinen laskenta Sisäinen laskenta käydään kurssilla läpi osallistujien käytännön esimerkkien kautta Kurssilla esitetään Excel-taulukkona toteutettu sisäisen laskennan malli 24 12

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa:

Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015. Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Lumituuli Oy:n debentuurilainat 1.3.2015 Lumituuli Oy tarjoaa merkittäväksi kahta kertalyhenteistä debentuurilainaa: Debentuurilaina I/2015: 300 kappaletta 1000 euron nimellisarvoisia debentuureja 4 vuodeksi

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013

Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano TILINPÄÄTÖS 2013 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö TASEKIRJA 31.12.2013 (64) 3 SOPRANO OYJ KONSERNI JA EMOYHTIÖ TASEKIRJA 31.12.2013 Sisältö sivu Hallituksen toimintakertomus 4 Soprano Oyj konserni

Lisätiedot