Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä"

Transkriptio

1 Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät , Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja, Maaseutuvirasto, Varainhoito-osasto Esityksen sisältö Taustaa Säädökset Ohjelmakauden säädökset Tuen maksaminen yleiset edellytykset taustaa, suunnittelu ja tukipäätös tuen maksaminen, kohtuullisuus, tosiasiallisuus, lopullisuus ja todennettavuus maksujen hakukerrat eri tukimuodoissa Maksuhakemuksen vastaanottaminen toimintaryhmässä Mavin toiminta-ajatus Maksut ajallaan ja oikein perustein Rakennerahastorahoituksesta maaseuturahoitukseen Maaseuturahastoa koskevien EY-säädösten toimivallan perustana on Euroopan yhteisön perustamissopimus. Maatalouspolitiikka on EU:n yhteistä, unionilla täysi toimivalta yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU:n budjetista Maaseudun kehittämisen tukeminen on lähentynyt viljelijätukia. Lisätietoa: 11/2007Managing the Agriculture Budget wisely 1

2 Ohjelmakauden keskeiset säädökset hanke- ja yritystuissa Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005 rahastoasetus Neuvoston asetus (EY) N:o 1698/2005 kehittämisasetus Komission asetus (EY) N:o 885/2006 maksajavirastoasetus Komission asetus (EY) N:o 1974/2006 toimeenpanoasetus Komission asetus (EY) N:o 1975/2006 valvonta-asetus Kehittämislaki 1443/2006 (muutettu 1478/2007) Hallinointilaki 532/2006 (1444/2006) Yritystukiasetus 632/2007 (muutettu 271/2008) Hanketukiasetus 829/2007 (muutettu 1335/2007 ja 617/2008) Huomioita Säädökset sitovat tuen hakijaa ja viranomaisia (Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia neuvonnalle, eli asiakkaalle pitää kertoa säädöksistä). Sääntöjen tarkoituksena ei ole kiusata ketään, vaan luoda yhteiset pelisäännöt siitä, miten yhteisiä varoja jaetaan. Komission ja Neuvoston asetukset ovat samat koko Unionin alueella. Niukat varat pitää käyttää tasapuolisesti ja tuottavasti. Ajatuksena on tuottaa hyvää mahdollisimman laajalle joukolle, ei yhdelle henkilölle tai yritykselle. Yksi hyvä yritystuki luo työpaikkoja tai avaa mahdollisuuden uusille yrityksille, eli luo kasvualustan tulevaisuudelle. Yksi hyvä hanke synnyttää luovuutta ja uusia ajatuksia -> uskoa tulevaisuuteen. Hyvän suunnittelun merkitys, maksamisen näkökulmasta Tässä osiossa on muutamia huomioita siitä, mitä tapahtuu ennen kuin maksuhakemusvaiheeseen päästään. Tämä vaihe on tärkeä, jotta maksuhakemuksen tekeminen onnistuisi mahdollisimman hyvin ja toimenpide tai hanke etenisi suunnitelman mukaisesti. TAUSTATYÖ Idean kehittelemiseen suunnitelmaksi kannattaa panostaa. (Yritä tappaa hyvä idea, jos vain pysyy hengissä, niin ideassa on ajatusta.) Suunnitelmaa pitää hioa (karsinta, rahoituksen realistisuus) ennen kuin se muokataan rahoitushakemukseksi. Hyvälle ja elinkelpoiselle ajatukselle löytyy kyllä rahoituselementti. MITÄ TAPAHTUU HAKEMUKSEN JÄTTÄMISEN JA TUKIPÄÄTÖKSEN JÄLKEEN Työntekijöiden ja muiden tuetussa toiminnassa mukana olevien perehdyttäminen. hankkeen tavoitteiden seuranta ja aikataulu kirjanpito, laskut, työaikakirjanpito, matkalaskut ja matkamääräykset 2

3 päätöksentekomenettelyt mikä on hankkeelle kuuluva kustannus? Onko muuta toimintaa? Tukipäätös ja suunnitelma tiedoksi hankkeeseen osallistuville Seuranta on tärkeää, koska sitä kautta nousee esille mm. tarve muuttaa alkuperäistä suunnitelmaa -> muutoksen ilmoittaminen -> muutospäätös Tukipäätös ja hyväksytty suunnitelma ovat pohjana tuen maksamiselle ja suunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamiselle. Tuensaajalla on velvollisuus ilmoittaa muutoksista rahoittajalle. Tuen maksaminen Maksuhakemuslomakkeiden täyttämiseen ja liitteiden tarkastamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Dokumenttien pitää olla selkeitä ja asiaan liittyviä niin, että ulkopuolinen myös näkee tositteesta hankinnan liittymisen projektiin. Ja että esitetyt kustannukset ovat tarpeellisia suunnitelman Yhteys hankkeen tai toimenpiteen toteuttamiseen on löydyttävä jokaisesta tositteesta toteuttamiseksi. Maksuhakemus tehdään jo maksettujen ja toteutuneiden kustannusten perusteella. Tositteista ja kirjanpidosta on säädetty mm. Komission asetus (EY) N:o 1975/2006, 26 artikla, laskut ja asiakirjat, jotka ovat maksun todisteena Kehittämislaki 25, kirjanpitovelvollisuus Kehittämislaki 35, tilinpitoasiakirjat ja selvitykset Kehittämislaki 37, tuen saajan on esitettävä menon tosiasiallisuutta, lopullisuutta ja todennettavuutta koskevat asiakirjat ja selvitykset Yritystukiasetus Hanketukiasetus Mavin määräys 20/2008 Menon tosiasiallisuus, lopullisuus, todennettavuus ja kohtuullisuus Kustannuksen tulee olla tuen saajan maksamia. Hanke tai toimenpide on toteutettu ja siitä aiheutuva lopullinen meno on maksettu myöntöpäätöksen mukaisesti. Meno on lopullinen, jos sen perusteella ei ole saanut tai eikä voi saada siitä tai sen perusteella alennusta, hyvitystä tai palautusta. Ennen tuen viimeisen erän maksamisen hakemista kaikkien investoinnista, hankkeista tai toimenpiteestä aiheutuvien maksujen tulee olla suoritettuina. Talkootyön toteuttaminen on osoitettava talkootyöhön osallistumista koskevalla tuntikirjanpidolla, Hankkeen hyväksi vastikkeetta tehty työ Tuen maksamiseksi on esitettävä selvitys siitä, miten kohtuullisuuden arviointi on tehty. Tukipäätöksessä edellytetään, että hanke tai toimenpide toteutetaan kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. Menettelyn valinnassa ratkaisevaa on hankinnan arvo. 3

4 Maksujen hakukerrat yritystuissa Toimintaryhmien neuvottelupäivät , Dipoli Käynnistystuki maksetaan vuosittain enintään 2 erässä lomarahan hakemisesta on säädetty erikseen Koneet, laitteet, aineeton omaisuus ja muu käyttöomaisuus enintään 2 erää Rakentaminen enintään 4 erää Kehittämistuki Yritysryhmän kehittämistuki KOSKEE KAIKKIA YRITYSTUKIA: Ensimmäinen erä on haettava vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Viimeinen erä on haettava 4 kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Maksujen hakukerrat hanketuissa ja toimintaryhmien toimintarahassa Koneet, laitteet, aineeton omaisuus ja muu käyttöomaisuus enintään 2 erää Rakentaminen (Koskee tukihakemuksia, jotka on jätetty tai ennen sitä) enintään 4 erää Rakentaminen (Koskee tukihakemuksia on jätetty jälkeen) enintään 6 erää Kehittämishanke Elinkeinojen kehittämishanke Koulutushanke Tiedonvälityshanke Toimintaraha KOSKEE KAIKKIA HANKETUKIA: Ensimmäinen erä on haettava vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. 4

5 Viimeinen erä on haettava 4 kuukauden kuluessa toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Lomarahan hakemisessa on säädökset (Koskee tukihakemuksia, jotka on jätetty tai ennen sitä) Lomarahaan, -palkkaan ja -korvaukseen hakemisesta on säädetty erikseen (Koskee tukihakemuksia, jotka on jätetty jälkeen). Maksuhakemuksen vastaanottaminen toimintaryhmässä Kehittämislaki 36, jos rahoitus tapahtuu toimintaryhmän rahoituskiintiöstä, on maksuhakemus toimitettava toimintaryhmään. Maksuhakemus tulee siis vireille silloin, kun se saapuu paikalliseen toimintaryhmään. Jos hakemus on saapunut väärään ryhmään tai TE-keskuksen rahoituskiintiöstä rahoitettava maksuhakemus on saapunut toimintaryhmään, niin hakemus on viipymättä toimitettava oikealle viranomaiselle Hallintolaki (434/2003), 21, asiakirjan siirto. Hakemus tulee vireille vasta sitten, kun se on saapunut oikealle viranomaiselle Kehittämislaki 36, Toimintaryhmän velvollisuus tarkistaa ja arvioida hakemusta Onko maksuhakemisen muotovaatimukset kunnossa? Arvioi maksuhakemuksen ja liitteiden avulla, on hanke tai toimenpide edennyt tukipäätöksellä hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Toimintaryhmä pyytää hakijaa täydentämään hakemusta, jos siinä huomataan puutteita. Toimintaryhmä antaa lausunnon hakemuksesta ja liitteistä sekä arvio hankkeen tai toimenpiteen etenemistä. 5

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008

Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 MAAKUNTAHALLITUS 10.10.2008 LIITTYY ASIAAN 22 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 18.6.2008 EAKR 3. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO 3.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävät 3.1.1. Päijät-Hämeen liiton päätehtävien

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

TUKIHAKEMUS Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) TUKIHAKEMUS Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) Viranomainen täyttää: 1.6.2015 ELY-keskus Dnro: Saapunut: Siirretty: Hankenumero: / 20 / 20 Hakija täyttää: (täyttöohjeet sivulla 4) 1. Hankkeen nimi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 TEM Alueiden kehittämisyksikkö Ylitarkastaja Eliisa Hujala Hallinto- ja valvontajärjestelmän luotettavuus

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN 2007-2013 VUODEN 2011 VUOSIKERTOMUS Maa- ja metsätalousministeriö 1.6.2012 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 28.5.2012 MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

ESR-hankkeen talousseuranta

ESR-hankkeen talousseuranta ESR-hankkeen talousseuranta *Se mitä ei ole dokumentoitu sitä ei ole tehty.* Anna-Laura Aittapelto, Marita Tupala ja Nina Ala-Sankola ESR-HANKKEIDEN KÄYNNISTYSSEMINAARI 15.3.2012 / Opetushallitus www.oph.fi/esr

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke 1(5) HANKETUKIHAKEMUS Ylshyödyllinen investointihanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Uusi hakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Muutos saatuun rahoituspäätökseen Euroopan

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista 1 luonnos 17.12.2014 Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien korvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113.

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113. Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013 Asia Maakunnan kehittämisraha Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113 Hakija Hakemus saapunut Hanke Vantaan Innovaatioinstituutti

Lisätiedot