Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "19.11.2012. Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi."

Transkriptio

1 Hintaindeksi II 0 II / 0 II / 0 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan on muuttuvapainoinen tarjoushintatason ja kehittymistä muuttuvahintainen indeksialueilla rakentamisen ja sitä käytetään tarjous- Haahtela hintaindeksi hintaindeksi. Haahtela hintaindeksi Talonrakennuksen Indeksillä Kustannustieto kuvataan on muuttuvapainoinen tarjoushintatason (Taku ) -järjestelmässä ja muuttuvahintainen kehittymistä uudis-, korjaus- indeksialueilla rakentamisen ja nykyhintoja ja arvioitaessa. ita indeksialueilla on kuusi ja sitä alkaen pääkaupunkiseudusta ja päättyen halvan rakentami- sitä tarjoushintaindeksi. Talonrakennuksen Indeksillä kuvataan Kustannustieto tarjoushintatason (Taku ) -järjestelmässä kehittymistä indeksialueilla uudis-, korjaus- ja sitä painoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoustarjoushintatason kehittymistä käytetään nykyhintoja käytetään arvioitaessa. Talonrakennuksen ita Kustannustieto on kuusi alkaen (Taku ) pääkaupunkiseudusta -järjestelmässä uudis-, ja päättyen nustieto (Taku ) sen -järjestelmässä paikkakuntiin. uudis-, korjaus- ja korjaus- ja halvan nykyhintoja rakentamisen arvioitaessa. paikkakuntiin. ita on kuusi alkaen pääkaupunkiseudusta ja ita päättyen on kuusi alkaen pääkaupunkiseudusta ja päättyen halvan rakentamisen paikkakuntiin. Hintaindeksin Hintaindeksin aluekohtaiset pisteluvut julkaistaan julkaistaan Talonrakennuksen Talonrakennuksen Kustannustieto Kustannustieto järjes- järjestelmässä vastaamaan kunkin vuoden tammikuuta. Rakennushankkeiden budjetointia varten indeksin kehittyminen Kustannustieto Hintaindeksin vastaamaan aluekohtaiset kunkin pisteluvut vuoden tammikuuta. julkaistaan Talonrakennuksen Rakennushankkeiden Kustannustieto budjetointia vut julkaistaan Talonrakennuksen järjestelmässä varten indeksin kehittyminen vastaamaan ennustetaan ennustetaan kunkin vuodeksi vuoden eteenpäin. vuodeksi tammikuuta. Vuoden eteenpäin. aikana Rakennushankkeiden indeksin Vuoden kehittymistä aikana budjetointia indeksin ja tulevaisuuden indeksin ja ennustetta tulevaisuuden kehittyminen tarvittaessa ennustetta päivitetään. ennustetaan tarvittaessa Haahtela vuodeksi -hintaindeksi päivitetään. eteenpäin. julkaistaan Haahtela Vuoden aikana -hintaindeksi uoden tammikuuta. Rakennushankkeiden budjetointia kehittymistä varten tetaan vuodeksi eteenpäin. Vuoden aikana indeksin indeksin julkaistaan kehittymistä -sivustolla, mistä ja tulevaisuuden ilmoitetaan sähköpostilla -sivustolla, ennustetta mistä rekisteröityneille tarvittaessa ilmoitetaan käyttäjille. päivitetään. sähköpostilla Haahtela rekisteröityneille stetta tarvittaessa päivitetään. Haahtela -hintaindeksi -hintaindeksi käyttäjille. tolla, mistä ilmoitetaan julkaistaan sähköpostilla rekisteröityneille -sivustolla, mistä ilmoitetaan sähköpostilla rekisteröityneille käyttäjille Haahtela-kehitys Oy 0 0 Haahtela-kehitys Oy /0 0 /0 /0 /07 /08 /09 /0 / / / / /08 /09 /0 /0 /0 /0 /07 /08 /09 /0 / / / / / / marraskuu / 0 ja ennuste / loppuvuodelle 0 ja vuodelle 0 uste loppuvuodelle 0 ja vuodelle 0 marraskuu 0 ja ennuste loppuvuodelle 0 ja vuodelle 0 PKS:n ympäristökunnat Kehyskunnat Kasvukeskukset Muu Suomi Halvan rakentamisen alueet PKS:n ympäristökunnat Kehyskunnat Kasvukeskukset PKS:n ympäristökunnat Muu Kehyskunnat Suomi Halvan Kasvukeskukset rakentamisen alueet Muu Suomi Halvan rakentamisen alueet Haahtela-kehitys Oy Bulevardi B 000 Helsinki puh: fax: Haahtela-kehitys fax: Oy 0 Bulevardi B 000 Helsinki puh: fax:

2 Suhdannekuva Euroalueen kasvunäkymät ovat heikot. Kulutus ja investoinnit ovat laskussa, työttömyys nousussa ja kansantuote alenee. Rahamarkkinoiden likviditeetin lisäys keväällä ja keskuspankin alkusyksyn joukkolainojen ostolupaukset ovat rauhoittaneet markkinoita, vah-vistaneet euroa ja alentaneet kriisimaiden korkotasoa. Vaatimukset velkojen yhteisvastuullisuudesta ja talouden elvytyksestä ovat lisääntyneet. Ongelmiin ei ole kyetty tekemään uskottavaa taloudelliseen tervehtymiseen johtavaa rakenteellista kokonaisratkaisua. Suomi ajautunee nollakasvuun loppusyksyllä. Velkaantuminen lisääntyy ja vaihtotase pysyy negatiivisena. Kulutuksen väheneminen, heikentyneet vientinäkymät, julkisen talouden säästöt, työttömyyden kasvu sekä verojen korotukset alentavat talouden aktiviteettia ja jarruttavat investointeja. Luottojen vakuusvaatimuksia on kiristetty. Korot ovat marginaalien kasvusta huolimatta matalia. Vaikutus talonrakentamiseen Alhainen korkotaso suosii edelleen asuntorakentamista, muuttoliike ylläpitää asuntokysyntää ja korjausrakentamisen tarve on edelleen kasvussa. Sentimentti vapaarahoitteisessa asuntotuotannossa on kääntynyt odottavan varovaiseksi. Talouden ongelmat, työttömyyden kasvu ja rahoituksen kiristyminen ovat tuoneet epävarmuutta asuntokauppaan ja pidentäneet myyntiaikoja. Myymätön valmis asuntokanta kasvaa. Myynti- ja tuotantohintojen ero on edelleen pääkaupunkiseudulla suuri vaikka on kaventunut kalliiden kaavoitus- ja suunnitteluratkaisujen ja uusien rakentamismääräysten aiheuttamien tuotantohintojen nousun vuoksi. Uudistuotannon aloitukset ovat tavallista herkempiä mahdollisille ja jopa todennäköisille häiriöille vapaarahoitteisessa asuntokaupassa. Investointeja supistetaan eikä elvytysvaraa näytä olevan. Näköpiirissä ei ole muulle kuin asuntorakentamiselle laajaa ja vakaata kysyntäpohjaa. Muutamat suuret kaupan, liikenteen ja teollisuuden hankkeet vaikuttavat paikallisesti rakentamisaloitusten määrään. Loppuvuoden 0 rakentamisaktiviteetti on paljolti seurausta alkuvuoden melko korkeasta asuntotuotantoon painottuneesta aloitusmäärästä. Rakennuskannan huonontuva kunto, tilankäytön tehostuminen ja uudet tavat tehdä työtä tai opiskella pakottavat ennen pitkää investoimaan. Talonrakentamisen määrä Rakennuslupien määrä on ollut viime vuoden lopusta alkaen laskussa ennakoiden talonrakentamisen supistumista. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aloitukset säilyivät edellisvuoden tasolla, mutta toisella vähenivät 7 %. Voimakkainta aleneminen oli teollisuus- ja logistiikkahankkeissa (-0 %), mutta myös liike-, toimisto- ja julkinen rakentaminen vähenivät kolmanneksen. Pudotus ei loppuvuonna kompensoidu, joten talonrakentamisen aloitusten määrä jäänee vajaa 0 % edellistä ennustetta ( I/0) pienemmäksi tasolle milj.m. Asuntoaloitusten määrä säilyy ja on, milj.m (7.000 asuntoa), mutta liike- ja toimistohankkeiden vain, milj.m:n ja teollisuus- ja logistiikkahankkeiden milj.m. Myös julkisen rakentamisen aloitusmäärä on ennustetta pienempi. Keväällä uudis- ja korjausrakentaminen edelleen vähenee. Kesän ja syksyn aikana rakennetaan sen verran, että ensi vuoden aloitukset ylittänevät vuositasolla 0 milj.m ja asuntoja aloitettaneen lähes tätä vuotta vastaavasti. Vuosi 0 näyttäisi olevan historiallisesti melko vähäisen rakentamisen aikaa.

3 Talonrakentamisen tarjoushinnat Aloitusten samanaikainen suuri määrä viime keväänä nosti tarjoushintoja ennustettua ( I/0) enemmän ja johti hetkelliseen pulaan tekijöistä ja materiaaleista. Syksyllä markkinat ovat rauhoittuneet ja hintataso palautunut. Rakentamisen hiljeneminen pitää hinnat pitkälle ensi vuoteen syksyn 0 tasolla. Euroalueen ja Suomen talouden vaikeasti korjautuvat rakenteelliset ongelmat eivät näytä luovan tilaa hintojen reaalinousulle loppuvuonnakaan. Taloushäiriöiden jatkuminen voi päinvastoin synkentää suhdannekuvaa. Asuntokauppa voi hiljentyä, myymätön asuntokanta kasvaa ja myyntihinnat alentua. Toimitiloja voi jäädä lisää tyhjäksi painaen vuokratasoa alas. Uudisaloituksiin tulisi tällöin lisääntyvää varovaisuutta, rakentaminen entisestään vähenisi ja hinnat laskisivat. Deflatorinen kehitys vahvistuisi kun hintojen aleneminen jäädyttäisi uusia aloituksia. Rakennustuotanto sopeuttaa toimintaansa pienenevään volyymiin. Tätä auttaa kotimaisen työvoiman poistuma. Ulkomaisten yritysten ja työvoiman osuus jatkaa kasvuaan, mutta kalleusero kotimaiseen verrattuna kaventuu. Lisääntyvät verot ja maksut heikentävät kannattavuutta ja hiljentävät asuntokauppaa. Raaka-aineiden kysyntä vähenee, mutta hintakehitys on heilahteleva ja kriiseistä riippuva. Kilpailu rakennusalalla kiristyy, tarjoushalukkuus kasvaa ja hintahajonta suurenee. Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa omaperusteinen asuntotuotanto on riskien kasvusta huolimatta kannattavampaa kuin urakkatuotanto. Hintatason maltillisista muutoksista riippumatta rahaa rakentamiseen menee entistä enemmän. Määräykset, ohjeet, kaavat, suunnitelmien mutkikkuus ja keskeneräisyys, talotekniikkaratkaisut, rakentamisen hallinto; kaikki lisäävät menoja ja vaikeuttavat rakennustöiden suorittamista. Ongelmia ratkotaan rakennustyön aikana suunnittelupöydillä ja työmailla tuntityönä ja se tulee rakentamisen kaikille osapuolille kalliiksi. Ilmiö on painottunut pääkaupunkiseutuun, mutta leviää kasvukeskuksiin. Oletettavaa on, että rakentamisen vaikeudet tulevat myös heijastumaan talojen ylläpitomenoihin ja tulevaan korjaustarpeeseen.

4 Hintataso Hintaennuste Paikkakunta Paikkakunta 9/0 9/0 /0 /0 /0 9/0 9/0 /0 ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI Helsinki 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Espoo 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Vantaa 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Kauniainen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Järvenpää 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Kerava 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Sipoo 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Tuusula 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Kirkkonummi 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Hyvinkää 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Vihti 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Nurmijärvi 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Lohja 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Porvoo 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Riihimäki 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Lahti 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Hämeenlinna 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Forssa 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Muu Uusimaa 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Heinola 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Kotka 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Kouvola 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Imatra 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Lappeenranta 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Etelä-Suomi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI Tampere 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Tampereeseen rajoittuvat ymp. kunnat 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Turku 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Turkuun rajoittuvat ympäristökunnat 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Naantali 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Raisio 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Jyväskylä 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Nokia 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Valkeakoski 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Sastamala 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Pirkanmaa 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Salo 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Uusikaupunki 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Varsinais-Suomi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Pori 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Rauma 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Vaasa 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Kokkola 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Pietarsaari 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Seinäjoki 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Länsi-Suomi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 ITÄ-SUOMEN LÄÄNI Kuopio 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Joensuu 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Mikkeli 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Joensuuhun rajoittuvat ymp. kunnat 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Savonlinna 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Iisalmi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Varkaus 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Lieksa 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Itä-Suomi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

5 Hintataso Hintaennuste Paikkakunta Paikkakunta 9/0 9/0 /0 /0 9/0 /0 OULUN LÄÄNI Oulu 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Ouluun rajoittuvat ympäristökunnat 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Kajaani 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Raahe 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Oulun lääni 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 LAPIN LÄÄNI Pello-Kemijärvi -linjan pohjoispuoli 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Kemi 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Tornio 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Rovaniemi 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Muu Lapin lääni 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 AHVENANMAAN LÄÄNI Maarianhamina 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Muu Ahvenanmaa 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0

6 e 0,0,0 9,0 7,0 0,0 7,0 70,0 7,0 0,0 8,0 7,0 7,0 Ajankohta 0 7,0 Ajankohta 70,0 7,0 7,0 0 8,0 7,0 7,0 7,0 0 9,0 Ajankohta Ajankohta 7,0 7,0 7,0 0 9,0 Ajankohta Ajankohta /00 7,0 7,0 7,0 7,0 0,0,0,0 9,0 7,0 0 70,0 /00 7,0 7,0 77,0 8,0,0,0 7,0 70,0 7,0 0 7,0 9/00 /00 /00 7,0 79,0 80,0 9,0 7,0 7,0,0 0,0 0,0,0,0,0 8,0,0,0 7,0 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 /00 /00 /00 /00 8,0 7,08,0,0 0,0,0,0,0,0 7,0,07,0 9,070,0 7,0 7,07,0 0 7,0 /00 9/00 77,0 80,0 8,0 /00 9/00 /00,0 9,0 8,09,0,0,0,0,0 7,0,0,0,0 70,0 8,0 7,08,0 7,0 7,0 70,07,0 7,0 7,0 7,07,0 0 7,0 /00 79,0 8,0 8,0 9/00 9/00,0 9,0 9,0,0,0,0 8,0,0,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0 77,0 9/00 /00 /00 80,0 8,0 8,0,0,0,0,0,0,0 9,0 7,0 7,0 7,0 70,0 70,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 /00 /00 /00 /00,0,0,0,0,0,0 8,0 7,08,0 7,0 70,07,0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 0 78,0 /00 9/00 8,0 8,0 8,0 /00 9/00 /00,0,0,0,0,0,0 9,0 8,09,0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 7,0 7,0 0 8,0 /00 8,0 88,0 89,0 9/00 9/00,0,0,0 7,0,0,0 70,0 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 77,0 7,0 7,0 0 78,0 9/00 /00 /00 8,0 8,0 8,0 7,0,0,0 70,0,0,0 7,0 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 79,0 7,0 7,0 80,0 7,0 7,0 /00 /00 /00 /00,0,0,0 7,0,07,0 9,070,0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 77,0 7,077,0 0 7,0 9/00 /007 78,0 80,0 8,0 /00 9/00 /00 8,0 7,0,07,0 7,0 70,0 7,070,0 7,0 7,0 70,07,0 77,0 7,0 7,07,0 80,0 79,0 7,079,0 8,0 77,080,0 0 7,0 /007 7,0 77,0 78,0 9/00 9/00 7,0 7,0 7,0 7,0 70,0 70,0 7,0 7,0 7,0 79,0 7,0 7,0 8,0 79,0 79,0 8,0 80,0 80,0 0 7,0 9/007 /007 /007 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 77,0 7,0 7,0 80,0 77,0 77,0 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 8,0 /007 /007 /007 /007 8,07,0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 79,0 77,079,0 8,0 80,08,0 8,0 8,08,0 0 8,0 9/007 /008 70,0 7,0 7,0 /007 9/007 /007 7,0 7,0 7,07,0 7,0 7,0 7,07,0 78,0 77,0 7,077,0 8,0 79,080,0 8,0 8,0 8,08,0 8,0 8,0 8,08,0 0 9,0 /008 7,0 7,0 7,0 9/007 9/007 77,0 7,0 7,0 80,0 7,0 7,0 8,0 77,0 77,0 8,0 80,0 80,0 88,0 8,0 8,0 89,0 8,0 8,0 0 70,0 9/008 /008 /008 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 /008 /008 /008 /008 77,0 7,077,0 7,080,0 8,0 78,08,0 8,0 8,08,0 88,0 8,088,0 89,0 8,089,0 0 7,0 9/008 /009 7,0 77,0 79,0 /008 9/008 /008 70,0 7,0 77,07,0 7,0 80,07,0 7,0 8,078,0 78,0 8,0 8,08,0 80,0 8,0 88,08,0 8,0 8,0 89,08,0 0 7,0 /009 77,0 79,0 8,0 9/008 9/008 7,0 7,07,0 7,0 70,07,0 78,0 7,078,0 7,08,0 77,08,0 8,0 78,08,0 0 78,0 9/009 /009 /009 8,0 8,0 8,0,0 70,0 70,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 7,0 80,0 80,0 7,0 8,0 8,0 /009 /009 /009 /009 70,07,0 70,0 7,070,0 7,0 7,07,0 7,0 78,07,0 80,077,0 8,078,0 julkaistu /0 hintatasossa. 9/009 /00 /009 9/009 /009,0,0 7,0,0,0 70,08,0 7,0 8,0 7,07,0 7,0 70,0 7,07,0 7,0 7,0 77,07,0 7,0 7,0 78,07,0 /00 9/009 9/009,0,0,0,0 8,0 8,0 9,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0 77,0 9/00 /00 /00 80,0 8,0 8,0,0,0,0 7,0,0,0 70,0 8,0 8,0 7,0 70,0 70,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0 79,0 /00 /00 /00 /00 8,0 8,0 8,0,0,0,0,0,0,0 9,0 8,09,0 7,0 70,07,0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 0 78,0 9/00 /00 /0 9/00 /00 8,0 8,0 8,0,0,0,0,0 7,0 9,0,07,0 7,0 9,070,0 7,0 7,0 7,07,0 7,0 77,0 7,07,0 7,0 79,0 7,07,0 /0 9/00 9/00 8,0,0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 70,0 70,0 77,0 7,0 7,0 79,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7,0 9/0 /0 /0 7,0,0,0 7,0 9,0 9,0 78,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7,0 8,0 77,0 77,0 8,0 79,0 79,0 /0 /0 /0 /0 8,0,08,0 9,07,0 7,0 7,07,0 77,0 7,077,0 79,0 77,079,0 79,08,0 Talonrakennuksen 9/0 /0 9/0 /0 Kustannustietokirjan 7,0 8,0 tietoaineisto 7,0 8,0 7,0 7,0 on 7,0 7,0 julkaistu /0 78,0 7,078,0 hintatasossa. 77,08,0 79,08,0 8,0 8,08,0,0 78,0 9/0 9/0 80,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0,0 78,0 Talonrakennuksen /0 80,0 Kustannustietokirjan 8,0 8,0 7,0 tietoaineisto 7,0 on julkaistu on julkaistu 77,0/0 hintatasossa. 80,0 8,0 8,0,0 78,0 Talonrakennuksen /0 8,0 Kustannustietokirjan 8,0 8,0 7,0 tietoaineisto 7,0 on julkaistu on julkaistu 79,0/0 hintatasossa. 8,0 8,0 8,0 9/0 /0 /0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 77,0 77,0 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0,0 79,0 /0 8,0 8,0 8,0 /0 /0 /0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 79,0 77,079,0 8,0 80,08,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 9/0 /0 9/0 /0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 78,0 79,078,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 Ennuste 9/0 9/0 loppuvuodelle 0 ja vuodelle 0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Ennuste /0 Ennuste loppuvuodelle 0 0 ja vuodelle ja vuodelle 0 7,0 0 7,0 78,0 80,0 8,0 8,0 Ennuste /0 Ennuste loppuvuodelle 0 0 ja vuodelle ja vuodelle 0 7,0 0 7,0 78,0 80,0 8,0 8,0 9/0 /0 /0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 80,0 8,080,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 /0 /0 /0 /0 /0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 79,0 78,0 78,0 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9/0 /0 9/0 /0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 80,0 8,080,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 /0 9/0 /0 9/0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 79,0 78,079,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 /0 /0 7,0 7,0 7,0 7,0 79,0 79,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 PKS:n ympäristökunnat Kehyskunnat Kasvukeskukset Muu Suomi Halvan rakentamisen alueet 8 0 fax: PKS:n ympäristökunnat Kehyskunnat Kasvukeskukset PKS:n Pääkaupunkiseutu PKS:n ympäristökunnat Muu Suomi PKS:n Kehyskunnat PKS:n ympäristökunnat Halvan rakentamisen alueet Kasvukeskukset Kehyskunnat Muu Kasvukeskukset Muu Suomi Suomi Halvan Muu Muu Halvan Suomi Suomi rakentamisen alueet alueet

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy Rakennusalan suhdanneryhmä 19.8.29 RAKENTAMINEN 29-21 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Kai Karsma Ari Laine Timo Myllys Mikael

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Sisältö Vuosi lyhyesti 1 Lemminkäinen-konserni 2 Lemminkäisen strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Päällystys- ja kiviainesryhmä 6 Rakennusmateriaaliryhmä 10

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE

ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE PTT raportteja 251 PTT Reports 251 ASUINRAKENNUSTEN KORJAUSTARVE Mikko Hietala Janne Huovari Hanna Kaleva Markus Lahtinen Jessica Niemi Niko-Matti Ronikonmäki Terttu Vainio Pellervon taloustutkimus PTT

Lisätiedot

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1.

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1. Esitys 1 (3) 23.5.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO 1. Lähtökohdat Hyväksyttyjen HTM- ja KHT-tilintarkastajien lukumäärä on supistunut viime

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Tulevaisuutta rakentaen

Tulevaisuutta rakentaen Tulevaisuutta rakentaen TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 17.3.2009 klo 15 alkaen Hotelli Palacessa, 10. krs.,

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta

VÄ E S TÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014. Tu l e vaisuuden Ta m p e re. Akseli 1/2014. Tilastollisia tiedonantoja Tampereelta TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 VÄ E S TÖ M U U T TO L I I K E VÄ E S TÖ S U U N N I T E T YÖ L L I S Y YS T YÖ PA I K AT A S U M I N E N TA LO U S O R I G O S S A : Tu l e vaisuuden

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen.

Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS Kuluttajien arvostusten muuttuminen vaikuttaa rakentamiseen. VUOSI 2014 LIIKETOIMINTA HALLINNOINTI GRI-TAULUKKO TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Saatteeksi Valtiovarainministeriö asetti 24.4.2009 talouden kasvupotentiaalia vahvistavia investointeja valmistelevan virkamiestyöryhmän

Lisätiedot

2003 Vuosikatsaus NCC-YHTIÖT, SUOMI NCC-YHTIÖT, SUOMI

2003 Vuosikatsaus NCC-YHTIÖT, SUOMI NCC-YHTIÖT, SUOMI 2003 Vuosikatsaus 1 SISÄLTÖ Merkittävimpiä tapahtumia 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 NCC konserni 4 NCC Suomessa 5 Tilinpäätöstietoja 6 Tuloslaskelma, tase ja tunnusluvut 8 Yrityksen kehittäminen 10 Organisaatio

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2009

1 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8 Graafinen Teollisuus ry:n toiminta YLEISTÄ...9

Lisätiedot

Talousguru 2012 -kilpailu 18.1.2012 klo 9 11

Talousguru 2012 -kilpailu 18.1.2012 klo 9 11 Talousguru 0 -kilpailu 8..0 klo 9. Yhdistä oikein ( pistettä) a) Yhdistä viivalla 0 vuoden valtionlainan korko oikeaan maahan Saksa Kreikka Italia b) Yhdistä oikeaan korkoon EKP:n ohjauskorko Euribor kk

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi

Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Markkinakatsaus Kevät 2015 Suomi Sisältö Catella lyhyesti JOHDANTO 2 Catella lyhyesti 3 Pääkirjoitus Investointimarkkina 7 CREDI 8 Euroopan toimistomarkkinat TOIMITILAMARKKINAT Pääkaupunkiseutu 12 Tampere

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE

DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE /Jaana Halonen 29.8.2012 DEMOGRAFINEN ELI VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE Demografinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. Vuoden 2011

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot