Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "19.11.2012. Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi."

Transkriptio

1 Hintaindeksi II 0 II / 0 II / 0 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan on muuttuvapainoinen tarjoushintatason ja kehittymistä muuttuvahintainen indeksialueilla rakentamisen ja sitä käytetään tarjous- Haahtela hintaindeksi hintaindeksi. Haahtela hintaindeksi Talonrakennuksen Indeksillä Kustannustieto kuvataan on muuttuvapainoinen tarjoushintatason (Taku ) -järjestelmässä ja muuttuvahintainen kehittymistä uudis-, korjaus- indeksialueilla rakentamisen ja nykyhintoja ja arvioitaessa. ita indeksialueilla on kuusi ja sitä alkaen pääkaupunkiseudusta ja päättyen halvan rakentami- sitä tarjoushintaindeksi. Talonrakennuksen Indeksillä kuvataan Kustannustieto tarjoushintatason (Taku ) -järjestelmässä kehittymistä indeksialueilla uudis-, korjaus- ja sitä painoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoustarjoushintatason kehittymistä käytetään nykyhintoja käytetään arvioitaessa. Talonrakennuksen ita Kustannustieto on kuusi alkaen (Taku ) pääkaupunkiseudusta -järjestelmässä uudis-, ja päättyen nustieto (Taku ) sen -järjestelmässä paikkakuntiin. uudis-, korjaus- ja korjaus- ja halvan nykyhintoja rakentamisen arvioitaessa. paikkakuntiin. ita on kuusi alkaen pääkaupunkiseudusta ja ita päättyen on kuusi alkaen pääkaupunkiseudusta ja päättyen halvan rakentamisen paikkakuntiin. Hintaindeksin Hintaindeksin aluekohtaiset pisteluvut julkaistaan julkaistaan Talonrakennuksen Talonrakennuksen Kustannustieto Kustannustieto järjes- järjestelmässä vastaamaan kunkin vuoden tammikuuta. Rakennushankkeiden budjetointia varten indeksin kehittyminen Kustannustieto Hintaindeksin vastaamaan aluekohtaiset kunkin pisteluvut vuoden tammikuuta. julkaistaan Talonrakennuksen Rakennushankkeiden Kustannustieto budjetointia vut julkaistaan Talonrakennuksen järjestelmässä varten indeksin kehittyminen vastaamaan ennustetaan ennustetaan kunkin vuodeksi vuoden eteenpäin. vuodeksi tammikuuta. Vuoden eteenpäin. aikana Rakennushankkeiden indeksin Vuoden kehittymistä aikana budjetointia indeksin ja tulevaisuuden indeksin ja ennustetta tulevaisuuden kehittyminen tarvittaessa ennustetta päivitetään. ennustetaan tarvittaessa Haahtela vuodeksi -hintaindeksi päivitetään. eteenpäin. julkaistaan Haahtela Vuoden aikana -hintaindeksi uoden tammikuuta. Rakennushankkeiden budjetointia kehittymistä varten tetaan vuodeksi eteenpäin. Vuoden aikana indeksin indeksin julkaistaan kehittymistä -sivustolla, mistä ja tulevaisuuden ilmoitetaan sähköpostilla -sivustolla, ennustetta mistä rekisteröityneille tarvittaessa ilmoitetaan käyttäjille. päivitetään. sähköpostilla Haahtela rekisteröityneille stetta tarvittaessa päivitetään. Haahtela -hintaindeksi -hintaindeksi käyttäjille. tolla, mistä ilmoitetaan julkaistaan sähköpostilla rekisteröityneille -sivustolla, mistä ilmoitetaan sähköpostilla rekisteröityneille käyttäjille Haahtela-kehitys Oy 0 0 Haahtela-kehitys Oy /0 0 /0 /0 /07 /08 /09 /0 / / / / /08 /09 /0 /0 /0 /0 /07 /08 /09 /0 / / / / / / marraskuu / 0 ja ennuste / loppuvuodelle 0 ja vuodelle 0 uste loppuvuodelle 0 ja vuodelle 0 marraskuu 0 ja ennuste loppuvuodelle 0 ja vuodelle 0 PKS:n ympäristökunnat Kehyskunnat Kasvukeskukset Muu Suomi Halvan rakentamisen alueet PKS:n ympäristökunnat Kehyskunnat Kasvukeskukset PKS:n ympäristökunnat Muu Kehyskunnat Suomi Halvan Kasvukeskukset rakentamisen alueet Muu Suomi Halvan rakentamisen alueet Haahtela-kehitys Oy Bulevardi B 000 Helsinki puh: fax: Haahtela-kehitys fax: Oy 0 Bulevardi B 000 Helsinki puh: fax:

2 Suhdannekuva Euroalueen kasvunäkymät ovat heikot. Kulutus ja investoinnit ovat laskussa, työttömyys nousussa ja kansantuote alenee. Rahamarkkinoiden likviditeetin lisäys keväällä ja keskuspankin alkusyksyn joukkolainojen ostolupaukset ovat rauhoittaneet markkinoita, vah-vistaneet euroa ja alentaneet kriisimaiden korkotasoa. Vaatimukset velkojen yhteisvastuullisuudesta ja talouden elvytyksestä ovat lisääntyneet. Ongelmiin ei ole kyetty tekemään uskottavaa taloudelliseen tervehtymiseen johtavaa rakenteellista kokonaisratkaisua. Suomi ajautunee nollakasvuun loppusyksyllä. Velkaantuminen lisääntyy ja vaihtotase pysyy negatiivisena. Kulutuksen väheneminen, heikentyneet vientinäkymät, julkisen talouden säästöt, työttömyyden kasvu sekä verojen korotukset alentavat talouden aktiviteettia ja jarruttavat investointeja. Luottojen vakuusvaatimuksia on kiristetty. Korot ovat marginaalien kasvusta huolimatta matalia. Vaikutus talonrakentamiseen Alhainen korkotaso suosii edelleen asuntorakentamista, muuttoliike ylläpitää asuntokysyntää ja korjausrakentamisen tarve on edelleen kasvussa. Sentimentti vapaarahoitteisessa asuntotuotannossa on kääntynyt odottavan varovaiseksi. Talouden ongelmat, työttömyyden kasvu ja rahoituksen kiristyminen ovat tuoneet epävarmuutta asuntokauppaan ja pidentäneet myyntiaikoja. Myymätön valmis asuntokanta kasvaa. Myynti- ja tuotantohintojen ero on edelleen pääkaupunkiseudulla suuri vaikka on kaventunut kalliiden kaavoitus- ja suunnitteluratkaisujen ja uusien rakentamismääräysten aiheuttamien tuotantohintojen nousun vuoksi. Uudistuotannon aloitukset ovat tavallista herkempiä mahdollisille ja jopa todennäköisille häiriöille vapaarahoitteisessa asuntokaupassa. Investointeja supistetaan eikä elvytysvaraa näytä olevan. Näköpiirissä ei ole muulle kuin asuntorakentamiselle laajaa ja vakaata kysyntäpohjaa. Muutamat suuret kaupan, liikenteen ja teollisuuden hankkeet vaikuttavat paikallisesti rakentamisaloitusten määrään. Loppuvuoden 0 rakentamisaktiviteetti on paljolti seurausta alkuvuoden melko korkeasta asuntotuotantoon painottuneesta aloitusmäärästä. Rakennuskannan huonontuva kunto, tilankäytön tehostuminen ja uudet tavat tehdä työtä tai opiskella pakottavat ennen pitkää investoimaan. Talonrakentamisen määrä Rakennuslupien määrä on ollut viime vuoden lopusta alkaen laskussa ennakoiden talonrakentamisen supistumista. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aloitukset säilyivät edellisvuoden tasolla, mutta toisella vähenivät 7 %. Voimakkainta aleneminen oli teollisuus- ja logistiikkahankkeissa (-0 %), mutta myös liike-, toimisto- ja julkinen rakentaminen vähenivät kolmanneksen. Pudotus ei loppuvuonna kompensoidu, joten talonrakentamisen aloitusten määrä jäänee vajaa 0 % edellistä ennustetta ( I/0) pienemmäksi tasolle milj.m. Asuntoaloitusten määrä säilyy ja on, milj.m (7.000 asuntoa), mutta liike- ja toimistohankkeiden vain, milj.m:n ja teollisuus- ja logistiikkahankkeiden milj.m. Myös julkisen rakentamisen aloitusmäärä on ennustetta pienempi. Keväällä uudis- ja korjausrakentaminen edelleen vähenee. Kesän ja syksyn aikana rakennetaan sen verran, että ensi vuoden aloitukset ylittänevät vuositasolla 0 milj.m ja asuntoja aloitettaneen lähes tätä vuotta vastaavasti. Vuosi 0 näyttäisi olevan historiallisesti melko vähäisen rakentamisen aikaa.

3 Talonrakentamisen tarjoushinnat Aloitusten samanaikainen suuri määrä viime keväänä nosti tarjoushintoja ennustettua ( I/0) enemmän ja johti hetkelliseen pulaan tekijöistä ja materiaaleista. Syksyllä markkinat ovat rauhoittuneet ja hintataso palautunut. Rakentamisen hiljeneminen pitää hinnat pitkälle ensi vuoteen syksyn 0 tasolla. Euroalueen ja Suomen talouden vaikeasti korjautuvat rakenteelliset ongelmat eivät näytä luovan tilaa hintojen reaalinousulle loppuvuonnakaan. Taloushäiriöiden jatkuminen voi päinvastoin synkentää suhdannekuvaa. Asuntokauppa voi hiljentyä, myymätön asuntokanta kasvaa ja myyntihinnat alentua. Toimitiloja voi jäädä lisää tyhjäksi painaen vuokratasoa alas. Uudisaloituksiin tulisi tällöin lisääntyvää varovaisuutta, rakentaminen entisestään vähenisi ja hinnat laskisivat. Deflatorinen kehitys vahvistuisi kun hintojen aleneminen jäädyttäisi uusia aloituksia. Rakennustuotanto sopeuttaa toimintaansa pienenevään volyymiin. Tätä auttaa kotimaisen työvoiman poistuma. Ulkomaisten yritysten ja työvoiman osuus jatkaa kasvuaan, mutta kalleusero kotimaiseen verrattuna kaventuu. Lisääntyvät verot ja maksut heikentävät kannattavuutta ja hiljentävät asuntokauppaa. Raaka-aineiden kysyntä vähenee, mutta hintakehitys on heilahteleva ja kriiseistä riippuva. Kilpailu rakennusalalla kiristyy, tarjoushalukkuus kasvaa ja hintahajonta suurenee. Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa omaperusteinen asuntotuotanto on riskien kasvusta huolimatta kannattavampaa kuin urakkatuotanto. Hintatason maltillisista muutoksista riippumatta rahaa rakentamiseen menee entistä enemmän. Määräykset, ohjeet, kaavat, suunnitelmien mutkikkuus ja keskeneräisyys, talotekniikkaratkaisut, rakentamisen hallinto; kaikki lisäävät menoja ja vaikeuttavat rakennustöiden suorittamista. Ongelmia ratkotaan rakennustyön aikana suunnittelupöydillä ja työmailla tuntityönä ja se tulee rakentamisen kaikille osapuolille kalliiksi. Ilmiö on painottunut pääkaupunkiseutuun, mutta leviää kasvukeskuksiin. Oletettavaa on, että rakentamisen vaikeudet tulevat myös heijastumaan talojen ylläpitomenoihin ja tulevaan korjaustarpeeseen.

4 Hintataso Hintaennuste Paikkakunta Paikkakunta 9/0 9/0 /0 /0 /0 9/0 9/0 /0 ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI Helsinki 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Espoo 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Vantaa 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Kauniainen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Järvenpää 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Kerava 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Sipoo 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Tuusula 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Kirkkonummi 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Hyvinkää 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Vihti 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Nurmijärvi 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Lohja 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Porvoo 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Riihimäki 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Lahti 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Hämeenlinna 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Forssa 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Muu Uusimaa 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Heinola 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Kotka 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Kouvola 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Imatra 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Lappeenranta 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Etelä-Suomi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI Tampere 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Tampereeseen rajoittuvat ymp. kunnat 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Turku 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Turkuun rajoittuvat ympäristökunnat 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Naantali 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Raisio 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Jyväskylä 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Nokia 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Valkeakoski 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Sastamala 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Pirkanmaa 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Salo 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Uusikaupunki 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Varsinais-Suomi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Pori 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Rauma 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Vaasa 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Kokkola 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Pietarsaari 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Seinäjoki 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Länsi-Suomi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 ITÄ-SUOMEN LÄÄNI Kuopio 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Joensuu 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Mikkeli 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Joensuuhun rajoittuvat ymp. kunnat 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Savonlinna 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Iisalmi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Varkaus 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Lieksa 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Itä-Suomi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

5 Hintataso Hintaennuste Paikkakunta Paikkakunta 9/0 9/0 /0 /0 9/0 /0 OULUN LÄÄNI Oulu 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Ouluun rajoittuvat ympäristökunnat 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Kajaani 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Raahe 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Oulun lääni 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 LAPIN LÄÄNI Pello-Kemijärvi -linjan pohjoispuoli 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Kemi 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Tornio 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Rovaniemi 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Muu Lapin lääni 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 AHVENANMAAN LÄÄNI Maarianhamina 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Muu Ahvenanmaa 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0

6 e 0,0,0 9,0 7,0 0,0 7,0 70,0 7,0 0,0 8,0 7,0 7,0 Ajankohta 0 7,0 Ajankohta 70,0 7,0 7,0 0 8,0 7,0 7,0 7,0 0 9,0 Ajankohta Ajankohta 7,0 7,0 7,0 0 9,0 Ajankohta Ajankohta /00 7,0 7,0 7,0 7,0 0,0,0,0 9,0 7,0 0 70,0 /00 7,0 7,0 77,0 8,0,0,0 7,0 70,0 7,0 0 7,0 9/00 /00 /00 7,0 79,0 80,0 9,0 7,0 7,0,0 0,0 0,0,0,0,0 8,0,0,0 7,0 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 /00 /00 /00 /00 8,0 7,08,0,0 0,0,0,0,0,0 7,0,07,0 9,070,0 7,0 7,07,0 0 7,0 /00 9/00 77,0 80,0 8,0 /00 9/00 /00,0 9,0 8,09,0,0,0,0,0 7,0,0,0,0 70,0 8,0 7,08,0 7,0 7,0 70,07,0 7,0 7,0 7,07,0 0 7,0 /00 79,0 8,0 8,0 9/00 9/00,0 9,0 9,0,0,0,0 8,0,0,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0 77,0 9/00 /00 /00 80,0 8,0 8,0,0,0,0,0,0,0 9,0 7,0 7,0 7,0 70,0 70,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 /00 /00 /00 /00,0,0,0,0,0,0 8,0 7,08,0 7,0 70,07,0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 0 78,0 /00 9/00 8,0 8,0 8,0 /00 9/00 /00,0,0,0,0,0,0 9,0 8,09,0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 7,0 7,0 0 8,0 /00 8,0 88,0 89,0 9/00 9/00,0,0,0 7,0,0,0 70,0 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 77,0 7,0 7,0 0 78,0 9/00 /00 /00 8,0 8,0 8,0 7,0,0,0 70,0,0,0 7,0 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 79,0 7,0 7,0 80,0 7,0 7,0 /00 /00 /00 /00,0,0,0 7,0,07,0 9,070,0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 77,0 7,077,0 0 7,0 9/00 /007 78,0 80,0 8,0 /00 9/00 /00 8,0 7,0,07,0 7,0 70,0 7,070,0 7,0 7,0 70,07,0 77,0 7,0 7,07,0 80,0 79,0 7,079,0 8,0 77,080,0 0 7,0 /007 7,0 77,0 78,0 9/00 9/00 7,0 7,0 7,0 7,0 70,0 70,0 7,0 7,0 7,0 79,0 7,0 7,0 8,0 79,0 79,0 8,0 80,0 80,0 0 7,0 9/007 /007 /007 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 77,0 7,0 7,0 80,0 77,0 77,0 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 8,0 /007 /007 /007 /007 8,07,0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 79,0 77,079,0 8,0 80,08,0 8,0 8,08,0 0 8,0 9/007 /008 70,0 7,0 7,0 /007 9/007 /007 7,0 7,0 7,07,0 7,0 7,0 7,07,0 78,0 77,0 7,077,0 8,0 79,080,0 8,0 8,0 8,08,0 8,0 8,0 8,08,0 0 9,0 /008 7,0 7,0 7,0 9/007 9/007 77,0 7,0 7,0 80,0 7,0 7,0 8,0 77,0 77,0 8,0 80,0 80,0 88,0 8,0 8,0 89,0 8,0 8,0 0 70,0 9/008 /008 /008 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 /008 /008 /008 /008 77,0 7,077,0 7,080,0 8,0 78,08,0 8,0 8,08,0 88,0 8,088,0 89,0 8,089,0 0 7,0 9/008 /009 7,0 77,0 79,0 /008 9/008 /008 70,0 7,0 77,07,0 7,0 80,07,0 7,0 8,078,0 78,0 8,0 8,08,0 80,0 8,0 88,08,0 8,0 8,0 89,08,0 0 7,0 /009 77,0 79,0 8,0 9/008 9/008 7,0 7,07,0 7,0 70,07,0 78,0 7,078,0 7,08,0 77,08,0 8,0 78,08,0 0 78,0 9/009 /009 /009 8,0 8,0 8,0,0 70,0 70,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 7,0 80,0 80,0 7,0 8,0 8,0 /009 /009 /009 /009 70,07,0 70,0 7,070,0 7,0 7,07,0 7,0 78,07,0 80,077,0 8,078,0 julkaistu /0 hintatasossa. 9/009 /00 /009 9/009 /009,0,0 7,0,0,0 70,08,0 7,0 8,0 7,07,0 7,0 70,0 7,07,0 7,0 7,0 77,07,0 7,0 7,0 78,07,0 /00 9/009 9/009,0,0,0,0 8,0 8,0 9,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0 77,0 9/00 /00 /00 80,0 8,0 8,0,0,0,0 7,0,0,0 70,0 8,0 8,0 7,0 70,0 70,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0 79,0 /00 /00 /00 /00 8,0 8,0 8,0,0,0,0,0,0,0 9,0 8,09,0 7,0 70,07,0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 0 78,0 9/00 /00 /0 9/00 /00 8,0 8,0 8,0,0,0,0,0 7,0 9,0,07,0 7,0 9,070,0 7,0 7,0 7,07,0 7,0 77,0 7,07,0 7,0 79,0 7,07,0 /0 9/00 9/00 8,0,0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 70,0 70,0 77,0 7,0 7,0 79,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7,0 9/0 /0 /0 7,0,0,0 7,0 9,0 9,0 78,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7,0 8,0 77,0 77,0 8,0 79,0 79,0 /0 /0 /0 /0 8,0,08,0 9,07,0 7,0 7,07,0 77,0 7,077,0 79,0 77,079,0 79,08,0 Talonrakennuksen 9/0 /0 9/0 /0 Kustannustietokirjan 7,0 8,0 tietoaineisto 7,0 8,0 7,0 7,0 on 7,0 7,0 julkaistu /0 78,0 7,078,0 hintatasossa. 77,08,0 79,08,0 8,0 8,08,0,0 78,0 9/0 9/0 80,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0,0 78,0 Talonrakennuksen /0 80,0 Kustannustietokirjan 8,0 8,0 7,0 tietoaineisto 7,0 on julkaistu on julkaistu 77,0/0 hintatasossa. 80,0 8,0 8,0,0 78,0 Talonrakennuksen /0 8,0 Kustannustietokirjan 8,0 8,0 7,0 tietoaineisto 7,0 on julkaistu on julkaistu 79,0/0 hintatasossa. 8,0 8,0 8,0 9/0 /0 /0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 77,0 77,0 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0,0 79,0 /0 8,0 8,0 8,0 /0 /0 /0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 79,0 77,079,0 8,0 80,08,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 9/0 /0 9/0 /0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 78,0 79,078,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 Ennuste 9/0 9/0 loppuvuodelle 0 ja vuodelle 0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Ennuste /0 Ennuste loppuvuodelle 0 0 ja vuodelle ja vuodelle 0 7,0 0 7,0 78,0 80,0 8,0 8,0 Ennuste /0 Ennuste loppuvuodelle 0 0 ja vuodelle ja vuodelle 0 7,0 0 7,0 78,0 80,0 8,0 8,0 9/0 /0 /0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 80,0 8,080,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 /0 /0 /0 /0 /0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 79,0 78,0 78,0 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9/0 /0 9/0 /0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 80,0 8,080,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 /0 9/0 /0 9/0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 79,0 78,079,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 /0 /0 7,0 7,0 7,0 7,0 79,0 79,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 PKS:n ympäristökunnat Kehyskunnat Kasvukeskukset Muu Suomi Halvan rakentamisen alueet 8 0 fax: PKS:n ympäristökunnat Kehyskunnat Kasvukeskukset PKS:n Pääkaupunkiseutu PKS:n ympäristökunnat Muu Suomi PKS:n Kehyskunnat PKS:n ympäristökunnat Halvan rakentamisen alueet Kasvukeskukset Kehyskunnat Muu Kasvukeskukset Muu Suomi Suomi Halvan Muu Muu Halvan Suomi Suomi rakentamisen alueet alueet

Taku -tiedote I / 2003

Taku -tiedote I / 2003 13.1.2003 Taku -tiedote I / 2003 Haahtela-hintaindeksi Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi II / 2006

Haahtela-hintaindeksi II / 2006 1.12.2006 Haahtela-hintaindeksi II / 2006 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 tilaisuus, Turku, 14.9.2016 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on hyvä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

MARKKINAT. Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Voimassa 27..31.12.2015 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. RAKETTI MARKKINAT Valiorakettilajitelma, 8 kpl/pkt Neljä erilaista, upeaa ja värikästä tähtikuviota. Tuhti avauspanos, isot tähtikuviot. 14

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Toukokuu 2015 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne pysyy edelleen heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat Oikeushallintotilastoja vuodelta 2006 Ulosottotoimi OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2007:7 Tilastot kertyvät... Tilastot kertovat

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha)

Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007. 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) Maankäyttö 1. KAAVOITUSTILANNE 31.12.2007 1.1 Vahvistetun yleiskaavan aluetta (ha) 1.2 Asemakaavaal uetta (ha) 1.3 Rantaasemaka avaaluetta (ha) Alavus 1 403 648 Anjalankoski 83,6 2497,7 301,6 Aura 424

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola 0400 996 067 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2015 2016 5.1.2017 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Juha Niskanen 18.5.2016

Juha Niskanen 18.5.2016 Juha Niskanen 18.5.2016 Perustietoja: Yhtiö on perustettu vuonna 2003 Y-Säätiö 100 % tytäryhtiö ARA yleishyödyllisyys status, yhtiömuodoltaan kiinteistöyhtiömuotoinen osakeyhtiö Ensimmäiset kohteet v.

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20...

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20... Newlec-minilistat 2 Sisällysluettelo Asennuskanava LHD 20x10... 3 Asennuskanava LHD 20x20... 4 Asennuskanava LHD 32x15... 5 Asennuskanava LHD 40x20... 6 Asennuskanava LH 60x40... 7 3 Asennuskanava LHD

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tehtävät tukiasuntojen hankinta vuokraustoiminta kunnossapito ja ylläpito hallinnollinen isännöinti erillisprojektit Henkilöstö

Lisätiedot

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015

Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 Bruns kabel Teollisuuskaapelit Varastovalikoima 2015 ASB801 2 Varastovalikoima Ohjauskaapeli Y-JZ, Y-JB, Y-OZ OHJAUSKAAPELI Y-OZ mustat numeroidut johtimet ilman KEVIä AMK606 0405219 OHJAUSKAAPELI Y-OZ

Lisätiedot

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ?

VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? VOIKO TAMPERE KASVAA RAJATTA JA KIVUTTA, PYSYYKÖ PIRKANMAA KYYDISSÄ? Poris sul menee hyvi, nii kaua ku alkaa mennä hyvi - Veli-Pekka Ketola - - Suomen kakkoskeskus - Melko täydellinen sijainti - Kasvava

Lisätiedot

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2016 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2016 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin Mari Sjöholm Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2016 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin Kooste 58 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan ja Kainuun

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o

KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1945 N:o 146-147 N :o 146. Kiertokir j e postinkuljetuksesta valtionrautateillä. Kuluvan kesäkuun 15 päivästä tapahtuu postinkuljetus valtionrautateillä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin Mari Sjöholm Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-joulukuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin Kooste 58 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan ja Kainuun

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 AUTOALAN TIEDOTUSKESKUS ENSIREKISTERÖINNIT 4/07 1(9) AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HUHTIKUU 2007 Sisältö: Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain 2 Haltijan maakunnan ja ajoneuvolajin mukaan 2 Haltijan kunnan

Lisätiedot

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Vakava väkivaltarikollisuus. Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Vakava väkivaltarikollisuus Venla Salmi Erikoistutkija, kriminologian dosentti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Henkirikollisuus Henkirikosten määrän kehitys Poliisin tietoon tulleet henkirikokset (murha,

Lisätiedot

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-elokuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-elokuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin Mari Sjöholm Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2015 tammi-elokuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin Kooste 58 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan ja Kainuun

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2014

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2014 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2014 01/2013 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 12 696 10 258 23,8 91,0 joista matkailuautoja 52 81-35,8 0,4 joista muita henkilöautoja

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on korkeintaan tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus. YHTEYSTIETOJA 24.5.2016 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksyn vastaanottokeskus Kotouma

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS. Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi

CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS. Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi CONTACT INFORMATION 27.5.2016 CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksy Kotouma Oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi

Lisätiedot

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012

Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 6 2013 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa 2012 Asuntojen keskihinta 3 829 /m 2 Keskihinta kerrostaloasunnoissa 3 970 /m 2 ja rivitaloasunnoissa 3 336

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, HÄVIÄJÄT JA VÄLIINPUTOAJAT. VTT Timo Aro Asuntomarkkinaseminaari 2016 26.1.2016 Helsinki

MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, HÄVIÄJÄT JA VÄLIINPUTOAJAT. VTT Timo Aro Asuntomarkkinaseminaari 2016 26.1.2016 Helsinki MUUTTOLIIKKEEN VOITTAJAT, HÄVIÄJÄT JA VÄLIINPUTOAJAT VTT Timo Aro Asuntomarkkinaseminaari 2016 26.1.2016 Helsinki Muuttoliike on yksi väestökehityksen osatekijä Väestönkehityksen osatekijät: Luonnollinen

Lisätiedot

Etelä-Afrikka, Kenia, Kiina ja Kolumbia. Muut maat. 1 900 e 3 800 e 4 500 e 3 000 e. Yksinhuoltajakorotus 95,75 105,80 135,01 154,64 174,27 48,55

Etelä-Afrikka, Kenia, Kiina ja Kolumbia. Muut maat. 1 900 e 3 800 e 4 500 e 3 000 e. Yksinhuoltajakorotus 95,75 105,80 135,01 154,64 174,27 48,55 Äitiysavustus Määrä: Hakija saa valintansa mukaan joko äitiyspakkauksen tai 140 euron verottoman rahasumman. Äitiysavustuksia saa kaksi toista ja kolme kolmatta samalla kertaa syntynyttä lasta kohden eli

Lisätiedot