Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "19.11.2012. Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi."

Transkriptio

1 Hintaindeksi II 0 II / 0 II / 0 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan on muuttuvapainoinen tarjoushintatason ja kehittymistä muuttuvahintainen indeksialueilla rakentamisen ja sitä käytetään tarjous- Haahtela hintaindeksi hintaindeksi. Haahtela hintaindeksi Talonrakennuksen Indeksillä Kustannustieto kuvataan on muuttuvapainoinen tarjoushintatason (Taku ) -järjestelmässä ja muuttuvahintainen kehittymistä uudis-, korjaus- indeksialueilla rakentamisen ja nykyhintoja ja arvioitaessa. ita indeksialueilla on kuusi ja sitä alkaen pääkaupunkiseudusta ja päättyen halvan rakentami- sitä tarjoushintaindeksi. Talonrakennuksen Indeksillä kuvataan Kustannustieto tarjoushintatason (Taku ) -järjestelmässä kehittymistä indeksialueilla uudis-, korjaus- ja sitä painoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoustarjoushintatason kehittymistä käytetään nykyhintoja käytetään arvioitaessa. Talonrakennuksen ita Kustannustieto on kuusi alkaen (Taku ) pääkaupunkiseudusta -järjestelmässä uudis-, ja päättyen nustieto (Taku ) sen -järjestelmässä paikkakuntiin. uudis-, korjaus- ja korjaus- ja halvan nykyhintoja rakentamisen arvioitaessa. paikkakuntiin. ita on kuusi alkaen pääkaupunkiseudusta ja ita päättyen on kuusi alkaen pääkaupunkiseudusta ja päättyen halvan rakentamisen paikkakuntiin. Hintaindeksin Hintaindeksin aluekohtaiset pisteluvut julkaistaan julkaistaan Talonrakennuksen Talonrakennuksen Kustannustieto Kustannustieto järjes- järjestelmässä vastaamaan kunkin vuoden tammikuuta. Rakennushankkeiden budjetointia varten indeksin kehittyminen Kustannustieto Hintaindeksin vastaamaan aluekohtaiset kunkin pisteluvut vuoden tammikuuta. julkaistaan Talonrakennuksen Rakennushankkeiden Kustannustieto budjetointia vut julkaistaan Talonrakennuksen järjestelmässä varten indeksin kehittyminen vastaamaan ennustetaan ennustetaan kunkin vuodeksi vuoden eteenpäin. vuodeksi tammikuuta. Vuoden eteenpäin. aikana Rakennushankkeiden indeksin Vuoden kehittymistä aikana budjetointia indeksin ja tulevaisuuden indeksin ja ennustetta tulevaisuuden kehittyminen tarvittaessa ennustetta päivitetään. ennustetaan tarvittaessa Haahtela vuodeksi -hintaindeksi päivitetään. eteenpäin. julkaistaan Haahtela Vuoden aikana -hintaindeksi uoden tammikuuta. Rakennushankkeiden budjetointia kehittymistä varten tetaan vuodeksi eteenpäin. Vuoden aikana indeksin indeksin julkaistaan kehittymistä -sivustolla, mistä ja tulevaisuuden ilmoitetaan sähköpostilla -sivustolla, ennustetta mistä rekisteröityneille tarvittaessa ilmoitetaan käyttäjille. päivitetään. sähköpostilla Haahtela rekisteröityneille stetta tarvittaessa päivitetään. Haahtela -hintaindeksi -hintaindeksi käyttäjille. tolla, mistä ilmoitetaan julkaistaan sähköpostilla rekisteröityneille -sivustolla, mistä ilmoitetaan sähköpostilla rekisteröityneille käyttäjille Haahtela-kehitys Oy 0 0 Haahtela-kehitys Oy /0 0 /0 /0 /07 /08 /09 /0 / / / / /08 /09 /0 /0 /0 /0 /07 /08 /09 /0 / / / / / / marraskuu / 0 ja ennuste / loppuvuodelle 0 ja vuodelle 0 uste loppuvuodelle 0 ja vuodelle 0 marraskuu 0 ja ennuste loppuvuodelle 0 ja vuodelle 0 PKS:n ympäristökunnat Kehyskunnat Kasvukeskukset Muu Suomi Halvan rakentamisen alueet PKS:n ympäristökunnat Kehyskunnat Kasvukeskukset PKS:n ympäristökunnat Muu Kehyskunnat Suomi Halvan Kasvukeskukset rakentamisen alueet Muu Suomi Halvan rakentamisen alueet Haahtela-kehitys Oy Bulevardi B 000 Helsinki puh: fax: Haahtela-kehitys fax: Oy 0 Bulevardi B 000 Helsinki puh: fax:

2 Suhdannekuva Euroalueen kasvunäkymät ovat heikot. Kulutus ja investoinnit ovat laskussa, työttömyys nousussa ja kansantuote alenee. Rahamarkkinoiden likviditeetin lisäys keväällä ja keskuspankin alkusyksyn joukkolainojen ostolupaukset ovat rauhoittaneet markkinoita, vah-vistaneet euroa ja alentaneet kriisimaiden korkotasoa. Vaatimukset velkojen yhteisvastuullisuudesta ja talouden elvytyksestä ovat lisääntyneet. Ongelmiin ei ole kyetty tekemään uskottavaa taloudelliseen tervehtymiseen johtavaa rakenteellista kokonaisratkaisua. Suomi ajautunee nollakasvuun loppusyksyllä. Velkaantuminen lisääntyy ja vaihtotase pysyy negatiivisena. Kulutuksen väheneminen, heikentyneet vientinäkymät, julkisen talouden säästöt, työttömyyden kasvu sekä verojen korotukset alentavat talouden aktiviteettia ja jarruttavat investointeja. Luottojen vakuusvaatimuksia on kiristetty. Korot ovat marginaalien kasvusta huolimatta matalia. Vaikutus talonrakentamiseen Alhainen korkotaso suosii edelleen asuntorakentamista, muuttoliike ylläpitää asuntokysyntää ja korjausrakentamisen tarve on edelleen kasvussa. Sentimentti vapaarahoitteisessa asuntotuotannossa on kääntynyt odottavan varovaiseksi. Talouden ongelmat, työttömyyden kasvu ja rahoituksen kiristyminen ovat tuoneet epävarmuutta asuntokauppaan ja pidentäneet myyntiaikoja. Myymätön valmis asuntokanta kasvaa. Myynti- ja tuotantohintojen ero on edelleen pääkaupunkiseudulla suuri vaikka on kaventunut kalliiden kaavoitus- ja suunnitteluratkaisujen ja uusien rakentamismääräysten aiheuttamien tuotantohintojen nousun vuoksi. Uudistuotannon aloitukset ovat tavallista herkempiä mahdollisille ja jopa todennäköisille häiriöille vapaarahoitteisessa asuntokaupassa. Investointeja supistetaan eikä elvytysvaraa näytä olevan. Näköpiirissä ei ole muulle kuin asuntorakentamiselle laajaa ja vakaata kysyntäpohjaa. Muutamat suuret kaupan, liikenteen ja teollisuuden hankkeet vaikuttavat paikallisesti rakentamisaloitusten määrään. Loppuvuoden 0 rakentamisaktiviteetti on paljolti seurausta alkuvuoden melko korkeasta asuntotuotantoon painottuneesta aloitusmäärästä. Rakennuskannan huonontuva kunto, tilankäytön tehostuminen ja uudet tavat tehdä työtä tai opiskella pakottavat ennen pitkää investoimaan. Talonrakentamisen määrä Rakennuslupien määrä on ollut viime vuoden lopusta alkaen laskussa ennakoiden talonrakentamisen supistumista. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aloitukset säilyivät edellisvuoden tasolla, mutta toisella vähenivät 7 %. Voimakkainta aleneminen oli teollisuus- ja logistiikkahankkeissa (-0 %), mutta myös liike-, toimisto- ja julkinen rakentaminen vähenivät kolmanneksen. Pudotus ei loppuvuonna kompensoidu, joten talonrakentamisen aloitusten määrä jäänee vajaa 0 % edellistä ennustetta ( I/0) pienemmäksi tasolle milj.m. Asuntoaloitusten määrä säilyy ja on, milj.m (7.000 asuntoa), mutta liike- ja toimistohankkeiden vain, milj.m:n ja teollisuus- ja logistiikkahankkeiden milj.m. Myös julkisen rakentamisen aloitusmäärä on ennustetta pienempi. Keväällä uudis- ja korjausrakentaminen edelleen vähenee. Kesän ja syksyn aikana rakennetaan sen verran, että ensi vuoden aloitukset ylittänevät vuositasolla 0 milj.m ja asuntoja aloitettaneen lähes tätä vuotta vastaavasti. Vuosi 0 näyttäisi olevan historiallisesti melko vähäisen rakentamisen aikaa.

3 Talonrakentamisen tarjoushinnat Aloitusten samanaikainen suuri määrä viime keväänä nosti tarjoushintoja ennustettua ( I/0) enemmän ja johti hetkelliseen pulaan tekijöistä ja materiaaleista. Syksyllä markkinat ovat rauhoittuneet ja hintataso palautunut. Rakentamisen hiljeneminen pitää hinnat pitkälle ensi vuoteen syksyn 0 tasolla. Euroalueen ja Suomen talouden vaikeasti korjautuvat rakenteelliset ongelmat eivät näytä luovan tilaa hintojen reaalinousulle loppuvuonnakaan. Taloushäiriöiden jatkuminen voi päinvastoin synkentää suhdannekuvaa. Asuntokauppa voi hiljentyä, myymätön asuntokanta kasvaa ja myyntihinnat alentua. Toimitiloja voi jäädä lisää tyhjäksi painaen vuokratasoa alas. Uudisaloituksiin tulisi tällöin lisääntyvää varovaisuutta, rakentaminen entisestään vähenisi ja hinnat laskisivat. Deflatorinen kehitys vahvistuisi kun hintojen aleneminen jäädyttäisi uusia aloituksia. Rakennustuotanto sopeuttaa toimintaansa pienenevään volyymiin. Tätä auttaa kotimaisen työvoiman poistuma. Ulkomaisten yritysten ja työvoiman osuus jatkaa kasvuaan, mutta kalleusero kotimaiseen verrattuna kaventuu. Lisääntyvät verot ja maksut heikentävät kannattavuutta ja hiljentävät asuntokauppaa. Raaka-aineiden kysyntä vähenee, mutta hintakehitys on heilahteleva ja kriiseistä riippuva. Kilpailu rakennusalalla kiristyy, tarjoushalukkuus kasvaa ja hintahajonta suurenee. Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa omaperusteinen asuntotuotanto on riskien kasvusta huolimatta kannattavampaa kuin urakkatuotanto. Hintatason maltillisista muutoksista riippumatta rahaa rakentamiseen menee entistä enemmän. Määräykset, ohjeet, kaavat, suunnitelmien mutkikkuus ja keskeneräisyys, talotekniikkaratkaisut, rakentamisen hallinto; kaikki lisäävät menoja ja vaikeuttavat rakennustöiden suorittamista. Ongelmia ratkotaan rakennustyön aikana suunnittelupöydillä ja työmailla tuntityönä ja se tulee rakentamisen kaikille osapuolille kalliiksi. Ilmiö on painottunut pääkaupunkiseutuun, mutta leviää kasvukeskuksiin. Oletettavaa on, että rakentamisen vaikeudet tulevat myös heijastumaan talojen ylläpitomenoihin ja tulevaan korjaustarpeeseen.

4 Hintataso Hintaennuste Paikkakunta Paikkakunta 9/0 9/0 /0 /0 /0 9/0 9/0 /0 ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI Helsinki 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Espoo 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Vantaa 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Kauniainen 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Järvenpää 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Kerava 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Sipoo 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Tuusula 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Kirkkonummi 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Hyvinkää 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Vihti 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Nurmijärvi 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Lohja 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Porvoo 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Riihimäki 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Lahti 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Hämeenlinna 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Forssa 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Muu Uusimaa 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Heinola 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Kotka 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Kouvola 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Imatra 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Lappeenranta 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Etelä-Suomi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI Tampere 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Tampereeseen rajoittuvat ymp. kunnat 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Turku 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Turkuun rajoittuvat ympäristökunnat 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Naantali 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Raisio 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Jyväskylä 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Nokia 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Valkeakoski 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Sastamala 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Pirkanmaa 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Salo 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Uusikaupunki 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Varsinais-Suomi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Pori 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Rauma 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Vaasa 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Kokkola 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Pietarsaari 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Seinäjoki 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Länsi-Suomi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 ITÄ-SUOMEN LÄÄNI Kuopio 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Joensuu 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Mikkeli 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Joensuuhun rajoittuvat ymp. kunnat 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Savonlinna 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Iisalmi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Varkaus 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Lieksa 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Itä-Suomi 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

5 Hintataso Hintaennuste Paikkakunta Paikkakunta 9/0 9/0 /0 /0 9/0 /0 OULUN LÄÄNI Oulu 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Ouluun rajoittuvat ympäristökunnat 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Kajaani 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Raahe 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 Muu Oulun lääni 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 LAPIN LÄÄNI Pello-Kemijärvi -linjan pohjoispuoli 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Kemi 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Tornio 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Rovaniemi 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0 Muu Lapin lääni 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 AHVENANMAAN LÄÄNI Maarianhamina 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 Muu Ahvenanmaa 78,0 78,0 78,0 78,0 79,0

6 e 0,0,0 9,0 7,0 0,0 7,0 70,0 7,0 0,0 8,0 7,0 7,0 Ajankohta 0 7,0 Ajankohta 70,0 7,0 7,0 0 8,0 7,0 7,0 7,0 0 9,0 Ajankohta Ajankohta 7,0 7,0 7,0 0 9,0 Ajankohta Ajankohta /00 7,0 7,0 7,0 7,0 0,0,0,0 9,0 7,0 0 70,0 /00 7,0 7,0 77,0 8,0,0,0 7,0 70,0 7,0 0 7,0 9/00 /00 /00 7,0 79,0 80,0 9,0 7,0 7,0,0 0,0 0,0,0,0,0 8,0,0,0 7,0 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 /00 /00 /00 /00 8,0 7,08,0,0 0,0,0,0,0,0 7,0,07,0 9,070,0 7,0 7,07,0 0 7,0 /00 9/00 77,0 80,0 8,0 /00 9/00 /00,0 9,0 8,09,0,0,0,0,0 7,0,0,0,0 70,0 8,0 7,08,0 7,0 7,0 70,07,0 7,0 7,0 7,07,0 0 7,0 /00 79,0 8,0 8,0 9/00 9/00,0 9,0 9,0,0,0,0 8,0,0,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0 77,0 9/00 /00 /00 80,0 8,0 8,0,0,0,0,0,0,0 9,0 7,0 7,0 7,0 70,0 70,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 /00 /00 /00 /00,0,0,0,0,0,0 8,0 7,08,0 7,0 70,07,0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 0 78,0 /00 9/00 8,0 8,0 8,0 /00 9/00 /00,0,0,0,0,0,0 9,0 8,09,0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 7,0 7,0 0 8,0 /00 8,0 88,0 89,0 9/00 9/00,0,0,0 7,0,0,0 70,0 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 77,0 7,0 7,0 0 78,0 9/00 /00 /00 8,0 8,0 8,0 7,0,0,0 70,0,0,0 7,0 9,0 9,0 7,0 7,0 7,0 79,0 7,0 7,0 80,0 7,0 7,0 /00 /00 /00 /00,0,0,0 7,0,07,0 9,070,0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 77,0 7,077,0 0 7,0 9/00 /007 78,0 80,0 8,0 /00 9/00 /00 8,0 7,0,07,0 7,0 70,0 7,070,0 7,0 7,0 70,07,0 77,0 7,0 7,07,0 80,0 79,0 7,079,0 8,0 77,080,0 0 7,0 /007 7,0 77,0 78,0 9/00 9/00 7,0 7,0 7,0 7,0 70,0 70,0 7,0 7,0 7,0 79,0 7,0 7,0 8,0 79,0 79,0 8,0 80,0 80,0 0 7,0 9/007 /007 /007 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 77,0 7,0 7,0 80,0 77,0 77,0 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 8,0 /007 /007 /007 /007 8,07,0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 79,0 77,079,0 8,0 80,08,0 8,0 8,08,0 0 8,0 9/007 /008 70,0 7,0 7,0 /007 9/007 /007 7,0 7,0 7,07,0 7,0 7,0 7,07,0 78,0 77,0 7,077,0 8,0 79,080,0 8,0 8,0 8,08,0 8,0 8,0 8,08,0 0 9,0 /008 7,0 7,0 7,0 9/007 9/007 77,0 7,0 7,0 80,0 7,0 7,0 8,0 77,0 77,0 8,0 80,0 80,0 88,0 8,0 8,0 89,0 8,0 8,0 0 70,0 9/008 /008 /008 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 /008 /008 /008 /008 77,0 7,077,0 7,080,0 8,0 78,08,0 8,0 8,08,0 88,0 8,088,0 89,0 8,089,0 0 7,0 9/008 /009 7,0 77,0 79,0 /008 9/008 /008 70,0 7,0 77,07,0 7,0 80,07,0 7,0 8,078,0 78,0 8,0 8,08,0 80,0 8,0 88,08,0 8,0 8,0 89,08,0 0 7,0 /009 77,0 79,0 8,0 9/008 9/008 7,0 7,07,0 7,0 70,07,0 78,0 7,078,0 7,08,0 77,08,0 8,0 78,08,0 0 78,0 9/009 /009 /009 8,0 8,0 8,0,0 70,0 70,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 7,0 80,0 80,0 7,0 8,0 8,0 /009 /009 /009 /009 70,07,0 70,0 7,070,0 7,0 7,07,0 7,0 78,07,0 80,077,0 8,078,0 julkaistu /0 hintatasossa. 9/009 /00 /009 9/009 /009,0,0 7,0,0,0 70,08,0 7,0 8,0 7,07,0 7,0 70,0 7,07,0 7,0 7,0 77,07,0 7,0 7,0 78,07,0 /00 9/009 9/009,0,0,0,0 8,0 8,0 9,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0 77,0 9/00 /00 /00 80,0 8,0 8,0,0,0,0 7,0,0,0 70,0 8,0 8,0 7,0 70,0 70,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 0 79,0 /00 /00 /00 /00 8,0 8,0 8,0,0,0,0,0,0,0 9,0 8,09,0 7,0 70,07,0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 0 78,0 9/00 /00 /0 9/00 /00 8,0 8,0 8,0,0,0,0,0 7,0 9,0,07,0 7,0 9,070,0 7,0 7,0 7,07,0 7,0 77,0 7,07,0 7,0 79,0 7,07,0 /0 9/00 9/00 8,0,0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 70,0 70,0 77,0 7,0 7,0 79,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7,0 9/0 /0 /0 7,0,0,0 7,0 9,0 9,0 78,0 7,0 7,0 8,0 7,0 7,0 8,0 77,0 77,0 8,0 79,0 79,0 /0 /0 /0 /0 8,0,08,0 9,07,0 7,0 7,07,0 77,0 7,077,0 79,0 77,079,0 79,08,0 Talonrakennuksen 9/0 /0 9/0 /0 Kustannustietokirjan 7,0 8,0 tietoaineisto 7,0 8,0 7,0 7,0 on 7,0 7,0 julkaistu /0 78,0 7,078,0 hintatasossa. 77,08,0 79,08,0 8,0 8,08,0,0 78,0 9/0 9/0 80,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0,0 78,0 Talonrakennuksen /0 80,0 Kustannustietokirjan 8,0 8,0 7,0 tietoaineisto 7,0 on julkaistu on julkaistu 77,0/0 hintatasossa. 80,0 8,0 8,0,0 78,0 Talonrakennuksen /0 8,0 Kustannustietokirjan 8,0 8,0 7,0 tietoaineisto 7,0 on julkaistu on julkaistu 79,0/0 hintatasossa. 8,0 8,0 8,0 9/0 /0 /0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 77,0 77,0 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0,0 79,0 /0 8,0 8,0 8,0 /0 /0 /0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 79,0 77,079,0 8,0 80,08,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 9/0 /0 9/0 /0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 78,0 79,078,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 Ennuste 9/0 9/0 loppuvuodelle 0 ja vuodelle 0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Ennuste /0 Ennuste loppuvuodelle 0 0 ja vuodelle ja vuodelle 0 7,0 0 7,0 78,0 80,0 8,0 8,0 Ennuste /0 Ennuste loppuvuodelle 0 0 ja vuodelle ja vuodelle 0 7,0 0 7,0 78,0 80,0 8,0 8,0 9/0 /0 /0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 80,0 8,080,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 /0 /0 /0 /0 /0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 79,0 78,0 78,0 8,0 80,0 80,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9/0 /0 9/0 /0 7,0 7,0 7,0 7,0 78,0 78,0 80,0 8,080,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 /0 9/0 /0 9/0 7,0 7,07,0 7,0 7,07,0 79,0 78,079,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 8,0 8,08,0 /0 /0 7,0 7,0 7,0 7,0 79,0 79,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 PKS:n ympäristökunnat Kehyskunnat Kasvukeskukset Muu Suomi Halvan rakentamisen alueet 8 0 fax: PKS:n ympäristökunnat Kehyskunnat Kasvukeskukset PKS:n Pääkaupunkiseutu PKS:n ympäristökunnat Muu Suomi PKS:n Kehyskunnat PKS:n ympäristökunnat Halvan rakentamisen alueet Kasvukeskukset Kehyskunnat Muu Kasvukeskukset Muu Suomi Suomi Halvan Muu Muu Halvan Suomi Suomi rakentamisen alueet alueet

Taku -tiedote I / 2004

Taku -tiedote I / 2004 8.2.2004 Taku -tiedote I / 2004 Haahtela-hintaindeksi Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä

Lisätiedot

Taku -tiedote I / 2003

Taku -tiedote I / 2003 13.1.2003 Taku -tiedote I / 2003 Haahtela-hintaindeksi Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä

Lisätiedot

Rakentamisen tarjoushinnat syksyllä 2002

Rakentamisen tarjoushinnat syksyllä 2002 8.7.2002 Taku -tiedote II / 2002 Rakentamisen tarjoushinnat syksyllä 2002 Haahtela-hintaindeksi Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi I / 2009

Haahtela-hintaindeksi I / 2009 20.4.2009 Haahtela-hintaindeksi I / 2009 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi I / 2006

Haahtela-hintaindeksi I / 2006 2.1.2006 Haahtela-hintaindeksi I / 2006 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi II / 2011

Haahtela-hintaindeksi II / 2011 29.9.2011 Haahtela-hintaindeksi II / 2011 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi II / 2006

Haahtela-hintaindeksi II / 2006 1.12.2006 Haahtela-hintaindeksi II / 2006 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Suhdannekuva. Vaikutus rakentamiseen Suomessa. Haahtela-hintaindeksi

Suhdannekuva. Vaikutus rakentamiseen Suomessa. Haahtela-hintaindeksi 15.3.2012 Haahtela-hintaindeksi I / 2012 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi I / 2008

Haahtela-hintaindeksi I / 2008 11.1.2008 Haahtela-hintaindeksi I / 2008 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Taku -tiedote I / 2005

Taku -tiedote I / 2005 24.1.2005 Taku -tiedote I / 2005 Haahtela-hintaindeksi Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi I / 2007

Haahtela-hintaindeksi I / 2007 2.4.2007 Haahtela-hintaindeksi I / 2007 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi I / 2010

Haahtela-hintaindeksi I / 2010 3.3.2010 Haahtela-hintaindeksi I / 2010 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Taku -tiedote I / 2002

Taku -tiedote I / 2002 9.1.2002 Taku -tiedote I / 2002 Haahtela-hintaindeksi Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi I / 2011

Haahtela-hintaindeksi I / 2011 16.12.2010 Haahtela-hintaindeksi I / 2011 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi 16.12.2010 Haahtela-hintaindeksi I / 2011 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2017 tilaisuus, Turku, 13.9.2017 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Lähestymistapa Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät:

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina Asemakaavalla suojeltujen rakennusten määrä ja kerrosala sekä niiden muutokset ELY-keskuksittain vuosina 2006 2011 Liite 1 Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, Asemakaavojen seurantalomakkeet,

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti:

Magistrate (Meldeämter) in Finnland. ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan maistraatti: Magistrate (Meldeämter) in Finnland Register Office of Espoo Itätuulentie 1 P.O.B. 49 02101 ESPOO Tel.: (029) 553 9301 Fax: (029) 553 6326 info.lansi-uusimaa@maistraatti.fi ETELÄ-SUOMI (SÜDFINNLAND) Länsi-Uudenmaan

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 8.11.2016 OPn Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat ja vuokrat 3. Asuntolainojen korot ja lainakannan kehitys 4. Asuntotuotanto

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

KUNTARATING TOP 20 EPSI RATING FINLAND 2016 Indeksi 0-100

KUNTARATING TOP 20 EPSI RATING FINLAND 2016 Indeksi 0-100 EPSI Rating 2016 Päivämäärä: 27-03-2017 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Kestävä Kivitalo -seminaari 10.10.2008 Tampere TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Kiinteistöpito kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk)

Kiinteistö- ja mittaustoimi v. 2011. 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto keskimäärin (vrk) 1. KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA 1.1 Tontinlohkomisia suoritettu 1.1.1 Näissä tontteja yhteensä 1.2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä 1.3 Tontin lohkomistoimituk sen kesto

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi

MÄÄRÄYS 31.12.2001. Valtuutussäännös Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001. Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi 1 (2) MÄÄRÄYS 31.12.2001 Valtuutussäännös Dnro Liikennevakuutuslain 16 22/002/2001 Voimassaoloaika 1.1.2002 toistaiseksi Kumoaa Sosiaali- ja terveysministeriön määräys 181/411/95 Asia Liikennevakuutuksen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.

HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014. ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto. HUOLTOLIIKELUETTELO 01.01.2014 ESPOO Espoon Kodinkonehuolto Oy Torpanmäki 3 02740 ESPOO p. (09) 250 5700 www.espoonkodinkonehuolto.fi EURA VM-Huoltokeskus Kärjenkuja 5 32700 HUITTINEN p. 010 666 7686 www.vm-huoltokeskus.fi

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi II / 2008

Haahtela-hintaindeksi II / 2008 9.12.2008 Haahtela-hintaindeksi II / 2008 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Riittääkö puuta kaikille?

Riittääkö puuta kaikille? Riittääkö puuta kaikille? EK-elinkeinopäivä Hämeenlinnassa 8.5.2007 Juha Poikola POHJOLAN VOIMA OY Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti 3400 MW lähes neljännes Suomen sähköntuotannosta henkilöstömäärä

Lisätiedot

Imatra -100-50 0 50 100

Imatra -100-50 0 50 100 Asukasta kohti laskettujen ikävakioitujen kustannusten prosentuaalinen ero keskisuurten kaupunkien keskiarvoon vuonna 00 Imatra -0-0 0 0 0 % -,0 + -0, -, -, -, -, -,0-0, -,0 -, -, PERUS -, -, -,, 0 -,0

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2017 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne tasaantunut Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Rajapintojen käyttöönotto, kysely v. 2011

Rajapintojen käyttöönotto, kysely v. 2011 Rajapintojen, kysely v. 2011 Ajantasaasemakaavatietojen rajapinta (WMS) Ajantasaasemakaavatietojen rajapinta (WFS) Kouvola Käyttöönotto käynnissä 05/2011 Rauma käyttöön 1.1.2011 Järvenpää Huittinen Loppi

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 1/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 1/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 1/2013 1.2.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2013 01/2012 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 10 248 14 270-28,2 88,6 joista matkailuautoja 81

Lisätiedot

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 tilaisuus, Turku, 14.9.2016 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen kasautumisanalyysi Ydinalue = pienin alue/tila (250 m ruudut) jolle sijoittuu 90 % työntekijöistä Kasautumisluku

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015

Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ensirekisteröinnit 1/2015 2.2.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2015 01/2014 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 10 267 12 697-19,1 89,4 joista matkailuautoja 58

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2017 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2014 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on jokseenkin tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2013

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2013 Ensirekisteröinnit 7/2013 1.8.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2013 07/2012 (%) (%) 1-07/2013 1-07/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 8 448 6 457 30,8

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Toukokuu 2015 Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne pysyy edelleen heikkona Satakunnan rakentamisen suhdannetilanne on talvikautena

Lisätiedot