Haahtela-hintaindeksi I / 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haahtela-hintaindeksi I / 2008"

Transkriptio

1 Haahtela-hintaindeksi I / 2008 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla ja sitä käytetään Talonrakennuksen Kustannustieto (Taku ) -järjestelmässä uudis-, korjaus- ja nykyhintoja arvioitaessa. Indeksialueita on kuusi alkaen pääkaupunkiseudusta ja päättyen halvan rakentamisen paikkakuntiin. Hintaindeksin aluekohtaiset pisteluvut julkaistaan Talonrakennuksen Kustannustieto järjestelmässä vastaamaan kunkin vuoden tammikuuta. Rakennushankkeiden budjetointia varten indeksin kehittyminen ennustetaan vuodeksi eteenpäin. Vuoden aikana indeksin kehittymistä ja tulevaisuuden ennustetta tarvittaessa päivitetään. Haahtela-hintaindeksi julkaistaan -sivustolla, mistä ilmoitetaan sähköpostilla rekisteröityneille käyttäjille Haahtela -kehitys Oy 35 1/91 1/92 1/93 1/94 1/95 1/96 1/97 1/98 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 Haahtela-indeksi tammikuu 2008 ja ennuste vuodelle 2008 Indeksialueet Alue 1 Pääkaupunkiseutu Alue 2 PKS:n ympäristökunnat Alue 3 Kehyskunnat Alue 4 Kasvukeskukset Alue 5 Muu Suomi Alue 6 Halvan rakentamisen alueet 107

2 Rakentamisen hinta syksyllä 2007 Rakentamisen määrä on ollut vuonna 2007 huipputasolla. Tarjoushalukkuus on vähentynyt ja hintataso on ollut nousussa. Korkeasuhdanteelle tyypillisesti myös rakentamistoiminnan tuottavuus on heikentynyt. Rakennusyritysten omaperusteinen liike- ja asuntotuotanto on ollut hyvin kannattavaa. Tuotannon avainhenkilöistä on ollut pulaa eikä niitä ole haluttu sitouttaa perinteiseen urakkatuotantoon. Rakentamisen hinta on määrittynyt enemmänkin pääoman tuottovaatimusten ja tilojen vuokralaisten maksukyvyn mukaan kuin rakentamisesta aiheutuvien menojen perusteella. Rakennusmateriaaliteollisuuden käyttöaste on syksyllä ollut korkealla. Tämä on johtunut sekä kotimaan rakentamisen suuresta volyymistä että erityisesti itäviennistä. Kotimaisesta työvoimapulasta johtuen työmaille on tuotu työvoimaa Euroopan Unionin uusista jäsenmaista. Rekrytointitoiminta on kuitenkin vasta aloitettu ja työperäinen maahanmuutto on vielä ollut vähäistä. Talouskehityksen epävarmuus on lisääntynyt loppusyksyllä. Asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet ja myymätön asuntokanta on lisääntynyt. Uusien hankkeiden aloituksia on lykätty ja muutama hanke keskeytetty. Uusien toimistojen rakentaminen on erityisesti pääkaupunkiseudulla lisännyt tyhjien ja tyhjentyvien tilojen ongelmaa. Ulkomaisten sijoittajien kiinnostus Suomen kiinteistömarkkinoita kohtaan on viilentynyt ja useat sijoittajat ovat ostamisen sijaan alkaneet myydä sijoituksiaan. Korkojen nousun ja tilojen käyttöasteen alenemisen seurauksena sijoittajien tuottovaatimukset uudistuotannolle ovat kohonneet. Korkotason ja tuottovaatimuksen välinen marginaali on kuitenkin edelleen varsin pieni. Haahtela -hintaindeksin pisteluvut vuonna 2007 säilytettiin ennusteen mukaisina rakentamisen kuumentuneesta hintakehityksestä huolimatta. Syksyn alussa tarjoushinnat olivat yleisesti indeksin yläpuolella, mutta loppuvuonna ne palautuivat ennusteen mukaiseksi. Rakennussuunnitelmat Rakennussuunnitelmien kallistuminen jatkui hidastuneena vuonna 2007 lähinnä asuntotuotannossa. Keskimääräisen kallis suunnitteluratkaisu oli vuoden lopussa muutaman prosentin kalliimpi kuin vuoden alussa uusilla pääkaupunkiseudun, sen ympäristön ja kehittyvien kaupunkien kaava-alueilla. Kalleuden kohoamisen syynä olivat edelleen kaavaratkaisut, viranomaismääräysten kiristyminen ja asumisviihtyvyydelle asetetut kohonneet vaatimukset. Tämä on johtanut pienimuotoisiin sekä talo- ja tietotekniikaltaan aikaisempaa kalliimpiin suunnitteluratkaisuihin. Pienimuotoisuus ja detaljirikkaus vähensivät asuntotuotannolle tyypillisen toistuvuuden mukanaan tuomaa taloudellista etua. Suunnittelun ohjauksen ohella tuotannon ohjaus onkin muodostumassa avaintehtäväksi pyrittäessä hillitsemään asuntotuotannon jatkuvaa kallistumista.

3 Hintaennuste vuodelle 2008 Talouskasvu hidastuu ja taantuman mahdollisuus lisääntyy. Kalliit raakaaineet ja Yhdysvaltain talouden rakenteelliset muutokset voimistavat tällaista kehitystä. Itäviennin mahdollisuudet vähentävät toisaalta taantumariskiä Suomessa. Teollisuustuotannon työvoima vähenee ja palvelujen kysyntä kasvaa ja sitä vaivaa työvoimapula. Asuntojen kalleus hidastaa edelleen asuntomyyntiä. Myymättömien asuntojen varasto kasvaa edelleen ja uudishankkeiden aloitukset vähenevät. Toimisto ja liiketiloja on rakennettu reilusti yli tarpeen. Tyhjien ja tyhjentyvien toimistotilojen suuri määrä alentaa ennen pitkää vuokria. Epävarmuus koron kehittymisestä yhdessä vuokrausasteen alenemisen kanssa lisää kiinteistösijoittajien tuottovaatimuksia ja vaikeuttaa uusien hankkeiden käynnistymistä. Tilojen sijainnin merkitys kasvaa. Hyvien paikkojen toimistorakennusten vuokrataso säilyy tai jopa nousee. Muualla on odotettavissa vuokrien alennusmyyntiä. Viihde-, logistiikka- tai teknologiatyyppiset keskukset luovat rakentamiselle edelleen kysyntää. Sijoittajien tuottovaatimusten kohotessa ja vuokrausasteen aletessa rakentamisessa joudutaan palaamaan kustannusperusteiseen hinnoitteluun. Rakennusyrityksille muutos tulee edellyttämään sopeuttamista ja tuotannon tehokkuuden parantamista. Rakentamisen tarjoushinnat säilyvät keväällä 2008 nykytasolla. Alueelliset erot edelleen kaventuvat johtuen maantieteellisen sijainnin merkityksen vähenemisestä erityisesti materiaaliteollisuudessa. Rakennusmateriaalien idän vienti pitää vielä toistaiseksi materiaaliteollisuuden käyntiasteen korkeana. Ulkomaisen työvoiman käyttö rakennustyömailla lisääntyy parantaen yritysten toimintaedellytyksiä alenevilla markkinoilla. Epävarmuus rakennusalan suunnasta on nyt niin suuri, että loppuvuoden hintatasoa on vaikea ennustaa. Mahdollista on, että kesän jälkeen talouden käänne taantuman suuntaan supistaa voimakkaasti rakentamistoimintaa Suomessa. Hintojen alenemista vaimentaa mahdollisesti säilyvä tai lisääntyvä idän vienti. Suunnitteluratkaisujen kallistumiseen vaikuttaa lähinnä vain viranomaistoiminta. Odotettavissa on, että kiristyvillä rakennusmarkkinoilla suunnittelun ja tuotannon ohjaukseen joudutaan panostamaan rakentamisen hintatason kurissa pitämiseksi. Asuntotuotannossa nykyinen hintataso on jo ylittänyt asunnon ostajien reaalitalouden mahdollisuudet. 109

4 Hintataso Hintaennuste Indeksialue Paikkakunta 1/2008 5/2008 9/ /2008 ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI Helsinki 85,0 85,0 85,0 85,0 1 Espoo 85,0 85,0 85,0 85,0 1 Vantaa 85,0 85,0 85,0 85,0 1 Kauniainen 85,0 85,0 85,0 85,0 1 Järvenpää 84,0 84,0 84,0 84,0 2 Kerava 84,0 84,0 84,0 84,0 2 Sipoo 84,0 84,0 84,0 84,0 2 Tuusula 84,0 84,0 84,0 84,0 2 Kirkkonummi 84,0 84,0 84,0 84,0 2 Hyvinkää 81,0 82,0 82,0 82,0 3 Vihti 81,0 82,0 82,0 82,0 3 Nurmijärvi 81,0 82,0 82,0 82,0 3 Lohja 81,0 82,0 82,0 82,0 3 Porvoo 81,0 82,0 82,0 82,0 3 Riihimäki 81,0 82,0 82,0 82,0 3 Lahti 81,0 82,0 82,0 82,0 3 Hämeenlinna 81,0 82,0 82,0 82,0 3 Forssa 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Muu Uusimaa 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Heinola 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Kotka 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Kouvola 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Kuusankoski 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Anjalankoski 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Imatra 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Lappeenranta 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Muu Etelä-Suomi 75,0 76,0 77,0 77,0 5 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI Tampere 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Tampereeseen rajoittuvat ymp. kunnat 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Turku 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Turkuun rajoittuvat ympäristökunnat 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Naantali 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Raisio 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Jyväskylä 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Nokia 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Valkeakoski 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Vammala 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Muu Pirkanmaa 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Salo 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Uusikaupunki 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Muu Varsinais-Suomi 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Pori 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Rauma 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Vaasa 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Kokkola 73,0 74,0 74,0 75,0 6 Pietarsaari 73,0 74,0 74,0 75,0 6 Seinäjoki 73,0 74,0 74,0 75,0 6 Muu Länsi-Suomi 73,0 74,0 74,0 75,0 6 ITÄ-SUOMEN LÄÄNI Kuopio 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Joensuu 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Mikkeli 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Joensuuhun rajoittuvat ymp. kunnat 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Savonlinna 73,0 74,0 74,0 75,0 6 Iisalmi 73,0 74,0 74,0 75,0 6 Varkaus 73,0 74,0 74,0 75,0 6 Lieksa 73,0 74,0 74,0 75,0 6 Muu Itä-Suomi 73,0 74,0 74,0 75,0 6

5 Hintataso Hintaennuste Indeksialue Paikkakunta 1/2008 5/2008 9/ /2008 OULUN LÄÄNI Oulu 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Ouluun rajoittuvat ympäristökunnat 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Kajaani 75,0 76,0 77,0 77,0 5 Raahe 73,0 74,0 74,0 75,0 6 Muu Oulun lääni 73,0 74,0 74,0 75,0 6 LAPIN LÄÄNI Pello-Kemijärvi -linjan pohjoispuoli 81,0 82,0 82,0 82,0 3 Kemi 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Tornio 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Rovaniemi 78,0 79,0 80,0 80,0 4 Muu Lapin lääni 75,0 76,0 77,0 77,0 5 AHVENANMAAN LÄÄNI Maarianhamina 81,0 82,0 82,0 82,0 3 Muu Ahvenanmaa 78,0 79,0 80,0 80,

6 Indeksialue Ajankohta Alue 6 Alue 5 Alue 4 Alue 3 Alue 2 Alue 1 1/ ,0 48,0 50,0 50,0 52,0 54,0 4/ ,0 48,0 50,0 50,0 52,0 52,0 7/ ,0 48,0 50,0 50,0 52,0 52,0 10/ ,0 48,0 50,0 50,0 52,0 52,0 1/ ,0 48,0 50,0 50,0 52,0 55,0 4/ ,0 48,0 51,0 51,0 53,0 56,0 7/ ,0 49,0 52,0 53,0 55,0 58,0 10/ ,0 49,0 52,0 54,0 56,0 60,0 1/ ,0 50,0 53,0 55,0 57,0 60,0 4/ ,0 51,0 54,0 57,0 59,0 62,0 7/ ,0 53,0 56,0 59,0 62,0 65,0 10/ ,0 53,0 56,0 59,0 62,0 65,0 1/ ,0 53,0 56,0 59,0 62,0 65,0 4/ ,0 53,0 56,5 60,0 63,0 65,0 8/ ,0 53,0 57,0 61,0 65,5 68,0 10/ ,0 55,0 59,0 63,0 67,0 70,0 1/ ,0 56,0 60,0 64,0 68,0 72,0 4/ ,0 57,0 61,0 65,0 70,0 74,0 9/ ,0 57,0 61,0 66,0 70,0 74,0 1/ ,0 58,0 62,0 67,0 72,0 76,0 4/ ,0 58,0 62,0 67,0 73,0 78,0 9/ ,0 57,0 61,0 66,0 71,0 76,0 1/ ,0 57,0 59,0 64,0 69,0 74,0 4/ ,0 57,0 59,0 63,0 68,0 72,0 9/ ,0 58,0 60,0 64,0 68,0 72,0 1/ ,0 58,0 61,0 65,0 69,0 72,0 4/ ,0 59,0 62,0 66,0 68,0 72,0 9/ ,0 60,0 63,0 66,0 68,0 72,0 1/ ,0 60,0 63,0 66,0 69,0 72,0 4/ ,0 61,0 64,0 67,0 70,0 73,0 9/ ,0 62,0 65,0 68,0 71,0 74,0 1/ ,0 64,0 67,0 70,0 73,0 75,0 5/ ,0 65,0 68,0 71,0 74,0 76,0 9/ ,0 66,0 69,0 72,0 75,0 76,0 1/ ,0 66,0 69,0 72,0 75,0 76,0 5/ ,0 67,0 70,0 73,0 76,0 77,0 9/ ,0 70,0 73,0 76,0 79,0 80,0 1/ ,0 71,0 74,0 77,0 80,0 81,0 5/ ,0 63,0 76,0 79,0 82,0 83,0 9/ ,0 74,0 77,0 80,0 83,0 84,0 Talonrakennuksen Kustannustietokirjan tietoaineisto on julkaistu 1/2008 hintatasossa. 1/ ,0 75,0 78,0 81,0 84,0 85,0 Ennuste loppuvuodelle 5/ ,0 76,0 79,0 82,0 84,0 85,0 9/ ,0 77,0 80,0 82,0 84,0 85,0 12/ ,0 77,0 80,0 82,0 84,0 85,0 Indeksialueet Alue 1 Pääkaupunkiseutu Alue 2 PKS:n ympäristökunnat Alue 3 Kehyskunnat Alue 4 Kasvukeskukset Alue 5 Muu Suomi Alue 6 Halvan rakentamisen alueet

Haahtela-hintaindeksi I / 2009

Haahtela-hintaindeksi I / 2009 20.4.2009 Haahtela-hintaindeksi I / 2009 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

19.11.2012. Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi.

19.11.2012. Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Hintaindeksi II 0 II / 0 II / 0 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan on muuttuvapainoinen tarjoushintatason ja kehittymistä

Lisätiedot

Suhdannekuva. Vaikutus rakentamiseen Suomessa. Haahtela-hintaindeksi

Suhdannekuva. Vaikutus rakentamiseen Suomessa. Haahtela-hintaindeksi 15.3.2012 Haahtela-hintaindeksi I / 2012 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus 1 2008

Markkinakatsaus 1 2008 Markkinakatsaus 1 28 Markkinakatsaus 1 28 1 Asumisen ympärillä kuohuu - lääkkeeksi on tarjottava lisää tietoa Pelätty luottolama hermostuttaa asuntovelkaisia, uudistuotanto ei käy kaupaksi, pitenevät myyntiajat

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Lähestymistapa Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät:

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 1 Realia Group Oy Markkinakatsaus Kesä 2010 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat 07 Alueelliset asuntomarkkinat 09 Toimitilat 11 Yhteyshenkilöt 12 Yhteystiedot paikkakunnittain

Lisätiedot

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus syksy 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus syksy 2005 SISÄLTÖ Kehittämisen tulokset näkyvät 3 Asunnot Pääkaupunkiseudulla asuntokauppa käy virkeänä 4 Kehyskunnissa rakennetaan

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy Rakennusalan suhdanneryhmä 19.8.29 RAKENTAMINEN 29-21 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Kai Karsma Ari Laine Timo Myllys Mikael

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 120 (tammikuu 2010) ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2012 Petri Mäki-Fränti

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 26.9.214 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 214-215 Asuntojen ja muun talonrakentamisen aloituksia harkitaan aiempaa tarkemmin Vilkas asuntojen korjaaminen jatkuu 215 Asunto- ja kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Yritykset 2012 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna 2011 Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 aloittaneiden yritysten määrä on kääntynyt hienoiseen laskuun,

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2006 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana

RAKENTAMINEN 2006 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana Rakennusalan suhdanneryhmä 21.6.26 RAKENTAMINEN 26 1. väliraportti Kasvu jatkuu vahvana 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Jouko Kangasniemi Ari Laine Timo Myllys Jukka

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013 PTT työpapereita 131 PTT Working Papers 131 ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN KEHITYS VUOTEEN 2013 Petri Mäki-Fränti Markus Lahtinen Sami Pakarinen Lauri Esala Helsinki, tammikuu 2011 PTT työpapereita 131

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2009-2010

Markkinakatsaus 2009-2010 Markkinakatsaus 9 - Realia Group Oy Markkinakatsaus 9 - Sisällys 3 Nopeiden käänteiden vuosi asuntokaupassa 5 Asuntolainakysyntä kasvussa 6 Asuntokaupan rakenne ja uudet asunnot 8 Alueelliset asuntomarkkinat

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI SISÄLLYSLUETTELO NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 3

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy Kiinteistökauppamarkkinat pysytelleet syksyllä hiljaisina Kysyntä sijoitus- ja vuokramarkkinoilla kohdistuu prime-kohteisiin Toimistojen vajaakäyttö lähdössä nousuun uusien kohteiden

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät

Lisätiedot

Vuosikertomus 2002 LEMMINKÄINEN-KONSERNI

Vuosikertomus 2002 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Vuosikertomus 2002 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Sisältö Vuosi lyhyesti 1 Lemminkäinen-konserni 2 Strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Päällystys- ja kiviainesryhmä 6 Rakennusmateriaaliryhmä 10 Rakennus Oy Lemminkäinen

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä

RAKENTAMINEN 2010-2011 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä Rakennusalan suhdanneryhmä 17.8.21 RAKENTAMINEN 21-211 asuntorakentaminen vahvassa nousussa, muun rakentamisen lasku pysähtymässä 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Sari Sontag, pj. Pentti Forsman Kai Karsma

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

Kunnat verouudistuksen maksajina?

Kunnat verouudistuksen maksajina? Pasi Holm Janne Huovari Kunnat verouudistuksen maksajina? tutkimus K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö Kunnat verouudistuksen maksajina? Pasi Holm Janne Huovari Kunnat verouudistuksen

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 www.toimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2014

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät 1/2013 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot