Haahtela-hintaindeksi I / 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haahtela-hintaindeksi I / 2007"

Transkriptio

1 Haahtela-hintaindeksi I / 2007 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla ja sitä käytetään Talonrakennuksen Kustannustieto (Taku ) -järjestelmässä uudis-, korjaus- ja nykyhintoja arvioitaessa. Indeksialueita on kuusi alkaen pääkaupunkiseudusta ja päättyen halvan rakentamisen paikkakuntiin. Hintaindeksin aluekohtaiset pisteluvut julkaistaan Talonrakennuksen Kustannustieto järjestelmässä vastaamaan kunkin vuoden tammikuuta. Rakennushankkeiden budjetointia varten indeksin kehittyminen ennustetaan vuodeksi eteenpäin. Vuoden aikana indeksin kehittymistä ja tulevaisuuden ennustetta tarvittaessa päivitetään. Haahtela-hintaindeksi julkaistaan -sivustolla, mistä ilmoitetaan sähköpostilla rekisteröityneille käyttäjille Haahtela -kehitys Oy 35 1/91 1/92 1/93 1/94 1/95 1/96 1/97 1/98 1/99 1/00 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 Haahtela-indeksi tammikuu 2007 ja ennuste loppuvuodelle 2008 Indeksialueet Alue 1 Pääkaupunkiseutu Alue 2 PKS:n ympäristökunnat Alue 3 Kehyskunnat Alue 4 Kasvukeskukset Alue 5 Muu Suomi Alue 6 Halvan rakentamisen alueet 107

2 Rakentamisen tarjoushinnat syksyllä 2006 Yritysten hyvät tulokset ja myönteiset tulevaisuuden näkymät ovat säilyttäneet talouskasvun vahvana Suomessa. Euroopan heikosti edenneet taloudetkin ovat nyt kasvusuunnassa. Korkotaso on selvästi noussut, mutta on edelleen alhaalla. Raaka-aineiden hinnat ovat merkittävästi kohonneet viime aikojen laskusta huolimatta. Voimakas öljyn hinnan nousukaan kesällä 2006 ei vienyt uskoa talouden kasvuun. Suomessa talouden rakenteet edelleen muuttuvat teollisten työpaikkojen vähentyessä ja palvelualan kasvaessa. Asuntomyynti on syksyllä hieman hidastunut, myyntihintojen nousu tasaantunut ja rakentamisen aloituksiin on tullut varovaisuutta. Rakennusluvat ovat kääntyneet laskuun. Liike- ja toimistorakentamisen murros on jatkunut. Yritykset hakeutuvat institutionaalisten tai kiinteistöyhtiömuotoisten omistajien tiloihin vuokralaisiksi. Ulkomaisten kiinteistösijoittajien invaasio Suomen markkinoille on voimistunut alentaen liikerakennusinvestointien pääoman tuottovaatimuksia. Suuria hankekokonaisuuksia on suunnitteilla ja rakenteilla useita. Näitä ovat muun muassa erilaiset yrityspuistot, logistiikkakeskukset tai palveluun ja vapaa-aikaan liittyvät kokonaisuudet. Maarakentaminen jatkuu vilkkaana erityisesti pääkaupunkiseudulla ja sen läheisyydessä. Ydinvoimatyömaa pitää teollisuus-rakentamista yllä. Rakentamisen panokset ovat kallistuneet raaka-aineiden hintojen nousun myötä. Rakentamisen kysynnän kasvu on nostanut katetasoa ja urakkahintoja lyhyessä ajassa kesän 2006 jälkeen. Rakennuksista on tullut entistä monimuotoisempia ja vaikeammin toteutettavia nostaen selvästi tuotantokustannuksia. Korkeasuhdanteelle tyypillisesti tuottavuus on työmailla heikentynyt. Ulkomaisesta työvoimasta johtunut hintojen tasautumisilmiö on pienentynyt palkka- ja katevaatimusten noustessa. Rakennusala on tasannut asunto- ja liikerakentamisen tuotantosuuntien välillä vallinneita kate-eroja. Talouskasvun vaikutukset rakentamiseen ovat olleet yllättävän vahvat ja kesän jälkeisestä kysyntäinflaatiosta johtuen Haahtela -hintaindeksin syksyn 2006 ennusteet ovat selvästi ylittyneet ja edellyttävät takautuvastikin korjausta. Hintaindeksin pistelukuja onkin korotettu selvästi tammikuun 2006 ennusteeseen verrattuna. Suunnitelmien kallistuminen ei näy hintaindeksissä, mutta se on syytä ottaa budjetoinnissa huomioon. Rakennussuunnitelmat Rakennussuunnitelmien kallistuminen on jatkunut voimakkaana ennen kaikkea asuntotuotannossa pitkään jatkuneesta korkeasuhdanteesta johtuen. Keskimääräisen kallis suunnitteluratkaisu on vuoden lopussa keskimäärin noin 5 % kalliimpi kuin vuoden alussa. Uusilla pääkaupunkiseudun ja sen ympäristön kaava-alueilla muutos on vielä tätäkin suurempi ja muualla Suomessa maltillisempi.

3 Kalleuden kohoamisen syynä on viranomaismääräysten kiristyminen, elintason nousun mukanaan tuoma asumisviihtyvyyden nostaminen sekä tietotekniikan lisääntyminen asunnoissa. Julkisivuratkaisultaan asuntotuotanto on saavuttanut jo lähes julkisen rakentamisen kalleuden. Asuntojen keittiöiden ja märkätilojen kaluste- ja varustetaso on kohonnut. Vaatimukset kalusteiden laadulle ja määrälle ovat myös lisääntyneet. Laajakaistayhteydet ja lukuisat sähkö- ja televisiopistokkeet ovat vakiintuneet. Parvekkeiden pintaalat ovat kasvaneet, ne yleensä myös lasitetaan ja niihin saatetaan nykyisin liittää viherhuonemaisia ominaisuuksia. Palveluasumiseen tarkoitettujen tilojen paloturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Tarjoushintojen nousu yhdessä suunnitteluvaatimusten huomattavan kallistumisen kanssa on muuttanut asuntotuotannon hintatason erityisesti pääkaupunki-seudulla vuoden 2006 aikana uudelle tasolle. Hintaennuste vuodelle 2007 Talouskasvu jatkuu. Epävarmuus ja taantuman mahdollisuus lisääntyy. Kalliit raaka-aineet ja Yhdysvaltain talouden rakenteelliset ongelmat saattavat muuttaa talouden suuntaa nopeasti. Venäjän ja Kaukoidän kasvumahdollisuudet luovat kuitenkin taloudelle vahvan positiivisen signaalin. Teollisuustuotanto Suomessa vähenee lisäten työttömyyttä. Palvelutuotanto voimistuu ja sitä vaivaa paheneva työvoimapula. Muuttoliike lisääntyy ja vaikuttaa asuinrakentamisen tarpeeseen kasvukeskuksissa. Lomarakentaminen jatkuu Pohjois-Suomessa. Liikerakentamiselle ei ole edelleenkään tarvetta, mutta yrityspuistoratkaisut, sekä logistiikka- tai teknologiatyyppiset keskukset luovat rakentamiselle kysyntää. Vanhoja toimisto- ja teollisuusrakennuksia tyhjenee yritysten siirtyessä moderneimpiin tiloihin tai siirtäessä toimintojaan ulkomaille. Kasvukeskusten ulkopuolella ei ole paljoakaan rakentamista. Vanhojen rakennusten purku lisääntyy. Rakentamisen tarjoushinnat kohoavat alkuvuoden aikana edelleen kysyntäinflaatiosta sekä raaka-aineiden, perustarvikkeiden ja työvoiman kalleudesta johtuen. Hintojen nousua vaimentaa vasta käänne taantuman suuntaan tai ulkomaisen työvoiman merkittävästi lisääntyvä käyttö. Suunnitteluratkaisut kallistuvat edelleen pääkaupunkiseudulla niin kauan kuin asuntojen myyntihinnat säilyvät nykyisellä tasolla. Kannattavan tuotannon raja korkotason noustessa ja asunnon ostajien reaalitalouden mahdollisuudet huomioon ottaen on kuitenkin jo tulossa vastaan. Suunnitteluratkaisujen muutos näkyy Haahtela -tuoteindeksissä eikä sitä saa sekoittaa rakentamisen hintaindeksiin. On kuitenkin selvää, että perinteisen rakennettavuudeltaan toistuvan asuntotuotannon muuttuessa vaikeasti rakennettavien suunnitelmien ja lukuisten detaljien kokonaisuudeksi, tuotannon riskit kasvavat ja näkyvät osaltaan katevaatimusten ja siten tarjoushintojen kehityksessä. 109

4 Hintataso Hintaennuste Indeksialue Paikkakunta 1/2007 5/2007 9/ /2007 ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI Helsinki 81,0 83,0 84,0 85,0 1 Espoo 81,0 83,0 84,0 85,0 1 Vantaa 81,0 83,0 84,0 85,0 1 Kauniainen 81,0 83,0 84,0 85,0 1 Järvenpää 80,0 82,0 83,0 84,0 2 Kerava 80,0 82,0 83,0 84,0 2 Sipoo 80,0 82,0 83,0 84,0 2 Tuusula 80,0 82,0 83,0 84,0 2 Kirkkonummi 80,0 82,0 83,0 84,0 2 Hyvinkää 77,0 79,0 80,0 81,0 3 Vihti 77,0 79,0 80,0 81,0 3 Nurmijärvi 77,0 79,0 80,0 81,0 3 Lohja 77,0 79,0 80,0 81,0 3 Porvoo 77,0 79,0 80,0 81,0 3 Riihimäki 77,0 79,0 80,0 81,0 3 Lahti 77,0 79,0 80,0 81,0 3 Hämeenlinna 77,0 79,0 80,0 81,0 3 Forssa 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Muu Uusimaa 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Heinola 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Kotka 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Kouvola 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Kuusankoski 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Anjalankoski 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Imatra 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Lappeenranta 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Muu Etelä-Suomi 71,0 73,0 74,0 75,0 5 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI Tampere 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Tampereeseen rajoittuvat ymp. kunnat 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Turku 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Turkuun rajoittuvat ympäristökunnat 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Naantali 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Raisio 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Jyväskylä 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Nokia 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Valkeakoski 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Vammala 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Muu Pirkanmaa 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Salo 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Uusikaupunki 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Muu Varsinais-Suomi 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Pori 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Rauma 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Vaasa 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Kokkola 68,0 71,0 72,0 73,0 6 Pietarsaari 68,0 71,0 72,0 73,0 6 Seinäjoki 68,0 71,0 72,0 73,0 6 Muu Länsi-Suomi 68,0 71,0 72,0 73,0 6 ITÄ-SUOMEN LÄÄNI Kuopio 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Joensuu 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Mikkeli 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Joensuuhun rajoittuvat ymp. kunnat 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Savonlinna 68,0 71,0 72,0 73,0 6 Iisalmi 68,0 71,0 72,0 73,0 6 Varkaus 68,0 71,0 72,0 73,0 6 Lieksa 68,0 71,0 72,0 73,0 6 Muu Itä-Suomi 68,0 71,0 72,0 73,0 6

5 Hintataso Hintaennuste Indeksialue Paikkakunta 1/2007 5/2007 9/ /2007 OULUN LÄÄNI Oulu 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Ouluun rajoittuvat ympäristökunnat 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Kajaani 71,0 73,0 74,0 75,0 5 Raahe 68,0 71,0 72,0 73,0 6 Muu Oulun lääni 68,0 71,0 72,0 73,0 6 LAPIN LÄÄNI Pello-Kemijärvi -linjan pohjoispuoli 77,0 79,0 80,0 81,0 3 Kemi 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Tornio 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Rovaniemi 74,0 76,0 77,0 78,0 4 Muu Lapin lääni 71,0 73,0 74,0 75,0 5 AHVENANMAAN LÄÄNI Maarianhamina 77,0 79,0 80,0 81,0 3 Muu Ahvenanmaa 74,0 76,0 77,0 78,

6 Indeksialue Ajankohta Alue 6 Alue 5 Alue 4 Alue 3 Alue 2 Alue 1 1/ ,0 48,0 50,0 50,0 52,0 55,0 4/ ,0 48,0 50,0 50,0 52,0 55,0 7/ ,0 48,0 50,0 50,0 52,0 54,0 10/ ,0 48,0 50,0 50,0 52,0 54,0 1/ ,0 48,0 50,0 50,0 52,0 54,0 4/ ,0 48,0 50,0 50,0 52,0 52,0 7/ ,0 48,0 50,0 50,0 52,0 52,0 10/ ,0 48,0 50,0 50,0 52,0 52,0 1/ ,0 48,0 50,0 50,0 52,0 55,0 4/ ,0 48,0 51,0 51,0 53,0 56,0 7/ ,0 49,0 52,0 53,0 55,0 58,0 10/ ,0 49,0 52,0 54,0 56,0 60,0 1/ ,0 50,0 53,0 55,0 57,0 60,0 4/ ,0 51,0 54,0 57,0 59,0 62,0 7/ ,0 53,0 56,0 59,0 62,0 65,0 10/ ,0 53,0 56,0 59,0 62,0 65,0 1/ ,0 53,0 56,0 59,0 62,0 65,0 4/ ,0 53,0 56,5 60,0 63,0 65,0 8/ ,0 53,0 57,0 61,0 65,5 68,0 10/ ,0 55,0 59,0 63,0 67,0 70,0 1/ ,0 56,0 60,0 64,0 68,0 72,0 4/ ,0 57,0 61,0 65,0 70,0 74,0 9/ ,0 57,0 61,0 66,0 70,0 74,0 1/ ,0 58,0 62,0 67,0 72,0 76,0 4/ ,0 58,0 62,0 67,0 73,0 78,0 9/ ,0 57,0 61,0 66,0 71,0 76,0 1/ ,0 57,0 59,0 64,0 69,0 74,0 4/ ,0 57,0 59,0 63,0 68,0 72,0 9/ ,0 58,0 60,0 64,0 68,0 72,0 1/ ,0 58,0 61,0 65,0 69,0 72,0 4/ ,0 59,0 62,0 66,0 68,0 72,0 9/ ,0 60,0 63,0 66,0 68,0 72,0 1/ ,0 60,0 63,0 66,0 69,0 72,0 4/ ,0 61,0 64,0 67,0 70,0 73,0 9/ ,0 62,0 65,0 68,0 71,0 74,0 1/ ,0 64,0 67,0 70,0 73,0 75,0 5/ ,0 65,0 68,0 71,0 74,0 76,0 9/ ,0 66,0 69,0 72,0 75,0 76,0 1/ ,0 66,0 69,0 72,0 75,0 76,0 5/ ,0 67,0 70,0 73,0 76,0 77,0 9/ ,0 70,0 73,0 76,0 79,0 80,0 Talonrakennuksen Kustannustietokirjan tietoaineisto on julkaistu 1/2007 hintatasossa. 1/ ,0 71,0 74,0 77,0 80,0 81,0 Haahtela-hintaindeksi ennuste 5/ ,0 73,0 76,0 79,0 82,0 83,0 9/ ,0 74,0 77,0 80,0 83,0 84,0 12/ ,0 75,0 78,0 81,0 84,0 85,0 Indeksialueet Alue 1 Pääkaupunkiseutu Alue 2 PKS:n ympäristökunnat Alue 3 Kehyskunnat Alue 4 Kasvukeskukset Alue 5 Muu Suomi Alue 6 Halvan rakentamisen alueet

Haahtela-hintaindeksi I / 2008

Haahtela-hintaindeksi I / 2008 11.1.2008 Haahtela-hintaindeksi I / 2008 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi I / 2009

Haahtela-hintaindeksi I / 2009 20.4.2009 Haahtela-hintaindeksi I / 2009 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi I / 2011

Haahtela-hintaindeksi I / 2011 16.12.2010 Haahtela-hintaindeksi I / 2011 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Suhdannekuva. Vaikutus rakentamiseen Suomessa. Haahtela-hintaindeksi

Suhdannekuva. Vaikutus rakentamiseen Suomessa. Haahtela-hintaindeksi 15.3.2012 Haahtela-hintaindeksi I / 2012 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

19.11.2012. Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi.

19.11.2012. Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Hintaindeksi II 0 II / 0 II / 0 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan on muuttuvapainoinen tarjoushintatason ja kehittymistä

Lisätiedot

Haahtela-hintaindeksi II / 2008

Haahtela-hintaindeksi II / 2008 9.12.2008 Haahtela-hintaindeksi II / 2008 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla

Lisätiedot

Markkinakatsaus 1 2008

Markkinakatsaus 1 2008 Markkinakatsaus 1 28 Markkinakatsaus 1 28 1 Asumisen ympärillä kuohuu - lääkkeeksi on tarjottava lisää tietoa Pelätty luottolama hermostuttaa asuntovelkaisia, uudistuotanto ei käy kaupaksi, pitenevät myyntiajat

Lisätiedot

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus syksy 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus syksy 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus syksy 2005 SISÄLTÖ Kehittämisen tulokset näkyvät 3 Asunnot Pääkaupunkiseudulla asuntokauppa käy virkeänä 4 Kehyskunnissa rakennetaan

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2007. Markkinakatsaus 2 2007 1

Markkinakatsaus 2 2007. Markkinakatsaus 2 2007 1 Markkinakatsaus 2 27 Markkinakatsaus 2 27 1 LEVI SODANKYLÄ ROVANIEMI TORNIO KEMI KUUSAMO Huoneistokeskus SKV Realia Management OULU RAAHE KOKKOLA PIETARSAARI YLIVIESKA NIVALA KAJAANI IISALMI RAUMA VAASA

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 26.9.214 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 214-215 Asuntojen ja muun talonrakentamisen aloituksia harkitaan aiempaa tarkemmin Vilkas asuntojen korjaaminen jatkuu 215 Asunto- ja kiinteistösijoitukset

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 1 Realia Group Oy Markkinakatsaus Kesä 2010 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat 07 Alueelliset asuntomarkkinat 09 Toimitilat 11 Yhteyshenkilöt 12 Yhteystiedot paikkakunnittain

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 2002:15

Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 2002:15 Helsingin kaupungin tietokeskuksen verkkojulkaisuja 2002:15 ISSN 1458-5707 ISBN 951-718-991-5 Suuret kaupunkimme Tilastollisia erityispiirteitä Sisällysluettelo Saatteeksi..........................................

Lisätiedot

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ

RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ 8.2.213 RAKENNUSALAN SUHDANNERYHMÄ RAKENTAMINEN 213 Määrä vähenee maltillisesti. Uudisrakentaminen ja MVR supistuvat, korjaaminen kasvaa. Työllisyystilanne heikkenee. 13 Rakennustoiminta arvonlisäys, 2=1

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2012 Alueelliset kehitysnäkymät 2/2012 Jouko Nieminen TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018. Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2014-2018 Julkaisuvapaa 24.6.2014 klo 10 Lähestymistapa Tutkimus tehtiin edellisen kerran vuonna 2013. Asuntosijoittamisen kannattavuuteen vaikuttavat tekijät:

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus kevät 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus 2005 Asiakkaat etsivät toimivia, yksilöllisiä tiloja 3 Asunnot Uudisrakentaminen ja palvelujen saatavuus ohjaavat asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011

Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011 Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011 Alueelliset talousnäkymät syksyllä 2011 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 2/2011 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu julkaisusarjan nimi ja tunnus käyntiosoite

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2002

Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2002 Jorma Ruokojoki Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2002 TOINEN LINJA 14 ANDRA LINJEN 14 PUH./TFN (09) 7711 WWW.KUNNAT.NET 00530 HELSINKI 00530 HELSINGFORS TELEFAX (09) 771 2291

Lisätiedot

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT

TONTTIBAROMETRI 2013, KUNNAT TONTTIBAROMETRI 2013 2. JOULUKUUTA 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, RAKENNUSTEOLLISUUS RY JA SUOMEN KUNTALIITTO Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420 497

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25 26 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA LOKAKUU 25 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 25-26 Tekijä Tilaukset VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka PL 182, 3311 TAMPERE Puh. 2-722

Lisätiedot

Kunnat verouudistuksen maksajina?

Kunnat verouudistuksen maksajina? Pasi Holm Janne Huovari Kunnat verouudistuksen maksajina? tutkimus K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö Kunnat verouudistuksen maksajina? Pasi Holm Janne Huovari Kunnat verouudistuksen

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto 23.9.2004 J. Ruokojoki. Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2003

Suomen Kuntaliitto 23.9.2004 J. Ruokojoki. Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2003 Suomen Kuntaliitto 23.9.2004 J. Ruokojoki Kuntien omien rakennusten lämmön, sähkön ja veden kulutus v. 2003 3 S i s ä l l y s Sivu 1 KULUTUSTILASTON TAVOITTEET JA KÄYTTÖOHJEET 5 Tavoitteet 5 Käyttöohjeet

Lisätiedot

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010

Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät keväällä 2010 Alueelliset talousnäkymät Jouko Nieminen 1/2010 TEM:n ja ELY-keskusten julkaisu Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Alueelliset talousnäkymät

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Alueelliset kehitysnäkymät Jouko Nieminen 1/2015 TEM:N

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2015 Alueelliset kehitysnäkymät Jouko Nieminen 1/2015 TEM:N

Lisätiedot