Suhdannekuva. Vaikutus rakentamiseen Suomessa. Haahtela-hintaindeksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suhdannekuva. Vaikutus rakentamiseen Suomessa. Haahtela-hintaindeksi"

Transkriptio

1 Haahtela-hintaindeksi I / 2012 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan tarjoushintatason kehittymistä indeksialueilla ja sitä käytetään Talonrakennuksen Kustannustieto (Taku ) -järjestelmässä uudis-, korjaus- ja nykyhintoja arvioitaessa. Indeksialueita on kuusi alkaen pääkaupunkiseudusta ja päättyen halvan rakentamisen paikkakuntiin. Hintaindeksin aluekohtaiset pisteluvut julkaistaan Talonrakennuksen Kustannustieto järjestelmässä vastaamaan kunkin vuoden tammikuuta. Rakennushankkeiden budjetointia varten indeksin kehittyminen ennustetaan vuodeksi eteenpäin. Vuoden aikana indeksin kehittymistä ja tulevaisuuden ennustetta tarvittaessa päivitetään. Haahtela -hintaindeksi julkaistaan -sivustolla, mistä ilmoitetaan sähköpostilla rekisteröityneille käyttäjille Haahtela-kehitys Oy 35 1/91 1/92 1/93 1/94 1/95 1/96 1/97 1/98 1/99 1/001/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/06 1/07 1/08 1/09 1/10 1/11 1/12 1/13 Haahtela-indeksi maaliskuu 2012 ja ennuste loppuvuodelle 2012 Indeksialueet Alue 1 Pääkaupunkiseutu Alue 2 PKS:n ympäristökunnat Alue 3 Kehyskunnat Alue 4 Kasvukeskukset Alue 5 Muu Suomi Alue 6 Halvan rakentamisen alueet 107

2 Suhdannekuva Euroalueen finanssikriisi on edelleen vailla ratkaisua. Heikkojen euromaiden vaikutuksesta Euroopan talouden toipuminen on hidasta. Vuoden 2011 lopulla Suomen pitkäaikainen viennin ylijäämä on kääntynyt alijäämäksi eikä näköpiirissä ole muutosta. Näin julkisen talouden velkaantuminen kasvaa ja Suomen taloudellinen asema heikkenee. Bruttokansantuotteen ennusteet vuodelle 2012 ovat nollan tuntumassa vaihdellen sen molemmin puolin. Vuoden alun lievä optimismi on kuitenkin jatkunut ja jopa hieman voimistunut viennin heikosta menestyksestä ja eurokriisin jatkumisesta huolimatta. Luotonsaannissa ei ole erityisiä ongelmia Euroopan keskuspankin lähes rajattoman ja lähes nollakorkoisen rahantarjonnan vuoksi. Yrityslainojen riskit kasvavat heikon talouskasvun jatkuessa. Vaikutus rakentamiseen Suomessa Rakentamisen aloitukset ovat laskussa. Painopiste on pari vuotta ollut vapaarahoitteisessa asuntotuotannossa. Valtion tukema asuinrakentaminen on hiipunut elvytystoimien vähenemisen myötä. Kevään 2011 täyskäytöstä tuotantokapasiteetin käyttöaste on syksyn ja alkuvuoden 2012 kuluessa alentunut. Syksyllä myymätön asuntovarasto alkoi kasvaa ja myyntihinnat laskea. Nyt asuntojen myyntiajat ovat jälleen lyhenemässä vähentäen varastoa ja mahdollistaen uudet aloitukset nousevin hinnoin. Myynti- ja tuotantohintojen ero pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa on säilynyt suurena. Rakentajien kiinnostus asuntojen urakkatuotantoon laskevista aloitusmääristä huolimatta pysyy vähäisenä. Varovaisuus omaperusteisen asunto- ja toimistotuotannon käynnistyksissä jatkuu keväällä heijastaen talouden epävarmuutta ja korkeiksi kohonneiden myyntihintojen kysyntää laimentavaa vaikutusta. Viime vuoden loppupuolella rakennuslupahakemukset alenivat kolmanneksen edelliseen vuoteen verrattuna. Lupia on kuitenkin varastossa, joten tilasto indikoi suhteellisen heikosti alkavien hankkeiden määrää. Tyhjien toimitilojen määrä kasvaa sitä mukaa kun työympäristöjä kehitetään vastaamaan moderneja aiempaa vähemmän tilaa vaativia työskentelykonsepteja. Uusia ja saneerattavia kauppakeskushankkeita on vireillä. Julkinen rakentaminen säilyy ennallaan kun mahdollisuudet elvyttää rakentamisen toimialaa julkista rakentamista lisäämällä ovat vähäiset. Teollisuusrakentamisessa ei ole nousun odotuksia. Muutamat suuret infra-hankkeet työllistävät maarakentajia. Omakotirakentaminen säilyy ennallaan omakotiasumismuodon kiinnostavuuden ja alhaisten kuluttajalainojen korkojen vuoksi. Rakenteilla olevat hankkeet pitävät rakentamispalveluiden kysynnän keväällä kohtalaisena. Kesällä ja syksyllä uudet lähinnä asuntojen ja kaupan alan aloitukset luovat kasvupohjaa talonrakennustoiminnalle. Eurokriisi ja sen seurauksena valtioiden syvä velkaantuminen jättää kuitenkin jäljen rakennusteollisuuteen ja luo alalle epävarmuutta koko vuodeksi. Kun uusien toimitilojen todellinen tarve on vähäinen, painopiste siirtynee olevan rakennuskannan käyttökelpoisuuden parantamiseen kaavoituksen ja suunnittelun keinoin purkamalla, korjaamalla ja uudelleen rakentamalla. Asuntojen kysyntä pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa on edelleen suuri ja alhainen korkotaso edesauttaa tuotannon käynnistyksiä. Korjausrakentamiselle olisi kysyntää rakennuskannan vanhentuessa toiminnallisesti ja rakenteellisesti. Kasvava yhteiskunnallinen ongelma on pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa lopputuotteiden kalleus. Kohtuuhintaisuuteen pyrkiminen ei näytä olevan kenenkään intresseissä.

3 Talonrakentamisen määrä Uudisrakentamisen aloitukset vastasivat viime vuonna ennustetta (Haahtela 9/2011). Vuonna 2012 aloitukset vähenevät 4 8 %:a vajaaseen 36 miljoonaan kuutiometriin. Alentuminen on vähäisin asunto- ja suurin teollisuus- ja logistiikkarakentamisessa. Uusia asuntoja (ilman vapaa-ajan asuntoja) aloitettaneen 12,5 Mm3 ja kappaletta. Liikeja toimistorakentamisen uudistuotannon aloitusmääräksi muodostunee 6,5 Mm3 ja teollisuus- ja logistiikkarakentamisen 7 Mm3. Julkisen palvelurakentamisen merkitys vähenee ja on vuonna 2012 selvästi alle 10 %:a talonrakennuksen uudistuotannon arvosta. Korjausrakentamisen suhteellinen osuus vähenee edelleen %:in talonrakennustoiminnan arvosta. Painopiste on asuntoyhtiöiden talotekniikkapainotteisissa peruskorjauksissa. Uhkaskenaario talonrakennustoiminnan huomattavasta hiljenemisestä kuluvana vuonna ei toteudu. Toisaalta kasvun merkkejä ei ole näkyvissä. Vuosi 2012 on ilmeisesti tasaisen mutta tuotannon aloitusmäärältään historiallisesti melko alhaisen talonrakennustoiminnan aikaa. Suunnitelmien kalleus Suunnitelmat kallistuvat myös vuonna Pääkaupunkiseudulla uudet kaavat johtavat yleensä aiempaa kalliimpiin suunnitteluratkaisuihin. Sama vaikutus on uusilla erityisesti energiansäästöön tähtäävillä rakentamismääräyksillä. Suunnitteluratkaisuilla haetaan usein omaleimaisuutta kalliilla ja vaikeasti toteutettavilla yksityiskohdilla. Käyttäjien vaatimustaso kasvaa. Talonrakentamisen tarjoushinnat Viime vuonna talonrakentamisen tarjoushinnat ovat olleet ennusteen (Haahtela 9/2011) mukaiset. Vuonna 2012 hintatasossa ei ole odotettavissa suuria muutoksia. Uudisaloitusten 4 8 % väheneminen alentaa tarjoushintoja väliaikaisesti vuoden alkupuolella. Tuotannon sopeutuessa hinnat alkavat hitaasti kohota ja vuoden lopussa tarjoushintojen odotetaan olevan vuoden alun tasoa hieman korkeammalla. Urakoitsijoiden tarjoushalukkuus lisääntyy ja tarjousten hajonta suurenee. Aleneva tai ennallaan pysyvä rakentamisen määrä alentaa perinteisesti tarjoushintoja toimialan kapasiteetin vajaakäyttöisyyden ja työttömyyden lisääntymisen seurauksena. Työvoiman ikääntymisen aiheuttama poistuma säilyttää nyt kuitenkin työvoimakysynnän. Pulaa on erityisesti ammattityövoimasta. Suomalaisen rakennustyön kilpailukykyisyys paranee, mutta hintaero suomalaisen ja ulkomaalaisen työvoiman välillä on edelleen merkittävä. Ulkomainen toiminta on enenevässä määrin yritysmuotoista ja kiinnostus toimia kilpailukykyisesti Suomessa on pitkälti riippuvaista alkuperämaan taloudellisesta kehityksestä. Rakennustuotteiden hintakehitykseen vaikuttavien raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen trendi on kehittyvien maiden alhaisen talouskasvun vuoksi laskeva, mutta esimerkiksi öljyn hinta on jälleen kriisien seurauksena nousussa. Ulkomaan vienti nojaa Venäjän kasvaviin markkinoihin. Toisaalta Venäjä lisää koko ajan omavaraisuuttaan. Vuoden aikana rakennustuoteteollisuuden hinnat periaatteessa laskevat tuotteiden kysynnän laskiessa. Toisaalta tuoteteollisuuden sopeutumisnopeus on huomattavasti parantunut kompensoiden kysynnän laskua. 109

4 Hintataso Hintaennuste Indeksialue Paikkakunta 1/2012 5/2012 9/ /2012 ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI Helsinki 83,0 82,0 83,0 85,0 1 Espoo 83,0 82,0 83,0 85,0 1 Vantaa 83,0 82,0 83,0 85,0 1 Kauniainen 83,0 82,0 83,0 85,0 1 Järvenpää 82,0 81,0 82,0 84,0 2 Kerava 82,0 81,0 82,0 84,0 2 Sipoo 82,0 81,0 82,0 84,0 2 Tuusula 82,0 81,0 82,0 84,0 2 Kirkkonummi 82,0 81,0 82,0 84,0 2 Hyvinkää 80,0 79,0 80,0 82,0 3 Vihti 80,0 79,0 80,0 82,0 3 Nurmijärvi 80,0 79,0 80,0 82,0 3 Lohja 80,0 79,0 80,0 82,0 3 Porvoo 80,0 79,0 80,0 82,0 3 Riihimäki 80,0 79,0 80,0 82,0 3 Lahti 80,0 79,0 80,0 82,0 3 Hämeenlinna 80,0 79,0 80,0 82,0 3 Forssa 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Muu Uusimaa 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Heinola 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Kotka 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Kouvola 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Imatra 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Lappeenranta 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Muu Etelä-Suomi 74,0 73,0 74,0 77,0 5 LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI Tampere 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Tampereeseen rajoittuvat ymp. kunnat 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Turku 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Turkuun rajoittuvat ympäristökunnat 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Naantali 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Raisio 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Jyväskylä 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Nokia 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Valkeakoski 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Sastamala 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Muu Pirkanmaa 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Salo 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Uusikaupunki 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Muu Varsinais-Suomi 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Pori 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Rauma 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Vaasa 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Kokkola 71,0 70,0 71,0 74,0 6 Pietarsaari 71,0 70,0 71,0 74,0 6 Seinäjoki 71,0 70,0 71,0 74,0 6 Muu Länsi-Suomi 71,0 70,0 71,0 74,0 6 ITÄ-SUOMEN LÄÄNI Kuopio 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Joensuu 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Kuopioon rajoittuvat ympäristökunnat 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Mikkeli 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Joensuuhun rajoittuvat ymp. kunnat 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Savonlinna 71,0 70,0 71,0 74,0 6 Iisalmi 71,0 70,0 71,0 74,0 6 Varkaus 71,0 70,0 71,0 74,0 6 Lieksa 71,0 70,0 71,0 74,0 6 Muu Itä-Suomi 71,0 70,0 71,0 74,0 6

5 Hintataso Hintaennuste Indeksialue Paikkakunta 1/2012 5/2012 9/ /2012 OULUN LÄÄNI Oulu 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Ouluun rajoittuvat ympäristökunnat 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Kajaani 74,0 73,0 74,0 77,0 5 Raahe 71,0 70,0 71,0 74,0 6 Muu Oulun lääni 71,0 70,0 71,0 74,0 6 LAPIN LÄÄNI Pello-Kemijärvi -linjan pohjoispuoli 80,0 79,0 80,0 82,0 3 Kemi 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Tornio 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Rovaniemi 77,0 76,0 77,0 79,0 4 Muu Lapin lääni 74,0 73,0 74,0 77,0 5 AHVENANMAAN LÄÄNI Maarianhamina 80,0 79,0 80,0 82,0 3 Muu Ahvenanmaa 77,0 76,0 77,0 79,

6 Indeksialue Ajankohta Alue 6 Alue 5 Alue 4 Alue 3 Alue 2 Alue 1 1/ ,0 56,0 60,0 64,0 68,0 72,0 4/ ,0 57,0 61,0 65,0 70,0 74,0 9/ ,0 57,0 61,0 66,0 70,0 74,0 1/ ,0 58,0 62,0 67,0 72,0 76,0 4/ ,0 58,0 62,0 67,0 73,0 78,0 9/ ,0 57,0 61,0 66,0 71,0 76,0 1/ ,0 57,0 59,0 64,0 69,0 74,0 4/ ,0 57,0 59,0 63,0 68,0 72,0 9/ ,0 58,0 60,0 64,0 68,0 72,0 1/ ,0 58,0 61,0 65,0 69,0 72,0 4/ ,0 59,0 62,0 66,0 68,0 72,0 9/ ,0 60,0 63,0 66,0 68,0 72,0 1/ ,0 60,0 63,0 66,0 69,0 72,0 4/ ,0 61,0 64,0 67,0 70,0 73,0 9/ ,0 62,0 65,0 68,0 71,0 74,0 1/ ,0 64,0 67,0 70,0 73,0 75,0 5/ ,0 65,0 68,0 71,0 74,0 76,0 9/ ,0 66,0 69,0 72,0 75,0 76,0 1/ ,0 66,0 69,0 72,0 75,0 76,0 5/ ,0 67,0 70,0 73,0 76,0 77,0 9/ ,0 70,0 73,0 76,0 79,0 80,0 1/ ,0 71,0 74,0 77,0 80,0 81,0 5/ ,0 73,0 76,0 79,0 82,0 83,0 9/ ,0 74,0 77,0 80,0 83,0 84,0 1/ ,0 75,0 78,0 81,0 84,0 85,0 5/ ,0 80,0 83,0 86,0 88,0 89,0 9/ ,0 75,0 78,0 81,0 84,0 85,0 1/ ,0 73,0 76,0 78,0 80,0 81,0 5/ ,0 70,0 73,0 75,0 77,0 78,0 9/ ,0 68,0 71,0 73,0 75,0 76,0 1/ ,0 65,0 68,0 70,0 72,0 73,0 5/ ,0 66,0 69,0 72,0 74,0 75,0 9/ ,0 67,0 70,0 73,0 75,0 76,0 1/ ,0 69,0 72,0 75,0 77,0 79,0 5/ ,0 71,0 74,0 77,0 79,0 81,0 9/ ,0 75,0 78,0 81,0 83,0 84,0 Talonrakennuksen Kustannustietokirjan tietoaineisto on julkaistu 1/2012 hintatasossa. 1/ ,0 74,0 77,0 80,0 82,0 83,0 Ennuste loppuvuodelle / ,0 73,0 76,0 79,0 81,0 82,0 9/ ,0 74,0 77,0 80,0 82,0 83,0 12/ ,0 77,0 79,0 82,0 84,0 85,0 Indeksialueet Alue 1 Pääkaupunkiseutu Alue 2 PKS:n ympäristökunnat Alue 3 Kehyskunnat Alue 4 Kasvukeskukset Alue 5 Muu Suomi Alue 6 Halvan rakentamisen alueet

19.11.2012. Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi.

19.11.2012. Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Hintaindeksi II 0 II / 0 II / 0 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Indeksillä kuvataan on muuttuvapainoinen tarjoushintatason ja kehittymistä

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019

Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Asuntosijoittamisen alueelliset tuotot vuosina 2015-2019 Julkaisuvapaa Tekijä: ekonomisti Veera Holappa Lähestymistapa Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 lähtien. Vuokratuotto lasketaan vanhoille

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Näkemyksestä menestystä Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 www.temtoimialapalvelu.fi Työ- ja elinkeinoministeriö ELY-keskukset Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013 Alueelliset kehitysnäkymät

Lisätiedot

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy

RAKENTAMINEN 2009-2010 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy Rakennusalan suhdanneryhmä 19.8.29 RAKENTAMINEN 29-21 Rakentaminen alamäessä, työttömyys lisääntyy 2 Rakennusalan suhdanneryhmä: Pentti Vesterinen, pj. Pentti Forsman Kai Karsma Ari Laine Timo Myllys Mikael

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010

MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 MARKKINAKATSAUS KESÄ 2010 1 Realia Group Oy Markkinakatsaus Kesä 2010 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat 07 Alueelliset asuntomarkkinat 09 Toimitilat 11 Yhteyshenkilöt 12 Yhteystiedot paikkakunnittain

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011

MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 MARKKINAKATSAUS TALVI 2011 1 REALIA GROUP OY Markkinakatsaus Talvi 2011 SISÄLLYS 03 Pääkirjoitus 04 Asuntomarkkinat Pankin näkökulmasta 05 Uudistuotantomarkkinat 07 Asuntomarkkinoiden kehitys 11 Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2002 LEMMINKÄINEN-KONSERNI

Vuosikertomus 2002 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Vuosikertomus 2002 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Sisältö Vuosi lyhyesti 1 Lemminkäinen-konserni 2 Strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Päällystys- ja kiviainesryhmä 6 Rakennusmateriaaliryhmä 10 Rakennus Oy Lemminkäinen

Lisätiedot

Markkinakatsaus 2 2008

Markkinakatsaus 2 2008 Markkinakatsaus 2 8 Markkinakatsaus 2 8 Realia Group Oy 1 Hurjassa kiinteistösyksyssä piilee myös potentiaalia Asioilla sanotaan olevan aina kaksi puolta, niin myös näissä asumisen asioissa: yhtäältä asuntokauppa

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI

Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Vuosikertomus 2003 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Sisältö Vuosi lyhyesti 1 Lemminkäinen-konserni 2 Lemminkäisen strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Päällystys- ja kiviainesryhmä 6 Rakennusmateriaaliryhmä 10

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 KASVU KÄYNNISTYY,

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1.

Esitys 1 (3) 23.5.2012. Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO. 1. Esitys 1 (3) 23.5.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO TALOUS- JA HALLINTOTARKASTAJA-TUTKINTO 1. Lähtökohdat Hyväksyttyjen HTM- ja KHT-tilintarkastajien lukumäärä on supistunut viime

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Raportti internetissä: Marraskuu 2014 Lisätietoja: Suhdannebarometri Marraskuu 214 Suhdannebarometri Marraskuu 214 Tuotanto/myynti, toteuma ja odotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 26 27 28

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Suomen metsävarat ovat runsaat ja riittävät tyydyttämään teollisuuden puuntarpeen koivua lukuun ottamatta. Koivua käytetään lähes 50 prosenttia enemmän kuin sitä sisältyy

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita. syksy 1980

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita. syksy 1980 Suomen Pankki Suomen Pankin ennusteita syksy 1980 Luottamuksellinen SUHDANNE-ENNUSTE VUOSIKSI 1980-1982 Lokakuu 1980 Ennuste perustuu 26.9.1980 mennessä saatuun informaatioon Kansantalouden osasto 1.10.1980

Lisätiedot

KTI Markkinakatsaus syksy

KTI Markkinakatsaus syksy KTI Markkinakatsaus syksy KIINTEISTÖTIETOA VUODESTA 1993 Transaktiovolyymi pohjalukemissa Runsaasti uusia kiinteistörahastoja eri sijoittajaryhmille Toimitilavuokramarkkinat haasteelliset Rakentaminen

Lisätiedot

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus kevät 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus 2005 Asiakkaat etsivät toimivia, yksilöllisiä tiloja 3 Asunnot Uudisrakentaminen ja palvelujen saatavuus ohjaavat asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

Tulevaisuutta rakentaen

Tulevaisuutta rakentaen Tulevaisuutta rakentaen TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE Yhtiökokous Lemminkäinen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen tiistaina 17.3.2009 klo 15 alkaen Hotelli Palacessa, 10. krs.,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2005 Lemminkäinen Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki PL 23, 00241 Helsinki Puh. 02071 5000 Fax 02071 5009 www.lemminkainen.

Vuosikertomus 2005 Lemminkäinen Oyj Esterinportti 2, 00240 Helsinki PL 23, 00241 Helsinki Puh. 02071 5000 Fax 02071 5009 www.lemminkainen. Vuosikertomus 2005 Sisältö Vuosi lyhyesti 1 Lemminkäinen-konserni 2 Lemminkäisen strategia 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Päällystys- ja kiviainesryhmä 6 Rakennusmateriaaliryhmä 10 Lemcon Oy 14 Oy Alfred

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI

TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI TURUN KAUPUNKIRAITIOTIEN LINJAUSVAIHTOEHTOJEN KIINTEISTÖTALOUDELLINEN ANALYYSI 9. TAMMIKUUTA 2014 Newsec Valuation Oy Mannerheiminaukio 1 A PL 52 00101 Helsinki Puh: 0207 420 400 Fax: 0207 420 497 www.newsec.fi

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO

Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Investointien aikaistamista ja muita toimenpiteitä valmisteleva työryhmä MUISTIO Saatteeksi Valtiovarainministeriö asetti 24.4.2009 talouden kasvupotentiaalia vahvistavia investointeja valmistelevan virkamiestyöryhmän

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot