Sisällysluettelo. Johdanto. 1. Suunnittelutyön tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Johdanto. 1. Suunnittelutyön tavoitteet"

Transkriptio

1 Tampereen teknillinen yliopisto MATHM Verkkopalvelun sisällöntuotanto Ryhmä Kenkäsuutarit: KONSEPTISUUNNITELMA Kenkäkaupan verkkopalvelu Marjaana Putro Kati Pollari Kimmo Keinonen Antti Sartjärvi Juho Ylikojola

2 Sisällysluettelo Johdanto Suunnittelutyön tavoitteet Synopsis Tilaajaorganisaation strategiset tavoitteet Verkkokaupan tavoitteet Kohderyhmät Verkkopalvelun rakenne Verkkopalvelun ulkoasu Lähteet Johdanto Tässä konseptisuunnitelmassa esitellään Kenkäkaupalle toteutettava verkkopalvelu. Kenkäkauppa on vuonna 2011 perustettu yritys, jossa työskentelee kolme henkilöä. Kenkäkaupalla on yksi putiikki Tampereella ja nyt on suunnitteilla toteuttaa yritykselle myös verkkopalvelu, joka sisältää verkkokaupan. Kenkäkauppa valmistaa asiakkaille räätälöityjä kenkiä, minkä vuoksi myös hinnat ovat melko korkeita. Samasta syystä myös kohderyhmä on melko rajoitettu, vaikkakaan yritys ei jätä mitään ryhmää palveluidensa ulkopuolelle, vaan kaikilla on mahdollisuus hankkia kenkiä Kenkäkaupasta. Yritys panostaa ekologisuuteen, kotimaisuuteen, laadukkuuteen ja ammattitaitoon. Neljässä ensimmäisessä luvussa kerrotaan verkkopalvelun tavoitteista. Verkkopalvelun avulla pyritään edistämään yrityksen strategisia tavoitteita, joten nämä luvut liittyvät vahvasti toisiinsa. Kuitenkin, verkkopalvelun tavoitteina ovat myös muun muassa itse verkkopalvelun käytön selkeys ja sen suuntaaminen tietylle kohderyhmälle. Viidennessä luvussa käsitelläänkin näitä kohderyhmiä, joille verkkopalvelu ja koko yrityksen toiminta suunnataan. Kuudennessa luvussa esitellään verkkopalvelun rakenne ja viimeisessä verkkopalvelun ulkoasu. 1. Suunnittelutyön tavoitteet Verkkopalvelun suunnittelutyön tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen kuva toimitettavan palvelun tarkoituksesta, sisällöstä ja rakenteesta. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitteluryhmä tekee tiivistä yhteistyötä asiakasyrityksen kanssa, selvittäen perusteellisesti kuinka yrityksen toimintaa voidaan palvelulla tukea. Lisäksi tietoa haetaan tutkimalla muiden yritysten vastaavanlaisia verkkopalveluita. Tarkoituksena hakea inspiraatiota ja toisaalta myös 1

3 analysoida näiden palveluiden toimivuutta, ja tätä kautta pyrkiä luomaan erityisen toimiva palvelu tilaajayritykselle. Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa verkkopalvelun mahdollisimman vaivaton toteutus. Suunnittelu mukailee Garretin esittämää suunnittelutyön viittä tasoa. Tasot on esitetty seuraavassa (Lähde: Oppimateriaali, Työvaiheet 3.2 tyovaiheet) : Taso 1: Palvelun strategia (strategy plane) käyttäjien tarpeiden määrittely palveluntuottajan tavoitteet esim. liiketoiminnalliset tavoitteet Taso 2: Palvelun rajaus (scope plane) toiminnallisuuteen liittyvät vaatimukset informaatiosisällölliset vaatimukset Taso 3: Palvelun rakenne (structure plane) vuorovaikutuksen suunnittelu informaatioarkkitehtuurin suunnittelu Taso 4: Palvelun kehys (skeleton plane) informaation esitystavan suunnittelu käyttöliittymän suunnittelu liikkumisjärjestelmän suunnittelu Taso 5: Palvelun ulkoasu (surface plane) Varsinainen suunnittelu tehdään käyttäen apuna aivoriihi - tyyppisiä menetelmiä. Suunnittelutiimi kokoontuu säännöllisesti. Ryhmä on etukäteen sopinut käsiteltävän aiheen, joka tarjoaa mahdollisuuden ideoiden työstämiselle jo ennen palaveria. Haastavissa tilanteissa voidaan turvautua esimerkiksi SWOT - analyysin kaltaisiin työkaluihin. Haasteeksi voivat koitua esimerkiksi tilanteet jossa ryhmän on valittava useista vaihtoehdoista paras. 2. Synopsis 2.1. Kohderyhmä Verkkopalvelun suurimpana kohderyhmänä ovat Kenkäkaupan asiakkaat. Yrityksen asiakkaita ovat pääasiassa vuotiaat laatu- ja muotitietoiset ihmiset. Muita kohderyhmiä verkkopalvelulle ovat muun muassa potentiaaliset asiakkaat, raaka- aineiden toimittajat ja jälleenmyyjät. Tietoa yrityksestä 2

4 saattavat hakea myös esimerkiksi mahdolliset kilpailijat, kuljetuspalveluita tarjoavat yritykset, rahoittajat sekä muut yhteistyöstä kiinnostuneet tahot Verkkopalvelun tuoteidea Suunniteltava verkkopalvelu on itsenäinen kokonaisuus, joka koostuu kahdesta osasta: Kenkäkaupan verkkosivustosta, joka sisältää tietoa yrityksen tuotteista ja niiden hoidosta, valmistusprosesseista, raaka- aineista, arvoista ja jälleenmyyjistä. Tekstin lisäksi infromaatiota tarjotaan kuvien avulla. Verkkokaupasta, joka tarjoaa mahdollisuuden asiakkaille ostaa laadukkaita tuotteita kuljetettuna suoraan kotiovelle. Tämän lisäksi kauppa tarjoaa mahdollisuuden ostaa hoitotuotteita kengille. Verkkokauppa sisältää informaatiota sekä kuvien että tekstin muodossa. Yrityksellä ei ole aiempaa verkkosivustoa, joten palvelu on tuotettava kokonaan uutena Verkkopalvelun tavoite: Miksi verkkopalvelu aiotaan toteuttaa? Verkkopalvelu toimii kenkäkaupan liiketoiminnan välineenä. Kenkäkaupan tavoitteena on, että suurin osa tuotteiden myynnistä tapahtuisi verkkokaupassa, joten verkkopalvelun strateginen merkitys yritykselle on suuri. Verkkopalvelun tarkoitus onkin mahdollistaa tuotteiden myynti verkkokaupassa, sekä pyrkiä verkkosivujen kautta edistämään myyntiä ja antamaan kuluttajille informaatiota. Käytännössä verkkopalvelun päätavoite on siis saada sivuston vierailijat, pääasiassa kuluttajat ostamaan tuotteita verkkokaupan kautta. Tavoitteena on, että kuluttaja ei myöskään palauta tuotetta, sillä tästä aiheutuu yritykselle lisäkuluja. Tämän vuoksi asiakkaan on mahdollista antaa jaloistaan mitat, joiden perusteella kengät valmistetaan. Jotta kuluttajat innostuisivat ostamaan kenkiä verkkokaupasta, pyritään Kenkäkaupan verkkosivustolla antamaan yrityksestä mahdollisimman luotettava ja positiivinen kuva kertomalla yrityksen arvoista, kenkien valmistusmenetelmistä ja tuotetiedoista Verkkopalvelun toimintaperiaate: Miten tai millä tavoin verkkopalvelun tavoite saavutetaan? 3

5 Verkkopalvelun perusidea on Kenkäkaupan verkkokaupan, sekä yleisen verkkosivuston sisältävä kokonaisuus. Käyttäjät voivat etsiä tietoa yrityksestä, selailla verkkokaupan eri tuotteita, sekä tehdä tuotehakuja kategorioittain tai erilaisin hakukriteerein. Verkkokaupan tuotteista on myös saatavilla lisätietoa ja kuvia. Käyttäjät voivat siirtää haluamiaan tuotteita ostoskoriin ja tehdä niitä koskien tilauksen, sekä maksaa kyseiset tuotteet verkkopalvelun kautta. Käyttäjien verkkopalvelun käytön tavoitteena on hankkia kyseiseltä yritykseltä laadukkaita kenkiä. Jotta kuluttajien olisi mielekästä vierailla Kenkäkaupan verkkosivustolla, sen visuaaliseen ilmeeseen panostetaan. Verkkopalvelun tekninen toteutus ostetaan muualta. Kenkäkaupan henkilöstöä voi ja pitää kouluttaa verkkopalvelun käytössä tarpeen vaatiessa, mutta tarkoitus olisi, että verkkopalvelun sisältöä hallinnoidaan jonkun sisällönhallintajärjestelmän (esimerkiksi Wordpress) avulla. Näin sisällönhallinta olisi mahdollisemman helppoa Kenkäkaupan henkilökunnalle. Tekniseen toteutukseen kuuluu tässä yhteydessä myös verkkopalvelun asennus ja ylläpito. Jälkinmäinen koskee nimenomaaan teknistä puolta, esimerkiksi sisällönhallintajärjestelmän version päivitystä. Teknisen toteutuksen toimittaja huolehtii myös palvelintilasta ja palvelimen ominaisuuksista (esimerkiksi PHP- ja MySQL- tuki, tai mitä toimittajan valitsema järjestelmä vaatiikaan). Kenkäkauppa kysyy usealta alan yritykseltä tarjouksen kyseisen verkkopalvelun toteutuksesta, mutta yritys on alustavasti budjetoinut verkkopalvelun hankintaan 1500 euroa, ja sen lisäksi palvelun ylläpitoon 1500 euroa per kalenterivuosi. Kilpailutuksen jälkeen Kenkäkauppa toivoo verkkopalvelun olevan asiakkaille avoinna viimeistään kolmen kuukauden kuluttua. 3. Tilaajaorganisaation strategiset tavoitteet Verkkopalvelun tilaajaorganisaatio Kenkakauppa on perustettu vuonna 2011, ja työllistää tällä hetkellä kolme henkilöä. Yritys tuottaa jalkineita, joita myydään tällä hetkellä yrityksen omassa liikkeessä Tampereella, sekä jatkossa yrityksen verkkokaupassa. Tavoitteena yrityksellä on tuottaa laadukkaita, ainutlaatuisia ja ennen kaikkea suomalaisia kenkiä. Nämä ovat myös asioita joita yritys haluaa viestiä sidosryhmilleen. Pyrkimyksenä on luoda brändi johon liitetään mielikuva kotimaisesta, laadukkaasta, ekologisesta, pitkäikäisestä, ainutlaatuisesta, ajattomasta jalkineesta, joka sopii pohjoisen oloihin. Ainutlaatuisuutta tuotteisiin pyritään tuomaan tarjoamalla asiakkaille mahdollisuus valita kenkämallin lisäksi myös halutessaan materiaalit joista kenkä valmistetaan. Yrityksen nuoresta iästä johtuen todellista näyttöä kenkien kysynnästä ei vielä 4

6 ole. Näin ollen oletetaan että on olemassa riski liiketoiminnan kannattamattomuudelle. Erityisesti verkkokaupassa myytävien räätälöityjen tuotteiden kohdalla on olemassa riski tuotepalautuksista. Tietyn ihmisen mieltymyksiä vastaavaa kenkää saattaa olla haastava myydä toiselle asiakkaalle. Toisaalta yritys hakee yhä linjaansa, eikä mitään peruuttamatonta ole tehty. Edullisempien kenkien tuottaminen ykköstuotteiden myynnin tueksi on myös harkittu. Kenkäkaupan tuotteiden hinta rajaa tuotteiden kohderyhmää merkittävästi. Verkkopalvelun avulla pyritään tavoittamaan mahdollisimman moni asiakas sekä potentiaalinen jälleenmyyjä. Verkkopalvelun toivotaan myös herättävän mielenkiintoa yhteistyökumppaneissa. Palvelun ainoana tavoitteena ei siis ole tuotteiden myynti, vaan sen on tarkoitus toimia myös tietolähteenä Kenkäkaupasta kiinnostuneille. Sivuston ei ole tarkoitus rajoittaa liiketoimintaa tiettyyn suuntaan esimerkiksi tuotteiden suhteen, vaan sisältöä on pystyttävä muokkaamaan yrityksen toimintaa vastaavaksi, toiminnan jalostuessa ja vakiintuessa. 4. Verkkokaupan tavoitteet Verkkopalvelun tavoitteena on esitellä kuluttajille Kenkäkauppaa yrityksenä sekä saada heitä ostamaan tuotteita verkkopalvelun yhteydessä olevasta verkkokaupasta. Verkkopalvelun avulla edistetään yrityksen strategisia tavoitteita, joista kerrottiin edellisessä luvussa. Verkkopalvelun avulla pyritään saavuttamaan yrityksen kohderyhmät ja saamaan heidät Kenkäkaupan asiakkaiksi. Verkkopalvelun tavoitteena on olla sekä toimiva että helppokäyttöinen, jotta palvelun käyttö ei muodostuisi esteeksi Kenkäkauppaan tutustumisessa. Koska verkkopalvelun kohderyhmään kuuluvat myös iäkkäät henkilöt, verkkopalvelusta on tehtävä mahdollisimman selkeäksi. Verkkokaupan käyttäminen on oltava helppoa ja luotettavaa, jotta kenkien ostaminenkin olisi mahdollisimman vaivatonta. Kenkäkauppa pyrkii tavoittamaan mahdollisimman suuren asiakaskunnan verkkopalvelun avulla. Jotta kuluttajien ja muiden sidosryhmien olisi mielekästä vierailla Kenkäkaupan verkkosivustolla, siitä tehdään myös visuaalisesti mahdollisimman miellyttävä ja positiivisia tunteita herättävä. Verkkopalvelu toteutetaan visuaalisesti siten, että kuluttajat saavat yrityksestä edustavan ja totuudenmukaisen kuvan. Verkkopalvelusta pyritään tekemään niin houkutteleva, että myös he, jotka ovat kohderyhmän ulkopuolella, kiinnostuisivat verkkopalvelusta. Käyttäjän 5

7 annetaan huomata, että Kenkäkauppa haluaa tehdä kaikkensa asiakkaiden jalkojen hyvinvoinnin ja näyttävyyden eteen. Verkkopalvelusta halutaan tehdä sellainen, että kuluttajat viihtyvät selaillessaan tietoja Kenkäkaupasta sekä saavat tunteen, että haluavat ostaa kenkiä juuri kyseisestä yrityksestä. Kenkäkauppa valmistaa laadukkaita kenkiä ja haluaa kuluttajien myös tietävän sen. Tämän takia verkkopalvelussa kerrotaan melko tarkasti, millaisista materiaaleista ja miten kengät valmistetaan. Palvelun motto on: Luotettavuus, laatu ja selkeys. Verkkopalvelua toteutettaessa nämä kolme asiaa pidetään koko ajan mielessä. Kun näiden perusteella toteutetaan verkkopalvelu, myös käyttäjä kokee sen, että verkkopalvelu on luotettava, yritys verkkopalveluineen on laadukas ja asiat esitetään niin selkeästi, että kuluttajan ei tarvitse miettiä asioiden todenmukaisuutta tai oikeellisuutta, vaan he voivat lukea kiinnostavat ja tärkeimmät asiat suoraan verkkopalvelusta. Verkkopalvelun tärkeimpänä tavoitteena on lisätä myyntiä ja saada yrityksen asiakaskuntaa kasvamaan. 5. Kohderyhmät Kenkäkaupan verkkopalvelun päätavoitteen näkökulmasta tarkasteltuna keskeisimmät käyttäjät ovat kuluttajia, joko Kenkäkaupan asiakkaita tai potentiaalisia asiakkaita. Verkkopalvelua käyttävät enemmän tai vähemmän muutkin verkkopalvelun sidosryhmät, kuten Kenkäkauppa- yritys, sekä yritykseen tavalla tai toisella yhteydessä olevat sidosryhmät. Kuluttajille suunnatussa verkkokaupassa kuluttajat ovat kuitenkin keskeisimmässä roolissa mietittäessä verkkopalvelun sisältöä ja toteutusta. Kenkäkauppa- yrityksen ja verkkopalvelun kannalta tavoitteenmukaista olisi jos jokainen palvelua käyttävä kuluttaja suorittaisi ostotapahtuman verkkokaupassa, eli muuttuisi yrityksen potentiaalisesta asiakkaasta yrityksen asiakkaaksi. Käytännössä jokainen verkkopalvelua käyttävä kuluttaja voidaan nähdä potentiaalisena asiakkaana. Toisaalta ei kuitenkaan ole realistista että jokainen verkkopalvelun kävijä tilaisi tavaraa verkkokaupan kautta, joten on syytä miettiä kenelle palvelu halutaan ensisijaisesti kohdistaa ja minkälaiset käyttäjät ovat kaikista todennäköisimpiä tilaajia. Käytön perusteella tarkasteltaessa, käyttäjien voidaan ajatella jakautuvan niin sanotusti tiettyä tuotetta etsiviin tai palvelua yleisesti selaileviin käyttäjiin. Tietynlaista tuotetta etsivä käyttäjä on päätynyt verkkopalveluun omaavansa tarpeen johdosta. Käyttäjä saattaa etsiä itselleen uusia kenkiä tai nahkasaappaita, jolloin päätyy Kenkäkaupan verkkopalveluun tietty tarkoitus tai tarve mielessään. Yleisesti selaileva käyttäjä on syystä tai toisesta päätynyt 6

8 verkkosivulle ilman sen suurempaa tarkoitusta tai tarvetta. Oleellisena erona näiden käyttäjien välillä on, että saapuessaan verkkopalveluun tiettyä tuotetta etsivällä käyttäjällä on tietty ennalta tiedostettu tarve, kun taas yleisesti selaileva käyttäjä ei etsi tietynlaista tuotetta tai omaa ennalta määritettyä tarvetta. Verkkopalvelun näkökulmasta tämä edellyttää sekä asiakastarpeiden täyttämistä, että niiden luomista. Verkkopalvelun avulla täytyisi näin ollen pystyä täyttämään ennalta määritetty asiakkaan tarve, tai tarvittaessa tavoitella muokkaamaan tätä tarvetta. Toisaalta verkkokaupan täytyy pyrkiä myös luomaan asiakkaalle tarve, jotta yleisesti selailevat käyttäjät saataisiin kiinnostumaan tuotteista. Toisin sanoen asiakas joka ei ennalta tiedostanut tarvitsevansa nahkasaappaita, saattaakin havaita verkkokaupassa kengät jotka kuitenkin haluaa hankkia, esimerkiksi halvan hinnan, edustavan ulkonäön, laadun tai toimituksen helppouden vuoksi. Verkkopalvelun kohteena olevat käyttäjäryhmät voidaan tässä tapauksessa jakaa tarkasteltavaksi esimerkiksi ikä, sukupuoli, arvot ja muut erilaiset ominaisuudet huomioiden. Kenkäkaupan kohteena ovat suomalaiset ja pohjoismaalaiset kuluttajat, joten tarkasteltavat käyttäjäryhmät ovat rajoittuneet maantieteellisesti tälle alueelle. Tällöin ei ole välttämättä tarpeen huomioida esimerkiksi radikaaleja kulttuureista tai sääolosuhteista johtuvia eroavaisuuksia kuluttajien käyttäjäryhmien välillä. Toisaalta kuitenkin maaseudulla ja kaupungissa asuvat kuluttajat on kuitenkin syytä huomioida erikseen, erilaisten tarpeidensa vuoksi. Kenkäkaupan verkkopalvelun käyttäjäryhmät voidaan jakaa tarkasteluun esimerkiksi kuluttajan tuotteessa ensisijaisesti arvostaman piirteen perusteella. Tällöin erilaisia käyttäjäryhmiä olisivat esimerkiksi laatutietoiset kuluttajat, muotitietoiset kuluttajat, ekologisuutta arvostavat kuluttajat ja hintatietoiset kuluttajat. Kenkäkaupan verkkopalvelun pääasialliset käyttäjäryhmät ovat ensisijaisesti laatua ja ekologisuutta arvostavia, nuoria tai keski- ikäisiä miehiä tai naisia. Käytännössä kaikenlaisten kuluttajakäyttäjäryhmien konkreettinen tavoite verkkopalvelun käytössä on pääasiassa joko kenkien ostaminen, tai tuotetietojen sekä yritystä koskevan tiedon hankinta. 6. Verkkopalvelun rakenne Verkkopalvelu tarjoaa käyttäjille tietoa Kenkäkaupasta ja sen tuotteista. Käyttäjät voivat myös ostaa yrityksen tuotteita verkkopalvelun verkkokauppatoimintojen avulla. Rakenteeltaan palvelu on seuraavanlainen: Etusivu o Lyhyt kuvaus yrityksestä ja sen toimintatavoista o Linkit uutuuksiin ja tarjouksiin 7

9 Tietoa yrityksestä o Tarkempi kuvaus yrityksestä o Yrityksen yhteystiedot o Jälleenmyyjien tiedot Tietoa tuotteiden valmistuksesta o Tietoa siitä, kuinka Kenkäkaupan kengät valmistetaan Tuotesivut o Tuotelistaus, josta linkit tuotteiden kuvauksiin o Tuotekuvauksissa on mahdollisuus lisätä tuote ostoskoriin Blogi o Kenkäkaupan työntekijöiden ylläpitämä blogi Kenkäkauppaan liittyvistä tarinoista Asiakkaiden kokemuksia ja kommentteja o Asiakkaiden kokemukset ja kommentit Kenkäkaupan tuotteista ja tuotteiden tilaamisesta Usein kysytyt kysymykset ja lisätiedot o Asiakkaiden esittämät kysymykset ja Kenkäkaupan vastaukset o Maksu- ja toimitusehdot 7. Verkkopalvelun ulkoasu Verkkopalvelun ulkoasusta tulee välittyä käyttäjälle heti ensisilmäyksellä Kenkäkaupan edustamat arvot, eli laadukkuus, kotimaisuus ja ammattitaito. Ulkoasun tulee olla näyttävä, mutta se ei saa hyppiä silmille, vaan tarkoitus on houkutella asiakkaita maltillisella asettelulla ja luonnollisilla väreillä. Käyttäjä on saatava vakuuttuneeksi siitä, että tämä verkkokauppa on laadultaan oman alansa parhaita ja sitä kautta luotettavampia palveluita. Yleisilmeen on oltava raikas sekä siisti. Asettelulla on suuri vaikutus käyttäjän tunnetilaan, ja sillä on vaikutus monen ihmisen rationaaliseen toimintaan. Ääritilanteessa se voi jopa ratkaista käyttäjän ostopäätöksen, joten myöskin informaation pitää olla hyvin (mutta ei hyökkäävästi) aseteltu. Ulkoasuun tulee jättää tyhjää tilaa (mieluummin liikaa kuin liian vähän), jotta käyttäjän silmä ei ärsyyntyisi vaan käyttäjä voisi keskittyä verkkokaupan sisältöön. Väriskaala sivustolla on oltava luonnonläheinen, sillä luonnosta otetut värit 8

10 viestivät ekologisia arvoja. Sen lisäksi on huomattu, että aikuinen ihminen arvostaa eniten luonnollisia värejä (esimerkiksi sinisen ja vihreän sävyjä). Kenkäkauppa ei halua tietenkään poissulkea nuoria asiakkaita, mutta tuotteiden hinnat voivat olla sopivampia aikuisille kuin nuorille. Kokonaisuudessaan verkkokaupan on jätettävä käyttäjälleen sellainen kuva, että hän käyttää laadukkaan kotimaisen yrityksen palvelua. Suomalaiset arvostavat ihmisissä, niin kuin myös yrityksissä ennen kaikkea luotettavuutta, ja se on arvo minkä Kenkäkauppa haluaa itsestään tuoda esille. Lähteet Tervakari A- M., Silius, K. & Koro, J Verkkopalvelun sisällöntuotanto. Oppimateriaali. [http://hlab.ee.tut.fi/piiri/vpsist- oppimateriaali]. Luettu

ELINA ROINE, SANTERI TUOMINEN, MIIKKA VUORINEN LUMIHANGESSA. Elmisa

ELINA ROINE, SANTERI TUOMINEN, MIIKKA VUORINEN LUMIHANGESSA. Elmisa ELINA ROINE, SANTERI TUOMINEN, MIIKKA VUORINEN LUMIHANGESSA Elmisa MATHM-47250 Verkkopalvelun sisällöntuotanto 6.2.2013 Sisällys 1 Synopsis... 3 2 Konseptisuunnitelma... 4 2.1 Menetelmiä ja malleja...

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus

Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Ammattijärjestäjä Aulasvuori Www-projektin kuvaus Minne Seppälä Avat 2014 Dokumentaatio 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 1.1 Projektin aloitus... 3 1.2 Aikataulu... 4 1.3 Kustannusarvio... 4 2 ULKOASU... 5 2.1

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi

Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Visuaalinen käyttöliittymäanalyysi Johdanto Tehtävänä on analysoida Saariston ekologia-kurssilla käytettävän tietokoneohjelman käyttöliittymän visuaalisia ominaisuuksia. Vastaa ensiksi VisaWi -lomakkeeseen

Lisätiedot

MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi

MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi AMPPARIT.COM VERKKOPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA RYHMÄ VUTUKA MIIKKA VUORINEN, SANTERI TUOMINEN, TONI KAUPPINEN MAT-81100 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi II SISÄLLYS 1 Arvioitava verkkopalvelu 3

Lisätiedot

Kannattava verkkokauppa

Kannattava verkkokauppa Kannattava verkkokauppa Digi-ABC-koulu kaupan ja palvelualan yrityksille 28.5.2015 Olli Miettinen, Vilkas Group @ollimiettinen #digiabckoulu Agenda Miksi perustaisin verkkokaupan? Mitä riskejä verkkokaupan

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa

MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa MTK:n esitteet ja materiaalit verkkokaupassa http://mtkmateriaalit.valmiskauppa.fi Ohjeiden versio 23.9.2014 MTK:n esitteiden ja materiaalien tilaus siirtyy syyskuussa 2014 verkkokauppaan. MTK:n liitot

Lisätiedot

Ohjeistus verkkoprojektiin

Ohjeistus verkkoprojektiin Ohjeistus verkkoprojektiin Luomuyrityksen web design brief -työkirjamalli HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Projektin RAAMIT JA RAJAUKSET Onko sinulla toiveita julkaisujärjestelmästä

Lisätiedot

Miksi käytettävyys on tärkeää

Miksi käytettävyys on tärkeää WWW-suunnittelu Webissä tärkeintä on käytettävyys. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos käyttäjä ei löydä jotakin tuotetta, hän ei myöskään osta sitä. Webissä asiakas on kuningas, hiiri aseenaan

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3

Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Tuo$eiste$ujen palveluiden myyn3 ja markkinoin3 Kimmo Levä Pääsihteeri Auttaa museoita menestymään MUSEOPALVELUJEN SEGMENTOINTI MUSEOPALVELUJEN SEGMENTIT Yhteiskunnalliset palvelut julkiselle sektorille

Lisätiedot

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify

Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto. Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Perussurffaajat: Tiia Tirkkonen, Teppo Porkka, Janne Tuomisto Verkkopalvelun arviointisuunnitelma Spotify Tampereen teknillinen yliopisto Hypermedia MATHM- 00000 Hypermedian opintojakso 30.9.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta?

Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? Miten digimarkkinoinnilla tehdään tulosta? OSA 1 /2 idealmainos.fi Miten verkkosivut toimivat myynnin käynnistäjänä? Miten mittaamme Digitaalisen markkinoinnin tuloksia? Voiko digitaalinen markkinointi

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Kuluttajatutkimus. Käyttäjäkokemus tuote- ja pakkauskehityksen tukena - case valmisruoat. Makery ja PTR

Kuluttajatutkimus. Käyttäjäkokemus tuote- ja pakkauskehityksen tukena - case valmisruoat. Makery ja PTR Kuluttajatutkimus Käyttäjäkokemus tuote- ja pakkauskehityksen tukena - case valmisruoat Makery ja PTR, Viikinkaari 4, FI-00790 Helsinki, Finland // www.makery.fi Makery on elintarvikealan kehitysyhtiö.

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

MARKKINOINTIAINEISTONHALLINTA

MARKKINOINTIAINEISTONHALLINTA Minna Andersson, Canter Oy MARKKINOINTIAINEISTONHALLINTA Jokaisen työntekijän koneelta löytyy välineet markkinointiviestin tuottamiseen. Toisaalta kätevää, mutta toisaalta tässä on vaarana, että yritykseltä

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy

Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy Case: Asiakaslupaus SURF-arkkitehtipalvelut Puucomp Oy - Kiteytetty asiakaslupaus - Esitystapa asiakaslupaukselle Mistä kaikki alkoi? Oy Puu-Component Ab perustettiin alihankintayritykseksi valmistamaan

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

Enjoy Online Shopping.

Enjoy Online Shopping. Enjoy Online Shopping. Nosto parantaa verkkokaupan Enjoy Online Shopping. tulosta tuottamalla asiakkaille henkilökohtaisen ostokokemuksen Nosto vaikuttaa positiivisesti Verkkokaupan konversioon Tilauksen

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2 Sivu 1/6 Sisällysluettelo 1. Kaupan asetukset... 2 1.1. Maksunvälittäjän valinta ja käyttöönotto... 2 1.2. Kaupan tiedot... 3 1.3. Postitus ja toimitusmaksut... 3 1.4. Verot... 4 1.5. Kaupan valuutta ja

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ!

PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! PALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ, OLKAA HYVÄ! HENRI PIKKARAINEN p. 044 520 7709 & KIRSI HUOTARI p. 050 547 6566 Miksi Lähiruokadiili? Lähiruokadiili tarjoaa mahdollisuuden ostaa lähiruokaa suoraan tuottajalta.

Lisätiedot

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena

Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena Palvelukatalogi liiketoiminnan tukena itsmf risteily 10.2.2011, Eija Hallikainen DataCenter Finland Oy:n palvelutarjooma Korkean käytettävyyden energiatehokkaat konesalipalvelut Laadukkaat etä- ja lähitukipalvelut,

Lisätiedot

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013

Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen. Eija Lenkkeri 9.10.2013 Kotityöpalvelualan imagoon vaikuttaminen Eija Lenkkeri 9.10.2013 Alan mielikuva? Piikakulttuuriin Jokainen osaa kotityöt Harmaa talous, pimeä työ Moniosaajia Arjen auttajia Historiaa Käsite Kotityöpalvelu

Lisätiedot

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Teemu Leppänen Puhujan esittely Verkkosivuja vuodesta 1999 Tietoliikennealan koulutus Kouluttajana noin 10 vuotta Asunut Englannissa ja Australiassa Oma yritys vuodesta

Lisätiedot

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014

v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 v4.0 Palvelukuvaus 1.11.2014 - 2-5 Internetsivustopaketti nettihelmi nettihelmi on Avaimet käteen Internetsivusto ratkaisu. Palvelu sisältää laadukkaan graafisen ulkoasun nettihelmi perussivupohjaan ja

Lisätiedot

Lisäarvoa asiakkaalle

Lisäarvoa asiakkaalle Lisäarvoa asiakkaalle Hyvä kumppani tuo yritystoiminnalle selkeän lisäarvon. Mellano Oy:n toiminnan tavoitteena on olla asiakkaalleen paras lisäarvon tuottaja. Olemme Suomen johtava kodin kiintokalustekomponenttien

Lisätiedot

Tuloksia tehokkaalla markkinoinnilla. Heitä nurkkaan vaikeat suunnitelmat. Ala töihin ja mittaa työtäsi!

Tuloksia tehokkaalla markkinoinnilla. Heitä nurkkaan vaikeat suunnitelmat. Ala töihin ja mittaa työtäsi! Tuloksia tehokkaalla markkinoinnilla Heitä nurkkaan vaikeat suunnitelmat. Ala töihin ja mittaa työtäsi! Kokonaisuus Sähköisen markkinoinnin kehittäminen pitää sisällään kohderyhmän määrittelyn, selkeän

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Kuluttajatutkimus. Käyttäjäkokemus tuote- ja pakkauskehityksen tukena - case valmisruoat. Makery ja PTR

Kuluttajatutkimus. Käyttäjäkokemus tuote- ja pakkauskehityksen tukena - case valmisruoat. Makery ja PTR Kuluttajatutkimus Käyttäjäkokemus tuote- ja pakkauskehityksen tukena - case valmisruoat Makery ja PTR, Viikinkaari 4, FI-00790 Helsinki, Finland // www.makery.fi Makery on elintarvikealan kehitysyhtiö.

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 1. työpaja

Thl.fi määrittely 1. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 1. työpaja 16/10/2012 Agenda Lyhyet esittäytymiset Työpajan esittely

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Ajanvarauspalvelu T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Idea Ajanvarauspalvelumme ideana on yhdistää kaikki kunnan palvelut yhteen sivustoon, jolloin palvelujen

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille

PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi hakukoneille PDF-tiedostojen optimointi herättää ristiriitaisia tunteita. Jotkut väittävät, että PDF:illä ei ole mitään arvoa hakukoneoptimointimielessä, toiset taas puhuvat

Lisätiedot

Millainen on minun huonekaluni? Kuluttajaryhmät. Terhi Anttila Hannu Tuuri

Millainen on minun huonekaluni? Kuluttajaryhmät. Terhi Anttila Hannu Tuuri Millainen on minun huonekaluni? Kuluttajaryhmät Terhi Anttila Hannu Tuuri 1. JOHDANTO Tutkimus on osa Palvelevat puuyritykset hanketta, jota on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lisätiedot

downswingshop.com Konseptisuunnitelma

downswingshop.com Konseptisuunnitelma Tampereen teknillinen yliopisto 11.2.2014 MAT 80100 Informaatioarkkitehtuurin suunnittelu downswingshop.com Konseptisuunnitelma Team Downswing Petteri Nyrhilä Henrik Braun Henri Matikainen Mike Koivisto

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITTO RY

SUOMEN KUNTALIITTO RY Karttaliittymä Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tausta... 2 1.2 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Lyhenteet...

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa

LUT/TUTA 2011 CS20A0050 Toimitusketjun hallinta Case Rasa YRITYSKUVAUS RASA OY Rasa Oy on suomalainen teollisuusyritys, joka on perustettu 50-luvulla. Rasa Oy toimittaa rakentamiseen liittyviä ratkaisuja, ja sillä on toimipisteitä 12 maassa. Se pyrkii tarjoamaan

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA

TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA TARKENNETTU PROJEKTISUUNNITELMA Rucola Plus/Internet markkinointi ja myynti -toteutus Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma (OSKE) SISÄLLYS 1 Yhteenveto... 3 2 Rucola Plus/Internet-markkinointi

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan

Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Wordpress- ohje nettisivujen laadintaan Leo Suomela 2 / 13 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Aloitusnäkymä... 3 3 Ohjausnäkymä... 4 4 Sivujen lisäys... 6 5 Etusivun määritys... 9 6 Teeman muokkaus... 13 3 / 13

Lisätiedot

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN Miksi kannattaa rekisteröityä? 1. Saat heti käyttöösi edullisemmat hinnat 2. Yritykset, seurat ja julkishallinto saavat käyttöön muiden maksutapojen lisäksi laskutuksen

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa

Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa netistä kaikille tulevaisuudessa Lähiruokaa ammattikeittiöihin seminaari. 13.11.2014. Eero Kananen, LähiPro Oy, Ruokaa Suomesta palvelu eero@lahipro.fi, 040 5862850 1 Esityksen sisältö Lähiruoan

Lisätiedot

Valmentajalisenssi. Käyttöohjeet

Valmentajalisenssi. Käyttöohjeet Valmentajalisenssi Käyttöohjeet Valmentajalisenssi on maksullinen TrainIt-palvelun lisäosa, joka tarkoitettu valmentajien ja Personal Trainereiden käyttöön. Valmentajaominaisuuksien avulla voit valmentaa

Lisätiedot

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja

Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja Sami Köykkä Matkailutuotteet ostettaviksi Sessions-työpaja 26.2.2014 Agenda 10:00 Aloitus 10:20 Kertaus 10:45 Vieraileva puhuja 11:30 Lounas 12:15 Ratkaisun suunnittelu 13:20 Toteutussuunnitelma 13:50

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14

Arkkitehtuurikuvaus. Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy. Ryhmä 14 Arkkitehtuurikuvaus Ratkaisu ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden hallintaan Innofactor Oy Ryhmä 14 Muutoshistoria Versio Pvm Päivittäjä Muutos 0.4 1.11.2007 Matti Eerola 0.3 18.10.2007 Matti Eerola 0.2

Lisätiedot

Rakentajat. PELOTON energiaremontti

Rakentajat. PELOTON energiaremontti Rakentajat PELOTON energiaremontti FAKTA Asuminen 30 % henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä ONGELMA Asiakas ei osaa Systeemit monimutkaistuvat Kokonaisuudet pitää sovittaa yhteen Kauppa ei osaa HUOLTO

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

YRITYSESITE / COMPANY BROCHURE

YRITYSESITE / COMPANY BROCHURE YRITYSESITE / COMPANY BROCHURE 1 2 PAINO/PRINTING: WG PRINT OY, VAASA KANSI/COVER: GALERIE ART SILK 250G SISÄSIVUT/INSIDE: GALERIE ART SILK 130G KANSIKUVA/COVER PHOTO, VAASA SCIENCE PARK: TIMO LEHTONEN

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion

TeamCHAMPION TeamCHAMPION wiki.tut.fi/champion 1 TYÖPAJAN ASKELEET 2 Valmistautuminen Alustus Tiimitilanteet Tiimiroolit Tulokset Analysointi Toimenpiteet Yhteenveto VALMISTAUTUMINEN 3 Työpajan luonti Fasilitoija luo tiimiroolityökaluun uuden työpajan.

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA www.liiketoiminta.info/lumo SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ MYYNNIN TUKENA 3. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite Osallistuja ymmärtää sosiaalisen median

Lisätiedot

Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta. Elisa Oyj Kati Mikkonen

Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta. Elisa Oyj Kati Mikkonen Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta Elisa Oyj Kati Mikkonen Elisa Oyj Elisa on tietoliikenne- ja ICT-palveluyritys. Tuomme elämyksiä suomalaisten elämään ja tuottavuutta liiketoimintaan online-

Lisätiedot

Hanna Airikka P721KNrB/B5222. Verkkosivuanalyysi. raportti Kulttuurituotannon ko.

Hanna Airikka P721KNrB/B5222. Verkkosivuanalyysi. raportti Kulttuurituotannon ko. Hanna Airikka P721KNrB/B5222 Verkkosivuanalyysi raportti Kulttuurituotannon ko. Toukokuu 2011 SISÄLTÖ 1 VERKKOSIVU... 2 1.1 Verkkosivun viesti ja kohderyhmä... 2 1.2 Ulkoasu... 2 1.3 Päivitys... 3 2 POHDINTA...

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPPOJEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT MAAILMALTA

VÄHITTÄISKAUPPOJEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT MAAILMALTA VÄHITTÄISKAUPPOJEN PARHAAT KÄYTÄNNÖT MAAILMALTA Teksti Annika Hirvi Kuvat: GIA-kilpailu 2007 Julkisivu Riviera Maisonin myymälän ilme ulkoapäin on mahtava: talo talon sisällä, erittäin erikoinen ratkaisu.

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot