Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa)"

Transkriptio

1 Kansalliset ilmailumääräykset ja niiden muutokset (sisältäen myös EASA asiaa) Jani Kosonen Lupakirjat yksikkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2 Sisältö Yleistä Ilmailulaki 864/2014 Medikaali Kansallinen koulutus Purjelento & mopu Kuumailmapallot Ultrakevyet Autogirot Muita määräyksiä TRG M1-11, PEL M2-92 & -93 RT OPS M1-20 Kansallisen I/A miehitys PEL M3-4 (tarvittaessa) Liikenteen turvallisuusvirasto 2

3 Yleistä Hakemukset ja muut asiakirjat lähetetään osoitteeseen tai Liikenteen turvallisuusvirasto PL Helsinki Oulu Rovaniemi Täydentäessä viitatkaa asian diaarinroon jos tiedossa (TRAFI/ ) Vaasa Lupakirjat yksikkö palvelee tai Savonlinna Lappeenranta Puh (arkisin klo 9-11) Turku Maarianhamina Kotka Helsinki Liikenteen turvallisuusvirasto 3

4 Lomakkeet: Lupakirjahakemus LU3133 ja EASA muunto LU3131(har) Liikenteen turvallisuusvirasto 4

5 Ilmailulaki (864/2014) df 47 Luvan myöntämisen edellytykset ja luvan lajit 50 Liikenteen turvallisuusviraston oikeus tietojen saantiin 143 Henkilölle myönnetyn luvan peruuttaminen 54 Lento-oppilas Liikenteen turvallisuusvirasto 5

6 Rikostietojen vaikutus lupaharkinnassa (ilmailulaki 47 ) Rikostausta saattaa vaikuttaa lupakirjan myöntämiseen Ilmailulain mukaan lupaa ei myönnetä, jos hakija on soveltumaton sen haltijaksi Hakijan on katsottava olevan soveltumaton luvan haltijaksi esim. silloin, jos hän on aiemmalla toiminnallaan osoittanut sellaista yleistä piittaamattomuutta säännöksistä tai määräyksistä, että on syytä epäillä hakijan kykyä tai halua noudattaa ilmailun turvallisuuden kannalta olennaisia säännöksiä ja määräyksiä. Käytännössä yksittäinen teko ei vielä (välttämättä) osoita hakijaa soveltumattomaksi. Jos tekoja on useita ja ne ovat vakavia, voi niillä selkeämmin olla vaikutusta lupakirjan myöntämiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 6

7 Tiedonsaantioikeus (ilmailulaki 50 ) Trafilla on luvan myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen edellytysten arvioimiseksi oikeus saada tiedot seuraavista rikoksista: liikenneturvallisuuden vaarantaminen ilmailussa törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ilma-aluksen tai muun kulkuneuvon kuljettaminen tai ohjaaminen alkoholin tai muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena (esim. ilmaliikennejuopumus, törkeä rattijuopumus, rattijuopumus, vesiliikennejuopumus) alkoholin tai muun huumaavan aineen käyttäminen lentoturvallisuuteen vaikuttavassa tehtävässä maaorganisaatiossa. Tietoja voidaan saada rikosrekisteristä, sakkorekisteristä ja oikeushallinnon tietojärjestelmistä sekä esitutkintaviranomaisilta. Tiedonsaantioikeus kattaa em. rikosten osalta tiedot käynnissä olevasta esitutkinnasta, syyteharkinnasta tai oikeudenkäynnistä sekä tuomituista rangaistuksista ja muista seuraamuksista Liikenteen turvallisuusvirasto 7

8 143 Henkilölle myönnetyn luvan peruuttaminen Edellä 141 :ssä tarkoitetulta henkilöltä voidaan väliaikaisesti tai pysyvästi peruuttaa toiminnan harjoittamisen edellytyksenä oleva lupa, jos tämä: 1) sairauden, vammautumisen tai muun lentoturvallisuuteen vaikuttavan syyn vuoksi ei enää täytä asianomaisen luvan saamisen edellytyksiä; 2) ei tiedoiltaan, taidoiltaan, koulutukseltaan tai kokemukseltaan enää täytä luvan saamisen edellytyksiä; 3) huomautuksesta tai varoituksesta huolimatta jatkaa ilmailua koskevien säännösten tai määräysten rikkomista; 4) rikkomalla olennaisella tavalla tai toistuvasti ilmailua koskevia säännöksiä tai määräyksiä osoittaa puuttuvaa halua tai kykyä niiden noudattamiseen; tai 5) on muulla toiminnallaan osoittanut sellaista yleistä piittaamattomuutta säännöksistä tai määräyksistä, että se antaa aiheen epäillä luvan haltijan kykyä tai halua noudattaa turvallisuuden kannalta olennaisia säännöksiä ja määräyksiä. Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu luvan peruutus on voimassa siihen saakka, kunnes luvan saamisen edellytykset täyttyvät. Mainitun momentin 3 5 kohdassa tarkoitettu luvan peruutus määrätään olemaan voimassa rikkomuksen vakavuuteen suhteutetun määräajan tai toistaiseksi. Luvanhaltijaa voidaan kieltää harjoittamasta toimintaa, johon lupa oikeuttaa, jos Liikenteen turvallisuusviraston tutkittavana tai käsiteltävänä on asia, josta saattaa seurata 1 momentissa tarkoitettu toimintakielto tai 144 :ssä tarkoitettu lääketieteellisestä kelpoisuudesta annetun todistuksen peruuttaminen. Kielto on voimassa enintään siihen asti, kunnes kyseinen asia on ratkaistu. Luvan peruuttamisesta tehdään merkintä asianomaisen luparekisteritietoihin Liikenteen turvallisuusvirasto 8

9 54 Lento-oppilas Lento-oppilas saa lentää yksin, kun: 1) lennonopettaja antaa siihen luvan ja valvoo lentoa; 2) lento-oppilas on täyttänyt 16 vuotta ennen lentokoneen, helikopterin, autogiron ja ilmalaivan yksinlentoa ja 14 vuotta ennen purjelentokoneen ja ilmapallon yksinlentoa; sekä 3) hänellä on lääketieteellinen kelpoisuustodistus. FCL.020 mukaan lento-oppilas ei saa lentää yksin ellei lennonopettaja anna siihen lupaa ja valvo lentoa. Lupa koulutusohjelman mukaisille yksinlennoille annetaan jatkossa merkitsemällä oppilaan lentopäiväkirjan huomautukset/remarks kohtaan teksti hyväksytty yksinlentoihin, kun oppilas on valmis ensimmäiselle yksinlennolle. Päälennonopettajan tai koulutuspäällikön tulee vahvistaa lupa allekirjoituksellaan. Merkintä toimii myös todisteena kohdassa FCL.045 vaadittavasta luvasta koulutusohjelman mukaan yksin suoritettaville matka-lennoille. PEL M2-1 Lento-oppilaan lupakirja menossa vanhentuneena kumottavaksi Liikenteen turvallisuusvirasto 9

10 Lentopäiväkirja-merkinnät Viimeaikainen kokemus todennetaan lentopäiväkirjamerkinnöillä Hyväksytty yksinlentoihin Matkalento merkinnät,..pysähtymiseen saakka.. Kansalliset lento-oikeudet: pilvilento-, vesilento-oikeus Liikenteen turvallisuusvirasto 10

11 Medikaalivaatimuksista Luokka 4 poistunut Jo myönnetyt luokan 4 medikaalit voimassa viimeiseen voimassaolopäivämäärään saakka, kuitenkin EASA lupakirjan yhteydessä enintään (Lentomiehistöasetus artikla 5(3)) Suomenkielisessä käännösvirhe ( ) Lupakirjat-yksikön linjauksen mukaan voimassaoleva luokan 4 medikaali voidaan rinnastaa LAPL medikaaliksi Medikaaliasiat: Liikennelääketiede-yksikkö, Luokka 1 (ATPL/CPL/MPL) Luokka 2 (PPL, BPL, SPL) LAPL (LAPL(A/B/S), UPL, APL) Voimassaoloaika < 40 v > 40 v 12 kk 60 kk 24 kk Liikenteen turvallisuusvirasto 11 > 60 v 12 kk 6 kk 6kk jos kaupallista ilmakuljetusta yhdellä ohjaajalla maksavia matkustajia kuljettaen (ml. yleisölennätykset) < 40v 40-49v > 50 v 60 kk 24 kk 12 kk < 40 v > 40v

12 TRG M1-7 Kansallinen harrasteilmailun lentokoulutus Kansallinen koulutus jatkuu ennallaan kansallisten määräysten mukaan Myös EASA muunnettavia lupakirjoja varten saakka Lupien käsittelijä /Lappeenranta Sellaisten koulutusorganisaatioiden osalta, joiden lupaa on voitu jatkaa vain saakka, Trafi jatkaa lupaa maksutta siinä laajuudessa kuin se on ollut jatkamisen yhteydessä. (Vuosimaksu kuitenkin maksettava) Koulutusorganisaatioiden, jotka haluavat jatkaa toimintaansa, on toimitettava hakemus liitteineen (opettaja- ja kalustoluettelo) luvan jatkamista varten. Huomioikaa maksuasetuksen muutokset Liikenteen turvallisuusvirasto 12

13 Opettajan ja oppilaan lupakirjavaatimukset siirtymäajalla -> Oppilas ylläpitää lupakirjaa ja mahdollisia kelpuutuksia omaan lupakirjaansa liittyvän määräyksen/asetuksen mukaisesti Opettaja Kansallinen tai EASA lupakirjallinen opettaja voi antaa opetusta EASA tai kansallisen lupakirjan haltijalle tai uudelle oppilaalle LAPL(S)+FI(S) opettaja voi lisäksi antaa opetusta SPL lupakirjan haltijalle (Trafin linjaus) Kansallinen lupakirja voidaan uusia/uudelleenkirjoittaa kansallisten määräysten mukaisesti Kansallisia lisäoikeuksia pelkän EASA lupakirjan omaavalle koulutettaessa yhteys Lupakirjat-yksikköön Liikenteen turvallisuusvirasto 13

14 Kansallisen lupakirjan muuntaminen Kokemusvaatimukset kansallisen lupakirjan muuntamiseksi EASA lupakirjaksi: GPL -> LAPL(S)/SPL 15 h (ei matkalentovaatimusta) MGPL -> LAPL(S)/SPL+TMG 25 h BPL -> LAPL(B)/BPL 12,5 h Opettajakelpuutukset ja tarkastuslentäjän valtuutukset muunnetaan suoraan vastaaviksi EASA kelpuutuksiksi Kansallisella GPL/MGPL/BPL lupakirjalla voi niillä jatkaa lentämistä aina tai lupakirjan voimassaolon päättymiseen saakka, riippuen kumpi päivämääristä tulee aiemmin. Suositellaan purje- ja kuumailmapallolentäjän lupakirjan haltijoita tekemään lupakirjojensa EASA muunnon siinä vaiheessa kun kansallinen lupakirja on menossa vanhaksi, kuitenkin hyvissä ajoin ennen siirtymäajan päättymistä Liikenteen turvallisuusvirasto 14

15 MGPL muuntaminen -> TMG TMG: moottoripurjelentokonetta, jossa on kiinteästi asennettu moottori ja potkuri, joita ei voida vetää sisään; sen on lentokäsikirjansa mukaan voitava lähteä lentoon ja nousta omalla moottorivoimallaan; (~Grob G109) Moottoripurjelentokone: ilma-alusta, joka on varustettu yhdellä tai useammalla moottorilla ja jolla on purjelentokoneen ominaisuudet silloin, kun moottorit eivät ole käytössä; (~PIK-20E) TMG laajennus voidaan liittää EASA purjelentäjän lupakirjaan SPL/LAPL(S) Vaatimuksena muuntoon 25 h yhteenlaskettua pursi & moputiimaa Pelkän kansallisen MGPL haltijalle tulee tällöin rajoitus voimassa vain TMG:llä TMG luokka voidaan liittää lentokonelupakirjoihin MGPL ja esim PPL(A) haltijalta vaaditaan siirtymäaikana (< ) erillinen TMG luokkakelpuutustarkastuslento FE(A) tarkastuslentäjän kanssa Tällöin voidaan hyödyntää TMG tunteja myös SEPin ylläpitämisessä FCL.740.A(b)(2) UPL & APL taustainen MGPL Pulmana usein puuttuva lentokokemus muuntamiseen, mutta kova halu kohti LAPL(A) lupakirjaa SEP luokalla Ratkaisua mietitään EASA suunnasta kuulunut huhuja muuttuvasta Liite 2 lentämiseen suhtautumisesta Liikenteen turvallisuusvirasto 15

16 Tie kohti ->LAPL(A)+SEP Usein kysytty kysymys, johon löytyy vastauksia: >>>Haluan LAPL(A)-lentolupakirjan ja minulla on muun ilma-alusryhmän EASAlupakirja. Mitkä vaatimukset minun pitää täyttää? >>Muilla kuin EASA-ilma-aluksilla lennettyjen tuntien hyvittäminen EASAlupakirjaa haettaessa 2. vaihtoehtoa: LAPL(S)/SPL+TMG ja 21 h TMG tiimaa EASA muunnon jälkeen Muut kuin em. Teoriakoulutus ja viranomaiskokeet vaadituista oppiaineista Aiemmasta lupakirjasta ja kokemuksesta riippuen hyvityksiä lentotunteihin (myös ultrakevyt -tiimasta) Liikenteen turvallisuusvirasto 16

17 EASA purjelentäjän pilvi- ja taitolentokelpuutukset Kansallinen CF kelpuutus tai vastaava pilvilento-oikeus voidaan muuntaa EASA lupakirjaan Kansallinen kouluttaminen edelleen mahdollista Pelkän EASA lupakirjan omaavan syytä olla yhteydessä Lupakirjat yksikköön Muuntohakemuksen yhteydessä esitettävä lentopäiväkirjan sivusta kopio, johon pilvilento-oikeus merkitty EASA pilvilento-kelpuutus saatiin muutoksen 245/2014 yhteydessä: tätä ennen pilvilento-oikeuden omanneille EASA muunnon jo kertaalleen tehneille tehdään ko. muunto ilmaiseksi (uusi lupakirja) EASA taitolentokelpuutus myönnetään kansallisen koulutuksen tai kokemusvaatimuksen täyttyessä (kurssitodistus tai vapaamuotoinen koonti lokista: 5h tai 20 lentoa) Liikenteen turvallisuusvirasto 17

18 EASA LAPL(S)/SPL viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset & lentoonlähtötavat FCL.140.S LAPL(S) Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset a) Purjelentokoneet ja moottoripurjelentokoneet. LAPL(S)-lupakirjan haltija saa käyttää purjelentokoneen tai moottoripurjelentokoneen lupakirjan mukaisia oikeuksia vain, jos hän on suorittanut purjelentokoneilla tai moottoripurjelentokoneilla, TMGmoottoripurjelentokoneet pois lukien, viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään 1) 5 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien 15 lentoonlähtöä; 2) 2 koululentoa opettajan kanssa. FCL.130.S LAPL(S) Lentoonlähtötavat c) Säilyttääkseen kunkin lentoonlähtötavan oikeudet ohjaajan on oltava suorittanut viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään viisi lentoonlähtöä lukuun ottamatta kumiköysistarttia, jota varten ohjaajan on oltava suorittanut vain kaksi lähtöä. c) LAPL(S)-lupakirjan haltijoiden, jotka eivät täytä a tai b kohdan vaatimuksia, on suoritettava ennen oikeuksien palauttamista 1) hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa purjelentokoneella tai 2) lisälentoaika tai lentoonlähdöt ja laskut joko koululentoina tai yksinlentoina kouluttajan valvonnassa täyttääkseen a tai b kohdan vaatimukset. d) Jos ohjaaja ei täytä c kohdan vaatimuksia, hänen on suoritettava puuttuva määrä lähtöjä koululentona tai opettajan valvomana yksinlentona saadakseen oikeutensa takaisin Purjelentäjän koululennoista ei tarvitse toimittaa lausuntoja Trafiin- >Lentopäiväkirjamerkintä Liikenteen turvallisuusvirasto 18

19 Purjelennon (+EASA TMG) opettajakelpuutuksen jatkaminen PEL M KELPUUTUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN Ilmailumääräyksessä PEL M1-4 julkaistujen, kelpuutuksen voimassaolon jatkamista koskevien vaatimusten lisäksi kelpuutuksen voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että: a) hakija on toiminut lennonopettajana purje- tai moottoripurje- tai ultrakevyellä lentokoneella tai autogyrolla tai helikopterilla tai lentokoneella vähintään 2 tuntia viidellä eri lennolla viimeisten 24 kuukauden aikana, tai b) hakija esittää lausunnon enintään kolme kuukautta vanhasta hyväksytysti suoritetusta lentokokeesta tai tarkastuslennosta lennonopettajakelpuutusta varten jollakin kohdassa 6 a) mainitulla ilmaaluksella. FCL.940.FI FI voimassaolon jatkaminen ja uusiminen a) FI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi sen haltijan on täytettävä kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta: 1) annettava iii) FI(S)-kelpuutuksen osalta vähintään 30 tuntia tai 60 lentoonlähtöä lennonopetuksena purjelentokoneilla, moottoripurjelentokoneilla tai TMGmoottoripurjelentokoneilla tai FIlennonopettajana tai tarkastuslentäjänä kelpuutuksen voimassaoloaikana (3v); 2) osallistuttava lennonopettajien kertauskoulutukseen kelpuutuksen voimassaoloaikana; 3) läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana. b) Vähintään joka kolmannessa voimassaolon jatkamisessa FI(As)-, (S)- tai (B)-kelpuutuksen osalta haltijan on läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti. FIE(S) lukumäärä ja tarve! Liikenteen turvallisuusvirasto 19

20 Purjelennon opettajakelpuutuksen uusiminen PEL M1-5 Kelpuutus vanhentuneena <24 kk, uusitaan uudelleenkirjoittamissäännöillä >24 kk, vaaditaan tarkastuslento kelpuutuksen uusimiseksi ja ilmailun säädökset koe >60 kk, edellisten lisäksi täysi koepaketti FCL.940.FI FI voimassaolon jatkaminen ja uusiminen c) Uusiminen. Jos FIkelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on uusimista edeltävien 12 kuukauden aikana 1) osallistuttava lennonopettajien kertauskoulutukseen; 2) läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti Liikenteen turvallisuusvirasto 20

21 LAPL(S) ja FI(S) yhdistelmä Lentomiehistöasetuksessa ei selvästi sanota voidaanko FI(S) opettajakelpuutus yhdistää LAPL(S) lupakirjaan. SPL lupakirja on tältä osin huomattavasti selvempi (esim FCL.205.S) Syynä lienee komission aiheuttama viime hetken muutos lentomiehistöasetukseen poistamalla LAFI-opettajakelpuutus: //EP//TEXT+WQ+E DOC+XML+V0//EN vastaus E &language=EN "However, after a constructive debate the Committee agreed to keep some elements of LAFI by allowing that a flight instructor holds a Leisure Aircraft Pilot Licence (LAPL) instead of a professional licence for instructing leisure pilots. Tulkinta Lupakirjat-yksikössä: opettaja voi toimia yhdistelmällä LAPL(S) & FI(S) Liikenteen turvallisuusvirasto 21

22 Uudet EASA FI(S) ja FI(B) opettajat AMC vaatii SPL tai BPL lupakirjan (tämä johtunee tuon LAFIn loppumetreillä poistamisesta..) AMC2 FCL.930.FI FI Training course FI(S) AND FI(B) TRAINING COURSE GENERAL (a) The aim of the FI(S) and FI(B) training course is to train SPL and BPL holders to the level of competence defined in FCL.920 as instructor competencies. Tulkinta Lupakirjat-yksikössä: SPL tai BPL lupakirja (& med/2) vaaditaan uudelta opettajalta, kunnes tästä tehdään AltMoC Liikenteen turvallisuusvirasto 22

23 Purjelennon opettajan oikeudet taitolento-, pilvilento ja ope kelpuutuksiin FCL.905.FI FI Oikeudet ja ehdot Lennonopettajan kelpuutus (FI) oikeuttaa antamaan lennonopetusta seuraavien lupakirjojen ja kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten: f) hinaus-, taitolento- tai, FI(S)- kelpuutuksen osalta, pilvilentokelpuutukset edellyttäen, että lennonopettajalla on tällaiset oikeudet ja että hän on osoittanut kykynsä antaa opetusta kyseistä kelpuutusta varten sellaiselle lennonopettajalle, jolla on i kohdan mukainen kelpoisuus; i) FI-, IRI-, CRI-, STI- ja MIkelpuutukset edellyttäen, että lennonopettaja on 1) antanut lennonopetusta vähintään seuraavasti: i) FI(S)-kelpuutuksen osalta vähintään 50 tuntia tai 150 lentoonlähtöä lennonopetuksena purjelentokoneilla; 2) läpäissyt pätevyyden arvioinnin FCL.935 kohdan mukaisesti asianomaisella ilma-alusryhmällä osoittaakseen lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE), että hän kykenee antamaan opetusta FI-kelpuutusta varten; Trafin linjaus: Muuntamisen kautta hankittua opetusoikeutta ei tarvitse uudelleen osoittaa. Linjaus koskee vain FI(S) ja FI(B) kelpuutuksia Liikenteen turvallisuusvirasto 23

24 EASA TMG opetus FCL.110.S LAPL(S) Kokemusvaatimukset ja hyvittäminen a) LAPL(S)-lupakirjan hakijan on oltava saanut vähintään 15 tuntia lentokoulutusta purjelentokoneilla tai moottoripurjelentokoneilla, mukaan lukien vähintään 1) 10 tuntia koululentoja opettajan kanssa; 2) 2 tuntia valvottua yksinlentoaikaa; 3) 45 lentoonlähtöä ja laskua; 4) yksi vähintään 50 kilometrin (27 NM) yksinmatkalento tai yksi vähintään 100 kilometrin (55 NM) matkalento opettajan kanssa. b) Edellä a kohdassa vaaditusta 15 tunnista enintään 7 voidaan suorittaa TMGmoottoripurjelentokoneella. FCL.135.S LAPL(S) Oikeuksien laajentaminen TMGmoottoripurjelentokoneisiin LAPL(S)-lupakirjan oikeudet laajennetaan TMGmoottoripurjelentokoneisiin, kun lentäjä on suorittanut hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa vähintään a) 6 tuntia lentokoulutusta TMGmoottoripurjelentokoneella, johon on kuulunut 1) 4 tuntia koululentoja opettajan kanssa; 2) yhden vähintään 150 kilometrin (80 NM) yksinmatkalennon, johon sisältyy yksi lasku pysähtymiseen asti muulle kuin lähtölentopaikalle; b) lentokokeen, jossa osoitetaan riittävä käytännön taitotaso TMG-moottoripurjelentokoneella; lentokokeen aikana hakijan on osoitettava tarkastuslentäjälle myös riittävä teoriatiedon taso TMG-moottoripurjelentokoneista seuraavissa oppiaineissa: Lennonteoria,lentotoimintamenetelmät, suoritusarvot ja lennonsuunnittelu, ilma-aluksen yleistuntemus, lentosuunnistus Liikenteen turvallisuusvirasto 24

25 LAPL(S)/SPL+TMG viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset FCL.140.S LAPL(S) Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset b) TMG-moottoripurjelentokone. LAPL(S)-lupakirjan haltija saa käyttää TMG- moottoripurjelentokoneen lupakirjan oikeuksia vain, jos hän on 1) suorittanut TMG-moottoripurjelentokoneella viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana i) vähintään 12 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien 12 lentoonlähtöä ja laskua, ja ii) kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituisen kertauskoulutuksen kouluttajan kanssa. 2) Jos LAPL(S)-lupakirjan haltijalla on myös oikeus lentää lentokoneita, 1 kohdan vaatimukset voidaan täyttää lentokoneilla. c) LAPL(S)-lupakirjan haltijoiden, jotka eivät täytä a tai b kohdan vaatimuksia, on suoritettava ennen oikeuksien palauttamista Lausunto LU3270 toimitettava Trafiin, jos liittyy SEP ylläpitoon. Muuten pelkkä lokimerkintä. 1) hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa purjelentokoneella tai tarvittaessa TMG-moottoripurjelentokoneella, tai 2) lisälentoaika tai lentoonlähdöt ja laskut joko koululentoina tai yksinlentoina kouluttajan valvonnassa täyttääkseen a tai b kohdan vaatimukset Liikenteen turvallisuusvirasto 25

26 LAPL(B) (~BPL) viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset FCL.140.B LAPL(B) Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset a) LAPL(B)-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa mukaisia oikeuksia vain, jos hän on suorittanut tietyn luokan ilmapallolla viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään 1) 6 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien 10 lentoonlähtöä ja laskua, ja 2) yhden koululennon opettajan kanssa; 3) sen lisäksi, jos ohjaajalla on kelpoisuus useampaan kuin yhteen ilmapalloluokkaan, hänen on toisen luokan oikeuksia käyttääkseen oltava suorittanut kyseisen luokan ilmapallolla viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään kolme tuntia lentoaikaa, mukaan lukien kolme lentoonlähtöä ja laskua. b) LAPL(B)-lupakirjan haltijoiden, jotka eivät täytä a kohdan vaatimuksia, on ennen oikeuksien palauttamista 1) suoritettava hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa kyseisen luokan ilmapallolla, tai 2) suoritettava lisälentoaika tai lentoonlähdöt ja laskut joko koululentoina tai yksinlentoina opettajan valvonnassa täyttääkseen a kohdan vaatimukset Liikenteen turvallisuusvirasto 26

27 Kuumailmapallolennon opettajakelpuutuksen jatkaminen ja uusiminen PEL M KELPUUTUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN Ilmailumääräyksessä PEL M1-4 julkaistujen, kelpuutuksen voimassaolon jatkamista koskevien vaatimusten lisäksi kelpuutuksen voimassaolon jatkamisen edellytyksenä on, että: a) hakija on toiminut kuumailmapallolennonopettajana vähintään 2 tuntia neljällä eri lennolla viimeisen 24 kuukauden aikana, tai b) hakija esittää lausunnon enintään kolme kuukautta vanhasta hyväksytysti suoritetusta tarkastuslennosta kuumailmapallolennonopettajan kelpuutusta varten. FCL.940.FI FI Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen a) FI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi sen haltijan on täytettävä kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta: 1) annettava iv) FI(B)-kelpuutuksen osalta vähintään 6 tuntia lennonopetusta ilmapalloilla FI-lennonopettajana tai tarkastuslentäjänä kelpuutuksen voimassaoloaikana (3v); 2) osallistuttava lennonopettajien kertauskoulutukseen kelpuutuksen voimassaoloaikana; 3) läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden aikana. b) Vähintään joka kolmannessa voimassaolon jatkamisessa FI(B)- kelpuutuksen osalta haltijan on läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti. Uusiminen samoin kuin FI(S) Liikenteen turvallisuusvirasto 27

28 PEL M2-70 UPL lupakirja Uudistui lokakuu 2014 Lupakirjan voimassaolo ->toistaiseksi Ylläpito viimeaikaisella kokemuksella ~LAPL(A) Päivityksiä vesilento-oikeuden kouluttamiseen Voimassaoleva (vanhanmallinen) lupakirja uusitaan hakemuksesta Liikenteen turvallisuusvirasto 28

29 PEL M2-70 Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset Ultrakevytlupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa oikeuksia vain, jos hän on viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana suorittanut UL-lentokoneen, yksimoottorisen lentokoneen tai TMG-moottoripurjelentokoneen ohjaajana yhteensä: 1) vähintään 12 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien 12 lentoonlähtöä ja laskua, ja 2) kokonaislentoajaltaan vähintään yhden (1) tunnin pituisen kertauskoululennon lennonopettajan kanssa. Lennonopettajan on varmennettava nimikirjoituksellaan ja lupakirjanumerollaan hyväksytysti suoritettu kertauskoululento lupakirjan haltijan lentopäiväkirjaan. Tämä koululento voidaan korvata millä tahansa yksimoottorisella lentokoneella tai TMGmoottoripurjelentokoneella suoritetulla kertauskoululennolla, tarkastuslennolla tai lentokokeella Ultrakevytlupakirjan haltijoiden, jotka eivät täytä kohdan vaatimuksia, on 1) suoritettava tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa, ennen kuin he saavat jatkaa lupakirjansa mukaisten oikeuksien käyttämistä, tai 2) suoritettava lisälentoaika tai lentoonlähdöt ja laskut joko koululentona tai yksinlentoina opettajan valvonnassa täyttääkseen kohdan vaatimukset. 9.2 Kohdassa 4.2 vaaditut viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset on täytettävä viimeistään mennessä. Lisäksi matkustajan kuljettamista varten on viimeisen 90 vrk aikana 3 lentoonlähtöä ja laskua tai 1 koululento käytettävällä lähtöalustalla (maa/vesi) Liikenteen turvallisuusvirasto 29

30 PEL M2-71 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus Uudistui lokakuu 2014 Kelpuutuksen voimassaolo 5v -> 3v Tiukennettu opettajakurssin pääsyvaatimuksia Opettajaharjoittelijan rajoituksen poisto perustuen tuntimäärään, ei koulutettujen oppilaiden lukumäärään Opettaja-opettaja vaatimukset Liikenteen turvallisuusvirasto 30

31 PEL M2-71 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus 6 KELPUUTUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN 6.1 kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta: a) osallistunut kertauskoulutukseen viimeisten 36 kuukauden aikana, b) antanut lennonopetusta vähintään kuusi (6) tuntia kuudella (6) eri lennolla viimeisen 36 kuukauden aikana, c) suorittanut tarkastuslennon, pätevyyden arvioinnin tai lentokokeen lennonopettajakelpuutusta varten 6.2 Vähintään joka toisessa voimassaolon jatkamisessa kelpuutuksen osalta haltijan on läpäistävä tarkastuslento. 8.1 Tämän määräyksen voimaantulon jälkeen 1. kelpuutuksen voimassaolon jatkamisen yhteydessä on toisen kohdassa 6.1 mainituista suoritettavaksi vaadituista vaatimuksista oltava tarkastuslento Liikenteen turvallisuusvirasto 31

32 PEL M2-71 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus 7 KELPUUTUKSEN UUSIMINEN uusimista edeltävien 12 kuukauden aikana a) osallistunut lennonopettajan kertauskoulutukseen, JA b) suorittanut hyväksytysti tarkastuslennon, Liikenteen turvallisuusvirasto 32

33 PEL M2-80 ja -81 Autogyrolupakirja ja -opettaja Määräysten päivittäminen holdissa toistaiseksi Koulujen määrä nyt ja tulevaisuudessa? Palaute kentältä tervetullutta Liikenteen turvallisuusvirasto 33

34 TRG M1-11, PEL M2-92 & -93 RT KOULUTUS PEL M2-92 ja -93 uudistui PEL M2-92 niille jotka tarvitsevat/haluavat kielitaitomerkinnän LP ENG/FIN (EASA lupakirjat) PEL M2-93 niille joilla kansallinen lupakirja (UPL, APL) ja joille riittää kansallinen RT/F tai RT/E Kaikilla lentokouluilla oikeus opettaa -92 (=>suositus) tai -93 (=>ei-natiivi UPL/APL pilotti, RT/E) mukaan TRG M1-11 Lausuntokierros päättyi Koulutustodistuksen voimassaolo 1v->2v Tavoitteena on, että määräys tulee voimaan huhtikuussa Liikenteen turvallisuusvirasto 34

35 OPS M1-20 Kansallisen ilma-aluksen miehitys Sisältää ilma-aluksen ohjaamomiehistöä koskevat vaatimukset kunkin ilma-alusryhmän osalta Lupakirja ja medikaaliyhdistelmät, ei EASA koneille! Ultrakevyen lento-oikeus: Seuraavien lupakirjojen osalta lento-oikeuden edellytyksenä on lisäksi, että SEP-luokkakelpuutus on voimassa ja että henkilö on lentänyt kaksi tuntia koululentoja ultrakevyellä lentokoneella lentokoulussa, jolla on ultrakevytkoulutuslupa ja lentokoulutusluvan haltijan koulutuspäällikkö tai päälennonopettaja vahvistaa nimikirjoituksellaan näin saavutetun ultrakevytlento-oikeuden lupakirjan haltijan lentopäiväkirjaan. Koulutuksesta on annettava todistus, joka lähetetään Liikenteen turvallisuusvirastoon Liikenteen turvallisuusvirasto 35

36 PEL M3-4 Erillinen esitys, yleisön innostuksen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto 36

37 Muita uusiutuvia määräyksiä Virallisesti työn alla nyt: AGA M3-6, AGA M3-14, AIR M1-5, AIR M5-10, OPS M: Kansallinen poikkeus 8.33 khz kanavavälivaatimuksesta, OPS M1-23, OPS M3-15, PEL M1-4 Ilmailulupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä, SEC M Liikenteen turvallisuusvirasto 37

38 WANTED: Ilmianna huono ilmailumääräys Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyytää ilmailijoita ilmiantamaan huonoja ilmailumääräyksiä. Tunnistamisen helpottamiseksi toivomme hyviä tuntomerkkejä epäillyistä (eli määräyksen nimi ja numero sekä tarkka määräyskohta). Toivomme myös näkemyksiänne siitä mitä ko. määräyskohdalle tulisi teidän mielestänne tehdä. elma Ilmiannot pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen Yhteistyöterveisin, Harrasteilmailun turvallisuus projektin vetäjät Liikenteen turvallisuusvirasto 38

39 EASA perusasetuksen 216/2008 Opinion No 01/ The feedback received indicates that the current EASA regulatory system puts an excessive, unnecessary administrative and financial burden on the maintenance and operation of light aircraft. Regulatory activity should depart from the current philosophy of applying Commercial Air Transport (CAT) rules to GA Annex II: Review of list of excluded aircraft Liikenteen turvallisuusvirasto 39

40 Kysymyksiä? ja Kiitokset! Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD)

EASAN PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) N PURJELENTOLUPAKIRJAT (Yhteenveto FCL-vaatimusten kommenttiasiakirjasta, CRD) PEL M2-41 Vähimmäisikä 2.9.1.1 16 vuotta PEL M2-41 2.1 16 vuotta Harrastelentäjän lupakirjan (LAPL) hakijan on oltava vähintään

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 311/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011,

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. joulukuuta 2000 Joint Aviation

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) Muutos 6 1. helmikuuta 2007 Osa 2 - AMC/IEM Joint Aviation Authorities JAR-FCL 2 Kohta Sivu OSA 2 - HYVÄKSYTTÄVÄT

Lisätiedot

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 2 LENTOKOULUA JA KOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISTIEDOT HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUSTOIMINTA (TRG

Lisätiedot

Purjelentokerhojen Päivä 2015

Purjelentokerhojen Päivä 2015 Purjelentokerhojen Päivä 2015 Purjelentäjän lupakirjat GPL vs. LAPL(S), SPL ja siirtymäaika Mika Mutru SIL/Purjelentotoimikunta, vpj. European Gliding Union EGU, General Secretary 1 Eri lupakirjat ja eri

Lisätiedot

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi

Ilmailumääräys 1 (8) Voimassa: Toistaiseksi Ilmailumääräys 1 (8) TRAFI/4841/03.04.00.00/2011 OPS M2-9 Antopäivä: 6.7.2011 Voimaantulopäivä: 1.8.2011 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 6 ja 78 :n 4 momentti. Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot:

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005. Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset.

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005. Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. Yleiset säännökset. Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2005 Ilmailulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Ilmailussa Suomen alueella noudatetaan tätä lakia, jollei

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI

ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR. KOULULENNON SUORITTAMINEN LUOKKAKELPUUTUKSEN (SE piston) JA / TAI (TMG) VOIMASSAOLON JATKAMISEKSI I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUTIEDOTUS ADVISORY CIRCULAR PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel.

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA

LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA OPS M6-1 luonnos 15.10.2008 LASKUVARJOHYPPYTOIMINTA Tämä määräys on annettu ilmailulain (1242/2005) 6 :n nojalla. Sisältö: 1. Yleistä 2. Tekniset määräykset 3. Toiminnalliset määräykset 4. Laskuvarjohyppääjältä,

Lisätiedot

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat

Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat Kansalliset huolto- ja huoltajavaatimukset uusiutuvat 21.1.2012 Uusittavat määräykset Vaihe 1, voimaan 1.5.2012 AIR M16-1, Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta AIR T16-4, Ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta

Lisätiedot

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI

HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Helikopterilentokoulutusta koskeva infopaketti (syyskuu 2009) 1(8) HELIKOPTERILENTÄJÄKSI! KIEHTOVA HARRASTUS JA HAASTAVA AMMATTI Suomen johtava kaupallinen helikopteriammattilentäjien koulutusorganisaatio

Lisätiedot

L 362 virallinen lehti

L 362 virallinen lehti Euroopan unionin L 362 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 57. vuosikerta 17. joulukuuta 2014 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Hyväksytyt huolto-organisaatiot Muutos 4 1. marraskuuta 2001 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYTYT

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET

Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 SUOMEN ILMAILULIITTO RY KOULUTUSOHJE Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 16.12.1996 LIIDINKOULUTUS JA OHJAAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje on ilmailumääräyksen OPS M2-9 tarkoittama hyväksytty

Lisätiedot

Esko Keskinen Paavo Koponen PURJELENTOTAITO. 4. painos [ PDF ] SUOMEN ILMAILULIITTO RY. 2013 [ EI JÄLLEENMYYNTIIN ]

Esko Keskinen Paavo Koponen PURJELENTOTAITO. 4. painos [ PDF ] SUOMEN ILMAILULIITTO RY. 2013 [ EI JÄLLEENMYYNTIIN ] Esko Keskinen Paavo Koponen PURJELENTOTAITO 4. painos [ PDF ] SUOMEN ILMAILULIITTO RY. 2013 [ EI JÄLLEENMYYNTIIN ] 1 KIRJAN KÄYTTÄJÄLLE [ EI JÄLLEENMYYNTIIN ] Tämä esipuhe on tarkoituksella osoitettu

Lisätiedot

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ

1 Ilmailun säädökset. 1.A Lakitausta. 1.A.1 Suomen ilmailulainsäädäntö (ilmailumääräykset) 1.A.1.1 YLEISTÄ sivu 13 1 Ilmailun säädökset 1.A Lakitausta tosi toiselle lennonopettajalle niinsanotulla koulutustarkastuslennolla. Lisäksi sinun on suoriuduttava hyväksytysti tietyistä loppukokeista sekä oltava riittävästi

Lisätiedot

vuosikatsaus Lentoturvallisuushallinnon IL M A I LU L A I T O S

vuosikatsaus Lentoturvallisuushallinnon IL M A I LU L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Lentoturvallisuushallinnon vuosikatsaus IL M A I LU L A I T O S 2000 21 S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 Katsaus vuoteen 2000 04 2 Tilastoja 06 3 Lentoturvallisuus vuonna 2000

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. huhtikuuta 2004 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset: Katso

Lisätiedot

LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO

LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO MOOTTORIPURJE JA ULTRAKEVYTLENTOKOULUTUS LENTO-OPPILAAN LENNONSEURANTAVIHKO 7.1 painos 03/2011 Jukka Salokannel / Mika Ruutiainen 1/26 Lento- nimi: Osoite: postinumero ja toimipaikka: puhelin sähköposti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle ajokorttilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ajokorttilaki. Esityksen tavoitteena on kehittää

Lisätiedot

Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta. Seinäjoki 16.1.2009

Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta. Seinäjoki 16.1.2009 Part M:n mukainen purje- ja moottoripurjekoneiden lentokelpoisuuden valvonta ja huoltotoiminta Seinäjoki 16.1.2009 EU asetukset ja sen liitteet» Perusasetus 216 / 2008 (uusi)» yhteisistä siviili-ilmailua

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto

Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Sovelletun mekaniikan laitos Aki Väistö Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi

Lisätiedot

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET

LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Suomen Ilmailuliitto ry 8.10.2005 Helsinki-Malmin lentoasema 00700 Helsinki 1 LASKUVARJOHYPPÄÄJIEN TOIMINNALLISET OHJEET JA KELPOISUUSVAATIMUKSET Tämä ohje sisältää ilmailumääräyksen OPS M6-1 tarkoittamat

Lisätiedot

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Julkaisuja 26/2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot