KIIVISION TALOUS. Soluessee

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIIVISION TALOUS. Soluessee"

Transkriptio

1 KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia

2 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO KIRJANPITO Kirjanpitovelvollisuus Kiivision taloustiimi OHJELMAT ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS OSUUSKUNNAN KULUT Perustamiskulut Vakuutukset Hankinnat ULKOMAANKAUPPA Yhteisöhankinnat EU:n ulkopuolinen kauppa RAPORTIT Ressut Katteet ja kannattavuus Tilinpäätös Tilintarkastus LAINAN NOSTO Henkilökohtainen laina Yrityslaina pankista Lainan hakuprosessi Takaus YRITYS YRITYKSEN SISÄLLÄ (PLASTIC CAMERAS KIIVISIOSSA) LÄHTEET... 20

3 3 1 JOHDANTO Tämän soluesseen tarkoituksena on näyttää, miltä osuuskunnan kirjanpito Proakatemialla voi näyttää osuuskunnan itse hoitaessa sitä. Tekstiä ei ole tarkoitettu vain osuuskunnan talousvastaavien luettavaksi, vaan toivomme, että uudet tiimit saavat tästä helpotusta osuuskuntansa taloudenpitoa miettiessä. Muualla kuin liiketalouden puolella ensimmäisen vuoden käyneet saavat esseestä pienen infopaketin siitä, mitä osuuskunnan talouden hoitaminen tarkoittaa. Välillä käytännön kirjanpidon tekeminen, kuten tositteiden kirjaaminen tuntuu raskaalta, mutta uskomme oppimishyötyjen olevan suuremmat, kuin kirjanpitoa ulkoistaessa. Akatemialla on toteutettu molempia malleja, joten jos kirjanpito ei tiimissä ketään kiinnosta, kannattaa se suosilla antaa ulkopuolisen hoidettavaksi. Akatemialaisia kirjanpitoasioissa on auttanut muun muassa Juuso Sandberg, joka entisenä akatemialaisena pitää Skarppitilit-nimistä tilitoimistoa. Vaikka emme aivan kirjanpidon ammattilaisia ole, meiltä voi rohkeasti tulla kysymään aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Olemme todennäköisesti samojen ongelmien kanssa painineet.

4 4 2 KIRJANPITO Kirjanpito on yrityksen tulojen ja menojen kirjaamista muistiin tositteiden pohjalta. Kirjanpito kertoo yrityksen tulot, menot, varallisuuden ja velat. Kirjanpitoa määrittelee kirjanpitolaki ja hyvä kirjanpitotapa. Kirjanpito tuottaa tietoa muun muassa yrityksen johdolle ja sen mukaan määräytyvät myös maksettavat verot. 2.1 Kirjanpitovelvollisuus Kaikki yritykset ovat Suomessa kirjanpitovelvollisia. Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Osuuskunnissa ja osakeyhtiöissä kirjanpidon järjestämisestä vastaa hallitus. Heidän tehtävänään on järjestää ja valvoa kirjanpidon ja yrityksen rahavarojen huolellista hoitamista ja kirjanpidon oikeellisuutta. Kirjanpito voidaan, ja usein ulkoistetaankin tilitoimistolle. Isommissa yrityksissä on useimmiten oma sisäinen kirjanpito ja laskentatoimi. Kiivisiolla on oma taloustiimi, joka hoitaa yrityksen kirjanpidon ja muut talousasiat. 2.2 Kiivision taloustiimi Kiivisiossa kirjanpidosta vastaa taloustiimi. Taloustiimiimme kuuluu tällä hetkellä kolme henkilöä, joista yksi on valittu talouspäälliköksi, hänen tehtävänään on valvoa, että kaikki yrityksen talousasiat tulevat hoidettua. Taloustiimiimme kuuluu yksi kirjanpidon koulutuksen saanut merkonomi. Juoksevat tehtävät on jaettu niin, että kirjanpidossa on toistaiseksi aina mukana kaksi ihmistä, toisena aina merkonomimme, joka valvoo kirjanpidon oikeellisuutta jakaen samalla muille kirjanpito-osaamistaan. Muille taloustiimin jäsenille on jaettu muut juoksevat tehtävät, toinen hoitaa viikoittain laskut ja toinen yrityksen sisäisen informoinnin ja laskennan liikevaihdosta ja ressuista.

5 5 3 OHJELMAT Kirjanpitoon ja muuhun yrityksen talouden hoitoon löytyy runsain määrin erilaisia ohjelmia. Kiivisiolla kirjanpito-ohjelmaksi valikoitui Econet, koska kaikilla oli siitä käyttökokemusta, ja se oli myös proakatemialaisille tarjolla ilmaiseksi. Seuraavalle tilikaudelle joudumme etsimään uuden kirjanpito-ohjelman, mikä voi olla ihan hyväkin asia. Econet on hieman kankea, eikä siihen ole tullut hetkeen päivityksiä. Laskutusohjelmana meillä on käytössä Remiat Oy:n Taimer. Koska teemme itse kirjanpidon, olemme linjanneet, että jokaisen osuuskuntalaisen täytyy hallita laskun teko. Tähän saa tietenkin apua taloustiimiltä. Käytäntö on toiminut melko hyvin, eikä puutteellisin tiedoin olevia tositteita enää löydy. Ohjeeksi osuuskunnalle on käytännön kirjapidon helpottamiseksi annettu seuraavaa: Teet ja lähetät laskun asiakasyritykselle itse Ota laskusta kopio ja laita se kirjanpitokansioon kohtaan Kuluvan kuun tositteet Merkitse laskuun kenelle siinä laskutettu summa kuuluu, muuten taloustiimi jakaa laskutetun summan omiin ressuihinsa Aina kun teet firmaan liittyviä ostoksia, ota niistä kuitti Älä käytä bonuskortteja tai opiskelija-alennuksia Kun käyt kaupassa, otat kuitista kopion ja nidot alkuperäisen kuitin tyhjään A4- sivuun kiinni. Yksi kuitti yhdelle sivulle. Jos ostokset on maksettu jonkun henkilökohtaisista varoista, tositteessa tulee lukea kenelle se maksetaan takaisin sekä saajan tilinumero. Jos kuittia ei ole, tai saaja/tilinumero puuttuu, sitä ei kysellä keneltäkään, vaan raha jää saamatta. Pienimpiä summia, kuten parin postimerkin ostoa, ei kannata tuoda firman kirjanpitoon, sillä summaan suhteutettuna työ on kohtuuton (kirjaus + vähennys henkilön ressusta) Ensimmäinen palkka maksettiin juuri ja siinä käytettiin Verohallinnon tarjoamaa palkka.fi sivustoa. Sivusto tuntui ainakin ensituntumalta vaikealta ja monimutkaiselta. Hyvää palvelussa oli, että se lähettää itse tiedot verottajalle, jolloin niitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

6 6 Talousohjelmien hajanaisuus ei ole toistaiseksi tuntunut kauheasti vaikeuttavan toimintaa. Ehkä uuteen kirjanpito-ohjelmaan siirryttäessä kannattaisi silti koittaa koota ohjelmakokonaisuus, joka puhuu keskenään.

7 7 4 ARVONLISÄVEROVELVOLLISUUS Suurin osa yrityksistä on Suomessa arvonlisäverovelvollisia. Joitakin poikkeuksia on toimialasta riippuen (esimerkiksi terveydenhuolto ei ole alv-velvollista toimintaa). Tämän lisäksi pienet yritykset on vapautettu arvonlisäverosta, jos liikevaihto on riittävän pieni. Osalla on mahdollisuus huojennuksiin, jolloin arvonlisäveroa ei tarvitse maksaa kuin osasta liikevaihtoa. Alv-ilmoitus tehdään ja mahdollinen maksettava alv maksetaan tavallisesti kerran kuussa verohallinnolle. Kiivisiossa ilmoitusjaksomme on yksi kuukausi, mutta se voi olla myös tapauskohtaisesti neljännesvuosittain tai vain kerran vuodessa. Esimerkiksi pienimmät toiminimet tekevät kirjanpidon ainoastaan kerran vuodessa, joten arvonlisävero on kannattavaa ilmoittaa vain tämän yhteydessä. Jos ilmoitusjakso on yksi kuukausi ja ilmoitus tehdään sähköisesti, tiedot työnantajasuorituksista on annettava viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä ja arvonlisäverotiedot viimeistään kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden 12. päivä.

8 8 5 OSUUSKUNNAN KULUT Osuuskunnalla on tyypillisesti samat pakolliset kulut kuin muillakin useamman henkilön yrityksillä. Isoimmat menoerät ovat palkat ja verot. Osuuskunnan veroihin kuuluvat arvonlisävero ja yhteisövero sekä palkoista vähennettävä ennakonpidätys. Muita yrityksen tilitettäviä palkkojen sivukuluja ovat työeläkemaksut (TyEl/Yel), työttömyysvakuutusmaksut sekä sosiaaliturvamaksu. Yrityksen vakuutukset ovat yksi iso menoerä. Lisää tietoa näistä on kohdassa 5.2. Vakuutukset. Muita tyypillisiä juoksevia kuluja ovat muun muassa kirjanpito, lainanlyhennykset, toimitilavuokrat sekä ohjelmalisenssit. 5.1 Perustamiskulut Kiivisio rahoitti osuuskunnan perustamista ottamalla jokaiselta 18 osakkaalta sadan euron osuusmaksun. Tällä summalla laskimme selviävämme parin ensimmäisen kuukauden pakollisista menoista, ennen kuin toiminta saadaan kunnolla käyntiin ja laskutus aloitettua. Osuuskunnan perustamisen hinta on 380 euroa, joka tarkoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelykulua. 5.2 Vakuutukset Projektiluontoisena yrityksenä toimivan osuuskunnan pakollisia vakuutuksia ovat tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus, työeläkevakuutus, työttömyysvakuutusmaksu ja sosiaaliturvamaksu. Tapaturmavakuutuksen perusmaksu on meillä 18 hengelle noin sata euroa vuodessa. Lopullinen hinta määräytyy vasta maksettujen palkkojen mukaan. Työntekijäin ryhmähenkivakuutukselle tulee hintaa perusosaltaan noin kymmenen euroa vuodessa. Tämänkin lopullinen hinta määräytyy maksettujen palkkojen mukaan. Pankkivirkailija sanoi rehellisesti pankkiasioita hoidettaessa, että hänen on turha myydä meille ylimääräisiä vakuutuksia, sillä emme niitä tarvitse. TyEL-vakuutus tuli meille ajankohtaiseksi äskettäin ensimmäistä kertaa palkkoja maksaessamme. Työnantajarekisteriin ilmoittauduimme tätä varten jo tämän vuoden alussa.

9 Palkka.fi-palvelu laskee palkkoja maksettaessa niistä vähennettävät työnantajamaksut, sekä ennakonpidätyksen. 9 Muita mahdollisia vakuutuksia ovat esimerkiksi tapahtumia varten otetut vakuutukset. Yhtä Proakatemian suurintaa tapahtumaa, Pilkettä, varten otettu vakuutus (vastuuturva), oli mitoitettu 700 hengen yleisötapahtumaa varten yhdeksi päiväksi ja maksoi noin 120 euroa. Tämä on halpa hinta vakuutuksen ehtoihin nähden, sillä se korvaa vahinkoja parhaimmillaan miljoonaan euroon asti. Tiloja antavat tahot vaativat vakuutusta, mutta jos he eivät osaa sitä vaatia, täytyy tämä itse muistaa. Pankki- ja vakuutusasioissa voimme hyvin suositella OP-Pohjolaa, josta palvelua saa selkokielellä ja melko ripeästi. Olemme hoitaneet pankkiasioitamme kahden pankin työntekijän kanssa, joten meidän on helppoa ottaa yhteyttä suoraan näihin kontaktihenkilöihin, jotka he tietävät asioistamme jo valmiiksi. 5.3 Hankinnat Koneiden, laitteiden ja muun aineellisen käyttöomaisuuden hankintameno merkitään taseeseen. Hankintamenoista vähennetään tilikauden lopussa suunnitelmanmukaiset poistot. Pienhankinnat voidaan merkitä kuluna. Pienhankintoihin kuuluu tavara, jonka hankintahinta pysyy alle 850 euron ja pienhankintojen yhteissumma tilikauden aikana pysyy alle 2500 euron. Ne eivät tällöin päädy lainkaan taseeseen. Kiivision kirjanpidossa on tärkeää, että mahdollisimman pieni osa hankinnoista menee taseeseen, josta niitä sitten poistettaisiin useita vuosia. Kiivision on oletettu toimivan vain vuoteen 2016 saakka, jolloin osakkaat valmistuvat. Näin merkityt hankinnat eivät enää näy kirjanpidossa, kun valmistumme ja niiden jakaminen osakkaille on helpompaa. Vuosittain saa pienhankintojen lisäksi vähentää kaikki käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenot, joiden käyttöikä on alle kolme vuotta. Tällaisia hyödykkeitä ovat muun muassa tietokoneet, työvaatteet, puhelimet, ostamamme 3D-tulostin sekä faksit. Tällä tilillä ei ole euromääräistä rajoitusta. Kiivisiossa on tarkoituksenmukaista, että teemme vähennykset vuosittain. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista. Jos tuloa muodostetaan hankinnan avulla useamman tilikauden

10 ajan, voi hankintamenon merkitä taseeseen ja poistaa suunnitelmanmukaisina poistoina ( meno tulon kohdalle -periaate). 10 Kun yritykselle hankitaan tarvikkeita omaan käyttöön, on tärkeää tehdä hankinta yrityksen nimiin. Myös takuukuittien on oltava yrityksen nimellä, sillä kyseessä on yrityksen omaisuus.

11 11 6 ULKOMAANKAUPPA Monissa projekteissaan Kiivisio tekee kauppaa muiden maiden yritysten kanssa. Tällä hetkellä olemme ainoastaan tuoneet tavaraa sekä palveluita niin EU:n sisä- kuin ulkopuoleltakin. Rahaliikenteessä käytetään Paypal-maksupalvelua, joka on osoittautunut luotettavaksi. Paypal veloittaa sen kautta siirretyistä maksuista 5 %, mutta toistaiseksi olemme olleet tyytyväisiä tähän hintaan, joka maksetaan turvallisuudesta. 6.1 Yhteisöhankinnat Yhteisöhankinnat tapahtuvat EU:n rajojen sisäpuolella ja verotuksen hoitamista on helpotettu. Näin tapahtuvat ostot ilmoitetaan kausiveroilmoituksessa. Yritysten välinen tavarakauppa verotetaan periaatteessa määränpäämaahan arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneen yrityksen arvonlisäverotuksen yhteydessä. Esimerkiksi tilattuamme 3D-tulostimen Hollannista saamme laskun nollaverokannalla. Laskussa on oltava nollaverokannalle peruste, jonka voi antaa vain, jos molemmat yritykset ovat rekisteröityneitä alvvelvollisia omassa maassaan. Laskussa voi lukea esimerkiksi VAT 0% intra-community supply. Tämän jälkeen osto ilmoitetaan veroilmoituksessa, jonka mukaan arvonlisäverovelvollinen on velvollinen suorittamaan veron kotimaassaan. 6.2 EU:n ulkopuolinen kauppa Tavaran maahantuonnista suoritettava alv verotetaan tullauksen yhteydessä. Maahantuonnin ei tarvitse liittyä liiketoimintaan, vaan kaikki maahan tuotu tavara on tullauksen alaista. Tullin määräämät verot ovat kuitenkin yritystoiminnassa vähennyksen alaisia aivan kuten tavallinen alv-vero. Tavara seisoo tullissa korkeintaan kaksi viikkoa tullauksen jälkeen. Tullauksen jälkeen yhteyshenkilölle on lähetetty lasku tullauksesta. Vasta, kun raha on siirtynyt tulliin, voidaan tavara lähettää eteenpäin. Käytettäessä huolitsijaa voit nopeuttaa käsittelyä muutaman pankkipäivän verran, kun lähetät maksetusta laskusta kuitin huolitsijalle. Tällöin rahan siirtymistä ei tarvitse odotella, vaan tavaran voi lähettää heti eteenpäin.

12 12 7 RAPORTIT Kirjanpito tehtävänä voi olla myös erilaisten raporttien tuottaminen yritykselle. Tätä kutsutaan johdon laskentatoimeksi eli sisäiseksi laskentatoimeksi. Tärkeimpänä raportoitavana mittarina on tähän mennessä käytetty ressuja, eli mittaria, jossa näkyy, kuinka paljon rahaa kukin osakas voi nostaa itselleen tai käyttää projekteihin. Keväällä osuuskunnan johto on halunnut joka maanantain viikkopalaveriin ajantasaisen tiedon edellisviikon liikevaihdosta, jotta kuukausitavoitteiden toteutumista voidaan seurata paremmin. Perinteisten mittarien käyttö projektiluontoisessa osuuskunnassa ei ole meidän mielestämme ollut tähän mennessä kannattavaa. 7.1 Ressut Kiivisiossa on määritelty liikkuvan kahdenlaista rahaa: firman rahaa ja tiimiläisten henkilökohtaista rahaa eli niin sanottua korvamerkittyä rahaa. Firman yhteistä rahaa saamme esimerkiksi Pilottien tekemisestä, sekä talkkaripalvelujen järjestämisestä. Tämä summa ei kuitenkaan vielä riitä kattamaan kaikkia kuluja, joten päätimme yritystä perustaessa pidättää jokaiselta ensimmäiset 500 euroa, jotka firmalle on tienattu. Tällä summalla olemme nyt pärjänneet ensimmäisen vuoden Proakatemialla, mutta syksyllä on jälleen asetettava uusi Kiivisiolle tienattava summa. Se on todennäköisesti enemmän kuin 500 euroa, sillä vuokranmaksu alkaa syksyllä ja tulee moninkertaistamaan yrityksen kiinteät kustannukset. Olemme käyttäneet myös projektikohtaista ressua. Tätä käytettiin Pilkkeessä ja syitä olivat: projektissa oli jäseniä muista tiimeistä maksutapahtumia oli jo ennen tapahtumaa kymmenittäin molempiin suuntiin, joten näiden jokaisen jakaminen projektiryhmän jäsenten kesken ei ole järkevää projektin käytössä olevat varat näkee paremmin, kun niitä ei tarvitse laskea henkilökohtaisista ressuista.

13 13 Suunnitelmissa on ollut myös Final Camp -ressu normaalin ressun rinnalle. Tätä ressua ei voisi nostaa itselleen, sillä summa on tietenkin tarkoitettu yhteistä Final Campia varten viimeisenä akatemiasyksynä. Kiivision ressut on toteutettu yksinkertaisella kynä ja paperia -tekniikalla. Kuukauden kirjanpidon päätteeksi uudelle sivulle merkitään kunkin jäsenen edellisen kuun ressun saldo ja sen perään kerätään kuluvan kuun tositteista ressuun lisättävät tai vähennettävät summat. 7.2 Katteet ja kannattavuus Monilta akatemialaisilta ovat liiketalouden ensimmäisen vuoden opit unohtuneet, ja osin hyvä niin. Kuitenkin mielestämme on hyvä muistaa vähintään nämä pari perusasiaa, jotka ovat tärkeitä etenkin verkkokauppaa pidettäessä. Petteri Vilen: Kate ja kannattavuus (diasarja 2014) Yksinkertaisimmillaan kannattavuutta lasketaan tämän mallin avulla. Esimerkiksi Kiivision ensimmäsessä verkkokaupassa Plastic Camerasissa tytöt laskivat pian liiketoiminnan oston jälkeen tuotteiden katteet uudelleen, sillä osassa tuotteita kate oli jopa lähellä nollaa.

14 14 Petteri Vilen: Kate ja kannattavuus (diasarja 2014) Toisena mittarina suosittelemme toiminnan järkevyydestä kertovan kriittisen pisteen laskemista. Se kertoo, kuinka paljon myyntiä tarvitaan nollatuloksen saavuttamiseen, eli kuinka paljon myyntiä täytyy olla, että kuvassa olevan mustan viivan yli päästään. 7.3 Tilinpäätös Kaikki kirjanpitovelvolliset yritykset joutuvat tekemään tilinpäätöksen kerran vuodessa. Se on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös kertoo yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätös tehdään vuoden aikana kerätyn kirjanpitomateriaalin pohjalta. Siihen kuuluvat aina laadittavat tasekirja sekä tase-erittelyt. Tasekirjan on oltava sidottu ja sen sivujen on oltava juoksevasti numeroituja. Käytännössä tasekirja tehdään sitomalla tulosteet kirjaksi. Kirjanpitovelvollisen tasekirja sisältää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot, toimintakertomuksen, rahoituslaskelman sekä luettelon käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista samoin kuin tiedon niiden säilytystavoista. (KPL 3 luku 8 ) Liitetietojen on annettava riittävä ja oikeellinen kuva yrityksen taloudellisesta asemasta. Pienen kirjanpitovelvollisen liitetietoihin riittää tiedot annetuista panteista, vakuuksista, vastuusitoumuksista sekä valuuttakurssauksesta. Suuremmat yritykset laajentavat liitetietoja muun muassa tehdyistä poistoista, pääoman muutoksista, henkilöstöstä, sekä siitä miten paljon yritys on luovuttanut omaisuuttaan velkansa vakuudeksi. Konserniyhtiöissä liitetietojen määrä voi lähennellä useita kymmeniä.

15 Tasekirjaan voidaan sisällyttää näiden lisäksi myös tase-erittelyt, mikäli ne eivät ole kovin laajoja. 15 Tilinpäätös katsotaan valmistuneeksi, kun Kiivisio osuuskunnan hallitus on allekirjoituksellaan hyväksynyt tilinpäätöksen. 7.4 Tilintarkastus Tilintarkastuksesta on alkaen vapautettu pienet yhtiöt. Tilintarkastajaa ei siis tarvita, jos päättyneellä tai sitä edeltävällä tilikaudella yksikään tai vain yksi pienen kirjanpitovelvollisen ehdoista täyttyy. Ehdot: taseen loppusumma on yli euroa liikevaihto yli euroa palveluksessa on yli 3 henkilöä Toiminimet on vapautettu tilintarkastuksesta, mutta tilintarkastus on pakollinen kaikissa muissa yrityksissä, joissa vähintään kaksi edellä mainituista ehdoista täyttyy. Jos kuitenkin yrityksen säännöissä määrätään, että tilintarkastaja on hankittava, vaikkei ehdot täyty, niin sääntöä on noudatettava. Kiivisiossa on maksettu nyt ensimmäiselle henkilölle palkkaa ja kesän aikana useampi työskentelee osuuskunnan kautta ja oletamme, että he nostavat kesän aikana palkkaa. Täten Kiivision palveluksessa tulee tilinpäätöksen hetkellä olemaan yli kolme henkilöä. Tällä hetkellä en oleta, että taseen loppusumma ylittää euroa, mutta uskon, että liikevaihto tulee ylittämään euroa. Jos ei vielä tällä tilikaudella niin seuraavalla. Tällöin tulemme tarvitsemaan tilintarkastajaa. Tilintarkastajan valitsee Kiivisiossa hallitus, joka on meidän ylin päättävä elin. Tilintarkastaja laatii työstään tilintarkastuskertomuksen, jossa kerrotaan antaako yritykselle tehty tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot yrityksen taloudellisesta asemasta.

16 16 8 LAINAN NOSTO Kiivisiolla on tällä hetkellä kahdenlaista lainaa. Osuuskunnan jäsenet ovat antaneet yritykselle henkilökohtaista lainaa ja Plastic Cameras on hakenut lainaa pankista. 8.1 Henkilökohtainen laina Osuuskunnan jäsenet voivat rahoittaa yrityksen toimintaa lainaamalla sille rahaa henkilökohtaisista varoistaan. Tällöin puhutaan henkilökohtaisesta lainasta. Kun Plastic Camerasin oma tili oli avattu, siirsivät projektin jäsenet sille rahaa, jolla liiketoimintakauppa katettiin. Rahat lainattiin henkilökohtaisina lainoina, joissa velallisena on Kiivisio osk. Veloista tehtiin velkakirjat, joihin merkattiin velallinen, velkoja, velan määrä, ehdot ja päiväys. Velkakirjan allekirjoittivat velkoja, ja velallisen edustaja (hallituksen puheenjohtaja). Henkilökohtaiselle lainalle voidaan tavallisen lainan tavoin määrätä korko. Kyseisen lainan ehtoihin kuitenkin merkattiin, että laina on koroton. Tämä tehtiin siitä syystä, että Plastic Camerasin omistajat sijoittivat rahat, jotta oma liiketoiminta voidaan käynnistää, eikä tarvetta korolle nähty. 8.2 Yrityslaina pankista Plastic Cameras on hakenut toimintaansa rahoitusta myös pankista. Projektitiimi valmisteli osuuskunnalle esityksen lainan tarpeesta, sillä laina otettiin Kiivisio osk:n nimiin, joten se koskee jokaista osuuskunnan jäsentä. Velallisuus vaikuttaa yrityksen toimintaan, vaikka osuuskunnan jäsenet eivät olekaan henkilökohtaisesti vastuussa velasta. Tämä todetaan osuuskunnan säännöissä: 10 Lisämaksuvelvollisuus Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista. Kun Kiivision jäsenet olivat antaneet suullisesti luvan lainan hakemiseen, hallituksen kokous antoi Plastic Camerasin omistajille siihen luvan pöytäkirjassa.

17 Lainan hakuprosessi Lainan määrä oli yrityslainaksi verrattaen pieni, joten siihen oli helppoa saada hyväksyntä. Hakuprosessia lieni helpottaneen myös se, että laina oli budjetoitu konkreettisiin investointeihin (varaston täydennykseen), jolloin sen arvo on tiukan paikan tullen realisoitavissa. Kun lainaa haettiin yrityksen yksittäistä projektia varten, ei hakuprosessissa tarvittu ollenkaan näyttöä Kiivision taloudesta, vaan siihen riittivät vastaavat dokumentit Plastic Camerasilta. Lainan hakemista helpotti tietenkin se, että lainaa haettiin jo olemassa olevalle liiketoiminnalle, jolloin oli jo näyttöä sen toimivuudesta. Pankille toimitettiin verkkokaupan raportit aikaisemmista myynneistä sekä asiakkaista, katetuottolaskelmat suunnitelluista investoinneista ja suuntaa antavia kannattavuuslaskelmia. Velan takaisinmaksuajaksi haluttiin yksi vuosi, sillä lainattava summa oli suhteellisen pieni, ja velasta haluttiin ripeästi eroon. Lyhennystapana on tasaerä, jossa maksettava summa on koko laina-ajan samansuuruinen. Maksuerät sisältävät alussa enemmän korkoa, joka pienenee lainan lyhentyessä. Lainan suuruutta miettiessä on hyvä muistaa pankin toimitusmaksu, joka sisältyy lainan määrään. Osuuspankilla toimitusmaksu oli 300, eli 1000 :n suuruisesta lainasta tilille jäisi nostettavaa Takaus 1.1. Takaus tarkoittaa sitoumusta, jolla sitoumuksen antaja (takaaja) ottaa vastatakseen velkojalle toisen henkilön (velallisen) velvoitteesta (päävelasta). (Osuuspankin takausehdot ) Plastic Camerasin lainalla on yhteisvastuullisina takaajina kaksi omistajista. Se tarkoittaa, että he takaavat lainan omalla henkilökohtaisella varallisuudellaan. Henkilöillä tulee olla

18 18 näyttöä omasta varallisuudestaan, jotta heidät voi nimetä takaajiksi. Yhteisvastuullinen takaus tarkoittaa, että kukin takaaja on vastuussa koko velasta, ellei toisin ole sovittu kirjallisesti. Pankki voi siis periä velkaa maksettavaksi vain toiselta takaajalta.

19 19 9 YRITYS YRITYKSEN SISÄLLÄ (PLASTIC CAMERAS KIIVISIOSSA) Plastic Cameras verkkokauppa on Kiivision liiketoimintaa ja toimii siis Kiivision y- tunnuksella, mutta toimii monella tapaa erillisen yrityksen tavoin. Tämän lisäksi yksi Plastic Camerasin omistajista on toisen osuuskunnan jäsen. Plastic Cameras ostettiin Tuuma Creativelta liiketoimintakauppana joulukuussa Liiketoiminnan osto hyväksytettiin osuuskunnalla, ja hallituksen kokouksen päätöksellä Plastic Camerasin tuleville omistajille myönnettiin nimenkirjoitusoikeudet Plastic Camerasia koskeviin asioihin. Tämä on välttämätöntä, jotta toiminta voisi sujua mutkattomasti. Verkkokauppatoiminta vilkastaa osuuskunnan rahaliikennettä suhteellisen paljon, jonka vuoksi on järkevää avata toiminnalle oma rinnakkaispankkitili. Näin on toimittu myös Plastic Camerasin tapauksessa ja rinnakkaistilin avaaminen oli aivan ensimmäisiä asioita, jotka tehtiin, kun ostotarjous oli hyväksytty. Rinnakkaistilin avaaminen helpottaa monia käytännön asioita tällaisessa tilanteessa. Esimerkiksi tilin käyttöoikeudet ovat Plastic Camerasin omistajilla (myös hänellä, joka ei ole Kiivisio osk:n jäsen), toisin kuin Kiivision virallisen tilin oikeudet. Rinnakkaisten tilien ansiosta Kiivision ja Plastic Camerasin rahat eivät pääse sekoittumaan ja Plastic Camerasin osakkaat näkevät jatkuvasti paljonko heillä on rahaa käytettävissään muun muassa varaston kasvattamiseen. Kiivision hallitus on myöntänyt Plastic Camerasin omistajille päätäntävallan ja nimenkirjoitusoikeuden Plastic Camerasia koskeviin asioihin. Siispä se toimii hyvin omavaltaisesti, mikä helpottaa ja nopeuttaa toimintaa. Pienessä projektiryhmässä päätöksiä syntyy nopeammin ja asiat hoituvat tehokkaammin kuin Kiivision kokoisessa osuuskunnassa. Tämä on myös ehdotonta projektin toimivuuden kannalta. Asiat, jotka koskevat merkittävästi koko Kiivisiota, keskustellaan luonnollisesti avoimesti koko osuuskunnan kesken. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi suuret taloudelliset päätökset, kuten lainan hakeminen projektille.

20 20 10 LÄHTEET Arvonlisävero: https://www.vero.fi/fi-fi/syventavat_veroohjeet/arvonlisaverotus/kansainvalinen_kauppa/arvonlisaverotus_eutavarakaupassa(14381) Finlex: https://www.finlex.fi/fi/ Kausiveroilmoitus: https://www.vero.fi/fi-fi/yritys_ja_yhteisoasiakkaat/osakeyhtio_ja_osuuskunta/kausiveroilmoitus Kiivision säännöt (osuuskunnan säännöt) Kirjanpidon Abc: Kirjanpito. Kirjanpitolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/ Kirjanpito tilikausi ja verovuosi: kaat/liikkeen_ja_ammatinharjoittaja/perustaminen/kirjanpito_tilikausi_ja_vero- vuosi(9362) Osuuspankin lainaehdot Petteri Vilen: Kate ja kannattavuus (diasarja 2014) Ulkomaankauppa:

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

HYY Tilinpäätöskoulutus

HYY Tilinpäätöskoulutus HYY Tilinpäätöskoulutus KHT Johanna Hilden Tilinpäätös Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätös tasekirjan perusvaatimukset - Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin?! - Tase mikä se

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Tässä esityksessä Yhdistyksen talous Miten kirjaa pidetään Yleistä kirjanpidosta Tosite, tase, tuloslaskelma ja sellaiset Vuoden

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 16.2. 17.3.2016 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 16. 17.2.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon jatkokurssi 16. 17.3.2016, klo 08:45-15:30 Paikka: Koulutustila

Lisätiedot

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä.

Luento 7. Arvonlisävero: Ulkomaan rahanmääräiset erät: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. Luento 7 Arvonlisävero: Veron yleispiirteet Alv kirjanpidossa. Ulkomaan rahanmääräiset erät: Kirjanpidossa Tilinpäätöksessä. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 7a: Arvonlisävero VEROTUKSEN RAKENNE Verotuksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Nimi ja opiskelijanro :

Nimi ja opiskelijanro : 1 (6) Lappeenrannan teknillinen yliopisto KATI / Pasi Syrjä A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi Tentti 4.2.2016 Nimi ja opiskelijanro : Tentissä ei saa olla mukana kirjallista materiaalia. Laskimen käyttö

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Limes ry:n talousohjesääntö

Limes ry:n talousohjesääntö i luku: Yleisiä määräyksiä Limes ry:n talousohjesääntö 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen sekä yhdistyksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä 1 (5) SULAUTUMISSUUNNITELMA Pyhälaakson Osuuspankin ja Suomenselän Osuuspankin välillä 1 Sulautuminen Pyhälaakson Osuuspankki (jäljempänä Sulautuva Osuuspankki) sulautuu Suomenselän Osuuspankkiin (jäljempänä

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio

Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Taloyhtiön tilinpäätös ja talousarvio Riihimäki 28.2.2017 Asianajaja, varatuomari Erkki Pusa Asianajotoimisto Erkki Pusa Ky Taloyhtiön taloudenpito kokonaisuus, jonka tarkoituksena on huolehtia taloyhtiön

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot