OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus"

Transkriptio

1 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus Ryhmän markkinaosuus kasvoi talletuksissa ja luotoissa, mutta supistui rahastoissa sekä henki- ja eläkevakuutuksen maksutulossa. - Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista oli toukokuun lopussa 31,9 prosenttia (2003:n lopussa 31,6). - Markkinaosuus euromääräisistä luotoista oli toukokuun lopussa 30,1 prosenttia (2003:n lopussa 29,8) ja osuus kotitalouksien asuntoluotoista 34,6 prosenttia (2003:n lopussa 34,5). - Markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista oli kesäkuun lopussa 13,8 prosenttia (2003:n lopussa 15,1). - Markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta oli tammi kesäkuussa 16,1 prosenttia (18,3 koko vuonna 2003). Liikevoitto kasvoi 1,5 prosenttia ja oli 265 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 261). - Rahoituskate supistui 23 miljoonaa 386 miljoonaan euroon. Muut tuotot kasvoivat 23 miljoonaa euroa ja korvasivat rahoituskatteen supistumisen. Kulut kasvoivat runsaan prosentin. - Oman pääoman tuottoprosentti (ROE) oli 12,1 (11,8) ja koko pääoman tuottoprosentti (ROA) 1,21 (1,15). - OP-ryhmän pörssinoteeratun liikepankin OKOn konserniliikevoitto oli 69 miljoonaa euroa (104). Viime vuoden tammi kesäkuun tulokseen sisältyi merkittävä kertaluonteinen erä. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 19 prosenttia. Vakavaraisuus on vahva ja riskiasema edelleen vakaa. - Vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 15,3 prosenttia (15,4). - Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset supistuivat 12,5 prosenttia kesäkuun 2003 lopun 215 miljoonasta eurosta 189 miljoonaan euroon. Ryhmän tavoitteena on vahvistaa markkina-asemaansa edelleen vuoden 2004 aikana. Liikevoiton vuodelta 2004 arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuodelta OP-ryhmän avainlukuja 1-6/ / /2003 Liikevoitto, milj Kulujen suhde tuottoihin, % Oman pääoman tuotto, % 12,1 11,8 11,5 Koko pääoman tuotto, % 1,21 1,15 1, Tase, mrd. 36,1 32,8 35,0 Luottokanta, mrd. 29,1 25,9 27,5 Asiakasvarat, mrd. 1 27,4 25,0 26,4 Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset, mrd. 0,2 0,2 0,2 Vakavaraisuussuhde, % 15,3 15,3 15,4 Henkilömäärä (pl. kausiapulaiset) Asiakasvarat = talletukset, vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääomat. 1

2 Toimintaympäristö Kansainvälisen talouden kasvu on voimistunut USA:n ja Aasian maiden johdolla. Myös euroalueella talouden tila on hieman kohentunut, mutta kasvuvauhti on pääosin kotimaisen kysynnän eli kulutuksen ja investointien heikkouden takia ollut edelleen hidas. Suomessa talouskasvu nopeutui vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Kokonaistuotannon määrä oli lähes 3 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Yksityisten kulutusmenojen vahva kasvu jatkui ja myös viennin määrä lisääntyi. Teollisuuden tuotanto on kääntynyt kasvuun, ja tuotantoa ja vientiä koskevat lähiajan odotukset ovat viime kuukausina kohentuneet selvästi. Työllisyys on edelleen heikentynyt, mutta teollisuudessakin työvoiman vähentämisen voimakkain vaihe on ohitse. Työmarkkinoiden ongelmat eivät ole oleellisesti vaikuttaneet kuluttajien rahankäyttöön. Kuluttajien luottamus omaan talouteen on pysynyt vahvana, mikä perustuu palkkasumman tasaiseen ja jatkuvaan nousuun sekä mataliin korkoihin. Ostovoimaa on lisännyt myös inflaation painuminen nollaan. Korot ovat huhtikuusta lähtien olleet loivassa markkinalähtöisessä nousussa. Nousu alkoi USA:ssa, ja se on näkynyt selvimmin pitkissä markkinakoroissa. USA:ssa poikkeuksellisen keveän rahapolitiikan jakso on päättymässä. Ohjauskorkoa nostettiin kesäkuun lopussa 0,25 prosenttiyksikköä 1,25 prosenttiin. Ohjauskoron asteittaisen palauttamisen lähemmäs normaalimpaa tasoa odotetaan jatkuvan. Euroalueella ohjauskorko on jo yli vuoden ollut 2 prosentissa, mikä on pitänyt lyhyet euriborkorot hyvin lähellä samaa tasoa. Sen sijaan 12 kuukauden euribor on noussut toisen vuosineljänneksen aikana lähes puoli prosenttiyksikköä 2,5 prosentin tuntumaan. Suomen valtion 5 vuoden obligaation korko on jo ylittänyt 3,5 prosentin tason. Alkaneesta noususta huolimatta korot ovat edelleen niin matalat, että ne rajoittavat pankkien rahoituskatteen kasvua siitä huolimatta, että luotonannon vahva kasvu jatkuu edelleen. Strategia OPK:n hallintoneuvosto vahvisti kesäkuussa OP-ryhmälle päivitetyn strategian. Se ei muuta edellisessä strategiassa vahvistettuja peruslinjauksia, vaan täydentää ja syventää niitä. Koska OP-ryhmä oli saavuttanut tulostasoon ja vakavaraisuuteen liittyvät tavoitteensa, se siirsi jo edellisessä strategiassa vuonna 2002 painopisteen selkeästi kasvuun ja markkina-aseman vahvistamiseen. Päättyneen strategiakauden aikana OP-ryhmä saavutti keskeiset tavoitteensa: markkina-asema vahvistui kannattavuuden ja vakavaraisuuden pysyessä hyvänä. Päivitetyssä strategiassa pyritään varmistamaan tämän myönteisen kehityksen jatkuminen. OP-ryhmän strateginen tahtotila on kasvaa markkinoita nopeammin ja saavuttaa pitkällä aikavälillä markkinajohtajuus kaikissa ydinliiketoiminnoissaan. OP-ryhmä suhtautuu riskinottoon maltillisesti. Kehittyneen riskienhallinnan sekä tiiviin sisäisen ohjauksen ja valvonnan avulla varmistetaan, että kasvu on hallittua ja pitkäjänteistä. Pankkiryhmän kannattavuus ja riskinkantokyky säilytetään vahvana. 2

3 Päivitetyssä strategiassa vahvistettiin OP-ryhmän pitkän aikavälin taloudellisiksi tavoitteiksi seuraavat: Pitkän aikavälin tavoite tai 1-6/2004 (vuositasoinen) tai 1-12/ tai 1-12/2002 Vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla (pl. lisäosuuspääoma), % 11 11,8 11,4 11,0 Luottotappiot luotto- ja takaus kannasta, % 0,25-0,01 0,03 0,05 Oman pääoman tuotto ROE (pl. lisäosuuspääoma), % 10 13,2 13,3 13,8 Kulujen suhde tuottoihin, % OP-ryhmän tulos Rahoituskate OP-ryhmän tammi kesäkuun rahoituskate oli 386 miljoonaa euroa (409) 2, eli 5,6 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Rahoituskate supistui edelleen, koska liiketoiminnan kasvu ei riittänyt kokonaan kompensoimaan matalan korkotason ja asiakasmarginaalien supistumisen vaikutuksia. Rahoituskatteen supistuminen kuitenkin hidastui toisella vuosineljänneksellä. Tuolloin rahoituskate oli 4,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä rahoituskate supistui 7,0 prosenttia vuotta aiemmasta. Keskimääräiseen taseeseen suhteutettuna rahoituskate oli katsauskaudella 2,2 prosenttia, eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden aikana luotto- ja talletuskannan nimellinen korkoero supistui 0,1 prosenttiyksikköä. Kesäkuun lopussa korkoero oli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Katsauskauden päättyessä luottokanta oli 12 prosenttia ja talletuskanta 6,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Luottokannan osuus taseesta kasvoi 79:stä 81 prosenttiin, ja talletuskannan osuus supistui 61:stä 60 prosenttiin. Muut tuotot Pankkiryhmän muut tuotot kasvoivat 9,9 prosenttia eli 23 miljoonaa euroa 260 miljoonaan euroon (237). Kasvu johtui lähinnä palkkiotuotoista ja arvopaperikaupan nettotuotoista, jotka molemmat kasvoivat 11 miljoonaa euroa. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista olivat 13 miljoonaa euroa (8,9). Palkkiotuotot kasvoivat 7,0 prosenttia 166 miljoonaan euroon (155). Eniten kasvoivat palkkiotuotot arvopaperivälityksestä. Arvopaperikaupan nettotuotot kasvoivat pörssikurssien elpymisen johdosta 6,0 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmin ne olivat 5,4 miljoonaa euroa tappiolliset. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 72 miljoonaa euroa (74). Luovutusvoittoja kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöjen osakkeista kertyi katsauskaudella 5,0 miljoonaa euroa eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. 2 Suluissa on vertailuluku vuodelta Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi kesäkuun 2003 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätösajankohdan ( ) luku. 3

4 OP-ryhmän tuloskehitys vuosineljänneksittäin Milj Rahoituskate Palkkiotuotot Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Muut liiketoiminnan tuotot Tuotot yhteensä Palkkiokulut Hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Voitto ennen luottotappioita Luotto- ja takaustappiot Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista Liikevoitto Kulut Kulut yhteensä kasvoivat 1,2 prosenttia 400 miljoonaan euroon (396). Palkkiokulut kasvoivat 22 miljoonaan euroon (19). Henkilöstökulut olivat 190 miljoonaa euroa (187) eli 1,6 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Muut hallintokulut kasvoivat 2,6 prosenttia 98 miljoonaan euroon (95). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 31 miljoonaa euroa (31) ja liiketoiminnan muut kulut 61 miljoonaa euroa (64). Luottotappiot Palautukset aiemmin kirjatuista luottotappioista olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,9) suuremmat kuin uudet luottotappiot. Bruttomääräisesti uusia luottotappioita kirjattiin katsauskaudella 11,2 miljoonaa euroa (8,8). Niiden osuus luottokannasta ja luotonantoon rinnastettavista sitoumuksista oli 0,06 prosenttia (0,05). Pysyviin vastaaviin kuuluvista arvopapereista kirjattiin arvonalentumisten palautuksia 0,1 miljoonaa euroa. Vertailukautena kirjattiin arvonalentumisia 4,2 miljoonaa euroa. Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista oli 18 miljoonaa euroa (14). Summa kertyi lähes kokonaisuudessaan OP-Henkivakuutus Oy:stä, jonka tulos katsauskaudelta oli 15 miljoonaa euroa (12). Liikevoitto OP-ryhmän liikevoitto tammi kesäkuulta oli 265 miljoonaa euroa, eli 4 miljoonaa euroa ja 1,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Suurimmat muutokset yksittäisissä tuloslaskelmaerissä olivat palkkiotuottojen 11 miljoonan euron ja osakekaupan nettotuottojen 16 miljoonan euron kasvu sekä rahoituskatteen 23 miljoonan euron supistuminen. 4

5 Pankkiryhmän kannattavuus oli edelleen vahva. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 12,1 prosenttia (11,8) ja koko pääoman tuotto (ROA) 1,21 prosenttia (1,15). Kulujen suhde tuottoihin oli 62 prosenttia (61). Huhti kesäkuun liikevoitto Liikevoitto toiselta vuosineljännekseltä oli 128 miljoonaa euroa, eli 8 miljoonaa ja 5,7 prosenttia pienempi kuin ensimmäiseltä neljännekseltä. Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yhtiöiden tuloksista supistui ensimmäisestä neljänneksestä runsaat 4 miljoonaa euroa 6,6 miljoonaan euroon. Toisen vuosineljänneksen aikana kirjattiin luottotappioita nettomääräisesti 0,1 miljoonaa euroa, kun ensimmäisellä neljänneksellä palautusten määrä ylitti uudet tappiot 1,1 miljoonalla eurolla. Muissa tuloslaskelman pääerissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia: rahoituskate supistui 0,6 prosenttia 192 miljoonaan euroon, muut tuotot kasvoivat 0,8 prosenttia 131 miljoonaan euroon ja kulut kasvoivat 1,0 prosenttia 201 miljoonaan euroon. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 17 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2003 toisen vuosineljänneksen. OP-Henkivakuutus Oy:n liikevoitto viime vuoden toiselta neljännekseltä oli poikkeuksellisen suuri, minkä vuoksi osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yhtiöiden tuloksesta oli kuluvan vuoden huhti kesäkuussa 12 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Huhti kesäkuussa rahoituskate supistui 4,2 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan. Muut tuotot sen sijaan kasvoivat 4,6 prosenttia. Kulut kasvoivat 1,8 prosenttia. Yritysverouudistus Eduskunta päätti kesäkuun lopussa yritysverouudistuksesta. Keskeisimmät muutokset OP-ryhmän kannalta ovat yhteisöverokannan lasku 29 prosentista 26 prosenttiin ja osinkotuottojen verotuksen kiristyminen. Yhteisöverokannan lasku pienentää OP-ryhmän veroja ensi vuoden alusta lukien noin 10 prosenttia nykyisestä. Välitön seuraus yhteisöverokannan laskusta oli, että OP-ryhmän laskennalliset verovelat supistuivat 27 miljoonaa euroa. Yhteisöverokannan muutoksesta aiheutunut laskennallisen verovelan muutos on kirjattu tammi kesäkuun välitilinpäätökseen. Valtaosa OP-ryhmän sisäisestä voitonjaosta on verouudistuksen jälkeen edelleen verovapaata, mutta sijoitusomaisuusosinkojen osittainen veronalaisuus lisää vähäisessä määrin OP-ryhmän veroja. Osuuspankkien jäsenilleen maksamat osuuspääoman korot säilyvät valtaosin verovapaina. Tase ja taseen ulkopuoliset erät Varat ja velat OP-ryhmän tase kasvoi katsauskaudella 3,2 prosenttia 36,1 miljardiin euroon (35,0). Luottokanta kasvoi 5,9 prosenttia ja oli kesäkuun lopussa 29,1 miljardia euroa (27,5). Saamistodistukset olivat 3,7 miljardia euroa (3,8) ja saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta 1,0 miljardia euroa (1,4). Osakkeiden ja osuuksien määrä oli 408 miljoonaa euroa (369). Velat yleisölle ja julkisyhteisöille supistuivat 0,3 prosenttia 23,2 miljardiin euroon (23,3). Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille olivat 1,4 miljardia euroa (1,6) ja yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 6,1 miljardia euroa (5,0). Pankkiryhmän oma pääoma kasvoi katsauskaudella 8,0 prosenttia 3,7 miljardiin euroon (3,4). Pankkiryhmän keskuspankki OKO laski toisen vuosineljänneksen aikana 5

6 liikkeeseen eurovasta-arvoltaan 76 miljoonan euron jenimääräisen pääomalainan. Ilman pääomalainaemissiota oman pääoman kasvu olisi ollut 5,8 prosenttia. Osakeja osuuspääoman yhteismäärä OP-ryhmän taseessa kasvoi 793 miljoonaan euroon (774). Vakavaraisuus OP-ryhmän vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 15,3 prosenttia (15,4). Katsauskauden tulos, 214 miljoonaa euroa, on rinnastettu omiin varoihin. Omat varat kasvoivat 4,7 prosenttia 3,7 miljardiin euroon (3,6) ja riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 5,3 prosenttia 24,4 miljardiin euroon (23,2). Ensisijaisia omia varoja oli 3,5 miljardia euroa (3,2). Niihin sisältyi osuuspankkien omistajajäsenten irtisanomia osuusmaksuja 25 miljoonaa euroa (81) ja liikkeeseenlaskuhetken eurovasta-arvoltaan 74 miljoonan euron pääomalaina. Vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla laskettuna oli 14,2 prosenttia (14,0). Toissijaiset omat varat supistuivat 55 miljoonaa 390 miljoonaan euroon OKOn maksettua ennenaikaisesti takaisin 50 miljoonan euron debentuurilainan. Uudessa strategiassa OP-ryhmän vakavaraisuustavoitteeksi on asetettu 11 prosentin vakavaraisuussuhde ensisijaisilla omilla varoilla laskettuna ilman lisäosuuspääomasijoituksia ja pääomalainoja. Kesäkuun lopussa pankkiryhmän vakavaraisuus näin laskettuna oli 11,8 prosenttia. Milj Omat varat Ensisijaiset josta pääomalainat Toissijaiset Vähennykset Yhteensä Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset Vakavaraisuussuhde, % 15,3 15,3 15,4 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 14,2 13,8 14,0 Riskienhallinta Kesäkuun lopussa pankkiryhmän riskiasemaa kuvaavat tunnusluvut olivat selvästi ryhmän asettamia riskirajoja paremmat. Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset supistuivat viime vuoden kesäkuun lopun 215 miljoonasta eurosta 189 miljoonaan euroon (168). Kausivaihtelun takia järjestämättömien saamisten määrä kasvoi vuoden 2003 lopusta 12 prosenttia. Kotitalouksien järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset olivat kesäkuun lopussa 120 (109), yritysten ja asuntoyhteisöjen 68 (59) ja muiden sektorien 1 miljoonaa euroa (1). Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten suhde luottokantaan ja muihin luotonantoon rinnastettaviin sitoumuksiin oli 0,5 prosenttia (0,5). Järjestämättömistä ja nollakorkoisista saamisista on vähennetty niihin kohdistuvat luottotappiovaraukset, joiden määrä oli kesäkuun lopussa 98 miljoonaa euroa (104). Pankkiryhmän rahoitusriskiä kuvaavan tunnusluvun arvo heikkeni katsauskauden aikana, mutta se oli edelleen riskirajojen sisällä. Muut markkinariskejä kuvaavat tun- 6

7 nusluvut olivat kesäkuun lopussa samalla tasolla kuin viime vuoden lopussa. Rahoitusriskin tunnusluku oli kesäkuun lopussa -0,9 prosenttia (2,0) ja korkoriskin tunnusluku +0,9 (+0,9). OP-ryhmälle määritelty rahoitusriskin riskiraja on -3 prosenttia taseesta ja korkoriskille määritellyt riskirajat ±2 prosenttia omista varoista. Omistajajäsenet ja asiakkaat Osuuspankkien omistajajäsenten määrä on kasvanut vuoden 2003 kesäkuun lopusta :lla :een. Katsauskaudella jäsenmäärä kasvoi :lla. Omistajajäsenille ja pääkaupunkiseudulla toimivan Okopankki Oyj:n etuasiakkaalle pankkipalvelujen käytön keskittämisestä tammi kesäkuussa kertyneiden bonusten arvo oli 19 miljoonaa euroa (17), eli 13 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kertyneet bonukset on kirjattu pankkiryhmän tuloslaskelmassa palkkiotuottojen vähennyksiksi. OP-ryhmällä oli kesäkuun lopussa 3,1 miljoonaa asiakasta, enemmän kuin vuotta aiemmin. Liiketoiminta Luotot ja talletukset OP-ryhmän talletuskanta oli kesäkuun lopussa 21,7 miljardia euroa (21,2). Kesäkuun 2003 lopusta talletuskanta kasvoi 6,6 prosenttia ja vuoden 2003 lopusta 2,2 prosenttia. Pankkiryhmän markkinaosuus Suomen Pankin tilastointiperusteen mukaisesta rahalaitosten talletuskannasta oli toukokuun lopussa 31,9 prosenttia (31,6). OP-ryhmän luottokanta oli kesäkuun lopussa 29,1 miljardia euroa (27,5). Kesäkuun 2003 lopusta luottokanta kasvoi 12,3 prosenttia ja vuoden 2003 lopusta 5,9 prosenttia. Toukokuun lopussa OP-ryhmän markkinaosuus rahalaitosten luottokannasta oli 30,1 prosenttia (29,8). Katsauskaudella nostettiin uusia luottoja 6,2 miljardia euroa, eli 8,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (5,7). Kotitalouksien asuntoluottojen osuus uusista luotoista oli 41 prosenttia (39) ja muiden kotitaloussektorin luottojen osuus 23 prosenttia (23). Yritysluottojen osuus oli 31 prosenttia (33). Varallisuudenhoito OP-ryhmän sijoitustalletukset olivat kesäkuun lopussa 8,1 miljardia euroa, eli 4,7 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden lopussa (7,7). Kotitalouksien osuus talletuksista oli 7,3 miljardia euroa (6,9). Koko henkivakuutusalan uusmyyntiä ja maksutulon kasvua hidastivat vuoden 2003 lopussa julkistetut eläkesäästämiseen ja muuhun vakuutusten verotukseen liittyvät muutokset. Tammi kesäkuussa koko henkivakuutusalan maksutulo kasvoi 0,7 prosenttia. Yksilöllisen eläkevakuutuksen maksutulo kasvoi 12 prosenttia lähinnä vanhoihin vakuutuksiin tulleiden suoritusten johdosta. OP-ryhmän henki- ja eläkevakuutuksen maksutulo supistui 22,5 prosenttia 220 miljoonaan euroon (284). OP-ryhmän markkinaosuus henkivakuutusalan maksutulosta oli tammi kesäkuussa 16,1 prosenttia, kun se koko vuonna 2003 oli 18,3 prosenttia. Säästöhenkivakuutuksen maksutulo supistui 24 prosenttia, mutta eläkevakuutuksen maksutulo kasvoi 30 prosenttia viime vuoden tammi kesäkuusta. Eläkevakuutusten 7

8 osuus maksutulosta nousi 12,0 prosenttiin (7,2). Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus henki- ja eläkevakuutuksen kokonaismaksutulosta oli 34 prosenttia (11). Eläkesäästämisen ehtoihin ja verotukseen liittyvän epävarmuuden vuoksi uusia eläkevakuutuksia myytiin merkittävästi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi kesäkuussa myytiin uutta vakuutusta. Viime vuoden vastaavana ajanjaksona niitä myytiin enemmän. Kesäkuun lopussa OP-ryhmällä oli yhteensä yli vakuutusta ( ), joista 33 prosenttia (32) oli eläkevakuutuksia. Katsauskauden aikana OP-ryhmän säästöhenkivakuutus-, eläkevakuutus- ja kapitalisaatiosopimussäästöt kasvoivat 8,4 prosenttia 2,4 miljardiin euroon (2,2). Säästöhenkivakuutussäästöt kasvoivat 7,8 prosenttia 2,1 miljardiin euroon, eläkevakuutussäästöt 13 prosenttia 264 miljoonaan euroon ja kapitalisaatiosopimussäästöt 7,3 prosenttia 89 miljoonaan euroon. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus koko vakuutussäästöistä oli 21 prosenttia (19). Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääoma kasvoi tammi kesäkuussa noin 25 prosenttia 27,6 miljardiin euroon. Merkittävä osa pääomien kasvusta johtui siitä, että keskeiset markkinoilla toimijat raportoivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa luvuissaan myös ulkomaisen myyntinsä Suomeen rekisteröityihin rahastoihin. OP-ryhmän rahastojen pääoma kasvoi katsauskaudella 14 prosenttia ja oli kesäkuun lopussa 3,8 miljardia euroa (3,3). OP-ryhmässä katsauskauden nettomerkinnät olivat 391 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 630 miljoonaa euroa. Nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 25 miljoonaa euroa (590), pitkän koron rahastoihin 42 (23) ja osake- ja yhdistelmärahastoihin 330 miljoonaa euroa (17). Pankkiryhmän markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlasketusta pääomasta supistui katsauskauden aikana 1,3 prosenttiyksikköä 13,8 prosenttiin. Eniten markkinaosuus supistui lyhyen koron rahastoissa. Tammi kesäkuun aikana pankkiryhmän sijoitusrahastoihin tuli runsaat uutta osuudenomistajaa. Kesäkuun lopussa osuudenomistajia oli eri rahastoissa yhteensä runsaat Pankkiryhmän rahastoyhtiö, OP-Rahastoyhtiö Oy, sai kuten edellisinäkin vuosina rahastoyhtiöistä parhaan arvosanan Taloustutkimuksen tekemässä Kansallinen yritysmielikuva -tutkimuksessa. Yhtiön vahvuuksiksi katsottiin taloudellinen tila, näkyminen julkisuudessa, tulevaisuuden näkymät sekä salkunhoitajien ammattitaito. Pankkiryhmän investointipankin, Opstock Oy:n, hallinnoimat yksityis- ja yhteisöasiakkaiden varat kasvoivat 11 prosenttia 9,3 miljardiin euroon (8,4). Näistä varoista 5,6 miljardia euroa (5,0) koostuu OP-sijoitusrahastojen pääomista ja OP-Henkivakuutus Oy:n sijoitusvaroista. Välitettyjen osakekauppojen määrä kasvoi vuodentakaisesta 63 prosenttia :een. Kauppojen arvo kasvoi yli kaksinkertaiseksi 2,1 miljardiin euroon (1,0). Internetin kautta välitettyjen toimeksiantojen osuus oli 69 prosenttia. Asuntopalvelut Asuntoluottojen kysyntä säilyi matalan korkotason vuoksi edelleen vilkkaana. OPryhmän kotitalousasiakkaiden asuntoluottokanta kasvoi tammi kesäkuussa 7,5 prosenttia 13,3 miljardiin euroon (12,4). Vuoden 2003 kesäkuusta kanta kasvoi 16 prosenttia. Pankkiryhmän markkinaosuus kotitalouksien asuntoluotoista oli toukokuun lopussa 34,6 prosenttia, eli 0,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuoden 2003 lopussa. 8

9 OP-ryhmän kotitalousasiakkaat nostivat tammi kesäkuussa asuntoluottoja 2,6 miljardia euroa, eli 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin (2,3). Uusien asuntoluottojen keskimarginaali säilyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä viime vuoden lopun tasolla, mutta kääntyi uudestaan laskuun toisen vuosineljänneksen aikana. OP-Kiinteistökeskukset välittivät tammi kesäkuussa runsaat kauppaa, eli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Taloustutkimus Oy:n tekemässä Suomi tänään -tutkimuksessa OP-ryhmän asuntopalvelu sai asiakkailtaan parhaat arvosanat kaikista neljästä tutkitusta ominaisuudesta: korkotasosta, laina-ajasta, joustavuudesta ja asiantuntemuksesta. Päivittäiset raha-asiat Kotitalouksien käyttely- ja maksuliiketalletukset OP-ryhmässä olivat kesäkuun lopussa 10,1 miljardia euroa (10,1). Vuoden 2003 kesäkuun lopusta talletukset kasvoivat 4,4 prosenttia. Tammi kesäkuussa kotitalouksien kulutusluottokanta kasvoi 6,0 prosenttia 2,1 miljardiin euroon (2,0). Vuoden 2003 kesäkuusta kanta kasvoi lähes 13 prosenttia. Kesäkuun lopussa pankkiryhmän asiakkailla oli yhteensä 2,0 miljoonaa korttia, joista maksamiseen soveltuvia oli 90 prosenttia (90). Kansainvälisten Visa- ja MasterCardkorttien määrä kasvoi :een, ja niiden osuus maksukorteista oli 52 prosenttia (49). Tammi kesäkuussa pankkikortteja käytettiin maksuvälineenä 85 miljoonaa kertaa eli 16 prosenttia useammin kuin vuotta aiemmin. Kortilla tehtyjen käteisnostojen määrä sen sijaan väheni 2 prosenttia. Yritysasiakaspalvelut Uusia euromääräisiä yritysluottoja nostettiin 1,9 miljardia euroa (1,9), eli prosentin enemmän kuin vuotta aiemmin. Toisella vuosineljänneksellä uusia luottoja nostettiin 1,0 miljardia euroa. Yritysluottokanta kasvoi tammi kesäkuussa 6,2 prosenttia 7,4 miljardiin euroon (7,0). Vuotta aiemmin kasvu oli 5,2 prosenttia. OP-ryhmän markkinaosuus oli toukokuun lopussa yhtä suuri kuin vuoden 2003 lopussa, eli 23,4 prosenttia. Yritysasiakkaiden euromääräiset talletukset kasvoivat katsauskaudella 0,4 prosenttia 2,7 miljardiin euroon (2,7). Vuoden 2003 kesäkuusta kanta kasvoi 11 prosenttia. Konekielisiä kotimaanmaksuja välitettiin tammi kesäkuussa 160 miljoonaa kappaletta, eli 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaan maksuliiketapahtumat kasvoivat 17 prosenttia. Kuntarahoitus Oyj:n kanssa maaliskuussa solmitun sopimuksen mukaan OP-ryhmä ryhtyi välittämään Kuntarahoitus Oyj:n kuntaobligaatioita asiakkailleen. Obligaatiot täydentävät OP-ryhmän asiakkaille tarjottua joukkolainojen valikoimaa. OKO ja Euroopan investointipankki jatkoivat yhteistyötä huhtikuussa solmitun sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen nojalla OP-ryhmällä on valtuutus välittää 100 miljoonan euron arvosta luottoja kuntien ja niiden omistamien yritysten pienten ja keskisuurten investointien rahoitukseen. 9

10 Taloustutkimuksen asiakastyytyväisyysvertailussa OP-ryhmän rahoitusyhtiöpalvelut todettiin parhaaksi sekä yleisarvosanan että asiakaspalvelutekijöistä muodostetun kokonaisarvion perusteella. OP-ryhmän vahvuuksina pidettiin asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista ja hintatasoa. Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat Kiinteistöt OP-ryhmän kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli kesäkuun lopussa 1,3 miljardia euroa (1,3). Katsauskaudella pääoma supistui 19 miljoonaa euroa. Muussa kuin omassa käytössä olevan kiinteistöomaisuuden määrä oli kesäkuun lopussa 802 miljoonaa euroa (826), josta liiketeollisten kohteiden osuus oli 646 miljoonaa euroa (663) ja asuntokohteiden 102 miljoonaa euroa (109). Liiketeollisten ja asuntokohteiden vuokrausaste oli kesäkuun lopussa 88 prosenttia (89) ja nettotuottoprosentti 6,7 (7,0). Pankkiryhmän tavoitteena on edelleen pienentää kiinteistöihin sitoutuneen pääoman määrää ja ylläpitää sen hyvää tuottotasoa. Palveluverkko Toimipaikat OP-ryhmän konttorien määrä supistui katsauskaudella kahdella 680:een. Konttoreita kevyempiä palvelupisteitä OP-ryhmällä oli 34 eli yhtä monta kuin vuoden 2003 lopussa. Katsauskauden aikana poistettiin käytöstä 17 maksuautomaattia, ja niitä oli kesäkuun lopussa 638. Internetin käytön lisääntyminen ja maksuautomaattien ikääntyminen kiihdyttää automaattien määrän supistumista lähivuosina. OP-ryhmän itsepalvelupisteissä ja muissa julkisissa tiloissa olevien Internet-asiakaspäätteiden määrä kasvoi 19:llä 603:een. OP-ryhmä tarjoaa pankkipalvelut alueellisesti kattavammin kuin yksikään muu pankkiryhmä Suomessa. OP-ryhmän asiakkaiden laskunmaksuista enää 6,1 prosenttia tapahtui välittömänä asiakaspalveluna konttoreissa (7,5). Rutiinitehtävien supistumisen vastapainoksi asiantuntijapalveluiden määrä ja merkitys on kasvanut. Asiakaskäyttäytymisen muutoksen johdosta pankkiryhmässä on käynnissä laaja konttoripalvelukonseptin uudistaminen. Kesäkuun loppuun mennessä 62 toimipaikkaa oli muutettu uuden konseptin mukaisiksi. Lisäksi 35 toimipaikan uudistaminen oli suunnittelu- tai rakennusvaiheessa. Verkkopalvelut Yritysten ja kotitalouksien verkkopalvelusopimusten määrä oli kesäkuun lopussa , eli 5,0 prosenttia suurempi kuin vuoden 2003 lopussa ja 10 prosenttia suurempi kuin kesäkuun lopussa Katsauskaudella maksettiin Internetin kautta laskuja 25 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkilöasiakkaiden laskuista Internetin kautta maksettiin 53 prosenttia. OP-ryhmän verkkoportaalin Mainio.netin sivuilla kävi toisella vuosineljänneksellä keskimäärin yli eri kävijää kuukausittain. Kävijämäärä oli 25 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. 10

11 Yhteyskeskus Yhteyskeskus on OP-ryhmän monikanavamallin mukainen keskitetty palvelukanava, jonka tehtävänä on tarjota valtakunnallisten palvelunumeroiden kautta sähköisiin kanaviin liittyvää henkilökohtaista palvelua asiakkaille ja myynnin tukea osuuspankeille. Yhteyskeskuksen puhelimitse tai sähköisten kanavien kautta hoitamien asiakaskontaktien määrä kasvoi vuodentakaisesta 23 prosenttia :een. Yhteyskeskuksella on toimipaikat Helsingissä, Joensuussa ja Vaasassa. Luottoluokitukset OP-ryhmän taloudellisella asemalla on huomattava vaikutus pankkiryhmän keskuspankin OKOn luottoluokituksiin. OKOn kansainvälisiltä luokituslaitoksilta saamat luokitukset eivät muuttuneet katsauskaudella. Ne olivat kesäkuun lopussa seuraavat: Luokituslaitos Lyhytaikainen varainhankinta Pitkäaikainen varainhankinta Standard & Poor's A-1 A+ Moody's P-1 Aa2 Fitch Ratings F1+ AA- Hallinto Pankkiryhmän keskusyhteisön Osuuspankkikeskus Osk:n osuuskunnan kokous pidettiin OPK:n hallintoneuvostoon valittiin erovuorossa olleista jäsenistä uudelleen tuotejohtaja Ola Eklund, koulunjohtaja Paavo Haapakoski, maanviljelijä Heikki Oja ja professori Keijo Väänänen. Uusiksi jäseniksi valittiin johtaja Tapio Kurki, toimitusjohtaja Juhani Leminen, toimitusjohtaja Timo Levo, toimitusjohtaja Heikki Rosti ja maanviljelijä Bo Storsjö. Hallintoneuvostossa on kaikkiaan 36 jäsentä. Hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen uudelleen Seppo Penttisen. Varapuheenjohtajiksi valittiin uudelleen Pertti Ruotsalainen ja Simo Kauppi. Osuuskunnan kokouksessa OPK:n ja OP-ryhmän tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2004 valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab. Henkilöstö Katsauskaudella OP-ryhmän palveluksessa oli keskimäärin henkilöä (9 216). Kesäkuun lopussa ryhmän palveluksessa oli (ilman kausiapulaisia) henkilöä, eli 130 enemmän kuin vuoden 2003 lopussa. Helsingin Seudun OP-Kiinteistökeskus Oy:n yhdistäminen OP-ryhmän tilinpäätökseen lisäsi OP-ryhmän raportoitua henkilöstömäärää 82:lla. Kesäkuun lopussa osuuspankeissa työskenteli (6 619), OPK-konsernissa (2 395) ja muissa pankkiryhmän tilinpäätökseen yhdisteltävissä yhtiöissä 34 henkilöä (34). 11

12 Tammi kesäkuu yrityksittäin Osuuspankit Kaikki OP-ryhmän 241 osuuspankkia tekivät tammi kesäkuussa positiivisen liiketuloksen. Osuuspankkien yhteenlaskettu liikevoitto oli 186 miljoonaa euroa, eli hieman suurempi kuin vuotta aiemmin (184). Osuuspankkien yhteenlaskettu rahoituskate supistui 7,2 prosenttia, mutta supistumisen kompensoi muiden tuottojen 14 prosentin kasvu sekä kulujen 0,4 prosentin supistuminen. Matala korkotaso ja kaventuneet asiakasmarginaalit supistivat rahoituskatetta edelleen. Tammi kesäkuun rahoituskate oli 300 miljoonaa euroa (323), eli 7,2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Toisen vuosineljänneksen rahoituskate oli 3,7 prosenttia pienempi kuin edellisen neljänneksen. Osuuspankkien muut tuotot kasvoivat 25 miljoonaa euroa 204 miljoonaan euroon. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista kasvoivat lähinnä OKOn edellisvuotista suurempien osinkojen vuoksi 21 miljoonaa euroa. Osakekaupan nettotuotot kasvoivat katsauskaudella 4,6 miljoonaan euroon ja olivat 6,9 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Palkkiotuotot olivat 112 miljoonaa euroa (112). Liiketoiminnan muut tuotot supistuivat 6,4 prosenttia 41 miljoonaan euroon (43). Kiinteistöistä ja kiinteistöyhtiöiden osakkeista kertyi luovutusvoittoja 5,0 miljoonaa euroa (4,7). Osuuspankkien yhteenlasketut kulut olivat 319 miljoonaa euroa (320). Palkkiokulut supistuivat 11 prosenttia 17 miljoonaan euroon (19). Hallintokulut kasvoivat 4,8 prosenttia 229 miljoonaan euroon (219). Henkilöstökulut olivat 125 miljoonaa euroa (117) ja muut hallintokulut 104 miljoonaa euroa (102). Liiketoiminnan muut kulut supistuivat 14 prosenttia 58 miljoonaan euroon (68) lähinnä OVR:lle maksettujen vastuuosuusmaksujen pienentymisen takia. Palautukset aiemmin kirjatuista luottotappioista ja muut vastaavat erät olivat 0,4 miljoonaa euroa suuremmat kuin uudet luottotappiot. Vuotta aiemmin palautukset ylittivät uudet luotto- ja takaustappiot 2,1 miljoonalla eurolla. Osuuspankkien yhteenlaskettu tase kasvoi 3,8 prosenttia 26,3 miljardiin euroon (25,4). Luottokanta kasvoi 5,9 prosenttia 20,8 miljardiin euroon (19,6) ja velat yleisölle ja julkisyhteisölle 2,4 prosenttia 20,4 miljardiin euroon (19,9). Osuuspankkeja oli kesäkuun lopussa 241. Lukumäärä väheni katsauskaudella yhdellä, kun Osuuspankki Realum luopui pankkitoimiluvastaan tammikuun alussa. Samalla Realum muutettiin osakeyhtiöksi, ja sen nimeksi tuli Optum Oy. Osuuspankki Realumin luvut sisältyvät viime vuoden vertailulukuihin. Osuuspankki Realumin vaikutus lukujen vertailukelpoisuuteen on kuitenkin vähäinen. Iitin Osuuspankin sulautumisesta Päijät-Hämeen Osuuspankkiin päätettiin joulukuussa Sulautumista koskevien vastustusten vuoksi fuusio on myöhästynyt suunnitellusta aikataulusta. Suodenniemen Osuuspankin sulautumisesta Vammalan Seudun Osuuspankkiin päätettiin pankkien osuuskunnan kokouksissa huhtikuussa Suunnitelman mukaan sulautuminen tulee voimaan syyskuun lopussa OPK-konserni OPK-konsernin liikevoitto tammi kesäkuulta kasvoi 36 prosenttia 100 miljoonaan euroon (74). Kasvuun vaikutti lähinnä muiden tuottojen lisääntyminen: ne olivat 28 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Lisäksi liikevoiton kasvuun vaikut- 12

13 tivat vertailukaudella kirjatut arvopapereiden 4,1 miljoonan euron kertaluonteiset arvonalentumiset sekä OP-Henkivakuutus Oy:n kohentunut tulos, joka kasvatti liikevoittoa 2,0 miljoonaa euroa. Liikevoiton kasvua sen sijaan hidasti kulujen 14 miljoonan euron kasvu. Matalasta korkotasosta huolimatta konsernin rahoituskate kasvoi 2,6 prosenttia 88 miljoonaan euroon (86). Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista olivat 6,6 miljoonaa euroa (4,9). Palkkiotuotot kasvoivat viidenneksen 77 miljoonaan euroon (64). Niitä kasvattivat erityisesti arvopapereiden välityksestä saadut palkkiot. Arvopaperikaupan nettotuotot olivat 8,0 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Liiketoiminnan muutot tuotot olivat 111 miljoonaa euroa (106), eli 5,3 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Konsernin kulut yhteensä kasvoivat vuodentakaisesta 7,8 prosenttia ja olivat 198 miljoonaa euroa (183). Palkkiokulut kasvoivat 17 prosenttia 34 miljoonaan euroon (29) ja hallintokulut 6,0 prosenttia 126 miljoonaan euroon (119). Henkilöstökulut kasvoivat 5,9 prosenttia. Liiketoiminnan muut kulut olivat 19 miljoonaa euroa (20). Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista oli 11 miljoonaa euroa (6,2), eli 78 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu johtui pääosin OP-Henkivakuutus Oy:n tulosparannuksesta. Palautukset aikaisemmista luottotappioista olivat katsauskaudella 0,7 miljoonaa euroa suuremmat kuin uudet luottotappiot. Vuotta aikaisemmin ne olivat 1,2 miljoonaa euroa pienemmät. Bruttomääräisesti uusia luottotappioita kirjattiin 2,6 miljoonaa euroa (2,5). Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten määrä kasvoi katsauskaudella 15 prosenttia 26 miljoonaan euroon (22). Konsernin tase kasvoi vuoden 2003 lopusta 2,6 prosenttia 15,5 miljardiin euroon (15,1). Luottokanta oli 8,3 miljardia euroa, eli 5,8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden lopussa (7,9). Velat yleisölle ja julkisyhteisöille supistuivat 17 prosenttia 2,8 miljardiin euroon (3,4). Oma pääoma oli katsauskauden lopussa 518 miljoonaa euroa (440). Oman pääoman kasvu selittyy pääosin OKOn 76 miljoonan euron pääomalainaemissiolla. Konsernin vakavaraisuus oli kesäkuun lopussa 10,7 prosenttia (10,4). Vakavaraisuus ensisijaisilla omilla varoilla oli 8,2 prosenttia (7,2). Konsernin katsauskauden tulos on luettu omiin varoihin. Ensisijaiset omat varat olivat kesäkuun lopussa 807 miljoonaa euroa, eli 23 prosenttia suuremmat kuin vuoden 2003 lopussa (666). OPK:n osuuspääomaan ja konsolidointiryhmän omiin varoihin ei sisälly irtisanottuja osuusmaksuja. Konsernin riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset erät kasvoivat 6,2 prosenttia ja olivat kesäkuun lopussa 9,8 miljardia euroa. OPK-konsernin tilinpäätökseen yhdistellään emoyhteisö OPK:n (Osuuspankkikeskus Osk) tilinpäätöksen lisäksi OKO-konsernin, OP-Kotipankki Oyj:n, OP-Rahastoyhtiö Oy:n, FD Finanssidata Oy:n, OP-Asuntoluottopankki Oyj:n ja Optum Oy:n tilinpäätökset. Lisäksi konsernitilinpäätökseen yhdistellään pääomaosuusmenetelmällä OP-Henkivakuutus Oy:n ja kiinteistösijoitusyhtiö Oy Realinvest Ab:n tilinpäätökset. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaisesti määritelty vakuutusliiketoiminnan osuus OPK-konsernista ylitti 10 prosentin rajan vuoden 2002 lopussa. Raja-arvon ylittymisen myötä OPK-konserni muodosti mainitun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitustarkastus on myöntänyt OPK:lle määräaikaisen poikkeusluvan olla noudattamatta rahoitus- ja vakuutusryhmittymän 13

14 tilinpäätökselle asetettuja erityisvaatimuksia. Poikkeuslupa on voimassa vuoden 2004 tilinpäätökseen asti. Osuuspankkikeskus Osk (OPK) OPK:n liikevoitto tammi kesäkuulta oli 42 miljoonaa euroa (26), eli 65 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Liikevoiton kasvu johtuu osinkotuottojen kasvusta ja vertailukauden tulokseen sisältyneestä 8,4 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksesta. Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista olivat tammi kesäkuussa 33 miljoonaa euroa (23). Kasvu aiheutui lähes yksinomaan edellisvuotista suuremmista OKOn osingoista. Palkkiotuotot supistuivat 10 prosenttia 12 miljoonaan euroon (13) ja liiketoiminnan muut tuotot 1,1 prosenttia 108 miljoonaan euroon (109). Kokonaisuudessaan OPK:n tuotot kasvoivat 5,7 prosenttia. OPK:n kulut olivat 108 miljoonaa euroa, eli yhtä suuret kuin vuotta aiemmin. Palkkiokulut pienentyivät 14 miljoonaan euroon (16). Hallintokulut yhteensä sen sijaan kasvoivat 76 miljoonaan euroon (74). Henkilöstökulut olivat 22 miljoonaa euroa (22) ja muut hallintokulut 54 miljoonaa euroa (52). Atk-kulut kasvoivat 34 miljoonaan euroon (33). OPK:n tase kasvoi vuodenvaihteesta 12 prosenttia 462 miljoonaan euroon (413). Osuuspankkien Vakuusrahaston alasajosuunnitelman mukaisesti OPK osti kesäkuussa OVR:ltä yhteismäärältään 54 miljoonan euron nimellisarvoiset osuuspankkien liikkeeseen laskemat pääomalainat. Samassa yhteydessä OPK otti vastattavakseen OVR:n OKOlle antamat osuuspankkien pääomalainoja koskevat korkotakaukset sekä lainoja koskevat lunastussitoumukset. Aiempien osuuskunnan kokousten päätösten mukaisesti ja osuuspääoman euroistamisen johdosta osuuspääomaa korotettiin maaliskuussa siten, että yhden osuuden arvoksi tuli 170 euroa. Osuuspääoman korotuksen kokonaismäärä oli 1,0 miljoonaa euroa. OPK:n omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 53 prosenttia (53). Henkilömäärä väheni tammi kesäkuussa 7,0 prosenttia 778 henkilöön (837). OPK myi vuoden alussa perintäliiketoimintansa Optum Oy:lle. Optum Oy:n palvelukseen siirtyi yhteensä 57 henkilöä. Muilta osin kaupan vaikutus OPK:n katsauskauden ja vertailukauden lukujen vertailukelpoisuuteen on vähäinen. OPK:n tytäryhtiöt OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj (OKO) OKO-konsernin tammi kesäkuun liikevoitto oli 69 miljoonaa euroa (104). Katsauskauden tulosta paransi OM HEX AB:n osakkeista saatu 4,7 miljoonan euron myyntivoitto. Vertailukauden tulosta paransivat 50 miljoonan euron kertaluonteiset erät, joten vertailukelpoinen liikevoitto parani 10 miljoonaa euroa. Konsernin rahoituskate nousi 81 miljoonaan euroon (80). Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista olivat 6,2 miljoonaa euroa (4,9). Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 25 prosenttia 38 miljoonaan euroon (31). Nettomääräisten palkkiotuottojen kasvu kertyi erityisesti arvopapereiden välityksestä ja liikkeeseenlaskusta. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat 3,4 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat 4,0 miljoonaa euroa tappiolliset. Arvopaperikaupan nettotuotot sisältävät edellä todetun OM HEX AB:n osakkeista saadun myyntivoiton. Liiketoiminnan 14

15 muut tuotot olivat 9,6 miljoonaa euroa (69). Vertailukauden muihin tuottoihin sisältyi 59 miljoonan euron myyntivoitto OP-Henkivakuutuksen osakkeista. Kulut ilman palkkiokuluja kasvoivat 72 miljoonaan euroon (68). Kasvu johtui pääasiassa siitä, että Helsingin Seudun OP-Kiinteistökeskus on yhdistelty konsernitilinpäätökseen vuoden alusta lähtien. Hallintokulut kasvoivat 10 prosenttia 55 miljoonaan euroon (50). Runsaat puolet hallintokulujen lisäyksestä johtui henkilöstökulujen kasvusta, joka puolestaan johtui OP-Kiinteistökeskuksen yhdistelyn aiheuttamasta henkilöstömäärän lisäyksestä. Liiketoiminnan muut kulut säilyivät ennallaan 13 miljoonassa eurossa. Luotto- ja takaustappioiden nettomääräinen tulosvaikutus oli 0,5 miljoonaa euroa tulosta parantava (0,4 tulosta pienentävä). Vertailukaudella OKO kirjasi 3,9 miljoonan euron arvonalennuksen kiinteistösijoitusyhtiö Oy Realinvest Ab:n osakkeista. Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista oli 1,9 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin yhdistelty tulos oli 4,0 miljoonaa euroa tappiollinen. Kesäkuun lopussa tase oli 15,1 miljardia euroa (14,8). Luottokanta leasingkohteet mukaan lukien kasvoi katsauskaudella 8,0 prosenttia 8,0 miljardiin euroon (7,4). Luottokannan osuus taseesta oli runsaat puolet. Yleisön talletusten määrä oli 2,1 miljardia euroa (2,0) ja niiden osuus taseesta 14 prosenttia. Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille vähenivät 4,4 miljardiin euroon (4,8). Yleiseen liikkeeseen laskettujen velkakirjojen määrä nousi 5,9 miljardiin euroon (4,8). Kesäkuussa OKO laski liikkeeseen eurovasta-arvoltaan 74 miljoonan euron jenimääräisen pääomalainan. Konsernin vakavaraisuussuhde oli 10,9 prosenttia (11,0). Kesäkuun lopussa konserniyhtiöiden palveluksessa oli henkilöä (1 113). OKO on julkaissut oman osavuosikatsauksen tammi kesäkuulta OP-Henkivakuutus Oy Vakuutusten verotukseen liittynyt epävarmuus vaikutti keskimääräistä voimakkaammin OP-ryhmän säästö- ja eläkevakuutusten myyntiin. OP-Henkivakuutus Oy:n markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta supistui ja oli tammi kesäkuussa 16,1 prosenttia (koko viime vuonna 18,3). Katsauskaudella yhtiön maksutulo oli 220 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 284 miljoonaa euroa. Sijoitussidonnaisen vakuutuksen osuus maksutulosta nousi 11 prosentista 34 prosenttiin. Eläkevakuutuksen uusmyynnistä yhtiön markkinaosuus oli tammi toukokuussa 20,4 prosenttia, kun se koko vuonna 2003 oli 23,6 prosenttia. Henkivakuutuksen tulosanalyysi Milj. 1-6/ /2003 Muutos-% 1-12/2003 Vakuutusmaksutulo Sijoitustoiminnan nettotuotto Maksetut korvaukset Vastuuvelan muutos ennen lisäetuja ja tasoitusmäärän muutosta Liikekulut Liikevoitto Tasoitusmäärän muutos ja lisäedut Tuloverot ja muut välittömät verot 3 0 0,1 Tilikauden voitto/tappio

16 OP-Henkivakuutuksen liikevoitto kasvoi 75 prosenttia 33 miljoonaan euroon (19) sijoitustoiminnan nettotuottojen yli 50 prosentin kasvun myötä. Tammi kesäkuun tulos lisäetujen ja verojen jälkeen oli 15 miljoonaa euroa (12). Yhtiön vastuuvelka oli kesäkuun lopussa 2,4 miljardia euroa (2,2), eli 8,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2003 lopussa. Sijoitussidonnaisen vakuutuksen osuus vastuuvelasta oli 21 prosenttia (19). Sijoitusomaisuus ilman sijoitussidonnaisen vakuutuksen katteena olevaa omaisuutta oli kirjanpitoarvoin 2,1 miljardia euroa (2,0). Käyvin arvoin lasketusta omaisuudesta korkosijoitusten osuus oli 78 prosenttia (85) ja osakkeiden ja osakesidonnaisten rahastojen osuus 11 prosenttia (8,4). Kiinteistösijoitusten osuus oli 3,3 prosenttia (3,6) ja ns. vaihtoehtoisten sijoitusten osuus 7,2 prosenttia (3,0). Toimintapääoma Milj Oma pääoma Arvostuserot Pääomalainat Muut erät Yhteensä Toimintapääoman vähimmäismäärä Vakavaraisuusaste, % 11,2 11,3 11,4 OP-ryhmän kokonaan omistaman OP-Henkivakuutus Oy:n vakavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 11,2 prosenttia (11,4). Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta koskevat vakuutusyhtiölain uudet säännökset rajoittavat kuluvan vuoden lopusta lähtien pääomalainojen lukemista toimintapääomaan. Jos uusia säännöksiä olisi sovellettu jo kesäkuussa, OP-Henkivakuutuksen vakavaraisuusaste olisi pienentynyt 1,2 prosenttiyksikköä. Yhtiön toimintapääoma oli kesäkuun lopussa 230 miljoonaa euroa (200) lakisääteisen vähimmäismäärän ollessa 82 miljoonaa euroa (70). Yhtiön palveluksessa oli kesäkuun lopussa 44 henkilöä (45). OP-Rahastoyhtiö Oy OP-Rahastoyhtiön liikevoitto tammi kesäkuulta oli 1,7 miljoonaa euroa (1,0). Rahastotoiminnan tuotot kasvoivat 19 miljoonaan euroon (13). Palkkiokulut kasvoivat 57 prosenttia 15 miljoonaan euroon (9,4). OP-ryhmän jäsenpankeille ja muille myyntipaikoille maksetut palkkiot nousivat 12 miljoonaan euroon (7,4). Yhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlasketut pääomat olivat kesäkuun lopussa 3,8 miljardia euroa, eli noin 0,5 miljardia euroa suuremmat kuin viime vuoden lopussa. OP-sijoitusrahastojen nettomyynti oli katsauskaudella yhteensä 0,4 miljardia euroa. Rahastojen arvonmuutoksen vaikutus pääomiin oli katsauskaudella vähäinen. Kesäkuun lopussa yhtiön markkinaosuus kaikkien Suomeen rekisteröityjen rahastojen pääomista oli 13,8 prosenttia, eli 1,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden lopussa. OP-Rahastoyhtiö hallinnoi kesäkuun lopussa kaikkiaan 34 sijoitusrahastoa. Rahastojen määrä kasvoi katsauskaudella kahdella, kun OP-Intia- ja OP-Japani-erikoissijoitusrahastot aloittivat toimintansa. Kesäkuun lopussa OP-Intian pääoma oli 6,9 ja 16

17 OP-Japanin 18,0 miljoonaa euroa. OP-Rahastoyhtiön palveluksessa oli kesäkuun lopussa 26 henkilöä (28). OP-Kotipankki Oyj OP-Kotipankin liikevoitto kasvoi 13 prosenttia 6,6 miljoonaan euroon (5,9). Rahoituskate kasvoi 7,7 prosenttia 7,3 miljoonaan euroon (6,8). Rahoituskatetta paransi volyymin kasvu ja rahoituskulujen pieneneminen. Palkkiotuotot olivat 8,8 miljoonaa euroa (8,2), eli 7,4 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Palkkiokulut kasvoivat 16 prosenttia 5,4 miljoonaan euroon (4,7), mistä osuuspankeille maksetut palkkiot olivat 5,1 miljoonaa euroa (4,4). Hallintokulut kasvoivat 2,0 prosenttia. Nettomääräiset luottotappiot olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,8). Uusia luottotappioita kirjattiin 1,6 miljoonaa euroa (1,4). Palautukset aiemmin kirjatuista luottotappioista olivat 1,3 miljoonaa euroa (0,6). Palautusten määrää kasvatti toukokuussa toteutettu jälkiperintäsaatavien myynti perintäyhtiöille. OP-Kotipankin luottokanta kasvoi tammi kesäkuussa 3,2 prosenttia 237 miljoonaan euroon (223). Pankin vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 11,4 prosenttia (10,8). Pankin palveluksessa oli katsauskauden päättyessä 44 henkilöä (43). FD Finanssidata Oy FD Finanssidatan liikevaihto oli tammi kesäkuussa 34 miljoonaa euroa, eli 0,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin (34). Liikevoitto oli 0,5 miljoonaa euroa (1,9). Tase oli kesäkuun lopussa 15 miljoonaa euroa (15). Henkilömäärä väheni katsauskaudella 324:stä 321:een. OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,3). Kesäkuun lopussa pankin luottokanta oli 128 miljoonaa euroa (111). Katsauskaudella pankki laski liikkeeseen kaksi uutta obligaatiolainaa, ja katsauskauden lopussa pankin liikkeeseen laskemien joukkolainojen arvo oli yhteensä 76 miljoonaa euroa (65). Pankin vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 20,4 prosenttia (23,3). Pankin palveluksessa oli 4 henkilöä (4). Optum Oy Optum Oy muodostettiin vuodenvaihteessa, kun Osuuspankki Realum luopui pankkitoimiluvasta ja muutettiin osakeyhtiöksi. Optum Oy:n osakekannan omistaa kokonaan OPK. Yhtiö hoitaa OP-ryhmän keskitettyjä perintäpalveluja ja jälkiperintää sekä jatkaa Osuuspankki Realumin omistuksessa olleen kiinteistöomaisuuden realisointia. Optumin perintäpalveluita käyttää yli sata osuuspankkia ja muuta OPryhmän yhteisöä. Yhtiö osti maaliskuussa Osuuspankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja Osuuspankkien Vakuusrahaston jälkiperintäkannat. Optum Oy:n liikevoitto tammi kesäkuulta oli 4,0 miljoonaa euroa. Tase oli kesäkuun lopussa 82 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli 65 henkilöä. 17

18 Muut yritykset Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Osuuspankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön (OVY) maksutulo oli tammi kesäkuussa 6,3 miljoonaa euroa (8,4). Maksetut korvaukset olivat 2,5 miljoonaa euroa (3,5). Katsauskauden tulos oli 2,5 miljoonaa euroa (5,0). OP-ryhmän perintätoimintojen keskittämisen yhteydessä OVY myi jälkiperintäkantansa Optum Oy:lle maaliskuussa. OVYn tase oli kesäkuun lopussa 306 miljoonaa euroa (310) ja vakuutustekninen vastuuvelka 241 miljoonaa euroa (217). Yhtiön palveluksessa oli kesäkuun lopussa 18 henkilöä (18). Osuuspankkien Vakuusrahasto Vuonna 1998 voimaan tulleen luottolaitoslain muutoksen jälkeen OVR:n jäsenpankit ovat voineet erota vakuusrahaston jäsenyydestä suoritettuaan osuutensa rahaston vastuista. Vastuuosuuksien maksuaikataulut on sovittu pankkien ja OVR:n kesken siten, että maksut suoritetaan vuoden 2004 loppuun mennessä. Vuonna 1998 vahvistetun suunnitelman mukaan OVR:n toiminta ajetaan alas vastuuosuuksien suorittamisen jälkeen vuonna 2004, ja OPK vastaa alasajon kustannuksista ja OVR:n ali- tai ylijäämästä. Maaliskuussa OVR myi jälkiperintäkantansa Optum Oy:lle. Toukokuussa 2004 viimeiset 18 OVR:n jäsenpankkia suorittivat kokonaan vastuuosuutensa. Kesäkuun alussa OVR myi OPK:lle osuuspankkeihin tekemänsä pääomasijoitukset, nimellisarvoltaan 54 miljoonaa euroa. Samassa yhteydessä OPK otti vastattavakseen OVR:n jäsenpankkien puolesta antamat korkotakaukset 144 miljoonan euron pääomalainoista sekä lunastussitoumukset 60 miljoonan euron pääomatodistuksista. Tämän jälkeen OVR:llä ei ollut enää kesäkuun lopussa velvoitteita, ja rahasto muuttui luottolaitoslain mukaiseksi vapaaehtoiseksi rahastoksi. OVR:n valtuuskunta hyväksyi rahaston uudet säännöt ja päätti rahaston purkamisesta. Sääntömuutokset tulevat voimaan ja rahasto purkautuu sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö on vahvistanut sääntömuutokset. Katsauskauden aikana OVR maksoi jäsenpankkiensa puolesta antamiensa takausten perusteella 4,3 miljoonaa euroa (5,6) pääomasijoitusten korkoja. OVR:n tammi kesäkuun tulos oli 8,5 miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy kertaluonteisia alasajosta johtuvia luovutusvoittoja ja -tappioita. OVR:n oma pääoma oli kesäkuun lopussa 49 miljoonaa euroa. OP-ryhmän valmistautuminen IFRS-standardeihin IFRS-standardien käyttöönottoa valmistellaan keskitetysti OPK:n koordinoimassa OP-ryhmän IFRS-projektissa. Vuoden 2004 alkupuoliskolla OP-ryhmä on jatkanut valmistautumista IFRS-tilinpäätösten laatimiseen. Valmistautuminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Vuodelta 2005 OP-ryhmän, OPK-konsernin, OKO-konsernin ja OP-Asuntoluottopankki Oyj:n tilinpäätökset laaditaan IFRS-standardien mukaisesti. OP-ryhmään kuuluvat osuuspankit laativat tilinpäätöksensä vuoden 2005 jälkeen edelleenkin luot- 18

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2004 Ryhmän markkinaosuus kasvoi talletuksissa ja luotoissa, mutta supistui rahastoissa sekä henki- ja eläkevakuutuksissa. - Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Tammi-elokuussa ryhmän markkinaosuus kasvoi talletuksissa ja luotoissa, mutta supistui rahastoissa sekä henki- ja eläkevakuutuksen maksutulossa. Markkinaosuudet

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Tulostiedote

OP-RYHMÄ. Tulostiedote OP-RYHMÄ Tulostiedote 1.1. 31.12.2004 OP-ryhmän markkina-asema vahvistui edelleen vuonna 2004. Markkinaosuudet olivat seuraavat: - kaikista euromääräisistä luotoista 30,5 prosenttia (vuoden 2003 lopussa

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 Ryhmän markkina-asema on vahvistunut vuoden 2003 aikana. - Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista oli elokuun lopussa 32,2 prosenttia (31,9 tammikuussa 2003)

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 2 SISÄLTÖ Toimintakertomus OP-ryhmän tulos 4 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 6 Vakavaraisuus 7 Omistajajäsenet ja asiakkaat 7 Liiketoiminta 8 Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 2 SISÄLTÖ Toimintakertomus OP-ryhmän tulos 4 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 6 Vakavaraisuus 7 Omistajajäsenet ja asiakkaat 7 Liiketoiminta 8 Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OSUUSPANKKIRYHMÄ OSAVUOSIKATSAUS

OSUUSPANKKIRYHMÄ OSAVUOSIKATSAUS OSUUSPANKKIRYHMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Osuuspankkiryhmän markkina-asema vahvistui edelleen alkuvuonna 2003. - Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista oli helmikuun lopussa 33,7 prosenttia

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2004

OP-RYHMÄ TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2004 OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2003 Osuuspankkikeskus PL 308, 00101 Helsinki Teollisuuskatu 1b, Helsinki Vaihde: (09) 4041, telekopio (09) 404 3703 www.osuuspankki.fi tai www.oko.fi etunimi.sukunimi@osuuspankki.fi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

OSUUSPANKKIRYHMÄ TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

OSUUSPANKKIRYHMÄ TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 OSUUSPANKKIRYHMÄ TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 Vuonna 2002 Osuuspankkiryhmän markkina-asema vahvistui, liikevoitto supistui ja vakavaraisuus parani. Asiakasvarat eli talletukset, vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoitto kasvoi 1,1 miljoonaa euroa Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 4,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Tulostiedote

OP-RYHMÄ. Tulostiedote OP-RYHMÄ Tulostiedote 1.1. 31.12.2003 Ryhmän markkina-asema vahvistui vuoden 2003 aikana. - Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista oli vuoden lopussa 31,6 prosenttia (30,9) ja luotoista 29,8 prosenttia

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali OP Pohjola ryhmän Q1 2011 taustamateriaali OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä n

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-ryhmän liiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaana. Vakuutussäästöt kasvoivat viime vuoden syyskuusta 25 prosenttia ja sijoitusrahastojen pääomat 78 prosenttia. Luottokanta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Päijät-Hämeen Osuuspankin konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Päijät- Hämeen Osuuspankin ja Kiinteistö

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 OP-ryhmän liiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaana. Luottokanta kasvoi viime vuoden kesäkuusta 13 prosenttia ja talletuskanta 8 prosenttia. Vakuutussäästöt kasvoivat

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2005 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

tilinpäätöksen laadintaperiaatteet O S U U S P A N K K I R Y H M Ä TILINPÄÄTÖS 2000 Osuuspankkikeskus Postiosoite: PL 308, 00101 Helsinki Käyntiosoite: Teollisuuskatu 1b, 00510 Helsinki Puhelinvaihde: (09) 4041, telekopio: (09) 404 3703

Lisätiedot

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017 Toimitusjohtaja Martin Backman 8.8.2017 ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 107,3 (109,8) milj. euroa. Palkkiotuottojen netto nousi 16 % 45,7

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 17.8.2005 TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa Tampereen Seudun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 8,3

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Lehdistötilaisuus 14.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos oli hyvä

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Hyvä kasvu jatkuu

Osavuosikatsaus Hyvä kasvu jatkuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Hyvä kasvu jatkuu Kausi lyhyesti Kotitalouksien luottokanta kasvoi 16,7 % 1 746,1 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Asuntolainojen myynti jatkui voimakkaana

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 19.8.2005 HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Osuuspankin liikevoitto 2,7 miljoonaa euroa Osuuspankin liikevoitto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002 Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Kausi lyhyesti Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 15,7 % 1 672,9 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWD aiemmin Kotitalouksien säästäminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 +\YlÃNDVYXÃMDWNXL.DXVLÃO\K\HVWL Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen,

Lisätiedot

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä 24.8.2011 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Helsingin OP Pankki Oyj:n (Helsingin OP) liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000 Aktia Osavuosikatsaus 1/2 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2 Aktia sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 8 uutta rahastoasiakasta Ottolainaus lisääntyi,5 % 1,4 mrd. mk:aan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 1) Suluissa on vertailuluku vuodelta 2004. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailutietona on tammikesäkuun 2004 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus SYYSKUU 2003

OKO osavuosikatsaus SYYSKUU 2003 osavuosikatsaus SYYSKUU 2003 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia perustettiin kanavoimaan lainoja osuuskassoille maaseutuväen elinolojen parantamiseksi. OKOn historia 1920 OKO otti ensimmäisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Liiketoimintavolyymin kasvu jatkui. Niin antolainauksen kuin säästämisen ja ottolainauksenkin kasvu oli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa nopeampaa.

Liiketoimintavolyymin kasvu jatkui. Niin antolainauksen kuin säästämisen ja ottolainauksenkin kasvu oli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa nopeampaa. Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2004 29.10.2004 07:00 CEST Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2004 Suotuisa kehitys jatkuu Kausi lyhyesti Julkaistavissa 29.10.2004 klo. 09.00

Lisätiedot

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 31.8.2005 VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Konsernin liikevoitto 0,81 miljoonaa euroa Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2014 2013 2014 2013 Liikevaihto milj. 415 323 408 320 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 43 50 43 50 Liikekulut milj. 15 12 15 12 Korvaustoiminnan hoitokulut milj.

Lisätiedot

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj

Liikevaihto milj Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj TIIVISTELMÄ TUNNUSLUVUISTA 2013 2012 2013 2012 Liikevaihto milj. 323 484 320 493 Vakuutusmaksutulo ennen jäll.vak. osuutta milj. 50 56 50 56 Liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa

Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Millainen on suomalaisen finanssialan taloudellinen tila? Finanssisektori tuoreen tiedon valossa Studia Monetaria luentosarja 13.4.2010, Suomen Pankin rahamuseo pääanalyytikko Sampo Alhonsuo 13.4.2010

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu OP Ryhmä

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0).

Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja tammi kesäkuulta oli 121,4 miljoonaa euroa (162,0). 1 SAMPO PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 9.8.2007 SAMPO PANKKI -KONSERNI TAMMI KESÄKUUSSA 2007 Konsernirakenteen muutokset Danske Bank A/S osti 1.2.2007 Sampo Pankin koko osakekannan. Tässä

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot