OSUUSPANKKIRYHMÄ OSAVUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSUUSPANKKIRYHMÄ OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 OSUUSPANKKIRYHMÄ OSAVUOSIKATSAUS Osuuspankkiryhmän markkina-asema vahvistui edelleen alkuvuonna Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista oli helmikuun lopussa 33,7 prosenttia (vuoden 2002 lopussa 33,0), luotoista 31,7 prosenttia (31,5), asuntoluotoista 34,8 prosenttia (34,8) ja yritysluotoista 27,3 prosenttia (26,7) 1. - Markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista oli maaliskuussa 14,8 prosenttia (vuodenvaihteessa 14,3). - Markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta oli tammi-maaliskuussa 24,0 prosenttia (15,1 vuonna 2002). Osuuspankkiryhmän liikevoitto supistui. Vakavaraisuus on edelleen vahva. - Liikevoitto oli 115 miljoonaa euroa. Se supistui 24 prosenttia vuodentakaisesta (151), mutta vain 3,1 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä (119). - Koko pääoman tuottoprosentti (ROA) supistui osittain kertaluonteisista syistä 0,84 prosenttiin (vuotta aiemmin 1,70). - Pankkiryhmän vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 15,1 prosenttia (vuodenvaihteessa 15,2). - Pankkiryhmän pörssinoteeratun liikepankin OKOn konserniliikevoitto kasvoi kertaluonteisista syistä 76 miljoonaan euroon (vuotta aiemmin 38). Osuuspankkiryhmän riskiasema on vakaa. - Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset olivat maaliskuun lopussa 231 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 256). Osuuspankkiryhmän markkina-aseman arvioidaan vahvistuvan edelleen. Liikevoiton arvioidaan muodostuvan saman tasoiseksi kuin vuonna Osuuspankkiryhmän avainlukuja 1-3/ / /2002 Liikevoitto, milj. e Kulujen suhde tuottoihin, % Koko pääoman tuotto, % 0,84 1,70 1,11 Oman pääoman tuotto, % 8,7 18,5 11, Tase, mrd. e 32,3 30,2 31,6 Luottokanta, mrd. e 24,9 22,5 24,3 Asiakasvarat, mrd. e 2 24,4 22,6 24,0 Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset, mrd. e 0,2 0,3 0,2 Vakavaraisuussuhde, % 15,1 14,9 15,2 Henkilömäärä (pl. kausiapulaiset) Suomen Pankki muutti tilastointiperusteita vuodenvaihteen jälkeen. Vertailuluvut vuodenvaihteesta on laskettu uusien perusteiden mukaan. 2 Asiakasvarat = talletukset, vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen pääomat. 1

2 Toimintaympäristö Kansainvälisen talouden kasvunäkymät ovat melko vaisut. Tämä näkyy myös sijoittajien varovaisuutena ja osakemarkkinoiden heikkoutena. USA:ssa pitkän ajan kuluessa kertyneet velkaongelmat ovat pääosin ratkaisematta, ja euroalueen suhdannetilanne on edelleen heikentynyt. Irakin sodan jälkeen ylimääräinen pessimismi ja varovaisuus voivat vähentyä, mutta edellytyksiä uuteen vahvaan nousukauteen ei vielä ole. Sodasta riippumattomat suurten länsimaiden suhdanne- ja rakenneongelmat pitävät talouskasvun hitaana. Suomen talous on jo kolmatta vuotta kotimarkkinoiden varassa. Teollisuus kärsii heikosta ulkomaisesta kysynnästä, mikä on johtanut investointien lykkäämiseen sekä työvoiman vähentämiseen. Kotimarkkinoilla liiketoiminnan kehitys on ollut vakaampaa, ja myös työllisten määrä erityisesti palvelualoilla on edelleen hieman noussut. Asuntomarkkinoilla kysyntä on vahvaa, ja myös vähittäiskaupan myynti on sujunut tyydyttävästi. Koko taloudessa työttömyyden aleneminen on kuitenkin pysähtynyt, ja työllisten määrä jäänee viimevuotista pienemmäksi. Tämä saattaa vähitellen näkyä myös kuluttajien sijoitus- ja velanottopäätöksissä. Varovaisuus kaikissa talousratkaisuissa korostunee. Markkinakorkojen matala taso on heikentänyt pankkien rahoituskatetta. Heikko talouden tila varsinkin suurissa EMU-maissa ja sen myötä hidas inflaatio pitävät Euroopan keskuspankin ohjauskoron edelleen alhaisena. Osuuspankkiryhmän tulos Rahoituskate Osuuspankkiryhmän ensimmäisen vuosineljänneksen rahoituskate oli 208 miljoonaa euroa, eli yhtä suuri kuin vuotta aiemmin. Lähinnä korkotason laskun johdosta rahoituskate kuitenkin supistui 5,7 prosenttia vuoden 2002 viimeisestä neljänneksestä. Matala korkotaso ja alentuneet asiakasmarginaalit supistivat edelleen luotto- ja talletuskannan korkoeroa. Luotto- ja talletuskannan sekä omien pääomien kasvu ei riittänyt kompensoimaan korkoeron supistumisen vaikutuksia. Muut tuotot Muut tuotot pienenivät 21 miljoonaa euroa 112 miljoonaan euroon (133) 3. Osakekaupan nettotuotot olivat pörssikurssien laskun vuoksi 10 miljoonaa euroa negatiiviset, kun ne vuotta aiemmin olivat 26 miljoonaa euroa positiiviset. Saamistodistusten kaupan nettotuotot olivat 1,8 miljoonaa euroa (-4,4). Palkkiotuotot kasvoivat 4,8 prosenttia 73 miljoonaan euroon (70) ja liiketoiminnan muut tuotot 6,5 prosenttia 38 miljoonaan euroon (36). Palkkiotuotoissa kasvoivat erityisesti maksuliikepalkkiot. 3 Suluissa on vertailuluku vuodelta Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-maaliskuun 2002 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen tilinpäätösajankohdan luku ( ). 2

3 Osuuspankkiryhmän tuloskehitys vuosineljänneksittäin Milj. e Rahoituskate Palkkiotuotot Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot Muut liiketoiminnan tuotot Tuotot yhteensä Palkkiokulut Hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä Voitto ennen luottotappioita Luotto- ja takaustappiot Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista Liikevoitto Kulut Pankkiryhmän kulut olivat tammi-maaliskuussa 198 miljoonaa euroa (190), eli 4,2 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulut kasvoivat 11 prosenttia 93 miljoonaan euroon (84). Tammi-maaliskuun henkilöstökuluja lisäsi lomapalkkavelan ja tulospalkkioiden kirjausperiaatteiden muutos. Laskentaperiaatteen muutos selittää noin puolet henkilöstökulujen kasvusta. Muutoksen vaikutus tasoittuu tilikauden aikana. Muut hallintokulut olivat 46 miljoonaa euroa (46), eli yhtä suuret kuin vuotta aiemmin. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 6,4 prosenttia 15 miljoonaan euroon (14). Luottotappiot Tammi-maaliskuussa palautukset aiemmin kirjatuista luottotappioista ja muut vastaavat erät olivat 1,5 miljoonaa euroa suuremmat kuin uudet luottotappiot. Vuotta aiemmin nettomääräiset luottotappiot olivat 1,7 miljoonaa euroa. Bruttomääräiset uudet luottotappiot olivat 3,2 miljoonaa euroa (11). Vuositasoisiksi muutetut bruttomääräiset luottotappiot olivat 0,04 prosenttia maaliskuun lopun luottokannasta ja luotonantoon rinnastettavien sitoumusten yhteismäärästä (0,15). Pysyviin vastaaviin kuuluvista arvopapereista tehtiin tammi-maaliskuussa yhteensä 4,1 miljoonan euron arvonalentumiskirjaukset. Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista oli 4,4 miljoonaa euroa negatiivinen (1,0 positiivinen). Pankkiryhmän kokonaan omistaman Henkivakuutusosakeyhtiö Aurumin vakuutustekninen tulos ensimmäiseltä vuosineljännekseltä oli -8,0 miljoonaa euroa (1,8). Tappio johtui osakkeista kirjatuista 20 miljoonan euron arvonalentumisista. 3

4 Liikevoitto Pankkiryhmän tammi-maaliskuun liikevoitto oli 115 miljoonaa euroa, eli 24 prosenttia ja 36 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin (151). Osakekaupan nettotuotot olivat tammi-maaliskuussa 36 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuotta aiemmin. Kulujen 8 miljoonan euron kasvun vaikutuksen kompensoi osinko- ja palkkiotuottojen ja liiketoiminnan muiden tuottojen kasvu. Vuoden 2003 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto, 115 miljoonaa euroa, oli 4 miljoonaa euroa ja 3,1 prosenttia pienempi kuin vuoden 2002 viimeisen neljänneksen. Rahoituskate supistui edellisestä neljänneksestä 11 miljoonaa euroa ja muut tuotot 6,4 miljoonaa euroa. Kuluja kirjattiin 21 miljoonaa sekä nettomääräisiä luotto- ja takaustappioita 15 miljoonaa euroa vähemmän kuin loka-joulukuussa Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yhtiöiden tuloksesta oli ensimmäisellä neljänneksellä 4 miljoonaa euroa negatiivinen, kun se vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä oli 14 miljoonaa euroa positiivinen. Tammi-maaliskuun vuositasoiseksi muutettu oman pääoman tuotto (ROE) oli 8,7 prosenttia (18,5) ja koko pääoman tuotto (ROA) 0,84 prosenttia (1,70). Kannattavuuden tunnuslukujen laskuun vaikutti liikevoiton supistumisen lisäksi verojen kaksinkertaistuminen 25 miljoonasta eurosta 49 miljoonaan euroon. Verojen kasvu aiheutui pääosin pankkiryhmän sisäisistä kaupoista Henkivakuutusosakeyhtiö Aurumin osakkeilla. Jos Aurum-osakekauppojen verovaikutus jaksotettaisiin tasaisesti koko vuodelle, olisi vuositasoinen oman pääoman tuotto 10,0 prosenttia (18,5). Vastaavalla tavalla laskettu koko pääoman tuotto olisi 0,96 prosenttia (1,70). Kulujen suhde tuottoihin oli 62 prosenttia (56). Tase Maaliskuun lopussa taseen loppusumma oli 32,3 miljardia euroa (31,6), eli 2,0 prosenttia suurempi kuin edellisessä tilinpäätöksessä. Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä kasvoivat 2,4 prosenttia 24,9 miljardiin euroon (24,3). Luottokannan kasvu oli jonkin verran hitaampaa kuin vuonna Luottokannan osuus koko taseesta säilyi vuodenvaihteen tasolla 77 prosentissa. Velat yleisölle ja julkisyhteisöille pienenivät vuodenvaihteesta 1,5 prosenttia 21,1 miljardiin euroon (21,4). Pankkiryhmän oma pääoma oli maaliskuun lopussa 3,1 miljardia euroa (3,0), eli 2,5 prosenttia suurempi kuin vuodenvaihteessa. Omaan pääomaan kirjattu katsauskauden tulos oli 66 miljoonaa euroa. Maaliskuun lopun omavaraisuusaste oli 9,7 prosenttia (9,6). Vakavaraisuus Pankkiryhmän vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 15,1 prosenttia (15,2). Katsauskauden tulosta ei ole rinnastettu omiin varoihin. Omien varojen määrä oli 3,3 miljardia euroa (3,2), eli prosentin suurempi kuin vuoden 2002 lopussa. Ensisijaisten omien varojen määrä kasvoi prosentin ja oli 2,9 miljardia euroa (2,9). Niihin sisältyi 83 miljoonaa euroa osuuspankkien irtisanottuja osuusmaksuja 4

5 (77). Ensisijaisilla omilla varoilla laskettu vakavaraisuus oli 13,5 prosenttia (13,6). Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset kasvoivat vajaat kaksi prosenttia 21,6 miljardiin euroon (21,3). Milj. e Omat varat Ensisijaiset Toissijaiset Vähennykset Yhteensä Riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset Vakavaraisuussuhde, % 15,1 14,9 15,2 Ensisijaisten omien varojen suhde riskipainotettujen erien yhteismäärään, % 13,5 12,8 13,6 Riskienhallinta Maaliskuun lopussa pankkiryhmän riskiasemaa kuvaavat tunnusluvut olivat selvästi ryhmän asettamia riskirajoja paremmat. Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset olivat maaliskuun lopussa 231 miljoonaa euroa (174). Vuoden 2002 maaliskuusta niiden määrä supistui lähes 10 prosenttia. Kotitalouksien järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset olivat maaliskuun lopussa 155 (116), yritysten ja asuntoyhteisöjen 75 (57) ja muiden sektorien 1 miljoonaa euroa (1). Järjestämättömien ja nollakorkoisten saamisten suhde luottokantaan ja muihin luotonantoon rinnastettaviin sitoumuksiin oli maaliskuun lopussa 0,7 prosenttia (0,6). Järjestämättömistä ja nollakorkoisista saamisista on vähennetty niihin kohdistuvat luottotappiovaraukset, joiden määrä oli maaliskuun lopussa 120 miljoonaa euroa (125). Pankkiryhmän markkinariskejä mittaavat tunnusluvut ovat säilyneet vakaana katsauskauden aikana. Omistajajäsenet ja asiakkaat Jäsenosuuspankkien omistajajäsenten määrä oli maaliskuun lopussa , eli suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2002 lopusta omistajajäsenten määrä kasvoi lähes 7 000:lla. Omistajajäsenille ja pääkaupunkiseudulla toimivan Okopankki Oyj:n :lle etuasiakkaalle pankkipalvelujen käytön keskittämisestä tammi-maaliskuussa kertyneiden bonusten arvo oli 8,3 miljoonaa euroa (7,5), eli 12 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Katsauskaudella pankkiryhmä maksoi ensimmäisen kerran bonuksia omistajajäsenille ja etuasiakkaille rahana. Osuuspankkiryhmän asiakasmäärä kasvoi edelleen. Viimeisten 12 kuukauden aikana asiakasmäärä kasvoi :lla ja katsauskaudella 6 000:lla. Pankkiryhmällä on yli 3 miljoonaa asiakasta. 5

6 Liiketoiminta Maaliskuun lopussa pankkiryhmän talletuskanta oli 19,8 miljardia euroa eli samalla tasolla kuin vuoden 2002 lopussa (19,9). Vuoden 2002 maaliskuun lopusta talletuskanta kasvoi 5 prosenttia. Pankkiryhmän markkinaosuus euromääräisistä talletuksista oli helmikuun lopussa 33,7 prosenttia (33,0). Katsauskauden aikana nostettiin uusia luottoja 2,6 miljardia euroa (2,1). Pankkiryhmän luottokanta kasvoi vuodenvaihteesta 2,4 prosenttia ja viime vuoden maaliskuun lopusta 11 prosenttia. Maaliskuun lopussa luottokanta oli 24,9 miljardia euroa (24,3). Pankkiryhmän markkinaosuus euroluottokannasta oli helmikuun lopussa 31,7 prosenttia (31,5). Varallisuudenhoito Matala korkotaso hidasti edelleen kotitalouksien sijoitustalletusten kasvua. Maaliskuun lopussa kotitalouksien sijoitustalletuskanta oli 6,6 miljardia euroa eli samalla tasolla kuin vuoden 2002 lopussa (6,5). Maaliskuun lopussa pankkiryhmän henki- ja eläkevakuutussäästöt olivat 1,9 miljardia euroa (1,8), eli 6,7 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden lopussa. Vuoden 2002 maaliskuun lopusta vakuutussäästöt kasvoivat 19,8 prosenttia. Henkivakuutussäästöt kasvoivat katsauskaudella 6,9 ja eläkevakuutussäästöt 4,2 prosenttia. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus vastuuvelasta laski 1,9 prosenttiyksikköä 15 prosenttiin. Pankkiryhmän markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta nousi tammimaaliskuussa 24,0 prosenttiin. Vuonna 2002 osuus oli 15,1 prosenttia. Tammimaaliskuussa maksutulo oli 186 miljoonaa euroa (151) eli 24 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus maksutulosta oli 9 prosenttia (22). Pankkiryhmän sijoitusrahastojen pääoma kasvoi tammi-maaliskuussa nopeammin kuin suomalaisten sijoitusrahastojen pääoma keskimäärin. Tammi-maaliskuussa Osuuspankkiryhmän markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen rahastojen yhteenlasketusta pääomasta kasvoi 0,5 prosenttiyksikköä 14,8 prosenttiin (14,3). Pankkiryhmän hallinnoimien sijoitusrahastojen pääoma oli maaliskuun lopussa 2,6 miljardia euroa (2,3), eli 16 prosenttia suurempi kuin vuoden 2002 lopussa. Eniten kasvoivat lyhyen koron rahastot, joiden pääoma kasvoi tammi-maaliskuussa 60 prosenttia miljoonaan euroon (654). Pankkiryhmän markkinaosuus lyhyen koron rahastoissa kasvoi 13,7 prosentista 16,2 prosenttiin. Muissa rahastotyypeissä markkinaosuus laski hieman lähinnä pitkän koron rahastoissa tapahtuneen 1,4:n prosenttiyksikön laskun takia. Rahastojen nettomerkinnät olivat 454 miljoonaa euroa (217), eli yli kaksi kertaa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Lyhyen koron rahastojen osuus nettomerkinnöistä oli 389 miljoonaa euroa (77). Pankkiryhmän investointipankin, Opstock Oy:n, hallinnoimat yksityis- ja yhteisöasiakkaiden varat kasvoivat tammi-maaliskuussa 10 prosenttia 6,7 miljardiin euroon. Näistä varoista 4,2 miljardia euroa koostuu OP-sijoitusrahastojen pääomista ja Aurumin sijoitusvaroista. Osakemarkkinoiden epävarmuus pienensi välitettyjen osakekauppojen 6

7 määrää 17 prosenttia vuodentakaisesta. Kauppojen arvo supistui 40 prosenttia 570 miljoonaan euroon. Internetin kautta välitettyjen toimeksiantojen osuus oli 70 prosenttia. Asuntopalvelut Asuntoluottojen kysyntä säilyi edelleen vilkkaana. Kysyntää tuki matala korkotaso sekä kiristyneen kilpailun johdosta ennätyksellisen alhaisiksi painuneet asuntoluottojen asiakasmarginaalit. Pankkiryhmän kotitalousasiakkaat nostivat uusia asuntoluottoja 1,0 miljardia euroa (0,8), eli 26 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusien asuntoluottojen marginaalien supistuminen jatkui. Niiden keskimarginaali oli katsauskaudella 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2002 keskimäärin. Kotitalouksien asuntoluottokanta kasvoi vuodenvaihteesta 2,9 prosenttia 11,0 miljardiin euroon (10,7). Viime vuoden maaliskuun lopusta (9,6) kasvu oli 14,7 prosenttia. Ryhmän markkinaosuus kotitalouksien asuntoluotoista pysyi 34,8 prosentissa. OP-Kiinteistökeskukset välittivät tammi-maaliskuussa runsaat kauppaa, eli 10,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Päivittäiset raha-asiat Kotitalouksien käyttely- ja maksuliiketalletukset olivat maaliskuun lopussa 9,4 miljardia euroa (9,5). Viime vuoden maaliskuun lopussa ne olivat 9,1 miljardia euroa. Maaliskuun lopussa pankkiryhmän asiakkailla oli yhteensä 1,9 miljoonaa korttia, joista maksamiseen soveltuvia oli 86 prosenttia (84). Kansainvälisten Visa- ja MasterCardkorttien määrä kasvoi :een ja niiden osuus maksukorteista oli maaliskuun lopussa 47 prosenttia (46). Katsauskauden aikana kortteja käytettiin maksuvälineenä 34,3 miljoonaa kertaa eli 16 prosenttia useammin kuin vuotta aiemmin. Kortilla tehtyjen käteisnostojen määrä sen sijaan väheni 4,6 prosenttia. Yritysasiakaspalvelut Pankkiryhmän euromääräinen yritysluottokanta kasvoi tammi-maaliskuussa 3 prosenttia 6,5 miljardiin euroon (6,3). Uusia luottoja nostettiin 0,9 miljardia euroa (0,8), eli 24,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Pankkiryhmän markkinaosuus euromääräisistä yritysluotoista oli helmikuun lopussa 27,3 prosenttia (26,7). Yritysasiakkaiden euromääräiset talletukset supistuivat 7 prosenttia 2,3 miljardiin euroon (2,5). Konekielisiä kotimaanmaksuja välitettiin katsauskaudella 67 miljoonaa kappaletta, eli 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. OKOn Tukholman-sivukonttori päätettiin tammikuussa lakkauttaa kesäkuun 2003 loppuun mennessä. OKO on sopinut yhteistyöstä ruotsalaisen FöreningsSparbankenin kanssa. Se tarjoaa vastaisuudessa Osuuspankkiryhmän yritysasiakkaille palveluita Ruotsissa. 7

8 Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat Kiinteistöt Pankkiryhmän kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli maaliskuun lopussa 1,3 miljardia euroa (1,3). Muussa kuin omassa käytössä olevan kiinteistöomaisuuden määrä oli maaliskuun lopussa 904 miljoonaa euroa (919), josta liiketeollisten kohteiden osuus oli 736 miljoonaa euroa (745) ja asuntokohteiden 108 miljoonaa euroa (112). Liiketeollisten ja asuntokohteiden vuokrausaste oli maaliskuun lopussa 89 prosenttia (89) ja nettotuottoprosentti 6,9 (6,8). Pankkiryhmän tavoitteena on edelleen pienentää kiinteistöihin sitoutuneen pääoman määrää sekä nostaa sen tuottotasoa. Henkivakuutusosakeyhtiö Aurum Osuuspankkikeskus teki ostotarjouksen niille Aurumin omistajapankeille, joiden omistusosuus yhtiöstä on suurempi kuin OPK:n vahvistetun strategian mukainen asianomaisen pankin painoarvo ryhmän vähittäispankkitoiminnasta. Tarjouksen perusteella OKO päätti samana päivänä myydä Aurum-osakkeitaan OPK:lle siten, että OKOn omistusosuus Aurumista laski 49,9:stä 15 prosenttiin. OPK:n omistusosuus Aurumista kasvoi vastaavasti 23,4 prosentista 58,3 prosenttiin. Vakuutusvalvontavirasto hyväksyi järjestelyn maaliskuun 12. päivänä. Omistusjärjestelyjen toteuttaminen muiden Aurumin omistajapankkien kanssa on alkanut, ja ne viedään päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana. Jo tehdyillä ja tehtävillä kaupoilla ei ole vaikutusta pankkiryhmän liikevoittoon. Palveluverkko Konttorit Osuuspankkiryhmä tarjoaa pankkipalvelut alueellisesti kattavammin kuin yksikään muu pankkiryhmä Suomessa. Pankkiryhmällä oli maaliskuun lopussa 691 konttoria eli yksi vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Maaliskuun loppuun mennessä 18 toimipaikkaa oli uudistettu pankkiryhmän uuden konttorikonseptin mukaiseksi ja yli 50:n uudistaminen oli aloitettu. Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa asiantuntijapalveluiden roolia, joustavoittaa rutiinipalveluiden tarjontaa sekä lisätä pankkikonttorien viihtyisyyttä. Pankkiryhmän henkilöasiakkaiden laskunmaksuista enää 9 prosenttia tapahtui välittömänä asiakaspalveluna konttoreissa. Perinteisiä konttoreita kevyempiä, yleensä suurten kauppakeskusten yhteydessä toimivia palvelupisteitä oli 35. Vuoden 2002 lopussa niitä oli 34. Maksuautomaatteja oli 667. Internet-asiakaspäätteiden määrä kasvoi 11:llä 563:een. Verkkopalvelut Verkkopalvelusopimusten määrä oli maaliskuun lopussa eli yhtä suuri kuin vuodenvaihteessa. Internetin kautta maksettiin tammi-maaliskuussa 46 prosenttia henkilöasiakkaiden kaikista maksuista. Vuotta aiemmin osuus oli 38 prosenttia. Osuuspankkiryhmän verkkoportaalin Mainio.netin sivuilla kävi tammi-maaliskuussa keskimäärin eri kävijää kuukausittain. 8

9 Yhteyskeskus Yhteyskeskus on Osuuspankkiryhmän keskitetty monikanavaisen palvelumallin osa. Sen tehtävänä on tuottaa valtakunnallisten palvelunumeroiden kautta sähköisiin kanaviin liittyvää henkilökohtaista palvelun tukea ja aktiivista asiakkaisiin suuntautuvaa myyntiä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Yhteyskeskus hoiti katsauskaudella asiakaskontaktia puhelimen ja sähköisten kanavien kautta. Tämä oli 25 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Huhtikuussa päätettiin perustaa yhteyskeskuksen uusi toimipiste Joensuuhun. Luottoluokitukset Osuuspankkiryhmällä ei ole kansainvälisten luottoluokituslaitosten luokitusta. Ryhmän taloudellisella asemalla on kuitenkin huomattava vaikutus pankkiryhmän keskuspankin OKOn luottoluokituksiin. OKOn kansainvälisiltä luokituslaitoksilta saamat luokitukset ovat seuraavat: Luokituslaitos Lyhytaikainen varainhankinta Pitkäaikainen varainhankinta Standard & Poor's A-1 A+ Moody's P-1 Aa3 Fitch Ratings F1+ AA- Hallinto ja henkilöstö Pankkiryhmän keskusyhteisön Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunnan kokous pidettiin Kokouksessa valittiin osuuskunnan hallintoneuvostoon erovuorossa olleista jäsenistä uudelleen vuonna 2006 päättyväksi kaudeksi Paavo Aho, Erkki Airaksinen, Erkki Alatalo, Mauri Hietala, Seppo Junttila, Simo Kauppi, Risto Kiljunen, Jaakko Ojanperä, Seppo Penttinen, Erkki Tuovinen, Jukka Ramstedt, Pertti Ruotsalainen, Pauli Salminen ja Martti Talja. Uusiksi jäseniksi vuonna 2006 päättyväksi kaudeksi valittiin Jukka Hulkkonen, Paavo Kurttila, Markku Lappalainen, Pentti Mäkelä, Teuvo Mäkinen, Matti Niemelä, Erkki Rämö, Juhani Suoramaa ja Pekka Vilhunen sekä vuonna 2005 päättyväksi kaudeksi Jari Laaksonen. OPK:n hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen uudelleen Seppo Penttisen. Varapuheenjohtajiksi valittiin uudelleen Pertti Ruotsalainen ja Simo Kauppi. Osuuskunnan kokouksessa OPK:n ja Osuuspankkiryhmän varsinaisiksi tilintarkastajiksi tilikaudeksi 2003 valittiin KHT-yhteisö KPMG Wideri Oy Ab sekä KHT Raimo Saarikivi ja KHT Petri Hämäläinen. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Tapani Vuopala. Maaliskuun lopussa pankkiryhmän palveluksessa oli (ilman kausiapulaisia) henkilöä eli 0,9 prosenttia enemmän kuin vuodenvaihteessa (8 937). 9

10 Vuosi 2003 yrityksittäin Osuuspankit Osuuspankkien rahoituskate säilyi korkotason laskusta huolimatta lähes edellisvuotisella tasolla ja oli 165 miljoonaa euroa (168). Koska pääosa osinkotuotoista vertailuvuodesta poiketen kirjataan vasta toiselle vuosineljännekselle, tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista supistuivat 2,8 miljoonaan euroon (25). Arvopaperikaupan nettotuotot olivat 3,8 miljoonaa euroa negatiiviset (1,7 positiiviset). Palkkiotuotot kasvoivat 46 miljoonasta eurosta 53 miljoonaan euroon. Hallintokulut kasvoivat 110 miljoonaan euroon (101). Hallintokuluista kasvoivat eniten henkilöstökulut, jotka olivat 5,6 miljoonaa euroa suuremmat kuin vertailukaudella. Henkilöstökulujen kasvu selittyy pääosin edellä mainituilla kirjauskäytännön muutoksilla. Osuuspankkien liikevoitto supistui 109 miljoonasta eurosta 79 miljoonaan euroon. Ilman osinkotuottoja ja osakekaupan nettotuottoja liikevoitto oli 80 miljoonaa euroa (81). Osuuspankkien yhteenlaskettu tase oli maaliskuun lopussa 23,7 miljardia euroa (23,4), eli 1,3 prosenttia suurempi kuin viime vuoden lopussa. Luottokanta kasvoi 2,6 prosenttia 18,0 miljardiin euroon (17,6). Talletusten määrä oli 18,6 miljardia euroa (18,7). Asikkalan ja Padasjoen osuuspankit sulautuivat toisiinsa Niiden toimintaa jatkamaan perustettu Etelä-Päijänteen Osuuspankki aloitti toimintansa Iitin Osuuspankin sulautumisesta Päijät-Hämeen Osuuspankkiin päätettiin joulukuussa Sulautumista koskevien vastustusten vuoksi sulautumisen toteuttaminen myöhästyy suunnitellusta aikataulusta. Pankkiryhmään kuuluvia osuuspankkeja oli maaliskuun lopussa 242. Niistä 240 teki tammi-maaliskuussa positiivisen liiketuloksen. Kahden tappiota tehneen osuuspankin liiketappio oli yhteensä 0,04 miljoonaa euroa. OPK-konserni OPK-konsernin tammi-maaliskuun liikevoitto oli 21 miljoonaa euroa (52). Liikevoiton vertailukelpoisuutta vaikeuttaa osakesijoitusten merkittävä vaikutus vertailuajankohdan liikevoittoon. Liikevoitto ilman osinkotuottoja ja osakekaupan nettotuottoja oli 20 miljoonaa euroa (25). Konsernin rahoituskate kasvoi 7,5 prosenttia 43 miljoonaan euroon (40). Palkkiotuotot olivat 30 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin ne olivat 29 miljoonaa euroa. OPK muutti vuoden 2003 alusta lukien eräistä jäsenpankeille välittämistään palveluista saatujen tuottojen kirjauskäytäntöä. Vertailuluvut joihin muutos vaikuttaa, on tässä osavuosikatsauksessa muutettu uuden käytännön mukaisiksi. Arvopaperikaupan nettotuotot olivat 5,1 miljoonaa euroa negatiiviset, kun ne vuotta aiemmin olivat 22 miljoonaa euroa positiiviset. Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 50 miljoonaan euroon (46). Tästä atk-tuottojen osuus oli 32 miljoonaa euroa (31) ja muiden toimintatuottojen 14 miljoonaa euroa (11) Palkkiokulut pienenivät 14 prosenttia 15 miljoonaan euroon (17), ja hallintokulut kasvoivat 6,6 prosenttia 60 miljoonaan euroon (56) Henkilöstökulut olivat 31 miljoonaa 10

11 euroa (28), eli 12 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 19 prosenttia 10 miljoonaan euroon (8,7) Pysyvien vastaavien arvopapereista kirjatut arvonalentumiset olivat 4,1 miljoonaa euroa. Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yhtiöiden tuloksista oli 4,5 miljoonaa euroa negatiivinen (0,7 positiivinen). OPK-konserniin yhdistelty osuus Aurumin tuloksesta oli 5,1 miljoonaa euroa negatiivinen (0,3 positiivinen). Konsernin tase kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,7 prosenttia 13,4 miljardiin euroon (13,0). Maaliskuun lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 5,4 prosenttia (5,7). Konsernin vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 10,8 prosenttia (10,6). Ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta ei ole luettu omiin varoihin. Ensisijaisten omien varojen määrä oli maaliskuun lopussa 607 miljoonaa euroa (583). OPK:n osuuspääomaan ei sisälly irtisanottuja osuusmaksuja. Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunta OPK:n ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa (44). Liikevoitto ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden vastaavan ajankohdan liikevoittoon siksi, että osinkotuottojen kirjausajankohdat jaksottuvat eri kausille. OPK:n liiketulos ilman osinkotuottoja ja osakekaupan nettotuottoja oli 1,9 miljoonaa euroa voitollinen, vuotta aiemmin 2,4 miljoonaa euroa tappiollinen. Tammi-maaliskuun tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista olivat 1,8 miljoonaa euroa (31). Arvopaperikaupan nettotuottoja ei katsauskaudella ollut (15). Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 12 prosenttia 52 miljoonaan euroon (47). Tästä atk-tuottojen osuus oli 31 miljoonaa euroa (30) ja muiden toimintatuottojen 18 miljoonaa euroa (13). Kulut yhteensä kasvoivat 2,4 prosenttia 54 miljoonaan euroon (53). Palkkiokulut olivat 7,9 miljoonaa euroa, eli 2,2 miljoonaa euroa pienemmät kuin viime vuoden vastaavana aikana (10). Hallintokuluista henkilöstökulut olivat 12 miljoonaa euroa (10) ja muut hallintokulut 26 miljoonaa euroa (25). OPK:n taseen loppusumma oli maaliskuun lopussa 411 miljoonaa euroa (330). Tytäryritysten osakkeiden tasearvo kasvoi 81 miljoonalla eurolla. OPK osti OKOlta 34,9 prosentin osuuden Aurumin osakkeista. Kaupan jälkeen OPK:n omistusosuus Aurumin osakkeista nousi 58,3 prosenttiin. Maaliskuun lopun omavaraisuusaste oli 49,8 prosenttia (62,9). Henkilömäärä kasvoi vuoden lopusta 1,9 prosenttia 798 henkilöön (783). Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaisesti määritelty vakuutusliiketoiminnan osuus OPK-konsernista ylitti 10 prosentin osuuden vuoden 2002 lopussa. Raja-arvon ylittymisen myötä OPK-konserni muodosti mainitun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. OPK on hakenut Rahoitustarkastukselta määräaikaista poikkeuslupaa olla noudattamatta rahoitus- ja vakuutusryhmittymän tilinpäätökselle asetettuja erityisvaatimuksia. Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunnan kokouksessa vahvistettiin osuuskunnan uudet säännöt. Muutosten taustalla oli vuoden 2002 alussa voimaan tullut osuuskuntalain kokonaisuudistus. Keskeisimmät muutokset koskivat jäsenpankin erottamisperusteiden täydentämistä, tilintarkastajien lukumäärää, lisäosuuspääoman 11

12 mahdollistamista sekä ylimääräisen maksun maksuperusteen ajanmukaistamista. Sääntömuutoksen myötä osuuskunnan toiminimi muuttuu, uusi toiminimi on Osuuspankkikeskus Osk. OPK:n tytäryhtiöt OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj OKO-konsernin tammi-maaliskuun liikevoitto oli 76 miljoonaa euroa (38). Katsauskaudella OKO alensi omistusosuuttaan Henkivakuutusosakeyhtiö Aurumissa 49,9 prosentista 15 prosenttiin, mikä paransi konsernin liikevoittoa 53 miljoonaa euroa. Liiketoiminta-alueista muodostuvan perusliiketoiminnan liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa (33). Konsernin rahoituskate oli 40 miljoonaa euroa (39). Rahoituskate parani erityisesti yrityspankkitoiminnassa. Nettomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 9,4 prosenttia 15 miljoonaan euroon (14). Arvopaperikaupan nettotuotot olivat 5,1 miljoonaa euroa negatiiviset, kun ne vuotta aiemmin olivat 7,4 miljoonaa euroa positiiviset. Vertailukaudella arvopaperikaupan nettotuottoja paransi erityisesti Pohjola-yhtymän osakkeista kirjattu 7,6 miljoonan euron arvonnousu. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 64 miljoonaa euroa (3,9). Kasvu selittyy edellä mainituilla luovutusvoitolla Aurumin osakkeista. Konsernin kulut ilman palkkiokuluja kasvoivat 12 prosenttia 34 miljoonaan euroon (30). Henkilöstökulut kasvoivat 17 prosenttia 14 miljoonaan euroon (12). Henkilöstökulujen kasvusta noin puolet selittyy lomapalkkavelan kirjausperiaatteen muutoksella. Muut hallintokulut olivat 11 miljoonaa euroa (10) ja liiketoiminnan muut kulut 6,5 miljoonaa euroa (5,5). Nettomääräiset luotto- ja takaustappiot olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,8). Pysyviin vastaaviin kuuluvista sijoituksista tehdyt arvonalentumiset olivat 4,1 miljoonaa euroa, joka muodostui pääasiassa kiinteistösijoitusyhtiö Oy Realinvest Ab:n osakkeista tehdystä alaskirjauksesta. Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista oli katsauskaudella 5,1 miljoonaa euroa negatiivinen (1,3 positiivinen). Maaliskuun lopussa taseen loppusumma oli 13,3 miljardia euroa (12,7). Luotot yleisölle leasingkohteet mukaan lukien kasvoivat katsauskaudella 2,0 prosenttia 6,9 miljardiin euroon. Yleisön talletusten määrä pysyi vuodenvaihteen tasolla eli 1,9 miljardissa eurossa. Konsernin vakavaraisuussuhde oli 11,6 prosenttia, eli 0,4 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisessä tilinpäätöksessä. OKO on julkaissut oman osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta Henkivakuutusosakeyhtiö Aurum Henkivakuutusosakeyhtiö Aurumin tammi-maaliskuun maksutulo oli 186 miljoonaa euroa (151), eli 24 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Yhtiön markkinaosuus henki- ja eläkevakuutuksen maksutulosta oli tammi-maaliskuussa 24 prosenttia, kun se koko vuonna 2002 oli 15,1 prosenttia. Myös eläkevakuutusten myynti on jatkunut erittäin vilkkaana koko alkuvuoden. Uusia eläkevakuutuksia on myyty ennätyksellisesti lähes kappaletta. 12

13 Aurumin tulos oli tammi-maaliskuussa 8,0 miljoonaa euroa tappiollinen (1,8 voitollinen) katsauskaudella kirjattujen 20 miljoonan euron osakkeiden arvonalentumisten vuoksi. Yhtiön henkilömäärä oli maaliskuun lopussa 40 (38). Vastuuvelka oli maaliskuun lopussa 1,9 miljardia euroa (1,8), eli 6,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2002 lopussa. Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus vastuuvelasta oli 14,9 prosenttia (16,8). Osuuspankkiryhmän kokonaan omistaman Aurumin vakavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 9,2 prosenttia (10,4). Yhtiön toimintapääoma oli maaliskuun lopussa 155 miljoonaa euroa (139), kun lakisääteinen vähimmäismäärä oli maaliskuun lopussa 67 miljoonaa euroa (53). Henkivakuutusosakeyhtiö Aurumin yhtiökokous teki päätöksen yhtiön toiminimen muuttamisesta OP-Henkivakuutus Oy:ksi. Uusi nimi otetaan virallisesti käyttöön vuoden lopulla. OP-Rahastoyhtiö Oy OP-Rahastoyhtiön tammi-maaliskuun liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa, eli lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin (0,4). Rahastotoiminnan tuotot olivat 6,0 miljoonaa euroa (6,7). Osuuspankkiryhmän jäsenpankeille ja muille myyntipaikoille maksetut palkkiot pienenivät 3,6 miljoonaan euroon (4,0). Yhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlasketut pääomat olivat maaliskuun lopussa 2,6 miljardia euroa eli noin 16 prosenttia suuremmat kuin vuodenvaihteessa (2,3). Katsauskaudella OP-sijoitusrahastojen nettomyynti oli yhteensä 454 miljoonaa euroa. Rahastojen negatiivinen arvonmuutos ja rahastojen tuotonjako pienensivät pääomia yhteensä 100 miljoonan euron arvosta. Maaliskuun lopussa yhtiön markkinaosuus kaikkien Suomeen rekisteröityjen rahastojen pääomista oli 14,8 prosenttia. Viime vuoden lopussa se oli 14,3 prosenttia. OP-Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen määrä kasvoi katsauskaudella kolmella. OP-Arvo Osake ja OP-Kasvu Osake ovat euroalueelle sijoittavia osakerahastoja, ja OP-Cash Treasury on kassanhallinnan välineeksi tarkoitettu lyhyen koron sijoitusrahasto. Katsauskauden lopussa OP-Rahastoyhtiö hallinnoi kaikkiaan 32 sijoitusrahastoa. Maaliskuun lopussa yhtiön palveluksessa oli 28 henkilöä (28). OP-Kotipankki Oyj Kotipankin liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (1,5). Rahoituskate kasvoi 28 prosenttia 3,3 miljoonaan euroon (2,6). Palkkiotuotot kasvoivat 26 prosenttia 3,9 miljoonaan euroon (3,1). Palkkiokulut olivat 2,3 miljoonaa euroa (2,0). Osuuspankeille maksetut palkkiot olivat 2,2 miljoonaa euroa (1,8). Nettomääräisiä luottotappioita kirjattiin 0,4 miljoonaa euroa (0,5). Kotipankin tulokseen vaikuttivat myönteisesti asioinnin joustavuuden parantamiseksi toteutettujen automaattipalveluiden runsas käyttö. Kotipankin luottokanta kasvoi tammi-maaliskuussa 1,7 prosenttia 216 miljoonaan euroon (212). Pankin vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 12,1 prosenttia (11,5). Pankin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 44 henkilöä (44). 13

14 FD Finanssidata Oy FD Finanssidatan liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (0,1). Yhtiön palveluksessa oli maaliskuun lopussa 323 henkilöä (317). OP-Asuntoluottopankki Oyj OP-Asuntoluottopankin tammi-maaliskuun liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (0,1). Pankin luottokanta oli maaliskuun lopussa 79 miljoonaa euroa (74). Katsauskaudella OP-Asuntoluottopankki laski liikkeeseen yhden uuden obligaatiolainan. Maaliskuun lopussa pankki oli laskenut liikkeeseen joukkolainoja yhteensä 49 miljoonan euron edestä. Pankin vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 28,0 prosenttia (30,4). Pankin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 4 henkilöä (4). Virtuaalinen Suomi Oy Virtuaalinen Suomi Oy:n liikevoitto tammi-maaliskuulta oli 0,1 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin yhtiön tulos oli 0,7 miljoonaa euroa tappiollinen. Maaliskuun lopussa henkilömäärä oli 7 (8). Mainio.net verkkopalvelun integrointi osaksi Osuuspankkiryhmän toimintaa on edennyt suunnitellusti. Palvelun kuukausitasoinen käyttäjämäärä on vakiintunut yli :n tasolle. Huhtikuussa OPK osti A-lehdet Oy:n 5 prosentin osuuden Virtuaalisen Suomen osakepääomasta. Kaupan jälkeen OPK:n omistusosuus yhtiöstä kasvoi 100 prosenttiin. Osuuspankki Realum Osuuspankki Realumin liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (0,4). Tulokseen vaikuttivat positiivisesti palautukset luotto- ja takaustappioista sekä kiinteistöomaisuuden myyntivoitot. Pankin tase oli maaliskuun lopussa 78 miljoonaa euroa (76). Luottokanta supistui 8,2 prosenttia 2,7 miljoonaan euroon (2,9) ja kiinteistöomistukset 11 prosenttia 27 miljoonaan euroon (31). Pankin vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 157,2 prosenttia (149,2). Pankin palveluksessa oli maaliskuun lopussa yksi henkilö (4). Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi maaliskuussa 2002 Realumin pankkitoimiluvasta luopumishakemuksen ja hakemuksen sulautumisesta Osuuspankkikeskukseen. Sulautumisprosessia koskeneiden vastustusten osalta Realum on saanut käräjäoikeudelta vahvistuksen, että vastustamisille ei ole perusteita. Vastustajat ovat valittaneet asiasta hovioikeuteen, jonka odotetaan ratkaisevan asian vuoden 2003 ensimmäisellä puoliskolla. Osuuspankki Realumin tilinpäätös on Rahoitustarkastuksen luvalla yhdistelty suoraan Osuuspankkiryhmän tilinpäätökseen. 14

15 Muut yritykset Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö Osuuspankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön (OVY) maksutulo oli tammi-maaliskuussa 4,2 miljoonaa euroa (5,4). Maksetut korvaukset olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,2). Katsauskauden tulos oli 0,2 miljoonaa euroa tappiollinen (2,6 tappiollinen). OVYn tase oli maaliskuun lopussa 267 miljoonaa euroa (254) ja vakuutustekninen vastuuvelka 207 miljoonaa euroa (197). Yhtiön palveluksessa oli maaliskuun lopussa 17 henkilöä (17). Osuuspankkien Vakuusrahasto Maaliskuun lopussa Osuuspankkien Vakuusrahastolla oli 26 jäsentä, eli yhtä monta kuin vuoden 2002 lopussa. Pankit eroavat rahaston jäsenyydestä suoritettuaan loppuun osuutensa rahaston vastuista. Maksamattomia vastuita oli maaliskuun lopussa 35,9 miljoonaa euroa. Jäsenpankkien puolesta antamiensa takauksien perusteella OVR maksoi 5,6 miljoonaa euroa pääomasijoitusten korkoja (7,4). OVR:n jäsenpankkeihin tekemien pääomasijoitusten yhteismäärässä, 54 miljoonaa euroa (54), ei tapahtunut muutoksia tammi-maaliskuun aikana. Yhteisvastuu ja yhteisturva Osuuspankkilain mukaan Osuuspankkiryhmää (osuuspankkien yhteenliittymää) valvotaan konsolidoidusti, ja ryhmän keskusyhteisö Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunta ja sen 243 jäsenpankkia vastaavat viime kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista. Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan talletuspankkien on kuuluttava talletussuojarahastoon. Osuuspankkiryhmään kuuluvia talletuspankkeja pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Talletussuojarahastosta korvataan tallettajien saamiset Osuuspankkiryhmän talletuspankeilta enintään euroon asti. Osuuspankkiryhmässä talletuspankkeja ovat osuuspankit, OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj, Okopankki Oyj ja OP-Kotipankki Oyj. Vuoden 2003 näkymät Osuuspankkiryhmän markkina-asema on vahvistunut usean vuoden ajan, ja vahvistumisen odotetaan jatkuvan vuonna Pankkiryhmän liikevoiton arvioidaan muodostuvan saman tasoiseksi kuin vuonna Arviot liiketoiminnan ja tuloksen kehityksestä perustuvat oletukseen, että toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. 15

16 Osuuspankkiryhmän tuloslaskelma Milj. e 1-3/ /2002 Muutos-% 1-12/2002 Korkotuotot Leasingkate Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot (Liite 1) Palkkiokulut Arvopaperikaupan nettotuotot (Liite 2) Valuuttatoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot (Liite 3) Henkilöstökulut Muut hallintokulut Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä (Liite 4) Liiketoiminnan muut kulut (Liite 5) Luotto- ja takaustappiot (Liite 6) Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvonalentumiset Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten voitosta tai tappiosta Liikevoitto Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto satunnaiserien jälkeen Tuloverot Vähemmistön osuus katsauskauden voitosta tai tappiosta Tili-/katsauskauden voitto Tunnusluvut 1-3/ / /2002 Koko pääoman tuotto, ROA,% 0,84 1,70 1,11 Oman pääoman tuotto, ROE, % 8,7 18, Kulujen suhde tuottoihin, % Henkilöstö keskimäärin Välitilinpäätöksen tunnuslukujen laskennassa veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. Tunnuslukujen laskentakaavat ovat sivulla

17 Liite 1 Palkkiotuotot Milj. e 1-3/ /2002 Muutos-% 1-12/2002 Antolainauksesta Ottolainauksesta Maksuliikkeestä Arvopapereista Takauksista Muut palkkiotuotot Palkkiotuotot yhteensä Palkkiokulut Palkkiotuotot ja -kulut, netto Liite 2 Arvopaperikaupan nettotuotot Milj. e 1-3/ /2002 Muutos-% 1-12/2002 Saamistodistusten kaupan nettotuotot Osakkeiden ja osuuksien kaupan nettotuotot Yhteensä Liite 3 Liiketoiminnan muut tuotot Milj. e 1-3/ /2002 Muutos-% 1-12/2002 Vuokra- ja osinkotuotot kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöistä Kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja osuuksien luovutusvoitot Muut tuotot Yhteensä Liite 4 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Milj. e 1-3/ /2002 Muutos-% 1-12/2002 Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Arvonalentumisten palautukset Yhteensä Liite 5 Liiketoiminnan muut kulut Milj. e 1-3/ /2002 Muutos-% 1-12/2002 Vuokrakulut Kulut kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöistä Kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja osuuksien luovutustappiot Muut kulut Yhteensä Liite 6 Luotto- ja takaustappiot Milj. e 1-3/ /2002 Muutos-% 1-12/2002 Tilikauden aikana toteutuneet luottotappiot yhteensä Tilikauden aikana toteutuneet luottotappiot, joista on aikaisemmin tehty luottotappiovaraus Palautukset aikaisemmin toteutuneista luottotappioista Tilikauden aikana tehdyt kohdistetut luottotappiovaraukset Kohdistettujen luottotappiovarausten peruutukset tilikauden aikana Tilinpäätökseen kirjatut luotto- ja takaustappiot

18 Osuuspankkiryhmän tase Milj. e Muutos-% Käteiset varat Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset Saamiset luottolaitoksilta Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Leasingkohteet Saamistodistukset Osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä Konserniliikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Muut varat Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Vastaavaa yhteensä Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Muut velat Siirtovelat ja saadut ennakot Pakolliset varaukset Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla Laskennalliset verovelat Vähemmistön osuus pääomasta Osake- ja osuuspääoma Osakeanti Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut sidotut rahastot Vapaat rahastot Edellisten tilikausien voitto Tili-/katsauskauden voitto Oma pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä Taseen ulkopuoliset sitoumukset Milj. e Muutos-% Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset Takaukset ja pantit Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset Yhteensä

19 Omasta ja muiden puolesta vakuudeksi annettu omaisuus sekä velat ja sitoumukset, joiden vakuudeksi se on annettu Milj. e Oman velan ja sitoumusten vakuudeksi annettu omaisuus Pantit Kiinnitykset Muut Velat, joiden vakuudeksi omaisuuserät on annettu Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille Velat yleisölle ja julkisyhteisöille Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat Muiden puolesta annetut vakuudet Pantit Kiinnitykset Taseen ulkopuoliset sitoumukset Milj. e Takaukset Takuuvastuut Käyttämättömät luottojärjestelyt Muut sitoumukset Annetut sitoumukset yhteensä Omaisuuden myymisestä ja ostamisesta asiakkaan lukuun syntyneet myyntisaamiset ja ostovelat Milj. e Myyntisaamiset Ostovelat Tunnuslukujen laskentakaavat Koko pääoman tuotto (ROA), % Vuositasoiseksi muutettu liikevoitto miinus verot jaettuna kauden alun ja lopun keskiarvoisella taseen loppusummalla. Oman pääoma tuotto (ROE), % Vuositasoiseksi muutettu liikevoitto miinus verot jaettuna kauden alun ja lopun keskiarvoisella oman pääoman, vähemmistöosuuden sekä lykätyllä verovelalla vähennettyjen vapaaehtoisten varausten ja poistoeron yhteismäärällä. Kulujen suhde tuottoihin, % Tuloslaskelman palkkiokulujen, hallintokulujen, poistojen ja liiketoiminnan muiden kulujen summa jaettuna rahoituskatteen, tuottojen oman pääoman ehtoisista sijoituksista, palkkiotuottojen, arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuottojen sekä liiketoiminnan muiden tuottojen summalla. 19

20 Osuuspankkiryhmän johdannaissopimukset Milj. e Muutos-% Kohde-etuuksien arvot Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut Koronvaihtosopimukset Korkojohdannaiset yhteensä Termiinisopimukset Optiosopimukset Ostetut Asetetut Koron- ja valuutanvaihtosopimukset Valuuttajohdannaiset yhteensä Osakejohdannaiset 13-7 Muut johdannaiset Yhteensä Sopimusten luottovasta-arvot Korkojohdannaiset Valuuttajohdannaiset Muut johdannaiset Yhteensä Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen soveltuvin osin Rahoitustarkastuksen ohjetta "Ohje julkisen kaupankäynnin kohteena olevan luottolaitoksen osavuosikatsauksesta" (18/410/98). Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Osuuspankkiryhmän osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2003 julkistetaan ja tammisyyskuulta Helsingissä 8. päivänä toukokuuta 2003 Osuuspankkikeskus-OPK osuuskunta Johtokunta 20

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2003 Ryhmän markkina-asema on vahvistunut vuoden 2003 aikana. - Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista oli elokuun lopussa 32,2 prosenttia (31,9 tammikuussa 2003)

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2004 Ryhmän markkinaosuus kasvoi talletuksissa ja luotoissa, mutta supistui rahastoissa sekä henki- ja eläkevakuutuksissa. - Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2005 1) Suluissa on vertailuluku vuodelta 2004. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailutietona on tammikesäkuun 2004 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 11.8.2005 TURUN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Osuuspankin liikevoitto 7,5 miljoonaa euroa Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

OSUUSPANKKIRYHMÄ TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

OSUUSPANKKIRYHMÄ TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 OSUUSPANKKIRYHMÄ TULOSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 Vuonna 2002 Osuuspankkiryhmän markkina-asema vahvistui, liikevoitto supistui ja vakavaraisuus parani. Asiakasvarat eli talletukset, vakuutussäästöt ja sijoitusrahastojen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA lukien toistaiseksi 1 (6) Talletuspankeille Omistusyhteisöille Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS TALLETUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoitto kasvoi 1,1 miljoonaa euroa Päijät-Hämeen Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 4,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS PÄIJÄT-HÄMEEN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Päijät-Hämeen Osuuspankin konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Päijät- Hämeen Osuuspankin ja Kiinteistö

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Tammi-elokuussa ryhmän markkinaosuus kasvoi talletuksissa ja luotoissa, mutta supistui rahastoissa sekä henki- ja eläkevakuutuksen maksutulossa. Markkinaosuudet

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Tulostiedote

OP-RYHMÄ. Tulostiedote OP-RYHMÄ Tulostiedote 1.1. 31.12.2003 Ryhmän markkina-asema vahvistui vuoden 2003 aikana. - Markkinaosuus euromääräisistä talletuksista oli vuoden lopussa 31,6 prosenttia (30,9) ja luotoista 29,8 prosenttia

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 31.8.2005 VAMMALAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Konsernin liikevoitto 0,81 miljoonaa euroa Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004

OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 : 19.10.2004 Ålandsbanken Abp Pörssitiedote 19.10.2004 klo 09.00 OSAVUOSIKATSAUS kaudelta tammikuu - syyskuu 2004 Tarkastelukausi lyhyesti Konsernin liikevoitto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 19.8.2005 HÄMEENLINNAN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Osuuspankin liikevoitto 2,7 miljoonaa euroa Osuuspankin liikevoitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS

TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS Julkaisupäivä: 17.8.2005 TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 Liikevoitto 8,3 miljoonaa euroa Tampereen Seudun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 8,3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2004 Ryhmän markkinaosuus kasvoi talletuksissa ja luotoissa, mutta supistui rahastoissa sekä henki- ja eläkevakuutuksen maksutulossa. - Markkinaosuus euromääräisistä

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2004

OP-RYHMÄ TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2004 OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2003 Osuuspankkikeskus PL 308, 00101 Helsinki Teollisuuskatu 1b, Helsinki Vaihde: (09) 4041, telekopio (09) 404 3703 www.osuuspankki.fi tai www.oko.fi etunimi.sukunimi@osuuspankki.fi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2003

TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2003 O S U U S P A N K K I R Y H M Ä TILINPÄÄTÖS 2002 Osuuspankkikeskus PL 308, 00101 Helsinki Teollisuuskatu 1b, 00510 Helsinki Vaihde: (09) 4041, telekopio: (09) 404 3703 www.osuuspankki.fi tai www.oko.fi

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2004 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 235 tuhatta euroa. Liikevoitto oli 23 prosenttia alempi kuin viime vuonna vastaavaan

Lisätiedot

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema

SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012. Liiketoiminta. Tulos ja taloudellinen asema SUUPOHJAN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 Asiakkaita: 45 902 (46 344), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: 16,88 % (18,04 %) Liikevoitto

Lisätiedot

Liiketoimintavolyymin kasvu jatkui. Niin antolainauksen kuin säästämisen ja ottolainauksenkin kasvu oli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa nopeampaa.

Liiketoimintavolyymin kasvu jatkui. Niin antolainauksen kuin säästämisen ja ottolainauksenkin kasvu oli edellisen vuoden vastaavaa jaksoa nopeampaa. Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2004 29.10.2004 07:00 CEST Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2004 Suotuisa kehitys jatkuu Kausi lyhyesti Julkaistavissa 29.10.2004 klo. 09.00

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 18.2.2005 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla hyvin vilkas vuosi Asuntolainojen kysyntä säilyi korkealla tasolla. Uusia luottoja nostettiin ennätysmäärä,

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 17.2.2004 Julkaisuvapaa klo 13.00 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla uudistumisen ja tasaisen kasvun vuosi Tilikauden voitto oli 3,4 miljoonaa euroa ( 2,3 milj. ). Asuntolainojen

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Tulostiedote

OP-RYHMÄ. Tulostiedote OP-RYHMÄ Tulostiedote 1.1. 31.12.2004 OP-ryhmän markkina-asema vahvistui edelleen vuonna 2004. Markkinaosuudet olivat seuraavat: - kaikista euromääräisistä luotoista 30,5 prosenttia (vuoden 2003 lopussa

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä 24.8.2011 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Helsingin OP Pankki Oyj:n (Helsingin OP) liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2003 Aurumin osakkeiden myynti paransi tulosta Konsernin tammi-maaliskuun liikevoitto oli 76 miljoonaa euroa (38) 1. Helmikuussa OKO alensi

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 2 SISÄLTÖ Toimintakertomus OP-ryhmän tulos 4 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 6 Vakavaraisuus 7 Omistajajäsenet ja asiakkaat 7 Liiketoiminta 8 Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Hyvä kasvu jatkuu

Osavuosikatsaus Hyvä kasvu jatkuu Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2002 Hyvä kasvu jatkuu Kausi lyhyesti Kotitalouksien luottokanta kasvoi 16,7 % 1 746,1 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Asuntolainojen myynti jatkui voimakkaana

Lisätiedot

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005

OP-RYHMÄ. Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-RYHMÄ Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 OP-ryhmän liiketoiminnan kasvu jatkui voimakkaana. Vakuutussäästöt kasvoivat viime vuoden syyskuusta 25 prosenttia ja sijoitusrahastojen pääomat 78 prosenttia. Luottokanta

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Yhteenveto Suomen talous piristyi vuoden 2004 alkupuoliskolla. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkui vahvana hyvän

Lisätiedot

OP-RYHMÄ TILINPÄÄTÖS 2004 2 SISÄLTÖ Toimintakertomus OP-ryhmän tulos 4 Tase ja taseen ulkopuoliset erät 6 Vakavaraisuus 7 Omistajajäsenet ja asiakkaat 7 Liiketoiminta 8 Muu toiminta ja merkittävät tapahtumat

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002. +\YlÃNDVYXÃMDWNXL Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2002 +\YlÃNDVYXÃMDWNXL.DXVLÃO\K\HVWL Kotitalouksien luottokanta kasvoi 17,2 % 1 813,5 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWDÃDLHPPLQ Uusien asuntolainojen, hypoteekkilainojen,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002. Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2002 Hyvä kasvu ja vakaa kehitys Kausi lyhyesti Luotonanto kotitalouksille lisääntyi 15,7 % 1 672,9 M¼RRQÃYHUUDWWXQDÃYDVWDDYDDQÃDMDQNRKWDDQÃYXRWWD aiemmin Kotitalouksien säästäminen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015. Liiketoiminta SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Asiakkaita: 17 904 (17 984), asiakasmäärä sisältää pankin omia palveluja käyttävät asiakkaat Vakavaraisuussuhde, %: konserni 18,2 % (19,1 % ),

Lisätiedot

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000

Aktia Osavuosikatsaus 1/2000 Aktia Osavuosikatsaus 1/2 Aktia Säästöpankki Oyj Osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.3.2 Aktia sai ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yli 8 uutta rahastoasiakasta Ottolainaus lisääntyi,5 % 1,4 mrd. mk:aan

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot

VIRATI. Tiedonantajatasot: A -taulukot: VIRANOMAISTULOSLASKELMA ja tuloslaskelman liitetaulukot VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2, 5 1 = Suomi 2 = English 3

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ

OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ OKO OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ Pörssitiedote 7.8.2003, klo 8.15 AURUM-KAUPPA PARANSI OKON TULOSTA OKO-konsernin tammi-kesäkuun liikevoitto 104 Me (47 Me). Tulosparannus selittyy Aurumin osakkeiden

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Luottolaitosten tilinpäätökset

Luottolaitosten tilinpäätökset Rahoitus ja vakuutus 2013 Luottolaitosten tilinpäätökset 2013, 3. vuosineljännes Kotimaisten pankkien rahoituskate kasvoi 10 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä Kotimaisten pankkien rahoituskate

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI. OSAVUOSIKATSAUS , konserni. Liiketoiminta. Riskiasema. Tulos ja taloudellinen asema

MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI. OSAVUOSIKATSAUS , konserni. Liiketoiminta. Riskiasema. Tulos ja taloudellinen asema MYRSKYLÄN SÄÄSTÖPANKKI OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012, konserni Asiakkaita: 8 214(7 961) Vakavaraisuussuhde, %: Konserni 24,02 % (25,37 %), emoyhtiö 23,48 % (24,60 %) Liikevoitto (1 000 eur): Konserni

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

tilinpäätöksen laadintaperiaatteet O S U U S P A N K K I R Y H M Ä TILINPÄÄTÖS 2000 Osuuspankkikeskus Postiosoite: PL 308, 00101 Helsinki Käyntiosoite: Teollisuuskatu 1b, 00510 Helsinki Puhelinvaihde: (09) 4041, telekopio: (09) 404 3703

Lisätiedot