Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä taloyhtiöissä ja biojätteen suurkertymäkohteissa. Melissa Ritaoja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä taloyhtiöissä ja biojätteen suurkertymäkohteissa. Melissa Ritaoja"

Transkriptio

1 Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä taloyhtiöissä ja biojätteen suurkertymäkohteissa Melissa Ritaoja Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita Hämeenlinnan kaupunki

2 Kannen kuva: Biojätteen keräysastia. Melissa Ritaoja. Ritaoja, M. 2007: Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden kierrätyksestä taloyhtiöissä ja biojätteen suurkertymäkohteissa. Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 6. Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi. 10 s. ja 1 liite. ISBN ISSN

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä Johdanto Tavoite Toteutus Rajaus Jätehuoltomääräykset Biojätteen keräysvelvoitteet Biojätteen keräys Hattulan ja Hauhon kunnissa Biojätteen keräys Hämeenlinnan kaupungissa ja Kalvolan kunnassa Biojätteen keräys Rengon kunnassa Muiden hyötyjätteiden keräysvelvoitteet Kyselyn tulokset Isännöitsijät ja kiinteistön huollosta vastaavat Taloyhtiöt Muut kiinteistöt Ehdotukset jätehuollon ja jätteiden lajittelun parantamiseksi Jätteenkuljetusyritykset Taloyhtiöt Muut kiinteistöt Ehdotukset jätehuollon ja jätteiden lajittelun parantamiseksi Tulosten tarkastelu Isännöitsijät ja kiinteistön huollosta vastaavat Jätteenkuljetusyritykset Selvitys kohteista, joista ilmoitettiin puuttuvan jäteastioita Yhteenveto ja johtopäätökset Lähdeluettelo...10 LIITTEET Liite 1. Kyselylomake. (Esimerkkinä Hattulan kunta)

4 1. Tiivistelmä Tässä raportissa selvitetään jätehuollon ja jätteiden lajittelun tilaa erityisesti biojätteen osalta Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen alueen viidessä kunnassa toukokuu elokuun välisenä aikana Selvitys tehtiin kyselylomakkeen avulla joko haastattelemalla kohteita puhelimitse tai pyytämällä vastaukset kirjallisesti. Kysely lähetettiin alueen isännöinti- ja kiinteistöhuoltoalan yrityksille sekä kolmelle jätteenkuljetusyritykselle, joita pyydettiin selvittämään osaltaan taloyhtiöiden ja biojätteen suurkertymäkohteiden jätteiden lajittelun tilannetta. Taloyhtiöiden osalta kysely rajattiin koskemaan Hämeenlinnassa, Hattulassa, Kalvolassa ja Hauholla vähintään kymmenen asuinhuoneiston taloyhtiöitä ja Rengossa vähintään viiden asuinhuoneiston taloyhtiöitä. Biojätteen suurkertymäkohteiksi ilmoitettiin esimerkkinä ravintolat, keittiöt, elintarvikeliikkeet ja elintarvikekioskit. Vastauksia saapui kaiken kaikkiaan 27 kappaletta, joista yhdeksän jätettiin kyselyn ulkopuolelle, koska kysely ei koskenut näitä vastaajia. Kaiken kaikkiaan vastauksia oli 18 kappaletta. Isännöinti- ja kiinteistöhuoltoalan yritysten vastauksista ilmeni, että biojätteen lajittelun tila taloyhtiöissä oli melko hyvä. Vain kaksi yritystä ilmoitti biojäteastian puuttuvan kiinteistöltä ilman syytä. Muista jätejakeista keräyspaperiastioiden tilanne oli paras. Keräyslasi-, keräysmetalli- ja keräyspahvitai keräyskartonkiastioiden sijoittamisessa oli jonkin verran puutteita. Muissa kiinteistöissä jätteiden lajittelun kerrottiin toimivan kaikkien jätejakeiden osalta kohtuullisesti. Jätteiden kuljetusyritysten mukaan taloyhtiöt olivat yleensä hankkineet biojäteastiat kiinteistölle, mutta tästä huolimatta oli paljon taloyhtiöitä, joilta biojäteastiat puuttuivat. Muista jätejakeista keräyspaperiastiat ja keräyspahvi- tai keräyskartonkiastiat oli yleensä järjestetty, kun taas keräyslasi- ja keräysmetalliastioiden järjestämisessä kerrottiin olevan puutteita. Muiden kiinteistöjen lajittelussa esiintyi jonkin verran ongelmia, mutta pääsääntöisesti lajittelu oli toimivaa. 2

5 2. Johdanto Jätehuoltomääräyksiä muutettiin Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen alueen viidessä kunnassa vuoden 2006 alussa. Uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan Hämeenlinnan, Hattulan, Hauhon ja Kalvolan kunnissa ja Rengon kunnassa Jätehuoltomääräysten valvonta kuuluu Hämeenlinnan seudulliselle ympäristötoimelle. Jätehuoltomääräysten muutos koski pääasiassa biojätteen keräystä. Aiemmin käytössä olleessa musta vaaleapussi -järjestelmässä biojäte pakattiin mustiin muovipusseihin ja kuivajäte vaaleisiin muovipusseihin, jotka laitettiin samaan yhteiskeräysastiaan. Uusien jätehuoltomääräysten mukaan biojäte kerätään erilliskeräyksenä, jolloin se pakataan maatuvaan materiaaliin ja laitetaan biojätteen erilliskeräysastiaan. Biojätteen keräily ei uusien määräyksien mukaan koske kaikkia kiinteistöjä kuten aiemmassa järjestelmässä. 3. Tavoite Kyselyn tavoitteena oli valvoa jätehuoltomääräysten toteutumista ja selvittää, miten eri jätejakeiden ja erityisesti biojätteen lajittelu toimii taloyhtiöissä ja biojätteen suurkertymäkohteissa. Samalla pyrittiin saamaan tietoja kohteista, joissa on ongelmia jätteiden lajittelussa. Näihin kohteisiin oli tarkoitus olla yhteydessä tilanteen korjaamiseksi. 4. Toteutus Kysely kohdistettiin Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen alueen viiden kunnan isännöinti- ja kiinteistöhuoltoalan yrityksille sekä kolmelle jätteenkuljetusyritykselle. Isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyritysten yhteystiedot saatiin Kiertokapula Oy:ltä. Jätteenkuljetusyrityksille kysely tehtiin puhelimitse haastattelemalla. Isännöinti- ja kiinteistöhuoltoyrityksille kysely lähetettiin sähköpostitse 35 yritykselle ja postin välityksellä 43 yritykselle. Osalle yrityksistä kysely tehtiin puhelimitse. Vastausajan umpeuduttua kyselyyn vastaamattomille yrityksille lähetettiin muistutus. Yrityksille, joihin kysely lähetettiin sähköpostilla, muistutus lähetettiin sähköpostina ja yrityksille, joihin kysely oli laitettu kirjeenä ja joiden puhelinnumero tiedettiin, oltiin yhteydessä puhelimitse. 5. Rajaus Kysely rajattiin koskemaan Hämeenlinnassa, Hattulassa, Kalvolassa ja Hauholla sijaitsevia taloyhtiöitä, joissa on vähintään kymmenen asuinhuoneistoa ja Rengossa vähintään viisi asuinhuoneistoa. Muut kiinteistöt rajattiin koskemaan biojätteen suurkertymäkohteita esimerkkinä ravintolat, keittiöt, elintarvikeliikkeet ja elintarvikekioskit. 6. Jätehuoltomääräykset Kuntien jätehuoltomääräyksissä on annettu velvoitteita jätteiden erilliskeräyksestä kiinteistöllä asuinhuoneistojen lukumäärän ja syntyvän jätteen määrän perusteella. Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen alueen kunnissa keräysvelvoitteet vaihtelevat biojätteen osalta jonkin verran. Muiden hyötyjätteiden osalta keräysvelvoitteet ovat samanlaiset. 3

6 6.1. Biojätteen keräysvelvoitteet Biojätteen keräys Hattulan ja Hauhon kunnissa Hattulan ja Hauhon kunnissa biojäteastia tulee olla asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään 10 asuinhuoneistoa tai muissa kiinteistöissä, joissa biojätettä syntyy vähintään 20 kg viikossa. Erillistä keräysvälinettä ei tarvita, jos biojätettä kompostoidaan kiinteistöllä ympärivuotisesti. Alle 10 huoneiston asuinkiinteistöt voivat liittyä järjestelmään usean kiinteistön yhteisastialla tai yksinään, mikäli se on kuljetusjärjestelmän kannalta tarkoituksenmukaista Biojätteen keräys Hämeenlinnan kaupungissa ja Kalvolan kunnassa Hämeenlinnan kaupungissa ja Kalvolan kunnassa biojäteastia tulee olla asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään 10 asuinhuoneistoa tai muissa kiinteistöissä, joissa biojätettä syntyy vähintään 50 kg viikossa. Erillistä keräysvälinettä ei tarvita, jos biojätettä kompostoidaan kiinteistöllä ympärivuotisesti. Alle 10 huoneiston asuinkiinteistöt voivat liittyä järjestelmään usean kiinteistön yhteisastialla tai yksinään, mikäli se on kuljetusjärjestelmän kannalta tarkoituksenmukaista Biojätteen keräys Rengon kunnassa Rengon kunnassa biojäteastia tulee olla asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään 5 asuntoa tai muissa kiinteistöissä, joissa biojätettä syntyy vähintään 20 kg viikossa. Erillistä keräysvälinettä ei tarvita, jos biojätettä kompostoidaan kiinteistöllä ympärivuorokautisesti. Asuinkiinteistöt voivat liittyä järjestelmään usean kiinteistön yhteisastialla tai yksinään, mikäli se on kuljetusjärjestelmän kannalta tarkoituksenmukaista. 6.2 Muiden hyötyjätteiden keräysvelvoitteet Hämeenlinnan kaupunkia sekä Hattulan, Hauhon, Kalvolan ja Rengon kuntia koskevat seuraavat hyötyjätteitä koskevat keräysvelvoitteet: Keräyspahvi- tai -kartonkiastia tulee olla asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään 10 huoneistoa, sekä muissa kuin asuinkiinteistöissä silloin kun sitä syntyy vähintään 20 kg viikossa. Keräyslasiastia tulee olla asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään 10 huoneistoa sekä kaikissa palvelu- ja teollisuuskiinteistöissä, joiden toiminnassa syntyy säännöllisesti keräyslasia. Keräysmetalliastia tulee olla asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään 10 huoneistoa sekä kaikissa palvelu- ja teollisuuskiinteistöissä, joiden toiminnassa syntyy säännöllisesti keräysmetallia. 7. Kyselyn tulokset 7.1 Isännöitsijät ja kiinteistön huollosta vastaavat Kyselyyn tuli kaiken kaikkiaan 27 vastausta, joista 14 tuli kirjeitse, 11 sähköpostilla ja kaksi tehtiin puhelinhaastatteluna. Vastauksista yhdeksän jätettiin kyselyn ulkopuolelle, koska kysely ei koskenut näitä vastaajia. Kaiken kaikkiaan 18 vastausta otettiin selvitykseen mukaan. Näistä seitsemän oli saapunut kirjeenä, yhdeksän sähköpostina ja kaksi tehtiin puhelinhaastatteluna. Lisäksi sähköpostilla ja puhelimitse tuli yhteydenottoja, joissa ilmoitettiin, että kysely ei koske kyseistä yritystä Taloyhtiöt Kyselyyn vastanneista yrityksistä viidellätoista oli vastuullaan vähintään 10 (Rengossa vähintään viisi) asuinhuoneiston taloyhtiöitä. 4

7 Biojäteastiat 11 vastauksen mukaan kaikissa kiinteistöissä oli biojäteastiat ja neljässä vastauksessa ilmoitettiin, että kiinteistöiltä puuttui biojäteastioita. Kahdessa vastauksessa ilmoitettiin biojäteastioiden puuttumisen syyksi biojätteen kompostointi, mikä on edelleen hyväksyttävä biojätteen käsittelytapa. Havaitut ongelmat taloyhtiöiden biojätteen keräyksessä olivat seuraavat: - biojätettä ei lajitella sekajätteestä (kaksi vastausta) - pullojen ym. vienti biojäteastiaan - puutteita lajittelussa ja jätteen pakkaamisessa - biojäteastiaan laitetaan mustia pusseja, ei biojätepusseja - astiat vuotavat ajoittain - ihmiset eivät ole vielä oppineet biojätteen lajittelua Keräyspaperiastiat 14 vastauksen mukaan kaikissa kiinteistöissä oli keräyspaperiastiat ja yhdessä vastauksessa ilmoitettiin, että kiinteistöiltä puuttui keräyspaperiastioita. Keräyslasiastiat 11 vastauksen mukaan kaikissa kiinteistöissä oli keräyslasiastiat ja neljässä vastauksessa ilmoitettiin, että keräyslasiastiat puuttuvat Keräysmetalliastiat 11 vastauksen mukaan kaikissa kiinteistöissä oli keräysmetalliastia ja neljässä vastauksessa ilmoitettiin, että kiinteistöiltä puuttui keräysmetalliastia. Keräyspahvi- tai -kartonkiastiat 10 vastauksen mukaan kaikissa kiinteistöissä oli keräyspahvi- tai -kartonkiastiat ja viidessä vastauksessa ilmoitettiin, että kiinteistöiltä puuttui em. astia. Havainnot eri jätejakeiden lajittelun toimivuudesta taloyhtiöissä Vastaukset havainnoista eri jätejakeiden toimivuudesta taloyhtiöissä oli kirjattu seuraavasti: - toimii (kahdeksan vastausta) - kohtalainen (kaksi vastausta) - lajittelu huonontunut lajitteluohjeiden toistuvien muutosten vuoksi - roskat menevät vääriin astioihin tai jäävät jäteastioiden ulkopuolelle - ilmennyt ymmärtämättömyyttä tiedotuksesta huolimatta - joskus jää joku jäteastia tyhjentämättä - paperin- ja pahvin- tai kartonginkeräysastiaa ei tyhjennetä tarpeeksi usein Muut kiinteistöt Biojätteen lajittelu Kyselyyn vastanneista yrityksistä 11:llä on vastuullaan biojätteen suurkertymäkohteita (esim. ravintolat, keittiöt, elintarvikeliikkeet ja elintarvikekioskit). 5

8 Havainnot biojätteen erilliskeräyksen käyttöönotosta ja toimivuudesta olivat seuraavat: - toimii (kuusi vastausta) - kohtalainen - joskus jäteastiat vuotavat kohteissa. Jäteastian luona sotkua seurauksena huolimattomuudesta. - joskus hajuhaittoja - kulttuurierot syynä toimimattomuuteen - astioiden siisteydessä toivomisen varaa Muiden jätejakeiden lajittelu Havainnot muiden jätejakeiden lajittelun toimivuudesta olivat seuraavat: - toimii (viisi vastausta) - roskia jätetään astioiden ulkopuolelle (kaksi vastausta) - joskus puutteellista, riippuen henkilöstön motivaatiosta ja kiireestä - pahvilaatikoiden purkaminen astioihin puutteellista Ehdotukset jätehuollon ja jätteiden lajittelun parantamiseksi Vastauksissa ehdotettiin seuraavia toimenpiteitä jätehuollon ja jätteiden lajittelun parantamiseksi taloyhtiöissä ja muissa kiinteistöissä: - pahvi- ja paperiastioiden tyhjennysten tarkistusta jätteenkuljetusyritysten ja jäteastioista vastaavien taholta - jätteenkuljettajat voisivat käsitellä astioita rauhallisemmin, jätekatosten ovet / pielet rikki - toivotaan jätekatokseen astian päälle selkeät laminoidut lajitteluohjeet kertaa vuodessa paikalliseen lehteen lajitteluohjeet, koska muualta muuttaneet ovat tottuneet erilaiseen lajitteluun - jätteenlajitteluohjeiden muutosten yhteydessä suositellaan yhteydenpito isännöitsijöihin ja jätteenkuljetusyrityksiin, jotta heillä olisi mahdollisuus kertoa muutoksen toimivuudesta, järkevyydestä ja tehokkuudesta sekä siitä, miten muutoksesta kannattaa tiedottaa - enemmän valistusta - enemmän tietoa biojätepusseista - biojäteastioita voisi kehitellä hajuhaittojen vähentämiseksi - selkeämpiä ja yksinkertaisempia jätteenlajitteluohjeita jätekatoksiin ja -astioihin 7.2 Jätteenkuljetusyritykset Kyselyyn vastasi kolme Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen alueella toimivaa jätteenkuljetusyritystä Taloyhtiöt Jätteenkuljetusyritysten vastuulle kuuluvien vähintään 10 (Rengossa vähintään viiden) asuinhuoneiston taloyhtiöiden lukumäärä ilmoitettiin vastauksissa seuraavasti: n. 1000, n. 50 ja n astiaa (viimeksi mainitusta osa sijaitsee omakotitaloissa). 6

9 Biojäteastiat Onko kaikissa taloyhtiöissä biojäteastia? - Yhden kuljetusliikkeen mukaan taloyhtiöiden biojäteastioiden järjestämisessä on vielä suuria puutteita ja kahden mukaan asia on kunnossa. Syitä biojäteastioiden puuttumiseen olivat: - Ihmisten mielestä kustannus biojätteen lajittelusta tulee liian suureksi (yksi vastaus). Havaitut ongelmat taloyhtiöiden biojätteen keräyksessä olivat seuraavat: - Yhden vastauksen mukaan biojätelajittelussa ilmenee huolimattomuutta (astiaan laitetaan lasia, metallia ym.). - Kaksi jätteenkuljetusyritystä ei ollut havainnut ongelmia biojätteenlajittelussa. Keräyspaperiastiat Onko kaikissa taloyhtiöissä keräyspaperiastia? - Paperinkeräysastiat on kaikkien vastausten mukaan järjestetty. Keräyslasiastiat Onko kaikissa taloyhtiöissä keräyslasiastia? - Yhden vastauksen mukaan keräyslasiastiat on järjestetty melkein kaikissa kiinteistöissä ja kahden mukaan keräyslasiastioiden järjestäminen on kunnossa kaikissa kiinteistöissä. Keräysmetalliastiat Onko kaikissa taloyhtiöissä keräysmetalliastia? - Yhden vastauksen mukaan keräysmetalliastiat on järjestetty melkein kaikissa kiinteistöissä ja kahden mukaan keräysmetalliastioiden järjestäminen on kunnossa kaikissa kiinteistöissä. Keräyspahvi- tai -kartonkiastiat Onko kaikissa taloyhtiöissä keräyspahvi- tai -kartonkiastia? - Jätteenkuljetusyritysten mukaan keräyspahvi- tai keräyskartonkiastioiden järjestäminen on kunnossa. Havainnot eri jätejakeiden lajittelun toimivuudesta taloyhtiöissä Kahden jätteenkuljetusyrityksen mukaan eri jätejakeiden lajittelu toimii. Yhden jätteenkuljetusyrityksen mukaan eri jätejakeiden lajittelu toimii pääsääntöisesti. Biojätettä laitetaan edelleen sekajätteen joukkoon, vaikka kiinteistöllä olisikin biojäteastia. Lasijätteen laatu on ollut jätejakeista huonointa (joukossa posliinia yms.). 7

10 7.2.2 Muut kiinteistöt Biojätteen lajittelu Kahdella jätteenkuljetusyrityksellä oli asiakkainaan biojätteen suurkertymäkohteita (esim. ravintolat, keittiöt, elintarvikeliikkeet ja -kioskit). Havainnot biojätteen erilliskeräyksen käyttöönotosta ja toimivuudesta ilmoitettiin seuraavasti: Yhden jätteenkuljetusyrityksen vastauksen mukaan biojäteastioihin laitetaan nesteitä. Ravintoloissa ja ruokakaupoissa biojätelajittelu ontuu. Toisen jätteenkuljetusyrityksen mukaan biojätteen lajittelu toimii hyvin. Muiden jätejakeiden lajittelu Havainnot muiden jätejakeiden lajittelun toimivuudesta muissa kiinteistöissä olivat seuraavat: Yhden vastauksen mukaan lajittelu toimii, jos kiinteistölle on hankittu tarvittavat jäteastiat. Toisen vastauksen mukaan lajittelu toimii hyvin Ehdotukset jätehuollon ja jätteiden lajittelun parantamiseksi Vastauksissa ehdotettiin seuraavia toimenpiteitä jätehuollon ja jätteiden lajittelun parantamiseksi taloyhtiöissä ja muissa kiinteistöissä: - Jätekatoksia pitäisi suurentaa. Jätekatokset on koettu uusien jäteastioiden saapumisten seurauksena liian ahtaiksi. - Jätehuollon kalleus vähentää ihmisten halukkuutta hankkia tarvittavat astiat. Esim. biojätteen hinta on sama kuin sekajätteellä ja kuljetus on sekajätettä kalliimpaa. - Ihmiset ovat esittäneet toivomuksia muovinkeräyksen aloittamisesta. - Patterinkeräysastioita tulisi hankkia jätekatoksiin. 8. Tulosten tarkastelu 8.1 Isännöitsijät ja kiinteistön huollosta vastaavat Yritysten vastausten perusteella biojätteenlajittelun tilanne taloyhtiöissä oli melko hyvä. Vain neljä yritystä ilmoitti biojäteastian puuttuvan joistakin kohteista ja kahdessa tapauksessa syynä oli kiinteistökohtainen kompostointi, jolla voidaan korvata jätehuoltomääräysten mukaan biojäteastian hankkiminen. Biojätelajittelun toiminnassa kerrottiin olevan ongelmia, kuten biojätteen huono pakkaaminen ja muiden jätejakeiden vieminen biojäteastiaan. Jotkut asukkaat laittoivat biojätteet edelleen mustiin pusseihin biojätepussien sijaan. Syynä varmaankin on, että muutoksesta jätehuoltomääräyksissä oli kulunut vasta noin puoli vuotta ja uusia ohjeita ei ollut vielä omaksuttu. Taloyhtiöissä paperinkeräysastiat oli järjestetty hyvin. Kukaan vastanneista ei ilmoittanut paperinkeräysastian puuttuvan mistään kohteistaan. Vaikka paperinkeräyksestä ei ole määrätty uusissa jätehuoltomääräyksissä, sen keräys toimi edelleenkin hyvin. Muiden jätejakeiden astioita puuttui jonkin verran, joten niiden järjestämisessä on vielä parantamisen varaa. Jätejakeiden lajittelu taloyhtiöissä ilmoitettiin olevan pääpiirteissään toimivaa. Jäteastioita käytetään joskus huolimattomasti ja suurena ongelmana kerrottiin olevan keräyspaperiastioiden ja keräyspahvitai keräyskartonkiastioiden liian harvat tyhjennykset. Jätettä leviää tällöin ympäristöön ja asukkaat 8

11 joutuvat ahtaamaan jätettä jo ennestään täysiin astioihin. Kerrottiin myös, että jätteenkuljetuksesta vastaavat unohtavat joskus tyhjentää astioita. Jätteenlajittelun tila muissa kiinteistöissä oli jokseenkin kunnossa. Puolet yrityksistä ilmoitti lajittelun toimivan ja ongelmina lueteltiin vain epäsiisteys ja jätteiden huolimaton sijoittaminen astioihin. Syinä muissa kiinteistöissä lajittelun toimimattomuuteen olivat ilmeisesti kiire ja henkilöstön motivaation puute. Ehdotuksissa tiivistyi selkeästi ongelma-alue, johon olisi tarvetta puuttua. Tiedottamista ja ohjeistusta toivottiin lisää sekä jätekatoksiin/astioihin että tiedotusvälineisiin. Ohjeiden toivottiin olevan mahdollisimman selkeitä ja yksinkertaisia, jotta ihmiset jaksavat niihin tutustua. Lisäksi kaivattiin selvennystä biojätelajitteluun, etenkin biojätepussien käytöstä. 8.2 Jätteenkuljetusyritykset Kyselyssä mukana olleiden kolmen jätteenkuljetusyrityksen toimintatavat erosivat jonkin verran toisistaan. Osa jätteenkuljetusyrityksistä ilmoitti valvovansa jätteiden lajittelua ja antavansa tarvittaessa palautetta jäteastioista vastaavalle. Nämä jätteenkuljetusyritykset ilmoittivat kaikissa kohteissaan olevan kaikki tarvittavat astiat. Jos jäteastioita on puuttunut, asia on selvitetty jätehuollosta vastaavien kanssa. Yritykset ilmoittivat myös biojätelajittelun sekä muiden jätejakeiden lajittelun toimivan hyvin sekä taloyhtiöissä että muissa kiinteistöissä. Yhden jätteenkuljetusyrityksen mukaan biojäteastioita ei ollut vielä läheskään kaikissa taloyhtiöissä heidän asiakaskohteissaan. Muiden jätejakeiden astioita näillä kiinteistöillä oli kuitenkin järjestetty melko hyvin. Erityisesti keräyspaperiastiat ja keräyspahvi- tai keräyskartonkiastiat oli järjestetty kiinteistöille hyvin ja ihmiset lajittelevat näitä jätejakeita mielellään. Muissa kiinteistöissä biojätelajittelun kerrottiin ontuvan jossain määrin ja astioihin laitetaan nesteitä. Yritykset esittivät myös jätteen lajittelun laajentamista koskemaan nykyisten lisäksi myös patterinkeräystä ja muovinkeräystä. Jätteenkuljetusyritysten toimintaan vaikuttaa paljon myös jätekatosten ahtaus. Tämä seikka haittaa sekä jäteastioita tyhjentäviä että jäteastioita käyttäviä asukkaita. Astioiden lisääntyessä vanhat jätekatokset jäävät liian pieniksi ja tämä voi johtaa pahimmillaan uusien astioiden sijoittamiseen jätekatosten ulkopuolelle. 8.3 Selvitys kohteista, joista ilmoitettiin puuttuvan jäteastioita Vastausten saapumisen ja käsittelyn jälkeen käytiin läpi kyselyssä ilmoitettuja kohteita, joista kerrottiin puuttuvan jäteastioita eikä asialle ollut annettu pätevää syytä. Selvittelyssä otettiin yhteyttä viiteen henkilöön, joilta saatiin kohteista tietoa seuraavasti: - Puuttuva astia oli jo ehditty hankkia yhdessä kohteessa. - Puuttuvia astioita oltiin parhaillaan hankkimassa kahdessa kohteessa. - Puuttuvia astioita ei ollut hankittu yhdessä kohteessa. Vain yhdessä kohteessa ei jäteastioiden (biojäteastiat) hankkimisen eteen ollut tehty mitään, mutta toimenpiteisiin oli luvattu ryhtyä. Edellisten lisäksi yhdessä kohteessa ilmoitetut puutteet olivat johtuneet vain kyselylomakkeen väärintäytöstä, eräistä kohteista vastaavaa henkilöä ei saatu kiinni henkilökohtaisesti ja yhdessä kohteessa tehty henkilökohtainen käynti paljasti kiinteistöllä olevankin astia, jonka sieltä oli ilmoitettu puuttuvan. 9

12 9. Yhteenveto ja johtopäätökset Kyselyn vastausprosentti jäi hiukan alle toivotun, kun vain noin kolmasosa kirjeitse ja kolmasosa sähköpostilla lähetetyistä kyselyistä palautettiin. Alhaiseen vastausprosenttiin vaikuttivat myös kohdetietoihin liittyvät seikat. Käytössä olleet kohdetiedot ja mm. internetistä löytyneet tiedot saattoivat olla vanhentuneita. Kysely lähetettiin kaikille isännöinti- ja kiinteistöhuoltoalan yrityksille eikä kysely välttämättä koskenut niiden asiakkaita. Kaikki yritykset eivät myöskään olleet päätoimisesti isännöinti- ja kiinteistöhuoltoalan yrityksiä. Biojätteen lajittelu toimi kohtuullisesti. Biojätteen erilliskeräys oli ollut käytössä vasta puolisen vuotta, mikä saattoi vaikuttaa keräysastioiden puuttumiseen. Parantamisen varaa oli jäteastioiden määrässä, biojätteen lajittelun tehostamisessa ja lajittelusta tiedottamisessa. Muiden jätejakeiden lajittelutilanne oli selkeästi paras paperin osalta. Paperia on lajiteltu jo kauan ja se on tuttua useimmille ihmisille. Muiden jätejakeiden lajittelussa oli vielä parantamisen varaa. Kaiken kaikkiaan jätteenlajittelun tilanne oli vähintään kohtuullinen. Parantamisen varaa oli kuitenkin sekä jäteastioiden määrässä että lajittelun laadussa. Tiedottamista ja ohjeistusta toivottiin lisää yksinkertaisessa muodossa. 10. Lähdeluettelo Hattulan kunnan jätehuoltomääräykset (tekninen lautakunta /69 ) Hauhon kunnan jätehuoltomääräykset (tekninen lautakunta /59 ) Hämeenlinnan kaupungin jätehuoltomääräykset (kaupunginvaltuusto /6 ) Kalvolan kunnan jätehuoltomääräykset (tekninen lautakunta /20 ) Rengon kunnan jätehuoltomääräykset (tekninen lautakunta /3 ) 10

13 Arvoisa vastaanottaja Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi valvoo alueensa kuntien jätehuoltomääräyksiä. Uudet jätehuoltomääräykset tulivat voimaan Hämeenlinnan kaupungissa sekä Hattulan, Hauhon ja Kalvolan kunnissa ja Rengon kunnassa Määräykset uusittiin, koska jätteiden keräysjärjestelmä erityisesti biojätteen osalta muuttui. Ympäristötoimi tekee valvontakyselyn alueensa isännöintiyrityksille tai kiinteistöjen huollosta vastaaville yrityksille selvittääkseen, miten eri jätejakeiden lajittelu toimii ja miten biojätteen erilliskeräys on lähtenyt käyntiin. Pyydämme teitä tarkistamaan isännöimienne kiinteistöjen jätteiden lajittelua koskevat tiedot ja vastaamaan kyselyyn mennessä. Lähettäkää täytetty kyselylomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen Jos kysely koskee tietoja, jotka eivät kuulu teidän yrityksenne toimenkuvaan, pyydämme teitä ilmoittamaan asiasta Melissa Ritaojalle. Lisätietoja kyselystä saa Melissa Ritaojalta, puh Hämeenlinnassa Sirpa Viholainen Ympäristötarkastaja Melissa Ritaoja Ympäristöinsinööriopiskelija

14 Yritys Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Puh. Sähköpostiosoite Jos vastaukselle varattu tila ei riitä, voit jatkaa vastaustasi lomakkeen loppuun. 1. TALOYHTIÖT Hattulan kunnassa biojäteastia, lasinkeräysastia, metallinkeräysastia ja pahvin- tai kartonginkeräysastia tulee olla asuinkiinteistöissä, joissa on vähintään 10 huoneistoa. Kuinka monta vähintään 10 asuinhuoneiston taloyhtiötä kuuluu teidän vastuullenne? Onko kaikissa kyseisissä taloyhtiöissä biojätteen erilliskeräysastiat? Kyllä Ei Yhteystiedot taloyhtiöistä, joista biojäteastia puuttuu: Syitä biojätteen erilliskeräysastioiden puuttumiseen: Mitä ongelmia olette havainneet taloyhtiöiden biojätteen keräyksessä?

15 Onko kaikissa kyseisissä taloyhtiöissä paperinkeräysastiat? Kyllä Ei Yhteystiedot taloyhtiöistä, joista paperinkeräysastia puuttuu: lasinkeräysastiat? Kyllä Ei Yhteystiedot taloyhtiöistä, joista lasinkeräysastia puuttuu: metallinkeräysastiat? Kyllä Ei Yhteystiedot taloyhtiöistä, joista metallinkeräysastia puuttuu: pahvin- tai kartonginkeräysastiat? Kyllä Ei Yhteystiedot taloyhtiöistä, joista pahvin- tai kartonginkeräysastia puuttuu:

16 Mikä on yleinen havaintonne eri jätejakeiden lajittelun toimivuudesta taloyhtiössä? 2. MUUT KIINTEISTÖT Hattulan jätehuoltomääräykset Biojäteastia tulee olla kiinteistöllä silloin, kun biojätettä syntyy vähintään 20 kg viikossa. Keräysmetalliastia tulee olla kiinteistöllä silloin, kun kyseistä jätettä syntyy säännöllisesti. Keräyslasiastia tulee olla kiinteistöllä silloin, kun kyseistä jätettä syntyy säännöllisesti. Keräyspahvi- tai kartonkiastia tulee olla kiinteistöllä silloin, kun kyseistä jätettä syntyy vähintään 20 kg viikossa. Kuuluuko vastuullenne kiinteistöjä, joissa on biojätteen suurkertymäkohteita (esim. ravintolat, keittiöt, elintarvikeliikkeet ja -kioskit)? Kyllä Ei Jos kuuluu, mikä on teidän havaintonne biojätteen erilliskeräyksen käyttöönotosta ja toimivuudesta? Mitkä ovat teidän havaintonne muiden jätejakeiden (keräyskartonki, keräyspahvi, keräyslasi, keräysmetalli, keräyspaperi) lajittelun toimivuudesta kiinteistöissä? 3. EHDOTUS Ehdotuksia jätehuollon ja jätteiden lajittelun parantamiseksi taloyhtiöissä ja muissa kiinteistöissä: Kiitos vastauksestanne!

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä

Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Selvitys biojätteen ja muiden hyötyjätteiden keräyksestä ravintoloissa sekä laitos- ja keskuskeittiöissä Päivi Urrila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 14 2008 Hämeenlinnan kaupunki Urrila,

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 30.11.2016 8.45 Tervetuloa! 9.00 Viemärietiketti isännöitsijän näkökulmasta Kouvolan Vesi Oy, Jarno Hujanen 9.30 Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.1.2009 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 16.11.2016 9.00 Tervetuloa! 9.15 Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Ilkka Töyrylä ja Virpi Leppälä 10.00 Asiaa energiasta Kymenlaakson Sähkö Oy,

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetusurakoiden piiriin kuuluvien biojäteastioiden pesut aloitetaan ma 13. syyskuuta

Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetusurakoiden piiriin kuuluvien biojäteastioiden pesut aloitetaan ma 13. syyskuuta Sivu 1 / 5 TIEDOTE ISÄNNÖITSIJÖILLE 31.8.2010 Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetusurakoiden piiriin kuuluvien biojäteastioiden pesut aloitetaan ma 13. syyskuuta Biojäteastioita pestään viikoilla 37 ja 38,

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Jätehuollon kehittäminen Pöytyän kunnan kiinteistöissä Yläneellä

Jätehuollon kehittäminen Pöytyän kunnan kiinteistöissä Yläneellä Jätehuoltokartoitus 1(6) 16.2.2015 Turun Seudun Jätehuolto Oy Toni Tikkanen, puh. 020 728 2116 Kuormakatu 17 20380 Turku Pöytyän kunta Tarmo Rantanen Jätehuollon kehittäminen Pöytyän kunnan kiinteistöissä

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013

Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Riihimäen kaupunki TAKSAT JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Juhani Koivusaari JÄRVENPÄÄN JÄTEHUOLLON MUUTOKSET ALKAEN

Juhani Koivusaari JÄRVENPÄÄN JÄTEHUOLLON MUUTOKSET ALKAEN Juhani Koivusaari 28.12.2004 JÄRVENPÄÄN JÄTEHUOLLON MUUTOKSET 1.1.2005 ALKAEN Järvenpään uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.1.2005. Määräykset on laadittu tukemaan kaupunginvaltuuston hyväksymää

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014

Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA JÄTEMAKSUTAKSA Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 4.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto on järjestetty

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin

Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Vastineet yritysten ja yhteisöjen lausuntoihin Sivu 1 / 8 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Määritelmässä (2, s. 5) kuljetusjärjestelmäpäätös todetaan seuraavasti: Jos päätöstä ei ole, on jätehuoltomääräysten

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEKATOS. katon lape kulkusuunnasta. riittävän leveä oviaukko. ei ovea. luiska, ei kynnystä

HYVÄ JÄTEKATOS. katon lape kulkusuunnasta. riittävän leveä oviaukko. ei ovea. luiska, ei kynnystä HYVÄ JÄTEKATOS t o i m i v a j a t u r v a l l i n e n katon lape kulkusuunnasta poispäin riittävän leveä oviaukko ei ovea luiska, ei kynnystä auto pääsee esteettä ja turvallisesti jätekatoksen välittömään

Lisätiedot

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta.

Kiinteistössä on kone- ja metallialan koulutusta sekä autoalan koulutusta. Laatija Päiväys Asiakirja Matti Katila 2.6.2010 Jätehuoltosuunnitelma Kohde Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ilkantie 3, Helsinki 1 Johdanto 2 Lainsäädäntö 3 Vastuut 4 Tavoitteet Kiinteistössä on kone-

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA

JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA päivitetty 30.4.2013 JÄTEHUOLTO HÄMEENLINNASSA Kiinteistön jätehuolto Hämeenlinnan alueella on sopimusperusteinen jätteenkuljetus. Kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Riihimäen kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Riihimäen kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Riihimäen kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus Avoinna

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Keravan kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010

Yhteenveto. asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Yhteenveto 2011 asiakastyytyväisyyskyselystä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden jätteenkuljetusasiakkaat, marras joulukuu 2010 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö 2 Sisältö 1. Kyselyn toteutus ja taustat...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 2.12.2014 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 6 LIIKETOIMI HARJAVALLAN KAUPUNGIN YLEISET 2011 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET (Annettu) jätelain 17 :n nojalla Hyväksytty kaupunginvaltuusto 27.9.2010/48 Voimaantulo

Lisätiedot

PERIAATTEET JA MENETTELYTAVAT

PERIAATTEET JA MENETTELYTAVAT Rakennuslautakunta 20.4.2017 Liite 1 24 PERIAATTEET JA MENETTELYTAVAT JÄTEMAKSUN MUUTOSHAKEMUSTEN JA JÄTEASTIAN TYHJENNYSVÄLIN PIDENNYSHAKEMUSTEN JOHDOSTA TEHDYISSÄ PÄÄTÖKSISSÄ Mikkelin kaupungin jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

RAPORTTI 5/2007 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO

RAPORTTI 5/2007 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO RAPORTTI 5/2007 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Asuinkiinteistöjen jätehuoltokartoitus Oulun seudulla 2007 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 OULUN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET... 2 2.1 Jätteiden käsittely ja lajittelu

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

JÄTE MAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Mäntsälän kunta

JÄTE MAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Mäntsälän kunta JÄTE MAKS UTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien yhteinen jätelautakunta hyväksynyt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1 YLEISTÄ Mäntsälän kunnan jätehuolto

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN N:o 2 2008 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET N:o Kv Säännön nimi 2/2008 25.2.2008 Jätehuoltomääräykset Hämeenlinnan kaupungin jätehuoltomääräykset. Annettu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hyvinkään kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hyvinkään kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Hyvinkään kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

TOIMIVAN JÄTETILAN OPAS

TOIMIVAN JÄTETILAN OPAS TOIMIVAN JÄTETILAN OPAS JÄTETILA JÄTETILAN SIJAINTI Jätetila Vaasassa jätekatoksille ja rakennelmille tarvitaan toimenpidelupa tai rakennuslupa. Jätetila on yleensä aitaus, katos tai huone. Toimiva jätetila

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTANA 1.1.2009 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1/10 1 LUKU SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...2 1 Soveltamisala... 2 2 Määritelmät... 2 2 LUKU

Lisätiedot

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa:

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa: Jätehuoltolautakunta 6 26.02.2015 Lausunto jätehuoltomääräyksiä koskevasta valituksesta 1479/14.06.00.02/2014 Jätehuoltolautakunta 26.02.2015 6 Valmistelija: Jätehuoltoasiamies, Satu Ojala, satu.ojala@salo.fi,

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman Jätekukko kk Oy yhtiön toiminnan esittely Virve Hartikainen tiedottaja, Jätekukko Oy Jätekukko Oy kuntien omistama jätehuoltoyhtiö perustettu tuottamaan kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS TSV-JÄTETAKSA LUONNOS 1.3.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa XX XX SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016

Tekninen lautakunta Jätehuoltomääräykset 358/ /2016 Tekninen lautakunta 60 04.05.2016 Jätehuoltomääräykset 358/00.01.01.00/2016 TELA 60 Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain (646/2011) 91 :n nojalla.

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1/11 PAIMION KAUPUNGIN JA SAUVON KUNNAN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Jätehuoltomääräykset on hyväksytty Peimarin ympäristönsuojelulautakunnassa 30.5.2006 50. Voimassa 1.1.2007 alkaen 2/11 PAIMION KAUPUNGIN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Raportit ja

Lisätiedot

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET ROUSKIS OY:N OSAKASKUNTIEN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunta Voimaantulo Halikko 1.7.2006 Kiikala 1.1.2007 Kisko 1.9.2006 Kuusjoki 1.6.2006 Muurla 12.6.2006 Paimio 1.1.2007 Perniö 1.9.2006 Pertteli 1.7.2006

Lisätiedot

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin

Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Vastine ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi saatuihin lausuntoihin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat ovat pyytäneet lausuntoja ehdotukseen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi. Ehdotus on valmisteltu

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Neuvoja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku 23 % ja Salo

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Uuraisten kunta Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 22.1. 2007, astuvat voimaan 22.2. 2007 Uuraisten kunta 1 Jätehuoltomääräykset I YLEISET

Lisätiedot

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005

Tampereen kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset. Kaupunginvaltuusto 14.12.2005 PERUSTELUT 1 (5) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 Soveltamisala Näissä jätehuoltomääräyksissä annetaan jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä ja toimintaohjeita. Jätelain muutoksessa syyskuussa 2004

Lisätiedot

Toimivan jätetilan opas

Toimivan jätetilan opas Toimivan jätetilan opas www.jyvaskyla.fi Jätetila Jätetila on yleensä aitaus, katos tai huone. Toimiva jätetila helpottaa jätehuollon järjestämistä ja antaa siistin vaikutelman. Hyvin suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2015. Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat

Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2015. Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat Tietoa kotitalouksien jätehuollosta 2015 Kiinteistöittäinen keräys ja jätelajien vastaanottohinnat Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kyselyn toteutus... 3 3. Jätemaksut kiinteistöittäisessä keräyksessä ja kuljetuksessa...

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija osuus

Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija osuus Jätehuoltomääräyksiin liittyvä Hyvä lukija osuus Sisällysluettelo Hyvä lukija Yleisiä ohjeita Määräysten keskeiset muutokset Lisätietoa jätehuoltoa säätelevästä lainsäädännöstä Lisätietoa jätehuollosta

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla Voimaantulo 1.2.2008 Hyvinkään ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

- JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET HAKEMISTO: 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRITELMÄT 1 Tavoitteet................................... 5 2 Soveltamisala................................ 5 3 Yleiset huolehtimisvelvoitteet................... 5

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

SITAN KYYDISSÄ. jätteen matka jatkuu... s.6. ...kuplamuovista. kammaksi. Keräämme ja kierrätämme kestävästi!

SITAN KYYDISSÄ. jätteen matka jatkuu... s.6. ...kuplamuovista. kammaksi. Keräämme ja kierrätämme kestävästi! SITAN KYYDISSÄ jätteen matka jatkuu......laskulomakkeesta lehtipaperiksi s....kuplamuovista kammaksi s....mehupullosta moottoritieksi s....kertakäyttömukista keskuslämmöksi s. BIOJÄTE METALLIPAKKAUKSET

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hausjärven kunta

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Hausjärven kunta JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Hausjärven kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 3.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 I YLEISTÄ 1 Hausjärven kunnan jätehuolto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 MÄNTSÄLÄN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto Voimaantulopv.01.02.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa, niiden hyödyntämisessä

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Liite 8/Jätela 1.12.2016 57 JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 1.12.2016 Voimaantulo 1.1.2017 I YLEISTÄ

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla.

MÄÄRÄYKSET. Riihimäen kaupunki RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. Annettu jätelain 17 :n nojalla. Riihimäen kaupunki MÄÄRÄYKSET RIIHIMÄEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla. Ympäristölautakunta vahvistanut 29.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tavoite

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN

TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN TIIVISTELMÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ SEKÄ VASTAUS NIIHIN Lausunnot 1) Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy, joka edustaa myös Suomen Kuitukierrätys Oy:tä, Suomen Keräyslasiyhdistys ry:tä, Mepak-Kierrätys

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. voimaantulopvm. 1.2.2008 Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET voimaantulopvm. 1.2.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä ja kuljetuksessa,

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Ehdotus 11.11.2014 Yliviivatut osat ovat v.2013-2014 taksasta. Yliviivatut osat poistetaan 1.1.2015 voimaantulevasta taksasta. PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN Hyväksytty 11.11.2014

Lisätiedot

Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010)

Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010) Tariffit 2011 (versio 2/29.11.2010) Arvoisat yhteistyökumppanit, Ensi vuoden tariffit ovat nyt selvillä. Tariffien merkitys Indeksitalovertailun perusteella on seuraavan piiraan mukainen: 1. Kaukolämpö

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56

Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 JANAKKALAN KUNNAN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Liite 1/Ympltk 13.11.07 56 Annettu jätelain 17 :n nojalla. Voimaantulo 1.1.2008 1 LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Jätteiden keräyksessä, lajittelussa, säilyttämisessä,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.12.2007 2007 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Annettu jätelain 17 :n nojalla 1 Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Tavoitteet 3 Määritelmät Jätteiden

Lisätiedot

LIITE 2 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY

LIITE 2 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY LIITE 2 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

PelloMMMRanuaMMMRovaniemi

PelloMMMRanuaMMMRovaniemi OpasMpienkiinteistöille JÄRJESTETTYMJÄTTEEKULJETUSM OMJOKAISEMOIKEUS,M MUTTAMMYÖSMVELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että kiinteistöllämonm sopimusmjätehuollostamjätteenkuljetusyrityksenmkanssa.

Lisätiedot