HAJA ASUTUSALUEILLA ASUTUSALUEILLA MARTTILA, Jussi Heikkinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAJA ASUTUSALUEILLA ASUTUSALUEILLA MARTTILA, 5.4.2011. Jussi Heikkinen"

Transkriptio

1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY K HAJA ASUTUSALUEILLA ASUTUSALUEILLA MARTTILA, Jussi Heikkinen

2 MIKÄ ON VALONIA? Varsinais Suomen kestävän kehityksen ja energia asioiden palvelukeskus Perustettiin yhdistämällä V S Agendatoimisto ja V S Energiatoimisto vuonna 2008 Toiminta alueina ovat mm. vesiensuojelu, uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen, ympäristö kasvatus, materiaalitehokkuus, kestävä liikkuminen Yhteistyökumppaneina mm. kunnat, kotitaloudet, yritykset, yhdistykset Vanha Suurtori 7, Turku

3 MINWA Minimization of Wastewater Loads at Sparsely Populated Areas Tavoitteena on jäte ja pohjavesien laadun parantaminen vähentämällä ympäristöön kohdistuvaa jätevesikuormitusta haja asutusalueilla Hankealueena alueina 18 kuntaa Varsinais Suomesta ja Järvämaan maakunta Virosta Turun AMK koordinoi hanketta ja Valonia toimii asiantuntijaorganisaationa EU rahoitus: Central Baltic ohjelma

4 TOIMINTAA MINWA HANKKEESSA Jätevesineuvontaa: jätevesikyläillat, neuvontaa tapahtumissa ym. Neuvontapuhelin päivystää: kaksi kertaa viikossa, ti ja to Koulutusta ja seminaareja alan yrittäjille ja viranomaisille Huoltotoiminnan ja seurannan kehittäminen, jätevesinäytteenotto esimerkkikohteista Hyvien toimintamallien löytäminen, kokemustenvaihto Suomen ja Viron välillä Jätevesilietteen hyötykäytön tutkimus

5 TOIMINTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ Ympäristönsuojelulaki (196/2011) jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus jätevesistä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa pohjavesien suojelu kunnan ympäristösuojelumääräykset Jätevesiasetus (209/2011) säädetään tarkemmin jäteveden käsittelymenetelmistä ja vaadittavasta puhdistustehoista, yms. Vesihuoltolaki (119/2001) kunta vastaa vesihuollon yleisestä kehittämisestä Maankäyttö ja rakennuslaki (132/1999) valvoo ja rakentamista ja sen laatua rakentaminen vaatii yleensä haja alueilla toimenpideluvan

6 "HAJAJÄTEVESIASETUS" (209/2011) Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen toiminta alueen ulkopuolella sijaitsevissa kiinteistöissä taustalla valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet ei sovelleta, jos toiminta vaatii ympäristöluvan Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö ja huolto ohjeet Toimenpide/rakennuslupa lupahakemuksen liitteenä oltava suunnitelma jätevesijärjestelmästä Tuli voimaan , siirtymäaikaa saakka Koskenut heti uudisrakennuksia sekä kohteita, joissa muutostyöt vaativat rakennusluvan

7 "HAJAJÄTEVESIASETUS" (209/2011) Vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistustasolle orgaaninen aines 80%, kokonaisfosfori 70%, kokonaistyppi 30% Kunta voi määritellä herkille alueille ymp.suoj.määräyksissä korkeammat tasot Prosentit suunnittelun perusta, ei valvontaperuste Poikkeaminen mahdollista jos: kuormitus on vähäinen tai vaatimukset kohtuuttomia asuu viemäriverkoston alueella sosiaalinen suorituseste kunta myöntää viideksi vuodeksi kerrallaan Lain voimaantullessa 68 vuotta täyttäneet vapautettu

8 MIKSI SAKOKAIVOT EIVÄT ENÄÄ KELPAA? Jätevedet ovat muuttuneet määrällisesti ja laadullisesti Oman ja naapurin talousvesikaivon laadun turvaaminen Vedenlaatu ja hygienia lähialueella Rehevöittävien päästöjen vähentäminen Pohjaveden suojelu Hajuhaitat vähentyvät Kiinteistön arvo nousee

9 Miten edetä jätevesijärjestelmän uusimisessa? 1. Selvitä kunnasta, onko/tuleeko kiinteistösi vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta alueella/e. 2. Tiedustele naapurien tai alueen kiinteistönomistajien kiinnostusta yhteiseen viemäröintiin. 3. Jos päädyt kiinteistökohtaiseen ratkaisuun, hanki pätevä suunnittelija laatimaan jätevesijärjestelmästä suunnitelma. 4. Suunnittelija tekee suunnitelman kiinteistöllesi sopivasta jätevesijärjestelmästä.

10 Miten edetä jätevesijärjestelmän uusimisessa? 5. Varmista, että: a) suunnittelija on selvittänyt kunnasta jätevesijärjestelmälle asetetut vaatimukset sekä alueen ympäristösuojelumääräykset b) suunnitelmassa on perustellusti selvitetty, että esitetty ratkaisu täyttää vaatimukset c) suunnitelma ei ole sidottu johonkin tiettyyn valmistajaan /laitteeseen d) suunnitelmassa on esitetty jätevesijärjestelmän käytön ja huollon toimet, joita olet myös valmis noudattamaan.

11 KIINTEISTÖKOHTAISET VAIHTOEHDOT KAIKKI TALOUSJÄTEVEDET Umpisäiliö kaikille jätevesille Maahanimeyttämö Maasuodattamo ja tehostettu fosforinpoisto Maapuhdistamo harmaille- ja kuivakäymälä tai umpisäiliö wc-vesille Pienpuhdistamo HARMAAT VEDET Umpisäiliö harmaille jätevesille* Kivipesä tms. vähäisille jätevesille** Maahanimeyttämö Maasuodattamo Pienpuhdistamo * Vain erityiskohteisiin, joihin muut järjestelmät eivät sovi ** YSL mom. Lähde: Muoviteollisuus ry/hajajätevesiopas

12 KIINTEISTÖKOHTAISET VAIHTOEHDOT Pesuvedet Uloste Virtsa Kiinteistön varustelutaso vaikuttaa Veden käsittely ja fosforin poisto maksaa kun käsiteltävä vesimäärä on pieni eikä jätevedessä ei ole ihmisperäisiä jätteitä, käsittely halvempaa Vain pesuvedet: BHK7 83 %, fosfori 18 % ja typpi 0 % 0 Typpi Fosfori BOD

13 KUIVAKÄYMÄLÄT Helpottavat jäteveden käsittelyä, käsiteltävänä vain pesuvedet Yhtenä keinona sekä pohja, että pintavesien suojelussa Kustannustehokas ratkaisu Säästää vettä Ravinteet saadaan kiertoon ja hyötykäyttöön

14 KÄYMÄLÄRATKAISUJA Monia erilaisia malleja, huoltovaatimukset laitevalinnan mukaan Ravinteet hyötykäyttöön Erityisen hyvä ratkaisu loma asunnoilla Vaikeissa olosuhteissa jätevedenkäsittelyn kustannuksia voidaan pienentää kuivakäymäläratkaisun avulla!

15 VÄHÄINEN VESIMÄÄRÄ esim. kantovesi + kuivakäymälä Tällöin ei vesikalusteita (lämminvesivaraaja, vesijohto) jos on, vaaditaan biologinen puhdistus pesuvesille Riittää selvitys jätevesien käsittelystä Biologinen puhdistus: kun syntyy vain vähäinen määrä pesuvesiä voi johtaa maaperän kautta, ei suoraan vesistöön imeytyskuoppa tai kaivo, kivipesä ym. keittiövedet saostussäiliöosion kautta laitevalmistajien ratkaisut saunaseppo, saunapallo yms.

16 KIINTEISTÖKOHTAISET RATKAISUT / SAOSTUSSÄILIÖT Ainoastaan esikäsittelymenetelmä!!! perään tarvitaan maa tai pienpuhdistamo poistaa kiintoaineen pidentää puhdistamon toimintaikä Riittävän usein tapahtuva tyhjennys kaksi kertaa vuodessa kaikki jätevedet kerran vuodessa vain pesuvedet

17 MAAPUHDISTAMOT Vaatimukset tontille suuria (tila, maaperä) Yhden perheen maasuodattamo vie tilaa n. 45 m 2 Oikeanlaiset maa ainekset ja riittävät suojaetäisyydet Pinta alaa mahdollista pienentää (esim. In Drän) Helppoja huoltaa saostussäiliön tyhjennys/putkistojen huuhtelut yleinen toimivuuden seuranta (haju, ymp.vaikutukset) Toimintaikä n vuotta Hyvä suunnittelu tärkeää Huolellinen ja valvottu toteutus

18 MAAHANIMEYTTÄMÖ MAASUODATTAMO FOSFORIN SAOSTUS

19 MAASUODATTAMON RAKENNE

20 PIENPUHDISTAMOT Tehdasvalmisteisia pakettipuhdistamoja Yhden kiinteistön malleista koko kylälle (100) Pieni tilantarve, vähäiset maaperävaatimukset Puhdistusmenetelmät: Biologinen / vain pesuvedet Biologiskemiallinen / kaikki vedet Puhdistamon toiminta: Panostoimiset Jatkuvatoimiset Bioroottori, membraanipuhdistamot yms. Vanhan saostussäiliöjärjestelmän saneeraaminen Huoltosopimus/huoltotoimenpiteisiin perehtyminen

21 Jätevesijärjestelmien vertailukustannukset yhden talouden jätevesille v Lähde: Insinööritoimisto SSK Oy (Mitoitus 5 asukkaalle ja 1000 l/d, todellinen veden kulutus keskim. 550 l/d) Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä Maahanimeyttämö 2 x 15 m, yht. 40 m2 Maasuodattamo 2 x 15 m, 40 m2 Maasuodattamo 40m2 fosforin poiston tehostamisella IN-DRÄN-maapuhdistamo (imeytysmoduulit): - maasuodatin + fosforimassakaivo Kaksivesijärjestelmä: - umpisäiliö 5m3 wc-vesille + imeytys harmaat vedet - umpisäiliö 5m3 wc- ja ms 20m2 harmaille vesille Umpisäiliö 5-5,5 m3 kaikille jätevesille Biosuodin vanhoihin sakokaivoihin Biosuodin ilman huoltosopimusta Panospuhdistamo ilman huoltosopimusta Panospuhdistamo huoltosopimuksella (230 /v) Investointi kulut **) **) **) **) **) **) **) **) **) **) **) Käyttökulut /vuosi **) Hinnat kaikkien järjestelmien osalta sis. toimenpideluvan (75eur), suunnittelun (500 eur), laitteiston ja muovitarvikkeet, tulo- ja purkuviemärin (yht. 30 m), asennuksen, maarakennustyöt, maamassat ja mahdolliset sähkötyöt Pienpuhdistamoiden käyttökustannuksissa ei ole huomioitu laiterikkoja, pumppujen ja kompressorien kunnossapitoa ym. Kustannukset laskettu, kaivinkoneurakoitsijan ja apumiehen kanssa tuntityönä teetettynä. Hinnoista voi säästää omalla työllä v kust. (ilman korkoja)

22 Yhteisen järjestelmän investointikustannukset arvio nykyhinnoin 2010, lähde Goodwell Oy Kustannukset /v Suunnittelu Puhdistamo Verkosto Rakennustyöt Kok.investointi ilman avustusta/ kiinteistö Kiinteistökohtai nen puhdistamo (5 asukasta) Naapuri puhdistamo (5 kiinteistöä / 25 asukasta) Kyläpuhdistamo (20 kiinteistöä / 100 asukasta)

23 Yhteisen järjestelmän huoltokustannukset arvio nykyhinnoin 2010, lähde Goodwell Oy Kustannukset /v Tyhjennys Saostus Huolto Hinta/ Hinta/ kemikaali käynnit kiinteistö kiinteistö/20 v Kiinteistökohtainen puhdistamo (5 asukasta) Naapuripuhdistamo (5 kiinteistöä / 25 asukasta) Kyläpuhdistamo (20 kiinteistöä / 100 asukasta)

24 Kotitalousvähennys TUKIMAHDOLLISUUDET KIINTEISTÖN OMISTAJILLE Omassa käytössä oleva vakituinen tai vapaa ajan kiinteistö Enintään 60% arvolisäverollisesta työkorvauksesta max /vuosi/henkilö, omavastuu 100 Avustus kiinteistökohtaisen talousjätevesijärjestelmän parantamiseen (ARA) Tuki sosiaalisin perustein, ts. tulorajat Haku kunnasta mennessä, avustus enintään 35 % kustannuksista

25 OSUUSKUNNAT Mikäli kunta ei tuo viemäriä Perustetaan jätevesiosuuskunta tai jätevesiyhtymä Rakennetaan kylälle oma viemäri verkosto, joka liitetään vesihuolto laitoksen viemäriverkkoon tai omaan kyläpuhdistamoon Kannattavaa, jos kiinteistöjä 5 per km tai 20 per km² Vietto tai paineviemäri Näiden yhdistelmä

26 PAINEVIEMÄRÖINTI Painevesi + vesikäymälä Kiinteistökohtaiset tai yhteiset pumppaamot Viemäriverkkoon tai yhteiskäsittelyyn liittyminen, jätevedet johdetaan puhdistamolle pumppaamalla Verkoston suunnittelu joustavampaa kuin viettoviemärillä Pienempien putkikokojen käyttö mahdollista pienemmät pumppukoot Järjestelmän muunneltavuus ja laajennusmahdollisuudet Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Varsinais Suomen potentiaaliset viemäröintialueet selvitys

27 VIETTO / PAINEVIEMÄRÖINTI

28 JÄTEVESIOSUUSKUNNAN PERUSTAMINEN Alustavat toimenpiteet Puuhahenkilöt!!! osaamista eri alueilta Kyläkokous hyvä ja laaja tiedotus elinehto valitaan alustava työryhmä jaetaan tietoa asukkaille kutsutaan edustaja kunnasta, Ely keskuksesta ja viemäröintiin liittyvästä yrityksestä

29 JÄTEVESIOSUUSKUNNAN PERUSTAMINEN Työryhmän alustava suunnittelutyö liittymishalukkuuden kartoitus (pohja suunnitelmalle) esisuunnittelu (alueen laajuus, rajaus, vaihtoehdot, verkostot, liittyjä ja vesimäärät, tiet, rautatiet, vesistöt yms.) verkoston suunnitteluun mukaan vesihuoltolaitos liittymiskohdan rajaus (tonttijohto/runkolinja tiedotus ja markkinointikanavat rahoituksen järjestyminen talkootyön kartoitus (elinehto) mahdollisuus palkata tekijöitä (vastaava mestari, harjoittelija, toimitusjohtaja yms.)

30 JÄTEVESIOSUUSKUNNAN PERUSTAMINEN Perustamiseen vaaditaan: Perustamiskirja Säännöt mallisääntöpohja Perustamisilmoitus, osuuskunnalle Y tunnus Rekisteröityminen kaupparekisteriin ja verottajalle alvverovelvolliseksi

31 SOPIMUS JA LUPA ASIAKIRJAT Kannattaa laatia kaikki kirjallisena Maanomistajien luvat käyttöoikeussopimus Kiinteistöjen liittymissopimukset Maa alueen ostaminen tai vuokraaminen (esim. linjapumppaamot, jv puhdistamo) Tien, vesistöjen, rautatien alitukset Tarvikehankintojen ja ostopalveluiden kilpailutukset Suunnittelu ja urakkasopimus Työsopimukset Vakuutukset

32 KÄYTÄNTÖ OSOITTANUT Aluksi paljon epäilijöitä, mutta hankkeen edetessä/ valmistuessa löytyy lisää halukkuutta liittyä osuuskuntaan Kaivurin möyriessä alueella kiinnostus kasvaa huomattavasti Kengänpohjia ja paperia kuluu Osuuskunnan rakennuttamana viemärin hinta kilpailukykyinen

33 Yksikkökustannuksia kaivuuluokan ja putkikoon mukaan. Viemärin rakentaminen erikseen ja vesijohdon kanssa. Lähde: Varsinais Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet. Lounais Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2006 Maaperän kaivettavuus Putki koko mm Hinta /m Helposti kaivettava 20 /m viem v&v Keskivaikea 21 /m viem Helposti kaivettava (lieju, turve, savi, siltti, kuivakuore, hiekka, sora, somero, kivikko) Keskivaikeasti kaivettava (löyhä tai keskitiivis, kivinen tai kivetön moreeni) Vaikeasti kaivettava (tiivis, runsas lohkaremainen moreeni, louhikot, kalliot) v&v Vaikea 45 /m viem v&v Vesistö 19 /m viem v&v

34 Esimerkkilaskelma kiinteistön omistajalle aiheutuvista kustannuksista. Lähde: Varsinais Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet. Lounais Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2006 Tonttijohto+ kiinteistökohtainen pumppaamo Asennusmaksu Liittymismaksu Jätevesimaksu Pumpun sähköenergia (1,1 kw) Huolto Yhteensä Investointik ustannus Käyttökust. Käyttöaika (a) Inv.kust./ vuosi m3/l *1,23 = 336 /a Kok. vuosikust. 669

35 TUKIMAHDOLLISUUKSIA Kunta toiminta alueen määräämiseksi ja osuuskunnan rahoittamiseen, lainojen takaus Vesihuoltolaitos suunnitteluttamiseen, rakennuttamiseen, huoltoon ja häiriötilanteisiin sekä osuuskunnan sulauttamiseen vesihuoltolaitokseen

36 TUKIMAHDOLLISUUKSIA Ely keskus vesihuoltoavustus (harkinnanvarainen) haku lokakuussa valtion vesihuoltotyönä toteuttaminen Maakuntaliitto ja TE keskus alueelliset toimintaryhmät, Leader rahoitus

37 Vesiosuuskunnan ABC LISÄTIETOJA JÄTEVESIOSUUS KUNTATOIMINNASTA Vesiosuuskuntien laatukäsikirja Keski Suomen ympäristökeskus Osuuskunnan perustajan opas Pellervo seura, www sivut Muut jätevesiosuuskunnat

38 KIITOS! The content of the publication reflects the authors views and the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners. Julkaisun sisältö edustaa julkaisijan näkemyksiä. Hallintoviranomainen ei vastaa hankkeen esittämästä sisällöstä

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus

Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus Jätevesikoulutus 19.10.2009 Eura Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus Tero Forsman tero.forsman@valonia.fi p.044 907 5990 Valonia, Vanha Suurtori 7 (Hjeltin talo), 20500 Turku www.valonia.fi

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET

SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESIHUOLLON SUUNNITTELU MENETELMÄN VALINTA, SIJOITTAMINEN MAASTOON JA SUUNNITELMAN LAATIMINEN Kai Saralehto 9/2004 SISÄLTÖ ERI MENETELMÄT JA KUSTANNUKSET SUUNNITTELUN ALUSTUS ESISELVITYS

Lisätiedot

YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT

YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT YHTEISET JÄTEVESIRATKAISUT Haja-asutusalueen keskitettyä viemäröintiä ja jätevesien puhdistusta yhteispuhdistamoilla pidetään vielä usein virheellisesti kalliina ja kannattamattomana jätevesien käsittelytapana.

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA Suomessa asuu noin miljoona ihmistä vakituisesti vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella, ja lähes saman verran on osan vuotta loma-asuntojen

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

Eri jätevesijärjestelmien tarkastelu jätevesiasetuksen, kestävän kehityksen ja kuluttajan lompakon kannalta

Eri jätevesijärjestelmien tarkastelu jätevesiasetuksen, kestävän kehityksen ja kuluttajan lompakon kannalta Selvitys eri jätevesijärjestelmien hankkimiskustannuksista, järjestelmän vuotuiseen ylläpitoon kohdistuvista kustannuksista ja huoltotarpeesta jätevesiasetuksen tavoitteisiin pääsemiseksi Eri jätevesijärjestelmien

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

TALLIRAKENTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ I

TALLIRAKENTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ I TALLIRAKENTAMISEN HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ I Yhteenveto HevosAgron järjestämän tiedotustilaisuuden (25.11.2011 Haukiputaalla) Janne Pulkan, Etelä-Suomen Salaojakeskus, luennosta. Kaikki kuvat ja kaaviot Janne

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen 1(10) KTY-toiminta-alueen määritys, liite Kaupunkisuunnittelu Asianumero 1506/11.04.00/2014 Vesihuoltotyöryhmän vastine Salon kaupunki Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen määrittäminen

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi

Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje 9/2013 Vesilaitosyhdistyksen sähköisen uutiskirjeen postituslistalle voi liittyä tai poistua ilmoittamalla yhteystiedot vvy@vvy.fi Vesilaitosyhdistyksen uutisia Vesihuollon

Lisätiedot

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas

VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas VESISTÖT KUNTOON YHDESSÄ Kunnostus- ja hoitohankeopas Sisällys 1. Lukijalle 3 2. Kuka kunnostaa? 4 3. Miksi kunnostetaan? 5 3.1 Hankkeistaa vai ei? 6 3.2 Hankkeen läpiviennin prosessikaavio 7 4. Tiedottaminen

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot