Mustasaaren kunnan jätevesien käsittelyn työryhmä LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mustasaaren kunnan jätevesien käsittelyn työryhmä LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI

2 1 Sisällys 1. Alkusanat Tiedotus ja neuvonta Lainsäädäntö Puhdistusvaatimukset Suunnitelmat ja luvat Rahoitustuet ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus TE-keskus Ympäristökeskus Kotitalousvähennys verotuksessa Suunnittelijat Urakoitsijat ja valmistajat Jätevesijärjestelmät Umpisäiliö Umpisäiliö ja maasuodattamo Fosforinpoistolla tehostettu maasuodattamo Pienpuhdistamo yksittäisille kiinteistöille Yhteinen pienpuhdistamo usealle kiinteistölle Kunnan viemäri Muuta Vesihuollon kehittämissuunnitelma Kunnan viemäriverkko... 9

3 2 1. Alkusanat Kunnanjohtaja Marcus Henricson asetti jätevesien käsittelyn työryhmän Työryhmään kuuluvat kunnaninsinööri Sten-Ole Back, ympäristösihteeri Helena Granlund, vesihuoltopäällikkö Karl- Gustav Skägg, rakennustarkastaja Ben Antell ja kiinteistöteknikko Peter Hedström. Työryhmän oli määrä antaa loppuraporttinsa kunnanjohtajalle viimeistään Työryhmän tehtävänä oli 1. esittää, kuinka kunnan haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn neuvonta ja tiedotus järjestetään 2. esittää ratkaisuja jätevesien käsittelyn järjestämiseksi kunnassa 3. ottaa yleisesti kantaa mahdolliseen vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämiseen ja kunnan viemäriverkoston laajentamiseen. Mustasaaressa Sten-Ole Back Kunnaninsinööri Työryhmän puheenjohtaja Karl-Gustav Skägg Vesihuoltopäällikkö Helena Granlund Ympäristösihteeri Ben Antell Rakennustarkastaja Peter Hedström Kiinteistöteknikko Työryhmän sihteeri

4 3 2. Tiedotus ja neuvonta Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn neuvonta ja tiedotus voidaan järjestää 1) laatimalla kaikkiin kotitalouksiin jaettava tiedotuslehtinen 2) kunnan tiedotuslehden avulla 3) kunnan verkkosivuilla 4) kunnan viranhaltijoiden toimesta. Jos kunta katsoo, että yksityiskohtaista neuvontaa annetaan kiinteistökohtaisesti, neuvonta on järjestettävä joko palkkaamalla projektityöntekijä tai käyttämällä ostopalveluita. 2.1 Lainsäädäntö Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Vuodesta 2004 alkaen on vaadittu, että jätevedet puhdistetaan ennen niiden ojaan johtamista. Määräys koskee omakotitaloja ja loma-asuntoja, joilla on painevesijohto, käyttöyksiköitä (maitotilat, pienteollisuus) ja rivitaloja. Kaikkien on järjestettävä viemäröintinsä viimeistään Kaikkien kiinteistönomistajien (joiden talo on rakennettu ennen vuotta 2004) on tehtävä selvitys nykyisestä jätevesien käsittelystään. Selvitystä säilytetään kiinteistöllä. 2.2 Puhdistusvaatimukset Puhdistusvaatimukset ovat melkein yhtä tiukat kuin suurilla puhdistamoilla. Jäteveden käsittelyn pitää puhdistaa jäteveden orgaanisesta aineesta 90 % fosforista 85 % typestä 40 %.

5 4 Taulukosta käy ilmi haja-asutuksen kuormitusluvun koostumus: kuormituksen alkuperä sekä eri kuormituslajien määrät grammoina asukasta kohti vuorokaudessa (g/p d) ja niiden prosenttiosuudet (%). Kuormituksen alkuperä Orgaaninen aine BHK 7 Kokonaisfosfori Kokonaistyppi g/p d % g/p d % g/p d % Uloste ,6 30 1,5 10 Virtsa , ,5 80 Muu ,4 20 1,0 10 Kuormitusluku , Suunnitelmat ja luvat 2.4 Rahoitustuet Jätevesijärjestelmän muuttamiseen ja uuden rakentamiseen tarvitaan lupa. Jätevesijärjestelmästä on oltava yksityiskohtainen suunnitelma. Suunnitelman hyväksyy rakennustarkastaja. Vastuu on kiinteistönomistajalla. Tätä raporttia laadittaessa alla esitetyt rahoitusjärjestelyt olivat mahdollisia ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ent. Valtion asuntorahasto) Korjausavustus kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen Korjausavustusta myönnetään vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen kiinteistökohtaisen talousjätevesijärjestelmän parantamiseen. Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaaminen Taloudessa asuu vakituisesti vähintään yksi 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö. Korjauksen yhteydessä rakennuksen jätevesijärjestelmä voidaan saattaa jätevesiasetuksen mukaiseksi.

6 5 Avustusta myönnetään sosiaalisen ja taloudellisen tarvehankinnan perusteella. Avustusta myönnetään enintään 40 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista, poikkeustapauksissa korkeintaan 70 %. Korjaustöitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöksen saamista. Myönnetty avustus maksetaan todellisten kustannusten mukaan tositteita vastaan. Kiinteistökohtaisen talousjätevesijärjestelmän parantaminen Avustusta myönnetään sosiaalisen ja taloudellisen tarveharkinnan perusteella jätevesiasetuksen vaatimukset täyttävän jätevesijärjestelmän toteuttamiseksi. Alueen on sijaittava vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella. Avustusta myönnetään yleensä ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen omistajalle. Korjattua asuinrakennusta on käytettävä avustuksensaannin edellytykset täyttävän ruokakunnan asuntona viiden vuoden ajan avustuksen myöntämisestä. Avustusta myönnetään enintään 35 % hyväksyttävistä kustannuksista. Korjaustöitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöksen saamista. Avustuksen myöntää kunta, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Hakuaika on maalis huhtikuussa, kunta ilmoittaa hakuajasta paikallislehdissä. Lisätietoja: tai TE-keskus Maatalouden investointituki maitohuoneen pesuveden puhdistusjärjestelmän rakentamiseen. EU-hanke: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Tuet vaihtelevat TE-keskuksittain, joten on hyvä ottaa yhteyttä Pohjanmaan TE-keskukseen. Lisätietoja: tai Ympäristökeskus Isojen hankkeiden avustusmahdollisuudet (> 10 kiinteistöä): Avustusta voidaan myöntää vesihuoltolaitoksille (> 50 asukasta tai >10 m³/vuorokausi), yhteisöille, yhdistyksille ja kunnille. Avustusta myönnetään johtoverkkoa ja rakennusten ulkopuolisia jätevesijärjestelmiä varten.

7 6 Avustusta myönnetään enintään 30 % hyväksyttävistä kustannuksista (erityisistä syistä enintään 50%), vesihuoltoavustuksen ja muun valtionavustuksen enimmäismäärä ei saa olla yli 75 %. Hakemus on toimitettava Länsi-Suomen ympäristökeskukselle ennen työn aloittamista. Hakemukseen liitetään suunnitelma, kustannusarvio, rahoitussuunnitelma, aikataulu ja muut tarvittavat selvitykset. Hankesuunnitelmassa on otettava huomioon kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma. Avustuksen myöntää Länsi-Suomen ympäristökeskus, hakuaika on jatkuva. Pienten hankkeiden avustusmahdollisuudet ( < 10 kiinteistöä): Avustusta voidaan myöntää kiinteistölle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai siihen vesihuolloltaan rinnastuvaan elinkeinotoimintaan. Avustusta voidaan myöntää uusiin jätevesijärjestelmiin (ei peruskorjauksiin). Rakennuskustannusten on oltava yli euroa. Avustuksen saaminen edellyttää, että kiinteistöä ei voida liittää yhteiseen verkkoon ja että kiinteistökohtainen ratkaisu on hyvin kallis. Avustuksen myöntää Länsi-Suomen ympäristökeskus, hakuaika on jatkuva. Lisätietoja: tai Kotitalousvähennys verotuksessa Vähennyksen voi saada käytössä olevan asunnon ja vapaaajanasunnon kunnossapito- tai perusparannustyöstä (ei suunnittelutyöstä, työ tehtävä paikan päällä). Vähennyksen enimmäismäärä on euroa ja omavastuu 100 euroa. Kumpikin puoliso voi saada enimmillään euroa kotitalousvähennystä. Jos kotitalous ostaa palvelun yritykseltä, kotitalous saa vähentää 60 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Laskuun liittyvistä tavaroista ja matkakuluista ei saa vähennystä. Vähennystä ei saa myöskään työkorvaukseen liittyvästä koneen osuudesta. Jos kotitalous on palkannut henkilön työsuhteeseen, kotitalous saa vähentää 30 % palkasta ja palkan sivukulut. Lisätietoja:

8 7 2.5 Suunnittelijat Kiinteistönsä jätevesijärjestelmän uudistajan/kuntoon saattajan on otettava hyvissä ajoin yhteyttä pätevään LVI-suunnittelijaan, joka vastaa suunnittelusta ja valvoo jätevesijärjestelmän rakentamista. Suunnittelija laatii suunnitelman, joka vastaa jätevesiasetuksen 542/2003 määräyksiä. Vaasan Rakennuskeskus pitää yllä ajan tasalla olevaa luetteloa seudun LVI-suunnittelijoista. Käyntiosoite: Kauppapuistikko 6, Vaasa Urakoitsijat ja valmistajat Monet jätevesijärjestelmien valmistajat ovat tehneet sopimuksia kaivu-, maansiirto- ja rakennusurakoitsijoiden kanssa järjestelmiensä asennuksesta ja käyttöönotosta. Jätevesijärjestelmän oikeaoppinen asentaminen on tärkeää puhdistustuloksen ja käyttövarmuuden vuoksi. Urakoitsijaa/toimittajaa valitessa on syytä selvittää mahdollisuudet huoltosopimuksen tekemiseen. Tietoja alan yrittäjistä on VASEKin verkkosivulla: Suomen ympäristökeskuksen on jätevesiasetuksen 10. :n mukaan seurattava yleisesti saatavilla olevia jäteveden käsittelylaitteistoja ja -menetelmiä sekä niillä saavutettavia tuloksia. Seurannan tiedot perustuvat puolueettomaan ja luotettavaan arviointiin. Ympäristökeskuksen verkkosivuilla on tietoa puhdistamolaitteiden ja -rakenteiden valmistajista yhteystietoineen. Paikkakunnan rakennusliikkeet ja LVI-tukkukaupat markkinoivat erilaisia jätevesijärjestelmiä. Liikkeistä saa myös valmistajien esitteitä. Valmistajat ovat edustettuina myös Vaasan Rakennuskeskuksessa. Ympäristökeskuksen verkko-osoite:

9 8 3. Jätevesijärjestelmät 3.1 Umpisäiliö edullinen ostaa ja asentaa kallis käyttää tyhjennyskustannusten vuoksi, varsinkin jos vedenkulutus on suuri soveltuu kesämökeille ja pienille kotitalouksille, joilla on pieni vedenkulutus. 3.2 Umpisäiliö ja maasuodattamo yksinkertainen, edulliset hankintakustannukset suhteellisen kallis käyttää tyhjennyskustannusten vuoksi WC:n ja keittiön vedet umpisäiliöön, muut pesuvedet maasuodattamoon edellyttää läpäisevää maata soveltuu rannan lähelle rakennettaville kesämökeille ja asuintaloille. 3.3 Fosforinpoistolla tehostettu maasuodattamo suhteellinen edullinen asentaa suhteellisen kallis käyttää, uusittava useasti vaatii noin 2 metrin putouskorkeuden soveltuu yksittäisille kiinteistöille. 3.4 Pienpuhdistamo yksittäisille kiinteistöille hyvä puhdistuskyky, yksinkertainen asentaa, mahtuu pieneen tilaan, ei vaadi putouskorkeutta suhteellisen suuret hankintakustannukset edullinen käyttää ei sovellu loma-asunnoille monia valmistajia. 3.5 Yhteinen pienpuhdistamo usealle kiinteistölle tulee halvemmaksi kuin yksittäiset ratkaisut soveltuu haja-asutusalueen rivitaloille sekä taloryhmille. 3.6 Kunnan viemäri liittymismaksun suuruus määräytyy maasto-olosuhteista ja talon etäisyydestä kunnan viemäriverkkoon kiinteistönomistajan ei tarvitse huoltaa.

10 4. Muuta Mustasaaren kunnan jätevesien käsittelyn työryhmä Vesihuollon kehittämissuunnitelma Vesihuollon kehittämissuunnitelma laadittiin vuonna 2005, ja se tarkistetaan vuonna Tarkistuksen tarkoituksena on ensisijaisesti vesihuoltopalveluiden kehittäminen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueisiin, jotka ovat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen lähellä. Kehittämissuunnitelmasta on käytävä ilmi, minkä osaalueiden verkkoa laajennetaan. Työryhmä katsoo, että kunnan eri toimialojen edustajien on osallistuttava kehittämissuunnitelman tarkistamiseen. Hyvin toimiva vesihuolto edellyttää, että hinnoittelu ja aikataulu vastaavat kehittämis- ja laajennusvaatimuksia. Lisäksi vesihuollon on oltava oikeudenmukainen ja luotava tarkoituksenmukainen yhteiskuntarakenne. 4.2 Kunnan viemäriverkko Kunnan viemäriverkon laajentaminen toiminta-alueen ulkopuolelle toteutetaan päivitetyn kehittämissuunnitelman mukaan siellä, missä se on taloudellisesti mahdollista ja järkevää. Kunnan viemäriverkon lähellä sijaitsevat kiinteistöt voivat liittyä verkkoon, mikäli se on teknisesti mahdollista ja liittymisehdot täyttyvät.

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS

MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS 3 Timo Hyttinen Lasse Löytty Pekka Peura MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN JÄTEVESIEN PUHDISTUS Esiselvitys Pohjanmaan maakunnissa Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisu No. 122 Vaasa 2006 4 5 ESIPUHE Vaatimukset

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY

YLI-II. Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma. Nykyiset ja uudet kiinteistöt. Työnro:21452YV Oulu 9.1.2006 AIR-IX YMPÄRISTÖ OY YLI-II Karjalankylän jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma Nykyiset ja uudet kiinteistöt Työnro:21452YV Oulu AIR-IX YMPÄRISTÖ OY Muut toimistot: Sepänkatu 9 A 7 KAARINA 90100 OULU TAMPERE Puh. (08) 883

Lisätiedot

1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi?

1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi? LUOKO ry 1. Mitä lainsäädäntö sanoo ja miksi? Jäteveden johtamista säädellään lailla. Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lainsäädännön

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen

Karvian Kunta. Jätevesiopas. Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen Karvian Kunta Jätevesiopas Jätevesijärjestelmien esittely ja alueelliset määräykset jätevesijärjestelmän toteutukseen 2 Sisältö JÄTEVESIASETUKSEN TOIMEENPANO... 3 YLEISTÄ... 3 AIKATAULU... 4 LYKKÄYKSET

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA NURMIJÄRVEN KUNTA SISÄLLYS JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEELLA 1 JÄTEVESI 2 2 VALTIONEUVOSTON ASETUS 209/2011 4 3 MITÄ KIINTEISTÖNOMISTAJAN TULEE TEHDÄ? 5

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat sekä järvien

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito

Vesihuolto-osuuskunta YMPÄRISTÖ- OPAS. Osuuskunnan. Haja-asutuksen vesihuolto. perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Varsinais-Suomi YMPÄRISTÖ- OPAS 1 2010 Osuuskunnan perustaminen suunnittelu rakentaminen rahoitus vastuut talous ylläpito Haja-asutuksen vesihuolto Vesihuolto-osuuskunta 1 Sisältö Vesihuolto-osuuskunta...

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LUONNOS VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS LOUNAIS-SUOMEN VIEMÄRÖINTIALUEIDEN LAAJENTAMISALUEET JA PRIORISOINTI LUONNOS Raportti, taulukot ja liitekartat ladattavissa: http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/varsinais_suomen_ely/

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröinti

Lounais-Suomen viemäröinti elinvoimaa alueelle 2 2014 Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju hannuksela Lounais-Suomen viemäröinti Laajentamisalueet ja priorisointi antti ryynänen maiju

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS

HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS HIIDENVEDEN RANTA-ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU 1/06 HIIDENVEDEN RANTA ALUEIDEN HAJAKUORMITUSSELVITYS Sanna Helttunen LOHJAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA, JULKAISU

Lisätiedot

MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012

MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 MUSTASAAREN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 Tämän tarkistetun kehittämissuunnitelman on laatinut kunnanhallituksen 26.3.2012 asettama toimikunta. Luvun 5 kustannusarviot on laatinut Ramboll Oy /

Lisätiedot

Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista

Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista Oulussa 8.12.2011

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA-ASUTUSALUEILLAASUTUSALUEILLA Suomessa asuu noin miljoona ihmistä vakituisesti vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella, ja lähes saman verran on osan vuotta loma-asuntojen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 K&R 12.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy 2(86) 1 JOHDANTO... 5 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 7 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E25480.10 Turku 3.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE

VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE VIHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN JÄTEVESI-, PUHDAS KÄYTTÖVESI- JA LAAJAKAISTAHANKE 28.1.29 Muistio päättäjille Vihtijärven vesiosuuskunnan tulevaisuus ja mahdollisuudet Johdanto Valtioneuvosto antoi asetuksen.6

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset

RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset RAPORTTI RAASEPORISSA, LOHJALLA, NUMMI-PUSULASSA JA SIUNTIOSSA TEHDYISTÄ JÄTEVESIKARTOITUKSISTA JA NEUVONTATYÖSTÄ Alustavat tulokset Minttu Peuraniemi Lohja 2010 2 / 15 Sisältö 1. Selvityksen tausta ja

Lisätiedot