Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus"

Transkriptio

1 Jätevesikoulutus Eura Erilaiset jätevesijärjestelmät ja niiden soveltuvuus Tero Forsman p

2 Valonia, Vanha Suurtori 7 (Hjeltin talo), Turku s-posti: p

3 Minwa hanke Minimization of Wastewater Loads at Sparcely Populated Areas Toimintana: Jätevesineuvontaa: jätevesikyläillat, neuvontaa tapahtumissa ym. Neuvontapuhelin päivystää kaksi kertaa viikossa ti ja to Koulutusta alan yrittäjille ja viranomaisille Huoltotoiminnan ja seurannan kehittäminen, jätevesinäytteenottoa esimerkkikohteista Hyvien toimintamallien löytäminen, kokemustenvaihto Suomen ja Viron välillä sähköposti:

4 Erilaiset järjestelmät Maasuodattamot Laitepuhdistamot Umpisäiliöt Kuivakäymälät Muut käymäläratkaisut Pumppausratkaisut

5 Saostussäiliöt Ainoastaan esikäsittelymenetelmä poistaa kiintoaineen Hyväkuntoisena voidaan saneerata pienpuhdistamoksi Saostussäiliön mitoitus: esim. viipymä 2 vrk + lietteen varastotila 500 l 2vrk*750l/vrk+500l=2000 l / minimi Riittävän usein tapahtuva tyhjennys

6 MAAPUHDISTAMOT Vaativat ison tilan ja kaivuukelpoisen maaperän Esimerkiksi viiden hengen maasuodattamo vaatii tavallisesti tontilta n. 20 m² alueen Oikeat maa-ainekset suuressa osassa Riittävät suojaetäisyydet Eivät vaadi paljoa huoltoa saostussäiliön tyhjennys/putkistojen huuhtelut... ympäristövaikutusten seuranta Toimintaikä n vuotta Normaalin käsittelyn alueella vaaditaan lisäfosforinpoistoa! Suunnittelun ja toteutuksen valvonta tärkeää!

7

8 Erilaisia maapuhdistamoja Lähde:Fann va teknik AB

9 Fosforin poisto Vaihtoehtoja: Filtra P:llä toteutettu fosforin saostus Biotiittikerros suodatinhiekan seassa Erillinen saostuskemikaalinsyöttö

10

11

12

13 Umpisäiliö Pelkille wc-vesille Suosi vähävetisiä pönttöjä Saattaa olla edullisin ratkaisu jos jätevettä syntyy vähän Väliaikaisratkaisuna kohteisiin jotka tullaan lähiaikoina viemäröimään huom. voi myydä käytettynä Ongelmakohteet normaalissa käytössä erittäin kallis ratkaisu

14 Vaihtoehtoiset käymälät Ravinteiden hyötykäyttö! Tarjolla paljon vaihtoehtoja erilaisiin käyttötarkoituksiin Erilaisia käymälöitä ja huoltovaatimuksia: kuiva-, kompostoiva-, haihduttava-, erotteleva-, pakastava-, polttava-, vähävetinen käymälä jne. jätevesien käsittely helpottuu ja halpenee!

15 Ravinteet jätevedessä 100% 80% % pesuvedet uloste 40% 80 virtsa 20% % 10 typpi fosfori BHK7 Kiinteistön varustelutaso vaikuttaa Kuivakäymäläratkaisu -> lievemmät vaatimukset: Vain pesuvedet: BOD7 osalta 83 %(90), P osalta 18 %(85) ja N osalta 0 %(40)

16 Huomioita kuivakäymälöistä Toimiva kuivakäymälä on ympäristön kannalta paras ratkaisu jätteen käsittely syntypaikalla Suunnittelijalle lisää töitä; käymälärakennuksen mitoittaminen ja käymälän asennus, jätteenkäsittely ja jälkihoito. Myös harmaavesijärjestelmät edellyttävät suunnittelua ja ammattitaitoista toteutusta! Väärin suunnitelluista kuivakäymälöistä kasoittain esimerkkejä ehkä yleisimpänä virheenä väärin toteutettu tuuletus ja sen seurauksena mm. haju Virtsankäsittely on hoidettava asianmukaisesti

17 Vaihtoehtoiset käymälät Alipainekäymälä (esim. Jets, Roslagen ) käyttää 0,5 litraa vettä/huuhtelu ja ilmaa käymäläjätteen kuljettamiseen. Voidaan toteuttaa myös kanisterivedellä ja aurinkosähköllä Tarvittaessa huuhteluun voidaan käyttää harmaita vesiä

18 Pumput Yhteisratkaisuihin liittyminen Ratkaisuna riittämättömiin tai suuriin korkeuseroihin Mitoitus vastaanottavan järjestelmän kapasiteetin mukaan esim. maasuodattamon imeytysputket

19 Yleensä asiakas hoitaa itse, mutta välillä tarvetta suunnittelu ja asennusapuun Arvioitava riittääkö hyvin yksinkertainen maahanimeytys, vedet eivät saa kukeutua pintavaluntana vesistöön Itserakennettava ratkaisu tai kaupallinen Vähäiset vesimäärät

20 Tontin vaatimukset järjestelmän valinnalle Onko kaivuuseen soveltuva? Onko riittävästi tilaa maasuodatukselle? Miten maaston aiheuttamat haasteet ratkaistaan? Suunnitelmassa on oltava hieman väljyyttä

21 Erilaiset laitepuhdistamot Tehdasvalmisteisia pakettipuhdistamoja Yhden kiinteistön malleista koko kylälle (100) Puhdistusmenetelmät: Biologinen / vain pesuvedet Biologiskemiallinen / kaikki vedet (Fosfori saostetaan rauta- tai alumiinisuoloilla) Puhdistamon toiminta: Jatkuva- ja panostoimisia Erilaisia: Aktiivilietepuhdistamot Biosuodattimet Bioroottoripuhdistamot Membraanisuodattimet Huoltosopimus/huoltoon perehtyminen

22 Biosuotimet Puhdistus perustuu suodatinmateriaaliin muodostuvaan biofilmiin Jätevesi johdetaan suodattimeen/ suodatinmassaan

23 Aktiivilietepuhdistamot Puhdistus perustuu jäteveden mikrobitoimintaan Panostoiminen puhdistus (esim. Upoclean I): esiselkeytys pumppaus prosessisäiliöön ilmastussaostuskemikaalin lisäys Selkeytys puhdistetun jv:n ulospumppaus ylijäämäliete takaisin alkuun tarvittaessa ylimääräisen lietteen poisto

24 Aktiivilietepuhdistamot Jatkuvatoiminen puhdistus (esim. Biolan Kaivopuhdistamo): esiselkeytys (1.) siirtyminen painovoimaisesti ilmastuskaivoon (2.) Ilmastus Väliselkeytys fosforin saostus (3.) Jälkiselkeytys puhdistetun jv:n ulospumppaus

25 Bioroottorisuotimet Puhdistus: esiselkeytys bioroottoriprosessi kemikaalisaostus jälkiselkeytys puhdistetun jäteveden poisto tarvittaessa ylimääräisen lietteen poisto Esim. Klargester biodisc Biologinen puhdistus perustuu bioroottoriprosessiin, hitaasti pyörivien kiekkojen pinnalle muodostuu biofilmi jossa mikrobit elävät Erillistä ilmastusta ei tarvita Fosfori saostetaan jätevedestä kemikaaleilla

26 Membraanisuotimet Esim. Huber MembraneClearBox Esikäsitelty jätevesi johdetaan puoliläpäisevän kalvon läpi Poistaa tehokkaasti bakteereja Käytetty isommissa yksiköissä esim. kyläputsariskaalassa

27 Laitepuhdistamoista Muutamia huomioitavia eroja ominaisuuksissa: Kapasiteetti? Lietekori/sukka vai lieteautotyhjennys? Puhdistamon pumppausteho? Sähköntarve/-kulutus? Lietteentyhjennystarve? Käytettävä fosforinsaostuskemikaali? Järjestelmän korkeus/tonttivaatimukset? Hankintahinta + käyttökulut?

28 Vertailua Maaperäkäsittely + Ei sähköä tai teknisiä laitteita + Helppohoitoinen + Sietää paremmin epätasaista käyttöä - Asennus vaativaa - Suuri tilantarve, rajoittaa maankäyttöä - Käyttöikä riippuu käytöstä - P:n poisto lisää kustannuksia (perusvaatimustason alueella) Pienpuhdistamo + Pieni tilantarve + Asennus yksinkertaista - Sisältää enemmän tekniikkaa - Vaatii käyttäjältä enemmän valvontaa ja huoltoa - Kestää huonommin epätasaista käyttöä

29 Menetelmän valinta Otettava huomioon valinnassa: Kuormituksen luonne esim. maitotilan jätevedet, asumisjätevedet Jäteveden puhdistustavoite asetus, ympäristönsuojelumääräykset Asiantuntemuksen ja hoidon tarve asennus, hoito+huolto (huoltosopimus) Rakennus- ja käyttökustannukset hankinta n e käyttö n e/vuosi

30 Tonttivaatimuksia Suojaetäisyydet vesistöihin, pohjaveteen, kaivoihin Etäisyydet rakennuksiin, tiehen, tontin rajaan, yms. Säiliöiden tyhjennys Purkupaikka Maaperä Tila 5 m 5 m 30 m 10 m 5 m lähde: Luoko ry (arvot ohjeellisia)

31 Yhteinen kannattaa! Kyläpuhdistamot ja muutaman talouden yhteiset puhdistamot edullisempia kuin erilliset järjestelmät toimivat paremmin koska kuormitus tasaisempi yksi purkupaikka huolto ja hoito järjestettävä toimivasti, huoltosopimus!

32 Muita vinkkejä toimijoille Tero Forsman 2008

33 Vinkkejä toimijoille Opasta järjestelmän käyttöön; yleisimmät huoltotoimet ja käyttäminen Muista mainita tukimahdollisuudet; Kotitalousvähennys Talousjätevesiavustus Vesihuoltoavustukset Mahdolliset paikalliset avustukset

34 Yksinkertaisia vesivinkkejä Pese täysiä koneellisia Sulje hana hampaidenpesun ja saippuoinnin ajaksi Jos käytät vanhaa vesisyöppöä pönttöä, vähennä kulutusta asettamalla vesisäiliöön tilaa vähentävä esine esim. pullo Korjaa vuotavat hanat Suosi ympäristöystävällisiä pesuaineita

35 Muuta Tarkista onko yhteinen ratkaisu mahdollinen, entä kunnan viemäröinnin leviäminen? Kuivakäymälöiden merkitys kasvaa vapaa-ajan asunnoilla suositelkaa niitä aina ensisijaisena vaihtoehtona Tärkeää vesiensuojelutyötä, mutta muistakaa myös taloudellinen aspekti kuivakäymälä säästää vesistöjen lisäksi rahaa Muista: suunnittelija esittelee asiakkaalle vaihtoehdot joista asiakas valitsee mieleisensä, ei toisinpäin

36 Lisätietoa järjestelmistä mm.: Suomen ympäristökeskuksen puhdistamosivusto Seuranta- ja tutkimushankkeita esim. MINWA (Valonia/Turun amk) Hajasampo (Suomen ympäristökeskus) Lokaputs (Suomen salaojakeskus Oy) Hajajätevesihuolto-hanke (Suomen salaojakeskus Oy)

37 Linkkejä -> puhdistamosivusto Tutustu myös laitevalmistajien sivuihin

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia

Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Maitotilojen jätevesijärjestelmien käyttökokemuksia Kyselytutkimus Heli Hyttinen Lokakuu 2007 Haja-asutuksen vesihuollon koulutus- ja kehittämishanke Tekijä(t) Heli Hyttinen Julkaisun laji Selvitys Sivumäärä

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012

HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVEDET Tilannekatsaus 2012 Karolina Örnmark Minttu Peuraniemi Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Haja-asutuksen jätevedet Länsi-Uudellamaalla... 5 3. Vaatimusten

Lisätiedot

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ

KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ KOMPOSTOIVA KUIVAKÄYMÄLÄ YLEISÖKÄYTÖSSÄ Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna 23.2.2007 Teemu Sandberg OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Visamäentie 35 13100 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010

JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 JÄTEVESIPROJEKTI 2009-2010 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA LAITEHUOLTO Suomen lainsäädännön mukaan haja-asutusalueilla sijaitsevien, ennen asetuksen (542/2003) voimaan astumista 1.1.2004 rakennettujen

Lisätiedot

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta

Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Esimerkki jätevesisuunnitelmasta Kyrönmaan hajajätevedet-hanke Syksy 2011 1 Sisältö 1. Lyhyesti mallisuunnitelmasta... 3 2. Perustiedot... 4 2.1 Kiinteistön tiedot... 5 2.2 Kiinteistön vesihuolto... 5

Lisätiedot

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA

HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY HARMAAVESISUODATTIMET. Mökillä tai kotona jäteveden puhdistaminen on yksinkertaista

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY HARMAAVESISUODATTIMET. Mökillä tai kotona jäteveden puhdistaminen on yksinkertaista HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDENKÄSITTELY HARMAAVESISUODATTIMET Mökillä tai kotona jäteveden puhdistaminen on yksinkertaista edullinen helppo ekologinen Tutkittu ja turvallinen Uponor-harmaavesisuodattimet

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus La us unto 23.01.2015 POKELY 5/07.04/2013 Lieksan Teollisuuskyla Oy Markku Vuorenmaa Kerantie 26 81720 LIEKSA Viite: Ymparistovaikutusten arviointiselostus 08.10.2014

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I. 21.1.2012 Heini Iinatti

Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I. 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla OSA I 21.1.2012 Heini Iinatti Tallin imago ja hyvinvoiva hevonen ympäristötekojen taustalla Hevostallin ympäristöasiat Hevostalouden ympäristövaikutukset

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET

OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET OSA III: VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA JATKOTOIMENPITEET 129 10. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU JA TOTEUTTAMISKELPOISUUS 10.1 Vaihtoehtojen vertailu Ympäristövaikutuksia tässä arvioinnissa on tarkasteltu muutoksena

Lisätiedot

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA

7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 7.6.2010 JÄTEVESIENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS BIOLAN KAIVOPUHDISTAMOLLA 1 / 3 YLEISTÄ Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolella annettiin 11.6.2003

Lisätiedot

Miellyttävästi. Ilman vettä. Sama mukavuus kuin kotona, missä sitten oletkin. Hajuttomasti Yksinkertaisesti. Ympäristöystävällisesti. www.separett.

Miellyttävästi. Ilman vettä. Sama mukavuus kuin kotona, missä sitten oletkin. Hajuttomasti Yksinkertaisesti. Ympäristöystävällisesti. www.separett. Miellyttävästi Hajuttomasti Yksinkertaisesti Ilman vettä Ympäristöystävällisesti Separett FLAME 3 vuoden takuu Sama mukavuus kuin kotona, missä sitten oletkin. Separett VILLA 5 vuoden takuu www.separett.com

Lisätiedot