PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1349

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1349"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Helsinki Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2008 Y No YS 1349 ASIA Päätös Helsingin Energian Helsingissä sijaitsevien energiantuotantolaitosten ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelmasta vuosiksi SUUNNITELMAN ESITTÄJÄ Helsingin Energia Helen YHTEISTARKKAILUUN KUULUVAT LAITOKSET Alppilan huippulämpökeskus, Tivolitie 5, Helsinki Hanasaaren huippulämpökeskus, Parrukatu, Helsinki Hanasaari B voimalaitos, Parrukatu 1 3, Helsinki Jakomäen huippulämpökeskus, Kankaretie 6, Helsinki Lassilan Huippulämpökeskus, Kaupintie 1, Helsinki Munkkisaaren huippulämpökeskus, Hylkeenpyytäjänkatu 1, Helsinki Myllypuron huippulämpökeskus, Kontulantie 1, Helsinki Patolan huippulämpökeskus, Lämpökuja 6, Helsinki Ruskeasuon huippulämpökeskus, Hakamäenkuja 2, Helsinki Salmisaaren voimalaitokset, Porkkalantie 9 11, Helsinki Kellosaaren kaasuturbiinilaitos, Kellosaarenkatu 8, Helsinki Vuosaaren voimalaitokset, Käärmeniementie 6 8, Helsinki Vuosaaren huippulämpökeskus, Käärmeniementie 6 8, Helsinki SUUNNITELMAN ESITTÄMISEN PERUSTE Helsingin Energian energiantuotantolaitosten ilmanlaadun tarkkailusuunnitelmasta on Uudenmaan ympäristökeskus antanut päätöksen (No YS 1362, dnro 0197Y ). Päätöksessä on toiminnanharjoittaja mm. velvoitettu esittämään suunnitelma ilmanlaadun tarkkailun jatkamisesta vuoden 2008 jälkeen Uudenmaan ympäristökeskukselle mennessä. MAKSU 440 A AT112 Asemapäällikönkatu 14 PL 36, Helsinki Stinsgatan 14 PB 36, FI Helsingfors, Finland

2 2 (8) VIRANOMAISEN TOIMIVALTA ASIAN VIREILLETULO LAITOSTEN YMPÄRISTÖLUVAT Länsi Suomen ympäristölupaviraston Helsingin Energian Vuosaaren voimalaitosten toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen ( , nro 7/2005/2, dnro LSY 2002 Y 166) lupamääräyksessä 19.1., Hanasaari B voimalaitoksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen ( , nro 16/2006/2, dnro LSY 2002 Y 165) lupamääräyksessä 34., Salmisaaren voimalaitosten toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen ( , nro 3/2007/2, dnro LSY 2004 Y 381) lupamääräyksessä 37., Kellosaaren kaasuturbiinilaitoksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen ( , nro 4/2007/2, dnro LSY 2004 Y 383) lupamääräyksessä 20. ja Lassilan huippulämpökeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen ( , nro 10/2007/2, dnro LSY 2004 Y 382) lupamääräyksessä 26. on toiminnanharjoittaja velvoitettu toimittamaan suunnitelma ilmanlaadun tarkkailusta vuoden 2008 jälkeen Uudenmaan ympäristökeskukselle mennessä. Uudenmaan ympäristökeskus, ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 6, 1 momentin kohta 3, ympäristönsuojelulain (86/2000) 46 sekä seuraavat Länsi Suomen ympäristölupaviraston myöntämät ympäristöluvat: Vuosaaren voimalaitokset , nro 7/2005/2, dnro LSY 2002 Y 166, Hanasaari B voimalaitos , nro 16/2006/2, dnro LSY 2002 Y 165) Salmisaaren voimalaitokset , nro 3/2007/2, dnro LSY 2004 Y 381), Kellosaaren kaasuturbiinilaitos , nro 4/2007/2, dnro LSY 2004 Y 383 ja Lassilan huippulämpökeskus , nro 10/2007/2, dnro LSY 2004 Y 382. Helsingin Energia on toimittanut ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelman Uudenmaan ympäristökeskukselle Suunnitelmasta on toimitettu korjattu versio Uudenmaan ympäristökeskukselle Seuraavaan on koottu yhteistarkkailussa mukana olevien laitosten keskeiset ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Laitoksilla voi olla muitakin lainvoimaisia lupia. Alppilan huippulämpökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus, , dnro UUS 2004 Y , No YS 35. Hanasaaren huippulämpökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus, , dnro UUS 2005 Y 363, No YS 612. Hanasaari B voimalaitos, Länsi Suomen ympäristölupavirasto, , dnro LSY 2002 Y 165, nro 16/2006/2. Jakomäen huippulämpökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus, , dnro UUS 2004 Y , No YS 36. Lassilan huippulämpökeskus, Länsi Suomen ympäristölupavirasto, , dnro LSY 2004 Y 382, nro 10/2007/2.

3 3 (8) Lassilan huippulämpökeskus, Länsi Suomen ympäristölupavirasto, , dnro LSY 2007 Y 353, nro 21/2008/2, myönnetyn ympäristöluvan muuttaminen. Munkkisaaren huippulämpökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus, , dnro UUS 2004 Y 72 11, No YS 885. Munkkisaaren huippulämpökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus, , dnro UUS 2006 Y , No YS 84, myönnetyn ympäristöluvan muuttaminen. Myllypuron huippulämpökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus, , dnro UUS 2004 Y 867, No YS 681. Myllypuron huippulämpökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus, , dnro UUS 2007 Y 587, No YS 231, myönnetyn ympäristöluvan muuttaminen. Patolan huippulämpökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus, , dnro UUS 2004 Y , No YS Ruskeasuon huippulämpökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus, , dnro UUS 2004 Y 877, No YS 682. Ruskeasuon huippulämpökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus, , dnro UUS 2007 Y 588, No YS 232. Salmisaaren voimalaitokset, Länsi Suomen ympäristölupavirasto, , dnro LSY 2004 Y 381, nro 3/2007/2. Kellosaaren kaasuturbiinilaitos, Länsi Suomen ympäristölupavirasto, , dnro LSY 2004 Y 383, nro 4/2007/2. Vuosaaren voimalaitokset, Länsi Suomen ympäristölupavirasto, , dnro LSY 2002 Y 166, nro 7/2005/2. Vuosaaren huippulämpökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus, dnro UUS 2004 Y , No YS ILMANLAADUN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMA Pääkaupunkiseudun energiatuotantolaitosten toiminnan vaikutuksia ilmanlaatuun on tarkkailtu yhteistarkkailuna vuodesta 1989 lähtien. Helsingin Energia esittää, että sen Helsingissä sijaitsevien energiantuotantolaitosten toiminnan vaikutuksia ilmanlaatuun tarkkaillaan yhteistarkkailuna osana YTV:n ilmanlaadun tarkkailua vuosina Yhteistarkkailu pitää sisällään seuraavat tarkkailut: rikkidioksidipitoisuuden jatkuvat mittaukset kahdella asemalla typen oksidien pitoisuuksien (NO ja NO 2 ) jatkuvat mittaukset kolmella asemalla

4 4 (8) SUUNNITELMAN KÄSITTELY Suunnitelmasta tiedottaminen hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien jatkuvat mittaukset kahdella mittausasemalla pienhiukkaspitoisuuksien jatkuvat mittaukset yhdellä mittausasemalla otsonipitoisuuksien jatkuvat mittaukset yhdellä mittausasemalla Kyseiset mittaukset voidaan suorittaa millä tahansa tarkoitukseen soveltuvalla YTV:n ilmanlaadun mittausasemalla. Mittaustulokset julkaistaan reaaliaikaisesti internetissä ja raportoidaan neljännesvuosi ja vuosiraporteissa. Arvio energiantuotantolaitoksien vaikutuksista ilmanlaatuun raportoidaan seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Energiantuotantolaitokset osallistuvat pääkaupunkiseudun ilmanlaadun luontovaikutusten seurantaan. Bioindikaattoriseuranta toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2009 Uudellamaalla ja Itä Uudellamaalla. Tarkkailusuunnitelma on esitetty kokonaisuudessaan tämän päätöksen liitteessä 1. Ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelman vireillä olosta on tiedotettu kuuluttamalla Uudenmaan ympäristökeskuksen sekä Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin ja Kauniaisten kaupungin ilmoitustauluilla Suunnitelman vireillä olosta ja kuulutusajasta on tiedotettu Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet nimisissä lehdissä. Lausunnot Ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelmasta on pyydetty lausunto Helsingin kaupungin ympäristönsuojelulautakunnalta, Espoon kaupungin ympäristönsuojelulautakunnalta, Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulautakunnalta sekä Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojelulautakunnalta. Espoon kaupungin ympäristölautakunta on todennut päivätyssä lausunnossa seuraavaa: Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten ilmanlaatuvaikutusten yhteistarkkailusuunnitelma vuosiksi on laadittu siten, että se tuottaa energiantuotantolaitosten ympäristölupien edellyttämät tiedot ilmanlaadusta. Kivihiiltä polttoaineena käyttävien laitosten päästöissä on raskasmetalleja. Leppävaaran mittausasemalla on tarkoitus lopettaa raskasmetallimääritykset, mutta Kallion mittausasemalla aloitetaan hengitettävien hiukkasten sisältämien raskasmetallipitoisuuksien määrittäminen. Muutos on perusteltu, koska Kallion mittausasema sijaitsee Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitosten vaikutuspiirissä. Tervetullut pienhiukkasten mittausten aloittaminen Leppävaaran, Tikkurilan ja uudella pienpolton vaikutuksia seuraavalla mittausasemalla. Pienhiukkasmittauksia jatketaan lisäksi Luukissa, Mannerheimintiellä ja Kalliossa sekä satamatoiminnan vaikutuksia seuraavalla mittausasemalla. Pienhiukkaset ovat tulossa EU:n direktiiviehdotuksen mukaan säänte

5 5 (8) Muistutukset ja mielipiteet lyn piiriin, ja niiden vuosipitoisuuden tavoite ja raja arvoksi on ehdotettu 24 µg/m 3. Tavoitearvo tulisi saavuttaa vuoteen 2010 mennessä ja rajaarvo, jota ei saa ylittää, vuoden 2015 alkuun mennessä. Pienhiukkasten mittaustietoa on tähän asti pääkaupunkiseudulla niukasti, mutta tämän suunnitelman mukaan tietoa saadaan riittävästi. Pääkaupunkiseudun pienhiukkaspitoisuudet arvioidaan eurooppalaisittain alhaisiksi ja olevan liikenneympäristössä µg/m 3. Bioindikaatoriseurannassa on tarkoitus lopettaa neulasanalyysit, koska niiden tuottama tieto ei ole tyydyttävää. Sateiden vaikutus neulasten pinnalla oleviin hiukkasiin on merkittävä, joten määritysten tulokset eivät ole vertailukelpoisia. Bioindikaattoriseurannan neulasanalyysien tilalle lautakunta ehdotaa harkittavaksi raskasmetallimäärityksiä kivihiilivoimalaitosten vaikutuspiirissä esim. sammalpallokartoituksin tai maaperämäärityksin. Mitattavia raskasmetalleja ovat Hg, Cd, Pb, Ni, Zn, Cr ja As. Vantaan kaupungin ympäristölautakunta on todennut päivätyssä lausunnossa seuraavaa: Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen ilmanlaatuvaikutusten yhteistarkkailua jatketaan. Ilmanlaadun seurantayhteistyön jatkaminen ja uusien yhteistyökumppanien saaminen mukaan yhteistarkkailuun on myös kannatettavaa. Ilmanlaadun mittaukset ovat tärkein ilmanlaadun seurantamenetelmä. YTV:n ilmanlaadun mittauksilla täytetään myös pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten ilmanlaadun seurantavelvoite. Mittaustietojen täydentäminen päästökartoituksilla, bioindikaattoriseurannalla ja arvioimalla epäpuhtauspitoisuuksia leviämismallien avulla on tärkeää ja niitä tulee seurannassa jatkaa. Ilmanlaadun seurantaa on tarkoitus uudistaa siten, että YTV:n mittausverkko tuottaa riittävää ja ajantasaista tietoa ilmanlaadusta pääkaupunkiseudun ja muuttuvan lainsäädännön tarpeiden mukaisesti. Mittausverkon laajentaminen kahdella uudella mittausasemalla pienpolton sekä satamatoiminnan ja laivaliikenteen ilmanlaatuvaikutusten seurantaan on perusteltua. Mittauksilla saadaan tarpeellista tietoa pienpolton ja satamatoiminnan vaikutusten arvioimiseksi. Ympäristölautakunnalla ei ole huomautettavaa yhteistarkkailusuunnitelmasta ja puoltaa suunnitelman hyväksymistä. Asian johdosta ei ole esitetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

6 6 (8) Hakijan kuuleminen ja vastine Helsingin Energialle on varattu mahdollisuus antaa vastine asiasta annettujen lausuntojen johdosta. Helsingin Energia sanoo saapuneessa vastineessa seuraavaa: Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan lausunnosta Helsingin Energialla ei ole huomautettavaa. Espoon kaupungin ympäristölautakunnan lausunnossa on ehdotettu raskasmetallimäärityksiä. Helsingin Energian toteaa vastineessa, että pääkaupunkiseudulla raskasmetalleja on mitattu kokonaisleijumasta vuodesta 200 lähtien. Raskasmetallien pitoisuudet ovat olleet selvästi tavoitearvojen alapuolella. Helsingin Energia katsoo, että yhdellä mittausasemalla tehtävä hengitettävien hiukkasten raskasmetallipitoisuuksien määrittäminen on riittävä voimalaitosten raskasmetallipäästöjen vaikutuksen tarkkailuksi eikä lisämäärityksiä sammalpallokartoituksin tai maaperäanalyysein tarvita. VIRANOMAISEN RATKAISU Uudenmaan ympäristökeskus hyväksyy esitetyn ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelman. Ilmanlaatua on tarkkailtava tämän päätöksen liitteessä 1 olevan /korjattu päivätyn suunnitelman ja seuraavien määräysten mukaisesti. 1. Raportti edellisvuoden ilmanlaadun tarkkailusta on toimitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Vuonna 2009 toteutettavan bioindikaattoriseurannan raportti on toimitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille viimeistään (YSL 46 ) 2. Ilmanlaadun tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Tarkkailusuunnitelmaan tehtävät muutokset on esitettävä hyväksyttäväksi ennen niiden käyttöönottoa. (YSL 46 ) 3. Helsingin Energian on esitettävä suunnitelma ilmanlaaduntarkkailun jatkamisesta vuoden 2013 jälkeen hyväksyttäväksi toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään (YSL 46 ) RATKAISUN PERUSTELUT Esitetty suunnitelma täyttää ympäristönsuojelulain 46 :ssä ja laitoksien ympäristöluvissa asetetut vaatimukset. Suoritettavan tarkkailun avulla saadaan luotettavaa tietoa Fortum Power and Heat Oy:n Espoossa sijait

7 7 (8) sevien laitoksien päästöjen vaikutuksista pääkaupunkiseudun ilmanlaatuun. Espoon kaupungin ympäristölautakunta on lausunnossa ehdottanut raskasmetallimäärityksiä kivihiilivoimalaitosten vaikutuspiirissä esim. sammalpallokartoituksin tai maaperämittauksin. Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että raskasmetallimäärityksiä ei ole tarpeen tehdä. Ilman raskasmetallipitoisuudet ovat niin alhaisia, että luotettavien tuloksien saaminen on epävarmaa. Toisaalta näytteiden avulla arvioitaisiin alueen yleistä kuormitusta eikä kivihiilivoimalaitoksien aiheuttamaa kuormitusta. Tarkkailun tuloksista on raportoitava laitoksien valvontaviranomaisille. Raportin tekemiselle ja viranomaisille toimittamiselle annettu puolen vuoden aika on kohtuullinen, mahdollista toteuttaa ja esitetyn suunnitelman mukainen. Bioindikaattoriseurannan tulosten raportoinnille asetettu raportointiaika on työsuunnitelman mukainen. (määräys 1.) Tarvittaessa esitettyä suunnitelmaa voidaan muuttaa Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Muutokset eivät saa heikentää tarkkailun tulosten luotettavuutta. Tarkkailua ei saa muuttaa ennen kuin Uudenmaan ympäristökeskus hyväksyy muutokset. (määräys 2.) Esitetty ilmanlaaduntarkkailusuunnitelma kattaa vuodet Laitoksien ympäristöluvissa on toiminnanharjoittaja velvoitettu tarkkailemaan laitoksen toiminnan vaikutuksia ilmanlaatuun toistaiseksi. Täten toiminnanharjoittajan on esitettävä ilmanlaadun tarkkailusta vuoden 2013 jälkeen suunnitelma hyväksyttäväksi toimivaltaiselle viranomaiselle. (määräys 3.) PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Uudenmaan ympäristökeskus määrää, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. (YSL 101 ) Perustelut Suunnitelma koskee jo toiminnassa olevien laitoksien päästöjen vaikutusten tarkkailua. Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että ilmanlaatua on tarpeen tarkkailla suunnitelmassa ja tässä päätöksessä esitetyssä laajuudessa välittömästi, jotta toimintojen vaikutukset ilmanlaatuun saadaan selvitettyä luotettavasti ja aiemmin tarkkailusta saatuihin tuloksiin vertailukelpoisesti. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 46, 101 Valtion maksuperustelaki (150/1992) Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006)

8 8 (8) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (1387/2006) alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista olevan maksutaulukon mukaisesti. Tarkkailusuunnitelman käsittelystä perittävä maksu on 440. Päätös Tiedoksi Helsingin Energia Helsingin kaupunki Länsi Suomen ympäristölupavirasto YTV Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä MUUTOKSENHAKU Uudenmaan ympäristökeskus tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin ja Kauniaisten kaupungin ilmoitustauluilla sekä ilmoittamalla asiasta sanomalehdessä. Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Länsi Suomen ympäristölupavirastolta kirjallisesti. (YSL 46 ) Oikeus hakea oikaisua päätökseen on suunnitelman esittäjällä, niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 97 ) Oikaisuosoitus on liitteenä. Osastopäällikkö Eija Lehtonen Ylitarkastaja Teemu Lehikoinen Päätöksestä lisätietoja antaa ylitarkastaja Teemu Lehikoinen, puh LIITTEET Liite 1: Ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelma Liite 2: Oikaisuosoitus

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1348

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1348 PÄÄTÖS Helsinki 30.9.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2008 Y 284 119 No YS 1348 ASIA Päätös Fortum Power and Heat Oy:n Espoon energiantuotantolaitosten ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelmasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1350

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1350 PÄÄTÖS Helsinki 30.9.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2008 Y 295 119 No YS 1350 ASIA Päätös Vantaan Energia Oy:n Vantaalla sijaitsevien energiantuotantolaitosten ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelmasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 3133/11.01.01/2013 76 Espoon ympäristölautakunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen yhteistarkkailusuunnitelmasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (6) 239 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle yhteistarkkailusuunnitelmasta HEL 2013-009102 T 11 00 02 UUDELY/261/07.00/2013 UUDELY/290/07.00/2013

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 376. Päätös pohjaveden tarkkailusuunnitelmasta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 376. Päätös pohjaveden tarkkailusuunnitelmasta. PÄÄTÖS Helsinki 20.3.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0195Y0056 119 UUS 2004 Y 714 119 No YS 376 ASIA Päätös pohjaveden tarkkailusuunnitelmasta. LAITOKSET / TOIMINNAT Ovako Wire Oy Ab Koverharin terästehdas

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2014 2018 13.5.

EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2014 2018 13.5. EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN ILMANLAA- TUVAIKUTUSTEN YHTEISTARKKAILUSUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 214 218 13.5.213 1 SUUNNITELMAN TAUSTA Pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1591

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1591 PÄÄTÖS Helsinki 30.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 519 111 No YS 1591 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Mankkaan kaatopaikan sulkemistoimintojen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 139. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 64 :n mukainen päätös poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 139. Ympäristönsuojelulain (86/2000) 64 :n mukainen päätös poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 5.2.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 115 No YS 139 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 64 :n mukainen päätös poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Helsinki No YS Nordica Re (Finland) Oy Tallbergin puistotie Helsinki

Helsinki No YS Nordica Re (Finland) Oy Tallbergin puistotie Helsinki YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 27.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-215-111 No YS 1004 ASIA Kursivoitu kohta on korjattu hallintolain 51 :n perusteella Uudenmaan ympäristökeskuksessa 10.9.2009.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS Päätös vesientarkkailuohjelmasta. Kiinteistö Oy Vantaan Kalliolehto Minttupolku Espoo

PÄÄTÖS. No YS Päätös vesientarkkailuohjelmasta. Kiinteistö Oy Vantaan Kalliolehto Minttupolku Espoo PÄÄTÖS Helsinki 1.9.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2005-Y-590-119 No YS 1039 ASIA Päätös vesientarkkailuohjelmasta. TOIMINNAN HARJOITTAJA Kiinteistö Oy Vantaan Kalliolehto Minttupolku 7 02920

Lisätiedot

Alppilan lämpökeskus, Tivolitie 12, Helsinki. Hanasaaren lämpökeskus, Parrukatu 1-3, Helsinki. Hanasaari B-voimalaitos, Parrukatu 1-3, Helsinki

Alppilan lämpökeskus, Tivolitie 12, Helsinki. Hanasaaren lämpökeskus, Parrukatu 1-3, Helsinki. Hanasaari B-voimalaitos, Parrukatu 1-3, Helsinki Päätös UUDELY/5612/2018 3.10.2018 Annettu julkipanon jälkeen Asia Suunnitelman esittäjä Päätös Helen Oy:n Helsingissä sijaitsevien energiantuotantolaitosten ilmanlaadun yhteistarkkailusuunnitelmasta vuosiksi

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 894

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 894 PÄÄTÖS Helsinki 28.6.2005 Dnro UUS 2005 Y 268 14 Annettu julkipanon jälkeen No YS 894 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Jätevesilietteen mädätyslaitos Topinojan lietteenkäsittelyalue Pitkäsaarenkuja, Turku

Jätevesilietteen mädätyslaitos Topinojan lietteenkäsittelyalue Pitkäsaarenkuja, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 29/2010/2 Dnro ESAVI/484/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Biovakka Suomi Oy:n Topinojan jätevesilietteiden

Lisätiedot

YTV:n ja energiantuotantolaitosten ilmanlaadun yhteistarkkailutyöryhmä Ehdotus /korjattu

YTV:n ja energiantuotantolaitosten ilmanlaadun yhteistarkkailutyöryhmä Ehdotus /korjattu YTV:n ja energiantuotantolaitosten ilmanlaadun yhteistarkkailutyöryhmä Ehdotus 11.4.2008 /korjattu 28.8.2008 EHDOTUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN ILMANLAADUN YHTEIS- TARKKAILUSUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

Helsinki No YS 388

Helsinki No YS 388 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 19.3.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 591 111 No YS 388 ASIA Päätös Lemminkäinen Oyj:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA Inkoossa sijaitsevan hevostallin ja siihen liittyvän hevosenlantaa polttoaineenaan käyttävän lämpökeskuksen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1529

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1529 PÄÄTÖS Helsinki 31.10.2008 Dnro UUS 2007 Y 546 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 1529 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 1466

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 1466 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 8.12.2004 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2002 Y 549 121 No YS 1466 ASIA Päätös ympäristölupapäätöksessä No YS 1115/1.10.2003 määrätyn tarkkailun jatkamisesta ja muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 7.2.2006 Dnro UUS 2005 Y 739 114 Annettu julkipanon jälkeen No YS 202 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

Helsinki No YS 1471

Helsinki No YS 1471 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 25.11.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2004-Y-857-111 No YS 1471 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen, St1 Oy:n Helsingin keskusvaraston (Laajasalo) toimintaa

Lisätiedot

Helsinki No YS 536. Fortum Power and Heat Oy PL FORTUM

Helsinki No YS 536. Fortum Power and Heat Oy PL FORTUM YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 24.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 431 111 No YS 536 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 110/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/352/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 110/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/352/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 110/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/352/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Vaskiluodon Voima Oy:n

Lisätiedot

Helsinki No YS 232

Helsinki No YS 232 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.2.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 588 111 No YS 232 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Helsingin Ruskeasuossa

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila.

Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö ) tarkkailusuunnitelman hyväksymistä, Humppila. Etelä-Suomi Päätös Nro 60/2011/1 Dnro ESAVI/119/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.7.2011 ASIA Hakemus, joka koskee PMA-Yhtymä Oy:n käytöstä poistetun teollisuuskaatopaikan (kiinteistö 103 402-45-1)

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

Suominen Joustopakkaukset Oy Tampereen tehdas Vestonkatu Tampere

Suominen Joustopakkaukset Oy Tampereen tehdas Vestonkatu Tampere Valvonta- ja ympäristölupaosasto PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Päivämäärä Diaarinumero Puh. (03) 2420 111 30.3.2004 1900Y0356-111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n

Lisätiedot

Pohjankurun sataman ruoppausmassan kuivatusta koskeva ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupahakemus, Raasepori

Pohjankurun sataman ruoppausmassan kuivatusta koskeva ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupahakemus, Raasepori Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2012/1 Dnro ESAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2012 ASIA Pohjankurun sataman ruoppausmassan kuivatusta koskeva ympäristönsuojelulain (86/2000) mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 61/2010/1 Dnro LSSAVI/164/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 22.6.2010 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee uutta porsastuotantotoimintaa

Lisätiedot

Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus, Rusko.

Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus, Rusko. Etelä-Suomi Päätös Nro 71/2010/3 Dnro ESAVI/405/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2010 ASIA Sikalan perustamista koskeva ympäristölupahakemus, Rusko. HAKIJA Arto Heikkilän perikunta Timo Heikkilä,

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 19/2018/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/5454/2017 Annettu julkipanon jälkeen 15.2.2018 ASIA HAKIJA HAKEMUS Saarinevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan raukeaminen, Veteli Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys

ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys Päätös UUDELY/5911/2015 21.2.2018 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annettu määräys VELVOITETTAVA Fortum Power and Heat Oy, Tapiolan lämpökeskus, Ahertajantie 4 Fortum

Lisätiedot

Tarkkailuvelvolliset. Vapo Oy, Kanteleen Voima Oy, Kokkolan Energia Oy ja Keski- Pohjanmaan Turvetuotanto Oy. Asian vireilletulo

Tarkkailuvelvolliset. Vapo Oy, Kanteleen Voima Oy, Kokkolan Energia Oy ja Keski- Pohjanmaan Turvetuotanto Oy. Asian vireilletulo Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen Päätös Kalajoen vesistöalueen turvetuotantoalueiden vaikutustarkkailusuunnitelman hyväksymisestä vuodesta 2019 alkaen ympäristönsuojelulain 64 :n mukaisesti Tarkkailuvelvolliset

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi.

PÄÄTÖS. Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus ympäristöluvan 0901Y05656/111 ( ) lupamääräysten tarkistamiseksi. PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 22.9.2009 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. 020 610 110 Dnro 0901y0656/111 Telefaksi (014) 614 273 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain 55 mukainen hakemus

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f) Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2013/1 Dnro ESAVI/387/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.3.2013 ASIA Päätös JR-Osa Oy:n autojen ja koneiden purkamotoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542 PÄÄTÖS Helsinki 24.4.2007 Dnro UUS 2007 Y 153 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 542 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki 29.5.2007. No YS 719. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. Helsinki 29.5.2007. No YS 719. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 29.5.2007 Dnro UUS 2007 Y 216 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 719 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 979

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 979 PÄÄTÖS Helsinki 20.8.2009 Dnro UUS-2009-Y-348-115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 979 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Helsinki No YS 441

Helsinki No YS 441 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.4.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 69 111 No YS 441 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1655

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1655 PÄÄTÖS Helsinki 28.11.2008 Dnro UUS 2008 Y 597 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 1655 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 12.12.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2008 Y 528 111 No YS 1752 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee ThermiSol

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1 PÄÄTÖS Helsinki 3.1.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 145 113 No YS 1 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Porlammin Potka Oy:n

Lisätiedot

Asia on tullut vireille Ympäristönsuojelulain 58

Asia on tullut vireille Ympäristönsuojelulain 58 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2014/1 Dnro ESAVI/249/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2014 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Suomen Sokeri Oy:n Porkkalan sokeritehtaan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Tuusula

Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Tuusula Etelä-Suomi Päätös Nro 116/2011/1 Dnro ESAVI/654/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2011 ASIA Lemminkäinen Infra Oy:n Sammonmäen asfalttiaseman toimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Puh. (013)* Dnro 0795Y0215 (121)

Puh. (013)* Dnro 0795Y0215 (121) POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS PL 69, 80101 Joensuu Puh. (013)*1411 PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2004 Dnro 0795Y0215 (121) 1 ASIA Ympäristölupa, joka koskee Rääkkylän kunnan kirkonkylän jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoitteluradan toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen lupahakemuksen

Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoitteluradan toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen lupahakemuksen Päätös Etelä-Suomi Nro 143/2013/1 Dnro ESAVI/331/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2013 ASIA Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoitteluradan toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen mittaussuunnitelma, Hämeenlinna.

Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen mittaussuunnitelma, Hämeenlinna. LIITE 2 Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/2 Dnro ESAVI/432/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 ASIA Demolite Oy:n Tuuloksen kestopuun kierrätysterminaalin ympäristölupapäätökseen liittyvä ympäristömeluselvityksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2008/1 Dnro LSY 2008 Y 113

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 46/2008/1 Dnro LSY 2008 Y 113 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 46/2008/1 Dnro LSY 2008 Y 113 Annettu julkipanon jälkeen 7.10.2008 ASIA Boliden Harjavalta Oy:n Harjavallan tehtaiden ympäristölupapäätöksen nro 49/2004/1

Lisätiedot

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki.

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2014/1 Dnro ESAVI/72/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 28

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 28 PÄÄTÖS Helsinki 13.1.2009 Dnro UUS 2009 Y 3 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 28 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot