LVI-SELOSTUSOSA. KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A Kittilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI-SELOSTUSOSA. KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä 01665-001"

Transkriptio

1 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A Kittilä

2 2 G00.00 YLEISTÄ ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA Kohde RAKENNUTTAJA LVI-suunnittelu... 5 G01.00 LVI-HANKINTOJEN JA TÖIDEN YLEISET VAATIMUKSET... 6 G01.12 PUTKIHANKINNAT JA -TYÖT... 6 G04 LVI-TUOTTEET (LAITTEISTOT, KONEET, LAITTEET, VARUSTEET JA TARVIKKEET)... 6 G04.12 LVI-TUOTTEIDEN SÄHKÖTUOTTEET (LAITTEISTOT, KONEET, LAITTEET, VARUSTEET JA TARVIKKEET)... 8 G06 ASENNUSTYÖ... 8 G06.00 ASENNUSTYÖN YLEISET VAATIMUKSET... 8 G06.14 LVI-TUOTTEIDEN KIINNITYS JA KANNATUS... 9 G06.23 LVI-JÄRJESTELMIEN JA TUOTTEIDEN MERKINNÄT... 9 G06.90 ERISTÄMINEN G08.21 TOIMINTATARKASTUKSET G08.23 SÄÄDÖT JA MITTAUKSET G08.31 LUOVUTUS- JA KÄYTTÖASIAKIRJAT G08.32 VASTAANOTTOTARKASTUS G08.50 TAKUUAJAN TOIMENPITEET G08.51 TAKUUHUOLTO G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT G LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN PERUSVAATIMUKSET G OLEVAT LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT G LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN ASENNUSTYÖN PERUSVAATIMUKSET G LÄMMITYSVERKOSTON MERKINTÄ G MERKINTÖJEN YLEISET G LAITTEIDEN MERKINNÄT G PUTKISTOJEN MERKINNÄT G LAITE- JA ASENNUSTAPATARKASTUKSET G SÄÄDÖT JA MITTAUKSET G SÄÄTÖJEN JA MITTAUSTEN PERUSVAATIMUKSET G LÄMMITYSVERKOSTON SÄÄTÖ G RAKENNUSAUTOMAATIOTOIMINTOJEN VIRITYS G TARKISTUSMITTAUKSET G11 LÄMMÖNTUOTANTO G1110 KAUKO- JA ALUELÄMPÖ G1111 LÄMMÖNJAKOKESKUKSET G PERUSVAATIMUKSET G ASENNUS G VARUSTEET G12 LÄMMÖNJAKELU... 17

3 G1211 PUTKISTOT G1230 VENTTIILIT G PERUSVAATIMUKSET G1231 SULKUVENTTIILIT G1232 LINJASÄÄTÖVENTTIILIT G1236 PATTERIVENTTIILIT G1240 PUTKISTOVARUSTEET G1250 PAISUNTA- JA VAROLAITTEET G PERUSVAATIMUKSET G1251 PAISUNTA-ASTIAT G1252 VAROVENTTIILIT G13 LÄMMÖNLUOVUTUS G1310 PATTERILÄMMITYS G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT G VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON YLEISET LAATUVAATIMUKSET G3 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT G3113 HUIPPUIMURIT G9 ERISTYS G9015 ERISTYSTYÖN SUORITTAMINEN G9016 ERISTYKSEN SUOJAAMINEN G9017 PERUSEDELLYTYKSET G9018 ERISTYSTUOTTEET G9024 ERISTEIDEN KIINNITYS G PUTKISTOT, KANAVISTOT G9026 VALMIS ERISTYS

4 4 G00.00 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA Kohde Kittilän Yläaste Valtatie 9 A Kittilä Laatu ja tarkoitus: Toimenpiteet: Suunnitelmien mukaiset työt. Kaukolämpöön liittyminen ja vaihtimen hankinta asennuksineen. Patteriventtiilien ja termostaattiosien uusiminen (yläaste ~ 40 kpl ). Linjasäätöventtiilien asennus suunnitelman mukaiset venttiilit ja nykyisten. venttiilien esisäätöarvojen asettaminen. Lämmitysverkoston sykehuuhtelu. Lämmitysverkoston perussäätäminen. Pattereiden irroitus ja huuhtelu. Kalusteiden siirto ja takaisin asennus pattereiden irroitusta varten. Työpajarakennuksessa Yläasteelle lähtevien aluelämpöputkien tulppaukset. Sähkötyöt (Sähköinsinööritoimisto Esko Laakson Oy suunnitelmien mukaisesti) RAKENNUTTAJA Kittilän kunta Valtatie Kittilä Kiinteistöpäällikkö Mikko Pahkala Puhelin: Tekninen johtaja Lauri Kurula Puhelin:

5 LVI-suunnittelu LVI- suunnittelu Pohjola Oy Jääkärinkatu TORNIO LVI-suunnittelija Petri Pohjola Puhelin www lvi-suunnittelupohjola.fi LVI-suunnittelija Janne Järlström Puhelin www lvi-suunnittelupohjola.fi

6 6 G01.00 LVI-hankintojen ja töiden yleiset vaatimukset LVI-urakoitsijoita/-toteuttajia koskevat velvoitteet esitetään seuraavissa hankkeen kaupallisissa asiakirjoissa: urakkasopimuksessa urakkaneuvottelupöytäkirjassa Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa YSE 1998 tarjouspyynnössä ja ennen tarjouksen antamista annetuissa lisäselvityksissä urakkaohjelmassa tai muissa sopimuskohtaisissa urakkaehdoissa LVI urakkaan kuuluvat: Putkiurakka Sähköurakka (LVU/PU) Rakennuttajan erillishankinnat: Automatiikkaurakka Nimettyyn LVI-urakkaan kuuluvat lisäksi hankkeen teknisissä asiakirjoissa tälle urakoitsijalle/toteuttajalle osoitetuissa LVI-selostuksen osissa, luvuissa, kohdissa ja alakohdissa sekä LVI-piirustuksissa tms. LVI asiakirjoissa esitetyt velvoitteet, jotka koskevat tarvikkeita, asennustyötä, laadunvarmistusta ja käyttöönottoa. Toteuttajan edustajilla on työmaalla oltava käytettävissään Talotekniikka RYL 2002 osa 1 G01.12 Putkihankinnat ja -työt LVI-selostuksen luvut, kohdat ja alakohdat, jotka kuuluvat putkihankintoihin ja -töihin. G0 LVI-järjestelmien yhteiset laatuvaatimukset G1 Lämmitysjärjestelmät G2 Vesi -ja viemärijärjestelmät G3 Ilmanvaihtojärjestelmät G9 Eristys G04 LVI-tuotteet (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet) G04.00 LVI-tuotteiden (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet) yleiset vaatimukset LVI-tuotteiden on täytettävä niille sopimusasiakirjoissa asetetut vaatimukset.

7 LVI-tuotteiden tulee olla aiottuihin käyttötarkoituksiin virallisesti hyväksyttyjä, SFS- tai SFS-ENstandardinmukaisia tai tyyppihyväksyttyjä, jos sellaisia on saatavissa. Työmaalle toimitettavien tuotteiden on oltava ehjiä ja ennen käyttämättömiä. 7 LVI-tuotteiden käsittely- ja varastointiohjeet toimitetaan työmaan käyttöön viimeistään tuotteiden toimittamisen yhteydessä. LVI-tuotteissa, niiden pakkauksissa ja niiden toimitusasiakirjoissa on oltava merkinnät sekä käsittely- ja varastointiohjeet, joiden perusteella on tarvittaessa todettavissa mm. valmistaja/maahantuoja tuotteen nimi valmistusvuosi rakennepaine paino tukipisteet kuljetuksia ja siirtoja varten käsittelyohjeet varastointiohjeet. Käsittelyohjeessa esitetään suositeltavat nosto- ja siirtotavat ottaen huomioon koko kuljetusketju tehtaalta asennuspaikalle. Lisäksi esitetään ohjeet käsittelystä työmaaolosuhteissa. Vahingollisista käsittelytavoista varoitetaan erikseen. Varastointiohjeessa selvitetään erikseen lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen varastoinnin edellyttämät toimenpiteet ja varastointiolosuhteille asettamat vaatimukset. LVI-tuotteista on oltava asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Niistä on tarvittaessa käytävä ilmi esimerkiksi valmistaja/maahantuoja virallinen hyväksyntätodistus tai CE-merkintä paino tukipisteet kuljetuksia, siirtoja ja asennusta varten käsittely-, varastointi-, suojausohjeet asennuksen aikana ja sen jälkeen liittäminen rakenteisiin (esimerkiksi vedeneristys, paloturvallisuus) liitoskoot ja liittäminen muihin LVI-järjestelmiin ja LVI-tarvikkeisiin liitännät sähkö- ja rakennusautomaatiojärjestelmiin puhdistusohjeet käyttö- ja työturvallisuuteen liittyvät asiat. LVI-tuotteiden asennus-, puhdistus- ja käyttöönotto-ohjeiden on oltava työmaalla ennen kyseisten tuotteiden asennustöiden aloittamista. Asennusohjeessa selvitetään, millaiset asennusalustat ja -olosuhteet tarvitaan, miten ja missä järjestyksessä laitteen osat asennetaan paikalleen ja liitetään toisiinsa. Siinä esitetään tiiviyteen vaikuttavat seikat, kuten liitosten tiivisteiden tarkistaminen ennen liittämistä sekä liitosten tekeminen. Lisäksi esitetään laiteosiin asennuksessa ja paikalleen asennettuina kohdistuvat sallitut kuormat rajoituksineen. LVI-tuotteista on oltava tuote- ja/tai ympäristöselosteet, joissa esitetään niiden valmistus- ja käyttöohjetietojen lisäksi tarvittaessa esimerkiksi rakennepaine kokonaispaino valmistusmateriaalit materiaalien paino-osuudet virtaustekniset ominaisuudet tuotot

8 tehot hyötysuhteet sähkötehokkuus SFP suositeltavat huoltovälit tavoitteellinen käyttöikä kierrätettävissä olevat osat tavoitekäyttöiän jälkeen ympäristölle haitalliset aineet ongelmajätteet LVI-tuotteisiin liittyvien sähkötuotteiden (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet) ominaisuudet tehot hyötysuhteet kotelointiluokka tavoitteellinen käyttöikä suositeltavat huoltovälit kierrätettävissä olevat osat tavoitteellisen käyttöiän jälkeen ympäristölle haitalliset aineet ongelmajätteet äänitekniset ominaisuudet paloturvallisuuteen liittyvät ominaisuudet pintakäsittelyn kestävyysluokka purkuvaiheessa huomioitavat seikat, esimerkiksi ympäristölle haitalliset aineet ja ongelmajätteet. G04.12 LVI-tuotteiden sähkötuotteet (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet) LVI-tuotteiden sähkötuotteet ovat nimellisarvoiltaan yleensä 400/230 V, 50 Hz ja niiden on sovelluttava TN-S-johdinjärjestelmään. Sähkötuotteiden kotelointiluokan on oltava käyttöpaikan tilaluokan mukainen ja pintakäsittelyn tilaluokan kestävyysluokan mukainen. Sähkötarvikkeiden on täytettävä kyseistä laitetta tai tarviketta koskevien standardien vaatimukset. LVI-tuotteiden sähkötuotteet valitaan siten, että niiden muodostaman kokonaisuuden elinkaarikustannukset ovat tilaajan kannalta mahdollisimman edulliset. Kohteen toiminnan kannalta erityisen tärkeiden LVI-koneiden moottorit, joiden kierroslukua säädetään taajuusmuuttajalla, varustetaan tarvittaessa käämityksen ylilämpösuojalla. Moottorin taajuusmuuttajan ulostulovirran on oltava vähintään moottorin nimellisvirran suuruinen. LVI-tuotteille laaditaan tarkistetut koneluettelot sähkötietoineen. G06 Asennustyö G06.00 Asennustyön yleiset vaatimukset Ennen asennustyön aloittamista asennustilojen riittävyys ja valmius kyseisten LVI-tuotteiden asentamiseen tarkistetaan. Asennustyö tehdään hyviä työmenetelmiä sekä LVI-tuotteen valmistajan, työt vastaanottavan osapuolen, nimetyn laitoksen ja/tai hyväksytyn tarkastuselimen määräyksiä ja ohjeita noudattaen. Työtehtävissä noudatetaan kunkin työosan, tietyn asennustyön, edellyttämiä luvanvaraisuus-, turvallisuus-, laadunvarmistus- yms. vaatimuksia. 8

9 Nimetyllä työnjohdolla tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämä hankkeen vaativuusluokitusta vastaava kelpoisuus. Työnjohdon on osaltaan huolehdittava työmaan tarkastusasiakirjan päivittämisestä. Toteutuksessa käytetään kunkin työosan vaativuuden edellyttämiä ammattitaitoisia asentajia. Tarvittaessa tekijöiden vaatimuksia vastaava ammattitaito osoitetaan todistuksin, joiden perusteella työlupa voidaan antaa. Asennukset tehdään päivitettyjen piirustusten ja muiden asiakirjojen pohjalta. Työmaalla säilytetään ajantasaisia työpiirustuksia ja muita suunnitelma-asiakirjoja yksi sarja mapitettuna tai muuten sovitun mukaisesti taltioituna. LVI-tuotteiden asennus-, puhdistus- ja käyttöönotto-ohjeiden on oltava työmaalla ennen kyseisten tuotteiden asennustöiden aloittamista, G06.14 LVI-tuotteiden kiinnitys ja kannatus Tartunnat ja kiinnitystarvikkeet eivät saa heikentää sen kiinnitysalustana toimivan rakennusosan laatua tai aiheuttaa sille vaurioita. Valuun asennettavien tartuntojen ja kiinnikkeiden koon, lujuuden, lukumäärän ja muiden ominaisuuksien on oltava sellaisia, että ne kestävät LVI-tuotteista niihin kohdistuvat rasitukset. Kannakointijärjestelmien kannakkeet kiinnitetään alustan rakenteisiin, kannakkeille varattuihin tartuntoihin tai kiinnikkeisiin siten, että kiinnitys on riittävä, kun otetaan huomioon alustan laatu, kannatettava tuote, rakenteelliset palonkestovaatimukset ja alustaan käytön aikana kohdistuvat tavanomaiset rasitukset. Kannakointiin käytetyt (kannakointijärjestelmien) kannakkeet kiinnitetään kiviaineisiin pintoihin kiila-ankkureita ja kiinnitystulppia tai muuta kuormituksen ja palokuorman kestävää kiinnitystapaa käyttäen. Kannakkeet eivät saa vahingoittaa kiinnitysalustaa tai kiinnitettävää tuotetta. Kiinnitettäessä kannakkeita ontelolaattoihin otetaan huomioon laattojen erityinen käyttötarkoitus, esimerkiksi niiden käyttö tuloilmakanavana ja sen kiinnittämiselle aiheuttamat rajoitukset. Kannakkeiden paikat määritellään mittaamalla. Kannakkeet kiinnitetään niille tarkoitettuihin kohtiin, tavallisimmin tasavälein. Kannakkeiden materiaalin, määrän ja suojauksen on oltava sellainen, etteivät asennukset, käytönaikaiset tavanomaiset rasitukset tai palotilanne vioita niitä. -putkien ja kanavien kannakejärjestelmä esim. LVIS- kannakejärjesestelmä Hilti Oy -käyttövesiputkien pinta-asennuskannake kromattu esim. Malk Oy G06.23 LVI-järjestelmien ja tuotteiden merkinnät LVI-tuotteiden merkinnöissä käytetään merkintätapaa, joka on yhdenmukainen kaikille järjestelmien osille. Merkinnät ovat osa kohteen informaatiojärjestelmää. LVI-tuotteen merkinnästä on selvittävä LVI-tuotteesta LVI-asiakirjoissa käytetty tunnus, nimitys ja vaikutusalue. SFS 3701 Putkistojen merkintä virtaavien aineiden tunnuksin. Tunnusvärit ja -kilvet. ST LVIS-merkinnät merkintätarvikkeet kaavioissa esitettyjen laitteiden merkintä kaavioissa esittämättömien laitteiden merkintä 9

10 rakennusautomaatiolaitteiden merkintä valmistajan kilvet. LVI-SELOSTUSOSA 10 G06.90 Eristäminen LVI-tuotteet (laitteistot, koneet, laitteet, varusteet ja tarvikkeet) eristetään turhaa lämmönsiirtymistä ja kondensoitumista vastaan ääni- ja/tai paloteknisesti. G08.21 Toimintatarkastukset Varmistaakseen työnsä laadun toteuttaja luovuttaa LVI-järjestelmät ja -laitteet ensin itselleen ns. itselle luovutuksessa eli toimintatarkastuksessa. Toteuttajan tekemässä toimintatarkastuksessa käydään läpi yksityiskohdittain järjestelmällisesti LVI-järjestelmien ja -laitteiden toimintakokeissa tarkastettavat toiminnot. Toimintatarkastus tehdään yhdessä kyseisten järjestelmien toteuttamiseen osallistuneiden muiden toteuttajien kanssa. Toimintatarkastuksessa havaittujen virheiden ja puutteiden korjaamiseen ryhdytään välittömästi. Toimintatarkastuksista laaditaan pöytäkirja, jota voidaan pitää pohjana toimintakokeissa. G08.22 Toimintakokeet Toimintakokeet pidetään toteuttajien tekemien toimintatarkastusten jälkeen. G08.23 Säädöt ja mittaukset LVI-järjestelmien ja -laitteiden suunnitelmanmukainen toiminta säädetään ja mitataan hyväksyttyjen toimintakokeiden jälkeen. Mittaustulokset ja asetetut säätöarvot kirjataan mittauspöytäkirjoihin ja merkitään laitteille. G08.31 Luovutus- ja käyttöasiakirjat Tilaajalle kootaan luovutusasiakirjat sopimusasiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Ne käydään teknisen käyttäjän kanssa läpi käytön opastuksen kannalta ja luovutetaan tilaajan nimeämälle henkilölle. LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet. Niistä tulee ilmetä mm., miten tuotetta käytetään ja huolletaan oikein ja siten, ettei aiheuteta vaaraa tai haittaa terveydelle. Huoltokirja (käyttö- ja huolto-ohjelma) täydennetään toteutettujen LVIjärjestelmien ja toimitettujen LVI-tuotteiden osalta. Luovutuskansioihin kootaan urakkarajaliitteen mukaiset asiakirjat sekä sovitussa laajuudessa muu suomenkielinen aineisto, kuten konekortit täytettyinä mittaus- ja säätöpöytäkirjat laitteiden huolto- ja käyttöohjeet laitekokonaisuuksien sähkökytkentäkaaviot LVI-järjestelmien rakennusautomaatiokaaviot

11 asennettujen laitteiden esitteet tehokäyrästöineen (esimerkiksi säätöventtiilit, pumput, puhaltimet, lämmönsiirtimet, rakennusautomaatiolaitteet) paljetasaimien asennuspöytäkirjat paine- ja tiiviyskokeiden pöytäkirjat viranomaistarkastusten todistukset laitekohtaiset asiakirjat painelaitteista jäähdytyslaitteiden ym. erityistä huoltoa vaativien laitteiden kokoonpanopiirustukset mahdolliset takuuasiakirjat ja huoltosopimukset Viimeistään vastaanottotilaisuudessa luovutetaan kaksi sarjaa luovutuskansioita. Valvoja tarkastaa luovutuskansiot ja huoltokirjan. Luovutuskansiosarja käsittää vähintään kansion, jossa on päivitetyt suunnitelma-asiakirjat ja kansion, jossa on muut erikseen sovitut asiakirjat. Jokaiseen LVI-järjestelmien laitehuoneeseen toimitetaan laminoituina kyseiseen tilaan asennettujen LVI-järjestelmien lopullisia asennuksia vastaavat säätö- tai kytkentäkaaviot. Ne kiinnitetään näkyvälle paikalle koneiden lähelle. G08.32 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastuksessa todennetaan toteutuksen sopimusasiakirjojen mukaisuus. Vastaanottotarkastus voidaan pitää, kun hankkeen jokaisen toteuttajan LVI-järjestelmiin liittyvät suoritukset ovat sopimusasiakirjojen vaatimusten mukaiset. Jokaisen LVI-järjestelmän vastaava työnjohtaja osallistuu vastaanottotarkastukseen toteuttajan edustajana. G08.50 Takuuajan toimenpiteet Takuuaikana LVI-järjestelmissä havaitut virheet, viat ja puutteet korjataan sopimusasiakirjojen vaatimusten mukaisesti. Takuuajan töistä laaditaan ja ylläpidetään käyttö- ja huolto-ohjeen ja/tai huoltokirjan liitteeksi ja täydennykseksi asiakirjaa, jossa esitetään sovittavassa laajuudessa mm. tiedot urakoitsijoista eri urakoitsijoiden antamien takuiden alkamis- ja päättymispäivämäärät käytönopastustilaisuuksien päivämäärät mittausten ja säätöjen tarkastuksille sovitut päivämäärät takuuhuoltokäyntien aikataulu toimenpiteet takuuhuoltokäyntien yhteydessä mittaustulokset havaitut puutteet LVI-laitteiden käytössä havaitut puutteet käyttö- ja huolto-ohjeessa ja/tai huoltokirjassa. G08.51 Takuuhuolto Tilaaja ilmoittaa mahdollisimman nopeasti takuuhuollosta vastaavalle havaitsemistaan LVIjärjestelmien toimintaa vaarantavista häiriöistä. Huoltoon sisältyy kaikki matkoista, lähetyksistä yms. toimista aiheutuvat kustannukset. Huoltojen edellytetään tapahtuvan normaalina työaikana. 11

12 Mikäli rakennuksessa ilmenee takuun piiriin luettavia vikoja, jotka edellyttävät käyntiä varsinaisten huoltokäyntien välillä, niin välikäynnit kuuluvat takuuseen. Huoltokäynnistä on ilmoitettava rakennuksen vastuunalaiselle hoitajalle vähintään kaksi (2) vuorokautta ennen käyntiä. Laitoksen hoitaja kuittaa kaikki huoltokäynnit. Huoltotoimenpiteistä tulee antaa kirjallinen selvitys rakennuttajalle. Huoltokäynnin yhteydessä on suoritettava kaikkien laitteiden yleistarkastus ja toimintojen kokeilu sekä todettava, että laitteita käytetään suunnitellulla tavalla ja tarkoituksenmukaisesti. Mahdolliset käyttövirheet on oikaistava. Huoltokäynnin yhteydessä takuun puitteissa uusittavat osat ja tarvikkeet sisältyvät huoltoon, mutta kulutustarvikkeet eivät sisälly. Tarvittavien voiteluaineiden yms. aineiden täyttöjen lisääminen, uusittavat laakerit, akselitiivisteet yms. tarvikkeet ja työt kuuluvat huoltoon. Säätö- ja valvontalaitteiden huolto tulee suorittaa valmistajan toimesta. Kaksi (2) kertaa vuodessa tapahtuvien huoltokäyntien väli on vähintään neljä (4) kuukautta ja enintään kahdeksan (8) kuukautta. Takuuajan viimeinen huoltokäynti on suoritettava enintään kahdeksan (8) viikkoa ennen takuuajan päättymistä. Putkiurakoitsijan (LVU) takuuajan huolto: Putkiurakoitsijan kerran takuuaikana suoritettavaan huoltoon kuuluvat seuraavat toimenpiteet: - kaikkien moottoreiden ja muiden laitteiden toiminnan kokeilu, laakeriäänien, tärinän ja lämpenemisen tarkastus ja tarvittavat korjaustoimenpiteet -putkisto- ja venttiilitiivisteiden tarkastus sekä tarvittaessa korjaus -takuuajan lopulla tehtävä laitteiden syöpymissuojaustarkastus siten, ettei ruostumista tai muuta syöpymistä esiinny. Tarvittaessa korjaus -mahdollisten laitevikojen korjaus tarvikkeineen 12 G1 Lämmitysjärjestelmät G Lämmitysjärjestelmien perusvaatimukset Lämmitysjärjestelmän laitteet ja asennukset tehdään Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C1, C2, D2, D3, D5, E1, E3, E9 ja F1 sekä terveydensuojelulain 763/1994 ja -asetuksen 1280/1994 vaatimusten mukaan. Sähkölaitteet ovat sähköturvallisuussäännösten mukaisia. G Olevat lämmitysjärjestelmät Lämmitysjärjestelmä varusteineen G Lämmitysjärjestelmien asennustyön perusvaatimukset Laitteista ja laitekokonaisuuksista laaditaan tarvittavat asennuspiirustukset.

13 Lämmitysjärjestelmissä käytettävien laitteiden valmistajat laativat asennusohjeet, joista ilmenevät vähintään käsittely, ks. kohta G04.22 LVI-piirustuksiin liittyvät toteuttajan laatimat piirustukset varastointi, ks. kohta G04.22 LVI-piirustuksiin liittyvät toteuttajan laatimat piirustukset asennus huolto. Putket ja laitteet sijoitetaan, eristetään tai varustetaan siten, ettei vesi putkistoissa jäädy. G Lämmitysverkoston merkintä G Merkintöjen yleiset Putkistot ja laitteet merkitään yhdenmukaisella, yleisesti tunnetulla merkintätavalla niin, että niistä selviää putkiston ja laitteiden käyttötarkoitus sekä tarvittavat tekniset tiedot. Merkinnät asennetaan helposti luettaviksi. G Laitteiden merkinnät 13 G Putkistojen merkinnät Putket merkitään itseliimautuvilla virtaussuuntanuolilla ja tekstitetyillä merkitsemisteipeillä tai kaiverretuilla kilvillä. Merkintöjä sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen, kattilahuoneeseen, ilmanvaihtokonehuoneeseen ja seinien läpivientikohtiin. Lisäksi merkintöjä sijoitetaan sulku- ja säätöventtiilien läheisyyteen sekä pohjajohdoissa noin 20 metrin välein. Alakaton, kotelon tms. rakenteen sisään jäävät linjasäätöventtiilit ja muut vastaavat laitteet merkitään rakenteen pintaan kiinnitettävällä kilvellä. G Laite- ja asennustapatarkastukset Asennustapa- ja laitetarkastukset tehdään, kun tarkastus on parhaiten suoritettavissa, esimerkiksi ennen putkien peittämistä. Laitetarkastukset suoritetaan kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa urakoitsija hyväksyttää laitehankintansa rakennuttajalla ja suunnittelijalla. Toisessa vaiheessa laitteet sekä niiden asennus ja toimivuus tarkastetaan työmaalla. Tarkastuksissa huomioidaan myös näkyviin jäävien asennusten esteettisyys. Rakennushankkeen LVI-aloituskokouksessa määrätään mm. tarkastuksen laajuus, läsnäolijat ja osapuolten vastuut. G Säädöt ja mittaukset G Säätöjen ja mittausten perusvaatimukset Lämmityslaitteiden suunnitelman mukaiset toiminnat säädetään ja mitataan. Osatarkastusten edellyttämiä mittauksia varten hankitaan mittalaitteet ja koekuormat asiakirjojen edellyttämässä laajuudessa. Mittaustuloksista tehdään pöytäkirja, ja ne merkitään laitetietoihin

14 G Lämmitysverkoston säätö 14 Lämmitysverkosto perussäädetään alustavasti määriteltyjen vesivirtojen ja esisäätöarvojen perusteella, kun lämmitysjärjestelmä otetaan käyttöön. Varsinainen perussäätö tehdään lämmityskaudella, kun vuorokauden keskilämpötila on alle -5 C. Perussäätö voidaan tehdä myös sen jälkeen, kun rakennus on katselmuksessa hyväksytty käyttöön. Tehdystä perussäädöstä laaditaan pöytäkirja, jossa esitetään perussäädön suorittaja, päivämäärä, huonelämpötilat ja säätöhetken ulkolämpötila. Perussäädössä pattereiden termostaatit irroitetaan annetaan lämmön tasaantua, tämän jälkeen huonelämpötilat mitataan ja kirjataan, kirjatut tulokset annetaan suunnittelijalle ja tilaajalle, suunnittelija tekee tarvittavat muutokset, jotka urakoitsija käy korjaamassa ja lämmöt mitataan uudelleen. Tätä toistetaan niin kauan kuin huonelämpötilat keskenään (+-2). G Rakennusautomaatiotoimintojen viritys Tässä kohdassa esitettyjen vaatimusten lisäksi noudatetaan luvussa J71 Rakennusautomaatio esitettyjä vaatimuksia. Ennen säätö- ja viritystoimenpiteitä on ilma-, vesi- ja liuosvirtojen säätöjen oltava tehdyt. Säätö- ja viritystoimenpiteisiin kuuluvat mm. hälytysten toiminnan kokeilu yhteistyössä sähkö- ja automaatiourakoitsijoiden kanssa sekä toimipisteiden viritykset toimimoottorien ohjaamien toimilaitteiden käytön tarkistus lämpötila- ja kosteuspysyvyydet lämpötila-, paine-, kosteus- ym. mittarien ja automaatiolaitteiden kalibrointi ja raja-arvojen asettelu varolaitteiden asettelut ja kokeilut äänimittaukset automaatiojärjestelmien viritys ja säädön tarkistus säätöpiireittäin kellokojeistojen toimiaikojen asetukset ja tarkistukset mittaus- ja virityspöytäkirjojen laadinta. G Tarkistusmittaukset Lämmityslaitteille suoritetaan tarkistusmittauksia asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Mittaukset suorittaa rakennuttajan edustaja omilla tai urakoitsijan mittalaitteilla tai urakoitsija rakennuttajan edustajan läsnä ollessa. Urakoitsija varaa mittalaitteet rakennuttajan käyttöön tarkistusmittausten suorittamiseksi. G11 Lämmöntuotanto G1110 Kauko- ja aluelämpö Kaukolämpölaitteet ja niiden asennus tehdään Suomen Kaukolämpö ry:n rakennusten kaukolämpölaitteita koskevien suositustenmukaisesti sekä viranomaisten antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Lisäksi noudatetaan painelaitelakia 869/1999ja painelaiteasetuksia sekä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksiä. Lämmönjakokeskuksen ensiöpiirin painehäviö säätöventtiileineen

15 saa olla enintään 60 kpa mitoitusvirtaamalla, ellei energialaitos toisin ilmoita. Kaukolämmön ensiöpuolen putkistoja ja niihin liittyviä mittaus- ja käyttölaitteita liitoslaippoihin asti saa asentaa vain lämmönmyyjä tai lämmönmyyjän hyväksymä asennusliike, joka voi olla myös tilaajan valitsema asennusliike. Tehdasvalmisteisten lämmönjakokeskuksien on oltava myös painelaitelakien ja asetusten sekä kauppa ja teollisuusministeriön päätöstenmukaisia. 15 G1111 Lämmönjakokeskukset G Perusvaatimukset Lämmönjakokeskus on tehdasvalmis kokonaisuus tai erillisistä lämmönsiirtimistä koottu keskus. Lämmönjakokeskukset varustetaan säätöjaloilla, jalaksilla tai vastaavilla, joilla keskus kiinnitetään alustalleen. Tarvittaessa keskuksen kiinnityksessä käytetään tärinäneristimiä. Yli 50 kg painavat keskukset varustetaan nostokorvakkeilla ja keskuksiin merkitään kohdat, joista nostot ja siirrot tehdään. Lämmönjakokeskuksen osia ja laitteita ovat lämmönsiirtimet sähkö- ja automaatiojärjestelmä: säätökeskus, sähkökeskus, säätöventtiilit, anturit ja viestinsiirtolaitteet, säätökytkimet kiertovesipumput sulkuventtiilit kertasäätöventtiilit lämpömittarit painemittarit täyttöventtiilit tyhjennys- ja ilmanpoistoventtiilit paisunta- ja varolaitteet. G Asennus Lämmönjakokeskus asennetaan niin, että se voidaan omalla paikallaan ilmata ja tyhjentää. Putkistot liitetään hitsaus- tai laippaliitoksin. DN 20-kokoisten tai pienempien putkien liitokset voidaan tehdä kierreliitoksin, jolloin putkimateriaalin on oltava standardin SFS 3312mukaista. Laippaliitoksissa käytettävien ruuvien ja muttereiden lujuuden ja mittojen tulee olla standardien SFS-EN ISO 8765ja SFS-EN ISO 8673mukaisia. Varoventtiilien ym. tyhjennysputket johdetaan lattiakaivoon. Lämmönjakokeskus ja siihen liittyvät laitteet asennetaan siten, että ne voidaan huoltaa esteettömästi. G Varusteet Sähkökeskus Lämmönjakokeskuksen sähkökeskus sisältää pääkytkimen, pumppujen käynnistys- ja suojalaitteet sekä varokkeet. Säätökeskuksen sähkövirta otetaan sähkökeskuksen kautta.

16 Tehdasvalmisteisen lämmönjakokeskuksen sähkökeskukseen sisältyvät seuraavat sähköiset kytkimet ja koskettimet: pääkytkin pumppujen kytkimet hälytyksen apukoskettimet kaukovalvonnan apukoskettimet. 16 Lämpötila-anturit Lämpötila-anturi asennetaan välittömästi lämmönsiirtimen jälkeen tai sen sisälle, ellei valmistaja säädettävyyden parantamiseksi ole muuta määrännyt. Lämpötila- anturina käytetään uppo- tai pintaanturia. Anturi asennetaan siten, että anturiosa on putkiston päävirtauksessa. Uppoanturi asennetaan suojataskuun, joka täytetään lämmönsiirtoaineella. Anturi asennetaan, suojataan ja eristetään siten, että anturi mittaa haluttua suuretta. Ks. myös osa J7 Automaatiojärjestelmät. Säätöventtiilit Säätöventtiilit asennetaan ensisijaisesti paluuputkeen ja siten, että ne eivät kerää epäpuhtauksia esimerkiksi putkiston alimmassa kohdassa. Lämmönjakokeskuksen säätöventtiileitä tulee voida käyttää käsin ilman työkaluja. Viestinsiirtolaitteet Tehdasvalmisteinen lämmönjakokeskus johdotetaan ja kytketään siten, että myös hälytystoimintojen vaatimat johdotukset tehdään riviliittimille asti. Kiertovesipumput Pumput asennetaan yhdistin- tai laippaliitoksin. Sulkuventtiilit Sulkuventtiileinä käytetään palloventtiilejä. Isokokoiset, yli DN 200:n venttiilit, voivat olla myös läppäventtiileitä. Lämpömittarit Lämpömittareina käytetään paikallisia lämpömittareita. Painemittarit Painemittareina käytetään järjestelmän paineluokkia vastaavia painemittareita. Täyttöventtiilit Lämmönjakokeskus varustetaan täyttöventtiilillä. Täyttöventtiilin koko määräytyy seuraavasti: DN 20, kun teho on kw Tyhjennys- ja ilmanpoistoyhteet

17 17 Lämmönjakokeskus varustetaan tyhjennys- ja ilmanpoistoyhteillä,siten että se voidaan puhdistaa, ilmata ja tyhjentää. G12 Lämmönjakelu G1211 Putkistot Nykyisen lämmitysverkoston puhdistus ja suojaus. Ennen puhdistusta suoritettavia toimenpiteitä Suodattimen asennus MF kpl (LS 1-3 vaihtimen mukana) Verkoston tilavuus on noin ~1000 dm 3 Patteriventtiilien asennus Kierron varmistus (patteriverkoissa termostaattiosien irrotus) Asetetaan säätöarvot suunnittelijan laskemiin arvoihin Kiertovesipumpun on oltava toiminnassa. Puhdistus Painehuuhtelu Pattereiden irrotus ja huuhtelu Suodattimen puhdistus Tarkistetaan mutasihtien yms. suodattimien puhtaus Paisunta-astia huuhdellaan erikseen. G1230 Venttiilit G Perusvaatimukset Venttiileinä käytetään kyseiselle järjestelmälle ja siinä virtaavalle väliaineelle soveltuvia venttiileitä. Venttiilit asennetaan kierre-, yhdistinliitoksi. Venttiilien asennuksessa noudatetaan laitevalmistajan ohjeita. G1231 Sulkuventtiilit Perusvaatimukset Sulkuventtiileinä käytetään tiiviitä ja virtaavan väliaineen vaikutusta kestäviä pallo-, läppä-, istukka- tai luistiventtiileitä. Pallo- ja läppäventtiilien, joiden koko on enintään DN 150, toimilaitteena on käsivipu. Käsivipu on auki-asennossa putken suuntainen ja kiinni-asennossa 90o:n kulmassa putken kanssa. Sulkuventtiilit Oras G1232 Linjasäätöventtiilit Perusvaatimukset

18 Linjasäätöventtiilissä on oltava säätöosa ja sululliset mittayhteet, joista virtaama voidaan mitata ja säätää. Mittausyhteet asennetaan eristeen ulkopuolelle, ellei eriste ole helposti irrotettavissa. Linjasäätöventtiilit TA Stad 18 G1236 Patteriventtiilit Perusvaatimukset Patteriventtiilien termostaattiosat valitaan järjestelmään ja tilojen käyttötarkoitukseen sopiviksi. Termostaattiosia ovat esimerkiksi kiintoanturi, lukittavakäsipyörä. Patteriventtiilit Danfoss RA-N 10 SN ja RA-N 15 SN Irto- ja kiintoanturi Danfoss RA 2000 (+23 o C). tunnus (TV) Porras- ja käytävätiloissa käytetään termostaatin sijasta lukittavaa käsipyörää. (tunnus V) Patteriventtiilin rakenne Patteriventtiilien runko valmistetaan materiaalista, joka kestää virtaavan väliaineen vaikutukset. Termostaattiosan väliaineena on kaasu, vaha tai vastaava ja vastavoimana jousi. Vesivirran säätöä varten venttiili varustetaan säädettävällä esisäätöosalla. Venttiilin säätöosa, rungon rakenne tai muotoilu eivät saa aiheuttaa häiritsevää ääntä. Patteriventtiilien asennus Patteriventtiili asennetaan ja säädetään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Termostaattiosa asennetaan vasta, kun verkosto on säädetty ja tasapainotettu. Ääneneristäviä liittimiä ei saa kiristää liikaa, ettei niiden ääneneristyskyky heikkene. Lämmittimessä valmiina olevaan venttiilirunkoon kytketään lämpöputket tarkoitukseen sopivilla liittimillä ja termostaattiosa asennetaan soviteosan välityksellä venttiilirunkoon. Asennuksessa noudatetaan valmistajan asennusohjeita. G1240 Putkistovarusteet G1250 Paisunta- ja varolaitteet G Perusvaatimukset Paisunta- ja varolaitteina käytetään suljettua järjestelmää. Paisunta- ja varolaitteiden asennuksessa ja käytössä noudatetaan painelaitesäännöksiä. G1251 Paisunta-astiat Paisunta-astian rakenne Paisunta-astioina käytetään kalvopaisunta-astiaa. Esipaine ja tilavuus valitaan rakennuksen staattisen painekorkeuden ja verkoston nestetilavuuden mukaan. Kalvopaisunta-astiat varustetaan

19 kiinteällä kalvolla. Paisunta-astian materiaalina on teräs ja kalvon materiaalina kumiseos. Kalvon materiaali valitaan järjestelmässä käytettävän nesteen perusteella. 19 Paisunta-astian asennus Kalvopaisunta-astian esipaine tarkistetaan ja tarvittaessa se säädetään kohteen edellytysten mukaiseksi ennen asennusta. Verkoston ja paisuntasäiliön väliseen putkeen suositellaan asennettavaksi sulkuventtiili, joka sijoitetaan varoventtiiliin nähden paisuntasäiliön puolelle. Venttiilin virheellisen käytön estämiseksi poistetaan venttiilin sulkukahva. G1252 Varoventtiilit Varoventtiilin asennus Varoventtiilin ulospuhallusputki asennetaan jatkuvasti laskevaksi. Varoventtiilin puhallusputki on mahdollisimman lyhyt, ja se johdetaan keräyssuppiloon tai lattiakaivoon niin, ettei putkesta ulosvirtaava aine aiheuta henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Ulospuhallusputken läpimitta ei saa olla varoventtiilin yhteen läpimittaa pienempi. Varoventtiilin ja suojattavan järjestelmän tai laitteen välille ei saa asentaa sulkulaitetta. G13 Lämmönluovutus G1310 Patterilämmitys Nykyiset patterit säilytetään Toimenpiteenä suoritetaan huuhtelu G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät G Vesijohto- ja viemäriverkoston yleiset laatuvaatimukset Vesijohtoverkosto Käyttövesiverkostoon liitettävien laitteiden ja varusteiden on kestettävä jatkuvasti +70 C:n lämpötilaa ja hetkellisesti +95 C:n lämpötilaa sekä 1000 kpa:n käyttöpainetta. Vesijohtoverkosto asennetaan niin, ettei käytöstä synny häiritsevää paineiskua tai vesijohtomelua. Mahdolliset vesivuodot tulee käyttäjän pystyä havaitsemaan helposti. Vesijohdot ja kalustekytkennät sijoitetaan näkyville, suojaputkeen tai koteloon, josta vesi ei pääse vuodon sattuessa tunkeutumaan rakenteisiin, vaan ohjautuu huoneeseen ja vuoto voidaan siten helposti havaita. Venttiilien, putkiliittimien, pumppujen, vesimittareiden ym. putkistovarusteiden materiaalina käytetään syöpymisen kestäviä materiaaleja. Messinkiosien vettä koskettavat osat ja pinnat tehdään sinkinkadon kestäviksi.

20 20 Vesilaitteisto varustetaan sulkuventtiileillä. Nopeasti sulkeutuvan sulkuventtiilin koko saa olla enintään DN 50. Sulkuventtiileitä asennetaan seuraavasti: kalustekohtaisesti ennen kytkentäjohtoon asennettua laitetta niin, että korjauksia voidaan suorittaa aiheuttamatta haittaa vesilaitteiston toiminnalle. Tällaisia laitteita ovat mm. WC-istuin, pesuallashana, suihkusekoitin, huuhteluventtiili, pesu- ja astianpesukone sekä vesi- ja paloposti. Viemäriverkosto Viemärilaitteisto rakennetaan sellaiseksi, ettei siitä aiheudu hajuhaittoja, tulvia tai muita haittoja. Jos tilassa ei ole lattiakaivoa, sijoitetaan vesijohtoverkostoon kytketyn laitteen alle vesitiivis kaukalo tai laitteen alusta tehdään vesitiiviiksi siten, että mahdollinen vesivuoto havaitaan helposti eikä se pääse rakenteisiin. Kondenssivesialtaiden vesi kerätään ja johdetaan hallitusti viemäriin vesilukon kautta. G3 Ilmastointijärjestelmät G3113 Huippuimurit Huippuimurin on oltava helposti avattavissa puhdistusta, huoltoa ja sähköasennusta varten. Huippuimurit, jotka eivät ole käynnissä jatkuvasti, varustetaan sulkulaitteella. Huippuimuri asennetaan siten, ettei se aiheuta lumen sulamista katolla. Puhallusaukon pystysuoran etäisyyden katon yläpinnasta tulee olla Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaisesti yleensä vähintään 900 mm. Puhallusaukon korkeutta määritettäessä otetaan huomioon kinostuva lumi ja etäisyys muusta esteestä. Sähkövirran katkaisemiseksi huippuimurin välittömään läheisyyteen asennetaan huoltokytkin. Huippuimurit on esitetty laiteluettelossa Huippuimurit toimitetaan valmiiksi maalattuna. Väri ilmoitetaan myöhemmin. G9 Eristys Näkyvä eristys; eristys, joka on rakennuksen valmistuttua siellä toimivien ja ulkopuolisten henkilöiden nähtävillä. Näkyviä eristyksiä on lämpökeskuksissa, alakeskuksissa, konehuoneissa,

21 kellaritiloissa, rakennusten välisissä kuljettavissa yhdystunneleissa, autohalleissa, tuotanto- ja varastotiloissa sekä muissa vastaavissa tiloissa, joissa eristystä ei ole peitetty rakenteilla. Ei-näkyvä eristys; eristys sijaitsee tilassa, jossa käydään vain poikkeuksellisesti tai jossa eristetyt putkistot on peitetty pysyvästi rakenteilla. Tyypillisiä tällaisia tiloja ovat putkitunnelit, alustatilat, käyttämättömät ullakko- ja kellaritilat, pystyroilot ja lattiakanavat sekä alakaton yläpuoliset tilat. Kylmäeristys; kylmiöiden ja kylmälaitteiden kylmäaineputkien, koneiden, laitteiden ja varusteiden eristäminen. Päällyste; eristyksen uloin kerros. Se suojaa eristekerrosta erilaisilta ilmaston vahingoittavilta vaikutuksilta(mekaaninen, kemiallinen, UV-säteily). Päällyste voidaan tehdä myös hygieenisin tai ulkonäöllisin perustein. Pinnoite; pinnoite voi olla osa päällystettä (sinkitys, muovipinnoite) tai siihen erikseen tehtävä ohut maalaus tai vastaava pintakerros. Eristepaksuus; eristemateriaalin muodostaman kerroksen fyysinen mitta. Lämmin tila; sellainen tila, jonka mitoittavaksi huonelämpötilaksi lämmityskaudella oleskelu- tai muista syistä valitaan +17 C tai sitä suurempi lämpötila. Puolilämmin tila; tila, joka ei ole tarkoitettu jatkuvaan oleskeluun pelkästään normaalia sisävaatetusta käyttäen ja jonka lämpötilana pidetään lämmityskaudella vähintään +5 C:ta, mutta alle +17 C:ta. Puolilämpimäksi katsotaan myös sellainen tila, jonka lämpötilan sallitaan vaihdella ulkoisen sään mukana lämmityskaudella edellä mainituissa lämpötilarajoissa. Puolilämpimiin tiloihin kuuluvat esimerkiksi viileät kellari- ja varastotilat sekä eräät tuotantotilat. Kylmä tila; tila, jonka lämpötila on alle +5 C. G9015 Eristystyön suorittaminen Eristystyön tekijän tulee olla ammattitaitoinen ja työhönsä perehtynyt. Eristystyö tehdään aina siten, että se täyttää eristämisen tarkoituksen. Eristystyössä otetaan huomioon työvaiheet ja muiden töiden vaikutukset eristämiseen. G9016 Eristyksen suojaaminen Valmis eristys tai sen osa suojataan välittömästi valmistumisen jälkeen mekaanista vaurioitumista ja sään haitallista vaikutusta vastaan. Eristyksen suojaamiseen kostumista vastaan kiinnitetään erityisen suurta huomiota. Työn keskeytyksen aikana käytetään riittävää väliaikaista suojausta. Eristystä ei saa kuormittaa edes tilapäisesti niin, että eristykselle tai eristystarvikkeille asiakirjoissa sallitut jännitykset tai kuormitukset ylittyvät ja niihin syntyy pysyviä, haitallisia muodonmuutoksia tai muita vikoja. Tarvittaessa eristyksen päälle tehdään kantavaan rakenteeseen tuettu kulkusilta tai -taso. G9017 Perusedellytykset Perusedellytyksiä noudatetaan kaikissa eristyskohteissa. Järjestelmäkohtaisissa eristyksissä esitetään kunkin järjestelmän erityisvaatimukset. Eristämistä koskevat asennuksen perusedellytykset esitetään järjestelmiä käsittelevissä Talotekniikka RYL 2002:nosissa. Eristys pinnoitetaan aina kuitujen irtoamisen estämiseksi lukuun ottamatta eristyksiä putkiroiloissa yms. tiloissa, joissa ei liikuta tai oleskella. G9018 Eristystuotteet 21

22 Eristeenä käytetään LVI-ohjekortin LVI ja LVI ja standardin SFS 3976 vaatimukset täyttäviä eristeaineita, päällysteitä ja tarvikkeita. Käytettävien tuotteiden laatu- ja mittaominaisuuksien on täytettävä standardeissa SFS 3976ja SFS 5454 esitetyt laatuvaatimukset. Kun yhdenmukaistettu standardi tai eurooppalainen tekninen hyväksyntä on olemassa, tarvikkeen kelpoisuusosoitetaan CE-merkinnällä. 22 Eristeiden käyttö, putkieristeet Putkisto, osa Eriste Päällyste Sijainti huomautuksia Tunnus Sarja tai vähimmäispaksuus Lämmitysjärjestelmät Lämmönsiirrin Da 100 mm 10 Ensiöpiirit Aa, Ab 25 6 Näkyvä Toisiopiirit Aa, Ab 24 6 Näkyvä Toisiopiirit Aa, Ab, Ac 22 Ei näkyvä, nousukuilussa Toisiopiirit Aa, Ab, Ac 24 Ei näkyvä Talotekniset eristeet ja niiden tunnukset Tunnus Tuote Tuoteominaisuudet Pää- Nimellis- Paloasiallinen tiehys ominaikäyttö- kg/m3 suus kohde Aa mineraalivillakouru päällystämätön LE A2-s1, d0 Ab mineraalivillakouru alumiinilaminaatti LE B-s1, d0 Ac mineraalivillakouru alumiinilaminaatti LE B-s1, d0 alumiinilaminaatti KE Ba mineraalivillalamellimatto alumiinilaminaatti LE B-s1, d0 KE lasivillalamellimatto 30 vuori-/kivivillalamellimatto 50 Bb mineraalivillaverkkomatto PE 80 A2-s1, d0 lasivillaverkkomatto vuori-/kivivillaverkkomatto PE 100 Bc mineraalivillaverkkomatto alumiinilaminaatti PE 80 B-s1, d0 lasivillaverkkomatto vuori-/kivivillaverkkomatto 100

23 23 Bd mineraalivillaverkkomatto alumiinilaminaatti LE B-s1, d0 lasivillaverkkomatto 25 vuori-/kivivillaverkkomatto 35 Be mineraalivillamatto alumiinilaminaatti LE B-s1, d0 KE Päällysteet ja niiden tunnukset Tunnus Päällysteenmaateriaali Vähimmäispaksuus mm 10 Kuumasinkitty ohutteräslevy 0,5 SFS-EN PVC-muovi 0,35 G9024 Eristeiden kiinnitys Eristeiden kiinnitykset tehdään standardin SFS 3978 tai valmistajan ohjeiden mukaisesti. Eristyksen lopputuloksen varmistamiseksi tarkistetaan eristystyön edellytykset ennen eristystyön aloittamista ja työn tulos ennen vastaanottotarkastusta. G Putkistot, kanavistot Ennen eristystöiden aloittamista tarkastetaan asennusten tarkoituksenmukaisuus ja asennusvälit. Tarkastuskohteita ovat käytettävissä olevien asennustilojen riittävyys ja vastaavuus suunnitelmiin pintakäsittelyn valmius ja laajuus eristyksen laajuus eristysmateriaalit muiden töiden suorittamisen mahdollistaminen. G9026 Valmis eristys Lämmöneriste on asennettu siten, että sen valmis eriste ja tiiviste sekä päällystekerrokset ovat katkeamattomat ja eriste on päätetty tarkoitukseen sopivilla manseteilla tai menetelmillä.

LVI-SELOSTUSOSA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä 01741-001

LVI-SELOSTUSOSA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä 01741-001 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä 01741-001 12.6.2015 G00.00 YLEISTÄ... 4 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 4 01.11 Kohde... 4 01.12 RAKENNUTTAJA... 4 01.18 LVI-suunnittelu... 5 G01.00

Lisätiedot

LVI-SELOSTUSOSA. KITTILÄN VANHAINKOTI Kittilä

LVI-SELOSTUSOSA. KITTILÄN VANHAINKOTI Kittilä KITTILÄN VANHAINKOTI Kittilä 01773-001 19.1.2016 2 G00.00 YLEISTÄ... 3 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 3 01.11 Kohde... 3 01.12 RAKENNUTTAJA... 3 01.18 LVI-suunnittelu... 4 G01.00 LVI-HANKINTOJEN JA

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta

Lisätiedot

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen

Lisätiedot

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA 1 (5) 11.1.2018 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 2 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta varten. Kansiot

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 05.12.2014 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

Venttiilin säätö perustuu vahvaan termostaattiin ja sen vastavoimana olevan jousen toimintaan. Näillä ohjataan messingistä säätölautasta.

Venttiilin säätö perustuu vahvaan termostaattiin ja sen vastavoimana olevan jousen toimintaan. Näillä ohjataan messingistä säätölautasta. 5 5 5 TERMOSTAATTISET PATTERIVENTTIILIT Oras Stabila Yleistä Oras Stabila on esisäädettävä termostaattinen patteriventtiili, joka on tarkoitettu käytettäväksi pumppukiertoisessa kaksiputkijärjestelmässä.

Lisätiedot

Kaukolämpö on lähilämpöä

Kaukolämpö on lähilämpöä Uusiin ja vanhoihin omakotitaloihin Kauko 20/60 kaukolämmön alajakokeskus Kaukolämpö on lähilämpöä Kaukolämpö on lämmitystä helpoimmillaan Lämmitysjärjestelmän toiminta on täysin automaattista ja huoltovapaata.

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS pientalojen lämmönjakokeskukset

Lisätiedot

UNIS. 100-2RF, 100-3RF, 150-2RF, 200-2RF pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com

UNIS. 100-2RF, 100-3RF, 150-2RF, 200-2RF pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS 100-2RF, 100-3RF,

Lisätiedot

Sivu 1 / 32 IVALO TOIMINTAKESKUS LVIA-SELOSTUSOSA

Sivu 1 / 32 IVALO TOIMINTAKESKUS LVIA-SELOSTUSOSA Sivu 1 / 32 LVIA-SELOSTUSOSA 99800 Ivalo LVI 01726-001 20.3.2015 Sivu 2 / 32 G00.00 YLEISTÄ... 5 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 5 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 5 01.13 Osapuolet... 5 01.15 Asiantuntijat,

Lisätiedot

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Käyttö Venttiili on suunniteltu erityisesti kiertoilmakoje-, jäähdytyspalkki- ja patteriverkostojen tasapainottamiseen. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä vesikiertoisissa

Lisätiedot

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Kaukolämpöä kotiisi Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Luotettava, helppo ja huoleton lämmitysmuoto Kaukolämpö on luotettava ja vaivaton tapa huolehtia kotisi lämmöstä ja

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ KESAIR-ilmankäsittelykoneet toimitetaan yhtenä toimitusosana. Toimitusosa on sijoitettu puulavalle ja pakattu pakkausmuoviin. Tämä edellyttää huolellisuutta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5 G LVIjärjestelmät G LVIjärjestelmät Rakennuksen vesi ja viemärijärjestelmä on liitetty Oulun kaupungin vesi ja viemäriverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on liitetty Oulun Energian kaukolämpöverkostoon. Rakennuksessa

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys

Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys 1 Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys Erilaisa eristysratkaisuja 1 3 3 Energialähteet ja energian tuottoa 4 Lämmityskattiloita Kuvassa oleva kattila on: -teräslevykattila -kiinteän polttoaineen kattila

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA

SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA Insinööritoimisto SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA KUOPION KAUPUNKI TILAKESKUS TYÖ NRO 2037 03.09.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1(1) 1. HANKKEEN KUVAUS... 1 1.1 Kohdetiedot... 1 1.2 Takuu ja vakuudet...

Lisätiedot

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO

PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO SONKAJÄRVEN KUNTA 1 (14) PALVELUKESKUS TUULIKANNEL Taivallahdentie 4 b 74300 SONKAJÄRVI PUTKIURAKKA (PU) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija: Osoite: Käsittelijä: Puhelin: Fax: YKSIKKÖHINTALUETTELO 2 (14)

Lisätiedot

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.

Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan. Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY OMAKOTITALON SYYSHUOLTO 22.9.2010 Rakennusmestari Esa Kinnarinen Rakennus NAVA Oy Miksi taloa kannattaa huoltaa? Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla talo säilyy paremmassa

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN

JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN YLÄPALOKATTILA JÄSPI 40 STOKER ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Valmistaja: Tuotekatu 11, PL 21, 21201 Raisio, Finland Puh. +358 2 4374 600 kaukora@kaukora.fi www.kaukora.fi 30.12.2008 JÄSPI OSAA LÄMMITYKSEN 1.

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Kohteesta löytyy lähes täydelliset LVI-piirustukset. Tarkastelujaksolla on normitettu kulutus ollut laskeva.

Kohteesta löytyy lähes täydelliset LVI-piirustukset. Tarkastelujaksolla on normitettu kulutus ollut laskeva. Mikko Hiltunen / MHi 30.10.2008 MUISTIO 1 (7) Vantaan kaupunki Hämeenkylän päiväkoti Sahratie 7 01630 Vantaa 4 LVI-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO YLEISTÄ Katselmus on suoritettu 29.10.2008. Katselmuksessa on

Lisätiedot

Läppäventtiili Eurovalve

Läppäventtiili Eurovalve Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 50-1600 10-16 -30-200 ºC Valurauta/pallografiittivalurauta Käyttökohteet Sulku- ja säätökäyttöön teollisuusprosesseihin nesteille ja kaasuille. Kylmälle ja

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihtokoneita ja niihin liittyviä

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖVENTTIILIT DRV VODRV Lämmitysverkostoissa on usein ongelmia, kun edellytetään tietty virtaama kuhunkin yksittäiseen liittymään. Tämä johtuu virtausvastusten eroista

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Koja Netto. Tekninen ohje

Koja Netto. Tekninen ohje SISÄLLYS 1 Yleistä... 2 2 Toimitussisältö... 2 3 Suunnitteluohjeet... 4 3.1 Useamman kuin yhden poistoilmapatterin LTO ryhmät... 4 4 Asennusohjeet... 5 4.1 Netto ryhmän saapuessa... 5 4.2 Työmaalla tehtävät

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Suljettu paisuntajärjestelmä

Suljettu paisuntajärjestelmä Suljettu paisuntajärjestelmä CIREX on teknisesti ja taloudellisesti säröilemätön kokonaisuus Paineenpitopumpulla toimivista paisuntajärjestelmistä on Suomessa pitkäaikainen kokemus. Tällaiset laitokset

Lisätiedot

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin

Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 22.3.2016 Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin Tilaaja: Wasenco Oy KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Wasenco Oy Askonkatu

Lisätiedot

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät

Aiheita. Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Mihin kvv-työnjohtajaa työmaalla tarvitaan? Vesa Arvonen 20.11.2009 Aiheita Kvv-työnjohtaja Asennusten valvonta / jätevesijärjestelmät Uudiskohteet Saneeraukset Laitepuhdistamot Maaperäkäsittely 1 Kiinteistön

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Swegon CASA. Kanavapatterit tuloilman lämmitykseen. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Suunnittelijalle, asentajalle ja huoltohenkilökunnalle.

Swegon CASA. Kanavapatterit tuloilman lämmitykseen. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Suunnittelijalle, asentajalle ja huoltohenkilökunnalle. Swegon CASA Kanavapatterit tulon lämmitykseen Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Suunnittelijalle, asentajalle ja huoltohenkilökunnalle SDHW_FI m ! Varoituksia ja huomautuksia Vain valtuutettu henkilöstö

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje

VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 ja VB21 alipainesuojat Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus VB14 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto VB21 7. Varaosat

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 15.5.2016 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet

IV-kuntotutkimus. Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton

Lisätiedot

Patteriverkoston paine ja sen vaikutus

Patteriverkoston paine ja sen vaikutus Patteriverkoston paine ja sen vaikutus Tämä materiaali on koottu antamaan lukijalleen valmiuksia arvioida mahdollisia ongelmia lämmitysjärjestelmässä. Esitys keskittyy paisuntajärjestelmän oleellisiin

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista. Asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Helsinki 5.2.2018 Kaisa Kauko, yli-insinööri Ympäristöministeriö Asetus rakennusten vesi- ja

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS

ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS Asennusohje 1 (6) ELEMENTO 5 SUORASIVUINEN PILARILLINEN UMPIKIERREPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa kerros kerrallaan asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA

www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390

Lisätiedot

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon

Lisätiedot

ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

WehoFloor. Tuoteluettelo/Hinnasto 6.2005

WehoFloor. Tuoteluettelo/Hinnasto 6.2005 WehoFloor Tuoteluettelo/Hinnasto 6.2005 Helppo säätää huoleton käyttää Ilmasto-olot Suomessa asettavat lämmitysjärjestelmän vaatimukset korkealle. Pitkienkin pakkasjaksojen aikana lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

ECONET. Nestesiirrinyksikkö

ECONET. Nestesiirrinyksikkö Nestesiirrinyksikkö Toukokuu 2007 Sisällysluettelo Nestesiirrinyksikkö, toimitusrajat...3 Nestesiirrinyksikkö, kokoonpano ja laitteisto...5 Varaosaluettelo...7 8490 FI 2007.05 Sivu 2 Oikeus muutoksiin

Lisätiedot