Sopimus Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta kaudella / KalPa-Hockey Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimus Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta kaudella 2014-2015 / KalPa-Hockey Oy"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Sopimus 1 (15) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätös Sopimus Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta kaudella / KalPa-Hockey Oy Osapuolet 1) Kuopion kaupunki ( myöhemmin kaupunki ) (Y-tunnus ) Minna Canthin katu 24, KUOPIO 2) KalPa Hockey Oy ( myöhemmin Kalpa) (y-tunnus Sairaalakatu 15, KUOPIO Sopimuksen kohde Kalpan tällä sopimuksella myönnettävät käyttöoikeudet jäähallissa sekä muissa Kuopion kaupungin liikuntahalleissa ja paikoissa. Edelleen sopimuksen kohteena on osapuolten välinen jäljempänä tarkemmin sovittu yhteistoiminta. Sopimuksen laajuus Kalpalla on tämän sopimuksen perusteella jatkuvasti käytössään liitteen 1 mukaiset Kuopion jäähallin pukuhuone- ym. tilat sekä kahvila-ravintola ja myyntitilat. Liikuntapaikkojen käyttöoikeus kattaa kaikki Kalpan edustusjoukkueen ja A- nuorten harjoitusvuorot kaupungin hallitsemissa liikuntapaikoissa sekä SMliigan, A-nuorten SM-sarjan ja harjoitusottelut, jotka ilmenevät liitteestä 2. Edelleen liikuntapaikkojen käyttöoikeuteen sisältyy myös oikeus päättää Kuopion jäähallin mainospaikkojen käytöstä ja oikeus käyttää Kuopion jäähallista markkinointi-nimeä Kalpan omassa toiminnassa jäljempänä tarkemmin sovittavalla tavalla. Mainospaikkojen määrä ja sijainti sekä niiden tarkempi käyttöoikeus ilmenee tämän sopimuksen liitteestä 3. Kalpa sitoutuu tämän sopimuksen perusteella tekemään osaltaan laaja-alaista yhteistyötä kaupungin kanssa siten, että Kalpa sitoutuu järjestämään jäljempänä tarkemmin mainittuja tapahtumia ja tilaisuuksia sekä toimimaan ylipäätään siten, että kaupungin tarpeet ja näkökulmat pyritään ottamaan aiempaa tietoisemmin ja paremmin huomioon. Yhteistyöllä pyritään osaltaan edistämään kaupungin strategian toteumista ja kaupungin markkinointia. Sen myötä pyritään edistämään kaupungin vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia ja ennaltaehkäisevien palvelujen tietoisuutta, saavutettavuutta ja käyttöä. Edelleen pyritään Kalpan toimintaan liittyvän hyvän esimerkin kautta edistämään ns. hyvän mallin antamista kasvavalle nuorisolle. Markkinointiyhteistyöllä edistetään molempien osapuolten

2 Kuopion kaupunki Sopimus 2 (15) näkyvyyttä, myönteistä imagoa ja vetovoimaisuutta, jota voidaan toteuttaa myös normaalin toiminnan ulkopuolella tekemällä yhteistyötä esim. messuilla, markkinoinnissa ja palvelujen markkinoinnissa. Yhteistoiminta on eritelty tarkemmin liitteessä 4. Sopimusaika Sopimus on voimassa pelikauden eli alkaen ja päättyen Sopimushinta käyttöoikeudesta Käyttöoikeuden sopimushinta koostuu liikuntapalveluiden ja muiden palveluiden kiinteistä vuokrista ja Kalpan SM-liigaotteluiden yleisömäärään sidotusta bonuksesta (erillinen korvausmaksu). Liikuntapalveluiden sopimuskauden käyttöoikeuden kiinteän vuokran osa on seuraava: sopimuskauden vuokra yht ,00 /v, sis. alv:n voimassa olevan liikuntapalveluiden alv-kannan mukaan laskutuskauden vuokra yht /3 kk, sis. alv:n voimassa olevan liikuntapalveluiden alv-kannan mukaan Muiden palveluiden käyttöoikeuden vuokra sopimuskaudelle on seuraava: sopimuskauden vuokra yht ,00, sis. alv:n voimassa olevan vuokrapalveluiden alv-kannan mukaan laskutuskauden vuokra yht ,00 /3 kk, sis. alv:n voimassa olevan vuokrapalveluiden alv-kannan mukaan Kalpan SM-liigaotteluiden yleisömäärään sidottu bonus sopimuskaudelle on seuraava: alkusarjan liigaotteluiden ja seuran vastuulla olevien play-off otteluiden (33 kpl) katsojamäärän perusarvo on kats./ott. (keskiarvo kaudella ) perusarvon kutakin 100 katsojan nousua kohti bonus on euroa, mikä sisältää arvonlisäveron voimassaolevan arvonlisäverokannan mukaan Kaupunki laskuttaa vuokrat laskutuskausittain neljä kertaa vuodessa. Liikuntapalveluiden ja muiden palveluiden käyttöoikeuden tämän sopimuksen mukainen ensimmäinen laskutuskausi touko-heinäkuu laskutetaan elokuussa Bonuksen kaupunki laskuttaa kultakin pelikaudelta liikuntapalveluna toukokuun loppuun mennessä Kalpan huhtikuun loppuun

3 Kuopion kaupunki Sopimus 3 (15) Muut sopimusehdot Yhteistyön sisältö mennessä kaupungille ilmoittaman lipunmyyntijärjestelmän raporttiin perustuvan katsojakeskiarvon mukaan. Sen lisäksi, mitä liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa ( /482) säädetään, Kuopion jäähallin pukuhuone-, kahvila-ravintolaja myynti- ym. tilojen vuokraukseen sovelletaan liitteen 1 mukaisia ehtoja. Kalpalla vuokralla olevien kahvila-ravintola- ja myyntitilojen tulee olla jäähallin muiden vuokraajien käytettävissä kaupungin päättämän vuokrahinnan mukaisella korvauksella lisättynä kohtuullisella, Kalpan omista kalusteista/varusteista kantamalla vuokralla, josta sovitaan erikseen. Harjoitusvuoro- ja ottelutapahtumakäytössä noudatetaan liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain säännösten lisäksi jäähallin käyttösääntöjä. Niiralan jäähalli on jääharjoituskäytössä viikon 32 alusta alkaen. Lippumäen jäähallin kesäajan yksittäiset käyttökerrat sovitaan erikseen. Jäähallin sisä- ja ulkopuolisia mainospaikkoja ei sidota tiettyyn pinta-alaan, vaan niistä sovitaan joustavasti tämän sopimuksen puitteissa tapauskohtaisesti erikseen. Kalpa on velvollinen hankkimaan mainostamistarpeensa mukaiset luvat viranomaisilta ja suostumukset kiinteistön omistajalta sekä vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, jotka liittyvät mainosten yllä- tai kunnossapidon laiminlyönteihin. Mainosten asentamisesta on sovittava jäähallin esimiehen kanssa erikseen ja asentamiskustannuksista vastaa Kalpa. Mikäli Kalpa haluaa vaihtaa tai lisätä jäässä olevia tai muita mainoksia kesken kauden kaupunki laskuttaa KalPaa muutoksiin kuluvien työtuntien lisäksi vakiovuorojen menetettyjä tuloja vastaavalla summalla niiden käyttötuntien osalta, jotka halli on suljettuna mainosten asentamisen tai poistamisen vuoksi. Kalpa on oikeutettu käyttämään pyykinpesutilaa sen vuorolistan mukaan rajoituksetta. Mikäli jäähallin peruskorjaustyöt aiheuttavat keskeytyksen tai muuta häiriötä mainosmyyntiin sopimuskauden aikana, kaupunki ei ole miltään osin korvausvelvollinen yhtiölle aiheutuneesta haitasta tai mahdollisista tulojen menetyksistä. Mikäli Kalpalle vuokrattuja tiloja peruskorjataan kesken sopimuskauden, Kalpa on oikeutettu saamaan tältä osin ainoastaan hyvityksen korjattavien tilojen vuokran osalta, joka vastaa peruskorjaustyön kestoa. Kalpa sitoutuu tekemään kaupungin kanssa laaja-alaista ja vuorovaikutteista yhteistyötä markkinoinnin sekä hyvinvoinnin edistämisen saralla. Kalpa ja sen järjestämät erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat toimivat yhtenä kaupungin suurimmista vetonauloista edistäen kaupungin tunnettuutta ja houkuttelevuutta, verkostoitumista sekä edistää toivottavia myönteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten liikuntakasvatuksessa (hyvinvoinnin edistäminen ja nuorisotyö).

4 Kuopion kaupunki Sopimus 4 (15) Imagovaikutus, tunnettuus ja näkyvyys Kalpa sitoutuu markkinoinnissaan ja erilaisissa tapahtumissaan edistämään säännöllisesti ja määrätietoisesti yhteisöllisyyttä sekä parantamaan kaupungin myönteistä imagoa ja näkyvyyttä. Myös kaupunki sitoutuu omassa toiminnassaan edistämään Kalpan imagoa, tunnettuisuutta ja ylipäätään kiinnostusta Kalpaa kohtaan. Mainittua toimintaa voidaan toteuttaa erilaisissa kaupungin tapahtumissa ja kampanjoissa. Sisältö näkyvyydelle määritellään erikseen pääyhteistyökumppanuuden kautta. Sisällöntuotantoa ja tapahtumatarjontaa sekä avoimia yleisötilaisuuksia alueen asukkaille Kalpa sitoutuu järjestämään ns. ulkojääkiertueen, jossa vieraillaan Kuopion kiekkokaukaloilla ja pyritään ohjaamaan perheitä liikkumaan ulkojäille. Ulkojääkiertueen sisällöstä, tapahtumapaikoista ja ajankohdista sovitaan tarkemmin erikseen sääolojen ja pelaajien otteluohjelman mukaan. Edelleen Kalpa sitoutuu yhteistyössä kaupungin kanssa selvittämään yleisötilaisuuden järjestämismahdollisuuden uudella Kuopion torilla siten, että tapahtuma vastaisi molempien osapuolien tarpeita ja edistäisi myös keskustan alueen vetovoimaa sekä elinkeinoelämää. Sisällöntuotantoa ja tapahtumatarjontaa kohderyhmänä matkailijat Kalpa sitoutuu omassa toiminnassaan edistämään myös matkailijoiden viihtymistä tarjoamalla korkeatasoisen viihteen ohella kaupungin tarpeelliseksi katsomaa sisältöä ja tietoa erilaisista palveluista ja mahdollisuuksista, joita kaupunki tarjoaa. Mainittua toimintaa voidaan toteuttaa erilaisissa tapahtumissa ja tämän lisäksi myös Kalpan internet-sivustolla. Sisällöt määritellään erikseen. Liikuntakasvatus, terveet elämäntavat ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy Kalpa sitoutuu edistämään kaupungin keskeisiä tavoitteita liittyen liikuntakasvatukseen, terveisiin elämäntapoihin sekä syrjäytymisen ehkäisyyn järjestämällä Kuopion kouluissa ja oppilaitoksissa tilaisuuksia, joissa korostetaan Me-hengen ja kaveruuden merkitystä sekä kaikenlaisen liikkumisen iloa, tärkeyttä ja terveitä elämäntapoja ja näiden merkitystä jokapäiväiseen jaksamiseen ja elämään yleensä. Edelleen Kalpa sitoutuu siihen, että tilaisuuksissa pyritään aiempaa määrätietoisemmin kannustamaan ja rohkaisemaan eri tahoja aiempaa aktiivisempaan ja oma-aloitteisempaan liikkumiseen ja samalla pyritään antamaan esimerkkejä liikkumisen ja terveen elämäntavan merkityksestä. Lisäksi Kalpa sitoutuu siihen, että tilaisuuksilla pyritään aiempaa määrätietoisemmin ennaltaehkäisemään kaikenlaista turhautumista ja syrjäy-

5 Kuopion kaupunki Sopimus 5 (15) tymistä tai vastaavia ongelmia. Tilaisuuksiin liittyvästä yhteistyöstä ja niiden ajankohdista sovitaan osapuolten kesken erikseen. Yhteistyö on eritelty tarkemmin liitteessä 4. Kaupunki maksaa yhteistyöstä Kalpalle sopimuskaudelta euroa + alv. Tämä sopimus voidaan puolin tai toisin irtisanoa kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla tahi välittömästi, jos toinen osapuoli sitä olennaisesti rikkoo. Tämän sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta aiheutuvat erimielisyyden ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. KUOPION KAUPUNKI Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue KALPA HOCKEY OY Pekka Vähäkangas Palvelualuejohtaja Toni Saksman Toimitusjohtaja

6 Kuopion kaupunki Sopimus 6 (15) Liite 1 KUOPION JÄÄHALLIN PUKUHUONE- YM. VUOKRATILAT 1 Kalpan edustusjoukkueelle vuokratut jäähallin tilat, yhteensä 205,7 m 2 : pukuhuonetila, nro ,0 m 2 (1. krs.) pesuhuonetila, nro ,0 m 2 (1. krs.) saunatila, nro 105 7,0 m 2 (1. krs.) henk.koht. varusteet, nro ,0 m 2 (1. krs.) tk- ja varastotilat, 107 A 7,0 m 2 (1. krs.) monitoimitila ja WC, nro 107 B 5,0 m 2 (1. krs.) huoltotila, nro 121A 14,7 m 2 (1. krs.) valmentajan huone, nro ,0 m 2 (1. krs.) hierontatila, nro 122A 7,0 m 2 (1. krs.) toimistotila, nro 3XX 38,0 m 2 ( krs.) 2 Kalpalle vuokratut myyntitilat, yhteensä 311,5 m 2 : kahviotila kalusteineen, nro ,0 m 2 (2.krs.) kahvion varasto, nro ,0 m 2 (1. krs.) kahvion kylmiö, nro 202 3,5 m 2 (1. krs.) kahvion kabinetti, nro ,0 m 2 (1. krs.) Kalpa klubi, myynti- ja varastotilat, nrot 421, 421B, 422 ja ,0 m 2 (4. krs.) B-tasanteen uusi myyntitila 10,0 m 2 (3. krs.) monitoimitila ja WC, nro 107 B 5,0 m 2 (1. krs.) 3 Kalpan vuokraamat muut jäähallin tilat, yhteensä 30,5 m 2 : kuivauskopit/a-jun, nrot 124, 125 ja ,0 m 2 (1. krs.) pyykinpesutila/varauslista, nro 127A 6,5 m 2 (1. krs.) Jäähallin B- sisäänkäynnin edustalla olevat pysäköintipaikat 7 kpl (viisi lämmityspaikkaa + 2 kylmää paikkaa)

7 Kuopion kaupunki Sopimus 7 (15) 5 Vuokraan sisältyy huonetilojen lämmitys, lämmin- ja kylmä käyttövesi, jätehuolto, siivous sekä kaikkien mainittujen tilojen kiinteät valaisimet. Tarvittavat lisäkalusto vuokranottaja hankkii kustannuksellaan ja vastaa itse hankkimiensa laitteiden asennus- ja kunnossapito-kustannuksista. 6 Huoneistossa, tai laitteistossa ilmenevät viat, puutteellisuudet ja haitat eivät oikeuta vuokran alentamiseen tai vahingonkorvaukseen. Kaupunki ei tee myöskään mitään vakuutuksia, jotka koskevat vuokrattuja tiloja tai sen kalusteita. Myös mahdolliset vastuuvakuutukset jäävät Kalpan hoidettavaksi. 7 Kaupunki ei vastaa lämmön, lämpimän ja kylmän käyttöveden sekä sähkön jakelussa tapahtuvista puutteellisuuksista tai epäsäännöllisyyksistä, mikäli ne aiheutuvat siitä riippumattomista syistä. 8 Kalpan on huolehdittava hyvästä järjestyksenpidosta ja siisteydestä. Normaaliin päivittäissiivoukseen kuulumattomat työt: irtoroskien keräys lattioilta, sylki- ja mällitahrojen pesu jne., laskutetaan erikseen. 9 Kalpa ei saa ilman kaupungin lupaa siirtää vuokraoikeuttaan osaksikaan kolmannelle osapuolelle, eikä ottaa alivuokralaisia. 10 Kaupunki vastaa kiinteistön jätehuollosta. Kalpan on siirrettävä kaikki toiminnastaan tulleet tavanomaiset jätteet kaupungin osoittamaan jätesäiliöön. 11 Huoneistossa, tai laitteistossa ilmenevät viat, puutteellisuudet ja haitat eivät oikeuta vuokran alentamiseen tai vahingonkorvaukseen. Kaupunki ei tee myöskään mitään vakuutuksia, jotka koskevat vuokrattuja tiloja tai sen kalusteita. Myös mahdolliset vastuuvakuutukset jäävät Kalpan hoidettavaksi. 12 Myyntitilat vuokrataan olemassa olevassa varustuksessa ja kalustolla. Tarvittavan lisäkaluston vuokranottaja hankkii kustannuksellaan. 13 Kalpa saa harjoittaa vuokraamissaan tiloissa terveysviranomaisten myöntämän luvan mukaista ravintolatoimintaa. Vuokranottaja saa hakea tiloihin myös mietojen alkoholijuomien myyntiluvan. Vuokratiloja ei saa käyttää muuhun toimintaan ilman kaupungin suostumusta. 14 Kalpa saa sijoittaa peli-, viihde- ja juoma-automaatteja vuokraamiinsa tiloihin.

8 Kuopion kaupunki Sopimus 8 (15) Liite 2 KALPAN HARJOITUS- JA OTTELUTAPAHTUMAT KUOPION LIIKUNTAHALLEISSA 1 Kalpan edustusjoukkueen harjoitusvuorot talviharjoituskauden aamuharjoitukset ma-pe: 10 t/vk talviharjoituskauden iltaharjoitukset ma-pe: 5 t/vk kesäharjoituskauden halliharjoitukset (testit yms.)/ Kuopio-halli ma-pe tarvittaessa kesäharjoituskauden kuntosaliharjoitukset/ Rajalan kuntosali ma-ke-pe: 4,5 t/vk 2 Kalpan A-juniorien harjoitusvuorot talviharjoituskauden iltaharjoitukset ma-pe: 5 t/vk kesäharjoituskauden halliharjoitukset (testit yms.)/ Kuopio-halli ma-pe: tarvittaessa 3 Kalpan edustusjoukkueen ja A-juniorien henkilökohtainen harjoittelu henkilökohtainen vapaa kuntosaliharjoittelu: jäähalli, Kotkankallio henkilökohtainen vapaa kuntoutusharjoittelu: Niiralan uimahalli (lääkärintodistus) edustusjoukkueen vapaa harjoittelu liikuntahalleissa (30 pelaajaa +valmentajat) 4 SM-liigan runkosarjan ja Kalpan vastuulla olevat play-off -ottelut kaudella n. 33 kpl, arkiottelut klo : 4 t/ottelu la-su ottelut klo : 4 t/ottelu 5 Harjoitusottelut mukaan lukien CHL-ottelut Kalpa turnaus, SM-liigatason harjoitusturnaus, 1 kpl/kausi yksittäiset harjoitusottelut (4 t/ottelu), 3-6 kpl/kausi 6 Harjoitusvuorojen käytössä noudatetaan kunkin hallin käyttösääntöjä. 7 Ottelutapahtumassa noudatetaan seuraavia ohjeita ja velvoitteita Niiralan jäähallin käyttösääntö

9 Kuopion kaupunki Sopimus 9 (15) varaus koskee Niiralan jäähallin yleisötiloja ja urheilualueita pukutiloineen ja varusteineen siinä kunnossa ja varustetasossa kuin ne ovat sopimuksen tekohetkellä. Varaus ei koske hallin erikseen vuokrattuja tiloja eikä henkilökunnan valvomo-, sosiaali- varasto- ja verstastiloja varusteineen 8 Tapahtumavaraukseen sisältyy SM-liigan/jääkiekkoliiton ottelukohtaiset tekniset järjestelyt varatut tilat varusteineen kiinteistön energia-, vesihuolto- ja jätehuolto hallin perushenkilökunta (valvonta ja tekninen neuvonta) yleisten tilojen siivous kerran päivässä (aulatilat, WC:t ja pukuhuoneet) tarvittaessa Suomen liput ulkolipputankoihin jäähallin paikoitusalueet kiinteistökohtainen pelastussuunnitelma 9 Tapahtuman järjestäjä huolehtii: Niiralan jäähallin käyttösääntö palotarkastuksen varaamisesta tarvittaessa ennen tapahtuman alkamista puhelinlinjojen avaamisesta ja sulkemisesta ja -laskuista ravintolapalveluistaan tarvittavien lupien hankkimisesta järjestyksen- ja liikenteen valvonnasta (paikoitusalueet) tapahtuman aikaisesta siivouksesta (myös ulkoalueet) tapahtuman aikana syntyneet roskat ja tahrat on oltava siivottuina 1 tunti tapahtuman päätyttyä, muutoin siitä veloitetaan katsomon ja yleisöalueiden siivousmaksu tapahtuman rakentamisesta ja purkamisesta tapahtuman aikaisesta roskakorien tyhjennyksestä tarvittavista sähkö- ja LVI -töistä sekä tapahtuman aikaisesta sähköpäivystyksestä tapahtuman päättyessä kaikkien tapahtuman roskien toimittamisesta jätelavoille tapahtumakohtaisesta pelastussuunnitelmasta tapahtuman järjestäjän tulee säilyttää tapahtumissa tarvitsemansa kaluston ja varusteet erikseen sen hallinnassa olevissa tiloissa hallissa tai muualla hallin ulkopuolella

10 Kuopion kaupunki Sopimus 10 (15) Liite 3 KUOPION JÄÄHALLIN MAINOSPAIKAT Sopimus kattaa kiinteät ja vaihtuvat mainospaikat sekä mainostamistapoja, joita ei ole sidottu tiettyyn mainospaikkaan. Sopimuksen tarkoittamiin kiinteisiin mainospaikkoihin luetaan mainospaikat jäähallin kiinteissä rakenteissa, joita ovat: kaukalon laidoissa olevat kiinteät paikat (143 m, h = 0.9 m, yht. 129 m 2 ) kaukalon laidoissa olevat vaihtuvat mainoskoneet (5 kpl, yht. 14 m 2 ) mainospaikat kaukalon jäässä (yht. 800 m 2 ) katsomoiden etureunan mainospaikat (148 m, h = 0,9 m, yht. 133 m 2 ) hallin keskilinjalla katosta roikkuvat paikat (50 m, h = 1,43 m, yht. 72 m 2 ) katsomon porrasaskelmien otsa -paikat (231 kpl, a 0.36 m 2, yht. 83 m 2 ) katsomoistuimien kääntyvän istuinosan tausta (2500 kpl a m 2, yht. 218 m 2 ) hallin pohjoispäädyn mainospaikat (yht. 69 m 2 ) jäänhoitokoneen ulkopinnoissa (yht. 2 m 2 ) hallin eteläpääty, B-aula (yht. 63m 2 ) putkistot pohjois- ja eteläpääty ( yht. 80 m 2 ) mainosnauha reunalaseissa (126 m, h = 0,3 m, yht. 38 m 2 ) kuntosalin mainostaulu (1,9 m x 2,0 m = 4 m 2 ) yhteensä 1.705,0 m 2 Kuopion kaupunki myöntää KalPa Hockey Oy:lle oikeuden käyttää Kuopion jäähallista markkinointinimeä omassa toiminnassa ajalla seuraavin ehdoin: Nimen tulee olla Suomessa voimassaolevien lakien ja määräysten ja hyvän maun mukainen sekä eettisesti hyväksyttävä. Alkoholiin, tupakkaan tai mietoihin alkoholijuomiin liittyvää nimeä ei hyväksytä. KalPa Hockey Oy:n tulee hakea kaikki asiaan liittyvät viranomaisluvat. Hallin päätyihin tuleviin mainoslakanoihin tulee hakea lupa rakennusvalvonnalta. Luvan hakijana toimii Kuopion kaupungin tilakeskus. Luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa KalPa Hockey Oy. KalPa Hockey Oy vastaa kaikista nimeen ja nimen käyttöön liittyvistä kustannuksista ja velvollisuuksista

11 Kuopion kaupunki Sopimus 11 (15) Muiden mahdollisten mainospaikkojen tarkemmasta sijainnista ja pintaalasta sovitaan osa-puolten kesken kulloinkin erikseen. Kaupungilla on oikeus harjoittaa omaa mainontaa niillä mainospaikoilla, joita ei ole sovittu vuokraoikeuden saajan käyttöön. Mikäli kaupunki vuokraa jäähallin ulkopuoliseen tilaisuuteen (messu-, näytös, kokous- tai kilpailutilaisuuteen) se voi antaa tilaisuuden järjestäjille oikeuden tilaisuuden ajaksi omiin mainospaikkoihin ja kiinteiden mainosten peittämiseen.

12 Kuopion kaupunki Sopimus 12 (15) Liite 4 PÄÄYHTEISTYÖSOPIMUS KALPA HOCKEY OY Yhteyshenkilönä myyntijohtaja Pasi Kuivalainen Sairaalakatu KUOPIO KUOPION KAUPUNKI Yhteyshenkilönä markkinointijohtaja Kirsi Soininen Tulliportinkatu KUOPIO KalPa Hockey Oy (jäljempänä KalPa) tarjoaa Kuopion kaupungille (jäljempänä kaupunki) pääyhteistyötä kaudelle seuraavanlaisesti: Tarjoamme yhteistyökumppaneille suuret yleisömäärät sekä laajan medianäkyvyyden uuden TV-sopimuksen kautta Suomen ylivoimaisesti suosituimmassa lajissa. Lisäksi KalPan kumppaniverkosto on ainutlaatuinen ja toimiva yhteisö, joka tuo yritykselle aitoa lisäarvoa. Osapuolten tarkoituksena on myös tämän sopimuksen täyttämisellä tukea Kuopion kaupungin strategiaa ja visiota sekä edesauttaa kaupungin arvojen ja toimintaperiaatteiden toteutumista. Tämän kauden yhteiset tavoitteet: Kuopion vetovoiman kasvattaminen Kaupunkilaisten (erityisten lasten ja nuorten) hyvinvoinnin edistäminen terveet elämäntavat. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen kiusaamisen ehkäisy Pääkohderyhmät: lapset ja nuoret, opiskelijat Arvopohjainen yhteistyö: hyvinvoinnin edistäminen, terveet elämäntavat ja nuorisotyö - KalPalainen ei kiusaa ; tavoitteena suuri teema KalPan toiminnassa, joka nivoutuu lasten syrjäytymisen ehkäisemiseen, seuratoimintaan ja edustusjoukkueen käyttöön asian edistäjänä.

13 Kuopion kaupunki Sopimus 13 (15) - Kanavat: Kaupungin näkyvyys (I Love Kuopio) 1 Markkinointi ja imagonäkyvyys pelipaidassa 2 Mediakuutionäkyvyys o Edustusjoukkueen pelaajien käyttö kiusaamisen vastaisina lähettiläinä o KalPan pelaajien tekemät kouluvierailut 10 koululla syksyllä 2014 o Perheille suunnattu KalPan toritapahtuma Kuopion torilla la 9.8. sekä perhetapahtuma joulukuussa jäähallissa o I Love Kuopio Festival -konsertissa ikärajaton tapahtuma o Maksuttomat korttelikiekkotapahtumat 6-8 kaukalolla talvella viikoittain. Mahdollisuus kaikille harrastaa matalalla kynnyksellä ohjatusti jääkiekkoa. KalPa järjestää valmentajat/ohjaajat ja lisäksi kaukaloilla vierailee Liiga-pelaajia. Pelipaitanäkyvyys KalPa-logon molemmilla puolilla kaikissa Liigan otteluissa koti- ja vieraspaidassa. KalPa on liikkuva mainos ympäri Suomea 12 eri paikkakunnalla. Lisäksi laaja TV-näkyvyys uuden TV-sopimuksen kautta. Kaupunki saa jäähallin mediakuutiolle I love Kuopio -logon äänettömänä ennen ottelua ja erätauoilla. Toistoja n. 10 kertaa/ottelu. 3 Otteluisännyys Kaupunki saa yhden otteluisännyyden. Ottelupäivä katsotaan yhdessä sarjaohjelman varmistuttua. Otteluisännyyteen kuuluu seuraavaa: 4 Jäämainos ja tv-näkyvyys 5 Tv-mainoshäntä o Näkyvyys mm. ottelumainoksessa ja mediakuutiolla. o Mahdollisuus myös muihin markkinointitoimiin esim. rekrytointi ja työnantajapalvelut. o Yritys- ja sidosryhmäpalvelut o Yksi aitio, joka sisältää liput 12 hengelle ja aitiovuokran. Ruoka ja juomat laskutetaan erikseen kulutuksen mukaan. Jäämainos keskiympyrän alapuolella (vanha paikka). Kaupunki saa näkyvyyttä KalPan TV-mainoksessa kolmen pääsponsorin häntämainoksella.

14 Kuopion kaupunki Sopimus 14 (15) 6 Sami Kapasen käyttöoikeus 7 Uudet opiskelijat 8 Pääyhteistyönäkyvyys Sami Kapasen käyttöoikeus markkinoinnissa ja kahdessa markkinointitilaisuudessa/kausi. KalPa kutsuu uudet opiskelijat otteluihinsa lahjoittamalla yhden sisäänpääsylipun (avoin opiskelijahintainen lahjavoucher) kaikille uusille opiskelijoille. Pääyhteistyökumppanina Kaupunki saa näkyvyyden KalPan mediaseinämään, jonka edessä KalPa Hockey Oy:n tiedotustilaisuudet järjestetään. Pääyhteistyökumppanina Kaupunki saa näkyvyyden myös Liigan mediaseinämään, jonka edessä Kuopiosta televisioitavien otteluiden pelaajahaastattelut ja ottelunjälkeiset lehdistötilaisuudet toteutetaan. Pääyhteistyökumppani saa näkyvyyden seuraavissa KalPan julkaisuissa liikemerkki KalPan nettisivujen etusivun pääyhteistyökumppanibannerissa liikemerkki KalPan kumppaneille, kannattajille ja medialle lähettämiin uutiskirjeisiin liikemerkki KalPan kausijulisteeseen 9 KalPan nettisivujen näkyvyys Kaupunki saa logonäkyvyyden suosituille KalPa nettisivuille. Kiekkokauden aikana huippukuukaudessa kävijämäärä eri kävijää. Sidosryhmätyöskentely ja verkostot 10 Verkosto Kaupungilla on oikeus osallistua kaikkiin verkostokumppanitapahtumiin. Kumppaniverkoston keskeisin ajatus on tuoda KalPan yhteistyökumppaneille lisäarvoa sekä tuoda kumppaneita keskenään tutuksi ja edesauttaa heidän keskinäistä liiketoimintaa.

15 Kuopion kaupunki Sopimus 15 (15) 11 Sopimussumma alv 24 %/kausi Eräpäivät: alv. ja alv. 12 Muuta Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Sopimukseen sisältyy mainoksien valmistukseen sekä kiinnityksiin liittyvät kustannukset. Sopijapuoli saa purkaa tämän sopimuksen kirjallisella ilmoituksella päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli laiminlyö sopimuksen mukaisen velvoitteensa olennaisesti tai mikäli toinen osapuoli muutoin rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä eikä ole korjannut menettelyään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun tämä on saanut tiedon toisen osapuolen kirjallisesta purkuperusteen sisältämästä purkuvaatimuksesta. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. KALPA HOCKEY OY KUOPION KAUPUNKI Pasi Kuivalainen Pekka Vähäkangas Kirsi Soininen Liitteet Jakelu Tiedoksi KalPa Hockey Oy Konsernipalvelu Pekka Vähäkangas Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut Kirsi Soininen Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Janne Hentunen Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Tarja Härmä Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Kari Valta

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta. 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus Harjukuja PARIKKALA

Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta. 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus Harjukuja PARIKKALA 1(6) Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Alustava Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus 1913642-6 Harjukuja 6 59100 PARIKKALA 2.

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

Vuokraukseen ei sisälly parkkipaikkoja.

Vuokraukseen ei sisälly parkkipaikkoja. LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN KOHDE Nousiaisten kunta y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2 21270 Nousiainen Arkea Oy y-tunnus 2443151-8 Linnankatu 55 L 20100 Turku Vuokrakohteena

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Kioskivaunupaikka Merelliset palvelut LUONNOS. Liikuntavirasto/Meri ,..

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Kioskivaunupaikka Merelliset palvelut LUONNOS. Liikuntavirasto/Meri ,.. HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) KIOSKIVAUNUPAIKKA RASTILAN LEIRINTÄALUEELTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2016 006812 Liikuntavirasto/Meri...6.2016,.. Vuokrakohde ja käyttötarkoitus Vuokranantaja

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Kiljavan Sairaala Oy Kiljavantie 539 A 05250 Kiljava (Y-tunnus 2048008-0) 2. VUOKRALAINEN Nurmijärven kunta Keskustie 2 01900 Nurmijärvi (Y-tunnus: 9014643-2)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Uimahalli. Soveltava liikunta. Nuoriso- ja liikuntatoimisto

Sisällysluettelo. Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Uimahalli. Soveltava liikunta. Nuoriso- ja liikuntatoimisto Sisällysluettelo Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat Liikuntasihteeri Ilkka Kotala 050 427 6460 ilkka.kotala@kemi.fi Toimistosihteeri Eija Juntunen 040 728 6507 eija.juntunen@kemi.fi Yhteystiedot

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

1(5) KUMPPANUUSSOPIMUS. 1. Sopimuksen tarkoitus

1(5) KUMPPANUUSSOPIMUS. 1. Sopimuksen tarkoitus KUMPPANUUSSOPIMUS 1(5) 1. Sopimuksen tarkoitus Allekirjoittajat sopivat tällä sopimuksella kumppanuudesta, joka kattaa nimetyt yhteyshenkilöt, seuran jäsenten hyvinvointiin tähtäävän ennaltaehkäisevän

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kuopion kaupunki vuokraa Osuuskauppa PeeÄssälle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena festivaalitarkoituksia varten seuraavat

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810 MAANVUOKRASOPIMUS 1 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Joroisten kunta Y-tunnus 0207112-8 Mutalantie 2 79600 JOROINEN puh. (017) 578 440 Joroisten Mäkihyppääjät ry Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT alkaen 1.2.2016 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO KENTÄT Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Harjoitukset, Ottelut, kilpailut, Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat Aikuiset 20,00 30,00 A-juniorit ja nuoremmat

Lisätiedot

JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS. Luonnos

JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS. Luonnos JOENSUUN VESI LIIKELAITOKSEN JA KONTIOLAHDEN KUNNAN VÄLINEN VEDENTOIMITUSSOPIMUS Luonnos 2.12.2015 2 Sopijapuolet Joensuun Vesi -liikelaitos Y-tunnus 0242746-2 Muuntamontie 5 80100 Joensuu Kontiolahden

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen

Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen 1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO

KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO KARKKILAN LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN HINNASTO 1.1.2016 KARKKILAN VAPAA-AIKALAUTAKUNTA HINTOJEN MÄÄRÄYTYMINEN Karkkilalaiset liikunta- ja nuorisoyhdistykset - hinnat koskevat rekisteröityneitä Karkkilalaisia

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot:

Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot: Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot: 1 Vuokranantaja Helsingin kaupungin liikuntavirasto 2 Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa kirjallisen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX.

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX. Perustiedot Vuokrakohde Vuokrakohteen pinta-ala Kioskin yksilöinti Vuokra-aika Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX Kioskin nimi Kioskiyrittäjän nimi Selvitys oikeudesta edustaa kioskiyrittäjää

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari

Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus Kyläkonttori, Velkuantie 988, Livonsaari VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja LIVONSAAREN KYLÄYHDISTYS RY, y-tunnus 1868028-6 Kyläkonttori, Velkuantie 988, 21180 Livonsaari 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI/TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1121 TAMPEREEN ENERGIANTUOTANTO OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Tampereen Energiantuotanto Oy (Tuottaja), y-tunnus: 2206129-3 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Tilojen ym. käyttömaksut

Tilojen ym. käyttömaksut Tilojen ym. käyttömaksut Yhteenveto hinnastoista Nilsiä-neuvottelukunnalle, huomioitu vain liikuntapaikat ja tilat, jotka vaikuttavat Nilsiään. Peruskoulujen ja lukioiden tilojen käyttömaksut 1.1.2015

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin vain aikuisen valvonnassa. Uimahallien vuosikorttien käyttö max. 1 krt/pv.

Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin vain aikuisen valvonnassa. Uimahallien vuosikorttien käyttö max. 1 krt/pv. UIMAHALLIT Kotkan uimala Katariina, Puistotie 9-11, 48100 KOTKA, puh. 234 4590 Karhulan uimahalli, Karhulantie 46, 48600 KOTKA, puh. 234 5415 Kuluttajaviraston suositusten mukaan alle 8-vuotiaat uimahalleihin

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali

Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali VUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja NAANTALIN KAUPUNKI / TILALAITOS, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen NAANTALIN KAUPUNKI / SAARISTOLAUTAKUNTA Käsityöläiskatu

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä.

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä. 1. VUOKRANANTAJA 2. VUOKRALAINEN Nimi/Organisaatio Organisaation edustaja/yhteyshenkilö ja asema organisaatiossa Puhelin/Fax Y-tunnus Lähiosoite Pankkiyhteys Luottamuksellisuus (_) Sopimus on luottamuksellinen

Lisätiedot

MYYNTIESITE

MYYNTIESITE MYYNTIESITE 2016 2017 TULE MUKAAN MENOON YHTEISTYÖKUMPPANUUDEN MONET MAHDOLLISUUDET Uleåborg A.I.K pelaa jääkiekon valtakunnallista Suomi- Sarjaa kaudella 2016-2017 joka on kolmanneksi korkein sarjataso.

Lisätiedot

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA

SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA SOPIMUS SOPIMUS MATKAHUOLLON PERUSKOULULAISTEN MATKAKORTTIPALVELUSTA Oy Matkahuolto Ab (Matkahuolto) ja Kunta X (Kunta) ovat sopineet Matkahuollon peruskoululaisten matkakorttipalvelusta Kunnassa seuraavaa:

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT Ekorent Oy - Hietalahti 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) välityksellä rahoittajille (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 3521/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 87 Asianro 3521/10.03.07/2013 Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1(5) LIIKUNTAVIRASTO Merellinen osasto VUOKRASOPIMUS LAITURIPAIKASTA AMIRAALI CRONSTEDIN LAITURISSA

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1(5) LIIKUNTAVIRASTO Merellinen osasto VUOKRASOPIMUS LAITURIPAIKASTA AMIRAALI CRONSTEDIN LAITURISSA HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1(5) VUOKRASOPIMUS LAITURIPAIKASTA AMIRAALI CRONSTEDIN LAITURISSA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2014-006733 Osastopäällikkö, 22.5.2014, 29 Vuokra-alueen käyttötarkoitus

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

UNELMA HYVÄSTÄ TOIMINNASTA Team LKP näkyy ja kuuluu isommin kuin koskaan

UNELMA HYVÄSTÄ TOIMINNASTA Team LKP näkyy ja kuuluu isommin kuin koskaan UNELMA HYVÄSTÄ TOIMINNASTA Team LKP näkyy ja kuuluu isommin kuin koskaan Tervetuloa toimimaan Suomen ykköslajien pariin Team LKP:n kumppanina. Tarjoamme aktiivista harrastus- sekä kilpailutoimintaa niin

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA

SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA SOPIMUS KEHITYSVAMMAISTEN YMPÄRIVUOROKAUTISESTA ASUMISPALVELUSTA 1. Sopimuksen osapuolet Palvelun tilaaja Kinnulan kunta/perusturva Keskustie 45 43900 Kinnula Y-tunnus: 0242816-6 Yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 %

Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 % Liikuntapalvelut Kentät Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Aikuiset 17,00 27,00 A-juniorit ja nuoremmat 9,00 12,00 Kaupunginosaseurat ja kylätoimikunnat 35,00 35,00

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LAITURINPITO SOPIMUS LAITURINPITO-OIKEUDESTA OY WALTIC AB:N KANSSA HERTTO- NIEMESTÄ AMIRAALI CRONSTEDIN RANNASTA

HELSINGIN KAUPUNKI LAITURINPITO SOPIMUS LAITURINPITO-OIKEUDESTA OY WALTIC AB:N KANSSA HERTTO- NIEMESTÄ AMIRAALI CRONSTEDIN RANNASTA HELSINGIN KAUPUNKI LAITURINPITO- 1 SOPIMUS LAITURINPITO-OIKEUDESTA OY WALTIC AB:N KANSSA HERTTO- NIEMESTÄ AMIRAALI CRONSTEDIN RANNASTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-006353 Osastopäällikkö

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen.

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1(7) Liite 1 MAANVUOKRASOPIMUS Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1. Osapuolet Vuokranantaja Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana:

1) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: RASITESOPIMUS Osapuolet Sopimuksen tausta ) Helsingin kaupunki (jota edustaa kiinteistölautakunta, Y- tunnus 0- ) seuraavien kiinteistöjen omistajana: a. Ohjeellinen tontti 90/, joka muodostuu kiinteistöstä

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS, luonnos

LUNASTUSSOPIMUS, luonnos 1 LUNASTUSSOPIMUS, luonnos Raahen kaupunki (Y-tunnus 1791 817-6) toisena ja Raahen Energia Oy (Y-tunnus 1609 181-6), josta jäljempänä käytetään nimitystä yritys, toisena sopijapuolena tekevät täten osoitteessa

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä

Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka. Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla, myöhemmin yrittäjä Maankäyttösopimus 1 (5) Sopimus oikeudesta käyttää yleistä aluetta liikkuvaan kioskitoimintaan 1 Osapuolet Porvoon kaupungin Kuntatekniikka, myöhemmin kuntatekniikka Kioskiyrittäjän yksilöintitiedot perustiedot-sivulla,

Lisätiedot