Sopimus Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta kaudella / KalPa-Hockey Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimus Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta kaudella 2014-2015 / KalPa-Hockey Oy"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Sopimus 1 (15) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätös Sopimus Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta kaudella / KalPa-Hockey Oy Osapuolet 1) Kuopion kaupunki ( myöhemmin kaupunki ) (Y-tunnus ) Minna Canthin katu 24, KUOPIO 2) KalPa Hockey Oy ( myöhemmin Kalpa) (y-tunnus Sairaalakatu 15, KUOPIO Sopimuksen kohde Kalpan tällä sopimuksella myönnettävät käyttöoikeudet jäähallissa sekä muissa Kuopion kaupungin liikuntahalleissa ja paikoissa. Edelleen sopimuksen kohteena on osapuolten välinen jäljempänä tarkemmin sovittu yhteistoiminta. Sopimuksen laajuus Kalpalla on tämän sopimuksen perusteella jatkuvasti käytössään liitteen 1 mukaiset Kuopion jäähallin pukuhuone- ym. tilat sekä kahvila-ravintola ja myyntitilat. Liikuntapaikkojen käyttöoikeus kattaa kaikki Kalpan edustusjoukkueen ja A- nuorten harjoitusvuorot kaupungin hallitsemissa liikuntapaikoissa sekä SMliigan, A-nuorten SM-sarjan ja harjoitusottelut, jotka ilmenevät liitteestä 2. Edelleen liikuntapaikkojen käyttöoikeuteen sisältyy myös oikeus päättää Kuopion jäähallin mainospaikkojen käytöstä ja oikeus käyttää Kuopion jäähallista markkinointi-nimeä Kalpan omassa toiminnassa jäljempänä tarkemmin sovittavalla tavalla. Mainospaikkojen määrä ja sijainti sekä niiden tarkempi käyttöoikeus ilmenee tämän sopimuksen liitteestä 3. Kalpa sitoutuu tämän sopimuksen perusteella tekemään osaltaan laaja-alaista yhteistyötä kaupungin kanssa siten, että Kalpa sitoutuu järjestämään jäljempänä tarkemmin mainittuja tapahtumia ja tilaisuuksia sekä toimimaan ylipäätään siten, että kaupungin tarpeet ja näkökulmat pyritään ottamaan aiempaa tietoisemmin ja paremmin huomioon. Yhteistyöllä pyritään osaltaan edistämään kaupungin strategian toteumista ja kaupungin markkinointia. Sen myötä pyritään edistämään kaupungin vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia ja ennaltaehkäisevien palvelujen tietoisuutta, saavutettavuutta ja käyttöä. Edelleen pyritään Kalpan toimintaan liittyvän hyvän esimerkin kautta edistämään ns. hyvän mallin antamista kasvavalle nuorisolle. Markkinointiyhteistyöllä edistetään molempien osapuolten

2 Kuopion kaupunki Sopimus 2 (15) näkyvyyttä, myönteistä imagoa ja vetovoimaisuutta, jota voidaan toteuttaa myös normaalin toiminnan ulkopuolella tekemällä yhteistyötä esim. messuilla, markkinoinnissa ja palvelujen markkinoinnissa. Yhteistoiminta on eritelty tarkemmin liitteessä 4. Sopimusaika Sopimus on voimassa pelikauden eli alkaen ja päättyen Sopimushinta käyttöoikeudesta Käyttöoikeuden sopimushinta koostuu liikuntapalveluiden ja muiden palveluiden kiinteistä vuokrista ja Kalpan SM-liigaotteluiden yleisömäärään sidotusta bonuksesta (erillinen korvausmaksu). Liikuntapalveluiden sopimuskauden käyttöoikeuden kiinteän vuokran osa on seuraava: sopimuskauden vuokra yht ,00 /v, sis. alv:n voimassa olevan liikuntapalveluiden alv-kannan mukaan laskutuskauden vuokra yht /3 kk, sis. alv:n voimassa olevan liikuntapalveluiden alv-kannan mukaan Muiden palveluiden käyttöoikeuden vuokra sopimuskaudelle on seuraava: sopimuskauden vuokra yht ,00, sis. alv:n voimassa olevan vuokrapalveluiden alv-kannan mukaan laskutuskauden vuokra yht ,00 /3 kk, sis. alv:n voimassa olevan vuokrapalveluiden alv-kannan mukaan Kalpan SM-liigaotteluiden yleisömäärään sidottu bonus sopimuskaudelle on seuraava: alkusarjan liigaotteluiden ja seuran vastuulla olevien play-off otteluiden (33 kpl) katsojamäärän perusarvo on kats./ott. (keskiarvo kaudella ) perusarvon kutakin 100 katsojan nousua kohti bonus on euroa, mikä sisältää arvonlisäveron voimassaolevan arvonlisäverokannan mukaan Kaupunki laskuttaa vuokrat laskutuskausittain neljä kertaa vuodessa. Liikuntapalveluiden ja muiden palveluiden käyttöoikeuden tämän sopimuksen mukainen ensimmäinen laskutuskausi touko-heinäkuu laskutetaan elokuussa Bonuksen kaupunki laskuttaa kultakin pelikaudelta liikuntapalveluna toukokuun loppuun mennessä Kalpan huhtikuun loppuun

3 Kuopion kaupunki Sopimus 3 (15) Muut sopimusehdot Yhteistyön sisältö mennessä kaupungille ilmoittaman lipunmyyntijärjestelmän raporttiin perustuvan katsojakeskiarvon mukaan. Sen lisäksi, mitä liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa ( /482) säädetään, Kuopion jäähallin pukuhuone-, kahvila-ravintolaja myynti- ym. tilojen vuokraukseen sovelletaan liitteen 1 mukaisia ehtoja. Kalpalla vuokralla olevien kahvila-ravintola- ja myyntitilojen tulee olla jäähallin muiden vuokraajien käytettävissä kaupungin päättämän vuokrahinnan mukaisella korvauksella lisättynä kohtuullisella, Kalpan omista kalusteista/varusteista kantamalla vuokralla, josta sovitaan erikseen. Harjoitusvuoro- ja ottelutapahtumakäytössä noudatetaan liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain säännösten lisäksi jäähallin käyttösääntöjä. Niiralan jäähalli on jääharjoituskäytössä viikon 32 alusta alkaen. Lippumäen jäähallin kesäajan yksittäiset käyttökerrat sovitaan erikseen. Jäähallin sisä- ja ulkopuolisia mainospaikkoja ei sidota tiettyyn pinta-alaan, vaan niistä sovitaan joustavasti tämän sopimuksen puitteissa tapauskohtaisesti erikseen. Kalpa on velvollinen hankkimaan mainostamistarpeensa mukaiset luvat viranomaisilta ja suostumukset kiinteistön omistajalta sekä vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, jotka liittyvät mainosten yllä- tai kunnossapidon laiminlyönteihin. Mainosten asentamisesta on sovittava jäähallin esimiehen kanssa erikseen ja asentamiskustannuksista vastaa Kalpa. Mikäli Kalpa haluaa vaihtaa tai lisätä jäässä olevia tai muita mainoksia kesken kauden kaupunki laskuttaa KalPaa muutoksiin kuluvien työtuntien lisäksi vakiovuorojen menetettyjä tuloja vastaavalla summalla niiden käyttötuntien osalta, jotka halli on suljettuna mainosten asentamisen tai poistamisen vuoksi. Kalpa on oikeutettu käyttämään pyykinpesutilaa sen vuorolistan mukaan rajoituksetta. Mikäli jäähallin peruskorjaustyöt aiheuttavat keskeytyksen tai muuta häiriötä mainosmyyntiin sopimuskauden aikana, kaupunki ei ole miltään osin korvausvelvollinen yhtiölle aiheutuneesta haitasta tai mahdollisista tulojen menetyksistä. Mikäli Kalpalle vuokrattuja tiloja peruskorjataan kesken sopimuskauden, Kalpa on oikeutettu saamaan tältä osin ainoastaan hyvityksen korjattavien tilojen vuokran osalta, joka vastaa peruskorjaustyön kestoa. Kalpa sitoutuu tekemään kaupungin kanssa laaja-alaista ja vuorovaikutteista yhteistyötä markkinoinnin sekä hyvinvoinnin edistämisen saralla. Kalpa ja sen järjestämät erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat toimivat yhtenä kaupungin suurimmista vetonauloista edistäen kaupungin tunnettuutta ja houkuttelevuutta, verkostoitumista sekä edistää toivottavia myönteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten liikuntakasvatuksessa (hyvinvoinnin edistäminen ja nuorisotyö).

4 Kuopion kaupunki Sopimus 4 (15) Imagovaikutus, tunnettuus ja näkyvyys Kalpa sitoutuu markkinoinnissaan ja erilaisissa tapahtumissaan edistämään säännöllisesti ja määrätietoisesti yhteisöllisyyttä sekä parantamaan kaupungin myönteistä imagoa ja näkyvyyttä. Myös kaupunki sitoutuu omassa toiminnassaan edistämään Kalpan imagoa, tunnettuisuutta ja ylipäätään kiinnostusta Kalpaa kohtaan. Mainittua toimintaa voidaan toteuttaa erilaisissa kaupungin tapahtumissa ja kampanjoissa. Sisältö näkyvyydelle määritellään erikseen pääyhteistyökumppanuuden kautta. Sisällöntuotantoa ja tapahtumatarjontaa sekä avoimia yleisötilaisuuksia alueen asukkaille Kalpa sitoutuu järjestämään ns. ulkojääkiertueen, jossa vieraillaan Kuopion kiekkokaukaloilla ja pyritään ohjaamaan perheitä liikkumaan ulkojäille. Ulkojääkiertueen sisällöstä, tapahtumapaikoista ja ajankohdista sovitaan tarkemmin erikseen sääolojen ja pelaajien otteluohjelman mukaan. Edelleen Kalpa sitoutuu yhteistyössä kaupungin kanssa selvittämään yleisötilaisuuden järjestämismahdollisuuden uudella Kuopion torilla siten, että tapahtuma vastaisi molempien osapuolien tarpeita ja edistäisi myös keskustan alueen vetovoimaa sekä elinkeinoelämää. Sisällöntuotantoa ja tapahtumatarjontaa kohderyhmänä matkailijat Kalpa sitoutuu omassa toiminnassaan edistämään myös matkailijoiden viihtymistä tarjoamalla korkeatasoisen viihteen ohella kaupungin tarpeelliseksi katsomaa sisältöä ja tietoa erilaisista palveluista ja mahdollisuuksista, joita kaupunki tarjoaa. Mainittua toimintaa voidaan toteuttaa erilaisissa tapahtumissa ja tämän lisäksi myös Kalpan internet-sivustolla. Sisällöt määritellään erikseen. Liikuntakasvatus, terveet elämäntavat ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy Kalpa sitoutuu edistämään kaupungin keskeisiä tavoitteita liittyen liikuntakasvatukseen, terveisiin elämäntapoihin sekä syrjäytymisen ehkäisyyn järjestämällä Kuopion kouluissa ja oppilaitoksissa tilaisuuksia, joissa korostetaan Me-hengen ja kaveruuden merkitystä sekä kaikenlaisen liikkumisen iloa, tärkeyttä ja terveitä elämäntapoja ja näiden merkitystä jokapäiväiseen jaksamiseen ja elämään yleensä. Edelleen Kalpa sitoutuu siihen, että tilaisuuksissa pyritään aiempaa määrätietoisemmin kannustamaan ja rohkaisemaan eri tahoja aiempaa aktiivisempaan ja oma-aloitteisempaan liikkumiseen ja samalla pyritään antamaan esimerkkejä liikkumisen ja terveen elämäntavan merkityksestä. Lisäksi Kalpa sitoutuu siihen, että tilaisuuksilla pyritään aiempaa määrätietoisemmin ennaltaehkäisemään kaikenlaista turhautumista ja syrjäy-

5 Kuopion kaupunki Sopimus 5 (15) tymistä tai vastaavia ongelmia. Tilaisuuksiin liittyvästä yhteistyöstä ja niiden ajankohdista sovitaan osapuolten kesken erikseen. Yhteistyö on eritelty tarkemmin liitteessä 4. Kaupunki maksaa yhteistyöstä Kalpalle sopimuskaudelta euroa + alv. Tämä sopimus voidaan puolin tai toisin irtisanoa kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla tahi välittömästi, jos toinen osapuoli sitä olennaisesti rikkoo. Tämän sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta aiheutuvat erimielisyyden ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. KUOPION KAUPUNKI Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue KALPA HOCKEY OY Pekka Vähäkangas Palvelualuejohtaja Toni Saksman Toimitusjohtaja

6 Kuopion kaupunki Sopimus 6 (15) Liite 1 KUOPION JÄÄHALLIN PUKUHUONE- YM. VUOKRATILAT 1 Kalpan edustusjoukkueelle vuokratut jäähallin tilat, yhteensä 205,7 m 2 : pukuhuonetila, nro ,0 m 2 (1. krs.) pesuhuonetila, nro ,0 m 2 (1. krs.) saunatila, nro 105 7,0 m 2 (1. krs.) henk.koht. varusteet, nro ,0 m 2 (1. krs.) tk- ja varastotilat, 107 A 7,0 m 2 (1. krs.) monitoimitila ja WC, nro 107 B 5,0 m 2 (1. krs.) huoltotila, nro 121A 14,7 m 2 (1. krs.) valmentajan huone, nro ,0 m 2 (1. krs.) hierontatila, nro 122A 7,0 m 2 (1. krs.) toimistotila, nro 3XX 38,0 m 2 ( krs.) 2 Kalpalle vuokratut myyntitilat, yhteensä 311,5 m 2 : kahviotila kalusteineen, nro ,0 m 2 (2.krs.) kahvion varasto, nro ,0 m 2 (1. krs.) kahvion kylmiö, nro 202 3,5 m 2 (1. krs.) kahvion kabinetti, nro ,0 m 2 (1. krs.) Kalpa klubi, myynti- ja varastotilat, nrot 421, 421B, 422 ja ,0 m 2 (4. krs.) B-tasanteen uusi myyntitila 10,0 m 2 (3. krs.) monitoimitila ja WC, nro 107 B 5,0 m 2 (1. krs.) 3 Kalpan vuokraamat muut jäähallin tilat, yhteensä 30,5 m 2 : kuivauskopit/a-jun, nrot 124, 125 ja ,0 m 2 (1. krs.) pyykinpesutila/varauslista, nro 127A 6,5 m 2 (1. krs.) Jäähallin B- sisäänkäynnin edustalla olevat pysäköintipaikat 7 kpl (viisi lämmityspaikkaa + 2 kylmää paikkaa)

7 Kuopion kaupunki Sopimus 7 (15) 5 Vuokraan sisältyy huonetilojen lämmitys, lämmin- ja kylmä käyttövesi, jätehuolto, siivous sekä kaikkien mainittujen tilojen kiinteät valaisimet. Tarvittavat lisäkalusto vuokranottaja hankkii kustannuksellaan ja vastaa itse hankkimiensa laitteiden asennus- ja kunnossapito-kustannuksista. 6 Huoneistossa, tai laitteistossa ilmenevät viat, puutteellisuudet ja haitat eivät oikeuta vuokran alentamiseen tai vahingonkorvaukseen. Kaupunki ei tee myöskään mitään vakuutuksia, jotka koskevat vuokrattuja tiloja tai sen kalusteita. Myös mahdolliset vastuuvakuutukset jäävät Kalpan hoidettavaksi. 7 Kaupunki ei vastaa lämmön, lämpimän ja kylmän käyttöveden sekä sähkön jakelussa tapahtuvista puutteellisuuksista tai epäsäännöllisyyksistä, mikäli ne aiheutuvat siitä riippumattomista syistä. 8 Kalpan on huolehdittava hyvästä järjestyksenpidosta ja siisteydestä. Normaaliin päivittäissiivoukseen kuulumattomat työt: irtoroskien keräys lattioilta, sylki- ja mällitahrojen pesu jne., laskutetaan erikseen. 9 Kalpa ei saa ilman kaupungin lupaa siirtää vuokraoikeuttaan osaksikaan kolmannelle osapuolelle, eikä ottaa alivuokralaisia. 10 Kaupunki vastaa kiinteistön jätehuollosta. Kalpan on siirrettävä kaikki toiminnastaan tulleet tavanomaiset jätteet kaupungin osoittamaan jätesäiliöön. 11 Huoneistossa, tai laitteistossa ilmenevät viat, puutteellisuudet ja haitat eivät oikeuta vuokran alentamiseen tai vahingonkorvaukseen. Kaupunki ei tee myöskään mitään vakuutuksia, jotka koskevat vuokrattuja tiloja tai sen kalusteita. Myös mahdolliset vastuuvakuutukset jäävät Kalpan hoidettavaksi. 12 Myyntitilat vuokrataan olemassa olevassa varustuksessa ja kalustolla. Tarvittavan lisäkaluston vuokranottaja hankkii kustannuksellaan. 13 Kalpa saa harjoittaa vuokraamissaan tiloissa terveysviranomaisten myöntämän luvan mukaista ravintolatoimintaa. Vuokranottaja saa hakea tiloihin myös mietojen alkoholijuomien myyntiluvan. Vuokratiloja ei saa käyttää muuhun toimintaan ilman kaupungin suostumusta. 14 Kalpa saa sijoittaa peli-, viihde- ja juoma-automaatteja vuokraamiinsa tiloihin.

8 Kuopion kaupunki Sopimus 8 (15) Liite 2 KALPAN HARJOITUS- JA OTTELUTAPAHTUMAT KUOPION LIIKUNTAHALLEISSA 1 Kalpan edustusjoukkueen harjoitusvuorot talviharjoituskauden aamuharjoitukset ma-pe: 10 t/vk talviharjoituskauden iltaharjoitukset ma-pe: 5 t/vk kesäharjoituskauden halliharjoitukset (testit yms.)/ Kuopio-halli ma-pe tarvittaessa kesäharjoituskauden kuntosaliharjoitukset/ Rajalan kuntosali ma-ke-pe: 4,5 t/vk 2 Kalpan A-juniorien harjoitusvuorot talviharjoituskauden iltaharjoitukset ma-pe: 5 t/vk kesäharjoituskauden halliharjoitukset (testit yms.)/ Kuopio-halli ma-pe: tarvittaessa 3 Kalpan edustusjoukkueen ja A-juniorien henkilökohtainen harjoittelu henkilökohtainen vapaa kuntosaliharjoittelu: jäähalli, Kotkankallio henkilökohtainen vapaa kuntoutusharjoittelu: Niiralan uimahalli (lääkärintodistus) edustusjoukkueen vapaa harjoittelu liikuntahalleissa (30 pelaajaa +valmentajat) 4 SM-liigan runkosarjan ja Kalpan vastuulla olevat play-off -ottelut kaudella n. 33 kpl, arkiottelut klo : 4 t/ottelu la-su ottelut klo : 4 t/ottelu 5 Harjoitusottelut mukaan lukien CHL-ottelut Kalpa turnaus, SM-liigatason harjoitusturnaus, 1 kpl/kausi yksittäiset harjoitusottelut (4 t/ottelu), 3-6 kpl/kausi 6 Harjoitusvuorojen käytössä noudatetaan kunkin hallin käyttösääntöjä. 7 Ottelutapahtumassa noudatetaan seuraavia ohjeita ja velvoitteita Niiralan jäähallin käyttösääntö

9 Kuopion kaupunki Sopimus 9 (15) varaus koskee Niiralan jäähallin yleisötiloja ja urheilualueita pukutiloineen ja varusteineen siinä kunnossa ja varustetasossa kuin ne ovat sopimuksen tekohetkellä. Varaus ei koske hallin erikseen vuokrattuja tiloja eikä henkilökunnan valvomo-, sosiaali- varasto- ja verstastiloja varusteineen 8 Tapahtumavaraukseen sisältyy SM-liigan/jääkiekkoliiton ottelukohtaiset tekniset järjestelyt varatut tilat varusteineen kiinteistön energia-, vesihuolto- ja jätehuolto hallin perushenkilökunta (valvonta ja tekninen neuvonta) yleisten tilojen siivous kerran päivässä (aulatilat, WC:t ja pukuhuoneet) tarvittaessa Suomen liput ulkolipputankoihin jäähallin paikoitusalueet kiinteistökohtainen pelastussuunnitelma 9 Tapahtuman järjestäjä huolehtii: Niiralan jäähallin käyttösääntö palotarkastuksen varaamisesta tarvittaessa ennen tapahtuman alkamista puhelinlinjojen avaamisesta ja sulkemisesta ja -laskuista ravintolapalveluistaan tarvittavien lupien hankkimisesta järjestyksen- ja liikenteen valvonnasta (paikoitusalueet) tapahtuman aikaisesta siivouksesta (myös ulkoalueet) tapahtuman aikana syntyneet roskat ja tahrat on oltava siivottuina 1 tunti tapahtuman päätyttyä, muutoin siitä veloitetaan katsomon ja yleisöalueiden siivousmaksu tapahtuman rakentamisesta ja purkamisesta tapahtuman aikaisesta roskakorien tyhjennyksestä tarvittavista sähkö- ja LVI -töistä sekä tapahtuman aikaisesta sähköpäivystyksestä tapahtuman päättyessä kaikkien tapahtuman roskien toimittamisesta jätelavoille tapahtumakohtaisesta pelastussuunnitelmasta tapahtuman järjestäjän tulee säilyttää tapahtumissa tarvitsemansa kaluston ja varusteet erikseen sen hallinnassa olevissa tiloissa hallissa tai muualla hallin ulkopuolella

10 Kuopion kaupunki Sopimus 10 (15) Liite 3 KUOPION JÄÄHALLIN MAINOSPAIKAT Sopimus kattaa kiinteät ja vaihtuvat mainospaikat sekä mainostamistapoja, joita ei ole sidottu tiettyyn mainospaikkaan. Sopimuksen tarkoittamiin kiinteisiin mainospaikkoihin luetaan mainospaikat jäähallin kiinteissä rakenteissa, joita ovat: kaukalon laidoissa olevat kiinteät paikat (143 m, h = 0.9 m, yht. 129 m 2 ) kaukalon laidoissa olevat vaihtuvat mainoskoneet (5 kpl, yht. 14 m 2 ) mainospaikat kaukalon jäässä (yht. 800 m 2 ) katsomoiden etureunan mainospaikat (148 m, h = 0,9 m, yht. 133 m 2 ) hallin keskilinjalla katosta roikkuvat paikat (50 m, h = 1,43 m, yht. 72 m 2 ) katsomon porrasaskelmien otsa -paikat (231 kpl, a 0.36 m 2, yht. 83 m 2 ) katsomoistuimien kääntyvän istuinosan tausta (2500 kpl a m 2, yht. 218 m 2 ) hallin pohjoispäädyn mainospaikat (yht. 69 m 2 ) jäänhoitokoneen ulkopinnoissa (yht. 2 m 2 ) hallin eteläpääty, B-aula (yht. 63m 2 ) putkistot pohjois- ja eteläpääty ( yht. 80 m 2 ) mainosnauha reunalaseissa (126 m, h = 0,3 m, yht. 38 m 2 ) kuntosalin mainostaulu (1,9 m x 2,0 m = 4 m 2 ) yhteensä 1.705,0 m 2 Kuopion kaupunki myöntää KalPa Hockey Oy:lle oikeuden käyttää Kuopion jäähallista markkinointinimeä omassa toiminnassa ajalla seuraavin ehdoin: Nimen tulee olla Suomessa voimassaolevien lakien ja määräysten ja hyvän maun mukainen sekä eettisesti hyväksyttävä. Alkoholiin, tupakkaan tai mietoihin alkoholijuomiin liittyvää nimeä ei hyväksytä. KalPa Hockey Oy:n tulee hakea kaikki asiaan liittyvät viranomaisluvat. Hallin päätyihin tuleviin mainoslakanoihin tulee hakea lupa rakennusvalvonnalta. Luvan hakijana toimii Kuopion kaupungin tilakeskus. Luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa KalPa Hockey Oy. KalPa Hockey Oy vastaa kaikista nimeen ja nimen käyttöön liittyvistä kustannuksista ja velvollisuuksista

11 Kuopion kaupunki Sopimus 11 (15) Muiden mahdollisten mainospaikkojen tarkemmasta sijainnista ja pintaalasta sovitaan osa-puolten kesken kulloinkin erikseen. Kaupungilla on oikeus harjoittaa omaa mainontaa niillä mainospaikoilla, joita ei ole sovittu vuokraoikeuden saajan käyttöön. Mikäli kaupunki vuokraa jäähallin ulkopuoliseen tilaisuuteen (messu-, näytös, kokous- tai kilpailutilaisuuteen) se voi antaa tilaisuuden järjestäjille oikeuden tilaisuuden ajaksi omiin mainospaikkoihin ja kiinteiden mainosten peittämiseen.

12 Kuopion kaupunki Sopimus 12 (15) Liite 4 PÄÄYHTEISTYÖSOPIMUS KALPA HOCKEY OY Yhteyshenkilönä myyntijohtaja Pasi Kuivalainen Sairaalakatu KUOPIO KUOPION KAUPUNKI Yhteyshenkilönä markkinointijohtaja Kirsi Soininen Tulliportinkatu KUOPIO KalPa Hockey Oy (jäljempänä KalPa) tarjoaa Kuopion kaupungille (jäljempänä kaupunki) pääyhteistyötä kaudelle seuraavanlaisesti: Tarjoamme yhteistyökumppaneille suuret yleisömäärät sekä laajan medianäkyvyyden uuden TV-sopimuksen kautta Suomen ylivoimaisesti suosituimmassa lajissa. Lisäksi KalPan kumppaniverkosto on ainutlaatuinen ja toimiva yhteisö, joka tuo yritykselle aitoa lisäarvoa. Osapuolten tarkoituksena on myös tämän sopimuksen täyttämisellä tukea Kuopion kaupungin strategiaa ja visiota sekä edesauttaa kaupungin arvojen ja toimintaperiaatteiden toteutumista. Tämän kauden yhteiset tavoitteet: Kuopion vetovoiman kasvattaminen Kaupunkilaisten (erityisten lasten ja nuorten) hyvinvoinnin edistäminen terveet elämäntavat. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen kiusaamisen ehkäisy Pääkohderyhmät: lapset ja nuoret, opiskelijat Arvopohjainen yhteistyö: hyvinvoinnin edistäminen, terveet elämäntavat ja nuorisotyö - KalPalainen ei kiusaa ; tavoitteena suuri teema KalPan toiminnassa, joka nivoutuu lasten syrjäytymisen ehkäisemiseen, seuratoimintaan ja edustusjoukkueen käyttöön asian edistäjänä.

13 Kuopion kaupunki Sopimus 13 (15) - Kanavat: Kaupungin näkyvyys (I Love Kuopio) 1 Markkinointi ja imagonäkyvyys pelipaidassa 2 Mediakuutionäkyvyys o Edustusjoukkueen pelaajien käyttö kiusaamisen vastaisina lähettiläinä o KalPan pelaajien tekemät kouluvierailut 10 koululla syksyllä 2014 o Perheille suunnattu KalPan toritapahtuma Kuopion torilla la 9.8. sekä perhetapahtuma joulukuussa jäähallissa o I Love Kuopio Festival -konsertissa ikärajaton tapahtuma o Maksuttomat korttelikiekkotapahtumat 6-8 kaukalolla talvella viikoittain. Mahdollisuus kaikille harrastaa matalalla kynnyksellä ohjatusti jääkiekkoa. KalPa järjestää valmentajat/ohjaajat ja lisäksi kaukaloilla vierailee Liiga-pelaajia. Pelipaitanäkyvyys KalPa-logon molemmilla puolilla kaikissa Liigan otteluissa koti- ja vieraspaidassa. KalPa on liikkuva mainos ympäri Suomea 12 eri paikkakunnalla. Lisäksi laaja TV-näkyvyys uuden TV-sopimuksen kautta. Kaupunki saa jäähallin mediakuutiolle I love Kuopio -logon äänettömänä ennen ottelua ja erätauoilla. Toistoja n. 10 kertaa/ottelu. 3 Otteluisännyys Kaupunki saa yhden otteluisännyyden. Ottelupäivä katsotaan yhdessä sarjaohjelman varmistuttua. Otteluisännyyteen kuuluu seuraavaa: 4 Jäämainos ja tv-näkyvyys 5 Tv-mainoshäntä o Näkyvyys mm. ottelumainoksessa ja mediakuutiolla. o Mahdollisuus myös muihin markkinointitoimiin esim. rekrytointi ja työnantajapalvelut. o Yritys- ja sidosryhmäpalvelut o Yksi aitio, joka sisältää liput 12 hengelle ja aitiovuokran. Ruoka ja juomat laskutetaan erikseen kulutuksen mukaan. Jäämainos keskiympyrän alapuolella (vanha paikka). Kaupunki saa näkyvyyttä KalPan TV-mainoksessa kolmen pääsponsorin häntämainoksella.

14 Kuopion kaupunki Sopimus 14 (15) 6 Sami Kapasen käyttöoikeus 7 Uudet opiskelijat 8 Pääyhteistyönäkyvyys Sami Kapasen käyttöoikeus markkinoinnissa ja kahdessa markkinointitilaisuudessa/kausi. KalPa kutsuu uudet opiskelijat otteluihinsa lahjoittamalla yhden sisäänpääsylipun (avoin opiskelijahintainen lahjavoucher) kaikille uusille opiskelijoille. Pääyhteistyökumppanina Kaupunki saa näkyvyyden KalPan mediaseinämään, jonka edessä KalPa Hockey Oy:n tiedotustilaisuudet järjestetään. Pääyhteistyökumppanina Kaupunki saa näkyvyyden myös Liigan mediaseinämään, jonka edessä Kuopiosta televisioitavien otteluiden pelaajahaastattelut ja ottelunjälkeiset lehdistötilaisuudet toteutetaan. Pääyhteistyökumppani saa näkyvyyden seuraavissa KalPan julkaisuissa liikemerkki KalPan nettisivujen etusivun pääyhteistyökumppanibannerissa liikemerkki KalPan kumppaneille, kannattajille ja medialle lähettämiin uutiskirjeisiin liikemerkki KalPan kausijulisteeseen 9 KalPan nettisivujen näkyvyys Kaupunki saa logonäkyvyyden suosituille KalPa nettisivuille. Kiekkokauden aikana huippukuukaudessa kävijämäärä eri kävijää. Sidosryhmätyöskentely ja verkostot 10 Verkosto Kaupungilla on oikeus osallistua kaikkiin verkostokumppanitapahtumiin. Kumppaniverkoston keskeisin ajatus on tuoda KalPan yhteistyökumppaneille lisäarvoa sekä tuoda kumppaneita keskenään tutuksi ja edesauttaa heidän keskinäistä liiketoimintaa.

15 Kuopion kaupunki Sopimus 15 (15) 11 Sopimussumma alv 24 %/kausi Eräpäivät: alv. ja alv. 12 Muuta Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Sopimukseen sisältyy mainoksien valmistukseen sekä kiinnityksiin liittyvät kustannukset. Sopijapuoli saa purkaa tämän sopimuksen kirjallisella ilmoituksella päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli laiminlyö sopimuksen mukaisen velvoitteensa olennaisesti tai mikäli toinen osapuoli muutoin rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä eikä ole korjannut menettelyään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun tämä on saanut tiedon toisen osapuolen kirjallisesta purkuperusteen sisältämästä purkuvaatimuksesta. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. KALPA HOCKEY OY KUOPION KAUPUNKI Pasi Kuivalainen Pekka Vähäkangas Kirsi Soininen Liitteet Jakelu Tiedoksi KalPa Hockey Oy Konsernipalvelu Pekka Vähäkangas Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut Kirsi Soininen Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Janne Hentunen Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Tarja Härmä Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Kari Valta

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS LIIKUNTATILOJEN KÄYTÖSTÄ Sopimusosapuolet: Oy Vihdin Jäähalli Ab, myöhemmin Myyjä Vihti-Nummela Mudo Taekwondoseura ry, myöhemmin Ostaja Tausta Myyjä on kolmannen sektorin yritys, joka yhtiöjärjestyksensä

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

JÄÄKIEKKO ON SUOMEN SUOSITUIN JA SEURATUIN URHEILULAJI

JÄÄKIEKKO ON SUOMEN SUOSITUIN JA SEURATUIN URHEILULAJI JÄÄKIEKKO ON SUOMEN SUOSITUIN JA SEURATUIN URHEILULAJI LAHDEN PELICANS OY - 45 kokopäiväistä ja 70 osa-aikaista työntekijää - liikevaihto n. 7 milj. euroa - merkittävä nuorisourheilun tukija Päijät-Hämeessä

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta. 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus Harjukuja PARIKKALA

Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta. 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus Harjukuja PARIKKALA 1(6) Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Alustava Vuokrasopimus Liiketila entisestä Saaren kunnanvirastosta 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Y-tunnus 1913642-6 Harjukuja 6 59100 PARIKKALA 2.

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22 Luonnos 20.3.2017 1/4 MAANVUOKRASOPIMUS SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki PL 38201 Sastamala Vuokralainen Vapo Oy, 0174817-6 PL 22 40101 Jyväskylä Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. Sopimusaluetta voidaan myös muuttaa, mikäli leirintäaluerakennusten tms. sijainti muuttuu.

VUOKRASOPIMUS. Sopimusaluetta voidaan myös muuttaa, mikäli leirintäaluerakennusten tms. sijainti muuttuu. VUOKRASOPIMUS OSAPUOLET Kokkolan kaupunki (jäljempänä vuokranantaja) Pink Olive, Erkki Ahtiainen tmi (jäljempänä vuokraaja) Ly-tunnus 2223661-2 p. 0400-504 606 sähköposti: erkki.ahtiainen@kokkola-camping.fi

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Liikuntajohtaja (.2015) Helsingin kaupungin liikuntavirasto HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) VUOKRASOPIMUS TMI MERCARTON KANSSA LAUTTASAAREN UIMARANNAN KIOSKI- JA VARASTOTILOISTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2015-000717 Liikuntajohtaja (.2015) Vuokra-alueen

Lisätiedot

Luonnos. Markkinointi- ja yhteistyösopimus Karkkilan kaupunki ja KaU Koris ry

Luonnos. Markkinointi- ja yhteistyösopimus Karkkilan kaupunki ja KaU Koris ry Luonnos Markkinointi- ja yhteistyösopimus Karkkilan kaupunki ja KaU Koris ry 2015-2016 2 OSAPUOLET KaU Koris ry, y-tunnus 2364245-2 Karkkilan kaupunki, y-tunnus 0127046-7 SOPIMUSKAUSI 1.1.2015 31.12.2016

Lisätiedot

RAUTATIENTORIN JÄÄPUISTON YHTEYDESSÄ OLEVAN KAHVIOTILAN VUOKRAAMINEN

RAUTATIENTORIN JÄÄPUISTON YHTEYDESSÄ OLEVAN KAHVIOTILAN VUOKRAAMINEN HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) RAUTATIENTORIN JÄÄPUISTON YHTEYDESSÄ OLEVAN KAHVIOTILAN VUOKRAAMINEN Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4860 00099 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli

Sisällysluettelo Yhteystiedot Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot Liikuntasalit Uimahalli Ulkoliikuntapaikat Sauvosaaren urheilupuisto Tervahalli Sisällysluettelo Yhteystiedot 3 Yleiset ehdot sekä vuokrausehdot 4 Liikuntasalit 5 Uimahalli 6 Ulkoliikuntapaikat 9 Sauvosaaren urheilupuisto 10 Tervahalli 11 Sauvosali ja Nyrkkeilysali 12 Kuntotestit

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Nro 3060

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Nro 3060 LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRAN- ANTAJA 2. VUOKRA- LAINEN 3. VUOKRAUS- KOHDE ESPOON KAUPUNKI / TILAKESKUS -LIIKELAITOS Virastopiha 2B, 5.krs 02070 Yhteyshenkilö Pankki ja tilinumero Y-tunnus Puhelin

Lisätiedot

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten.

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten. VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) VUOKRALAINEN: VUOKRAUKSEN KOHDE: KÄYTTÖ TARKOITUS: Juha Malinen Oy Kaisalantie 1 A 80710 LEHMO

Lisätiedot

FC INTER YRITYSPAKETIT

FC INTER YRITYSPAKETIT FC INTER YRITYSPAKETIT HYVÄ YRITYS, NOUSE UUDESTA KULMASTA! Kausi 2013 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme laajaa näkyvyyttä niin stadionilla

Lisätiedot

yrityksen tiedot tähän. 3. Vuokra-aika 1.6.2012 30.9.2012 (Kesäaukioloajat vähintään: ti-su klo 11-17)

yrityksen tiedot tähän. 3. Vuokra-aika 1.6.2012 30.9.2012 (Kesäaukioloajat vähintään: ti-su klo 11-17) - 1 - VUOKRASOPIMUS 1. Osapuolet 1.1. Vuokranantaja Ii-instituutti liikelaitos, Y-tunnus: 2054621-1 PL 24, 91101 Ii (Kiinteistöt omistaa Iin kunta) 1.2. Vuokralainen Irja ja Kari Kiuttu yrityksen tiedot

Lisätiedot

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

E S I S O P I M U S OSAPUOLET

E S I S O P I M U S OSAPUOLET Sivu 1/5 E S I S O P I M U S OSAPUOLET 1. Joensuun Pesäpallon Tukisäätiö sr c/o Ari Mononen Rantakatu 25 c, 80100 Joensuu Yhteyshenkilö: Ari Mononen Puh. 0400 803040 Y-tunnus: (jäljempänä Vuokranantaja)

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

26 16.06.2014. Lappeenrannan kaupunkikonsernin markkinointiyhteistyösopimukset kaudelle 2014 2015

26 16.06.2014. Lappeenrannan kaupunkikonsernin markkinointiyhteistyösopimukset kaudelle 2014 2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26 16.06. Lappeenrannan kaupunkikonsernin markkinointiyhteistyösopimukset kaudelle 2015 591/02.05.01.05/ KONSJA 26 Valmistelija/lisätiedot: Apulaiskaupunginjohtaja Kari

Lisätiedot

JÄÄKIEKKO ON SUOMEN SUOSITUIN JA SEURATUIN URHEILULAJI

JÄÄKIEKKO ON SUOMEN SUOSITUIN JA SEURATUIN URHEILULAJI JÄÄKIEKKO ON SUOMEN SUOSITUIN JA SEURATUIN URHEILULAJI LAHDEN PELICANS OY - 45 kokopäiväistä ja 70 osa-aikaista työntekijää - Ottelutapahtumissa n. 200 työntekijää - Liikevaihto n. 6,5 milj. euroa YLEISÖMÄÄRÄT

Lisätiedot

Kausi 2011 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on tiukka pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme enemmän TV-näkyvyyttä kuin koskaan!

Kausi 2011 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on tiukka pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme enemmän TV-näkyvyyttä kuin koskaan! Kausi 2011 potkaistaan käyntiin NYT! Edessä on tiukka pelintäyteinen kesä, joka tuo myös yhteistyökumppaneillemme enemmän TV-näkyvyyttä kuin koskaan! Tervetuloa Suomen eurooppalaisimman seuran kumppaniksi.

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Vuokraukseen ei sisälly parkkipaikkoja.

Vuokraukseen ei sisälly parkkipaikkoja. LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN KOHDE Nousiaisten kunta y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2 21270 Nousiainen Arkea Oy y-tunnus 2443151-8 Linnankatu 55 L 20100 Turku Vuokrakohteena

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja.

2. VUOKRAMINEN VUOKRSOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet. 2.1 Toiminnan määrittely. Yrityksellä oikeus käyttää hallssa olevia toimiston viereisiä sosiaalitiloja. VUOKRSOPIMUS 1.1 Sopijapuolet Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Easy-Lift Oy, jäljempänä yritys. Teollsuustie 8, 89400 HYRYNSALMI 1.2 Sopimuksen kohde 2. VUOKRAMINEN Vuokrattava

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Uimahalli. Soveltava liikunta. Nuoriso- ja liikuntatoimisto

Sisällysluettelo. Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat. Uimahalli. Soveltava liikunta. Nuoriso- ja liikuntatoimisto Sisällysluettelo Varaus- ja yhteystiedot Sisä- ja ulkoliikuntapaikat Liikuntasihteeri Ilkka Kotala 050 427 6460 ilkka.kotala@kemi.fi Toimistosihteeri Eija Juntunen 040 728 6507 eija.juntunen@kemi.fi Yhteystiedot

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Rantasalmen kunta, jäljempänä kunta Y-tunnus Poikkitie RANTASALMI

1.1 Sopijapuolet Rantasalmen kunta, jäljempänä kunta Y-tunnus Poikkitie RANTASALMI SOPIMUS TEOLLISUUSTILAN VUOKRAAMISESTA 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 1.1 Sopijapuolet Rantasalmen kunta, jäljempänä kunta Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Sawoboat Engineering Oy, jäljempänä

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Vuosivuokrana peritään seuraavasti:

Vuosivuokrana peritään seuraavasti: HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 ITÄKESKUKSEN KAHVILAN VUOKRAAMINEN XXXX:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099 Helsingin kaupunki Puhelin (09)

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Kiljavan Sairaala Oy Kiljavantie 539 A 05250 Kiljava (Y-tunnus 2048008-0) 2. VUOKRALAINEN Nurmijärven kunta Keskustie 2 01900 Nurmijärvi (Y-tunnus: 9014643-2)

Lisätiedot

FC Inter jatkaa voittokulkuaan viihdyttävän futiksen puolestapelaajana. Kesästä 2009 ennustetaan kaikkien aikojen Suomifutiksen huippukesää!

FC Inter jatkaa voittokulkuaan viihdyttävän futiksen puolestapelaajana. Kesästä 2009 ennustetaan kaikkien aikojen Suomifutiksen huippukesää! FC Inter jatkaa voittokulkuaan viihdyttävän futiksen puolestapelaajana. Kesästä 2009 ennustetaan kaikkien aikojen Suomifutiksen huippukesää! Ota hyöty buumista ja hyppää Suomen eurooppalaisimman seuran

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele

Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B Kempele MAANVUOKRASOPIMUS (luonnos) 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Rakennusliike Lehto Oy / perustettava kiinteistöyhtiö Voimatie 6 B 90440

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 %

Alv. sis. hintoihin; liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet 24 %, kaupungin sisäinen käyttö 0 % Liikuntapalveluiden hinnasto Kentät Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Aikuiset 17,00 27,00 A-juniorit ja nuoremmat 9,00 12,00 Kaupunginosaseurat ja kylätoimikunnat

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 %

Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 % Liikuntapaikkojen käyttöhinnasto 1.6.2015 alkaen Alv sisältyy hintoihin, liikuntatapahtumat 10 %, muut tilaisuudet/vuokrat 24 % Ulkoliikuntapaikat (kentät, ladut) Hänninkenttä, kesäkausi Harjoitukset Aikuiset

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto.

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. VUOKRASOPIMUS 1 (5) MYYNTIPAIKAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yritys (Y-tunnus) Osoite Postinumero Sähköposti Puhelinnumero Laskutusosoite Postinumero Puhelinnumero

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S

V U O K R A S O P I M U S V U O K R A S O P I M U S Kuninkaanlähteenkatu 4 38700 Kankaanpää y-tunnus 2110898-5 Yhteyshenkilö: Raimo Suominen, isännöitsijä, Realia Isännöinti Oy, puh. 010 228 7463, raimo.suominen@realia.fi Yrityspalvelut

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Lappeenrannan Yritystila Oy (vuokranantaja) Kauppakatu 40 D, 3.krs 53100 Lappeenranta Y-tunnus: 0368899-8 Puh. 05-6161

Lappeenrannan Yritystila Oy (vuokranantaja) Kauppakatu 40 D, 3.krs 53100 Lappeenranta Y-tunnus: 0368899-8 Puh. 05-6161 1 VUOKRASOPIMUS Lappeenrannan Yritystila Oy (jäljempänä Yritystila) ja Vuokralainen ( jäljempänä Vuokralainen ) tekevät vuokrasopimuksen alla mainitusta kohteesta seuraavien ehtojen mukaisesti: 1. SOPIMUSOSAPUOLET:

Lisätiedot

YHTEISTYÖKUMPPANUUDET

YHTEISTYÖKUMPPANUUDET YHTEISTYÖKUMPPANUUDET 2017-2018 ROKI HOCKEY LÄTKÄSSÄ LAPPIIN Yhteistyökumppaneillemme tarjoamme positiivisen näkyvyyden, suoran kontaktin yritys- ja kuluttajaverkostoomme, ristiinmarkkinoinnin hyödyt sekä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto

HELSINGIN KAUPUNKI Rakennusvirasto 2 (8) Sisältö 1 SOPIJAPUOLET 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Toimittaja 4 2 SOPIMUKSEN KOHDE 4 3 ASIAKIRJAT 4 4 SOPIMUKSEN SYNTYMINEN JA KAUSI 5 5 ALIHANKKIJAT 5 6 PALVELUNTUOTTAJALLE MAKSETTAAVAT KORVAUKSET 5 7.1.

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017

YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 Liite 3 YHTEISTYÖSOPIMUS 2015 2017 SOPIJAOSAPUOLET Hallinnoija Skills Finland ry Simonkatu 12 B 24 00100 Helsinki Yhteyshenkilö Huippuvalmennuspäällikkö Teija Ripattila puhelinnumero +358 40 455 2020 sähköposti

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO (Sopimus ) Ulkoliikuntapalvelut Osastopäällikkö

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO (Sopimus ) Ulkoliikuntapalvelut Osastopäällikkö HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1 (5) VÄINÖ TANNERIN KENTÄN YHTEYDESSÄ OLEVAN HUOLTORAKENNUKSEN VUOKRAAMINEN VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4860 00099 Helsingin

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Vuokrasopimus 1 Luonnos 15.10.2014. 2 Merimaskun Rantamakasiini -rakennus ja siihen kuuluva piha-alue.

Naantalin kaupunki Vuokrasopimus 1 Luonnos 15.10.2014. 2 Merimaskun Rantamakasiini -rakennus ja siihen kuuluva piha-alue. Naantalin kaupunki Vuokrasopimus 1 1 Osapuolet 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen T:mi Marita Lamberg, y-tunnus 1979727-5 2 Vuokrauskohde

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kuopion kaupunki vuokraa Osuuskauppa PeeÄssälle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena festivaalitarkoituksia varten seuraavat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Kioskivaunupaikka Merelliset palvelut LUONNOS. Liikuntavirasto/Meri ,..

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Kioskivaunupaikka Merelliset palvelut LUONNOS. Liikuntavirasto/Meri ,.. HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) KIOSKIVAUNUPAIKKA RASTILAN LEIRINTÄALUEELTA Sopimuksen numero Kaupungin päätös HEL 2016 006812 Liikuntavirasto/Meri...6.2016,.. Vuokrakohde ja käyttötarkoitus Vuokranantaja

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Osastopäällikkö 33, 11.6.2014. Toimisto- ja koulutus- sekä terapiatiloina HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) RASTILAN RAVINTOLAN YLÄKERRAN VUOKRASOPIMUS Sopimuksen numero HEL 2014-007699 Kaupungin päätös Osastopäällikkö 33, 11.6.2014 Vuokra-alueen käyttötarkoitus Vuokranantaja

Lisätiedot

LUONNOS /4. Vuosivuokra on sata (100) euroa. Vuokranantaja laskuttaa vuokran kerran vuodessa kunkin vuokravuoden lokakuun loppuun mennessä.

LUONNOS /4. Vuosivuokra on sata (100) euroa. Vuokranantaja laskuttaa vuokran kerran vuodessa kunkin vuokravuoden lokakuun loppuun mennessä. LUONNOS..07 / VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Sastamalan kaupunki, yt. 0-3 PL 3 0 Sastamala VUOKRALAINEN Lahdenperän Kyläyhdistys ry, rekn.nro 83.69 c/o Seija Kallio Maajärventie 0 Sastamala puh. 00 06 90

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

1(5) KUMPPANUUSSOPIMUS. 1. Sopimuksen tarkoitus

1(5) KUMPPANUUSSOPIMUS. 1. Sopimuksen tarkoitus KUMPPANUUSSOPIMUS 1(5) 1. Sopimuksen tarkoitus Allekirjoittajat sopivat tällä sopimuksella kumppanuudesta, joka kattaa nimetyt yhteyshenkilöt, seuran jäsenten hyvinvointiin tähtäävän ennaltaehkäisevän

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO (Sopimus ) Ulkoliikuntapalvelut Osastopäällikkö

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO (Sopimus ) Ulkoliikuntapalvelut Osastopäällikkö HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1 (5) VÄINÄMÖISEN KENTÄN YHTEYDESSÄ OLEVAN HUOLTORAKENNUKSEN VUOKRAAMINEN VUOKRANANTAJA VUOKRALAINEN Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4860 00099 Helsingin

Lisätiedot

MENESTYS LISÄÄ NÄKYVYYTTÄ

MENESTYS LISÄÄ NÄKYVYYTTÄ UUDEN AIKA MENESTYS LISÄÄ NÄKYVYYTTÄ Jääkiekon yleinen kiinnostavuus ja Jukurien omat panostukset menestyvään joukkueeseen ja mainontaan ovat nostaneet seuran näkyvyyttä entisestään. Jukurit on Etelä-Savolaisen

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat 1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja/vuokranantajat - - 2. Vuokralainen/vuokralaiset - - 2 (5) 3. Vuokrauskohde Osoite Postinumero Toimipaikka Huoneiden lukumäärä Pinta-ala noin m². Vuokratun

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO

LIIKUNTAPALVELUIDEN HINNASTO KENTÄT Urpolan lämmitettävä tekonurmi, talvikausi TALVIKAUSI (lämmitettävä aika) Harjoitukset, Ottelut, kilpailut, Mikkeliläiset rekisteröidyt urheiluseurat Aikuiset 20,00 30,00 A-juniorit ja nuoremmat

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT alkaen 1.2.2016 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Vs. osastopäällikkö Maunula/sle HEL

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO. Vs. osastopäällikkö Maunula/sle HEL HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 (5) KIOSKITOIMINTA KALLAHDENNIEMEN UIMARANNALLA KESÄKAUDEKSI 2014 Liikuntaviraston merellisen osaston osastopäällikkö vuokraa Kallahdenniemen uimarannan huoltorakennuksesta

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 5 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungin kiinteistöstä

Lisätiedot

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen Maanvuokrasopimus 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1. Vuokra-alue Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (018685-), PL, 8601 Oulainen Vuokralainen: Sonira Oy (667-8), Liponkuja 10, 8600 Oulainen Sopimuksen tarkoittama

Lisätiedot

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN

KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN KÄYTTÖVUOROJEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET LIIKUNTAPALVELUT 26.3.2015 ALKAEN 1 Sisällys 1. KÄYTTÖVUOROJEN HAKU... 3 1.2 YLEISTÄ... 3 2. KÄYTTÖVUOROJEN JAKOPERUSTEET JA -KÄYTÄNTEET... 3 2.1 VAKIOVUOROT...

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

LISÄÄ MENESTYS NÄKYVYYTTÄ 1+2 KAUSIKORTIT OTTELULIPUT CLUB 2013-2014 KAUSIKORTTI FANIKORTTI VIIKINKI. Odotettu uutuus! PERHELIPPU UUTUUS!

LISÄÄ MENESTYS NÄKYVYYTTÄ 1+2 KAUSIKORTIT OTTELULIPUT CLUB 2013-2014 KAUSIKORTTI FANIKORTTI VIIKINKI. Odotettu uutuus! PERHELIPPU UUTUUS! UUDEN AIKA Odotettu uutuus! PERHELIPPU 1+2 MENESTYS LISÄÄ NÄKYVYYTTÄ Jääkiekon yleinen kiinnostavuus ja Jukurien omat panostukset menestyvään joukkueeseen ja mainontaan ovat nostaneet seuran näkyvyyttä

Lisätiedot

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810 MAANVUOKRASOPIMUS 1 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Joroisten kunta Y-tunnus 0207112-8 Mutalantie 2 79600 JOROINEN puh. (017) 578 440 Joroisten Mäkihyppääjät ry Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta.

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta. 1 (5) Hakemukset kauppiasyhdistykselle (puheenjohtajan tai edustajan hyväksymä hakemus): alle 1 kalenterikuukausi (1-4 viikkoa) - etusijalla Hakaniemen kauppahallin vuokralaiset (kauppiasyhdistys päättää

Lisätiedot

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX.

Perustiedot. Vuokrakohde. Vuokrakohteen pinta-ala. Kioskin yksilöinti. Vuokra-aika. Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX. Perustiedot Vuokrakohde Vuokrakohteen pinta-ala Kioskin yksilöinti Vuokra-aika Kioski saa olla kohteessa päivittäin kello XX-XX Kioskin nimi Kioskiyrittäjän nimi Selvitys oikeudesta edustaa kioskiyrittäjää

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi

Terveisin Mäntsälän Messut 2014-tiimi Mäntsälän Messut 2014 PL 2O 04601 Mäntsälä Irma Pesonen Puh 045 2090700 irma.peso@gmail.com Mäntsälän Messut 2014 järjestetään elokuussa Mäntsälän Suurlavalla. Messut tarjoavat yrittäjille, yhdistyksille

Lisätiedot