Sopimus Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta kaudella / KalPa-Hockey Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimus Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta kaudella 2014-2015 / KalPa-Hockey Oy"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Sopimus 1 (15) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätös Sopimus Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen käyttöoikeudesta ja osapuolten yhteistoiminnasta kaudella / KalPa-Hockey Oy Osapuolet 1) Kuopion kaupunki ( myöhemmin kaupunki ) (Y-tunnus ) Minna Canthin katu 24, KUOPIO 2) KalPa Hockey Oy ( myöhemmin Kalpa) (y-tunnus Sairaalakatu 15, KUOPIO Sopimuksen kohde Kalpan tällä sopimuksella myönnettävät käyttöoikeudet jäähallissa sekä muissa Kuopion kaupungin liikuntahalleissa ja paikoissa. Edelleen sopimuksen kohteena on osapuolten välinen jäljempänä tarkemmin sovittu yhteistoiminta. Sopimuksen laajuus Kalpalla on tämän sopimuksen perusteella jatkuvasti käytössään liitteen 1 mukaiset Kuopion jäähallin pukuhuone- ym. tilat sekä kahvila-ravintola ja myyntitilat. Liikuntapaikkojen käyttöoikeus kattaa kaikki Kalpan edustusjoukkueen ja A- nuorten harjoitusvuorot kaupungin hallitsemissa liikuntapaikoissa sekä SMliigan, A-nuorten SM-sarjan ja harjoitusottelut, jotka ilmenevät liitteestä 2. Edelleen liikuntapaikkojen käyttöoikeuteen sisältyy myös oikeus päättää Kuopion jäähallin mainospaikkojen käytöstä ja oikeus käyttää Kuopion jäähallista markkinointi-nimeä Kalpan omassa toiminnassa jäljempänä tarkemmin sovittavalla tavalla. Mainospaikkojen määrä ja sijainti sekä niiden tarkempi käyttöoikeus ilmenee tämän sopimuksen liitteestä 3. Kalpa sitoutuu tämän sopimuksen perusteella tekemään osaltaan laaja-alaista yhteistyötä kaupungin kanssa siten, että Kalpa sitoutuu järjestämään jäljempänä tarkemmin mainittuja tapahtumia ja tilaisuuksia sekä toimimaan ylipäätään siten, että kaupungin tarpeet ja näkökulmat pyritään ottamaan aiempaa tietoisemmin ja paremmin huomioon. Yhteistyöllä pyritään osaltaan edistämään kaupungin strategian toteumista ja kaupungin markkinointia. Sen myötä pyritään edistämään kaupungin vetovoimaisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia ja ennaltaehkäisevien palvelujen tietoisuutta, saavutettavuutta ja käyttöä. Edelleen pyritään Kalpan toimintaan liittyvän hyvän esimerkin kautta edistämään ns. hyvän mallin antamista kasvavalle nuorisolle. Markkinointiyhteistyöllä edistetään molempien osapuolten

2 Kuopion kaupunki Sopimus 2 (15) näkyvyyttä, myönteistä imagoa ja vetovoimaisuutta, jota voidaan toteuttaa myös normaalin toiminnan ulkopuolella tekemällä yhteistyötä esim. messuilla, markkinoinnissa ja palvelujen markkinoinnissa. Yhteistoiminta on eritelty tarkemmin liitteessä 4. Sopimusaika Sopimus on voimassa pelikauden eli alkaen ja päättyen Sopimushinta käyttöoikeudesta Käyttöoikeuden sopimushinta koostuu liikuntapalveluiden ja muiden palveluiden kiinteistä vuokrista ja Kalpan SM-liigaotteluiden yleisömäärään sidotusta bonuksesta (erillinen korvausmaksu). Liikuntapalveluiden sopimuskauden käyttöoikeuden kiinteän vuokran osa on seuraava: sopimuskauden vuokra yht ,00 /v, sis. alv:n voimassa olevan liikuntapalveluiden alv-kannan mukaan laskutuskauden vuokra yht /3 kk, sis. alv:n voimassa olevan liikuntapalveluiden alv-kannan mukaan Muiden palveluiden käyttöoikeuden vuokra sopimuskaudelle on seuraava: sopimuskauden vuokra yht ,00, sis. alv:n voimassa olevan vuokrapalveluiden alv-kannan mukaan laskutuskauden vuokra yht ,00 /3 kk, sis. alv:n voimassa olevan vuokrapalveluiden alv-kannan mukaan Kalpan SM-liigaotteluiden yleisömäärään sidottu bonus sopimuskaudelle on seuraava: alkusarjan liigaotteluiden ja seuran vastuulla olevien play-off otteluiden (33 kpl) katsojamäärän perusarvo on kats./ott. (keskiarvo kaudella ) perusarvon kutakin 100 katsojan nousua kohti bonus on euroa, mikä sisältää arvonlisäveron voimassaolevan arvonlisäverokannan mukaan Kaupunki laskuttaa vuokrat laskutuskausittain neljä kertaa vuodessa. Liikuntapalveluiden ja muiden palveluiden käyttöoikeuden tämän sopimuksen mukainen ensimmäinen laskutuskausi touko-heinäkuu laskutetaan elokuussa Bonuksen kaupunki laskuttaa kultakin pelikaudelta liikuntapalveluna toukokuun loppuun mennessä Kalpan huhtikuun loppuun

3 Kuopion kaupunki Sopimus 3 (15) Muut sopimusehdot Yhteistyön sisältö mennessä kaupungille ilmoittaman lipunmyyntijärjestelmän raporttiin perustuvan katsojakeskiarvon mukaan. Sen lisäksi, mitä liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa ( /482) säädetään, Kuopion jäähallin pukuhuone-, kahvila-ravintolaja myynti- ym. tilojen vuokraukseen sovelletaan liitteen 1 mukaisia ehtoja. Kalpalla vuokralla olevien kahvila-ravintola- ja myyntitilojen tulee olla jäähallin muiden vuokraajien käytettävissä kaupungin päättämän vuokrahinnan mukaisella korvauksella lisättynä kohtuullisella, Kalpan omista kalusteista/varusteista kantamalla vuokralla, josta sovitaan erikseen. Harjoitusvuoro- ja ottelutapahtumakäytössä noudatetaan liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain säännösten lisäksi jäähallin käyttösääntöjä. Niiralan jäähalli on jääharjoituskäytössä viikon 32 alusta alkaen. Lippumäen jäähallin kesäajan yksittäiset käyttökerrat sovitaan erikseen. Jäähallin sisä- ja ulkopuolisia mainospaikkoja ei sidota tiettyyn pinta-alaan, vaan niistä sovitaan joustavasti tämän sopimuksen puitteissa tapauskohtaisesti erikseen. Kalpa on velvollinen hankkimaan mainostamistarpeensa mukaiset luvat viranomaisilta ja suostumukset kiinteistön omistajalta sekä vastaa kaikista mahdollisista vahingoista, jotka liittyvät mainosten yllä- tai kunnossapidon laiminlyönteihin. Mainosten asentamisesta on sovittava jäähallin esimiehen kanssa erikseen ja asentamiskustannuksista vastaa Kalpa. Mikäli Kalpa haluaa vaihtaa tai lisätä jäässä olevia tai muita mainoksia kesken kauden kaupunki laskuttaa KalPaa muutoksiin kuluvien työtuntien lisäksi vakiovuorojen menetettyjä tuloja vastaavalla summalla niiden käyttötuntien osalta, jotka halli on suljettuna mainosten asentamisen tai poistamisen vuoksi. Kalpa on oikeutettu käyttämään pyykinpesutilaa sen vuorolistan mukaan rajoituksetta. Mikäli jäähallin peruskorjaustyöt aiheuttavat keskeytyksen tai muuta häiriötä mainosmyyntiin sopimuskauden aikana, kaupunki ei ole miltään osin korvausvelvollinen yhtiölle aiheutuneesta haitasta tai mahdollisista tulojen menetyksistä. Mikäli Kalpalle vuokrattuja tiloja peruskorjataan kesken sopimuskauden, Kalpa on oikeutettu saamaan tältä osin ainoastaan hyvityksen korjattavien tilojen vuokran osalta, joka vastaa peruskorjaustyön kestoa. Kalpa sitoutuu tekemään kaupungin kanssa laaja-alaista ja vuorovaikutteista yhteistyötä markkinoinnin sekä hyvinvoinnin edistämisen saralla. Kalpa ja sen järjestämät erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat toimivat yhtenä kaupungin suurimmista vetonauloista edistäen kaupungin tunnettuutta ja houkuttelevuutta, verkostoitumista sekä edistää toivottavia myönteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten liikuntakasvatuksessa (hyvinvoinnin edistäminen ja nuorisotyö).

4 Kuopion kaupunki Sopimus 4 (15) Imagovaikutus, tunnettuus ja näkyvyys Kalpa sitoutuu markkinoinnissaan ja erilaisissa tapahtumissaan edistämään säännöllisesti ja määrätietoisesti yhteisöllisyyttä sekä parantamaan kaupungin myönteistä imagoa ja näkyvyyttä. Myös kaupunki sitoutuu omassa toiminnassaan edistämään Kalpan imagoa, tunnettuisuutta ja ylipäätään kiinnostusta Kalpaa kohtaan. Mainittua toimintaa voidaan toteuttaa erilaisissa kaupungin tapahtumissa ja kampanjoissa. Sisältö näkyvyydelle määritellään erikseen pääyhteistyökumppanuuden kautta. Sisällöntuotantoa ja tapahtumatarjontaa sekä avoimia yleisötilaisuuksia alueen asukkaille Kalpa sitoutuu järjestämään ns. ulkojääkiertueen, jossa vieraillaan Kuopion kiekkokaukaloilla ja pyritään ohjaamaan perheitä liikkumaan ulkojäille. Ulkojääkiertueen sisällöstä, tapahtumapaikoista ja ajankohdista sovitaan tarkemmin erikseen sääolojen ja pelaajien otteluohjelman mukaan. Edelleen Kalpa sitoutuu yhteistyössä kaupungin kanssa selvittämään yleisötilaisuuden järjestämismahdollisuuden uudella Kuopion torilla siten, että tapahtuma vastaisi molempien osapuolien tarpeita ja edistäisi myös keskustan alueen vetovoimaa sekä elinkeinoelämää. Sisällöntuotantoa ja tapahtumatarjontaa kohderyhmänä matkailijat Kalpa sitoutuu omassa toiminnassaan edistämään myös matkailijoiden viihtymistä tarjoamalla korkeatasoisen viihteen ohella kaupungin tarpeelliseksi katsomaa sisältöä ja tietoa erilaisista palveluista ja mahdollisuuksista, joita kaupunki tarjoaa. Mainittua toimintaa voidaan toteuttaa erilaisissa tapahtumissa ja tämän lisäksi myös Kalpan internet-sivustolla. Sisällöt määritellään erikseen. Liikuntakasvatus, terveet elämäntavat ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy Kalpa sitoutuu edistämään kaupungin keskeisiä tavoitteita liittyen liikuntakasvatukseen, terveisiin elämäntapoihin sekä syrjäytymisen ehkäisyyn järjestämällä Kuopion kouluissa ja oppilaitoksissa tilaisuuksia, joissa korostetaan Me-hengen ja kaveruuden merkitystä sekä kaikenlaisen liikkumisen iloa, tärkeyttä ja terveitä elämäntapoja ja näiden merkitystä jokapäiväiseen jaksamiseen ja elämään yleensä. Edelleen Kalpa sitoutuu siihen, että tilaisuuksissa pyritään aiempaa määrätietoisemmin kannustamaan ja rohkaisemaan eri tahoja aiempaa aktiivisempaan ja oma-aloitteisempaan liikkumiseen ja samalla pyritään antamaan esimerkkejä liikkumisen ja terveen elämäntavan merkityksestä. Lisäksi Kalpa sitoutuu siihen, että tilaisuuksilla pyritään aiempaa määrätietoisemmin ennaltaehkäisemään kaikenlaista turhautumista ja syrjäy-

5 Kuopion kaupunki Sopimus 5 (15) tymistä tai vastaavia ongelmia. Tilaisuuksiin liittyvästä yhteistyöstä ja niiden ajankohdista sovitaan osapuolten kesken erikseen. Yhteistyö on eritelty tarkemmin liitteessä 4. Kaupunki maksaa yhteistyöstä Kalpalle sopimuskaudelta euroa + alv. Tämä sopimus voidaan puolin tai toisin irtisanoa kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla tahi välittömästi, jos toinen osapuoli sitä olennaisesti rikkoo. Tämän sopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta aiheutuvat erimielisyyden ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. KUOPION KAUPUNKI Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue KALPA HOCKEY OY Pekka Vähäkangas Palvelualuejohtaja Toni Saksman Toimitusjohtaja

6 Kuopion kaupunki Sopimus 6 (15) Liite 1 KUOPION JÄÄHALLIN PUKUHUONE- YM. VUOKRATILAT 1 Kalpan edustusjoukkueelle vuokratut jäähallin tilat, yhteensä 205,7 m 2 : pukuhuonetila, nro ,0 m 2 (1. krs.) pesuhuonetila, nro ,0 m 2 (1. krs.) saunatila, nro 105 7,0 m 2 (1. krs.) henk.koht. varusteet, nro ,0 m 2 (1. krs.) tk- ja varastotilat, 107 A 7,0 m 2 (1. krs.) monitoimitila ja WC, nro 107 B 5,0 m 2 (1. krs.) huoltotila, nro 121A 14,7 m 2 (1. krs.) valmentajan huone, nro ,0 m 2 (1. krs.) hierontatila, nro 122A 7,0 m 2 (1. krs.) toimistotila, nro 3XX 38,0 m 2 ( krs.) 2 Kalpalle vuokratut myyntitilat, yhteensä 311,5 m 2 : kahviotila kalusteineen, nro ,0 m 2 (2.krs.) kahvion varasto, nro ,0 m 2 (1. krs.) kahvion kylmiö, nro 202 3,5 m 2 (1. krs.) kahvion kabinetti, nro ,0 m 2 (1. krs.) Kalpa klubi, myynti- ja varastotilat, nrot 421, 421B, 422 ja ,0 m 2 (4. krs.) B-tasanteen uusi myyntitila 10,0 m 2 (3. krs.) monitoimitila ja WC, nro 107 B 5,0 m 2 (1. krs.) 3 Kalpan vuokraamat muut jäähallin tilat, yhteensä 30,5 m 2 : kuivauskopit/a-jun, nrot 124, 125 ja ,0 m 2 (1. krs.) pyykinpesutila/varauslista, nro 127A 6,5 m 2 (1. krs.) Jäähallin B- sisäänkäynnin edustalla olevat pysäköintipaikat 7 kpl (viisi lämmityspaikkaa + 2 kylmää paikkaa)

7 Kuopion kaupunki Sopimus 7 (15) 5 Vuokraan sisältyy huonetilojen lämmitys, lämmin- ja kylmä käyttövesi, jätehuolto, siivous sekä kaikkien mainittujen tilojen kiinteät valaisimet. Tarvittavat lisäkalusto vuokranottaja hankkii kustannuksellaan ja vastaa itse hankkimiensa laitteiden asennus- ja kunnossapito-kustannuksista. 6 Huoneistossa, tai laitteistossa ilmenevät viat, puutteellisuudet ja haitat eivät oikeuta vuokran alentamiseen tai vahingonkorvaukseen. Kaupunki ei tee myöskään mitään vakuutuksia, jotka koskevat vuokrattuja tiloja tai sen kalusteita. Myös mahdolliset vastuuvakuutukset jäävät Kalpan hoidettavaksi. 7 Kaupunki ei vastaa lämmön, lämpimän ja kylmän käyttöveden sekä sähkön jakelussa tapahtuvista puutteellisuuksista tai epäsäännöllisyyksistä, mikäli ne aiheutuvat siitä riippumattomista syistä. 8 Kalpan on huolehdittava hyvästä järjestyksenpidosta ja siisteydestä. Normaaliin päivittäissiivoukseen kuulumattomat työt: irtoroskien keräys lattioilta, sylki- ja mällitahrojen pesu jne., laskutetaan erikseen. 9 Kalpa ei saa ilman kaupungin lupaa siirtää vuokraoikeuttaan osaksikaan kolmannelle osapuolelle, eikä ottaa alivuokralaisia. 10 Kaupunki vastaa kiinteistön jätehuollosta. Kalpan on siirrettävä kaikki toiminnastaan tulleet tavanomaiset jätteet kaupungin osoittamaan jätesäiliöön. 11 Huoneistossa, tai laitteistossa ilmenevät viat, puutteellisuudet ja haitat eivät oikeuta vuokran alentamiseen tai vahingonkorvaukseen. Kaupunki ei tee myöskään mitään vakuutuksia, jotka koskevat vuokrattuja tiloja tai sen kalusteita. Myös mahdolliset vastuuvakuutukset jäävät Kalpan hoidettavaksi. 12 Myyntitilat vuokrataan olemassa olevassa varustuksessa ja kalustolla. Tarvittavan lisäkaluston vuokranottaja hankkii kustannuksellaan. 13 Kalpa saa harjoittaa vuokraamissaan tiloissa terveysviranomaisten myöntämän luvan mukaista ravintolatoimintaa. Vuokranottaja saa hakea tiloihin myös mietojen alkoholijuomien myyntiluvan. Vuokratiloja ei saa käyttää muuhun toimintaan ilman kaupungin suostumusta. 14 Kalpa saa sijoittaa peli-, viihde- ja juoma-automaatteja vuokraamiinsa tiloihin.

8 Kuopion kaupunki Sopimus 8 (15) Liite 2 KALPAN HARJOITUS- JA OTTELUTAPAHTUMAT KUOPION LIIKUNTAHALLEISSA 1 Kalpan edustusjoukkueen harjoitusvuorot talviharjoituskauden aamuharjoitukset ma-pe: 10 t/vk talviharjoituskauden iltaharjoitukset ma-pe: 5 t/vk kesäharjoituskauden halliharjoitukset (testit yms.)/ Kuopio-halli ma-pe tarvittaessa kesäharjoituskauden kuntosaliharjoitukset/ Rajalan kuntosali ma-ke-pe: 4,5 t/vk 2 Kalpan A-juniorien harjoitusvuorot talviharjoituskauden iltaharjoitukset ma-pe: 5 t/vk kesäharjoituskauden halliharjoitukset (testit yms.)/ Kuopio-halli ma-pe: tarvittaessa 3 Kalpan edustusjoukkueen ja A-juniorien henkilökohtainen harjoittelu henkilökohtainen vapaa kuntosaliharjoittelu: jäähalli, Kotkankallio henkilökohtainen vapaa kuntoutusharjoittelu: Niiralan uimahalli (lääkärintodistus) edustusjoukkueen vapaa harjoittelu liikuntahalleissa (30 pelaajaa +valmentajat) 4 SM-liigan runkosarjan ja Kalpan vastuulla olevat play-off -ottelut kaudella n. 33 kpl, arkiottelut klo : 4 t/ottelu la-su ottelut klo : 4 t/ottelu 5 Harjoitusottelut mukaan lukien CHL-ottelut Kalpa turnaus, SM-liigatason harjoitusturnaus, 1 kpl/kausi yksittäiset harjoitusottelut (4 t/ottelu), 3-6 kpl/kausi 6 Harjoitusvuorojen käytössä noudatetaan kunkin hallin käyttösääntöjä. 7 Ottelutapahtumassa noudatetaan seuraavia ohjeita ja velvoitteita Niiralan jäähallin käyttösääntö

9 Kuopion kaupunki Sopimus 9 (15) varaus koskee Niiralan jäähallin yleisötiloja ja urheilualueita pukutiloineen ja varusteineen siinä kunnossa ja varustetasossa kuin ne ovat sopimuksen tekohetkellä. Varaus ei koske hallin erikseen vuokrattuja tiloja eikä henkilökunnan valvomo-, sosiaali- varasto- ja verstastiloja varusteineen 8 Tapahtumavaraukseen sisältyy SM-liigan/jääkiekkoliiton ottelukohtaiset tekniset järjestelyt varatut tilat varusteineen kiinteistön energia-, vesihuolto- ja jätehuolto hallin perushenkilökunta (valvonta ja tekninen neuvonta) yleisten tilojen siivous kerran päivässä (aulatilat, WC:t ja pukuhuoneet) tarvittaessa Suomen liput ulkolipputankoihin jäähallin paikoitusalueet kiinteistökohtainen pelastussuunnitelma 9 Tapahtuman järjestäjä huolehtii: Niiralan jäähallin käyttösääntö palotarkastuksen varaamisesta tarvittaessa ennen tapahtuman alkamista puhelinlinjojen avaamisesta ja sulkemisesta ja -laskuista ravintolapalveluistaan tarvittavien lupien hankkimisesta järjestyksen- ja liikenteen valvonnasta (paikoitusalueet) tapahtuman aikaisesta siivouksesta (myös ulkoalueet) tapahtuman aikana syntyneet roskat ja tahrat on oltava siivottuina 1 tunti tapahtuman päätyttyä, muutoin siitä veloitetaan katsomon ja yleisöalueiden siivousmaksu tapahtuman rakentamisesta ja purkamisesta tapahtuman aikaisesta roskakorien tyhjennyksestä tarvittavista sähkö- ja LVI -töistä sekä tapahtuman aikaisesta sähköpäivystyksestä tapahtuman päättyessä kaikkien tapahtuman roskien toimittamisesta jätelavoille tapahtumakohtaisesta pelastussuunnitelmasta tapahtuman järjestäjän tulee säilyttää tapahtumissa tarvitsemansa kaluston ja varusteet erikseen sen hallinnassa olevissa tiloissa hallissa tai muualla hallin ulkopuolella

10 Kuopion kaupunki Sopimus 10 (15) Liite 3 KUOPION JÄÄHALLIN MAINOSPAIKAT Sopimus kattaa kiinteät ja vaihtuvat mainospaikat sekä mainostamistapoja, joita ei ole sidottu tiettyyn mainospaikkaan. Sopimuksen tarkoittamiin kiinteisiin mainospaikkoihin luetaan mainospaikat jäähallin kiinteissä rakenteissa, joita ovat: kaukalon laidoissa olevat kiinteät paikat (143 m, h = 0.9 m, yht. 129 m 2 ) kaukalon laidoissa olevat vaihtuvat mainoskoneet (5 kpl, yht. 14 m 2 ) mainospaikat kaukalon jäässä (yht. 800 m 2 ) katsomoiden etureunan mainospaikat (148 m, h = 0,9 m, yht. 133 m 2 ) hallin keskilinjalla katosta roikkuvat paikat (50 m, h = 1,43 m, yht. 72 m 2 ) katsomon porrasaskelmien otsa -paikat (231 kpl, a 0.36 m 2, yht. 83 m 2 ) katsomoistuimien kääntyvän istuinosan tausta (2500 kpl a m 2, yht. 218 m 2 ) hallin pohjoispäädyn mainospaikat (yht. 69 m 2 ) jäänhoitokoneen ulkopinnoissa (yht. 2 m 2 ) hallin eteläpääty, B-aula (yht. 63m 2 ) putkistot pohjois- ja eteläpääty ( yht. 80 m 2 ) mainosnauha reunalaseissa (126 m, h = 0,3 m, yht. 38 m 2 ) kuntosalin mainostaulu (1,9 m x 2,0 m = 4 m 2 ) yhteensä 1.705,0 m 2 Kuopion kaupunki myöntää KalPa Hockey Oy:lle oikeuden käyttää Kuopion jäähallista markkinointinimeä omassa toiminnassa ajalla seuraavin ehdoin: Nimen tulee olla Suomessa voimassaolevien lakien ja määräysten ja hyvän maun mukainen sekä eettisesti hyväksyttävä. Alkoholiin, tupakkaan tai mietoihin alkoholijuomiin liittyvää nimeä ei hyväksytä. KalPa Hockey Oy:n tulee hakea kaikki asiaan liittyvät viranomaisluvat. Hallin päätyihin tuleviin mainoslakanoihin tulee hakea lupa rakennusvalvonnalta. Luvan hakijana toimii Kuopion kaupungin tilakeskus. Luvan hakemisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa KalPa Hockey Oy. KalPa Hockey Oy vastaa kaikista nimeen ja nimen käyttöön liittyvistä kustannuksista ja velvollisuuksista

11 Kuopion kaupunki Sopimus 11 (15) Muiden mahdollisten mainospaikkojen tarkemmasta sijainnista ja pintaalasta sovitaan osa-puolten kesken kulloinkin erikseen. Kaupungilla on oikeus harjoittaa omaa mainontaa niillä mainospaikoilla, joita ei ole sovittu vuokraoikeuden saajan käyttöön. Mikäli kaupunki vuokraa jäähallin ulkopuoliseen tilaisuuteen (messu-, näytös, kokous- tai kilpailutilaisuuteen) se voi antaa tilaisuuden järjestäjille oikeuden tilaisuuden ajaksi omiin mainospaikkoihin ja kiinteiden mainosten peittämiseen.

12 Kuopion kaupunki Sopimus 12 (15) Liite 4 PÄÄYHTEISTYÖSOPIMUS KALPA HOCKEY OY Yhteyshenkilönä myyntijohtaja Pasi Kuivalainen Sairaalakatu KUOPIO KUOPION KAUPUNKI Yhteyshenkilönä markkinointijohtaja Kirsi Soininen Tulliportinkatu KUOPIO KalPa Hockey Oy (jäljempänä KalPa) tarjoaa Kuopion kaupungille (jäljempänä kaupunki) pääyhteistyötä kaudelle seuraavanlaisesti: Tarjoamme yhteistyökumppaneille suuret yleisömäärät sekä laajan medianäkyvyyden uuden TV-sopimuksen kautta Suomen ylivoimaisesti suosituimmassa lajissa. Lisäksi KalPan kumppaniverkosto on ainutlaatuinen ja toimiva yhteisö, joka tuo yritykselle aitoa lisäarvoa. Osapuolten tarkoituksena on myös tämän sopimuksen täyttämisellä tukea Kuopion kaupungin strategiaa ja visiota sekä edesauttaa kaupungin arvojen ja toimintaperiaatteiden toteutumista. Tämän kauden yhteiset tavoitteet: Kuopion vetovoiman kasvattaminen Kaupunkilaisten (erityisten lasten ja nuorten) hyvinvoinnin edistäminen terveet elämäntavat. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen kiusaamisen ehkäisy Pääkohderyhmät: lapset ja nuoret, opiskelijat Arvopohjainen yhteistyö: hyvinvoinnin edistäminen, terveet elämäntavat ja nuorisotyö - KalPalainen ei kiusaa ; tavoitteena suuri teema KalPan toiminnassa, joka nivoutuu lasten syrjäytymisen ehkäisemiseen, seuratoimintaan ja edustusjoukkueen käyttöön asian edistäjänä.

13 Kuopion kaupunki Sopimus 13 (15) - Kanavat: Kaupungin näkyvyys (I Love Kuopio) 1 Markkinointi ja imagonäkyvyys pelipaidassa 2 Mediakuutionäkyvyys o Edustusjoukkueen pelaajien käyttö kiusaamisen vastaisina lähettiläinä o KalPan pelaajien tekemät kouluvierailut 10 koululla syksyllä 2014 o Perheille suunnattu KalPan toritapahtuma Kuopion torilla la 9.8. sekä perhetapahtuma joulukuussa jäähallissa o I Love Kuopio Festival -konsertissa ikärajaton tapahtuma o Maksuttomat korttelikiekkotapahtumat 6-8 kaukalolla talvella viikoittain. Mahdollisuus kaikille harrastaa matalalla kynnyksellä ohjatusti jääkiekkoa. KalPa järjestää valmentajat/ohjaajat ja lisäksi kaukaloilla vierailee Liiga-pelaajia. Pelipaitanäkyvyys KalPa-logon molemmilla puolilla kaikissa Liigan otteluissa koti- ja vieraspaidassa. KalPa on liikkuva mainos ympäri Suomea 12 eri paikkakunnalla. Lisäksi laaja TV-näkyvyys uuden TV-sopimuksen kautta. Kaupunki saa jäähallin mediakuutiolle I love Kuopio -logon äänettömänä ennen ottelua ja erätauoilla. Toistoja n. 10 kertaa/ottelu. 3 Otteluisännyys Kaupunki saa yhden otteluisännyyden. Ottelupäivä katsotaan yhdessä sarjaohjelman varmistuttua. Otteluisännyyteen kuuluu seuraavaa: 4 Jäämainos ja tv-näkyvyys 5 Tv-mainoshäntä o Näkyvyys mm. ottelumainoksessa ja mediakuutiolla. o Mahdollisuus myös muihin markkinointitoimiin esim. rekrytointi ja työnantajapalvelut. o Yritys- ja sidosryhmäpalvelut o Yksi aitio, joka sisältää liput 12 hengelle ja aitiovuokran. Ruoka ja juomat laskutetaan erikseen kulutuksen mukaan. Jäämainos keskiympyrän alapuolella (vanha paikka). Kaupunki saa näkyvyyttä KalPan TV-mainoksessa kolmen pääsponsorin häntämainoksella.

14 Kuopion kaupunki Sopimus 14 (15) 6 Sami Kapasen käyttöoikeus 7 Uudet opiskelijat 8 Pääyhteistyönäkyvyys Sami Kapasen käyttöoikeus markkinoinnissa ja kahdessa markkinointitilaisuudessa/kausi. KalPa kutsuu uudet opiskelijat otteluihinsa lahjoittamalla yhden sisäänpääsylipun (avoin opiskelijahintainen lahjavoucher) kaikille uusille opiskelijoille. Pääyhteistyökumppanina Kaupunki saa näkyvyyden KalPan mediaseinämään, jonka edessä KalPa Hockey Oy:n tiedotustilaisuudet järjestetään. Pääyhteistyökumppanina Kaupunki saa näkyvyyden myös Liigan mediaseinämään, jonka edessä Kuopiosta televisioitavien otteluiden pelaajahaastattelut ja ottelunjälkeiset lehdistötilaisuudet toteutetaan. Pääyhteistyökumppani saa näkyvyyden seuraavissa KalPan julkaisuissa liikemerkki KalPan nettisivujen etusivun pääyhteistyökumppanibannerissa liikemerkki KalPan kumppaneille, kannattajille ja medialle lähettämiin uutiskirjeisiin liikemerkki KalPan kausijulisteeseen 9 KalPan nettisivujen näkyvyys Kaupunki saa logonäkyvyyden suosituille KalPa nettisivuille. Kiekkokauden aikana huippukuukaudessa kävijämäärä eri kävijää. Sidosryhmätyöskentely ja verkostot 10 Verkosto Kaupungilla on oikeus osallistua kaikkiin verkostokumppanitapahtumiin. Kumppaniverkoston keskeisin ajatus on tuoda KalPan yhteistyökumppaneille lisäarvoa sekä tuoda kumppaneita keskenään tutuksi ja edesauttaa heidän keskinäistä liiketoimintaa.

15 Kuopion kaupunki Sopimus 15 (15) 11 Sopimussumma alv 24 %/kausi Eräpäivät: alv. ja alv. 12 Muuta Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Sopimukseen sisältyy mainoksien valmistukseen sekä kiinnityksiin liittyvät kustannukset. Sopijapuoli saa purkaa tämän sopimuksen kirjallisella ilmoituksella päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli laiminlyö sopimuksen mukaisen velvoitteensa olennaisesti tai mikäli toinen osapuoli muutoin rikkoo tämän sopimuksen määräyksiä eikä ole korjannut menettelyään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun tämä on saanut tiedon toisen osapuolen kirjallisesta purkuperusteen sisältämästä purkuvaatimuksesta. Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. KALPA HOCKEY OY KUOPION KAUPUNKI Pasi Kuivalainen Pekka Vähäkangas Kirsi Soininen Liitteet Jakelu Tiedoksi KalPa Hockey Oy Konsernipalvelu Pekka Vähäkangas Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut Kirsi Soininen Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Janne Hentunen Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Tarja Härmä Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut Kari Valta

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12)

VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12) VUOKRASOPIMUS 26.5.2015 1 (12) VUOKRASOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1 KOy Naumanen (Y-tunnus 2021194-8) Osoite: K-rauta, Leväsentie 2, 70700 KUOPIO Yhteyshenkilö: Olli Naumanen Yhteystiedot: 050 320 6109, olli.naumanen@k-rauta.fi

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014

VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 VUOKRASOPIMUSLUONNOS 5.11.2014 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantaja Turun Teknologiakiinteistöt Oy Y-tunnus: 2349955-3 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku Vuokranantajan yhteyshenkilö: Mikko Lehtinen Puh. 0400

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886

Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi GSM 050 3803886 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistö Y-tunnus: 2543730-5 c/o Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 HELSINKI Yhteyshenkilö: Tommi Santanen tommi.santanen@titanium.fi

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

IT palvelujen tilamuutos

IT palvelujen tilamuutos TURUN KAUPUNKI IT palvelujen tilamuutos Hankekuvaus 17.3.2015 Hankekuvaus IT palveluiden tilamuutoksesta Sisällys 1. Kuvaus nykytilanteesta... 2 2. Kuvaus muutostarpeesta... 2 2.1 Tilat... 2 2.2 Työskentely...

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Jäähdytyssopimus sekä sopimus- ja myyntiehdot

Jäähdytyssopimus sekä sopimus- ja myyntiehdot Jäähdytyssopimus sekä sopimus- ja myyntiehdot Raportti T27/2002 Suomen Kaukolämpö ry 2002 ISSN 1238-9331 Sky-kansio 6/9 Jäähdytyssopimus sekä sopimus- ja myyntiehdot SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI T27/2002

Lisätiedot

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015.. Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP

OY HERRFORS AB KATTERNÖ GROUP OY HERRFORS AB KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen... 1 2. Lämmön siirtäminen asiakkaalle ja lämmön laatu... 2 3. Tilausvesivirta/tilausteho... 2 4. Lämmönmyyjän johdot ja

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

Kaukolämmön sopimusehdot

Kaukolämmön sopimusehdot Kaukolämmön sopimusehdot Suositus T1/2010 Kaukolämpö Kaukolämmön sopimusehdot Energiateollisuus ry 2010 ENERGIATEOLLISUUS RY SUOSITUS T1/2010 Tässä suosituksessa esitetään kaukolämmön lämpösopimus ja

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. Sopimusaluetta voidaan myös muuttaa, mikäli leirintäaluerakennusten tms. sijainti muuttuu.

VUOKRASOPIMUS. Sopimusaluetta voidaan myös muuttaa, mikäli leirintäaluerakennusten tms. sijainti muuttuu. VUOKRASOPIMUS OSAPUOLET Kokkolan kaupunki (jäljempänä vuokranantaja) Pink Olive, Erkki Ahtiainen tmi (jäljempänä vuokraaja) Ly-tunnus 2223661-2 p. 0400-504 606 sähköposti: erkki.ahtiainen@kokkola-camping.fi

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5

Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5 VUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijaosapuolet Vuokranantaja Punkalaitumen kunta, jäljempänä Kunta 0138037-5 Vuokralainen Jukka Ojainmaa Oy ja 1761586-1 A. Peltomäki Oy 2207236-3 jäljempänä Yritykset A.2Sopimuksen

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen

KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT. 1. Lämpösopimuksen tekeminen KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT 1. Lämpösopimuksen tekeminen 1.1 Lämmönmyyjä ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta

Lisätiedot

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015

Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 Savon Kuituverkko Oy / Savon Kuitu Erityisehdot 01.07.2015 PALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Savon Kuituverkko Oy valokuituliittymän erityisehdot 1. Määrittely Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena

Lisätiedot

1 MÄÄRITTELY... 2 2 KUITUVERKON PALVELUT... 2 3 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT... 2. 3.1 Asunto-osakeyhtiö... 2. 3.2 Omakotitalo...

1 MÄÄRITTELY... 2 2 KUITUVERKON PALVELUT... 2 3 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT... 2. 3.1 Asunto-osakeyhtiö... 2. 3.2 Omakotitalo... Erityisehdot 1 Sisällysluettelo 1 MÄÄRITTELY... 2 2 KUITUVERKON PALVELUT... 2 3 KIINTEISTÖTYYPPIÄ KOSKEVAT ERITYISEHDOT... 2 3.1 Asunto-osakeyhtiö... 2 3.2 Omakotitalo... 3 4 RAHOITUSMALLIN ERITYISEHDOT...

Lisätiedot

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS

KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS KROGERUS DRAFT 12.2.2014 KIINTEISTÖLEASINGSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki 24.3.2015 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TAUSTA... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014

1. Sopijapuolet Asiakas. 2. Sopimuksen tausta. 3. Sopimuksen kohde. Hankintasopimusluonnos 1 4.12.2014 Hankintasopimusluonnos 1 1. Sopijapuolet Asiakas KERAVAN KAUPUNKI, Kaupunkitekniiikka-Liikelaitos (jatkossa tilaaja) Kultasepänkatu 7, Toimittaja xxxxxxxxxxxxxxxxx (jatkossa palveluntuottaja) 2. Sopimuksen

Lisätiedot

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea.

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea. myyntipaikkojen avoin haku 1 (13) 1. Hakemuksen perustiedot Vuokrauksen kohteet Hietalahden kauppahalli Myyntipaikka nro 2 ja 3 + kylmiötila Myyntipaikka nro 4 + kylmiötila Myyntipaikka nro 5 + kylmiötila

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN, SÄHKÖNMYYNNIN EDELLYTYKSET JA ALOITTAMINEN, SUHDE VERKKOPALVELUUN, VASTUUKYSYMYKSIÄ...

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B. Laskutus

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

I YLEISET SÄÄNNÖT 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 40 Voimassa : 1.1.2013 alkaen

I YLEISET SÄÄNNÖT 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 40 Voimassa : 1.1.2013 alkaen MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 3.12.2012 40 Voimassa : 1.1.2013 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren ja Ristiinan toreja sekä soveltuvin

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6

Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, LIITE 9 Liikehuoneiston vuokrasopimus (Kokonaisvuokra) 101214 sivu 1/6 Luonnos 1. OSAPUOLET Vuokranantaja Sponda Oyj Y -tunnus 0866692-3 Osoite Korkeavuorenkatu 45

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA

Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA Sivu 1 / 5 SOPIMUS ASP-PALVELUISTA 1 OSAPUOLET * Web-learning International WebLI Ltd O y Huuhkajantie 2 21210 Raisio puh: (02) 438 3300 kotisivut: www.webli.fi sähköposti: y-tunnus: 2102967-0 kotipaikka:

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun,

Lisätiedot