Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2009 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1."

Transkriptio

1 Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från

2 2 (71) Sisällysluettelo Innehåll 1 Johdanto 3 Inledning 6 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 9 Fastställande av klientavgifter 3 Maksuttomat käynnit 9 Avgiftsfria besök 4 Maksulliset käynnit 10 Avgiftsbelagda besök Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet 12 Kapitel S Tand- och munåtgärder i öppenvård Luku E Hampaiden, huulten, leukojen, suun ja nielun toimenpiteet 42 Kapitel E Operationer på tänder, läppar, käkar, munhåla och svalg Luku T Pientoimenpiteet 63 Kapitel T Mindre ingrepp Luku W Muut ja useisiin elinjärjestelmiin vaikuttavat toimenpiteet 65 Kapitel W Andra åtgärder som inriktas på flera organsystem Luku Y Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten 68 Kapitel Y Uttagning av organ för transplantationer LIITE Radiologiset tutkimukset ja toimenpiteet 69 BILAGA Radiologiska undersökningar och åtgärder

3 3 (71) Terveyskeskuksen hammashoidosta perittävät enimmäismaksut alkaen 1 Johdanto Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät asiakasmaksut on asiakasmaksuasetuksen 9 :n nojalla sidottu kulloinkin voimassaolevaan Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen, jota ylläpitää Stakes. Toimenpideluokituksessa hyväksytty vaativuusluokka osoittaa palvelun käyttäjältä perittävän asiakasmaksun. Kaikille toimenpiteille ei ole määritelty toistaiseksi vaativuusluokkaa. Kaikki palvelun käyttäjältä perittävät maksut eivät määräydy aina suoraan toimenpideluokituksen perusteella, vaan asiakasmaksulainsäädäntö ohittaa toimenpiteiden vaativuusluokan perusteella määräytyvän maksun; esimerkiksi protetiikka. Niistä toimenpiteistä, jotka määräytyvät suoraan asiakasmaksuasetuksen nojalla, on jätetty vaativuusluokka pois. Proteettisen hoidon maksut ovat kokonaishoitomaksuja. Käyntimaksu sen sijaan peritään hoitokäynneiltä erikseen. Jos proteesin valmistus vaatii muihin hampaisiin tehtäviä toimenpiteitä, voidaan periä erillinen, asetuksessa erikseen säädetty ja/tai toimenpiteen vaativuusluokan mukainen maksu 9 :n nojalla. Erikoismateriaaleista voidaan periä enintään todellisia kustannuksia vastaava maksu (9 4 mom.). Yli 18-vuotiailta voidaan oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä periä aiheutuvat hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle; asiakasmaksuasetus 9 3 mom. Jos potilas annettujen käyttöohjeiden vastaisen menettelyn tai ilmeisen huolimattomuuden vuoksi on aiheuttanut oikomislaitteen häviämisen tai vahingoittumisen, voidaan häneltä periä uuden oikomislaitteen hankkimisesta tai vahingoittuneen laitteen korjaamisesta aiheutuneet hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten mukaisina myös alle 18-vuotiailta; asiakasmaksuasetus 9 5 mom. W-alkuiset toimenpidekoodit ovat toimenpiteitä, jotka kohdistuvat useisiin eri elinjärjestelmiin tai koko elimistöön. Todistukset, lääkemääräykset ja lausunnot ovat W-alkuisia toimenpidekoodeja. Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen on vuonna 2004 lisätty luku Y. Luku Z on poistettu vuoden 2003 alusta. Hammaslääkärin tekemän kotikäynnin hintaan, 12,80 euroa, sisältyy myös tutkimus, WYA20. Maksua ei peritä vaikeahoitoisen potilaan valmistelusta toimenpidettä varten, WYA30. Vastaanotolla hoidon yhteydessä samoin kuin puhelimitse annetut hoito-ohjeet ja mahdolliset reseptit ovat maksuttomia, WZB00. WZA00 ja WZA90-koodeja voidaan käyttää erottamaan suppeaa ja laajaa todistusta toisistaan. Todistusten ja lausuntojen maksullisuus määräytyy käyttötarkoituksen perusteella, eikä sitä voi aina erottaa toisistaan todistuksen laajuuden perusteella. Hammaslääkärin ja lääkärin antamien lausuntojen ja todistusten maksullisuus määräytyy samoin perustein. Hoitoon liittyvä todistus tarvitaan palvelun käyttäjän jatkohoidon, kuntoutuksen tms. järjestämistä varten. Potilas ei itse todistusta tai lausuntoa tarvitse, vaan todistus tai lausunto tarvitaan hoitojärjestelmää varten. Hoitoon liittyvänä todistuksena pidetään jälkeen kirjoitettuja todistuksia, jotka on annettu henkilölle sairausloman hakemista varten; katso Kuntaliiton yleiskirje 14/80/2005, Hoitoon liittymättömäksi todistukseksi katsotaan kaikki muut todistukset, joilla palvelun käyttäjä hakee itselleen etuutta, oikeutta, korvauksia jne., kuten eläkettä, vakuutuskorvausta, vakuutuksen ottamista, oikeudenkäyntiä tms. varten.

4 4 (71) Tässä on vaativuusluokka-sanan tilalla käytetty sanaa luokka: luokka = vaativuusluokka. Hammaskorun asettamista tai esteettistä hampaiston valkaisua ei ole hyväksytty toimenpiteeksi. Vastaavuusluetteloissa on poistettu sv-koodit Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus on osa Stakesin ylläpitämää toimenpideluokitusta, Toimenpideluokitus 2007, Stakes, Ohjeita ja luokituksia 2007:1. Jos vastaavuusluokituksessa on viitattu lukuihin, joita ei ole tässä vastaavuusluokituksessa, ne löytyvät osoitteeesta: Vuoden 2009 muutokset Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään Toimenpideluokitukseen on kuitenkin hyväksytty yksi uusi toimenpide ja muutettu yhden luokituksessa olleen toimenpiteen määritystä vuoden 2009 alusta. Nämä toimenpiteet tulevat osaksi myös Suun terveydenhuollon toimenpideluetteloa. Muutokset ovat seuraavat: Uusi toimenpide WX105 Pintapuudutus iholle tai limakalvolle, luokka 0 Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden Olemassa olevan toimenpiteen määrityksen muutos WX110 Infiltraatiopuudutus, luokka 0 Hammastoimenpiteissä puudutus on leuan puoliskoa kohden Vuoden 2008 elokuun alusta tulleet muutokset Sosiaali- ja terveydenhuoltolain ja asetuksen muutokset asiakasmaksuihin. Vuoden 2007 muutokset Protetiikan osa-alueelle lisättiin kolme koodia: SPB15 Tilapäinen implanttihammaskruunu, SPB25 Tilapäinen implanttihammassilta, kaksi implanttia ja SPB28 Tilapäinen implanttihammassilta, hampaaton leuka. Tekstikorjauksena tarkennettiin SFB Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä -selitettä aiemmin edellytetyn vähintään kaksi käyntikertaa osalta. Selite on korjattu seuraavasti: Täyte valmistetaan epäsuoralla menetelmällä hammaslaboratoriossa tai omalla vastaanotolla. Toimenpide kirjataan ja laskutetaan vain kerran, vaikka käyntikertoja olisi useampikin. Vuoden 2006 muutokset Suuhygienistien ja hammashoitajien käyttöön on otettu kaksi uutta toimenpideryhmää ja tämän lisäksi on lisätty yksi uusi toimenpideryhmään SAB seuraavasti: SAB Suun ja hampaiden terveystarkastus, määrityksen muutos SAB01 ja uusi toimenpide SAB02. SCF Suun ehkäisevä hoito, kolme toimenpidettä SCF01, SCF02 ja SCF03. SDE Parodontologinen hoito, kolme toimenpidettä SDE02, SDE03 ja SDE04. Toimenpideluettelossa jo olleisiin toimenpideryhmiin on lisätty uusia toimenpiteitä seuraavasti: SDA11, SDC05, SDC15, SDD, SDD01, SDD02, SDD03, SDD10, SJC01, SJC02, SJC03, uusi ryhmä SXC, SXC02, SXC03, SXC04, WZC05, WYA05 ja YEA05. Määritysten muutoksia on tehty (ainakin) seuraaviin toimenpiteisiin: ECA, ECA55, ECA70, SD, SDA, SDA01, SDA02, SDA03, SDA04, SDA05, SDA10, SDC, WYA10, YEA, YEA00. Toimenpideluettelosta on inaktivoitu toimenpiteet SDC10, SDC20, SDX10, SJC00 ja SJC05. Vuoden 2005 muutokset Tekstikorjauksia ja poistoja on tehty pääosin SC-kappaleeseen. Luokitusta on tiivistetty siten, että luvut SCB, SCC ja SCD on poistettu ja niiden sisältö on siirretty lukuun SCA.

5 5 (71) Tekstikorjauksia tehty koodeihin SAA, SAA02, SBA00, SC, SCA01, SCA02,ECA70 ja EGA. Koodi EWD00 on muutettu koodiksi EWE00. Luokituksen liitteessä on muutoksia Radiologisiin tutkimusnimikkeistön seuraaviin kohtiin: EB1SA, EE1KA, EB1AD, EB1BD JA EB1CD-koodit. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta asiakasmaksuihin. Vuoden 2004 alusta tulevat muutokset Uudet toimenpiteet: SDA10, SDC, SDC10, SDC20, SDX, SDX10, SJB10, SPA05, SPA20, SPC25, ECA70, Luku Y, YEA, YEA00, YNA, YNA09 Määritysten muutokset: SBA, SBA00, SBB10, SCC01, SDA, SDA03, SFA40,SPA00, SPA10, ECA55 Vuoden 2003 alusta tulleet muutokset Lisätty SAB Hammasterveystarkastus: hammashuoltajan tai -hoitajan tekemä hammastarkastus, koodi SAB01 muutoksia ryhmämäärityksiin: SFB ja SFC lisätty uusi koodi SJC05 lisätty ryhmä SPG Kasvoproteesit ja muut suun alueen erityisproteesit lisätty koodi EDC42 muutettu vaativuusluokkia seuraavasti: EDE45 luokasta 13 luokkaan 14 EC42 luokasta 13 luokkaan 14 EC45 luokasta 13 luokkaan 14 poistettu koodit ECB21, EDC11, EDC16 muutamia tekstimuutoksia.

6 6 (71) Högsta avgifter för tandvård vid hälsocentralerna fr.o.m Inledning De klientavgifter som tas ut för undersökning och behandling av mun och tänder är med stöd av 9 i klientavgiftsförordningen bundna till den gällande åtgärdsklassfikationen, som upprätthålls av Stakes. Den svårighetsklass som anges i åtgärdsklassifikationen visar vilken klientavgift som ska tas ut av klienten. Svårighetsklass har tillsvidare inte fastställts för samtliga åtgärder. Alla avgifter som tas ut av servicetagarna fastställs inte alltid direkt utgående från åtgärdsklassifikationen: lagstiftningen om klientavgifter åsidosätter de avgifter som fastställs enligt svårighetsklassen för åtgärderna, till exempel i fråga om protetik. För de åtgärder som bestäms direkt enligt klientavgiftsförordningen har svårighetsklassen utelämnats. Avgifterna för protetisk behandling är avgifter för helhetsvård. Däremot tas besöksavgift ut separat för vårdbesöken. Om tillverkningen av en protes kräver åtgärder i andra tänder, kan man med stöd av 9 ta ut en särskild avgift som särskilt anges i förordningen och/eller följer svårighetsklassen för åtgärden. För specialmaterial kan tas ut en avgift som högst motsvarar de verkliga kostnaderna (9 4 mom.). Av personer som fyllt 18 år kan de tandtekniska kostnaderna för tandregleringsapparater och tandprotetisk behandling tas ut högst enligt de faktiska kostnaderna, om patienten inte har betalat avgiften direkt till tillverkaren (9 3 mom. i klientavgiftsförordningen). Om en patient genom förfarande som strider mot bruksanvisningarna eller av uppenbar vårdslöshet orsakat att en regleringsapparat har försvunnit eller skadats, kan de tandtekniska kostnaderna för anskaffning av en ny regleringsapparat eller reparation tas ut av patienten, högst enligt de verkliga kostnaderna (9 5 mom. i klientavgiftsförordningen). Detta gäller också personer under 18 år. Åtgärdskoder som börjar på W är åtgärder som gäller flera organsystem eller hela kroppen. Intyg, recept och utlåtanden har åtgärdskoder som börjar på W. Ett kapitel Y har fogats till åtgärdsförteckningen för mun- och tandvård år Kapitel Z ströks vid ingången av år I priset för hembesök av tandläkare, 12,80 euro, ingår också undersökning, WYA20. Avgift tas inte ut för förberedelse av svårbehandlad patient, WYA30. Vårddirektiv och eventuella recept vid besök på mottagningen eller per telefon är avgiftsfria, WZB00. Koderna WZA00 och WZA90 kan användas för att särskilja begränsade och omfattande intyg. Huruvida intygen och utlåtandena är avgiftsbelagda eller inte beror på ändamålet. Intygets omfattning är inte avgörande. Avgiftsbeläggningen av utlåtanden och intyg bestäms på samma grunder för tandläkare och läkare. Ett intyg som ankyter till vården behövs för patientens fortsatta vård, rehabilitering etc. Patienten behöver inte intyget eller utlåtandet själv, utan det behövs för vårdsystemet. Intyg som efter skrivits ut för att patienten ska kunna ansöka om sjukledighet betraktas som intyg som anknyter till vården; se Kommunförbundets cirkulär 14/80/2005, Intyg som inte anknyter till vården är alla andra intyg med vilka patienten ansöker om egna förmåner, rätt, ersättningar osv., till exempel intyg för pension, försäkringsersättning, teckning av försäkring, rättegång etc. Här har ordet klass använts i stället för svårighetsklass: klass = svårighetsklass. Fastsättning av tandsmycke eller estetisk tandblekning har inte godkänts som åtgärd. Sv-koderna och deras definitioner har slopats i motsvarighetsförteckningen.

7 7 (71) Åtgärdsförteckningen för mun- och tandvård utgör en del av Stakes åtgärdsklassifikation, som ingår i publikationen Åtgärdsklassifikation 2007, Stakes, Anvisningar och klassifikationer 2007:1. Om det i motsvarighetsklassifikationen hänvisas till kapitel som inte finns i denna motsvarighetsklassifikation så finns dessa på adressen: Ändringar år 2009 I den åtgärdsklassifikation som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd har en ny åtgärd dock godkänts och definitionen på en åtgärd som funnits i klassifikationen har ändrats i början av Dessa åtgärder kommer också att ingå i Åtgärdsförteckningen för mun- och tandvård. Följande ändringar har gjorts: Ny åtgärd WX105 Ytanestesi, hud eller slemhinna, klass 0 Vid tandåtgärder ges bedövningen per käkhalva Ändring av definitionen på en befintlig åtgärd WX110 Infiltrationsanestesi, klass 0 Vid tandåtgärder ges bedövningen per käkhalva Ändringar fr.o.m. början av augusti 2008 Ändringar i lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården Ändringar år 2007 Tandprotetiken har fått tre nya koder: SPB15 Provisorisk implantatkrona, SPB25 Provisorisk implantattandbro, två implantat och SPB28 Provisorisk implantattandbro, tandlös käke. Beskrivningen av SFB Indirekt fyllnadsterapi har preciserats i fråga om de två besök som tidigare förutsattes. Beskrivningen lyder nu: Fyllningen tillverkas med indirekt metod i tandlaboratorium eller på mottagningen. Åtgärden registreras och debiteras bara en gång, även med flera vårdbesök. Ändringar år 2006 För munhygienister och tandskötare har införts två helt nya åtgärdsgrupper och dessutom har en ny åtgärd införts i åtgärdsgrupp SAB enligt följande: SAB Granskning av munnens och tändernas hälsotillstånd, ändring av definition i SAB01 och ny åtgärd SAB02. SCF Preventiv munvård, tre åtgärder SFC01, SFC02 och SFC03. SDE Paradontologisk vård, tre åtgärder SDE02, SDE03 och SDE04. I de åtgärdsgrupper som redan finns i åtgärdsförteckningen har nya åtgärder införts enligt följande: SDA11, SDC05, SDC15, SDD, SDD01, SDD02, SDD03, SDD10, SJC01, SJC02, SJC03, ny grupp SXC, SXC02, SXC03, SXC04, WZC05, WYA05 och YEA05. Definitionerna har ändrats för (åtminstone) följande åtgärder: ECA, ECA55, ECA70, SD, SDA, SDA01, SDA02, SDA03, SDA04, SDA05, SDA10, SDC, WYA10, YEA, YEA00. I åtgärdsförteckningen har åtgärderna SDC10, SDC20, SDX10, SJC00 och SJC05 strukits. Ändringar år 2005 Korrigeringar i texten och strykningar har i huvudsak gjorts i SC-kapitlet: Klassificeringen har komprimerats så att kapitlen SCB, SCC och SCD har strukits och deras innehåll överförts till SCA. Textkorrigeringar har gjorts i koderna SAA, SAA02, SBA00, SC, SCA01, SCA02, ECA70 och EGA. Koden EWD00 har ändrats till EWE00. I bilagan till klassificeringen har följande punkter ändrats i den Radiologiska klassifikationen: EB1SA, EE1KA, EB1AD, EB1BD och EB1CD-koderna. Dessa ändringar påverkar inte klientavgifterna.

8 8 (71) Ändringar år 2004 Nya åtgärder: SDA10, SDC, SDC10, SDC20, SDX, SDX10, SJB10, SPA05, SPA20, SPC25, ECA70, Kapitel Y, YEA, YEA00, YNA, YNA09 Ändringar i definitionerna: SBA, SBA00, SBB10, SCC01, SDA, SDA03, SFA40,SPA00, SPA10, ECA55

9 9 (71) Ändringar år 2003 Ny SAB Granskning av tändernas hälsotillstånd: av tandhygienist eller tandskötare utförd tandgransning, kod SAB01 Ändringar i gruppdefinitioner: SFB och SFC Ny kod SJC05 Ny grupp SPG Ansiktsproteser och andra specialproteser i munregionen Ny kod EDC42 Ändringar i svårighetsklasser: EDE45 från klass 13 till klass 14 EC42 från klass 13 till klass 14 EC45 från klass 13 till klass 14 Koderna ECB21, EDC11, EDC16 har slopats En del ändringar i texten. Rubriker uppe på sidan: Asiakasmaksuasetus Klientavgiftsförordningen Terveyskeskuksen päätös Hälsocentralens beslut

10 10 (71) 2 Asiakasmaksujen määräytyminen Fastställande av klientavgifter Palvelun käyttäjiltä perittäviä maksuja koskevat: För avgifter som skall tas ut av klienter gäller: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksulaki) /734 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista (asiakasmaksuasetus) /912 Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (klientavgiftslagen) /734 Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (klientavgiftsförordningen) /912 3 Maksuttomat käynnit Avgiftsfria besök Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä Avgifter tas ut av personer som fyllt 18 år Asiakasmaksulaki 5 1 mom. 1. kohta ja asiakasmaksuasetus 9 6 mom. 5 1 mom. 1 punkten klientavgiftslagen och 9 6 mom. i klientavgiftsförordningen Rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavilta tai henkilöiltä, joilla on todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua. Käyntimaksu peritään, jos käyntiin sisältyy muita kuin maksuttomia toimenpiteitä. Av den som har frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken eller veterantecken eller som har ett intyg om deltagande i minröjning tas ingen avgift ut. Besöksavgift tas ut om besöket innefattar andra åtgärder än avgiftsfria åtgärder. Asiakasmaksuasetus 9 6 mom.; asiakasmaksua ei peritä: 9 6 mom. i klientavgiftsförordningen; klientavgift tas inte ut för hampaiden tarkastuksesta ehkäisevästä hoidosta protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä tandkontroll profylaktisk behandling kliniskt arbete som hör till protetik Oikomislaitteista ja hammasproteettisista toimenpiteistä voidaan yli 18-vuotiailta periä hammastekniset kulut enintään todellisten kustannusten suuruisina, mikäli potilas ei ole suorittanut maksua suoraan valmistajalle. Av personer som fyllt 18 år kan man ta ut ersättning för tandtekniska utgifter för ortodontisk apparatur och tandprotetiska åtgärder, dock högst enligt de faktiska kostnaderna, förutsatt att klienten inte har betalat avgiften direkt till tillverkaren. Tekniset kustannukset peritään aiheutuneiden kustannusten mukaan. Tekniska kostnader tas ut enligt uppkomna kostnader.

11 11 (71) 4 Maksulliset käynnit Avgiftsbelagda besök Asiakasmaksuasetus KlientavgiftsF Terveyskeskuksen päätös Hälsocentralens beslut Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä asiakkaan varaamasta vastaanottoajasta peritään maksu yli 15-vuotiailta Om klienten uteblir från mottagningstid utan att lämna återbud tas en avgift ut av personer som har fyllt 15 år Asiakasmaksuasetus 25 31,50 25 i klientavgiftsförordningen Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito Undersökning och vård av mun och tänder Asiakasmaksuasetus 9 1 mom. 9 1 mom. i klientavgiftsförordningen Suuhygienisti 7 Mundhygienist Hammaslääkäri 9 Tandläkare Erikoishammaslääkäri 13 Specialtandläkare Terveyskeskuksen järjestämä suun ja leukojen erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård som hänför sig till mun och käkar anordnad av hälsocentral Asiakasmaksuasetus 9 a 9 a i klientavgiftsförordningen Peritään asiakasmaksuasetuksen 25, momentin mukainen poliklinikkamaksu/käynti En poliklinikavgift/besök tas ut enligt 8 1 mom. i klientavgiftsförordningen Päiväkirurginen toimenpide Dagkirurgiskt ingrepp Asiakasmaksuasetus 8 a 8 a i klientavgiftsförordningen Peritään asiakasmaksuasetuksen 8 a :n 83,90 mukainen maksu päiväkirurgisesta toimenpiteestä, joka tehdään leikkaussalissa ja joka edellyttää yleisanestesiaa, laajaa puudutusta tai suonensisäisesti annettavaa lääkitystä. En avgift enligt 8 a i klientavgiftsförordningen tas ut för ett dagkirurgiskt ingrepp som görs i operationssal och som förutsätter allmän anestesi, omfattande bedövning eller intravenös medicinering.

12 12 (71) Asiakasmaksuasetus KlientavgiftsF Terveyskeskuksen päätös Hälsocentralens beslut WZA00, WZA90 Todistukset: Suppea todistus Muu lääkärin tai hammaslääkärin todistus Intyg: Begränsat intyg Annat intyg av läkare eller tandläkare Asiakasmaksulaki 5 1 mom. 1) kohta ja asiakasmaksuasetus mom. 1-punkten klientavgiftslagen och 23 i klientavgiftsförordningen. Hoitoon liittyvä todistus 0 Intyg som anknyter till vården Hoitoon liittymätön todistus 31,50 Intyg som inte anknyter till vården Todistus tai lausunto, esimerkiksi vakuutusyhtiötä jne. varten. Intyg eller utlåtande, t.ex. för försäkringsbolag etc.

13 13 (71) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Kapitel S Tand- och munåtgärder i öppenvård Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet. Kirurgiset toimenpiteet, katso luku E. Seulontatutkimus, katso WYA00. Radiologiset toimenpiteet, katso liite 1. Här ingår de mun- och tandvårdsåtgärder som vanligen görs i öppenvård. Kirurgiska åtgärder, se kapitel E. Screening, se WYA00. Radiologiska åtgärder, se bilaga 1. SA SAA Suun ja hampaiston tutkimukset ja hammastarkastukset Undersökningar och granskningar av mun och tänder Hammaslääkärin tekemä tutkimus- ja hoitosuunnitelma Undersöknings- och vårdplan utförd av tandläkare Tutkimustoimenpiteet ovat kokonaisuuksia, joihin sisältyy aina anamneesi, diagnoosi, hoitosuunnitelma, kustannusarviosuunnitelma sekä hoidon jaksottaminen hoitojakson päättyessä. Undersökningsåtgärderna bildar en helhet som alltid inkluderar anamnes, diagnos, terapiplan och kostnadsförslagsplan och i slutet av vårdperioden periodisering av vården. SAA01 Suun tutkimus, suppea; luokka 2 5,80 Begränsad undersökning av munnen; klass 2 Esim. särkypotilaat päivystyksessä, erilaiset kontrollit. Kesto enintään 10 min. T.ex. värkpatient vid jour, olika efterkontroller. Tar högst 10 min. SAA02 Suun perustutkimus; luokka 4 12,80 Grundundersökning av munnen; klass 4 Potilaan purentaelimen, hampaiston ja limakalvojen tutkimus. Kesto enintään 20 min. Undersökning av tuggorganet, tänderna och slemhinnorna. Tar högst 20 min. SAA03 Suun tutkimus, laaja; luokka 5 25,60 Omfattande undersökning av munnen; klass 5 Esim. uuden potilaan tutkimus sisältäen purentaelimen, hampaiston ja limakalvojen tutkimuksen. Kesto enintään 30 min. T.ex. undersökning av en ny patient, inklusive undersökningar av tuggorganet, tänderna och slemhinnorna. Tar högst 30 min.

14 14 (71) SAA04 Suun erityistutkimus; luokka 7 25,60 Specialundersökning av munnen; klass 7 Sisältää kliinisen tutkimuksen ja perustuu lisäksi röntgen- ja laboratoriotutkimuksiin ja/tai kipsimalleihin. Kesto yli 30 min. Huom! WZC10 Omfattar klinisk undersökning samt röntgenbilder och laboratorieprov och/eller gipsmodeller. Tar över 30 min. Obs! WZC10 SAB Suun ja hampaiden terveystarkastus Granskning av munnens och tändernas hälsotillstånd SAB01 Suuhygienistin tai hammashoitajan tekemä suun 5,80 ja hampaiden terveystarkastus, suppea; luokka 2 Granskning av mun och tänder utförd av munhygienist eller tandskötare, begränsad; klass 2 Ei sisällä sairauden diagnooseja. Sisältää suun ja hampaiden terveyden ja hampaiden puhkeamisen määrityksen. Esim. alle kouluikäisen tai aikaisemmin hoidossa olleen potilaan terveystarkastus. HUOM! voidaan käyttää lisäksi koodia SCA01 kuvaamaan ehkäisevää suun terveydenhoitoa. Kesto vähintään 10 minuuttia. Inkluderar inte sjukdomsdiagnoser. Inkluderar fastställande av munnens och tändernas hälsotillstånd och av tandsprickning, t.ex. hälsokontroll av barn under skolåldern eller patient som fått vård tidigare. OBS! Koden SCA01 kan också användas för preventiv munhälsovård Tar minst 10 min. SAB02 Suuhygienistin tekemä suun ja hampaiden 12,80 terveystarkastus; luokka 3 Granskning och munnens och tändernas hälsotillstånd utförd av munhygienist; klass 3 Sisältää suun ja hampaiden terveyden, plakin, ienverenvuodon ja ientaskujen määrityksen. Ei sisällä sairauden diagnooseja Aikaisemmin hoidossa olleen potilaan hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman mukainen tarkastus. HUOM! voidaan käyttää lisäksi koodia SCA01 kuvaamaan ehkäisevää suun terveydenhoitoa. Kesto vähintään 20 minuuttia. Inkluderar fastställande av munnens och tändernas hälsotillstånd samt av plack, blödande tandkött och tandköttsfickor. Inkluderar inte sjukdomsdiagnoser. Granskning av patient, som redan fått vård enligt en av tandläkare uppgjord vårdplan. OBS! Koden SCA01 kan också användas för preventiv munhälsovård. Tar minst 20 min.

15 15 (71) SB SBA Täydentävät tutkimukset Kompletterande undersökningar Vastaanotolla suoritettavat testit ja näytteenotot Test och provtagningar gjorda på mottagningen Sisältää mikrobiologisen tutkimuksen, sylkinäytteen oton, syljen eritysnopeuden ja puskurikapasiteetin määrityksen. Innehåller mikrobiologiska undersökningar, salivprov, mätning av sekretion och bufferkapacitet. SBA00 Mikrobiologiset tutkimukset; luokka 3 12,80 Mikrobiologiska undersökningar; klass 3 Esim. Laktobasillitesti, Mutans streptokokkitesti, hiivasienitesti ja mikrobiologiset tutkimukset ientaskuista tai juurikanavista. T.ex. Laktobacilltest, Streptococcus Mutans -test, svamptest och mikrobiologisk test av djupa tandköttsfickor eller rotkanaler. SBA10 Syljen eritysnopeuden määritys; luokka 1 5,80 Bestämning av salivavsöndringshastighet; klass 1 Ei sisällä muita määrityksiä. Innehåller inga andra mätningar. SBA20 Syljen puskurikapasiteetin määritys; luokka 1 5,80 Bestämning av salivens buffertkapacitet; klass 1 SBB Muut suun ja hampaiston tutkimukset Annan undersökning av mun och tänder SBB00 Suun ja hampaiston valokuvaus; luokka 3 12,80 Fotografering av mun och tänder; klass 3 Kliinisen löydöksen nykytilan dokumentointi valokuvaamalla. Kirjataan kerran käyntikerralta. Fotografisk dokumentering av nuläget för kliniskt fynd. Antecknas en gång per besök. SBB10 Hampaiston jäljennökset; luokka 3 12,80 Avtryck av tänderna; klass 3 Sisältää hoidossa käytettävät kipsimallit Inkluderar gipsmodeller för vård

16 16 (71) SBB20 Hammasröntgenkuva hoitokäynnin yhteydessä Tandröntgen under vårdbesöket Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 1 kohta; hammaskuvalta 5,80 leukojen ja koko hampaiston 12,80 panoraamakuvauksesta 9 2 mom. 1 punkten i klientsavgiftsförordningen; röntgenundersökningar per tandbild 5,80 panoramafotografering av käkarna och hela tandgården 12,80 Esim. juurihoidon kontrollikuva T.ex. kontrollbild vid rotbehandling SC Suun terveyden edistäminen Främjande av munhälsa Suun terveyden edistämiseen ei luokitella kiinnityskudossairauksien hoitoa, kuten esimerkiksi subgingivaalisen hammaskiven poistoa, katso SD. Vård av stödjevävnadsskjukdomar, såsom avlägsnande av subgingival tandsten, klassificeras inte som främjande av munhälsa, se SD. SCA Ehkäisevä suun terveydenhoito Preventiv av munnen hälsovård Edellyttää selostusta potilasasiakirjaan Förutsätter redogörelse i patientjournal SCA01 Ehkäisevä suun terveydenhoito saman 5,80 hoitokäynnin yhteydessä Preventiv hälsovård av munnen i samband med samma vårdbesök Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta 9 2 mom. 2-punkten i klientsavgiftsförordningen; profylaktisk behandling per besök Sisältää vähintään kaksi seuraavista toimenpiteistä: terveysneuvonta, suun kotihoidon opetus sekä tarpeellinen fluorikäsittely tai muu käsittely, plakin ja näkyvän hammaskiven suppea poisto. Kesto vähintään 10 min. Inkluderar åtminstone två av följande åtgärder: hälsoinstruktion, undervisning i munvård i hemmet, nödvändig fluorbehandling eller annan behandling och avlägsnande av synbar tandsten i begränsad omfattning. Tar minst 10 min.

17 17 (71) SCA02 Ehkäisevä suun terveydenhoitokäynti 5,80 Preventiv hälsovårdbesök för vård av munnen Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta 9 2 mom. 2-punkten i klientsavgiftsförordningen; profylaktisk behandling per besök Erillinen hoitokäynti tai neuvolakäynti. Sisältää mm. terveysneuvonnan, ravintoanalyysin, kotihoidon opetuksen, tarpeellisen fluorikäsittelyn tai muun vastaavan käsittelyn, plakin ja näkyvän hammaskiven poiston sekä ehkäisevän hoidon arvioinnin. Kesto vähintään 20 min. Separat vårdbesök eller besök i rådgivningsbyrån. Inkluderar näringsanalys, undervisning i munvård i hemmet, nödvändig fluorbehandling eller annan behandling, avlägsnande av plack och synlig tandsten och utvärdering av den preventiva vården. Tar minst 20 min. SCE Hampaiden pinnoitus Fissurförsegling Pinnoituksella tarkoitetaan ehjän, vastapuhjenneen hampaan uurteiden pinnoittamista. Jos pinnoituksen yhteydessä on kuitenkin poistettu hampaan kovakudosta ja se on korvattu jollakin täyteaineella, käytetään paikkauskoodia SFA00. Med fissurförsegling avses försegling av fissurerna på en hel, nyerupterad tand. Om ingreppet även innefattar avlägsnande av hårdvävnad som ersätts med en fyllning användes fyllningskod SFA00. SCE00 Hampaan pinnoitus, luokka 3 5,80 Fissurförsegling av tand, klass 3 Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta 9 2 mom. 2-punkten i klientsavgiftsförordningen; profylaktisk behandling per besök Käyntikerralla tilastoidaan korkeintaan yksi toimenpide leuanpuoliskoa kohden. Koden används högst en gång per besök och käkhalva.

18 18 (71) SCF Suun ehkäisevä hoito suuhygienistillä tai hammashoitajalla Preventiv munvård utförd av munhygienist eller tandskötare Kyseessä on hoitokokonaisuus, joka sisältää mm. hoidon tarpeen arvioinnin, terveysneuvontaa, suun puhdistamisen ohjausta, plakin ja näkyvän hammaskiven poistoa, tarpeellisen fluorikäsittelyn tai muun vastaavan käsittelyn. Hoidon tarpeen arviointi on lyhytkestoinen toimenpide, joka ei sisällä suun ja hampaiden nykytilan kuvausta (statusmerkintöjä ja diagnooseja). Vårdhelhet som inkluderar bland annat bedömning av vårdbehov, hälsorådgivning, handledning i rengöring av munnen, avlägsnande av plack och synbar tandsten, nödvändig fluorbehandling eller annan motsvarande behandling. Bedömningen av vårdbehovet är en kortvarig åtgärd, som inte inkluderar beskrivning av munnens och tändernas status och diagnos. SCF01 Suun ehkäisevä hoito suuhygienistillä tai 5,80 hammashoitajalla, suppea Preventiv munvård utförd av munhygienist eller tandskötare, begränsad Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta 9 2 mom. 2-punkten i klientsavgiftsförordningen; profylaktisk behandling per besök Sisältää esim. hoidon tarpeen arviointia ja terveysneuvontaa Kesto vähintään 10 minuuttia. Inkluderar t.ex bedömning av vårdbehovet och hälsorådgivning. Tar minst 10 min. SCF02 Suun ehkäisevä hoito suuhygienistillä 5,80 Preventiv munvård utförd av munhygienist Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta 9 2 mom. 2-punkten i klientsavgiftsförordningen; profylaktisk behandling per besök Sisältää esim. hoidon tarpeen arviointia, terveysneuvontaa, suun puhdistamisen ohjausta, plakin ja näkyvän hammaskiven poistoa, tarpeellisen fluorikäsittelyn tai muun vastaavan käsittelyn. Kesto vähintään 20 minuuttia. Inkluderar t.ex bedömning av vårdbehovet, hälsorådgivning, handledning i rengöring av munnen, avlägsnande av plack och synbar tandsten, nödvändig fluorbehandling eller annan motsvarande behandling. Tar minst 20 min.

19 19 (71) SCF03 Suun ehkäisevä hoito suuhygienistillä, laaja 5,80 Preventiv munvård utförd av munhygienist, omfattande Asiakasmaksuasetus 9 2 mom. 2) kohta; ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta 9 2 mom. 2-punkten i klientsavgiftsförordningen; profylaktisk behandling per besök Sisältää esim. hoitotarpeen arviointia, terveysneuvontaa, suun puhdistamisen ohjausta, runsaan plakin ja näkyvän hammaskiven poistoa, tarpeellisen fluorikäsittelyn tai muun vastaavan käsittelyn. Kesto vähintään 30 minuuttia. Inkluderar t.ex. bedömning av vårdbehovet, hälsorådgivning, handledning i rengöring av munnen, avlägsnande av mycket plack och synbar tandsten, nödvändig fluorbehandling eller annan motsvarande behandling. Tar minst 30 min. SD Ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauksien hoito Behandling av sjukdomar i tandköttet och tändernas stödjevävnadssjukdomar Parodontologinen hoito edellyttää diagnostisoitua ikenen tai kiinnityskudosten sairautta mukaan lukien niihin liittyvän traumaattisen purennan. Hoito sisältää tulehduksen, kudosmuutosten ja purennan hoidon, parodontologiset kiskotukset sekä sairauksien hoitoon liittyvän potilaan ohjauksen ja ylläpitohoidon. Parodontologisk behandling förutsätter en diagnostiserad sjukdom i tandköttet eller stödjevänaderna inklusive traumatiskt bett i anslutning till dessa. Behandlingen inkluderar behandling av inflammationen, vävnadsförändringarna och bettet; parodontologisk fixering samt patienthandledning och underhållsbehandling i anslutning till sjukdomsbehandlingen.

20 20 (71) SDA Parodontologisen tulehduksen ja ienmuutosten hoito Behandling av parodontologisk inflammation och tandköttsförändringar Aikaperuste liittyy hoidettavan alueen laajuuteen, hoidon tarpeeseen, kiinnityskudossairauden ja ienmuutosten asteeseen ja/tai sairautta aiheuttavien tekijöiden määrään ja sijaintiin. SDA01 05-toimenpidekoodit ovat aikaperusteisia komplisoitumattoman parodontiitin ja ienmuutosten hoitotoimenpiteitä. Hoitokäynnillä voidaan käyttää vain yhtä SDA01-05-toimenpidekoodia kuvaamaan näihin toimenpiteisiin käytettyä aikaa. SDA10- ja SDA11-koodit kuvaavat komplisoituneen parodontiitin hoitoa. Näitä koodeja voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä myös muiden toimenpiteiden lisäksi edellyttäen, että toimenpiteisiin käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. Tidsbaserade hänger samman med storleken på området som behandlas vårdbehovet, hur allvarliga bindvävssjukdomen och tandköttsförändringarna är och/eller med antalet faktorer som orsakar sjukdomen och deras lokalisering. Koderna SDA01 05 är tidsbaserade vårdåtgärder vid okomplicerad parodontit och tandköttsförändringar. Man får använda bara en SDA01 05-kod för att beskriva den tid som dessa vårdåtgärder krävt vid ett patientbesök. Koderna SDA10 och SDA11 beskriver behandling av komplicerad parodontit. Dessa koder kan användas vid samma patientbesök parallellt med andra åtgärdskoder med förutsatt att den tid som åtgärderna krävt inte inkluderas i andra tidsbaserade åtgärder. SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea; luokka 2 5,80 Parodontologisk behandling, mycket begränsad; klass 2 Esim. vähäisen hammaskiven ja/tai plakin poisto käyntikerralta. Kesto enintään 10 min. T.ex. avlägsnande av lite tandsten och/eller plack per patientbesök. Tar högst 10 min. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea; luokka 3 12,80 Parodontologisk behandling, begränsad; klass 3 Esim. hammaskiven ja/tai plakin sekä muiden plakkiretentioiden (paikkaylimäärien tai vastaavan) poisto käyntikerralta Kesto vähintään 10 minuuttia. T.ex. avlägsnande av tandsten och/eller plack samt andra plack retentioner (plombrester eller motsvarande) per patientbesök Tar minst 10 min.

21 21 (71) SDA03 Parodontologinen hoito; luokka 5 25,60 Parodontologisk behandling, klass 5 Esim. kohtalaisesti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta Kesto vähintään 20 minuuttia. T.ex. tandsköttsinflammation med ett måttligt antal etiologiska faktorer och/eller parodontitbehandling per patientbesök. Tar minst 20 min. SDA04 Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen; 25,60 luokka 7 Parodontologisk vård, långvarig; klass 7 Esim. runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta Kesto vähintään 30 minuuttia. T.ex. tandköttsinflammation med ett stort antal etiologiska faktorer och/eller parodontitbehandling per patientbesök. Tar minst 30 min. SDA05 Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen; luokka 9 37,30 Parodontologisk behandling, mycket långvarig; klass 9 Esim. kauttaaltaan runsaasti etiologisia tekijöitä sisältävän ientulehduksen ja/tai parodontiitin hoito käyntikerralta. Kesto vähintään 45 minuuttia. T.ex. tandköttsinflammation som alltigenom innehåller ett stort antal etiologiska faktorer och/eller parodontitbehandling vid ett patientbesök. Tar minst 45 min. SDA10 Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus; luokka 7 25,60 Parodontologisk behandling, komplicerad sjukdom; klass 7 Esim. 6 mm tai syvempien ientaskujen vaativa hoito tai syvien furkamuutosten ja luutaskujen hoito ja/tai kyretointi. Yleissairauksien ja lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja ienmuutosten vaativa hoito. Voidaan käyttää yhdessä muiden aikaperusteisten koodien kanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. T.ex. krävande behandling av 6 mm eller djupare tandköttsfickor eller behandling och/eller kyrettage av djupa furkationsförändringar och benfickor. Krävande behandling av parodontit och tandköttsförändringar som komplicerats av allmänna sjukdomar och medicinering. Koden kan avändas parallellt med andra tidsbaserade koder vid samma patientbesök på villkoret att den tid som åtgärderna krävt inte inkluderas i andra tidsbaserade åtgärder.

22 22 (71) SDA11 Parodontologinen hoito, komplisoitu sairaus, 37,30 laaja ja vaativa; luokka 9 Parodontologisk behandling, komplicerad sjukdom, omfattande och krävande; klass 9 Esim. 6 mm tai syvempien ientaskujen laaja ja vaativa hoito tai pitkälle edenneiden furkamuutosten ja syvien luutaskujen hoito. Esim. laaja ja vaativa kyretointi. Paikallisista suun olosuhteista ja/tai laaja-alaisesta etiologiasta johtuen erityisinstrumentteja ja -taitoja vaativa hoito. Yleissairauksien ja lääkitysten komplisoimien parodontiittien ja ienmuutosten erittäin vaativa hoito. Koodia voidaan käyttää yhdessä muiden aikaperusteisten koodien kanssa samalla hoitokäynnillä, mutta käytettyä aikaa ei sisällytetä muihin aikaperusteisiin toimenpiteisiin. T.ex. omfattande och krävande behandling av 6 mm eller djupare tandköttsfickor eller behandling av långt gångna furkationsförändringar och djupa benfickor. T.ex. omfattande och krävande kurettage. På grund av patientens munförhållanden och/eller omfattande etiologi behandling som kräver specialinstrument och specialkunskaper. Mycket krävande behandling av parodontit och tandköttsförändringar som komplicerats av sjukdomar och medicinering. Koden kan användas parallellt med andra tidsbaserade koder vid samma patientbesök på villkoret att den tid som åtgärderna krävt inte inkluderas andra tidsbaserade åtgärder. SDC Parodontologinen kiskotus Parodontologisk fixering SDC ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää samalla hoitokäynnillä muiden hoitotoimenpiteiden ohella. Toimenpidekoodi on hammasvälikohtainen ja sisältää kiskotusalueen purentaan sovituksen. SDC-koderna kan användas parallellt med andra åtgärdskoder vid samma patientbesök. Åtgärderskod som rör tandmellanrum och inkluderar bettprovning i fixeringsområdet. SDC05 Hampaiden yhteen kytkeminen paikkamateriaalilla; 12,80 luokka 3 Sammanbindning av tänder med plombmaterial; klass 3 SDC15 Hampaiden yhteen kytkeminen käyttäen upotettua 25,60 tai pintakiinnitteistä vahviketta; luokka 5 Sammanbindning av tänder med infattad eller ytfixerad förstärkning; klass 5

23 23 (71) SDD Parodontologinen purennan hoito Behandling av parodontologisk ocklusion Toimenpiteet liittyvät kiinnityskudossairauden yhteydessä parodontiumiin kohdistuvan purentatrauman hoitoon. SDD-koodit ovat toimenpidekoodeja, joita voidaan käyttää muiden hoitotoimenpiteiden ohella edellyttäen, että hoitotoimenpiteiden aikarajat täyttyvät. Samalla hoitokäynnillä voi käyttää vain yhtä SDD01 SDD03-koodia. Åtgärderna hänger samman med behandling av bettrauma i parodontium i anslutning till bindvävnadssjukdomar. SDD-koderna kan användas parallellt med andra åtgärdskoder vid samma patientbesök, om tidgränserna för åtgärderna nås. Vid samma besök kan bara en SDD01 SDD03-kod användas. SDD01 Parodontologinen purennan hoito, suppea; luokka 3 12,80 Behandling av parodontologisk ocklusion, begränsad; klass 3 Esim. suppea purennan hionta. Kesto vähintään 10 min. T.ex. begränsad slipning av ocklusion. Tar minst 10 min. SDD02 Parodontologinen purennan hoito; luokka 5 25,60 Behandling av parodontologisk ocklusion; klass 5 Purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoilu esim. paikkamateriaalilla Kesto vähintään 20 min. Slipning av ocklusion och/eller omformning av kliniska kronor med t.ex. plomberingsmaterial. Tar minst 20 min. SDD03 Parodontologinen purennan hoito, laaja; luokka 7 25,60 Behandling av parodontologisk ocklusion, omfattande; klass 7 Vaativa purennan hionta ja/tai kliinisten kruunujen uudelleen muotoilu esim. paikkamateriaalilla Kesto vähintään 30 min. Krävande slipning av bett och/eller omformning av tandkronor med t.ex. plomberingsmaterial. Tar minst 30 min. SDD10 Purennan hoito purentakiskolla parodontologisin 37,30 indikaatioin; luokka 9 Behandling av ocklusion med bettskena på parodontologiska indikationer; klass 9 Toimenpide on hoitokokonaisuus, joka käsittää purentakiskon valmistuksen jäljennöksineen, sovituksineen ja käyttöohjeineen. Åtgärden är en vårdhelhet som inkluderar tillverkning av bettskena med avtryck, provning och patienthandledning.

24 24 (71) SDE Parodontologinen perushoito suuhygienistillä Parodontologisk primärvård utförd av munhygienist Hoito perustuu hammaslääkärin tekemään taudin määritykseen ja hoitosuunnitelmaan ja sisältää seuraavia toimenpiteitä potilaalle, jolla on hoidettavalla alueella enintään 5 mm:n syvyisiä taskuja. Vården grundar sig på av tandläkare fastställd diagnos och vårdplan och inkluderar följande åtgärder på en patient med högst 5 mm djupa tandköttsfickor i området som behandlas. SDE02 Parodontologinen hoito suuhygienistillä; luokka 3 12,80 Parodontologisk behandling utförd av munhygienist; klass 3 Plakkiretentioiden poisto, ientaskujen (korkeintaan 5 mm) hoito hoidettavalla alueella. Juuren pintojen puhdistus. Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. Kesto vähintään 20 minuuttia. Avlägsnande av plackretentioner, behandling av tandköttsfickor (högst 5 mm) i området som behandlas. Putsning av rotytor. Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i anslutning till behandlingen. Tar minst 20 min. SDE03 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja; luokka 4 12,80 Parodontologisk behandling utförd av munhygienist, omfattande; klass 4 Laaja plakkirententioiden poisto, ientaskujen (korkeintaan 5 mm) hoito ja juurten pintojen puhdistus. Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. Kesto vähintään 30 minuuttia. Avlägsnande av omfattande plackretentioner, behandling av tandköttsfickor (högst 5 mm) och putsning av rotytor. Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i anslutning till behandlingen. Tar minst 30 min. SDE04 Parodontologinen hoito suuhygienistillä, 25,60 erittäin laaja; luokka 5 Parodontologisk behandling utförd av munhygienist, mycket omfattande; klass 5 Erittäin laaja ientaskujen (korkeintaan 5 mm) hoito, plakkiretentioiden poisto ja juurten pintojen puhdistus. Hoitoon liittyvä ohjaus, neuvonta ja ylläpitohoito. Kesto vähintään 45 minuuttia. Mycket omfattande behandling av tandköttsfickor (högst 5 mm), avlägsnande av plackretentioner och putsning av rotytor. Handledning, rådgivning och underhållsbehandling i anslutning till behandlingen. Tar minst 45 min.

25 25 (71) SF Paikkaushoidot Fyllningsterapi Paikkaushoidon toimenpiteeseen sisältyy vanhan täytteen purkaminen, kaviteetin valmistus, eristyksen ja alustäytteen laittaminen, valmiin täytteen viimeistely ja kiillotus. Paikkaushoidon toimenpiteet ovat hammaspintakohtaisia. Yhdessä hampaassa on näissä toimenpiteissä viisi hammaspintaa. I en fyllningsåtgärd ingår avlägsnanden av gammal fyllning, preparering av kaviteten, isolering och underfyllning och finisering av färdiga fyllningen. Fyllningåtgärderna är tandytsrelaterade. En tand har vid dessa åtgärder fem tandytor. SFA Paikkaushoito suoralla menetelmällä Direkt fyllningsterapi SFA00 Pieni täyte; luokka 3 12,80 Liten fyllning; klass 3 Pieni korjaus tai lisäys. Käytetään myös silloin, kun pinnoite ulottuu hammasluuhun, katso SCE. Liten reparation eller litet tillägg. Användes också då fissurförsegling når in till dentinet, se SCE. SFA10 Yhden pinnan täyte; luokka 4 12,80 Fyllning på en yta; klass 4 Täyte korvaa huomattavan osan yhdestä pinnasta. Jos samalle pinnalle tehdään saman hoitojakson aikana useampia täytteitä, merkitään koodi vain kerran. Fyllningen ersätter en avsevärd del av en tandyta. Om flera fyllningar görs på samma yta under samma behandling, antecknas koden bara en gång. SFA20 Kahden pinnan täyte; luokka 6 25,60 Fyllning på två ytor; klass 6 Täyte korvaa huomattavan osan kahdesta hampaan pinnasta. Fyllningen ersätter en avsevärd del av två tandytor. SFA30 Kolmen tai useamman pinnan täyte; luokka 7 25,60 Fyllning på tre eller flera ytor; klass 7 Täyte korvaa huomattavan osan kolmesta hampaan pinnasta. Sisältää väli- ja poskihampaaseen tunnelipreparoinnilla tehdyn täytteen. Fyllningen ersätter en avsevärd del av tre tandytor. Inkluderar fyllning gjord med tunnelpreparation i molar eller premolar. SFA40 Hammasterä tai hammaskruunu; luokka 8 37,30 Tandkrona; klass 8 Täyte korvaa huomattavan osan ainakin neljästä hampaan pinnasta. Fyllningen ersätter en avsevärd del av åtminstone fyra tandytor.

26 26 (71) SFB Paikkaushoito epäsuoralla menetelmällä Indirekt fyllningsterapi Täyte valmistetaan epäsuoralla menetelmällä hammaslaboratoriossa tai omalla vastaanotolla. Toimenpide kirjataan ja laskutetaan vain kerran, vaikka käyntikertoja olisi useampikin. Fyllningen tillverkas med indirekt metod i tandlaboratorium eller på mottagningen. Åtgärden registreras och debiteras bara en gång, även med flera vårdbesök. SFB10 Suun ulkopuolella valmistettu yhden 25,60 pinnan täyte; luokka 6 Fyllning på en yta, tillverkad utanför munnen; klass 6 Täyte korvaa huomattavan osan hampaan yhdestä pinnasta. Fyllningen ersätter en avsevärd del av en tandyta. SFB20 Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte; 37,30 luokka 8 Fyllning på två ytor, tillverkad utanför munnen; klass 8 Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kahdesta pinnasta. Sisältää etuhampaan fasadin, joka ei ulotu hampaan kärjen yli. Fyllningen ersätter en avsevärd del av två tandytor. Inkluderar framtandsfasader som inte når över incisalkanten. SFB30 Suun ulkopuolella valmistettu kolmen pinnan täyte; 52,40 luokka 11 Fyllning på tre ytor, tillverkad utanför munnen; klass 11 Täyte korvaa huomattavan osan hampaan kolmesta pinnasta. Sisältää etuhampaan fasadin, joka ulottuu hampaan kärjen yli. Fyllningen ersätter en avsevärd del av tre tandytor. Inkluderar framtandsfasader som når över incisalkanten. SFC Paikkaushoidon tukitoimenpiteet Underfyllning SFC00 Alustäytepilari; luokka 7 25,60 Pelare av fyllningsmaterial; klass 7 Toimenpide liittyy hammaskruunun tai hampaan terän valmistukseen. Åtgärden görs i anslutning till kronterapi. SFC01 Paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka 2 5,80 Stödåtgärd för fyllningsterapi; klass 2 Sisältää esim. parapulpaalinastan asettamisen tai alustäytteen valmistamisen erillisellä käyntikerralla. Kesto enintään 10 minuuttia. Innehåller t.ex. användning av parapulpal stift eller fyllning vid ett separat besök. Tar högst 10 min. SFC92 Muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide; luokka 3 12,80 Annan krävande stödåtgärd för fyllningsterapi; klass 3 Esim. juurikanaruuvin asettaminen Kesto yli 10 minuuttia. T.ex. applicering av rotkanalsskruv. Tar över 10 min.

27 27 (71) SG SGA Hampaan juurenhoito Rotbehandling av tand Toimenpiteet ovat aikaperusteisia ja hammaskohtaisia. Åtgärderna är tidsbaserade och antecknas per tand. Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus Preparation och expandering av rotkanaler Sisältää mahdollisen lääkehoidon. Inkluderar eventuell medicinering. SGA02 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus; luokka 4 12,80 Upprensning och preparation av tandens rotkanaler; klass 4 I-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. Kesto enintään 20 minuuttia. Hit hör ofta preparation av tand med en rotkanal. Tar högst 20 min. SGA03 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa; 25,60 luokka 5 Krävande upprensning och preparation av tandens rotkanaler; klass 5 2-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. Kesto enintään 30 minuuttia. Hit hör ofta preparation av tand med två rotkanaler. Tar högst 30 min. SGA04 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 25,60 erittäin vaativa; luokka 7 Mycket krävande upprensning och preparation av tandens rotkanaler; klass 7 3-kanavaisen hampaan juurihoito kuuluu usein tähän ryhmään. Kesto enintään 45 minuuttia. Hit hör ofta preparation av tand med tre rotkanaler. Tar högst 45 min. SGA05 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, 37,30 erittäin vaativa ja pitkäkestoinen; luokka 8 Mycket krävande upprensning och preparation av tandens rotkanaler, långvarig; klass 8 Kesto yli 45 min. Tar över 45 min. SGB Hampaan juurentäyttö Fyllning av tandens rotkanaler SGB00 Osittainen hammasytimen poisto; luokka 4 (amputaatio) 12,80 Partiell exstirpation av pulpan; klass 4 (amputation) Hammaspulpan osittainen poisto ja pulpaontelon täyttäminen. Partiell exstirpation och fyllning av pulpacavum.

28 28 (71) SGB10 Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas; 12,80 luokka 3 Fyllning av tandens rotkanaler, tand med en rotkanal; klass 3 SGB20 Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas; 25,60 luokka 5 Fyllning av tandens rotkanaler, tand med två rotkanaler; klass 5 SGB30 Muu vaativa juurentäyttö; luokka 7 25,60 Annan krävande rotfyllning; klass 7 Sisältää 3- tai useampijuurikanavaisen hampaan juurentäytön. Inkluderar rotfyllning av tand med tre eller flera rotkanaler. SGC Muut hampaan juurenhoitotoimenpiteet Övriga åtgärder av tandens rotkanaler SGC00 Hampaan juurikanavien lääkehoito; luokka 2 5,80 Lokal medicinering av tandens rotkanaler; klass 2 Aikaisemmin avattujen juurikanavien lääkehoito erillisellä käynnillä. Läkemedelsbehandling av tidigare preparerade rotkanaler vid separat besök. SGC10 Hammasytimen (pulpan) kattaminen; luokka 3 12,80 Överkappning av pulpan; klass 3 Pulpan kattamistoimenpide erillisellä käynnillä. Sisältää mahdollisen väliaikaisen täytteen. Överkappning av pulpan vid separat besök. Inkluderar eventuell provisorisk fyllning. SH Purentafysiologia Bettfysiologi Purentafysiologinen hoito edellyttää diagnostisoitua toimintahäiriötä, purennan sairautta tai vammaa. Tavanomainen kontrolli muun hammashoidon yhteydessä ei ole tässä tarkoitettua purentafysiologista hoitoa. Bettfysiologisk behandling förutsätter en diagnostiserad funktionsstörning, bettanomali eller skada. En normal kontroll i samband med annan tandvård utgör inte sådan bettfysiologisk vård som här avses. SHA Purentafysiologinen hoitokäynti Bettfysiologisk behandling Kaikki yhdellä käyntikerralla suoritetut purentafysiologiset toimenpiteet, joita ei ole muualla erikseen luokiteltu, ilmaistaan yhdellä koodilla. Alla de bettfysiologiska åtgärder som utförts vid samma besök, och som inte har en egen kod i ett annat sammanhang, betecknas med en enda kod.

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja

Parodontologinen hoito suuhygienistillä Parodontologinen hoito suuhygienistillä, laaja Parodontologinen hoito suuhygienistillä, erittäin laaja KK-hinnoitteluohjelma sisältää: 1) Rajattoman määrän hammaslääkärin tarkastuksia sopimuskautena 2) Rajattoman määrän suuhygienistikäyntejä sopimuskautena 3) Kaikki tarvittavat röntgentutkimukset 4) Kaiken

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2010 2 (73) Sisällysluettelo Innehåll 1 Johdanto 3 Inledning 6 2 Asiakasmaksujen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2012 2 (80) Sisällysluettelo Innehåll 1 Johdanto 3 Inledning 6 2 Asiakasmaksujen

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet.

Lisätiedot

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SAA02 Suun perustutkimus 63,00 47,00 50,00 SB Täydentävät tutkimukset SBB10 Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2012

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2012 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet Klassifikationer, terminologi och statistikanvisningar Classifications, Terminology and Statistics Guidelines toimenpideluokitus 2012 Klassifikation av åtgärder

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2014 Päivitetty versio 12.5.2014 Korjattu

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2010 Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2010

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2010 Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2010 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet Klassifikationer, terminologi och statistikanvisningar TUTKIMUS Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2010 Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2010 2

Lisätiedot

Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2016

Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2016 OHJAUS toimenpideluokitus 2016 Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 16 2015 OHJAUS

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2016 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2016 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Versio 1.0 (3.12.2015) Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2016 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2016 2 (93) Saatesanat

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2013

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2013 Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet Klassifikationer, terminologi och statistikanvisningar Classifications, Terminology and Statistics Guidelines toimenpideluokitus 2013 Klassifikation av åtgärder

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2014 2 (102) Saatesanat lukijalle Hyvä

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2004 Åtgärdsförteckning Sf-kod 2 (75) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2015 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2015 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö 15.12.2014 Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2015 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2015 Korjaus 15.12.2014: Päiväkirurgisesta

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2014 Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2014 alkaen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 OHJAUS Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 Satu Annika Aalto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 60000 www.thl.fi 12 2014 uollon OHJAUS

Lisätiedot

HINNASTO 2013 ja 2014

HINNASTO 2013 ja 2014 HINNASTO 2013 ja 2014 Tutkimukset KELA-koodi 2013 2014 Suun suppea tutkimus SAA01 35,00 Suun perustutkimus SAA02 60,00 62,00 Suun laaja tutkimus SAA03 97,00 100,00 Suun erityistutkimus SAA04 138,00 142,00

Lisätiedot

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto 1.3.2017 SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 35,00 9,50 SAA02 Suun perustutkimus 50,00 15,50 SB Täydentävät tutkimukset

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen 2 (51) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 7 3 Maksuttomat käynnit 7 4 Maksulliset käynnit 8 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2011 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI Yleistä suun terveydenhuollon palvelusetelistä: Kunnan velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2013 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2013 2 (82) Sisällysluettelo Innehåll 1 Johdanto 3 Inledning 7 2 Asiakasmaksujen

Lisätiedot

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00

SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00. SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00. SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 Palvelusetelien t 1.5.2011 31.12.2011 2 (5) SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea 24,00 SDA02 Parodontologinen hoito, suppea 59,00 SDA03 Parodontologinen hoito 84,00 SDA04 Parodontologinen hoito,

Lisätiedot

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu

Asiakkaan omavastuu, PlusTerveys (Keskustan Hammaslääkär it ja HammasSirkk. Kunnan asiakasmaksu, lisäksi joka käynniltä käyntimaksu Suun terveydenhuollon hinnat palveluseteliasiakkaille 2015 asiakasmaksun perään 10,20. Palveluseteluottajilla sisältyy hintaan. omavastuu osuus on laskettu vähentämällä tuottajan toimenpidehinnasta palvelusetelin.

Lisätiedot

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj

Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Mikko Nyman, Oral Hammaslääkärit Oyj Hammaslääkäri Esko Liukkonen Ogelin Hammaslääkärit Oy Hammaslääkäri Heikki Pilvinen Hammaslääkäri Kimmo Kaihovaara Hammaslääkäri Mailiis Liige Hammaslääkäri

Lisätiedot

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja,

Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, Hinnasto **) ei sisällä terveyskeskuksen käyntimaksua 7,50, 9,60 tai 13,90 KOODI Toimenpiteen selite Hammaslääkäri Tuomo Nuuja, VITA-Terveyspalvelut Oy / Vita Lääkäriasema SAA01 Suun tutkimus, suppea (kesto

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Versio 1.0 (14.12.2016) Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2017 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2017 2 (88) Saatesanat

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016

SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 SUUHYGIENISTIEN toimenpidepalkkioita ja jononpurkua koskeva suositus 1.10.2014 31.12.2016 Akavan Erityisalat Suomen Suuhygienistiliitto SSHL JOHDANTO Suomen Suuhygienistiliiton hallitukselle ja Akavan

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen 2 (50) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Lukijalle Lukijalle Tämä hammashoidon taksaluettelo on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjeen 1.1.2013 kanssa. Ajan tasalla olevat taksaluettelot löytyvät

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.8.2008 alkaen 2 (42) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Versio 1.0 (14.12.2017) Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2018 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2018 2 (92) Saatesanat

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.3.2005 Åtgärdsförteckning Sf-kod 2 (74) Sisällysluettelo

Lisätiedot

20,00 34,00. Suun perustutkimus Kesto enintään 20 min 44,00. Suun tutkimus, laaja Kesto enintään 30 min

20,00 34,00. Suun perustutkimus Kesto enintään 20 min 44,00. Suun tutkimus, laaja Kesto enintään 30 min e~ãã~ëä â êáåé~äââáçí~âë~nknkommv Koodi Toimenpide Taksa SA Suun ja hampaiston tutkimukset Hammaslääkärin tekemä tutkimus korvataan enintään 20 minuuttia kestävältä tutkimustoimenpiteeltä kerran kalenterivuodessa.

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2003 Åtgärdsförteckning Sf-kod 2 (70) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Lukijalle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2017 lyhennelmä Ohjeistus terveyskeskusten käyttöön. Perustuu voimassaolevaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2017

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2014 OHJAUS. Satu Annika Aalto

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2014 OHJAUS. Satu Annika Aalto OHJAUS toimenpideluokitus 2014 Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2014 Satu Annika Aalto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi

Lisätiedot

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017

Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Yleishammaslääkäreiden hinnasto 2017 Nimike Koodi Hinta Kelakorvaus Potilaan osuus Tutkimukset Suun tutkimus, suppea SAA01 40 9,5 30,5 Suun perustutkimus SAA02 65 15,5 49,5 Suun laaja tutkimus SAA02(L)

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2010 alkaen 2 (45) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Hammashoidon taksat. Lukijalle

Hammashoidon taksat. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Hammashoidon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2002 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (49) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 KT YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 1 (5) TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELON SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista

Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Selvitys yksityisten hammaslääkäripalveluja tuottavien yritysten hinnoista Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry on kerännyt kevään 2015 aikana yksityisten hammaslääkäripalveluja

Lisätiedot

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen

Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen Suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen 1.1.2010 Sisältö Tausta Lainsäädäntö Mitä korvataan? Tutkimus ja hoito Matkat Kuinka paljon korvataan? Kuinka korvausta haetaan? Ohjemateriaalit

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91 ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 91 Hinnat on laskettu vuoden 2013 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliitto ry.

Suomen Hammaslääkäriliitto ry. SAA Hammaslääkärin tekemä tutkimus ja hoitosuunnitelma Yleis ar Par Prot ir Oik SAA01 Suun tutkimus, suppea 0,5159817352 SAA02 Suun perustutkimus 0,9269406393 SAA02a Suun laaja tutkimus (veteraaneilla

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014 Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Tarja Kallio Vastaava hammaslääkäri Ostopalvelut Suun terveydenhuolto Palveluseteli Vakinaistettu Yksi

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4. ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2013 110 ja 16.4.2014 33 Hinnat on laskettu vuoden 2012 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.5.2011 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2004 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015

ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015 ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUS SOSIAALI JA TERVEYSTOIMIALALLA 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali ja terveyslautakunta 9.12.2015 Hinnat on laskettu vuoden 2014 tilinpäätöstiedoista. Jakajana on käytetty toteutuneita käyntitietoja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.3.2005 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (48) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset

Lisätiedot

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min

207 Konsultaatiotutkimus lausuntoineen tai hoitosuunnitelma 409 Purennan hoidon suunnittelu 701 Tutkimus, enintään 50 min 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.4.2000 LUKIEN TUTKIMUKSET 201 Tutkimus,

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 16/2003 vp Hammasproteesien Kela-korvaukset Eduskunnan puhemiehelle Monien vaiheiden ja talouslaman viivästyttämänä myös hammashuolto saatiin Kela-korvausten piiriin kaikille ikäluokille

Lisätiedot

Opus Dental 7.1 päivitys

Opus Dental 7.1 päivitys Opus Dental 7.1 päivitys Huom! Ohjelman virheettömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää käydä läpi kaikki päivitysohjeen kohdat: 1. Päivitysohjelman lataaminen 2. Ohjelman päivitys 3. Tietokannan päivitys

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2003 alkaen Toimenpideluokitus Sv-koodi 2 (47) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 5 3 Maksuttomat käynnit 5 4 Maksulliset

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN 1.4.2000 LUKIEN YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Heinolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali - ja terveystoimen myyntihinnasto 1.5.2017 alkaen (ei sis. erikoissairaanhoitoa) Sisältää - kuntalaskutushinnat - liikenne - ja tapaturmatäyskustannushinnat

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 299/2004 vp Aikuisten hampaiden oikomishoidon korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Vaikka tavallisen hammashoidon korvaaminen laajeni 1.1.2001 sairausvakuutuslain muutoksen myötä vaiheittain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma.

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 1 TERVEYSKESKUSTEN TERVEYSKESKUSTEN (1.9.2005 LUKIEN) YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven

THL. SCC01 Fluori tai muu vastaava käsittely, suppea SCC02 Fluori tai muu vastaava käsittely. SCD01 Plakin ja/tai näkyvän hammaskiven 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN -KOODIEN JA STAKESIN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN JA STAKESIN Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus Potilaskohtainen osa 101 Suppea

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 205 Potilaan esilääkitys (WX002)

Yksinkertaisin kojein (ristikumivedot, hionnat) tapahtuvan oikomishoidon kirjallinen hoitosuunnitelma. 205 Potilaan esilääkitys (WX002) 1 TERVEYSKESKUSTEN TERVEYSKESKUSTEN 1.9.2008 lukien YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä, ellei

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016

Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksut Tk-lääkärin vastaanotto/käyntimaksu (maksu peritään 3 ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana)

Lisätiedot

Kela taksapäivitys 2014

Kela taksapäivitys 2014 UudetKelakoodit2014 Vuoden 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa hammasprotetiikan toimenpidenimikkeet ja koodit uudistuvat. Lisäksi muutoksia tulee muutamiin ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu 23.9.2015 23.9.2015 Mikko Härkönen, Tietorakenteet-yksikkö 1 Esityksen sisältö 1. Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelu sijainti

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 576,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle

Lukijalle. Hammashoidon taksojen soveltamisohjeet. Kela. Lukijalle Hammashoidon taksat Hammaslääkärinpalkkiotaksa Rintamaveteraanien protetiikan toimenpidetaksa Suuhygienistinpalkkiotaksa Ote radiologisten tutkimusten taksasta Ote laboratoriotutkimusten taksasta Sisältö

Lisätiedot