Kuntaneuvottelut 2015 VSSHP. JYL Samuli Saarni Toimittanut Perusterveydenhuollon yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntaneuvottelut 2015 VSSHP. JYL Samuli Saarni Toimittanut Perusterveydenhuollon yksikkö"

Transkriptio

1 Kuntaneuvottelut 2015 VSSHP JYL Samuli Saarni Toimittanut Perusterveydenhuollon yksikkö

2 SYDÄN Sydänsairaudet edelleen tärkein kuolinsyy Suomessa Kardiologia (+sydänkirurgia) iso itsenäinen erikoisala Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa Sydänkeskusmalli pitkään käytössä Pohjoismaissa (Varsinais-)Suomessa sydänpotilaan hoito poikkeuksellisen hajautettua Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

3 Tilat T-sairaalassa OS MGN os PKL ANGIO CCU - 4 angiolab -10 CCU vo - pkl

4 SYDÄN KYS sydänkeskuksen luvuista verisuonikirurgia poistettu TaYS:ssa lisäksi sydänteholla 7 potilaspaikkaa TYKS TaYS KYS 0 Vuodeosastopaikat CCU paikat Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

5 SYDÄN Johtaminen: Sydänkeskuksen pääprosessit vuonna 2013 SYDÄN Toimialuejohtaja Sydän-, keuhkoja thorax-kirurgi-sen potilaan hoito Sepelvaltimopotilaan hoito Rytmihäiriöpotilaan hoito Sydämen vajaatoimintapotilaan hoito Muun sydänpotilaan hoito 6 kirurgia 5 kardiologia, 2 EVAL 1 osasto, 1 sydänvalvonta, 1 pkl, 1 tmp yksikkö Kardiologian vastuualuejohtajilla ei yhtään kokonaista alaista tai tilaprosessia Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

6 SYDÄN Kardiologit vuonna 2013 Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

7 SYDÄN Sepelvaltimoiden pallolaajennukset TAYS OYS KYS TYKS SATSHP Toimenpiteet vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvia! Jonot!! Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

8 Varjoainekuvaus yleisin päivystystoimenpide

9 1987 ulkoista lähetettä 1366 sis. lähetettä 9787 käyntiä SYDÄN Sydänpoliklinikka Tarve selvästi suurempi: sydänpotilaat haluaisivat nykyään ainakin kertaalleen kardiologin arvioon Voimakasta priorisointia: turkulaiset potilaat pääosin TKS:n kardiologian pkl:lle, kontrolleja karsittu (ohitusleikkauksen ensikontrollit, sydäninfarktipotilaille ei kontrolleja), aluesairaalat Jonot, hoitotakuu, potilaan valinnan vapaus >> TALOUDELLISET SEURAUKSET?! Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

10 SYDÄN Sydänvuodeosastot ja sydänvalvonta ( valvontapaikkaa) hoitopäivää 4126 hoitojaksoa Km. hoitojakso 3.6 pv (vs 5.4 pv Treen sydänkeskuksessa) Kuormitus 127% Kaikki vaativat sydänpotilaat eivät sovi sydänosastolle; priorisoimme toimenpidepotilaat, lyhyet hoitojaksot >>> SEURAUKSET! Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

11 SYDÄN Käyttösuunnitelma ja toteuma TA TYKS KYS TaYS 30 milj. Ulkokuntamyynti: + 1 milj. Palkat: milj. Sitovat nettokulut: - 0.9milj. Säästö omistajakunnille 0.9, 2.0 vai 30 miljoonaa?? Kulut muualta. Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

12 SYDÄN Tarvitaanko kardiologian päivystystä? Kardiologia Veritaudit Keuhkotaudit Sisätaudit Neurologia Puolet suomalaisista sydäntauteihin Sydänsairaudet suuri potilasryhmä sairaalapäivystyksessä kuolee Vaasa Lahti Oulu Tampere Kuopio Turku Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

13

14 SYDÄN Palvelujen saatavuus ja säästöjen kustannusvaikutus Potilaan valinnan vapaus Jääkö meille laskujen hyväksyjän rooli? Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

15 SYDÄN Hintavertailuja: TYKS vs. TaYS TYKS TaYS Angio Angio (päiv) Hoitopv CCUpv Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

16 SYDÄN Sydänpotilaiden hoito Hoidon ja hoitopäätösten nopeuttaminen ja keskittäminen mahdollistaisi tehokkaamman hoitotavan Tarvitaan kuitenkin henkilöresurssin siirtoja - Päivystys, angiolaboratoriot,.sydänvalvonta, poliklinikka Sydänpotilaat haluaisivat yhä useammin, että sydänlääkäri ainakin arvioisi hoidon tarpeen! Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

17 THL/PERFECT: Sydäninfarktin kuolleisuus

18

19 SYDÄN Yleisiä toimintatavoitteita Sydänkeskus pyrkii vastaamaan vaativan sydänpotilaan hoidosta VSSHP:ssa (resurssiensa puitteissa): Tekee (tai teettää) hoitopäätöksen tueksi tarvittavat tutkimukset ilman viivytyksiä ei liikaa eikä liian vähän Tärkeimmät talouspäätökset tehdään potilaan vieressä! Avoterveydenhuollon konsultaatiot etupainotteisesti Antaa konsultaatioapua muille toimialueille ja liikelaitokselle - ilmaiseksi Tekee tarvittavat toimenpiteet kardiologi/sydänkirurgi Resurssien käyttö joustavaa omien prosessien välillä, eri toimintapisteissä ja alueellisesti Yhteistyö: TKS, aluesairaalat, Satakunta Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

20 SYDÄN Mitä ongelmia Päivystys puuttuu: hoitovastuu yli puolet ajasta muilla kuin sydänlääkäreillä Liian paljon vaativia sydänpotilaita hoidetaan Sydänkeskuksen ulkopuolella Hoitotakuussa pysyminen ja kiireellisten potilaiden hoito haasteellista Potilaan valinnan vapaus voi vyöryttää jatkossa hallitsemattomia kustannuksia kysynnän ja tarjonnan epäsuhdan takia Vaasan sydänkirurgian siirto? DRG hinnoittelu ongelmallinen ulkokuntamyynnissä (lähes 20% budjetista tällä hetkellä) Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

21 NEURO Neurotoimialue (TO4) muodostettiin yhdistämällä kolme erikoisalaa, kirurgian poliklinikka sekä aikuisten lääkinnällinen kuntoutus, uusiin tiloihin muutettiin 4/2013. Sisältää kliiniset neuroalat sekä valtimoiden ja laskimoiden kajoavan hoidon (ei sydän). Toimialuejohtaja Hoyl Ylihoitaja NEU vastuualue (yleisneurologia) TO4A AVH vastuualue (aivoverenkiertohäiriöt) TO4B Neurokirurgian vastuualue TO4C Kuntoutus ja aivovammavastuualue TO4D Verisuonikirurgian vastuualue TO4E Kirurgian poliklinikka Erikoisalat Neurologia Neurokirurgia Verisuonikirurgia Kuntoutus Sitovat nettokulut 43 M Toiminta on toimenpide- ja avohoitopainotteista, operatiivista ja konservatiivista + aikuisten somaattinen kuntoutus Akuutti kuvantamispainotteinen diagnostiikka Neurokirurgia on VSSHP:n suurin tehohoidon käyttäjä ja suurimpia eijäsenkuntatulojen tuottajia Kliiniset neurotieteet lukuunottamatta kliinistä neurofysiologiaa, neuroradiologiaa ja angiologiaa (SAPA) Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Ylihoitaja Sari Johansson

22 NEURO Yleisneurologia RESURSSIT, SUORITTEET 2014 (tot.2013) Lääkäreitä 10.3 (10.3) +0% Hoitohenkilökuntaa 47 (47) +0% Budjetti tuotot M (9.932) +2.4% Budjetti kulut M (9.498) +2.4% Sit. nettokulut M (8.748) -7.1% Neurologian poliklinikka Lähetteet 2013 sisäiset ulkoiset TS: käyntiä (14 303) +2.1% n. 800 infuusiohoitoa Hoitoonpääsyn viiveen mediaani 33 vrk Vuodeosasto 12 ss TS: hoitopäivää (4 818 hp) -30.9% Näistä tehohoitopäiviä 3% TS: 680 hoitojaksoa (1 102) -38.3% Hoitojakson keskim. pituus vrk Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Vastuualuejohtaja Seppo Soinila TULEVAISUUDEN HAASTEET Avohoidon osuus kasvaa Kalliiden lääkehoitojen osuus kasvaa MS, epilepsia, Parkinsonin tauti, migreeni Tehokkuutta kehityshankkeilla: Prosessikuvaukset vähentävät päällekkäistä toimintaa Kalliiden lääkehoitojen kriittinen arviointi: näyttöön perustuva käyttö, hoidon tavoitteen määrittely, vasteen seuranta Strukturoitu sairauskertomus (pilotoidaan MS-potilailla) tarkentaa kalliiden hoitojen kohdentamista oikeille potilaille Etähoito (nyt 7%, tavoite 10% lähetteistä): siirretään tietoa, ei potilasta Pth-konsultaatioiden tehostaminen: vähentää esh-käyntejä Hoitajavastaanottojen kehittäminen: lääkärin työpanoksen optimaalinen kohdistus

23 NEURO AVH Aivoinfarkti on suurin DRG-ryhmä (14A-B) Väestön ikääntyessä määrä kasvaa Henkilöstö: lääkärit 1 ayl, 2x 50% EL (EPLL) + 2 eval, hoitohenk 40, muut hoitojaksoa, hoitopäivää, vain 565 avohoitokäyntiä Ennestään omatoimiset AVH-potilaat hoidetaan akuuttivaíheessa TYKSissä 12 ss AVH-valvonta (10 ss käytössä) sekä 12 ss NEU/AVH yhteisosastolla Tavoite TIA potilaiden dg ja hoidosta päivystyksen tarkkailuosastolla ei ole toteutunut, joten TIA aiheuttaa tarpeettomia osastojaksoja AVH kuntoutus aliresurssoitu, ostopalveluiden käyttöä joudutaan lisäämään Etäkonsultaatiopalvelu (telestroke) harkinnassa Porin ja Ahvenanmaan osalta Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Vastuualuejohtaja Susanna Roine

24 NEURO Neurokirurgia Tuottaa neurokirurgiset palvelut koko TYKS ERVA alueelle VSSHP:n suurin ulkokuntatulon tuottaja ja suurin tehohoidon käyttäjä Lisääntyvä kysyntä: väestön ikääntymisen (tukiranka, kasvaimet, aivonestekiertohäiriöt), uusien hoitomuotojen (syväaivostimulaatio, MIS) ja potilaiden valinnan vapauden vuoksi Hoitojaksoja (4,2 vrk, puolet päivystyspotilaita) Hoitopäiviä Avohoitokäyntejä Toimenpiteitä Nykyiset resurssit (vuodeosasto, leikkaussali) eivät vastaa laajentuneen ERVA- alueen kysyntää (hoitotakuu ylittyminen jatkuva uhka, osaston jatkuva ylikuormitus) Menestystekijät uudessa kilpailutilanteessa: osaaminen, innovatiivisuus, hoitoketjukokonaisuudet, oikeat tuotteet, hoitotyöryhmätyöskentely, tutkimusverkostoituminen, uusi ja ajanmukainen infrastruktuuri Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Vastuualuejohtaja Jaakko Rinne

25 NEURO Verisuonikirurgia Tuottaa verisuonikirurgiset palvelut ml. päivystyksen koko VSSHP:lle Lisääntyvä kysyntä: valtimokovettumasairauden ilmaantuvuus lisääntyy iän myötä ja piirimme väestön ikärakenne on selkeästi ikääntyvää Yli puolet vastuualueen valtimokirurgisista potilaista tulee päivystyksenä Hoitojaksoja 919 Hoitopäiviä Avohoitokäyntejä Toimenpiteitä (sis.angiologian)1.500 Nykyiset resurssit (lääkäri, poliklinikka) eivät vastaa ERVA:n kysyntää (hoitotakuu ylittyy laskimokirurgisilla potilailla, kiireettömiä valtimopotilaita ei voida nykyisillä resursseilla hoitaa STM kriteerien mukaisesti) Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Vastuualuejohtaja Harri Hakovirta

26 NEURO Kuntoutuksen ja aivovammojen hoidon vastuualue Kuntoutus Kuntoutuksen tarve jatkuvasti lisääntyvä (AVH, aivovammat, TULESsairaudet väestön ikääntyminen) Laitoshoidon vähentäminen ei onnistu ilman toimivaa kuntoutusjärjestelmää Kuntoutuksen organisaatioon piirin / ERVA alueella panostettava, nykyinen järjestelmä tehoton ja hajanainen, palvelut satunnaisia Aivovammat Kansainvälisestikin ainutlaatuinen hoitoketju ja tutkimusyhteistyö Merkittävä ja lisääntyvä ulkokuntatulo, jatkossa myös ulkomailta Resurssien sovittaminen haaste Hoitopäivät Avohoitokäynnit Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Vastuualuejohtaja Olli Tenovuo

27 MEDISIININEN Vastuualueet ja hoitoprosessit Medisiininen Toimialue Muu akuuttipotilaan prosessii Keuhkosairaudet Intoksikaatioprosessi Akuuti sisätautipotilaa n prosessi Endokrinologiaprosessi Anorexiaprosessi Osteoporoosiprosessi Diabetesprosessi Obesiteettiprosessi Jalkaprosessi IBD-prosessi Muu i hematologia prosessi Akuutti sisätautihoito Endokrinologia Gastroenterologia Hematologia ja kantasolusiirtoyksikkö Allosiirto prosessi Autosiirto prosessi Kantasolu Luovuttajan prosessi Akuutti Veritauti prosessi Krooninen Veritauti prosessi Infektiotaudit Maksaprosessi Infektioprosessi Kuumeilu ja korkea laskoprosessi Sisätaudit Hypertensioprosessi Monisairaanprosessi Sisätautitutkimusprosessi Fabry-prosessi Transplantaati o-potilaan prosessi Dialyysipotilaa n Krooninen prosessi munuaisvauri o- potilaan prosessi Akuutti munuaisvauriopotilaan prosessi Ihoklinikka Artriittiprosessi Sidekudosprosessi Ihottumaprosessi Ihosyöpäprosessi Sukupuolitautiprosessi Dermatologine n haava prosessi Nefrologia ja dialyysihoidot Reumatologia Keuhkosyöpä - prosessi Obstruktiiviset keuhkosairaudet- prosessi Keuhkoparenkyymiprosessi Uniapneaprosessi Hengitysvajau s-prosessi Keuhkoinfekti o- Hengitystieallergiat prosessi prosessi Työlääke tieteen klinikka Ammattitauti tutkimuspro sessi Työperäisen oireen tutkimuspro Ammattitauti sessi kontrollipros essi KIP KLF- ISOT PET Kliininen genetiikka Valmistellut toimialuejohtaja Ilkka Kantola

28 MEDISIININEN Henkilöstö ja sairaansijat Henkilöstö Lääkärit 119, Hoitohenkilöstö 437, Työpanos-% 94,7 12/2013: 161 ss (sisätaudit 105 ss, ihotaudit 8 ss, keuhkosairaudet 48 ss), 8 (7) vuodeosastoa A-sairaala 3 vuodeosastoa T-sairaala 4 vuodeosastoa Paimion sairaala (viikko-osasto) U-sairaala dialyysiosastot 12/2012: 194 ss (sisätaudit 138 ss, ihotaudit 8 ss, keuhkosairaudet 48 ss), 9 vuodeosastoa Valmistellut toimialuejohtaja Ilkka Kantola

29 MEDISIININEN Toimintaluvut (TA ) avohoitokäyntiä. Päivystyskäynnit EPLL:ssä (HY4+HY5). Lisäksi 7483 gastroenterologista käyntiä vatsatoimialueen poliklinikalla (TA ) hoitopäivää (TA ) hoitojaksoa 1913 gastroenterologista skopiaa (vatsatoimialue) ja 1357 bronkoskopiaa KLF-ISOT-PET-tutkimusta ja ekg-tutkimusta Valmistellut toimialuejohtaja Ilkka Kantola

30 MEDISIININEN Talousluvut 2013 Toimintakulut (KS ) Sisäiset kulut (KS ) Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot (KS ) Sisäiset tuotot (KS ) Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot jäsenkunnilta ylittyvät (kaikkiaan ) Myyntituotot ulkokunnilta ylittyvät (kaikkiaan ) Toimintakulut kaikkiaan alittuvat Tilikauden ylijäämä Sitovat nettokulut alittuvat (poistot ) Valmistellut toimialuejohtaja Ilkka Kantola

31 MEDISIININEN KILP: kliininen fysiologia, isotooppilääketiede ja PET Sydän Keuhkot Syöpä Toimintaa vain TYKS:ssa Jonot hallinnassa PET:ssa neljännes ulkokuntamyyntiä + tutkimussopimukset Hoidamme ESKS:n isotooppilausunnot etäkonsultaationa Akkreditoitu laatujärjestelmä vuodesta 1998 Valmistellut vastuualuejohtaja Jaakko Hartiala

32 MEDISIININEN KILP: kliininen fysiologia, isotooppilääketiede ja PET Vahva yliopistollinen yhteistyö Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö (Juhani Knuuti/PET) TYKS, TY, ÅA, EU-projektit Akatemiaprofessori Olli Raitakari/TY Sydäntutkimuskeskus TY, muut yo-sairaalat, USA ja Australia Noin 1/3 TYKS:n tieteellisistä julkaisuista lähes 100 tutkijaa ulkopuolisella rahoituksella Valmistellut vastuualuejohtaja Jaakko Hartiala

33 Tulevaa: MEDISIININEN KILP: kliininen fysiologia, isotooppilääketiede ja PET Toimintaa aluesairaaloihin (rasituskokeet ja sydämen ultraäänitutkimukset)? ERVA-alueen yhteistyön tiivistäminen (Porissa ja Vaasassa lääkäripula) yhteiset erikoislääkärivakanssit? satelliittikoulutus keskusairaalan vakanssilla isotooppilausuntoja etäkonsultaationa PET-kuvantaminen kasvaa edelleen Kansainvälinen tiedeyhteistyö lisääntyy Valmistellut vastuualuejohtaja Jaakko Hartiala

34 ASIANTUNTIJAPALVELUT Asiantuntijapalveluiden toiminta Asiantuntijapalvelut tuottavat alueellisen apuvälinekeskuksen fysioterapian, lääketieteellisen fysiikan, kuntoutusohjauksen, puheterapian, psykologien, ravitsemusterapian, sosiaalityön ja toimintaterapian palvelut sopimusohjausneuvotteluissa sovittujen periaatteiden mukaisesti Tyksin toimi- ja palvelualueille, muille tulosalueille, sairaanhoitopiirin liikelaitoksille EPLL:lle ja SAPA:lle, muille sovituille yhteistyökumppaneille kuten VSHP:lle ja SatSHP:lle ja apuvälinekeskuksen osalta myös suoraan jäsenkunnille. Asiantuntijapalveluiden ja toimi- ja palvelualueiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kansa tehdään vuosittain palvelusopimukset. Palveluyksiköiden palveluista on laadittu palvelukuvaukset sekä yleisellä tasolla, että tietyin osin toimialue tai potilasryhmäkohtaisesti. Kuvaukset on nähtävänä santrassa. Päivittäminen toteutetaan rullaavasti. Palvelukuvauksissa ja siitä seuraavassa toiminnassa on otettu huomioon potilaslähtöinen toiminta. Väestöllä on mahdollisuus nähdä tietoja palveluista VSSHP:n internet-sivuilla Potilaspalautteita seurataan aktiivisesti ja tehdään tarvittavia korjaustoimenpiteitä, esim. apuvälinekeskuksen aukioloaikoja muutettiin. Potilasturvallisuus järjestelmän noudattaminen. Välitön potilaspalaute on ollut pääsääntöisesti hyvin myönteistä ja kiittävää Asiakaspalautteita kerätään sopimusneuvotteluiden yhteydessä sekä välitöntä palautetta erilaisissa tilanteissa. Palaute on ollut pääsääntöisesti myönteistä, mutta myös kehittämiskohteita on tullut esille. Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

35 ASIANTUNTIJAPALVELUT Asiantuntijapalveluiden vakanssit, osa vakansseista osa-aikaisia Johto palvelualuejohtaja/ylihoitaja 1 johdon sihteeri 1 Alueellinen apuvälinekeskus Palveluyksikön päällikkö, osastonhoitaja 1 apuvälineteknikko 1 AAC-ohjaaja 1 osastonsihteerit 3 muu henkilökunta 2 Fysioterapia Palveluyksikön päällikkö, osastonhoitaja 1 osastonhoitajat 3 fysioterapeutit 63 kuntohoitajat 2 osastonsihteerit 3 Lääketieteellinen fysiikka Palveluyksikön päällikkö, ylifyysikko 1 apulaisylifyysikko 1 sairaalafyysikot 12 koulutettavat fyysikot 5 Kuntoutusohjaus Palveluyksikön päällikkö, kuntoutusohjaaja 1 kuntoutusohjaajat 14 Psykologipalvelut Palveluyksikön päällikkö, johtava psykologi 1 psykologit 10 Puheterapia Palveluyksikön päällikkö, johtava puheterapeutti 1 puheterapeutit 10 Ravitsemusterapia Palveluyksikön päällikkö, ravitsemusterapeutti 1 ravitsemusterapeutit 3 Sosiaalityö Palveluyksikön päällikkö, johtava sosiaalityöntekijä 1 sosiaalityöntekijät 14 Toimintaterapia Palveluyksikön päällikkö, osastonhoitaja 1 toimintaterapeutit 17 osastonsihteeri 1 Lisäksi on Tikoteekin jonon purkuun saatu ½ puheterapeutin määräaikainen vakanssi. Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

36 ASIANTUNTIJAPALVELUT Laskutus Sisäisessä laskutuksessa asiantuntijapalveluiden kustannukset peritään resurssivarauksen mukaisesti kuukausittain toimialueilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. Asiantuntijapalvelut toimittavat toimialueille henkilötyöpanosta ja toimialueet vastaavat tiloista, tilojen varustelusta ja potilaiden hoitoon tarvittavista välineistä ja tarvikkeista. Kuntalaskutuksen tekevät toimialueet ja suoritekustannukset asiantuntijapalveluiden osalta ohjeistetaan erikseen sairaanhoitopiirin hinnoittelusta ja suoritteista vastaavien toimesta. Apuvälinekeskus tekee kuntalaskutuksen apuvälineasiakkaiden osalta. Apuvälineiden kustannukset katetaan erityisvelvoitemaksulla Ostopalvelut laskutetaan asiantuntijapalveluiden kuntalaskutuksena Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

37 ASIANTUNTIJAPALVELUT Talous ja toimintatilastot 1/2 Asiantuntijapalveluiden talousarvio laadittiin hyvin tarkkaan ja niukaksi. Esitettyjä lisäresursseja ei saatu. Toimintaa onkin lähdetty toteuttamaan aikaisemmilla vakanssimäärillä, mikä on tietysti tarkoittanut että varsinaisia toimintojen laajentamisia ei ole voitu toteuttaa toimialueiden toivomalla tavalla. Henkilöstökustannukset perustuivat palvelualueelle siirtyviin vakansseihin eikä aikaisempia klinikoiden lisäpanostuksia tai sijaisten käyttöä juurikaan huomioitu. Taloutta on hoidettu koko vuosi määrätietoisesti. Henkilöstön aikaisempaa laajempi yhteiskäyttöisyys ja muut edellä mainitut toimenpiteet ovat mahdollistaneet henkilöstömenojen osalta talousarvion alittumisen eurolla, mistä kuitenkin noin euroa kului sisäisinä ostopalveluina vasta vuoden alussa tehtyjen toiminnallisten muutosten vuoksi. Osa säästöstä selittyy myös kattavalla talkoovapaiden ja lomautusten käytöllä loppu vuodesta. Henkilöstötoimistosta saatujen työpanostilastojen perusteella asiantuntijapalveluissa käyttöönotettu toimintamalli on säästänyt noin 3 työpanosta koko asiantuntijapalveluiden osalta tammi-elokuun aikana. Uuden yksikön hallintoon varattiin resursseja merkittävästi vähemmän kuin vastaavan kokoisille toimialueille. Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

38 ASIANTUNTIJAPALVELUT Talous ja toimintatilastot 2/2 Ulkoisiin ostopalveluihin varattiin määrärahat vuoden 2012 talousarvion ja 2011 toteutuman perusteella siltä osin kuin ne olivat tietojärjestelmistä yksilöitävissä. Ostopalveluiden käyttöä on seurattu sekä laskutusten osalta että maksusitoumuspäätösten kautta. Kustannusten hallintaan on toteutettu ja sopimusneuvotteluissa keväällä tuotiin esille ylitysuhka ja keskusteltiin, mitä asialle voidaan tehdä. Talousarvioon nähden säästyi euroa. Kulkemiskustannuksissa on saatu säästöjä, kun leasing-autojen käyttöön kehitettiin varausjärjestelmä ja näin voitiin luopua omien autojen ja taksien käytöstä. Leasing-autojen määrä säilyi ennallaan. Materiaalien hankintaan varattiin vain vähän määrärahoja, koska toimintamallin mukaan kukin toimialue varaa ko. määrärahat potilaiden hoitoon liittyen samoin kuin tilat ja varustelun. Alueellisen apuvälinekeskuksen osalta määrärahat perustuivat osin vuoden 2012 talousarvioon ja osin alkuvuoden toteutumiin. Määräraha jäi kuitenkin noin euroa pienemmäksi kuin tilinpäätös 2012 osoitti. Alueellisen apuvälinekeskuksen osuus materiaalibudjetista on merkittävä. Toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen on ollut helpompi toteuttaa, kun kaikki apuvälinearvioita tekevät terapeutit ovat yhdessä organisaatiossa ja tieto on saatu kulkemaan. Lisäksi on tehty merkittävää yhteistyötä alueellisesti varastojen hallintaan ja apuvälineiden kierrätyksen tehostamisessa. Kuluja täytyy tarkastella sekä varsinaisten apuvälinehankintojen, investointeihin kirjautuvien, varaosa ja huoltopalveluiden kokonaisuutena ja näinkin tarkasteltuna säästöä syntyi euroa. Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

39 ASIANTUNTIJAPALVELUT Talous ja suoritteet TA 2013 TP 2013 Toimintatuotot euroa euroa Sisäiset tuotot euroa euroa Toimintakulut euroa euroa Sisäiset kulut euroa euroa Sitovat nettokulut euroa euroa Kuntalaskutettavat suoritteet 2402 käyntiä 2632 käyntiä Sisäiset suoritteet yhden hengen työpanosperiaatteella 147 työpanosta n.162 työpanosta Mikä on henkilötyövuosina 109 htv n.120 htv Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

40 ASIANTUNTIJAPALVELUT Vuosi 2014 Talousarvio on laadittu vuoden 2013 tasolle eikä toimialueiden jo aiemmin esittämiä lisätarpeita eri ammattiryhmien osalta ole voitu huomioida, kun lisää vakansseja ei ole saatu. Tilanteen haastavuutta lisää se, että Tyksissä on keskimääräistä vähemmän erityistyöntekijöitä verrattaessa lukuja muihin yliopistosairaaloihin Uusien/laajenevien toimintojen tarvitsemat lisäresurssit? Toimialueiden lisääntyvien ulkokuntapotilaiden osalta ei ole lisätty asiantuntijapalveluiden resursseja, mutta merkittävä osa näistä potilaista tarvitsee myös erilaisia asiantuntijapalveluiden toimenpiteitä. Asioiden hoitaminen potilaiden kotikuntiin vie aikaa suhteellisesti enemmän kuin oman alueen potilaiden osalta, koska olosuhteet ja toimijat ovat vieraita Valinnan vapauteen liittyvien käytänteiden kehittymättömyys terapia ja apuvälinepalveluissa lisäävät epävarmuutta kustannuskehitykseen ja resurssien riittävyyteen Kirjaamisen kehittäminen ja kanta-arkistoon liittyvät muutokset erityistyöntekijöiden osalta työllistävät kuluvana vuonna Avohoidon ostopalvelut fysio-, toiminta- ja puheterapian sekä psykologipalveluiden osalta hankitaan keskitetysti Tyksin tulosalueella. Ostopalveluiden kilpailutusta on kehitetty yhdessä hankintatoimiston kanssa. Toimialueiden kanssa on käyty keskustelua ostopalveluiden määristä ja periaatteista. Ostopalveluiden osalta on edelleen miettivä palveluiden muuttamista tietyin osin omaksi toiminnaksi, mutta toiminta vaatii tiloja ja Tyksin tilaselvittelyt ovat vielä keskeneräiset. Tässä vaiheessa on syntynyt hyvä yleiskuva, miten paljon ostopalveluita hankitaan ja mille potilasryhmille. Terapioiden järjestämisessä työnjako peruskuntien ja Kelan kanssa vaatii tarkentamista. Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

41 Virat ja toimet Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä Lääkärit Lääk ärivarahenk ilöt Amanu enssit Akateemine n tutkimusja hoitohenkilöstö Akat. varahenkil öt Hoitohenkilös tö Hoitohenkilö stön varahenkilöt Hallinto -, talousja huoltohenkilö stö Hallinn on ja huollon varahenkilöt Kaikki yhteen sä ALUEELLINEN ERIKOISSAIRAANHOITO Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala TYKS Vakka-Suomen sairaala Valmistellut alueellisen erikoissairaanhoidon johtaja Matti Helkiö

42 Erikoisala LOIMAAN ALUESAIRAALA SALON ALUESAIRAALA 10 SISÄTAUDIT KIRURGIA O ORTOPEDIA NAISTENTAUDIT JA LASTENTAUDIT SILMÄTAUDIT 55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO 70 PSYKIATRIA NEUROLOGIA 2 6 Yhteensä VAKKA- SUOMEN SAIRAALA 2 Valmistellut alueellisen erikoissairaanhoidon johtaja Matti Helkiö

43 LAS SAS VSS PKL-käynnit 10,8 milj 16,3 milj 10,2 milj Hoitojaksot 8,6 milj 18,7 milj 6,7 milj Kallishoito -0,4 milj - 1,0 milj - 0,2 milj Yhteensä 19,0 milj 34,0 milj 16,7 milj Lähde: Talousarviokortti Valmistellut alueellisen erikoissairaanhoidon johtaja Matti Helkiö

44 Tyksin toimialueita Sydänkeskus, Neuro, Medisiininen ja palvelualuetta Asiantuntijapalvelut vastaavat palvelut Turunmaan sairaalassa Sydänkeskus kardiologi 60 % ja kliinisen fysiologian erikoislääkäri n.40 %, lisäksi kardiologisten potilaitten seurantaa myös yleissisätautien poliklinikalla UKG-tutkimukset, EKG- ja RR-pitkäaikaisrekisteröinnit, rasitusergometriatutkimukset Neuro neurologian erikoislääkäri 1 päivä viikossa Medisiininen yleissisätaudit, 3 erikoislääkäriä, % + 20% reumatologia, 1 reumatologi, 20 % 1 reumatologiaan erikoistuva 40 % gastroenterologia, 2 gastroenterologia, 2 x 50%, kattava endoskooppinen palvelu Asiantuntijapalvelut 2 fysioterapeuttia, varsinaista fysioterapiaa osastohoidossa oleville potilaille, lisäksi fysiatrian poliklinikalla potilasneuvontaa ja toimintakykyselvityksiä psykiatrian yksikössä 2 psykologia sosiaalihoitaja 80 % Valmistellut toimitusjohtaja Reijo Grönfors

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen

Kuntien palautteet ja keskustelu kirjauksineen Kuntaneuvottelu 22.4.2015 O-P Lehtonen Katsaus sairaanhoitopiirin toimintaan ja talouteen 2014 Samuli Saarni: Sairaanhoitopiirin toiminnalliset tavoitteet 2015 uudistusten tilannekatsaus Arja Pesonen:

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Mika Teräs Ylifyysikko, VSSHP Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1.1.2015 Jäsenkunnat ja Turun yliopisto Tarkastuslautakunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

SAIRAANHOIDOLLINEN TOIMINTA Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri

SAIRAANHOIDOLLINEN TOIMINTA Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri SAIRAANHOIDOLLINEN TOIMINTA 2016 Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Sisältö Tuotanto 2015 TTS haasteet Toiminnan kehittäminen Oulu yhteistyö Tavoitteet Mitä tehty, työn alla ja mielessä Muuta Shp:n toiminta

Lisätiedot

Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura,

Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelu 4.11.2013 Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelu

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl

VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl Toiminnan muutostarpeet Kustannuspaineet (kuntatalous, kestävyysvaje) Kysynnän kasvu (ikääntyminen) Tarjonnan

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 2013 11.06.2013 Valtuustoseminaari Aiheista Yleistä tulosalueesta Erikoisalakohtainen esittely Sisätaudit Keuhkosairaudet Neurologia Neurofysiologia Fysiatria Ihotaudit Kuntoutustutkimus

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM 13.4.2015 Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi Webropol -kysely Hyvät koulutusohjelmien vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

Vaikuttava muutos. Luonnos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaksi vuosille 2017 2018

Vaikuttava muutos. Luonnos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaksi vuosille 2017 2018 Vaikuttava muutos Luonnos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaksi vuosille 2017 2018 Yhdessä kohti asiakaslähtöistä palvelua Yhteinen tehtävämme: tuottaa laadukkaita, tehokkaita ja asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 1 Somaattinen erikoissairaanhoito 1 Psykiatrinen hoito 2 Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 2 Hoitoonpääsy

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %.

Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 90,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 %. TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 92,8 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013.

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013. 6.3.2. Sydänkeskus Sydänkeskus muutti keväällä 2013 uusiin yhtenäisiin tiloihin T-sairaalaan. Toimialue muodostettiin Tyksin kardiologisesta toiminnasta sekä sydän- ja rintaelinkirurgiasta. Uusi organisaatiomalli

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I

Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut Miksi sairaalan pitää uudistua? toimintaympäristö muuttuu nopeasti väestö ikääntyy

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin taloudellinen tilanne 2013 O-P Lehtonen sairaanhoitopiirin johtaja Fakta: Sairaanhoitopiiri tarvitsee aiempaa enemmän vuosikatetta Milj. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

Kuntayhtymäjohtajan katsaus Kuntayhtymäjohtajan katsaus Ostopalvelut maaliskuu 2016 MAALISKUU 2016 erotus Tili Ta 2016 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2015 vastaava 2015 4331 Somaattinen hpv 10 300 000,00 2 591 423,29 25,2

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016. Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016. Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Yhtymävaltuusto 26.-27.11.2013 Johtajaylilääkäri Eva Salomaa Lapin sairaanhoitopiiri Painopistealueet 2014 ja toiminnan kehittäminen Toiminnan

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT MUISTIO VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN VÄLISET KUNTANEUVOTTELUT Uudenkaupungin alueen kunnat

Lisätiedot

Kuntaneuvottelu

Kuntaneuvottelu Loimaan alueen kunnat Loimaa, Oripää, Lieto, Koski Tl, Marttila, Tarvasjoki, Pöytyä, Aura, Punkalaidun kunnanjohtajat, sosiaali- ja terveysjohtajat, johtavat lääkärit sairaanhoitopiirin johto tulos- ja

Lisätiedot

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja Hoitotyön katsaus Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja 16.2.2015 1 Esityksen sisältö Hoitotyön palveluyksikön

Lisätiedot

Tammi-marraskuu 11/2010

Tammi-marraskuu 11/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-marraskuu 11/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12 KK 2014 Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-12 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 99,3 % verrattuna talousarviolukuun

Lisätiedot

1. Palvelujen toimivuus

1. Palvelujen toimivuus VUOSITILASTO 2012 1. Palvelujen toimivuus Kriittiset Talous- Ero Toteumenestystekijät Tilin- Tilin- Muutos suunni- tavoit- tumis- Mittarit päätös päätös 12/11 telma teesta aste 2011 2012 (%) 2012 (määrä)

Lisätiedot

Tammi-maaliskuu 3/2010

Tammi-maaliskuu 3/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-maaliskuu 3/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

Tammi-toukokuu 5/2010

Tammi-toukokuu 5/2010 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-toukokuu 5/2010 Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014

KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Hoitoon tull. potil. Loka 2014 tot % Loka 2013 muut% ajanvaraus 29 273 ei 29 811-1,8 päivystys 7 911 budje-

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala

SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala EPSHP SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Apteekin puhdas:lat 2011-2013 Sairaala- apteekin lääkkeenvalmistus 566,5 brm2 Lisärakennus sisäpihalle F - laajennusosa 2014-2018 Laajennusosa, johon sijoiguu

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Uuden sairaalan toimintamalli ja vaikutukset kuntien lähipalveluihin. Miten muutoksiin varaudutaan? Pirjo Mustonen, Uusi sairaala -hanke

Uuden sairaalan toimintamalli ja vaikutukset kuntien lähipalveluihin. Miten muutoksiin varaudutaan? Pirjo Mustonen, Uusi sairaala -hanke Uuden sairaalan toimintamalli ja vaikutukset kuntien lähipalveluihin. Miten muutoksiin varaudutaan? 24.9.2015 Pirjo Mustonen, Uusi sairaala -hanke Mitä tavoitellaan = visio Hoidon ja diagnostiikan korkea

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2014 Asiantuntijapalvelut

Potilashoidon vuosikertomus 2014 Asiantuntijapalvelut Potilashoidon vuosikertomus 2014 6.3.9. Asiantuntijapalveluiden potilaspalvelut 1. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TULOKSET tuottivat alueellisen apuvälinekeskuksen, fysioterapian, lääketieteellisen fysiikan,

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2015. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh15 1-8

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2015. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh15 1-8 Mari Sjöholm Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2015 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh15 1-8 Kuntaliitto 27.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Johdon sanallisia arvioita

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät

Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Lapin sairaanhoitopiirin talouskatsaus Seutukuntaneuvottelut 2014 kevät Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2013 tuloslaskelma vertailu Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % Toteuma % TA 2013 TA 2013

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(5) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7

Yhtymähallitus / 15 LIITE NRO 7 Yhtymähallitus 25.1.2016 / 15 LIITE NRO 7 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-11 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-11 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu

SISÄLLYSLUETTELO Sivu TURUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN KÄYTTÖ SUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TYKS tulosalueen tuloslaskelma 3 Käyttösuunnitelmat 2015 tulosyksiköittäin 4 Toimi ja palvelualueet 4 Tutkimuspalvelut

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot