Kuntaneuvottelut 2015 VSSHP. JYL Samuli Saarni Toimittanut Perusterveydenhuollon yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntaneuvottelut 2015 VSSHP. JYL Samuli Saarni Toimittanut Perusterveydenhuollon yksikkö"

Transkriptio

1 Kuntaneuvottelut 2015 VSSHP JYL Samuli Saarni Toimittanut Perusterveydenhuollon yksikkö

2 SYDÄN Sydänsairaudet edelleen tärkein kuolinsyy Suomessa Kardiologia (+sydänkirurgia) iso itsenäinen erikoisala Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa Sydänkeskusmalli pitkään käytössä Pohjoismaissa (Varsinais-)Suomessa sydänpotilaan hoito poikkeuksellisen hajautettua Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

3 Tilat T-sairaalassa OS MGN os PKL ANGIO CCU - 4 angiolab -10 CCU vo - pkl

4 SYDÄN KYS sydänkeskuksen luvuista verisuonikirurgia poistettu TaYS:ssa lisäksi sydänteholla 7 potilaspaikkaa TYKS TaYS KYS 0 Vuodeosastopaikat CCU paikat Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

5 SYDÄN Johtaminen: Sydänkeskuksen pääprosessit vuonna 2013 SYDÄN Toimialuejohtaja Sydän-, keuhkoja thorax-kirurgi-sen potilaan hoito Sepelvaltimopotilaan hoito Rytmihäiriöpotilaan hoito Sydämen vajaatoimintapotilaan hoito Muun sydänpotilaan hoito 6 kirurgia 5 kardiologia, 2 EVAL 1 osasto, 1 sydänvalvonta, 1 pkl, 1 tmp yksikkö Kardiologian vastuualuejohtajilla ei yhtään kokonaista alaista tai tilaprosessia Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

6 SYDÄN Kardiologit vuonna 2013 Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

7 SYDÄN Sepelvaltimoiden pallolaajennukset TAYS OYS KYS TYKS SATSHP Toimenpiteet vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvia! Jonot!! Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

8 Varjoainekuvaus yleisin päivystystoimenpide

9 1987 ulkoista lähetettä 1366 sis. lähetettä 9787 käyntiä SYDÄN Sydänpoliklinikka Tarve selvästi suurempi: sydänpotilaat haluaisivat nykyään ainakin kertaalleen kardiologin arvioon Voimakasta priorisointia: turkulaiset potilaat pääosin TKS:n kardiologian pkl:lle, kontrolleja karsittu (ohitusleikkauksen ensikontrollit, sydäninfarktipotilaille ei kontrolleja), aluesairaalat Jonot, hoitotakuu, potilaan valinnan vapaus >> TALOUDELLISET SEURAUKSET?! Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

10 SYDÄN Sydänvuodeosastot ja sydänvalvonta ( valvontapaikkaa) hoitopäivää 4126 hoitojaksoa Km. hoitojakso 3.6 pv (vs 5.4 pv Treen sydänkeskuksessa) Kuormitus 127% Kaikki vaativat sydänpotilaat eivät sovi sydänosastolle; priorisoimme toimenpidepotilaat, lyhyet hoitojaksot >>> SEURAUKSET! Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

11 SYDÄN Käyttösuunnitelma ja toteuma TA TYKS KYS TaYS 30 milj. Ulkokuntamyynti: + 1 milj. Palkat: milj. Sitovat nettokulut: - 0.9milj. Säästö omistajakunnille 0.9, 2.0 vai 30 miljoonaa?? Kulut muualta. Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

12 SYDÄN Tarvitaanko kardiologian päivystystä? Kardiologia Veritaudit Keuhkotaudit Sisätaudit Neurologia Puolet suomalaisista sydäntauteihin Sydänsairaudet suuri potilasryhmä sairaalapäivystyksessä kuolee Vaasa Lahti Oulu Tampere Kuopio Turku Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

13

14 SYDÄN Palvelujen saatavuus ja säästöjen kustannusvaikutus Potilaan valinnan vapaus Jääkö meille laskujen hyväksyjän rooli? Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

15 SYDÄN Hintavertailuja: TYKS vs. TaYS TYKS TaYS Angio Angio (päiv) Hoitopv CCUpv Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

16 SYDÄN Sydänpotilaiden hoito Hoidon ja hoitopäätösten nopeuttaminen ja keskittäminen mahdollistaisi tehokkaamman hoitotavan Tarvitaan kuitenkin henkilöresurssin siirtoja - Päivystys, angiolaboratoriot,.sydänvalvonta, poliklinikka Sydänpotilaat haluaisivat yhä useammin, että sydänlääkäri ainakin arvioisi hoidon tarpeen! Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

17 THL/PERFECT: Sydäninfarktin kuolleisuus

18

19 SYDÄN Yleisiä toimintatavoitteita Sydänkeskus pyrkii vastaamaan vaativan sydänpotilaan hoidosta VSSHP:ssa (resurssiensa puitteissa): Tekee (tai teettää) hoitopäätöksen tueksi tarvittavat tutkimukset ilman viivytyksiä ei liikaa eikä liian vähän Tärkeimmät talouspäätökset tehdään potilaan vieressä! Avoterveydenhuollon konsultaatiot etupainotteisesti Antaa konsultaatioapua muille toimialueille ja liikelaitokselle - ilmaiseksi Tekee tarvittavat toimenpiteet kardiologi/sydänkirurgi Resurssien käyttö joustavaa omien prosessien välillä, eri toimintapisteissä ja alueellisesti Yhteistyö: TKS, aluesairaalat, Satakunta Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

20 SYDÄN Mitä ongelmia Päivystys puuttuu: hoitovastuu yli puolet ajasta muilla kuin sydänlääkäreillä Liian paljon vaativia sydänpotilaita hoidetaan Sydänkeskuksen ulkopuolella Hoitotakuussa pysyminen ja kiireellisten potilaiden hoito haasteellista Potilaan valinnan vapaus voi vyöryttää jatkossa hallitsemattomia kustannuksia kysynnän ja tarjonnan epäsuhdan takia Vaasan sydänkirurgian siirto? DRG hinnoittelu ongelmallinen ulkokuntamyynnissä (lähes 20% budjetista tällä hetkellä) Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

21 NEURO Neurotoimialue (TO4) muodostettiin yhdistämällä kolme erikoisalaa, kirurgian poliklinikka sekä aikuisten lääkinnällinen kuntoutus, uusiin tiloihin muutettiin 4/2013. Sisältää kliiniset neuroalat sekä valtimoiden ja laskimoiden kajoavan hoidon (ei sydän). Toimialuejohtaja Hoyl Ylihoitaja NEU vastuualue (yleisneurologia) TO4A AVH vastuualue (aivoverenkiertohäiriöt) TO4B Neurokirurgian vastuualue TO4C Kuntoutus ja aivovammavastuualue TO4D Verisuonikirurgian vastuualue TO4E Kirurgian poliklinikka Erikoisalat Neurologia Neurokirurgia Verisuonikirurgia Kuntoutus Sitovat nettokulut 43 M Toiminta on toimenpide- ja avohoitopainotteista, operatiivista ja konservatiivista + aikuisten somaattinen kuntoutus Akuutti kuvantamispainotteinen diagnostiikka Neurokirurgia on VSSHP:n suurin tehohoidon käyttäjä ja suurimpia eijäsenkuntatulojen tuottajia Kliiniset neurotieteet lukuunottamatta kliinistä neurofysiologiaa, neuroradiologiaa ja angiologiaa (SAPA) Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Ylihoitaja Sari Johansson

22 NEURO Yleisneurologia RESURSSIT, SUORITTEET 2014 (tot.2013) Lääkäreitä 10.3 (10.3) +0% Hoitohenkilökuntaa 47 (47) +0% Budjetti tuotot M (9.932) +2.4% Budjetti kulut M (9.498) +2.4% Sit. nettokulut M (8.748) -7.1% Neurologian poliklinikka Lähetteet 2013 sisäiset ulkoiset TS: käyntiä (14 303) +2.1% n. 800 infuusiohoitoa Hoitoonpääsyn viiveen mediaani 33 vrk Vuodeosasto 12 ss TS: hoitopäivää (4 818 hp) -30.9% Näistä tehohoitopäiviä 3% TS: 680 hoitojaksoa (1 102) -38.3% Hoitojakson keskim. pituus vrk Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Vastuualuejohtaja Seppo Soinila TULEVAISUUDEN HAASTEET Avohoidon osuus kasvaa Kalliiden lääkehoitojen osuus kasvaa MS, epilepsia, Parkinsonin tauti, migreeni Tehokkuutta kehityshankkeilla: Prosessikuvaukset vähentävät päällekkäistä toimintaa Kalliiden lääkehoitojen kriittinen arviointi: näyttöön perustuva käyttö, hoidon tavoitteen määrittely, vasteen seuranta Strukturoitu sairauskertomus (pilotoidaan MS-potilailla) tarkentaa kalliiden hoitojen kohdentamista oikeille potilaille Etähoito (nyt 7%, tavoite 10% lähetteistä): siirretään tietoa, ei potilasta Pth-konsultaatioiden tehostaminen: vähentää esh-käyntejä Hoitajavastaanottojen kehittäminen: lääkärin työpanoksen optimaalinen kohdistus

23 NEURO AVH Aivoinfarkti on suurin DRG-ryhmä (14A-B) Väestön ikääntyessä määrä kasvaa Henkilöstö: lääkärit 1 ayl, 2x 50% EL (EPLL) + 2 eval, hoitohenk 40, muut hoitojaksoa, hoitopäivää, vain 565 avohoitokäyntiä Ennestään omatoimiset AVH-potilaat hoidetaan akuuttivaíheessa TYKSissä 12 ss AVH-valvonta (10 ss käytössä) sekä 12 ss NEU/AVH yhteisosastolla Tavoite TIA potilaiden dg ja hoidosta päivystyksen tarkkailuosastolla ei ole toteutunut, joten TIA aiheuttaa tarpeettomia osastojaksoja AVH kuntoutus aliresurssoitu, ostopalveluiden käyttöä joudutaan lisäämään Etäkonsultaatiopalvelu (telestroke) harkinnassa Porin ja Ahvenanmaan osalta Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Vastuualuejohtaja Susanna Roine

24 NEURO Neurokirurgia Tuottaa neurokirurgiset palvelut koko TYKS ERVA alueelle VSSHP:n suurin ulkokuntatulon tuottaja ja suurin tehohoidon käyttäjä Lisääntyvä kysyntä: väestön ikääntymisen (tukiranka, kasvaimet, aivonestekiertohäiriöt), uusien hoitomuotojen (syväaivostimulaatio, MIS) ja potilaiden valinnan vapauden vuoksi Hoitojaksoja (4,2 vrk, puolet päivystyspotilaita) Hoitopäiviä Avohoitokäyntejä Toimenpiteitä Nykyiset resurssit (vuodeosasto, leikkaussali) eivät vastaa laajentuneen ERVA- alueen kysyntää (hoitotakuu ylittyminen jatkuva uhka, osaston jatkuva ylikuormitus) Menestystekijät uudessa kilpailutilanteessa: osaaminen, innovatiivisuus, hoitoketjukokonaisuudet, oikeat tuotteet, hoitotyöryhmätyöskentely, tutkimusverkostoituminen, uusi ja ajanmukainen infrastruktuuri Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Vastuualuejohtaja Jaakko Rinne

25 NEURO Verisuonikirurgia Tuottaa verisuonikirurgiset palvelut ml. päivystyksen koko VSSHP:lle Lisääntyvä kysyntä: valtimokovettumasairauden ilmaantuvuus lisääntyy iän myötä ja piirimme väestön ikärakenne on selkeästi ikääntyvää Yli puolet vastuualueen valtimokirurgisista potilaista tulee päivystyksenä Hoitojaksoja 919 Hoitopäiviä Avohoitokäyntejä Toimenpiteitä (sis.angiologian)1.500 Nykyiset resurssit (lääkäri, poliklinikka) eivät vastaa ERVA:n kysyntää (hoitotakuu ylittyy laskimokirurgisilla potilailla, kiireettömiä valtimopotilaita ei voida nykyisillä resursseilla hoitaa STM kriteerien mukaisesti) Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Vastuualuejohtaja Harri Hakovirta

26 NEURO Kuntoutuksen ja aivovammojen hoidon vastuualue Kuntoutus Kuntoutuksen tarve jatkuvasti lisääntyvä (AVH, aivovammat, TULESsairaudet väestön ikääntyminen) Laitoshoidon vähentäminen ei onnistu ilman toimivaa kuntoutusjärjestelmää Kuntoutuksen organisaatioon piirin / ERVA alueella panostettava, nykyinen järjestelmä tehoton ja hajanainen, palvelut satunnaisia Aivovammat Kansainvälisestikin ainutlaatuinen hoitoketju ja tutkimusyhteistyö Merkittävä ja lisääntyvä ulkokuntatulo, jatkossa myös ulkomailta Resurssien sovittaminen haaste Hoitopäivät Avohoitokäynnit Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Vastuualuejohtaja Olli Tenovuo

27 MEDISIININEN Vastuualueet ja hoitoprosessit Medisiininen Toimialue Muu akuuttipotilaan prosessii Keuhkosairaudet Intoksikaatioprosessi Akuuti sisätautipotilaa n prosessi Endokrinologiaprosessi Anorexiaprosessi Osteoporoosiprosessi Diabetesprosessi Obesiteettiprosessi Jalkaprosessi IBD-prosessi Muu i hematologia prosessi Akuutti sisätautihoito Endokrinologia Gastroenterologia Hematologia ja kantasolusiirtoyksikkö Allosiirto prosessi Autosiirto prosessi Kantasolu Luovuttajan prosessi Akuutti Veritauti prosessi Krooninen Veritauti prosessi Infektiotaudit Maksaprosessi Infektioprosessi Kuumeilu ja korkea laskoprosessi Sisätaudit Hypertensioprosessi Monisairaanprosessi Sisätautitutkimusprosessi Fabry-prosessi Transplantaati o-potilaan prosessi Dialyysipotilaa n Krooninen prosessi munuaisvauri o- potilaan prosessi Akuutti munuaisvauriopotilaan prosessi Ihoklinikka Artriittiprosessi Sidekudosprosessi Ihottumaprosessi Ihosyöpäprosessi Sukupuolitautiprosessi Dermatologine n haava prosessi Nefrologia ja dialyysihoidot Reumatologia Keuhkosyöpä - prosessi Obstruktiiviset keuhkosairaudet- prosessi Keuhkoparenkyymiprosessi Uniapneaprosessi Hengitysvajau s-prosessi Keuhkoinfekti o- Hengitystieallergiat prosessi prosessi Työlääke tieteen klinikka Ammattitauti tutkimuspro sessi Työperäisen oireen tutkimuspro Ammattitauti sessi kontrollipros essi KIP KLF- ISOT PET Kliininen genetiikka Valmistellut toimialuejohtaja Ilkka Kantola

28 MEDISIININEN Henkilöstö ja sairaansijat Henkilöstö Lääkärit 119, Hoitohenkilöstö 437, Työpanos-% 94,7 12/2013: 161 ss (sisätaudit 105 ss, ihotaudit 8 ss, keuhkosairaudet 48 ss), 8 (7) vuodeosastoa A-sairaala 3 vuodeosastoa T-sairaala 4 vuodeosastoa Paimion sairaala (viikko-osasto) U-sairaala dialyysiosastot 12/2012: 194 ss (sisätaudit 138 ss, ihotaudit 8 ss, keuhkosairaudet 48 ss), 9 vuodeosastoa Valmistellut toimialuejohtaja Ilkka Kantola

29 MEDISIININEN Toimintaluvut (TA ) avohoitokäyntiä. Päivystyskäynnit EPLL:ssä (HY4+HY5). Lisäksi 7483 gastroenterologista käyntiä vatsatoimialueen poliklinikalla (TA ) hoitopäivää (TA ) hoitojaksoa 1913 gastroenterologista skopiaa (vatsatoimialue) ja 1357 bronkoskopiaa KLF-ISOT-PET-tutkimusta ja ekg-tutkimusta Valmistellut toimialuejohtaja Ilkka Kantola

30 MEDISIININEN Talousluvut 2013 Toimintakulut (KS ) Sisäiset kulut (KS ) Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot (KS ) Sisäiset tuotot (KS ) Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot jäsenkunnilta ylittyvät (kaikkiaan ) Myyntituotot ulkokunnilta ylittyvät (kaikkiaan ) Toimintakulut kaikkiaan alittuvat Tilikauden ylijäämä Sitovat nettokulut alittuvat (poistot ) Valmistellut toimialuejohtaja Ilkka Kantola

31 MEDISIININEN KILP: kliininen fysiologia, isotooppilääketiede ja PET Sydän Keuhkot Syöpä Toimintaa vain TYKS:ssa Jonot hallinnassa PET:ssa neljännes ulkokuntamyyntiä + tutkimussopimukset Hoidamme ESKS:n isotooppilausunnot etäkonsultaationa Akkreditoitu laatujärjestelmä vuodesta 1998 Valmistellut vastuualuejohtaja Jaakko Hartiala

32 MEDISIININEN KILP: kliininen fysiologia, isotooppilääketiede ja PET Vahva yliopistollinen yhteistyö Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö (Juhani Knuuti/PET) TYKS, TY, ÅA, EU-projektit Akatemiaprofessori Olli Raitakari/TY Sydäntutkimuskeskus TY, muut yo-sairaalat, USA ja Australia Noin 1/3 TYKS:n tieteellisistä julkaisuista lähes 100 tutkijaa ulkopuolisella rahoituksella Valmistellut vastuualuejohtaja Jaakko Hartiala

33 Tulevaa: MEDISIININEN KILP: kliininen fysiologia, isotooppilääketiede ja PET Toimintaa aluesairaaloihin (rasituskokeet ja sydämen ultraäänitutkimukset)? ERVA-alueen yhteistyön tiivistäminen (Porissa ja Vaasassa lääkäripula) yhteiset erikoislääkärivakanssit? satelliittikoulutus keskusairaalan vakanssilla isotooppilausuntoja etäkonsultaationa PET-kuvantaminen kasvaa edelleen Kansainvälinen tiedeyhteistyö lisääntyy Valmistellut vastuualuejohtaja Jaakko Hartiala

34 ASIANTUNTIJAPALVELUT Asiantuntijapalveluiden toiminta Asiantuntijapalvelut tuottavat alueellisen apuvälinekeskuksen fysioterapian, lääketieteellisen fysiikan, kuntoutusohjauksen, puheterapian, psykologien, ravitsemusterapian, sosiaalityön ja toimintaterapian palvelut sopimusohjausneuvotteluissa sovittujen periaatteiden mukaisesti Tyksin toimi- ja palvelualueille, muille tulosalueille, sairaanhoitopiirin liikelaitoksille EPLL:lle ja SAPA:lle, muille sovituille yhteistyökumppaneille kuten VSHP:lle ja SatSHP:lle ja apuvälinekeskuksen osalta myös suoraan jäsenkunnille. Asiantuntijapalveluiden ja toimi- ja palvelualueiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kansa tehdään vuosittain palvelusopimukset. Palveluyksiköiden palveluista on laadittu palvelukuvaukset sekä yleisellä tasolla, että tietyin osin toimialue tai potilasryhmäkohtaisesti. Kuvaukset on nähtävänä santrassa. Päivittäminen toteutetaan rullaavasti. Palvelukuvauksissa ja siitä seuraavassa toiminnassa on otettu huomioon potilaslähtöinen toiminta. Väestöllä on mahdollisuus nähdä tietoja palveluista VSSHP:n internet-sivuilla Potilaspalautteita seurataan aktiivisesti ja tehdään tarvittavia korjaustoimenpiteitä, esim. apuvälinekeskuksen aukioloaikoja muutettiin. Potilasturvallisuus järjestelmän noudattaminen. Välitön potilaspalaute on ollut pääsääntöisesti hyvin myönteistä ja kiittävää Asiakaspalautteita kerätään sopimusneuvotteluiden yhteydessä sekä välitöntä palautetta erilaisissa tilanteissa. Palaute on ollut pääsääntöisesti myönteistä, mutta myös kehittämiskohteita on tullut esille. Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

35 ASIANTUNTIJAPALVELUT Asiantuntijapalveluiden vakanssit, osa vakansseista osa-aikaisia Johto palvelualuejohtaja/ylihoitaja 1 johdon sihteeri 1 Alueellinen apuvälinekeskus Palveluyksikön päällikkö, osastonhoitaja 1 apuvälineteknikko 1 AAC-ohjaaja 1 osastonsihteerit 3 muu henkilökunta 2 Fysioterapia Palveluyksikön päällikkö, osastonhoitaja 1 osastonhoitajat 3 fysioterapeutit 63 kuntohoitajat 2 osastonsihteerit 3 Lääketieteellinen fysiikka Palveluyksikön päällikkö, ylifyysikko 1 apulaisylifyysikko 1 sairaalafyysikot 12 koulutettavat fyysikot 5 Kuntoutusohjaus Palveluyksikön päällikkö, kuntoutusohjaaja 1 kuntoutusohjaajat 14 Psykologipalvelut Palveluyksikön päällikkö, johtava psykologi 1 psykologit 10 Puheterapia Palveluyksikön päällikkö, johtava puheterapeutti 1 puheterapeutit 10 Ravitsemusterapia Palveluyksikön päällikkö, ravitsemusterapeutti 1 ravitsemusterapeutit 3 Sosiaalityö Palveluyksikön päällikkö, johtava sosiaalityöntekijä 1 sosiaalityöntekijät 14 Toimintaterapia Palveluyksikön päällikkö, osastonhoitaja 1 toimintaterapeutit 17 osastonsihteeri 1 Lisäksi on Tikoteekin jonon purkuun saatu ½ puheterapeutin määräaikainen vakanssi. Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

36 ASIANTUNTIJAPALVELUT Laskutus Sisäisessä laskutuksessa asiantuntijapalveluiden kustannukset peritään resurssivarauksen mukaisesti kuukausittain toimialueilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. Asiantuntijapalvelut toimittavat toimialueille henkilötyöpanosta ja toimialueet vastaavat tiloista, tilojen varustelusta ja potilaiden hoitoon tarvittavista välineistä ja tarvikkeista. Kuntalaskutuksen tekevät toimialueet ja suoritekustannukset asiantuntijapalveluiden osalta ohjeistetaan erikseen sairaanhoitopiirin hinnoittelusta ja suoritteista vastaavien toimesta. Apuvälinekeskus tekee kuntalaskutuksen apuvälineasiakkaiden osalta. Apuvälineiden kustannukset katetaan erityisvelvoitemaksulla Ostopalvelut laskutetaan asiantuntijapalveluiden kuntalaskutuksena Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

37 ASIANTUNTIJAPALVELUT Talous ja toimintatilastot 1/2 Asiantuntijapalveluiden talousarvio laadittiin hyvin tarkkaan ja niukaksi. Esitettyjä lisäresursseja ei saatu. Toimintaa onkin lähdetty toteuttamaan aikaisemmilla vakanssimäärillä, mikä on tietysti tarkoittanut että varsinaisia toimintojen laajentamisia ei ole voitu toteuttaa toimialueiden toivomalla tavalla. Henkilöstökustannukset perustuivat palvelualueelle siirtyviin vakansseihin eikä aikaisempia klinikoiden lisäpanostuksia tai sijaisten käyttöä juurikaan huomioitu. Taloutta on hoidettu koko vuosi määrätietoisesti. Henkilöstön aikaisempaa laajempi yhteiskäyttöisyys ja muut edellä mainitut toimenpiteet ovat mahdollistaneet henkilöstömenojen osalta talousarvion alittumisen eurolla, mistä kuitenkin noin euroa kului sisäisinä ostopalveluina vasta vuoden alussa tehtyjen toiminnallisten muutosten vuoksi. Osa säästöstä selittyy myös kattavalla talkoovapaiden ja lomautusten käytöllä loppu vuodesta. Henkilöstötoimistosta saatujen työpanostilastojen perusteella asiantuntijapalveluissa käyttöönotettu toimintamalli on säästänyt noin 3 työpanosta koko asiantuntijapalveluiden osalta tammi-elokuun aikana. Uuden yksikön hallintoon varattiin resursseja merkittävästi vähemmän kuin vastaavan kokoisille toimialueille. Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

38 ASIANTUNTIJAPALVELUT Talous ja toimintatilastot 2/2 Ulkoisiin ostopalveluihin varattiin määrärahat vuoden 2012 talousarvion ja 2011 toteutuman perusteella siltä osin kuin ne olivat tietojärjestelmistä yksilöitävissä. Ostopalveluiden käyttöä on seurattu sekä laskutusten osalta että maksusitoumuspäätösten kautta. Kustannusten hallintaan on toteutettu ja sopimusneuvotteluissa keväällä tuotiin esille ylitysuhka ja keskusteltiin, mitä asialle voidaan tehdä. Talousarvioon nähden säästyi euroa. Kulkemiskustannuksissa on saatu säästöjä, kun leasing-autojen käyttöön kehitettiin varausjärjestelmä ja näin voitiin luopua omien autojen ja taksien käytöstä. Leasing-autojen määrä säilyi ennallaan. Materiaalien hankintaan varattiin vain vähän määrärahoja, koska toimintamallin mukaan kukin toimialue varaa ko. määrärahat potilaiden hoitoon liittyen samoin kuin tilat ja varustelun. Alueellisen apuvälinekeskuksen osalta määrärahat perustuivat osin vuoden 2012 talousarvioon ja osin alkuvuoden toteutumiin. Määräraha jäi kuitenkin noin euroa pienemmäksi kuin tilinpäätös 2012 osoitti. Alueellisen apuvälinekeskuksen osuus materiaalibudjetista on merkittävä. Toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen on ollut helpompi toteuttaa, kun kaikki apuvälinearvioita tekevät terapeutit ovat yhdessä organisaatiossa ja tieto on saatu kulkemaan. Lisäksi on tehty merkittävää yhteistyötä alueellisesti varastojen hallintaan ja apuvälineiden kierrätyksen tehostamisessa. Kuluja täytyy tarkastella sekä varsinaisten apuvälinehankintojen, investointeihin kirjautuvien, varaosa ja huoltopalveluiden kokonaisuutena ja näinkin tarkasteltuna säästöä syntyi euroa. Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

39 ASIANTUNTIJAPALVELUT Talous ja suoritteet TA 2013 TP 2013 Toimintatuotot euroa euroa Sisäiset tuotot euroa euroa Toimintakulut euroa euroa Sisäiset kulut euroa euroa Sitovat nettokulut euroa euroa Kuntalaskutettavat suoritteet 2402 käyntiä 2632 käyntiä Sisäiset suoritteet yhden hengen työpanosperiaatteella 147 työpanosta n.162 työpanosta Mikä on henkilötyövuosina 109 htv n.120 htv Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

40 ASIANTUNTIJAPALVELUT Vuosi 2014 Talousarvio on laadittu vuoden 2013 tasolle eikä toimialueiden jo aiemmin esittämiä lisätarpeita eri ammattiryhmien osalta ole voitu huomioida, kun lisää vakansseja ei ole saatu. Tilanteen haastavuutta lisää se, että Tyksissä on keskimääräistä vähemmän erityistyöntekijöitä verrattaessa lukuja muihin yliopistosairaaloihin Uusien/laajenevien toimintojen tarvitsemat lisäresurssit? Toimialueiden lisääntyvien ulkokuntapotilaiden osalta ei ole lisätty asiantuntijapalveluiden resursseja, mutta merkittävä osa näistä potilaista tarvitsee myös erilaisia asiantuntijapalveluiden toimenpiteitä. Asioiden hoitaminen potilaiden kotikuntiin vie aikaa suhteellisesti enemmän kuin oman alueen potilaiden osalta, koska olosuhteet ja toimijat ovat vieraita Valinnan vapauteen liittyvien käytänteiden kehittymättömyys terapia ja apuvälinepalveluissa lisäävät epävarmuutta kustannuskehitykseen ja resurssien riittävyyteen Kirjaamisen kehittäminen ja kanta-arkistoon liittyvät muutokset erityistyöntekijöiden osalta työllistävät kuluvana vuonna Avohoidon ostopalvelut fysio-, toiminta- ja puheterapian sekä psykologipalveluiden osalta hankitaan keskitetysti Tyksin tulosalueella. Ostopalveluiden kilpailutusta on kehitetty yhdessä hankintatoimiston kanssa. Toimialueiden kanssa on käyty keskustelua ostopalveluiden määristä ja periaatteista. Ostopalveluiden osalta on edelleen miettivä palveluiden muuttamista tietyin osin omaksi toiminnaksi, mutta toiminta vaatii tiloja ja Tyksin tilaselvittelyt ovat vielä keskeneräiset. Tässä vaiheessa on syntynyt hyvä yleiskuva, miten paljon ostopalveluita hankitaan ja mille potilasryhmille. Terapioiden järjestämisessä työnjako peruskuntien ja Kelan kanssa vaatii tarkentamista. Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

41 Virat ja toimet Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä Lääkärit Lääk ärivarahenk ilöt Amanu enssit Akateemine n tutkimusja hoitohenkilöstö Akat. varahenkil öt Hoitohenkilös tö Hoitohenkilö stön varahenkilöt Hallinto -, talousja huoltohenkilö stö Hallinn on ja huollon varahenkilöt Kaikki yhteen sä ALUEELLINEN ERIKOISSAIRAANHOITO Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala TYKS Vakka-Suomen sairaala Valmistellut alueellisen erikoissairaanhoidon johtaja Matti Helkiö

42 Erikoisala LOIMAAN ALUESAIRAALA SALON ALUESAIRAALA 10 SISÄTAUDIT KIRURGIA O ORTOPEDIA NAISTENTAUDIT JA LASTENTAUDIT SILMÄTAUDIT 55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO 70 PSYKIATRIA NEUROLOGIA 2 6 Yhteensä VAKKA- SUOMEN SAIRAALA 2 Valmistellut alueellisen erikoissairaanhoidon johtaja Matti Helkiö

43 LAS SAS VSS PKL-käynnit 10,8 milj 16,3 milj 10,2 milj Hoitojaksot 8,6 milj 18,7 milj 6,7 milj Kallishoito -0,4 milj - 1,0 milj - 0,2 milj Yhteensä 19,0 milj 34,0 milj 16,7 milj Lähde: Talousarviokortti Valmistellut alueellisen erikoissairaanhoidon johtaja Matti Helkiö

44 Tyksin toimialueita Sydänkeskus, Neuro, Medisiininen ja palvelualuetta Asiantuntijapalvelut vastaavat palvelut Turunmaan sairaalassa Sydänkeskus kardiologi 60 % ja kliinisen fysiologian erikoislääkäri n.40 %, lisäksi kardiologisten potilaitten seurantaa myös yleissisätautien poliklinikalla UKG-tutkimukset, EKG- ja RR-pitkäaikaisrekisteröinnit, rasitusergometriatutkimukset Neuro neurologian erikoislääkäri 1 päivä viikossa Medisiininen yleissisätaudit, 3 erikoislääkäriä, % + 20% reumatologia, 1 reumatologi, 20 % 1 reumatologiaan erikoistuva 40 % gastroenterologia, 2 gastroenterologia, 2 x 50%, kattava endoskooppinen palvelu Asiantuntijapalvelut 2 fysioterapeuttia, varsinaista fysioterapiaa osastohoidossa oleville potilaille, lisäksi fysiatrian poliklinikalla potilasneuvontaa ja toimintakykyselvityksiä psykiatrian yksikössä 2 psykologia sosiaalihoitaja 80 % Valmistellut toimitusjohtaja Reijo Grönfors

KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2016

KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2016 VSSHP:n jäsenkunnille KUTSU Turun yliopistolle 16.3.2015 KUNTANEUVOTTELUT JA ESITYSTEN TEKEMINEN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ VUONNA 2016 Sairaanhoitopiirin kuntaneuvottelut järjestetään

Lisätiedot

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana 01-12, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana AURA 2 10 SISÄTAUDIT 10 10C Sydänkeskus 6 10E Endokrinologia 5 10G Gastroenterologia 3 10H Hematologia 4 10P Päivystyssisätaudit 1 10R Reumatologia

Lisätiedot

VSSHP kuntaneuvottelu 2016 Learning café ryhmien yhteenvedot

VSSHP kuntaneuvottelu 2016 Learning café ryhmien yhteenvedot VSSHP kuntaneuvottelu 2016 Learning café ryhmien yhteenvedot Ryhmä 1: pj toimialuejohtaja Petri Virolainen, kirjuri arviointiylilääkäri Tuija Ikonen TULES: toimialuejohtaja Petri Virolainen, ylihoitaja

Lisätiedot

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen

Tehokkuus ja palvelukulttuuri. Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit. O-P Lehtonen Tehokkuus ja palvelukulttuuri Varsinais-Suomen sairaanhoitopirin opit O-P Lehtonen Onko terveydenhuollon organisaation kulttuurilla mitään vaikutusta organisaation suorituskykyyn? Mannion ym. 2003, J Health

Lisätiedot

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta

ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta ATK sote-integraatiossa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin kannalta O-P Lehtonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin perustehtävä

Lisätiedot

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014 AURA 5 7... 1 1 1 6 9 10 SISÄTAUDIT 34 58 2 5 1 1 6 6 43 70 10C Sydänkeskus 3 3 1 3.. 3. 7 6 10E Endokrinologia 5 6.... 2. 7 6 10G Gastroenterologia 3 8 1... 1 3 5 11 10H Hematologia.. 1 1... 2 1 3 10I

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen AURA 6.. 1 7 10 SISÄTAUDIT 54 3 2 9 68 10C Sydänkeskus 4 3. 3 10 10E Endokrinologia 5.. 2 7 10G Gastroenterologia 5 1. 2 8 10H Hematologia 1 1.. 2 10I Infektiosairaudet. 1. 1 2 10K Kardiologia 15.. 4 19

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 30.3.2015

Kokouspäivämäärä 30.3.2015 Satakunnan sairaanhoitopiiri Kokouspäivämäärä 30.3.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 50 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN SELVITYS OSTOPALVELUISTA VUODELTA 2014 JA SAIRAANHOIDON OSTOPALVELUIDEN RAPORTTI 1-2KK / 2015

Lisätiedot

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Mika Teräs Ylifyysikko, VSSHP Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1.1.2015 Jäsenkunnat ja Turun yliopisto Tarkastuslautakunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011

Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Ensihoidon järjestämismalli 2012 alkaen (luonnos) MM 07.04.2011 Th-laki (päivystys ja ensihoito) 40 Ensihoitopalvelun järjestäminen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ensihoitopalvelu yhteistyössä

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

6.3.4. Neurotoimialue

6.3.4. Neurotoimialue 6.3.4. Neurotoimialue TAULUKO 6.3.4.2. NEUROTOIMIALUEEN TUNNUSLUVUT VASTUUALUEITTAIN VUONNA 2013. Neurotoimialue muodostettiin yhdistämällä kolme erikoisalaa (neurologia, neurokirurgia ja verisuonikirurgia),

Lisätiedot

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus

Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus Alueellisesti hajautettu lääkärikoulutus laatu ja vaikuttavuus 22.5.2012 / Hajautetun koulutuksen suunnittelija Maiju Toivonen, KM Lääketieteellinen tiedekunta TIEDEKUNNAN LÄÄKÄRIKOULUTUKSEN ALUEELLINEN

Lisätiedot

Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten?

Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten? Muutokset terveydenhuollossa miksi ja miten? O-P Lehtonen O-P Lehtonen Kliinisen mikrobiologian ylilääkäri, TYKS 1986-1996 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin va. johtajaylilääkäri 1996-2001 Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 2013 11.06.2013 Valtuustoseminaari Aiheista Yleistä tulosalueesta Erikoisalakohtainen esittely Sisätaudit Keuhkosairaudet Neurologia Neurofysiologia Fysiatria Ihotaudit Kuntoutustutkimus

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT MUISTIO VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN VÄLISET KUNTANEUVOTTELUT Salon alueen kunnat 8.4.2014

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT MUISTIO VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA SEN JÄSENKUNTIEN VÄLISET KUNTANEUVOTTELUT Loimaan alueen kunnat 31.3.2014

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot

Auditoinnin tulokset TAYS Ervaalueelta

Auditoinnin tulokset TAYS Ervaalueelta Auditoinnin tulokset TAYS Ervaalueelta (2013) Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur, MD MPH Johtava konsultti DRG -käyttäjäpäivät Tampere 12.12.2013 Esityksessä käsitellään Auditoinnin taustaa Auditointimenetelmää

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

TYKS Toimipaikat Kantasairaala T-sairaala TYKS kirurginen sairaala Raision sairaala

TYKS Toimipaikat Kantasairaala T-sairaala TYKS kirurginen sairaala Raision sairaala TYKS 1 2 TYKS Toimipaikat Kantasairaala T-sairaala TYKS kirurginen sairaala Paimion sairaala Raision sairaala Vakka-Suomen sairaala Kiinamyllynmäellä A-sairaala valm. 1939 U-sairaala valm. 1968 3 Kupittaan

Lisätiedot

Yhteistyöseminaari TK:n johtavat viranhaltijat ja Ppshp

Yhteistyöseminaari TK:n johtavat viranhaltijat ja Ppshp Yhteistyöseminaari TK:n johtavat viranhaltijat ja Ppshp Ajatuksia strategiasta ja hoidonporrastuksesta 08.10.2009 Päivi Tapanainen Lasten ja nuorten klinikka, OYS Keskitymme Vaikeat pitkäaikaissairaudet

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl

Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen. OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin. Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää OYS, lääl Selkäydinvammapotilaiden hoidon keskittäminen OYS:iin, TAYS:iin ja HYKS:iin Mauri Kallinen, LT, dosentti, vs.kuntoutusylilää ääkäri, OYS, lääl ääkinnällinen kuntoutus 18.10.2012 Keskittämisen perusteet

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl

VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl VSSHP talouden ja toiminnan muutostarpeet 2016- Kuntaneuvottelut 27.10.2015 Samuli Saarni, jyl Toiminnan muutostarpeet Kustannuspaineet (kuntatalous, kestävyysvaje) Kysynnän kasvu (ikääntyminen) Tarjonnan

Lisätiedot

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008

Menetelmät. Evidence Based Marketing 4/2008 Evidence Based Marketing 4/2008 Success Clinic on yritys, joka tukee ja tehostaa lääkeyritysten myyntiä ja markkinointia. Success Clinicin toteutti elokuussa kyselyn, jossa tutkittiin lääkealan muutoksia

Lisätiedot

CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta

CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta Lääk. yo., tekn. yo. (Aalto yliopisto) Susanna Siitonen Toimialuejohtaja Jussi Mertsola, Tyks Tuottavuus Suomen Lastenklinikoilla 2011

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 31.8.2009 tilanne 1 Yleistä 31.8.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Taulukko. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Poikkileikkauspäivä : 3 2 24 Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien ' ) - 9 vrk 9-8 vrk yli 8 vrk yli 8 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm

Lisätiedot

Vaikuttava muutos. Luonnos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaksi vuosille 2017 2018

Vaikuttava muutos. Luonnos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaksi vuosille 2017 2018 Vaikuttava muutos Luonnos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiaksi vuosille 2017 2018 Yhdessä kohti asiakaslähtöistä palvelua Yhteinen tehtävämme: tuottaa laadukkaita, tehokkaita ja asiakaslähtöisiä

Lisätiedot

Lastenreumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Kelan yhteistyökokous 7.9.2010

Lastenreumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Kelan yhteistyökokous 7.9.2010 Lastenreumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Kelan yhteistyökokous 7.9.2010 Eija Piippo-Savolainen LT, erl KYS/ lastenreumapkl Lastenreuman esiintyvyys Suomessa: n. 2 400 lastenreumaa sairastavaa lasta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY ALUEELLISEN ERKOISSAIRAANHOIDON TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SALON ALUESAIRAALA LOIMAAN ALUESAIRAALA TYKS VAKKA-SUOMEN SAIRAALA SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN

Lisätiedot

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013.

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013. 6.3.2. Sydänkeskus Sydänkeskus muutti keväällä 2013 uusiin yhtenäisiin tiloihin T-sairaalaan. Toimialue muodostettiin Tyksin kardiologisesta toiminnasta sekä sydän- ja rintaelinkirurgiasta. Uusi organisaatiomalli

Lisätiedot

Sisätautien tulosyksikön esittely

Sisätautien tulosyksikön esittely Sisätautien tulosyksikön esittely Pasi Salmela oyl SISÄTAUTIEN TULOSYKSIKKÖ Ketä ja mitä varten yksikkö on olemassa? - Väestön terveystarpeet Koulutustehtävä Tutkimustehtävä VÄESTÖN TERVEYSTARPEET Suuret

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU 214 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-HUHTIKUUSSA 214 1 Somaattinen erikoisairaanhoito 2 Leikkaustoiminta 2 Psykiatrinen hoito

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015. 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2015 56/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(6) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21

Harjoitustehtävä. 3. Suunnittele Kymenlaakson alueen sairaalapalvelut puhtaalta pöydältä: Punnosen raportin sivut 16,17, 20 ja 21 HARJOITUS- TEHTÄVÄ Harjoitustehtävä 1. Kuvaa terveyspalveluiden erityispiirteitä? Miten terveyspalvelut poikkeavat muista toimialoista a) prosessin johtamisen ja kehittämisen ja b) liiketoiminnan näkökulmasta?

Lisätiedot

HARVINAISSAIRAUKSIEN YKSIKKÖ VSSHP

HARVINAISSAIRAUKSIEN YKSIKKÖ VSSHP HARVINAISSAIRAUKSIEN YKSIKKÖ VSSHP Jussi Mertsola Prof, toimialuejohtaja Lasten ja nuorten klinikka, TYKS 7.10.2015 Harvinaiset sairaudet sairauaa on korkeintaan 1 / 2000 ihmistä kohden harvinaissairauksia

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2014 Sydänkeskus

Potilashoidon vuosikertomus 2014 Sydänkeskus Potilashoidon vuosikertomus Sydänkeskus 6.3.2 Sydänkeskus Sydänkeskus muutti keväällä uusiin yhtenäisiin tiloihin T-sairaalaan. Toimialue muodostettiin Tyksin kardiologisesta toiminnasta sekä sydän- ja

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto KAIKKIIN SAIRAALOIHIN NIIDEN TOIMINNAN VAATIMAT ERIKOISLÄÄKÄRIT JA OSAAJAT Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen uusilla tavoilla Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta

Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta 1 Miten kannattaa palvelut kerätä, kun tavoitteena on valmistua akuuttilääketieteen erikoislääkäriksi TYKS ERVA alueelta Akuuttilääketiede hyväksyttiin omaksi erikoisalakseen 1.1 2013 ja samasta päivästä

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa

PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa PHSOTEY:n kuntoutustutkimusyksikön rooli työkyvyn tukemisessa Jukka Puustinen Oyl, neurologi Kuntoutustutkimusyksikkö, PHSOTEY KTY Kuntoutustutkimus Puheterapia Neuropsykologinen kuntoutus Vammaispoliklinikka

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toiminta 2014

Tilinpäätös ja toiminta 2014 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tilinpäätös ja toiminta 2014 Aino-Liisa Oukka Sisältö Toiminnan tavoitteet ja strategiamittarit Toimintaluvut Opetus ja tutkimus Potilaskeskeisyyden toteutuminen Ajankohtaista

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallitus 8.2.2010, LIITE 8 PAIKALLINEN SOPIMUS LÄÄKÄREIDEN NS. KLIINISEN LISÄTYÖN JA MUUN HENKILÖSTÖN TÄHÄN LIITTYVÄN TAI RINNASTETTAVAN TYÖN KORVAUSPERUSTEET 1 Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA?

MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? MITEN KIRURGIAN TYÖNJAKO TULISI TOTEUTTAA? JUKKA-PEKKA MECKLIN Ylilääkäri, professori Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 17.10.2008 KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI Sitra, Helsinki Työnjaon ohjeistus STM

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon kuntoutus nykytila ja keskeiset ratkaistavat ongelmat

Erikoissairaanhoidon kuntoutus nykytila ja keskeiset ratkaistavat ongelmat Erikoissairaanhoidon kuntoutus nykytila ja keskeiset ratkaistavat ongelmat Mauri Kallinen LT, dosentti Ylilääkäri, OYS, lääkinnällinen kuntoutus Kuntoutuksen erityispätevyystoimikunta, puheenjohtaja Kuntoutuspäivät,

Lisätiedot

Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne

Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne Tiedosta hyvinvointia 1 Hoidon saatavuuden seuranta erikoissairaanhoidossa 31.10.2007 tilanne Tiedosta hyvinvointia 2 Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.10.2007

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Ketterä palveluiden tuottaminen ja käyttäminen prosessit johtaminen - tietotuki

Ketterä palveluiden tuottaminen ja käyttäminen prosessit johtaminen - tietotuki Ketterä palveluiden tuottaminen ja käyttäminen prosessit johtaminen - tietotuki Heikki Korvenranta 17.4.2013 Tyks/Vsshp PricewaterhouseCoopers HOSPITAL DISTRICT OF VARSINAIS-SUOMI Taustaa: T-sairaala ja

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Lastenpsykiatria Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä

Lastenpsykiatria Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä Lastenpsykiatria Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä Jorma Piha Lastenpsykiatrian ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turku 19-20.9.2005 7.5.2004 TYKSin lastenpsykiatria Keskussairaalaliiton aika

Lisätiedot

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA

SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA SUOMEN AVOHOITOISIN MIELENTERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJA PALVELUJA HAJAUTETUSTI LÄHELLÄ PALVELUJEN KÄYTTÄJIEN KOTIPAIKKAA Juha Koivu toimialajohtaja, VSSHP Psykiatria EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT PSYKIATRIAN

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016. Talousarvio 2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016. Talousarvio 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Yhtymävaltuusto 26.-27.11.2013 Johtajaylilääkäri Eva Salomaa Lapin sairaanhoitopiiri Painopistealueet 2014 ja toiminnan kehittäminen Toiminnan

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä

SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä Mika Teräs, Apulaisylifyysikko Säteilyn vastaava johtaja, Kliininen fysiologia, Isotooppi ja PET Säteilyturvallisuus isotooppilääketieteessä Helsinki 22.11.2013

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2014 Neurotoimialue

Potilashoidon vuosikertomus 2014 Neurotoimialue Potilashoidon vuosikertomus 2014 Neurotoimialue 6.3.4. Neurotoimialue 1. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Neurotoimialueella yhdistyy aikuisten neurologisten potilaiden diagnostiikka, ja kuntoutus. Toiminta on

Lisätiedot

SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala

SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoen keskussairaala EPSHP SHP Kohde Vuonna Yksiköt m² Rakennustyyppi Apteekin puhdas:lat 2011-2013 Sairaala- apteekin lääkkeenvalmistus 566,5 brm2 Lisärakennus sisäpihalle F - laajennusosa 2014-2018 Laajennusosa, johon sijoiguu

Lisätiedot

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1

GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GEROPSYKIATRIAN SUUNNITELMAT RISTO VATAJA CAMILLA EKEGREN 30.4.2015 1 GERO-NEURO-PÄIHDEPSYKIATRIAN LINJA VASTAA Tertiäärisestä päihdepsykiatriasta mm kaksoisdiagnoosipotilaiden ja opioidikorvaushoitojen

Lisätiedot

Sijainti Hankkeen nimi Aikaväli Hankkeen sisältämät toiminnot Laajuus m2/brm2

Sijainti Hankkeen nimi Aikaväli Hankkeen sisältämät toiminnot Laajuus m2/brm2 Etelä-Pohjanmaan shp Seinäjoen Apteekin puhdastilat 2011-2013 Sairaala-apteekin lääkkeenvalmistus 566,5 brm2 Lisärakennus sisäpihalle Silmäkeskus 2011-2012 Silmätautien poliklinikka ja silmäleikkaustoiminta

Lisätiedot

AESS Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty. tyj Taina Turpeenniemi-Hujanen 7.8. 2008 esittely

AESS Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty. tyj Taina Turpeenniemi-Hujanen 7.8. 2008 esittely AESS Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty tyj Taina Turpeenniemi-Hujanen 7.8. 8 esittely Arvot, toiminnan kivijalat Potilas/asiakaskeskeisyys Korkea laatu (lääketiede-hoito-koettu laatu) Yhteistyökyky-

Lisätiedot

Games for Health. Olavi Airaksinen Fysiatrian Dosentti, Ylilääkäri Palveluyksikön Johtaja Kuntoutus Kuopion Yliopistollinen Sairaala

Games for Health. Olavi Airaksinen Fysiatrian Dosentti, Ylilääkäri Palveluyksikön Johtaja Kuntoutus Kuopion Yliopistollinen Sairaala Games for Health Olavi Airaksinen Fysiatrian Dosentti, Ylilääkäri Palveluyksikön Johtaja Kuntoutus Kuopion Yliopistollinen Sairaala Miksi kuntoutusta tarvitaan? VTV raportti 2009: kuntoutusta ei ole tarjolla

Lisätiedot

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus

Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus REUMAA SAIRASTAVIEN HOITO JA KUNTOUTUS 27.8.2010 AIKUISTEN HOITO JA KUNTOUTUS Sairaanhoito ja siihen liittyvä kuntoutus Markku Korpela Osastonylilääkäri TAYS:n sisätautien vastuualue/reumakeskus Reumatologian

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

6.3.5. Medisiininen toimialue

6.3.5. Medisiininen toimialue 6.3.5. Medisiininen toimialue Medisiinisen toimialueen tavoitteena on tarjota mahdollisimman hyvää potilashoitoa turvallisessa ympäristössä parhaiden asiantuntijoiden antamana. Samalla pyrimme turvaamaan

Lisätiedot

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN?

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? LL Kaisa Rajala, Palliatiivinen yksikkö, HUS Syöpäkeskus Geriatrian ja yleislääketieteen EL Palliatiivinen

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA

KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA KUNTOUTSUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTANTOTYÖRYHMÄN YHTEENVETO VUODEN 2014 TIEDOISTA 1 BUDJETTI Kokkola ja Kruunupyy KPKS ESH, Kokkkola kuntoutusyksikvanhuspalvelut kö KPKS ESH piirin ulkop hoito KPKS ESH muut

Lisätiedot

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin

Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Organisaation keinot vastata uuden sukupolven rekrytointihaasteisiin Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja, PPSHP Organisaatio v.2010 Organisaatiota kehitetään vastaamaan

Lisätiedot

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja

Hoitotyön katsaus. Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja Hoitotyön katsaus Hallituksen seminaari 26.-27.2.2015 Merja Miettinen hallintoylihoitaja Kirsi Leivonen pa-ylihoitaja Arja Sistonen pa-ylihoitaja 16.2.2015 1 Esityksen sisältö Hoitotyön palveluyksikön

Lisätiedot