Kuntaneuvottelut 2015 VSSHP. JYL Samuli Saarni Toimittanut Perusterveydenhuollon yksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntaneuvottelut 2015 VSSHP. JYL Samuli Saarni Toimittanut Perusterveydenhuollon yksikkö"

Transkriptio

1 Kuntaneuvottelut 2015 VSSHP JYL Samuli Saarni Toimittanut Perusterveydenhuollon yksikkö

2 SYDÄN Sydänsairaudet edelleen tärkein kuolinsyy Suomessa Kardiologia (+sydänkirurgia) iso itsenäinen erikoisala Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa Sydänkeskusmalli pitkään käytössä Pohjoismaissa (Varsinais-)Suomessa sydänpotilaan hoito poikkeuksellisen hajautettua Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

3 Tilat T-sairaalassa OS MGN os PKL ANGIO CCU - 4 angiolab -10 CCU vo - pkl

4 SYDÄN KYS sydänkeskuksen luvuista verisuonikirurgia poistettu TaYS:ssa lisäksi sydänteholla 7 potilaspaikkaa TYKS TaYS KYS 0 Vuodeosastopaikat CCU paikat Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

5 SYDÄN Johtaminen: Sydänkeskuksen pääprosessit vuonna 2013 SYDÄN Toimialuejohtaja Sydän-, keuhkoja thorax-kirurgi-sen potilaan hoito Sepelvaltimopotilaan hoito Rytmihäiriöpotilaan hoito Sydämen vajaatoimintapotilaan hoito Muun sydänpotilaan hoito 6 kirurgia 5 kardiologia, 2 EVAL 1 osasto, 1 sydänvalvonta, 1 pkl, 1 tmp yksikkö Kardiologian vastuualuejohtajilla ei yhtään kokonaista alaista tai tilaprosessia Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

6 SYDÄN Kardiologit vuonna 2013 Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

7 SYDÄN Sepelvaltimoiden pallolaajennukset TAYS OYS KYS TYKS SATSHP Toimenpiteet vahvaan tutkimusnäyttöön perustuvia! Jonot!! Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

8 Varjoainekuvaus yleisin päivystystoimenpide

9 1987 ulkoista lähetettä 1366 sis. lähetettä 9787 käyntiä SYDÄN Sydänpoliklinikka Tarve selvästi suurempi: sydänpotilaat haluaisivat nykyään ainakin kertaalleen kardiologin arvioon Voimakasta priorisointia: turkulaiset potilaat pääosin TKS:n kardiologian pkl:lle, kontrolleja karsittu (ohitusleikkauksen ensikontrollit, sydäninfarktipotilaille ei kontrolleja), aluesairaalat Jonot, hoitotakuu, potilaan valinnan vapaus >> TALOUDELLISET SEURAUKSET?! Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

10 SYDÄN Sydänvuodeosastot ja sydänvalvonta ( valvontapaikkaa) hoitopäivää 4126 hoitojaksoa Km. hoitojakso 3.6 pv (vs 5.4 pv Treen sydänkeskuksessa) Kuormitus 127% Kaikki vaativat sydänpotilaat eivät sovi sydänosastolle; priorisoimme toimenpidepotilaat, lyhyet hoitojaksot >>> SEURAUKSET! Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

11 SYDÄN Käyttösuunnitelma ja toteuma TA TYKS KYS TaYS 30 milj. Ulkokuntamyynti: + 1 milj. Palkat: milj. Sitovat nettokulut: - 0.9milj. Säästö omistajakunnille 0.9, 2.0 vai 30 miljoonaa?? Kulut muualta. Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

12 SYDÄN Tarvitaanko kardiologian päivystystä? Kardiologia Veritaudit Keuhkotaudit Sisätaudit Neurologia Puolet suomalaisista sydäntauteihin Sydänsairaudet suuri potilasryhmä sairaalapäivystyksessä kuolee Vaasa Lahti Oulu Tampere Kuopio Turku Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

13

14 SYDÄN Palvelujen saatavuus ja säästöjen kustannusvaikutus Potilaan valinnan vapaus Jääkö meille laskujen hyväksyjän rooli? Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

15 SYDÄN Hintavertailuja: TYKS vs. TaYS TYKS TaYS Angio Angio (päiv) Hoitopv CCUpv Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

16 SYDÄN Sydänpotilaiden hoito Hoidon ja hoitopäätösten nopeuttaminen ja keskittäminen mahdollistaisi tehokkaamman hoitotavan Tarvitaan kuitenkin henkilöresurssin siirtoja - Päivystys, angiolaboratoriot,.sydänvalvonta, poliklinikka Sydänpotilaat haluaisivat yhä useammin, että sydänlääkäri ainakin arvioisi hoidon tarpeen! Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

17 THL/PERFECT: Sydäninfarktin kuolleisuus

18

19 SYDÄN Yleisiä toimintatavoitteita Sydänkeskus pyrkii vastaamaan vaativan sydänpotilaan hoidosta VSSHP:ssa (resurssiensa puitteissa): Tekee (tai teettää) hoitopäätöksen tueksi tarvittavat tutkimukset ilman viivytyksiä ei liikaa eikä liian vähän Tärkeimmät talouspäätökset tehdään potilaan vieressä! Avoterveydenhuollon konsultaatiot etupainotteisesti Antaa konsultaatioapua muille toimialueille ja liikelaitokselle - ilmaiseksi Tekee tarvittavat toimenpiteet kardiologi/sydänkirurgi Resurssien käyttö joustavaa omien prosessien välillä, eri toimintapisteissä ja alueellisesti Yhteistyö: TKS, aluesairaalat, Satakunta Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

20 SYDÄN Mitä ongelmia Päivystys puuttuu: hoitovastuu yli puolet ajasta muilla kuin sydänlääkäreillä Liian paljon vaativia sydänpotilaita hoidetaan Sydänkeskuksen ulkopuolella Hoitotakuussa pysyminen ja kiireellisten potilaiden hoito haasteellista Potilaan valinnan vapaus voi vyöryttää jatkossa hallitsemattomia kustannuksia kysynnän ja tarjonnan epäsuhdan takia Vaasan sydänkirurgian siirto? DRG hinnoittelu ongelmallinen ulkokuntamyynnissä (lähes 20% budjetista tällä hetkellä) Valmistellut toimialuejohtaja Juhani Airaksinen

21 NEURO Neurotoimialue (TO4) muodostettiin yhdistämällä kolme erikoisalaa, kirurgian poliklinikka sekä aikuisten lääkinnällinen kuntoutus, uusiin tiloihin muutettiin 4/2013. Sisältää kliiniset neuroalat sekä valtimoiden ja laskimoiden kajoavan hoidon (ei sydän). Toimialuejohtaja Hoyl Ylihoitaja NEU vastuualue (yleisneurologia) TO4A AVH vastuualue (aivoverenkiertohäiriöt) TO4B Neurokirurgian vastuualue TO4C Kuntoutus ja aivovammavastuualue TO4D Verisuonikirurgian vastuualue TO4E Kirurgian poliklinikka Erikoisalat Neurologia Neurokirurgia Verisuonikirurgia Kuntoutus Sitovat nettokulut 43 M Toiminta on toimenpide- ja avohoitopainotteista, operatiivista ja konservatiivista + aikuisten somaattinen kuntoutus Akuutti kuvantamispainotteinen diagnostiikka Neurokirurgia on VSSHP:n suurin tehohoidon käyttäjä ja suurimpia eijäsenkuntatulojen tuottajia Kliiniset neurotieteet lukuunottamatta kliinistä neurofysiologiaa, neuroradiologiaa ja angiologiaa (SAPA) Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Ylihoitaja Sari Johansson

22 NEURO Yleisneurologia RESURSSIT, SUORITTEET 2014 (tot.2013) Lääkäreitä 10.3 (10.3) +0% Hoitohenkilökuntaa 47 (47) +0% Budjetti tuotot M (9.932) +2.4% Budjetti kulut M (9.498) +2.4% Sit. nettokulut M (8.748) -7.1% Neurologian poliklinikka Lähetteet 2013 sisäiset ulkoiset TS: käyntiä (14 303) +2.1% n. 800 infuusiohoitoa Hoitoonpääsyn viiveen mediaani 33 vrk Vuodeosasto 12 ss TS: hoitopäivää (4 818 hp) -30.9% Näistä tehohoitopäiviä 3% TS: 680 hoitojaksoa (1 102) -38.3% Hoitojakson keskim. pituus vrk Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Vastuualuejohtaja Seppo Soinila TULEVAISUUDEN HAASTEET Avohoidon osuus kasvaa Kalliiden lääkehoitojen osuus kasvaa MS, epilepsia, Parkinsonin tauti, migreeni Tehokkuutta kehityshankkeilla: Prosessikuvaukset vähentävät päällekkäistä toimintaa Kalliiden lääkehoitojen kriittinen arviointi: näyttöön perustuva käyttö, hoidon tavoitteen määrittely, vasteen seuranta Strukturoitu sairauskertomus (pilotoidaan MS-potilailla) tarkentaa kalliiden hoitojen kohdentamista oikeille potilaille Etähoito (nyt 7%, tavoite 10% lähetteistä): siirretään tietoa, ei potilasta Pth-konsultaatioiden tehostaminen: vähentää esh-käyntejä Hoitajavastaanottojen kehittäminen: lääkärin työpanoksen optimaalinen kohdistus

23 NEURO AVH Aivoinfarkti on suurin DRG-ryhmä (14A-B) Väestön ikääntyessä määrä kasvaa Henkilöstö: lääkärit 1 ayl, 2x 50% EL (EPLL) + 2 eval, hoitohenk 40, muut hoitojaksoa, hoitopäivää, vain 565 avohoitokäyntiä Ennestään omatoimiset AVH-potilaat hoidetaan akuuttivaíheessa TYKSissä 12 ss AVH-valvonta (10 ss käytössä) sekä 12 ss NEU/AVH yhteisosastolla Tavoite TIA potilaiden dg ja hoidosta päivystyksen tarkkailuosastolla ei ole toteutunut, joten TIA aiheuttaa tarpeettomia osastojaksoja AVH kuntoutus aliresurssoitu, ostopalveluiden käyttöä joudutaan lisäämään Etäkonsultaatiopalvelu (telestroke) harkinnassa Porin ja Ahvenanmaan osalta Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Vastuualuejohtaja Susanna Roine

24 NEURO Neurokirurgia Tuottaa neurokirurgiset palvelut koko TYKS ERVA alueelle VSSHP:n suurin ulkokuntatulon tuottaja ja suurin tehohoidon käyttäjä Lisääntyvä kysyntä: väestön ikääntymisen (tukiranka, kasvaimet, aivonestekiertohäiriöt), uusien hoitomuotojen (syväaivostimulaatio, MIS) ja potilaiden valinnan vapauden vuoksi Hoitojaksoja (4,2 vrk, puolet päivystyspotilaita) Hoitopäiviä Avohoitokäyntejä Toimenpiteitä Nykyiset resurssit (vuodeosasto, leikkaussali) eivät vastaa laajentuneen ERVA- alueen kysyntää (hoitotakuu ylittyminen jatkuva uhka, osaston jatkuva ylikuormitus) Menestystekijät uudessa kilpailutilanteessa: osaaminen, innovatiivisuus, hoitoketjukokonaisuudet, oikeat tuotteet, hoitotyöryhmätyöskentely, tutkimusverkostoituminen, uusi ja ajanmukainen infrastruktuuri Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Vastuualuejohtaja Jaakko Rinne

25 NEURO Verisuonikirurgia Tuottaa verisuonikirurgiset palvelut ml. päivystyksen koko VSSHP:lle Lisääntyvä kysyntä: valtimokovettumasairauden ilmaantuvuus lisääntyy iän myötä ja piirimme väestön ikärakenne on selkeästi ikääntyvää Yli puolet vastuualueen valtimokirurgisista potilaista tulee päivystyksenä Hoitojaksoja 919 Hoitopäiviä Avohoitokäyntejä Toimenpiteitä (sis.angiologian)1.500 Nykyiset resurssit (lääkäri, poliklinikka) eivät vastaa ERVA:n kysyntää (hoitotakuu ylittyy laskimokirurgisilla potilailla, kiireettömiä valtimopotilaita ei voida nykyisillä resursseilla hoitaa STM kriteerien mukaisesti) Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Vastuualuejohtaja Harri Hakovirta

26 NEURO Kuntoutuksen ja aivovammojen hoidon vastuualue Kuntoutus Kuntoutuksen tarve jatkuvasti lisääntyvä (AVH, aivovammat, TULESsairaudet väestön ikääntyminen) Laitoshoidon vähentäminen ei onnistu ilman toimivaa kuntoutusjärjestelmää Kuntoutuksen organisaatioon piirin / ERVA alueella panostettava, nykyinen järjestelmä tehoton ja hajanainen, palvelut satunnaisia Aivovammat Kansainvälisestikin ainutlaatuinen hoitoketju ja tutkimusyhteistyö Merkittävä ja lisääntyvä ulkokuntatulo, jatkossa myös ulkomailta Resurssien sovittaminen haaste Hoitopäivät Avohoitokäynnit Valmistellut toimialuejohtaja Risto O. Roine ja Vastuualuejohtaja Olli Tenovuo

27 MEDISIININEN Vastuualueet ja hoitoprosessit Medisiininen Toimialue Muu akuuttipotilaan prosessii Keuhkosairaudet Intoksikaatioprosessi Akuuti sisätautipotilaa n prosessi Endokrinologiaprosessi Anorexiaprosessi Osteoporoosiprosessi Diabetesprosessi Obesiteettiprosessi Jalkaprosessi IBD-prosessi Muu i hematologia prosessi Akuutti sisätautihoito Endokrinologia Gastroenterologia Hematologia ja kantasolusiirtoyksikkö Allosiirto prosessi Autosiirto prosessi Kantasolu Luovuttajan prosessi Akuutti Veritauti prosessi Krooninen Veritauti prosessi Infektiotaudit Maksaprosessi Infektioprosessi Kuumeilu ja korkea laskoprosessi Sisätaudit Hypertensioprosessi Monisairaanprosessi Sisätautitutkimusprosessi Fabry-prosessi Transplantaati o-potilaan prosessi Dialyysipotilaa n Krooninen prosessi munuaisvauri o- potilaan prosessi Akuutti munuaisvauriopotilaan prosessi Ihoklinikka Artriittiprosessi Sidekudosprosessi Ihottumaprosessi Ihosyöpäprosessi Sukupuolitautiprosessi Dermatologine n haava prosessi Nefrologia ja dialyysihoidot Reumatologia Keuhkosyöpä - prosessi Obstruktiiviset keuhkosairaudet- prosessi Keuhkoparenkyymiprosessi Uniapneaprosessi Hengitysvajau s-prosessi Keuhkoinfekti o- Hengitystieallergiat prosessi prosessi Työlääke tieteen klinikka Ammattitauti tutkimuspro sessi Työperäisen oireen tutkimuspro Ammattitauti sessi kontrollipros essi KIP KLF- ISOT PET Kliininen genetiikka Valmistellut toimialuejohtaja Ilkka Kantola

28 MEDISIININEN Henkilöstö ja sairaansijat Henkilöstö Lääkärit 119, Hoitohenkilöstö 437, Työpanos-% 94,7 12/2013: 161 ss (sisätaudit 105 ss, ihotaudit 8 ss, keuhkosairaudet 48 ss), 8 (7) vuodeosastoa A-sairaala 3 vuodeosastoa T-sairaala 4 vuodeosastoa Paimion sairaala (viikko-osasto) U-sairaala dialyysiosastot 12/2012: 194 ss (sisätaudit 138 ss, ihotaudit 8 ss, keuhkosairaudet 48 ss), 9 vuodeosastoa Valmistellut toimialuejohtaja Ilkka Kantola

29 MEDISIININEN Toimintaluvut (TA ) avohoitokäyntiä. Päivystyskäynnit EPLL:ssä (HY4+HY5). Lisäksi 7483 gastroenterologista käyntiä vatsatoimialueen poliklinikalla (TA ) hoitopäivää (TA ) hoitojaksoa 1913 gastroenterologista skopiaa (vatsatoimialue) ja 1357 bronkoskopiaa KLF-ISOT-PET-tutkimusta ja ekg-tutkimusta Valmistellut toimialuejohtaja Ilkka Kantola

30 MEDISIININEN Talousluvut 2013 Toimintakulut (KS ) Sisäiset kulut (KS ) Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot (KS ) Sisäiset tuotot (KS ) Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot jäsenkunnilta ylittyvät (kaikkiaan ) Myyntituotot ulkokunnilta ylittyvät (kaikkiaan ) Toimintakulut kaikkiaan alittuvat Tilikauden ylijäämä Sitovat nettokulut alittuvat (poistot ) Valmistellut toimialuejohtaja Ilkka Kantola

31 MEDISIININEN KILP: kliininen fysiologia, isotooppilääketiede ja PET Sydän Keuhkot Syöpä Toimintaa vain TYKS:ssa Jonot hallinnassa PET:ssa neljännes ulkokuntamyyntiä + tutkimussopimukset Hoidamme ESKS:n isotooppilausunnot etäkonsultaationa Akkreditoitu laatujärjestelmä vuodesta 1998 Valmistellut vastuualuejohtaja Jaakko Hartiala

32 MEDISIININEN KILP: kliininen fysiologia, isotooppilääketiede ja PET Vahva yliopistollinen yhteistyö Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksikkö (Juhani Knuuti/PET) TYKS, TY, ÅA, EU-projektit Akatemiaprofessori Olli Raitakari/TY Sydäntutkimuskeskus TY, muut yo-sairaalat, USA ja Australia Noin 1/3 TYKS:n tieteellisistä julkaisuista lähes 100 tutkijaa ulkopuolisella rahoituksella Valmistellut vastuualuejohtaja Jaakko Hartiala

33 Tulevaa: MEDISIININEN KILP: kliininen fysiologia, isotooppilääketiede ja PET Toimintaa aluesairaaloihin (rasituskokeet ja sydämen ultraäänitutkimukset)? ERVA-alueen yhteistyön tiivistäminen (Porissa ja Vaasassa lääkäripula) yhteiset erikoislääkärivakanssit? satelliittikoulutus keskusairaalan vakanssilla isotooppilausuntoja etäkonsultaationa PET-kuvantaminen kasvaa edelleen Kansainvälinen tiedeyhteistyö lisääntyy Valmistellut vastuualuejohtaja Jaakko Hartiala

34 ASIANTUNTIJAPALVELUT Asiantuntijapalveluiden toiminta Asiantuntijapalvelut tuottavat alueellisen apuvälinekeskuksen fysioterapian, lääketieteellisen fysiikan, kuntoutusohjauksen, puheterapian, psykologien, ravitsemusterapian, sosiaalityön ja toimintaterapian palvelut sopimusohjausneuvotteluissa sovittujen periaatteiden mukaisesti Tyksin toimi- ja palvelualueille, muille tulosalueille, sairaanhoitopiirin liikelaitoksille EPLL:lle ja SAPA:lle, muille sovituille yhteistyökumppaneille kuten VSHP:lle ja SatSHP:lle ja apuvälinekeskuksen osalta myös suoraan jäsenkunnille. Asiantuntijapalveluiden ja toimi- ja palvelualueiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden kansa tehdään vuosittain palvelusopimukset. Palveluyksiköiden palveluista on laadittu palvelukuvaukset sekä yleisellä tasolla, että tietyin osin toimialue tai potilasryhmäkohtaisesti. Kuvaukset on nähtävänä santrassa. Päivittäminen toteutetaan rullaavasti. Palvelukuvauksissa ja siitä seuraavassa toiminnassa on otettu huomioon potilaslähtöinen toiminta. Väestöllä on mahdollisuus nähdä tietoja palveluista VSSHP:n internet-sivuilla Potilaspalautteita seurataan aktiivisesti ja tehdään tarvittavia korjaustoimenpiteitä, esim. apuvälinekeskuksen aukioloaikoja muutettiin. Potilasturvallisuus järjestelmän noudattaminen. Välitön potilaspalaute on ollut pääsääntöisesti hyvin myönteistä ja kiittävää Asiakaspalautteita kerätään sopimusneuvotteluiden yhteydessä sekä välitöntä palautetta erilaisissa tilanteissa. Palaute on ollut pääsääntöisesti myönteistä, mutta myös kehittämiskohteita on tullut esille. Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

35 ASIANTUNTIJAPALVELUT Asiantuntijapalveluiden vakanssit, osa vakansseista osa-aikaisia Johto palvelualuejohtaja/ylihoitaja 1 johdon sihteeri 1 Alueellinen apuvälinekeskus Palveluyksikön päällikkö, osastonhoitaja 1 apuvälineteknikko 1 AAC-ohjaaja 1 osastonsihteerit 3 muu henkilökunta 2 Fysioterapia Palveluyksikön päällikkö, osastonhoitaja 1 osastonhoitajat 3 fysioterapeutit 63 kuntohoitajat 2 osastonsihteerit 3 Lääketieteellinen fysiikka Palveluyksikön päällikkö, ylifyysikko 1 apulaisylifyysikko 1 sairaalafyysikot 12 koulutettavat fyysikot 5 Kuntoutusohjaus Palveluyksikön päällikkö, kuntoutusohjaaja 1 kuntoutusohjaajat 14 Psykologipalvelut Palveluyksikön päällikkö, johtava psykologi 1 psykologit 10 Puheterapia Palveluyksikön päällikkö, johtava puheterapeutti 1 puheterapeutit 10 Ravitsemusterapia Palveluyksikön päällikkö, ravitsemusterapeutti 1 ravitsemusterapeutit 3 Sosiaalityö Palveluyksikön päällikkö, johtava sosiaalityöntekijä 1 sosiaalityöntekijät 14 Toimintaterapia Palveluyksikön päällikkö, osastonhoitaja 1 toimintaterapeutit 17 osastonsihteeri 1 Lisäksi on Tikoteekin jonon purkuun saatu ½ puheterapeutin määräaikainen vakanssi. Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

36 ASIANTUNTIJAPALVELUT Laskutus Sisäisessä laskutuksessa asiantuntijapalveluiden kustannukset peritään resurssivarauksen mukaisesti kuukausittain toimialueilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. Asiantuntijapalvelut toimittavat toimialueille henkilötyöpanosta ja toimialueet vastaavat tiloista, tilojen varustelusta ja potilaiden hoitoon tarvittavista välineistä ja tarvikkeista. Kuntalaskutuksen tekevät toimialueet ja suoritekustannukset asiantuntijapalveluiden osalta ohjeistetaan erikseen sairaanhoitopiirin hinnoittelusta ja suoritteista vastaavien toimesta. Apuvälinekeskus tekee kuntalaskutuksen apuvälineasiakkaiden osalta. Apuvälineiden kustannukset katetaan erityisvelvoitemaksulla Ostopalvelut laskutetaan asiantuntijapalveluiden kuntalaskutuksena Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

37 ASIANTUNTIJAPALVELUT Talous ja toimintatilastot 1/2 Asiantuntijapalveluiden talousarvio laadittiin hyvin tarkkaan ja niukaksi. Esitettyjä lisäresursseja ei saatu. Toimintaa onkin lähdetty toteuttamaan aikaisemmilla vakanssimäärillä, mikä on tietysti tarkoittanut että varsinaisia toimintojen laajentamisia ei ole voitu toteuttaa toimialueiden toivomalla tavalla. Henkilöstökustannukset perustuivat palvelualueelle siirtyviin vakansseihin eikä aikaisempia klinikoiden lisäpanostuksia tai sijaisten käyttöä juurikaan huomioitu. Taloutta on hoidettu koko vuosi määrätietoisesti. Henkilöstön aikaisempaa laajempi yhteiskäyttöisyys ja muut edellä mainitut toimenpiteet ovat mahdollistaneet henkilöstömenojen osalta talousarvion alittumisen eurolla, mistä kuitenkin noin euroa kului sisäisinä ostopalveluina vasta vuoden alussa tehtyjen toiminnallisten muutosten vuoksi. Osa säästöstä selittyy myös kattavalla talkoovapaiden ja lomautusten käytöllä loppu vuodesta. Henkilöstötoimistosta saatujen työpanostilastojen perusteella asiantuntijapalveluissa käyttöönotettu toimintamalli on säästänyt noin 3 työpanosta koko asiantuntijapalveluiden osalta tammi-elokuun aikana. Uuden yksikön hallintoon varattiin resursseja merkittävästi vähemmän kuin vastaavan kokoisille toimialueille. Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

38 ASIANTUNTIJAPALVELUT Talous ja toimintatilastot 2/2 Ulkoisiin ostopalveluihin varattiin määrärahat vuoden 2012 talousarvion ja 2011 toteutuman perusteella siltä osin kuin ne olivat tietojärjestelmistä yksilöitävissä. Ostopalveluiden käyttöä on seurattu sekä laskutusten osalta että maksusitoumuspäätösten kautta. Kustannusten hallintaan on toteutettu ja sopimusneuvotteluissa keväällä tuotiin esille ylitysuhka ja keskusteltiin, mitä asialle voidaan tehdä. Talousarvioon nähden säästyi euroa. Kulkemiskustannuksissa on saatu säästöjä, kun leasing-autojen käyttöön kehitettiin varausjärjestelmä ja näin voitiin luopua omien autojen ja taksien käytöstä. Leasing-autojen määrä säilyi ennallaan. Materiaalien hankintaan varattiin vain vähän määrärahoja, koska toimintamallin mukaan kukin toimialue varaa ko. määrärahat potilaiden hoitoon liittyen samoin kuin tilat ja varustelun. Alueellisen apuvälinekeskuksen osalta määrärahat perustuivat osin vuoden 2012 talousarvioon ja osin alkuvuoden toteutumiin. Määräraha jäi kuitenkin noin euroa pienemmäksi kuin tilinpäätös 2012 osoitti. Alueellisen apuvälinekeskuksen osuus materiaalibudjetista on merkittävä. Toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen on ollut helpompi toteuttaa, kun kaikki apuvälinearvioita tekevät terapeutit ovat yhdessä organisaatiossa ja tieto on saatu kulkemaan. Lisäksi on tehty merkittävää yhteistyötä alueellisesti varastojen hallintaan ja apuvälineiden kierrätyksen tehostamisessa. Kuluja täytyy tarkastella sekä varsinaisten apuvälinehankintojen, investointeihin kirjautuvien, varaosa ja huoltopalveluiden kokonaisuutena ja näinkin tarkasteltuna säästöä syntyi euroa. Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

39 ASIANTUNTIJAPALVELUT Talous ja suoritteet TA 2013 TP 2013 Toimintatuotot euroa euroa Sisäiset tuotot euroa euroa Toimintakulut euroa euroa Sisäiset kulut euroa euroa Sitovat nettokulut euroa euroa Kuntalaskutettavat suoritteet 2402 käyntiä 2632 käyntiä Sisäiset suoritteet yhden hengen työpanosperiaatteella 147 työpanosta n.162 työpanosta Mikä on henkilötyövuosina 109 htv n.120 htv Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

40 ASIANTUNTIJAPALVELUT Vuosi 2014 Talousarvio on laadittu vuoden 2013 tasolle eikä toimialueiden jo aiemmin esittämiä lisätarpeita eri ammattiryhmien osalta ole voitu huomioida, kun lisää vakansseja ei ole saatu. Tilanteen haastavuutta lisää se, että Tyksissä on keskimääräistä vähemmän erityistyöntekijöitä verrattaessa lukuja muihin yliopistosairaaloihin Uusien/laajenevien toimintojen tarvitsemat lisäresurssit? Toimialueiden lisääntyvien ulkokuntapotilaiden osalta ei ole lisätty asiantuntijapalveluiden resursseja, mutta merkittävä osa näistä potilaista tarvitsee myös erilaisia asiantuntijapalveluiden toimenpiteitä. Asioiden hoitaminen potilaiden kotikuntiin vie aikaa suhteellisesti enemmän kuin oman alueen potilaiden osalta, koska olosuhteet ja toimijat ovat vieraita Valinnan vapauteen liittyvien käytänteiden kehittymättömyys terapia ja apuvälinepalveluissa lisäävät epävarmuutta kustannuskehitykseen ja resurssien riittävyyteen Kirjaamisen kehittäminen ja kanta-arkistoon liittyvät muutokset erityistyöntekijöiden osalta työllistävät kuluvana vuonna Avohoidon ostopalvelut fysio-, toiminta- ja puheterapian sekä psykologipalveluiden osalta hankitaan keskitetysti Tyksin tulosalueella. Ostopalveluiden kilpailutusta on kehitetty yhdessä hankintatoimiston kanssa. Toimialueiden kanssa on käyty keskustelua ostopalveluiden määristä ja periaatteista. Ostopalveluiden osalta on edelleen miettivä palveluiden muuttamista tietyin osin omaksi toiminnaksi, mutta toiminta vaatii tiloja ja Tyksin tilaselvittelyt ovat vielä keskeneräiset. Tässä vaiheessa on syntynyt hyvä yleiskuva, miten paljon ostopalveluita hankitaan ja mille potilasryhmille. Terapioiden järjestämisessä työnjako peruskuntien ja Kelan kanssa vaatii tarkentamista. Valmistellut palvelualuejohtaja Anja Kylävalli

41 Virat ja toimet Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä Lääkärit Lääk ärivarahenk ilöt Amanu enssit Akateemine n tutkimusja hoitohenkilöstö Akat. varahenkil öt Hoitohenkilös tö Hoitohenkilö stön varahenkilöt Hallinto -, talousja huoltohenkilö stö Hallinn on ja huollon varahenkilöt Kaikki yhteen sä ALUEELLINEN ERIKOISSAIRAANHOITO Loimaan aluesairaala Salon aluesairaala TYKS Vakka-Suomen sairaala Valmistellut alueellisen erikoissairaanhoidon johtaja Matti Helkiö

42 Erikoisala LOIMAAN ALUESAIRAALA SALON ALUESAIRAALA 10 SISÄTAUDIT KIRURGIA O ORTOPEDIA NAISTENTAUDIT JA LASTENTAUDIT SILMÄTAUDIT 55 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT 65 SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO 70 PSYKIATRIA NEUROLOGIA 2 6 Yhteensä VAKKA- SUOMEN SAIRAALA 2 Valmistellut alueellisen erikoissairaanhoidon johtaja Matti Helkiö

43 LAS SAS VSS PKL-käynnit 10,8 milj 16,3 milj 10,2 milj Hoitojaksot 8,6 milj 18,7 milj 6,7 milj Kallishoito -0,4 milj - 1,0 milj - 0,2 milj Yhteensä 19,0 milj 34,0 milj 16,7 milj Lähde: Talousarviokortti Valmistellut alueellisen erikoissairaanhoidon johtaja Matti Helkiö

44 Tyksin toimialueita Sydänkeskus, Neuro, Medisiininen ja palvelualuetta Asiantuntijapalvelut vastaavat palvelut Turunmaan sairaalassa Sydänkeskus kardiologi 60 % ja kliinisen fysiologian erikoislääkäri n.40 %, lisäksi kardiologisten potilaitten seurantaa myös yleissisätautien poliklinikalla UKG-tutkimukset, EKG- ja RR-pitkäaikaisrekisteröinnit, rasitusergometriatutkimukset Neuro neurologian erikoislääkäri 1 päivä viikossa Medisiininen yleissisätaudit, 3 erikoislääkäriä, % + 20% reumatologia, 1 reumatologi, 20 % 1 reumatologiaan erikoistuva 40 % gastroenterologia, 2 gastroenterologia, 2 x 50%, kattava endoskooppinen palvelu Asiantuntijapalvelut 2 fysioterapeuttia, varsinaista fysioterapiaa osastohoidossa oleville potilaille, lisäksi fysiatrian poliklinikalla potilasneuvontaa ja toimintakykyselvityksiä psykiatrian yksikössä 2 psykologia sosiaalihoitaja 80 % Valmistellut toimitusjohtaja Reijo Grönfors

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu

SISÄLLYSLUETTELO Sivu TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallituksen esitys valtuustolle 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 Sairaanhoitotoiminnan kehitys 3

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuosijulkaisu 2013

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuosijulkaisu 2013 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuosijulkaisu 2013 Lukijalle Tämä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuosijulkaisu 2013 esittelee sairaanhoitopiirin sekä sen sairaaloiden ja muiden palveluyksiköiden

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2013

Potilashoidon vuosikertomus 2013 Potilashoidon vuosikertomus 2013 SAATE Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilashoidon vuosikertomus sisältää tulokset hoidon laadusta, potilasturvallisuudesta ja toiminnan vaikuttavuudesta. Haluamme

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 5 POTILASTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2014 Vuosikertomus Sisällysluettelo Vuosikertomus 2014...3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2014...4 Organisaatio vuonna 2014...8

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstölehti Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts personaltidskrift Puhelimet eivät toimi, mikä avuksi? LUE LISÄÄ SIVULTA»3 Vuoden Menestyjät huomioitiin jälleen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN Liite 3, LTK 2/2011 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Lohjan sairaala 31.3.2011 LOHJAN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA LUONNOS

HELSINGIN JA UUDENMAAN Liite 3, LTK 2/2011 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Lohjan sairaala 31.3.2011 LOHJAN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA LUONNOS HELSINGIN JA UUDENMAAN Liite 3, LTK 2/2011 SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Lohjan sairaala 31.3.2011 LOHJAN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA LUONNOS TIIVISTELMÄ Lohjan sairaalan perusosa on valmistunut 1979.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 12 Vuosikertomus 12 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisällysluettelo I Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2013

sikatsaus tammi-elokuu 2013 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2013 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2013 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2013 4 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 10 MEDISIININEN

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA Hallitus 21.11.2011, OHEISMATERIAALI 1 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 6 2 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004 Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunta 3.11.2004 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 1 Yleistä...

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2013

ARVIOINTIKERTOMUS 2013 VALTUUSTO 10.6.2014 LIITE 1 22 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 7.5.2014 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VALTUUSTO 12.6.2012 LIITE 1 17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...5

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2012

ARVIOINTIKERTOMUS 2012 VALTUUSTO 11.6.2013 LIITE 1 29 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2012 Tarkastuslautakunta 8.5.2013 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...4

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI

SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2014 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2014... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 HOITOTYÖN OPETUS, TUTKIMUS JA KOULUTUS... 5 OPISKELIJAYHTEISTYÖ...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Siivouspalvelut järjesti alueellisen koulutuspäivän terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa työskentelevälle

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus Kainuussa näkemyksiä ja ehdotuksia päätöksenteon pohjaksi (2010)

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus Kainuussa näkemyksiä ja ehdotuksia päätöksenteon pohjaksi (2010) Erikoissairaanhoidon tulevaisuus Kainuussa näkemyksiä ja ehdotuksia päätöksenteon pohjaksi (2010) Jukka Juvonen, ylilääkäri 1 Tausta Vaikka terveydenhuollon kustannukset ovat Suomessa nousseet jatkuvasti,

Lisätiedot