Jätekukon asiakaslehti joka kotiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätekukon asiakaslehti joka kotiin"

Transkriptio

1 Jätekukon asiakaslehti joka kotiin Helmikuu 2011 Tekniikka helpottaa jätekuljettajan arkea s. 3 Miten jätemaksu muodostuu? s. 4

2 Kaatopaikalle ekologisempia aihtoehtoja Kelirikko Kelirikkokaudella jäteauto liikkuu painorajoitetulla tiellä ain jos tienpitäjä osoittaa luan ajamiselle. Lisätietoja lehden siulla 3. Pääsiäinen Muistathan lajitella myös pääsiäisen jätteet: rairuohot multineen ja tulppaanikimput biojätteisiin, suklaamunien foliokuoret pienmetalliin, muoikotelot ja sellofaanit sekajätteisiin. Kuopion jätekeskus Jätekeskuksen pienkuormien astaanottoalue palelee toukokuussa myös lauantaisin klo Vastaanotamme myös kodin aaralliset jätteet (ongelmajätteet), eloituksetta. Erätaikamessut Kuopiohallissa Teretuloa tutustumaan erityisesti lapsiperheille suunnattuun elämysosastoomme D1718. Luassa on turmiota ja hurmiota kaikille aisteille. Jätekukko etsii aktiiisesti jätteille hyötykäyttöä Jätekukko on huolehtinut alueensa jätteiden keräyksestä ja käsittelystä lähes kymmenen uotta. Näkyimpiä muutoksia toiminnassa oat olleet keräyksen tehostaminen ja lajittelun lisääntyminen. Useimmat muutokset eiät kuitenkaan näy suoraan asiakkaille. Tällä lehdellä haluamme antaa asiakkaillemme ajantasaista tietoa jätehuollon kehityksestä sekä käytännön ratkaisuja arkipäiän toimiin. Lehti tulee ilmestymään ähintään kerran uodessa, Jätekukon toimitusjohtaja Arto Ryhänen kertoo. Jätehuollon järjestäminen on kuntien lakisääteinen elollisuus, joka määritellään jätelaissa. Varaudumme siihen, että lainsäädäntö tulee rajoittamaan loppusijoitettaan jätteen määriä tai jopa kieltämään eloperäisen jätteen loppusijoituksen. Jo nyt jätteiden loppusijoitus jätekeskuksen penkkaan on meille iimeisin aihtoehto. Etsimme aktiiisesti keinoja ohjata entistä suurempi osa jätteistä hyödynnettääksi, kertoo Jätekukon toimitusjohtaja Arto Ryhänen Yhteistyöllä isoja inestointeja Jätekukko reilun asukkaan asiakaspohjallaan on alalla keskikokoinen toimija. Suuret inestoinnit aatiat laajempaa yhteistyötä ItäSuomen toimijoiden kesken. Meillä on ongelmana, ettei ItäSuomessa ole jäteperäiselle polttoaineelle polttopaikkaa. Olemme uodesta 2009 asti koeluonteisesti jalostaneet sekajätteestä jätepolttoainetta. Viime uonna puolet sekajätteestä meni penkkaan ja puolet kuljetettiin EteläSuomen oimaloille. Halustamme huolimatta emme saa toimitettua kaikkea sekajätettä energiakäyttöön, selittää Ryhänen iitaten markkinatilanteeseen. Pitkät etäisyydet nostaat jätteen hintaa energiaaihto eh tona. ItäSuomessa onkin tekeillä selitys jätettä poltta an oima lan perustamisesta. Voima la aatii noin 0,5 miljoonan asukkaan jätteet toi miakseen taloudellisesti tehokkaasti. Ryhäsen mukaan tarkoituksena on hyödyntää koko sekajäte. Biojätteestä energiaa ja rainteita Tällä hetkellä Jätekukon alueelta kerättää biojäte kompostoidaan Outokummussa. Ryhäsen mukaan Suomessa ollaan menossa siihen, että biojätteestä tuotetaan ensin energiaa ja sitten hyödynnetään rainteet multana. Fosfori on erittäin tärkeä rainne, joka on loppumassa maapallolta. On edesastuutonta polttaa energiaksi arokkaat rainteet. Onkin tärkeää kerätä biojäte erikseen ja palauttaa rainteet luonnon kiertokulkuun. Taoitteemme on kehittää biojätteen lajittelumahdollisuuksia myös omakotitaloalueilla ja pienissä taloyhtiöissä, joissa ei ielä tällä hetkellä eloiteta biojätteitä erittelemään. Valmistaudumme biojätteen lajittelumääräyksien tiukentumiseen, selittää Ryhänen. Jätekukko oli mukana myös hankkeessa, jossa tarkasteltiin yhtiön biojätteiden käsittelyyn soeltuan biokaasulaitoksen sijaintiaihtoehtoja. Hankkeen jatkosta ei ole ielä tehty päätöksiä. Olemme tehneet jätteen energiakäytön lisäämiseksi paljon selitystyötä, jonka pohjalta on hyä lähteä kehittämään toimintaamme, toteaa tyytyäinen Ryhänen yhtiön tuleista suunnitelmista. Teksti: Viestitär Ky / Mari Saarelainen Biopussijakelu Biohajoaat kuuden litran pussit postitetaan koteihin toukokuun lopulla. Jakelu koskee asuinkiinteistöjä, jotka oat mukana biojätteen erilliskeräyksessä. Kuopiossa ei jakelua. Lue lisää siulta 7. Koti Kuntoon päiä Laitetaan koti kuntoon lauantaina 28.5., jolloin kaikki Jätekukon toimialueen jäteasemat sekä Kuopion jätekeskus oat aoinna. Lisätiedot aikatauluineen löydät lehden siulta 8. Sisältö Keäällä tapahtuu s. 2 Kaatopaikalle ekologisempia aihtoehtoja s. 2 Hannu iihtyy työssään s. 3 Astiakalusto paranee s. 3 Palelut & hinnat 2011 s. 4 Tiekimppa tykättyä palelua s. 6 Rakentajan roskis s. 6 Katse biojätteisiin s. 7 Tuikkujahti s. 7 Keäällä koti kuntoon s. 8 Mihin roinat ja romppeet? s. 8 Siisti juttu! on Jätekukko Oy:n asiakaslehti Painos kpl Ulkoasu ja taitto Mainostoimisto Ad Kiii Oy Jätekukko Palelunumero (017)

3 Hannu Ajotietokoneesta Hannu Väänänen näkee työlistalla oleat tyhjennyskohteet. iihtyy työssään Jätteiden lajittelu ja jätehuoltomääräykset oat parantaneet kuskien työiihtyyyttä sekä työn turallisuutta. Hannu Väänänen on ajanut jäteautoa yli 20 uotta ja iihtyy yhä työssään. Nykyisen työnantajansa, Puijon Kiinteistöhuollon, paleluksessa hän on ollut jo uodesta Puijon Kiinteistöhuolto on yksi Jätekukon kilpailuttamia kuljetuksia ajaista yrityksistä. Jätteiden keräyksen ja kierrätyksen kehittyminen näkyy kuljettajien työs sä. Pyö rälliset as tiat oat helpottaneet työtä koasti. Ennen joutui nostelemaan hyinkin paina ia säk kejä, kertoo Väänänen. Säk kejä nostaessa saattoi tulla pistohaaoja, kun jätteissä oli rikkonaista lasia tai muuta teräää. Nykyisissä kipattaissa muoiastioissa aaraa ei ole, Väänänen sanoo. Nykyisin pyörälliset jäteastiat siirretään auton iereen, jossa ne kipataan koneellisesti sisään. Tekniikka helpottaa Kerran minä pyörin talon ihaisen koiran kanssa jäteastiaa ympäri. Väänänen kuljettaa pakkaria eli pakkaaaa jäteautoa. Autoissakin työturallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Nykyisten jäteautojen takakuormauslaitteen pu ristus loppuu automaattisesti käden ir ro tessa i ul ta, jo ten työn te ki jä ei oi joutua puristukseen. Myös jäte autojen toi min ta ar muus ja ajo mu kauus on Väänä sen mukaan parantunut huomattaasti. Lisäksi autot oat hiljaisempia ja taloudellisempia. Jäteautoista on GPRS yhteys ajoopastinpalelimeen, joka on osa Jätekukon kuljetuksenhallintajärjestelmää. Ajotietokoneesta kuljettaja näkee kerättäät pisteet ja karttapohjat. Tietokoneeseen oi myös tallen taa suo sikkireitit. Kuskien aihtuessa on tallennetuista reiteistä apua, kun uusi kuljettaja näkee miten akiokuski on reittiä ajanut. Siitä on hyötyä etenkin talella, kun aiempi kuljettaja on huomioinut hankalat kohdat. Lähellä asiakasta Ajotietokoneelle kuitataan tyhjennykset ja siitä ne pystytään Jätekukon asiakaspalelussa tarkistamaan. Jos astia jää tyhjentämättä, kirjataan syy tietokoneeseen. Kerran minä pyörin talon ihaisen koiran kanssa jäteastiaa ympäri. Onneksi silloin isäntä huomasi tilanteen ja sai kutsuttua koiran pois, muistelee Väänänen aikaa jolloin jäteastiat oliat usein pihan perällä. Usein asukkaat haluaat aih taa muuta man sanan kuljettajan kanssa ja kyseleät jätehuoltoon liit ty iä neuoja. Kuskina olen jätehuollossa asiakasta lähellä ja mielelläni hyät huomenet toiotan. Kun kierrätyksen ja jätteiden käsittelyn merkitys on herätty huomaamaan, on meidänkin työn arostus noussut. Teksti: Viestitär Ky / Mari Saarelainen astiakalusto paranee Jäteasemanhoitaja Toio Kettunen aihtaa uuden astian rikkoontuneen tilalle. muista nämä Kuopiossa ja uoden 2011 alusta myös Siilinjärellä on otettu käyttöön asiakkaille eloitukseton jäteastiapalelu. Kaikki säännöllisessä tyhjennyksessä oleat kotitalouksien ja julkisen hallinnon jäteastiat ( l) hankkii keskitetysti Jätekukko. Tuottajayhteisöjen järjest ämää paperinkeräystä palelu ei koske. Käytännössä palelu tarkoittaa, että rikkoontuneet astiat korataan yhtiön hankkimilla jäteastioilla, kertoo Toio Kettunen Jätekukolta. Vaihto tehdään siinä aiheessa, kun astian kunto haittaa sen tyhjen nystä tai käyttöä. Myös uudet kiin teistöt saaat meiltä jäteastiat. Palelua tullaan laajentamaan muihinkin Jätekukon alueen kuntiin. 3 HIEKOITUS Jäteautolla joudutaan pysähtymään liukkaillakin keleillä paikkoihin, joissa tie tai jäteastian siirtoäylä iettää alaspäin. Helpota kuljettajan työtä, muista hiekoitus. LUMITYÖT Jätteenkuljettaja tekee työtään silloinkin, kun lunta tupruttaa. Huolehdithan lumitöistä kulku ja ajoäylillä sekä jäteastian ympärillä. KELIRIKKO Kelirikon aikaiset painorajoitukset aikuttaat jätekuljetuksiin, erityisesti yksityisteillä. Painorajoitukset koskeat jäteautoja, ellei toisin ole kirjallisesti soittu. Kelirikkokaudella jäteastia kannattaa siirtää toiseen paikkaan, ettei painorajoitetulle tielle ole taretta ajaa. Ilmoitathan paikan aihdosta Jätekukolle, jotta tieto älittyy myös jäteautoon. Ellei astian paikkaa oida muuttaa, eikä painorajoitustielle ole lupa ajaa, jää astia tyhjentämättä.

4 Palelut ja hinnat 2011 Ilmoita asiakastietojen muutokset Jätekukon palelunumeroon (017) Perusmaksu /asuinhuoneisto/uosi Juankoski Kaai Lieksa Maaninka Nilsiä Rautaaara Tuusniemi Valtimo Asuinhuoneisto Asuinhuoneisto biojäte lajitellaan Vapaaajan asunto 25,88 14,23 8,72 Suonenjoki 27,48 15,83 9,40 Rautalampi Tero Vesanto 28,34 16,69 9,95 Konneesi 28,46 16,81 10,01 Kuopio 29,45 17,80 10,50 Pieksämäki 30,31 18,66 10,93 Juuka 32,89 21,24 12,23 Siilinjäri 34,13 22,48 12,85 Nurmes 41,87 30,22 16,72 Edellyttää biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia, josta on tehty kompostointiilmoitus Jätekukolle ähintään kuukautta ennen laskutusta. Perusmaksulla eloituksettomat palelut Jätekukko on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtää on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluat jätehuollon palelutehtäät osakaskuntiensa puolesta. Kattaaan paleluerkostoon kuuluat keskitetysti kilpailutetut jätekuljetuspalelut, paikallisesti paleleat jäteasemat ja Kuopion jätekeskus. Verkostoa täydentäät kotitalouksien käyttöön tarkoitetut eko ja ongelmajätepisteet sekä jätehuollon paleluneuonta. Kaikista asumiskäyttökunnossa oleista kiinteistöistä maksetaan perusmaksua. Perusmaksulla kustannetaan kotitalouksien käytössä olean paleluerkoston kustannuksia (ongelmajätehuolto, ekopisteerkosto, jäteasemat, jäteneuonta ja alistus). Perusmaksu aihtelee kunnittain riippuen kunnan määräämän kuntaosan suuruudesta. Kuntaosalla kunnat rahoittaat jätehuollon järjestämistehtäistä kunnalle aiheutuia kustannuksia, kuten anhojen kaatopaikkojen ja jätelautakunnan kustannuksia. Kodin aaralliset jätteet turallisesti talteen Ekopisteet koti Jokaisessa Jätekukon osakaskunnassa on ähintään yksi aarallisten jätteiden (ongelmajäte) astaanottopaikka. Keräys tapahtuu joko jäteasemalla tai kiertäään keräysautoon. Lisäksi apteekit toimiat kotitalouksien lääkejätteiden astaanottopisteinä. Keräyspalelu katetaan perusmaksuilla. talouksien käytössä Ekopisteistä löydät kohteesta riippuen keräysastiat kotitalouksien pienmetallille, keräyslasille, keräyskartongille, pahille ja paperille. Kun hyötyjätteet on kotona lajiteltu almiiksi, on ekopisteellä käynti sujuaa. Tämäkin palelu katetaan perusmaksuilla. Ongelmajätteiksi luokitellut jätteet astaanotetaan yksityisiltä henkilöiltä eloituksetta, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. Isot taloyhtiöt oiat ottaa eloituksetta käyttöön keräyspalelun pienmetallille ja keräyslasille taloyhtiön jätekatokseen. Jätelautakunta Toiminta käynnistyi Jätekukko huolehtii jätehuollon palelutehtäistä, jätelautakunta huolehtii kunnille lainsäädännön nojalla kuuluista jätehuollon järjestämiseen liittyistä iranomaistehtäistä. Jätekukon osakaskuntien alueellinen jätelautakunta aloitti toimintansa uoden 2011 alussa. Jätelautakunta hoitaa kaikkien Jätekukon toimialueen 18 kunnan jätehuollon iranomaistehtäät, jotka aikaisemmin hoidettiin kussakin jäsenkunnassa. Lautakunnan taoitteena on tehostaa ja selkeyttää iranomaistehtäien hoitoa sekä armistaa kuntalaisten kannalta yhdenmukainen ja toimia päätöksenteko. Jätelautakunnan isäntäkunta on Kuopio ja lautakuntaan kuuluu 11 jäsentä. Lautakunta on osa Kuopion hallintoa, mutta se hoitaa iranomaistehtäät isäntäkunnasta riippumatta. Kunnat astaaat edelleen jätehuollon alonnasta. Jätelautakunnan tehtäiä: ahistaa jätetaksan ja määrää jätemaksut käsittelee jätemaksuja koskeat muistutukset hyäksyy jätehuoltomääräykset tekee päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta päättää järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyistä aluerajauksista päättää jätehuollon palelutasosta Alueellinen jätelautakunta PL 1097, KUOPIO P. (017)

5 Voit testata kiinteistösi jätehuollon toimiuutta seuraailla kysymyksillä. Onko jäteastia ehjä? Onko jäteastiassa hyin toimiat pyörät? Onko jäteastiassa tartuntakahat, joista sitä on helppo liikutella? Onko jäteastian siirtoäylä tasainen, kantaa ja koapintainen? Pääseekö jäteauto ähintään 10 metrin etäisyydelle astiasta? Oatko jätteiden keräyspaikan ja siirtoäylien lumityöt ja hiekoitukset kunnossa? Onko jäteastia enintään 10 metrin etäisyydellä tonttiliittymästä (omakotitalot)? Onko jäteastian kansi aina suljettaissa? Toimiuus kasaa, mitä enemmän kylläastauksia saat. Jäteastioiden tyhjennyshinnat sis. al. 23 % /tyhjennys Sekajäte astia 140 l astia 240 l astia 360 l astia 660 l astia 660 l, seuraaat irtojäte m 3 (min. 0,3 m 3 ) lisäsäkki alle 200 l Biojäte astia max 240 l pussi max 20 l (ain Lieksa) Pahi rullakko irtopahi m 3 (min. 0,3 m 3 ) Keräyskartonki Kuopio Siilinjäri Muut kunnat 3,37 4,11 4,99 6,88 6,41 22,14 3,81 4,01 4,75 5,63 7,52 6,91 23,99 4,45 4,78 5,52 6,41 8,29 7,54 23,99 5,23 8,59 10,22 10,22 5,51 3,69 7,63 7,90 12,62 7,90 12,62 astia max 800 l 3,69 7,90 7,90 Keräyslasi astia max 660 l asuinkiinteistöt Pienmetalli astia max 660 l asuinkiinteistöt 6,15 eloituksetta 6,15 eloituksetta 8,43 eloituksetta 8,43 eloituksetta 8,43 eloituksetta 8,43 eloituksetta edellyttää sopimista yhtiön kanssa (aatimuksena soeltuuus keräyslogistiikkaan, riittää kertymä ja jätekatos) Juankoski, Juuka, Kaai, Konneesi, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautaaara, Suonenjoki, Tero, Tuusniemi, Valtimo, Vesanto. Järjestetty jätehuolto yhdessä siistimpää Mikäli iikolle osuu arkipyhä, oi jäteastian tyhjennys siirtyä 1 2 päiää eteen tai taaksepäin, myös iikonlopulle. Jäteastia kannattaa pitää pysyästi paikassa, josta jäteauto käy sen tyhjentämässä. Järjestettyyn jätehuoltoon oi kuulua joko omalla jäteastialla, usean talouden yhteisellä jäteastialla tai käyttämällä aluekeräyspistettä. Jätehuollon uosikustannukseen aikuttaa ratkaiseasti jäteastiakapasiteetin mitoitus ja mahdolliset lisäpalelut. Aluekeräyspisteessä (ml. tiekimppa) uosikustannus on kiinteä ja se on sama kaikissa yhtiön osakaskunnissa. Yhdyskuntajätehuolto on kuntien pakollinen tehtää ja kaikki sen kustannukset katetaan jätemaksuilla. Jätemaksut mitoitetaan siten, että niillä kerätään katetta myös tuleiin kustannuksiin, kuten kaatopaikan hoitoon sen käytön lopettamisen jälkeenkin. Voittoa jätemaksulla ei kerätä, eikä yhtiö jaa omistajilleen (kunnat) osinkoa. Kotitalouksien jätehuollosta peritään ns. jätetaksan mukaista jätemaksua. Koska jätemaksu määrätään suoraan jätelain ja jätetaksan nojalla ilman sopimussuhdetta maksuelolliselle, se on ns. julkisoikeudellinen maksu. Jätemaksun suuruuden määrää jatkossa jätelautakunta, jolle myös muistutukset jätemaksusta osoitetaan. Mikä jäteastian tyhjennyksessä maksaa? Jäteastioiden tyhjennyshinta muodostuu kuljetusmaksusta, jätteen käsittelymaksusta ja aronlisäerosta (23 %). Pienimmissä kotitalouden sekajäteastioissa kuljetusmaksu muodostaa yli puolet tyhjennyshinnasta. Isommissa sekajäteastioissa kuljetuksen osuus on noin kolmasosa. Jätteen käsittelymaksulla kustannetaan jätteen hyötykäyttöön ohjaamista tai asianmukaisesta loppusijoittamisesta. Loppusijoitettaan jätteen osalta altiolle maksetaan myös jäteeroa, joka sisältyy sekajätteen käsittelymaksuihin. Käsittelymaksua jäteastioiden tyhjennyshintaan sisältyy astioiden keskipainon mukaan. Pienillä astioilla käsittelymaksun osuus hinnasta on iidesosa, eli samaa luokkaa kuin aronlisäero. Isommilla astioilla käsittelymaksun osuus on noin puolet hinnasta. Keskitetysti kilpailutettuja kuljetuspaleluita Jätekukko ei omista omaa kuljetuskalustoa. Yhtiö tehtää on kilpailuttaa jätekuljetukset kuntalaisten puolesta. Toimintaalue on jaettu useaan kuljetusalueeseen ja kilpailutus tapahtuu aiheittain. Parhaillaan kunnan järjestämässä jätehuollossa urakoi neljä urakoitsijaa ja 25 puristaaa jäteautoa. Työtä tehdään kahdessa uorossa, pääasiassa arkisin. Valtakunnallista keskihintaa edullisemmin Voittoa jätemaksulla ei kerätä, eikä yhtiö jaa omistajilleen osinkoa. Jäteastioiden tyhjennyshinnat ja niihin liittyät lisäpalelut muodostuat siis keskitetyn kilpailutuksen urakkahintojen ja jätteen käsittelystä aiheutuien todellisten kustannusten perusteella. Koska jätekuljetusten urakkarajat eiät noudata kuntarajoja käytetään jätemaksuissa laskennallisia keskihintoja. Yhtiön toimialueen jätemaksut oat selästi altakunnan jätemaksuja edullisemmat, joka on pitkälti onnistuneiden kilpailutusten ja keräyserkoston logistiikan kehittymisen sekä keskitetyn käsittelyn ansiota. 5

6 uoden asiakas Helppoa ja aiatonta, kehuu puheenjohtaja Raimo Pääkkönen Vihtaniementien tiehoitokunnan jätehuoltoa. Tyytyäisyyden taustalla on iime kesänä perustettu tiehoitokunnan aluekeräyspiste eli tiekimppa. Asiakaspalelumme alitsee uosittain uoden asiakkaan, kertoo asiakaspalelun esimies Piia Moilanen Jätekukosta. Raimon alinta osui nappiin. Hän on ennakkoluulottomasti ollut edistämässä tiehoitokunnan osakkaiden jätehuollon kehittämistä ja otti rohkeasti uuden palelumme käyttöön. Tiekimpassa on alue keräyspisteen pal elut, mutta käyttä jilleen lä hemmäk si tuotuina. Toimiuuden taustalla on etenkin jätepisteen sijainti. Jäteastiat sijoitettiin niemessä sijaitsean tien alkupäähän. Näin keräyspiste on jokaisen tieosakkaan matkan arrella, kertoo Pääkkönen. Käytännössä tiekimppa on tiehoitokunnan oma aluekeräyspiste, jonka seka jäteastioiden käyttöoikeus on ain tie hoi tokunnan osakkailla ja muilla tie hoi tokunnan erikseen ni me ämillä kiin teis töillä. Käyttöoikeus lunaste taan mak samalla aluekeräyspistemaksu. Mi käli kaikki osakkaat liittyät tiekimppaan, säästetään myös tien kunnossapidossa, opastaa Moilanen. Tie kimppa perustetaan tiehoitokunnan aloitteesta. Tiehoitokunta osoittaa tiekimpalle soeltuan paikan ja huolehtii paikan perustamisesta. Jätekukko puolestaan toimittaa soitulle keräyspaikalle tarpeellisen määrän 660 litran jäteastioita ja huolehtii niiden säännöllisestä tyhjennyksestä. Aluekeräyspistemaksu /uosi Aluekeräyspisteet (ml. tiekimppa) oat kotitalouksien sekajätteille tarkoitettuja jäteastioita,joiden käyttöoikeus on ainoastaan aluekeräyspistemaksun maksaneilla. Ympäriuoden käytettää akituinen asunto 96,92 Yhden henkilön akituinen asunto 64,26 Ympäriuoden käytettää apaaajan asunto 64,26 Kesäajan käytettää apaaajan asunto ( ) 30,50 Miksi perustaisimme tiekimpan? Lähelle käyttäjiä sijoittua tiekimppa parantaa jätehuollon palelutasoa ja tarjoaa toimian jätehuoltoratkaisun myös useille apaaajan kiinteistöille. Kiinteä uosimaksu takaa ennalta tiedettään uosikustannuksen. Kiinteä uosimaksu laskutetaan suoraan käyttäjiltä. Jätekukko toimittaa jäteastiat ja astaa kapasiteetin mitoituksesta. Keskittämällä tiehoitokunnan jäsenten jätehuolto tiekimppaan ältytään turhalta tietä kuormittaalta liikennöinniltä. Raimo Pääkkönen, kuassa oikealla, palkittiin Jätekukon uoden 2010 asiakkaaksi. Raimon seurassa Jätekukon palelu ja logistiikkapäällikkö Kalle Hakala Rakentajan roskis Rakentajan roskis on helppo, edullinen ja ympäristöystäällinen tapa päästä eroon rakennustyömaalla syntyistä sekajätteistä. Viime kesänä käynnistimme uuden, ra kentajille ja remontoijille kohdistetun sekajätteen keräyspalelun, kertoo Jätekukon palelu ja logistiikkapäällikkö Kalle Hakala. Rakentajan roskis on tarkoitettu sellaisille jätteille, jotka eiät soellu hyödynnettäiksi. Toimitamme työmaalle 660 litran jäteastian, joka oidaan tyhjennyttää puristailla jäteautoilla. Keskitetysti ja riittään usein tyh jen nettä ä roskis ähentää yksit täis ten pienkuor mien ajotaretta jätekes kuk selle. Lisäksi palelu on aih tolaan uok raamiseen errattuna e dul li nen. Ros kis tyhjen netään raken tajan pyyn nös tä, tarpeen mukaan tai säännöl li ses ti. Tyhjennys tila taan asi a kas pal e lustamme soittamalla tai säh köpos titse. Rakennus tai remonttiaiheen päätyt tyä roskis poistuu käytöstä, ja kiinteis tö liittyy säännölliseen jäteastioiden tyhjennykseen. Palelu on nyt tar jolla Kuopiossa ja Siilinjärellä ja sitä laajennetaan myöhemmin myös muihin toimialueemme kuntiin, Hakala kertoo. Raksaroskis Tyhjennyshinta sisältää astiauokran. Kuopio 11 /tyhjennys Siilinjäri 11,64 /tyhjennys Astian ulkopuolella oleista ylimääräisistä säkeistä ja irtoroskista eloitetaan hinnaston mukaisesti. Kysy lisää, Jätekukon palelunumero (017)

7 biolajittelijan niksit NESTEET VIEMÄRIIN Märkä biojäte oi jäätyä pakkasilla astiaa kiinni ja estää biojäteastian tyhjentämisen. Valuta siis biojäteastiaan laitettaista ruuantähteistä nesteet huolellisesti iemäriin. Huolehdi myös keräykseen meneän biojätteen pakkaamisesta, näin keräysastia pysyy puhtaana. TALOUSPAPERIT BIOJÄTTEISIIN Käytetyt talouspaperit kannattaa laittaa biojätteisiin. Siellä ne sitoat hyin ylimääräistä kosteutta. Myös kotikompostoriin talouspaperia oi laittaa, mutta ain pieniä määriä kerrallaan. Hyä talousrätti ähentää paperin kulutusta. Katse biojätteisiin Biojätteen erilliskeräyseloite koskee Jätekukon alueella kaikkia ähintään 10 asunnon kiinteistöjä. Osa pienemmistä taloyhtiöistä on mukana biojätteen eril lis keräyksessä apaaehtoises ti. Ko ti talouksissa kerätty biojäte hyö dynne tään kompostoimalla Outo kum mun jä te a semalla. Myös omakotitalo ja kannus tetaan omatoimiseen bio jätteiden kom postointiin. Kannustimena oat a lennettu perusmaksu ja pidennet ty jä teastian tyhjennysäli. Jätekukon alueella 45 % omakotitaloista on ilmoittanut kompostoiansa biojätteet ja 90 % taloyhtiöistä kuuluu bi o jätteen erilliskeräykseen. Jäteastioiden sisältötutkimusten mukaan kotitalousjätteessä on kuitenkin lähes 20 % elintarikeperäistä biojätettä ja 5 % puutarhajätettä. Lajittelemalla biojätteet oit helposti aikuttaa ympäristöösi myönteisellä taalla. Arokkaat rainteet säilyät luonnon kiertokulussa. Joko sinä lajittelet biojätteesi? sanomalehdestä biojätepussi KUKKIEN MULLAT VAIHTOON Keäällä on aika aihtaa huonekaseille mullat. Hommasta seliää siististi, kun käyttää alustana sanomalehden aukeamaa. Käytetyt mullat ja sanomalehdet oi laittaa biojätteisiin tai kompostiin. Leitä kaksi päällekkäistä sanomalehden aukeamaa. Taita leeyssuunnassa noin 10 cm:n taite. Käännä lehti sitten nurin päin alustaa asten. 1. Taita aukeama kolmeen osaan siten, että taitteet meneät päällekkäin. 2. Sujauta päällimmäinen taite alemman sisään. Pyöräytä lehti siten, että taiteltu alareuna osoittaa ylöspäin. Käännä lehti lopuksi nurin päin alustaa asten. 3. KOMPOSTORI JÄÄSSÄ? Lämpöeristettykin kompostori oi talella jäätyä. Kompostin jäätyminen ei sinänsä ole haitallista keäällä auringon lämmittäessä komposti taas sulaa ja lähtee käyntiin. Pikaapua lämmitykseen saa täyttämällä kanisterin kuumalla edellä ja laittamalla sen kompostorin sisälle. Ethän unohda seosaineiden käyttöä aikka kompostori jäätyisikin. Taita lehti noin puoliälistä. 4. Työnnä taite ylälaidan ahiketaitoksen alle. 5. Aaa pussi ylälaidasta ja muotoile. Kapeamman pussin saat taittelemalla lehden pystysuunnassa. 6. Pihkainmäen koulun ekaluokkalaisten riemua kisan oiton jälkeen. Peruskoululaisille suunnatussa Tuikkujahdissa kerättiin ensimmäisenä uonna tuikkukuorta. Tuikkujahdissa oppilaat näkeät konkreettisesti, miten pienistäkin puroista syntyy iso irta. Tuikkujahti on peruskouluille suunnattu kilpailu, jossa kerätään tuik ku jen alumiinikuoria, opastaa Jätekukon ympäristökouluttaja Mari Haikonen. Tä nä tal ena Jätekukon alueella tuikku ja jahdattiin jo toista kertaa. Koululuo killa oli keräysaikaa tammikuun loppuun asti, eikä oittaja ollut ielä tiedossa artikkelia kirjoitettaessa. Ensimmäiseen jahtiin osallistui 27 luokkaa. Tänä talena kisassa oli mukana jo 114 luokkaa 16 kunnan alueelta, yhteensä yli oppilasta. Ensimmäisen jahdin oittajak si sel iy tyiät Karttulan Pih kain mä en e ka luok kalaiset tu loksella 280 tuikku kuor ta oppilasta kohti. Palkin nok si ah ke ruu destaan oittajaluokka sai keät ret ken Oulun tiedekeskuksen Tietomaahan. Kokonaismäärältään eniten tuikkukuoria keräsiät Siilinjären Pöljän koulun nelosluokkalaiset, peräti tuikkukuorta. Kerätyt tuikkukuoret kierrätetään takaisin teollisuuteen alumiinituotteiden raa kaaineeksi. Ensimmäisessä tuikkujahdissa lähes höyhenenkeyistä tuikkukuorista kertyi kierrätysmateriaalia yhteensä kuorta eli noin 50 kg. Tuikkujahdilla halutaan myös muistuttaa, että pieneltäkin tuntuat metallit kannattaa lajitella pienmetallikeräykseen. Tuikkujahdin idea on lähtöisin Ruotsista. Sen toi Suomessa ensimmäisenä käytäntöön jätehuoltoyhtiö Eko rosk län sirannikolta. Piek sä mä ke läi sen a si akkaamme aloitteesta mekin päätimme järjestää oman kisan. Tuikkujahdista on innostuttu koasti, joten siitä on tarkoitus tehdä uosittainen perinne, kertoo Mari Haikonen. Tuikkukuoret oat pienmetallia 7

8 Keäällä koti kuntoon Paikallista palelua jäteasemilla. Keätaurinko sulattaa pian lumet ja pal jas taa sotkut sekä romut nur kis sa. Täs tä al kaa kodeissa koa to hi na. Ke ät onkin siiouksen, piha töi den, ra ken tamisen ja remontoinnin ai kaa. Kaik keen tähän liittyy myös sellaisia jätteitä, jotka eiät kuulu kiin teistön jäteastiaan eiätkä ekopistei siin. Korjauskelottomat huone ka lut, rikkoon tuneet kodinkoneet, an hat pat jat, re montti ja rakennusjät teet, me tal liromut sekä puutarhajätteet otetaan astaan jäteasemilla ja Kuopion jätekeskuksella. Aukioloajat sekä astaanotettaat jätteet löydät oheisesta taulukosta. Toukokuun Koti Kuntoon päiinä pal elemme normaalista poiketen myös lauantaina (ks. taulukko). Lauantaina päteät samat lajitteluohjeet ja maksut kuin muinakin palelupäiinä. Pienkuormamaksu /pienkuorma Jäteasemille ja Kuopion jätekeskuksen yhteydessä oleaan Pikkukukkoon oi iedä sellaiset jätteet, jotka eiät kuulu kiinteistön jäteastiaan eiätkä ekopisteisiin. Jätteistä peritään pienkuormamaksu. Metalliromu ja kotitalouksien sähköromu otetaan astaan eloituksetta. Kuopion jätekeskus, Pikkukukko 16,00 Paikalliset jäteasemat 19,95 Pienkuorman enimmäispaino 400 kg ja tilauus enintään 3 m 3 Pienkuorma = henkilöauto + peräkärry tai pakettiauto Mihin roinat ja romppeet? Asuinkunnastasi riippumatta oit käyttää kaikkia Jätekukon toimialueen paleluita niiden irallisina aukioloaikoina. Vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) otetaan astaan eloituksetta koti ja maatalouksista. Aoinna KOKO TOIMIALUE Apteekit aukioloaikoina (ain lääkejäte) () Koti Kuntoon päiä JUANKOSKI Jäteasema (Nilsiäntie 22) to klo JUUKA Jäteasema (Jäteedenpuhdistamo, Joensuuntie 106) pe klo KAAVI Jäteasema (Harjulantie 4) Keräysauto kunnaniraston Palueella (Kaiotie 1) ke klo kuukauden toinen la klo KONNEVESI Jäteasema (Vainiontie 30) pe klo KUOPIO Jätekeskus (Kaatopaikantie 316), Pikkukukko Keräysauto linjaautoasemalla (Puutarhakatu) Keräysauto Haapaniemen Ykkösrastilla (Tehdaskatu 19) ma pe klo 7 19 ti klo ti klo toukokuussa joka la klo 9 14 Karttula Jäteasema (Huitie 10) Keräysauto ABChuoltamolla (Kuopiontie 2) la klo kuukauden kolmas la klo Riistaesi Jäteasema (Hoinmäentie 3) Keräysauto ekopisteellä (Keskustie 26) ma klo kuukauden toinen la klo Vehmersalmi Jäteasema (Lempeläntie 29) Keräysauto Seohuoltamolla (Linnatie 3) pe klo kuukauden toinen la klo 9 10 LIEKSA Jäteasema (Jäteedenpuhdistamo, Timitrantie 2) to klo MAANINKA Ei jäteasemaa Kuopion seudun työalmennussäätiö (Sinikientie 29 A) kuukauden ensimmäinen pe klo NILSIÄ Jäteasema (Mustikkatie 4) ma klo NURMES Jäteasema (Imanteen jätehuoltoalue, Kuhmontie 55) ma klo PIEKSÄMÄKI Jäteasema (Puhdistamontie 1) ST1huoltamo, Virtasalmi (Pieksämäentie 126) RAUTALAMPI Jäteasema (Talliirrantie 4) Keräysauto Nestehuoltamolla (Jyäskyläntie 12) ma klo ja ti pe klo ma pe klo 8 18 (ain öljyt ja akut) ke klo kuukauden kolmas la klo 9 10 Metalliromu Isot jäteesineet Puujäte Puutarhajäte Sähköromu (SER) Vaarallinen jäte (ongelmajäte) () la ja klo 9 14 RAUTAVAARA Jäteasema (Kirkkotie 32) ti klo SIILINJÄRVI Jäteasema (Ahmontie 5) ma klo 8 16 ja ke klo la ja klo 9 14 SUONENJOKI Jäteasema (Lammikkotie 3) ti klo ja to klo la ja klo 9 14 TERVO Jäteasema (Lohitie 3) Keräysauto ABChuoltamolla (Laituritie 2) pe klo kuukauden kolmas la klo TUUSNIEMI Jäteasema (Ylätie 1) Keräysauto Teboilhuoltamolla (Jokitie 1) ti klo kuukauden toinen la klo VALTIMO Jäteasema (kunnan arikko, Ratakatu 5) ke klo VESANTO Jäteasema (Teollisuustie 14) pe klo Koti Kuntoon päiänä kaikilla jäteasemilla myös kodin aarallisten jätteiden (ongelmajäte) astaanotto. julkinen tiedote, jaetaan kaikille kotitalouksille 8

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2017 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä 9

Lisätiedot

Työpaikan toimiva jätehuolto

Työpaikan toimiva jätehuolto Työpaikan toimiva jätehuolto Ympäristökouluttaja Miia Jylhä Pienempi kuorma huomiselle. 1.9.2015 TSJ + Rouskis Lounais-Suomen Jätehuolto Oy Kuntien perustama ja omistama osakeyhtiö 17 osakaskuntaa (Turku

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

Jätetaksa. Luonnos Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo

Jätetaksa. Luonnos Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo Jätetaksa Luonnos 19.9.2016 Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo 1.1.2017 1 Yleistä jätetaksasta ja -maksuista 1 Jätetaksa jätemaksujen perusteena Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO HOITAA JÄTEHUOLTOSI Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka järjestää

Lisätiedot

Uusi rytmi jätehuoltoon

Uusi rytmi jätehuoltoon Uusi rytmi jätehuoltoon Porvoon Kiinteistöyhdistys, Loviisa 3.11.2016 Tuija Klaus Parasta jätehuoltoa kuntalaisille Jätelaki Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOHINNASTO

JÄTEHUOLTOHINNASTO KIRKKONUMMEN KUNTA Kunnallistekniset palvelut Liite Yt 9/23.11.2006 JÄTEHUOLTOHINNASTO 1.1.2007 31.03.2008 Jätetaksa V u o s i 2007/1 2008/3 Kunnanvaltuuston päätös 35/28.2.1991, jossa kunnan järjestämän

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema ti klo 9-13 ja to klo 14-18 puh. 050 597 0254 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus ma

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

TSV-jätetaksa alkaen. Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta

TSV-jätetaksa alkaen. Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta TSV-jätetaksa 1.1.2017 alkaen Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta 23.11.2016 24 1 Yleistä TSV-taksasta 1 Jätetaksa jätemaksujen perusteena Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Inarin kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Inarin kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA

SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA SOPIMUS SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNNASTA Tällä sopimuksella sovitaan siitä, että Jätekukko Oy:n (jäljempänä jäteyhtiö) osakaskuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Savo-Pielisen jätelautakunta

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 2 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 2 Perämeren jätelautakunnan 11.3.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 1.4.2014 Tornion ja Kemin kaupungeissa

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA /JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA /JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN Ympäristölautakunta 89 30.08.2016 Ympäristölautakunta 149 15.12.2016 Kaupunginhallitus 352 21.12.2016 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTETAKSAN PERUSTEIDEN YHTENÄISTÄMISESTÄ JA JÄTEHUOLTOPOLIITTISEN OHJELMAN LUONNOKSESTA

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla.

HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. LIITE 1 HUOM! Kohdat, joita on muutettu, on esitetty harmaalla pohjalla. JÄTEMAKSUTAKSA 1.4.2011 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle.

Lietteitä ei vastaanoteta jätteenkäsittelypaikalle. KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2017 1 (6) KITEEN KAUPUNGIN JÄTEMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekninen lautakunta 7.12.2016 94 Voimaantulo 1.1.2017 1 2 Jätteiden käsittelystä kaupunki perii jätelaissa tarkoitettua

Lisätiedot

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä.

1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. JÄTEMAKSUTAKSA 2014 1 Tässä taksassa käytetään samoja määritelmiä kuin Pohjanmaan jätelautakunnan 19.12.2008 vahvistamissa jätehuoltomääräyksissä. Jätemaksut veloitetaan samanaikaisesti ja samalla laskulla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 16 23.2.2015 18 Asianro 7247/00.00.01.00/2014 Savo-Pielisen jätelautakunnan seuduittaisten jäsenten nimeäminen vuosille 2015-2016

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS

matsku 1 LUKUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS matsku LUUMÄÄRÄ Tanja Manner-Raappana Nina Ågren OPETUSHALLITUS MATSU Tämän kirjan omistaa: Sisällysluettelo Opetushallitus ja tekijät Opetushallitus PL 380 0053 Helsinki wwwophfi/verkkokauppa Ulkoasu

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

Valtuustoaloite jätehuolto-ohjeistuksen muuttamiseksi Viitasaaren alueella

Valtuustoaloite jätehuolto-ohjeistuksen muuttamiseksi Viitasaaren alueella Viitasaaren kaupunginhallitus 22 16.01.2017 Valtuustoaloite jätehuolto-ohjeistuksen muuttamiseksi Viitasaaren alueella 679/003/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus 16.01.2017 22 Keskustan ja kristillisten

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa Luottamushenkilökoulutus 2013 Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa 2 16.4.2013 Yritysesittely 2011 Perustietoa 3 Yhtiö perustettu 14.12.2001 Liiketoiminta alkoi 15.11.2005 Omistajat: Ranua, Pello ja Rovaniemi

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus

JÄTEMAKSUTAKSA Jätetaksan perusteet. 2 Soveltamisalueet. 3 Jätemaksujen maksuunpano. 4 Jätemaksun suorittamisvelvollisuus JÄTEMAKSUTAKSA 2017 Hyväksytty: Pohjanmaan jätelautakunta, 13.12.2016, 22 1 Jätetaksan perusteet Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin

Uusi Ympäristöministeriön asetus tuottajan korvauksesta pakkausjätteen keräyksen kustannuksiin 1 Liite A Olemassa olevan vastaanottoverkoston käyttäminen 1.5.2014 alkaen Jätelain 152. Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat Säännös jää ennalleen. Pakkausjäteasetuksen 18. Voimaantulo - - - Tuottajan

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MUUTOKSET TALOYHTIÖISSÄ

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MUUTOKSET TALOYHTIÖISSÄ JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET MUUTOKSET TALOYHTIÖISSÄ Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen, Joensuun alueellinen jätelautakunta Anna Kettunen 15.11.2016 1 JOENSUUN ALUEELLINEN

Lisätiedot

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa

Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Kuopion jätekeskus materiaalinkierrätyksestä liiketoimintaa Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit resurssit hyötykäyttöön, Lieksa 31.3.2015 Jätekukko Oy, Arto Ryhänen Jätekukko Oy perustettu v. 2001, 13

Lisätiedot

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016

Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016. Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 Rakennustoimikunta 15 23.02.2016 Rakennustoimikunta 23 14.04.2016 Muuntamo- ja varavoimahankinta 51/55.552/2016 RAKTMK 15 Muuntamon ja varavoimalaitteiston kilpailutus tehtiin julkisena hankin ta na Hilma-portaalissa.

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Luonnos jätetaksaksi alkaen

Luonnos jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 13 Asianro 6571/02.05.00.00/2016 Luonnos jätetaksaksi 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut Yleistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU Teijo Myllylä Syväsuontie 10 46800 Myllykoski Kymen jätelautakunta Valtakatu 33 45700 Kuusankoski OIKAISUVAATIMUS VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSEEN KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (MYLLYLÄ TEIJO) MÄNTYHARJU

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

i SISÄLLYSLUETTELO JATEHJAO, 4.10.2016 16:00, Pöytäkirja 8 Jätemaksutaksan hintaliitteen muutokset 1.1.2017... 1 Pykälän liite: Liite 1 Napapiirin Residuum Oy:n strategia 2017 2021... 2 Pykälän liite:

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Kodin tuntu tulee läheltä

Kodin tuntu tulee läheltä Kodin tuntu tulee läheltä Lämmin koti on arvokas, muttei kallis Hippu-kaukolämpö tuo arkeesi turvaa. Edullisesti ja ekologisesti Lapista. Miksi liittyä kaukolämpöön? Kaukolämpö tuo mukavuutta arkeen ihmisistä

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä 1.2.2016 2 Sisällys Yleistä... 3 Jätehuoltoon liittyminen... 4 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä... 5 Jäteastioihin soveltumattomat jätteet...

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ASKOLA LOVIISA PORNAINEN PORVOO SIPOO

ASKOLA LOVIISA PORNAINEN PORVOO SIPOO JÄTEMAKSUTAULUKKO Maksut 1.1.2017 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 1. Perusmaksu /asunto/kk /asunto/kk

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen Outokummussa ja tarkistaminen muissa kunnissa

Kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen Outokummussa ja tarkistaminen muissa kunnissa Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 15 Asianro 6556/14.06.00.00/2016 Kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistaminen Outokummussa ja tarkistaminen muissa kunnissa Palvelupäällikkö Saija

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Jätemaksun muodostumisperusteet lyhyesti

Jätemaksun muodostumisperusteet lyhyesti Joensuun alueellinen jätelautakunta 48 03.11.2016 Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2017 alkaen 8305/02.05.00/2016 JATELK 03.11.2016 48 Jätelain 78 :n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset alkaen

Kunnalliset jätehuoltomääräykset alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 22 Asianro 6556/14.06.00.00/2016 Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN. Petri Merisaari Suurhankeosaaja-valmennus, OULU, 17.3.2016

YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN. Petri Merisaari Suurhankeosaaja-valmennus, OULU, 17.3.2016 YRITYSVERKOSTOT JA NIISSÄ TOIMIMINEN Petri Merisaari Suurhankeosaaja-almennus, OULU, 17.3.2016 Esityksen sisältö Meripohjola hankkeen esittely tausta ja toteuttajat taoitteet palelut yrityksille tuloksia

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa.

Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset. Opastamme, autamme ja tiedotamme kaikissa jätehuoltoon liittyvissä asioissa. Jätehuoltomääräysten ajankohtaiset muutokset Alueen kunnat perustivat 2013 Asukaspohja n. 56 000 1 viranhaltija, 8 henkilön lautakunta Talousarvio n. 100 000 Isäntäkuntana Iisalmi Hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät

Lisätiedot

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1.

Ekomaksut Yhteisen keräyspisteen väärinkäyttö. Vapaa-ajan asuntojen lukolliset jäteastiat Pienikokoinen poltettava jäte 1.1. Ekomaksut LIITE 2 / 22 Suupohjan jätelautakunta 2.11.2016 Jätetaksa Oy Botniarosk Ab:n toimialueella Jätemaksutaulukko nro 1 /vuosi /vuosi Asunnot, joissa asuu 1 henkilö 20,00 24,8 Asunnot, joissa asuu

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TALOUSARVIO 2015

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT TALOUSARVIO 2015 Juankoski AVIn viranomaistarkastukset 22 2,38 52,40 tarkastuskäynti max 2h 18 79,34 1 428,12 pieneläinkäynti 66 173,71 11 464,86 Päiväaikainen pieneläinkäynti 448 48,94 21 925,12 suureläinkäynti 201 226,15

Lisätiedot

Jätehuoltomääräysten päivityksen luonnos Tekn.ltk , liite 10 1 Jätehuollon neuvottelukunta

Jätehuoltomääräysten päivityksen luonnos Tekn.ltk , liite 10 1 Jätehuollon neuvottelukunta 1 Tekstivärit: Ei muutosta, Poistetaan, Lisätään Perustelut kursivoituna SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1. LUKU: YLEISTÄ 2 1 Soveltamisala 2 2 Määritelmät 2 2. LUKU: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot