Jätekukon asiakaslehti joka kotiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätekukon asiakaslehti joka kotiin"

Transkriptio

1 Jätekukon asiakaslehti joka kotiin Helmikuu 2011 Tekniikka helpottaa jätekuljettajan arkea s. 3 Miten jätemaksu muodostuu? s. 4

2 Kaatopaikalle ekologisempia aihtoehtoja Kelirikko Kelirikkokaudella jäteauto liikkuu painorajoitetulla tiellä ain jos tienpitäjä osoittaa luan ajamiselle. Lisätietoja lehden siulla 3. Pääsiäinen Muistathan lajitella myös pääsiäisen jätteet: rairuohot multineen ja tulppaanikimput biojätteisiin, suklaamunien foliokuoret pienmetalliin, muoikotelot ja sellofaanit sekajätteisiin. Kuopion jätekeskus Jätekeskuksen pienkuormien astaanottoalue palelee toukokuussa myös lauantaisin klo Vastaanotamme myös kodin aaralliset jätteet (ongelmajätteet), eloituksetta. Erätaikamessut Kuopiohallissa Teretuloa tutustumaan erityisesti lapsiperheille suunnattuun elämysosastoomme D1718. Luassa on turmiota ja hurmiota kaikille aisteille. Jätekukko etsii aktiiisesti jätteille hyötykäyttöä Jätekukko on huolehtinut alueensa jätteiden keräyksestä ja käsittelystä lähes kymmenen uotta. Näkyimpiä muutoksia toiminnassa oat olleet keräyksen tehostaminen ja lajittelun lisääntyminen. Useimmat muutokset eiät kuitenkaan näy suoraan asiakkaille. Tällä lehdellä haluamme antaa asiakkaillemme ajantasaista tietoa jätehuollon kehityksestä sekä käytännön ratkaisuja arkipäiän toimiin. Lehti tulee ilmestymään ähintään kerran uodessa, Jätekukon toimitusjohtaja Arto Ryhänen kertoo. Jätehuollon järjestäminen on kuntien lakisääteinen elollisuus, joka määritellään jätelaissa. Varaudumme siihen, että lainsäädäntö tulee rajoittamaan loppusijoitettaan jätteen määriä tai jopa kieltämään eloperäisen jätteen loppusijoituksen. Jo nyt jätteiden loppusijoitus jätekeskuksen penkkaan on meille iimeisin aihtoehto. Etsimme aktiiisesti keinoja ohjata entistä suurempi osa jätteistä hyödynnettääksi, kertoo Jätekukon toimitusjohtaja Arto Ryhänen Yhteistyöllä isoja inestointeja Jätekukko reilun asukkaan asiakaspohjallaan on alalla keskikokoinen toimija. Suuret inestoinnit aatiat laajempaa yhteistyötä ItäSuomen toimijoiden kesken. Meillä on ongelmana, ettei ItäSuomessa ole jäteperäiselle polttoaineelle polttopaikkaa. Olemme uodesta 2009 asti koeluonteisesti jalostaneet sekajätteestä jätepolttoainetta. Viime uonna puolet sekajätteestä meni penkkaan ja puolet kuljetettiin EteläSuomen oimaloille. Halustamme huolimatta emme saa toimitettua kaikkea sekajätettä energiakäyttöön, selittää Ryhänen iitaten markkinatilanteeseen. Pitkät etäisyydet nostaat jätteen hintaa energiaaihto eh tona. ItäSuomessa onkin tekeillä selitys jätettä poltta an oima lan perustamisesta. Voima la aatii noin 0,5 miljoonan asukkaan jätteet toi miakseen taloudellisesti tehokkaasti. Ryhäsen mukaan tarkoituksena on hyödyntää koko sekajäte. Biojätteestä energiaa ja rainteita Tällä hetkellä Jätekukon alueelta kerättää biojäte kompostoidaan Outokummussa. Ryhäsen mukaan Suomessa ollaan menossa siihen, että biojätteestä tuotetaan ensin energiaa ja sitten hyödynnetään rainteet multana. Fosfori on erittäin tärkeä rainne, joka on loppumassa maapallolta. On edesastuutonta polttaa energiaksi arokkaat rainteet. Onkin tärkeää kerätä biojäte erikseen ja palauttaa rainteet luonnon kiertokulkuun. Taoitteemme on kehittää biojätteen lajittelumahdollisuuksia myös omakotitaloalueilla ja pienissä taloyhtiöissä, joissa ei ielä tällä hetkellä eloiteta biojätteitä erittelemään. Valmistaudumme biojätteen lajittelumääräyksien tiukentumiseen, selittää Ryhänen. Jätekukko oli mukana myös hankkeessa, jossa tarkasteltiin yhtiön biojätteiden käsittelyyn soeltuan biokaasulaitoksen sijaintiaihtoehtoja. Hankkeen jatkosta ei ole ielä tehty päätöksiä. Olemme tehneet jätteen energiakäytön lisäämiseksi paljon selitystyötä, jonka pohjalta on hyä lähteä kehittämään toimintaamme, toteaa tyytyäinen Ryhänen yhtiön tuleista suunnitelmista. Teksti: Viestitär Ky / Mari Saarelainen Biopussijakelu Biohajoaat kuuden litran pussit postitetaan koteihin toukokuun lopulla. Jakelu koskee asuinkiinteistöjä, jotka oat mukana biojätteen erilliskeräyksessä. Kuopiossa ei jakelua. Lue lisää siulta 7. Koti Kuntoon päiä Laitetaan koti kuntoon lauantaina 28.5., jolloin kaikki Jätekukon toimialueen jäteasemat sekä Kuopion jätekeskus oat aoinna. Lisätiedot aikatauluineen löydät lehden siulta 8. Sisältö Keäällä tapahtuu s. 2 Kaatopaikalle ekologisempia aihtoehtoja s. 2 Hannu iihtyy työssään s. 3 Astiakalusto paranee s. 3 Palelut & hinnat 2011 s. 4 Tiekimppa tykättyä palelua s. 6 Rakentajan roskis s. 6 Katse biojätteisiin s. 7 Tuikkujahti s. 7 Keäällä koti kuntoon s. 8 Mihin roinat ja romppeet? s. 8 Siisti juttu! on Jätekukko Oy:n asiakaslehti Painos kpl Ulkoasu ja taitto Mainostoimisto Ad Kiii Oy Jätekukko Palelunumero (017)

3 Hannu Ajotietokoneesta Hannu Väänänen näkee työlistalla oleat tyhjennyskohteet. iihtyy työssään Jätteiden lajittelu ja jätehuoltomääräykset oat parantaneet kuskien työiihtyyyttä sekä työn turallisuutta. Hannu Väänänen on ajanut jäteautoa yli 20 uotta ja iihtyy yhä työssään. Nykyisen työnantajansa, Puijon Kiinteistöhuollon, paleluksessa hän on ollut jo uodesta Puijon Kiinteistöhuolto on yksi Jätekukon kilpailuttamia kuljetuksia ajaista yrityksistä. Jätteiden keräyksen ja kierrätyksen kehittyminen näkyy kuljettajien työs sä. Pyö rälliset as tiat oat helpottaneet työtä koasti. Ennen joutui nostelemaan hyinkin paina ia säk kejä, kertoo Väänänen. Säk kejä nostaessa saattoi tulla pistohaaoja, kun jätteissä oli rikkonaista lasia tai muuta teräää. Nykyisissä kipattaissa muoiastioissa aaraa ei ole, Väänänen sanoo. Nykyisin pyörälliset jäteastiat siirretään auton iereen, jossa ne kipataan koneellisesti sisään. Tekniikka helpottaa Kerran minä pyörin talon ihaisen koiran kanssa jäteastiaa ympäri. Väänänen kuljettaa pakkaria eli pakkaaaa jäteautoa. Autoissakin työturallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Nykyisten jäteautojen takakuormauslaitteen pu ristus loppuu automaattisesti käden ir ro tessa i ul ta, jo ten työn te ki jä ei oi joutua puristukseen. Myös jäte autojen toi min ta ar muus ja ajo mu kauus on Väänä sen mukaan parantunut huomattaasti. Lisäksi autot oat hiljaisempia ja taloudellisempia. Jäteautoista on GPRS yhteys ajoopastinpalelimeen, joka on osa Jätekukon kuljetuksenhallintajärjestelmää. Ajotietokoneesta kuljettaja näkee kerättäät pisteet ja karttapohjat. Tietokoneeseen oi myös tallen taa suo sikkireitit. Kuskien aihtuessa on tallennetuista reiteistä apua, kun uusi kuljettaja näkee miten akiokuski on reittiä ajanut. Siitä on hyötyä etenkin talella, kun aiempi kuljettaja on huomioinut hankalat kohdat. Lähellä asiakasta Ajotietokoneelle kuitataan tyhjennykset ja siitä ne pystytään Jätekukon asiakaspalelussa tarkistamaan. Jos astia jää tyhjentämättä, kirjataan syy tietokoneeseen. Kerran minä pyörin talon ihaisen koiran kanssa jäteastiaa ympäri. Onneksi silloin isäntä huomasi tilanteen ja sai kutsuttua koiran pois, muistelee Väänänen aikaa jolloin jäteastiat oliat usein pihan perällä. Usein asukkaat haluaat aih taa muuta man sanan kuljettajan kanssa ja kyseleät jätehuoltoon liit ty iä neuoja. Kuskina olen jätehuollossa asiakasta lähellä ja mielelläni hyät huomenet toiotan. Kun kierrätyksen ja jätteiden käsittelyn merkitys on herätty huomaamaan, on meidänkin työn arostus noussut. Teksti: Viestitär Ky / Mari Saarelainen astiakalusto paranee Jäteasemanhoitaja Toio Kettunen aihtaa uuden astian rikkoontuneen tilalle. muista nämä Kuopiossa ja uoden 2011 alusta myös Siilinjärellä on otettu käyttöön asiakkaille eloitukseton jäteastiapalelu. Kaikki säännöllisessä tyhjennyksessä oleat kotitalouksien ja julkisen hallinnon jäteastiat ( l) hankkii keskitetysti Jätekukko. Tuottajayhteisöjen järjest ämää paperinkeräystä palelu ei koske. Käytännössä palelu tarkoittaa, että rikkoontuneet astiat korataan yhtiön hankkimilla jäteastioilla, kertoo Toio Kettunen Jätekukolta. Vaihto tehdään siinä aiheessa, kun astian kunto haittaa sen tyhjen nystä tai käyttöä. Myös uudet kiin teistöt saaat meiltä jäteastiat. Palelua tullaan laajentamaan muihinkin Jätekukon alueen kuntiin. 3 HIEKOITUS Jäteautolla joudutaan pysähtymään liukkaillakin keleillä paikkoihin, joissa tie tai jäteastian siirtoäylä iettää alaspäin. Helpota kuljettajan työtä, muista hiekoitus. LUMITYÖT Jätteenkuljettaja tekee työtään silloinkin, kun lunta tupruttaa. Huolehdithan lumitöistä kulku ja ajoäylillä sekä jäteastian ympärillä. KELIRIKKO Kelirikon aikaiset painorajoitukset aikuttaat jätekuljetuksiin, erityisesti yksityisteillä. Painorajoitukset koskeat jäteautoja, ellei toisin ole kirjallisesti soittu. Kelirikkokaudella jäteastia kannattaa siirtää toiseen paikkaan, ettei painorajoitetulle tielle ole taretta ajaa. Ilmoitathan paikan aihdosta Jätekukolle, jotta tieto älittyy myös jäteautoon. Ellei astian paikkaa oida muuttaa, eikä painorajoitustielle ole lupa ajaa, jää astia tyhjentämättä.

4 Palelut ja hinnat 2011 Ilmoita asiakastietojen muutokset Jätekukon palelunumeroon (017) Perusmaksu /asuinhuoneisto/uosi Juankoski Kaai Lieksa Maaninka Nilsiä Rautaaara Tuusniemi Valtimo Asuinhuoneisto Asuinhuoneisto biojäte lajitellaan Vapaaajan asunto 25,88 14,23 8,72 Suonenjoki 27,48 15,83 9,40 Rautalampi Tero Vesanto 28,34 16,69 9,95 Konneesi 28,46 16,81 10,01 Kuopio 29,45 17,80 10,50 Pieksämäki 30,31 18,66 10,93 Juuka 32,89 21,24 12,23 Siilinjäri 34,13 22,48 12,85 Nurmes 41,87 30,22 16,72 Edellyttää biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia, josta on tehty kompostointiilmoitus Jätekukolle ähintään kuukautta ennen laskutusta. Perusmaksulla eloituksettomat palelut Jätekukko on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtää on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluat jätehuollon palelutehtäät osakaskuntiensa puolesta. Kattaaan paleluerkostoon kuuluat keskitetysti kilpailutetut jätekuljetuspalelut, paikallisesti paleleat jäteasemat ja Kuopion jätekeskus. Verkostoa täydentäät kotitalouksien käyttöön tarkoitetut eko ja ongelmajätepisteet sekä jätehuollon paleluneuonta. Kaikista asumiskäyttökunnossa oleista kiinteistöistä maksetaan perusmaksua. Perusmaksulla kustannetaan kotitalouksien käytössä olean paleluerkoston kustannuksia (ongelmajätehuolto, ekopisteerkosto, jäteasemat, jäteneuonta ja alistus). Perusmaksu aihtelee kunnittain riippuen kunnan määräämän kuntaosan suuruudesta. Kuntaosalla kunnat rahoittaat jätehuollon järjestämistehtäistä kunnalle aiheutuia kustannuksia, kuten anhojen kaatopaikkojen ja jätelautakunnan kustannuksia. Kodin aaralliset jätteet turallisesti talteen Ekopisteet koti Jokaisessa Jätekukon osakaskunnassa on ähintään yksi aarallisten jätteiden (ongelmajäte) astaanottopaikka. Keräys tapahtuu joko jäteasemalla tai kiertäään keräysautoon. Lisäksi apteekit toimiat kotitalouksien lääkejätteiden astaanottopisteinä. Keräyspalelu katetaan perusmaksuilla. talouksien käytössä Ekopisteistä löydät kohteesta riippuen keräysastiat kotitalouksien pienmetallille, keräyslasille, keräyskartongille, pahille ja paperille. Kun hyötyjätteet on kotona lajiteltu almiiksi, on ekopisteellä käynti sujuaa. Tämäkin palelu katetaan perusmaksuilla. Ongelmajätteiksi luokitellut jätteet astaanotetaan yksityisiltä henkilöiltä eloituksetta, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. Isot taloyhtiöt oiat ottaa eloituksetta käyttöön keräyspalelun pienmetallille ja keräyslasille taloyhtiön jätekatokseen. Jätelautakunta Toiminta käynnistyi Jätekukko huolehtii jätehuollon palelutehtäistä, jätelautakunta huolehtii kunnille lainsäädännön nojalla kuuluista jätehuollon järjestämiseen liittyistä iranomaistehtäistä. Jätekukon osakaskuntien alueellinen jätelautakunta aloitti toimintansa uoden 2011 alussa. Jätelautakunta hoitaa kaikkien Jätekukon toimialueen 18 kunnan jätehuollon iranomaistehtäät, jotka aikaisemmin hoidettiin kussakin jäsenkunnassa. Lautakunnan taoitteena on tehostaa ja selkeyttää iranomaistehtäien hoitoa sekä armistaa kuntalaisten kannalta yhdenmukainen ja toimia päätöksenteko. Jätelautakunnan isäntäkunta on Kuopio ja lautakuntaan kuuluu 11 jäsentä. Lautakunta on osa Kuopion hallintoa, mutta se hoitaa iranomaistehtäät isäntäkunnasta riippumatta. Kunnat astaaat edelleen jätehuollon alonnasta. Jätelautakunnan tehtäiä: ahistaa jätetaksan ja määrää jätemaksut käsittelee jätemaksuja koskeat muistutukset hyäksyy jätehuoltomääräykset tekee päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta päättää järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyistä aluerajauksista päättää jätehuollon palelutasosta Alueellinen jätelautakunta PL 1097, KUOPIO P. (017)

5 Voit testata kiinteistösi jätehuollon toimiuutta seuraailla kysymyksillä. Onko jäteastia ehjä? Onko jäteastiassa hyin toimiat pyörät? Onko jäteastiassa tartuntakahat, joista sitä on helppo liikutella? Onko jäteastian siirtoäylä tasainen, kantaa ja koapintainen? Pääseekö jäteauto ähintään 10 metrin etäisyydelle astiasta? Oatko jätteiden keräyspaikan ja siirtoäylien lumityöt ja hiekoitukset kunnossa? Onko jäteastia enintään 10 metrin etäisyydellä tonttiliittymästä (omakotitalot)? Onko jäteastian kansi aina suljettaissa? Toimiuus kasaa, mitä enemmän kylläastauksia saat. Jäteastioiden tyhjennyshinnat sis. al. 23 % /tyhjennys Sekajäte astia 140 l astia 240 l astia 360 l astia 660 l astia 660 l, seuraaat irtojäte m 3 (min. 0,3 m 3 ) lisäsäkki alle 200 l Biojäte astia max 240 l pussi max 20 l (ain Lieksa) Pahi rullakko irtopahi m 3 (min. 0,3 m 3 ) Keräyskartonki Kuopio Siilinjäri Muut kunnat 3,37 4,11 4,99 6,88 6,41 22,14 3,81 4,01 4,75 5,63 7,52 6,91 23,99 4,45 4,78 5,52 6,41 8,29 7,54 23,99 5,23 8,59 10,22 10,22 5,51 3,69 7,63 7,90 12,62 7,90 12,62 astia max 800 l 3,69 7,90 7,90 Keräyslasi astia max 660 l asuinkiinteistöt Pienmetalli astia max 660 l asuinkiinteistöt 6,15 eloituksetta 6,15 eloituksetta 8,43 eloituksetta 8,43 eloituksetta 8,43 eloituksetta 8,43 eloituksetta edellyttää sopimista yhtiön kanssa (aatimuksena soeltuuus keräyslogistiikkaan, riittää kertymä ja jätekatos) Juankoski, Juuka, Kaai, Konneesi, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautaaara, Suonenjoki, Tero, Tuusniemi, Valtimo, Vesanto. Järjestetty jätehuolto yhdessä siistimpää Mikäli iikolle osuu arkipyhä, oi jäteastian tyhjennys siirtyä 1 2 päiää eteen tai taaksepäin, myös iikonlopulle. Jäteastia kannattaa pitää pysyästi paikassa, josta jäteauto käy sen tyhjentämässä. Järjestettyyn jätehuoltoon oi kuulua joko omalla jäteastialla, usean talouden yhteisellä jäteastialla tai käyttämällä aluekeräyspistettä. Jätehuollon uosikustannukseen aikuttaa ratkaiseasti jäteastiakapasiteetin mitoitus ja mahdolliset lisäpalelut. Aluekeräyspisteessä (ml. tiekimppa) uosikustannus on kiinteä ja se on sama kaikissa yhtiön osakaskunnissa. Yhdyskuntajätehuolto on kuntien pakollinen tehtää ja kaikki sen kustannukset katetaan jätemaksuilla. Jätemaksut mitoitetaan siten, että niillä kerätään katetta myös tuleiin kustannuksiin, kuten kaatopaikan hoitoon sen käytön lopettamisen jälkeenkin. Voittoa jätemaksulla ei kerätä, eikä yhtiö jaa omistajilleen (kunnat) osinkoa. Kotitalouksien jätehuollosta peritään ns. jätetaksan mukaista jätemaksua. Koska jätemaksu määrätään suoraan jätelain ja jätetaksan nojalla ilman sopimussuhdetta maksuelolliselle, se on ns. julkisoikeudellinen maksu. Jätemaksun suuruuden määrää jatkossa jätelautakunta, jolle myös muistutukset jätemaksusta osoitetaan. Mikä jäteastian tyhjennyksessä maksaa? Jäteastioiden tyhjennyshinta muodostuu kuljetusmaksusta, jätteen käsittelymaksusta ja aronlisäerosta (23 %). Pienimmissä kotitalouden sekajäteastioissa kuljetusmaksu muodostaa yli puolet tyhjennyshinnasta. Isommissa sekajäteastioissa kuljetuksen osuus on noin kolmasosa. Jätteen käsittelymaksulla kustannetaan jätteen hyötykäyttöön ohjaamista tai asianmukaisesta loppusijoittamisesta. Loppusijoitettaan jätteen osalta altiolle maksetaan myös jäteeroa, joka sisältyy sekajätteen käsittelymaksuihin. Käsittelymaksua jäteastioiden tyhjennyshintaan sisältyy astioiden keskipainon mukaan. Pienillä astioilla käsittelymaksun osuus hinnasta on iidesosa, eli samaa luokkaa kuin aronlisäero. Isommilla astioilla käsittelymaksun osuus on noin puolet hinnasta. Keskitetysti kilpailutettuja kuljetuspaleluita Jätekukko ei omista omaa kuljetuskalustoa. Yhtiö tehtää on kilpailuttaa jätekuljetukset kuntalaisten puolesta. Toimintaalue on jaettu useaan kuljetusalueeseen ja kilpailutus tapahtuu aiheittain. Parhaillaan kunnan järjestämässä jätehuollossa urakoi neljä urakoitsijaa ja 25 puristaaa jäteautoa. Työtä tehdään kahdessa uorossa, pääasiassa arkisin. Valtakunnallista keskihintaa edullisemmin Voittoa jätemaksulla ei kerätä, eikä yhtiö jaa omistajilleen osinkoa. Jäteastioiden tyhjennyshinnat ja niihin liittyät lisäpalelut muodostuat siis keskitetyn kilpailutuksen urakkahintojen ja jätteen käsittelystä aiheutuien todellisten kustannusten perusteella. Koska jätekuljetusten urakkarajat eiät noudata kuntarajoja käytetään jätemaksuissa laskennallisia keskihintoja. Yhtiön toimialueen jätemaksut oat selästi altakunnan jätemaksuja edullisemmat, joka on pitkälti onnistuneiden kilpailutusten ja keräyserkoston logistiikan kehittymisen sekä keskitetyn käsittelyn ansiota. 5

6 uoden asiakas Helppoa ja aiatonta, kehuu puheenjohtaja Raimo Pääkkönen Vihtaniementien tiehoitokunnan jätehuoltoa. Tyytyäisyyden taustalla on iime kesänä perustettu tiehoitokunnan aluekeräyspiste eli tiekimppa. Asiakaspalelumme alitsee uosittain uoden asiakkaan, kertoo asiakaspalelun esimies Piia Moilanen Jätekukosta. Raimon alinta osui nappiin. Hän on ennakkoluulottomasti ollut edistämässä tiehoitokunnan osakkaiden jätehuollon kehittämistä ja otti rohkeasti uuden palelumme käyttöön. Tiekimpassa on alue keräyspisteen pal elut, mutta käyttä jilleen lä hemmäk si tuotuina. Toimiuuden taustalla on etenkin jätepisteen sijainti. Jäteastiat sijoitettiin niemessä sijaitsean tien alkupäähän. Näin keräyspiste on jokaisen tieosakkaan matkan arrella, kertoo Pääkkönen. Käytännössä tiekimppa on tiehoitokunnan oma aluekeräyspiste, jonka seka jäteastioiden käyttöoikeus on ain tie hoi tokunnan osakkailla ja muilla tie hoi tokunnan erikseen ni me ämillä kiin teis töillä. Käyttöoikeus lunaste taan mak samalla aluekeräyspistemaksu. Mi käli kaikki osakkaat liittyät tiekimppaan, säästetään myös tien kunnossapidossa, opastaa Moilanen. Tie kimppa perustetaan tiehoitokunnan aloitteesta. Tiehoitokunta osoittaa tiekimpalle soeltuan paikan ja huolehtii paikan perustamisesta. Jätekukko puolestaan toimittaa soitulle keräyspaikalle tarpeellisen määrän 660 litran jäteastioita ja huolehtii niiden säännöllisestä tyhjennyksestä. Aluekeräyspistemaksu /uosi Aluekeräyspisteet (ml. tiekimppa) oat kotitalouksien sekajätteille tarkoitettuja jäteastioita,joiden käyttöoikeus on ainoastaan aluekeräyspistemaksun maksaneilla. Ympäriuoden käytettää akituinen asunto 96,92 Yhden henkilön akituinen asunto 64,26 Ympäriuoden käytettää apaaajan asunto 64,26 Kesäajan käytettää apaaajan asunto ( ) 30,50 Miksi perustaisimme tiekimpan? Lähelle käyttäjiä sijoittua tiekimppa parantaa jätehuollon palelutasoa ja tarjoaa toimian jätehuoltoratkaisun myös useille apaaajan kiinteistöille. Kiinteä uosimaksu takaa ennalta tiedettään uosikustannuksen. Kiinteä uosimaksu laskutetaan suoraan käyttäjiltä. Jätekukko toimittaa jäteastiat ja astaa kapasiteetin mitoituksesta. Keskittämällä tiehoitokunnan jäsenten jätehuolto tiekimppaan ältytään turhalta tietä kuormittaalta liikennöinniltä. Raimo Pääkkönen, kuassa oikealla, palkittiin Jätekukon uoden 2010 asiakkaaksi. Raimon seurassa Jätekukon palelu ja logistiikkapäällikkö Kalle Hakala Rakentajan roskis Rakentajan roskis on helppo, edullinen ja ympäristöystäällinen tapa päästä eroon rakennustyömaalla syntyistä sekajätteistä. Viime kesänä käynnistimme uuden, ra kentajille ja remontoijille kohdistetun sekajätteen keräyspalelun, kertoo Jätekukon palelu ja logistiikkapäällikkö Kalle Hakala. Rakentajan roskis on tarkoitettu sellaisille jätteille, jotka eiät soellu hyödynnettäiksi. Toimitamme työmaalle 660 litran jäteastian, joka oidaan tyhjennyttää puristailla jäteautoilla. Keskitetysti ja riittään usein tyh jen nettä ä roskis ähentää yksit täis ten pienkuor mien ajotaretta jätekes kuk selle. Lisäksi palelu on aih tolaan uok raamiseen errattuna e dul li nen. Ros kis tyhjen netään raken tajan pyyn nös tä, tarpeen mukaan tai säännöl li ses ti. Tyhjennys tila taan asi a kas pal e lustamme soittamalla tai säh köpos titse. Rakennus tai remonttiaiheen päätyt tyä roskis poistuu käytöstä, ja kiinteis tö liittyy säännölliseen jäteastioiden tyhjennykseen. Palelu on nyt tar jolla Kuopiossa ja Siilinjärellä ja sitä laajennetaan myöhemmin myös muihin toimialueemme kuntiin, Hakala kertoo. Raksaroskis Tyhjennyshinta sisältää astiauokran. Kuopio 11 /tyhjennys Siilinjäri 11,64 /tyhjennys Astian ulkopuolella oleista ylimääräisistä säkeistä ja irtoroskista eloitetaan hinnaston mukaisesti. Kysy lisää, Jätekukon palelunumero (017)

7 biolajittelijan niksit NESTEET VIEMÄRIIN Märkä biojäte oi jäätyä pakkasilla astiaa kiinni ja estää biojäteastian tyhjentämisen. Valuta siis biojäteastiaan laitettaista ruuantähteistä nesteet huolellisesti iemäriin. Huolehdi myös keräykseen meneän biojätteen pakkaamisesta, näin keräysastia pysyy puhtaana. TALOUSPAPERIT BIOJÄTTEISIIN Käytetyt talouspaperit kannattaa laittaa biojätteisiin. Siellä ne sitoat hyin ylimääräistä kosteutta. Myös kotikompostoriin talouspaperia oi laittaa, mutta ain pieniä määriä kerrallaan. Hyä talousrätti ähentää paperin kulutusta. Katse biojätteisiin Biojätteen erilliskeräyseloite koskee Jätekukon alueella kaikkia ähintään 10 asunnon kiinteistöjä. Osa pienemmistä taloyhtiöistä on mukana biojätteen eril lis keräyksessä apaaehtoises ti. Ko ti talouksissa kerätty biojäte hyö dynne tään kompostoimalla Outo kum mun jä te a semalla. Myös omakotitalo ja kannus tetaan omatoimiseen bio jätteiden kom postointiin. Kannustimena oat a lennettu perusmaksu ja pidennet ty jä teastian tyhjennysäli. Jätekukon alueella 45 % omakotitaloista on ilmoittanut kompostoiansa biojätteet ja 90 % taloyhtiöistä kuuluu bi o jätteen erilliskeräykseen. Jäteastioiden sisältötutkimusten mukaan kotitalousjätteessä on kuitenkin lähes 20 % elintarikeperäistä biojätettä ja 5 % puutarhajätettä. Lajittelemalla biojätteet oit helposti aikuttaa ympäristöösi myönteisellä taalla. Arokkaat rainteet säilyät luonnon kiertokulussa. Joko sinä lajittelet biojätteesi? sanomalehdestä biojätepussi KUKKIEN MULLAT VAIHTOON Keäällä on aika aihtaa huonekaseille mullat. Hommasta seliää siististi, kun käyttää alustana sanomalehden aukeamaa. Käytetyt mullat ja sanomalehdet oi laittaa biojätteisiin tai kompostiin. Leitä kaksi päällekkäistä sanomalehden aukeamaa. Taita leeyssuunnassa noin 10 cm:n taite. Käännä lehti sitten nurin päin alustaa asten. 1. Taita aukeama kolmeen osaan siten, että taitteet meneät päällekkäin. 2. Sujauta päällimmäinen taite alemman sisään. Pyöräytä lehti siten, että taiteltu alareuna osoittaa ylöspäin. Käännä lehti lopuksi nurin päin alustaa asten. 3. KOMPOSTORI JÄÄSSÄ? Lämpöeristettykin kompostori oi talella jäätyä. Kompostin jäätyminen ei sinänsä ole haitallista keäällä auringon lämmittäessä komposti taas sulaa ja lähtee käyntiin. Pikaapua lämmitykseen saa täyttämällä kanisterin kuumalla edellä ja laittamalla sen kompostorin sisälle. Ethän unohda seosaineiden käyttöä aikka kompostori jäätyisikin. Taita lehti noin puoliälistä. 4. Työnnä taite ylälaidan ahiketaitoksen alle. 5. Aaa pussi ylälaidasta ja muotoile. Kapeamman pussin saat taittelemalla lehden pystysuunnassa. 6. Pihkainmäen koulun ekaluokkalaisten riemua kisan oiton jälkeen. Peruskoululaisille suunnatussa Tuikkujahdissa kerättiin ensimmäisenä uonna tuikkukuorta. Tuikkujahdissa oppilaat näkeät konkreettisesti, miten pienistäkin puroista syntyy iso irta. Tuikkujahti on peruskouluille suunnattu kilpailu, jossa kerätään tuik ku jen alumiinikuoria, opastaa Jätekukon ympäristökouluttaja Mari Haikonen. Tä nä tal ena Jätekukon alueella tuikku ja jahdattiin jo toista kertaa. Koululuo killa oli keräysaikaa tammikuun loppuun asti, eikä oittaja ollut ielä tiedossa artikkelia kirjoitettaessa. Ensimmäiseen jahtiin osallistui 27 luokkaa. Tänä talena kisassa oli mukana jo 114 luokkaa 16 kunnan alueelta, yhteensä yli oppilasta. Ensimmäisen jahdin oittajak si sel iy tyiät Karttulan Pih kain mä en e ka luok kalaiset tu loksella 280 tuikku kuor ta oppilasta kohti. Palkin nok si ah ke ruu destaan oittajaluokka sai keät ret ken Oulun tiedekeskuksen Tietomaahan. Kokonaismäärältään eniten tuikkukuoria keräsiät Siilinjären Pöljän koulun nelosluokkalaiset, peräti tuikkukuorta. Kerätyt tuikkukuoret kierrätetään takaisin teollisuuteen alumiinituotteiden raa kaaineeksi. Ensimmäisessä tuikkujahdissa lähes höyhenenkeyistä tuikkukuorista kertyi kierrätysmateriaalia yhteensä kuorta eli noin 50 kg. Tuikkujahdilla halutaan myös muistuttaa, että pieneltäkin tuntuat metallit kannattaa lajitella pienmetallikeräykseen. Tuikkujahdin idea on lähtöisin Ruotsista. Sen toi Suomessa ensimmäisenä käytäntöön jätehuoltoyhtiö Eko rosk län sirannikolta. Piek sä mä ke läi sen a si akkaamme aloitteesta mekin päätimme järjestää oman kisan. Tuikkujahdista on innostuttu koasti, joten siitä on tarkoitus tehdä uosittainen perinne, kertoo Mari Haikonen. Tuikkukuoret oat pienmetallia 7

8 Keäällä koti kuntoon Paikallista palelua jäteasemilla. Keätaurinko sulattaa pian lumet ja pal jas taa sotkut sekä romut nur kis sa. Täs tä al kaa kodeissa koa to hi na. Ke ät onkin siiouksen, piha töi den, ra ken tamisen ja remontoinnin ai kaa. Kaik keen tähän liittyy myös sellaisia jätteitä, jotka eiät kuulu kiin teistön jäteastiaan eiätkä ekopistei siin. Korjauskelottomat huone ka lut, rikkoon tuneet kodinkoneet, an hat pat jat, re montti ja rakennusjät teet, me tal liromut sekä puutarhajätteet otetaan astaan jäteasemilla ja Kuopion jätekeskuksella. Aukioloajat sekä astaanotettaat jätteet löydät oheisesta taulukosta. Toukokuun Koti Kuntoon päiinä pal elemme normaalista poiketen myös lauantaina (ks. taulukko). Lauantaina päteät samat lajitteluohjeet ja maksut kuin muinakin palelupäiinä. Pienkuormamaksu /pienkuorma Jäteasemille ja Kuopion jätekeskuksen yhteydessä oleaan Pikkukukkoon oi iedä sellaiset jätteet, jotka eiät kuulu kiinteistön jäteastiaan eiätkä ekopisteisiin. Jätteistä peritään pienkuormamaksu. Metalliromu ja kotitalouksien sähköromu otetaan astaan eloituksetta. Kuopion jätekeskus, Pikkukukko 16,00 Paikalliset jäteasemat 19,95 Pienkuorman enimmäispaino 400 kg ja tilauus enintään 3 m 3 Pienkuorma = henkilöauto + peräkärry tai pakettiauto Mihin roinat ja romppeet? Asuinkunnastasi riippumatta oit käyttää kaikkia Jätekukon toimialueen paleluita niiden irallisina aukioloaikoina. Vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) otetaan astaan eloituksetta koti ja maatalouksista. Aoinna KOKO TOIMIALUE Apteekit aukioloaikoina (ain lääkejäte) () Koti Kuntoon päiä JUANKOSKI Jäteasema (Nilsiäntie 22) to klo JUUKA Jäteasema (Jäteedenpuhdistamo, Joensuuntie 106) pe klo KAAVI Jäteasema (Harjulantie 4) Keräysauto kunnaniraston Palueella (Kaiotie 1) ke klo kuukauden toinen la klo KONNEVESI Jäteasema (Vainiontie 30) pe klo KUOPIO Jätekeskus (Kaatopaikantie 316), Pikkukukko Keräysauto linjaautoasemalla (Puutarhakatu) Keräysauto Haapaniemen Ykkösrastilla (Tehdaskatu 19) ma pe klo 7 19 ti klo ti klo toukokuussa joka la klo 9 14 Karttula Jäteasema (Huitie 10) Keräysauto ABChuoltamolla (Kuopiontie 2) la klo kuukauden kolmas la klo Riistaesi Jäteasema (Hoinmäentie 3) Keräysauto ekopisteellä (Keskustie 26) ma klo kuukauden toinen la klo Vehmersalmi Jäteasema (Lempeläntie 29) Keräysauto Seohuoltamolla (Linnatie 3) pe klo kuukauden toinen la klo 9 10 LIEKSA Jäteasema (Jäteedenpuhdistamo, Timitrantie 2) to klo MAANINKA Ei jäteasemaa Kuopion seudun työalmennussäätiö (Sinikientie 29 A) kuukauden ensimmäinen pe klo NILSIÄ Jäteasema (Mustikkatie 4) ma klo NURMES Jäteasema (Imanteen jätehuoltoalue, Kuhmontie 55) ma klo PIEKSÄMÄKI Jäteasema (Puhdistamontie 1) ST1huoltamo, Virtasalmi (Pieksämäentie 126) RAUTALAMPI Jäteasema (Talliirrantie 4) Keräysauto Nestehuoltamolla (Jyäskyläntie 12) ma klo ja ti pe klo ma pe klo 8 18 (ain öljyt ja akut) ke klo kuukauden kolmas la klo 9 10 Metalliromu Isot jäteesineet Puujäte Puutarhajäte Sähköromu (SER) Vaarallinen jäte (ongelmajäte) () la ja klo 9 14 RAUTAVAARA Jäteasema (Kirkkotie 32) ti klo SIILINJÄRVI Jäteasema (Ahmontie 5) ma klo 8 16 ja ke klo la ja klo 9 14 SUONENJOKI Jäteasema (Lammikkotie 3) ti klo ja to klo la ja klo 9 14 TERVO Jäteasema (Lohitie 3) Keräysauto ABChuoltamolla (Laituritie 2) pe klo kuukauden kolmas la klo TUUSNIEMI Jäteasema (Ylätie 1) Keräysauto Teboilhuoltamolla (Jokitie 1) ti klo kuukauden toinen la klo VALTIMO Jäteasema (kunnan arikko, Ratakatu 5) ke klo VESANTO Jäteasema (Teollisuustie 14) pe klo Koti Kuntoon päiänä kaikilla jäteasemilla myös kodin aarallisten jätteiden (ongelmajäte) astaanotto. julkinen tiedote, jaetaan kaikille kotitalouksille 8

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle SIVU 7 Lajittele jätteet hyötykäyttöön SIVU 4 Lajitteluohjeet SIVU 8 Jäteastian ja keräyspaikan kunnossapito

Lisätiedot

Hyvä tietää. Jätehuollon järjestäminen asuinkiinteistöllä

Hyvä tietää. Jätehuollon järjestäminen asuinkiinteistöllä Hyvä tietää Jätehuollon järjestäminen asuinkiinteistöllä JätekeskuS JA jäteasemat 2 Mikä on jätekukko? Jätekukko on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

19 kuntaa. Kuopion jätekeskus. Palvelut ja logistiikka. Taloushallinto. Laatu ja ympäristö. Viestintä

19 kuntaa. Kuopion jätekeskus. Palvelut ja logistiikka. Taloushallinto. Laatu ja ympäristö. Viestintä vuosikertomus 2010 2 Jätekukko Oy (31.12.2010) perustettu vuonna 2001 19 osakaskuntaa liikevaihto 14,6 milj. euroa asukasmäärä 208 700 asiakasmäärä 72 600 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 000/pvä

Lisätiedot

Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa.

Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa. VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Lapset pääsivät tutustumaan jäteautoon jätekeskuksen avoimet ovet -tapahtumassa. SISÄLTÖ 2013 TÄSSÄ VUOSIKERTOMUKSESSA Vuosi 2013 lyhyesti 6 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

SammakkoNews. Sammakkokangas Oy:n tiedotuslehti 2015. Riikinvoiman ekovoimalaitos rakenteilla Leppävirralle sivu 12. Asiakas kysyy!

SammakkoNews. Sammakkokangas Oy:n tiedotuslehti 2015. Riikinvoiman ekovoimalaitos rakenteilla Leppävirralle sivu 12. Asiakas kysyy! SammakkoNews Sammakkokangas Oy:n tiedotuslehti 2015 Mikä jätteessä maksaa? sivu 4 Asiakas kysyy! sivu 6 Riikinvoiman ekovoimalaitos rakenteilla Leppävirralle sivu 12 Jätelautakunta tiedottaa sivu 15 Satu

Lisätiedot

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5

Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen koostumukseen. Insinöörityö 17.12.2008 62 + 5 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelma Tekijä Johanna Hynynen Työn nimi Jätehuollon palvelutason vaikutukset kotitaloudessa syntyvän sekajätteen

Lisätiedot

Sähkölaitteita ja vain vähän paristoja

Sähkölaitteita ja vain vähän paristoja JULKINEN TIEDOTE Roskaviesti Kevät 2014 UUTISET JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN KYMENLAAKSON, MÄNTYHARJUN JA LAPINJÄRVEN ALUEILLA Roskapusseja tutkittiin Kouvolan seudun ammattiopiston opiskelijoita purkamassa

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2015

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2015 Savo-Pielisen jätelautakunta JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki,

Lisätiedot

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat

Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat Jätekukon asiakaslehti joka kotiin 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Poliisi-kirjailija Marko Kilpi kompostoi sekä biojätteet että kirjojensa tarinat SIVU 7 Ota

Lisätiedot

etappiaviisi lajittelu & kierrätys Teemana

etappiaviisi lajittelu & kierrätys Teemana etappiaviisi Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Lakeuden Etappi Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 1/2013 Teemana lajittelu & kierrätys SIVUt 4-9 Etapilla tyytyväisiä asiakkaita l sivu 3 Mitä kierrätettävistä

Lisätiedot

Sekajätteen energiahyötykäyttö alkanut Ylä-Savossa SIVU 5

Sekajätteen energiahyötykäyttö alkanut Ylä-Savossa SIVU 5 Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2014 Y YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Sekajätteen energiahyötykäyttö alkanut Ylä-Savossa

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu

Toimitusjohtajan katsaus Ympäristövastuu Vuosikertomus Jätekukko Oy (31.12.) perustettu vuonna 2001 18 osakaskuntaa liikevaihto 17 milj. euroa asukasmäärä 209 000 asiakasmäärä 74 100 jäteastiatyhjennyksiä 1,6 milj./vuosi, 6 400/pvä Vesanto Maaninka

Lisätiedot

Pienjäteasemat osana toimivaa jätehuoltoa SIVU 3

Pienjäteasemat osana toimivaa jätehuoltoa SIVU 3 Metsäsairila Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2014 IK - ITELLA POSTI OY JULKINEN TIEDOTE JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN Pienjäteasemat osana toimivaa jätehuoltoa SIVU 3 Jätteet lämmittämään koteja eikä

Lisätiedot

Energiansäästölamput tulee toimittaa kaupan tai jäteaseman vastaanottopisteeseen.

Energiansäästölamput tulee toimittaa kaupan tai jäteaseman vastaanottopisteeseen. JULKINEN TIEDOTE Roskaviesti Kevät 2013 JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN KYMENLAAKSON, MÄNTYHARJUN JA LAPINJÄRVEN ALUEILLA Osa kaupoista ottaa nyt vastaan energiansäästölamppuja Käytöstä poistettuja sähkölaitteita,

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

KIERRÄTTÄJÄ. Monilokerokeräys. Yli miljoonan ihmisen jätepussit. otto-keräys. pihat kuntoon. hyvä vaihtoehto omakotiasujille

KIERRÄTTÄJÄ. Monilokerokeräys. Yli miljoonan ihmisen jätepussit. otto-keräys. pihat kuntoon. hyvä vaihtoehto omakotiasujille 1 2014 Monilokerokeräys hyvä vaihtoehto omakotiasujille otto-keräys noutaa vaaralliset jätteet Yli miljoonan ihmisen jätepussit palavat kohta Vantaan voimalassa pihat kuntoon 1 Mikä ihmeen fuusio? Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015

Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Jätekukon osakaskuntien jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo,

Lisätiedot

Biojätteen erilliskeräilyn käynnistäminen

Biojätteen erilliskeräilyn käynnistäminen Biojätteen erilliskeräilyn käynnistäminen Heikki Kallunki, Pekka Björk, Teija Forsman ja Arto Ryhänen Jätekukko Oy 2004 Sisällysluettelo: Sisällysluettelo:...1 1. Yhteenveto...2 2. Johdanto...4 2.1 Yhtiön

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

Lajittelun aapinen - Ekoroskin lajittelumalli pähkinänkuoressa s. 4-5. s.6. s.8. Ekoroskin asiakaslehti Ekorosks kundtidning.

Lajittelun aapinen - Ekoroskin lajittelumalli pähkinänkuoressa s. 4-5. s.6. s.8. Ekoroskin asiakaslehti Ekorosks kundtidning. Julkinen tiedote kaikkiin kotitalouksiin 1 n 2012 Ekoroskin asiakaslehti Ekorosks kundtidning Lajittelun aapinen - Ekoroskin lajittelumalli pähkinänkuoressa s. 4-5 TÄSSÄ LEHDESSÄ: / / / LUE MILLAISIA TULEVAISUUDEN-

Lisätiedot

pilke-talo innostaa lapsia ja aikuisia. Isännöitsijä paljon vartijana. Sivulla 9 Ekopisteille tulee nyt kameravalvontaa.

pilke-talo innostaa lapsia ja aikuisia. Isännöitsijä paljon vartijana. Sivulla 9 Ekopisteille tulee nyt kameravalvontaa. Isännöitsijä paljon vartijana. Sivulla 9 Ekopisteille tulee nyt kameravalvontaa. Sivulla 12 Julkinen tiedote kaikkiin jakelupisteisiin Ranuan eläinpuiston vetonaula. takasivulla Napapiirin Residuum Oy:n

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kotka)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kotka) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kotka) LIITE 5 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

Kymenlaakson ja Lapinjärven. Jätehuoltomääräykset

Kymenlaakson ja Lapinjärven. Jätehuoltomääräykset Kymenlaakson ja Lapinjärven Jätehuoltomääräykset Sisällysluettelo Hyvä lukija Yleisiä ohjeita Jätteen synnyn ehkäisy 8 Paljonko minun tarvitsee lajitella? 8 Tuottajanvastuu 9 Keräysvälineiden värit ja

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

ROSKAVIESTI. Liity jätehuollon uutiskirjeen tilaajaksi. Vaarallisia jätteitä ja metalliromuja kerätään 1.-10.6. - aikataulut s. 7

ROSKAVIESTI. Liity jätehuollon uutiskirjeen tilaajaksi. Vaarallisia jätteitä ja metalliromuja kerätään 1.-10.6. - aikataulut s. 7 ROSKAVIESTI KEVÄT 2015 Julkinen tiedote Jaetaan kaikkiin kaikkiin kotitalouksiin Kymenlaakson, Kymenlaakson, Mäntyharjun Mäntyharjun ja Lapinjärven ja Lapinjärven alueilla alueilla Liity jätehuollon uutiskirjeen

Lisätiedot

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 -

Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - Käyntiosoite: Vestianväylä 80 - Postiosoite: PL 66, 84101 Ylivieska - Jätekeskus, Vestianväylä 80 puh. (08) 410 8700 - fax (08) 410 8740 - www.vestia.fi Sosiaalinen media: Facebook: www.facebook.com/roskasakkia

Lisätiedot

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin...

Sisältö. Jätekukko Oy (31.12.2007) Toimitusjohtajan katsaus... 3. Kuopion jätekeskus... 17. Ympäristövastuu katse biojätteisiin... Vuosikertomus 2007 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 3 Johtamisjärjestelmä... 5 Henkilökunta... 7 Vuorovaikutus ja viestintä... 9 Palveluverkostoa kehitetään... 11 Palveluverkosto keräyspisteet... 12

Lisätiedot

KIERRÄTTÄJÄ. 5 askelta RUOKAHÄVIKIN HÄVITTÄJÄISET ROSKIEN UUSI ELÄMÄ HÄVIKIN KAATAMISEEN OTTOKIERROSTEN VAIN LAJITELTUA SEKAJÄTETTÄ JÄTEVOIMALAAN

KIERRÄTTÄJÄ. 5 askelta RUOKAHÄVIKIN HÄVITTÄJÄISET ROSKIEN UUSI ELÄMÄ HÄVIKIN KAATAMISEEN OTTOKIERROSTEN VAIN LAJITELTUA SEKAJÄTETTÄ JÄTEVOIMALAAN KIERRÄTTÄJÄ Itä-Uudenmaan Jätehuolto Asiakaslehti 2015 RUOKAHÄVIKIN HÄVITTÄJÄISET 5 askelta HÄVIKIN KAATAMISEEN ROSKIEN UUSI ELÄMÄ OTTOKIERROSTEN aikataulut VAIN LAJITELTUA SEKAJÄTETTÄ JÄTEVOIMALAAN KIERRÄTTÄJÄ

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot