Jätekukon asiakaslehti joka kotiin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jätekukon asiakaslehti joka kotiin"

Transkriptio

1 Jätekukon asiakaslehti joka kotiin Helmikuu 2011 Tekniikka helpottaa jätekuljettajan arkea s. 3 Miten jätemaksu muodostuu? s. 4

2 Kaatopaikalle ekologisempia aihtoehtoja Kelirikko Kelirikkokaudella jäteauto liikkuu painorajoitetulla tiellä ain jos tienpitäjä osoittaa luan ajamiselle. Lisätietoja lehden siulla 3. Pääsiäinen Muistathan lajitella myös pääsiäisen jätteet: rairuohot multineen ja tulppaanikimput biojätteisiin, suklaamunien foliokuoret pienmetalliin, muoikotelot ja sellofaanit sekajätteisiin. Kuopion jätekeskus Jätekeskuksen pienkuormien astaanottoalue palelee toukokuussa myös lauantaisin klo Vastaanotamme myös kodin aaralliset jätteet (ongelmajätteet), eloituksetta. Erätaikamessut Kuopiohallissa Teretuloa tutustumaan erityisesti lapsiperheille suunnattuun elämysosastoomme D1718. Luassa on turmiota ja hurmiota kaikille aisteille. Jätekukko etsii aktiiisesti jätteille hyötykäyttöä Jätekukko on huolehtinut alueensa jätteiden keräyksestä ja käsittelystä lähes kymmenen uotta. Näkyimpiä muutoksia toiminnassa oat olleet keräyksen tehostaminen ja lajittelun lisääntyminen. Useimmat muutokset eiät kuitenkaan näy suoraan asiakkaille. Tällä lehdellä haluamme antaa asiakkaillemme ajantasaista tietoa jätehuollon kehityksestä sekä käytännön ratkaisuja arkipäiän toimiin. Lehti tulee ilmestymään ähintään kerran uodessa, Jätekukon toimitusjohtaja Arto Ryhänen kertoo. Jätehuollon järjestäminen on kuntien lakisääteinen elollisuus, joka määritellään jätelaissa. Varaudumme siihen, että lainsäädäntö tulee rajoittamaan loppusijoitettaan jätteen määriä tai jopa kieltämään eloperäisen jätteen loppusijoituksen. Jo nyt jätteiden loppusijoitus jätekeskuksen penkkaan on meille iimeisin aihtoehto. Etsimme aktiiisesti keinoja ohjata entistä suurempi osa jätteistä hyödynnettääksi, kertoo Jätekukon toimitusjohtaja Arto Ryhänen Yhteistyöllä isoja inestointeja Jätekukko reilun asukkaan asiakaspohjallaan on alalla keskikokoinen toimija. Suuret inestoinnit aatiat laajempaa yhteistyötä ItäSuomen toimijoiden kesken. Meillä on ongelmana, ettei ItäSuomessa ole jäteperäiselle polttoaineelle polttopaikkaa. Olemme uodesta 2009 asti koeluonteisesti jalostaneet sekajätteestä jätepolttoainetta. Viime uonna puolet sekajätteestä meni penkkaan ja puolet kuljetettiin EteläSuomen oimaloille. Halustamme huolimatta emme saa toimitettua kaikkea sekajätettä energiakäyttöön, selittää Ryhänen iitaten markkinatilanteeseen. Pitkät etäisyydet nostaat jätteen hintaa energiaaihto eh tona. ItäSuomessa onkin tekeillä selitys jätettä poltta an oima lan perustamisesta. Voima la aatii noin 0,5 miljoonan asukkaan jätteet toi miakseen taloudellisesti tehokkaasti. Ryhäsen mukaan tarkoituksena on hyödyntää koko sekajäte. Biojätteestä energiaa ja rainteita Tällä hetkellä Jätekukon alueelta kerättää biojäte kompostoidaan Outokummussa. Ryhäsen mukaan Suomessa ollaan menossa siihen, että biojätteestä tuotetaan ensin energiaa ja sitten hyödynnetään rainteet multana. Fosfori on erittäin tärkeä rainne, joka on loppumassa maapallolta. On edesastuutonta polttaa energiaksi arokkaat rainteet. Onkin tärkeää kerätä biojäte erikseen ja palauttaa rainteet luonnon kiertokulkuun. Taoitteemme on kehittää biojätteen lajittelumahdollisuuksia myös omakotitaloalueilla ja pienissä taloyhtiöissä, joissa ei ielä tällä hetkellä eloiteta biojätteitä erittelemään. Valmistaudumme biojätteen lajittelumääräyksien tiukentumiseen, selittää Ryhänen. Jätekukko oli mukana myös hankkeessa, jossa tarkasteltiin yhtiön biojätteiden käsittelyyn soeltuan biokaasulaitoksen sijaintiaihtoehtoja. Hankkeen jatkosta ei ole ielä tehty päätöksiä. Olemme tehneet jätteen energiakäytön lisäämiseksi paljon selitystyötä, jonka pohjalta on hyä lähteä kehittämään toimintaamme, toteaa tyytyäinen Ryhänen yhtiön tuleista suunnitelmista. Teksti: Viestitär Ky / Mari Saarelainen Biopussijakelu Biohajoaat kuuden litran pussit postitetaan koteihin toukokuun lopulla. Jakelu koskee asuinkiinteistöjä, jotka oat mukana biojätteen erilliskeräyksessä. Kuopiossa ei jakelua. Lue lisää siulta 7. Koti Kuntoon päiä Laitetaan koti kuntoon lauantaina 28.5., jolloin kaikki Jätekukon toimialueen jäteasemat sekä Kuopion jätekeskus oat aoinna. Lisätiedot aikatauluineen löydät lehden siulta 8. Sisältö Keäällä tapahtuu s. 2 Kaatopaikalle ekologisempia aihtoehtoja s. 2 Hannu iihtyy työssään s. 3 Astiakalusto paranee s. 3 Palelut & hinnat 2011 s. 4 Tiekimppa tykättyä palelua s. 6 Rakentajan roskis s. 6 Katse biojätteisiin s. 7 Tuikkujahti s. 7 Keäällä koti kuntoon s. 8 Mihin roinat ja romppeet? s. 8 Siisti juttu! on Jätekukko Oy:n asiakaslehti Painos kpl Ulkoasu ja taitto Mainostoimisto Ad Kiii Oy Jätekukko Palelunumero (017)

3 Hannu Ajotietokoneesta Hannu Väänänen näkee työlistalla oleat tyhjennyskohteet. iihtyy työssään Jätteiden lajittelu ja jätehuoltomääräykset oat parantaneet kuskien työiihtyyyttä sekä työn turallisuutta. Hannu Väänänen on ajanut jäteautoa yli 20 uotta ja iihtyy yhä työssään. Nykyisen työnantajansa, Puijon Kiinteistöhuollon, paleluksessa hän on ollut jo uodesta Puijon Kiinteistöhuolto on yksi Jätekukon kilpailuttamia kuljetuksia ajaista yrityksistä. Jätteiden keräyksen ja kierrätyksen kehittyminen näkyy kuljettajien työs sä. Pyö rälliset as tiat oat helpottaneet työtä koasti. Ennen joutui nostelemaan hyinkin paina ia säk kejä, kertoo Väänänen. Säk kejä nostaessa saattoi tulla pistohaaoja, kun jätteissä oli rikkonaista lasia tai muuta teräää. Nykyisissä kipattaissa muoiastioissa aaraa ei ole, Väänänen sanoo. Nykyisin pyörälliset jäteastiat siirretään auton iereen, jossa ne kipataan koneellisesti sisään. Tekniikka helpottaa Kerran minä pyörin talon ihaisen koiran kanssa jäteastiaa ympäri. Väänänen kuljettaa pakkaria eli pakkaaaa jäteautoa. Autoissakin työturallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Nykyisten jäteautojen takakuormauslaitteen pu ristus loppuu automaattisesti käden ir ro tessa i ul ta, jo ten työn te ki jä ei oi joutua puristukseen. Myös jäte autojen toi min ta ar muus ja ajo mu kauus on Väänä sen mukaan parantunut huomattaasti. Lisäksi autot oat hiljaisempia ja taloudellisempia. Jäteautoista on GPRS yhteys ajoopastinpalelimeen, joka on osa Jätekukon kuljetuksenhallintajärjestelmää. Ajotietokoneesta kuljettaja näkee kerättäät pisteet ja karttapohjat. Tietokoneeseen oi myös tallen taa suo sikkireitit. Kuskien aihtuessa on tallennetuista reiteistä apua, kun uusi kuljettaja näkee miten akiokuski on reittiä ajanut. Siitä on hyötyä etenkin talella, kun aiempi kuljettaja on huomioinut hankalat kohdat. Lähellä asiakasta Ajotietokoneelle kuitataan tyhjennykset ja siitä ne pystytään Jätekukon asiakaspalelussa tarkistamaan. Jos astia jää tyhjentämättä, kirjataan syy tietokoneeseen. Kerran minä pyörin talon ihaisen koiran kanssa jäteastiaa ympäri. Onneksi silloin isäntä huomasi tilanteen ja sai kutsuttua koiran pois, muistelee Väänänen aikaa jolloin jäteastiat oliat usein pihan perällä. Usein asukkaat haluaat aih taa muuta man sanan kuljettajan kanssa ja kyseleät jätehuoltoon liit ty iä neuoja. Kuskina olen jätehuollossa asiakasta lähellä ja mielelläni hyät huomenet toiotan. Kun kierrätyksen ja jätteiden käsittelyn merkitys on herätty huomaamaan, on meidänkin työn arostus noussut. Teksti: Viestitär Ky / Mari Saarelainen astiakalusto paranee Jäteasemanhoitaja Toio Kettunen aihtaa uuden astian rikkoontuneen tilalle. muista nämä Kuopiossa ja uoden 2011 alusta myös Siilinjärellä on otettu käyttöön asiakkaille eloitukseton jäteastiapalelu. Kaikki säännöllisessä tyhjennyksessä oleat kotitalouksien ja julkisen hallinnon jäteastiat ( l) hankkii keskitetysti Jätekukko. Tuottajayhteisöjen järjest ämää paperinkeräystä palelu ei koske. Käytännössä palelu tarkoittaa, että rikkoontuneet astiat korataan yhtiön hankkimilla jäteastioilla, kertoo Toio Kettunen Jätekukolta. Vaihto tehdään siinä aiheessa, kun astian kunto haittaa sen tyhjen nystä tai käyttöä. Myös uudet kiin teistöt saaat meiltä jäteastiat. Palelua tullaan laajentamaan muihinkin Jätekukon alueen kuntiin. 3 HIEKOITUS Jäteautolla joudutaan pysähtymään liukkaillakin keleillä paikkoihin, joissa tie tai jäteastian siirtoäylä iettää alaspäin. Helpota kuljettajan työtä, muista hiekoitus. LUMITYÖT Jätteenkuljettaja tekee työtään silloinkin, kun lunta tupruttaa. Huolehdithan lumitöistä kulku ja ajoäylillä sekä jäteastian ympärillä. KELIRIKKO Kelirikon aikaiset painorajoitukset aikuttaat jätekuljetuksiin, erityisesti yksityisteillä. Painorajoitukset koskeat jäteautoja, ellei toisin ole kirjallisesti soittu. Kelirikkokaudella jäteastia kannattaa siirtää toiseen paikkaan, ettei painorajoitetulle tielle ole taretta ajaa. Ilmoitathan paikan aihdosta Jätekukolle, jotta tieto älittyy myös jäteautoon. Ellei astian paikkaa oida muuttaa, eikä painorajoitustielle ole lupa ajaa, jää astia tyhjentämättä.

4 Palelut ja hinnat 2011 Ilmoita asiakastietojen muutokset Jätekukon palelunumeroon (017) Perusmaksu /asuinhuoneisto/uosi Juankoski Kaai Lieksa Maaninka Nilsiä Rautaaara Tuusniemi Valtimo Asuinhuoneisto Asuinhuoneisto biojäte lajitellaan Vapaaajan asunto 25,88 14,23 8,72 Suonenjoki 27,48 15,83 9,40 Rautalampi Tero Vesanto 28,34 16,69 9,95 Konneesi 28,46 16,81 10,01 Kuopio 29,45 17,80 10,50 Pieksämäki 30,31 18,66 10,93 Juuka 32,89 21,24 12,23 Siilinjäri 34,13 22,48 12,85 Nurmes 41,87 30,22 16,72 Edellyttää biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia, josta on tehty kompostointiilmoitus Jätekukolle ähintään kuukautta ennen laskutusta. Perusmaksulla eloituksettomat palelut Jätekukko on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtää on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluat jätehuollon palelutehtäät osakaskuntiensa puolesta. Kattaaan paleluerkostoon kuuluat keskitetysti kilpailutetut jätekuljetuspalelut, paikallisesti paleleat jäteasemat ja Kuopion jätekeskus. Verkostoa täydentäät kotitalouksien käyttöön tarkoitetut eko ja ongelmajätepisteet sekä jätehuollon paleluneuonta. Kaikista asumiskäyttökunnossa oleista kiinteistöistä maksetaan perusmaksua. Perusmaksulla kustannetaan kotitalouksien käytössä olean paleluerkoston kustannuksia (ongelmajätehuolto, ekopisteerkosto, jäteasemat, jäteneuonta ja alistus). Perusmaksu aihtelee kunnittain riippuen kunnan määräämän kuntaosan suuruudesta. Kuntaosalla kunnat rahoittaat jätehuollon järjestämistehtäistä kunnalle aiheutuia kustannuksia, kuten anhojen kaatopaikkojen ja jätelautakunnan kustannuksia. Kodin aaralliset jätteet turallisesti talteen Ekopisteet koti Jokaisessa Jätekukon osakaskunnassa on ähintään yksi aarallisten jätteiden (ongelmajäte) astaanottopaikka. Keräys tapahtuu joko jäteasemalla tai kiertäään keräysautoon. Lisäksi apteekit toimiat kotitalouksien lääkejätteiden astaanottopisteinä. Keräyspalelu katetaan perusmaksuilla. talouksien käytössä Ekopisteistä löydät kohteesta riippuen keräysastiat kotitalouksien pienmetallille, keräyslasille, keräyskartongille, pahille ja paperille. Kun hyötyjätteet on kotona lajiteltu almiiksi, on ekopisteellä käynti sujuaa. Tämäkin palelu katetaan perusmaksuilla. Ongelmajätteiksi luokitellut jätteet astaanotetaan yksityisiltä henkilöiltä eloituksetta, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. Isot taloyhtiöt oiat ottaa eloituksetta käyttöön keräyspalelun pienmetallille ja keräyslasille taloyhtiön jätekatokseen. Jätelautakunta Toiminta käynnistyi Jätekukko huolehtii jätehuollon palelutehtäistä, jätelautakunta huolehtii kunnille lainsäädännön nojalla kuuluista jätehuollon järjestämiseen liittyistä iranomaistehtäistä. Jätekukon osakaskuntien alueellinen jätelautakunta aloitti toimintansa uoden 2011 alussa. Jätelautakunta hoitaa kaikkien Jätekukon toimialueen 18 kunnan jätehuollon iranomaistehtäät, jotka aikaisemmin hoidettiin kussakin jäsenkunnassa. Lautakunnan taoitteena on tehostaa ja selkeyttää iranomaistehtäien hoitoa sekä armistaa kuntalaisten kannalta yhdenmukainen ja toimia päätöksenteko. Jätelautakunnan isäntäkunta on Kuopio ja lautakuntaan kuuluu 11 jäsentä. Lautakunta on osa Kuopion hallintoa, mutta se hoitaa iranomaistehtäät isäntäkunnasta riippumatta. Kunnat astaaat edelleen jätehuollon alonnasta. Jätelautakunnan tehtäiä: ahistaa jätetaksan ja määrää jätemaksut käsittelee jätemaksuja koskeat muistutukset hyäksyy jätehuoltomääräykset tekee päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta päättää järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyistä aluerajauksista päättää jätehuollon palelutasosta Alueellinen jätelautakunta PL 1097, KUOPIO P. (017)

5 Voit testata kiinteistösi jätehuollon toimiuutta seuraailla kysymyksillä. Onko jäteastia ehjä? Onko jäteastiassa hyin toimiat pyörät? Onko jäteastiassa tartuntakahat, joista sitä on helppo liikutella? Onko jäteastian siirtoäylä tasainen, kantaa ja koapintainen? Pääseekö jäteauto ähintään 10 metrin etäisyydelle astiasta? Oatko jätteiden keräyspaikan ja siirtoäylien lumityöt ja hiekoitukset kunnossa? Onko jäteastia enintään 10 metrin etäisyydellä tonttiliittymästä (omakotitalot)? Onko jäteastian kansi aina suljettaissa? Toimiuus kasaa, mitä enemmän kylläastauksia saat. Jäteastioiden tyhjennyshinnat sis. al. 23 % /tyhjennys Sekajäte astia 140 l astia 240 l astia 360 l astia 660 l astia 660 l, seuraaat irtojäte m 3 (min. 0,3 m 3 ) lisäsäkki alle 200 l Biojäte astia max 240 l pussi max 20 l (ain Lieksa) Pahi rullakko irtopahi m 3 (min. 0,3 m 3 ) Keräyskartonki Kuopio Siilinjäri Muut kunnat 3,37 4,11 4,99 6,88 6,41 22,14 3,81 4,01 4,75 5,63 7,52 6,91 23,99 4,45 4,78 5,52 6,41 8,29 7,54 23,99 5,23 8,59 10,22 10,22 5,51 3,69 7,63 7,90 12,62 7,90 12,62 astia max 800 l 3,69 7,90 7,90 Keräyslasi astia max 660 l asuinkiinteistöt Pienmetalli astia max 660 l asuinkiinteistöt 6,15 eloituksetta 6,15 eloituksetta 8,43 eloituksetta 8,43 eloituksetta 8,43 eloituksetta 8,43 eloituksetta edellyttää sopimista yhtiön kanssa (aatimuksena soeltuuus keräyslogistiikkaan, riittää kertymä ja jätekatos) Juankoski, Juuka, Kaai, Konneesi, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautaaara, Suonenjoki, Tero, Tuusniemi, Valtimo, Vesanto. Järjestetty jätehuolto yhdessä siistimpää Mikäli iikolle osuu arkipyhä, oi jäteastian tyhjennys siirtyä 1 2 päiää eteen tai taaksepäin, myös iikonlopulle. Jäteastia kannattaa pitää pysyästi paikassa, josta jäteauto käy sen tyhjentämässä. Järjestettyyn jätehuoltoon oi kuulua joko omalla jäteastialla, usean talouden yhteisellä jäteastialla tai käyttämällä aluekeräyspistettä. Jätehuollon uosikustannukseen aikuttaa ratkaiseasti jäteastiakapasiteetin mitoitus ja mahdolliset lisäpalelut. Aluekeräyspisteessä (ml. tiekimppa) uosikustannus on kiinteä ja se on sama kaikissa yhtiön osakaskunnissa. Yhdyskuntajätehuolto on kuntien pakollinen tehtää ja kaikki sen kustannukset katetaan jätemaksuilla. Jätemaksut mitoitetaan siten, että niillä kerätään katetta myös tuleiin kustannuksiin, kuten kaatopaikan hoitoon sen käytön lopettamisen jälkeenkin. Voittoa jätemaksulla ei kerätä, eikä yhtiö jaa omistajilleen (kunnat) osinkoa. Kotitalouksien jätehuollosta peritään ns. jätetaksan mukaista jätemaksua. Koska jätemaksu määrätään suoraan jätelain ja jätetaksan nojalla ilman sopimussuhdetta maksuelolliselle, se on ns. julkisoikeudellinen maksu. Jätemaksun suuruuden määrää jatkossa jätelautakunta, jolle myös muistutukset jätemaksusta osoitetaan. Mikä jäteastian tyhjennyksessä maksaa? Jäteastioiden tyhjennyshinta muodostuu kuljetusmaksusta, jätteen käsittelymaksusta ja aronlisäerosta (23 %). Pienimmissä kotitalouden sekajäteastioissa kuljetusmaksu muodostaa yli puolet tyhjennyshinnasta. Isommissa sekajäteastioissa kuljetuksen osuus on noin kolmasosa. Jätteen käsittelymaksulla kustannetaan jätteen hyötykäyttöön ohjaamista tai asianmukaisesta loppusijoittamisesta. Loppusijoitettaan jätteen osalta altiolle maksetaan myös jäteeroa, joka sisältyy sekajätteen käsittelymaksuihin. Käsittelymaksua jäteastioiden tyhjennyshintaan sisältyy astioiden keskipainon mukaan. Pienillä astioilla käsittelymaksun osuus hinnasta on iidesosa, eli samaa luokkaa kuin aronlisäero. Isommilla astioilla käsittelymaksun osuus on noin puolet hinnasta. Keskitetysti kilpailutettuja kuljetuspaleluita Jätekukko ei omista omaa kuljetuskalustoa. Yhtiö tehtää on kilpailuttaa jätekuljetukset kuntalaisten puolesta. Toimintaalue on jaettu useaan kuljetusalueeseen ja kilpailutus tapahtuu aiheittain. Parhaillaan kunnan järjestämässä jätehuollossa urakoi neljä urakoitsijaa ja 25 puristaaa jäteautoa. Työtä tehdään kahdessa uorossa, pääasiassa arkisin. Valtakunnallista keskihintaa edullisemmin Voittoa jätemaksulla ei kerätä, eikä yhtiö jaa omistajilleen osinkoa. Jäteastioiden tyhjennyshinnat ja niihin liittyät lisäpalelut muodostuat siis keskitetyn kilpailutuksen urakkahintojen ja jätteen käsittelystä aiheutuien todellisten kustannusten perusteella. Koska jätekuljetusten urakkarajat eiät noudata kuntarajoja käytetään jätemaksuissa laskennallisia keskihintoja. Yhtiön toimialueen jätemaksut oat selästi altakunnan jätemaksuja edullisemmat, joka on pitkälti onnistuneiden kilpailutusten ja keräyserkoston logistiikan kehittymisen sekä keskitetyn käsittelyn ansiota. 5

6 uoden asiakas Helppoa ja aiatonta, kehuu puheenjohtaja Raimo Pääkkönen Vihtaniementien tiehoitokunnan jätehuoltoa. Tyytyäisyyden taustalla on iime kesänä perustettu tiehoitokunnan aluekeräyspiste eli tiekimppa. Asiakaspalelumme alitsee uosittain uoden asiakkaan, kertoo asiakaspalelun esimies Piia Moilanen Jätekukosta. Raimon alinta osui nappiin. Hän on ennakkoluulottomasti ollut edistämässä tiehoitokunnan osakkaiden jätehuollon kehittämistä ja otti rohkeasti uuden palelumme käyttöön. Tiekimpassa on alue keräyspisteen pal elut, mutta käyttä jilleen lä hemmäk si tuotuina. Toimiuuden taustalla on etenkin jätepisteen sijainti. Jäteastiat sijoitettiin niemessä sijaitsean tien alkupäähän. Näin keräyspiste on jokaisen tieosakkaan matkan arrella, kertoo Pääkkönen. Käytännössä tiekimppa on tiehoitokunnan oma aluekeräyspiste, jonka seka jäteastioiden käyttöoikeus on ain tie hoi tokunnan osakkailla ja muilla tie hoi tokunnan erikseen ni me ämillä kiin teis töillä. Käyttöoikeus lunaste taan mak samalla aluekeräyspistemaksu. Mi käli kaikki osakkaat liittyät tiekimppaan, säästetään myös tien kunnossapidossa, opastaa Moilanen. Tie kimppa perustetaan tiehoitokunnan aloitteesta. Tiehoitokunta osoittaa tiekimpalle soeltuan paikan ja huolehtii paikan perustamisesta. Jätekukko puolestaan toimittaa soitulle keräyspaikalle tarpeellisen määrän 660 litran jäteastioita ja huolehtii niiden säännöllisestä tyhjennyksestä. Aluekeräyspistemaksu /uosi Aluekeräyspisteet (ml. tiekimppa) oat kotitalouksien sekajätteille tarkoitettuja jäteastioita,joiden käyttöoikeus on ainoastaan aluekeräyspistemaksun maksaneilla. Ympäriuoden käytettää akituinen asunto 96,92 Yhden henkilön akituinen asunto 64,26 Ympäriuoden käytettää apaaajan asunto 64,26 Kesäajan käytettää apaaajan asunto ( ) 30,50 Miksi perustaisimme tiekimpan? Lähelle käyttäjiä sijoittua tiekimppa parantaa jätehuollon palelutasoa ja tarjoaa toimian jätehuoltoratkaisun myös useille apaaajan kiinteistöille. Kiinteä uosimaksu takaa ennalta tiedettään uosikustannuksen. Kiinteä uosimaksu laskutetaan suoraan käyttäjiltä. Jätekukko toimittaa jäteastiat ja astaa kapasiteetin mitoituksesta. Keskittämällä tiehoitokunnan jäsenten jätehuolto tiekimppaan ältytään turhalta tietä kuormittaalta liikennöinniltä. Raimo Pääkkönen, kuassa oikealla, palkittiin Jätekukon uoden 2010 asiakkaaksi. Raimon seurassa Jätekukon palelu ja logistiikkapäällikkö Kalle Hakala Rakentajan roskis Rakentajan roskis on helppo, edullinen ja ympäristöystäällinen tapa päästä eroon rakennustyömaalla syntyistä sekajätteistä. Viime kesänä käynnistimme uuden, ra kentajille ja remontoijille kohdistetun sekajätteen keräyspalelun, kertoo Jätekukon palelu ja logistiikkapäällikkö Kalle Hakala. Rakentajan roskis on tarkoitettu sellaisille jätteille, jotka eiät soellu hyödynnettäiksi. Toimitamme työmaalle 660 litran jäteastian, joka oidaan tyhjennyttää puristailla jäteautoilla. Keskitetysti ja riittään usein tyh jen nettä ä roskis ähentää yksit täis ten pienkuor mien ajotaretta jätekes kuk selle. Lisäksi palelu on aih tolaan uok raamiseen errattuna e dul li nen. Ros kis tyhjen netään raken tajan pyyn nös tä, tarpeen mukaan tai säännöl li ses ti. Tyhjennys tila taan asi a kas pal e lustamme soittamalla tai säh köpos titse. Rakennus tai remonttiaiheen päätyt tyä roskis poistuu käytöstä, ja kiinteis tö liittyy säännölliseen jäteastioiden tyhjennykseen. Palelu on nyt tar jolla Kuopiossa ja Siilinjärellä ja sitä laajennetaan myöhemmin myös muihin toimialueemme kuntiin, Hakala kertoo. Raksaroskis Tyhjennyshinta sisältää astiauokran. Kuopio 11 /tyhjennys Siilinjäri 11,64 /tyhjennys Astian ulkopuolella oleista ylimääräisistä säkeistä ja irtoroskista eloitetaan hinnaston mukaisesti. Kysy lisää, Jätekukon palelunumero (017)

7 biolajittelijan niksit NESTEET VIEMÄRIIN Märkä biojäte oi jäätyä pakkasilla astiaa kiinni ja estää biojäteastian tyhjentämisen. Valuta siis biojäteastiaan laitettaista ruuantähteistä nesteet huolellisesti iemäriin. Huolehdi myös keräykseen meneän biojätteen pakkaamisesta, näin keräysastia pysyy puhtaana. TALOUSPAPERIT BIOJÄTTEISIIN Käytetyt talouspaperit kannattaa laittaa biojätteisiin. Siellä ne sitoat hyin ylimääräistä kosteutta. Myös kotikompostoriin talouspaperia oi laittaa, mutta ain pieniä määriä kerrallaan. Hyä talousrätti ähentää paperin kulutusta. Katse biojätteisiin Biojätteen erilliskeräyseloite koskee Jätekukon alueella kaikkia ähintään 10 asunnon kiinteistöjä. Osa pienemmistä taloyhtiöistä on mukana biojätteen eril lis keräyksessä apaaehtoises ti. Ko ti talouksissa kerätty biojäte hyö dynne tään kompostoimalla Outo kum mun jä te a semalla. Myös omakotitalo ja kannus tetaan omatoimiseen bio jätteiden kom postointiin. Kannustimena oat a lennettu perusmaksu ja pidennet ty jä teastian tyhjennysäli. Jätekukon alueella 45 % omakotitaloista on ilmoittanut kompostoiansa biojätteet ja 90 % taloyhtiöistä kuuluu bi o jätteen erilliskeräykseen. Jäteastioiden sisältötutkimusten mukaan kotitalousjätteessä on kuitenkin lähes 20 % elintarikeperäistä biojätettä ja 5 % puutarhajätettä. Lajittelemalla biojätteet oit helposti aikuttaa ympäristöösi myönteisellä taalla. Arokkaat rainteet säilyät luonnon kiertokulussa. Joko sinä lajittelet biojätteesi? sanomalehdestä biojätepussi KUKKIEN MULLAT VAIHTOON Keäällä on aika aihtaa huonekaseille mullat. Hommasta seliää siististi, kun käyttää alustana sanomalehden aukeamaa. Käytetyt mullat ja sanomalehdet oi laittaa biojätteisiin tai kompostiin. Leitä kaksi päällekkäistä sanomalehden aukeamaa. Taita leeyssuunnassa noin 10 cm:n taite. Käännä lehti sitten nurin päin alustaa asten. 1. Taita aukeama kolmeen osaan siten, että taitteet meneät päällekkäin. 2. Sujauta päällimmäinen taite alemman sisään. Pyöräytä lehti siten, että taiteltu alareuna osoittaa ylöspäin. Käännä lehti lopuksi nurin päin alustaa asten. 3. KOMPOSTORI JÄÄSSÄ? Lämpöeristettykin kompostori oi talella jäätyä. Kompostin jäätyminen ei sinänsä ole haitallista keäällä auringon lämmittäessä komposti taas sulaa ja lähtee käyntiin. Pikaapua lämmitykseen saa täyttämällä kanisterin kuumalla edellä ja laittamalla sen kompostorin sisälle. Ethän unohda seosaineiden käyttöä aikka kompostori jäätyisikin. Taita lehti noin puoliälistä. 4. Työnnä taite ylälaidan ahiketaitoksen alle. 5. Aaa pussi ylälaidasta ja muotoile. Kapeamman pussin saat taittelemalla lehden pystysuunnassa. 6. Pihkainmäen koulun ekaluokkalaisten riemua kisan oiton jälkeen. Peruskoululaisille suunnatussa Tuikkujahdissa kerättiin ensimmäisenä uonna tuikkukuorta. Tuikkujahdissa oppilaat näkeät konkreettisesti, miten pienistäkin puroista syntyy iso irta. Tuikkujahti on peruskouluille suunnattu kilpailu, jossa kerätään tuik ku jen alumiinikuoria, opastaa Jätekukon ympäristökouluttaja Mari Haikonen. Tä nä tal ena Jätekukon alueella tuikku ja jahdattiin jo toista kertaa. Koululuo killa oli keräysaikaa tammikuun loppuun asti, eikä oittaja ollut ielä tiedossa artikkelia kirjoitettaessa. Ensimmäiseen jahtiin osallistui 27 luokkaa. Tänä talena kisassa oli mukana jo 114 luokkaa 16 kunnan alueelta, yhteensä yli oppilasta. Ensimmäisen jahdin oittajak si sel iy tyiät Karttulan Pih kain mä en e ka luok kalaiset tu loksella 280 tuikku kuor ta oppilasta kohti. Palkin nok si ah ke ruu destaan oittajaluokka sai keät ret ken Oulun tiedekeskuksen Tietomaahan. Kokonaismäärältään eniten tuikkukuoria keräsiät Siilinjären Pöljän koulun nelosluokkalaiset, peräti tuikkukuorta. Kerätyt tuikkukuoret kierrätetään takaisin teollisuuteen alumiinituotteiden raa kaaineeksi. Ensimmäisessä tuikkujahdissa lähes höyhenenkeyistä tuikkukuorista kertyi kierrätysmateriaalia yhteensä kuorta eli noin 50 kg. Tuikkujahdilla halutaan myös muistuttaa, että pieneltäkin tuntuat metallit kannattaa lajitella pienmetallikeräykseen. Tuikkujahdin idea on lähtöisin Ruotsista. Sen toi Suomessa ensimmäisenä käytäntöön jätehuoltoyhtiö Eko rosk län sirannikolta. Piek sä mä ke läi sen a si akkaamme aloitteesta mekin päätimme järjestää oman kisan. Tuikkujahdista on innostuttu koasti, joten siitä on tarkoitus tehdä uosittainen perinne, kertoo Mari Haikonen. Tuikkukuoret oat pienmetallia 7

8 Keäällä koti kuntoon Paikallista palelua jäteasemilla. Keätaurinko sulattaa pian lumet ja pal jas taa sotkut sekä romut nur kis sa. Täs tä al kaa kodeissa koa to hi na. Ke ät onkin siiouksen, piha töi den, ra ken tamisen ja remontoinnin ai kaa. Kaik keen tähän liittyy myös sellaisia jätteitä, jotka eiät kuulu kiin teistön jäteastiaan eiätkä ekopistei siin. Korjauskelottomat huone ka lut, rikkoon tuneet kodinkoneet, an hat pat jat, re montti ja rakennusjät teet, me tal liromut sekä puutarhajätteet otetaan astaan jäteasemilla ja Kuopion jätekeskuksella. Aukioloajat sekä astaanotettaat jätteet löydät oheisesta taulukosta. Toukokuun Koti Kuntoon päiinä pal elemme normaalista poiketen myös lauantaina (ks. taulukko). Lauantaina päteät samat lajitteluohjeet ja maksut kuin muinakin palelupäiinä. Pienkuormamaksu /pienkuorma Jäteasemille ja Kuopion jätekeskuksen yhteydessä oleaan Pikkukukkoon oi iedä sellaiset jätteet, jotka eiät kuulu kiinteistön jäteastiaan eiätkä ekopisteisiin. Jätteistä peritään pienkuormamaksu. Metalliromu ja kotitalouksien sähköromu otetaan astaan eloituksetta. Kuopion jätekeskus, Pikkukukko 16,00 Paikalliset jäteasemat 19,95 Pienkuorman enimmäispaino 400 kg ja tilauus enintään 3 m 3 Pienkuorma = henkilöauto + peräkärry tai pakettiauto Mihin roinat ja romppeet? Asuinkunnastasi riippumatta oit käyttää kaikkia Jätekukon toimialueen paleluita niiden irallisina aukioloaikoina. Vaaralliset jätteet (ongelmajätteet) otetaan astaan eloituksetta koti ja maatalouksista. Aoinna KOKO TOIMIALUE Apteekit aukioloaikoina (ain lääkejäte) () Koti Kuntoon päiä JUANKOSKI Jäteasema (Nilsiäntie 22) to klo JUUKA Jäteasema (Jäteedenpuhdistamo, Joensuuntie 106) pe klo KAAVI Jäteasema (Harjulantie 4) Keräysauto kunnaniraston Palueella (Kaiotie 1) ke klo kuukauden toinen la klo KONNEVESI Jäteasema (Vainiontie 30) pe klo KUOPIO Jätekeskus (Kaatopaikantie 316), Pikkukukko Keräysauto linjaautoasemalla (Puutarhakatu) Keräysauto Haapaniemen Ykkösrastilla (Tehdaskatu 19) ma pe klo 7 19 ti klo ti klo toukokuussa joka la klo 9 14 Karttula Jäteasema (Huitie 10) Keräysauto ABChuoltamolla (Kuopiontie 2) la klo kuukauden kolmas la klo Riistaesi Jäteasema (Hoinmäentie 3) Keräysauto ekopisteellä (Keskustie 26) ma klo kuukauden toinen la klo Vehmersalmi Jäteasema (Lempeläntie 29) Keräysauto Seohuoltamolla (Linnatie 3) pe klo kuukauden toinen la klo 9 10 LIEKSA Jäteasema (Jäteedenpuhdistamo, Timitrantie 2) to klo MAANINKA Ei jäteasemaa Kuopion seudun työalmennussäätiö (Sinikientie 29 A) kuukauden ensimmäinen pe klo NILSIÄ Jäteasema (Mustikkatie 4) ma klo NURMES Jäteasema (Imanteen jätehuoltoalue, Kuhmontie 55) ma klo PIEKSÄMÄKI Jäteasema (Puhdistamontie 1) ST1huoltamo, Virtasalmi (Pieksämäentie 126) RAUTALAMPI Jäteasema (Talliirrantie 4) Keräysauto Nestehuoltamolla (Jyäskyläntie 12) ma klo ja ti pe klo ma pe klo 8 18 (ain öljyt ja akut) ke klo kuukauden kolmas la klo 9 10 Metalliromu Isot jäteesineet Puujäte Puutarhajäte Sähköromu (SER) Vaarallinen jäte (ongelmajäte) () la ja klo 9 14 RAUTAVAARA Jäteasema (Kirkkotie 32) ti klo SIILINJÄRVI Jäteasema (Ahmontie 5) ma klo 8 16 ja ke klo la ja klo 9 14 SUONENJOKI Jäteasema (Lammikkotie 3) ti klo ja to klo la ja klo 9 14 TERVO Jäteasema (Lohitie 3) Keräysauto ABChuoltamolla (Laituritie 2) pe klo kuukauden kolmas la klo TUUSNIEMI Jäteasema (Ylätie 1) Keräysauto Teboilhuoltamolla (Jokitie 1) ti klo kuukauden toinen la klo VALTIMO Jäteasema (kunnan arikko, Ratakatu 5) ke klo VESANTO Jäteasema (Teollisuustie 14) pe klo Koti Kuntoon päiänä kaikilla jäteasemilla myös kodin aarallisten jätteiden (ongelmajäte) astaanotto. julkinen tiedote, jaetaan kaikille kotitalouksille 8

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita.

Jätemaksut. Jätekukko Siistiä! Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen. Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2015 alkaen Hinnat sis. alv. 24 % Keskitetysti kilpailutettuja jätehuollon kuljetuspalveluita. Jätekukko Siistiä! www.jatekukko.fi Jätekukko on 16 kunnan

Lisätiedot

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv.

Jätemaksut. Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko. Hinnat sis. alv. Asioi kätevästi verkossa Omakukko www.jatekukko.fi/ omakukko Jätemaksut Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2016 alkaen MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.

PALVELUHINNASTO. Kotitaloudet ja julkinen hallinto alkaen. Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko. PALVELUHINNASTO Kotitaloudet ja julkinen hallinto 1.1.2017 alkaen Asioi kätevästi Omakukkoverkkopalvelussa jatekukko.fi/ omakukko MITEN JÄTEMAKSU MUODOSTUU? Jätemaksu muodostuu kerran vuodessa laskutettavasta

Lisätiedot

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2016 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2016 alkaen Jätetaksa 1.1.2016 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 28.9.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2013 alkaen Jätetaksa 1.1.2013 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Hyväksytty

Lisätiedot

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010

HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 HINNASTO KOTITALOUKSILLE 4/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 3 2. KIINTEISTÖN JÄTEMAKSUT 4-6 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Ankkurikatu 8, 06100 Porvoo Asiakaspalvelu, puh.

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema Avoinna arkisin ti klo 9-13 ja to klo 14-18 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus Avoinna

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti:

Kuljetus alv. 0 % Ylimääräinen jäte on jätettä, joka on sijoitettu jäteastian ulkopuolelle. Ylimääräisestä jätteestä veloitetaan seuraavasti: Palveluhinnasto 2013 voimassa 1.6.2013 alkaen Yleistä Lakeuden Etappi perii tämän hinnaston mukaisesti jätemaksut järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Jätteen tuottaja, kiinteistön

Lisätiedot

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Jätehuolto Etelä-Karjalassa Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdeksän eteläkarjalaisen kunnan Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren omistama jäteyhtiö. Tehtävänämme

Lisätiedot

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman

Jätekukko Oy. Virve Hartikainen. kuntien omistama. lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut mahdollisimman Jätekukko kk Oy yhtiön toiminnan esittely Virve Hartikainen tiedottaja, Jätekukko Oy Jätekukko Oy kuntien omistama jätehuoltoyhtiö perustettu tuottamaan kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuoltopalvelut

Lisätiedot

HYVÄ JÄTEKATOS. katon lape kulkusuunnasta. riittävän leveä oviaukko. ei ovea. luiska, ei kynnystä

HYVÄ JÄTEKATOS. katon lape kulkusuunnasta. riittävän leveä oviaukko. ei ovea. luiska, ei kynnystä HYVÄ JÄTEKATOS t o i m i v a j a t u r v a l l i n e n katon lape kulkusuunnasta poispäin riittävän leveä oviaukko ei ovea luiska, ei kynnystä auto pääsee esteettä ja turvallisesti jätekatoksen välittömään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2015 jonka kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 2.12.2014 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2015 alkaen. 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET Jyväskylän kaupunki perii jätemaksua

Lisätiedot

Hyvä tietää. Jätehuollon järjestäminen asuinkiinteistöllä

Hyvä tietää. Jätehuollon järjestäminen asuinkiinteistöllä Hyvä tietää Jätehuollon järjestäminen asuinkiinteistöllä JätekeskuS JA jäteasemat 2 Mikä on jätekukko? Jätekukko on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015

Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Taloyhtiöiden jätehuoltopäivä 27.11.2015 Ohjelma 27.11.2015 12.00 jäteautoon tutustuminen 12.30 aiheina mm. jätetaksa, jätteen energiahyödyntäminen sekä uusittavat jätehuoltomääräykset 13.35 keskustelua,

Lisätiedot

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2016 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2015 56 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Asiakaskysely / Jätekukon toimialue

Asiakaskysely / Jätekukon toimialue Asiakaskysely / Jätekukon toimialue Asiakaskysely toteutettiin keväällä 2010 ja sen tavoitteena oli selvittää Jätekukon toimialueeseen kuuluvien kiinteistöjen jätehuollon palveluiden toimivuutta ja kehittämistarpeita.

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 8.12.2016 8.00 Aamiainen 9.00 Tervetuloa! Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Iida Miettinen ja Virpi Leppälä 10.00 Energiaa nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa

Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Savo-Pielisen jätelautakunta Jätehuollon varaukset kaavoituksessa Alueen kuntien kaavoituksessa huomioon otettavaksi Huhtikuu 2015 Jätehuollon toimijoiden mukana olo kaavoitusprosessissa Savo-Pielisen

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN ASUINKIINTEISTÖLLÄ Jätekeskus ja jäteasemat Mikä on Puhas Oy? Polvijärven jäteasema ti klo 9-13 ja to klo 14-18 puh. 050 597 0254 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiolahden

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksa 1.1.2015 alkaen Savo- Pielisen jätelautakunnan toiminta-alueella Taksan perusteet ja soveltamisala Kuntien jätehuoltoviranomainen, Savo-Pielisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2007 Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 12.12.2006 sekä määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2007 alkaen. 1 Järjestämästään jätehuollosta aiheutuvien jätteen kuljetus-,

Lisätiedot

Isännöitsijän jäteopas

Isännöitsijän jäteopas Isännöitsijän jäteopas www.kiertokapula.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Lainsäädäntö... 4 3. Jätejakeet... 5 Hyötyjätteet... 5 Biojäte... 5 Kuivajäte / Sekajäte... 5 Erikseen kuljetettavat jätejakeet...

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 16.11.2016 9.00 Tervetuloa! 9.15 Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte Oy, Ilkka Töyrylä ja Virpi Leppälä 10.00 Asiaa energiasta Kymenlaakson Sähkö Oy,

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1/4 JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VESTIA OY:N ALUEELLA 1. Johdanto Jätehuollon palvelutasolla määritellään millaisia jätehuoltopalveluja alueen asukkaille ja yrityksille tarjotaan Vestia Oy:n alueella. Vestia

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO -PIELI S EN JÄTEL AU TA K UNTA 1.1.2016 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä

Lisätiedot

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS

TSV-JÄTETAKSA LUONNOS TSV-JÄTETAKSA LUONNOS 1.3.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa XX XX SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Ilkka Töyrylä Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä, Minna Ruusuvaara & Sari Mäisti Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte,

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta 8.12.2016 57. Taulukko 1. Perusmaksu. Vakinainen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,27 23,89 9,64 11,95 Kontiolahti * 23,28 28,87

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013. Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Kaupunginhallitus 17.12.20 12 59 Liite 3 Mikkelin kaupunki Esitys jätehuoltotaksaksi v.201 3 JÄTEMAKSUTAKSA V.2013 Tämä jätemaksutaksa on voimassa 1.1.2013 alkaen. Yleistä 1 Jätelain ja asetuksen perusteella

Lisätiedot

Ympäristöasiat taloyhtiössä

Ympäristöasiat taloyhtiössä Ympäristöasiat taloyhtiössä Ohjelma 30.11.2016 8.45 Tervetuloa! 9.00 Viemärietiketti isännöitsijän näkökulmasta Kouvolan Vesi Oy, Jarno Hujanen 9.30 Turvallista ja toimivaa jätehuoltoa Kymenlaakson Jäte

Lisätiedot

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille

LIITE A: Jätemaksut kotitalouksille, julkisyhteisöille sekä sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluille Taulukko 1. Perusmaksu. Vakituinen asunto Vapaa-ajan asunto Ilomantsi, Joensuu, Polvijärvi 19,45 24,12 9,73 12,06 Kontiolahti * 23,56 29,22 11,79 14,62 Liperi ** 22,51 27,92 11,26 13,96 Kaikkien kuntien

Lisätiedot

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta

Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta Kaavoitus- ja 18 02.03.2017 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 89 20.03.2017 Lausunto jätehuoltomääräysten muuttamisesta 687/11.01.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 02.03.2017 18 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN

JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN PERUSMAKSUTAKSA, luonnos Sivu 1/2 Nähtävillä 10.9. 23.9.2012 ja 1.10.-8.10.2012 (maksuliite lisätty) JÄTEHUOLLON PERUSMAKSUTAKSA KEMIÖNSAARESSA, PAIMIOSSA, SALOSSA JA SAUVOSSA 1.1.2013 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Jätetaksa alkaen

Jätetaksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 23 Asianro 6571/02.05.00.00/2016 Jätetaksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut Yleistä jätetaksasta

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Jätelautakuntasopimuksen tarkoitus

Jätelautakuntasopimuksen tarkoitus Jätelautakuntasopimuksen päivittäminen KUNTIEN NEUVOTTELU SAIJA PÖNTINEN 10.5.2016 Jätelautakuntasopimuksen tarkoitus Jätelaki edellyttää, että alueilla, joilla kunnat hoitavat jätehuollon palvelutehtävät

Lisätiedot

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen

Jätteenkuljetukset. Virpi Leppälä & Iida Miettinen Jätteenkuljetukset Virpi Leppälä & Iida Miettinen Alueet ja urakat Kouvola-Iitti (86 900 asukasta), Kymenlaakson Jäte Oy:n jätteenkuljetukset 7 eri urakkaa: loppujäte 3 urakkaa, biojäte, erillisurakkana

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Valkeakosken kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Valkeakosken kaupunki Tekninen lautakunta hyväksynyt 25.11.2008 Voimaantulo 1.1.2009 1 I YLEISTÄ 1 Valkeakosken kaupungin jätehuolto on järjestetty jätelain

Lisätiedot

Kierrätystä ja hyötykäyttöä

Kierrätystä ja hyötykäyttöä Kierrätystä ja hyötykäyttöä Oulun Jätehuolto Oulun Jätehuolto on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa toimialueellaan jätteenkäsittelystä, kuljetusten toimivuudesta ja jäteneuvonnasta. Oulun Jätehuollon

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2015 Mikkelin kaupungin jätetaksa 2015 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 16.12.2014 53 Voimaantulo: 1.1.2015 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2014 alkaen Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2013 xx. Sivu 1 / 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa sovelletaan Joensuun

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X

LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 LUONNOS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 X 1 JÄTETAKSAN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon

Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon TIEDOTE 30.12.2015 Vapaa julkaistavaksi Vuodenvaihde tuo muutoksia asukkaiden jätehuoltoon Kaatopaikkakielto ei vaikuta asukkaan lajitteluun Biohajoavan eli orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2015

JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2015 Savo-Pielisen jätelautakunta JÄTEHUOLLON PALVELUTASO VUOTEEN 2015 Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki,

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen

HINNASTO 1/2009. 1.1.2009 alkaen HINNASTO 1/2009 1.1.2009 alkaen YHTEYSTIEDOT: DOMARGÅRDIN JÄTEASEMA Ritamäentie 20, 06200 PORVOO AVOINNA: ma-pe 7.00-19.00 Puh 020 637 7080, fax 020 637 7050 la 9.00-14.00 PIENJÄTEASEMAT MÖMOSSENIN PIENJÄTEASEMA

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto

Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä Tommi Kukkonen Jäteneuvoja. Taloyhtiön jätehuolto Kiinteistöhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Tommi Kukkonen Jäteneuvoja Taloyhtiön jätehuolto Puhas Oy Perustettu 1997, aiempi nimi Joensuun seudun jätehuolto Oy Järjestää omistajakuntiensa lakisääteiset

Lisätiedot

/tyhjennys. /tyhjennys

/tyhjennys. /tyhjennys VIII JÄTEMAKSUTAULUKKO 17 Maksut 1.5.2012 alkaen Jätemaksutaksassa vahvistetaan arvonlisäveroton maksu. Arvonlisäsarakkeen maksu on kahdelle desimaalille pyöristetty likiarvo. 18 SEKAJÄTTEEN KERÄYS (Maksu

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN

Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN Jätehuoltomääräykset KOKOEKO-SEMINAARI SAIJA PÖNTINEN 18.2.2016 Jätehuollon tehtävät ja roolit kunnassa Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät Jätehuollon palvelutehtävät Omistajaohjaus (kunnat)

Lisätiedot

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010

HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 HINNASTO YRITYKSILLE 5/2010 4.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄTTEIDEN VASTAANOTTO TOIMINTAOHJEET 3 2. DOMARGÅRDIN JÄTEASEMAN VASTAANOTTOHINNAT 4 3. PIENJÄTEASEMIEN VASTAANOTTOHINNAT 6 4. JÄTEASTIOIDEN TYHJENNYSMAKSUT

Lisätiedot

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä

Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä Kunnallisten jätehuoltomääräysten lyhennelmä SAVO-PIELISEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2017 Sisältö Yleistä jätehuoltomääräyksistä 3 Jätehuoltoon liittyminen 5 Jätteiden lajittelu ja kerääminen kiinteistöiltä 9

Lisätiedot

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen

Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 24 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012

Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Retki Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen to 22.3.2012 Seniorit tutustuivat 22.3.2012 Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Toimitusjohtaja Pentti Rantala ja neuvoja Erkki Piippo ottivat meidät

Lisätiedot

Jätetaksa. Luonnos Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo

Jätetaksa. Luonnos Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo Jätetaksa Luonnos 19.9.2016 Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta xx.xx.2016 x Voimaantulo 1.1.2017 1 Yleistä jätetaksasta ja -maksuista 1 Jätetaksa jätemaksujen perusteena Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014

Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Mikkelin kaupunki Jätetaksa 2014 Hyväksytty: Rakennuslautakunta 19.12.2013 59 Voimaantulo: 1.1.2014 YLEISTÄ 1 Jätelain ja asetuksen perusteella kunnan jätehuoltoviranomainen hyväksyy taksan ja määrää jätemaksut.

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2016 1 (1) 14 Asianro 6572/02.05.00.00/2016 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2017 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella.

Jätemaksun perusteista määrätään jätetaksassa. Yksittäisten kiinteistöjen jätemaksut määrätään taksan perusteella. 1 Jyväskylän seudun jätelautakunta MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2017 Hyväksytty jätelautakunnassa 8.12.2016 8 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä

Lisätiedot

PelloMMMRanuaMMMRovaniemi

PelloMMMRanuaMMMRovaniemi OpasMpienkiinteistöille JÄRJESTETTYMJÄTTEEKULJETUSM OMJOKAISEMOIKEUS,M MUTTAMMYÖSMVELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että kiinteistöllämonm sopimusmjätehuollostamjätteenkuljetusyrityksenmkanssa.

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Pelkosenniemen kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Pelkosenniemen kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Savukosken kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Savukosken kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco)

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Saarijärvi, Uurainen Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA...

Lisätiedot

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus-

Kiinteistön jätemaksut määräytyvät tyhjennettävän jäteastian tilavuuden ja tyhjennysten lukumäärän perus- 1 LUONNOS MUURAMEN KUNNAN JÄTETAKSA 2018 Hyväksytty jätelautakunnassa xx.xx.2017 x 1 JÄTEMAKSUN PERUSTEET JA SOVELTAMISALUE Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta

Lisätiedot

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ

Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Hyvä tietää JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN TALOYHTIÖSSÄ Jätekeskus ja jäteasemat Polvijärven jäteasema ti klo 9-13 ja to klo 14-18 puh. 050 597 0254 Ahertajantie 2 83700 Polvijärvi Kontiosuon jätekeskus ma

Lisätiedot

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009

kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 Jätekuljetusten suunnittelu ja kilpailutus Tuija Klaus 2.12.2009 PERUSTIETOJA Yhtiö on perustettu tt vuonna 2002. Omistajat: Porvoo (49,00 %), Sipoo (25,60 %), Loviisa (9,15 %), Askola (3,95 %), Pernaja

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät , Koli. Itä-Suomen jätelogistiikka Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 28.10.2015, Koli Itä-Suomen jätelogistiikka Jätekukko Oy Tuottaa omistajakuntiensa puolesta niille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät tilanne 2015,

Lisätiedot

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1

Jätehuoltomääräykset 2015. 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset 2015 21.5.2015 Esittäjän nimi 1 Jätehuoltomääräykset Jätelain (646/2011) 91 :n mukaisesti kunta voi antaa lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista oloista johtuvia, kuntaa

Lisätiedot

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNNAN JÄTETAKSA Perämeren jätelautakunnan xx.xx.201x hyväksymä, voimassa x.x.201x lähtien Tornion ja Kemin kaupungeissa sekä Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan kunnissa 1. Yleistä 1.1

Lisätiedot

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA

Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA Huhtikuu 2016 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO HOITAA JÄTEHUOLTOSI Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka järjestää

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014

Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 Sivu 1 / 5 TIEDOTE KOUVOLAN JA IITIN ISÄNNÖITSIJÖILLE 20.11.2013 Kouvolan ja Iitin uudet jätteenkuljetusurakat alkavat 1.1.2014 myös entiset Kuusankoski ja Anjalankoski yhtenäisen jätteenkuljetuksen ja

Lisätiedot

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT

POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT POSION KUNNAN JÄTEMAKSUN SÄÄNNÖT, MAKSUPERUSTEET JA JÄTEMAKSUT Posion kunta, Toimintaympäristöpalvelut 01.03.2016 1 Kunta perii järjestämästään jätehuollosta ja siihen liittyvistä kustannuksista jäljempänä

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen

Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Joensuun alueellisen jätelautakunnan jätetaksa 1.1.2015 alkaen Luonnos 30.10.2014. (Hyväksynyt Joensuun alueellinen jätelautakunta x.x.2014 xx.) Sivu 1 / 7 I YLEISTÄ 1 Soveltamisalue ja -ala Tätä taksaa

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto Ekopassin kriteerit Anne Korhonen, TTS tutkimus TTS:N ORGANISAATIO TIIMIT KOULUTUSPÄÄLLIKÖT ESKO NOUSIAINEN rehtori/koulutusjohtaja TUKIPALVELUT HALLINTOPALVELUT (Talous

Lisätiedot

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6)

KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI. KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) KÄSIEN PESUN JÄLKEEN KUIVAAT KÄTESI. ONKO PAREMPI KÄYTTÄÄ KÄSIPAPERIA (siirry kohtaan 32) VAI PYYHKIÄ KÄDET PYYHKEESEEN (siirry kohtaan 6) BIOJÄTETTÄ EI VIEDÄ KAATOPAIKALLE, VAAN SIITÄ TEHDÄÄN BIOETANOLIA,

Lisätiedot

Helmikuu 2017 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA

Helmikuu 2017 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA Helmikuu 2017 JÄTEHUOLTO MYNÄMÄESSÄ, NOUSIAISISSA, RAISIOSSA JA RUSKON VAHDOLLA LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO HOITAA JÄTEHUOLTOSI Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on kunnallinen jätehuoltoyhtiö, joka järjestää

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

TSV-jätetaksa alkaen. Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta

TSV-jätetaksa alkaen. Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta TSV-jätetaksa 1.1.2017 alkaen Hyv. Savo-Pielisen jätelautakunta 23.11.2016 24 1 Yleistä TSV-taksasta 1 Jätetaksa jätemaksujen perusteena Jätelain (646/2011) 78 :n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään

Lisätiedot

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte

Palvelu Taso Mittarit Huomiot Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1 / 9 Jätteenkuljetus, kunnan vastuulle kuuluva kuiva- ja biojäte 1. Jätehuollon järjestäminen a) Kiinteistökohtainen keräys Kiinteistöittäinen keräys tarjotaan kuiva- ja biojätteille erikseen määritellyillä

Lisätiedot