Hyvä tietää. Jätehuollon järjestäminen asuinkiinteistöllä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä tietää. Jätehuollon järjestäminen asuinkiinteistöllä"

Transkriptio

1 Hyvä tietää Jätehuollon järjestäminen asuinkiinteistöllä

2 JätekeskuS JA jäteasemat 2

3 Mikä on jätekukko? Jätekukko on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävä on tuottaa kunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät osakaskuntiensa puolesta. Kattavaan palveluverkostoomme kuuluvat tehokkaat keskitetyt kuljetuspalvelut, paikallisesti palvelevat jäteasemat ja Kuopion jätekeskus. Verkostoa täydentävät kotitalouksien käyttöön tarkoitetut ekopisteet, vaarallisten jätteiden vastaanotto sekä jätehuollon palveluneuvonta. Jätekukon toimialue kattaa 17 kuntaa ja noin asukasta. Jätelain mukaisesti kuntalaisten tulee liittyä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Tahdomme tehdä tämän mahdollisimman helpoksi asiakkaillemme. Tästä esitteestä löydät helposti ja selkeästi tietoa järjestettyyn jätekuljetukseen liittymisen vaihtoehdoista, jätemaksun määräytymisperusteista ja keräykseen vaikuttavista tekijöistä. Jätehuoltomääräysten mukaisesti osalla taloyhtiöistä tulee olla keräysvälineet sekajätteen lisäksi biojätteelle ja kartongille. Jätteet, joita ei voi laittaa kiinteistön jäteastiaan kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi, voi toimittaa mm. ekopisteisiin tai jäteasemille. 3

4 kuinka järjestän jätehuollon? Sinulla on kolme vaihtoehtoa: 1 Kiinteistökohtainen jäteastia Kiinteistöllä on oma sekajäteastia. Jätteen haltija/kiinteistö huolehtii keräyspaikan kunnossapidosta. Jätelasku muodostuu toteutuneista tyhjennystapahtumista sekä asuntokohtaisesta perusmaksusta. 2 Kimppajäteastia Usean kiinteistön yhteinen jäteastia eli kimppa on kahden tai useamman lähikiinteistön yhteinen jäteastia. Kimppa huolehtii keräyspaikan kunnossapidosta. Jätelasku muodostuu kimppaan kuuluvien kesken jaettavista toteutuneista tyhjennystapahtumista ja asuntokohtaisesta perusmaksusta. 3 Yhteystiedot takasivulla Aluekeräyspiste Aluekeräyspisteet ovat Jätekukon ylläpitämiä talousjätteille tarkoitettuja jäteastioita aluekeräyspistemaksun maksaneille kiinteistöille. Ne soveltuvat perusnoutoalueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen, erityisesti vapaa-ajan kiinteistöjen käyttöön. Jätelasku muodostuu kiinteästä vuosimaksusta ja asuntokohtaisesta perusmaksusta. Kysy lähin aluekeräyspiste asiakaspalvelustamme. 4

5 Jäteastiapalvelu Jätekukon alueella on käytössä asiakkaille veloitukseton jäteastiapalvelu. Jäteastiapalvelussa Jätekukko hankkii kaikille säännöllisessä tyhjennyksessä oleville kotitalouksille ja julkiselle hallinnolle jäteastiat ( l). Käytännössä palvelu tarkoittaa, että rikkoontuneet astiat korvataan yhtiön hankkimilla jäteastioilla. Vaihto tehdään siinä vaiheessa, kun astian kunto haittaa sen tyhjennystä tai käyttöä. Myös uudet kiinteistöt saavat jäteastiat. Kysy lisää, Jätekukon palvelunumero Kuinka lajittelen hyötyjätteet? Lue vinkit hyötyjätteiden lajitteluun Kodin lajitteluoppaasta tai netistä: 5

6 Miten jätemaksu muodostuu? Jätemaksu muodostuu jäteastian tyhjennystapahtumista tai aluekeräyspistemaksusta (kiinteä vuosimaksu) sekä kerran vuodessa laskutettavasta asuntokohtaisesta perusmaksusta. Jätehuollon vuosikustannus Tyhjennykset Perusmaksu Tiesitkö, että Liittymällä kimppaan voit säästää jopa puolet jätemaksuistasi? 6

7 "Jäteastiatyhjennykset jopa 25 % valtakunnan keskihintaa alhaisemmat" Perusmaksu (vuosimaksu) Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen vuosimaksu. Perusmaksun perus- ja jätelautakuntaosat ovat kaikissa osakaskunnissa samansuuruiset. Perusosalla rahoitetaan mm. ekopisteet ja vaarallisten jätteiden huolto. Jätelautakuntaosalla rahoitetaan yhteisen jätelautakunnan toiminta. Perusmaksun kuntaosalla kunnat rahoittavat vanhojen kaatopaikkojen jälkihoitoa. Edullisuutta jätehuoltoon Tiesitkö, että jätekimppa on etenkin haja-asutusalueilla suosittu ja edullinen jätehuollon järjestämistapa. Jätekimpassa jäteastian tyhjennyskustannukset jakautuvat kimppaan kuuluvien talouksien kesken, joten kimppa on usein edullisin tapa hoitaa jätehuolto. Jäteastian tyhjennyshinta Jäteastioiden tyhjennyshinta muodostuu kuljetusmaksusta, jätteen käsittelymaksusta ja arvonlisäverosta. Pienillä astioilla käsittelymaksun osuus hinnasta on noin neljäsosa. Isommilla astioilla käsittelymaksun osuus on hieman yli puolet hinnasta. Kuljetusmaksu perustuu keskitetysti kilpailutettuihin kuljetuspalveluihin. Vinkki: Jätekimpan voi perustaa myös biojätteelle. Tarkista hinnoittelu hinnastostamme! 7

8 Mitä jätehuollossa tulee ottaa huomioon? Jäteastia Tulee olla tiivis ja ehjä, lisäksi siinä tulee olla pyörät ja tartuntakahvat. Astian tulee olla aina suljettavissa. Jätesäkkiteline ei ole jätehuoltomääräysten mukaan sallittu keräysväline. Irtosäkeissä voi tilapäisesti jättää kuljetettavaksi ylimääräiset jätteet. Haltijan on huolehdittava astian puhtaudesta. Lisäksi Jätekukko tarjoaa pesun väh. kerran viikossa tyhjennettäville 660 litran sekajäteastioille kerran vuodessa ja biojäteastiolle kaksi kertaa vuodessa. Astia saa painaa max. 80 kg. Mikäli paino ylittyy veloitamme hinnaston mukaisen lisäpalvelumaksun. Keräyspaikka Pohjan tulee olla tasainen, vaakasuora ja kulutusta kestävä. Jäteastia ei saa jäätyä kiinni alustaan. Lumitöistä, hiekoituksesta, siivouksesta, jäteastian korjauksesta ja puhdistamisesta yms. kunnossapidosta vastaa keräysvälineen haltija. Omakoti- ja paritalokiinteistöillä jäteastia tulee sijoittaa tonttiliittymään siten, että se on enintään 10 metrin päässä jäteauton ajoreitistä. Jäteastian kuormaaminen Jäteauton tulee päästä esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastiasta. Jos jäteastiaa joudutaan siirtämään käsin, sen siirtämisestä peritään lisämaksua (siirtomaksu) 10 metriä ylittävältä matkalta. Alueiden ja väylien, joilla keräilyvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia (kaltevuus alle 1:10). Siirtoväylällä ei saa olla kynnystä, porrasta eikä muuta estettä. Välittömässä läheisyydessä tulee olla raskaalle ajokalustolle riittävän laaja ja kantava kääntöpaikka. Jätehuoltomääräyksistä poikkeavaan keräyspaikkaan, kuten pienkiinteistön pihaan (pihatie), ajetaan vain erikseen sovittaessa. Tällöin peritään lisämaksua (noutomaksu) jokaiselta alkavalta 500 metriltä. 8

9 Kuljetusalue Kuljetusalueesta on jätelautakunnan erillisellä päätöksellä rajattu perusnoutoalueeksi ne tiet, joilla jätteiden keräys- ja kuljetusolosuhteet ovat tavanomaiset. Perusnoutoalueeksi kuuluvat yleiset tiet sekä sellaiset hyväkuntoiset yksityistiet, jotka täyttävät yhteiset sovitut kriteerit. Jos jäteauto poikkeaa perusnoutoalueen ulkopuolelle, peritään tyhjennyshinnan lisäksi hinnaston mukainen reittipoikkeamamaksu. Jos jäteastian tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Yksityisteiden painorajoitukset koskevat myös jäteautoja, ellei tiehoitokunnan kanssa ole muuta sovittu. Kelirikkokauden tyhjennysmuutokset (esim. tilapäinen keskeytys) tulee huolehtia hyvissä ajoin asiakaspalveluun, ettei turhia kustannuksia syntyisi kenellekään. Huomioithan, että pihatiet ovat usein kapeita eikä niiden kantavuutta ole suunniteltu raskaiden jäteautojen painoa varten. Tyhjennysväli Jäteastia tyhjennetään säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä (1, 2 tai 4 viikkoa). Neljän viikon tyhjennysväli ympärivuoden on mahdollista vain, jos jäte ei sisällä biojätettä (erilliskeräys tai kompostointi). Perusnoutoalueen ulkopuolella 1 2 henkilön vakituisen asuinkiinteistön jäteastian tyhjennysväli voi kuitenkin olla 8 viikkoa, jos syntyvä jätemäärä on vähäinen ja sekajäte ei sisällä biojätettä. Mikäli keräysvälineen tyhjennys on estynyt, esim. auto edessä, veloitetaan hinnaston mukainen hukkanoutomaksu. Tyhjennyspäivä Tyhjennyspäivä on pääsääntöisesti tietty, ennalta tiedettävä viikonpäivä. Tyhjennyspäivä voi poikkeuksellisesti muuttua, jos viikolle sattuu arkipyhiä, kuljetuskalusto rikkoutuu, kuljettaja loukkaantuu tai sattuu muu ennalta arvaamaton tilanne. Tilapäisistä tyhjennyspäivän muutoksista ei yleensä tiedoteta etukäteen, joten jäteastia kannattaa pitää vakituisesti samassa paikassa, jotta vältytään turhilta lisäkustannuksilta. 9

10 Minne vien isokokoiset jäte-esineet ja vaaralliset jätteet? Mitä voi tuoda? Jäteasemille ja Kuopion eteläpuolella sijaitsevaan jätekeskukseen (Pikkukukkoon) kotitaloudet voivat toimittaa sellaiset jätteet, joita ei voida laittaa tavalliseen jäteastiaan kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi. Jäteasemille ei oteta vastaan tavallista jäteastiaan kuuluvaa talousjätettä. Voit tuoda esimerkiksi: Metalliromu Energiajäte Loppujäte Puujäte Sähköromu (SER) Vaarallinen jäte Pahvi Asbesti Kyllästetty puu Betoni- ja tiilijäte Jäteasemille ja jätekeskuksen Pikkukukkoon otetaan vastaan peräkärrykuormia yms. pieneriä. Isommat kuormat tulee kuljettaa suoraan jätekeskukselle tai etukäteen sovittaessa jäteasemille. Jäteasemat palvelevat myös yrityksiä (kts. hinnoittelu Toimi näin: Pakkaa kuorma jätelajeittain. Pura kuorma lajittelualueella ohjeiden mukaisesti. Varo muuta liikennettä. Maksa maksullinen jäte ensisijaisesti pankkikortilla, muutoin laskulla. 10

11 Puujäte Energiajäte Puhdas puu Kuormalavat Lämpökäsitelty puu Maalatut, lakatut ja naulaiset laudat Lastulevy, vaneri, liimapuu, parketti Maatalousmuovit Muovi (ei PVC), styrox Likainen pahvi Käyttökelvottomat tekstiilit Maksullinen MetalliRomu LOPPujäte Suuret metallikappaleet Pelti Polkupyörät Kiukaat Metallirunkoiset huonekalut Puhtaat, aukileikatut tynnyrit Piikkilanka Tyhjäksi kaavitut maalipurkit PVC-muovi, mm. muovimatot, letkut, tekonahka, sadeasut, mapit ja muovitaskut Tasolasi Eristevilla, kattohuopa Patjat, matot, verhoillut huonekalut Tekokuitu, fleece Maksullinen SÄHKÖLAITTEET Sähköliedet, sähkökiukaat Kylmälaitteet, pesukoneet Valaisimet, loisteputket, energiansäästölamput Sähkötyökalut Katso vastaanottohinnat VAARALLISET JÄTTEET Maali-, liima- ja lakkajätteet Puusuoja- ja kyllästysaineet Liuottimet kuten tärpätti, tinneri ja asetoni Voimakkaat pesu- ja puhdistusaineet Käytetyt öljyt ja öljyiset jätteet Kemikaalit, joissa on varoitusmerkit 11

12 KYSY LISÄÄ ME PALVELEMME 4/2013 Mainostoimisto Ad Kiivi Oy Lisätietoa jätehuollon järjestämiseen liittyvissä asioissa saat osoitteesta sekä palvelunumerostamme , palvelemme arkisin klo Meidät tavoittaa myös sähköpostitse, Muistathan ilmoittaa asiakastietojen, kuten laskutusosoitteen tai astian sijainnin muutokset asiakaspalveluumme. Jätekukko Postiosoite: PL 2500, Kuopio Käyntiosoite: Maaherrankatu 21, 3. krs Palvelemme arkisin klo 8 16 Palvelunumero Kuopion jätekeskus Kaatopaikantie 316, Kuopio Avoinna arkisin klo 7 19 p Jäteasemat Tarkista jäteasemien yhteystiedot ja aukioloajat netistä tai asiakaspalvelustamme. Alueellinen jätelautakunta Savo-Pielisen jätelautakunta Postiosoite: PL 1097, Kuopio p Jätelautakunta huolehtii kunnille lainsäädännön nojalla kuuluvista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä viranomaistehtävistä. Jätelautakuntaan voit olla yhteydessä, kun tarvitset lisätietoja jätehuoltomääräyksistä tai haluat hakea niistä poikkeamista (esim. pidennettyä jäteastian tyhjennysväliä) haluat hakea jätemaksun kohtuullistamista tai tehdä muistutuksen jätemaksuista (esim. jos vakituinen asuinkiinteistö on jäänyt tyhjilleen) haluat, että kiinteistö poistetaan jäterekisteristä, kun se on asuinkelvoton tai puretaan.

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen

Jätetaksa. 1.1.2015 alkaen Jätetaksa 1.1.2015 alkaen Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto Ehdotus 5.12.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563

KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET. KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET KH 17.11.2008 508 Muutokset KH 7.12.2009 563 KUOPION KAUPUNGIN YLEISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 17.11.2008 508 Muutokset

Lisätiedot

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Kunnalliset yleiset jätehuoltomääräykset Juankoski, Juuka, Kaavi, Konnevesi, Kuopio, Lieksa, Maaninka, Nilsiä, Nurmes, Pieksämäki, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Valtimo,Vesanto

Lisätiedot

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013

ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 Puhas Oy:n tiedotuslehti kotitalouksille 2013 ta iloa! Itä-Suomen ekovoimalaitos Riikinnevalle SIVU 7 Lajittele jätteet hyötykäyttöön SIVU 4 Lajitteluohjeet SIVU 8 Jäteastian ja keräyspaikan kunnossapito

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti)

Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) Kymen jätelautakunnan jätetaksa (Kouvola-Iitti) LIITE 6 I Yleistä 1 Tämä jätetaksa tulee voimaan sen jälkeen, kun Kymen jätelautakunta on sen vahvistanut, ja se korvaa eri taksa-alueille aikaisemmin vahvistetut

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI)

MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) Kunnanhallitus 9.3.2009 95 LIITE NRO 17 Valtuusto 16.3.2009 29 LIITE NRO 6 MIKKELIN SEUDUN KUNTAKOHTAISET (MIKKELI, PIJUMALA, RIS rirna, SUOMENNIEMI) JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN

JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN JÄTEMAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN I YLEISTÄ 1 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy (jätelaitos) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan järjestämä sekajätteen

Lisätiedot

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija.

2 Edellä 1 :ssä tarkoitettuja jätemaksuja ovat velvollisia maksamaan kiinteistön haltija tai asunnon haltija tai muu jätteenhaltija. Mäntyharjun jätetaksa 2015 1 I Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät: Kunnan

Lisätiedot

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20

Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 Kouvolan ja Iitin jätetaksa 2014 1-20 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä 1 Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Tiedote 1/2008 Kittilän kunnan alue Jätehuollon käytännön järjestelyt ja viranomaistoiminta ovat siirtyneet Kittilän kunnalta Lapin Jätehuolto kuntayhtymälle (Lapeco) 1.1.2006

Lisätiedot

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset

Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset Etelä-Karjalan jätehuoltomääräykset 1.1.2015 alkaen Hyväksytty Etelä-Karjalan jätelautakunnassa 21.10.2014 34 Sisällys 1 LUKU Soveltamisala ja yleiset velvoitteet... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Jätehuollon

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 43 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2013

Lisätiedot

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen

Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen SAAPUNUT 19, 03. 2014 Dn:o LIITE 7 LIITE nro 1 Kotkan jätemaksutaksa 1.7.2014 alkaen 1 Yleistä 1 Kymenlaakson Jäte Oy (jätelaitos ) hoitaa jätelain 43 :n mukaisesti omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan

Lisätiedot

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely

JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELYKIINTEISTÖLLÄ 4 Kompostointi 5 Poltto 6 Lietteiden kuljetus- ja käsittely 7 Muu jätteenkäsittely 1 (17) IMATRAN SEUDUN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Imatran seudun ympäristölautakunta 21.8.2012 100, voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 Perustelut 2 Soveltamisala 3 Määritelmät JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA

PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTETAKSA Päijät-Hämeen jätelautakunta 14.2.2013 4 Taksan liitteenä maksutaulukko voimassa olevista euromääräisistä maksuista, päivitetty Päijät-Hämeen jätelautakunta 4.12.2014 42 I YLEISTÄ

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2014 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa

A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa Jätetaksa 1.1.2013 A. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jätetaksa 1. Yleistä 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (LHJ) hoitaa omistajakuntiensa lukuun seuraavat kunnan vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät:

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen

JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen JÄTEMAKSUTAKSA 1.5.2015 alkaen I YLEISTÄ... 2 1 Soveltamisalue... 2 2 Jätemaksujen suorittamisvelvollisuus... 2 3 Määritelmät... 2 II KUNNAN JÄRJESTÄMÄN JÄTTEENKULJETUKSEN MAKSUT... 3 4 Kunnan järjestämän

Lisätiedot

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta

PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN. Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta PAIMION, SALON JA SAUVON JÄTETAKSA VOIMASSA 1.1.2013 LÄHTIEN Hyväksytty 29.11.2012 44 Kemiönsaaren, Paimion, Salon ja Sauvon jätelautakunta Sisällys YLEISTÄ... 3 1. SEKAJÄTTEEN ALUEKERÄYS... 3 1.1 Aluekeräysmaksu...

Lisätiedot

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa.

Mitä tässä taksassa määrätään kiinteistön haltijasta, koskee myös jätelain 646/2011 80 :n mukaista jätteen haltijaa. JÄTETAKSA 1.1.2015 ALKAEN Osa I Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 1. Yleistä 1 Kunnan jätemaksun perusteet Saarijärven kaupunki sekä Kannonkosken, Karstulan, Kinnula ja Kivijärven kunnat ovat siirtäneet

Lisätiedot

Kunnalliset jätehuoltomääräykset

Kunnalliset jätehuoltomääräykset 1 Yleinen osa... 4 1.1 Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden merkityksestä... 4 1.2 Etusijajärjestys... 5 1.3 Kunnallinen jätehuoltojärjestelmä... 5 1.3.1 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet... 5 1.3.2

Lisätiedot

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen

PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite jätemaksun suorittamiseen PIRKANMAAN JÄTEHUOLTO OY Taksa 2014 1 (24) VALMISTELUAINEISTO VUODEN 2014 JÄTETAKSAA VARTEN Jätetaksa 1.1.2014 alkaen Kuntavastuulliset jätehuoltopalvelut I Jätetaksan perusteet, kohdentaminen ja velvoite

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte

Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta Turun seudun jätetaksa - kiinteä yhdyskuntajäte 1.1.2015 alkaen Aura Kaarina Lieto Masku Marttila Mynämäki Naantali Nousiainen Parainen Pöytyä Raisio Rusko Turku

Lisätiedot

TERVETULOA HYÖTYJÄTEASEMALLE!

TERVETULOA HYÖTYJÄTEASEMALLE! TERVETULOA HYÖTYJÄTEASEMALLE! Vestia on mukana kotisi jätehuollossa Vestia hoitaa kotitalouksien jätehuollon käytännön järjestelyt Siika-, Pyhä-, Kala- ja Lestinjokilaaksoissa. Päivittäin tyhjennämme reilut

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA Sivu 1/7 KEMIÖNSAAREN KUNNAN JÄTETAKSA 1.1.2011 ALKAEN 1 LÄHTÖKOHTIA Tässä taksassa päätetään jätelain mukaan kunnan järjestämisvastuulla olevien asuin- ja muiden kiinteistöjen

Lisätiedot

Sähkölaitteita ja vain vähän paristoja

Sähkölaitteita ja vain vähän paristoja JULKINEN TIEDOTE Roskaviesti Kevät 2014 UUTISET JAETAAN KAIKKIIN KOTITALOUKSIIN KYMENLAAKSON, MÄNTYHARJUN JA LAPINJÄRVEN ALUEILLA Roskapusseja tutkittiin Kouvolan seudun ammattiopiston opiskelijoita purkamassa

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Mäntsälän kunta Tekninen lautakunta hyväksynyt 30.11.2011 187 Voimaantulo 1.1.2012 1 I YLEISTÄ 1 Mäntsälän kunnan jätehuolto on järjestetty jätelain ja

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot