Turun seudun liikennejärjestelmä. Seudullisen pyöräverkon viitoitusperiaatteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun seudun liikennejärjestelmä. Seudullisen pyöräverkon viitoitusperiaatteet"

Transkriptio

1 Turun seudun liikennejärjestelmä Seudullisen pyöräverkon viitoitusperiaatteet

2 Työn tausta ja tarkoitus Edellinen viitoitussuunnitelma Turun seudulle on laadittu vuonna 1992 ja viitoitusta on toteutettu vuosien kuluessa monessa vaiheessa. Seudun pyöräilyviitoitus ei enää ole kaikilta osin ajan tasalla, yhtenäinen ja looginen. Viitoituksen nykytila ei myöskään ole kattavasti tiedossa. Jalankulku- ja pyöräteiden opastus on perinteisesti toteutettu risteyskohtiin sijoitetuilla kevyen liikenteen viitoilla. Viittaopastus ei tue sujuvaa pyöräilyä vaan sen seuraaminen edellyttää lähes pysähtymistä risteyskohdissa. Seudun pyörätieverkolla ei ole hierarkiaa, pääreittejä ei voi erottaa muista väylistä eikä viitoitus tue suurimpiin kohteisiin johtavien reittien hahmottumista. Tampereen seudulla ja Helsingissä on LVM:n kokeiluluvalla toteutettu uutta pääreittien viitoitusjärjestelmää, joka perustuu numeroituihin pääreitteihin ja autoliikenteen tapaan ennen tärkeimpiä risteyskohtia sijoitettaviin tauluopasteisiin. Turun seudun pääreittien viitoituksessa on tarkoitus ottaa käyttöön samanlainen järjestelmä. Tässä periaatesuunnitelmassa on määritelty viitoitettavat reitit ja viitoituksen tarkemmassa suunnittelussa ja toteutuksessa noudatettavat periaatteet. MAL-hankeohjelmassa on varattu 0,3 milj. euron rahoitus vuosille tärkeimpien seudullisten laaturaittien viitoituksen toteutussuunnitteluun ja toteutukseen.

3 1. Viitoitettavat reitit ja viitoitusperiaatteet

4 Opastusperiaate tiivistetysti Seutureittien keskinäisissä liittymissä käytetään tauluopasteita reittien keskinäisissä risteyksissä (ks. kartta) kaikilla tulosuunnilla lisäksi niitä voidaan käyttää, jos reitin kulku kaipaa selventämistä (esim. seutureitin kääntyessä suoraan jatkuvalta pyörätieltä tai reitin vaihtaessa puolta tien varrella) tauluopasteilla viitoitetuissa liittymissä käytetään tarvittaessa myös pyöräviittoja suuntien ja ajoreittien selventämiseen (tarvittaessa, kun tien varrella on kaksipuoleinen pyörätie, monihaaraisissa risteyksissä, eritasoliittymien monimutkaisissa pyörätiejärjestelyissä, jne.) Tauluopasteissa viitoitetaan maksimissaan 3 kohdetta/suunta seuraava kaukokohde (haarautuvissa reiteissä 2 kaukokohdetta) ja mahdollisesti toinen etäämmällä sijaitseva kaukokohde seuraava lähikohde mahdollinen erityiskohde Yhteensä taulussa opastetaan max. 9 kohdetta (tavoitteena kuitenkin vähemmän) Reitin varrella sijaitsevaan kohteeseen saavuttaessa on paikannimikilpi, joka osoittaa että pyöräilijä on saapunut opastettavaan kohteeseen paikannimikilven jälkeen kohde ei enää mukana opastuksessa Alemmantasoisissa risteyskohdissa käytetään pyöräviittoja vastaavalla periaatteella (max. 3 kohdetta/suunta) seutureitin ja pienen paikallisväylän risteyskohdassa voidaan viitoittaa vain sivusuunta tai jättää viitoitus kokonaan pois (erityisesti, jos kadunnimikilvet riittävät opastukseen) Laatureitit numeroidaan ja numerotunnus liitetään opasteisiin, lisäksi käytetään reitin jk+pp-merkkiin kiinnitettäviä reittinumerokilpiä

5 1.1 Reitit ja opastuskohteet

6 Viitoitettavat reitit ja tunnukset A. Seudulliset laatureitit Opastetauluihin ja numeroituihin reitteihin perustuvan viitoitusjärjestelmän mukaan suunniteltaviksi ja toteutettaviksi yhteyksiksi valitaan tärkeimmät, laatutasoltaan sujuvan pyöräilyn mahdollistavat seudulliset laatureitit suurimpien kunta- ja aluekeskusten välillä Seudullisille laatureiteille valitaan numerotunnukset (1, ), jotka näkyvät viitoissa ja jatkossa myös pyöräilykartoissa ja reittioppaassa; lisäksi Kehätien varren reitti merkitään tunnuksella K Viitoituksen toteutussuunnitteluun ja toteutukseen on varattu MALrahoitusta 0,3 M vuosille ; rahoituksen riittävyys ja sen puitteissa toteutettavat laatureitit selviävät jatkosuunnittelun myötä B. Muut seutureitit ja alemmantasoiset pääreitit Muiden seutureittien ja kuntien pääreittien viitoitus uusitaan myöhemmin (numerointiin kullekin kunnalle varataan omat kymmensarjansa) Poikkeuksena Turun välikehä, jonka viitoitus tulee suurelta osin uusittavaksi laatureittien risteyskohtien yhteydessä: suunnitellaan samassa yhteydessä Saariston Rengastien viitoituksen uusimisen yhteydessä reitti merkitään Rengastie-tunnuksella

7 Turun seudun laatureitit ja reittinumerot Säteittäisreitit 1. Turku-Naantali 2. Turku-Raisio-Naantali 3. Raisio-Masku-Nousiainen 4. Länsikeskus-Rusko 5. Turku-Runosmäki-Yli-Maaria 6. Turku-Lieto 7. Turku-Varissuo 8. Turku-Kaarina-Piikkiö 9. Turku-Hirvensalo-Kakskerta Kehäreitit K. Kehätien varren reitti Raisionlahti-Raisio-Piikkiö Reitin loppuosa Kauselasta Piikkiöön saakka toteutetaan Kausela-Kirismäki-tiehankkeen yhteydessä

8 Turun seudun numeroitavat laatureitit (pun.), muut seutureitit (sin.) sekä alemmantasoiset pääreitit (ohut sininen) Nousiainen Masku 2 Raisio 3 Rusko K 2 4 Yli-Maaria Runosmäki 5 6 Lieto Naantali 1 Turku K Varissuo 7 Hirvensalo 8 Piikkiö Kaarina 9 Kakskerta

9 Opastettavat kohteet Kaukokohteet Orientaation kannalta keskeiset seudulliset kohteet (kuntakeskukset, suurimmat aluekeskukset) Kohteiden opastus aloitetaan pääsääntöisesti edellisestä kaukokohteesta Lähikohteet Orientaation kannalta keskeiset alueelliset välikohteet (kaupunginosat, alakeskukset) Kohteiden opastus aloitetaan edellisestä lähi- tai kaukokohteesta Paikalliskohteet Paikalliseen orientoitumiseen liittyvät kohteet osa-alueet: kaupunginosat, pienemmät alakeskukset erityiskohteet, esim. keskeiset liikenteen solmupisteet ja asemat, tunnetut julkiset paikat tai rakennukset, matkailukohteet, ulkoilualueet, merkittävät palvelukohteet ym. kaupallisiin kohteisiin ei opasteta, ellei kohteella ole merkittävää hyötyä yleiselle orientoitumiselle Paikalliskohteet osoitetaan yleensä vain sivusuuntaan kyseisessä risteyksessä (opastus voi jatkua kunnan sisäisessä alemmantasoisessa opastuksessa) Tärkeisiin erityiskohteisiin voi kuitenkin olla tarpeen viitoittaa jo aiemmin seutureitin suunnassa tällöin opastus aloitetaan edellisestä lähikohteesta tai noin 0-2 km etäisyydeltä Huom! tavoitteena max. 3 opastuskohdetta/suunta Pistemäiset kohteet ovat selkeästi hahmotettavia kohteita, jotka nähdessään ymmärtää yksiselitteisesti saapuneensa perille Aluekohteet ovat kuntakeskuksia, kaupunginosia tai muita osa-alueita, joilla ei ole tarkkoja maantieteellisiä rajoja, mutta yleisesti tunnistetaan omiksi kohteikseen (paikannimikilpi tärkeä!)

10 Turun seudun laatureittien suunnassa opastettavat kauko- ja lähikohteet Selkeät ja kaikkien tuntemat laatureittien varsilla sijaitsevat kaukokohteet (pääsääntöisesti kunta- ja aluekeskukset) Niiden välillä opastetaan rajallinen määrä yleisesti tunnettuja laatureittien varsilla sijaitsevia lähikohteita (kaupungin- ja kunnanosia tai alakeskuksia) Kaukokohteet Turku Naantali Raisio Masku Nousiainen Rusko Runosmäki Yli-Maaria Lieto Varissuo Kaarina Piikkiö Hirvensalo Kakskerta Lähikohteet Jyrkkälä Härkämäki Raisionlahti Länsikeskus Moisio Kuninkoja Oriketo Urusvuori Auranlaakso (vai Ravattula tai Kausela?, nykyinen viitoitus Kausela) Loukinainen Littoinen Kupittaa (= urheilupuiston alue) Piispanristi

11 Turun seudun laatureiteiltä opastettavat reittien ulkopuoliset kauko- ja lähikohteet Selkeät ja kaikkien tuntemat kohteet Opastetaan laatureiteiltä sivusuuntaan seutureittien tai pääreittien risteyksissä tai laatureittien jatkeena Kaukokohteet Rymättylä Mynämäki Vahto Paattinen Parainen Nauvo Ruissalo Lähikohteet Perno/Pansio (toinen vai molemmat?) Luonnonmaa Merimasku Petäsmäki Impivaara Ilmarinen Liedon asema Halinen Yliskulma Skanssi Uittamo Kuusisto

12 Lähimmiltä laatureiteiltä opastettavat paikalliskohteet (erityiskohteet ja osa-alueet) Paikalliskohteet opastetaan laatureiteiltä sivusuuntaan taulu- tai viittaopasteilla solmupisteen laadusta riippuen (seutu- vai muun reitin risteys) Erityiskohteita voidaan harkinnan mukaan opastaa myös laatureitin suunnassa noin 0-2 km etäisyydeltä (huom! max. 3 opastuskohdetta/suunta) Erityiskohteiden viitoissa voi olla mukana myös kohdesymboli (esim. ensiapu, rautatieasema, satama jne.) Erityiskohteet Turussa Rautatieasema Kupittaan asema Satama Lentoasema Sairaala (TYKS) Logomo Yliopisto Impivaara (urh.keskus) Erityiskohteet Naantalissa Satama Kultaranta Osa-alueet suunnitellaan tarkemman viitoitussuunnittelun yhteydessä

13 Numeroitavat laatureitit (pun.) ja muut seutureitit (sin.) sekä laatureittien suunnassa opastettavat kaukokohteet Nousiainen Masku 2 Raisio 3 Rusko K 2 4 Runosmäki 5 Yli-Maaria 6 Lieto Naantali 1 Turku Varissuo K 7 8 Piikkiö Hirvensalo Kaarina 9 Kakskerta

14 Numeroitavat laatureitit (pun.) ja muut seutureitit (sin.) sekä laatureittien suunnassa opastettavat kaukokohteet ja lähikohteet Naantali Nousiainen Masku 1 2 Raisio Rusko Kuninkoja 2 K Jyrkkälä Turku Hirvensalo Moisio Yli-Maaria Urusvuori Kupittaa Oriketo Varissuo Runosmäki Härkämäki Raisionlahti Länsikeskus Piispanristi Kaarina 6 Lieto Auranlaakso Loukinainen 8 K 7 Littoinen Piikkiö 9 Kakskerta

15 Numeroitavat laatureitit (pun.) ja muut seutureitit (sin.), laatureittien suunnassa opastettavat kaukokohteet ja lähikohteet sekä seudun erityiskohteet Naantali Nousiainen Masku 1 2 Erityiskohteet Turussa Rautatieasema Kupittaan asema Satama Lentoasema Sairaala (TYKS) Logomo Yliopisto Impivaara (urh.keskus) Erityiskohteet Naantalissa Satama Kultaranta Raisio 3 2 Rusko 9 4 Kuninkoja K Jyrkkälä Hirvensalo Kakskerta Turku Moisio 5 Kupittaa Yli-Maaria Urusvuori Oriketo Varissuo Runosmäki Härkämäki Raisionlahti Länsikeskus Piispanristi Kaarina 6 Lieto Auranlaakso Loukinainen 8 K 7 Littoinen Piikkiö

16 Numeroitavat laatureitit (pun.) ja muut seutureitit (sin.), laatureittien suunnassa opastettavat kaukokohteet ja lähikohteet sekä laatureittien ulkopuoliset kauko- ja lähikohteet Naantali Mynämäki Nousiainen Masku 1 Rymättylä Merimasku Luonnonmaa Petäsmäki 2 laatureittien ulkopuoliset kauko- ja lähikohteet Raisio 3 Vahto Paattinen Rusko Moisio Yli-Maaria Liedon asema 4 5 Yliskulma 2 Perno Pansio Ruissalo Uittamo Kuninkoja K Jyrkkälä 9 Hirvensalo Kakskerta Turku Uittamo Urusvuori Kupittaa Oriketo Halinen Varissuo Skanssi Runosmäki Härkämäki Raisionlahti Länsikeskus Piispanristi Kaarina Ilmarinen 6 Lieto Auranlaakso Loukinainen 8 K 7 Littoinen Kuusisto Parainen Nauvo Piikkiö

17 Seutureittien alku- ja päätepisteet Turun keskustassa periaatteena, että seutureittien opastus alkaa ja päättyy keskustan kehän kulmapisteissä kehän ja kulmapisteiden opastus suunnitellaan yksityiskohtaisemmin tarkemmassa suunnittelussa

18 Keskusta -viitoituksen periaatteet ja kuntakeskukset opastuskohteena Laatureiteillä ainoastaan Turun keskusta opastetaan Keskusta - viitoituksella reitin suuntaisesti Turun kaupungin alueella Pisteet, jossa Turku -viitoitus muuttuu Keskusta -viitoitukseksi määritetään tarkemmin tarkemman suunnittelun yhteydessä Muita seudun keskustoja opastetaan tarvittaessa paikalliskohteena vain sivusuuntaan Keskusta -tekstillä (tauluopasteella tai pyöräviitalla kohteesta riippuen) Esim. Kaarinan keskusta voidaan opastaa Uudenmaantien varrelta sivusuuntaan Laarinkadun ja Paraistentien liittymissä ja läheisten alikulkujen yhteydessä Kun opastuskohteena on kuntakeskus, joka on samalla kunnan nimi (Raisio, Naantali, Kaarina jne.), kohteen rajautuminen ei ole selvää. Periaatteena on rajata kohde melko tiukasti keskusta-alueeseen ja osoittaa kohteeseen saapuminen paikannimikilvellä. Esim. Turusta Raisiontietä Raisioon saavuttaessa Raisio -kilven luonteva paikka on Ihalantien liittymässä. Paikannimikilpien sijoituspaikat määritellään tarkemman suunnittelun yhteydessä.

19 Kaksipuoleisen väylän opastus Jos jk+pp-väylä on molemmin puolin tietä tai katua, päätetään tarkemman suunnittelun yhteydessä, opastetaanko seutureittinä vain toinen puoli (parempilaatuinen tai jatkuvampi puoli) tai molemmat puolet Jos seutureitti opastetaan kadun tai tien molemmilla puolilla, se tehdään oikeanpuoleisen liikenteen periaatteella (kuten nykyinen viitoitus on suunniteltu vuoden 1992 yleissuunnitelmassa) Jos seutureitti opastetaan tien tai kadun yhdellä puolella, huolehditaan tarkemman suunnittelun yhteydessä riittävän orientaation vaatimasta opastuksesta myös tien toisella puolella, tarvittaessa ylimääräisin viittaopastein. Orientaatiota voidaan parantaa myös taulu- ja viittaopasteiden nuolikuvioilla.

20 1.2 Opasteet ja muut merkinnät

21 Taustaa: tieliikennelaki ja -asetus Tieliikennelaki / ( /1010): Liikenteen ohjauslaitteet Liikennemerkeillä, liikennevaloilla ja muilla liikenteen ohjauslaitteilla osoitettavista käskyistä ja kielloista ja niiden muusta merkityksestä sekä eri kielten käyttämisestä liikennemerkeissä ja muissa liikenteen ohjauslaitteissa säädetään valtioneuvoston asetuksella. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella annetaan tarpeelliset säännökset liikennemerkeistä ja muista liikenteen ohjauslaitteista sekä niiden käytöstä. Liikenne- ja viestintäministeriö voi kokeilutarkoituksessa vahvistaa käytettäviksi valtioneuvoston asetuksesta tai liikenne- ja viestintäministeriön asetuksesta poikkeavia liikenteen ohjauslaitteita. Liikennevirasto antaa tarkempia määräyksiä liikenteen ohjauslaitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta ja se voi myöntää poikkeuksia näistä määräyksistä. ( /1291) 56 : Häiritsevän tai luvattoman laitteen asettaminen tielle Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä. Tielle ei saa luvatta asettaa liikenteen ohjauslaitetta. Tieliikenneasetus / ( /328) Jos liikenteen ohjauksessa tarvitaan liikennemerkkiä, jota ei ole tässä asetuksessa vahvistettu, voidaan käyttää suorakaiteen muotoista tekstillistä kilpeä.

22 Opastuksessa käytettävät viitat 1 Haetaan LVM:n kokeilulupa Tampereen ja Helsingin uudessa viitoituksessa käytetylle viitoitusperheelle tulossa viralliseksi lakimuutosten myötä, mutta aikaisintaan 2018 lisäksi tarvitaan lupa reittinumerotaululle ja/tai -viitalle Tauluopaste uuden järjestelmän perusopaste, sijoitus ennen liittymää luettavissa pyöräilynopeudesta, lähtökohtana että pyöräilijä pystyy ajaessaan lukemaan ja seuraamaan opasteita tauluopasteissa samaan suuntaan max. 3 opastuskohdetta (Huom! kuvan tauluopasteessa opastuskohteita on enemmän) Viittaopaste tauluopasteen sovellus, sijoitetaan yleensä liittymän taakse (esim. T- liittymässä), vain suoraan sivulle osoittavia nuolia voidaan käyttää myös viittana risteyksen kohdalla, jos ennen liittymää sijaitseva tauluopaste ei jostain syystä ole parempi vaihtoehto viittaopasteissa samaan suuntaan max. 3 opastuskohdetta Etäisyystaulu käytetään linjaosuudella osoittamassa etäisyyttä kohteisiin ja varmistamassa oikeaa reittiä voi risteyksen jälkeen sijoitettuna myös osoittaa jatkettavaa suuntaa voi sisältää myös reitin kaukokohteita, joiden varsinaista opastusta ei ole vielä aloitettu (kohteita voi olla enemmän kuin 3)

23 Opastuksessa käytettävät viitat 2 Paikannimikilpi osoittaa että pyöräilijä on saapunut opastettavaan kohteeseen (käytetään yleensä saavuttaessa aluekohteen rajalle ellei asia ole itsestään selvä) paikannimikilven jälkeen kohde ei enää mukana opastuksessa itsenäinen opaste tai yhdistetty taulu- tai viittaopasteeseen tai etäisyystauluun Pyöräviitta (tai uudistettu kevyen liikenteen viitta) viitassa mahdollista käyttää reitti- ja muita tunnuksia pyöräviitassa pelkkä pyörätunnus (nykyistä isompi kuva) useampi samansuuntainen viitta toteutettavissa yhtenä lamellina (mitoitetaan yhtä pitkiksi) Taulu- ja viittaopasteiden nuolikuviot havainnollistavat paremmin todellisia liikennetilanteita käytettävissä 45 asteen välein, kiertoliittymiin sekä opastamaan alikulun kautta puolenvaihtoon on tarve suunnitella lisäkuvio tilanteeseen, jossa pyörätie on risteävän kadun molemmin puolin ja vain toinen niistä on pääreitti, jolle opastetaan Kaikkiin opasteisiin on mahdollista liittää symboleita tieliikenneasetuksen mukaisia tunnuksia (esim. ensiapu, lentoasema jne.) reittitunnuksia ja reittitunnuksella varustetulle reitille johtavan yhteyden tunnusta (= katkoviivalla ympyröity reittinumero, vrt. vieressä autoviitoituksessa käytössä oleva katkoviivareunainen tienumerokilpi 667: Opastus numeron tarkoittamalle tielle )

24 Opastuksessa käytettävät viitat 3 Itsenäinen reittinumerotaulu pelkkä reittinumero ilman kohteiden nimiä (vrt. alempana oleva maanteillä käytettävä tienumerokilpi) varmistaa oikealla reitillä olon, voidaan käyttää epämääräisyyskohdissa (esim. liittymien jälkeen ja pitkillä jaksoilla, joihin liittyy sivusuunnasta alemman verkon yhteyksiä) tai säännöllisesti jk+pptiemerkin yhteydessä ei käytössä Tampereen viitoituksessa: suunniteltava ja hankittava kokeilulupa myös sille Kaikissa opasteissa fonttikoko 60 mm (sama kuin nykyisin) tarvittaessa esim. keskustassa tai maisemallisesti herkissä kohteissa voidaan käyttää 45 mm fonttikokoa Jos tauluopasteissa on paljon kohteita (koko kasvaa suureksi), suositellaan taulun jakamista kahdeksi Turun seudulla käytetään kaksikielistä viitoitusta Turun ja Paraisten alueilla

25 Seutureittien tunnukset Seutureittien numerointiin varataan numerot 1-19 Kehätien varren reitti merkitään kirjaintunnuksella K Kuntien omille pääreittien mahdolliseen viitoitukseen varataan oma kymmensarja Turulle (20-39), Raisiolle, Kaarinalle, Naantalille ja Liedolle vai kirjain-numeroyhdistelmä, esim. T1, vai erilainen symboli? Reittisymbolina käytetään Tampereen mallin mukaista valkoreunaista, punaista ympyrää, jossa reittitunnus on valkoisella tekstillä vai suunnitellaanko oma symboli? vai käytetäänkö reiteillä myös väritunnuksia (symbolissa, reittikartassa, reitin varren merkinnöissä ym.?)

26 Viitoitus solmupisteissä ja linjalla 1 Tauluopasteita ja mahdollisesti viittaopasteita käytetään seutureittien keskinäisissä solmupisteissä harkinnan mukaan seutu- ja pääreittien välissä solmupisteissä (ks. kartat, pääreitit näkyvät tumman sinisellä) kohdissa, joissa reitin kulku kaipaa selventämistä (esim. reitin kääntyessä suoraan jatkuvalta jk+pp-väylältä tai reitin vaihtaessa puolta kadun varrella) Pyöräviittoja käytetään muissa kuin yllä mainituissa solmukohdissa, joissa viitoitus on tarpeen tauluopastuksen lisänä, jos liittymässä tarpeen selventää reitin kulkua poikkeuksellisesti tauluopastuksen lisänä, jos liittymässä tarpeen opastaa lisäkohteita (esim. monihaarainen liittymä, jokin erikoiskohde) Tampereella käytetään samassa liittymässä sekä tauluopasteita että pyöräviittoja, Helsingin kokeilussa ei Käytetäänkö muita kuin seutureittejä sivusuuntaan opastettaessa uuden pyöräviitan (vasen kuva) sijasta nykymallisia kevyen liikenteen viittoja jk+pp-tunnuksin (oikea kuva)?

27 Viitoitus solmupisteissä ja linjalla 2 Etäisyystauluja käytetään ainakin seutureittien alkupisteissä sekä seutureittien haarautumiskohtien jälkeen etäisyystaululla voidaan "välitietona" kertoa kyseisen suunnan useita kaukokohteita, vaikkei niiden opastusta ei vielä varsinaisesti aloiteta (kohteita voi olla enemmän kuin 3) Reittikartat reittikarttoja voidaan sijoittaa reittien alkupisteisiin ja keskeisiin solmukohtiin mahdolliset reittikartoista ja niiden suunnittelusta päätetään myöhemmin

28 Opasteiden sijoitus Tauluopasteen sijoitus Yleensä m ennen risteystä esim. erotuskaistalle Ensisijaisesti kulkusuunnassa oikealle puolelle hyvin havaittavaan kohtaan, mutta esim. sopivan pylvään sijainti vasemmalla puolella voidaan myös hyödyntää Opasteen reuna sivusuunnasta tulisi olla vähintään 0,8 m ajoradan reunasta Tauluopasteen alareuna pyritään yleensä sijoittamaan 1,5 metrin korkeudelle, riittävän alas pyöräilijän näkökenttään (kuvan esimerkissä liian ylhäällä) Huom! LVM:n liikenteen ohjauslaitteista antaman päätöksen mukaan pyörätiellä 2,0-3,2 m Opasteet kiinnitetään niin, että ne pysyvät suorassa eikä niitä voi kääntää Pyritään hyödyntämään olemassa olevia rakenteita, kuten valaisin- ym. pylväitä. Taulu- ja viittaopasteet ja etäisyystaulut asennetaan kahden liikennemerkkipylvään varaan (pl. pienikokoiset taulut), jos soveltuvaa rakennetta ei ole tarjolla Pyöräviitat voidaan asentaa yhden liikennemerkkipylvään varaan, mutta tällöin käytettävä pylväsmallia, jota ei voi kiertää ja joka pysyy suorassa Huom1. Merkkivalmistajalta tullut uusi yhden pylvään jalusta, jota ei voi kiertää Huom2. Kaksi pylvästä voi olla ongelma paikoissa, joissa paljon kaapeleita ym.

29 Taustaa: liikenneministeriön päätös liikenteen ohjauslaitteista 8 ( /384) Jollei jäljempänä toisin määrätä, tulee alimman liikennemerkin tai lisäkilven alareunan korkeuden olla 1,5-3,2 metriä ajoradan pinnasta, jalkakäytävällä tai pyörätiellä kuitenkin 2,0-3,2 metriä näiden pinnasta mitattuna. Jollei jäljempänä toisin määrätä, saa liikennemerkin lähimmän reunan etäisyys ajoradan reunasta olla enintään 3,5 metriä tai pientareen ulkoreunasta 1,5 metriä. Merkin vähimmäisetäisyys ajoradan reunasta on 0,5 metriä. Taajamassa merkki voidaan kuitenkin sijoittaa edellä mainittua lähemmäksi ajoradan reunaa, jos siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa liikenteelle eikä kohtuutonta haittaa tien kunnossapidolle. Mitä edellä tässä pykälässä määrätään, ei koske opastusmerkkejä eikä ajoradan yläpuolelle, ajoradalla olevalle korokkeelle tai sulku- ja varoituslaitteeseen sijoitettuja merkkejä. Liikennemerkit on pyrittävä edellä mainittujen mittojen puitteissa sijoittamaan tien poikkileikkaukseen yhtenäisesti samalla tienosalla.

30 Ajoratamerkinnät Laatureiteille tehdään aina keskiviivamaalaus helpottaa samalla reitin orientaatiota yhdistetyllä jk+pp-väylällä katkoviiva erotellulla jk+pp-väylällä yhtenäinen viiva tai rakenteellinen erotusmerkintä leveillä laatuväylillä jalankulun ja pyöräilyn erottelu yhtenäisellä viivalla ja pyöräilysuuntien erottelu katkoviivalla Jatkossa selvitettävä reittitunnuksen maalaamista asfalttiin sekä värillisen päällysteen käyttöä laatureiteillä Lähde

31 Pyörämatkailureittien viitoitus Miltä osin pyörämatkailureittitunnukset otetaan mukaan seutureittien opasteisiin (viittoihin ja tauluihin)? Saariston rengastie(t) Euroveloreitit, Suomen pyörämatkailureitit? muita: Kuninkaantie, Härkätie,? Muutoin jatkossakin pyörämatkailureitistö opastetaan ruskeapohjaisilla opasteilla, joita käytetään joko tarroina tai aluslevylle kiinnitettynä. Paikallisessa opastuksessa käytetään muuten samanlaisia opasteita kuin valtakunnallisilla reiteillä paitsi, että niissä tulee jokaisessa olla kyseistä reittiä kuvaava kirjaintunnus. Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu, Liikenneviraston ohjeita 11/2014)

32 2. Turun seudun nykyinen viitoitus (v yleissuunnitelman mukaan)

33 Turun seudun nykyinen viitoitus Turun kaupunkiseudun kevytliikenteen viitoituksen yleissuunnitelma 1992 (Turun kaupunki, Turun tiepiiri, Suunnittelukolmio Oy) Periaatteita Viitoitus on suunniteltu sekä pitkämatkaista että paikallista liikennettä varten. Kevytliikenne opastetaan molemmilla puolilla tietä niillä reiteillä, missä se tarpeen. Viitoitus on suunniteltu siten, että kevytliikenne noudattaa pääsääntöisesti oikeanpuoleista liikennettä siellä, missä väylä on tien molemmilla puolilla. Viitoituskohteet Kaukokohteet pääreiteillä Turku, Raisio, Naantali, Parainen, Kaarina, Lieto, Rusko, Piikkiö, Liedon asema, Littoinen, Paattinen, Kakskerta, Ruissalo ja satama kehäreiteillä kaupunginosat, Suikkilan asuntoalue sekä Impivaara ja Kausela Lähikohteet kaupunginosat kaupunginosien osa-alueet muut kohteet kuten Raisionlahti Erilliskohteita liikenneterminaalit urheilulaitokset oppilaitokset muut, kuten nähtävyyspaikat, sillat jne.

34 Turun seudun nykyinen viitoitus Viitoitettava verkko 13 pääreittiä: nimetty kaukokohteen mukaan, kaukokohteen lisäksi viitoitetaan reitin varren lähikohde tai vieressä oleva lähi- tai erilliskohde 6 kehäreittiä: nimetty keskeisen alueen tai tienimen perusteella, solmupisteissä viitoitetaan yksi tai useampi reitin varren lähikohde + viereisiä lähi- ja erilliskohteita Turun sisääntulo- ja ulosmenoviitoitus sisään tullessa TURKU-viitoitus taajamamerkkiin saakka, sen jälkeen KESKUSTA-viitoitus kauppatorille viitoitus reittien kaukokohteeseen, kaukokohde muuttuu KESKUSTAviitoitukseksi ko. alueen taajamamerkin jälkeen

35 Turun seudun nykyinen viitoitus

36 Turun seudun nykyinen viitoitus Opastusmerkit Kevytliikenteen viitta (fonttikoko 60) Kevytliikenteen etäisyystaulu Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reittitunnukset 1992 suunnitelmassa esitettiin kokeilulupaa: Kevytliikenteen suunnistustaulu (tyyppi B)) Polkupyöräilijöiden ajoreittiopastus

37 3. Tampereen ja Helsingin uusi viitoitusjärjestelmä Kuva Katja Seimelä

38 Tampereen ja Helsingin uusi viitoitus LVM:n kokeilulupa uudenlaiselle opastusperheelle lähtökohtana, että pyöräilijä pystyy liikkuessaan lukemaan ja seuraamaan opasteita tulossa viralliseksi lakimuutosten myötä? Tauluopaste uuden järjestelmän perusopaste, sijoitus ennen liittymää, luettavissa pyöräilynopeudesta Viittaopaste tauluopasteen sovellus, sijoitetaan yleensä liittymän taakse (esim. T-liittymässä), vain suoraan sivulle osoittavia nuolia voidaan käyttää myös viittana erkanemispisteessä, jos ennakkoon asetettu tauluopaste ei jostain syystä ole parempi vaihtoehto Etäisyystaulu linjaosuudella osoittamassa etäisyyttä kohteisiin ja varmistamassa oikeaa reittiä voi risteyksen jälkeen sijoitettuna myös osoittaa jatkettavaa suunta voi sisältää myös reitin kaukokohteita, joiden varsinaista opastusta ei ole vielä aloitettu

39 Tampereen ja Helsingin uusi viitoitus Paikannimikilpi osoittaa että pyöräilijä on saapunut opastettavaan kohteeseen paikannimikilven jälkeen kohde ei enää mukana opastuksessa itsenäinen opaste tai yhdistetty taulu- tai viittaopasteeseen tai etäisyystauluun Pyöräviitta tai kevyen liikenteen viitta (uudistettu) viitassa mahdollista käyttää reitti- ja muita tunnuksia pyöräviitassa pelkkä pyörätunnus (nykyistä isompi kuva) useampi samansuuntainen viitta toteutettavissa yhtenä lamellina (mitoitetaan yhtä pitkiksi) Helsingissä viittoja ei pitkällä tähtäimellä käytetä katujen varsilla pyöräliikenteen opastamiseen, Tampereen opastuksessa uudet viitat laajemmin käytössä (vanhojen viittojen rinnalla) Taulu- ja viittaopasteiden nuolikuviot havainnollistavat paremmin todellisia liikennetilanteita käytettävissä 45 asteen välein, kiertoliittymiin sekä opastamaan alikulun kautta puolenvaihtoon Kaikkiin opasteisiin mahdollista liittää symboleita tieliikenneasetuksen mukaisia tunnuksia (Tampereella lentoasema ja ensiapu) reittitunnuksia (Tampereella punainen ympyrä, jonka keskellä reitin numero)

40 Helsingin tauluopastekokeilua Kampissa

41 Tampereen seutureittien viitoitus Seutuverkko Seudulliset pääreitit yhdistävät seudun kaikki kuntakeskukset ja alakeskukset (Hervanta, Vuores, Tesoma, Teisko) Tampereen keskustaan sekä toisiinsa 10 säteittäistä (numerot 1-10) ja 5 kehäreittiä (11-15), mahdollisten alueellisten pääreittien kehittämistä varten on varattu jatkossa kuntakohtaiset kymmenluvut Viitoituskohteet Kaukokohteena reitin seuraava kuntakeskus (tai alakeskus) Lähikohteita aluekeskukset sekä tärkeimmät asuin- ja työpaikkakohteet Erilliskohteita seudullisesti merkittävät kohteet kuten TAYS, Särkänniemi, lentokenttä; kunnat voivat toteuttaa opastuksen paikallisiin kohteisiin myöhemmin viitoilla Infotaulut (ajankohtaisia vasta myöhemmin) Uuden viitoituksen lisäksi Tampereen seudulla ideoitu infotauluja, joissa voi olla tietoja reitistä ja QR-koodin takana lisätietoja mm. palveluista ym. Pari metriä korkeat pylonit samalla maamerkkejä

42 Tampereen ja Helsingin kokemuksia Tampereen seudulla (kokemukset kuntarajan ylittävistä seudullisista pääreiteistä) kustannussyistä tauluopasteita vain, kun pääreitti kääntyy tai vaihtaa puolta sekä kun 2 seutureittiä tai seutureitti tai alueellinen pääreitti risteävät (230 taulua) muutama viittaopaste ja muutamia nykyisiä etäisyystauluja korvattiin uudella, ei paikannimiopasteita, muualla nykyisen viitoituksen täydentäminen reittitunnuksilla varustetuilla viitoilla (215 uutta viittaa) tauluopasteissa fonttikoko 60 mm, uusissa viitoissa fonttikoko (45 mm) vanhoja (60 mm) pienempi viitoissa ongelmana reittinumeron huono erottuvuus sekä uusien pääreittien viittojen pienempi koko vanhaan alempitasoiseen viitoitukseen verrattuna yksikieliset opasteet, tauluopasteissa max. 3 opastettavaa kohdetta/suunta tyypillisesti 5-7 kohdetta/opaste, jos kohteita yli 8, suositellaan taulun jakamista kahdeksi vaikeuksia, jos pyörätie molemmin puolin katua ja vain toinen opastettava pääreitti täydennettiin viitoilla Helsingissä (kokemukset 2 kokeilureitistä: Kehä 1 ja Kamppi) taulu-, viittaopasteita, etäisyystauluja sekä paikannimikilpiä ei viittoja, tauluopasteilla opastetuista kohteista viitat kerättiin pois 28 risteystä, 69 taulua Kehä I:n varrella kokeiltiin reittiopastusta (Kehä 1 itään/länteen) tauluopasteissa fonttikoko 45 mm näkyvyyden kannalta teksti saisi ainakin paikoin olla suurempaa, hyvä tiiviissä kaupunkiympäristössä tilankäytön kannalta kaksikieliset opasteet, tavoitteena max. 3 kohdetta/suunta max. 9 kohdetta/taulu

43 Taustaa: Hollannin opastusperiaatteita 1 Kaupungeissa reittipohjainen opastus (kuvissa Houtenin väri- ja numerokoodattu pääverkko) Laajempi pyörämatkaopastus perustuu solmupisteisiin (kuvissa ympyröidyt numerot)

44 Taustaa: Hollannin opastusperiaatteita 2 Pp-opastuksen tärkein tehtävä opastaa pyöräilijöitä, jotka eivät tunne aluetta. Toinen tehtävä auttaa ymmärtämään reitistön yhtenäisyyttä ja hierarkiaa. Rakennetun alueen ulkopuolella pääkohteiden (kaupungit, kylät, asuinalueet jne.) opastus yleensä aina suositeltava. Rakennetulla alueella viitataan alueellisesti selvästi tunnistettaviin kaupunginosiin tai muihin kohteisiin, jotka määränpäitä merkittäville pyöräilijämäärille. Reittinumerointi helpottaa reittien seuraamista. Numeroinnin avulla reittiopastusta voidaan toistaa solmupisteiden välillä ilman kohdenimillä varustettuja viittoja. Pääsääntöisesti käytössä viitat sekä reittitunnukset, lisäksi ennakkoon luettavia tauluopasteita. Tärkeimmissä solmu- ja sisääntulokohdissa pyöräilykarttoja. Kadunnimiviitoituksen näkyminen myös pyöräilijöille tärkeää.

Seudullisen pyöräverkon viitoitussuunnitelma

Seudullisen pyöräverkon viitoitussuunnitelma Turun seudun liikennejärjestelmä Seudullisen pyöräverkon viitoitussuunnitelma Luonnos 20.5.2016 Turun seudun nykyinen viitoitus (1992 yleissuunnitelman mukaan) Turun seudun nykyinen viitoitus Turun kaupunkiseudun

Lisätiedot

Turun seudun liikennejärjestelmä Seudullisen pyöräverkon viitoitusperiaatteet

Turun seudun liikennejärjestelmä Seudullisen pyöräverkon viitoitusperiaatteet Turun seudun liikennejärjestelmä Seudullisen pyöräverkon viitoitusperiaatteet Työn tausta ja tarkoitus Edellinen viitoitussuunnitelma Turun seudulle on laadittu vuonna 1992 ja viitoitusta on toteutettu

Lisätiedot

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS 25.6.2014 LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS VIITOITUSSUUNNITELMA Työssä laadittiin viitoitussuunnitelma pyöräilyn pääverkolle. Suunnitelman tavoitteena oli luoda pyöräilyn

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

Esittää pääverkon tavoitteellinen laatutaso.

Esittää pääverkon tavoitteellinen laatutaso. Millainen pääpyöräilyverkko alueelle? Mari Ahonen, Uudenmaan ELY-keskus 7.11.2013 Tavoitteena Jäsentää Riihimäen ja Hyvinkään seudun pyörätieverkko, tunnistaa erityisesti pääverkkoon kuuluvat yhteydet

Lisätiedot

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012

Palvelukohteiden opastus. Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Palvelukohteiden opastus Antti Pirttijoki Pirkanmaan ELY-keskus 6.3.2012 Opastusjärjestelmän periaate 1. Taso: Tiekartta ja matkalla ajoneuvoliikenteen viitoitus 2. Taso: Opastustoimistot ja opastuskartat

Lisätiedot

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 1 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 25.8.2016 OHJE Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Johdanto Rakennusvalvontaviraston

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän. MAL-hankeohjelma

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän. MAL-hankeohjelma Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen ja MAL-hankeohjelma Päämäärätietoisuus, pitkäjänteisyys ja sitoutuminen Yhteiset linjaukset ja tavoitteet Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän. MAL-hankeohjelma

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän. MAL-hankeohjelma 25.4.2016 Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen ja MAL-hankeohjelma Yhteinen päämäärä ja sitoutuminen, pitkäjänteinen toteutus Yhteisesti hyväksytyt linjaukset ja tavoitteet Turun kaupunkiseudun

Lisätiedot

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011

2 Sijoituspaikan valinta LIIKENNEVIRASTO 2 (6) Dnro 917/1046/2011 LIIKENNEVIRASTO 2 (6) 1 Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella on tärkeä merkitys vaalityössä. Tienvarsimainonnassa on sille lainsäädännöllä annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla 5.4.2016 VARELY / Hanna Lindholm Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen Linea Konsultit Oy 5.4.2016

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Pank ry:n tiemerkintäpäivät 7.-8.2.2012 Gustavelund Tuusula Yli-insinööri Mikko Karhunen Liikennepoliittinen selonteko Liikennepolitiikan linjaukset ja

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Pyöräliikenteen pääverkon kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Tiivistelmä 13.11.2015 Tämän yhteenvedon lisäksi työstä on laadittu laajempi taustaraportti Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Hämeen

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö. ohjausryhmä

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö. ohjausryhmä Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö ohjausryhmä 12.10.2012 Liikennejärjestelmätyön tilannekatsaus ja muut ajankohtaiset asiat Liikennejärjestelmätyön tilannekatsaus Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kuntavaalit 2012 Kaarina

Varsinais-Suomen kuntavaalit 2012 Kaarina Kaarina Littoinen - Kaarina 31,3 % Piispanristi 30,6 % Keskusta - Kaarina 28,1 % Voivala 35,4 % Piikkiö 30,6 % Kuusisto 40,4 % ja VAS 0 1 2 kilometriä Kemiönsaari Kemiö 48,9 % Björkboda-Kulla 35,9 % Västanfjärd

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55

Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Tietoa tiensuunnitteluun nro 55 Julkaisija: Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka 20.12.2001 SILMUKKAKÄÄNNÖS OHITUSKAISTAN KOHDALLA Tausta Ohituskaistoja on yleisille teille suunniteltu ja rakennettu

Lisätiedot

Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennuksen bussilinjastot eri vaihtoehdoissa. 2. Bussilinjastot raitiotie- ja superbussivaihtoehdoissa 8.2.

Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennuksen bussilinjastot eri vaihtoehdoissa. 2. Bussilinjastot raitiotie- ja superbussivaihtoehdoissa 8.2. Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennuksen bussilinjastot eri vaihtoehdoissa 1. Bussilinjaston VE0+ 19.1.2017 2. Bussilinjastot raitiotie- ja superbussivaihtoehdoissa 8.2.2017 1 TURUN RAITIOTIEN YLEISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS

YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET. Täydennys viitoitusohjeisiin TVH Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS YKSITYISEN TIEN VIITTAA (643) JA OSOITEVIITTAA (644) KOSKEVAT OHJEET Täydennys viitoitusohjeisiin TVH 741910 Ti E- JA VESI RAKENNUS HALLITUS TVH 741810 HELSINKI 1984 ISBN 951-46-7207-0 1 C.5.1.7.1 VIITOITUS

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 L11k enne v1ra sto LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2017 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 28.06.2010 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä

Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä Kävelyn ja pyöräilyn sääntöjä 7.5.2015, Helsinki Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Määritelmiä TLL 2 Määritelmiä Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan: 5) suojatiellä jalankulkijoiden

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN PYÖRÄILYN PÄÄVERKON JA LAATUKÄYTÄVIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TURUN KAUPUNKISEUDUN PYÖRÄILYN PÄÄVERKON JA LAATUKÄYTÄVIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland TURUN KAUPUNKISEUDUN PYÖRÄILYN PÄÄVERKON JA LAATUKÄYTÄVIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013 Turun kaupunkiseudun pyöräilyn

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Pyöräliikenteen opastaminen Helsingissä. Niko Palo

Pyöräliikenteen opastaminen Helsingissä. Niko Palo Pyöräliikenteen opastaminen Helsingissä Niko Palo Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksella professori Timo Ernvallin valvonnassa tehty diplomityö. AALTO-YLIOPISTO

Lisätiedot

Liikennemerkkipiirustukset

Liikennemerkkipiirustukset Liikennemerkkipiirustukset 2 LIIKENTEEN OHJAUS Liikennemerkkien mitoitus 2008 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelon pvm. LIIKENNEMERKKIPIIRUSTUKSET, OSA 1 1 Lähetekirjeet 2 Varoitusmerkit 03.02.1995 3 Etuajo-oikeus-

Lisätiedot

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10. Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.2015 Hankkeen ydintavoitteet Parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat

Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto OHJE 1 Ulkomainoslaitteiden sijoittaminen Helsingissä Liikenneturvallisuusnäkökohdat 18.3.2005 / MM 2 MM / 18.3.2005 Ulkomainoslaitteiden

Lisätiedot

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT MUISTUTUS 27.5.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT Harjukadun, Sepänkadun ja Väinönkadun pyöräilyjärjestelyjä

Lisätiedot

Kuvelammentie, liikenneturvallisuuden parantaminen

Kuvelammentie, liikenneturvallisuuden parantaminen Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (6) Kuvelammentie, liikenneturvallisuuden parantaminen Liikenneasiat 26 / 2017 Selostus ja perustelu Aloite Kaupungin palautepalvelussa saamassa aloitteessa on esitetty

Lisätiedot

Liikkumistottumukset Toimintojen sijoittuminen Matkatuotokset Työssäkäyntialueet. Jalankulkuvyöhyke. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet.

Liikkumistottumukset Toimintojen sijoittuminen Matkatuotokset Työssäkäyntialueet. Jalankulkuvyöhyke. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet. Liikkumistottumukset Toimintojen sijoittuminen Matkatuotokset Alakeskukset Työssäkäyntialueet Joukkoliikennevyöhyke Vyöhykeanalyysi Jalankulkuvyöhyke Keskustan reunavyöhyke Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Lisätiedot

Luostarinkatu NAANTALI (linja-autoasema)

Luostarinkatu NAANTALI (linja-autoasema) Liite 2 1 (7) Linjanumerot ja -reitit seudullisessa liikenteessä 6 NAANTALI RAISIO TURKU, KAUPPATORI LIETO NAANTALI (linja-autoasema) Tuulensuunkatu Aurinkotie Raisiontie Satakunnantie Aninkaistensilta

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU LIIKENNESUUNNITTELU 2017

LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU LIIKENNESUUNNITTELU 2017 1 LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU 2017 LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ULKOASU 2 YLEISTÄ Liikennesuunnitteluyksikön teettämät uudet liikenteenohjaussuunnitelmat tuotetaan MicroStation

Lisätiedot

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017

Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 Turun seudun jatkuva liikennejärjestelmätyö Toiminta 2016 ja toimintasuunnitelma 2017 19.1.2017 Liikennejärjestelmätyön organisointi Viisaan liikkumisen alatyöryhmä Työ- ja ohjausryhmät 2016 Ohjausryhmä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ko/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (5) 224 Länsimäentie välillä Niittipolku-Nastapolku, Sinkilätie, Sinkiläpolku, Naulakalliontie välillä Mellunmäentie-Huhtakivenkuja, Untamalantie välillä Viitankruununtie-Länsimäentie,

Lisätiedot

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset

Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteet ja tienvarsimainokset Palvelukohdeopasteista Palvelukohteiden opastusmerkkejä määräävät kansainväliset Sopimukset Liikennemerkkejä ja opasteita koskeva yleissopimus, Wien 8.11.1968

Lisätiedot

Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys. Raporttiluonnos 4.9.2012

Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys. Raporttiluonnos 4.9.2012 Turun seudun joukkoliikenteen maksujärjestelmäselvitys Raporttiluonnos 4.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Taustaa... 3 1.2 Työn tavoitteet ja sisältö... 3 2 Nykyinen taksajärjestelmä... 5 3 Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Ohje 2 (8) /090/2014

Ohje 2 (8) /090/2014 Ohje 2 (8) Yleistä Vaaleja koskevalla ulkomainoksella voi olla tärkeä merkitys vaalityössä. Lainsäädännössä on vaaleja koskevalle ilmoittelulle annettu erityisasema. Maantielain mukaan vaaleja koskevat

Lisätiedot

Liikenneturvallisuus (LJ3) Liikennejärjestelmän käytettävyys (LJ2) LJ 3.3: kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta parannetaan taajamissa

Liikenneturvallisuus (LJ3) Liikennejärjestelmän käytettävyys (LJ2) LJ 3.3: kävelyn ja pyöräilyn turvallisuutta parannetaan taajamissa Liite 2 Ohjelman laadinnan kriteeristössä mainittujen tavoitteiden toteutuminen hankekohtaisesti LIIKENNEJÄRJESTELMÄTAVOITTEET RAKENNEMALLITAVOITTEET TOIMENPIDE Mt 12191 Littoisten kevyen liikenteen väylä,

Lisätiedot

Jyväskylän pyöräilyn (ja kävelyn) tavoiteverkko TAVOITEVERKON MUODOSTAMISEN PERIAATTEET TAVOITEVERKON MUODOSTAMISEN PERIAATTEET 2013/03/05

Jyväskylän pyöräilyn (ja kävelyn) tavoiteverkko TAVOITEVERKON MUODOSTAMISEN PERIAATTEET TAVOITEVERKON MUODOSTAMISEN PERIAATTEET 2013/03/05 Jyväskylän pyöräilyn (ja kävelyn) tavoiteverkko TAVOITEVERKON MUODOSTAMISEN PERIAATTEET MISTÄ TAVOITEVERKOSSA ON KYSE? Tavoiteverkko korostaa pyöräilyverkon hierarkiaa. Liikenneverkon jäsennöinnillä tarjotaan

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA

PALVELUKOHDEOPASTEIDEN LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN KATUVERKOLLA LUPAEHDOT HÄMEENLINNAN 1.2.2016 Palvelukohteen (palvelukohteen määrittely, ks. Palvelukohteiden viitoitus, TIEH 2000021-07) viitoitus asetetaan vain yrityksen, kohteen tms. anomuksesta ja anojan kustannuksella.

Lisätiedot

Promoting Cycling and Walking Liikenneinsinööri Timo Seimelä

Promoting Cycling and Walking Liikenneinsinööri Timo Seimelä Promoting Cycling and Walking 5.5.2014 Liikenneinsinööri Timo Seimelä Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Pormestariohjelma Tampereen uusi kaupunkistrategia Kantakaupungin yleiskaava Keskustan strateginen

Lisätiedot

Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA

Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA Raitotien toimenpideselvitys YLEISTÄ HANKKEESTA Suunnittelukohde ja -tehtävä Raitotie välillä Haukiputaantie Kuusamontie Noin 9 km osuus Osa tiejaksosta katua ja osa yleistä tietä Yleissuunnitelmatasoinen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

JOENSUUN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2030 JOENSUUN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA /02/01

JOENSUUN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2030 JOENSUUN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA /02/01 JOENSUUN PYÖRÄILYN JA JALANKULUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2030 NYKYISET YHDISTETYT PYÖRÄTIET JA JALKAKÄYTÄVÄT KANTAKAUPUNGISSA NYKYTILA TAUSTAA Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen HLT 2010-11 mukaan

Lisätiedot

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi

Pohjanmaa. Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Uusimaa. Kanta-Häme Varsinais-Suomi TYÖLLISYYSKEHITYS VAROVAISEN POSITIIVISTA Varsinais-Suomen työllisyystilanne on kuluvan syksyn aikana kehittynyt hiljalleen positiivisempaan suuntaan. Maakunnan työttömyysaste laski lokakuussa koko maan

Lisätiedot

Jalankulkija liikenteessä

Jalankulkija liikenteessä Jalankulkija liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7, PL 29 00421 Helsinki

Lisätiedot

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma

Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma Turun seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2012 Yhdyskuntasuunnittelun suunnittelu- ja konsulttitoimisto Maankäyttö, kaavoitus, maisemasuunnittelu, YVA Tie-, liikenne- ja aluetekniikka,

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista

Mittaus 24.06.03, n. 2375ha/vrk Ylinopeutta ajoi vain 2,2 % autoista. Mittaus 13.08.2002, n. 2500ha/vrk Ylinopeutta ajoi enää 4,0 % autoista Neljän kolmion liikennejärjestelyjen purku 4.11.2009 Porin liikenneturvallisuussuunnitelmassa 2001 (s 55 ja liite 4) hyvien kokemusten pohjalta päätettiin laajentaa väistämisvelvollisuus joka tulosuunnalta.

Lisätiedot

Reunaehdot. Tavoitteet tähän kokoukseen:

Reunaehdot. Tavoitteet tähän kokoukseen: Reunaehdot Sopimukseen strategiset tavoitteet Tavoitteena jäsentynyt, jäntevä sopimus ja vähemmän toimenpiteitä Strategiset, valtion ja kuntien välistä sopimista edellyttävät asiat vs. toimenpiteet joita

Lisätiedot

Aleksanterinkadun Appro. Tunnusohjeisto 25.2.2015

Aleksanterinkadun Appro. Tunnusohjeisto 25.2.2015 Tunnusohjeisto 25.2.2015 sisällys tunnus 3 1 tunnus tekstillä 4 2 tekstitön tunnus 5 tunnuksen väriversiot 6 tunnus kuvan päällä 7 tunnus 1 n tunnus eli visuaalinen tunniste viittaa muotokieleltään Lahden

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 105/10.00.00.00/2012 41 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2016-2019 Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet

Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Suojateiden liikenneturvallisuus - Suunnitteluohjeet Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön seminaari 14.11.2017 Ari Liimatainen, Liikennevirasto Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Yleiset kaapeleiden sijoittamisen periaatteet Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Käsitteitä Sopimuksissa olevalla kaapeleiden sijainnin määritelmällä Tiealueen

Lisätiedot

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tammen muutos 1 LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tammen muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\07\_8_Tammen_m.docx\PS KAAVAN LAATIJA: LIETO LOUKINAINEN TAMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JA TEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki

Lisätiedot

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY)

OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) HENKILÖLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 OULU-KAJAANI -KEHITTÄMISVYÖHYKE Vetovoimaiset yritysalueet Oulu-Kajaani -kehittämisvyöhykkeellä (VETY) Etukannen kuvat: Kiehimänjokisuu, Paltamo (Martti Juntunen

Lisätiedot

Pyöräilijä liikenteessä

Pyöräilijä liikenteessä Pyöräilijä liikenteessä Yhteystiedot: Selkokeskus Viljatie 4 C 00700 Helsinki puhelin: 09-34809 240 faksi: 09-351 3975 sähköposti: selkouutiset@famr.fi Liikenneturva Sitratie 7 PL 29 00421 Helsinki puhelin:

Lisätiedot

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1 Helsingin Polkupyöräilijät ry MUISTUTUS PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 31.3.2015 Helsingin kaupunki Yleisten töiden lautakunta helsinki.kirjaamo@hel.fi Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista Piirustukset

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN MUISTUTUS 15.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen

Lisätiedot

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013

Mopon paikka liikenneympäristössä. Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopon paikka liikenneympäristössä Ari Liimatainen, Liikennevirasto Reijo Vaarala, Ramboll Finland Oy 22.5.2013 Mopokanta ja mopo-onnettomuudet Mopokanta on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana monin

Lisätiedot

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Keskeisen päätieverkon toimintalinjat Tytti Viinikainen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmän kokous 21.4.2017 Taustaa Työtä esitelty aiemmin Kanta-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmässä keväällä 2016

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

KAARINAN SYYSMARATON

KAARINAN SYYSMARATON KAARINAN SYYSMARATON 22.10.2016 Mittausraportti Mittauspäivä: 20.10.2016, klo 18:00 19:30 Olosuhteet: Mittaaja: Avustajat: +5 C, pilvistä Jari Tomppo Janne Klasila, Tuomo Sibakov, Jaakko Uotila Kaarinan

Lisätiedot

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA

24.3.2010 / Anneli Harju LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA LÖYDÄNKÖ PERILLE? PALVELUKOHTEIDEN OPASTEET MATKAN VARRELLA Opaste vai mainos? Palvelukohteiden viitoitus käytetään vain tieliikenneasetuksen mukaisia opastusmerkkejä Tienvarsimainonta kaikki muut mainoksia

Lisätiedot

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA

VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA Vastaanottaja Naantalin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.12.2015 VIITOITUS MANNER- NAANTALISSA VIITOITUS MANNER-NAANTALISSA Päivämäärä 21.12.2015 Laatija Tarkastanut Hyväksyjä Jari Brandt,

Lisätiedot

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen

Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen Salon alueen pääliikenneväylien ja yritysalueiden opastuksen kehittäminen 29.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lähtökohdat suunnittelulle 3 2. Ohjausryhmän kokoonpano 4 3. Kokoukset ja yleisötilaisuus 4 4. Yleisöpalautteet

Lisätiedot

D. LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMA

D. LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMA Lakeuden Maanrakennus Oy D. LIIKENTEENOHJAUS- SUUNNITELMA Maantien 11345 parantaminen välillä Arkadian yhteislyseon liittymä Kisatien liittymä Tommi Keso 9.6.2017 Sivu 2 1 RAKENNUSKOHTEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013

Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Jalankulku ja pyöräilyteiden suunnitteluohje 29.5.2013 Nykyinen ohje Ohje vuodelta 1998 Ohjetta täydennetty vuonna 2004 (Tietoa tiensuunnitteluun nro 78: Kevyen liikenteen väylät liikunnassa) 29.5.2013

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSSUUNNI- TELMAN LAATIMISEN PROSESSIOHJE Projektiryhmä Kari Keski-Luopa, pj. Maarit Orava, Tuomas Österman Per-Olof Linsén Sanna Kolomainen Kauko Kaarninen Kari Ruokanen Reijo Vaarala,

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Helmikuu 2017

Työttömyyskatsaus Helmikuu 2017 Manner-Suomen kaksitoista korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa helmikuussa 2017 Turun työttömyysaste kuukausittain 1/2015 2/2017 20 19 18 17 % 16 15 14 13 12 2015 2016 2017 Tammi Helmi Maalis

Lisätiedot

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499

ILMAILUTIEDOTUS. PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 ILMAILUTIEDOTUS OPS T1-21 4.2.1999 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN KYLTIT JA NIIDEN YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVÄT MAALAUSMERKINNÄT

Lisätiedot

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY KITTILÄN KUNTA TIEHALLINTO, LAPIN TIEPIIRI LEVIN OPASTUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 26.2.2010 1 (10) 26.2.2010 1 LÄHTÖKOHDAT Tunturi Lapin matkailu on kehittynyt voimakkaasti

Lisätiedot

1 Halikon Siniset 31 10.00 Halikon SRK-talon piha Halikko Pyhän Laurin Ritarit 28 10.30 Perniön SRK-talo Perniö

1 Halikon Siniset 31 10.00 Halikon SRK-talon piha Halikko Pyhän Laurin Ritarit 28 10.30 Perniön SRK-talo Perniö TAMMILEIRI 2016 Auto LPK määrä YHTEENSÄ klo osoite Kunta 1 Halikon Siniset 31 10.00 Halikon SRK-talon piha Halikko Pyhän Laurin Ritarit 28 10.30 Perniön SRK-talo Perniö Purku 59 59 11.20 Rymättylän Märssyvahdit

Lisätiedot

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon

Digiroad - Kuntaylläpito. Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon Digiroad - Kuntaylläpito Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - KUNTAYLLÄPITO Ohje paperikartalla tapahtuvaan ylläpitoon DIGIROAD - YLLÄPITO Digiroad on aineistokokonaisuus, johon kerätään

Lisätiedot

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006

Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä Sisäisiä julkaisuja 38/2006 Mari Sipilä Viitoituksen rakenteen selkeyttäminen yhteysvälillä Vaasa - Jyväskylä TIEHALLINTO

Lisätiedot

Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 49 Kuva 6.8. Periaatekuva keskisaarekkeesta. Suojateiden havaittavuutta on voidaan parantaa suojatiemerkkeihin asennettavilla sini-valkoraidoitetuilla

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenteen tulevaisuuden kehityspolut Urban Zone 3 hanke (UZ-3) Yhdyskuntien uudistaminen ARA-laivaseminaari

Yhdyskuntarakenteen tulevaisuuden kehityspolut Urban Zone 3 hanke (UZ-3) Yhdyskuntien uudistaminen ARA-laivaseminaari Yhdyskuntarakenteen tulevaisuuden kehityspolut Urban Zone 3 hanke (UZ-3) Yhdyskuntien uudistaminen ARA-laivaseminaari 5.11.2015 Erikoistutkija Mika Ristimäki Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö / Suomen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2017 Paula Väisänen, Valonia/Varsinais-Suomen liitto, kestävän liikkumisen asiantuntija 22.3.2017, paula.vaisanen@valonia.fi, p. 044 907 5986 Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Maiju Lintusaari Tero Rahkonen 8.10.2015 Sito Parhaan ympäristön tekijät Suunnittelualue Vaasa ja pyöräily 3 Keskustan saavutettavuus pyörällä 4

Lisätiedot

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ

PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ PIHAKADUT ANTTILANMÄELLÄ asukasyhdistyksen johtokunta 26.4.2011 asukasyhdistyksen vuosikokous 30.3.2011 asukasyhdistyksen yleinen kokous 28.10.2010 asukasyhdistyksen johtokunta 24.5.2010 asukasyhdistyksen

Lisätiedot

Bussikorttilataukset 1.4.2014 jälkeen

Bussikorttilataukset 1.4.2014 jälkeen Bussikorttilataukset 1.4.2014 jälkeen Tiina Lepistö Jari Paasikivi 8.4.2013 11.4.2013 Esittäjän nimi 1 Sisältö 1. Bussikorttilatauksen tekniset vaihtoehdot 1.7.2014 jälkeen (suunnitellut) 2. Korttien latauksen

Lisätiedot

MERKITTÄVIMPIÄ BITUMIKATTOKOHTEITA

MERKITTÄVIMPIÄ BITUMIKATTOKOHTEITA REFERENSSILUETTELO 15.8.2013 1(5) SANEERAUSKOHTEET Vaahteramäen päiväkoti Turku 2004 Konevarikko Rieskalähteentie Turku 2004 Sisätautisairaala Rakennus 1 Turku 2006 Stålarminkatu 33 Turku 2007 Heinikonkadun

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Turun kaupunki Lausunto 12.04.2017 LVM/417/03/2013 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne

Lisätiedot