RAI-vertailukehittämisen ajankohtaista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAI-vertailukehittämisen ajankohtaista 2011-09-28 1"

Transkriptio

1 RAI-vertailukehittämisen ajankohtaista

2 Uutta vuonna 2011 Palauteraportissa 2/2011 Laatuindikaattorien arviointien lukumäärät näkyviin Lisää lukuarvojen desimaaleja Uusi vertailutietokanta: KUNTAKUUTIO Laitoshoidon RAI: Uusi palautetaso Väliorganisaatio

3 Laatuindikaattorien arviointien lukumäärät omassa laskentataulukossa Kaksi viimeisintä aineistoa Moneenko arviointiin laatuindikaattorin arvo perustuu

4 Palauteraportin lukuarvojen desimaaleja Lisää tai poista desimaaleja napsauttamalla Valitse halutut solut

5 Vertailutietokanta: KUNTAKUUTIO Tiedot on laskettu palvelutyypeittäin Kotihoito (kh) Palveluasuminen (pt) Terveyskeskus (tk) Tehostettu palvelusuminen (tp) Vanhainkoti (vk) organisaatio-, kunta ja palvelutyyppitasolla

6 Kuntakuution näkymä Viimeinen aineisto esivalittuna Keski-ikä palvelutyypeittäin Esityksen nimi / Tekijä 6

7 Kuntakuution käyttöopas ja linkki löytyy RAI-sisäisillä sivuilla Esityksen nimi / Tekijä 7

8 RAI-LTC: uusi palautetaso Väliorganisaatio Organisaatiotaso Organisaatio Väliorganisaatiotaso Väliorganisaatio 1 Väliorganisaatio 2 Laitostaso vk-laitos tp-laitos tk-laitos Osastotaso vkxx1 vkxx2 tpxx1 tpxx2 tkxx1 tkxx2

9 Koti- (HC) ja pitkäaikaishoidon (LTC) RAI-tiedonsiirto 2/2011 Tiedot oltava toimitettuna THL:een mennessä Tiedot toimitetaan sähköisen Toimita-lomakkeen kautta (linkki sisäisillä sivuilla) Uusista yksiköistä, muuttuneista arviointien tunnistekoodeista yms. muutoksista pyydetään ilmoittamaan Tiedonsiirtolähete-lomakkeella sähköisesti Lisätietoja RAI-vertailukehittämisen sisäisiltä sivuilta -> Sisäänkirjautuminen -> Tiedonsiirto

10 Tulossa vuonna 2012 RAI-erityisasiantuntijan valmennusohjelma interrai New suite järjestelemään siirtyminen alkaa Yhtenäinen RAI arviointijärjestelmä mielenterveystyöhön Lisäosio: mielenterveyteen liittyvät kysymykset

11 RAI-erityisasiantuntijan valmennusohjelma Ohjelmarunko 12 lähivalmennuspäivää Orientaatioiltapäivä Asiakkaan hoitoprosessin johtaminen (4 lähipäivää) Operatiivinen johtaminen (3 lähipäivää) Taktinen ja strateginen johtaminen (3 lähipäivää) Verkostoituminen itsenäisestä opiskelusta sisältäen oppimispäiväkirjan henkilökohtaistamisasiakirja

12 RAI-erityispätevyyden tarkoituksena: RAI-erityisasiantuntija tukee ja motivoi hoitajia kehittämään osaamistaan RAI-järjestelmän hyödyntämisessä esimiehiä kehittämään osaamistaan RAI-järjestelmän hyödyntämisessä johtajia hyödyntämään RAI-järjestelmästä saatavaa tietoa yhteistyö THL:n kanssa osallistuu RAI-arviointikaavakkeiden kehittämistyöhön arvioi mm. RAI-käsikirjojen esimerkkejä ja suomennoksia osallistuu RAI-arviointikaavakkeiden vaikeasti tulkittavien kysymysten ratkaisemiseen verkostoituminen RAI-erityisasiantuntijoiden kanssa vertaistuen saaminen/antaminen hyvien käytäntöjen jakaminen (johtamisen parivertailukonsepti)

13 interrai New suite kuntien hallintorakenteet ylittävä ja saumattoman sähköisen tiedonsiirron hoitoketjuissa mahdollistava yhtenäinen RAI-järjestelmän päivitys edellyttää tietokonesovellusten päivittämistä ja koulutusta asiasta tiedotetaan mm. RAI-vertailukehittämisen nettisivuilla ja RAI-kuukausitiedoteessa

14 Yhtenäinen RAI arviointijärjestelmä mielenterveystyöhön Mielenterveystyön RAI-instrumentit interrai-mh, interrai-cmh ja interrai-esp yhdistetään yhdeksi ohjelmistoksi Tavoitteena on yhtenäinen arviointijärjestelmä joka tukee potilaan/asiakkaan hoitoprosessia seuraa potilaan/asiakkaan hoitoketjua arvioinnit eri instrumenttien välillä keskustelevat keskenään Ensimmäinen ohjelmistoversio valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä

15 Lisäosio: mielenterveyteen liittyvät kysymykset Ohjelmistoversio valmistuu huhtikuun 2012 alkuun mennessä Tilanteisiin, missä käytössä olevat muut RAIinstrumentit eivät riittävästi kerro asiakkaan psyykkisestä voinnista. Sisältö: psyykkinen tila päihteiden käyttö tai muut riippuvuudet itsensä tai muiden vahingoittaminen stressi ja trauma lääkitys rajoittamistoimet

16 RAI-tiimin yhteystiedot etunimi.sukunimi[at]thl.fi Harriet Finne-Soveri Janne Asikainen Aleksandr Gerasin Teija Hammar Rauha Heikkilä Nina Huikuri Sari Jokinen Tytti-Liisa Karjalainen Matti Mäkelä Jutta Nieminen Anja Noro Britta Solhman

17 STM:n terveisiä RAI -seminaariin Hallitusohjelma & ikähoiva -työryhmän ehdotusten edistäminen o Yksiportaiseen palvelujärjestelmään siirtyminen o Itsenäisen asumisen ja kotiin vietävien palvelujen kehittäminen o Ikäihmisille järjestetään tarpeen mukaisia asumisvaihtoehtoja ja kuntouttavia palveluja o Palveluasumisen maksuja uudistetaan sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän ehdotusten pohjalta siten, että kunnan järjestämisvastuulla oleviin asumispalveluihin säädetään valtakunnallisesti yhdenmukaiset asiakasmaksujen määräytymisperusteet o Yhtenäistetään tehostetun palveluasumisen maksut ja säädetään niin sanottu vähimmäiskäyttövara

18 STM:n terveisiä RAI -seminaariin Rakennemuutoksessa huomioon otettava Palvelurakennetta on aina tarkasteltava kokonaisuutena Asumisen vaihtoehtojen kehittäminen Laitosten korvaajiksi ei kehitetä laitosmaisia vaihtoehtoja Palvelujen käyttäjiä ja heidän läheisiään kuullaan kaikissa prosessin vaiheissa eikä palveluiden käyttäjiä tarpeettomasti siirretä paikasta toiseen Henkilöstön käyttöä ja osaamista monipuolistetaan Yhteiseen päämäärään sitoutumista edistetään (henkilöstö, virkamies- ja luottamushenkilöjohto) Prosessin aikana otetaan käyttöön laatujärjestelmä, joka tukee palveluja hakevien ja käyttävien ihmisten sekä heidän läheistensä valintojen tekoa

19 STM:n terveisiä RAI -seminaariin Enemmän elämänlaatua, parempaa arkea - Ageing in Place Asumisvaihtoehtoja & asuinympäristöjä kehittämällä Täsmätuella & -palveluilla Itsemääräämistä kunnioittaen Osallisuutta tukien Toimijuutta tukien Yhdenvertaisuutta lisäten Turvallisuus taaten