TAT Nuorisotutkimus 2009 Nuoret ja ammatinvalinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAT Nuorisotutkimus 2009 Nuoret ja ammatinvalinta"

Transkriptio

1 TAT Nuorisotutkimus 2009 Nuoret ja ammatinvalinta

2 Tutkimuksen taustaa Tutkimus toteutettiin verkkohaastatteluna, toteuttajana Fountain Park Ajalla Yhteensä 2272 nuorta ympäri maata osallistui Osallistujat peruskoulun 7.-luokkalaisista lukion 2.-luokkalaisiin Osallistujat kutsuttiin opettajien välityksellä ryhmittäin Nuorilta kysyttiin muun muassa, mikä heidän mielestään on työssä tärkeää ja mitkä asiat koulussa voivat heidän mielestään auttaa tulevaisuudessa näiden asioiden saavuttamisessa Taustamuuttujina haastattelussa sukupuoli, luokka-aste ja koulun talousalue Tutkimuksen tekoon on saatu ESR-tukea.

3 Osallistujat ympäri maata Osallistujat alueittain Yläaste Lukio Yhteensä Uusimaa Varsinais-Suomi ja Satakunta Pirkanmaa ja Keski-Suomi Kanta-ja Päijät-Häme Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa Itä-Suomi Oulun ja Lapin lääni Koko maa

4 Miltä hyvä työelämä nuorista näyttää?

5 Vauhdikasta menoa 25 prosenttia valitsi tämän kuvan 27% yläaste, 21% lukio 17% tytöt, 33% pojat Kuvaan liitettiin vapaus, stressittömyys, matkailu, menevä ja vauhdikas työ Nuoremmat pojat korostavat asemaa ja varakkuutta, tytöt ja lukiolaiset hyvinvointia ja stressittömyyttä - Siinä mies tuulettaa ja näyttää olevan onnellinen. Hän näyttää vapautuneelta ja vailla stressiä. Työn pitäisi olla mukavaa ja sellaista, että siellä viihtyy! (tyttö, lukio) - Kuvassa näkyy että työelämässä voi olla myös vapautta. Itseäni kiinnostaa enemmän vähän vapaampi työ kuin jokin toimistotyö. (poika, lukio) - Tienaa hyvin rahaa (auto näyttää kalliilta) ja vapaalla saa ottaa rennosti. (poika, yläaste) - Kuva henkii tietynlaista vapautta ja oman tekemisen riemua, jotka ovat mielestäni tärkeitä. (tyttö, yläaste)

6 Liike-elämän asiantuntijat 21 prosenttia valitsi tämän kuvan 22% yläaste, 19% lukio 16% tytöt, 27% pojat Kuva toi useimmille mieleen menestyksen kiireisen työn tuloksena, usein tuotiin esiin varakkuus, haastava työ ja liiketoiminta - Olen itse kiinnostunut bisnesmaailmasta ja mielestäni kuva kuvaa hyvin toiveitani tulevan työni suhteen. (poika, lukio) - Tää näyttää mun mielestä mukavalta, että kyllä odotan tään tapasta tulevaisuutta. Kuva näyttää aika kiireiseltä, mutta siinä on haastetta. (tyttö, yläaste) - Valitsin yllä olevan kuvan, koska siinä yhdistyvät mielestäni liike-elämä ja johtaminen. Hyvässä työelämässä on mielestäni haastetta ja mahdollisuuksia. Haluan tulevaisuudessa työhön, jossa nämä tekijät näkyvät. (tyttö, lukio) - Työelämässä ollaan hyvissä vaatteissa ja puhutaan liikeneuvotteluja. Sopivan haasteellista ja mukavaa. Kuva näytti yksinkertaisesti hienolta. (poika, yläaste)

7 Vuorovaikutusta, monikulttuurisuutta 15 prosenttia valitsi tämän kuvan - 27% tytöt, vain 3% pojat - lukiolaistytöistä peräti 31% Tytöt painottavat vuorovaikutusta ihmisten kanssa yleensä sekä monikulttuurista työtä, yhteisöllisyyttä, sosiaalisuutta ja verkostoitumista Pojilla samansuuntaiset perustelut, mutta harva valitsi kuvan. Liittyy yleisemmin ihmisten kanssa olemiseen. Kuvassa on lämmin ja läheinen tunnelma. Kuvasta päätellen työtehtäviin kuuluu erilaisten ihmisten tapaaminen ja läheinen asiakaspalvelu. Juuri tällaisia ominaisuuksia toivon myös omalta tulevalta työltäni. (tyttö, lukio) Ihmiset on mielenkiintoisia. haluan työskennellä ympäristössä jossa pääsen tekemisiin monenlaisten ihmisten kanssa (poika, lukio) Hyvässä työelämässä pitää olla toisia auttamassa itseään, koska yksin ei voi tehdä mitään. (poika, yläaste)

8 Teknologia, etätyö, käsillä tekeminen Teknologia ja etätyö. Luonnon ja informaatioteknologian yhdistäminen tai luonnossa liikkumista vastapainona arkiselle työlle. Käsillä tekemistä ja luonnonläheistä työtä, erityisesti maanviljelys tulee esiin. Vaihtoehtoisesti työssä kasvamista tai itse kehitetyn ratkaisun kasvattamista.

9 Tutkimuksen toteutustapa Tutkimuksen aluksi osallistujia kannustettiin kertomaan omin sanoin työssä tärkeistä asioista Analyysivaiheessa esitetyt ajatukset luokiteltiin teemaluokkiin ehdotusten sisältämien asioiden avulla Teemaluokitus tehtiin käyttämällä avuksi tekstinlouhintaohjelmistoa, jonka avulla teksteistä löydettiin oleellinen sisältö Arvioinnin kehys: Arvioi muiden esittämien ajatusten tärkeyttä Osallistujat arvioivat enintään 26 idean satunnaisotoksen muiden esittämistä asioista arvioidussa kehyksessä Yksittäisistä arvioinneista laskettiin kullekin idealle tärkeysarvioiden keskiarvo sekä mielipiteiden hajontaa kuvaava keskihajonta Yksittäisten ideoiden pohjalta laskettiin edelleen kuhunkin teemaluokkaan liittyvien asioiden tärkeyden arvion ja mielipiteiden hajonnan keskiarvot

10 Tutkimuksen osa-alueet Mikä on työssä tärkeää? Ideointi (3774 ideaa) Ajattele uusista näkökulmista! Haastava ajattelu (3412 ideaa) Mitkä asiat ovat sinun mielestäsi tärkeimpiä? Arviointi (51672 arviota) Mitkä asiat koulussa voivat mielestäsi tulevaisuudessa auttaa sinua näiden asioiden saavuttamisessa ja miksi? Kommentit (5244 kpl)

11 Nuorten mielestä tärkeintä työssä Riittävä palkka, palkitseminen 23 % Mukava työ 18 % Ilmapiiri ja viihtyisä työympäristö 17 % Ihmisten kanssa oleminen 12 % Mielenkiintoinen ja mielekäs työ 10 % Työkaverit 9 % Monipuolisuus ja vaihtelevuus 7 % Haasteet ja osaamisen hyödyntäminen 5 % Ihmisten ja yhteiskunnan auttaminen 5 % Työajat ja lomat 4 % Työssä eteneminen ja kehittyminen 4 % Työssä jaksaminen 4 % Kansainvälisyys 3 % Turvallisuus 3 % Vakituinen työ, jatkuvuus 3 % Koulutus 2 % Itsenäisyys, vapaus ja luovuus 2 % Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 1 % Prosenttiluku kuvaa osuutta esitetyistä ajatuksista, jotka liittyvät kuhunkin teemaan. Sama idea voi kuulua useampaan kuin yhteen teemaluokkaan sisältönsä perusteella.

12 Tulkintakehikko Asian tärkeys suuri Vahvat signaalit, Potentiaaliset yhteinen näkemys asiat Asioiden arvioitu tärkeys Tulisi ehdottomasti ottaa huomioon suunnittelussa? Vähiten kriittiset asiat Vastaajat yhtä mieltä asioiden muita vähäisemmästä kriittisyydestä Voidaanko näistä löytää uusia lähestymistapoja? Heikot signaalit Uusia ideoita ja visionäärisiä ajatuksia. Kuinka otetaan huomioon suunnittelussa? Suuri hajonta Näkemysten hajonta

13 Mikä on työssä tärkeää? 83,9 81,9 Ilmapiiri ja viihtyisä työympäristö Työkaverit Riittävä palkka, palkitseminen Vakituinen työ, jatkuvuus 79,9 77,9 75,9 73,9 Mielenkiintoinen ja mielekäs työ Mukava työ Monipuolisuus ja vaihtelevuus Haasteet ja osaamisen hyödyntäminen Itsenäisyys, vapaus ja luovuus Työssä eteneminen ja kehittyminen Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus Koulutus Työajat ja lomat Työssä jaksaminen Turvallisuus Ihmisten kanssa oleminen Ihmisten ja yhteiskunnan auttaminen Kansainvälisyys 71,9 12,6 13,6 14,6 15,6

14 Oppiaineiden ja työelämän yhteys selkeytymätön Haastattelussa kysyttiin tärkeiden asioiden liittymistä koulutyöhön. Työelämäasioiden oppiminen liittyi useimmille lähinnä opinto-ohjaukseen - oppiaineiden sisältöjen hyödynnettävyyttä työssä tuotiin harvemmin esille. Taideaineista kiinnostuneet poikkeus. Yksittäisten mainintojen tasolla tuotiin esiin erilaisia työmenetelmiä, kuten ryhmätyöt ja esitelmät, jotka kehittävät työelämässä tarvittavia taitoja. Tätä kytkentää ei useimpiin aineisiin liitetty. Useimmille vastaajille oli helpompi luonnehtia yleisiä työelämätaitoja, joita voisi oppia koulussa yleisesti olemalla ihmisten kanssa ja miettimällä mikä itseä kiinnostaa. No ei koulussa muuta kun OPOssa tähän kiinnitetä kauheesti huomiota. Ei varmaan oppiaineet liity, mutta muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa saa tähän varmasti "harjoitusta".. Koulussa jotkut aineet vetävät puoleensa niin siinä ehkä jonkin verran näkee, mikä itseä eniten kiinnostaa..

15 Matikalla hyville palkoille? Kouluaineista keskeisenä taloudellisen menestyksen kannalta mainittiin matemaattiset aineet ja yhteiskuntaoppi, taloustieto ja kaupalliset aineet Itse en ainakaan lähtisi tekemään töitä "nälkäpalkalla". Ei sen palkan tarvisi mikään megaluokan saldo olla, mutta semmonen että saa leipää ja leivän päälle kinkun ja että rahaa riittäisi harrastukseen ja muihin pakollisiin menoihin. Työtä tehdään myös palkan vuoksi, ja sen täytyy olla sellainen, jonka turvin ei tarvitse selviämistä murehtia Raha. Työssä on tärkeetä palkka ja sen tason nouseminen tasaisesti. Jos on hyvä työssään, täytyy palkan tietenkin olla sen mukainen ja riittävä. Se on reilua. Yhteiskuntaopin tunnit olisivat "plussaa". Tosin myös opinnonohjauksen tunneilla opetetaan näitä asioita... Koulussa kannattaisi opiskella kunnolla että pääsee sellaiseen työhön josta sitten saa hyvää palkkaa... Yleinen menestys koulussa auttaa pääsemään suuripalkkaiseen hommaan. Esim. matemaattisilla aineilla voi päästä kovapalkkaiseen hommaan...

16 Palkka puhutti eniten Suurin osa, lähes neljännes nuorten esittämistä ajatuksista käsitteli palkkaa ja palkitsemista Yleisin näkökulma: palkan on oltava toimeentulon kannalta riittävä ja suhteessa osaamiseen ja koulutukseen oikeudenmukainen Koulun yhteys palkkatasoihin jäsentyi vaihtelevasti ja vaikeammin: keskeisenä koettiin oikeiden asioiden opiskeleminen, erityisen osaamisen hankkiminen ja/tai yleensä hyvä koulumenestys

17 Tärkeintä kuitenkin viihtyvyys ja mielekkyys Useimmat nuoret perustelivat kaikkein tärkeimmäksi tehdä sellaista työtä mistä pitää ja minkä kokee mielekkääksi Työilmapiiri ja mielekkyys olivat työn sisällön lisäksi suurimmalle osalle vahvasti sidoksissa työyhteisöön ja työkavereihin Pitää miettiä mikä työ kiinnostaa oikeasti ja yrittää sitoutua työhön pitempi aikaisesti. Myös ensimmäinen valinta saattaa johtaa koko elämän mittaiseen työsuhteeseen eli valintaan kannattaa käyttää aikaa.. Pitää viihtyä ja kokea, että on mielekästä mennä töihin. Jos ei viihdy, niin ei jaksa kauaa tehdä kyseistä työtä. Työssä on tärkeää mukava työympäristö ja työkaverit. Myös se että työstä nauttii ja työn tekeminen on mielekästä ja mukavaa on tärkeää. En usko että mikään kouluaine auttaa tähän... Koulussa ehkä opitaan sosiaalisia taitoja. (hyödyttää koulussa) Psykologiassa. Opetellaan ihmisen mieltä.

18 Kansainvälisyys jakaa ajatuksia Kansainvälisyyteen liittyviä ajatuksia tuli esiin varsin vähän Useimmin aihe nähtiin kansainvälisten työkavereiden kautta tai mahdollisuutena ulkomaanmatkoihin osana työtä Osa nuorista pitää kansainvälisyyttä hyvin tärkeänä, osalle asialla ei ole juuri merkitystä Koulussa liittyy kaikkein eniten kieliin, muutamien mielestä myös kulttuurien tuntemukseen. Kaikkien ihmisten kanssa tulisi oppia tulemaan toimeen jo koulussa. Muutokset on ihan toivottavia, voisi esimerkiksi olla mukava työskennellä joskus jonkin aikaa ulkomailla tai eri kulttuurissa. Jos ei työskennellä, niin ainakin olla yhteydessä eri maalaisiin saman alan työntekijöihin. Kansainvälisyys. Tietysti kansainvälisyyskin on tärkeää, vaikka ei minulle ehkä niin tärkeää, kuin joillekin muille saattaa olla. Olisi kuitenkin kiva päästä matkustelemaan välillä ja kehittää kielitaitoa. Joillekin kansainväliset yhteydet ovat tärkeitä, mutta minä pysyn mieluummin turvallisella maaperällä... (koulussa mahdollista)...tutustuttaisiin enemmän eri maihin ja kansalaisuuksiin ja käytäisiin vaikka kirjevaihtoa jonkun toisen koulun kanssa.

19 Suurimmat huolenaiheet työelämässä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Oman alan löytäminen 62 % 67 % Väärälle alalle ajautuminen 51 % 61 % Sellaiselle alalle suuntautuminen, jolla ei ole työtä tulevaisuudessa 28 % 53 % Opiskelupaikan saaminen 46 % 44 % Huoli siitä, etten ole tarpeeksi hyvä työelämän vaatimuksiin 23 % 33 % Huoli siitä, etten tiedä työelämästä tarpeeksi Paikkakunnan vaihtuminen opiskelun/työn myötä 12 % 11 % 20 % 20 % Muu asia 3 % 8 % (Työelämä on stressaavaa) (Vapaa-ajan väheneminen) 0 % 0 % 30 % 29 %

20 Alojen tulevaisuudennäkymät 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Palkkakehitys Palkkakehitys Palkkakehitys Työpaikan varmuus Työpaikan varmuus Työpaikan varmuus Työssä viihtyminen Työssä viihtyminen Työssä viihtyminen Työssä eteneminen Työssä eteneminen Työssä eteneminen Työssä kehittyminen Työssä kehittyminen Työssä kehittyminen Työn mielenkiintoisuus Työn mielenkiintoisuus Työn mielenkiintoisuus Työllisyystilanne Työllisyystilanne Työllisyystilanne Maatalous Teollisuusyritykset Palveluyritykset Julkinen sektori En osaa sanoa

21 Työpaikan vastaanottaminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Maatalous Maatalous Maatalous Teollisuusyritykset Teollisuusyritykset Teollisuusyritykset Palveluyritykset Palveluyritykset Palveluyritykset Julkinen sektori Julkinen sektori Julkinen sektori Ottaisin varmasti Ottaisin melko varmasti Saattaisin ottaa En ottaisi

22 Työpaikan vastaanottaminen teollisuusyrityksistä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TET-jaksolla teollisuusyrityksissä olleet TET-jaksolla teollisuusyrityksissä olleet Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat Ottaisin varmasti Ottaisin melko varmasti Saattaisin ottaa En ottaisi

23 Työpaikan vastaanottaminen palveluyrityksistä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TET-jaksolla palveluyrityksissä olleet TET-jaksolla palveluyrityksissä olleet Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat Ottaisin varmasti Ottaisin melko varmasti Saattaisin ottaa En ottaisi

24 Työpaikan vastaanottaminen, maatalous ja julkinen sektori 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TET- jaksolla maatalousalalla olleet Kaikki vastaajat / maatalous TET- jaksolla julkisella sektorilla olleet Kaikki vastaajat / julkinen sektori Ottaisin varmasti Ottaisin melko varmasti Saattaisin ottaa En ottaisi

25 Yrittäjyys on minulle tuttua 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä Ei

26 Ajatuksia yrittäjyydestä Oma-aloitteisuus on tärkeää kaikissa ammateissa ja opiskelussa Yrittäjä voi toteuttaa itseään Yritystoiminnalla rikastuneet ihmiset ovat mielestäni ansainneet rikkautensa Yrittäjyyteen liittyy suuri taloudellinen riski Yrittäjä saa olla oman itsensä herra Oma taloudellinen menestyminen on itsestä kiinni Kova työ takaa taloudellisen menestymisen Yrittäjillä on vähän vapaa-aikaa Voisin perustaa yrityksen tulevaisuudessa Oma yritys on käytännössä hankala perustaa Yhteiskunta tukee yrittäjiä riittävästi taloudellisesti 4,22 4,20 4,20 4,01 4,13 3,98 4,04 3,90 3,84 3,86 3,90 3,63 3,71 3,70 3,59 3,88 3,90 3,49 3,64 3,60 3,49 3,63 3,50 3,16 3,46 3,20 2,95 3,43 3,30 2,91 3,19 3, = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

27 TET-jaksot: kaikki vastaajat Maatalous Teollisuusyritykset Palveluyritykset Julkinen sektori En ole osallistunut TETjaksoon

28 TET-jaksot: tytöt Maatalous Teollisuusyritykset Palveluyritykset Julkinen sektori En ole osallistunut TETjaksoon

29 TET-jaksot: pojat Maatalous Teollisuusyritykset Palveluyritykset Julkinen sektori En ole osallistunut TETjaksoon

30 Ajatuksia TET-jaksoista Sain osallistua oikean työn tekemiseen työharjoittelussa Kokemukseni työharjoittelusta olivat erittäin myönteisiä Sain mielestäni hyvän kuvan työnantajayritykseni edustamasta toimialasta Minulle esiteltiin työnantajayritystäni ja sen toimintaa riittävästi Työtehtäväni olivat monipuolisia Käsitykseni työharjoittelun edustamasta alasta ovat nyt myönteisemmät kuin ennen harjoittelua Kävin palautekeskustelun työharjoittelustani yrityksen/yhteisön edustajan kanssa Työharjoittelullani oli vaikutusta siihen, että HAEN tulevaisuudessa kyseiselle alalle töihin Työharjoittelullani oli vaikutusta siihen, että EN HAE tulevaisuudessa kyseiselle alalle töihin Sain työharjoittelussa tietoa yrittäjyydestä Hankin tietoa työnantajayrityksestäni ennen harjoittelun alkamista 3,83 3,79 3,6 3,74 3,81 3,6 3,68 3,63 3,5 3,43 3,46 3,3 3,33 3,48 3,3 3,25 3,38 3,2 3,18 3,17 3 2,85 2,93 2,9 2,84 3,05 3 2,7 2,96 2,9 2,61 2,89 2, = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

31 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Tiedonhaku työelämäasioista 72 % 45 % 29 % 25 % 12 % 10 % 10 % 10 % 10 % 6 % 4 % 4 % 2 % 0 % 8 % 2 % 3 % 3 % 0 % 2 % Kirjastosta TET- jaksoilta Internetistä Opinto-ohjaajalta Vanhemmilta ja sukulaisilta Kavereilta ja tuttavilta Työvoimatoimistosta Työpaikoilta Kirjoista ja lehdistä Koulusta, muilta opettajilta Mainittu Tärkein

32 Yhteenveto: 1) Kouluaineille yhteys työelämään Nuoret kokevat oppiaineet työelämästä irrallisiksi: koulun ja työelämän yhteyden kirkastaminen ja eri oppiaineiden sisältöjen hyödynnettävyys työelämässä ovat keskeisiä kehittämiskohteita Palkka puhuttaa nuoria eniten tällä hetkellä Tärkeimmäksi nuoret arvioivat kuitenkin työn, jossa viihtyy ja jota itse pitää mielekkäänä sekä työtoverit, joiden kanssa tulee hyvin toimeen Työn kansainvälinen ulottuvuus jakaa kaikkein voimakkaimmin mielipiteitä: osalle hyvin tärkeää, osa ei ole lainkaan kiinnostunut.

33 2) Työhön pääsy houkuttelee Työn vastaanottamisen halukkuus on nuorilla samalla tasolla tai noussut kaikilla sektoreilla: halu välttää työttömyyttä Erityisesti teollisuuteen liittyen mielikuva työn varmuudesta ja tulevista työllisyysnäkymistä on laskenut. Työ teollisuudessa silti edelleen haluttua ja palkkamielikuva varsin hyvä. Palveluyrityksiin liittyy mielikuva parhaasta työviihtyvyydestä ja suurin halukkuus ottaa vastaan sektorilta tarjoutuva työpaikka Yrittäjyyttä koskevassa keskustelussa hieman laskenut näkemys ihmisen mahdollisuuksista ratkaista oma taloudellinen menestys kovalla työllä. Samoin hieman entisestään laskenut kiinnostus oman yrityksen perustamiseen tulevaisuudessa.

34 3) Huolena väärät valinnat Väärälle alalle ajautuminen on työelämää koskevista huolista nuorten listan kärjessä, kuten myös huoli oman alan löytymisestä, joka on kuitenkin edellisvuosista hieman vähentynyt. Nuoria huolettaa tällä hetkellä erityisesti ajatus päätymisestä alalle, jonka työmahdollisuudet ovat tulevaisuudessa huonot. Tähän liittyy epävarmuus eri alojen tulevista työmahdollisuuksista.

35 4) Oma työelämäkokemus tärkeää Nuoret eivät koe TET-jaksoja usein työelämätiedon hakukanavaksi, vaikka kokevatkin saavansa niiltä paljon tärkeää tietoa. Nuoret hakevat työelämätietoa erityisesti internetistä. Hakukoneen käyttö on luontevaa, mutta teemasivustoja mainitsee harvempi. Yläaste- ja lukioikäiset ovat jo tiedonhaussa hyvin osaavia. Uusista tietokanavista tuskin niinkään pulaa merkityksellinen ja kokemuslähtöinen tieto on nuorten mielestä tarpeen. Oma rooli tiedon jäsentäjänä ja jalostajana ensiarvoisen tärkeä.

36 Kiitos! Janne Jauhiainen p , m Tomi Alakoski p. (09) , m