TAT Nuorisotutkimus 2009 Nuoret ja ammatinvalinta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAT Nuorisotutkimus 2009 Nuoret ja ammatinvalinta"

Transkriptio

1 TAT Nuorisotutkimus 2009 Nuoret ja ammatinvalinta

2 Tutkimuksen taustaa Tutkimus toteutettiin verkkohaastatteluna, toteuttajana Fountain Park Ajalla Yhteensä 2272 nuorta ympäri maata osallistui Osallistujat peruskoulun 7.-luokkalaisista lukion 2.-luokkalaisiin Osallistujat kutsuttiin opettajien välityksellä ryhmittäin Nuorilta kysyttiin muun muassa, mikä heidän mielestään on työssä tärkeää ja mitkä asiat koulussa voivat heidän mielestään auttaa tulevaisuudessa näiden asioiden saavuttamisessa Taustamuuttujina haastattelussa sukupuoli, luokka-aste ja koulun talousalue Tutkimuksen tekoon on saatu ESR-tukea.

3 Osallistujat ympäri maata Osallistujat alueittain Yläaste Lukio Yhteensä Uusimaa Varsinais-Suomi ja Satakunta Pirkanmaa ja Keski-Suomi Kanta-ja Päijät-Häme Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa Itä-Suomi Oulun ja Lapin lääni Koko maa

4 Miltä hyvä työelämä nuorista näyttää?

5 Vauhdikasta menoa 25 prosenttia valitsi tämän kuvan 27% yläaste, 21% lukio 17% tytöt, 33% pojat Kuvaan liitettiin vapaus, stressittömyys, matkailu, menevä ja vauhdikas työ Nuoremmat pojat korostavat asemaa ja varakkuutta, tytöt ja lukiolaiset hyvinvointia ja stressittömyyttä - Siinä mies tuulettaa ja näyttää olevan onnellinen. Hän näyttää vapautuneelta ja vailla stressiä. Työn pitäisi olla mukavaa ja sellaista, että siellä viihtyy! (tyttö, lukio) - Kuvassa näkyy että työelämässä voi olla myös vapautta. Itseäni kiinnostaa enemmän vähän vapaampi työ kuin jokin toimistotyö. (poika, lukio) - Tienaa hyvin rahaa (auto näyttää kalliilta) ja vapaalla saa ottaa rennosti. (poika, yläaste) - Kuva henkii tietynlaista vapautta ja oman tekemisen riemua, jotka ovat mielestäni tärkeitä. (tyttö, yläaste)

6 Liike-elämän asiantuntijat 21 prosenttia valitsi tämän kuvan 22% yläaste, 19% lukio 16% tytöt, 27% pojat Kuva toi useimmille mieleen menestyksen kiireisen työn tuloksena, usein tuotiin esiin varakkuus, haastava työ ja liiketoiminta - Olen itse kiinnostunut bisnesmaailmasta ja mielestäni kuva kuvaa hyvin toiveitani tulevan työni suhteen. (poika, lukio) - Tää näyttää mun mielestä mukavalta, että kyllä odotan tään tapasta tulevaisuutta. Kuva näyttää aika kiireiseltä, mutta siinä on haastetta. (tyttö, yläaste) - Valitsin yllä olevan kuvan, koska siinä yhdistyvät mielestäni liike-elämä ja johtaminen. Hyvässä työelämässä on mielestäni haastetta ja mahdollisuuksia. Haluan tulevaisuudessa työhön, jossa nämä tekijät näkyvät. (tyttö, lukio) - Työelämässä ollaan hyvissä vaatteissa ja puhutaan liikeneuvotteluja. Sopivan haasteellista ja mukavaa. Kuva näytti yksinkertaisesti hienolta. (poika, yläaste)

7 Vuorovaikutusta, monikulttuurisuutta 15 prosenttia valitsi tämän kuvan - 27% tytöt, vain 3% pojat - lukiolaistytöistä peräti 31% Tytöt painottavat vuorovaikutusta ihmisten kanssa yleensä sekä monikulttuurista työtä, yhteisöllisyyttä, sosiaalisuutta ja verkostoitumista Pojilla samansuuntaiset perustelut, mutta harva valitsi kuvan. Liittyy yleisemmin ihmisten kanssa olemiseen. Kuvassa on lämmin ja läheinen tunnelma. Kuvasta päätellen työtehtäviin kuuluu erilaisten ihmisten tapaaminen ja läheinen asiakaspalvelu. Juuri tällaisia ominaisuuksia toivon myös omalta tulevalta työltäni. (tyttö, lukio) Ihmiset on mielenkiintoisia. haluan työskennellä ympäristössä jossa pääsen tekemisiin monenlaisten ihmisten kanssa (poika, lukio) Hyvässä työelämässä pitää olla toisia auttamassa itseään, koska yksin ei voi tehdä mitään. (poika, yläaste)

8 Teknologia, etätyö, käsillä tekeminen Teknologia ja etätyö. Luonnon ja informaatioteknologian yhdistäminen tai luonnossa liikkumista vastapainona arkiselle työlle. Käsillä tekemistä ja luonnonläheistä työtä, erityisesti maanviljelys tulee esiin. Vaihtoehtoisesti työssä kasvamista tai itse kehitetyn ratkaisun kasvattamista.

9 Tutkimuksen toteutustapa Tutkimuksen aluksi osallistujia kannustettiin kertomaan omin sanoin työssä tärkeistä asioista Analyysivaiheessa esitetyt ajatukset luokiteltiin teemaluokkiin ehdotusten sisältämien asioiden avulla Teemaluokitus tehtiin käyttämällä avuksi tekstinlouhintaohjelmistoa, jonka avulla teksteistä löydettiin oleellinen sisältö Arvioinnin kehys: Arvioi muiden esittämien ajatusten tärkeyttä Osallistujat arvioivat enintään 26 idean satunnaisotoksen muiden esittämistä asioista arvioidussa kehyksessä Yksittäisistä arvioinneista laskettiin kullekin idealle tärkeysarvioiden keskiarvo sekä mielipiteiden hajontaa kuvaava keskihajonta Yksittäisten ideoiden pohjalta laskettiin edelleen kuhunkin teemaluokkaan liittyvien asioiden tärkeyden arvion ja mielipiteiden hajonnan keskiarvot

10 Tutkimuksen osa-alueet Mikä on työssä tärkeää? Ideointi (3774 ideaa) Ajattele uusista näkökulmista! Haastava ajattelu (3412 ideaa) Mitkä asiat ovat sinun mielestäsi tärkeimpiä? Arviointi (51672 arviota) Mitkä asiat koulussa voivat mielestäsi tulevaisuudessa auttaa sinua näiden asioiden saavuttamisessa ja miksi? Kommentit (5244 kpl)

11 Nuorten mielestä tärkeintä työssä Riittävä palkka, palkitseminen 23 % Mukava työ 18 % Ilmapiiri ja viihtyisä työympäristö 17 % Ihmisten kanssa oleminen 12 % Mielenkiintoinen ja mielekäs työ 10 % Työkaverit 9 % Monipuolisuus ja vaihtelevuus 7 % Haasteet ja osaamisen hyödyntäminen 5 % Ihmisten ja yhteiskunnan auttaminen 5 % Työajat ja lomat 4 % Työssä eteneminen ja kehittyminen 4 % Työssä jaksaminen 4 % Kansainvälisyys 3 % Turvallisuus 3 % Vakituinen työ, jatkuvuus 3 % Koulutus 2 % Itsenäisyys, vapaus ja luovuus 2 % Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 1 % Prosenttiluku kuvaa osuutta esitetyistä ajatuksista, jotka liittyvät kuhunkin teemaan. Sama idea voi kuulua useampaan kuin yhteen teemaluokkaan sisältönsä perusteella.

12 Tulkintakehikko Asian tärkeys suuri Vahvat signaalit, Potentiaaliset yhteinen näkemys asiat Asioiden arvioitu tärkeys Tulisi ehdottomasti ottaa huomioon suunnittelussa? Vähiten kriittiset asiat Vastaajat yhtä mieltä asioiden muita vähäisemmästä kriittisyydestä Voidaanko näistä löytää uusia lähestymistapoja? Heikot signaalit Uusia ideoita ja visionäärisiä ajatuksia. Kuinka otetaan huomioon suunnittelussa? Suuri hajonta Näkemysten hajonta

13 Mikä on työssä tärkeää? 83,9 81,9 Ilmapiiri ja viihtyisä työympäristö Työkaverit Riittävä palkka, palkitseminen Vakituinen työ, jatkuvuus 79,9 77,9 75,9 73,9 Mielenkiintoinen ja mielekäs työ Mukava työ Monipuolisuus ja vaihtelevuus Haasteet ja osaamisen hyödyntäminen Itsenäisyys, vapaus ja luovuus Työssä eteneminen ja kehittyminen Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus Koulutus Työajat ja lomat Työssä jaksaminen Turvallisuus Ihmisten kanssa oleminen Ihmisten ja yhteiskunnan auttaminen Kansainvälisyys 71,9 12,6 13,6 14,6 15,6

14 Oppiaineiden ja työelämän yhteys selkeytymätön Haastattelussa kysyttiin tärkeiden asioiden liittymistä koulutyöhön. Työelämäasioiden oppiminen liittyi useimmille lähinnä opinto-ohjaukseen - oppiaineiden sisältöjen hyödynnettävyyttä työssä tuotiin harvemmin esille. Taideaineista kiinnostuneet poikkeus. Yksittäisten mainintojen tasolla tuotiin esiin erilaisia työmenetelmiä, kuten ryhmätyöt ja esitelmät, jotka kehittävät työelämässä tarvittavia taitoja. Tätä kytkentää ei useimpiin aineisiin liitetty. Useimmille vastaajille oli helpompi luonnehtia yleisiä työelämätaitoja, joita voisi oppia koulussa yleisesti olemalla ihmisten kanssa ja miettimällä mikä itseä kiinnostaa. No ei koulussa muuta kun OPOssa tähän kiinnitetä kauheesti huomiota. Ei varmaan oppiaineet liity, mutta muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa saa tähän varmasti "harjoitusta".. Koulussa jotkut aineet vetävät puoleensa niin siinä ehkä jonkin verran näkee, mikä itseä eniten kiinnostaa..

15 Matikalla hyville palkoille? Kouluaineista keskeisenä taloudellisen menestyksen kannalta mainittiin matemaattiset aineet ja yhteiskuntaoppi, taloustieto ja kaupalliset aineet Itse en ainakaan lähtisi tekemään töitä "nälkäpalkalla". Ei sen palkan tarvisi mikään megaluokan saldo olla, mutta semmonen että saa leipää ja leivän päälle kinkun ja että rahaa riittäisi harrastukseen ja muihin pakollisiin menoihin. Työtä tehdään myös palkan vuoksi, ja sen täytyy olla sellainen, jonka turvin ei tarvitse selviämistä murehtia Raha. Työssä on tärkeetä palkka ja sen tason nouseminen tasaisesti. Jos on hyvä työssään, täytyy palkan tietenkin olla sen mukainen ja riittävä. Se on reilua. Yhteiskuntaopin tunnit olisivat "plussaa". Tosin myös opinnonohjauksen tunneilla opetetaan näitä asioita... Koulussa kannattaisi opiskella kunnolla että pääsee sellaiseen työhön josta sitten saa hyvää palkkaa... Yleinen menestys koulussa auttaa pääsemään suuripalkkaiseen hommaan. Esim. matemaattisilla aineilla voi päästä kovapalkkaiseen hommaan...

16 Palkka puhutti eniten Suurin osa, lähes neljännes nuorten esittämistä ajatuksista käsitteli palkkaa ja palkitsemista Yleisin näkökulma: palkan on oltava toimeentulon kannalta riittävä ja suhteessa osaamiseen ja koulutukseen oikeudenmukainen Koulun yhteys palkkatasoihin jäsentyi vaihtelevasti ja vaikeammin: keskeisenä koettiin oikeiden asioiden opiskeleminen, erityisen osaamisen hankkiminen ja/tai yleensä hyvä koulumenestys

17 Tärkeintä kuitenkin viihtyvyys ja mielekkyys Useimmat nuoret perustelivat kaikkein tärkeimmäksi tehdä sellaista työtä mistä pitää ja minkä kokee mielekkääksi Työilmapiiri ja mielekkyys olivat työn sisällön lisäksi suurimmalle osalle vahvasti sidoksissa työyhteisöön ja työkavereihin Pitää miettiä mikä työ kiinnostaa oikeasti ja yrittää sitoutua työhön pitempi aikaisesti. Myös ensimmäinen valinta saattaa johtaa koko elämän mittaiseen työsuhteeseen eli valintaan kannattaa käyttää aikaa.. Pitää viihtyä ja kokea, että on mielekästä mennä töihin. Jos ei viihdy, niin ei jaksa kauaa tehdä kyseistä työtä. Työssä on tärkeää mukava työympäristö ja työkaverit. Myös se että työstä nauttii ja työn tekeminen on mielekästä ja mukavaa on tärkeää. En usko että mikään kouluaine auttaa tähän... Koulussa ehkä opitaan sosiaalisia taitoja. (hyödyttää koulussa) Psykologiassa. Opetellaan ihmisen mieltä.

18 Kansainvälisyys jakaa ajatuksia Kansainvälisyyteen liittyviä ajatuksia tuli esiin varsin vähän Useimmin aihe nähtiin kansainvälisten työkavereiden kautta tai mahdollisuutena ulkomaanmatkoihin osana työtä Osa nuorista pitää kansainvälisyyttä hyvin tärkeänä, osalle asialla ei ole juuri merkitystä Koulussa liittyy kaikkein eniten kieliin, muutamien mielestä myös kulttuurien tuntemukseen. Kaikkien ihmisten kanssa tulisi oppia tulemaan toimeen jo koulussa. Muutokset on ihan toivottavia, voisi esimerkiksi olla mukava työskennellä joskus jonkin aikaa ulkomailla tai eri kulttuurissa. Jos ei työskennellä, niin ainakin olla yhteydessä eri maalaisiin saman alan työntekijöihin. Kansainvälisyys. Tietysti kansainvälisyyskin on tärkeää, vaikka ei minulle ehkä niin tärkeää, kuin joillekin muille saattaa olla. Olisi kuitenkin kiva päästä matkustelemaan välillä ja kehittää kielitaitoa. Joillekin kansainväliset yhteydet ovat tärkeitä, mutta minä pysyn mieluummin turvallisella maaperällä... (koulussa mahdollista)...tutustuttaisiin enemmän eri maihin ja kansalaisuuksiin ja käytäisiin vaikka kirjevaihtoa jonkun toisen koulun kanssa.

19 Suurimmat huolenaiheet työelämässä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Oman alan löytäminen 62 % 67 % Väärälle alalle ajautuminen 51 % 61 % Sellaiselle alalle suuntautuminen, jolla ei ole työtä tulevaisuudessa 28 % 53 % Opiskelupaikan saaminen 46 % 44 % Huoli siitä, etten ole tarpeeksi hyvä työelämän vaatimuksiin 23 % 33 % Huoli siitä, etten tiedä työelämästä tarpeeksi Paikkakunnan vaihtuminen opiskelun/työn myötä 12 % 11 % 20 % 20 % Muu asia 3 % 8 % (Työelämä on stressaavaa) (Vapaa-ajan väheneminen) 0 % 0 % 30 % 29 %

20 Alojen tulevaisuudennäkymät 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Palkkakehitys Palkkakehitys Palkkakehitys Työpaikan varmuus Työpaikan varmuus Työpaikan varmuus Työssä viihtyminen Työssä viihtyminen Työssä viihtyminen Työssä eteneminen Työssä eteneminen Työssä eteneminen Työssä kehittyminen Työssä kehittyminen Työssä kehittyminen Työn mielenkiintoisuus Työn mielenkiintoisuus Työn mielenkiintoisuus Työllisyystilanne Työllisyystilanne Työllisyystilanne Maatalous Teollisuusyritykset Palveluyritykset Julkinen sektori En osaa sanoa

21 Työpaikan vastaanottaminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Maatalous Maatalous Maatalous Teollisuusyritykset Teollisuusyritykset Teollisuusyritykset Palveluyritykset Palveluyritykset Palveluyritykset Julkinen sektori Julkinen sektori Julkinen sektori Ottaisin varmasti Ottaisin melko varmasti Saattaisin ottaa En ottaisi

22 Työpaikan vastaanottaminen teollisuusyrityksistä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TET-jaksolla teollisuusyrityksissä olleet TET-jaksolla teollisuusyrityksissä olleet Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat Ottaisin varmasti Ottaisin melko varmasti Saattaisin ottaa En ottaisi

23 Työpaikan vastaanottaminen palveluyrityksistä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TET-jaksolla palveluyrityksissä olleet TET-jaksolla palveluyrityksissä olleet Kaikki vastaajat Kaikki vastaajat Ottaisin varmasti Ottaisin melko varmasti Saattaisin ottaa En ottaisi

24 Työpaikan vastaanottaminen, maatalous ja julkinen sektori 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % TET- jaksolla maatalousalalla olleet Kaikki vastaajat / maatalous TET- jaksolla julkisella sektorilla olleet Kaikki vastaajat / julkinen sektori Ottaisin varmasti Ottaisin melko varmasti Saattaisin ottaa En ottaisi

25 Yrittäjyys on minulle tuttua 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kyllä Ei

26 Ajatuksia yrittäjyydestä Oma-aloitteisuus on tärkeää kaikissa ammateissa ja opiskelussa Yrittäjä voi toteuttaa itseään Yritystoiminnalla rikastuneet ihmiset ovat mielestäni ansainneet rikkautensa Yrittäjyyteen liittyy suuri taloudellinen riski Yrittäjä saa olla oman itsensä herra Oma taloudellinen menestyminen on itsestä kiinni Kova työ takaa taloudellisen menestymisen Yrittäjillä on vähän vapaa-aikaa Voisin perustaa yrityksen tulevaisuudessa Oma yritys on käytännössä hankala perustaa Yhteiskunta tukee yrittäjiä riittävästi taloudellisesti 4,22 4,20 4,20 4,01 4,13 3,98 4,04 3,90 3,84 3,86 3,90 3,63 3,71 3,70 3,59 3,88 3,90 3,49 3,64 3,60 3,49 3,63 3,50 3,16 3,46 3,20 2,95 3,43 3,30 2,91 3,19 3, = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

27 TET-jaksot: kaikki vastaajat Maatalous Teollisuusyritykset Palveluyritykset Julkinen sektori En ole osallistunut TETjaksoon

28 TET-jaksot: tytöt Maatalous Teollisuusyritykset Palveluyritykset Julkinen sektori En ole osallistunut TETjaksoon

29 TET-jaksot: pojat Maatalous Teollisuusyritykset Palveluyritykset Julkinen sektori En ole osallistunut TETjaksoon

30 Ajatuksia TET-jaksoista Sain osallistua oikean työn tekemiseen työharjoittelussa Kokemukseni työharjoittelusta olivat erittäin myönteisiä Sain mielestäni hyvän kuvan työnantajayritykseni edustamasta toimialasta Minulle esiteltiin työnantajayritystäni ja sen toimintaa riittävästi Työtehtäväni olivat monipuolisia Käsitykseni työharjoittelun edustamasta alasta ovat nyt myönteisemmät kuin ennen harjoittelua Kävin palautekeskustelun työharjoittelustani yrityksen/yhteisön edustajan kanssa Työharjoittelullani oli vaikutusta siihen, että HAEN tulevaisuudessa kyseiselle alalle töihin Työharjoittelullani oli vaikutusta siihen, että EN HAE tulevaisuudessa kyseiselle alalle töihin Sain työharjoittelussa tietoa yrittäjyydestä Hankin tietoa työnantajayrityksestäni ennen harjoittelun alkamista 3,83 3,79 3,6 3,74 3,81 3,6 3,68 3,63 3,5 3,43 3,46 3,3 3,33 3,48 3,3 3,25 3,38 3,2 3,18 3,17 3 2,85 2,93 2,9 2,84 3,05 3 2,7 2,96 2,9 2,61 2,89 2, = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

31 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Tiedonhaku työelämäasioista 72 % 45 % 29 % 25 % 12 % 10 % 10 % 10 % 10 % 6 % 4 % 4 % 2 % 0 % 8 % 2 % 3 % 3 % 0 % 2 % Kirjastosta TET- jaksoilta Internetistä Opinto-ohjaajalta Vanhemmilta ja sukulaisilta Kavereilta ja tuttavilta Työvoimatoimistosta Työpaikoilta Kirjoista ja lehdistä Koulusta, muilta opettajilta Mainittu Tärkein

32 Yhteenveto: 1) Kouluaineille yhteys työelämään Nuoret kokevat oppiaineet työelämästä irrallisiksi: koulun ja työelämän yhteyden kirkastaminen ja eri oppiaineiden sisältöjen hyödynnettävyys työelämässä ovat keskeisiä kehittämiskohteita Palkka puhuttaa nuoria eniten tällä hetkellä Tärkeimmäksi nuoret arvioivat kuitenkin työn, jossa viihtyy ja jota itse pitää mielekkäänä sekä työtoverit, joiden kanssa tulee hyvin toimeen Työn kansainvälinen ulottuvuus jakaa kaikkein voimakkaimmin mielipiteitä: osalle hyvin tärkeää, osa ei ole lainkaan kiinnostunut.

33 2) Työhön pääsy houkuttelee Työn vastaanottamisen halukkuus on nuorilla samalla tasolla tai noussut kaikilla sektoreilla: halu välttää työttömyyttä Erityisesti teollisuuteen liittyen mielikuva työn varmuudesta ja tulevista työllisyysnäkymistä on laskenut. Työ teollisuudessa silti edelleen haluttua ja palkkamielikuva varsin hyvä. Palveluyrityksiin liittyy mielikuva parhaasta työviihtyvyydestä ja suurin halukkuus ottaa vastaan sektorilta tarjoutuva työpaikka Yrittäjyyttä koskevassa keskustelussa hieman laskenut näkemys ihmisen mahdollisuuksista ratkaista oma taloudellinen menestys kovalla työllä. Samoin hieman entisestään laskenut kiinnostus oman yrityksen perustamiseen tulevaisuudessa.

34 3) Huolena väärät valinnat Väärälle alalle ajautuminen on työelämää koskevista huolista nuorten listan kärjessä, kuten myös huoli oman alan löytymisestä, joka on kuitenkin edellisvuosista hieman vähentynyt. Nuoria huolettaa tällä hetkellä erityisesti ajatus päätymisestä alalle, jonka työmahdollisuudet ovat tulevaisuudessa huonot. Tähän liittyy epävarmuus eri alojen tulevista työmahdollisuuksista.

35 4) Oma työelämäkokemus tärkeää Nuoret eivät koe TET-jaksoja usein työelämätiedon hakukanavaksi, vaikka kokevatkin saavansa niiltä paljon tärkeää tietoa. Nuoret hakevat työelämätietoa erityisesti internetistä. Hakukoneen käyttö on luontevaa, mutta teemasivustoja mainitsee harvempi. Yläaste- ja lukioikäiset ovat jo tiedonhaussa hyvin osaavia. Uusista tietokanavista tuskin niinkään pulaa merkityksellinen ja kokemuslähtöinen tieto on nuorten mielestä tarpeen. Oma rooli tiedon jäsentäjänä ja jalostajana ensiarvoisen tärkeä.

36 Kiitos! Janne Jauhiainen p , m Tomi Alakoski p. (09) , m

TAT Nuorisotutkimus: Nuoret ja ammatinvalinta, 2009

TAT Nuorisotutkimus: Nuoret ja ammatinvalinta, 2009 TAT Nuorisotutkimus: Nuoret ja ammatinvalinta, 2009 Miltä hyvä työelämä nuorista näyttää? Vauhdikasta menoa 25 prosenttia valitsi tämän kuvan 27% yläaste, 21% lukio 17% tytöt, 33% pojat Kuvaan liitettiin

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

TAT Nuorisotutkimus: Nuoret ja ammatinvalinta 2010

TAT Nuorisotutkimus: Nuoret ja ammatinvalinta 2010 TAT Nuorisotutkimus: Nuoret ja ammatinvalinta 2010 Tutkimuksen painopisteet Taloudellinen tiedotustoimisto selvittää vuosittain nuorten näkemyksiä ammatinvalintaan liittyen Vuonna 2009 TATin Nuorten arvot

Lisätiedot

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Nuoret ja ammatinvalinta 2011 Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Tutkimuksen toteutus Taloudellisen tiedotustoimiston ja Fountain Parkin toteuttamaan verkkohaastatteluun oli mahdollista osallistua 4.4.

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot

Nuoret tuottavuuden rakentajina Liisa Tenhunen-Ruotsalainen

Nuoret tuottavuuden rakentajina Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Nuoret tuottavuuden rakentajina Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Työmarkkinoille tulevat ja sieltä lähtevät 80000 Henkeä vuodessa Työmarkkinoille tulevat Työmarkkinoilta lähtevät 75000 70000 65000 60000 55000

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Mitä nuoriso ajattelee opiskelusta ja työelämästä

Mitä nuoriso ajattelee opiskelusta ja työelämästä Mitä nuoriso ajattelee opiskelusta ja työelämästä INSSI-kehittämisseminaari 2.11.2009 T-Media motivoi nuoria tunnistamaan mahdollisuutensa ja löytämään uusia kiinnostuksen kohteita työelämässä. Harri Leinikka

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Minun tulevaisuuteni. 3. Arvaa, mikä työ! A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää.

Minun tulevaisuuteni. 3. Arvaa, mikä työ! A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää. Minun tulevaisuuteni 3. Arvaa, mikä työ! Ohessa on ammattilaisten kuvauksia omasta koulutuksestaan. Päättele tai ota selvää, A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää. B. mihin töihin kuvattu koulutus

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Vanhemmat nuoren ammatinvalinnan tukena. Auri Kohola Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Vanhemmat nuoren ammatinvalinnan tukena. Auri Kohola Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Vanhemmat nuoren ammatinvalinnan tukena Auri Kohola Taloudellinen tiedotustoimisto TAT TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄ 65 % nykynuorista tulee työskentelemään ammateissa, joita ei ole vielä olemassa. (Lähde: World

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1

17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 17.11.2014 www.tyojaperhe.fi 1 TYÖN JA PERHEEN YHTEENSOVITTAMISEN VERKKOAIVORIIHI Esitys on osa Työterveyslaitoksen koordinoimaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ ja perhe-elämä -ohjelmaa. Marja Etunimi

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Aidosti avarakatseinen Suomi Verkkohaastattelu CIMOn strategiasta. Osallistujaraportti keskustelun kulusta 7.6.2010

Aidosti avarakatseinen Suomi Verkkohaastattelu CIMOn strategiasta. Osallistujaraportti keskustelun kulusta 7.6.2010 Aidosti avarakatseinen Suomi Verkkohaastattelu CIMOn strategiasta Osallistujaraportti keskustelun kulusta 7.6.2010 Aidosti avarakatseinen Suomi- verkkohaastattelu Verkkopohjainen teemahaastattelu sivustolla

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Nuorelle tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä Nuorille työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia Työelämäyhteistyö osaksi suomalaista

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan

Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Sisäänotettavien opiskelijoiden määrä tulisi suhteuttaa työmarkkinoiden tarpeiden mukaan Monet vastavalmistuneista hakeutuvat jatko-opintoihin Studentumin tutkimus nuorten hakeutumisesta koulutukseen keväällä

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusraportti

Nuorten tulevaisuusraportti Nuorten tulevaisuusraportti Vuosittain toteutettava laaja kyselytutkimus luotaa yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuudensuunnitelmat Selvittää yliopistojen ja korkeakoulujen tunnettuuden ja suosituimmuuden

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

Attitude 2010:n kohderyhmänä toisen asteen, toisen vuosikurssin opiskelijat. Vastaajat 16 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Pohjanmaalta ja

Attitude 2010:n kohderyhmänä toisen asteen, toisen vuosikurssin opiskelijat. Vastaajat 16 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Pohjanmaalta ja Attitude 2010 Attitude 2010:n kohderyhmänä toisen asteen, toisen vuosikurssin opiskelijat. Vastaajat 16 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta. Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

Raportti. TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen

Raportti. TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen Raportti TYÖELÄKEVAKUUTTAJAT TELA RY Kansalaisten näkemyksiä elämästään työuran jälkeen Selvityksen tausta Tavoitteena oli verkkoaivoriihen avulla saada kuva ihmisten näkemyksistä vanhuuteen ja eläköitymiseen

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni

NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni NOLO 2016 Me erilaiset työntekijät ja työssä jaksaminen miten olemme yhdessä enemmän Helsinki Congress Paasitorni 29.4. 2016 Helka Pirinen People & Leadership Consulting PLC Oy, p. 040 51 21 470, www.peopleleadership.fi

Lisätiedot

Tarpeelliset tiedot ja taidot, mistä puhuttiin?

Tarpeelliset tiedot ja taidot, mistä puhuttiin? Tarpeelliset tiedot ja taidot, mistä puhuttiin? Osallistujia kannustettiin ideoimaan omin sanoin, millaisia tietoja ja taitoja he tarvitsevat toisaalta nyt, toisaalta kymmenen vuoden kuluttua. Analyysivaiheessa

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja YrittäjÄ Hyvä työnantaja Yrittäjä hyvä työnantaja Kun televisiossa näytetään uutiskuvaa työelämästä, kuvassa on usein suuren tehtaan portti, josta virtaa ihmisjoukkoja. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen:

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet 1 Tutkimuksen tavoitteet 1. Selvittää nuorten kiinnostusta johto- ja esimiestehtäviin sekä heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään esimiestyöskentelystä. 2. Selvittää nuorten näkemyksiä osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

ALUEELLINEN VETOVOIMA

ALUEELLINEN VETOVOIMA ALUEELLINEN VETOVOIMA Antti Mykkänen 6.11.2017 Oulussa 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö - Veli Pelkonen 2 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 6.11.2017 Kunnallisalan kehittämissäätiö 4 6.11.2017

Lisätiedot

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Tutkimuksessa u haastateltiin t City Cty lehden säännöllisiä 15

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys

Asianajajatutkimus 2012. Helsingin Asianajajayhdistys Asianajajatutkimus 2012 Helsingin Asianajajayhdistys Taustatietoa Asianajajatutkimukseen vastasi Helsingin Asianajajayhdistyksestä 340 asianajajaa. Noin 30 prosenttia alueen asianajajista Kaikkiaan Asianajajatutkimukseen

Lisätiedot

Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta. Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2.

Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta. Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2. Lukio-opiskelijoiden näkemys metsäalan imagosta Ronja Hellström, Topias Härmä, Eero Kauppi ja Krista Lahtinen Olarin lukio14.2.2012 Olarin lukio Espoossa N. 400 opiskelijaa Joista 100 matematiikka- ja

Lisätiedot

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä koulutus 9.11.2012 Yritysvierailut eri tarkoituksiin Kysy pois! Tutustutaan yrityksen kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle HENRY Foorumi 4.11.2008 Päivi Lind 1 Suomen parhaat työpaikat 2003 Tapiola-ryhmä 9.sija suurten organisaatioiden sarjassa. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukossa.

Lisätiedot

NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014

NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014 NUORET LUUPIN ALLA KOULUKYSELY 2014 Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto LANU-koordinaatioryhmä 26.11.2015 Turku Näin tutkimus toteutettiin NUORET LUUPIN ALLA 2014 Vastaajat

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Työn arvojen monimuotoistuminen. 18.06.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy

Työn arvojen monimuotoistuminen. 18.06.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Työn arvojen monimuotoistuminen 18.06.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Taustaa Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa uutta ymmärrystä Suomalaisen Työn Liitolle kuluttajakansalaisten

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUORET SUOMESSA 2009

MAAHANMUUTTAJANUORET SUOMESSA 2009 MAAHANMUUTTAJANUORET SUOMESSA 2009 Johdanto MILTÄ SUSTA TUNTUU? MAAHANMUUTTAJANUORET SUOMESSA 2009 Kvalitatiivinen tutkimus virolais-, venäläis- ja somalitaustaisten nuorten elämästä. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352.

Q1 Olen. Koulutuskysely kevät / 47. Answered: 2,264 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15.55% 352. Q1 Olen Answered: 2,264 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 15.55% 352 84.45% 1,912 Total 2,264 1 / 47 Q2 Ikäni on Answered: 2,264 Skipped: 0 15 17 vuotta 18 20 vuotta 21 25 vuotta 26 30 vuotta yli 31 vuotta

Lisätiedot

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka

OmaOpo ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka Oma ARVIOINTIKIRJA 7. lk. Nimi Luokka 1 Sisältö 7 luokan tavoitteet...3 Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet...4 Oma-seurantalomake...5 Sisältöalueiden tavoitteet ja itsearvioinnit S1 Oppiminen ja opiskelu...8

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho

HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta. Jani Listenmaa, Hanna Aho HENKILÖSTÖTUTKIMUS 2017 Parikkalan kunta Jani Listenmaa, Hanna Aho Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Parikkalan kunnan henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista, työyhteisön tilaa

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI:

TOTEUTUS: RAHOITTAJA: OHJAUSRYHMÄ: LISÄKSI: MIKÄ AMISBAROMETRI? Laajin ammattiin opiskelevista tehty toistettava tiedonkeruu Koko Suomen ja kaikki alat kattava verkkokysely Tulokset kaikkien nähtävillä verkossa amisbarometri.fi #amisbarometri #aitoamis

Lisätiedot

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki

Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Hyvinvointikysely 2017 Yläkoulu ja toinen aste Joensuun kaupunki Tulkintaohjeita Tässä raportissa käytetty seuraavia värikoodeja: - Suorat jakaumat (kaikki vastaajat), keskiarvot 1,0 2,99 Heikko taso 3,0

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Nuoret mukana! - demokratiatapahtuma

Nuoret mukana! - demokratiatapahtuma Nuoret mukana! - demokratiatapahtuma Ennakkokyselyn purku Säätytalo 26.10.2017 Toni Niiranen & Mikaeli Langinvainio Kyselyyn osallistui 110 nuorta TULOKSET: https://reports.inforglobe.com/nuoretmukana-1771100/index.html

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä

Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Näkökulmia Kouluterveyskyselystä Yhteiskuntatakuu työryhmän kokous 18.10.2011 18.10.2011 Riikka Puusniekka 1 Kouluterveyskysely 1995 2011 Toteutettu vuosittain, samat kunnat vastausvuorossa aina joka toinen

Lisätiedot

Työnantajakuva - imagotutkimus

Työnantajakuva - imagotutkimus 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 2010 Tiivistelmä Sisältö 1. Työantajien ja työpaikkojen tärkeimmät arviointikriteerit 2 2. Finanssialan imago 3 3. Vakuutusalan imago

Lisätiedot