Uhanalaisuus PS/S Puusto, lajit Suojeluarvo Kuvaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uhanalaisuus PS/S Puusto, lajit Suojeluarvo Kuvaus"

Transkriptio

1 a

2 b

3 c

4 d

5 LIITE 8. Palkisvaara-Kannusvaaran tuulipuistohankkeen alueen luontotyyppikuviot ja tarkemmat kuvaukset. Kuvio-nro Pvm Luontotyyppi Luonnontilaisuus Uhanalaisuus PS/S Puusto, lajit Suojeluarvo Kuvaus HMT 2 mä, ko, ku Harvennettua sekapuustoa. Pensaskerroksessa katajaa ja pihlajaa. Aluskasvillisuteen kuuluu mm. mustikka, juolukka, variksenmarja, metsälauha ja suopursu HMT 1 mä, ko, ku Aurattu ala, jolla harvennettua sekapuustoa. Kasvillisuus samankaltaista kuin em. kuviolla EMT 2 mä, ko, ku Kuivahkoa kangasta, jolla sijaitsee pienialainen kivilouhikko, vaihettuu koivuvaltaiseksi ruoho- ja heinäkorveksi RhK 3 ko, ku, mä ML (korpi) Tulvavaikutteinen heinä- ja ruohokorpi VkR 3 mä (ku, ko) Korpi vaihettuu VkR:ksi. Lajistoon kuuluu vaivaiskoivun ohella mm. kiiltopaju, hilla, juolukka, puolukka, suopursu ja variksenmarja PsR 2 mä Puusto mäntyä ja aluskasvillisuudessa tyyppilajit OlSR 2 mä,ko,ku Mänty on puuston vallitseva laji, lisäksi kuusta ja koivua. Kenttäkerroksessa dominoi pullosara, lisäksi esiintyy mm. tupasvillaa, raatetta ja juolukkaa MeEuLäs 3 ku, ko, mä ML (lähde) Lähdesuo, jonka sammallajistoon kuuluvat mm. kultasammal, rassisammal, heterahkasammal ja suonihuopasammal. Lähteen alapuolella pounikkoa EMT 2 mä, ko Harvennettu sekapuustoa kasvava kuivahko kangas HMT 2 mä, ko, ku Harvennettu ja aurattu sekapuustoa kasvava tuore kangas. Aluskasvillisuudessa tyyppilajit EMT 2 mä, ko, ku Harvennettu kuivahkon kankaan muuttuma. Lajisto samankaltainen kuin edellisellä kuviolla, mutta aluskasvillisuudessa vallitsee vaivaiskoivu EMT 2 ko, mä Kuviolla runsaasti taimikkoa. Koivu on vallitseva puulaji, lisäksi mäntyä. Aluskasvillisuudessa vallitsee variksenmarja EMT 2 mä, ko Puusto harvaa. Aluskasvillisuutta dominoi juolukka GMT 3 ko, ku, hl, mä Lajistoon kuuluu mm. huopaohdake, lillukka, metsäkurjenpolvi, metsäimarre, mustikka ja puolukka EMT 2 mä Harvennettu mäntyvaltainen kuivahko kangas tien eteläpuolella EMT 1 mä Harvennettu ja aurattu kuivahko kangas tien eteläpuolella. Pajuviitamainen lähdesuo (meso-eutrofinen), korpisuutta. Pohjanpajua ja kiiltopajua. Korpikastikka, luhtakastikka, kurjenjalka, PaLu (+LäS) 3 ML (luhta) ruohokanukka, suohorsma PsR 3 mä, ku 2-osainen kuvio. Mänty dominoi puustokerroksessa. Tyyppilajistoa MeEuLäs 3 ML (lähde) Pohjanpajua ja kiiltopajua. Aluskasvillisuudessa mm. luhta- ja korpi-kastikka, kurjenjalka ja suohorsma HMT 2 mä, ko Puustoa dominoi mänty. Aluskasvillisuudessa esiintyy mm. mustikka, vanamo HMT 1 ko Aurattu ja hakattu ala, jolla hieskoivutaimikko. Aluskasvillisuuden valtalajein puolukka ja variksenmarja. Lisäksi lajistoon kuuluu mm. keltalieko, mustikka, juolukka EMT 2 mä, ko, ku Harvennettu kuivahko kangas Louh 2 ko, ku, mä ML (kivikko) Louhikko, jota ympäröi kuivahko kangas. Puusto sekapuustoa HMT 1 ko, ku, mä Aurattu ja hakattu kuvio, jonka sekapuusto melko nuorta EMT 2 ko, ku mä Harvennettu kuivahko kangas. Harvapuusto, pääasiassa iäkkäitä mäntyjä ja keski-ikäisiä mä, ko, ku VaRaR 3 ko, ku, mä Varpuinen variksenmarjarahkaräme. Melko harva ja nuori puusto OlSR 3 mä Lähes avoin suo. Harvaa puustoa dominoi mänty VIR 3 ku, mä Valtalajeina juolukka ja suopursu, runsaana esiintyy myös vaivaiskoivu VaRaR 3 ku, ko Valtalajeina variksenmarja ja suopursu PsR 3 Tyyppilajistoa. 31 VIR MkK 3 ku, ko, mä Puuston valtalajina kuusi. Lisäksi hieskoivua ja hieman mäntyä. Kuviolla maapuita ja keloja. Metsäkortteen lisäksi mm. hillaa, mustikkaa ja pallosaraa KoLu 3 ko, ku, hl Puusto sekapuustoa, lajeina koivu, kuusi ja harmaaleppä PsR 2 mä, ku, ko, hl Puuston valtalaji mänty, aluskasvillisuuden vaivaiskoivu. Puusto harvennettu EMT 1 ko, mä, ku Ojitettu hieskoivutaimikko. Soistunut EMT, jolle käsittelyn jälkeen kasvanut koivun taimia. Koivujen lomassa kasvaa mäntyä ja pensaskerroksessa runsaasti pohjan- ja kiiltopajua. Aluskasvillisuudessa suovarpuja, kuten juolukka ja suopursu ja muita suokasveja, mm. hilla ja pallosara HMT 1 mä, ko, ku Muuttuma. Ojitettu ja harvennettu sekapuusto, valtalajina mänty. Lajisto melko monipuolista, mm. kataja, pohjanpaju, kultapiisku, metsäkurjenpolvi, juolukka, suopursu, variksenmarja HMT 2 ko, ku, mä, ra Tien vieressä sijaitseva ojitettu ja aurattu taimikko. Mm. juolukka, mustikka, puolukka ja suopursu EMT 3 mä, ko, ku Kuivahko kangas, osin harvennettu. Harvan puuston valtalaji mänty. Aluskasvillisuuden valtalaji puolukka, myös runsas variksenmarja. Sen lisäksi mm. juolukka ja vanamo. Hieman louhikkoa. Maapuita ja keloja Louh 2 ko, mä, ku ML (kivikko) Puustoa hakattu, joten louhikko nykyisin melko avoin. Männyn (valtalaji), koivun ja kuusen ohella raitaa ja pensaskerroksessa pihlajaa sekä katajaa. Aluskasvillisuus lähinnä EMT:n lajistoa, valtalajina variksenmarja, puolukka EMT 2 ko, mä, ku Taimikkoa, hakattu ja aurattu. Hieskoivu dominoi puustoa, lisäksi mäntyä ja kuusta. Pensaskerroksessa pihlajaa ja katajaa VIR 3 ko, ku, mä, hl Isovarpuräme, jossa esiintyy korpisuutta. Monilajinen puusto (osin harvennettu), pensaskerroksessa kiilto- ja pohjanpajua. Aluskasvillisuudessa mm. hilla, juolukka, suopursu, variksenmarja, luhtavilla, mustikka, pallosara, metsäkorte, suokukka, vaivaiskoivu PsR 3 mä, ko Osin harvennettu pallosararäme. Tyyppilajit HMT 2 ko, ku, mä Muuttuma. Tien varressa ojitettu ja harvennettu kuvio, jolla edelleen hakkuutähteitä. Runsas pensaskerros: kiilto- ja pohjanpajua. Aluskasvillisuudessa mm. hilla, juolukka, mustikka, metsäkorte, suopursu, puolukka ja vaivaiskoivu. Suon reuna muuttumaa, puustoa dominoi hieskoivu, aluskasvillisuutta juolukka OlSN 3 mä Avoin, paikoin yksittäisiä matalia mäntyjä ja kuolleita puita/keloja. Jouhisara, järvikorte, raate, leväkkö, hilla, suokukka, tupasluikka, tupasvilla, vaivaiskoivu OlSR 3 mä Harvennettu, hyvin harva puusto, mänty dominoi. Joitakin keloja. Hilla, juolukka, järvikorte, raate, tupasluikka, tupasvilla, variksenmarja HMT 2 ko, ku, mä Harvennettu ja aurattu tuore kangas. Taimikko, jonka valtalajina hieskoivu. Taimikon keskellä kaksi pientä mökkiä. Kiiltopajua, katajaa, raitaa ja pihlajaa. Lajisto melko monipuolinen, mm. metsäimarre, metsäkurjenpolvi, mustikka, vanamo, juolukka, suopursu EMT 2 ko, ku,mä Harvennettu. Nuoren puuston seassa kookkaita siemenpuita. Aluskasvillisuudessa mustikka vähenee, juolukka ja variksenmarja lisääntyy EMT 2 mä, ku,ko Melko avoin ala, jolla harvassa sekapuustoa. Pensaskerroksessa kataja ja pihlaja. Aluskasvillisuudessa erityisesti kanerva, mustikka, variksenmarja ja juolukka EMT 2 mä, ku, ko Valtalajisto kuivahkon kankaan lajeja, kuten juolukka, mustikka ja variksenmarja, lisäksi oravanmarja ja riidenlieko MCClT, Louh 2 ko, mä, ha Louhikon aluskasvillisuus puolukkavaltainen, pensaskerroksessa katajaa. MCClT: Vaaran laella melko avoin ala, jolla pääasiassa mäntyä, lisäksi koivun taimia ja täysikasvuista koivua. Vaaran lakiosan reunalla sijaitsee laavu. Pensaskerroksessa katajaa. Valtalajina kanerva, lisäksi mm. juolukka, mustikka ja variksenmarja EMT 2 ku, ko Melko avoin. Puustoa dominoi kookkaat kuuset, lisäksi koivua. Mm. juolukka, puolukka, variksenmarja, kanerva ja kataja EMT 2 ku Harvennettu, melko avoin ala. Puustoa dominoi kuusi. Mm. mustikka, variksenmarja ja juolukka Louh 2 ML (kivikko) Kuivahkon kankaan lajistoa, mm. puolukka, mustikka, variksenmarja. Puustoa harvennettu, melko avoin. Kv-mänty ja koivu valtalajeina, lisäksi hieman kuusta. Pensaskerroksessa katajaa ja EMT 2 mä, ko, ku pihlajaa. Mm. juolukka, kultapiisku, puolukka, variksenmarja EMT 2 mä, ku, ko Ojitettu ja hakattu taimikko. Pääpuulaji mänty, lisäksi kuusta ja koivua. Aluskasvillisuus samankaltainen kuin em. kuviolla EMT 2 mä, ko, ku Harvennettu kuivahko kangas. Aluskasvillisuudessa mm. metsäkurjenpolvi ja puolukka GMT 3 NT/NT ko, ku, hl, ra Puusto pääosin kuusta ja koivua, lisäksi harmaaleppää ja hieman raitaa. Mm. mustikka, metsäkurjenpolvi, juolukka, kultapiisku, kataja HMT 2 ko, ku, mä Soistunut tuore kangas. Pensaskerroksessa raitaa ja pihlajaa. Mm. metsäkurjenpolvi, mustikka, nuokkutalvikki, metsäkorte, suopursu ja juolukka. Pohjakerroksessa rahkasammalia EMT 2 ko, ku Hieman soistunut kuivahko kangasmetsä EMT 3 LC/NT ko, ku Tyyppilajit. Hieman louhikkoa MCClT 2 mä, ko, ku Kannas. Harvennettu kuiva kangas. Puusto varttuvaa. Lajistossa mm. kanerva, kangasmaitikka, kevätpiippo, variksenmarja, mustikka, juolukka, puolukka, maitohorsma , EMT 1 mä, ko, ku Aurattu ja harvennettu kuivahko kangas. Puusto varttuvaa. Lajistoon kuuluu mm. kiiltopaju, mustikka, puolukka, kangasmaitikka, kultapiisku, metsätähti, metsälauha MCClT 1 mä Kannas. Hakattu kuiva kangas, jolla nykyisin taimikkoa ja kasvatusmetsää. Paikoin heinittynyt (metsälauha). Tyyppilajien ohella mm. nurmilauha ja jouhivihvilä EMT 2 mä, ko, ku Hieman soistunut harvennettu kuivahko kangas. Tyyppilajien lisäksi mm. suopursu ja rahkasammalia EMT 2 mä, ko, ku Harvennettu kuivahko kangas, varttunut puusto. Osin hieman soistunut. Mäntyä, kuusta ja koivua hyvin harvassa. Pensaskerroksessa raitaa ja pihlajaa. Tyyppilajien lisäksi mm. suopursu ja rahkasammalia MCClT 2 mä, ko, ku Harvennettu. Mänty selvä valtapuu, lisäksi kuusta ja koivua. Maapuita. Kanerva aluskasvillisuuden valtalaji EMT 1 mä, ko, ku Harvennettu: puusto hyvin harvaa. Maapuita ja keloja. Variksenmarja dominoi MCClT 1 mä, ko, ku Harvennettu kuiva kangas: puusto hyvin harvaa. Kanerva ja variksenmarja dominoivat Louh 2 ko, mä ML (kivikko) Louhikko, jonka valtalajina variksenmarja EMT 2 Tyyppilajit Louh 2 ko, mä, ku ML (kivikko) Koivua, mäntyä ja kuusta sekä maapuita. Mm. variksenmarja ja puolukka HMT 3 NT/NT mä, ko, ku Valtalajina mustikka, lisäksi esiintyy mm. ruohokanukka, metsälauha ja nuokkutalvikki EMT 2 mä, ko, ku Harvennettua sekapuustoa. Tyyppilajit. Aluskavillisuuden valtalajina variksenmarja Louh 3 mä, ko, ra ML (kivikko) Mm. mustikka, puolukka, variksenmarja Louh 3 mä, ko ML (kivikko) Mänty puuston ja variksenmarja aluskasvillisuuden valtalaji. Lisäksi mm. koivua ja mustikkaa GMT 2 ko, ku, mä Vaaran lakien väliin jäävä notko. Hakattu. Nykyisin taimikkoa: koivua ja pajuja (kiilto- ja pohjanpajua) sekä pihlajan ja raidan taimia. Maa mättäinen ja kasvillisuus monilajinen, mm. juolukka, metsäkorte, metsäkurjenpolvi, metsäimarre, pallosara, puolukka, ruohokanukka.

6 EMT 1 mä, ko, hl Soistunut, hakattu ja ojitettu mäntytaimikko, jossa harmaaleppää ja koivua sekä raitaa. Soistunut: jokapaikanrahkasammalta. Mm. harmaasara, hilla, pallosara, suohorsma, suopursu, maitohorsma ja variksenmarja EMT 1 ko, mä, ku, hl Mättäinen, soistunut koivutaimikko. Pensaskerroksessa kiilto- ja pohjanpajua sekä katajaa. Pallosara, ruohokanukka, tupasvilla, variksenmarja, metsäkorte, metsäkurjenpolvi, riidenlieko EMT 1 mä, ko Ojitettu ja hakattu mäntytaimikko. Soistuma. Melko kuiva ja mättäinen. Pensaskerroksessa pihlaja ja raita. Valtalajeina juolukka ja variksenmarja. Muita lajeja mm. kanerva, pallosara, puolukka, vaivaiskoivu VkR 3 mä, ko, ku Tyyppilajisto PsR 3 mä Tyyppilajisto OlSR 3 mä, ku Mänty puuston valtalaji, lisäksi kuusen taimia. Pullosara, isokarpalo, tupasvilla, vaivaiskoivu, suokukka, suopursu, hilla EMT 2 mä, ko, ku Sekapuuston ohella pensaskerroksessa raitaa ja kiilto- sekä pohjanpajua. Aluskasvillisuuden valtalajeina juolukka ja variksenmarja VkR / TR 3 mä, ko, ku Kuviolla vaivaiskoivu- ja tupavillarämettä. Tupasvillan ohella hillaa, isokarpaloa, suopursua, suokukkaa, variksenmarjaa, vaivaiskoivua EMT 2 mä, ko, ku Harvennettu ja ojitettu. Tyyppilajit PsR 3 mä Tyyppilajit VaRaR 3 mä Puusto mäntyä. Hilla, isokarpalo, juolukka, puolukka, raate, tupasvilla, vaivaiskoivu, variksenmarja OlSR 3 mä Melko avoin, hieman mäntyä. Pullosara, jouhisara, hilla, suopursu, tupasluikka, tupasvilla, suokukka, vaivaiskoivu OlSK 3 ko, ku, hl Koivua, kuusta ja harmaaleppää sekä kiilto- ja pohjanpajua. Hieman mätästävä. Pullosaraa, kurjenjalkaa, tupasvillaa, hillaa, mustikkaa, juolukkaa, puolukkaa ja variksenmarjaa VaRaR 3 mä Puusto mäntyä. Variksenmarjan ohella esiintyy hilla, suopursu, juolukka, vaivaiskoivu K 3 ko, ku, hl Puuston valtalaji hieskoivu. Hilla, isokarpalo, juolukka, kurjenjalka, puolukka, raate, suopursu PsR 3 Tyyppilajit, joiden lisäksi luhtavilla, tupasvilla, vaivaiskoivu ja suokukka OlSN 3 Avoin suo. Mm. pullosara, jouhisara, vaivaiskoivu, tupasvilla R 3 mä Puusto mäntyä. Mm. hilla, juolukka, suopursu, tupasvilla, vaivaiskoivu PsR 2 mä Tyyppilajit EMT 2 mä Harvennettu kuivahko kangas. Tyyppilajit EMT 2 ko, ku Soistunut. Puusto hieskoivua ja kuusta. Pensaskerroksessa katajaa, kiiltopajua ja pihlajaa. Metsäkorte, metsäkurjenpolvi, huopaohdake, hilla, juolukka, pallosara, variksenmarja, puolukka VaRaR 3 Tyyppilajit. (osittain luonnontilaisuus 2) EMT 2 mä, ko Kivennäismaasaareke suolla. Puusto harvennettu: kv ja vm. Mänty valtapuu, lisäksi hieskoivua. Aluskasvillisuuden valtalajit puolukka ja variksenmarja Louh 2 mä, ko ML (kivikko) Louhikko metsäsaarekkeen länsipäädyssä VkR 3 mä, ko Tyyppilajistoa EMT 2 mä, ko Harvennettu kuivahko kangas. Tyyppilajit Louh 2 ML (kivikko) Louhikko kankaan ja suon rajalla PaLu 3 ko, hl Kiiltopajua ja pohjanpajua. Kurjenjalka, jouhivihvilä, raate, pullosara, suokukka, juolukka, vaivaiskoivu VkR 3 mä, ku Mänty puuston valtalaji, vaivaiskoivu aluskasvillisuuden. Pohjanpajua. Lisäksi mm. juolukka, jouhivihvilä, raate OlSN 3 Luhtainen. Pohjanpajua. Suursaroja, mm. pullo- ja jouhisaraa, vaivaiskoivua, juolukkaa MeLkN 3 Lajistossa mm. järvikorte, riippasara, tupas- ja villapääluikka SN 3 Jouhisara, luhtavila, raate, tupasluikka, suokukka, vaivaiskoivu RhK 2 ko, ku, mä, hl Sekapuusto, jota harvennettu. Pensaskerroksessa katajaa ja pohjanpajua. Aluskasvillisuudessa mm. kurjenjalka, mustikka, metsätähti, puolukka, riidenlieko, hilla EMT 2 mä, ko, ku Harvennettu puusto, kasvatusmetsä, lähes varttunutta metsää. Maapuita. Paikoin kuivempia MCClT-laikkuja. Mänty puuston valtalaji, lisäksi koivua ja kuusta HMT 3 ku, ko, mä Harvennettu puusto, pääosin kasvatusmetsää. Puusto melko monimuotoista: eri-ikäisiä ja lajisia puita. Tyyppilajit HMT 1 mä, ko Ojitettu kuvio, jolla koivutaimikko, seassa mäntyä. Osassa kuviota mänty hallitsevampi, tavallista kuivempi HMT. Tyyppilajisto HMT 2 mä, ko, ku Harvennettu kasvatusmetsä. Tyyppilajit EMT 2 mä, ko, ku Harvennettu kasvatusmetsä. Tyyppilajit MCClT 2 mä, ku Harvennettu kasvatusmetsä, hyvin harva puusto. Mänty puuston valtalaji, seassa kuusen taimia. Kanerva, puolukka ym. tyyppilajit Louh 2 mä, ko, ku ML (kivikko) Erityisesti mäntyä, myös hieman kuusta ja koivua. Keloja ja maapuita. Aluskasvillisuus vähäistä ja kuivaan sopeutunutta (MCClT) MCClT 3 NT/VU mä, ko, ku vanha metsä Harvennettua ikääntynyttä metsää (yli 300 v.). Mäntyä, kuusta ja koivua, lisäksi maapuita ja keloja. Lakkapäisiä, lähes kilpikaarnaisia mäntyjä. Pienialaisesti louhikkoa. Kanerva, mustikka ja variksenmarja valtalajeja HMT 2 ku, mä, ko Vaaran laen pohjoispuoli. Harvennettu ikääntynyt metsä. Kuusi ja mänty dominoivat, lisäksi hieskoivua. Maapuita. Mustikka ja variksenmarja aluskasvillisuuden valtalajit EMT 1 mä, ko, ku Voimakkaasti harvennettu, melko avoin, taimikkoa/ nuorta puustoa kasvava kuvio. Paikoin melko avoin ja kuiva, liuskottunutta kiveä. Alarinteestä aurattu ja koivuvaltainen EMT 2 mä, ko Mäntytaimikko, jossa vähän myös koivua. Tyyppilajit. Kuviolla hakkuuaukko, jolla hieskoivun ja männyn taimia. Aluskasvillisuudessa vallitsee variksenmarja. ha, ko, ku, mä GMT HMT 3 ko, mä Koivu- ja mäntysekametsä. Tyyppilajit EMT 1 mä, ku Hakattua kangasta GMT/ muuttuma 3 ko, mä, ha (ku) Kasvatusmetsä, jossa eristyisesti haapaa, lisäksi hieskoivua, kuusta ja mäntyä. Pensaskerroksessa katajaa ja pihlajaa. Mm. kultapiisku, lillukka, metsäimarre, metsäkurjenpolvi, metsämaitikka, riidenlieko, nuokkutalvikki, mustikka. GMT, osin HMT. GMT: Soistunut kostea painanne. Kasvatusmetsä, sekapuusto. Katajaa, pihlajaa ja pohjanpajua. Juolukka, mustikka, metsäimarre, metsäkurjenpolvi, vanamo, variksenmarja, suopursu. Juolukka korkeaa ja rehevää. Seinä- ja kerrossammaleiden lisäksi rahkasammalia. HMT/muuttuma: Hakattu, soistunut ala, taimikkoa. Sekapuusto, myös kuusta. Kiiltopajua, katajaa ja pihlajaa. Mustikka, juolukka, metsäimarre, puolukka, suopursu ja variksenmarja VaRaR 3 mä, ko, ku Sekapuusto, tyyppilajit OlSN 3 mä Jouhisara, pullosara, järvikorte, riippasara, isokarpalo, suokukka, tupasluikka, raate, vaivaiskoivu Me(Eu)Lä 3 ku, ko VL, ML (lähde) Puusto pääasiassa kuusta, lisäksi hieskoivua. Kiiltopaju, kurjenjalka, korpikastikka, hilla, juolukka, metsäkorte, suohorsma KorLu 3 Järvikorte, kurjenjalka, luhtavilla, pullosara, suohorsma, kuvion länsiosassa myös raate ja pohjanpaju MCClT 2 mä Harvennettua kasvatusmetsää. Tyyppilajit VaRaR 3 mä Tyyppilajit. Männyn taimia harvakseltaan IR 3 mä, ko Tyyppilajistoa EMT 2 mä Harvennettu kasvatusmetsä. Puusto mäntyä. Tyyppilajisto OlLkN 3 mä Lähes avoin. Männyn taimia harvakseltaan. Leväkkö, mutasara, tupasvilla, pullosara OlLkR 3 mä Männyn taimia. Hilla, isokarpalo, juolukka, leväkkö, suokukka, suopursu, tupasvilla, vaivaiskoivu PsR 3 mä Männyn taimia. Tyyppilajisto VaRaR 3 mä Tyyppilajisto EMT 2 mä, ko Taimikko. Pääpuulaji mänty, lisäksi hieskoivua. Puusto melko harva, kuvio puoliavoin. Kanerva, mustikka, juolukka, variksenmarja IR 3 mä, ku, ko, ra Sekapuusto. Valtalaji mänty, lisäksi kuusta ja hieskoivua sekä raitaa EMT 2 mä, ko Harvennettu kasvatusmetsä EMT 2 mä, ko, ku Soistunut ala, taimikko. Osin mäntyvaltainen, leveät ja syvät ojat VaRaR 2 mä Harvennettu. Puusto kv. Tyyppilajit MCClT 2 mä, ku Harvennettua kasvatusmetsää, valtapuu mänty. Variksenmarja dominoi, lisäksi pääasiassa kanervaa ja puolukkaa MCClT / EMT 2 mä, ku (ko) Kuivan kankaan taimikkoa. Tyyppilajit. Osin EMT, taimikon lisäksi joitakin mäntyjä siemenpuina EMT 2 mä Harvennettua kasvatusmetsää. Tyyppilajit. Kartassa ok? EMT 2 mä, ko Taimikkoa.Tyyppilajit. Kartassa ok? MCClT 2 mä, ko Taimikkoa melko harvassa. Puoliavoin, EMT / MCClT 2 mä, ko Kuivahko kangas, harvennettu. Puusto kv. Tyyppilajit. Osin harvennettua kuivaa kangasta, puoliavoin, taimia ja kasvatusmetsää EMT 2 mä, ko Harvennettu. Taimia ja kasvatusmetsää. Tyyppilajit MCClT 2 mä, ko Hakattu. Taimikko. Pääasiassa mäntyä, myös hieskoivua EMT 2 mä, ko, ku Harvennettu mä, ko ja kuusta kasvava kasvatusmetsä. Mänty valtalaji EMT 1 mä, ko Aidattu alue, ympärillä korkea aita. Alueen pohjoisosa heinittynyttä hakkuuaukiota, jolla muutama täysikasvuinen mänty. Eteläosa alarinteessä: soistunut, luhtainen. Hakkuuaukiolla valtalajina metsälauha, lisäksi mm. maitohorsmaa, kanervaa, juolukkaa, variksenmarjaa ja metsätähteä. Pensaskerroksessa katajaa GDT 3 Pieni puuton ala aidan vieressä. Runsaasti katajaa. Valtalaji metsäkurjenpolvi. Lisäksi mm. metsäimarre, kultapiisku, lillukka, metsätähti, mustikka, puolukka MkK 3 ko, ku, mä, hl Hieskoivu pääpuulaji, lisäksi kuusta, mäntyä ja harmaaleppää. Aluskasvillisuuden valtalaji metsäkorte, lisäksi metsäimarre, juolukka, kultapiisku, mustikka, ruohokanukka PsR / IR 3 mä, ko, ku Melko avoin pallosararäme, osin myös isovarpurämettä. Valtapuu mänty, lisäksi koivua ja kuusen taimia. Tyyppilajit MCClT 2 mä, ko, ku Hakattu ala, jolla puoliavoin taimikko. Pääasiassa mäntyä, hieman kuusta ja koivua. Tyyppilajit sekä riiden- ja keltaliekoa. Kuvion sisällä pienialaisia louhikoita, osin myös EMT HMT 2 ko, ku, mä, hl, ha HMT 3 NT/NT ko, ku, mä MCClT 2 mä, ku, ko Hakattu ja aurattu tuore kangas, jolla taimikko. Monipuolinen puulajisto: mänty, kuusi, hieskoivu sekä haapa ja harmaaleppä. Pensaskerroksessa kataja, kiiltopaju, raita ja pihlaja. Aluskasvillisuudessa mm. mustikka, kultapiisku, variksenmarja, suopursu sekä hieman metsäimarretta ja metsäkurjenpolvea. Melko kostea painauma kankaan ja louhikon välissä. Kasvatusmetsää. Mustikka, harmaasara, korpikastikka, metsäimarre, metsämaitikka, pallosara, ruohokanukka, juolukka, metsätähti, maitohorsma. Korkein kohta. Puusto harvennettu ja nykyisin alue puoliavoin. Mänty selvä valtapuu. Monenikäistä puustoa taimikosta yksittäisiin kilpikaarnamäntyihin. Maapuita. Tyyppilajit. Pohjoisrinteessä. Vaaran lakea avoimempaa ja puusto keskimäärin nuorempaa: kv ja taimet. Säästetty joitakin maapuita ja keloja sekä jokin yksittäinen puupökkelö, jossa kääpiä MCClT 2 mä, ku, ko MCClT 2 mä, ku, ko Harvennettua kasvatusmetsää. Puusto tiheämpää kuin edellä (erityisesti mäntyä).

7 EMT 2 mä, ku, ko Harvennettua kasvatusmetsää. Mänty valtapuu. Aluskasvillisuudessa tyyppilajien ohella kanervaa MCClT 2 mä, ku, ko Taimikkoa ja kasvatusmetsää. Mänty valtapuu IR (PsR, PsKR) 3 mä, ko, ku Mäntyvaltaista nuorta puustoa: kv. Lajistossa mm. vaivaiskoivu, suopursu, juolukka, pallosara, hilla. PsKR: sekapuusto, lajistossa mm. metsäkorte, pallosara, juolukka ja hilla sekä suovarpuja PaLu 3 Kiilto- ja pohjanpajua sekä kurjenjalkaa ja järvikortetta PaLu 3 ko, ku Puusto kuusta ja hieskoivua. Pensaskerroksessa pohjan- ja kiiltopajua. Muuta lajistoa kurjenjalka, järvikorte, suokorte OlVSN 3 mä Hieman mäntyä. Tyyppilajit PsR 3 mä Tyyppilajit VkR 3 mä, ku Tyyppilajit. Lisäksi mm. jouhisara ja raate VaRaR 3 mä, ku Tyyppilajit EMT 2 ko, ku Soistunut muuttuma: ylärinteessä kangas aurattu. Juolukka, mustikka, metsäkorte, raate, variksenmarja, suopursu EMT 1 mä, ko, ku Aurattu ja hakattu ala, jolla taimikko. Kaiken kaikkiaan voimakkaasti käsitelty. Tyyppilajit PaLu 3 ko, hl ML (luhta) Puro, jonka varrella hieskoivua, harmaaleppää ja kiiltopajua sekä pohjanpajua. Kurjenjalka, järvikorte, pullosara, terttualpi, ulpukka, vaivaiskoivu OlSR 2 mä Jouhisara, isokarpalo, raate, hilla, suokukka, tupasvilla, variksenmarja, vaivaiskoivu PsKR 3 mä, ko, ku Mänty on puuston valtalaji. Hilla, juolukka, metsäkorte, EMT 2 mä, ko, ku Hakattu ala, jolla kasvatusmetsää. Valtapuu mänty. Erityisen runsaasti puolukkaa. Kuusta ja lehtipuita kasvava tuore kangas. Kv ja vm. Lajistoa: mustikka, metsämaitikka, metsätähti, nuokkutalvikki, puolukka, riidenlieko, metsäimarre, huopaohdake, suopursu. Itälaidassa pieni ala lehtoa, jossa runsaasti metsäkurjenpolvea, metsäimarretta ja huopaohdaketta. Osaksi soistunut kangasmetsä, ko, mä, ku. Puusto pääosin varttunutta metsää. Runsaasti HMT 3 NT/NT ko, ku, hl, ha juolukkaa ja suopursua tyyppilajien ohella EMT 2 mä, ku Harvennettu mäntyvaltainen kangas. Kasvatus- ja varttunutta metsää. Tyyppilajit MCClT 2 mä, ko Koko vaaran laki. Harvennettu puoliavoimeksi. Kasvatusmetsä. Valtapuu mänty, lisäksi hieskoivua. Tyyppilajit HMT 2 ko, ku Harvennettu varttunut metsä louhikon alapuolella. Koivun ja kuusen lisäksi katajaa ja pihlajan taimia. Tyyppilajit Louh 2 mä, ko Puusto pääosin mäntyä. EMT:n tyyppilajisto. Rotko. Puusto lähinnä koivua ja kuusta, hieman mäntyä. Puustoa harvennettu. Runsaasti pohjanpajua, lisäksi katajaa ja pihlajaa. Rotkon pohjalle kertynyt sadevettä lammikoksi. Korpi-imarre, lillukka, mustikka, metsäimarre, metsäalvejuuri, K 2 ko, ku, mä ML (rotko) kurjenjalka EMT 2 ko, mä, ku Kasvatusmetsää. Tyyppilajit EMT 3 ko, ku, mä Koivutaimikko painanteessa pienen jyrkänteen alla OlVSN 2 Suon yläpuolella leveä oja. Valtalaji jouhisara. Muuta lajistoa: juurtosara, isokarpalo, järvikorte, mutasara, raate, suokukka, tupasvilla MeLä 2 mä, ku VL, ML (lähde) Lähdettä ympäröivä puusto taimikkoa. Kurjenjalka, suohorsma, nurmilauha. Lähteen ympärillä VkR: vaivaiskoivu, hilla, juolukka, puolukka, suopursu, variksenmarja. Puuston sijasta runsaasti vaivaiskoivua. Kiiltolehvä- ja hetesirppisammal PsR 3 mä, ko, ku Puusto kv, mäntyvaltainen. PsR:n tyyppilajisto. Osaksi lähes puuton, osaksi rääseikkö, PsR:n kuusivaltainen muunnos. Pallosaran ohella mm. juolukka, isokarpalo, juolukkapaju, metsäkorte, suopursu, variksenmarja, ruskorahkasammal, jokasuonrahkasammal. Kuviolla myös korpisuutta, PsKR (hilla, juolukka, kanerva, mustikka, pallosara, puolukka, suopursu, vaivaiskoivu, suokukka, tupasvilla) MCClT 2 mä, ko, ku Kasvatusmetsää ja taimikkoa. Osaksi hakattu, melko avoin ala, jolla mäntytaimikkoa. Tyyppilajit PaLuN 3 mä, ko Puusto kv. Pohjanpajua, vaivaiskoivua, jouhisaraa, kurjenjalkaa, luhtavillaa, raatetta, juolukkaa, isokarpaloa, suokukkaa, variksenmarjaa Me(Eu)Lä 3 ko, mä VL, ML (lähde) Kiiltopajua runsaasti. Lisäksi katajaa ja pohjanpajua. Muuta lajistoa: kurjenjalka, luhtavilla, suokorte, hilla, juolukka OlLkNR 3 Avosuo, jossa harvakseltaan mättäitä. Mm. hilla, juolukka ja variksenmarja mättäillä, tupasluikka, mutasara, leväkkö, isokarpalo, raate, suokukka, vaivaiskoivu OlSR 3 mä Harvakseltaan kitukasvuista mäntyä. Mm. jouhisara, pullosara, isokarpalo, juolukka, mutasara, raate, tupasvilla, suopursu, vaivaiskoivu MkK 3 hl, ku, ko, mä Harmaaleppä valtapuu. metsäkorte, mustikka, hilla, juolukka, pallosara, suopursu, variksenmarja, varvikko- ja jokasuonrahkasammal, korpikarhunsammal PaLu 3 Kiiltopaju, kurjenjalka, nuokkutalvikki, pullosara, vaivaiskoivu Po 3 ko, ku, hl Kiilto- ja pohjanpaju, vaivaiskoivu, suopursu, hilla, juolukka, variksenmarja, Louh 3 mä ML (kivikko) Juolukka, kanerva, pallosara, metsäkorte, suopursu, variksenmarja K 3 ko, ku, mä, hl Lajistoa: juolukka, suopursu, hilla, metsäkorte, mustikka, pallosara, suopursu, korpirahkasammal, kerrossammal OlSK 3 ko, ku Pullosara, juolukka, suopursu, hilla R 2 mä, ku Vaivaiskoivu, hilla, juolukka, metsäkorte, mustikka, suopursu, puolukka, variksenmarja OlVSN 3 Pullosara, juurtosara, mutasara, isokarpalo, raate, tupasluikka, tupasvilla. Osassa kuviota jouhisara valtalaji, lisäksi mm. pullosaraa, suokukkaa Me(Eu)Lä 3 ko, hl, ku VL, ML (lähde) Kiiltopaju, kataja. Harmaasara, korpikastikka, kurjenjalka, luhtavilla, pullosara, vaivaiskoivu. Mättäillä hilla, juolukka, puolukka, variksenmarja. Aikanaan kaadettu puu lahoamassa lähteen päällä. Mm. lettolehvä- ja kiiltolehväsammal KR 3 ku, ko Kuusi valtapuu. Kiiltopajua. Juolukka,suopursu, hilla, mustikka, variksenmarja, puolukka, vaivaiskoivu, jokasuonrahkasammal VaRaR/VkR / K 3 ku, ko ML (puro) Rämeen puusto kv., tyyppilajit. Kuviolla korpinen puronvarsi, koivu puuston valtalaji. Runsaasti katajaa, hieman pohjanpajua. Muu lajisto: juolukka, lillukka, metsäkurjenpolvi, huopaohdake, variksenmarja, suopursu, vaivaiskoivu EMT 1 mä, ko, ku Ojitettu taimikko. Tyyppilajit HMT 1 ko, ku, mä Ojitettu taimikko. Katajaa, kiiltopajua, raitaa. Mm. mustikka, juolukka, metsäkorte, metsälauha, vanamo, variksenmarja HMT 1 ko, ku, mä Ojitettu kasvatusmetsä. Lajisto kuten edelleisellä kuviolla, mutta puusto vanhempaa EMT 2 ko, ku Puoliavoin, harvennettu. Eri-ikäistä nuorta puustoa:taimikkoa ja kv:ta. Variksenmarja selvä valtalaji. Melko laajoja alueita, joilla vain pohjakerros l. sammaleet HMT 1 ko, ku, mä Ojitettu taimikko sekapuustoa EMT 2 mä, ko Harvennettu kasvatusmetsä, jonka selvä valtalaji mänty, hieman hieskoivua joukossa EMT 2 mä, ko Em. kuviota kuivempi. Paikoin MCClT-laikuja. Mänty selvä valtapuu, kasvatusmetsää ja taimikkoa HMT 2 mä, ko, ku Harvennettu kasvatusmetsä, mänty valtapuu. Tyyppilajisto. Myös maapuita. Osittain ojitettu ja soistunut taimikko, mm. hillaa ja suopursua sekä korpikarhunsammalta ja kangasrahkasammalta RhKgK 1 ko, ku, mä, hl Aurattu taimikko, ko, mä. Kuivien laikkujen ja kosteiden painanteiden mosaiikki. Kataja, kiiltopaju, raita. Mustikka, kultapiisku, lillukka, maariankämmekkä, metsäkorte, puolukka, ruohokanukka, metsäkurjenpolvi. Leveä oja ja sen rehevät pientareet, sekapuustotaimikko, kataja, kiiltopaju, pihlaja. Metsäimarre, harmaasara, korpikastikka, pullosara, kurjenjalka EMT 2 ko, mä Aurattu taimikko. Tyyppilajit, joiden lisäksi katajaa ja kanervaa MCClT 2 mä, ko Puoliavoin taimikko, valtapuu mänty. Hakkuussa jätetty joitakin maapuita EMT 2 mä, ko Ojitettua taimikkoa ja kasvatusmetsää. Pensaskerroksessa kiiltopaju, raita. Tyyppilajien ohella mm. pallosaraa, korpikarhunsammalta ja sulkasammalta HMT 2 ko, ku, mä Ojitettu melko kostea kasvatusmetsä. Kiilto- ja pohjanpajua sekä raitaa. Juolukka ja mustikka korkeakasvuisia ja reheviä EMT 2 mä, ko, ku Puoliavoin ojitettu kasvatusmetsä. Selvästi kuivempi kuin em. Mäntyselvä valtapuu, lisäksi hieman koivua ja kuusta. Katajaa, kiiltopajua ja raitaa PsR 2 mä, ko, ku Tyyppilajistoa EMT 2 mä, ko, ku Aurattu ja hakattu, nykyisin taimikkoa ja kasvatusmetsää. Sekapuusto. Tyyppilajit KR 2 ku, ko, mä, hl Kasvatusmetsää ja taimikkoa. Hilla, juolukka, metsäkorte, pallosara, puolukka, suopursu, isokarpalo Louh 2 ko, ku, mä ML (kivikko) Hieskoivun, männyn ja kuusen ohella pihlajantaimia. Juolukka, puolukka, vanamo, seinäsammal, harmaaporonjäkälä , PaLu/GMT/ VL, ML (2xlähde, Puronvarsiluhdalla kaksi lähdettä. Puusto pääosin hieskoivua. Kiilto- ja pohjanpaju, kurjenjalka, harmaasara, metsäkorte, RhMK, Lä 3 ko, ku puro, luhta) pallosara Louh 2 mä, ko ML (kivikko) Louhikkoja EMT kankaalla EMT 2 ko, ku arvolaji Kuru(oikeastaan melko loiva notkelma). Katajaa. Variksenmarja, juolukka, kangasmaitikka, kissankäpälä, puolukka, kevätpiippo, kultapiisku, metsäkurjenpolvi, metsätähti, nuokkutalvikki MCClT 2 mä, ko Tyyppilajisto. Kanerva valtalaji GMT 3 ko, ku, hl, ha, mä Sekapuusto, mäntyä vain hieman. Kataja, pihlaja. Metsäimarre, kultapiisku, metsälauha, metsäkurjenpolvi, juolukka EMT 2 mä, ko, ku Harvennettu kasvatusmetsä. Mänty valtapuu. Tyyppilajit MCClT 2 mä, ko Mänty valtapuu, lisäksi hieman koivun taimia. Pääosin kasvatusmetsää, myös varttuneita puita ja taimia. Maapuita. Kanerva ja variksenmarja valtalajeja EMT 2 mä, ko, ha Taimikkoa, pääosin mäntyä. Hakkuussa jätetty alalle joitain keloja. Katajaa, pihlajaa HMT 2 ko, mä Koivu valtapuu. Tiheä taimikko. Tyyppilajisto OlSR 2 mä Suon reunoilla kitukasvuisia mäntyjä. Jouhisara, pullosara, juolukka, hilla, isokarpalo, järvikorte, luhtavilla, raate, tupasluikka, vaivaiskoivu OlVSN 2 Jouhisara, pullosara, mutasara, raate, suokukka, tupasluikka VaRaR 2 mä, ku Valtapuu mänty, puut taimia. Tyyppilajit. Varpuja vähän ja ne ovat matalakasvuisia PsR 2 mä, ko, ku Melko avoin, vain vähän puiden taimia. Tyyppilajit EMT 2 mä Pohjoislaidalta hieman soistunut. Kasvatusmetsää. Raitaa, kiilto- ja pohjanpajua sekä katajaa. Tyyppilajien ohella pallosaraa ja metsäkortetta Louh 2 mä, ko ML (kivikko) Louh 2 mä, ko ML (kivikko) MCClT 2 mä, ko, ku Mänty selvä valtapuu. Kasvatusmetsää, harvennusta. Tyyppilajit MtKg 2 ku, ko, mä, ha Kuusi selvä valtapuu. Kasvatusmetsää. Katajaa ja pihlajaa. Hilla, jouhisara, kultapiisku, metsäimarre, maariankämmekkä, mustikka, pallosara, riidenlieko, viitakastikka PsR 2 mä, ko Puusto kitukasvuista kasvatusmetsää. Tyyppilajisto.

8 Viitakastikka, jouhisara, jouhivihvilä, harmaasara, mutasara, raate, metsäimarre, lillukka, maariankämmekkä, luhtavilla, LuNK 2 ko, ku hieman ruohokanukkaa VaRaR 2 mä Puusto kv. Tyyppilajit PaLu 3 LC/NT ko, ku, hl, mä SR 2 mä VaRaR (PsKR) 2 mä, ku OlLkNR /OlVLkN 3 NT/NT mä Kiilto- ja pohjanpajua. Kurjenjalka, järvikorte, pohjanruttojuuri, suohorsma, juolukka, metsäkorte, pullosara, luhtavilla, isokarpalo, vaivaiskoivu, raate. Osin mättäitä, PaLuN; katajaa, jouhisara, viitakastikka, isokarpalo, metsätähti, riidenlieko. Samankaltainen kuin em., mutta puusto mäntytaimikkoa. Katajaa. Mättäinen. Viitakastikka, jouhisara, juolukka, juolukkapaju, maariankämmekkä, metsätähti, tupasluikka. Puusto kv. Tyyppilasjiston ohella hieman haavan ja raidan taimia sekä metsäkortetta. Kuviolla myös pallosarakorpirämettä, luonnontilaisuus 3, taimikkoa, pallosara, hilla, juolukka, suopursu, vaivaiskoivu, suokukka. Kitukasvuista mäntyä ja joitakin keloja. Suon keskiosa mosaiikkikasvustoa. Lajistoa mättäillä: hilla, isokarpalo, juolukka, suopursu, vaivaiskoivu, variksenmarja. Välipinnan lajistoa: tupasluikka, leväkkö, mutasara, suokukka. OlVLkN: avosuo, jolla jonkin verran mättäitä, tupasluikka valtalaji, lisäksi mm. jouhisara, suokukka, tupasvilla EMT 1 ko, ku, mä Kasvatusmetsää. Kivikkoista. Tyyppilajistoa VaRaR 2 ko, ku, hl Puusto kv. Tyyppilajistoa. Paikoin runsasravinteisempia laikkuja OlLkN 3 LC/LC (mä) Valtalajeja pullosara ja leväkkö OlSN 3 LC/LC Pullosara, mutasara, raate, suokukka, tupasvilla SR 3 LC/LC Mättäillä mm. hilla, juolukka, tupasvilla, variksenmarja, vaivaiskoivu, välipinnalla pullosara, tupasluikka, mutasara, luhtavilla, pitkälehtikihokki OlVSN 3 LC/LC Valtalajit pullosara ja tupasluikka. Lisäksi mm. luhtavilla, mutasara, raate, pitkälehtikihokki, suokukka, tupasvilla VkR 2 mä, ku Puusto kv. Lajistoa: vaivaiskoivu, hilla, juolukka, metsäkorte, mustikka, variksenmarja GMT 2 ku, mä, ko, hl Sekapuusto varttuvaa metsää. Kostea juotti. Katajaa, kiilto- ja pohjanpajua. Mustikka, hilla, lillukka, metsäkurjenpolvi, metsätähti, riidenlieko, suopursu, vaivaiskoivu PsR 2 mä Harvapuustoinen, kv. Tyyppilajisto VaRaR 2 mä, ku, ko Harvapuustoinen kv. Tyyppilajiston ohella kataja, kiilto- ja pohjanpaju, metsäkorte, metsäkurjenpolvi EMT 1 mä, ko Hakattu, melko avoin. Vain vähän pieniä taimia. Tyyppilajisto Louh 3 LC/LC mä, ko 2xML (kivikko) Kaksi louhikkoa. Muutamia varttuneita mäntyjä ja varttuvia hieskoivuja. EMT:n lajistoa MCClT 2 mä Harvennettu männikkö, kv. Tyyppilajisto MCClT/EMT 2 mä, ku, ko Harvennettua kasvatusmetsää. Mänty valtapuu, lisäksi kuusta ja koivua, pihlajan ja raidan taimia sekä katajaa. Katajaa ja pihlajaa. Maapuita ja keloja. Kasvillisuus kuivaa ja matalakasvuista. Masto. Pintamaa ja kivikko poistettu ja tehty leveä tieura mastolle asti GMT 3 VU/EN hl, ko, ku Varttuvaa puustoa, erityisesti harmaaleppää. Aluskasvillisuuden valtalajien, mustikan ja metsäimarteen ohella lillukkaa, kultapiiskua, metsäkurjenpolvea, metsätähteä ja riidenliekoa. Joitakin keloja ja kääpiä HMT 2 mä, ku, hl Kasvatusmetsää. Mm. mustikka, juolukka, metsätähti, kultapiisku, nuokkutalvikki. Selvät metsäkoneen jäljet EMT 2 mä, ko Kasvatusmetsää. Tyyppilajistoa. Metsäkoneen jäljet EMT 1 mä, ko, ku Hakattu kasvatusmetsä, jolla myös taimia. Selvät metsänkäsittelyn jäljet, paikoin heinittynyt ja kivinen. Melko tasainen, avara alue EMT 2 mä, ko, ku Kasvatusmetsää. Tyyppilajisto Louh 2 LC/LC mä, ko, ku 3xML (kivikko) Kolme louhikkoa. EMT:n lajistoa, etenkin puolukkaa, variksenmarjaa. Pohjakerroksessa harmaaporonjäkälää, torvijäkälää ja seinäsammalta PsR 3 LC/NT mä, ku Tyyppilajit. Lisäksi metsäkortetta Lu 3 LC/NT hl, mä Puusto pääosin harmaaleppää. Hieman seassa mäntyä. Katajaa, kiilto- ja pohjanpajua. Kurjenjalka, juolukka, hilla, metsätähti, puolukka, talvikki KgR 2 mä, ko, ku Metsäkorte aluskasvillisuuden valtalaji, mänty puuston. Hilla, isokarpalo, juolukka, puolukka, suokukka, variksenmarja, vaivaiskoivu VkR / VIR 3 mä, ku Vartuvaa puustoa. Tyyppilajistoa. VIR: valtalaji suopursu VkR 3 LC/LC ko, ku Valtalaji vaivaiskoivu VIR 3 LC/LC mä Valtalaji juolukka VaRaR 3 mä, ku Mänty valtapuu. Tyyppilajistoa OlLkN 3 Leväkkö valtalaji, jonka lisäksi mm. tupasluikka, suokukka, isokarpalo VIR /VkR/KgR 3 mä, ku Varttuvaa puustoa. Tyyppilajistoa. Valtalaji suopursu/vaivaiskoivu MrK 2 ku, ko, hl Puusto kv ja koivun taimia. Hilla, juolukka, mustikka ja puolukka mättäillä. Jouhisaraa ja metsäkortetta VIR 3 ku, ko, mä Varttuvaa puustoa K 3 ku, ko, hl Korpinen kuvio PaLu 3 ko, ku Runsaasti pohjanpajua. Puusto varttuvaa. Luhtavillaa, kurjenjalkaa, metsäkortetta ja ruohokanukkaa RhKgK 2 ku, ko, mä Ojitettu taimikko. Kiiltopajua ja katajaa. Hilla, metsäkorte, metsäimarre, mustikka, ruohokanukka EMT 2 mä, ko, ku Ojitettu taimikko. Tyyppilajiston lisäksi metsäkortetta ja ruohokanukkaa EMT 1 mä, ko, ku Avohakkuu, kivinen. Jätetty joitain varttuvia puita kasvamaan. Tyyppilajistoa EMT 2 mä, ko, ku Kasvatusmetsää. Kuvio sisältää pienialaisen GMT-laikun. Pensaskerroksessa kiilto- ja pohjanpajua, raitaa ja pihlajaa. Metsäkurjenpolvi, metsäimarre, MCClT 1 mä, ko, ku Erittäin harva taimikko. Tyyppilajisto EMT 2 mä, ko, ku, ha Mänty valtapuu. Keloja ja maapuita. Tyyppilajistoa Louh 3 mä, ko, ku ML (kivikko) Runsaasti maapuita. Kasvillisuus EMT:n lajistoa HMT 3 ko, ku Louhikkojyrkänteen alapuolella pienialainen rehevämpi ala. Vähän puustoa, lähes avoin. Mustikka aluskasvillisuuden valtalaji EMT 2 mä, ko, ku Puusto varttunutta metsää. Lisäksi joitain varttuvia puita. Pääasiassa mäntyä ja koivua, hieman myös kuusta. Maapuita EMT 2 mä, ko, ku Laaja lähes avoin alue, jossa matalaa puustoa harvassa. Harvennettua kasvatusmetsää. Tyyppilasjiston ohella kanervaa, vanamoa ja kultapiiskua Louh 2 ko, mä, ha ML (kivikko) Varttuvaa puustoa. Katajaa sekä pihlajan taimia.maapuita ja keloja EMT 2 ko, ku, mä, hl Kasvatusmetsää ja taimikkoa. Vaaran laella kivistä ja louhikkoista: yksittäisiä kiviä ja pieniä kiviröykkiöitä siellä täällä. Puusto melko harvaa, puoliavointa EMT 2 mä, ku Harvennettua kasvatusmetsää. Mänty selvä valtapuu Louh 2 mä, ku, ko ML (kivikko) Varttuvaa puustoa. EMT:n lajistoa EMT 2 mä, ko, ku Puusto hieman vanhempaa: kv, vm, im. Joitakin paksurunkoisia lakkapäämäntyjä ja keloja, naavaa MCClT 2 mä, ko, ku Harvennettua kasvatusmetsää. Mänty valtapuu. Keloja ja maapuita. Pienialaisesti EMT:tä, pieniä laikkuja GMT 2 ko, ku, mä arvolaji Katajaa ja pihlajan taimia. Lajistoon kuuluu mm. kissankäpälä, keltalieko, kultapiisku, metsäkurjenpolvi, oravanmarja, metsätähti, nuokkutalvikki, riidenlieko, variksenmarja, juolukka ja puolukka MCClT 1 mä, ko, ku Erittäin harva taimikko, muistuttaa lähes avohakkuuta. Taimien lomassa reilu 10-vuotiaita kv-puita. Rinteen alaosassa hieman enemmän puustoa. Mänty selvä valtapuu Louh 2 mä, ku ML (kivikko) Pihlajan taimia. EMT:n lajistoa HMT (GMT) 2 ko, ku, mä, hl Katajaa ja pihlajan taimia. Mm. mustikka, kultapiisku, riidenlieko. Kuviolla myös lehtomaisuutta, puusto kasvatusmetsää ja varttunutta metsää, katajaa ja pihlajan taimia, herttakaksikko, metsäimarre, metsäkurjenpolvi, metsäkorte, nuokkuhelmikkä EMT 2 ko, mä Harvennettua kasvatusmetsää ja taimikkoa EMT 2 mä, ko, ku Melko rehevä ala. Taimikkoa. Katajaa, raitaa, pihlajaa ja kiilto- sekä pohjanpajua. Mm. juolukka, kultapiisku, suopursu, puolukka, variksenmarja. Hieman myös metsäkurjenpolvea ja metsätähteä GMT 2 ko, ku, mä, ha Katajaa sekä kiilto- ja pohjanpajua. Mm. metsäkorte, metsäkurjenpolvi, lillukka, juolukka, kultapiisku, variksenmarja. Kuviolla myös kasvatusmetsää, jossa runsaasti nuoria haapoja. Pihlajan taimia, mm. mustikka, metsäimarre, vanamo EMT 2 mä, ku Hakattu ala, jolla nykyisin taimikkoa. Hieman tavallista ravinteikkaampi EMT, jolla myös HMT:n lajistoa, mm. metsätähti, vanamo ym MCClT / EMT 2 mä, ku Harvennettua kasvatusmetsää. Tyyppilajistoa Lampi/PaLu 3 ko, ku, mä ML (pienvesi) Verkalampi ja lammen pajuluhtainen ranta. Kiiltopajua ja pihlajan taimia. Harmaasara, järvikorte, kurjenjalka, metsäkorte, suohorsma MCClT 2 mä Harvennettua varttuvaa ja varttunutta metsää. Tyyppilajistoa EMT 2 mä, ku Havupuusto varttuvaa ja varttunutta. Tyyppilajistoa VaRaR 3 mä, ku ML (pienvesi) Kuviolla virtaa puro. Puusto harvaa. Tyyppilajistoa PaLu 3 ML (pienvesi) Runsaasti kiiltopajua. Kurjenjalka aluskasvillisuuden valtalaji. Lisäksi jouhisaraa, suokukkaa, vaivaiskoivua OlLkN 3 Tupasluikka valtalaji. Lisäksi mm. suokukkaa ja järvikortetta. Luhtainen HMT 2 ko, ku, mä Harvennettua kasvastusmetsää. Tyyppilajistoa PaLu 3 ko, ku ML (pienvesi) Puronvarren luhtaa. Kiiltopaju pensaskerroksen, pullosara aluskasvilisuuden valtalaji. Lisäksi mm. pohjanpajua, kurjenjalkaa ja järvikortetta GMT 3 ko, ku, mä Puroa kohti viettävä notko. Taimikkoa. Pensaskerooksessa raitaa ja pihlajaa. Runsaasti metsälauhaa. Lisäksi mm. mustikkaa, metsäimarretta, metsäkurjenpolvea, metsämaitikkaa ja vanamoa OlSN 3 mä, ko Melko avoin, hieman taimikkoa. Mm. jouhisara, pullosara, luhtavilla, suokukka ja vaivaiskoivu PaLu 3 ko, ku Puusto varttuvaa. Runsaasti kiiltopajua. Mättäillä mm. hilla, puolukka ja variksenmarja, välipinnalla järvikortetta ja kurjenjalkaa EMT 2 mä, ko, ku Harvennettua kasvatusmetsää, jossa myös taimikkoa ja hieman vattuneita puita. Maapuita ja keloja. Kuviolla lähde. Muuttuma. Soistunut kangas puron varressa. Taimikkoa (erityisesti hieskoivua) ja varttuneita puita (erit HMT, Lä 2 mä, ko, ku, hl VL, ML (lähde) mäntyä). Keloja ja maapuita. Mm. mustikka, hilla, metsäimarre, nuokkutalvikki, suopursu, riidenlieko, vaivaiskoivu EMT 2 mä, ku, ko Harvennettu varttunut metsä, jossa myös joitain lakkapäisiä ikääntyneen metsän puita HMT 2 mä, ku Männyt lakkapäisiä, muttei erityisen paksuja ja vankkoja. Katajaa. Aluskasvillisuuden valtalaji juolukka, muuten tyyppilajistoa EMT 2 mä Harvennettua kasvatusmännikköä. Tyyppilajistoa EMT 2 mä, ku Harvennettua kasvatusmetsää, katajaa MCClT 2 mä Harvennettua kasvatusmetsää. Tyyppilajistoa GMT 2 hl, ko, ku, mä Kasvatusmetsää ja taimikkoa. Katajaa ja kiiltopajua. Mm. mustikkaa, metsäimarretta ja metsäkurjenpolvea.

9 MCClT (EMT) 2 mä, ku (ko) Mänty valtapuu. Harvennettua kasvatusmetsää. Tyyppilajistoa. Kuvion lounaisosa puron luota hakattu lähes avohakkuuksi. Kapeassa painaumassa EMT, hakattu aikaa sitten, nykyisin kasvatusmetsää, koivupökkelö jossa kääpiä, naavaa ja pesäkolo OlSR 3 mä Taimikkoa. Valtalajina jouhisara. Lisäksi mm. juolukka, hilla, raate, suokukka, variksenmarja PaLu 3 Runsaasti kiiltopajua. Korpikastikka ja kurjenjalka dominoivat OlRiNR 3 Kitukasvuista varttuvaa puustoa. Tupasluikka, suokukka, mutasara rimmessä, mättäillä lajisto kuten kuviolla VkR 3 mä, ku, ko Varttuvaa puustoa. Tyyppilajit PsR 3 mä Varttuvaa puustoa. Tyyppilajit MrK 3 ku, ko Kookkaita varttuneita kuusia. Metsäkoneen syvät jäljet. Mm. hilla, mustikka, juolukka, vaivaiskoivu VkR 3 mä, ku, ko Varttuvaa puustoa. Tyyppilajistoa VaRaR 3 mä, ko Tyyppilajistoa RhKgK 3 ko, ku Puusto varttunutta. Hilla, korpi-imarre, kurjenjalka, mustikka, metsätähti, mesimarja, metsäimarre, metsäkorte, vanamo HMT/EMT 3 ku, ko, mä Tyyppilajiston ohella metsäkortetta EMT 2 mä, ku, ko Harvennettua kasvatusmetsää. Tyyppilajisto PsR 3 mä, ko, ku Vähän puustoa, varttuvaa ja taimikkoa. Tyyppilajistoa VkR 3 ko, ku Pohjanpajua ja kiiltopajua. Tyyppilajistoa OlVSN / OlSR 3 Pullosaravaltainen suursaraneva. Rämeisellä osalla hieman kitukasvuisia männyn taimia (+ku). Pullosara, jouhisara, hilla, juolukka, variksenmarja, vaiviskoivu VkR 3 mä, ko, ku Varttuvaa puustoa. Tyyppilajistoa OlLkN 2 Leväkkö, isokarpalo, raate, suokukka, tupasvilla PsR 3 Tyyppilajistoa EMT 2 mä, ko Harvennettu. Vaihtelevan ikäistä puustoa: kv, vm ja taim. Mänty valtapuu HMT 2 ku, ko, mä Harvennettu, osin soistunut kangas. Kuusi valtapuu, korkeaa, varttunutta puustoa. Myös maapuita. Juolukka dominoi aluskasvillisuutta. Tyyppilajiston ohella suopursua ja vaivaiskoivua sekä korpikarhunsammalta EMT 2 mä, ku, ko Kasvatus- ja varttunutta puustoa. Tyyppilajistoa HMT / EMT 2 mä, ku, ko Kasvatus- ja varttunutta puustoa. Tyyppilajistoa. Paikoin EMT ja MCClT-laikkuja VkR 3 mä, ku, ko Tyyppilajit. Leveän ja syvän ojan vieressä luonnontilaisuus 2. Vaivaiskoivun ohella hillaa, suokukkaa, juolukkapajua, raatetta, tupasvillaa PsR 3 mä, ku Kasvatusmetsää. Tyyppilajit Oj 1 ko Leveän ojan pientareet. Hieskoivut taimia ja nuoria kv-puita. Kurjenjalka, korpikastikka, harmaasara, pullosara, vaivaiskoivu, hilla, juolukka PKgK 2 ko, ku, hl Puusto varttuvaa, lehtipuuvaltaista. Koivuissa kääpiä. Lajistossa mm. puolukka, hilla, ruohokanukka, juolukka, suopursu, variksenmarja VkR 3 ko, ku, mä Paikoin pajukkoista. Tyyppilajit OlVSN 3 Lajistossa mm. pullosara, mutasara, raate, isokarpalo VaRaR 2 Paikoin pajukkoista. Tyyppilajit Louh 2 ko, mä Rajautuu suohon ja EMT:en. Hieman suo- sekä metsälajeja HMT 2 ku, mä, ko Tuore kangas, puusto: kuusi, mänty, hieskoivu; tyyppilajit Lehtomainen kangas, lajeja mm. maariankämmekkä, metsäimarre, metsäkorte, metsäkurjenpolvi, oravanmarja, vanamo, GMT 3 NT/NT Warnstorfia exannulata EMT 1 mä Kuivahko kangas, puusto: mänty, siemenpuuasento HMT 2 mä, ku, ko Tuore kangas, soistunut suon reunasta, puusto: mänty taim., lisänä kuusi ja hieskoivu; mm. juolukka, kiiltopaju, metsäkorte, metsälauha, mustikka, pallosara, puolukka, riidenlieko, suopursu, variksenmarja, maitohorsma, seinäsammal, korpikarhunsammal, kanerva Po Pounikko, tyyppilajit ja rämelajit, mm. kiiltopaju, pohjanpaju, suopursu, pallosara, suonihuopasammal Po ko Pounikko, puusto: hieskoivu dominoi; ojitus OlSR Oligotrofinen sararäme, jossa nevaosaa laikuittain PsR Pallosararäme PsKR Pallosarakorpiräme Pu ML (puro) Puro Pallosararäme, puusto: mänty; muita lajeja jokasuon- ja ruskorahkasammal, hilla, juolukka, pallosara, suopursu, vaivaiskoivu, PsR 3 mä variksenmarja MeLkN 3 Mesotrofinen lyhytkorsineva, lajeja jokapaikansara ja villapääluikka LuNK 3 ku, ko, mä ML (korpi, puro) Luhtainen korpi (luhtanevakorpi) puron varrella, puusto: kuusi, hieskoivu, mänty; muita lajeja korpirahkasammal, korpikarhunsammal, kurjenjalka, pohjanpaju, hilla PsKR Pallosarakorpiräme, ojitus OlSN 3 Oligotrofinen saraneva, lajeja kiiltopaju, korpikastikka, pohjanpaju, vaivaiskoivu, vesisara, jokapaikansara EMT 2 mä, ku, ko ML (kivikko) Kuivahko kangas, louhikko. Mm. juolukka, kangasmaitikka, kataja, kultapiisku, metsäkurjenpolvi, metsälauha, mustikka, pihlaja, raita, puolukka, suopursu, vanamo, variksenmarja, kanerva EMT 2 mä Kuivahko kangas, puusto: mänty, nuori taim.; muita lajeja tyyppilajit sekä kiiltopaju, riidenlieko, maitohorsma EMT 2 mä Kuivahko kangas, puusto: mänty taim., +vähän soistumaa, auraus; muita lajeja tyyppilajit sekä jokasuon- ja varvikkorahkasammal EMT 1 Kuivahko kangas, joskus HA., paljon avointa aluetta Louh 3 LC/LC ML (kivikko) Louhikko EMT 1 Kuivahko kangas, tyyppilajit sekä metsäkorte Lä, Pu, RhK 2 / 3 ko, ku, ha, hl OlSR mä, ku VaRaR mä, ku, hl VkR hl PsR mä, ku EMT / HMT 2 mä, ku, ko HMT 2 mä, ku, ko VL, ML (korpi, lähde, puro) Lähde vaaran rinteellä, tiheä koivikko +soist., puusto: hieskoivu dominoi, lisänä kuusi taim., haapa, harmaaleppä; muita lajeja lillukka, hilla, metsäkorte, korpikastikka, maitohorsma, mustikka, metsäkurjenpolvi, puolukka, pihlaja, kiiltopaju, juolukkapaju, pohjanpaju, metsäimarre, harmaasara, korpirahkasammal, lettorahkasammal, okarahkasammal, rassisammal, Warnstorfia exannulata Oligotrofinen sararäme, puusto: mätäsosalla mänty ja kuusi; muita lajeja jouhisara, pullosara, hilla, juolukka, pyöreälehtikihokki, raate, suokorte, suokukka, suopursu, karpalo, tupasluikka, tupasvilla, vaivaiskoivu, kalvakkarahkasammal, kalvaskuirisammal Variksenmarjarahkaräme, puusto: mänty, kuusi, harmaaleppä; muita lajeja hilla, juolukka, metsäkorte, pallosara, pohjanpaju, riippasara, suokorte, suopursu, tupasvilla, vaivaiskoivu, variksenmarja, Warnstorfia exannulata, rahkasara, ruskorahkasammal, kanerva, varvikkorahkasammal Vaivaiskoivuräme, lajeja harmaaleppä, juolukka, kiiltopaju, mänty, pohjanpaju, pullosara, pyöreälehtikihokki, suokukka, karpalo, vaivaiskoivu, variksenmarja, suonihuopasammal, jokasuonrahkasammal, rassisammal, seinäsammal, lettorahkasammal, varvikkorahkasammal Pallosararäme, puusto: mänty, kuusi; muita lajeja hilla, juolukka, metsäkorte, pallosara, pullosara, suokukka, suopursu, karpalo, tupasvilla, vaivaiskoivu, variksenmarja, suonihuopasammal, jokasuonrahkasammal, seinäsammal, korpikarhunsammal, ruskorahkasammal, kanerva Kuivahko kangas, kuviolla myös tuoretta kangasta. Puusto: mänty taim. (nuori metsä), lisänä kuusi ja hieskoivu, auraus, joskus HA.; muita lajeja juolukka, kangasmaitikka, kataja, kultapiisku, metsäkurjenpolvi, metsälauha, metsätähti, mustikka, oravanmarja, pihlaja, puolukka, riidenlieko, vanamo, variksenmarja, seinäsammal, kanerva, keltalieko, maitohorsma, kevätpiippo, harmaa,- ja valkoporonjäkälä, torvijäkälä Tuore kangas, puusto: sekametsä, eri-ikäinen mänty, kuusi ja hieskoivu, hieman soist., auraus, joskus HA..; muita lajeja juolukka, metsäkorte, metsäkurjenpolvi, mustikka, pallosara, pohjanpaju, puolukka, suokukka, suopursu, variksenmarja, jokasuonrahkasammal, seinäsammal, metsäkerrossammal, varvikkorahkasammal Tuore kangas +soist., puusto: kuusivaltainen, lisänä hieskoivu; muita lajeja hilla, juolukka, kiiltopaju, metsäkorte, mustikka, pallosara, pohjanpaju, puolukka, suopursu, vaivaiskoivu, seinäsammal, korpikarhunsammal, metsäkerrossammal, varvikkorahkasammal, jokasuonrahkasammal HMT ku, ko VaRaR 3 LC/LC Variksenmarjarahkaräme RuRiLN 3 NT/VU Edustava lettoneva, jolla tyypille ominaisesti Warnsdorfia procera ja kultasirppisammal VaRaR 2 Variksenmarjarahkaräme PsKR 2 mä, ku, ko Pallosarakorpiräme, puusto: mänty, kuusi, hieskoivu; muita lajeja juolukka, maariankämmekkä, pallosara, suokukka, suopursu, vaivaiskoivu, variksenmarja, jokasuonrahkasammal, varvikkorahkasammal, karpalo KgR / PsKR mä, ku, ko, hl Kangasräme, ojitus. Kuviolla myös ojitettua pallosarakorpirämettä VaRaR ku Variksenmarjarahkaräme, ojitus, puusto: kuusi PsR / PsKR mä, ku Pallosararäme, ojitus, puusto: mänty, kuusi. Pallosarakorpiräme, ojitus EMT 2 mä, ku, ko Kuivahko kangas, soist., joskus HA., puusto: mänty, kuusi, hieskoivu VaRaR mä, ku Variksenmarjarahkaräme, ojitus, puusto: mänty ja kuusi MrK ku, ko Muurainkorpi, puusto: kuusi, hieskoivu PsKR (MeSR) mä, ku, ko Pallosarakorpiräme, ojitus, puusto: mänty, kuusi, hieskoivu, tyyppilajit. Kuviolla myös mesotrofista sararämettä VaRaR 3 mä, ku Variksenmarjarahkaräme, puusto: mänty ja kuusi MCClT Kuiva kangas, joskus HA., tyyppilajit OlKaN 2 Oligotrofinen kalvakkaneva. Juolukka, pitkälehtikihokki, luhtavilla, mutasara, mänty, punarahkasammal, raate, siniheinä, kalvakkarahkasammal, tupasluikka. Osittain luonnontilaisen kaltainen (lt 3) RhK ku, ko, hl ML (korpi) Ruoho- ja heinäkorpi, puusto: kuusi ja hieskoivu OlSR mä, ku, ko Oligotrofinen sararäme GMT ha, ku, hl, ko Lehtomainen kangas, puusto: varttunut haapa ja varttunut kuusi, lisänä harmaaleppä ja hieskoivu PsKR/OlSR Pallosarakorpiräme/Oligotrofinen sararäme EMT 2 mä Kuivahko kangas, puusto: varttunut kasvatusmäntymetsä, joskus HA MCClT 2 mä Kuiva kangas, puusto: kasvatusmäntymetsä, joskus HA.; tyyppilajit sekä maitohorsma EMT 2 mä, ku, ko Kuivahko kangas, puusto: kasvatusmäntymetsä, lisänä kuusi ja hieskoivu EMT 2 mä, ku, ko Kuivahko kangas, puusto: mänty taim. (nuori metsä), lisänä kuusi ja hieskoivu, joskus HA Louh 3 ML (kivikko) Louhikko, maapuut/kelot esiintyvät Louh 3 ML (kivikko) Louhikko, maapuut/kelot esiintyvät

Liite 8 (osa 3). Joukhaisen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen kuviotiedot

Liite 8 (osa 3). Joukhaisen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen kuviotiedot Liite 8 (osa 3). Joukhaisen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen kuviotiedot Kuvio Pvm 1 29.8.2011 EMT 2 mä, ko, ku Rinteen alla lähes tasamaalla kuivahkoa kangasta, joka harvennettu melko avoimeksi.

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Liite 17.1. Äkäsjokisuun kuviokohtaiset tiedot kuvio K luontotyyppi luonnontilaisuus puusto, lajit puusto, pituus erityistä, lajisto erityistä, muut kuvaus 1 k ralu 3 mä, ku, ko ML-kohde (rantaluhta) Muonionjoen

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky Asiakirjatyyppi Kasvillisuusselvitys Päivämäärä 12.9.2012 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS TAALERITEHTAAN

Lisätiedot

Heinijärvien elinympäristöselvitys

Heinijärvien elinympäristöselvitys Heinijärvien elinympäristöselvitys Kuvioselosteet Kuvio 1. Lehto Kuviolla kahta on lehtotyyppiä. Ylempänä tuoretta runsasravinteista sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja alempana kosteaa keskiravinteista

Lisätiedot

SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS

SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 16.12.2013 Viite 1510005264-003 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI

Lisätiedot

Mittakaava 1: Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: : : km

Mittakaava 1: Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: : : km Koivusuon luonnonpuisto LPU070006 Koitajoen alue FI0700043 Ristisuo SSA0700033, SSO070194 Iljansuo Mittakaava 1:150000 0 Koordinaattij rjestelm : KKJ-yk Nurkkapisteen koordinaatit: 6972859:3708530-7000309:3737630

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 101/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAHANKE

MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAHANKE Asiakirjatyyppi Luontoselvitys LIITE 10 Päivämäärä 5.5.2014 MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENNYSSELVITYS, KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPIT RAKENTAMISALUEILLA TUULIVOIMAHANKE TÄYDENNYSSELVITYS,

Lisätiedot

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

Asemanseudun liito-orava- ja luontoselvitys 2010

Asemanseudun liito-orava- ja luontoselvitys 2010 LUONTOPALVELU KRAAKKU Asemanseudun liito-orava- ja luontoselvitys 2010 Parkanon kaupunki Marika Vahekoski 31.7.2010 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Liito-orava.3 3. Menetelmät 3 3.1 Liito-oravaselvitys...3

Lisätiedot

Iso Pajusuo, Pyhäntä/Kajaani, Pohjois-Pohjanmaa

Iso Pajusuo, Pyhäntä/Kajaani, Pohjois-Pohjanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden suojelu- ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 5026 Iso Pajusuo, Pyhäntä/Kajaani, Pohjois-Pohjanmaa Sijainti Kohde sijaitsee Pyhännän ja Kajaanin rajalla, noin 6 km

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

Luontoselvitys. Lempäälän Pitkäkalliolla

Luontoselvitys. Lempäälän Pitkäkalliolla Luontoselvitys Lempäälän Pitkäkalliolla Ympäristönsuunnittelu Oy 2013 Luontoselvitys Lempäälän Pitkäkalliolla Luontoselvitys Tarve luontoselvitykselle on syntynyt alustavasta suunnitelmasta ottaa maa-ainesta

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Puu- ja Pensaskerros

Puu- ja Pensaskerros Puu- ja Pensaskerros Kasvin nimi: Hieskoivu Keräyspäivä: 12.8.2007 Kasvupaikka: Kotipiha Kasvin nimi: Rauduskoivu Keräyspäivä: 30.5.2007 Kasvupaikka: Kotipiha Kasvin nimi: Harmaaleppä Keräyspäivä:1.10.2007

Lisätiedot

Liite 2. Rakentamisalueiden kasvillisuus- ja luontotyyppikuvaukset

Liite 2. Rakentamisalueiden kasvillisuus- ja luontotyyppikuvaukset Liite 2. Rakentamisalueiden kasvillisuus- ja luontotyyppikuvaukset Tuulivoimala 1 Rakentamisalueen puusto on pääosin vanhaa mäntyvaltaista kalliolakimetsää. Kallioalueiden välissä esiintyy kangasmaita

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland Kantakaupungin

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

KOLMENKULMAN KESKIOSAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2016

KOLMENKULMAN KESKIOSAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2016 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMAN KESKIOSAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2016 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

Suokasvillisuusselvitys Kanta-Häme 2010 Katja Juutilainen

Suokasvillisuusselvitys Kanta-Häme 2010 Katja Juutilainen Suokasvillisuusselvitys Kanta-Häme 2010 Katja Juutilainen 13.12.2010 Luontoselvitys Metsänen Heinolan Vanhatie 40B 15170 Lahti www.metsanen.com Kannen kuva: teeren poikanen Timo Metsänen 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Liite 5 KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Kolmenkulman alueen ympäristö on melko tasaista moreenimaastoa. Kaavoitettava alue on metsäistä ja alue on ollut talousmetsäkäytössä lähes kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

6 km 1750 m 6 km 1250 m 1750 m K K K 1250 m P K P 250 m 8 9 10 11 12 13 14 250 m 7 6 5 4 3 2 1 Metsikön valtapituus, m 12 10 8 6 4 2 0 30 50 70 90 110 130 150 Metsikön ikä, v MORFOLOGIA

Lisätiedot

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.11.2016 Viite 1510027857 HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 8.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA UUKUNIEMEN OSAYLEIS- KAAVAN LUONTOSELVI- TYS UUSIIN RAKENTA- MISALUEISIIN LIITTYEN

PARIKKALAN KUNTA UUKUNIEMEN OSAYLEIS- KAAVAN LUONTOSELVI- TYS UUSIIN RAKENTA- MISALUEISIIN LIITTYEN Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 19.11.2012 Viite 82136257 PARIKKALAN KUNTA UUKUNIEMEN OSAYLEIS- KAAVAN LUONTOSELVI- TYS UUSIIN RAKENTA- MISALUEISIIN LIITTYEN UUKUNIEMEN

Lisätiedot

Lintulampi Lintulassa

Lintulampi Lintulassa KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Lintulampi Lintulassa Sijainti: Lintulammet sijaitsevat Höyhtyän ja Lintulan välissä, reilut 2 km keskustasta kaakkoon päin. Lintulammen luontopiste sijaitsee Lintulammen

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KORVILAN KAIVOSPIIRIN LAAJENNUKSEN KASVILLISUUSSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KORVILAN KAIVOSPIIRIN LAAJENNUKSEN KASVILLISUUSSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KORVILAN KAIVOSPIIRIN LAAJENNUKSEN KASVILLISUUSSELVITYS ympäristöalan asiantuntija SYYSKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 2 3. Yleiskuvaus... 3 3.1

Lisätiedot

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä 02.02.2015 WPD FINLAND OY WPD FINLAND OY LÄNSI TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

SVE1 ilmajohto KSNmu ko 1 42 Vanha pelto, joka muuttunut karhunsammalnevamuuttumaksi soistumisen seurauksena SVE1 ilmajoh

SVE1 ilmajohto KSNmu ko 1 42 Vanha pelto, joka muuttunut karhunsammalnevamuuttumaksi soistumisen seurauksena SVE1 ilmajoh Liite 9.3. Sähkönsiirtoreittien luontotyyppien kuvaukset. Kuviofi pvm. Osa-alue Luontotyyppi Kehitysvaihe Maanmuokkaus Uhanalaisuus FI Uhanalaisuus N-FI Puusto Luonnontilaisuus Edustavuus Suojeluarvo Kuvaus

Lisätiedot

Keski-Suomen suotutkimukset VÄLIRAPORTTI VUODEN 2007 SUOKASVILLISUUSSELVITYKSISTÄ. Katriina Peltonen

Keski-Suomen suotutkimukset VÄLIRAPORTTI VUODEN 2007 SUOKASVILLISUUSSELVITYKSISTÄ. Katriina Peltonen Keski-Suomen suotutkimukset VÄLIRAPORTTI VUODEN 2007 SUOKASVILLISUUSSELVITYKSISTÄ Katriina Peltonen Jyväskylä 2007 2 1. Keuruun Asemanevan suokasvillisuusselvitys 1.1. Johdanto Tässä selvityksessä esitellään

Lisätiedot

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Soinin kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.6.2016 Viite 1510023251-001 SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS 1 Päivämäärä 28.6.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen

Lisätiedot

OULAISTEN TUULIVOIMA- PUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS

OULAISTEN TUULIVOIMA- PUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä 9.12.2013 WPD FINLAND OY OULAISTEN TUULIVOIMA- PUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS WPD FINLAND OY Päivämäärä 9.12.2013 Laatija Antje Neumann, Riitta Kalliokoski ja Hilkka Heikkilä

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA. Jako-Muuraissuon tervaleppäkorpien kasvillisuusselvitys

9M VAPO OY ENERGIA. Jako-Muuraissuon tervaleppäkorpien kasvillisuusselvitys 17.12.2003 VAPO OY ENERGIA FM Sari Ylitulkkila SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUS JA KASVISTO... 1 2.1 Kasvillisuusselvityksen toteutustapa... 1 2.2 Selvityksen tulokset... 1 Pirttiselän pohjoisreunan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki. Etelä-Keljo II:n luontoselvitys

Jyväskylän kaupunki. Etelä-Keljo II:n luontoselvitys Jyväskylän kaupunki Etelä-Keljo II:n luontoselvitys 15.10.2003 Jyväskylän kaupunki Etelä-Keljo II:n luontoselvitys 1. Johdanto Tämän selvityksen tavoitteena on laatia Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelutoimistolle

Lisätiedot

TEUVAN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET 2011 JA 2013

TEUVAN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET 2011 JA 2013 Vastaanottaja: EPV Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 13.11.2013 TEUVAN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET 2011 JA 2013 TEUVAN TUULIVOIMAHANKE Päivämäärä 13/11/2013 Laatija

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS

KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 18.10.2015 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS LUONTOTYYPPISELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Kolarin kunta. Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaava Kaavaselostus

Kolarin kunta. Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaava Kaavaselostus Kolarin kunta Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaava Kaavaselostus LUONNOS 6.11.2013 Kolarin kunta Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaava LUONNOS Päivämäärä Kaavaluonnos 6.11.2013 Laatija Tuuli Tolonen,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Haukkalan pohjoisosan luontoselvitys

Jyväskylän kaupunki Haukkalan pohjoisosan luontoselvitys Jyväskylän kaupunki Haukkalan pohjoisosan luontoselvitys 1. Johdanto Tämän selvityksen tavoitteena on laatia Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelutoimistolle kaavoitustarkoituksia palveleva luontoselvitys.

Lisätiedot

LOUHUN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS

LOUHUN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 4.2.2014 Viite 1510005246 LOUHUN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS Päivämäärä 4.2.2014 Laatija

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

Tila Valola 5:22 Jaurakkajärvi -luontoselvitys 2007 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky 2007

Tila Valola 5:22 Jaurakkajärvi -luontoselvitys 2007 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky 2007 Tila Valola 5:22 Jaurakkajärvi -luontoselvitys 2007 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky 2007 Johdanto AveForma Oy tilasi 7.9.2007 asiakkaansa lukuun Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky:ltä tilan 'Valola

Lisätiedot

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

Aavasaksan lentomäkihanke, Ylitornio

Aavasaksan lentomäkihanke, Ylitornio SEITAP OY Sami Mäkikyrö 9.8.2007 Aavasaksan lentomäkihanke, Ylitornio Luontoselvitys SISÄLLYS 1. JOHDANTO..3 2. SUOJELUALUEET JA -OHJELMAT 3 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat....3 2.2. Luonnonsuojelu-, vesi-

Lisätiedot

SOININ KUNNAN METSIEN INVENTOINTI 2011

SOININ KUNNAN METSIEN INVENTOINTI 2011 SOININ KUNNAN METSIEN METSO--INVENTOINTI INVENTOINTI 2011 18.10.2011 Raimo Laurila Kellojankuja 26 62100 Lapua LAKEUDEN LUONTOKARTOITUS p. 040 5243 281 info@lakeudenluontokartoitus.fi SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN

ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN Lajien tunnistaminen on biologinen perustaito, jonka oppii parhaiten lajeja tutkimalla, keräämällä tai kuvaamalla. Eliökokoelman voit laatia joko perinteisessä tai digitaalisessa

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI VUODEN 2007 SUOKASVILLI- SUUSSELVITYKSISTÄ

VÄLIRAPORTTI VUODEN 2007 SUOKASVILLI- SUUSSELVITYKSISTÄ Keski-Suomen suotutkimukset VÄLIRAPORTTI VUODEN 2007 SUOKASVILLI- SUUSSELVITYKSISTÄ Katriina Peltonen Jyväskylä 2007 2 1. Keuruun Asemaneva suokasvillisuusselvitys 1. Johdanto Tässä selvityksessä esitellään

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 10 Vastaanottaja Ilmatar Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 30.7.2012 Viite 82142499-05 HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA-

Lisätiedot

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA

TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 liite alkuperäiseen selvitykseen TIPASJÄRVIEN RANTA-ASEMAKAAVA 1. LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENTÄMINEN LISÄALUEIDEN OSALTA Lisäysalueet käsittävät kaksi pienialaista aluetta. Toinen alueista sijaitsee Pienen

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

KEMPELEEN LINNAKANKAAN POHJOISOSAN LUONTOSELVITYS

KEMPELEEN LINNAKANKAAN POHJOISOSAN LUONTOSELVITYS KEMPELEEN LINNAKANKAAN POHJOISOSAN LUONTOSELVITYS 21.3.2011. Tark. 8.1.2013 Outi Tuomivaara, maisemasuunnittelija Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Linnakankaan alueelle laaditaan asemakaavaa ja sen

Lisätiedot

Torstai 27.8. teema: erilaiset kasvupaikat kivennäis- ja turvemailla

Torstai 27.8. teema: erilaiset kasvupaikat kivennäis- ja turvemailla Torstai 27.8. teema: erilaiset kasvupaikat kivennäis- ja turvemailla 8-9 luento 9-11 maastokohteita + esityksiä 11.30 lounas 12-16 maastokohteita + esityksiä 16.30 päivällinen ilta sauna (naiset 18-20,

Lisätiedot

MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS

MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 4.2.2014 Viite 1510005246 MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS Päivämäärä 4.2..2014 Laatija

Lisätiedot

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Metsäkeskus 2014 Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt 2014 { 2 } Metsälaki Metsälaissa on lueteltu joukko suojeltuja elinympäristöjä, jotka ovat monimuotoisuuden

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

SALMENKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SALMENKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SALMENKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Markku Nironen 30.09.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 LUONNON YLEISPIIRTEET... 2 4. ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA SUOJELTAVIEN

Lisätiedot

297. Pärnäsenlammet (Rautavaara)

297. Pärnäsenlammet (Rautavaara) Kansallisomaisuus turvaan valtion omistamia suojelunarvoisia metsä- ja suoalueita WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja BirdLife Suomi 2012 wwf.fi/metsat 297. Pärnäsenlammet

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009

PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009 PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009 Marko Vauhkonen, Pekka Routasuo & Esa Lammi 30.11.2009 PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO JA SEN LAAJENNUSALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS

PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO JA SEN LAAJENNUSALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO JA SEN LAAJENNUSALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Marko Vauhkonen 3.10.2011 PYHÄJOEN MÄKIKANKAAN TUULIPUISTO JA SEN LAAJENNUSALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3

KONGINKANGAS. Lohko Kuvio Ala Kasvupaikka maalaji Kehitysluokka. 21 1 0,2 kangas, lehtomainen kangas hienoainesmoreeni 3 KONGINKANGAS Konginkankaan taajama koostuu kuvioista 1-3 ja 5-19. Alueen kaavamerkinnät ovat VL, VU, VP ja VK. Alueen kaikki kuviot ovat asutuksen välittömässä läheisyydessä. Hoitoluokitukseltaan kuviot

Lisätiedot

Päivämäärä 18.8.2014 WPD FINLAND OY KUURONKALLION TUULIVOIMAPUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Päivämäärä 18.8.2014 WPD FINLAND OY KUURONKALLION TUULIVOIMAPUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä 18.8.2014 WPD FINLAND OY KUURONKALLION TUULIVOIMAPUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS WPD FINLAND OY Päivämäärä 18/08/2014 Laatija Antje Neumann, Riitta Kalliokoski ja Hilkka Heikkilä

Lisätiedot

SABA TUULI OY AB KORKEAMAAN TUULIPUISTON LUONTOSELVITYS

SABA TUULI OY AB KORKEAMAAN TUULIPUISTON LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 24.6.2014 Viite 1510005264 SABA TUULI OY AB KORKEAMAAN TUULIPUISTON LUONTOSELVITYS SABA TUULI OY AB KORKEAMAAN TUULIPUISTON LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LUONTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija

ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LUONTOSELVITYS. TOIMI ympäristöalan asiantuntija ENDOMINES OY:N KARJALAN KULTALINJAN KAIVOSHANKKEIDEN LUONTOSELVITYS ympäristöalan asiantuntija ELOKUU 2012 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Menetelmät... 2 3. Yleiskuvaus... 3 3.1 Kallio- ja maaperä sekä maisema...

Lisätiedot

Luontoselvityksen lisäosa

Luontoselvityksen lisäosa Luontoselvityksen lisäosa Sodankylän asemakaavan laajennusalue, urheilupuisto. Teuvo Pääkkölä Airix Ympäristö Oy Sisällysluettelo Johdanto... 3 2. Uhanalaiset lajit ja perinnebiotoopit... 4 3. Luontotyypit...

Lisätiedot

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala Tuuliwatti Oy Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas Luontoselvitys 09.08.2010 FM biologi Minna Tuomala Putaankankaan tuulivoimalat 1 3 2 Putaankankaan tuulivoimalat Tuulivoimala 1 Avohakkuuala, jonka

Lisätiedot

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009

EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Pälkäneen kunta Keskustie 1 36600 PÄLKÄNE EPAALAN-KUULIALAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS 2009 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net SISÄLLYS TYÖN TAUSTAA 2 ALUEEN

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI METSO-KOHTEIDEN INVENTOINTI 2011

MIKKELIN KAUPUNKI METSO-KOHTEIDEN INVENTOINTI 2011 MIKKELIN KAUPUNKI METSO-KOHTEIDEN INVENTOINTI 2011 Markku Nironen ja Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 16.12.2011 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät... 3 3 Tulokset... 4 3.1

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA. Sodankylän Metsävainion asemakaava-alueen luonto- ja eläinselvitys. Hanna Suominen

SODANKYLÄN KUNTA. Sodankylän Metsävainion asemakaava-alueen luonto- ja eläinselvitys. Hanna Suominen SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän Metsävainion asemakaava-alueen luonto- ja eläinselvitys Hanna Suominen 26.9.2016 SODANKYLÄN KUNTA 26.9.2016 3 (12) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 5 2 MENETELMÄT... 5 3 ALUEEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

MIKKELIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SIJOITUSPAIKKOJEN LUONTOSELVITYS

MIKKELIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SIJOITUSPAIKKOJEN LUONTOSELVITYS MIKKELIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SIJOITUSPAIKKOJEN LUONTOSELVITYS Mikkelin kaupunki 2008 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LUONNON YLEISPIIRTEET JA ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET... 3 3.1 METSÄ-SAIRILAN

Lisätiedot

METSO KOHTEEN LIITTEET

METSO KOHTEEN LIITTEET METSO KOHTEEN LIITTEET xxxxxx, xxx-xxx-x-xx 1 Tilan xxxx omistus 2 2 Suojeluun esitettävän metsän kasvupaikka- 2-7 ja puustotiedot kuvioittain 3 Karttarajaus 7 4 Suojelualueen lyhyt kuvaus 8 5 Kohteen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KUUSIMÄEN LUONTOSELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KUUSIMÄEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 20.8.2014 Viite 1510014465 NURMIJÄRVEN KUNTA KUUSIMÄEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 20.8.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli Lehvola

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 Markku Nironen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 12.12.2012 1 JOHDANTO Kangasniemen kirkonkylän pohjoispuolella sijaitsevalle Niirasenlahden ja Salmelantien

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI-

KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI- Vastaanottaja Triventus Wind Power Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.9.2013 Viite 1510006535 KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI- MAHANKKEEN LUONTOSELVITYSTEN PÄIVITYS 2013 1 Päivämäärä 23.9.2013

Lisätiedot

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Viite 1517874 LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

Lisätiedot

Kasvioppi 2. Metsätyyppien lajisto Lajien määritys. MAR-C1002 Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2A, Luontotekijät FM Ahti Launis

Kasvioppi 2. Metsätyyppien lajisto Lajien määritys. MAR-C1002 Maisema-arkkitehtuurin perusteet 2A, Luontotekijät FM Ahti Launis Kasvioppi 2 Metsätyyppien lajisto Lajien määritys MARC1002 Maisemaarkkitehtuurin perusteet 2A, Luontotekijät FM Ahti Launis 16.11.2016 Metsätyyppien määrittäminen Käytännön määritysopas: Hotanen ym. 2008:

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

Liite 9 kohtaiset suunnitelmataulukot 1/3 kuvioiden perustiedot 1/10 1 0,0563 2 04 1 32 20 29 91 Omakotitalotonttien välinen lähimetsä. Komea vanha männikkö, alla kuusikko 2 0,0356 3 04 1 26 20 25 114

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

KAJAANIN PIRUNVAARAN JA OLLISKANVAARAN METSÄLUONNON ARVOK- KAAT KOHTEET

KAJAANIN PIRUNVAARAN JA OLLISKANVAARAN METSÄLUONNON ARVOK- KAAT KOHTEET Vastaanottaja Kajaanin kaupunki Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 21.9.2016 Viite 1510029043 KAJAANIN PIRUNVAARAN JA OLLISKANVAARAN METSÄLUONNON ARVOK- KAAT KOHTEET Päivämäärä 21.9.2016 Laatija

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET

Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Luonnonympäristön yleispiirteet ja arvokkaat luontokohteet 1 2.1

Lisätiedot

KASVILLISUUSSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan kasvillisuusselvitys, Jalasjärvi

KASVILLISUUSSELVITYS 16X VAPO OY Korvanevan kasvillisuusselvitys, Jalasjärvi KASVILLISUUSSELVITYS 16X170594 5.12.2013 VAPO OY Korvanevan kasvillisuusselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 AINEISTO JA MENETELMÄT 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 1 2.1 Luonnontilaisuus 1 2.2 Suoyhdistymä ja suotyypit

Lisätiedot

Kauramäen luontoarvot Kooste tehdyistä selvityksistä Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Elina Lehtinen 20.6.2012

Kauramäen luontoarvot Kooste tehdyistä selvityksistä Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Elina Lehtinen 20.6.2012 Kauramäen luontoarvot Kooste tehdyistä selvityksistä Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Elina Lehtinen 20.6.2012 Kuva: Timo Kypärä Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tehdyt selvitykset... 3 3 Lajiesiintymät... 4 4

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KAPULIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2005

MÄNTSÄLÄN KAPULIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2005 MÄNTSÄLÄN KAPULIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2005 Mäntsälän kunta Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005 1 JOHDANTO Mäntsälän kunnan Kapulin asemakaavan laajennusalue sijaitsee Kapulin työpaikka-alueen

Lisätiedot

LAUKAA VEHNIÄN OSAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS 21.12.2005

LAUKAA VEHNIÄN OSAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS 21.12.2005 16T-2.3-2 LAUKAA Vehniän osayleiskaavan LIITO-ORAVASELVITYS Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy työ 19699 21.12.2005 1 19699 LAUKAA VEHNIÄN OSAYLEISKAAVAN LIITO-ORAVASELVITYS 21.12.2005 Sisällysluettelo

Lisätiedot