PYN ELITE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYN ELITE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO"

Transkriptio

1 PYN ELITE ERIKOISSIJOITUSRAHASTO Osavuosikatsaus

2 Vuoden 2015 ensimmäiset kuusi kuukautta olivat PYN Rahastoyhtiön hallinnoimalle PYN Elite Erikoissijoitusrahastolle 1 haasteellisia. Tuottoa ensimmäisen vuosipuoliskon ajalta kertyi vain 0,8 %. Vietnamin osakemarkkinan painoa rahaston salkussa nostettiin jakson aikana 65 prosentista 75 prosenttiin. Kiinan osuutta vastaavasti pienennettiin. Sijoituspolitiikka PYN Elite Erikoissijoitusrahasto pyrkii löytämään merkittäviä arvonnousuja suurilla yhtiö- ja markkinakohtaisilla painotuksilla aktiivisen salkunhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa. Rahaston sääntöjen mukaisena toimialueena on koko maailma. Rahaston sijoitukset ovat tällä hetkellä Aasiassa, jossa pääkohteena on Vietnam. Rahasto pyrkii keskittämään kaikki sijoitukset aina enintään kolmeen maahan kerrallaan. Rahaston sijoituskohteet ovat pääosin osakkeita ja osakesidonnaisia arvopapereita. Rahasto voi käyttää valuuttatermiinisopimuksia sekä suojaukseen että osana sijoitustoimintaa. Rahasto voi sijoittaa varojaan myös korkoa tuottaviin arvopapereihin ja rahamarkkinavälineisiin, jos sijoitusrahaston sijoitusstrategian kriteerit täyttävää arvopaperimarkkinaa varojen kohdentamiseksi ei ole löydetty. Rahasto ei käytä sijoitustoiminnassaan vivutusta merkittävässä määrin. Rahasto voi ottaa väliaikaiseen tarkoitukseen luottoa määrän joka vastaa enintään 10 % rahaston varoista. Rahaston perustiedot Kohdemarkkina Aasia ex Japan Päämarkkina-alueet Vietnam ja Kiina ISIN FI Bloomberg ELITE FH Merkintä-/lunastuspalkkio 0 % 2 Hallinnointipalkkio 1 % Tuottopalkkio, HWM 12 % Nykyinen HWM ( ) 264,018 Keskeiset tapahtumat Kiinan ja Vietnamin vahva nousu, sekä valuuttakurssien suotuisa kehitys, siivittivät rahaston hyvään nousuun vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Kehitys kuitenkin hiipui toisen kvartaalin loppua kohti etenkin Kiinan ottaessa takaisin alkuvuoden hurjaa nousuaan ja suurimpien omistuksiemme kehittyessä heikosti. Vuoden 2015 ensimmäisen puolikkaan aikana myimme PYN Eliten salkusta pois kokonaan vietnamilaisen Petrovietnam Drilling -yhtiön osakkeet. Lisäksi joulukuussa vaikeuksiin joutuneen kiinalaisen Kaisa Group -yhtiön osakkeet myytiin pois salkusta kun korjasimme odotuksiamme yhtiön tulevaisuudesta huomattavasti heikommiksi. VST Holdingsista kotiutimme voittoja kevään aikana myyden noin kolmanneksen omistuksestamme hyvällä tuotolla. Alkuvuoden aikana teimme sijoituksen pörssilistautumista suunnittelevaan vietnamilaiseen Digiworld -yhtiöön sekä lisäsimme omistustamme private placementien kautta niin ikään vietnamilaisissa Pan Pacific (PAN), Khang Dien House Trading and Investment JSC (KDH) ja Tasco JSC (HUT) -yhtiöissä. Uutena merkittävänä sijoituksena salkkuun ostettiin Vietnamista Hoang Huy Investment Services JSC (HHS) -yhtiön osakkeita. Kesäkuun lopulla rahaston suurinta sijoitusta, Hongkongiin listattua REXLot Holdings yhtiötä vastaan tehtiin short-sell-hyökkäys ja kaupankäynti osakkeella Hongkongin pörssissä keskeytettiin. Katsauskauden päättymisen jälkeen olemme kirjanneet heinä- ja elokuussa osakkeen arvostukseen kahdesti 20 % arvonalennuksen suhteessa viimeiseen kaupankäyntikurssiin. 1 Aikaisemmalta nimeltään Erikoissijoitusrahasto Elite saakka alkaen yli 3 miljoonan euron kertamerkinnöistä peritään 5 % merkintäpalkkio, joka maksetaan rahastolle.

3 Kaupankäynti on edelleen keskeytettynä ja odotamme yhä yhtiön julkaisevan vastineensa hyökkäykseen ja osakkeen siten palaavan kaupankäynnin kohteeksi. Vietnam 75 % Kiina 16 % Hongkong 8 % Kuva 1 PYN Elite salkun maantieteellinen jakauma Rahasto ei ole katsauskauden aikana käyttänyt valuuttatermiinejä salkun suojaamis- tai tehostamistarkoituksessa. Rahasto ei ole katsauskauden aikana ottanut luottoa tai käyttänyt vivutusta sijoitustoiminnassaan. Markkinakatsaus Käteinen 1 % Vietnamin VNIndex nousi 8,7 % puolen vuoden aikana. Talous jatkoi vahvaa kehitystään, BKT:n kasvuvauhdin ollessa 6,3 %:n tasolla ja vähittäiskaupan noustessa 8,3 % ensimmäisen puoliskon aikana. Vietnamin kuluttajaluottamusindeksi nousi ennätystasolle vuoden lähestyessä Q2:n loppua, ollen tasolla 143,1 verrattuna pitkänajan keskiarvoon 135,7. Uudet ehdotukset osakekaupan helpottamiseksi, settlausprosessien parantamiseksi ja lyhyeksi myynnin mahdollistamiseksi loivat lisää positiivisia odotuksia tulevaisuutta ajatellen. Suurimmat odotukset lähivuosien aikana liittyvät kuitenkin ulkomaalaisomistusrajan noston mahdollistavien lakisäännösten loppuun vientiin, joka toteutuessaan nostaisi ulkomaalaisten sijoittajien mielenkiintoa Vietnamiin entisestään. Kuva 2 VNIndex kehitys Hongkongin Hang Seng -indeksi nousi 11,2 %. Uutta rahaa markkinoille tulvi Manner-Kiinan sijoittajien toimesta, jotka innostuivat ostamaan osakkeita kaupankäynnin mahdollistavan Shanghai- Hongkong linkin kautta. Jakson loppua kohti indeksi vaipui laskutrendiin, sijoittajien ollessa huolissaan talouskasvun jatkuvuudesta sekä uusista mahdollisista markkinarajoituksista ja - säännöksistä koskien pääoman saatavuutta ja likviditeettiä. Kiinan valtion rooli ja toimenpiteet laskun hillitsemiseksi tulevat olemaan erittäin tärkeitä loppuvuoden markkinakehityksen kannalta Kuva 3 Hang Seng index kehitys Perusvaluuttamme Euro heikkeni Vietnamin Dongiin nähden 5,9 % ja Hongkongin Dollariin nähden 7,9 %. Euron arvoa laski mm. Kreikan velkajärjestelyiden epävarma tilanne, samalla kun Yhdysvaltojen vahva talous heijastui vahvana dollarina, joka osaltaan vaikutti Vietnamin Dongin vahvistumiseen suhteessa Euroon. Euron laskutrendi kääntyi maaliskuun puolivälissä, jonka jälkeen valuutta tasaantui suhteessa Yhdysvaltain dollariin, vaihtokurssin heiluessa 1,10 tason molemmin puolin. Kiinan ja Vietnamin mahdolliset

4 devalvoinnit loppuvuonna tulevat olemaan tärkeitä sekä valuuttapositioidemme, että yritysten liiketoiminnan kehityksen kannalta. Yhdysvaltojen keskuspankin mahdolliset korkopäätökset saattavat myös vaikuttaa huomattavasti Aasian kehitykseen Kuva 4 Valuuttojen kehitys, indeksoitu = 100 Hallinto VND Curncy HKD Curncy Rahaston salkunhoitajana toimii Petri Deryng. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto on ainoa PYN Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoima rahasto. AIFM Direktiiviin perustuva laki vaihtoehtorahaston hoitajista astui voimaan maaliskuussa PYN Rahastoyhtiö haki lain mukaista toimilupaa toukokuussa 2014 ja Finanssivalvonta myönsi PYN Rahastoyhtiölle vaihtoehtorahastojen hoitajan toimiluvan huhtikuussa Uusi laki on tuonut mukanaan mm. uusia velvoitteita rahastoyhtiön riskienhallintaan ja säilytysyhteisön toimintaan. Rahasto-osuudenomistajien kokous pidettiin tänä vuonna huhtikuun 8. päivä. Osuudenomistajat valitsivat rahastoyhtiön hallitukseen edustajikseen Tommi Köningin ja Jussi Savosen. Molemmat toimivat tehtävissä myös vuonna PYN Elite erikoissijoitusrahaston säilytysyhteisönä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori. Rahastoyhtiön hallitus päätti muuttaa PYN Elite Erikoissijoitusrahaston sääntöjä. Uudet säännöt vastaavat paremmin vaihtoehtorahastolain vaatimuksia. Lisäksi mm. lunastuskäytäntöä muutettiin siten, että lunastusilmoitukset tulee jatkossa toimittaa kuukautta ennen varsinaista lunastuspäivää. Muutoksen ansiosta pystymme jatkossa panostamaan entistä enemmän Vietnamin toistaiseksi epälikvideille osakemarkkinoille. Omistajaohjauksen toteutuminen Rahastoyhtiön hallitus on vahvistanut Rahaston omistajaohjauksen periaatteet. Niiden mukaan Rahasto pyrkii ensisijaisesti omistamaan likvidejä, äänioikeudettomia Non Voting Right - osakkeita, jotka eivät oikeuta käyttämään äänioikeutta yhtiökokouksissa. Mikäli rahasto omistaa kuitenkin äänioikeudellisia osakkeita, ja PYN Rahastoyhtiö päättää osallistua yhtiökokoukseen, on äänestyskäyttäytymisen tavoitteiksi asetettu yhtiön läpinäkyvyyden, aktiivisen osinkopolitiikan ja vähemmistöosakkaiden oikeudenmukaisen kohtelun edistämisen. Päätöksen yksittäiseen yhtiökokoukseen osallistumisesta tekee Rahaston salkunhoitaja. Vuoden 2015 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana osallistuimme yhden Hongkongiin listatun yhtiön yhtiökokoukseen sekä 23 vietnamilaisen yhtiön yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksissa äänestimme pääsääntöisesti puoltaen hallitusten esityksiä, mutta erityisesti kysymyksissä koskien yhtiöiden johdolle suunnattuja osakeanteja olemme äänestyskäyttäytymisellämme pyrkineet kannustamaan yhtiöitä välttämään osakeanteja, jotka heikentävät nykyisten osakkeenomistajien omistusta.

5 PYN Elite Erikoissijoitusrahaston tuottohistoria ,0 % 200,0 % 198,8 % 150,0 % 100,0 % 50,0 % 0,0 % -50,0 % -100,0 % 71,9 % -38,4 % 48,0 % 15,7 % -8,0 % 2,4 % 22,5 % 5,5 % -52,9 % 109,3 % 46,7 % -4,3 % 64,0 % 36,9 % 16,2 % 0,8 % Rahaston avaintiedot Rahaston tunnusluvut Rahasto-osuuden arvo, 240, ,810 Volatiliteetti, % 18,15 Rahaston nettoarvo, M 304,3 302,2 Sharpen luku 0,60 Rahasto-osuuksia, 1000kpl Salkun kiertonopeus, % 46,32 Osuudenomistajia, kpl Juoksevat kulut, % 1,00 Hallinnointipalkkio (1)(2) TER (Total Expense Ratio), % 1,00 Tuottosidonnainen palkkio (1) Rahaston kaupankäyntikulut, % 0,08 (1) Euroa, (2) Sisältää säilytysyhteisölle maksetut palkkiot Konsernille maksettujen välityspalkkioiden osuus kaikista kaupankäyntikuluista, % 0,00 Puolivuotiskatsaus perustuu arvonlaskentaan Tunnuslukujen laskentaperusteet Volatiliteetti: Volatiliteetti mittaa rahaston tuoton heilahtelua. Matemaattisesti volatiliteetti on rahaston tuottojen keskihajonta, joka ilmoitetaan prosentteina vuodessa. Laskennassa on käytetty päivätuottoja. Sharpen luku: Sharpen luku mittaa tuottoa suhteutettuna tuoton heilahteluun. Sharpen luku lasketaan jakamalla sijoituksen vuosittainen tuotto, vähennettynä riskittömän sijoituksen tuotolla, rahaston volatiliteetilla. Volatiliteetin laskennassa on käytetty päivätuottoja. Riskittömänä tuottona on käytetty 3kk Euribor korkoa. Salkun kiertonopeus: Kiertonopeus kuvaa salkunhoidon aktiivisuutta. Mitä suurempi kiertonopeus on, sitä aktiivisemmin rahastolla on käyty kauppaa suhteutettuna sen keskimääräiseen pääomaan. Kiertonopeus lasketaan seuraavalla tavalla: Kiertonopeus = (Summa 1 Summa 2)/M*100 Summa 1 = Arvopapereilla tehdyt transaktiot yhteensä, eli arvopaperi ostot + arvopaperi myynnit, Summa 2 = Rahasto-osuuksilla tehdyt transaktiot yhteensä, eli merkinnät + lunastukset, ja M = Tarkastelujakson päiväkohtaisten rahaston nettovarojen keskiarvo. Salkun kiertonopeus on laskettu tarkastelujakson perusteella, mutta muutettu vuotuiseksi luvuksi. Juoksevat kulut: Juoksevat kulut sisältää rahastolta veloitettavat kulut pois lukien kaupankäynnin välityspalkkiot ja tuottosidonnainen palkkio. Juoksevat kulut lasketaan seuraavasti. Juoksevat kulut = (A + B + C)/M A = Rahastoyhtiön veloittama hallinnointipalkkio vuodessa (sisältää säilytysyhteisölle maksettavan palkkion), B = Rahaston pääomasta veloitettavat tilinhoito- ja muut pankkikulut, C = Mahdolliset muut palkkiot, joita rahaston sääntöjen mukaan voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta, ja M = Tarkastelujakson päiväkohtaisten rahaston nettoarvojen keskiarvo. Juoksevat kulut on laskettu tarkastelujakson perusteella, mutta muutettu vuotuiseksi luvuksi. TER (Total Expense Ratio): TER luku kuvaa rahastolta veloitetun hallinnointipalkkion ja tuottosidonnaisen palkkion suhdetta rahaston keskimääräiseen nettovarojen määrään. TER on laskettu tarkastelujakson perusteella, mutta muutettu vuotuiseksi luvuksi. Kaupankäyntikulut: Rahaston kaupankäyntikulut ilmaistaan prosentteina rahaston pääomasta. Luku lasketaan siten, että rahaston todelliset (euroina) kaupankäyntikulut jaetaan rahaston kyseisen jakson korkeimmalla pääomalla. Kaupankäyntikulut on laskettu tarkastelujakson perusteella, mutta muutettu vuotuiseksi luvuksi. Konsernille maksettujen välityspalkkioiden osuus kaikista kaupankäyntikuluista: Rahastoyhtiön lähipiirille eli konserniin kuuluvalle sijoituspalveluyritykselle maksetut välityspalkkiot suhteutettuna kaikkiin kaupankäyntikuluihin. Lähipiirillä tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 :n mukaisesti samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta. PYN Rahastoyhtiön kanssa samaan konsolidointiryhmään ei kuulu tässä tarkoitettuja sijoituspalveluyrityksiä.

6 PYN Elite Erikoissijoitusrahasto: Sijoitukset Arvopaperi Määrä Kpl, Kurssi, Markkina-arvo, % rahaston arvosta Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla Hongkong Hopefluent Group Holdings Ltd , ,64 4,96 Modern Beauty Salon Holdings Ltd , ,76 0,71 REXLot Holdings Ltd , ,19 11,33 VST Holdings Ltd , ,38 7,29 Hongkong yhteensä ,97 24,28 Vietnam Bank for Investment and Development of Vietnam Securities Company , ,57 0,06 Baoviet Securities Company , ,56 0,62 Becamex Asphalt & Concrete Joint Stock Company , ,01 0,38 BIDV Insurance Corporation , ,52 1,46 Bien Hoa Packaging Joint Stock Company , ,66 0,23 Bien Hoa Sugar Joint Stock Company , ,13 0,44 Binh Chanh Construction Investment Shareholding Company , ,03 0,18 Binh Duong Mineral And Construction Joint Stock Company , ,23 0,44 Binh Thanh Import-Export Production and Trade Joint Stock Company , ,83 0,18 Can Don Hydro Power Joint Stock Company , ,71 1,27 Century 21 Joint Stock Company , ,35 0,15 Chuong Duong Beverage Joint Stock Company , ,77 0,33 CMC Corporation , ,06 0,12 CMISTONE Vietnam Joint Stock Company , ,45 0,10 Construction Investment Corporation , ,61 0,22 Cotec Construction Joint Stock Company , ,37 1,30 Cotec Invest & Land-House Development , ,30 0,12 Dabaco Group JSC , ,12 0,73 Dam Sen Water Park Corporation , ,50 0,17 Development Investment Construction Joint Stock Corporation , ,02 1,85 DIC Invest & Trading JSC , ,69 0,15 Dien Quang Joint Stock Company , ,82 1,67 Dinh Vu Port Investment and Development Joint Stock Company , ,89 1,37 Doan Xa Port Joint Stock Company , ,18 0,48 Dong Phu Rubber Joint Stock Company , ,08 1,14 Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company , ,54 0,63 Educational Book Joint Stock Company in Ha Noi City , ,21 0,08 Everpia VietNam Joint Stock Company , ,94 0,25 F.I.T Investment JSC , ,57 2,77 Fecon Foundation Engineering & Underground Construction JSC , ,44 0,73 Gemadept Corporation , ,07 3,58 Hai Minh Corporation , ,12 0,09 Hatien Transport Joint Stock Company , ,18 0,13 Hoa An Joint Stock Company , ,96 0,07 Hoa Binh Construction & Real Estate Corporation , ,69 1,02 Hoa Sen Group , ,99 0,29 Hoabinh Rubber Joint Stock company , ,18 0,32 Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company , ,87 2,95 Hoang Quan Consulting Trading Service Real Estate Corporation , ,83 0,73 Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company , ,47 2,06 KimLong Securities Corporation , ,99 1,52

7 Arvopaperi Määrä Kpl, Kurssi, Markkina-arvo, % rahaston arvosta Kinh Bac City Development Share Holding Corporation , ,10 6,93 Lam Son Sugar JSC , ,75 0,16 Lix Detergent Joint Stock Company , ,35 0,55 Mirae Joint Stock Company , ,60 0,11 Mobile World Investment Corporation , ,48 9,78 Nam Long Investment Corporation , ,35 0,53 National Seed Joint Stock Company , ,21 0,54 NBB Investment Corporation , ,75 0,34 Ninh Hoa Sugar Joint Stock Company , ,00 0,28 Nui Nho Stone Joint Stock Company , ,41 0,31 OPC Pharmaceutical Joint Stock Company , ,66 0,27 Pan Pacific Corporation , ,85 3,66 Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company , ,09 0,18 Phuong Nam Education Investment And Development Joint Stock Company , ,79 0,18 Post & Telecommunication Joint Stock Insurance Corporation , ,52 0,02 Rangdong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company , ,92 0,35 Sea And Air Freight International , ,90 0,21 Song Da No 6 JSC , ,14 0,25 Song Da No 9 JSC , ,22 0,19 Southern Seed Joint Stock Company , ,40 0,03 Tan Binh Import Export Joint Stock Corporation , ,91 0,61 Tan Cang Logistics and Stevedoring Joint Stock Company , ,39 0,65 Tasco JSC , ,25 1,81 Tay Ninh Cable Car Tour Company , ,03 1,04 Techno-Agricultural Supplying JSC , ,22 0,43 Thang Long Investment Group , ,18 0,20 Thanh Thanh Cong Tay Ninh Joint Stock Company , ,14 0,84 The Southern Rubber Industry Joint Stock Company , ,28 0,53 Thien Long Group Corporation , ,00 0,57 Thien Nam Trading - Import Export Joint Stock Company , ,89 0,18 TNG Investment & Trading JSC , ,91 0,32 Truong Thanh Furniture Corporation , ,48 0,81 Van Phat Hung Corporation , ,06 0,51 Vegetable Oil Packing Joint Stock Company , ,12 0,21 Viet Nam Ocean Shipping Joint Stock Company , ,18 0,35 Viet Nhat (Japan Vietnam) Medical Instrument Joint Stock Company , ,28 0,20 Vietnam Construction And Import - Export Joint Stock Corporation , ,68 2,32 Vietnam Electricity Construction Joint Stock Corporation , ,16 0,70 Vietnam Fumigation Joint Stock Company , ,97 0,64 Vietnam National Reinsurance Corporation , ,29 0,23 Vietnam Sun Corporation , ,69 0,12 Viglacera Ha Long Joint Stock Company , ,15 0,06 VNDirect Joint Stock Securities Company , ,96 2,40 Vietnam yhteensä ,20 72,99 Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla yhteensä ,17 97,27 Muut arvopaperit Vietnam Digiworld Corporation , ,51 1,58 Vietnam yhteensä ,51 1,58 Muut arvopaperit yhteensä ,51 1,58

8 Markkina-arvo, % rahaston arvosta Sijoitukset yhteensä ,68 98,85 Kassa ja muut varat, netto ,20 1,15 Rahaston arvo ,88 100,00 Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä, Kasvuosuuksien lukumäärä ,139 Rahasto-osuuden arvo 240,839

9 PYN Rahastoyhtiö Oy PL 139, Helsinki puh (09) fax (09)

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ELITE. Vuosikatsaus 31.12.2013

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ELITE. Vuosikatsaus 31.12.2013 ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ELITE Vuosikatsaus 31.12.2013 SALKUNHOITAJAN KATSAUS Sijoitustoiminta Elite on korkeariskinen osakerahasto, joka pyrkii löytämään merkittäviä arvonnousuja suurilla yhtiö- ja markkinakohtaisilla

Lisätiedot

PYN Elite Erikoissijoitusrahasto. Rahastoesite 1.8.2015

PYN Elite Erikoissijoitusrahasto. Rahastoesite 1.8.2015 PYN Elite Erikoissijoitusrahasto Rahastoesite 1.8.2015 SISÄLTÖ YLEISTÄ PYN ELITE ERIKOISSIJOITUSRAHASTOSTA 3 RAHASTON SIJOITUSTOIMINTA 4 RAHASTO-OSUKSIEN MERKITSEMINEN JA LUNASTAMINEN 6 RAHASTO-OSUUDEN

Lisätiedot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat ja rahastokohtaiset sijoitukset Puolivuotiskatsaus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos 11. kesäkuuta 2015 Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos PYN Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on kokouksessaan 4.6.2015 hyväksynyt Erikoissijoitusrahasto Eliten ( PYN Elite ) sääntömuutokset. Uudet liitteenä

Lisätiedot

CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto

CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto RAHASTOESITE 18.3.2015 CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on CapMan Collection Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

Sijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies. 3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Osake Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Aktie Placeringsfond.

Lisätiedot

382/,VUOSIKERTOMUS 201 Sampo 5DKDVWR\KWLÑ 2\ Q KDOOLQQRLPDW VLMRLWXVUDKDVWRW 1

382/,VUOSIKERTOMUS 201 Sampo 5DKDVWR\KWLÑ 2\ Q KDOOLQQRLPDW VLMRLWXVUDKDVWRW 1 VUOSIKERTOMUS 201 Sampo 1 Sampo Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, Helsinki PL 1554, 00075 SAMPO PANKKI Y-tunnus 0671602-6 Sisällysluettelo 3 3C Edge* 157

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

Elina Varovainen Sijoitusrahasto

Elina Varovainen Sijoitusrahasto Elina Varovainen Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Elina Varovainen Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Obsido Rebalanced Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto ). Rahaston ruotsinkielinen nimi on Obdsido

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL 100 Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n

Aventum Rahastoyhtiö Oy:n Aventum Rahastoyhtiö Oy:n RAHASTOESITE Sijoitusrahasto Aventum Aasia REIT Plus Sijoitusrahasto Aventum Amerikka Osake Sijoitusrahasto Aventum EM Infra Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake Sijoitusrahasto

Lisätiedot

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite JOM Rahastoyhtiö Oy Virallinen Rahastoesite JOM Silkkitie -sijoitusrahasto 12.8.2015 s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahasto 12.8.2015 s. 9 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO - RAHASTOESITE 12.8.2015 JOM SILKKITIE

Lisätiedot

Fourton Oy Virallinen Rahastoesite

Fourton Oy Virallinen Rahastoesite Fourton Oy Virallinen Rahastoesite 1.1.2015 Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Sijoitusrahasto Fourton Hannibal Sijoitusrahasto Fourton Odysseus Sijoitusrahasto Fourton Stamina Sijoitusrahasto Fourton Tempo

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Head Nordic Select Dividend Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi

Lisätiedot

Puolivuosikertomus 1.1.2009-30.6.2009. Sampo Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot

Puolivuosikertomus 1.1.2009-30.6.2009. Sampo Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot Puolivuosikertomus 1.1.2009-30.6.2009 Sampo Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat sijoitusrahastot Sampo Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililauturinkuja 2, Helsinki 00075 SAMPO PANKKI

Lisätiedot

Sijoitusrahasto eq Rahamarkkina RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Sijoitusrahasto eq Rahamarkkina RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahasto eq Rahamarkkina RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Fourton Oy Virallinen Rahastoesite

Fourton Oy Virallinen Rahastoesite Fourton Oy Virallinen Rahastoesite Sijoitusrahasto Fourton Fiesta Sijoitusrahasto Fourton Hannibal Sijoitusrahasto Fourton Odysseus Sijoitusrahasto Fourton Stamina Sijoitusrahasto Fourton Tempo Fourtonin

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite Erikoissijoitusrahasto eq Hedge Varsinainen rahastoesite Varsinainen rahastoesite koostuu rahastokohtaisesta ja yhteisestä osasta sekä rahaston säännöistä Rahaston perustiedot eq Hedge on Suomen sijoitusrahastolain

Lisätiedot

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen

3 Sijoitustoiminnan tavoitteet ja Rahaston varojen sijoittaminen Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Active Multi-Strategy Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 18.3.2015 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite

Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Istuta unelmasi. Me kasvatamme sen. Rahastoesite Sisällysluettelo SIJOITUSRAHASTO... 4 SP-RAHASTOYHTIÖ OY:N HALLINNOIMAT SIJOITUSRAHASTOT... 4 SIJOITUSRAHASTOTYYPIT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT... 5 Korkorahastot...5

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2013 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt (Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 5.12.2013)

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt (Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 5.12.2013) Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I -säännöt (Finanssivalvonta on vahvistanut säännöt 5.12.2013) 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja toiminnan tarkoitus Nimi Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO OMX HELSINKI 25 PÖRSSINOTEERATTU RAHASTO UCITS ETF TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2014 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2-3 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2. JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5

JOM Rahastoyhtiö Oy. JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2. JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5 JOM Rahastoyhtiö Oy JOM Silkkitie -sijoitusrahaston säännöt s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahaston säännöt s. 5 Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen säännöt 6.3.2014, ja ne ovat voimassa 15.4.2014

Lisätiedot

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy

Finlandia Suomi 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy. Finlandia Eurooppa 9.7.2010 14.6.2013 Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Tämä asiakirja on sijoitusrahastolain mukainen rahastoesite. Rahastoesite koostuu yleisestä osasta ja Finlandia Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen rahastokohtaisista tiedoista sekä

Lisätiedot

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä.

Voimassaolevassa rahastoesitteessä on määritelty, miltä osin Rahastoyhtiön tehtäviä kulloinkin hoidetaan asiamiesten välityksellä. Sijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Sijoitusrahaston suomenkielinen nimi on EPL Korko Sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto). Rahaston ruotsinkielinen nimi on EPL Ränta Placeringsfond.

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO EVLI TAKTINEN ALFA-KORKO

SIJOITUSRAHASTO EVLI TAKTINEN ALFA-KORKO SIJOITUSRAHASTO EVLI TAKTINEN ALFA-KORKO RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Säännöt koostuvat rahastokohtaisista säännöistä sekä sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen yhteisistä säännöistä. 1 Sijoitusrahasto

Lisätiedot