Yliopistotutkimuksen rakenteista ja muutosprosesseista. ETL-seminaari Miten turvataan tutkimuksen perusta? Erkki Kaukonen, TaSTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yliopistotutkimuksen rakenteista ja muutosprosesseista. ETL-seminaari 12.5.2011 Miten turvataan tutkimuksen perusta? Erkki Kaukonen, TaSTI"

Transkriptio

1 Yliopistotutkimuksen rakenteista ja muutosprosesseista ETL-seminaari Miten turvataan tutkimuksen perusta? Erkki Kaukonen, TaSTI

2 Yliopistojen ja tieteen kasvuun ja kehitykseen vaikuttaneet politiikat (policy & politics) 1960-luku: tutkimuspolitiikka (Linkomies), korkeakoulutuspolitiikka, aluepolitiikka 1970-luku: yhteiskuntapolitiikka, tiedepolitiikka 1980-luku: teknologiapolitiikka, strateginen (perus) tutkimuspolitiikka luvut: yhdessä innovaatiopolitiikan sateenvarjon alla: korkeakoulutus, tiede, teknologia, EU, alue, sektori politiikat Ja uusi rakennepolitiikka (2005-), jossa yliopistot ja koko tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä ovat muutosprosessien kohteena (yliopistolaki, rahoitus, shokit, sektoritutkimus) Yliopistoihin ja tutkimukseen kohdistunut moninaisia, lisääntyviä odotuksia ja vaatimuksia Liittyneet yhteiskunnan ja talouden kehitykseen ja kasvaneeseen kysyntään (kehityksen syklisyys ja vaihtuvat veturit?)

3 Politiikat.. Eri politiikoilla omat instituutiot, tavoitteet, rahoitusmuodot sekä arviointikäytännöt & mittarit Politiikat vaikuttavat ja kohtaavat yliopistojen perustasolla kun noin 600 laitosta ja tutkimusyksikköä kilpailee rahoituksesta ja toimii eri resursseja yhdistäen (pienyritysten tavoin..) Tutkimus palvelee samanaikaisesti monia tavoitteita ja yleisöjä (diversiteetin kasvu, hybridisaatio ) Keskustelussa kaksi tasoa: poliittinen sfääri (kansallinen & yliopistojen johto) ja tutkimuksen tekijät (perustason yksiköt & arki) Puhutaan kovin erilaista kieltä ja osin eri asioista; myös arviot muutoksesta eroavat Kohtaavatko, integroituvatko politiikat jossakin? Välittyykö kokonaiskuvan kompleksisuus, ja perustason tieteen tekemisen todellisuus (vrt. arvioinnit)?

4 Yliopistotutkimuksen kehityksestä Tutkimuksen pitkä kasvukausi (1995-) perustunut pääosin kilpaillulle ulkopuoliselle rahoitukselle monista eri lähteistä kuten SA, Tekes, EU, yritykset, ministeriöt, kunnat, säätiöt - näiden osuus yliopistojen tutkimustyövuosista on n. 65 % Vuonna 2007 kk-sektorilla työvuosia n ja tutkimusta tekeviä henkilöitä n Yliopistotutkimus kasvanut sektoritutkimusta voimakkaammin ja noin 2 kertaa suuremmaksi vuosina Osuudet: yliopistot 19% - sektoritutkimus 9% - yritykset 72% (Nokia 30-35%) Yliopistoissa tehty projektitutkimusta halvemmalla, myös jatkoopiskelijoiden määrän voimakas kasvu lisännyt tutkimusta Ulkopuolisen rahoituksen kasvu lisännyt tutkimuksen diversiteettiä ja monitavoitteisuutta (perus- ja soveltava tutkimus, kehittämistyö) sekä yhteiskunnallista vuorovaikutusta (oheiset taulukot; Lyytinen ym. Rakenteet muuttuvat muuttuuko tutkimus? Teoksessa Aittola ym. Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen. OPM: 2010:5, s )

5

6 Luonnehtikaa yksikkönne ja siellä toimivien tutkijoiden tutkimusyhteistyön tiiviyttä seuraavien tahojen kanssa ("Erittäin tiivistä" tai "Tiivistä" yhteistyötä -vastausten % -osuudet)

7 Uusia tutkimusrakenteita Kasvu luonut myös uusia dynaamisia tutkimusrakenteita (tutkimusryhmiä, verkostoja, yksiköitä) jotka ovat monitieteisempiä ja yhteiskunnallisesti suuntautuneempia kuin perinteiset ainelaitokset. Tutkimuksen kaksoisrakenteen kehitys ollut pitkäaikainen kansainvälinen trendi kun on kehitetty tutkimusyliopistoja (koulutuksen ja tutkimuksen eri logiikat). Suomessa uusien tutkimusrakenteiden kehitys on ollut varsin spontaania, tutkijoiden ja tutkimusryhmien aloitteellisuuteen perustuvaa, ilman ylempien tahojen ja politiikan vahvaa tukea. Poikkeuksena SA:n rahoittamat huippuyksiköt. Uudet tutkimusrakenteet ovat yleensä kevyesti ja lyhyesti rahoitettuja ja epävarmuus tulevasta kehityksestä on yleistä. Ainelaitoksilla ongelmana on rahoituksen lisäksi opetuksen, tutkimuksen ja hallinnon yhdistäminen. Myös hallinnollisten tehtävien lisääntyminen ja ajankäytön ongelmat (kiire, tutkimusrauhan puute) on koettu eniten tutkimustyötä vaikeuttavia tekijöitä (laitosjohtajat 2009). Nämä tekijät vaikuttaneet mm. tutkimuksen julkaisutuottavuuteen ( jalostusaste ). (Ks. OKM 2011:2 Kaukonen ym. (toim.) Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa)

8 Tutkimuksen rakenteellisen kehittämisen kysymyksiä 1 Yleinen kysymys: mikä on yliopistojen uuden aseman, rakenteellisen kehittämisen, profiloinnin ja uusien rahoitusmallien (perusrahoitus, kkm) vaikutus tutkimustoiminnan edellytyksiin, rakenteisiin ja laatuun/vaikuttavuuteen (pl. yleinen myllerrys)? Onko tutkimuspolitiikka jäänyt tai jäämässä muun rakennepolitiikan (lähtökohtana koulutus, hallinto, johtajuus) varjoon? Rakenteiden vahvistamiseen ja suurempien yksiköiden luomiseen voi hyvin liittyä samanaikainen tutkimustyön supistuminen (syinä talouden kehitys, koveneva kilpailu, kkm-vaikutukset, tutkijoiden senioriteetti) Seurauksena yliopistojen voimakkaammin eriytyvä kehitys? Jatkokoulutuksen ja tutkimustyön voimakas kysyntä vs. nuorten tutkijoiden rahoitusmahdollisuudet? Onko perusrakenteiden vahvistaminen (koulutus ja academic drift ) uusi kehityssuunta (vrt. Ruotsi)? Vaikutukset uusiin tutkimusrakenteisiin ja tutkimuksen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen?

9 Tutkimuksen rake-kysymyksiä 2 Miten profiloituminen ja työnjako toteutuvat? Sekä poliittinen (strategiset valinnat, rahoitus) että evolutiivinen (kompetenssit, kilpailu) prosessi - yliopistojen sisällä ja valtakunnallisesti Rahoituksen eri roolit tutkimuksen profiloinnissa perusrahoitus tutkimuksen laatu ja strateginen rahoitus kohdennettu rahoitus (Aalto), harkinnanvaraiset finanssisijoitukset? kilpailu ulkopuolisesta rahoituksesta, ja tässä eri rahoittajien politiikat (etenkin SA, Tekes, EU), mitä priorisoidaan, muuttuvatko rahoitusperiaatteet.. Uusi työnjako kehittymässä? tutkimusyliopistot - vähemmän tutkivat yliopistot opetukseen painottuvat yliopistot (vrt. Ruotsi, Britannia) Vaikuttaa tutkimuksen ja opetuksen asemaan ja keskinäissuhteeseen erilaista tutkimusta tekevät yliopistot, esim. painotuksin: Perustutkimus, soveltava tutkimus, kehittämistyö Koulutustehtäviin liittyvä tutkimus (oppiaineet, disipliinit) vs. temaattinen, monitieteinen, ongelmasuuntautunut tutkimus Eri hyödyntäjille (yleisöille) suunnattu tutkimus: akateeminen, teolliskaupallinen, poliittis-hallinnollinen, ammatillinen, kolmas sektori, kansalaiset Kansainvälisyys, kansallisuus, alueellisuus

10 Mitä olisi hyvä tehdä.. Edistää monitahoista tutkimuspolitiikkaa sekä yliopistojen että valtakunnan tasolla: lähtökohtana - tarkastellaan tutkimusta ja siihen vaikuttavia politiikkoja kokonaisuutena ja perehdytään tutkimuksen tilaan ja muutoksiin myös perustasolla (ne 600 yksikköä ja tutkimusta tekevää) Uusi tiedestrategia? Ajatus hyvä, mutta syytä nähdä em. laajemmissa puitteissa. Voisi jopa ottaa oppia Linkomiehen komiteasta 50 vuoden takaa. Raken ja rahoitusmallien konkreettisia ja yhteisvaikutuksia olisi hyvä seurata ja tutkia (esim. tilastojen viive) Hyvä avata ja konkretisoida joitakin politiikan avainkäsitteitä, kuten laatu, huippu, vaikuttavuus, relevanssi Hallinnollisten tehtävien saneeraus byrokratiatalkoot ettei tukitehtävistä tulisi päätehtäviä

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:5 Helena

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT

KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT 9/2005 KANSAINVÄLISET YLIOPISTOTUTKIMUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄT Otto Auranen, Erkki Kaukonen & Mika Nieminen 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Vertailun taustaksi 1.1. Tiedepolitiikan muutokset 1.2. Suomalainen

Lisätiedot

Suomen tieteen tila ja taso

Suomen tieteen tila ja taso Suomen tieteen tila ja taso Katsaus tutkimukseen ja sen toimintaympäristöön Suomessa 1990-luvun lopulla TOIMIKUNTIEN RAPORTIT Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimus Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimus

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta SPATIA Raportteja 5/2003 YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta Timo Lautanen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Antti Hautamäki (toim.) Tarmo Lemola (toim.) SITRAN RAPORTTEJA 39 Suomi uuteen nousuun INNOVAATIOT JA OSAAMINEN HUIPPUTASOLLE Toim. Antti Hautamäki

Lisätiedot

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 1 STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. STRATEGIA 4 2.1. Vaasan yliopiston arvot 4 2.2. Vaasan yliopiston visio 2020 4 2.2.1. Yliopiston

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

Korkeakoulut ja alueellisen innovaatiopolitiikan visiot 1

Korkeakoulut ja alueellisen innovaatiopolitiikan visiot 1 1 Jari Kolehmainen & Mika Kautonen & Pasi Koski Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto jari.kolehmainen@uta.fi p. 03-215 7875 Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto mika.kautonen@uta.fi p.

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa. Toim. Erkki Kaukonen, Laura Himanen, Reetta Muhonen,

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa. Toim. Erkki Kaukonen, Laura Himanen, Reetta Muhonen, Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:2 Toim. Erkki Kaukonen, Laura Himanen, Reetta Muhonen, Hanna-Mari Puuska, Nina Talola ja Otto Auranen

Lisätiedot

SUOMEN TIETEEN TILA Ruusuja vai risuja?

SUOMEN TIETEEN TILA Ruusuja vai risuja? JULKAISU 1/2010 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura SUOMEN TIETEEN TILA Ruusuja vai risuja? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti tiistaina 9.2.2010

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1

Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 Aatto Prihti Luke Georghiou Elisabeth Helander Jyrki Juusela Frieder Meyer-Krahmer Bertil Roslin Tuire Santamäki-Vuori Mirja Gröhn Tutkimuksen lisärahoituksen arviointi Sitran raportteja 1 2 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Valtio-oppi, hallintotiede

Valtio-oppi, hallintotiede Valtio-oppi, hallintotiede Työryhmän osallistujat Liisa Laakso, Helsingin yliopisto (puheenjohtaja) Tuomas Forsberg, Tampereen yliopisto Hannu Nurmi, Turun yliopisto Kari Palonen, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA

TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA TIEDEPOLITIIKAN SUUNTA Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Suomen Akatemian kanssa tiistaina 22.11.2005 keskustelutilaisuuden "Tiedepolitiikan

Lisätiedot

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009 Museovirasto Tutkimusstrategia 2010 2015 17.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Toimintaympäristön muutokset... 8 Tuottavuusohjelma ja palvelukeskushanke... 9 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI

Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan työryhmän LOPPURAPORTTI Yliopistojen yhteinen koordinaatiohanke humanistisen, kasvatustieteellisen, luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen koulutusalan rakenteelliseksi kehittämiseksi Yhteiskuntatieteellisen koulutusalan

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

cupore Rajoista mahdollisuuksiin Luovan työn asema ja kerrannaisvaikutukset maakunnallisella alueella

cupore Rajoista mahdollisuuksiin Luovan työn asema ja kerrannaisvaikutukset maakunnallisella alueella cupore Rajoista mahdollisuuksiin Luovan työn asema ja kerrannaisvaikutukset maakunnallisella alueella Luovuuden barometri -tutkimushankkeen loppuraportti Cupore Raija-Leena Loisa 2010 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys

Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Tutkimustoiminnan vaikuttavuus yliopistojen rahoitusmallissa selvitys Julkaisija: Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Vanto Design ISBN 978-952-5998-78-8 (PDF) Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET

Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET Marko Ahvenainen TIEDE, TUTKIMUS JA TULEVAISUUDET TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 13/2014 1 Marko Ahvenainen Projektipäällikkö, FM Tulevaisuuden tutkimuskeskus marko.ahvenainen(a)utu.fi

Lisätiedot

Maakunnasta maailmalle

Maakunnasta maailmalle Maakunnasta maailmalle JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 17 MARKKU SOTARAUTA PÄIVI MYLLYKANGAS TAPIO VARMOLA Maakunnasta maailmalle UUDEN ETSINTÄ JA MANAGERIALISMIN KAHLEET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot