EUROOPAN KOMISSIO. Arvoisa pääjohtaja Sihvonen-Punkka,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN KOMISSIO. Arvoisa pääjohtaja Sihvonen-Punkka,"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C(2013) 6598 final Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FI Helsinki Suomi Vastaanottaja: Asta Sihvonen-Punkka Pääjohtaja Faksi: Arvoisa pääjohtaja Sihvonen-Punkka, Asia: I MENETTELY Komission päätös asiassa FI/2013/1498: Kiinteään puhelinverkkoon laskevan puhelinliikenteen tukkumarkkinat Suomessa Toisen selvitysvaiheen aloittaminen direktiivin 2002/21/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/140/EY, 7 artiklan mukaisesti Komission kirjasi 2. syyskuuta 2013 vastaanotetuksi Suomen kansallisen sääntelyviranomaisen Viestintäviraston (FICORA) ilmoituksen tarkastelusta, joka koskee kiinteään puhelinverkkoon laskevan puhelinliikenteen tukkumarkkinoita Suomessa 1. Kansalliset kuulemiset 2 järjestettiin 25. tammikuuta helmikuuta Puitedirektiivin 7 artiklan mukaisen EU:n kuulemismenettelyn määräaika on 2. lokakuuta Komissio pyysi Viestintävirastolta lisätietoja syyskuuta 2013 ja sai vastauksen 13. syyskuuta Vastaavat markkinaa 3 komission suosituksessa 2007/879/EY, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY mukaisesti ennakkosääntelyn alaisiksi tulevista merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla ( merkityksellisiä markkinoita koskeva suositus ), EUVL L 344, , s Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) 6 artikla, EUVL L 108, , s. 33, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/140/EY (sääntelyn parantamista koskeva direktiivi), EUVL L 337, , s. 37, ja asetuksella (EY) N:o 544/2009, EUVL L 167, , s Puitedirektiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Euroopan komissio, B-1049 Bryssel Puh. (+32-2)

2 II TOIMENPIDE-EHDOTUKSEN KUVAUS II.1. Tausta Viestintävirasto ilmoitti kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoita koskevasta tarkastelusta edellisen kerran 26. lokakuuta Viestintävirasto totesi, että 35 teleyrityksellä oli huomattava markkinavoima kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen markkinoilla omassa puhelinverkossaan. Näille yrityksille määrättiin seuraavat korjaavat toimenpiteet: yhteenliittämisvelvoite, avoimuusvelvoite, hintavalvonta (kustannuslähtöisyys ja syrjimättömyys), kustannuslaskenta ja kirjanpidon eriyttäminen. Komissio kommentoi kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen markkinoiden kustannuslähtöisyys- ja kustannuslaskentavelvoitteita ja ilmaisi epäilynsä liittyen yksittäisille yrityksille jätettyyn vapauteen valita haluamansa kustannuslaskentamalli. Lisäksi komissio korosti yhtenäisen eurooppalaisen lähestymistavan tarvetta, ja kehotti Viestintävirastoa tarkastelemaan analyysiaan uudelleen heti kun Euroopan tasolla on omaksuttu yhteinen lähestymistapa. II.2. Markkinoiden määritelmä Viestintävirasto määrittelee laskevan puheliikenteen tukkumarkkinat laskevan puheliikenteen välittämiseksi yhteenliittämispisteestä puhelun vastaanottajalle. Viestintävirasto toteaa, ettei kiinteään puhelinverkkoon laskevaa puheliikennettä ole tukkutasolla mahdollista korvata muuhun verkkoon laskevalla puheliikenteellä. Viestintävirasto katsoo sen vuoksi, että merkitykselliset 31 maantieteellistä markkinaa rajoittuvat kunkin sellaisen yrityksen verkkoon, joka tarjoaa kiinteän verkon laskevan puheliikenteen tukkupalvelua. Vastaavat vähittäismarkkinat määritellään puhelinpalveluiksi (ts. puhepalvelut ja puhelinliittymät). Maantieteelliset markkinat ovat laajuudeltaan kansalliset. II.3 Huomattavan markkinavoiman (HMV) toteaminen Viestintävirasto analysoi ensin puhepalvelujen korvattavuutta vähittäismarkkinoilla ja katsoi, että kiinteän verkon puhelinliittymät ovat korvattavissa matkaviestintäverkon puhelinliittymillä ja kiinteän verkon VoIP-liittymillä 5. Siten myös näistä liittymistä soitetut puhelut muodostavat korvaavan vaihtoehdon kiinteän verkon puhelinliittymistä soitetuille puheluille. Tarjontapuoleen liittyen Viestintävirasto toteaa myös, että yrityksillä on mahdollisuus tulla markkinoille myös vuokraamalla tilaajayhteys 6. Viestintävirasto perustaa kantansa seuraaviin seikkoihin: Kiinteän verkon puhelinliittymästä matkaviestinverkon puhelinliittymään siirtymisestä koituvia vaihtokustannuksia ei voida pitää merkittävinä ottaen huomioon, että matkaviestinverkon puhelinliittymä on kiinteän verkon puhelinliittymää huomattavasti edullisempi käyttää. Puhelinliittymien saatavuus on matkaviestinverkossa vähintäänkin yhtä hyvä kuin Numerolla FI/2007/0704; D/ Viestintävirasto toteaa, että vain pieni osa loppukäyttäjistä käyttää Suomessa VoIP-palveluja. VoIPpalveluilla ei näin ollen ole suurta vaikutusta markkina-analyysin päätelmiin. Monet yritykset (sekä vakiintuneet että tulokkaat) ovat lakanneet tarjoamasta VoIP-palveluja, koska ne eivät ole kilpailukykyisiä matkaviestintäpalveluille, joita suurin osa loppukäyttäjistä käyttää. Viestintävirasto on jo analysoinut tätä korvattavuutta hiljattaisessa tarkastelussaan kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoista (markkina 2 merkityksellisiä markkinoita koskevassa suosituksessa). Ilmoitus on arvioitu asiassa FI/2013/1444 (C(2013)2862), jossa Viestintävirastolle ei esitetty huomautuksia. 2

3 kiinteässä verkossa. Lähes poikkeuksetta loppuasiakkaalla on kaikkialla Suomessa mahdollisuus valita puhelinliittymän tarjoaja vähintään yhdestä kiinteän verkon teleyrityksestä sekä kolmesta matkaviestinverkkoyrityksestä. Suurin osa loppukäyttäjistä on Suomessa siirtynyt käyttämään ainoastaan matkapuhelinpalveluja. Lisäksi prosentilla kotitalousasiakkaista ja 96 prosentilla yritysasiakkaista on yksi tai useampi matkapuhelinliittymä; vain 7 prosentilla kiinteiden puhelinliittymien tilaajista ei ole matkapuhelinliittymää. Viestintävirasto toteaa, että viime vuosina yhä harvemmilla loppukäyttäjillä on sekä kiinteän että matkaviestinverkon liittymä ja vain hyvin harvoilla pelkkä kiinteän verkon liittymä. Vuonna 2012 kotitalousasiakkaista 14 prosentilla oli kiinteän verkon liittymä ja 98 prosentilla matkaviestinverkon liittymä, 13 prosentilla sekä kiinteän että matkaviestinverkon liittymä, 1 prosentilla vain kiinteä verkon liittymä ja 85 prosentilla vain matkaviestinverkon liittymä. Vuonna 2010 yritysasiakkaiden vastaavat luvut olivat seuraavat: 54 prosentilla sekä kiinteän että matkaviestinverkon liittymä, 2 prosentilla vain kiinteän verkon liittymä, 97 prosentilla matkaviestinverkon liittymä ja 43 prosentilla vain matkaviestinverkon liittymä. Viestintävirasto täsmentää, että merkittävimpiä syitä, joiden vuoksi erityisesti suuremmat yritykset edelleen käyttävät myös kiinteän verkon puhelinliittymiä, ovat asiakaspalvelun toteuttaminen, tottumus sekä matkapuhelimien yhteensopimattomuus yrityksen muiden järjestelmien kanssa. Yritysasiakkaiden käyttämien kiinteän verkon puhelinliittymien määrä on kuitenkin laskenut yli neljänneksen. Kiinteän verkon liittymien määrä on selkeästi laskenut (53 prosenttia viidessä ja puolessa vuodessa). Vuotuinen keskimääräinen lasku on 12 prosenttia, ja Viestintävirasto odottaa osuuden laskevan edelleen. Matkaviestinverkon liittymien määrä lisääntyi samalla ajanjaksolla keskimäärin 9 prosenttia vuodessa. Matkaviestinverkon liittymästä soitetun kolmen minuutin puhelun keskimääräinen minuuttikohtainen vähittäishinta on (kohdeverkosta riippumatta) 7 senttiä, kun kiinteässä verkossa soitetun puhelun minuuttikohtaiset hinnat ovat 6 senttiä paikallispuhelulle, 13 senttiä kaukopuhelulle ja 21 senttiä matkaviestinverkkoon soitetulle puhelulle. Viestintäviraston mukaan jopa halvimmasta kiinteässä verkossa soitetusta puhelusta tulisi matkaviestinverkon liittymästä soitettua puhelua kalliimpi, jos vähittäishinnat nousevat (kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhintojen korotuksen vuoksi). Vastauksessaan tietopyyntöön Viestintävirasto totesi, että valtaosa matkaviestinyrityksistä on hinnoitellut matkaviestinliittymästä kiinteään verkkoon soitettavat puhelut ja matkaviestinverkossa soitettavat puhelut samalle tasolle. Suomessa on edelleen pieni ero laskevan puheliikenteen keskimääräisessä hinnoittelussa matkaviestinverkon (0,028 euroa) ja kiinteän verkon (0,0242 euroa) välillä. Tämä ero on pienentynyt viime vuosina. Vuonna 2011 kiinteän verkon osuus oli 10 prosenttia laskevan puheliikenteen minuuteista. Luku sisältää samaan verkkoon soitetun puheliikenteen minuutit. Vuonna 2007 kyseinen osuus oli 23 prosenttia. Viestintävirasto katsoo, että loppuasiakkaalla on mahdollisuus korvata kiinteän verkon puhelinliittymään soitettava puhelu kiinteän verkon tai matkaviestinverkon puhelinliittymästä matkaviestinverkon puhelinliittymään soitettavalla puhelulla. Analysoituaan korvattavuutta vähittäistasolla Viestintävirasto analysoi tasapainottavaa neuvotteluvoimaa kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla ja katsoo, että laskevan puheliikenteen tukkupalvelun hinnan korotus johtaisi puheluiden korvaamiseen vähentämällä niiden soittamista verkosta, jossa laskevan puheliikenteen 3

4 tukkupalvelun hintaa on nostettu, ja että tämä muodostaisi riittävän rajoitteen kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhintojen asettamiselle siten, että niiden korottaminen olisi kannattamatonta. Viestintävirasto täsmentää vastauksessaan tietopyyntöön, ettei se ennakoi syrjiviä ja epäsymmetrisiä kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen hintoja seuraavista syistä: i) vähittäismarkkinoilla on saatavilla tosiasiallisia korvaavia vaihtoehtoja; ii) laskevan puheliikenteen palvelua tarjoavat useat kiinteän verkon yritykset, joista yhdelläkään ei ole yli 50 prosentin markkinaosuutta, ja iii) kiinteän verkon yritykset sekä ostavat että myyvät keskenään laskevan puheliikenteen palveluja siten, että laskeva puheliikenne on kaiken kaikkiaan tasapainossa niiden välillä. Niinpä jos jokin yrityksistä yrittää soveltaa kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen hintoja syrjivällä ja epäsymmetrisellä tavalla, muut yritykset pystyvät vastaamaan tähän (esim. nostamalla kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen hintoja suhteessa yritykseen, joka korotti niitä ensin). Jos ne toimivat näin, ne ottavat riskin vahingon aiheuttamisesta itselleen, kun loppukäyttäjät vaihtavat puhelinpalvelujen tarjoajaa, puhelujen määrä vähenee tai puhelut käännetään mobiilinumeroihin. Viestintävirasto katsoo, että vaikka kullakin yrityksellä on 100 prosentin (markkina)osuus laskevan puheliikenteen palvelun tarjoamisessa omassa puhelinverkossaan oleviin liittymiin, niiden markkinavoimaa rajoittaa loppukäyttäjien käyttäytyminen vähittäismarkkinoilla. Viestintävirasto toteaa tietopyyntöön antamassaan vastauksessa, että päätelmä huomattavan markkinavoiman esiintymättömyydestä perustuu vähittäistasolla esiintyvän epäsuoran kilpailupaineen aikaansaamaan tasapainottavaan neuvotteluvoimaan. Vaikka laskevan puheliikenteen hinnoilla ei ole suoraa vaikutusta puhelun vastaanottajaan soittaja maksaa -periaatteen vuoksi, Viestintävirasto katsoo, että muutos kiinteään verkkoon laskevan puhelinliikenteen hinnoissa voi vaikuttaa välillisesti puhelun vastaanottajan käyttäytymiseen. Jos soittokertoja vähennetään puhelun vastaanottajalle eikä hän sen vuoksi voi hyötyä liittymän eduista, kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen hinnan nousu johtaisi siihen, että loppukäyttäjät vaihtavat liittymänsä matkaviestinverkon liittymiksi, mikä vähentäisi hintaa korottaneen kiinteän verkon yrityksen tuloja sekä vähittäis- että tukkutasolla. Kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen hintojen nousu johtaisi myös kyseisen yrityksen verkkoon soitettujen puhelujen vähenemiseen/kääntämiseen ja sen laskevasta puheliikenteestä saamien tulojen pienenemiseen. Kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhintojen korotuksen nettovaikutus tukkutuloihin riippuu kiinteään puhelinverkkoon soitettavien puhelujen kysynnän hintajoustosta. Tässä yhteydessä Viestintävirasto erottaa kolmea skenaariota: kiinteän puhelinverkon sisällä laskeva puheliikenne, kiinteästä puhelinverkosta yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskeva puheliikenne ja matkaviestinverkosta yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskeva puheliikenne. Koska ensimmäisessä skenaariossa kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen hintojen nousulla on vaikutusta pääasiassa verkon omiin loppukäyttäjiin, Viestintävirasto keskittyy analyysissaan kahteen viimeksi mainittuun skenaarioon. Matkaviestinverkosta yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen skenaariosta Viestintävirasto toteaa, että kun otetaan huomioon matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen hintasääntely, matkaviestinyritykset voisivat vastata kiinteän verkon laskevan puheliikenteen hintojen nostoon vain korottamalla vähittäishintaa niiden puhelujen osalta, jotka soitetaan hintaa nostaneen kiinteän verkon yrityksen verkkoon. Viestintävirasto toteaa tässä yhteydessä, että matkaviestintäverkon ja kiinteän verkon tarjonnassa esiintyy jo verkosta riippuvaa hinnoittelua eli hintojen eriyttämistä puhelun kohdeverkon mukaan. Viestintävirasto katsoo, ettei ole tekijöitä, jotka estäisivät 4

5 matkaviestinyrityksiä nostamasta vähittäishintaansa. 7 Kiinteästä puhelinverkosta yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskeva puheliikenne: Jos yksi yritys korottaa kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen hintoja, muut kiinteän verkon yritykset voivat joko nostaa omia kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen hintojaan tai vähittäishintaa, joka peritään laskevan puheliikenteen hinnan noston tehneen verkon tilaajilta. Perustelut ovat samat kuin matkaviestinverkosta yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen skenaariossa. Yrityksen tasapainottava neuvotteluvoima muodostuu siis Viestintäviraston mukaan vähittäisasiakkaiden kautta. Viestintävirasto viittaa tässä yhteydessä merkityksellisiä markkinoita koskevan suosituksen perustelumuistioon, jonka mukaan yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskevan liikenteen hintojen asettamista tukkutasolla voi rajoittaa kysynnän korvattavuus vähittäistasolla, jos korvaava viestintätapa (tässä tapauksessa matkaviestintä) muodostaa tehokkaan rajoitteen laskevan puheliikenteen hinnan asettamiselle siten, että tukkuhinnan korottaminen on teleyritykselle kannattamatonta. Viestintävirasto korostaa, että tällainen vaihtoehtoinen tapa voisi olla puhelun soittaminen puhelun vastaanottajalle matkaviestinverkon välityksellä kiinteän verkon sijaan. Markkina-analyysinsa pohjalta Viestintävirasto katsoo, että toimivasti kilpailulliset vähittäismarkkinat, jotka kattavat sekä kiinteän että matkaviestinverkon palvelut, muodostavat tehokkaan rajoitteen markkinavoimalle kiinteän verkon laskevan puheliikenteen markkinoilla, minkä vuoksi merkityksellisillä markkinoilla ei esiinny huomattavaa markkinavoimaa. 8 Viestintävirasto toteaa, että se voi poikkeustapauksissa asettaa velvoitteita myös muulle kuin huomattavan markkinavoiman yritykselle, muun muassa velvoitteen yhteenliittämiseen kohtuullisin hinnoin. Suomen lain mukaan yleinen yhteenliittämisvelvoite merkitsee yhteenliittämistä kohtuullisin ehdoin. Lisäksi Viestintävirasto voi asettaa erityisiä yhteenliittämisvelvoitteita muille kuin huomattavan markkinavoiman yrityksille. Viestintävirasto päättelee, ettei yhdelläkään teleyrityksistä ole huomattavaa markkinavoimaa kiinteään puhelinverkkoon laskevan puhelinliikenteen markkinoilla Suomessa. II.4. Sääntelylliset korjaavat toimet Viestintävirasto katsoo, että kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoiden sääntely ei ole enää perusteltua, koska kaikilta kiinteän verkon yrityksiltä olisi poistettava huomattavan markkinavoiman status. 7 8 Vastauksessaan tietopyyntöön Viestintävirasto antaa seuraavat perustelut tämän väitteensä tueksi: Valtaosa matkaviestinyrityksistä ei tee eroa yhtäältä matkaviestinliittymästä kiinteän verkon liittymään soitettujen puhelujen ja toisaalta matkaviestinliittymien välisten puhelujen välillä. Laskevan puheliikenteen hinnoissa on Suomessa pieni ero matkaviestinverkon (0,028 euroa) ja kiinteän verkon (0,0242 euroa) välillä. Tämä ero on pienentynyt viime vuosina. Lisäksi matkaviestinyritykset ovat Suomessa kilpailutilanteessa puhepalvelujen vähittäismarkkinoilla, ja suurin osa niiden vähittäistason tuloista tulee puhepalveluista. Suomen matkapuheluhinnat ovat tällä hetkellä alhaisella tasolla, mikä on osoitus kilpailuun perustuvasta vähittäishinnoittelusta. Viestintävirasto viittaa hiljattaiseen Euroopan komission suorittamaan matkapuheluhintojen vertailuun, jossa matkapuhelujen minuuttikohtainen hinta Suomessa oli 0,061 euroa, joka on alhainen verrattuna EU:n keskiarvoon 0,091 euroon. Ei ole odotettavissa, että yritykset kattaisivat itse huomattavan tuotantokustannusten nousun tilanteessa, jossa niillä on mahdollisuus nostaa vähittäishintaa. [ ] 5

6 III. ARVIOINTI Tutkittuaan Viestintäviraston ilmoituksen ja sen toimittamat lisätiedot komissio toteaa seuraavaa: Tarve tehdä säännölliset markkinakatsaukset Kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoista tehtiin Suomessa tarkastelu viimeksi vuonna Viestintävirasto selittää tämän viiveen markkina-analyysin tekemisessä tarkasteltavien markkinoiden suurella määrällä ja tarpeella antaa etusija markkinoille, jotka ovat dynaamisempia kuin laskevan liikenteen markkinat. Komissio muistuttaa Viestintävirastoa siitä, laskeva puheliikenne on vähiten toisinnettavissa oleva elementti vähittäistason puhepalvelujen tarjoamisessa, mikä korostaa tarvetta tehdä näiden markkinoiden tarkastelut hyvissä ajoin. Lisäksi komissio huomauttaa, että merkittävät viiveet markkina-analyysien tekemisessä voivat aiheuttaa riskin siitä, ettei EU:n lainsäädäntöä panna täytäntöön asianmukaisesti ja ajoissa. Tämä koskee nimenomaan merkityksellisiä laskevan puheliikenteen markkinoita, joiden osalta komissio antoi vuonna 2009 suosituksen kohdeverkkomaksujen sääntelystä EU:ssa 9. Komissio pyytää Viestintävirastoa jatkossa noudattamaan puitedirektiivin 16 artiklan 6 kohdassa 10 markkina-analyyseille säädettyä kolmen vuoden määräaikaa, jotta voidaan noudattaa puitedirektiivin 8 artiklassa asetettuja tavoitteita ja erityisesti 8 artiklan 5 kohdan a alakohtaa, jonka mukaan kansallisten viranomaisten olisi edistettävä sääntelyn ennustettavuutta varmistamalla johdonmukainen sääntelytapa asianmukaisina tarkastelukausina. Tutkittuaan Viestintäviraston ilmoituksen ja lisätiedot komissio katsoo, että kiinteään puhelinverkkoon laskevan puhelinliikenteen markkinoita Suomessa koskevat toimenpide-ehdotukset kuuluvat puitedirektiivin 7 artiklan 4 kohdan b alakohdan soveltamisalaan. Komissiolla on vakavia epäilyjä siitä, ovatko Viestintäviraston toimenpide-ehdotukset EU:n oikeuden mukaisia, ja se katsoo, että ne luovat esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle. Toimenpide-ehdotukset, joiden tarkoituksena on jättää nimeämättä huomattavan markkinavoiman yrityksiksi yritykset, joilla on 100 prosentin markkinaosuus kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Suomessa, voivat vaikuttaa suoraan tai välillisesti, tosiasiallisesti tai potentiaalisesti muiden jäsenvaltioiden yritysten mahdollisuuksiin tarjota sähköisiä viestintäpalveluja. Viestintäviraston ilmoitus käsittää toimenpiteitä, joilla on merkittävä vaikutus yrityksiin ja/tai käyttäjiin muissa jäsenvaltioissa, muun muassa käyttäjiltä perittäviin hintoihin. Sen vuoksi nämä ehdotetut toimenpiteet voivat vaikuttaa jäsenvaltioiden välisen kaupan rakenteisiin 11. Puitedirektiivin 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan kansallisten Komission suositus, annettu 7 päivänä toukokuuta 2009, kiinteän ja matkaviestintäverkon kohdeverkkomaksujen sääntelystä EU:ssa, EUVL L 124, s. 67 (kohdeverkkomaksuja koskeva suositus). Puitedirektiivin 16 artiklan 6 kohdan mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten on pääsääntöisesti laadittava analyysi merkityksellisistä markkinoista ja ilmoitettava niihin liittyvä toimenpideehdotuksensa puitedirektiivin 7 artiklan mukaisesti kolmen vuoden kuluessa edellisen kyseiseen markkinaan liittyvän toimenpiteen hyväksymisestä. Ks. puitedirektiivin johdanto-osan 38 kappale. 6

7 sääntelyviranomaisten on edistettävä kilpailua sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamisessa varmistamalla, ettei kilpailu sähköisen viestinnän alalla vääristy tai ettei sitä rajoiteta. Komissio epäilee vakavasti, riittääkö Viestintäviraston esittämä näyttö tueksi sen päätelmälle siitä, ettei kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen markkinoilla esiinny huomattavaa markkinavoimaa. Tapauksessa toimitettu arviointi ei näyttäisi olevan sopusoinnussa puitedirektiivin 14 ja 16 artiklan ja sen 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan kanssa. Viestintävirasto esittää, ettei kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen palveluja Suomessa tarjoavilla yksittäisillä yrityksillä ole huomattavaa markkinavoimaa, vaikka kullakin niistä on 100 prosentin markkinaosuus omassa verkossaan. Komissio katsoo, että 100 prosentin markkinaosuus on vahva syy olettaa, että huomattavaa markkinavoimaa esiintyy, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka kansallisen sääntelyviranomaisen on selkeästi ja kiistatta osoitettava toteen. Viestintäviraston päätelmä riittävän tasapainottavan neuvotteluvoiman olemassaolosta (siitä, ettei kiinteän verkon yrityksillä ole huomattavaa markkinavoimaa) perustuu väitettyyn vähittäistasolla esiintyvään epäsuoraan kilpailupaineeseen eli siihen, että kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen hintojen noston seurauksena loppukäyttäjät vaihtaisivat matkaviestinverkkoihin ja/tai muihin kiinteisiin verkkoihin, mikä vähentäisi hinnan noston tehneen kiinteän verkon yrityksen tuloja sekä vähittäis- että tukkutasolla. Komissio esittää tähän liittyen vakavia epäilyjä seuraavasta ensisijaisesta syystä: Viestintävirasto ei ole esittänyt vakuuttavaa näyttöä siitä, ettei yrityksillä 100 prosentin markkinaosuudesta huolimatta olisi huomattavaa markkinavoimaa kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen markkinoilla. Tarve huomattavan markkinavoiman asiamukaiselle arvioinnille Laskevan puheliikenteen markkinoille ovat todennäköisesti ominaisia samanlaiset kilpailuongelmat eli huomattavan markkinavoiman yritysten vahvat ja pysyväisluonteiset kannustimet kieltäytyä tarjoamasta pääsyä verkkoonsa ja veloittaa kohtuuttomia hintoja 12. Merkityksellisiä markkinoita koskevan suosituksen mukaan laskevan puheliikenteen markkinoita olisi säänneltävä, koska kullakin yrityksellä on markkinavoimaa muiden asiakkaiden pääsyssä soittamaan yrityksen oman verkon tilaajille. Laskevan puheliikenteen palveluja voi tarjota vain se operaattori, johon puhelun vastaanottaja on liitetty. Mainitun suosituksen perustelumuistiossa todetaan, että kysynnän korvattavuus vähittäistasolla voi kohdistaa epäsuoran kilpailupaineen yrityksiin, jotka toimivat vähittäismarkkinoiden tarjontaketjun alkupäässä. Siinä korostetaan tässä yhteydessä, että korvaavat vaihtoehdot muodostavat tehokkaan rajoitteen laskevan puheliikenteen hinnan asettamiselle siten, että hinnan korottaminen on verkolle kannattamatonta. Neuvotteluvoiman olemassaoloa ja verkkoyritysten mahdollisuutta nostaa laskevan liikenteen hintoja kilpailukykyisen tason yläpuolelle olisi tarkasteltava tapauskohtaisesti tehtäessä arviointia huomattavasta markkinavoimasta merkityksellisillä laskevan puheliikenteen markkinoilla. 12 Ks. esim. asia LV/2012/1296, C(2012)1805; PT/2013/1491, C(2013)

8 Komissio on vastaavissa tapauksissa todennut 13, että kilpailu vähittäistasolla voi olla luonteeltaan sellaista, että se muodostaa epäsuoran kilpailupaineen tukkumarkkinoilla ja että tällainen välillinen hinnoitteluun kohdistuva rajoite voidaan ottaa huomioon huomattavan markkinavoiman arvioinnissa, mikä voi johtaa päätelmään, ettei huomattavaa markkinavoimaa esiinny. Toisaalta komissio on myös huomauttanut, että rajoitteen vahvuusaste olisi arvioitava todenmukaisesti ja että tältä osin on tarpeen osoittaa, että muun muassa i) tukkutason hinnankorotukset siirrettäisiin kuluttajahintoihin, riippuen myös tukku- ja vähittäishinnan suhteesta, ja ii) vähittäistasolla esiintyisi riittävästi kysynnän korvaavuutta siten, että tukkutason hinnan nosto olisi kannattamatonta. Tässä tapauksessa Viestintävirasto päättelee, että laskevan puheliikenteen tukkupalvelun hinnan korotus johtaisi puheluiden korvaamiseen vähentämällä niiden soittamista verkosta, jossa laskevan puheliikenteen tukkupalvelun hintaa on nostettu, ja että tämä muodostaisi riittävän rajoitteen kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhintojen asettamiselle siten, että niiden korottaminen olisi kannattamatonta. Viestintäviraston päätelmä perustuu oletukseen siitä, että kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhintojen korotus johtaisi korkeampiin vähittäishintoihin, koska kilpailevat yritykset eivät pystyisi kantamaan tällaista korotusta. Kuten jäljempänä todetaan, Viestintävirasto ei ole esittänyt määrällistä analyysia tämän oletuksen tueksi. Viestintäviraston lähestymistapa ei noudata huomattavan markkinavoiman arviointia koskevien suuntaviivojen 78 kohtaa, jonka mukaan kansallisten sääntelyviranomaisten olisi tehtävä perusteellinen ja kattava analyysi merkityksellisten markkinoiden taloudellisista piirteistä ennen kuin ne tekevät päätöksen huomattavan markkinavoiman olemassaolosta. Lisäksi huomattavan markkinavoiman arviointia koskevissa suuntaviivoissa 14 todetaan, että markkinavoimaa olisi mitattava pääasiassa ottamalla huomioon yritysten mahdollisuus nostaa hintoja kärsimättä kuitenkaan huomattavaa myynnin tai tulojen menetystä. Viestintävirasto ei ole esittänyt vakuuttavaa näyttöä siitä, että kysynnän korvattavuus vähittäistasolla aiheuttaisi tarpeeksi voimakkaan kilpailupaineen siten, että kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen hintojen nosto olisi kannattamatonta. Tämän vuoksi se ei ole noudattanut puitedirektiivin 14 ja 16 artiklaa, joiden mukaan tietyllä yrityksellä on katsottava olevan huomattava markkinavoima, jos se voi toimia huomattavassa määrin riippumattomana kilpailijoista, asiakkaista ja viime kädessä kuluttajista, ottaen erittäin tarkasti huomioon huomattavan markkinavoiman arviointia koskevat suuntaviivat. Komission kanta perustuu seuraaviin tekijöihin: Viestintävirasto katsoo, että kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhintojen nosto johtaisi korkeampiin vähittäishintoihin. Ei ole esitetty riittävästi näyttöä siitä, tapahtuisiko näin käytännössä. Viestintävirasto toteaa, että jotkin kiinteän verkon ja matkaviestinverkon yritykset soveltavat jo verkkokohtaisia hinnoittelujärjestelmiä, mutta ei esitä kattavia tietoja siitä, miten tukkutason hyödykkeiden (tässä tapauksessa laskevan puheliikenteen) kustannukset heijastuvat yksittäisten yritysten vähittäishintojen rakenteisiin. 13 Ks. esim. asia UK/2007/0733, SG-Greffe (2008) D/ Komission ohjeet markkina-analyysiä ja huomattavan markkinavoiman arvioimista varten sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja koskevassa yhteisön sääntelyjärjestelmässä (2002/C 165/03). 8

9 Viestintävirasto ei myöskään näytä toteen kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhintojen noston määrällistä vaikutusta vähittäishintoihin. Viestintävirasto olisi voinut tukea analyysiaan (esim. nykyisiin sopimuksiin perustuvalla) simulaatiolla ja osoittaa näin, missä määrin kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhinnan nosto todennäköisesti siirtyisi vähittäishintoihin. Lisäksi näyttää siltä, että Viestintävirasto katsoo hinnan noston siirtyvän vähittäishintoihin kokonaisuudessaan. Komission mielestä tarvitaan lisätietoja osoittamaan, etteivät kilpailijat voisi ainakin osittain kantaa hinnannousun kustannukset marginaalissaan sen sijaan, että ne siirrettäisiin kokonaisuudessaan vähittäistason puhelinpalvelujen loppukäyttäjille. Kun otetaan huomioon tukkutason hyödykkeiden kustannusten (kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhintojen) rajoitettu osuus verrattuna keskimääräisiin vähittäishintoihin 15, ei voida ilman muuta olettaa hinnannousun siirtyvän kokonaisuudessaan vähittäishintoihin. Lisäksi tällainen hinnannousun automaattinen siirtyminen vähittäishintoihin on tarpeen selittää osana puheliikenteen vähittäismarkkinoita, joilla vallitsee toimiva kilpailu siten kuin Viestintävirasto olettaa. Silloin kun vähittäistason markkinoilla vallitsee kilpailu, yritysten ei ehkä ole mahdollista nostaa vähittäishintoja vastauksena tukkutason hyödykkeen kustannusten nousuun, mikä edellyttäisi myös tarkempaa analyysia hyödykkeiden kustannusten ja vähittäishintojen suhteesta Suomen puheliikenteen markkinoilla. Kiinteästä puhelinverkosta yksittäiseen kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen skenaariossa tekemässään tasapainottavan neuvotteluvoiman analyysissa Viestintävirasto toteaa, että kiinteän verkon yritykset voivat vastata kiinteän verkon laskevan puheliikenteen tukkuhintojen nostoon korottamalla joko omia vastaavia hintojaan tai vähittäishintojaan. Viestintäviraston olisi kuitenkin pitänyt esittää perinpohjaisempi arviointi tekijöistä, jotka vaikuttaisivat valintaan näiden kahden vaihtoehdon välillä 16, ja siitä, mikä olisi yleinen vaikutus väitettyihin epäsuoriin kilpailupaineisiin. Lisäksi vaikka kiinteän ja matkaviestinverkon välinen korvattavuus vähimmäistasolla voi olla pitkälle edennyttä Suomessa, Viestintävirasto ei esitä riittävää näyttöä siitä, missä määrin kiinteän verkon tilaajat tosiasiallisesti siirtyisivät matkaviestinliittymiin tai missä määrin soittokertoja siirrettäisiin kiinteän verkon numeroista mobiilinumeroihin sen seurauksena, että kiinteän verkon laskevan puheliikenteen tukkuhintoja on nostettu. Tältä osin komissio huomauttaa, että niiden yksityis- ja yrityskäyttäjien osuudet, joilla on sekä kiinteän verkon ja matkaviestinverkon liittymiä, poikkeavat toisistaan merkittävästi: tällaisia yksityiskäyttäjiä on 13 prosenttia ja yrityskäyttäjiä 54 prosenttia. Luvut viittaavat eriasteiseen korvattavuuteen näillä kahdella markkinasegmentillä. Lisäksi 54 prosentin luku voisi viitata myös siihen, että kiinteän verkon ja matkaviestinverkon liittymät ovat pikemminkin toisiaan täydentäviä kuin korvaavia palveluja ainakin osalle yritysasiakkaista. Lisäksi kuten Viestintävirasto toteaa yritysasiakkaiden osalta, kiinteän verkon Tällä hetkellä keskimääräinen kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhinta on vain kolmasosa keskimääräisestä matkaviestinverkon ja kiinteän verkon vähittäishinnasta. Toimenpide-ehdotuksessaan Viestintävirasto toteaa, että kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhinnan nousu siirrettäisiin vähittäistasolle tilanteissa, joissa yritys ei jostain syystä voi tai halua kattaa laskevan puhelinliikenteen hinnannoston seurauksena kohonneita kustannuksia vastavuoroisella laskevan puheliikenteen tukkupalvelun hinnan nostolla. 9

10 puhelinpalvelujen säilyttämiseen on myös muita syitä (kuin hinta). Julkisviranomaisilla ja tietyillä yrityksillä (esim. pankit ja sairaalat) voi olla erityisiä (julkiseen palveluun tai liiketoimintaan liittyviä) tarpeita, joita matkaviestinverkon palvelu ei voisi täysin täyttää. Sen vuoksi Viestintäviraston olisi pitänyt analysoida sellaisten asiakkaiden (erityisesti yritysasiakkaiden) käyttäytymistä, jotka tilaavat sekä kiinteän verkon ja matkaviestinverkon liittymää ja ovat vähemmän alttiita vaihtamaan palveluja kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhinnan korotuksen vuoksi. Lisäksi vaikka kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhintojen nousu voi aiheuttaa siirtymistä kiinteistä verkoista matkaviestinverkkoihin, Viestintävirasto ei ole osoittanut, että tukkuhinnan nosto olisi kannattamatonta kiinteän verkon yrityksille. Kiinteän verkon palvelujen kysynnän hintajoustosta riippuen ja ottaen huomioon edellä tarkoitetut kiinteän verkon palvelusta riippuvaiset käyttäjät, kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen tukkuhintojen nosto voi itse asiassa olla kannattavaa huolimatta siihen liittyvästä tulojen vähenemisestä. Komission mielestä tämä edellyttäisi kyseisen suhteen perusteellisempaa tarkastelua. Vaikka laskevan puheliikenteen hinnat ovat hyvin lähellä toisiaan kiinteässä ja matkaviestinverkossa (niiden välinen ero on 0,0038 euroa), kiinteän verkon yrityksille saattaa esimerkiksi olla kannattavaa nostaa nämä hinnat ainakin matkaviestinverkon vastaavien hintojen tasolle. Edellä mainituista syistä komissio epäilee vakavasti, onko Viestintävirasto esittänyt vakuuttavaa näyttöä siitä, ettei yrityksillä 100 prosentin markkinaosuudesta huolimatta olisi huomattavaa markkinavoimaa kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen markkinoilla omissa verkoissaan Suomessa. Esteiden luominen sisämarkkinoiden toiminnalle Komissio katsoo myös, että sääntelyn poistaminen kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen markkinoilta Suomessa kun voidaan epäillä, onko Viestintävirasto esittänyt riittävää näyttöä siitä, ettei yrityksillä olisi huomattavaa markkinavoimaa voi johtaa kohtuuttomaan hinnoitteluun, joka puolestaan voi lisätä kiinteän verkon palvelujen tarjoamisen kustannuksia ja heikentää muiden (myös muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden) teleyritysten ja palveluntarjoajien mahdollisuuksia tarjota sähköisiä viestintäpalveluja Suomessa. Tällainen kohtuuton hinnoittelu syntyy sellaisissa jäsenvaltiossa sijaitsevien yritysten ja viime kädessä kuluttajien kustannuksella, joista puhelut soitetaan ja joissa kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen maksut ovat säänneltyjä. BERECin tietojen mukaan 17 vakiintuneen operaattorin Suomessa soveltama kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen maksu 2,42 senttiä/min on jo nyt Euroopan korkein. Komissio toteaa myös, että näiden maksujen ero Suomen ja muiden jäsenvaltioiden välillä kasvaa, kun suositeltu alhaalta ylöspäin suuntautuva pitkän aikavälin lisäkustannuksiin perustuva kustannuslaskentamenetelmä (bottom-up long-run incremental costs, BU-LRIC) pannaan tulevaisuudessa täytäntöön BoR(13)60: Berec Termination Rates Benchmark Snapshot, tammikuu Maat, jotka ovat panneet täytäntöön suositellun BU-LRIC-mallin kiinteän verkon laskevan puheliikenteen osalta. Maa (asian nro, art. 7) Tavoitehinta (senttiä/min) FR (FR/2011/1236) 0,08 10

11 Komissio toteaa, että sääntelystä huolimatta kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen maksut ovat Suomessa huomattavan korkeat ja että Viestintäviraston esittämän näytön perusteella tasapainottava neuvotteluvoima ei todennäköisesti toimi rajoitteena näille maksuille tulevaisuudessa. Komissio katsoo myös, että kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen markkinoiden sääntelyn purkaminen, joka perustuu puutteelliseen huomattavan markkinavoiman arviointiin, voisi myös johtaa laskevan puheliikenteen maksujen epäsymmetriaan Suomessa ja verrattuna muihin jäsenvaltioihin. Itse asiassa siinäkin tapauksessa, että muille kuin huomattavan markkinavoiman yrityksille asetetaan yhteenliittämisvelvoite, on kyseenalaista, että yli kolmekymmentä kiinteän verkon yritystä veloittaisi laskevasta puheliikenteestä samansuuruiset (symmetriset) maksut. Merkittävä epäsymmetria kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen maksuissa EU:ssa ei ainoastaan vääristä ja rajoita kilpailua, vaan sillä on myös merkittävä kielteinen vaikutus sisämarkkinoiden kehitykseen, toisin sanoen se luo merkittävän esteen sisämarkkinoiden toiminnalle ja on näin ollen vastoin puitedirektiivin 8 artiklan 2 ja 3 kohdan periaatteita ja tavoitteita. Näistä syistä komissio katsoo, että koska huomattavasta markkinavoimasta ei ole tehty asianmukaista arviointia, joka perustuu kilpailuolosuhteiden perusteelliseen analyysiin, ehdotettu sääntelyn poistaminen kiinteään verkkoon laskevan puheliikenteen markkinoilta ei ole perusteltu ja luo esteitä sisämarkkinoiden toiminnalle. Päätelmät Edellä esitetyistä syistä komissio epäilee vakavasti, onko Viestintäviraston esittämän huomattavan markkinavoiman analyysi puitedirektiivin 14 ja 16 artiklassa vahvistettujen vaatimusten ja sen 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen. Nämä vakavat epäilykset johtuvat siitä, ettei ole perusteltua näyttöä tueksi päätelmille yritysten jättämisestä nimeämättä huomattavan markkinavoiman yrityksiksi. Lisäksi komissio katsoo tässä vaiheessa, että ilmoitettu sääntelytoimenpide loisi esteen sisämarkkinoiden toiminnalle. Edellä esitetty arviointi edustaa komission alustavaa kantaa tähän nimenomaiseen ilmoitukseen eikä rajoita sen mahdollisia kantoja suhteessa muihin ilmoitettuihin toimenpide-ehdotuksiin. Komissio huomauttaa, että kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen markkinoita Suomessa koskevien toimenpide-ehdotusten hyväksymistä on puitedirektiivin 7 artiklan mukaisesti lykättävä vielä kahdella kuukaudella. Suosituksen 2008/850/EY kohdan mukaisesti komissio julkaisee tämän asiakirjan sekä ilmoituksen, jolla se pyytää kolmansia osapuolia esittämään viiden työpäivän kuluessa huomionsa asiakirjasta, verkkosivuillaan. Komissio ei pidä asiakirjaan DK (DK/2012/1385) IE (IE/2012/1371) 0,098 MT (MT/2012/1402) 0,0443 BG (BG/2013/ ) 0,256 0,06 peak; 0,032 off-peak; 0,063 puhelunmuodostus 19 Komission suositus 2008/850/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 2008, ilmoituksista, määräajoista ja kuulemisista joista säädetään direktiivin 2002/21/EY 7 artiklassa (EUVL L 301, , s. 23). 11

12 sisältyvää aineistoa luottamuksellisena. Pyydämme teitä ilmoittamaan komissiolle 20 kolmen työpäivän kuluessa tämän asiakirjan vastaanottamisesta, mikäli katsotte, että tämä asiakirja sisältää liikesalaisuuksia koskevien Euroopan unionin ja kansallisten sääntöjen mukaisesti luottamuksellista tietoa, jota toivotte poistettavaksi ennen julkaisemista. Pyydämme teitä perustelemaan pyyntönne. Kunnioittavasti, Komission puolesta Joaquín ALMUNIA Varapuheenjohtaja 20 Pyynnöt on lähetettävä joko sähköpostitse osoitteeseen tai faksilla numeroon (+32-2)

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 14.07.2005 SG-Greffe (2005) D/203663 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset

Lisätiedot

Asiat FI/2010/1131 ja 1132: Kiinteään puhelinverkkoon pääsyn markkinat ja paikallispuhelupalvelujen markkinat

Asiat FI/2010/1131 ja 1132: Kiinteään puhelinverkkoon pääsyn markkinat ja paikallispuhelupalvelujen markkinat EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15/10/2010 K(2010)7236 SG-Greffe (2010) D/16179 Viestintävirasto Kommunikationsverket (FICORA) Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki, Suomi Vastaanottaja: Rauni Hagman Pääjohtaja

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 829/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos

Lisätiedot

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 25.1.2013 829/9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteään puhelinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (15) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle...

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, 24.4.2002, s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, 24.4.2002, s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233786 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966760 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0028

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 30.07.2004 SG-Greffe (2004) D/203364 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966410 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset

Lisätiedot

Asia: Tapaus FI/2008/0778: Puheensiirto kohdeverkkona toimivassa yksittäisessä matkaviestintäverkossa

Asia: Tapaus FI/2008/0778: Puheensiirto kohdeverkkona toimivassa yksittäisessä matkaviestintäverkossa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27/06/2008 SG-Greffe (2008) D/204290 Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Suomi Rauni Hagman, Ylijohtaja Fax: +358 969 666 37 Arvoisa Rauni Hagman, Asia:

Lisätiedot

sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä ( puitedirektiivi ), EYVL L 108, , s. 33.

sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä ( puitedirektiivi ), EYVL L 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 26/11/2007 SG-Greffe (2007) D/207180 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Faksi: +358 969 666 37 Arvoisa Rauni Hagman, Aihe: Tapaus

Lisätiedot

Ensimmäisen vaiheen päättymispäivämäärä:

Ensimmäisen vaiheen päättymispäivämäärä: EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 18.12.2003 SG (2003) D/233817 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966812 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0024

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Päätösluonnos 1 (5) Dnro: 25.1.2013 828/9411/2012 Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä 1. Teleyritykset, joita päätösluonnos koskee 2. Tiivistelmä AinaCom Oy, Alajärven Puhelinosuuskunta,

Lisätiedot

Tapaus FI/2004/0082: Yleiseen matkaviestinverkkoon pääsyn ja yleisestä matkaviestinverkosta nousevan liikenteen markkinat Suomessa

Tapaus FI/2004/0082: Yleiseen matkaviestinverkkoon pääsyn ja yleisestä matkaviestinverkosta nousevan liikenteen markkinat Suomessa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 3.08.2004 SG-Greffe (2004) D/203411 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966410 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaus

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233787 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman, Ylijohtaja Fax: +358 96966812 Arvoisa Rauni Hagman, Asia : Tapaus FI/2003/0031

Lisätiedot

/934/2003. Kokkolan Puhelin Oy Gamlakarleby Telefon Ab

/934/2003. Kokkolan Puhelin Oy Gamlakarleby Telefon Ab 5.3.2004 466/934/2003 Kokkolan Puhelin Oy Gamlakarleby Telefon Ab PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA KOTITALOUSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Komission päätös asiassa FI/2013/1718: Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinat Suomessa

EUROOPAN KOMISSIO. Komission päätös asiassa FI/2013/1718: Yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinat Suomessa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 C(2015) 2258 final Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FI - 00180 Helsinki Suomi Vastaanottaja: Asta Sihvonen-Punkka Pääjohtaja Faksi: +358 295 390 270 Arvoisa

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22122006 SG-Greffe (2006) D/208614 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966637 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaus

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 4.1.2008 3/934/2008 Elisa Oyj PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Elisa Oyj Viestintämarkkinalain

Lisätiedot

SUOSITUKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2014/710/EU)

SUOSITUKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 SUOSITUKSET KOMISSION SUOSITUS, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla

Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla Päätös 1 (6) Dnro: 31.5.2013 828/9411/2012 Päätös huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 1. Teleyritykset, joita päätös koskee 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS. annettu 11/02/2003, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 11/02/2003 C(2003)497. KOMISSION SUOSITUS annettu 11/02/2003, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA

PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 30.1.2008 252/934/2008 DNA Palvelut Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT DNA Palvelut Oy

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.4.2015 C(2015) 2361 final. Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Suomi

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel 1.4.2015 C(2015) 2361 final. Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Suomi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2015 C(2015) 2361 final Viestintävirasto (FICORA) Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Suomi Vastaanottaja: Asta Sihvonen-Punkka Pääjohtaja Faksi: +358 295 390 270 Arvoisa pääjohtaja

Lisätiedot

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY ("puitedirektiivi") EYVL 108, , s. 33.

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY (puitedirektiivi) EYVL 108, , s. 33. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 17.12.2003 SG (2003) D/233788 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki Finland Rauni Hagman Ylijohtaja Fax: +358 96966812 Arvoisa Rauni Hagman, Asia: Tapaukset FI/2003/0020

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 5.3.2004 494/934/2003 Forssan Seudun Puhelin Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE Forssan Seudun

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat

HMV-sääntelyn tiekartta. Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat HMV-sääntelyn tiekartta Viestintämarkkinapäivä 8.10.2013 Apulaisjohtaja Marja Lehtimäki, markkinat Sisältö HMV-sääntely» Mitä ja miksi? HMV-sääntelyn punainen lanka Tiekartta 2013 2017» HMV-analyysit ja

Lisätiedot

Päätös huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen. matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla.

Päätös huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen. matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla. Dnro: 10.8.2015 19/961/2015 1 (34) Päätös huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1 Teleyritys jota päätös koskee Elisa Oyj 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA

PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 5.3.2004 508/934/2003 Kajaanin Puhelinosuuskunta PÄÄTÖS HUOMATTAVASTA MARKKINAVOIMASTA YRITYSASIAKKAILLE TARJOTTUJEN PAIKALLISPUHELUPALVELUJEN MARKKINOILLA 1 TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE Kajaanin Puhelinosuuskunta

Lisätiedot

Direktiivi Euroopan sähköisen viestinnän säännöstöstä

Direktiivi Euroopan sähköisen viestinnän säännöstöstä Direktiivi Euroopan sähköisen viestinnän säännöstöstä Sidosryhmätilaisuus 16.11.2018 Sini Wirén, viestintäneuvos Komission direktiiviehdotus annettiin syyskuussa 2016 Direktiiviehdotus sisältää päivitettynä

Lisätiedot

25.1.2013 828/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

25.1.2013 828/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 25.1.2013 828/9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 2 (32) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle...

Lisätiedot

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla

/9411/2012. Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 31.5.2013 828/9411/2012 Markkina-analyysi huomattavasta markkinavoimasta kiinteästä puhelinverkosta nousevan puheliikenteen tukkumarkkinalla 2 (31) Sisältö 1 Lähtökohdat huomattavan markkinavoiman tarkastelulle...

Lisätiedot

HMV-sääntelyn tiekartta

HMV-sääntelyn tiekartta HMV-sääntelyn tiekartta 26.3.2018 HMV-sääntelyllä vapautta valintoihin Markkinat ovat terveet ja myös uudet teleyritykset pääsevät markkinoille kohtuullisin ehdoin ja hinnoin. Lisääntyvä kilpailu luo teleyrityksille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 20/02/2004 K(2004)527 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS tehty 20/02/2004 Direktiivin 2002/21/EC:n 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti ( Pyyntö ilmoitetun toimenpideluonnoksen

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti L 344/65 SUOSITUKSET KOMISSIO

Euroopan unionin virallinen lehti L 344/65 SUOSITUKSET KOMISSIO 28.12.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 344/65 SUOSITUKSET KOMISSIO KOMISSION SUOSITUS, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä

Lisätiedot

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta

Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta Ohjeet MiFID II-direktiivin liitteen I kohtien C6 ja C7 soveltamisesta 05/06/2019 ESMA-70-156-869 FI Sisällysluettelo I. Soveltamisala... 3 II. Lainsäädäntöviittaukset ja lyhenteet... 3 III. Tarkoitus...

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 1.2.2010 - Direktiivin 2001/95/EY ja vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen

Lisätiedot

16498/08 VHK/tan DG C II B

16498/08 VHK/tan DG C II B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. helmikuuta 2009 (OR. en) 16498/08 Toimielinten välinen asia: 2007/0249 (COD) TELECOM 216 MI 504 COMPET 537 DATAPROTECT 102 CONSOM 204 CAB 60 CODEC 1689 SÄÄDÖKSET JA

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

Viestintävirasto on antamassaan päätöksessä 559/934/2003 katsonut, että Lounet Oy:llä on huomattava markkinavoima kiinteän puhelinverkon

Viestintävirasto on antamassaan päätöksessä 559/934/2003 katsonut, että Lounet Oy:llä on huomattava markkinavoima kiinteän puhelinverkon 22.1.2007 81/934/2007 Lounet Oy PÄÄTÖS HUOMATTAVAN MARKKINAVOIMAN YRITYKSELLE ASETETTUJEN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMISESTA 1. TELEYRITYS, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE 2. RELEVANTIT MARKKINAT Lounet Oy 3. VOIMASSA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9431/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. kesäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT 57 Euroopan komission

Lisätiedot

Komission päätös tapauksissa FI/2012/ : Kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkina ja tukkutason laajakaistapalvelujen markkina

Komission päätös tapauksissa FI/2012/ : Kiinteään verkkoon pääsyn tukkumarkkina ja tukkutason laajakaistapalvelujen markkina EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 18.6.2012 C(2012) 4264 final Viestintävirasto Kommunikationsverket (FICORA) Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki, Finland Asta Sihvonen-Punkka Pääjohtaja Faksi: +358 969 666 37

Lisätiedot

asema omaan matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen

asema omaan matkaviestinverkkoonsa laskevan puheliikenteen Dnro: 15.1.2015 19/961/2015 1 (27) Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1 Teleyritys jota päätös koskee 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Tapaus FI/2009/0900: Tukkutason laajakaistapalvelut Suomessa

Tapaus FI/2009/0900: Tukkutason laajakaistapalvelut Suomessa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.4.2009 SG-Greffe (2009) D/2294 Viestintävirasto Itämerenkatu 3 A FIN-00180 Helsinki, Finland Vastaanottaja: Rauni Hagman Pääjohtaja Faksi: +358 969 666 37 Arvoisa pääjohtaja

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2018 C(2018) 7778 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 28.11.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta tiettyjen tehoaineen ja valmisteryhmän

Lisätiedot

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla

Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla Dnro: 15.1.2015 21/961/2015 1 (21) Päätösluonnos huomattavasta markkinavoimasta yksittäiseen matkaviestinverkkoon laskevan puheliikenteen tukkumarkkinoilla 1 Teleyritys jota päätös koskee 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 14.12.2007 414/934/2007 MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE Viestintämarkkinalain (393/2003)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 412/934/2007 Jakelun mukaan MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄSTÄ PUHELINVERKOSTA NOUSEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin mukaan Viestintäviraston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. annettu 5 päivänä lokakuuta 2004

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. annettu 5 päivänä lokakuuta 2004 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 5/10/2004 K(2004)3682 lopull. KOMISSION PÄÄTÖS annettu 5 päivänä lokakuuta 2004 Direktiivin 2002/21/EC:n 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti ( Pyyntö ilmoitetun toimenpideluonnoksen

Lisätiedot

DNA OY:n lausunto mobiiliterminoinnin HMV-päätösluonnokseen ja markkinaanalyysiin

DNA OY:n lausunto mobiiliterminoinnin HMV-päätösluonnokseen ja markkinaanalyysiin LAKIASIAT JA REGULAATIO 1 (6) HMV - Viestintävirasto dnro 18/961/2015 DNA OY:n lausunto mobiiliterminoinnin HMV-päätösluonnokseen ja markkinaanalyysiin 1 Yhteenveto 2 Päätösluonnos DNA Oy (DNA) kiittää

Lisätiedot

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006

Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ. Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 1 (6) Määräys PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYDESTÄ Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2006 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 52 ja 129

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA

MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 23.10.2007 414/934/2007 MARKKINA-ANALYYSI KIINTEÄN PUHELINVERKON TRANSIT-PALVELUJEN MARKKINOIL- LA 1 LÄHTÖKOHDAT MARKKINA-ANALYYSILLE 2 JULKINEN KUULEMINEN 2.1 Kansallinen

Lisätiedot

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S

PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ. Viestintäviraston suosituksia 314/2008 S 15.2.2008 PUHELINNUMERON SIIRRETTÄVYYS KIINTEÄN VERKON JA MATKAVIESTINVERKON VÄLILLÄ n suosituksia 314/2008 S Suositus 314/2008 S 1 (5) Julkaisija Tekijät Pekka Sillanmäki KUVAILULEHTI Asiakirjan päivämäärä

Lisätiedot

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA

24.1.2005 1291/539/2004 VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 24.1.2005 1291/539/2004 Song Networks Oy PL 100 00094 SONG VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS ULKOMAANPUHELUIDEN TARJOAMISESTA 060041 -ALKUISESTA NUMEROSTA 1. ASIAN VIREILLE TULO 2. SONGIN VASTAUS Song Networks

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2016 C(2016) 4407 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.7.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin (EU) 2016/97 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Asia: Asia nro FI/2008/0789: Televisio- ja radiotoiminnan lähetyspalvelumarkkinat sisällön jakelemiseksi loppukäyttäjille Suomessa

Asia: Asia nro FI/2008/0789: Televisio- ja radiotoiminnan lähetyspalvelumarkkinat sisällön jakelemiseksi loppukäyttäjille Suomessa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14/08/2008 SG-Greffe (2008) D/205126 Viestintävirasto (Ficora) Itämerenkatu 3 A FI-00180 Helsinki Finland Pääjohtaja Rauni Hagman Faksi: (+358-9) 696 66 37 Arvoisa pääjohtaja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen

EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen EU:n sähköisen viestinnän sääntelykehyksen uudistaminen U 68/2016 vp / Asiantuntijapyyntö / DNA Oyj Julkinen 1 DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän sisältöä DNA kannattaa Valtioneuvoston U-kirjelmän

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.4.2013 COM(2013) 193 final 2013/0104 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) annetun asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2000 KOM(2000) 346 lopullinen 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2010 KOM(2010)17 lopullinen 2010/0009 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien volframielektrodien tuontiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2019 C(2019) 3557 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 16.5.2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta

Lisätiedot

NEUVOSTON PERUSTELUT

NEUVOSTON PERUSTELUT EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2004 (12.11) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2003/0134 (COD) 11630/2/04 REV 2 ADD 1 CONSOM 63 MI 215 CODEC 929 NEUVOSTON PERUSTELUT Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Valtiontuki SA (2016/N) Suomi Vuosia koskevan aluetukikartan muutos vuosiksi

Valtiontuki SA (2016/N) Suomi Vuosia koskevan aluetukikartan muutos vuosiksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.11.2016 C(2016) 7554 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.46345 (2016/N) Suomi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2019 (OR. en) 11388/19 EF 235 ECOFIN 720 DELACT 148 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. heinäkuuta 2019 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission

Lisätiedot

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä

Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä x.x.2014 Määräyksen 56 perustelut ja soveltaminen Kustannuslaskentajärjestelmän tarkastuksesta teleyrityksessä MPS 56 MPS 56 1 (8) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 2 1 Muutokset...

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 413/934/2007 Jakelun mukaan MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi Muutos vuosien 2014 2020 aluetukikarttaan väestökattavuusmarginaalin käyttöönotto EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 12.05.2015 C(2015) 3104 final JULKINEN VERSIO Tämä on komission sisäinen asiakirja, joka annetaan käyttöön vain tiedotustarkoituksessa. Asia: Valtiontuki SA.41045 (2015/N) Suomi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 398 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2015) 398 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2015 (OR. en) 5861/15 PECHE 42 DELACT 14 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS (EU) /, annettu 19.2.2018, rakenteellisiin tarkoituksiin käytettävien metallikerroslevyjen suoritustason pysyvyyden arviointiin

Lisätiedot

10425/19 eho/elv/si 1 TREE.2.A

10425/19 eho/elv/si 1 TREE.2.A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2019 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2019/0107 (COD) 10425/19 TRANS 387 CODEC 1241 CH 34 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Viestintäviraston näkemykset komission esitykseen verkkovierailun tukkusääntelyn uudistamiseksi

Viestintäviraston näkemykset komission esitykseen verkkovierailun tukkusääntelyn uudistamiseksi Lausunto 1 (5) Dnro: 29.6.2016 790/97/2016 Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö komission esityksestä verkkovierailun tukkuhintoja koskevaksi uudeksi sääntelyksi 16.6.2016 Viestintäviraston

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) 15909/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 18. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA

MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 4.1.2008 413/934/2007 Pohjanmaan Puhelin Oy MARKKINA-ANALYYSIN LOPPUTULOS KIINTEÄÄN PUHELINVERKKOON LASKEVAN PUHELIIKENTEEN MARKKINOILLA 1. RELEVANTIT MARKKINAT Viestintämarkkinalain (393/2003) 17 1 momentin

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16 L 180/4 FI KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1083, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2016, amiinit, N-C 10-16 reaktiotuotteet kloorietikkahapon kanssa -tehoaineen hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Italian kunnan Campione d Italian sekä Luganonjärven

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.6.2010 KOM(2010)264 lopullinen 2010/0142 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Perun tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen

Lisätiedot

15295/14 HG/phk DGB 3. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2014 (OR. en) 15295/14. Toimielinten välinen asia: 2014/0295 (NLE) PECHE 526

15295/14 HG/phk DGB 3. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2014 (OR. en) 15295/14. Toimielinten välinen asia: 2014/0295 (NLE) PECHE 526 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0295 (NLE) 15295/14 PECHE 526 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS LIS-kalastuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0278/2. Tarkistus. Christel Schaldemose ja muita 6.4.2016 A8-0278/2 2 Johdanto-osan A kappale A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin talouskasvua ja työpaikkojen luomista elvyttävä väline; A. katsoo, että sisämarkkinat ovat keskeinen unionin

Lisätiedot