sulakesuojauksen uudet mahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sulakesuojauksen uudet mahdollisuudet"

Transkriptio

1 Laitetekniikka Älykkäät sulakkeet sulakesuojauksen uudet mahdollisuudet Automaatiolaitteiden 24 voltin jännitesyötöt suojataan yleensä johdonsuojakatkaisijoilla eli automaattisulakkeilla. Tietyissä kohteissa on käytetty nopeasti toimivia ja edullisia lasiputkisulakkeita. Nämä tekniikat eivät ole aina toimineet riittävän hyvin. Nykytekniikkaa olevat elektroniset suojalaitteet mahdollistavat puolestaan ratkaisun, joka toimii vikatilanteissa paljon yleisesti käytettyjä suojausratkaisuja varmemmin ja luotettavammin. Niiden hinnat ovat myös laskeneet tasolle, jolla ne ovat entistä useammin varteenotettava vaihtoehto perinteiselle sulakesuojaukselle. Matti Kleemola tuotepäällikkö Siemens Osakeyhtiö siemens.com E lektroniset suojauslaitteet toimivat eri periaatteella kuin perinteiset sulakkeet ja johdonsuojakatkaisijat. Niitä käyttäen päästään eroon monista ongelmista, joita 24 voltin suojauksissa havaitaan. Nämä ongelmat ilmenevät käytännössä siten, että vikatilanteessa sulake ei laukea, eli suojaus ei toimi. Toimimattomuuden taustalla voi olla esimerkiksi liian suureksi mitoitettu sulake, liian pieni teholähde, liian pitkät tai ohuet johtimet. Lähdettäessä tarkastelemaan mitä johtimissa tapahtuu ja mistä ongelmat tarkasti ottaen johtuvat havaitaan, että elektronista suojauslaitetta käyttäen voidaan helposti välttää pahimmat sudenkuopat sulakesuojauksen suunnittelussa. Lopputuloksena on paremmin toimiva laite ja mikä tärkeintä, tyytyväisempi asiakas. kuin usein ajatellaan. Se on monesti selvästi vaativampaa kuin 230 voltin syöttöpuolen toteuttaminen. Ongelma johtuu osittain juuri matalasta jännitteestä. Saman tehon siirtäminen 230 voltin vaihtojänniteverkossa ja 24 voltin tasa jänniteverkossa asettaa käytetylle johdotukselle ja suojauksille aivan erilaisia vaatimuksia. Samalla teholla 24 voltin verkossa virta on 230 voltin verkkoon nähden lähes kymmenkertainen. Aina kun tehoa siirretään, tapahtuu johtimissa ja liitoksissa jännitehäviöitä, joiden suuruus riippuu johtimissa kulkevasta vir- Johtimet rajoittavat virtaa Luotettavasti toimivan 24 voltin tasajännitesyötön suunnittelu ei ole niin yksinkertaista 52 Promaint Elektronista suojauslaitetta käyttäen voidaan helposti välttää pahimmat sudenkuopat sulakesuojauksen suunnittelussa.

2 Esimerkki Laskelma johtimessa tapahtuvasta jännitehäviöstä Siirrettävä teho on 240 wattia. Käytetään 0,75 mm 2 kuparijohdinta. Kuorma, eli syötettävä laite, on 10 metrin päässä sähkökaapista. Johtimen kokonaispituus paluujohtimen kera on 20 metriä ja resistanssi näin ollen 0,48 ohmia. Kun myös liitosten resistanssit huomioidaan, kokonaisresistanssi on vähintään 0,6 ohmia. 230 voltin syöttöjännite Virta = 240 W / 230 V 1,0 A Jännitehäviö = 1 A * 0,6 Ω = 0,6 V Jännitehäviön osuus koko jännitteestä = 0,6V / 230 V 0,2 % 24 voltin syöttöjännite Virta = 240 W / 24 V = 10 A Jännitehäviö = 10 A * 0,6 Ω = 6 V Jännitehäviön osuus koko jännitteestä = 6V / 24 V = 25 % rasta sekä resistanssista eli vastuksesta. Kun virta kymmenkertaistuu, kymmenkertaistuu myös jännitehäviö. Kun syöttöjännite on jo valmiiksi suhteellisen matala, on pienikin jännitehäviö merkittävä (katso esimerkkiä). Jännitehäviöllä on merkitystä sulakesuojauksen yhteydessä, koska se rajoittaa suurinta virtaa, jota johtimessa voidaan siirtää. Jännitehäviö voi olla korkeintaan syöttöjännitteen suuruinen. Suurin johtimessa siirrettävä virta taas asettaa rajoituksen käytettävälle sulakekoolle. Toinen tärkeä sulakekokoa rajoittava tekijä on tietysti teholähteen virransyöttökyky. Johdonsuojakatkaisimen Johdonsuojakatkaisija voi laueta laukaisukäyrän mukaisesti, jolloin puhutaan termisestä laukaisusta, tai se voi laueta elektromagneettisesti, jolloin puhutaan pikalaukaisusta. Terminen laukaisu perustuu siihen, että johdonsuojakatkaisijan läpi kulkeva virta lämmittää sitä. Kun se on lämmennyt riittävästi, tapahtuu laukaisu. Elektromagneettinen laukaisu taas perustuu virran aiheuttamaan magneettikenttään, joka kiskaisee johdonsuojakatkaisijan kärjet irti toisistaan. Elektromagneettinen laukaisu tapahtuu hyvin nopeasti, muutamassa millisekunnissa. Tästä se onkin saanut nimen pikalaukaisu. Automaatiolaitteissa käytetään lähes poikkeuksetta hakkuriteholähteitä. Valmistajasta riippumatta hakkuriteholähteet pystyvät oikosulkutilanteessa syöttämään suurta virtaa vain alle sadan millisekunnin ajan. Tämän jälkeen niiden lähtöjännite laskee lähelle nollaa. Tällöin johtimien ja liitosten resistanssi alkaa käytännössä rajoittaa virtaa. Sulaketta lämmittävä teho vähenee ja tarvitaan hyvin pitkä aika termiseen laukaisuun. Tähän voi kulua Sandvik - hihnakuljettimien asiantuntija Onko kuljettimesi turvatarkastettu? Sandvik on johtava hihnakuljettimien ja niiden osien toimittaja. Ennakoiva huolto lisää turvallisuutta ja tuottavuutta. Sandvik päivittää kuljettimesi turvajärjestelmät tämän päivän vaatimusten mukaisesti. Kun haluat hallita riskejä, Sandvik on oikea valinta. Sandvik Mining and Construction Finland Oy Keskikankaantie 19, Hollola, puh , fax Promaint

3 useita minuutteja. Vielä tyypillisemmin virta jää niin pieneksi, ettei termistä laukaisua koskaan tapahdu. Käytännössä voidaan siis ajatella, ettei hakkuriteholähde oikosulkutilanteessa laukaise johdonsuojakatkaisijaa, ellei laukaisu tapahdu pikalaukaisuna. Johdonsuojakatkaisijoilla toteutettu sulakesuojaus tuleekin suunnitella niin, että laukaisu tapahtuu oikosulkutilanteessa pikalaukaisuna. Esimerkiksi kolmen ampeerin C-käyräinen johdonsuojakatkaisija tarvitsee pikalaukaisuun noin ampeerin virran. Tämä asettaa myös johdinpituudelle rajoituksen. 0,75 mm² johtimilla voi kuorman etäisyys teholähteestä olla korkeintaan kymmenen metriä, jotta pikalaukaisu voisi tapahtua. Eikä tämä rajoite ole riippuvainen teholähteen virransyöttökyvystä. Älykkäiden sulakkeen korvaajien Elektroniset, älykkäät sulakkeen korvaajat eivät aseta samanlaisia rajoitteita kuin johdonsuojakatkaisijat. Niissä laukaisu tapahtuu mikroprosessorin ohjaamana. Laitteen läpi kulkevaa virtaa mitataan ja mittaustuloksen perusteella päätetään, milloin laukaisu tapahtuu. Yleensä laukaisukäyrät on suunniteltu niin, että pitkään jatkunut pienikin ylivirta johtaa laukaisuun ja iso ylivirta johtaa hyvin nopeaan laukaisuun. Valmistajasta riippuen nopeaan laukaisuun tarvitaan nimellisarvoon nähden 1,3...3-kertainen virta. Johdonsuojakatkaisijaan nähden ero on huomattava. Elektroninen suojauslaite ei laukea laitteiden käynnistyessä, vaikka se suojaakin luotettavasti vikatilanteissa. Mikropiirin käyttö mahdollistaa myös muiden toimintojen lisäämisen. Kuten jo aiemmin tuli todettua, hakkuriteholähteen lähtöjännite tipahtaa oikosulkutilanteessa muutamaan volttiin, mikäli sulake ei laukea. Elektroniset laitteet voivat mitata teholähteen syöttämää jännitettä. Ylivirtatilanteessa voidaan laukaisu suorittaa välittömästi, kun jännite alkaa tipahtaa, vaikka laukaisua ei muuten vielä tässä ajassa tapahtuisi. Näin teholähteen jännite säilyy 24 voltissa, eikä vika pääse häiritsemään koko laitteistoa. Hakkuriteholähteen Hakkuriteholähteen virransyöttökyky riippuu sen suunnittelusta. Eri valmistajien malleissa on huomattaviakin eroja. Laadukas teholähde pystyy oikosulkutilanteessa syöttämään nimellisvirtansa moninkertaisesti ennen kuin sen lähtöjännite alkaa laskea. Huonolaatuinen teholähde taas ei välttämättä pysty syöttämään edes puolitoistakertaista virtaa. Myös siinä on eroja, kuinka pitkään tätä suurta virtaa, joka on tarkoitettu sulakkeen laukaisuun, pystytään syöttämään. Ajat vaih- 54 Promaint promaint_1009_machineryvekt.indd :31:34

4 televat muutamista millisekunneista kymmeniin millisekunteihin. Tämän ajan kuluttua teholähteen jännite tulee tippumaan lähelle nollaa, ellei oikosulku ole poistunut. Valitsemalla suuren oikosulkuvirran antava teholähde, voidaan käyttää jopa tuplasti suurempaa johdonsuojakatkaisijaa kuin heikomman teholähteen kohdalla. Nimellisvirraltaan viiden ampeerin teholähteen tapauksessa tämä tarkoittaa joko C1- tai C2-johdonsuojakatkaisijaa eli yhden tai kahden ampeerin C-käyräistä mallia. A-käyräisten kanssa valinta menee välille A6 A10 teholähteestä riippuen. 10 ampeerin teholähteen kohdalla suurin sulakearvo on välillä C2 C4. Uusi tekniikka korvaa lasiputkisulakkeet C-käyräinen sulake vaatii huomattavan ylivirran, jotta pikalaukaisu voisi tapahtua, ja tästä johtuen joudutaankin joissain tilanteissa käyttämään nopeampia sulakkeita. Lasiputkisulakkeita käyttäen voidaan valita vielä suurempia sulakearvoja ja silti ne laukeavat vikatilanteessa luotettavasti. Sekä lasiputkisulakkeiden että A-käyräisten johdonsuojakatkaisijoiden kohdalla ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua niiden liiankin nopea laukeaminen. Tällöin sulake saattaa laueta tahattomasti, esimerkiksi silloin, kun laitteistoon kytketään sähköt päälle tai ohjataan isoa magneettiventtiiliä tai kontaktoria. Älykäs sulake on parempi kuin järeä teholähde Monet laitteet kuluttavat käynnistyshetkellä moninkertaisesti nimellisvirtansa. Luotettavasti toimiva sulakesuojaus ei saa laueta tällaisesta. Siksi johdonsuojakatkaisijaa käytettäessä valitaan usein B- tai C-käyräinen malli. Ongelmana on, että samassa laitteistossa tarvittaisiin samanaikaisesti sekä hitaan että nopean sulakkeen ominaisuuksia. Tällaista toimintaa ei kuitenkaan perinteisiä ratkaisuja käyttäen voida saavuttaa. Elektronista suojauslaitetta käyttäen voidaan sulakearvot valita vapaammin. Varsinkin niissä malleissa, joissa käytetään myös tulojännitteen tarkkailua, voidaan olla varmoja luotettavasta toiminnasta kaikissa tilanteissa. Elektroninen suojauslaite ei laukea laitteiden käynnistyessä, vaikka se suojaakin luotettavasti vikatilanteissa. Sen voidaan ajatella toimivan hitaana sulakkeena käynnistyshetkillä, mutta silti laukeavan nopeasti vikatilanteissa, jotka kestävät pidempään kuin käynnistysvirtapiikit. Tämä on voitu toteuttaa joko niin, että huomattavakin ylivirta sallitaan hetkeksi, kunhan teholähteen jännite ei lähde laskemaan. Joissakin malleissa on voitu mennä vielä pidemmälle ja rajoittaa virtaa. Puolijohteilla toteutetun laukaisupiirin ansiosta laitetta voidaan käyttää myös virtaa rajoittavana komponenttina ja leikata virtapiikit pois. Laukaisu suoritetaan, ellei ylikuormitus lopu muutamassa kymmenessä millisekunnissa. Tällöin saavutetaan nopea toiminta vikatilanteissa, ja silti laitteet käynnistyvät luotettavasti ilman tahattomia laukaisuja. Voidaan kärjistäen sanoa, että mikäli teholähteen valinnalla voidaan vaikuttaa suurimpaan luotettavasti toimivaan sulakearvoon hieman, voidaan elektroniseen sulakkeeseen vaihtamalla vaikuttaa siihen paljon. Suojausperiaatteen merkitys on siis isompi kuin teholähteiden välisten erojen vaikutus. Muut vikatilanteet Tähän asti on tarkasteltu ainoastaan suojauksen toimivuutta oikosulkutilanteessa. On myös muita vikatilanteita kuin oikosulku. Puhutaan esimerkiksi SLO on Suomen johtava sähkö- ja teletarvikkeiden tukkuliike. Maan kattavan myyntiorganisaatiomme ansiosta meillä on vahva paikallistuntemus asiakkaidemme tarpeista ja toiminnasta olemme lähellä asiakasta. Noutomyymälöiden asiantuntevat myyjät ovat asiakkaidemme tukena arkisin Kiire- ja hätä tilanteita varten luotu hätäpalvelu toimii ympäri vuorokauden. Lisäksi asiakkaidemme käytössä on joka hetki toimiva sähköinen kauppapaikka SLO Online osoitteessa Promaint

5 ryömivistä oikosuluista, eli tilanteista, joissa laite tai johdo- säästää kustannuksia Elektroninen suojauslaite tus on vaurioitunut niin, että se Elektronisten suojauslaitteiden kuluttaa virtaa enemmän kuin käyttö lisääntynee tulevaisuudessa merkittävästi. Niiden käy- sen kuuluisi. Virta ei kuitenkaan kasva niin isoksi, että johdonsuojakatkaisija laukeaisi ennen hinta. Tuotteita on ollut markkitön esteenä on aikaisemmin ollut ongelmien syntymistä. Johdonsuojakatkaisijan laukeamiseen roniikan kehittymisen myötä noilla jo useita vuosia, ja elekt- tuplasti sen nimellisvirtaa vastaavalla virralla kuluu noin mitä lähemmäksi johdonsuojakat- niiden hinnat ovat tulleet entisnuutti. Tämä aika on suunnilleen kaisijoita. sama sekä A- että C-käyräisellä Mikäli johdonsuojakatkaisija ei laukea vikatilanteessa luo- johdonsuojakatkaisijalla. Vasta moninkertainen ylivirta tuo esille tettavasti, on vikaa usein vaikea paikallistaa. Kun vika lo- A- ja C-käyräisten nopeuserot. Myös tällaisessa tilanteessa pulta löytyy, on käytetty paljon elektroninen suojauslaite toimii kallista työaikaa. luotettavasti. Ylivirta johtaa laukaisuun laitteen laukaisukäyrästä donsuojakatkaisijan sijasta asen- Mikäli laitteeseen olisi joh- riippuen viimeistään muutamien nettu elektroninen suojauslaite, olisi vika löytynyt nopeasti. kymmenien sekuntien kuluttua. Perinteiset johdonsuojakatkaisimet toimivat huonosti kaikistaero johdonsuojakatkaisijaan Elektronisen suojauslaitteen hinsa muissa tilanteissa kuin kunnollisessa oikosulussa. Silloin- nopeammin selvitetty vikatilan- on niin vähäinen, että yksikin kin luotettavaan toimintaa vaaditaan tarkkaa suunnittelua. 00:12 Page 1 ne tekee kokonaisuudesta edullisemman. Locktite185x130 Kuntoon perustuva kunnossapito Tampere Tule kuulemaan luennot uuden kirjan aihepiiristä ja keskustelemaan kirjoittajien kanssa. Saat mukaasi painotuoreen julkaisun. Ohjelma 8:30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9:00 Avaus ja johdatus kuntoon perustuvaan kunnossapitoon henry Mikkonen 9:30 Kuntoon perustuvan kunnossapidon suunnittelu juha Kautto 10:00 Kunnonvalvontaprosessi ja valvontamenetelmät pertti Leinonen 10:30 Tauko 10:45 Kunnonvalvonnan korkeataajuiset menetelmät juha Miettinen 11:15 Sähkökoneiden sähköiset kunnonvalvontamenetelmät voitto Kokko 11:45 Turvallisen käyttöiän arviointi erkki Jantunen 12:15 Loppukeskustelu 12:30 Tilaisuuden päätös lounas ja tutustuminen messuihin Lisätietoja ja ilmoittautuminen Reliability at work Loctite 2400 & 2700 Työturvallisuuden edelläkävijä Uudet ympäristöystävälliset lukitteet: - Ei varoitussymboleita - Ei vaaralausekkeita - Parempi työturvallisuus entisillä ominaisuuksilla Koska turvallisuus on tärkeintä. Lisää paremmasta työturvallisuudesta sivuillamme: 56 Promaint

Veneilijän Sähköopas. Mobile House Oy Hannu Laine. Meniköhän tämä nyt oikein @## $\\@*.

Veneilijän Sähköopas. Mobile House Oy Hannu Laine. Meniköhän tämä nyt oikein @## $\\@*. Veneilijän Sähköopas Mobile House Oy Hannu Laine Meniköhän tämä nyt oikein @## $\\@*. Sisällys Taustaa... 3 1. Veneen sähkön periaatteet... 4 2. Sähkön suureet... 5 Jännite (Voltti) U... 5 Virta (Ampeeri)

Lisätiedot

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Huviveneiden 12 VDC sähköjärjestelmät 1 (23) HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ Sisältö HUVIVENEIDEN 12 V SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 1 1. Yleistä... 2 2. Sähkökeskus... 2 3. Pääsähköjakelu... 4 4. Kaapelointi...

Lisätiedot

13 kallista virhettä lain vaatimaa kameravalvontaa hankittaessa. Ari Räty, tekninen johtaja Demon turvallisuus Oy

13 kallista virhettä lain vaatimaa kameravalvontaa hankittaessa. Ari Räty, tekninen johtaja Demon turvallisuus Oy 13 kallista virhettä lain vaatimaa kameravalvontaa hankittaessa Ari Räty, tekninen johtaja Demon turvallisuus Oy Tietoa oppaan kirjoittajasta Ari Räty on Demon turvallisuus Oy:n tekninen johtaja ja valvontajärjestelmien

Lisätiedot

HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN

HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Jussi Sirkiä HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN

AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN 1 AURINKOA, JOPAS! JOHDATUS, OPASTUS JA PEREHDYTYS AURINKOENERGIAN SALOIHIN Tämän oppaan tarkoituksena on selittää, miten aurinkoenergiaa voi hyödyntää erilaisin menetelmin erilaisissa tapauksissa, sekä

Lisätiedot

FebDok verkon mallinnus- ja laskentaohjelmisto sähkösuunnittelun työkaluna

FebDok verkon mallinnus- ja laskentaohjelmisto sähkösuunnittelun työkaluna FebDok verkon mallinnus- ja laskentaohjelmisto sähkösuunnittelun työkaluna Tuomas Niukkanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Talotekniikan koulutusohjelma Sähköinen talotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tervetuloa. Panostamme voimakkaasti Silver-tekniikalla varustettujen

Tervetuloa. Panostamme voimakkaasti Silver-tekniikalla varustettujen Uutiskirjeessä Varta Autonakut tiedottaa n:o 1 2001 TÄSSÄ NUMEROSSA: Ilman akkua ei toimi mikään... s 2 Tervetuloa Uutuus! Vilkaisu Vartan voimapakettiin.... s 3 Voimakas syyskampanja... s 3 Vartalle hyvät

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Valaistusyksikkö Tom Schneider Aurinkosähköjärjestelmien tuottaman tasavirran käyttö toimistorakennusten LEDvalaistusjärjestelmissä

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkötekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ VUOSAAREN SATAMAN SÄHKÖVERKON SUOJAUS

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkötekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ VUOSAAREN SATAMAN SÄHKÖVERKON SUOJAUS TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ VUOSAAREN SATAMAN SÄHKÖVERKON SUOJAUS Työn tekijä: Marko Särkkä Työn valvoja: leht. Sampsa Kupari Työn ohjaaja: dipl.ins.

Lisätiedot

Airsoft-akkujen ABC. Tradesoft Oy, Eero Aarikka ei kaupalliseen käyttöön

Airsoft-akkujen ABC. Tradesoft Oy, Eero Aarikka ei kaupalliseen käyttöön Airsoft-akkujen ABC Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Airsoft-käytössä olevat akut ja niiden erot... 3 2.1. Nikkeli-kadmium (NiCd)... 3 2.2. Nikkeli-metallihydridi (NiMH)... 4 2.3. Litiumpolymeeri (LiPo)...

Lisätiedot

JUSSI VIDERHOLM PIENJÄNNITESÄHKÖVERKKOJEN MITOITUSOHJELMIEN VERTAILU

JUSSI VIDERHOLM PIENJÄNNITESÄHKÖVERKKOJEN MITOITUSOHJELMIEN VERTAILU JUSSI VIDERHOLM PIENJÄNNITESÄHKÖVERKKOJEN MITOITUSOHJELMIEN VERTAILU Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT

ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT JA ENERGIA- MARKKINAT SISÄLLYS 4 Älyverkkotutkimus luo perustaa tulevaisuuden energiajärjestelmälle 6 Ohjelman vaikuttavuus 7 Osallistujan puheenvuoro 8 Älykäs sähköverkko 10 Tulevaisuuden

Lisätiedot

Pikaopas B2B verkkokaupan maailmaan

Pikaopas B2B verkkokaupan maailmaan Pikaopas B2B verkkokaupan maailmaan CASE: LVI-TUKKU Pentti toimitusjohtaja Sirpa myynnin assistentti Erkki myyjä Sähköinen tuotetiedon hallinta tehostaa myyntiä Laadukas, helposti saatavilla oleva tuotetieto

Lisätiedot

Elinkaarilaskenta ja hinnoittelu toimittajan ja asiakkaan näkökulmasta

Elinkaarilaskenta ja hinnoittelu toimittajan ja asiakkaan näkökulmasta 11.4.2012 TEKNILLISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Elinkaarilaskenta ja hinnoittelu toimittajan ja asiakkaan näkökulmasta Life Cycle Costing and Pricing

Lisätiedot

MAALÄMPÖPUMPPUJEN KÄYNNISTYSTEN VERKKO- VAIKUTUKSET

MAALÄMPÖPUMPPUJEN KÄYNNISTYSTEN VERKKO- VAIKUTUKSET MAALÄMPÖPUMPPUJEN KÄYNNISTYSTEN VERKKO- VAIKUTUKSET Niko Syrjäsalo Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE

ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulu ISO 9001 -LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ PIENYRITYKSELLE Anssi Kemppainen Opinnäytetyö 1.12.2010 Laboratorioalan

Lisätiedot

MIKKO SÖYRINKI KUORMAN OHJAUS SÄHKÖNJAKELUVERKOSSA

MIKKO SÖYRINKI KUORMAN OHJAUS SÄHKÖNJAKELUVERKOSSA MIKKO SÖYRINKI KUORMAN OHJAUS SÄHKÖNJAKELUVERKOSSA Projektityö Tarkastaja: Tutkija Sami Repo Sisällys 1. Johdanto...3 2. Miksi kuormanohjausta?...4 3. Kuormanohjausstrategiat...5 3.1 Huipun leikkaus...5

Lisätiedot

Ville-Petteri Saarinen. Rivitalotyömaan työnaikainen pölynhallinta ja sähköistäminen

Ville-Petteri Saarinen. Rivitalotyömaan työnaikainen pölynhallinta ja sähköistäminen Ville-Petteri Saarinen Rivitalotyömaan työnaikainen pölynhallinta ja sähköistäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Opinnäytetyö 28.4.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Teknillinen Korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energia ja LVI tekniikan tutkinto ohjelma

Teknillinen Korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energia ja LVI tekniikan tutkinto ohjelma Teknillinen Korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energia ja LVI tekniikan tutkinto ohjelma Induktiosulatusuunin jäähdytysveden lämmön talteenotto ja hyväksikäyttö Kandidaatintyö

Lisätiedot

Toni Ollanketo POSTILAATIKKOVAHTI LANGATTOMALLA TIEDONSIIRROLLA

Toni Ollanketo POSTILAATIKKOVAHTI LANGATTOMALLA TIEDONSIIRROLLA Toni Ollanketo POSTILAATIKKOVAHTI LANGATTOMALLA TIEDONSIIRROLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieska

Lisätiedot

TEOLLISUUSVERKKOJEN OIKOSULKUVIRTOJEN LASKEMINEN

TEOLLISUUSVERKKOJEN OIKOSULKUVIRTOJEN LASKEMINEN Opetusmoniste 3 TEOLLISUUSVERKKOJEN OIKOSULKUVIRTOJEN LASKEMINEN Kari Huotari, Jarmo Partanen 1998 ISBN 9517642822 ISSN 14558513 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkötekniikan osasto UDK 621.316.1:621.316.925

Lisätiedot

Langattoman lähiverkon käyttö sähköisessä ylioppilastutkinnossa

Langattoman lähiverkon käyttö sähköisessä ylioppilastutkinnossa Digabi-projekti 19.6.2014 Raportti koetilan verkosta Langattoman lähiverkon käyttö sähköisessä ylioppilastutkinnossa YTL päättää syksyn 2014 aikana voiko koetilan lähiverkon rakentaa WLAN-teknologialla.

Lisätiedot

Pneumatiikalla toteutetun kappaletavara-automaation turvallisuus

Pneumatiikalla toteutetun kappaletavara-automaation turvallisuus VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1886 Pneumatiikalla toteutetun kappaletavara-automaation turvallisuus Timo Malm & Jorma Järvenpää VTT Valmistustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO

Lisätiedot

LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS

LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS Aki Törne LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS Turku Energia Sähköverkot Oy:ssä Tekniikka ja liikenne 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Aki Törne Opinnäytetyön

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY... 6 1 JOHDANTO... 7

KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY... 6 1 JOHDANTO... 7 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT ALKUSANAT KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY... 6 1 JOHDANTO... 7 2 VARAVOIMAKONE... 8 2.1 Rakenne... 8 2.1.1 Dieselmoottori... 8 2.1.2 Kytkin... 9 2.1.3 Generaattori... 9 2.2

Lisätiedot

Näin vaihdat ssd-levyyn

Näin vaihdat ssd-levyyn Massamuistit TEKSTI JA TESTIT: OSSI JÄÄSKELÄINEN KUVAT: JARI TOMMINEN JA OSSI JÄÄSKELÄINEN Näin vaihdat ssd-levyyn Ssd-levyn avulla tietokonetta voi nopeuttaa huomattavasti. Hankkiminen ja asentaminen

Lisätiedot

SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö

SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö SANNA ALESTALO MIKKELIN KAUPUNGIN KESKIJÄNNITEVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Sähkötekniikan osastoneuvoksen kokouksessa 7. toukokuuta

Lisätiedot