Mikänimi Tehtävä 1 (14)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikänimi Tehtävä 1 (14)"

Transkriptio

1 Mikänimi Tehtävä 1 (14), case Metallituote Oy 1. Esittely ja analysointi Metallituote Oy on 1967 perustettu metallialan tuotteita valmistava ja myyvä yritys. Sen tärkeimpiä tuotteita ovat erilaiset korjaamoalan työvälineet. Myynnistä valtaosa suuntautuu kotimaahan myyntimiehien välityksellä. Ulkomaille myyntiä tekevät agentit, joita on 5kpl, Kairossa, Riadissa, Bagdadissa, Istanbulissa ja Beirutissa. Yritys kasvaa nopeasti. Sen tuotannon vuotuinen kasvu on tällä hetkellä n. 20 % ja kehityksen arvioidaan pysyvän samana tai lähes samana ainakin seuraavat 2-3 vuotta. Uusia tuotteita ollaan nykyisellään lisäämässä kpl vuodessa ja tuotannosta ollaan poistamassa, kysynnän vähenemisen vuoksi, 5-10 tuotetta vuosittain. Yrityksen tilaus-toimitus- sekä muut prosessit ovat pitkälti alkuperäisiä. Paperia liikutellaan suhteettoman paljon ja toimitusajat ovat nykymittapuun mukaan usein lähes kohtuuttomia. Tämä toimitusaikojen piteneminen uhkaa jo yrityksen hyvää mainetta. Yrityksen yhteyksiä ulospäin hoidetaan vielä vanhanaikaisesti paperikirjeillä ja teleksillä. Metallituote Oy:n organisaatio on paisunut laajentumisen myötä ja yritykseen on syntynyt kuppikuntia. Yrityksen organisaatiokaavio on esitetty kuvassa 1 Toimitusjohtaja Sihteeri Myyntijohtaja Tuotantojohtaja Talousjohtaja 2 sihteeriä Sihteeri Varasto ja lähettämisjaos Myyntijaos I Myyntijaos II Ostojaos Suunnittelujaos Valmistusjaos Rahoitusasiat ja konttoripalvelu Laskentatoimi ja laskutus Henkilöstöasiat 5 tilausten käsitt. lähettäjää 8 myyntimiestä 1 myyntiselvittäjä 2 myyntimiestä 2 myyntiselvittäjää Ostaja 3 varastomiestä 3 suunnittelijaa 1 piirtäjä 9 työnjohtajaa 182 työntekijää Kuva 1: Metallituote Oy:n organisaatiokaavio 2 toimistovirkailijaa 8 lähettiä Konekirjoittajat Monistajat ym 2 toimistovirkailijaa 3 laskuttajaa 2 toimistovirkailijaa Tässä raportissa tulemme tutkimaan yrityksen nykytilaa tarkemmin ja esittämään parannusehdotuksia toiminnan tehostamiseksi. Lisäksi tulemme esittämään

2 Mikänimi Tehtävä 2 (14) yrityksen ns. tavoitetilan, jossa yrityksen prosesseja tilauksesta laskutukseen on tehostettu huomattavasti. 2. Nykytila Tässä raportissa keskitytään kotimaan myynnin tehokkuuteen. Tehostettuja prosesseja voidaan käyttää soveltaen myös ulkomaan myynnin tehostamiseen. Tilaus-toimitusprosessi alkaa sillä kun myyjä menee asiakkaan luo tekemään kauppoja. Myyjä ottaa asiakkaan tilauksen ja täyttää tilauslomakkeen. Lomakkeesta yksi osa jää asiakkaalle tilausvahvistukseksi. Myyjä kiertää 3-5 asiakasta päivässä, jolloin viikon aikana tulee asiakaskontaktia. Viikon päätteeksi myyjä toimittaa tilaukset Metallituote Oy:lle käsiteltäväksi. Myyntiprosessi on kuvattu kuvassa 2. Metallituote Oy myyntiprosessi - nykytila Phase Myyjä Myyjä saapuu asiakkaan luokse Tehdään tilaus Onko muita paikkoja käytävänä? Toimitetaan viikon aikana tulleet tilaukset Moy:lle Myyjän viikko täynnä Asiakas Tilauslomakkeen yksi osa Metallituote Oy Tilauslomakkeen loput osat Kuva 2 - Metallituote Oy:n myyntiprosessi nykytila Käytetty tilauslomake on käsin täytettävä neljäosainen dokumentti, josta yksi osa jää asiakkaalle tilausvaiheessa, yksi osa menee varastokirjanpitoon, yksi osa provision laskentaa varten ja yksi osa asiakkaalle laskun yhteyteen. Tilaukset hinnoitellaan ennen niiden välittämistä varastolle. Hinnoitteluvaiheessa tarkistetaan asiakkaan maksukyvykkyys. Mikäli tällainen tapaus sattuu kohdalle, se hinnoitellaan vasta kun lupa toimittamiseen on saatu. Hinnoittelu on suhteellisen aikaa vievä prosessi. Tilaus saadaan vietyä varastolle yleensä n. kahden viikon päästä tilauksen vastaanottamisesta. Hinnoitteluprosessi on kuvattu kuvassa 3.

3 Varasto Mikänimi Tehtävä 3 (14) Metallituote Oy hinnoitteluprosessi - Nykytila Phase Tilauslomakkeen osat Poistetaan tuotevaraus Talousosasto Tilaus saapuu myyjältä Tarkistetaan asiakkaan maksukyky Onko asiakas maksukykyinen? Onko lupa toimittamiseen saatu? Onko kyseistä tuotetta koskevaa tuotevarausta? Hinnoitellaan tilaus Yksi osa provisionlaskentaan Toimitetaan tilaus varastolle Tilauslomakkeen osat Kuva 3 - Metallituote Oy:n hinnoitteluprosessi Nykytila Kun tilaus on hinnoiteltu se toimitetaan varastolle pakkaamista varten. Mikäli kaikki tuotteet löytyvät hyllystä, tilaus pakataan ja lähetetään asiakkaalle. Mikäli koko tilattua määrää jotain tiettyä tuotetta ei löydy hyllystä, merkataan koko tuote jälkitoimitukseen. Varastotyöntekijä ilmoittaa puutteesta suullisesti esimiehelleen, joka vastaavasti informoi valmistusosastoa. Tuotteen päätyminen valmistukseen asti on näin ollen varaston esimiehen muistin varassa. Pakkaus- ja lähetysprosessi on kuvattu kuvassa 4. Metallituote Oy pakkaus- ja lähetysprosessi - Nykytila Tilaus saapuu varastolle Tarkistetaan tilatut tuotteet Onko tuotetta varastossa? Kerätään tuote hyllystä Onko lisää tuotteita? Pakataan tilaus Lähetetään tilaus asiakkaalle Tehdään tilausvaraus Yksi osa tilauslomakkeesta varastokirjanpitoon Yksi osa tilauslomakkeesta asiakkaalle Kuva 4 - Metallituote Oy:n pakkaus- ja lähetysprosessi Nykytila Kun tilaus on lähetetty se laskutetaan. Hyviltä asiakkailta rahat saadaan yleensä neljän viikon kuluessa laskun lähettämisestä. Mikäli tuote ei täytä tilauksessa mainittuja ehtoja (esim. viallinen tai väärä tuote) voi asiakas palauttaa tuotteen. Käytännössä palautukset hyväksytään aina ja asiakasta hyvitetään tuotteen summalla. Mikäli tuote on vielä myyntikelpoinen, se otetaan takaisin varastoon, muussa tapauksessa tuote merkitään

4 Varasto Talousosasto Myyntiosasto Mikänimi Tehtävä 4 (14) palautustappioihin. Talousosastoa informoidaan aina palautuksesta hyvitystä varten. Palautusprosessi on kuvattu kuvassa 5. Metallituote Oy palautusprosessi - Nykytila Asiakkaalta tulee palautus Palautus otetaan vastaan Onko myyntikelpoinen? Talousosastoa informoidaan palautuksesta Hyvitetään asiakasta Laitetaan tavara hyllyyn ja merkataan varastokirjanpitoon Merkataan palautustappio Kuva 5 - Metallituote Oy:n palautusprosessi Nykytila Mikäli tuotteita ei löydy varastosta, niitä pitää valmistaa. Valmistusprosessi on kuvattu EPC-kaaviona kuvassa 6. Tuotteen varastomäärä alittaa hälytysrajan Ilmoitetaan varasto- ja lähettämisjaokselle Ilmoitus tehty V Tee tuotantoonsaattamisehdotus tuotantojohtajalle Varataan henkilöresurssit Aikataulutetaan valmistus Varataan koneresurssit Ehdotus hylätty Henkilöresurssit varattu Aikataulu tehty Koneresurssit varattu Ehdotus hyväksytty Ehdotus hylätty V Tuotantojohtaja tekee ehdotuksen toimitusjohtajalle Valmistetaan tuotteet Tuotteet valmistettu Toimitetaan tuotteet varastoon Tuotteet toimitettu varastoon Ehdotus hyväksytty Kuva 6 - Metallituote Oy:n valmistusprosessi Nykytila

5 Mikänimi Tehtävä 5 (14) Nykytilassa raportointi on hyvin vaativaa, sillä tilaukset ja varastokirjanpito laahaavat jatkuvasti jäljessä. Raportoinnille ei nykytilassa olekaan olemassa minkäänlaista prosessia. Raportit toimitetaan vain pyynnöstä ja silloinkin niiden toimitusaika on pitkä ja tarkkuus heikko. Kun tilaus-toimitusprosessi kuvataan mahdollisimman yksinkertaisesti (kuva 7), se on hyvin looginen eikä sen tehokkuus näytä kovin heikolta. Kuitenkin kun prosesseja tarkastellaan lähemmin, niistä löydetään paljon tehostettavaa. Näitä tehostettavia asioita käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Myyntiosasto Talousosasto Tuotanto-osasto Varasto Talousosasto Myyntiprosessi Hinnoitteluprosessi Valmistusprosessi Pakkaus- ja lähetysprosessi Palautusprosessi Kuva 7 - Yksinkertaistettu tilaus-toimitusprosessi Nykytila Nykyisellään yrityksen tehokkuutta on vaikea mitata juuri raportointiongelmien takia. Raporteista voidaan kuitenkin mitata mm. seuraavia asioita: Toimitusaika (aika tilauksesta toimitukseen) Jälkitoimitusten lukumäärä suhteessa kaikkiin toimituksiin Palautusten määrä suhteessa kaikkiin toimitettuihin tilauksiin 3. Toiminnan ja prosessien kehittäminen Näitä mittareita ei kuitenkaan voida tarkastella jatkuvasti tietyin väliajoin sillä, kuten aiemmin todettiin, raportoinnilla ei ole varsinaista prosessia eikä raportteja toimiteta millään tavalla automaattisesti. Tilaukset, asiakasrekisteri ja varastokirjanpito tulee saada välittömästi atkpohjaisiksi. Tähän liittyen myyjille pitää saada kannettavat tietokoneet tilausten tekemistä ja valmistelua varten. Kun tilaus tehdään, saadaan asiakasrekisteristä suoraan tieto asiakkaan maksukyvystä ja tilaus voidaan toimittaa varastolle heti. Myös varastotilanteen reaaliaikainen seuranta on tällöin mahdollista ja asiakas näkee jo tilausta tehdessä onko tuotetta varastossa. Myös raportointi kehittyy, kun kaikki tarvittavat tiedot saadaan suoraan koneelta. Tuotteiden hinnat vakioitava. Tällöin hinnastot pysyvät pätevinä pidempään. Mikäli hyville asiakkaille halutaan toimittaa halvemmalla, voidaan asiakkaan oma alennusprosentti kirjata suoraan asiakastietoihin, jolloin asiakas tietää oman alennuksensa ja saa sen automaattisesti.

6 Mikänimi Tehtävä 6 (14) Mikäli hintoja ei haluta vakioida, siirryttävä verkossa olevaan hinnastoon. Tuotteiden hintoja voidaan tällöin muokata milloin tahansa, ja asiakkaalla on aina viimeisin hinta nähtävillä. Myyntimiehille on kehitettävä järjestelmä tuotekyselyiden raportointiin. Aina kun kysytään tuotetta, jota ei ole valikoimassa, ilmoitetaan asiasta ja useimmin kysellyt tuotteet saadaan lisättyä helpommin valikoimaan. Laskutusta on tehostettava siirtämällä laskutus- ja myyntireskontra atkjärjestelmään. Tällöin voidaan seurata tarkemmin laskujen eräpäivien noudattamista ja tarvittaessa siirtää laskuja perintään. Perintä kannattaa ulkoistaa siihen erikoistuneelle yritykselle, jolloin MOY:n ei tarvitse käyttää kalliita resursseja siihen. Henkilöstöresursseja ja niiden kohdentamista tulee tutkia. Yrityksen henkilöstö on paisunut, mutta suoriin irtisanomisiin ei kannata ryhtyä. Ennemmin kannattaa tutkia voitaisiinko nykyisiä henkilöresursseja kohdistaa tehokkaammin jollain muulla tavalla. Esimerkiksi suunnittelemalla uudet tuotteet itse, saadaan henkilöresursseja ohjattua uusiin tehtäviin ilman irtisanomisia. Varastokirjanpidon ajantasaistuminen mahdollistaa paremman seurannan ja mahdollisiin puutteisiin voidaan reagoida nopeammin. Kun varauksetkin saadaan osaksi varastokirjanpitoa, voidaan tuotanto käynnistää herkemmin hälytysrajan alituttua. Tämä mahdollistaa pienemmät ja mukautuvammat varastot. Valmistusprosessin käynnistyminen automatisoitava. Kun tuotteen hälytysraja alittuu, tulee valmistus pystyä käynnistämään heti, ilman ylimääräistä päätöksentekoa. Mikäli jonkun tuotteen valmistus päätetään lopettaa, voidaan tieto kirjata suoraan varastokirjanpitoon poistamalla kyseisen tuotteen hälytysraja kokonaan. Tällöin sen valmistamista ei käynnistettäisi automaattisesti. 4. Tavoitetila Tavoitetilassa voidaan pudottaa hinnoittelu erillisenä prosessina kokonaan pois, kun tuotteet hinnoitellaan jo tilausvaiheessa. Myös valmistusprosessi voidaan siirtää erilliseksi prosessiksi, sillä valmistuksen automatisointi pienentää jälkitoimitusten tarvetta huomattavasti. Laskutusprosessi eriytetään omaksi prosessikseen, johon sisällytetään myös mahdollinen laskun siirtäminen perintään. Yksinkertaistettu tilaus-toimitusprosessin tavoitetila on esitetty kuvassa 8.

7 Mikänimi Tehtävä 7 (14) Myyntiosasto Varasto Talousosasto Varasto Myyntiprosessi Pakkaus- ja lähetysprosessi Laskutusprosessi Reklamaation käsittelyprosessi Kuva 8 - Metallituote Oy:n tilaus-toimitusprosessin yksinkertaistettu tavoitetila Muita tilaus-toimitusprosessin ulkopuolisia prosesseja jotka esitellään tässä kappaleessa ovat asiakkaiden toiveiden kirjaamisprosessi, ns. toiveprosessi sekä raportointiprosessi, jollaiset yritykseltä ovat puuttuneet aiemmin kokonaan. Lisäksi lisätään uuden tuotteen suunnitteluprosessi, joka on aiemmin ulkoistettu ulkopuoliselle insinööritoimistolle, jolla ei ole ollut asiakkaiden toiveita suunnittelun pohjana. Uudistettu tilaus-toimitusprosessi, johon on sisällytetty edellä mainitut ulkopuoliset prosessit on kuvattu kuvassa 9.

8 Mikänimi Tehtävä 8 (14) Metallituote Oy Tilaus-toimitusprosessi - Tavoitetila Phase Varasto Myyntiosasto Myyjä menee asiakkaan luo Myyntiprosessi Pakkaus- ja lähetysprosessi Toiveprosessi Prosessi päättynyt Asiakas tyytyväinen? Talousosasto Laskutusprosessi Reklamaation käsittelyprosessi Tuotantoosasto Uuden tuotteen suunnitteluprosessi Valmistusprosessi Johto Raportointiprosessi Kuva 9 - Metallituote Oy:n tärkeimmät prosessit Tavoitetila Uudistetussa myyntiprosessissa myyjä menee asiakkaan luo tarjoamaan tuotteita. Asiakkaan mahdolliset maksuhäiriöt tarkistetaan asiakasrekisteristä jo ennen asiakkaan luo saapumista. Mikäli kyseessä on uusi asiakas, tarkistetaan yrityksen luottotiedot ennen asiakkaan luo menemistä. Asiakkaan luona tehdään tilaus myyjän kannettavalla tietokoneella. Tilausta tehdessä myyjä näkee ajantasaisen varastotilanteen, jolloin ostaja voi halutessaan jättää jonkin tuotteen pois tilauksesta, tai tietää ainakin heti mikäli jokin osa tilauksesta toimitetaan jälkitoimituksena. Kun tilaukseen tulevat tuotteet on valittu, tarkistetaan vielä mahdollinen asiakaskohtainen alennus.

9 Mikänimi Tehtävä 9 (14) Tämän jälkeen lähetetään tilaus eteenpäin, jolloin se menee automaattisesti varastolle. Tilauksesta lähtee myös automaattisesti sähköinen tilausvahvistus asiakkaalle, joka voi halutessaan tulostaa sen. Uudistettu tilausprosessi on esitetty kuvassa 10. Metallituote Oy Tilausprosessi - Tavoitetila Phase Mahdollinen asiakas tiedossa Tarkistetaan asiakkaan tiedot OK Siirrytään asiakkaan luo Ostohalukkuutta? Valitaan tuote Tarkistetaan saatavuus Lisätään tuote tilaukseen Lisää tuotteita? Myyjä OK Seuraava asiakas Seuraava asiakas Perutaanko tuote? Hinnoitellaan ja lähetetään tilaus varastolle Asiakas Sähköinen tilausvahvistus Kuva 10 - Metallituote Oy:n tilausprosessi - Tavoitetila Mikäli asiakas toivoo tuotetta, jota ei löydy valikoimasta, myyjä raportoi toiveen. Kun jotain tuotetta toivotaan riittävän usein (x kertaa ajassa y), siitä lähtee automaattisesti tuotantoon saattamisehdotus tuotanto-osastolle. Toiveprosessi on esitelty kuvassa 11. Toivottu tuotetta jota ei valikoimassa Onko kyseistä tuotetta toivottu aiemmin? Tuotetta ei ole toivottu aiemmin Lisätään tuote toiveisiin Tuote lisätty toiveisiin Tuotetta on toivotttu aiemmin Merkitään uusi toive Toive merkitty Hälytysraja ei ylity Ylittyykö toiveiden hälytysraja? Raja ylittyy Kuva 11 - Metallituote Oy:n toiveprosessi - Tavoitetila Tehdään tuotantoonsaat tamisehdotus Tuotantoonsaat tamisehdotus tehty Tuotanto-osaston johtaja vahvistaa ehdotuksen, jolloin suunnittelu käynnistetään. Ensin tuote määritellään mahdollisimman tarkasti, jonka jälkeen siitä tehdään alustava suunnitelma. Tässä vaiheessa tarkistetaan vastaako suunnitelma toivetta ja mikäli vastaa, tehdään/teetetään lopulliset piirustukset,

10 Mikänimi Tehtävä 10 (14) jotka tallennetaan tuotannon tietokantaan ja käynnistetään tuotanto. Uuden tuotteen suunnitteluprosessi on esitetty kuvassa 12. Metallituote Oy - Uuden tuotteen suunnitteluprosessi - Tavoitetila Tuotanto-osasto Saadaan tuotantoonsaattamisehdotus Ehdotus OK? Hylätään ehdotus Luodaan määritykset tuotteelle Piiretään alustavat piirustukset Vastaako toivetta? Piiretään lopulliset piirustukset Käynnistetään tuotanto Kuva 12 - Metallituote Oy:n uuden tuotteen suunnitteluprosessi - Tavoitetila Kun tilaus saapuu varastolle, tilauksessa olevat tuotteet vähennetään automaattisesti varastokirjanpidosta ja mikäli tuotteen hälytysraja alittuu, käynnistetään valmistusprosessi automaattisesti. Mikäli jotain tuotetta ei ole varastossa, se merkitään jälkitoimitukseen ja varastotilanne menee negatiiviseksi. Tällä tavoin otetaan myös mahdolliset jälkitoimitukset huomioon varastokirjanpidossa. Tämä pakkaus- ja lähetysprosessi on esitetty kuvassa 13. Pakkaus- ja lähetysprosessi Tilaus saapuu varastolle Onko kaikki tuotteet? Alittuuko hälytysraja? Pakataan saatavilla olevat tuotteet Ilmoitetaan laskutukseen Lähetetään tuotteet asiakkaalle Varasto Merkataan jälkitoimitus Onko jälkitoimituksia? Lisätään tuotteet varastokirjanpitoon Tuotantoosasto Valmistusprosessi Toimitetaan tuotteet varastoon Kuva 13 - Metallituote Oy:n pakkaus- ja lähetysprosessi Tavoitetila Kun valmistusosasto saa tiedon valmistettavasta tuotteesta, varataan tarvittavat resurssit automaattisesti ja tuotanto aikataulutetaan. Mikäli raaka-aineita tarvitaan lisää, niitä tilataan. Kun resurssit on varattu ja tuotanto aikataulutettu, ladataan tuotteen piirustukset tietokannasta ja käynnistetään tuotanto. Valmistusprosessi on esitelty kuvassa 14.

11 Perintätoimisto Talousosasto Mikänimi Tehtävä 11 (14) Tilataan raakaaineet Raaka-aineet tilattu Varataan henkilöstö Henkilöstö varattu Saatu tieto valmistettavasta tuotteesta V Aikataulutetaan tuotanto Tuotanto aikataulutettu V Ladataan piirustukset koneelle Pirustukset ladattu Valmistetaan tuotteet Tuotteet valmistettu Varataan koneet Koneet varattu Kuva 14 - Metallituote Oy:n valmistusprosessi Tavoitetila Kun tuotteet toimitetaan asiakkaalle, ilmoitetaan toimituksesta talousosastolle laskutusta varten. Talousosasto lähettää laskun asiakkaalle ja tarkistaa saatavan kirjautumisen. Mikäli laskua ei ole maksettu kahden viikon sisällä eräpäivästä, lähetetään maksumuistutus, johon on lisätty huomautuslisä. Mikäli laskua ei ole maksettu kahden viikon kuluessa maksumuistutuksen lähettämisestä, lähetetään toinen maksumuistutus, johon myös lisätään huomautuslisä ja ilmoitus maksun siirtämisestä perintään mikäli sitä ei makseta. Mikäli laskua ei tämänkään jälkeen ole maksettu kahden viikon kuluessa, siirretään lasku perintätoimistolle perittäväksi. Mikäli perintä epäonnistuu, kirjataan maksu luottotappioihin. Laskutusprosessi on esitetty kuvassa 15. Metallituote Oy Laskutusprosessi - Tavoitetila Saadaan tieto asiakkaalle lähetetystä tilauksesta Tarkistetaan mahdolliset alennukset ja luodaan lasku Onko maksettu? Onko maksettu? Onko maksettu? Laskutus päättynyt Lähetetään muistutuslasku Lähetetään toinen muistutus ja perintäuhkaus Kirjataan luottotappio Siirretään maksu perintään Onnistuiko perintä? Kuva 15 - Metallituote Oy:n laskutusprosessi Tavoitetila Mikäli asiakas ei jostain syystä ole tyytyväinen saamaansa tuotteeseen, hän reklamoi asiasta ja palauttaa samalla tuotteen johon on tyytymätön. Palautusprosessi ei enää ole automaattinen hyvitys, vaan palautetut tuotteet tarkistetaan ja palautuksen syy tutkitaan. Mikäli tuote vastaa laadultaan sovittua

12 Mikänimi Tehtävä 12 (14) ja on oikea, tuote palautetaan asiakkaalle ja reklamaatio hylätään. Mikäli tuote on viallinen ja/tai väärä, asiakasta hyvitetään. Mikäli tuote on vielä myyntikelpoinen, se laitetaan takaisin hyllyyn ja merkitään varastokirjanpitoon, muussa tapauksessa tuote kirjataan hävikkiin. Reklamaation käsittelyprosessi on esitelty kuvassa 16. Metallituote Oy Reklamaation käsittelyprosessi Tavoitetila Vastaanotetaan reklamaatio ja tuote Tarkistetaan tuote Reklamaatio aiheellinen? Palautetaan tuote asiakkaalle Varastoidaan tuote, kirjataan Talousosasto Varasto Hyvitetään asiakasta Tuote myyntikuntoinen? Kirjataan hävikki Kuva 16 - Metallituote Oy:n reklamaation käsittelyprosessi Tavoitetila Kun kaikki tieto on siirretty tietokoneelle, voidaan raportteja ottaa helposti sekä käsin, että automaattisesti. Tärkeimmät tunnusluvut saadaan automaattisesti viikottain ja kuukausittain. Näitä ovat: Keskimääräinen toimitusaika Tilauksen keskimääräinen arvo Kirjautunut myynti (saadut rahat) Jälkitoimitusten osuus kaikista toimituksista Reklamaatioiden määrä absoluuttisesti ja suhteutettuna toimituksiin Luottotappioiden määrä absoluuttisesti ja suhteutettuna myyntiin Keskimääräinen maksuaika Näiden lisäksi voidaan ottaa manuaalisia raportteja. Tällöin raporttia pyydetään osastolta, johon se kohdistuu. Kun osasto vastaanottaa raporttipyynnön, he tarkistavat onko pyynnössä tarvittavat tiedot. Mikäli tietoja ei löydy, niitä pyydetään. Kun tarvittavat tiedot on saatu, luodaan raportti ja lähetetään se pyytäjälle. Raportointiprosessi on kuvattu kuvassa 17.

13 Mikänimi Tehtävä 13 (14) Tarve raportille huomattu Pyydetään raporttia Raporttipyyntö vastaanotettu Tarkistetaan onko pyynnössä tarvittavat tiedot Tarvittavat tiedot löytyvät Raportti luodaan Lisätiedot saatu Pyydetään lisätietoja Tarvittavia tietoja ei löydy Raportti luotu Kuva 17 - Metallituote Oy:n raportointiprosessi - Tavoitetila Raportti lähetetään pyytäjälle Raportti lähetetty pyytäjälle 5. Kehittämissuunnitelma 1. Siirretään tilaukset, varastokirjanpito ja asiakasrekisteri tietokoneelle. 2. Automatisoidaan valmistusta siten, että valikoimaan kuuluvien tuotteiden valmistuksesta ei tarvitse erikseen päättää 3. Luodaan prosessi asiakkaiden toiveiden kuulemiseksi 4. Luodaan raportointiprosessi 5. Hinnoittelu automaattiseksi, heti asiakkaan luona tehtäväksi 6. Myyjä voi tarkistaa asiakkaan kelpoisuuden jo ennen asiakaskäyntiä 7. Myyjä voi tarkistaa varastotilanteen heti asiakkaan luona 8. Tilaukset suoraan varastolle siten toimitusaika lyhenee huomattavasti 9. Houkutellaan asiakkaita maksamaan nopeammin laskutusmuutoksilla esim. halvempaa jos maksu alle kahdessa viikossa. 10. hyväksytä automaattisesti kaikkia palautuksia, vaan tarkistetaan palautuksen syy ja tutkitaan tuote. 11. Ulkoistetaan perintä. Mikäli laskua ei maksettu eräpäivään + 2 viikkoon mennessä lähetetään maksumuistutus, mikäli ei maksettu muistutus + 2 viikkoa lähetetään toinen muistutus, jos ei vieläkään maksua laitetaan lasku perintään. Muistutuksista peritään muistutusmaksu 6. Yhteenveto On ilmeistä, että Metallituote Oy:n toimintaa voidaan tehostaa huomattavasti siirtämällä tilaukset, varastokirjanpito sekä asiakasrekisteri suoraan tietokoneelle. Kun hinnat ja asiakkaan toimituskelpoisuus voidaan tarkistaa jo tilauksentekovaiheessa, saadaan tiputettua yksi vaihe kokonaan pois tilaus-toimitusprosessista ja toimitus nopeutuu huomattavasti. Kun lisäksi jätetään paperien liikuttelu pois prosessista ja tilaukset menevät varastolle automaattisesti, toimitus nopeutuu entisestään. Optimitilanteessa, kun kaikki tuotteet löytyvät varastosta, saadaan tilaus toimitettua jopa tilausta seuraavana päivänä. Kun tilaukset ja varastokirjanpito siirretään tietokoneelle, on varastokirjanpito koko ajan tasalla. Tämä mahdollistaa valmistuksen automatisoinnin ja lisäksi myyjillä on koko ajan ajantasainen tieto tuotteiden varastotilanteesta. Tällöin asiakas voi päättää ettei haluakaan tilata kyseistä tuotetta, tai ainakin tietää että osa tuotteista tulee jälkitoimituksena. Valmistusprosessin automatisoinnilla saadaan nopeutettua tuotannon käynnistämistä huomattavasti, kun tuotannon aloittamista ei tarvitse erikseen

14 Mikänimi Tehtävä 14 (14) vahvistaa. Tällöin valmistus käynnistyy automaattisesti tuotteen hälytysrajan alittuessa, eivätkä tuotepuutteet pääse yllättämään. Kun kaikki tiedot on siirretty tietokoneelle, saadaan niistä nopeasti ja helposti ajantasaisia raportteja. Tärkeimpien mittareiden raportointi automatisoidaan ja lisäksi tietokannasta on nopeaa ja helppoa pyytää vaativampiakin raportteja. Laskutuksen tehostaminen nopeuttaa pääoman kiertoa ja tätä kautta yrityksen taloutta kun vähemmän pääomaa makaa myyntisaatavissa. Tällä kaikella päästään prosessien huomattavaan tehostamiseen, jolloin yrityksen julkisuuskuva ja tulos paranevat.

VAATIMUSKUVASTO. Metallituote Oy / laskutus- ja asiakastietojärjestelmä. Ryhmä MikäNimi Jyri Björkman, K. K.

VAATIMUSKUVASTO. Metallituote Oy / laskutus- ja asiakastietojärjestelmä. Ryhmä MikäNimi Jyri Björkman, K. K. VAATIMUSKUVASTO Metallituote Oy / laskutus- ja asiakastietojärjestelmä Versio 1.0 Päivitetty 14.12.2010 Jyri Björkman Katselmoitu 29.11.2010 Wilttiketju Hyväksytty Versio # Pvm Kuvaus Tekijä

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan

Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti. Muista ottaa Nova mukaan Nova-4Field Myyntitilaukset langattomasti Muista ottaa Nova mukaan Sisältö Nova-4Field... 1 Sisältö... 2 Nova myyjän taskussa... 3 Saavutettavat aikasäästöt... 3 Reaaliaikaisuus... 4 Laskutuskierron nopeutuminen...

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle

Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle 8.12.2009 1(8) Maksuturvan pikaopas Sopranon Composer-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi ja voit tehdä kaikki

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Verkkokaupan nykyaikaiset palautusprosessit käytännössä Liisa Vilén

Verkkokaupan nykyaikaiset palautusprosessit käytännössä Liisa Vilén Verkkokaupan nykyaikaiset palautusprosessit käytännössä 31.5.2013 Liisa Vilén Esityksen sisältö Nanso Group Nansoshop.com Palautusprosessi Nansoshop.comissa Nanso Group Vuonna 1921 perustettu vaatetusalan

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Conseils Oy Secure Link: TOIMITUSEHDOT 1.1.2015

Conseils Oy Secure Link: TOIMITUSEHDOT 1.1.2015 Toimitusehdot Conseils Oy Secure Link: TOIMITUSEHDOT 1.1.2015 Conseils Oy Secure Link E-mail: myynti@securelink.fi Web: www.securelink.fi 1. ASIAKASTIETOJEN ANTAMINEN 1.1. Tilauksen tekeminen edellyttää

Lisätiedot

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY

KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 1 (7) KL-KUNTAHANKINNAT OY:N OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT PUITESOPIMUKSEN YLEISESITTELY 2 (7) Sisällys 1. Puitesopimuksen sopimuskausi... 3 2. Sopimuksen sisältö... 3 3. Toimittaja...

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Varastossa kaikki hyvin vai onko?

Varastossa kaikki hyvin vai onko? Varastossa kaikki hyvin vai onko? Done Software Solutions Oy Arto Pellonpää Done Software Solutions Oy Revenio Group Oyj 2013 liikevaihto 25,4 MEUR henkilöstö lähes 300 listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 1 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 2 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Omaverkkokaupassa ja voit tehdä lähes kaikki

Lisätiedot

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi

Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Myynnin ja suunnittelun automatisoinnilla lisää tuottavuutta yrityksellesi Cielo on Ihme-3d Oy:n kehittämä pilvipohjainen, nettiselaimella käytettävä palvelu, jolla automatisoidaan mittatilaustyönä valmistettavien

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaille

Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaille Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaille 16.12.2009 1(6) Maksuturvan pikaopas Valmiskauppiaalle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Valmiskaupan kautta ja voit käytännössä

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFrame Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFramen ansiosta työtehtävämme pysyvät ajan tasalla, ja se auttaa minua koordinoimaan tehtäviä. Pystymme kirjaamaan tehdyt tunnit laskutusta varten niin, että

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

RFID LOGISTIIKASSA. Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli

RFID LOGISTIIKASSA. Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli RFID LOGISTIIKASSA Logistiikka 2013, Tampere 17. - 19.2013 Asko Puoliväli Sisältö Tilaaminen RFID:n avulla Tilauksen automaattinen vastaanottokuittaus RFID sisälogistiikassa RFID lähettämössä Lavan tunnistus

Lisätiedot

Johdanto. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen. Laskun luominen

Johdanto. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen. Laskun luominen 1 Johdanto Odoo ssa on mahdollista tehdä laskujen teko ja kirjaus usealla eri tavalla, joten käyttäjä voi valita oman yritykset toimintaan parhaiten sopivan menetelmän. Myyntilaskusta maksun kirjaukseen

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus tapahtumahallinnassa Ennen laskutusta varmista että osallistujat on kohdistettu asiakashallintaan

Lisätiedot

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi

Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Yrityksen sähköisen sanomaliikenteen automatisointi Digi Roadshow 20.4.2015 OneWay Sanomanvälitys Oy Jukka Sippola OneWay Sanomanvälitys Oy / Rauhala Yhtiöt Oy OneWay Sanomanvälitys Oy Perustettu 1.1.2013

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 4.0.3 2(8) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 4 3. Tapahtuman tilakyselyn tiedot... 4 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta

Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta Näin tilaat tuotteita C2 SmartLight Oy:n verkkokaupasta Kuvaus C2 SmartLight Oy on avannut oman verkkokaupan minkä kautta voit ostaa tuotteitamme ja kumppaneidemme tuotteita helposti. Verkkokaupan kautta

Lisätiedot

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11. Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.2008 Sisältö Intrum Justitia lyhyesti Yleisen taloustilanteen kehittymisen

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

HERTTA. Hyvitykset ja palautukset ASIAKKAAN OPAS

HERTTA. Hyvitykset ja palautukset ASIAKKAAN OPAS HERTTA Hyvitykset ja palautukset ASIAKKAAN OPAS 6.6.2014 Sisällys 1. Kirjautuminen HERTTA-palveluun... 4 2. Syykoodit ja kirjattavat tapaukset... 4 2.1. Toimituksen aikainen tuotevahinko... 4 2.1.1. Lämpötilapoikkeama...

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja.

Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja. Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja. Yrityksen myyntiprosessista tuli asiakkaan ostoprosessi Organisaatio 1980. Myynti kontaktoi asiakasta Outbound Inbound

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle. Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää

Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle. Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää Johdanto Tämä perinnän pikaopas on kirjoitettu kaikille yrityksille, jotka myyvät

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2

Nebula Kotisivutyökalu Käyttöohje - Kauppamoduuli. 1. Kaupan asetukset... 2 Sivu 1/6 Sisällysluettelo 1. Kaupan asetukset... 2 1.1. Maksunvälittäjän valinta ja käyttöönotto... 2 1.2. Kaupan tiedot... 3 1.3. Postitus ja toimitusmaksut... 3 1.4. Verot... 4 1.5. Kaupan valuutta ja

Lisätiedot

Severa 3 ominaisuudet

Severa 3 ominaisuudet Severa 3 ominaisuudet Halusimme ennen kaikkea Internet-pohjaisen ja helppokäyttöisen järjestelmän. Tarvitsimme myös hyviä raportointiominaisuuksia, jotta voisimme tehostaa päivittäisiä toimintojamme. Severan

Lisätiedot

Veho Autotalot tapa toimia varaosat Ver

Veho Autotalot tapa toimia varaosat Ver 1. VARAOSIEN ENNAKOINTI... 2 1.1 Korjaamon työvarausten käsittely... 2 1.2 Varaosien ennakkokeräily työtilauksille... 2 1.3 Työvaraukselle myytyjen osien varastosaldo... 2 2. VARAOSIEN SAATAVUUDEN VARMISTAMINEN

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot -palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot SISÄLTÖ 1 Kirjautuminen OmaVeroon... 2 2 Ilmoituksen antaminen... 2 3 Verolajin tietojen tarkastelu... 2 4 Maksaminen... 3 5 Viitenumero... 4 6 Saldoerittely ja

Lisätiedot

myclub koulutus syksy 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä

myclub koulutus syksy 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä myclub koulutus syksy 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä Sisältö Mitä myclub tekee? Edellytykset Joukkueen jäsenrekisteri Tiedotteet ja sähköposti Tapahtumien hallinta

Lisätiedot

Vientisaatavien rahoitus - Saatavat kassaan nopeasti ja turvallisesti

Vientisaatavien rahoitus - Saatavat kassaan nopeasti ja turvallisesti Vientisaatavien rahoitus - Saatavat kassaan nopeasti ja turvallisesti Viennin rahoituksen päivä Perjantai 8.5.2015, Jyväskylä Pyry Huhtanen Tuotepäällikkö Nordea Rahoitus Suomi Oy pyry.huhtanen@nordea.com

Lisätiedot

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä e-lasku on? Hei olen Bill Virtanen, e-laskuasiantuntija. Tutustutaan yhdessä e-laskuun tositarkoituksella! E-lasku on kuluttajille tarjottava

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä

eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä eemedi sähköinen lääketilausjärjestelmä Riitta Helenius, farmaseutti PSHP sairaala-apteekki riitta.helenius@pshp.fi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin apteekki Apteekin henkilökunta yhteensä n. 60 Apteekki

Lisätiedot

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi

Poikkeavista toimitusajoista tiedotetaan satu.ranta@pp3.inet.fi Toimitusehdot Voimassa 01.11.2014 Tuotteita myy Sugart koriste- ja juhlapalvelu Ly-2447334-7. Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille ja oppilaitoksille. Emme toimita lähetyksiä

Lisätiedot

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75

Sopimusohje. Sisällysluettelo. KL-Kuntahankinnat Oy. Oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit KLKH75 KL-Kuntahankinnat Oy Sopimusohje Sisällysluettelo 1. Sopimuskausi ja kohde... 1 2. Toimittaja... 1 3. Hinnoittelu... 1 4. Tilaaminen ja toimitus... 2 5. Sopimushallinta... 4 6. Sitoutuminen... 5 7. Eksaitti...

Lisätiedot

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä

myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä myclub koulutus - kevät 2015 Urheilullisia elämyksiä kehittyvässä ja virikkeellisessä yhteisössä Sisältö Mitä myclub tekee? Edellytykset Joukkueen jäsenrekisteri Tapahtumien hallinta ja ilmoittautumiset

Lisätiedot

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittää asiakasta, tuotetta ja työntekijää koskevan tiedon. a. Asiakaskentästä voidaan etsiä

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos ja myyjän ajankäyttö

Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos ja myyjän ajankäyttö Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutos ja myyjän ajankäyttö Taustaa: Suomessa tehdään 30 milj. Google -hakua päivässä 87 % ihmisistä etsii tietoa Googlesta ennen ostopäätöstä 70% ostopäätöksestä on tehty

Lisätiedot

PALPA Extranet Ohje palautuspisteille

PALPA Extranet Ohje palautuspisteille PALPA Extranet Ohje palautuspisteille Päivitetty 22.4.2015 Sisältö REKISTERÖITYMINEN JA KIRJAUTUMINEN Nykyiset palautuspisteet Uusien palautuspisteiden rekisteröinti EXTRANETIN KÄYTTÖ Palautuspisteen tietojen

Lisätiedot

Tilaajan pikaopas. kotijakelu.onemed.fi

Tilaajan pikaopas. kotijakelu.onemed.fi Tilaajan pikaopas OneMed Kotijakelupalvelu on sähköinen tilausjärjestelmä, jonka avulla kunta/kaupunki hallinnoi kotiasiakkaiden hoitotarvikereseptejä. Kirjaudu palveluun: 1. Klikkaa Kirjaudu sisään -painiketta

Lisätiedot

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013 Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköinen toimitusketju Myyjä luovutus Tilaus Vahvistus Toimitus Kysely Vastaus Ostaja luovutus

Lisätiedot

Ostokorin hintasäännöt

Ostokorin hintasäännöt Ostokorin hintasäännöt Tilaussumman ylittyessä ilmainen toimitus Ensimmäisessä esimerkissä ei asikkaan tarvitse lisätä ostoskorissa alennuskoodia vaan se lasketaan automaattisesti, kun sääntö astuu voimaan

Lisätiedot

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore

Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore Toimilaitteet Ilmanhuoltolaitteet Säätöventtiilit Liittimet Painekytkimet Alipainetuotteet webstore 2 Osta turvallisesti verkosta Webstore LUOTETTAVASTI YHDELLÄ KLIKKAUKSELLA VALITSE NOPEASTI TARVITSEMASI

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen

Elisa Oyj. Pääjakamon kytkentärimapaikka. Voimassa 1.1.2008 alkaen Pääjakamon kytkentärimapaikka Voimassa alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1(1) PÄÄJAKAMON KYTKENTÄRIMAPAIKKA... 1 1 TUOTEKUVAUS... 1 2 KATEGORIAT... 1 3 HINNOITTELU... 1 4 TOIMITUSPROSESSI... 1 4.1 ASIAKASPALVELU...1

Lisätiedot

Tavaratalokaupan automaattitäydennyksellä tehoa ketjutoimintaan!

Tavaratalokaupan automaattitäydennyksellä tehoa ketjutoimintaan! Whitepaper 12.6.2009 1 / 5 Tavaratalokaupan automaattitäydennyksellä tehoa ketjutoimintaan! Kirjoittaja: Mikko Kärkkäinen Toimitusjohtaja, TkT Tämä artikkeli keskittyy täydennystilaamiseen tavaratalokaupan

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Teamex ja taloushallinto

Teamex ja taloushallinto Tuotantotalous Tuotantotalous Tuoterakenteet, tuoterakenteet, hinnoittelu, tuotantobudjetti telu, Myynti Myynti Tarjoukset, sopimukset, tarjoukset, sopimukset tilaukset tilaukset Tuotanto Tuotanto Kuormitus,

Lisätiedot

Elisa Kassa - Myyjän ohje

Elisa Kassa - Myyjän ohje Elisa Kassa - Myyjän ohje 1. Elisa Kassan päänäkymät Elisa Kassa sovelluksen päänäkymä voidaan jakaa kolmeen osaan. 1. Osuus käsittelee asiakkaita, tuotteita ja työntekijöitä koskevia tietoja. a. Asiakaskentästä

Lisätiedot

Tehdashinnasto. LV-tuotteet. 14.10.2014 alkaen. Lattiakaivot, Hiekanerotuskaivot, Pönttökaivot, Lattia-altaat ja Kurasyöpöt, Altaat

Tehdashinnasto. LV-tuotteet. 14.10.2014 alkaen. Lattiakaivot, Hiekanerotuskaivot, Pönttökaivot, Lattia-altaat ja Kurasyöpöt, Altaat Tehdashinnasto 14.10.2014 alkaen LV-tuotteet Lattiakaivot, Hiekanerotuskaivot, Pönttökaivot, Lattia-altaat ja Kurasyöpöt, Altaat Tilaukset: 09-8362 0055 kavika@kavika.fi Omat muistiinpanot Sivu 2 Kaivotuotteet

Lisätiedot

Yleiset Livonia Printin toimitusehdot

Yleiset Livonia Printin toimitusehdot Yleiset Livonia Printin toimitusehdot 1. Tarjoukset o Kaikki tarjoukset perustuvat kustantajan kirjalliseen tarjouspyyntöön. Kustantajaa pyydetään tarkistamaan yksityiskohdat huolellisesti ennen o o o

Lisätiedot

Solve laskutus ja verkkolaskutus

Solve laskutus ja verkkolaskutus Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus ja verkkolaskutus Tässä ohjeessa on ohjeet Solven asetusten teosta, aineistojen muodostamisesta ja palautteiden käsittelystä sekä ohjeet suoraveloitettavien asiakkaiden

Lisätiedot

TEHDASHINNASTO. LV-tuotteet. 1.12.2015 lähtien. Lattiakaivot, Hiekanerotuskaivot, Pönttökaivot, Lattia-altaat ja Kurasyöpöt, Altaat

TEHDASHINNASTO. LV-tuotteet. 1.12.2015 lähtien. Lattiakaivot, Hiekanerotuskaivot, Pönttökaivot, Lattia-altaat ja Kurasyöpöt, Altaat TEHDASHINNASTO 1.12.2015 lähtien LV-tuotteet Lattiakaivot, Hiekanerotuskaivot, Pönttökaivot, Lattia-altaat ja Kurasyöpöt, Altaat Tilaukset: 09-8362 0055 kavika@kavika.fi Sakka-astia peruskaivoon Olemme

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot Yleiset toimitusehdot Soveltamisala Nämä toimitusehdot koskevat kaikkia Dental-Systems Oy:n omasta varastosta tai Dental-Systems Oy:n myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia

Lisätiedot

Jotta tuotelaskutusta voidaan käyttää, tulee lippukunnan perustiedoissa olla tuotemyynnin tilitiedot ja sähköposti merkattuna.

Jotta tuotelaskutusta voidaan käyttää, tulee lippukunnan perustiedoissa olla tuotemyynnin tilitiedot ja sähköposti merkattuna. 18.5.2017 vj Oikeus: lippukunnanjohtaja taloudenhoitaja KEVYT TUOTEPALIKKA Kevyt tuotepalikka on luotu organisaatioille avuksi erilaisten tuotteiden ja palveluiden laskuttamista varten. Se ei ole tilausjärjestelmä,

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Taloushallinto. Ominaisuuksia:

Taloushallinto. Ominaisuuksia: Taloushallinto Ominaisuuksia: * Kuitin/lähetteen kirjoitus myös A4-tulosteena * Laskun tulostus asiakkaalle mukaan * Integroitu varastonhallintaan (nimikkeiden saldot) * Alennusten laskenta rivistä tai

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan Sivu:1(12) Työ- ja mittaväline-tietokanta löytyy serveriltä APPL14.DE.ABB.COM/SRV/ABB Tarvitset read-oikeudet tietokannan tarkasteluun ja editor mainusers-oikeudet tietokannan muokkaukseen. Jos tarkoituksenasi

Lisätiedot

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa?

Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Miten kasvatan myyntiä verkossa ja kivijalassa? Kohti Kesää -tietopäivä 10.5.2016 Patrik Cederberg, Myynti- ja markkinointijohtaja, Nethit Oy 27.5.2016 1 Me = & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3

Lisätiedot

BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA. Juho Värtö, Account Manager

BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA. Juho Värtö, Account Manager BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA Juho Värtö, Account Manager BASWARE E-INVOICE KAIKKI MYYNTILASKUT VERKKOLASKUINA Johdanto Palvelutarjooma Pakettiratkaisut verkkolaskujen lähettämiseen

Lisätiedot

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan

Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Ohje Hammasvälineen verkkokauppaan Hammasvälineen uusi verkkokauppa löytyy osoitteesta kauppa.hammasvaline.fi Sisäänkirjautuminen Paina yläpalkin Kirjaudu sisään -painiketta. Sisäänkirjautumisikkuna avautuu.

Lisätiedot

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa

Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Kirjanpitotoimisto Mattilan tarjoaa sähköiset palvelut Helppoa, tehokasta ja ajantasaista. Missä tahansa ja milloin tahansa Modernit sähköiset työvälineet mahdollistavat uuden tavan tehdä asioita ja seurata

Lisätiedot

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä Pikaohje v.1.5 Luottamuksellinen 2 / 9 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Kirjaudu sisään... 3 3. Rakenne... 4 3.1. Etusivu... 4 3.2. Toimintopalkki... 5 4. Tuotteiden

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Vastaus selvityspyyntöön

Vastaus selvityspyyntöön Vastaus selvityspyyntöön 12.6.2015 Taitoa Turun toimipiste Pirjo Yli-Ikkelä Toimipisteen johtaja Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Toni Eklundin selvityspyyntö kaupungin osto- ja myyntireskontran

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(6) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.2.2014 alkaen toistaiseksi 2(6) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 4623)...

Lisätiedot

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007

KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2 KANSISTOT HINNASTO 1.5.2007 2007 MUOVIKAIVOJEN KANSISTOT LVI-nro Tuotenro Nimitys 33 630 10 F16 D818 Kehys h=100 D400 14 30,30 2 kpl 10 mm kiinnitysreikää Muovisille kaivoputkille Ø 160-200 mm 33 630

Lisätiedot

Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia. Päivi Lahti

Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia. Päivi Lahti Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia Päivi Lahti Ohjelmistorobotiikka Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) avulla automatisoidaan tietotyöläisen manuaalisia rutiinitehtäviä Ohjelmistorobotti

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Sähköinen Express Import -palvelu

Sähköinen Express Import -palvelu Sähköinen Express Import -palvelu opas vastaanottajalle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi. Express

Lisätiedot

Sähköinen Express Import -palvelu

Sähköinen Express Import -palvelu Sähköinen Express Import -palvelu opas lähettäjälle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi Express

Lisätiedot

IntruM JustItIa LuOttOtIetOPaLveLu

IntruM JustItIa LuOttOtIetOPaLveLu INTRUM JUSTITIA LUOTTOTIETOPALVELU Luottotietopalvelu kun halutaan ennakoivaa tietoa riskien hallintaa varten Antaa ennakoivaa tietoa asiakkaiden, sidosryhmien, alihankkijoiden, tavaran toimittajien ja

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle

Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Rajapintakuvaus verkkokaupalle TAPAHTUMAN TILAN KYSELY Maksuturva- ja emaksut-palvelulle Versio 5.0.4 2(10) Sisältö 1 Muutokset... 3 2 Yleistä... 5 3 Tapahtuman tilan kyselyn tiedot... 5 3.1 Kenttien selitteet

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT

VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT VERKKOKAUPAN TOIMITUS EHDOT Devoca Oy:n verkkokaupan toimitusehdot Kaupan osapuolet Hinnat Toimitusaika Näitä toimitusehtoja sovelletaan Devoca Oy:n (myyjä) ja asiakkaan väliseen kauppaan asiakkaan tilatessa

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot